Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban"

Átírás

1 Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9 o Új jáéo JKSE-é Új oárbdázó üdvözöheü Jázré Dej Mdeovc, Fcum Spor Debrece vo jáéoá zeméé C 12 o Új fom 2 év 1-2 zám (XXV/1-2) 2013 juár 10 Jázür Újág Jázré ro pj Vízerez ráco üepör ezáró főüepe róm ou egház Vízerez f f Néhá dege evű eveze bzoíj em mdep jeeőégé z Epfá () jee, uá, áogá jee z e germe züeéve Ie vou föd gb, z emrég öréeé, hog mgához emeje z emrége Némeü Dreöge, zz Háromráo (Ie eredhe Józef - edve három ráo fordu, me foozo özerozá fejez) z go evez vmee ezárá érzéeehe: Twef-g: Tzeeed éj Foá 2 o Eg ehéz év eemée z emú 2012-e évre vzzgodov c ege ju ezem eggobb ázervez, egöbb új ozá ezze egü járó új muár, eggobb űzoó feújíá, eghozbb zárz, záo vz dőjárá Ezeívü mgáée fomo ozáo, gcádoé geree boguá, mo éppe egzerre három oípub z oá redzer öréő eggobb ozáo Egzóv em uozu, m Mgrorzág ozáob e pjb, hee hópjb, redvédem özézmé vezeőjeé, vezée muá végző muár prcoé mozgm éve vgu ú Ez év juár 1-jé 16,5 év öormáz ferá öveőe űzoóágu vzerü z ám özvee ráíá á Ng ozá ez, mve ze z öze oégám ez dő éreze erre muheüre Imeree vo z új ráíá, öbe z új fedör, z egége ám zrófvédem bővíe po ázerveze fedredzer jó mer őb eggobb rz épveő űzoó, űzvédem mu mee z új redzer jee z eddg rz üöáó pogár védem ejee új eemé z prbzoág fedör Foá z 5 o Üepée ó muá mered Muáb á járá hvb járá hvo feáíá z uoó eő ép vo, z ámgzgá eje áíá ormábo orzágo redzerée érehozááv z év végég fejeződ hgzo e öbb fogmzáb Feő-jázág Járá Hv épüeée üepée járáá ádáá ház Jázm z eő e ré bb Jázré züee é rou eő bbáj, öre Beee cád egfjbb gj, Jázm á juár eejé hj eged eőor, cázármeze jö gr 54 ceméerre 3,3 ogrmm hj bb édej egrá jó v, zombo e hghá órház Gerge C zvezer e ugod évéz 2220 percor Beee cád egfjbb gj zvr, jeeze: z deje gr jöée Beeé Bg juár 3-r r cemeéje érezé, de özöe úgá, hog újév bbár zámíh mgzvíz efoááv ze eg dő éreze hz muheérő z édep, Beee Görg, íg zo duh jázré órházb ödö dő c ud hd, öz mm fájá egre erőöde züőzob üzöbé már z újév épé á: éppe Hmuz hgá zeméze Üepée vo ez z eemé, hze vo Jáz-Ngu-Szoo e ormáhv öbb vezeője, éüö dr Ká Már ormábízo dr Sz Erzé főgzgóv, jee Jázág é egé prme épveője, z ére eepüe pogármeere jegző, zámo ám zerv vezeő Ugor eheőe muá zo mm egíégére ee öeező vzgáo uá Dr Fehér drá züz-őgógáz főorvo Ng Tmáé Mr züző özreműödéve eged eőor cázármeze züee Jázm, 54 ceméerre 3,3 ogrmm vo z eemé, mer z üepő ereg zobáró zobár véggjár z épüee, mde zá egeéve merede bírá z rmo, z o dogozó moogáo ívü érdem érde ehgzo z ügro zámáró, ezde pzoró Ez uóbbbó még cíjá d, évé máod mup z év, de zér vo Foá 2 o cecemő ővére emodá zer Jázm ugod bb, édej három óráé áj e ejje mm bb egrá jó v, ezér már Köré évezhe z oho meegé So öröme egzége íu bővü cád! Küeee rdevúj mú év uoó péeé dére z éő zeh Jázágér díjbó íze éreze jáóhm Gzdör ermé házgzd, Fodor I Ferec Jázo Egeüeée ügvvője, Dobo Lázó fogd üee vedégee Jázpáró Gőr Gu, Kdv Imre, Moáré Szz Kár, Szz Már, Jázrébő Bhó Ed, dr Sub Görgé, S Józef Fr Ferec, Jázérrő pedg Szüe K éreze T R Fodor I Ferec déze z prózee üep redjé, z év vég, mmár hod áozó jeeőégé Mjd z ügvvő eméeze z uóbb év ezjo jeeőebb eeméerő Küöö evee ovo fe Kdv Imre, me rró úodo öb özö, hog v, hározo zemée öeeégévé eé bőége, éee dozá Ugő