S pumps, ranges

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S pumps, ranges 72-74-78"

Átírás

1 GRUNDFOS KEZELÉSI UTASÍTÁSOK S pumps, ranges S2, S3, S4, ST kw Telepítési és üzemeltetési utasítás

2 Magyar (HU) Magyar (HU) Telepítési és üzemeltetési utasítás Az eredeti angol változat fordítása. TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Biztonsági utasítások Általános rész Figyelemfelhívó jelzések A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságos munkavégzés Az üzemeltetőre/kezelőre vonatkozó biztonsági előírások A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai Önhatalmú átépítés és alkatrészelőállítás Meg nem engedett üzemmódok 3 2. A dokumentumban alkalmazott jelölések 3 3. Általános tudnivalók Alkalmazási területek Potenciálisan robbanásveszélyes környezetek Üzemállapotok Hangnyomásszint 5 4. Azonosítás Típuskód Adattáblák Jóváhagyást jelző adattáblák, 72-es vázméret Ex tanúsítvány és besorolás 7 5. Biztonság 8 6. Szállítás és tárolás A szivattyú emelése A szivattyú függőleges pozicióba történő emelése Tárolás Telepítés Telepítés típusok Indítási és leállítási szintek Bemerülő beépítés automata csőkapcsolóval Függőleges csőbe történő telepítés Száraz telepítés Motorvédelem IO SM Kapcsolók és érzékelők Elektromos csatlakozás A tápkábelek keresztmetszetei Az érzékelők bekötési rajza Frekvenciaváltós üzem Indítás A forgásirány ellenőrzése Karbantartás és javítás Olaj ellenőrzés és csere A járókerékhézag ellenőrzése és beállítása Szennyezett szivattyúk Hibakereső táblázat Hulladékkezelés Biztonsági utasítások 1.1 Általános rész Ebben a telepítési és üzemeltetési utasításban olyan alapvető szempontokat sorolunk fel, amelyeket be kell tartani a beépítéskor, üzemeltetés és karbantartás közben. Ezért ezt legkorábban a szerelés és üzemeltetés megkezdése előtt aszerelőnek illetve az üzemeltető szakembernek el kell olvasnia, és a beépítés helyén folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Nem csak az ezen pont alatt leírt általános biztonsági előírásokat kell betartani, hanem a többi fejezetben leírt különleges biztonsági előírásokat is. 1.2 Figyelemfelhívó jelzések A közvetlenül a gépre felvitt jeleket, mint pl. az áramlási irányt jelző nyilat, a csatlakozások jelzését mindenképpen figyelembe kell venni és mindig olvasható állapotban kell tartani. 1.3 A kezelőszemélyzet képzettsége és képzése A kezelő, a karbantartó és a szerelő személyzetnek rendelkeznie kell az ezen munkák elvégzéséhez szükséges képzettséggel. A felelősségi kört és a személyzet felügyeletét az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell. 1.4 A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának veszélyei A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása nem csak személyeket és magát a szivattyút veszélyezteti, hanem kizár bármilyen gyártói felelősséget és kártérítési kötelezettséget is. Adott esetben a következő zavarok léphetnek fel: a készülék nem képes ellátni fontos funkcióit a karbantartás előírt módszereit nem lehet alkalmazni személyek mechanikai vagy villamos sérülés veszélyének vannak kitéve. 1.5 Biztonságos munkavégzés Az ebben a telepítési és üzemeltetési utasításban leírt biztonsági előírásokat, a baleset-megelőzés nemzeti előírásait és az adott üzem belső munkavédelmi-, üzemi- és biztonsági előírásait be kell tartani. 1.6 Az üzemeltetőre/kezelőre vonatkozó biztonsági előírások A mozgó részek védelmi burkolatainak üzem közben a helyükön kell lenniük. Ki kell zárni a villamos energia által okozott veszélyeket. Be kell tartani az MSZ 2364 sz. magyar szabvány és a helyi áramszolgáltató előírásait. 1.7 A karbantartási, felügyeleti és szerelési munkák biztonsági előírásai Az üzemeltetőnek figyelnie kell arra, hogy minden karbantartási, felügyeleti és szerelési munkát csak olyan, erre felhatalmazott és kiképzett szakember végezhessen, aki ezt a beépítési és üzemeltetési utasítást gondosan tanulmányozta és kielégítően ismeri. A szivattyún bármilyen munkát alapvetően csak kikapcsolt állapotban lehet végezni. A gépet az ezen telepítési és üzemeltetési utasításban leírt módon mindenképpen le kell állítani. A munkák befejezése után azonnal fel kell szerelni a gépre minden biztonsági- és védőberendezést és ezeket üzembe kell helyezni. 2

3 1.8 Önhatalmú átépítés és alkatrészelőállítás A szivattyút megváltoztatni vagy átépíteni csak a gyártó előzetes engedélyével szabad. Az eredeti és a gyártó által engedélyezett alkatrészek használata megalapozza a biztonságot. Az ettől eltérő alkatrészek beépítése a gyártót minden kárfelelősség alól felmenti. 1.9 Meg nem engedett üzemmódok A leszállított szivattyúk üzembiztonságát csak a jelen üzemeltetési és karbantartási utasítás "Alkalmazási terület" fejezete szerinti feltételek közötti üzemeltetés biztosítja. Aműszaki adatok között megadott határértékeket semmiképpen sem szabad túllépni. 3. Általános tudnivalók Ez a beüzemelési utasítás a Grundfos szennyvíz és szennyezettvíz szállításra szolgáló, S-sorozatú kw teljesítményű búvárszivattyúk beépítésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban tartalmaz információkat. Magyar (HU) 2. A dokumentumban alkalmazott jelölések Az olyan biztonsági előírásokat, amelyek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, az általános Veszély-jellel jelöljük. Ezt a kezelési utasítást kell alkalmazni a robbanásbiztos szivattyúknál. Az itt leírtakat ajánlott tekintetbe venni az alapkivitelű szivattyúknál is. Ha ezeket az utasításokat nem tartják be, az áramütéshez, és így komoly személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. A termék felülete olyan forró lehet, ami égési sérülést okozhat. 1. ábra S szivattyúk, 72-es vázméret Poz. Leírás 1 Szívóoldal 2 Nyomóoldal 3 Tápkábelek 4 Vezérlőkábel 5 Emelőszem 6 Kapocsdoboz 7 Búvármotor 8 Szivattyú 17 Légtelenítőszelep TM A zajszint olyan magas, hogy az egyéni zajvédelemről gondoskodni kell. Vigyázat Ez a jel azokra a biztonsági előírásokra hívja fel a figyelmet, amelyek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy annak működését veszélyeztetheti. Itt a munkát megkönnyítő és a biztonságos üzemeltetést elősegítő tanácsok és megjegyzések találhatóak. 3

4 Magyar (HU) A 72 Ex a 74-es és a 78-as kivitelű S szivattyúk biztonságos üzemeltetésének feltételei: 1. Gondoskodjon arról, hogy a nedvességérzékelők és a hőkapcsolók két különálló elválasztott körre illetve két különálló riasztási kimenetre legyenek csatlakoztatva (motorleállítás), magas páratartalom vagy magas hőmérséklet esetére. 2. A csereként felhasznált csavarok feleljenek meg az EN/ISO szabvány A4-80-as vagy A2-80-as osztályának. 3. A motor lángvezető rései a gyártó specifikációja szerint lettek kialakítva és szűkebbek a szabványosnál. Olvassa el a gyártó telepítésre, üzemeltetésre és karbantartásra vonatkozó anyagait. 4. Üzem közben a hűtőköpeny, ha fel van szerelve, a szivattyúzott folyadékkal legyen feltöltve. 5. A szivattyúzott folyadék szintjét a motor vezérlőáramköréhez csatlakoztatott szintkapcsolókkal kell szabályozni. A legalacsonyabb szint függ a telepítés típusától, és ezt a jelen telepítési és használati utasításokban közöljük. 6. Szárazonfutás tilos. 7. Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó kábelek mechanikailag megfelelően védettek és megfelelő sorkapocsba vannak bekötve. 8. A szennyvízszivattyúk megengedett környezeti hőmérséklete 0-40 C, a maximális közeghőmérséklet 40 C. 9. A szabályozóegységnek a WIO érzékelőt meg kell védenie annak a táplálásnak a rövidzárlati áramától, amelyhez csatlakoztatták. A szabályozóegység leadott áramának maximális erősségét 350 ma-re kell korlátozni. 10. A maximális merülési mélység 20 m. 3.1 Alkalmazási területek A 72-es, 74-es és 78-as vázméretű S szivattyúk kommunális és ipari szennyvíz és szennyezett víz szivattyúzására készültek. A telepítés típusától függően a szivattyúk alkalmasak nedves vagy száraz, vízszintes vagy függőleges telepítésre egyaránt. Maximális átömlő keresztmetszet: 90 mm-től 145 mm-ig, a járókerék tipusától függően. Telepítés típus S C D H ST Leírás Szennyvízszivattyú hűtőköpeny nélkül állandó nedvesaknás telepítésre, automata csőkapcsolóval. Szennyvízszivattyú hűtőköpennyel állandó nedvesaknás telepítésre automata csőkapcsolóval. Hűtőköpennyel szerelt szennyvízszivattyú szárazaknás függőleges telepítéshez. Tartozékok Automata csőkapcsoló Automata csőkapcsoló Tartó függőleges telepítéshez 3.2 Potenciálisan robbanásveszélyes környezetek Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben csak Ex jóváhagyással rendelkező berendezéseket szabad használni. A 72-es sorozatú szivattyú elérhető Ex változatban. A 72 Ex sorozatú szivattyúkat Zóna 1 vagy Zóna 2 besorolású robbanásveszélyes területen szabad alkalmazni. Hűtőköpenyes szennyvízszivattyú szárazaknás vízszintes telepítéshez. Szennyvízszivattyú hűtőköpeny nélkül, függőleges csőbe építéshez. Tartó vízszintes telepítéshez Tartógyűrű A 74-es és 78-as sorozatok nem kaphatón Ex minősítésű változatban. A WIO érzékelő biztonságos alkalmazásának speciális feltételei 1. A szabályozóegységnek az érzékelőt meg kell védenie annak a táplálásnak a rövidzárlati áramától, amelyhez csatlakoztatták. 2. Az érzékelőt úgy kell telepíteni, hogy a mechanikai sérülések elkerülhetők legyenek. 3. A WIO érzékelőt tilos használni olyan olajban, amelynek lobbanáspontja 250 C alatt van. 4. A WIO érzékelő az EN/IEC :2004 szerinti minősítéssel rendelkezik. Ex és IEC Ex alkalmazásokban az érzékelő által felvett áramot 350 ma-re kell korlátozni, az EN/IEC :2004 szabványnak megfelelően. 4