emod, hog geeze pézhez ju bzoo pogárár, pédáu íér ou empom corá öreéeéve Foá 3 o é vezée Bee vgu é, bár hőmérée z dőjárá éh em ez muj Eb ozéo, ho meeg, ho hdeg, párá ödö dő üööe h égzeezeég mérée ő, hmozo fordu eő z ó feő égú gudáo, bá űő fázáo z év redzereégge jeeő fuez vezéeve zámou e Jeeeg Mgrorzágo még c jee z fuez, özee eg-é ege regzrá eddg, ezze zem Nug-Európáb már ombo jár z fuez eőzére redeezre á évrő évre feeő meégű oóg, m őz ó érhee z egzége róu egég zevedő egrá Járüg zemre zer még mo em ő védőoá feve öveező hee járo méreee ö z fuez! po jövő meő froo, párá, hdeg evegő jee eggobb vezé égzőzervere Foo, hog hdeg z orruo á vegü evegő, íg már emperá evegő ju z ó égub, hze z orro zívo evegő eőmeegíjü z orr- grrz Foá 8 o

2 2 Öormáz 2013 juár 10 Gede Józef fórum Gede Józef öormáz épveő 2013 juár 14-é (héfő) 1730 óror fórumo r Déré Redezvéházb Vedége: Gurcá Ferec, Mgr Közárág vo mzereöe, Demoru Koícó Eöe Foo ozáo he dózáb Tze dózó! Jázré Váro Öormáz 2012 ovemr 30-á módoío he dóró zóó 46/2011 (XII 22) redeeé módoíáró jee ájéozóv íu formácó új 2012 évő em á céjár zogáó épímée uá hzá cé zer, ávo hározo dómérée pjá ee z épímédó fze 2013 évő hzá céo bővüe heéze, pézéze, bzoíá üzemgöő áomá cér zogáó egóráv, me eeé z dóméré F/m 2 Fehívju fgemé zo z dóo, z épíméee heéze, pézéze, bzoíá üzemgöő áomá céjár hzoíjá, hog 2013 juár 15-g újo e eü z ére épüeerő, épüerzerő! Tobb épímédó érő módoíá jogerő boá egedée redeező hzáo ívü dóárg ér, meeé z dó éve mérée 2013 évő 0 F/m 2 Öormázu mgázemé ommuá dójáb 2013 évő z dó éve méréé z dóo ádó címe pjá hároz Jázré ádó címme 70 m 2 - em hdó hzo perüeű á redeező dózó 2013 évő em e ommuá dó fze 70 m 2 - hdó,140 m 2 - em hdó hzo perüeű á eeé F, 140 m 2 - hdó 210 m 2 - em hdó hzo perüeű á eeé F 210 m 2 - hdó hzo perüeű á eeé F mrd z dó éve mérée Jázré ádó címme NEM redeező dózó eeé 2013 évő ő ommuá dó éve mérée 70 m 2 - em hdó hzo perüeű á eeé F, 70 m 2 - hdó 140 m 2 - em hdó hzo perüeű á eeé F 140 m 2 - hdó hzo perüeű á eeé F ommuá dó e fze mgázemé ommuá dójáb z dómeeég zbá 2013 évre em oz, zob fehívju fgeme rr, hog z dómeeége mde év éremez e jövedeem-gzoáo egü z dómeeég ebírááához züége dp rodáb zeméee áveheő, vg hopuró eöheő 2013 év om eöheőe eerou formáb üdheőe Jázré ro hopjáró: wwwjzrehu/hv / E-ügéz / eerou díhó vg eöheő omo meüpobó z dóöeezeégee pcoo érdee ereé dógzgá Irodá eefoo 57/ zámo, eve ügféfogdá dő Ráócz ú zám zívee áu redeezüre Dr Godeer Ljo jegző Jázür Újág dgá formáb eérheő: wwwuucom/jzurujg Közöeüe fejezzü cádgo, rooo, Szeú Tempom Egházözöég gj, bráo, muár, főzeőe, zomzédo, merőöe, Szeree Férjem, Édepá, Ngpá SZBÓ PÉTER gázzerráá jeee, rzvéíáu gázub ozoz Közöjü IUST Temeez Kf egíégé Szereő Cádj Közöeíá Közöjü, hog Férjem, Édepá PESTI ISTVÁN ( ) emeé jeee, gázub egüérzüe fejezé Közöjü gógáz ozá főorvoá, Dr Lpp Józefe z ozá ővéree ádozo muájá Tzeee: Pe Cád Kegee hrdee ro pjáb Jázür Megredüe udju, hog Jázré VV Zr dogozój, SZBÓ JÓZSEF 2012 decemr 28 pjá ehu Fájó zívve búcúz őe muár Újág Jázré ro pj Fürdő u 5-7 Üepée ó muá mered Muáb á járá hvb Foá z eő ró Nem cod, hog ereé z ügfee járá hv, ug jázré veze jó deje zü fedo zézáár, dejeorá ázerveze rzege, eg épüe coporoív mjd/mo járá hv egége, íg roó már mde bzo udjá, hog m ho á mjd z épüee járá özpo d, vm búorzo, zámíógépe e zármz gobbrz, hog muár özü 37- e, özü dr Dobo Rór, hv vezeője, ro orább jegzője e mde járááb, íg Beré örező öbb eepüee erjezeé z 120 ezre d, me rzeee mereé járáo éegé Ebbő derü, hog járá hvo eepü öormázoó z ámgzgá fedo 40 zázéá ízezer dogozó vee á orzágo, özee 17 ezre dogoz mjd járáoá I, ee járá hv eree özö z ö zgzgá zervé 120- muáod, örzhv 54 fő zámá z épüe járáá öveőe z Vízerez Foá z eő ró Három ráo, zz pee böce femer germe rv r rá, Megó három böc zeméé z emrég járu Megó eé z domáo hódoo fejeze Ez eheége mgráz, hog három rá má hódoó cg veze Beehem, ehem áób Üepejü eze po z e germe erezeé hgomá zer Jáo Jordá vzé erezee Krzu, ezze züee z eő zeég, me rozé éeüe md m pg Vízerez hmuz poo, ze hó módo fogj öze három codáo eemé: három codáv ée po üepü: m cg böcee jázohoz vezee, m borrá víz meegző, m úg r Krzu, hog m üdvöégü edvéér Jáo erezeje ő Jordáb, euj róm ou egház eze po vze zee, ádj á Rég zoá Jázágb, hog ebbő z ombó zee vze ve z ohoub, hog züég eeé egíheee ágb erü cádgoo Eméezü Drág Germeü, Koc Péer ( ) háá 8 évforduójár Fájó zívve érdezzü, míg éü: Kegee or, mér veed e őü? múb vzeméezve vm fáj, v ereü, c már Eméed zívü öröé é, p, Kfd Eméező gázme: ee 6 óror Ngempomb ebédő fo durzu járá hv vezeője rövde özefog z ézmé ruúrájá Emod, hog oág muüg, áegzégüg, épegzégüg, födhv gámüg érde forduh zgzgá zervehez z ügféözpoúág jegé hv ebbgobb méré decerzá épü fe má é rob, Jázározááo Jázfézru ádó redeég ez, ho he éz hoó omforoágg, m Beré z omárod, gámüg zocá-gzgá fedo z ügféforgom z ügfee zám pjá ádó ügegéd redeég ez Jázjáóhmá Puzmooor-Jázágó, ee üggodo rj heee ézer z ügfeee Jázee Jázfeőzegörgö, heee egzer Jázbogházá jázág prme épveő járáo uáá godoáó örvé züeé á jeeeg fée dézé fe zemée eméee Szbó Tmá hgúoz, hog redzer ábár á, ez örée p járá z ügfé zemzögébő egeő, egözeebb áomá, ho z ámm áoz Szmágá ozo örümée özö ugo muáj z dogozó, m eddg, ezér doo z ggodom z újó Póc Jáo özö muár hívo fe, pzu gío z godoo, hog z ám v érü em fordív Ez páz-érz, hov em c eggzdgbb emre jár áro örüméeő zemézeő egrá foo érezhe mgá Vm e o, jó érz cé járá hvob mú gomorgörcö fezege hee Dr Ká Már fedéze Mgr Zoá egeem ár, oeremő özzveő mer deájá hvró Kemee: z cé, hog md 78 e eepüe ehee ügee éz M eg ormáb v é, de hmro 13 ez Háá zívve modu özöee mdzo, Szeree Hou, Édeá, óu, Ngmmá, Dédé, CSIKÓS JÁNOSNÉ zü Mo Io ( ) emeé jeee, vrág, rzvéíáu fájdmub ozoz Küö özöe Sze Kár Oho dogozó oddó, emeree godoodáuér gázoó cád Dr Sz Erzé e hvvezeő főgzgó zzerű özefogójábó derü, hog é jázág járáb em ez épíüg rzeg, eb ee zoo járár zoruu mjd áozó végé Védem Bzoág ádá-ávée jegzőövé ír á z ádó Szbó Tmá m pogármeer z új járá vezeő Eme eemé háeré z á, hog juár 1-jéő védem bzoág vezeője mdeü járá hv vezeője e *** Bő fé évzázd egméebb egáfogóbb reformj ejeed Mgrorzágo juár eejéve újrdu járá redzer íááv jeeee Nvrcc Tbor zerdá Zegerzege, zegerzeg járá hv ójá eg pp zeő, hog Jázré í járá hv mzereö-heee, özgzgá gzágüg mzer emod: z ámreform em z ám áíá céj, z cupá z ezöz, cé eg o ámgzgá, eg o ám íá, me zo pogáro zogáj, e z dóforjbó műöd z ám pedg em ehe má céj, m hog egíe Mgrorzág pogár érvéeüé 2010 ó zjó áíá fom emc z ézméépí, z ámgzgá erüeé, de jogoáb z ám műöd uúrájáb újbb újbb eredméee ér e Nvrcc Tbor zer mzérum redzer, erüe ámgzgá, e ormáhvo járá hvo érejöe, ormábo redzerée íá háózá eerjeze, obbá z gzágzogáá reform o fom, mee pogárbrá Mgrorzághoz, pogárbrá hvhoz vezee ormá eme céj z ámpogáro jó zogáó ámgzgá redzer íá, ez járá hvo rzeé műödő ormábo feáíááv ez eje