5 3.3 Üzemállapotok ph érték Minden szivattyú csak olyan folyadékok szállítására használható, amelyek ph értéke 4 és 10 közötti. Közeghőmérséklet A megengedett hőmérséklet 0-40 C. Speciális esetekben a szivattyúzott folyadék hőmérséklete lehet nagyobb, ha a motor nem teljes terheléssel üzemel. Ha szükséges, forduljon a Grundfos-hoz, vagy a legközelebbi szervizhez. A robbanásbiztos szivattyúk nem szállíthatnak 40 C-nál magabb hőmérsékletű folyadékot. C telepítés típus A szivattyúzott folyadéknak teljes egészében el kell lepnie a szivattyúházat. A C telepítés típusú szivattyúk esetében alégtelenítőszelep mindig legyen nyitva, üzem közben is. Lásd az 1. ábrát. C és S telepítés típusok Ex szivattyúk, S telepítés típus Magyar (HU) Környezeti hőmérséklet A megengedett hőmérséklet 0-40 C. Speciális esetekben a környezeti hőmérséklet lehet nagyobb, ha a motor nem teljes terheléssel üzemel. Ha szükséges, forduljon a Grundfos-hoz, vagy a legközelebbi szervizhez. Robbanásbiztos szivattyúk esetében a beépítés helyén a környezeti hőmérséklet megengedett tartománya 0 és 40 C között van. A szivattyúzott folyadék sűrűsége és viszkozitása Sűrűség: 1000 kg/m 3. Kinematikai viszkozitás: 1 mm 2 /s (1 cst). Ha a fenti sűrűségtől és/vagy viszkozitástól eltérő tulajdonságú folyadékot kell szállítani, akkor ezt a hidraulikai- és a motorteljesítmény meghatározásánál figyelembe kell venni Telepítési mélység A maximális merülési mélység 20 m Folyadékszint Az Ex motort működés közben mindig teljesen fedje be a folyadék. Szereljen fel egy kiegészítő szintkapcsolót, amely gondoskodik a szivattyú leállításáról, ha a leállító szintkapcsoló nem működne. Annak érdekében, hogy a szivattyú ne szívhasson magába levegőt és a motornak üzem közbeni megfelelő hűtése legyen teljesülniük kell az alábbi minimális követelményeknek: S telepítés típus: Az S1 üzemmódhoz (folyamatos működés) a szivattyúzott folyadéknak mindig el kell lepnie a motort. Lásd a 2. ábrát. Lásd a 10.1 A forgásirány ellenőrzése című részt is. A szivattyúzott folyadéknak teljesen el kell lepnie az S és C telepítésű szivattyúkat a robbanásbiztos üzemeltetés érdekében. 2. ábra Stop szintek D és H telepítés típus: Lásd a 7.5 Száraz telepítés című részt. ST telepítés típus: A folyadékszintnek legalább mm-rel a szivattyú szívócsonkja felett kell lennie. Lásd a 21. ábrát Nyomásfokozat Lásd a 5. Biztonság című részt Üzemmód A szivattyúkat folyamatos üzemre tervezték, az alábbi táblázatban található maximális óránkénti indítások számának betartása mellett: Védettség IEC IP68. Üzem közben a hűtőköpeny, ha fel van szerelve, legyen feltöltve szivattyúzott folyadékkal amegfelelő hűtés érdekében. Az első indítást megelőzően, vagy hosszabb üzemen kívüli időszak után, a levegőt ki kell engedni ahűtőköpenyből a légtelenítőszelepen keresztül. S szivattyú, méret Óránkénti indítások száma és Hangnyomásszint C telepítés típus A telepítés típusától függően a szivattyú hangnyomásszintje meghaladhatja a 70 db(a)-t. Gondoskodjon hallásvédelemről, ha ilyen telepítés közelében dolgozik. TM

6 Magyar (HU) 4. Azonosítás 4.1 Típuskód Minden 72-es, 74-es és 78-as méretű S szivattyú azonosítható a típuskód alapján, amely a rendelés visszaigazolásában és a szivattyúval szállított további dokumentációban is szerepel. Ne feledje, hogy a jelen füzetben ismertetett szivattyútípus nem feltétlenül kapható minden változatban. Kód Példa S S.C.496.G.N.D.5 13.Z S ST Szivattyútípus: Grundfos szennyvíz- és szennyezett víz szivattyú Csőbe épített szivattyú többcsatornás járókerékkel A járókerék típusa: Kétcsatornás Háromcsatornás Négycsatornás Szivattyúméret: Szilárd anyag maximális mérete [mm] 250 [ ] Szivattyú nyomócsonk, S-típus: Nyomócsonk névleges átmérő [mm] Szivattyú nyomócsonk, ST-típus: A cső névleges átmérője [mm] Kimeneti teljesítmény, P2: P2 = Kódszám a típuskódból / 10 [kw] S H M L E F S C D H Pólusszám: 4-pólusú motor 6-pólusú motor 8-pólusú motor 10-pólusú motor 12-pólusú motor 14-pólusú motor Szivattyú vázméret: 72-es vázméret 74-es vázméret 78-as vázméret Nyomásfokozat: Nagyon magas Magas Közepes Alacsony Extra alacsony Nagyon alacsony Telepítés típus: Nedvesaknás telepítés hűtőköpeny nélkül Nedvesaknás telepítés hűtőköpennyel Száraz telepítés hűtököpennyel Vízszintes szárazaknás telepítés hűtököpennyel Járókerék (névleges) átmérő: [mm] G Q N Ex B D 5 6 A járókerék, a szivattyú és a motorház anyagkódja: Öntöttvas járókerék, szivattyúház és állórészház Rozsdamentes acél járókerék, DIN W.-Nr Szivattyúváltozat: Nem robbanásbiztos szivattyú Robbanásbiztos motorral szerelt szivattyú Érzékelőváltozat: S szivattyú beépített SM 113 modullal. A PTC érzékelők közvetlenül vannak csatlakoztatva az IO 113-ra vagy más PTC relére. S szivattyú beépített SM 113 modul nélkül Frekvencia: 50 Hz 60 Hz Feszültség és bekötés: G 1B 1D 11 1G 1H Z 50 Hz 3 x 400 / 690 V Y/D 3 x 415 / 719 V Y/D 3 x / V Y/D 3 x 380 / 660 V Y/D 3 x / V Y/D 3 x / V Y/D 60 Hz: 3 x 575 / (996) V Y/D 3 x 380 / 660 V Y/D 3 x 460 / (797) V Y/D Egyedi termékek 6