3 2013 juár 10 Ierjú 3 Év eej erjú Szbó Tmá pogármeerre Iézede heévó züégzerűe vo Eze pob egmá djá pogármeer hvb ce ro öégveéhez öődő ézmée vezeő Kzü Jázré öégvee Szbó Tmá pogármeerő eb z erjúb öbbre pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő érdeődü Perze zób erüe má uáo, még ormázó Fdez frcó fegemezeége Ház Ljo Év eejé üööe v z emre hegezve pézügere, eb z év üööe zámo ozá ér mdu m pb m hozu özeáíá réee érő egfőbb orzágo ozáoró Legább ere foo, me ez ro öégvee? É z orzágo zbő duo : Prme decemr 11-é efogdu z orzág de öégveé, m Mgr Közö decemr 18-á özzée háo redeeze zer e zámív 45 po ü e z öormázo ou efogdu já öégveüe z orzágo büdzé ráju voozó zám fgeem véve M Jázré hárdő ü, juár 30-á erjezjü ro öégveé, z eddg ro zoá feeőe z efogdá zádéáv Még z eejé vgu fom, de vo orább efogdo öégve ocepcó redeezüre áó do pjá jeeheem, hog jó ezeheő öégve udu o zor fedor, mee z mer áíáo uá áu mrd, bzoí udju forráo M jee ez eg ár orébb, mee eze proráo? roüzemee eődege zerepe fog p Ez z jee, hog ro, z ó áhó éeere, özerüee, özzogáá z ezee red ró cége eme fgeme fog p mdep éeü jobbíá em uoóorb zemée ozá övee, de ermzeee od ezzü züége, eeü jeeő voumee eme pézezözöe Céu, hog z ám á áve, de üzemeere áu hgo ézméee egább o ze feru, m z emú év Ee v fedezee Nem fog oág emme edvezőe ozá pz em z oá, e özgzgá, em me érő egzégüg ézmé eáá eőe Mmá z eddg ze rju, de örezü mőég ozár, zogááo jvíáár mde erüee Pru, gorb hog zü öégve, mere zée báz, mee vo z eőzee egeze? Zj z egeze mde ére zerepőve, cégee, z ézméee Ez egermzeeebb doog, úg godoom m új zeméee hozu, hog ozuív zádé vju öégve Meedzer Kubb Gzdág Tácc, hze md vée, md dá o erüheee prere, rju mú ro ere öégvehez pcoód hír, hog z év vég, decemr 20- dófeö á oh em pz ze, 300 mó forr erü Meg udj pogármeer úr erőíe ez z éreüüe? z, hog oh em vo e, em hzem Vo ee ro o éve, mor prűz dóbó é fé márdr rúgo véee, me pedg em rze decemr feö orá rezáódo z vzo udom erőíe, hog z uóbb éve hoó méréű feöre em vo péd z áu évere vzmeőeg mer do gzdág ápoá íée pjá próbáu reá ervez dóvéeee mee, hog fejez pézebő, de m éegeebb, műöd dáobó ríá muoz, ervezee úejeíee vée Ezér mőíeem züő de öégve áá efogdhó jó Eg orább erjúb opmá jeemeze z de főeg öveező ezedő Eze z do mh áámzá derűááá Vjo ro gzdág vezeő ozoz Öe eb ee? Úg érzem, zereé mod veem, hog vége v ág, de é eé óvobb vgo Jó jeee áhu, pár hópo ü öbb zödmező ruházá vóu Szeuráá, Domec hm báz ve brob, zü Jáz-Pz g cro, új rodruházá veze brob eze pob z Eecrouxá, még fohám Úg áom, hog még ezee húzó cégee vezeő óvo, fejezee öbbre em hebő, hem rébó fedezé Perze öréem pz z muj, hog z eőre meeü jeemzőe oor zoá cége z, mor már ej, h em ájá z gú végé, z, hog ré hmro újr feöhe H réá zo újröéé járu, ez ro jó jöe Reá ább heerő zéheü Meor ro dóág? Ez c fr árfomá ozá m eg-eg oré po udju mod forr poo Mo decemr 31-é ezer for vo, vg go dur ereíve émárd égzázmó for Egéreműe ehe-e ud, hog mere dóío e ro, vee fe heee, vg reá j v pouo egmár muogáá? ro öve poo v vezeve, íg egéremű, hog m cuub, fejezee fejez heerebő z OTP-ő 650 mó foro veü fe, ez m feeőégü é orább cu épveő-eüee á Rffee, z Ucred