7 4.2 Adattáblák 4.3 Jóváhagyást jelző adattáblák, 72-es vázméret ábra Jóváhagyást jelző adattáblák, 72-es vázméretű robbanásbiztos S-szivattyúk A jóváhagyást jelző tábla a következőket tartalmazza: TM TM Magyar (HU) 3. ábra Szivattyú adattábla Poz. Leírás 1 Típuskód 2 Cikkszám 3 Gyártási szám 4 Maximális szállítómagasság [m] 5 Maximális telepítési mélység [m] 6 Fázisok száma 7 Feszültség, deltakapcsolás 8 Feszültség, csillagkapcsolás 9 Névleges energiafogyasztás [kw] 10 Teljesítménytényező 11 Termékkód [YYWW] 12 Gyártási szám 13 Maximális közeghőmérséklet [ C] 14 Maximális szállítási teljesítmény [l/s] 15 Védettség 16 Frekvencia [Hz] 17 Névleges fordulatszám 18 Áram, deltakapcsolás 19 Áram, csillagkapcsolás 20 Névleges kimenőteljesítmény P2 21 Szigetelési osztály 22 Tömeg 23 Gyártás helye TM TM CE CE jelzés Baseefa 1180 ATEX bejegyzett testület azonosító száma EU ex jel II Készülékcsoport (II = nem bányászat) 2 Készülék kategória (magas szintű védelem) G A robbanásveszélyes légkör típusa (G = gáz) Ex Robbanásbiztos motor az európai szabvány szerint. b Gyulladást okozó források kezelése c Szerkezeti biztonság d Lángbiztos IIB Gázcsoport (etilén) T3 A motor maximális felületi hőmérséklete 200 C T4 A motor maximális felületi hőmérséklete 135 C Baseefa Tanúsítvány száma Típus 72X2254 (például) No. Gyártási szám PC Gyártási kód (év/hét) 4.4 Ex tanúsítvány és besorolás 72 Közvetlen hajtás, 50 vagy 60 Hz Frekvenciaváltós hajtás CE 1180 II 2 G Ex bcd IIB T4 CE 1180 II 2 G Ex bcd IIB T3 A 72-es sorozatú Ex-szivattyúk a Baseefa Ltd. által kiadott, EC típusú vizsgálati bizonylattal vannak ellátva. A tanúsítvánnyal ellátott szivattyúkat (Ex szivattyúk) az adattábla mellett, látható helyen rögzített jóváhagyási adattáblával együtt szállítjuk. A 4. ábra az opcionális T3 illetve T4 hőmérséklet besorolású motorokkal szerelt 72-es sorozatú szivattyúk jóváhagyási adattábláját mutatja. 7

8 Magyar (HU) 5. Biztonság A szivattyú aknába történő telepítését csak speciálisan képzett személyek végezhetik. Az aknában illetve annak közelében végzett munkákat a helyi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. 6. Szállítás és tárolás A szivattyú gyárilag vízszintes helyzetű, acél szállítókerettel van ellátva. A szivattyút és az állványt speciális fedél védi. A főkapcsolónak 0 állásban lezárható kivitelűnek kell lennie. A típust és a követelményeket az EN , szabvány határozza meg. Ha a levegő robbanásveszélyes, akkor nem szabad a telepítési területre lépni. Soha nem szabad a darun függesztett szivattyú alatt dolgozni! Biztonsági okokból, minden aknában végzett munkát egy a szivattyúaknán kívül lévő személynek kell felügyelnie. Az aknákban lévő szennyvíz mérgező és/vagy fertőző anyagokat tartalmazhat. Ezért mindenkinek a megfelelő védőfelszerelést kell használnia, és az aknában vagy az akna közelében végzett munkáknál az egészségügyi előírásokat be kell tartani. Mielőtt megkezdi a szivattyú emelését, győződjön meg arról, hogy az emelőberendezés (emelőlánc, stb.) névleges emelőkapacitása megfelelő. Az emelőberendezés névleges kapacitása a berendezés adattábláján van feltüntetve. A szivattyú tömege fel van tüntetve a szivattyú adattábláján. Egyes telepítés típusoknál a szivattyú felületi hőmérséklete akár 90 C is lehet. 5. ábra Lefedett szivattyú a szállítókereten Javasoljuk, hogy raktárban őrizze meg a szállítókeretet későbbi használatra. A szivattyún külön címke mutatja a tartozékokkal együtt becsomagolt szivattyú tömeggközépontját. Lásd az 5. ábrát. A címkék helyzete függ a szivattyú típusától és a szállított tartozékoktól. 6. ábra A tömeggközéppont jele TM TM A kábelek felületi hőmérséklete meghaladhatja a 70 C-ot. TM ábra Szállítókeret kábeltartókkal 6.1 A szivattyú emelése A 78-as vázméretű S-szivattyúk tömege maximum 8100 kg, tartozékok nélkül. Ezért a szivattyú mozgatásához a megfelelő emelőszerkezetet kell alkalmazni. A szivattyú tömege fel van tüntetve a szivattyú adattábláján. Lásd a 4.2 Adattáblák című részt. Az adattáblán megadott tömeg 10 m kábelt foglal magában. Az S és C telepítés típusú szivattyúk adattáblán megadott tömeg a vezetőköröm tömegét is tartalmazza. A H telepítés típusú szivattyúk adattáblán megadott tömeg a tartóalap tömegét is tartalmazza. 8

9 Nettó tömeg [kg] Szivattyútípus S C D H 72-es vázméret S S S H S H S M S M S H S H S M S M S M S L S L S L S E S E S E S E es vázméret C D H S S S S S H S H S H S H S H S M S M S M S L S L S L S E S E as vázméret C D H S H S H S H S H S H S H S M S M S M S M S M S M S M S M S M S M S L S L S L S L Nettó tömeg [kg] Szivattyútípus S C D H S L S L S L S L S L S L S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S E S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F ST szivattyúk Tömeg [kg] 74-es vázméret ST E 2800 ST E as vázméret ST E 4700 ST E 5000 ST E 5100 ST E 5200 ST E 5300 ST E 5400 ST E 5400 ST E 4200 ST E 4400 ST E 4900 ST E 4100 ST E 4300 ST F 4700 ST F 5200 ST F 5500 ST F 5500 ST F 4600 ST F 5200 ST F 5400 ST F 4400 ST F 4600 ST F 5100 Magyar (HU) 9

10 Magyar (HU) A megadot tömegek nettó értékek, és tartalmazzák a gyárilag felszerelt kiegészítőket. Minden emelőberendezés műszaki állapotát és az adott emelési feladatra való alkalmasságát ellenőrizni kell a szivattyú emelése előtt. Az emelőszerkezet névleges terhelhetőségét semmiképp sem szabad túllépni. A szivattyú tömege fel van tüntetve a szivattyú adattábláján. A szivattyút mindig a megjelölt emelési pontoknál vagy emelővillás targonca segítségével kell megemelni. Az emelővillás targonca használatának biztonságosabbá tétele érdekében a hozzávetőleges tömegközéppont egy cimkével jelölve van a szállítókereten. Gondoskodjon arról, hogy a tömegközéppont az emelővillák közé essen, amikor emelik a szivattyút. Soha ne emelje a szivattyút a tápkábelénél fogva. Ez elektromos rövidzárlatot eredményezhet, és elektromos áramütés fordulhat elő a szivattyúnak a hálózatra csatlakoztatásakor. A kábel és a kábelbemenet megsérülhet, illetve megszűnhet a vízzárósága, ami a motor tönkremeneteléhez vezethet. 6.2 A szivattyú függőleges pozicióba történő emelése A szivattyú megemelése előtt győződjön meg arról, hogy az emelőkeretek megfelelően vannake rögzítve. Szükség esetén húzza meg. A gondatlanság emelés vagy szállítás közben személyi sérülést okozhat, vagy károsíthatja a szivattyút. 10. ábra A szivattyú függőleges helyzetbe állítása, 1. lépés TM ábra A szivattyú emelési pontjai, 72-es vázméret TM ábra A szivattyú függőleges helyzetbe állítása, 2. lépés TM TM ábra A szivattyú emelési pontjai, 74-es és 78-as vázméret Szállítás, szerelés vagy a kiszerelés közben a szivattyú bármely irányba történő, 10 -nál nagyobb döntése a normál helyzetéhez képest (EN 809, ), a berendezés stabilitásának elvesztését okozhatja. Rögzítse a szivattyút egy lánc segítségével, vagy helyezze azt vízszintes helyzetbe. TM ábra A szivattyú függőleges helyzetbe állítása, 3. lépés 10