K&H boó feve hee még em öreze rze ugc decemr 31-é ezer, zz efee ereíve egmárd 733 mó for vo Me egíhe erveze ám dóágáá Jázrée? z eddg meree zer vzogo jó hezeüre vó eee, 40 zázé dóágo á őü z ám Ee mérée íg függ z érvéeíedő hárpó, de voumeé eve 800 mó for örü özegrő ehe zó Számur ez z jee, hog őerozáu cöe, ezze z eddg 240 mó meher 180 mór cöehe épveő-eüe 1,4 márdo heeree zvzo, mbő fe emíe 650 mó e hív ro Sor erühe obb rze gévéeére? V, úg véeed, hog c o fejezee ehe vóí, me fedezee már v záb M em íg godoodu Eg éz rhó, fejezee fejez céú he fe ehe ve, ezá bzoo ruházáo öége évre e ehe új Neü ez gzdág fozófá Köü, hog zgorú fejez cébó éü heere újo eheőégge, go óvo po dö öveőe Tevó, fejezevó pedg d bőve Szem pogármeer hv Bhó-po göörű fá v ádúcov Erre ehe he feve? Nc dö z épüe oráró, z ádúcoáró ée- beevezé m dööü, ermzeee em hebő Százmó ée ee eőjvíá öbb züége feújíá Úg godoom, hog erre mo em ez pézü, má áb e godoodu Ugor godoodu zo, hog z ucépe romboó á degeee po orább ézeé vg erveze új épé muó védőháóv üejü e, hog z főrob cájá Bhó-poár ehá c péze ro Üre, h Uóbb úzá emodhó ro zocá bérá eg rzérő, mee ó ugor em fzee eő özö erő özefügg v H em fze ó, ujdoo mbő r rb z épüeee, ár mgáujdoo, ár z öormáz? ro 150 bérá v, mee özü 50-e bérő hmoz fe úo rozáo már eőző cuob M úg godoju, hog jó gzdá or vgu ro ezee áo, h ez űrheee, öbbége rráó jeeége züejü Köveezeee feépü jogo mee öeeége, do ee fze érdeé oéve háré edogozá é év e z emíe 50 bérő özü öb ööze fezóíáur, zámo redezé háréu, zeeg ee erü or áehgá bíróág ejárá díáár Ez hozdm fom, de februárb végő zzához érez ez mjd uc üg, ööze morórumo öveőe éü ujdoo jog em fzee, zo áobó e fogju ávoí Termzeee próbáu mdee eheőége fgeem véve vme á á béremée üreedé övehe áo feújíá rr érdemeü bérő jeöe Végee ee vo Muá uc épüe, m c dózer egíe Hog érz, ugvópor juo z üg? Nem méődhe ro má pojá ugez? z ére cádo eheezede, örée éő oéve probémáj zű Nc é egform ee rob Fo ucáb pédáu ompex pááz, rehbácóv reméü egíe Mo gorombío é: fe béráoó erugzodv v fed é m ro? hé végére gobb hdege jóo Poo ápofemérü v rró, hog pco gáz m pédáu re e odfge örüméee merve üzeő bzoíááb rz vezü, e zocá có v rr buzdíu mde, hog h örezeé rázoruó zeméerő ud, jeezze eü, fgejü od özöe egmár üööe eze hópob Tá érheő, hog éppe hdeg pcá mér hozzu zób z új óvodá z új óvodá brob veé geree üzeme, á orá óhu dód ebb-gobb hbá, meee grcá eree özö jví Ie vo fű hbáodá, m eg 35 ezer foro zeepceréve o Hópob e eg eor épüeé, mre z próbb-gobb hbá fezíre erüe, mde ugó ód, o fehőe öröme ooz, m z ádá üepége o, pézügee fró érd uá eg ejee má ípuúv fejezzü z erjú: z emú é év üeő-zoó dőzá hog bír ormázó frcó? frcóegég öree! z eezé rozérzee ehe z eg o, hog em áhjá, hog e zé, drboód vg forgácoód frcó z emú éve regeeg o dogo ee cáu, mrő eeve udu, hog em ez ddmee, de ép ee Godoo hv ázervezére, eépíere, z ézmé redzer ázervezére, ézmée ádáár, üöböző, he dózá érő érde áíáár Meg vgu rró gőződve, hog eze eegedheee ézede vo Eze m pu egöbb rá, de em heezedheü z eődö éeme pozícójáb, hog mjd ez vhog, c emm épzerűe ézed e hozzu, mer m ez mo ezedőre fezü fom z bzoíj, hog ézede heévó züégzerűe vo Termzeee b bocáozu, érveü, h e, védjü döee Küeee rdevúj Foá z 1 ró egerjedebb jázo gáozójá oro redeze o Mde jáz eepü redeze már eg íz emeedő eemé, 2013-b új oroz ezdőd Eeve ezmecere fo rró, hog mor redezzé jee eemé, hze z eddg zo dőpob g hőég fogd z üepőe (Idé Humá Erőforrá Bzoág cüörö eőerjeze zer júu özö ez redezvé) Feveődö, hog ebb eepüe zámár g po eee érehoz, mer jeeeg ze záróg páázo eré mú foo redezvé ebooíáá mőége Ugc pézügee ér, hog jázpáo gor áog redezvéee, ez g probémá jeehe zámur Probémé jeeeze z orzág üöböző poj éező jáz rjzáo Kocér, Ljomze, Újreg b, hezee Eb em erü özegezre ju, z operív bzoág zervezé vzo ge Tá héobb ehee redezvéor, h vmve eveebb özejövee redezé, m eddg Úg ű, redezvédömpg ohj ege eeme Jáz Múzeum he KÉSZ három-három öv jeeeérő zámo Megudu ugor, hog Jázározááo újbb d áo pgo z o züee róm ou ppo éeérő, páájáró Jázjáóhm m redee, ugc zámo d jeeeze Dobo Lázó ügvvő ájéozáábó derü, hog Jázo Egeüeée vezeőége öbb új gg bővü öb özö Bogár Már (Jázjáóhm) Fr Króf Vce (Jázfézru) zeméé S Józef zíee zámo rá újáró, mee orá ee heé é ép pcoá fogmzá jegé züee műve Szób erü z eő gháború özegő ceeárum Szüe K öbb rzvevőve egü z orzág z erdé mgrág éő pcoáró do ájéozá E oro zerzője úg vé, vózíűeg em ee hzo, h eg c fezeebb eree özé ehee zorí jövő ez cád hguú brá áozó

4 4 Fórum Kee Nug hárá éü Ngo edve vedégem vo még ráco eő Ime Lázó zéeföd cp gj vo, ávoá ereé zereze íó dpomá Éee uááró, ávoáró, jázré öődérő érdezem Fr Ferec Ho jö, vo z őe? Édepám gzdáodó vo Mor özöö oeív ( ermeőzöveeze erdé mgr eve), cád züőheemrő, Cízemáró öözö Cízeredáb Hároméve vom or Édepám áező echu e Szeredáb járm oáb éreégzem, öbbzör jeeezem művz rjzr (Koozr, Jázár, Bure), de ereeü Hog obb? Sepzegörgö dogozm, mjd öveeze zeeg hópo o zogá Ezuá Szedomoor vee orom eg zer hvb pm muá Ee orá erüem Du-cor özeé 1988-ó 1992-g eg mozá dogozhm Mor erü üg (özoá) öeéé? ezdem üg páám Cízeredáb Eőzör émee íom Peőf Sádor evé veő oáb öveező év, b ezdődö jázré főo vezéree ávoá épeí éü eveőe eem ee épze rzee Hog zjo ávoá? Hévégee fo em Cízeredáb ó Tíó Házáb p záá he özépo áro ozueé jázo hározó zerepe épz fomb jázré áro hvo jöe Szeredáb, roá fogozáo, redzer ozuee jeeéé jázré áro já gépocju vg éze mrobuz jöe z oá zíheére z oá g fedezeé mgr, eve zéeföd pío bzoíoá Ő fedezé zááöégee Úg emézem, fééveé öbb po ööe Jázré Ige Ieor z o oégumb u, rzee eü z o oá fom goróo g egíége újo zmeod, íá fom meré Küööe z ev eve újíáár codáozu rá, de öbb árg oá jeeőe eér z ho goró mem íá femuo új voáo Ee öveezé érdee uágo ár rövd ré rózodáu So jeee mdu zámár, hog meredheü ro, zeem éeéve Megmuá zűebb páráju vedégáro? Termzeee Vo om rr, hog rou Erdé codáo zépége muu ár Md zered, md jázré áro brá zégere hí egmá, ee öveezé redzeree feveődő probémá hjd özerozó rze zooág üöbözőége egrá hee p fehérz mee foo zégee orá roveze rzee vo ezee zégeee, vm feügeőég jee zeméége jeee oor redzer ee zjó ezmecerée Me órá ívü pcoo u z éve orá? Cem mde zerüe ár hgó rzee vo vme zerüe műveée Legezíveb á z ée-zee zerüe ár hgó éreze ze rr, hog ár eg rzé egü öé Erdé Ee redzere egüée godoój dr Boro Dezőé Ág é vo, zó jo eávozo z éő gábó Ő gzá ée zee zépége, erü feeee z éő érdeőd hgób Igz ár vo z ugc g mubíráú Berhrd drá ár úr, Thormé Huz Már árő zervező booíó áro rr öreede, hog md műveeb, ejeeb éjü mgr épzeé éeuúrá eérve Erdé ée- zee cé derű, hgu egü ro zo, z ée zeremee vo Hog ho egmár épzőművze műveő? Cízeredáb redeze özö áíáo z erdé ré művzáro, feőművze g erre áíáo módo újo rr, hog