11 6.3 Tárolás Vigyázat Ne távolitsa el a kábelvég védőket a szivattyú elektromos bekötéséig. Szigeteléssel vagy szigetelés nélkül, a szabad kábelvéget sosem szabad kitenni nedvesség vagy víz hatásának. Ennek az előírásnak a be nem tartása a motor károsodásához vezethet. Hosszab ideig történő tárolás esetén a szivattyút védeni kell a nedvességtől és a melegtől. 7.1 Telepítés típusok S szivattyúk, 72-es, 74-es és 78-as vázméret, különböző telepítés típusokhoz. A ábrák a lehetséges telepítés típusokat ábrázolják. C és S telepítés típus Bemerülő beépítés automata csőkapcsolóval. Magyar (HU) Vigyázat Tárolási hőmérséklet: C. Legfeljebb +70 C rövid időszakra, 24 órát nem túllépve (EN , 4,5). Vigyázat Hosszabb tárolás után a szivattyú műszaki állapotát üzembe helyezés elött felül kell vizsgálni. Ellenőrizze, hogy szabadon elfordul-e a járókerék. Fordítson különös figyelmet a tengelytömítésre, az O-gyűrűkre és a kábelbemenetre. 7. Telepítés Amennyiben a szivattyút több, mint két hónapig tárolják, a járókereket kéthavonta kézzel meg kell forgatni, ezzel megelőzhető a tengelytömítés csúszófelületeinek összetapadása. Ellenkező esetben a tengelytömítés károsodhat a szivattyú indításakor. Ha a szivattyú tengelyét nem lehet kézzel elforgatni, vegye fel a kapcsolatot a Grundfos szervizzel. A szivattyú tárolása előtt győződjön meg róla, hogy a hűtőköpeny üres. 13. ábra Állandó nedvesaknás telepítés S telepítés típus Stop szintek C telepítés típus A szivattyú egyszerűen lesüllyeszthető, illetve kiemelhető az aknából a vezetőcsövek segítségével. A C típus stop szintje alcsonyabb, mint az S típusé. Lásd a 13. ábrát. TM A telepítés során a szivattyút mindig stabilan kell rögzíteni emelőláncok segítségével, vagy stabil vízszintes helyzetbe fektetve. A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az elektromos táplálást és zárja le a főkapcsolót 0 állásban. Bármilyen külső feszültség lehetőségét meg kell szüntetni a szivattyún történő munkavégzés megkezdése előtt. A szivattyúval leszállított második adattáblát a beépítés helyén jól látható helyen kell elhelyezni. A telepítés helyén minden biztonsági előírást be kell tartani, például az aknát friss levegővel ellátó légbefúvók használatára vonatkozó előírást. Ne nyúljon bele kézzel vagy szerszámmal a szivattyú szívó és nyomócsonkjába, ha a szivattyú már csatlakoztatták a tápfeszültségre, hacsak a főkapcsoló nincs a 0 állásban lezárva. Gondoskodjon arról, hogy az áramellátást ne lehessen véletlenül visszakapcsolni. A telepítés megkezdése előtt, ellenőrizze az olajszintet az olajkamrában, lásd a 11.1 Olaj ellenőrzés és csere. című részt. 14. ábra Felső vezetőcső tartó 15. ábra Köztes vezetőcső tartó; szükséges, ha a vezetőcső hosszabb, mint 6 m Az automata csőkapcsoló telepítésénél fontos a helyes alapmagasság, hogy elérhető legyen a szivattyú legjobb hatékonyság. TM TM Javasoljuk, hogy a telepítési hibák megelőzése érdekében mindig Grundfos tartozékokat használjon. TM ábra Automata csőkapcsolós beépítés alapozásra. 11

12 Magyar (HU) Az automatikus csőcsatlakozó beépítésekor az alap helyes magassága (A) az alábbi táblázatban található. Szivattyútípus Előírt alapmagasság (A) [mm] 72-es vázméret S xxxx.x.x 375 S xxxx.x.x 375 S xxxx.x.x 400 S xxxx.x.x 400 S xxxx.x.x 425 S xxxx.x.x 425 S xxxx.x.x es vázméret S2.90.xx.xxx.xxxx.x.x 400 S2.100.xxx.xxx.xxxx.x.x 400 S3.110.xxx.xxx.xxxx.x.x 400 S3.120.xxx.xxx.xxxx.x.x 425 S3.135.xxx.xxx.xxxx.x.x as vázméret E, L, M, H nyomásosztály 425 F nyomásosztály 0 D telepítés típus Állandó, függőleges, száraz telepítés. 18. ábra Állandó, függőleges, száraz telepítés. TM A száraz telepítésű szivattyúk szívó és nyomócsövei csavaros rögzítésű karimás csatlakozóval csatlakoznak a szivattyúra. A méreteket lásd a termékspecifikus rajzokon. H telepítés típus Állandó, vízszintes, száraz telepítés. Szükséges döntési szög, amikor a szivattyút leeresztik az automata csőkapcsolóra: 5 ± ábra Állandó, vízszintes, száraz telepítés. ST telepítés típus Függőleges, csőbe történő telepítés TM TM ábra A szivattyú lesüllyesztése az automata csőkapcsolóra TM ábra Függőleges csőbe történő bemerülő beépítés 12

13 7.2 Indítási és leállítási szintek A start és a stop szinteket a tervezés során kell meghatározni. A start/sop funkciót mindig ellenőrizni kell a szivattyú üzembehelyezése során, a megfelelő működés biztosításának érdekében. A stop szint a lehető legalacsonyabb legyen annak érdekében, hogy a szivattyúzási ciklus végére az aknában az áramlási sebesség megnövekedjen. Több különböző stop szinttel rendelkező szivattyúállomásoknál, valamint a frekvenciaszabályozott telepítések esetén fontos, hogy a vezérlési logika tartalmazzon egy, a legalacsonyabb stop szintre történő leszivattyúzást legalább naponta egyszer a fenék tisztántartása végett. A stop szint határát a megfelelő hűtést biztosító bemerülés, a szivattyú kavitációjának megelőzése vagy az a szint jelöli ki, ahol a szivattyú levegőt szívhat be. Az alsó szint nem mindig határozható meg előre, de minden esetben meg kell győződni a helyességéről az üzembe helyezést követő próbajáratások során. A stop és start szintekkel kapcsolatos további részleteket a bemerített és száraz telepítések esetén a 7.3 Bemerülő beépítés automata csőkapcsolóval. és a 7.5 Száraz telepítés. részben talál. 7.3 Bemerülő beépítés automata csőkapcsolóval Az állandó telepítésű szivattyúk telepíthetők álló automata csőkapcsolóra is, és a szivattyúzott közegben teljesen vagy részlegesen bemerítve is üzemeltethetők. Az automata csőkapcsoló talpas könyökének telepítése előtt biztosítani kell egy megfelelő minőségű és erősségű betonalapot. Az A táblázatban láthatók az automata csőkapcsoló csavarjanak meghúzásához szükséges nyomatékok. A megfelelő meghúzási nyomaték biztosításához javasoljuk, hogy hegesztéssel rögzítsék a menetes hüvelyeket a betonalapot merevítő vasaláshoz. Automata csőkapcsolós telepítés esetén (S és C típus) a vezetőköröm gyárilag a nyomóoldali karimára van rögzítve. 1. Készítsen rögzítő furatokat a vezetősín kereten az akna belsejében, és rögzítse ideiglenesen a vezetősín keretet két csavarral. 2. Helyezze az automata csőkapcsoló talpas könyökét az akna fenekére. Használjon függőónt a megfelelő helyzet beállításához. Rögzítse az automata csőkapcsolót befeszülő csavarokkal. Ha az akna alja nem sík, akkor az automatikus csőkapcsoló talpas könyökét meg kell támasztani, hogy az meghúzáskor szintben legyen. 3. A nyomócsövet az általánosan elfogadott eljárásoknak megfelelően kell megépíteni úgy, hogy feszültségek vagy csavaró erők ne alakuljanak ki benne. A csővezeték súlyából adódó terhelések nem kerülhetnek át az automatikus csőkapcsolóra. 4. Szerelje fel a vezetősíneket. Szükség van egy köztes vezetőcső tartóra, ha a vezetőcső hosszabb, mint 6 m. Helyezze a vezetőcsöveket az automata csőkapcsolóra, majd helyezze a vezetőcső tartót a vezetőcsőre és rögzítse a vezetőcső tartót a falhoz. Rögzítse a feszítő csavarokat. 5. Tisztítsa meg a törmeléktől az aknát, mielőtt a szivattyút leeresztené az aknába. 6. A szivattyú aknába süllyesztése elött ellenőrizze vizuálisan a kábeleket, hogy nem sérültek-e meg szállítás vagy szerelés közben. 7. Csúsztassa a vezetőkörmöt a vezetőcsövek közé, és süllyessze le a szivattyút az aknába a szivattyú emelőfüléhez rögzített, minősített lánccal. Amikor a szivattyú eléri az automata csőkapcsoló talpas könyökét, a szivattyú automatikusan, szorosan rácsatlakozik. 8. Akassza fel a lánc végét az akna tetején egy megfelelő horogra úgy, hogy a lánc ne érintkezhessen a szivattyúval. 9. Állítsa be a motorkábel hosszát, de ne felejtsen el a szivattyú szervizeléséhez szükséges kábelhosszt biztosítani. Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek éles szögben meghajlítva és ne szoruljanak be sehová sem. Rögzítse a kábelt az akna tetejénél úgy, hogy további kábel ne csúszhasson az aknába. 10. Kösse be a motorkábeleket és az érzékelő kábelét. Vigyázat Vigyázat A táblázat Kerülje el, hogy a csövek mechanikai feszültséget hozzanak létre a karimáknál és a csavaroknál. A szabad kábelvégeknek nem szabad folyadékba merülniük, mert a kábelen keresztül víz juthat a motorba. Automata csőkapcsoló méretek Feszítő csavarok Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megadott erők biztonsági tartalék nélkül értendők. A szükséges biztonsági tartalék függ az alkalmazott anyagoktól és a rögzítés módjától. 7.4 Függőleges csőbe történő telepítés A csőbe építhető szivattyúkat állandó, függőleges csőbe telepítik. A Grundfos általában nem szállítja a függőleges csövet. Afüggőleges cső méretezésére a szivattyú egyedi körvonalrajzán talál javaslatot. 1. Rögzítse a talpgyűrűt a függőleges cső aljára. 2. Tisztítsa meg az aknát a hulladéktól. 3. Mielőtt leeresztené a szivattyút a függőleges csőbe, ellenőrizze a kábelt, hogy nem látható-e rajta a szállítás vagy telepítés során, a nem megfelelő kezelés okozta vágás vagy repedés. 4. Süllyessze le a berendezést a függőleges csőbe a szivattyú emelőfülébe rögzített, megfelelően minősített lánc segítségével. A szivattyú a talpgyűrű kúpos felületére fog felülni. A kúpos felületen keletkező súrlódási erő fogja megakadályozni a szivattyú elforgását. További elővigyázatosség céljából a talpgyűrűn három vezető szeg található, ami maximum 60 -ra korlátozza a lehetséges elfordulást. 5. Akassza fel a lánc végét a függőleges cső felett, vagy annak tetején egy megfelelő horogra úgy, hogy a lánc ne érintkezhessen a szivattyúházzal. 6. Állítsa be a kábelek hosszát, de ne felejtsen el a szivattyú szervizeléséhez szükséges kábelhosszt biztosítani. Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek éles szögben meghajlítva és ne szoruljanak be sehová sem. A kábeleket oly módon rögzítse, hogy azok ne legyenek feleslegesen hosszúak. Hosszú csövek esetén szükséges lehet kábelrendezők alkalmazása a cső belsejében. Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot a Grundfos-szal. 7. Kösse be a motorkábeleket és az érzékelő kábelét. 21. ábra Függőleges csőbe történő telepítés, ST szivattyútípussal Meghúzási nyomaték [kn] DN x M24 25 DN x M24 40 DN x M30 40 DN x M30 40 DN x M és 74: 900 mm 78: 1100 mm Mins: 400 mm TM Magyar (HU) 13