z orzág z erdé művz áámód zemüjö egmá Sze mde jázré ár oho rej erdé femé, ee öveezé ezíve özefoód é ájegég jeeíő ereje Mdez egíee zoégum hgó vóágááá foozo dfferecáódáá z egz po fogozáo özöéggé zervezé z évfom hgó ár z erdée ejheé Jázág, rée Erdéorzág gá Eméezeem zer vo má voozáú erdé ábor Ige, eg év Ő már végz eő á Gergózárhege zerveze ábor z éreee Eg hée á egz po fogozáoo meré évgűj emée gor probémá Terepgoror or erü hgó főze íze erdé éee mjdem húz év mu feeee Mgr Néprjz Múzeum érdeődé, üee mere e zéeföd évgűjő fedogozó muá Szdogoz fozóf árgú Mér ráduá egevobb erüere? Érdee mdg érdee ez zerüe Címe: Kee Nug hárá Serü zemügre ve z erdé mgrág orá éhá jeegzeeégé, eheőégé fozófuo ozevecá fehzáááv Ée még z egor pcoo? Eevee m Megáu módjá, hog özejöjjü üe bráu fogdó jázré áro Ioám zámár Cegéde Kouh Ljo Gmázumm erü ezív pcoo í, Gödöő Chop zeeoáv, de márremee o foo prer Úg godoom, hog három ézmé eg-eg erüee hhó egíége újh í oégá 2013 juár 10 Bozó füöge Vózíűeg fűzám egeíe vez eggobb rezre fordídó özege zebübő Jázré cúg, m z orzág egéb eepüe, gázfű rz vg egz v, z emre próbá pézárcíméőbb erív áo á é hdeg eüzdére Egre öbb, eeeg eddg réé fucoáó émébő gomoog fü z ég vg zomzéd b feé Kárpá Már Eg-eg ödöebb, zécede po evegő mőége roub úroj, ár hdj z egzégüg hárérée fűor fezbduó é-doxd, foz üzeőgo égeeor, evegő edveégrmáv, vm pufogógázo everedve v épez Ez úo erhe örezee, mee há üöböző egége formájáb vzözöe Várouhoz egözeebb Budpee Eger áhó égzeezeég-mérő áomá z uóbb rob pédáu juár eő heé zmog háréré ézázzoro vo Sjo Beré gor, hog áháb, záob z egzégre árm go égee Nem mde zámár mer, hog rgzógg eze fá pédáu froemez, preá o üzeőé hzá Termzeee gum, rogo, műgo em zbd ége Eze égermée úo mérgező, ráeő fűőebő zrgó gőzö áro Meéermée émé eród, juó ormo fü, pere örezee erhe Legá fűőgo, m f, zé, zmbá, pee b üzee orá eerüheee füépződ Cöeheő zbdb ármó fü meége gújá hee módjá zááv üzeőgo űzér feürő efeé övő vgágb e eheez, mjd ferő gúj C feeőe zárz fáv érdeme üze z ég o héobb, eerüheő edve fábó zármzó háráo eródá, roz ég m uó bűz Fedveég mérő züé éhá ezer forér zerezheő egevbé örezezeező eg egjobb háfoú zárd üze mód pee-, vm fegázoíó zá z új Közpo Óvod öréé járv pzhó, hog pee üzeű zá émée g bocá füö Érdeme odfge émée ápoár öeező éve eeőrze máv eheőége e d zemree vzgár, ürő zíáár mo ée épő örvée éremé émé hbájábó eredő ároér ujdoo úo özegee fee Egzégé éeé ocázj z, em eged ááb éméeprő Jázré 11 zemr végz rbrá muáo Sjo eőfordu o ó, é éve ó em udjá éméepr evégez Ie eebő dódo zvezer áűz vg özemúb öré CO mérgez Fűech Kf Jázré Kredeégéhez 15 eepü ezer émée roz erüee émée jeeő rze roz ápoú z új örvée orzágo egégeé ez éméepr díj Vároub jeeéee özegge módou z ár áru e pu Száz Imre redeég-vezeő jövő, h eg émé éevezéeé, vg örezeé gméré zvró füe erhe, zrófvédeem zemre ézede Néh eőfordu, hog zomzédo jee fe egmá füre pzodv mod redeég-vezeő Tud e, hog edvezőe dőjárá, zéomá, edve evegő foáoj fü újá, erjedé íázáró eheőég zer zárv rv, zgeeve eerüheő fü áb juá H v huzmobb deg zvr zomzéd üze zoá, Pogármeer Hv Körezevédem Ozáá ehe jee Ez öveőe Fűech Kf vzgáj, hog fübocáó épímé fee-e z épí zbáo me émé feeőe ájá zemre, jeeőe e fzee foro háoágg redeező émére öee ujdoo mgíá épíe z, hog mve fű ujdoo, f muár c módju vzgá Számo ee eőfordu zob hog zbáo épíű émébő ecpód fü