14 Magyar (HU) 7.5 Száraz telepítés A száraz telepítésű szivattyúk különálló gépházba telepíthetők. A motor zárt és vízálló, ezért nem károsodik, ha a beépítés helyét elönti a víz. Függőleges, száraz, D típusú telepítés esetén, a szivattyút végleges betonalapra kell telepíteni. Start szintek Száraz telepítésű szivattyúkkal rendelkező szivattyúállomásoknál a start szintet a szivattyúház fölé kell beállítani, annak érdekében, hogy a hűtőköpeny fel tudjon töltődni a szivattyúzás megkezdése előtt. Függőleges telepítés esetén ez a magasság jelentős lehet, és a 22. ábrán látható tartalékkal kell beállítani. Vízszintes száraz telepítés esetén, H típus, a szivattyú a gyári tartóalapra van felszerelve. 1. Jelölje meg és fúrja ki a rögzítő furatokat a betonalapon. 2. Rögzítse a tartóalapot a betonon a feszítő csavarokkal. 3. Ellenőrizze, hogy a tartóalap vízszintes-e. 4. Rögzítse a szivattyút a tartóalapra. A szivattyú karbantartásának lehetővé tétele érdekében javasoljuk, hogy szereljen fel elzáró szerelvényt a szivattyú mindkét ágán. 5. Rögzítse a szívó- és nyomócsőre az elzáró szerelvényeket, és ellenőrizze hogy a szivattyút nem terheli-e a csővezeték. 6. Állítsa be a motorkábel hosszát, de ne felejtsen el gondoskodni a szivattyú szervizeléséhez szükséges kábelhosszról. Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne legyenek éles szögben meghajlítva és ne szoruljanak be sehová sem. 7. Csatlakoztassa a motorkábeleket és az érzékelő kábeleit a huzalozási rajznak megfelelően. Javasoljuk, hogy használjon szűkítőt a szívócső és a szivattyú között száraz telepítés esetén. Vízszintes telepítésnél excentrikus szűkítőt kell alkalmazni, és az egyenes oldalával felfelé kell beépíteni. Így elkerülhető a levegő felhalmozódása a szívócsőben, és kiküszöbölhető a működési zavar. Lásd a 23. ábrát. Ügyeljen arra, hogy a csővezetéket ne terheljék szükségtelen erőhatások. A csővezeték súlyából adódó terhelések nem kerülhetnek át a szivattyúra. Javasoljuk a laza karimák használatát, a telepítés megkönnyítésére és azért, hogy a karimákon és csavarokon acsővezeték ne keltsen mechanikai feszültséget. Ne használjon rugalmas elemeket, vagy csőmembránt a csővezetékben; ezeket az elemeket soha nem szabad a csővezetékek kiigazítására felhasználni. A szívó és nyomócsövek karimával csatlakoznak a szivattyúra. Stop szintek A száraz telepítésű szivattyú telepítése esetén a stop szint beállítása függ a szívócső beömlési magasságától, alakjától, és az áramlási sebességtől. Állítsa be a stop szintet a szívócső fölé körülbelül egy csőátmérővel megegyező távolságra. A végleges stop szintet a szivattyúállomás üzembe helyezésénél, a próbajáratások során kell megállapítani. F S G 22. ábra Függőleges, száraz telepítés (D) Vízszintesen telepített szivattyúk start szintjének beállítása nem igényel különleges figyelmet, ha a szivócső kialakítása lehetetlenné teszi a légzsákok kialakulását. Lásd a 23. ábrát. 23. ábra Vízszintes, száraz telepítés (H) Jelmagyarázat a 23. és a 24. ábrához: Minimális stop szint S = D 1 Legkisebb távolság az akna alja és a szívócső legalsó pontja között Minimum start szint D 1 F = 0,5 x D 1 G = D p S a minimális stop szint. A szívócső feletti minimális S távolságra azért van szükség, hogy megakadályozzuk az örvények kialakulását a szívócsőben és ezáltal elkerüljük, hogy a szivattyú levegőt szívjon be. A szivattyúzott folyadékba kerülő levegő vibációt, kavitációt és szivattyúzási teljesítményesést okozhat. G a minimális start szintje a száraz telepítésű, függőleges szivattyúnak, amennyiben nincs egyéb módon biztosítva, hogy a szivattyúház feltöltődjön szivattyúzott folyadékkal a szivattyú indulása előtt. Egyéb mód lehet például vákuumszivattyú használata a folyadék szivattyúházba szívására (elzárószerelvény szükséges a nyomott oldalon) vagy (az első üzembe helyezés után) egy visszacsapó szelep a nyomócsőben, ami megelőzi a szivattyúház leürülését a szivattyúzási periódusok között. Dp Szűkítő könyök Excentrikus szűkítő TM TM

15 8. Motorvédelem Motorvédő eszközök A motorok három sorba kapcsolt hőkapcsolóval vannak ellátva, illetve két nedvességérzékelővel szintén sorba kapcsolva. Avédőeszközök és a kapcsolók két külön áramkörbe vannak csatlakoztatva. A hőkapcsolók visszakapcsolható, míg a nedvességérzékelők irreverzibilis típusúak. A hőkapcsoló áramköre (1-es és 3-as vezeték) és a nedvességérzékelő áramköre (2-es és 3-as vezeték) külön kimenettel rendelkezik, lehetővé téve a túlmelegedésből és a szivárgásból keletkező hibák elkülönítését. Minden más érzékelő vagy ki van vezetve a motorból (D érzékelőváltozat) a 4-es és 9-es vezetéken, lásd a 26. ábrát, vagy csatlakoztatva van (B érzékelőváltozat) az érzékelőtáblához, és ki van vezetve a motorból a 4-es és az 5-ös vezetékekkel. 8.1 IO 113 Az IO 113 kapcsolatot biztosít a Grundfos analóg és digitális érzékelőkkel ellátott, szennyezett és szennyvíz szivattyúk és a szivattyúvezérlő között. A legfontosabb érzékelt adatokat az előlapon jelezzük. Egy IO 113 modulhoz egy szivattyú csatlakoztatható. Az érzékelőkkel együtt, az IO 113 galvanikus leválasztást biztosít a szivattyú motorfeszültsége és a csatlakoztatott vezérlő között. Az IO 113 alapfunkciói a következők: Védi a szivattyút a túlmelegedés ellen. Felügyeli az alábbiakat: - motor tekercshőmérséklet - szivárgás (WIO) - nedvesség a szivattyúban. Méri az állórész szigeteléseinek ellenállását. Lásd a A szigetelési ellenállás mérése című részt. Hiba esetén leállítja a szivattyút. A szivattyú távfelügyelete RS-485 kommunikációs felületen keresztül (Modbus vagy GENIbus). A szivattyú vezérlése frekvenciaváltón keresztül. Ha kombinálják az IO113-at és az SM 113-at, akkor felügyelhető a motorcsapágy hőmérséklete és a forgórész fordulatszáma, amikor a motor ki van kapcsolva Galvanikus leválasztás Kettős szigetelésű érzékelők gondoskodnak arról, hogy minden mérés elektromos szempontból biztonságos legyen. Ezen túlmenően az IO 113 belső galvanikus leválasztással is el van látva A szigetelési ellenállás mérése Az IO 113 méri a szigetelési ellenállást a motor állórész tekercselése és a föld között: Ellenállás 10 MΩ feletti = rendben. Ellenállás 10 MΩ és 1 MΩ közötti = figyelmeztetés. Ellenállás 1 MΩ alatt = riasztás. 8.2 SM 113 Az SM 113 modult a további érzékelők adatainak gyűjtésére és továbbítására tervezték és használják. Az SM 113 együtt működik az IO 113 (kommunikációs modul, cikkszám: ) egységgel, lásd alább. T1 T2 G1 A1 G2 A2 K1 K2 R1 R2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ON DIP P1 P2 P3 P4 P5 IO 113 SM ábra IO 113 és SM 113 Az SM 113 az alábbi eszközökről gyűjthet adatokat: Áramérzékelők, 4-20 ma* Pt100**/ Pt1000*** hőmérséklet érzékelők. * Rezgésérzékelő, víz-az-olajban vagy víz-a-levegőben érzékelő (WIO vagy WIA) ** Maximum három Pt100 érzékelő *** Maximum három Pt1000 érzékelő 8.3 Kapcsolók és érzékelők PE A Y B I1 I2 I3 Tápkábelen keresztül történő kommunikáció a Grundfos GENIbus protokoll felhasználásával Szárazonfutás tilos! Szereljen fel egy kiegészítő szintkapcsolót, amely gondoskodik a szivattyú leállításáról, ha az elsődleges stop szintkapcsoló nem működne. A szivattyú az alábbi kapcsolókat és érzékelőket tartalmazza: három hőkapcsoló az állórész tekercselésben hővédelmek nedvességérzékelő a fedélben nedvességérzékelő az állórészházban egy Pt100 az állórész tekercselésben (analóg) egy PT100 a felső csapágyban (analóg) egy PT100 az alsó csapágyban (analóg) egy WIO (víz az olajban) érzékelő az olajkamrában (analóg). Sárga/zöld Érzékelő bemenetek TM TM TM Magyar (HU) 25. ábra Az érzékelőkábel a szivattyú felé nézve 15