Ieor c m e, e e fogd, hog é eg veejárój fü, m jo e e eü Idő ő h ezűr űz Éréeő ervzí Ng Imre Tárág he zervezee Jáz Múzeum uóermé decemr 14-é ro évbúcúzó áozójá God Zoá eö özööe jeeee, meree zerveze egfoobb redezvée Kemee z oór 24- rodm ee, emíee z oór 23- ozorúzá Végü ápío, hog redezvée eree zjo e he zerveze foj már ezde muá Bee Vede heöréz bzoío eheőége hzáááv Oór 23- ájá erve zer eődá hgz e roub Ng Imre m emr címme Jáo K prezeáááv Meó Bé ezde Hűőgépgár eődjée pcoo uáá, remée zer ee özefogó eődáár or erühe 1913-b u foc pco z ág zám üöege épveője özü eg gz zooóg érdeeég épveője, eg hím mó éreze emrég áerü háromöve u egözeebb rooé, pácéo vedégízüeee redjé ü z öveáo cádjához rozó fj Erede éőhee Dé-mer zárz erdő z z egee ufj go, me épe foó: Jázré Á- Növéer ejee özegömbööd, eor zóág hoí eg bdár Tá ez hee 2014 e brzí bdrúgó-gbjoág zervező, hze rgo emzeöz méree bfgurájá ez z áo zoá f á é áer ó zm pcoá özöheőe prág áer jádéé éreze Jázré Tejee ége z ház, me eg dő ő éeé vezee, férje pedg fümérgez zevede decemr 22-é, zombo Nezűr 3-4- e dűő özépő járáá özepé muáruó z épüe eddg záz obó déuá óráb gud, űzoó érezég ejee ége S Tóh ó Jáz-Ngu-Szoo e zrófvédem zóvvő ájéozá zer házb eg dő házpár é, űz z zor rázuh eg födémgered Hoeére rövd uá öveőe z üzö romo bu zrófvédeem muár Férjé meő fümérgeze záíoá órházb zomzédo meree zer zobáb évő orc u prh űzhehez zvco, m vózíűeg pó zr zzío fe, mjd obbo ágr Mdez c ágá, z ee örüméee federíére zérő voááv űzvzgá ejárá du z dő férf há ház m ee évő pcé húz mgá Éeme ruhá zomzédoó po u zó eege ez házőrző öeeégée

5 2013 juár 10 Fórum 5 Eg ehéz öröme év eemée Foá z 1 ró Ez z jee, hog űzoó egéb műz me fed mee, zrófhezee eeé, vm vezéhezee pecá védem gzgá fedoá z új zerveze ráí, he öormázo, má ám cv zervezee egüe voááv fedozáo mee űzoóá e évő gépjárművee, fezereee, zm ezözöe, redezee á ee d z ám, me öbb hópo eározá ádá-ávée, ezámoá muá jeee Eöz z öormáz hhó ámogááv ezdődö űzoó épüeée üő homoz feújíá, me eggobb ruházá vo z épüe feépíe, vg 1985 ó ő áíáo feújíáo fomo evégezü, z udvru zbddőpru já muá révé úju z emú évzed Uoó g fedé z bzár ceréjéve, üő hőzgee mgeő épíéve z orzág eg egzebb űzoóáé modhju mgué Közöe Váro özéeü ráfeéjérő Tze jó zádéú mdeor fejőd emerő pogárárm Nám Gede Józef ovemr Hírevee vere bzoíéo Írá ee v gűöödő jegze gúo hoo Úg h z ovór, mh épveő-eüe ő ee z oo modó emr Eg hírevére zob em regáé, ez c z uoó cepp vo pohárb ro o özéeée ráfeéjérő v zó M, roó úg godoju, hog ruházáo em eg pogármeer cuhoz öőde, hem cuoo áíveő, ro oágá érdee e, hog zogájá Nem zeége, h vo pogármeere vg máo mgu ujdoíjá z eredméee, euí mde, h em z áu eépze ráb mee dogo ro ügé em ehe mgáügé eze Ezze ehe em egeére, de em jogoí fe e gúoódár, m hog ez vo pogármeer ur ez Mdé vo pogármeer o fezü m épveő-eüe Ő üöböző deoógá épvee, de o ee zoo pformo v Eőorb regáó pogármeerre zem ofroáód, oí, gúoód So ee ée vere hdá épveő eüe roó érdee özé Több öözöd, m z egeér, ompromzumo em mer Lpozzu vz Mgr Levee három cuár: vo e efogdhó efogdh, de még vóu Ie z Eecroux mögö épü eerüő ú Sehov em veze, ro forgm g ehíee húu jégpá, roözpo ehgoá, buzpáudvr épíée eázá, vrágzó jégpor öreéee, még ehee oro z zemérmee gúoódá, m Gede épveő úr eged mgá pogármeerre zem, még TV- erezü feháboríó H úg godoj, hog jeeeg pogármeer em o oo, m ő, or jobb