16 8.3.2 Pt100 Magyar (HU) P Analóg és digitális kimenetek L1 L2 L3 IO 113 SM 113 S A 72-es, a 74-es és a 78-as vázméretű S szivattyúk Pt100 érzékelőkkel vannak ellátva az állórész tekercselésben, a felső csapágytartóban és az alsó csapágytartóban. A Pt100 analóg méréseket végez C közötti hőmérsékleten. Az érétket az SM 113 méri, és továbbítja soros kapcoslaton keresztül az IO 113-ra. Hiba hőmérsékletek Szivattyú vázméret Tekercs hőmérséklet [ C] Felső csapágy [ C] Alsó csapágy [ C] Tápfeszültség oldal Jel oldal "d" tokozat WIO érzékelő "mb" jóváhagyás A kopás, kenőanyag hiány, stb. okozta túlmelegedés esetén a Pt100 érzékelő hibát jelez, és lekapcsolja a tápfeszültséget egy előre beállított hőmérsékleten. A legmagasabb megengedett hőmérséklet a fenti táblázatban látható WIO (víz az olajban) érzékelő Az olajkamrát olaj tölti meg, amely kenőanyagként és hűtőközegként szolgál mindkét csúszógyűrűs tömítés számára. Jel Leírás T Hőkapcsoló M Nedvességérzékelő S Érzékelő bemenet SM 113 Érzékelő csatlakozó IO 113 IO 113 belső hibarelével (250 VAC) Tűzbiztos burkolat "d" Megjegyzés: csak a 72-es vázméret "mb" = Az EN/IEC :2004 "mb" szabványnak megfelelő védelem TM Az olaj hiánya túlmelegedést okozhat és károsíthatja a csúszógyűrűs tömítéseket. Az olajkamrában elhelyezett WIO érzékelő hibát jelez, ha az olaj minősége nem kielégítő, vagy nincs elegendő olaj a kamrában. A WIO olajtér figyelő érzékelő az olajkamrában lévő víz mennyiségét méri: 0-20 % víz az olajban = nincs reagálás víztartalom nagyobb a mérési tartománynál = figyelmeztetés olajszint túl alacsony = hiba. Műszaki adatok 26. ábra Érzékelő csatlakozók, az SM 113 a motoron kívül Hőkapcsolók A túlmelegedés elleni hővédelmet bimetál kapcsoló látja el alapkivitelben, külön rendelésre termisztor is felszerelhető. A szivattyú három hőkapcsolója, amelyek az IO113 egységgel (vagy hasonló vezérlővel) vannak huzalon keresztüli kapcsolatban, kinyitnak, ha az állórész tekercselése túlmelegszik. A hőkapcsolók visszakapcsolható típusúak, és ismét zárnak, ha a motor hőmérséklete a megengedett szint alá csökken. Ez hardveres és szoftveres hibát egyaránt kivált az IO 113 egységben, és a hibarelé kinyit. A felhasználó/telepítő köteles automatikus megszakítót beépíteni, pl. IO 113, amely leválasztja a tápellátást, ha a nedvességérzékelők vagy a hőkapcsolók nem működnek. Tilos az IO 113 telepítése robbanásveszélyes környezetbe. Bemenőfeszültség: VDC Kimenőáram: 3,4-22 ma Bemenőteljesítmény: 0,6 W Környezeti hőmérséklet: 0-70 C Az érzékelő jóváhagyva a CE 0344 II 2 GD Ex mb II T4,II 2 D Ex md 21 T135 C IP68 szabványok szerint, az EN :2006, EN :2004, EN :2006 és az EN :2004 szabványnak megfelelően Nedvességérzékelő A szivattyú két nedvességérzékelővel van felszerelve, egy a felső fedélen és egy az állórészházban. A nedvességérzékelők egyszer használatosak, ha leoldottak ki kell cserélni őket. A szivattyú nedvességérzékelői közvetlenul az IO 113-ba (vagy hasonló vezérlőbe) vannak huzalozással csatlakoztatva. Szivárgás esetén kinyitnak, és ezáltal megszakítanak egy elektromos áramkört. Ez hardveres és szoftveres hibát egyaránt ki fog váltani az IO 113 egységben, és a hibarelé nyitja a kontaktust. 16

17 9. Elektromos csatlakozás A tápfeszültség és a frekvencia a szivattyú adattábláján van jelezve. Gondoskodjon arról, hogy a motor megfeleljen a telepítés helyszínén rendelkezésre álló elektromos hálózatnak. Csatlakoztassa a szivattyút egy olyan külső főkapcsolóhoz, amely szakaszoló kapcsolóként biztosítja, hogy az érintkezők megszakítása megfeleljen az EN , szabványnak. A főkapcsolónak lezárhatónak kell lennie a 0 helyzetben. A típust és a követelményeket az EN , szabvány határozza meg. Az elektromos csatlakozásokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kialakítani. 27. ábra Direkt indítás L1 L2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 PE M 3 L3 PE TM Magyar (HU) A szivattyúkat IEC 10 vagy 15-ös kioldási osztályú motorvédő kapcsolóval ellátott kapcsolódobozba kell bekötni. L1 L2 L3 PE Veszélyes helyre telepített szivattyúkat IEC 10-es kioldási osztályú motorvédő kapcsolóval ellátott kapcsolódobozba kell bekötni. Részegység Feszültség Tűrés Motor Lásd a szivattyú adattábláján ± 10 % Hőkapcsolók Max. 240 V ± 10 % Termisztorok 2,5-7,5 V - Nedvességérzékelők Max. 240 V - Más érzékelők Max. 14 VDC ± 1 V SM 113 Max. 14 VDC ± 1 V A szivattyút motorvédő kapcsolóra kell kötni. Ha a szivattyú nincs felszerelve SM 113 egységgel, a Pt100 érzékelőket ki kell vezetni a szivattyúból, lásd a 26. ábrát, és egy külső egységhez kell csatlakoztatni. Ha szivattyú fel van szerelve SM 113 egységgel, a Pt100 érzékelőket az SM 113-hoz kell csatlakoztatni. Külső egység nem szükséges. A motor hatékonyan le van földelve a tápkábelek és a csővezeték földelő vezetékeivel. Az Ex szivattyúknál a kapocsdoboz fedele el van látva külső földelési csatlakozóval vagy ekvipotenciális sorkapcsokkal. A száraz telepítésű Ex szivattyúk (D és H változat) esetén javasoljuk, hogy a szivattyút egy külső földeléshez is csatlakoztassa. A telepítést és a szivattyú első indítását megelőzően szemrevételezéssel ellenőrizze a kábelek állapotát a rövidzárlat elkerülése érdekében. A leggyakrabban használt indítási módok a direkt indítás (DOL), a csillag-delta indítás (Y/D) és a lágyindítás. A szivattyú indítható frekvenciaváltóval is, a frekvenciaváltó gyártójának utasításai szerint. A megfelelő indítási mód kiválasztása függ az üzemi körülményektől és a rendelkezésre álló elektromos hálózat állapotától. 28. ábra Csillag-delta indítás 9.1 A tápkábelek keresztmetszetei Háromféle tápkábel típust használunk: egy szabványos négyeres tápkábelt kétféle EMC tápkábelt. Mindegyik kábeltípust ismertetjük ebben a kézikönyvben Szabványos tápkábel W1 W2 V1 V2 U1 U2 29. ábra Szabványos tápkábel W2 U2 V2 U1 V1 W1 PE U1 U2 V1 V2 W1 W2 M U1 U2 V1 V2 W1 W2 U1 V1 W1 U2 V2 W2 TM TM Csillag-delta indítás esetén fontos az átváltási idő minimumon tartása, ezzel elkerülhető az átmenetileg fellépő magas nyomaték. Javasoljuk, hogy használjon egy max. 50 ms kapcsolási idejű időrelét, vagy a motorindító gyártó specifikációjának megfelelő idejűt. 17

18 9.1.2 EMC tápkábelek Magyar (HU) U1 W1 V1 U1 U2 V U1 U2 V1 U1 V1 U2 V2 W1 U1 V1 U1 U2 V1 U1 U2 V1 U1 U2 V1 U1 V1 U2 V2 V2 4 V2 V2 V2 V2 U2 W2 V2 W1 5 W1 6 W2 W2 30. ábra Árnyékolt EMC kábel (földelés) W1 W2 TM U2 W2 V2 W1 W1 W2 W2 W1 W2 W1 W2 TM ábra EMC kábel külön védőföldelő vezetékekkel 9.2 Az érzékelők bekötési rajza Termisztorok Hőkapcsolók Nedvességérzékelők PT100 az alsó csapágyban PT100 az állórészben Sorkapocs csatlakozó Pt100 a felső csapágyban Víz-az-olajban érzékelő ma TM ábra Az érzékelők bekötési rajza A speciális termékek bekötési rajzai eltérhetnek a szabványostól. Ebben az esetben javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a legközelebbi Grundfos vállalattal vagy jogosult javítóműhellyel. 9.3 Frekvenciaváltós üzem Minden háromfázisú motor csatlakoztatható frekvenciaváltóhoz. A frekvenciaváltóról történő működtetés gyakran nagyobb terhelésnek teszi ki a motor szigetelési rendszerét, és a szokásosnál zajosabbá teszi a motort a feszültségcsúcsok miatt kialakuló örvényáramok következtében. Továbbá, a frekvenciaváltóról üzemelő nagyobb motorokat a csapágyáramok is terhelik. Frekvenciaváltós alkalmazás esetén kérjük vegye figyelembe az alábbiakat: A Követelmények alfejezetben foglaltakat maradéktalanul teljesíteni kell. A Javaslatok alfejezetben foglaltakat be kell tartani. A Következményeket ajánlott figyelembe venni. Ha a motor hajtása frekvenciaváltón keresztül történik a 72-es robbanásbiztos szivattyú hőmérsékleti osztályának T3-nak kell lennie. 18

19 9.3.1 Követelmények A motor hővédelmét csatlakoztatni kell. A csúcsfeszültség és a du/dt feleljen meg az alábbi táblázatnak. A feltüntetett értékek a motor kivezetésein megjelenő maximális értékek. A kábel hatását nem vettük figyelembe. Lásd a frekvenciaváltó adatlapján a tényleges értékeket és a kábel hatását a csúcsfeszültségre és a du/dt-re. 10. Indítás A kézi indítás illetve az automatikus vezérlésre való átváltás előtt, ellenőrizze, hogy nem dolgozik-e valaki a szivattyún, vagy annak közelében. Magyar (HU) Maximális ismételhető csúcsfeszültség [V] Maximális du/dt U N 400 V [V/μ sec.] Ha a szivattyú Ex jóváhagyású szivattyú, akkor ellenőrizze, hogy az adott szivattyú Ex bizonyítványa megengedi-e a frekvenciaváltó használatát. Állítsa be a frekvenciaváltó U/f arányát a motoradatoknak megfelelően. A helyi előírásokat/szabványokat maradéktalanul be kell tartani Javaslatok Frekvenciaváltó telepítése előtt számítsa ki a megengedett legalacsonyabb frekvenciát a nulla vízszállítás elkerülése érdekében. A motor fordulatszámát soha ne csökkentse le a névleges fordulatszám 60 %-a (30 Hz) alá. Tartsa az áramlási sebesség értékét 1 m/sec fölött. Naponta egyszer járassa a szivattyút a névleges fordulatszámán, így megakadályozhatja az ülepedést anyomócsőben. Ne lépje túl az adattáblán feltüntetett névleges frekvenciát. Ebben az esetben a motor túlterhelődhet. A motorkábel legyen minél rövidebb. A káros feszültségcsúcsok a motorkábel hosszával arányosan növekednek. Tekintse meg az alkalmazott frekvenciaváltó adatlapját. Használjon bemeneti és kimeneti szűrőt a frekvenciaváltón. Tekintse meg az alkalmazott frekvenciaváltó adatlapját. Alkalmazzon árnyékolt motorkábelt, ha az elektromos zaj áttevődhet egyéb elektromos berendezésekre. Tekintse meg az alkalmazott frekvenciaváltó adatlapját Következmények Ha a szivattyút frekvenciaváltóról üzemelteti, kérjük vegye figyelembe az alábbi lehetséges következményeket: A befékezett forgórész nyomatéka kisebb lesz. A csökkenés mértéke a frekvenciaváltó típusától függ. A rendelkezésre álló indítási nyomatékról lásd a frekvenciaváltó Kezelési és üzemeltetési utasítását. A csapágyak és a tengelytömítés működési körülményei módosulhatnak. A lehetséges hatások az alkalmazástól függnek. Az éppen aktuális hatást nem lehet előre megjósolni. Megnövekedhet az akusztikus zajszint. Keresse a frekvenciaváltó Kezelési és üzemeltetési utasításában a motor zajszintjének csökkentésére vonatkozó tanácsokat. Az első beindítás előtt, illetve hosszabb állásidő után ellenőrizze, hogy a szivattyú fel van-e töltve szivattyúzott folyadékkal. Száraz telepítésnél, ha a szivattyú hűtőköpenyes kialakítású, a hűtőköpeny mindig legyen feltöltve a szivattyúzott folyadékkal üzem közben. Erről úgy gondoskodjon, hogy az első indítás előtt légtelenít. Folytassa az alábbiak szerint: 1. Zárja le a főkapcsolót 0 pozicióban. 2. Ellenőrizze az olajszintet az olajkamrában. Lásd a 11.1 Olaj ellenőrzés és csere. című részt. 3. Ellenőrizze, hogy a járókerék szabadon forog-e. 4. Győződjön meg a felügyeleti eszközök megfelelő működéséről, ha telepítve vannak. 5. Nyissa ki az elzáró szerelvényeket, ha vannak. 6. Szivattyúk S és C telepítés típusban: Ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a szivattyú megfelelően csatlakozik-e az automata csőkapcsolóra. 7. Ellenőrizze, hogy a szivattyú belemerül-e a folyadékba. Szivattyúk D és H telepítés típusban: Győződjön meg róla, hogy az aknában elegendő folyadék van és a szivattyúház valamint a hűtőköpeny fel van töltve vízzel. Nyissa ki a légtelenytőszelepet (a 1. ábrán a 17-es poz.) a szivattyú beindítása előtt és alatt addig, amíg a víz meg nem jelenik a szelepen. Utána zárja el a szelepet. Szivattyúk C telepítés típusban: A légtelenítőszelepnek mindig nyitva kell lennie, üzem közben is. Ellenőrizze az úszókapcsolók beállítását. 8. Indítsa el a szivattyút és ellenőrizze, hogy nem lép-e fel rendellenes zaj vagy vibráció. Vigyázat 9. Indítás után, állítsa be a szivattyú tényleges munkapontját, amilyen pontosan csak lehet, hogy ellenőrizni lehessen, vajon az üzemi körülmények megfelelnek-e az elvártnak. A szivattyú üzemelése mindig az előírások, ill. a berendezések (szelepek, stb.) részére előírt ellenőrzések szerint történjen. Gondoskodjon arról, hogy a szivattyú és a vezérlés beállításait jogosulatlan személyek ne tudják megváltozattni A forgásirány ellenőrzése Vigyázat A szivattyúból vagy egyéb szivattyú-, ill. folyadékellátási hibából eredő rendellenes zaj vagy vibráció esetén azonnal állítsa le a szivattyút. Ne kísérelje meg újraindítani a szivattyút addig, amíg a hibát meg nem találták és el nem hárították. A szivattyú néhány másodpercre elindítható bemerítés nélkül is a forgásirány ellenőrzésére. A szivattyúházon lévő nyíl iránya mutatja a helyes forgásirányt. A szivattyú vége felöl nézve a forgásirány az óramutató járásával azonos. S, C és ST telepítésű szivattyúk: Figyelje meg a szivattyú mozgását(rándulását) indításkor. Ha a szivattyú az óramutató járásával ellentétes irányban rándul meg, akkor a forgásirány helyes. D és H telepítésű szivattyúk: Ellenőrizze a munkapontot. 19

20 Magyar (HU) 11. Karbantartás és javítás Karbantartás, javítás során - beleértve aműhelybe történő beszállítást is - a szivattyút mindig stabilan kell rögzíteni emelőláncok segítségével, vagy stabil vízszintes helyzetbe fektetve. A szivattyún végzett munkálatok előtt, gondoskodni kell arról, hogy a főkapcsoló le legyen zárva a 0 helyzetben. Gondoskodjon arról, hogy az áramellátást ne lehessen véletlenül visszakapcsolni. Minden forgó alkatrész mozgásának le kell állnia! Csak megfelelően kiképzett személyek végezhetnek a szivattyún karbantartást és szervizelést Olaj ellenőrzés és csere. Az olajkamrát olaj tölti meg, amely kenőanyagként és hűtőközegként szolgál mindkét csúszógyűrűs tengelytömítés számára. Alacsony olajszint esetén a másodlagos csúszógyűrűs tengelytömítés lehet hibás. Vegye fel a kapcsolatot a kijelölt szervizekkel a szivattyú további felülvizsgálata vagy javítása miatt, ha szükséges. Ellenőrizze az olajat, hogy megelőzze a szivattyú károsodását. Az olaj hiánya túlmelegedést okozhat és károsíthatja a csúszógyűrűs tengelytömítéseket. Az olajkamrában elhelyezett WIO érzékelő hibát jelez, ha az olaj minősége nem kielégítő, vagy nincs elegendő olaj a kamrában. Használjon SAE 10 W 30 vagy SAE 10 W 40 viszkozitású olajokat. Javítás esetén mindíg használjon eredeti alkatrészeket, ez biztosítja a lángrések megfelelő méreteit. A motoron használt csavarok feleljenek meg az EN/ISO szabvány A4-80 vagy A2-80 osztályának. A hibás csapágyak csökkenthetik az Ex védelmet. A robbanásbiztos szivattyúkon a karbantartási és javítási munkákat csak a Grundfos vagy a Grundfos által meghatalmazott javítóműhely végezheti el. Karbantartási és javítási munkák megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a szivattyú tiszta vízzel való megtisztítása megtörtént-e. Öblítse át vízzel a szivattyú részeit a szétszerelés után. Normál üzem mellett a szivattyút évente egyszer ajánlott felülvizsgálni. A következő pontokat kell ellenőrizni: Energiafogyasztás Olajszint és az olaj állapota Lásd a11.1 Olaj ellenőrzés és csere. című részt. Kábelbemenet Győződjön meg róla, hogy a kábelbemenet vízálló, és a kábelek nincsenek élesen meghajlítva vagy megtörve, valamint a kábelszigetelésen nincsenek-e látható sérülések. Járókerékhézag Ellenőrizze a járókerékhézagot. Lásd a 11.2 A járókerékhézag ellenőrzése és beállítása című részt. Szivattyúalkatrészek Rendszeresen ellenőrizze a szivattyúház, stb. esetleges kopását. Cserélje ki a hibás alkatrészeket. Golyóscsapágyak Ellenőrizze a tengely zajos vagy nehéz működését (fordítsa el kézzel a tengelyt). Cserélje ki a sérült csapágyakat. A csapágyazás vagy a motor meghibásodása esetén a szivattyú atfogó javítása szükséges. Ezt a munkát csak az arra feljogosított szerviz végezheti el. Tartomány Olajmennyiség Telepítés típus S C és D ST liter 18,5 liter 25 liter liter 25 liter liter 80 liter Az olaj a szivattyú akár vízszintes akár függőleges helyzetében is cserélhető. Javasoljuk, hogy az olaj cseréjét a szivattyú vízszintes helyzetében végezze el, ha erre mód van, mert így sokkal könnyebben lehet leereszteni a használt olajat akamrából. Vízszintes pozíció Folytassa az alábbiak szerint: 1. Fordítsa a szivattyút olyan pozícióba, hogy az (A) ellenőrző csavar felfelé mutasson. 33. ábra Szivattyú az (A) ellenőrző csavarral felfelé Az olajkamra A jelű csavarjának kilazításakor figyeljen arra, hogy a kamrában nyomás lehet. Ne vegye ki addig a csavart, amíg a nyomás teljesen meg nem szűnt! TM

GRUNDFOS INSTRUCTIONS SL1.50, SLV.65. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS SL1.50, SLV.65. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS SL1.50, SLV.65 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products SL1 and SLV, to which this declaration

Részletesebben

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv

Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Robbanásveszélyes környezetbe való kisfeszültségű motorok Beszerelési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv Telepítési, üzemeltetési, karbantartási és munkabiztonsági kézikönyv magyar

Részletesebben

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung LT Montavimo ir naudojimo instrukcija HU Beépítési és üzemeltetési utasítás SK Návod na montáž a obsluhu PL Instrukcja montażu i

Részletesebben

IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű

IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű IC-MCHP-20 Gázmotoros mikroerőmű Használati utasítás 1/16. oldal Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 2 1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 3 1. Biztonsági előírások... 3 1.1 Általános rész... 3 1.2 Figyelemfelhívó

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. TRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató TRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU

Getriebebau NORD. NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B BU 0300 HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NORDAC trio SK 300E Frekvenciaváltó SK 300E-550-340-B... SK 300E-151-340-B SK 300E-221-340-B... SK 300E-401-340-B Mat. Nr. 607 3017 BU 0300 HU Állapot: 2003 június Getriebebau NORD GmbH

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA AC TÍPUSÚ KONDENZÁCIÓS, GÁZÜZEMŰ HŐLÉGFÚVÓ MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2014.06.19. - 2 - Tartalomjegyzék 1.1. Az útmutatóban használt jelzések... 3 1.2. Általános tudnivalók...

Részletesebben

VLT 5000 Sorozat. Tartalom. Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése...

VLT 5000 Sorozat. Tartalom. Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése... Tartalom Biztonság... 3 Biztonsági előírások... 4 Véletlen indítások elkerülése... 4 A mechanikus fék üzembe helyezése... 4 Műszaki adatok... 6 Ismertetése... 10 Felhasználható irodalom... 10 Általános

Részletesebben

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw

frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw F frekvenciaváltó gépkönyv 5,5 11 kw V202 szoftververziótól P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK A KÉSZÜLÉKEK RENDELTETÉSE... 4 MŰKÖDÉSI LEÍRÁS... 4 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT... 5 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK... 6

Részletesebben

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL

Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Hálózatra tápláló napelemes inverterek HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A szerzői jog az Anhui EHE Energy Tech. Ltd. cégé. EHE-N1K5TL EHE-N2KTL EHE-N3KTL EHE-N4KTL EHE-N4K6TL Ez a dokumentáció védett és

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A

Üzemeltetési útmutató. Egyengető-vastagoló gyalugép A3-26 / A3-31 / A3-41. Egyengető gyalugép A3-41-A Üzemeltetési útmutató Fordítás Egyengető-vastagoló gyalugép Egyengető gyalugép A3-41-A Őrizze meg gondosan az üzemeltetési útmutatót a jövőbeni használat érdekében Dok.ID: 504010-901_07 Ungarisch 2012-02-24

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600

Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Kezelési útmutató A német eredeti változat fordítása Kezelési útmutató szerelők és üzemeltetők számára Powador 3200 4200 4400 5300 5500 6600 Tartalomjegyzék 1 Általános

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz

Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvenciaváltók aszinkronmotorokhoz Telepítési és programozási kézikönyv Tartalomjegyzék Telepítés Fontos tájékoztatás...4 Mielőtt elkezdené...5 A dokumentáció felépítése...7

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0

Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius IG-TL 3.0 / 3.6 / 4.0 / 4.6 / 5.0 HU Kezelési útmutató Hálózati inverter 4,046,0074,HU 005-6050 0 Igen tisztelt olvasó HU Bevezetés

Részletesebben

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék

Beépítési útmutató. ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266. 1.0 Tartalomjegyzék Beépítési útmutató ECL Comfort 210 / 310, alkalmazás A266 1.0 Tartalomjegyzék 1.0 Tartalomjegyzék... 1 1.1 Fontos biztonsági és termékinformációk....................... 2 2.0 Beépítés... 5 2.1 Mielőtt

Részletesebben

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek/üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. turbomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek/üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató turbomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék turbomag 14-2/0 HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató turbomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók

vacon 100 telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások frekvenciaváltók vacon 100 frekvenciaváltók telepítési útmutató falra rögzíthető hajtások ELŐSZÓ VACON 3 ELŐSZÓ Dokumentumazonosí tó: DPD01554E1 Dátum: 1.4.2015 A KÉZIKÖNYVRŐL Jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben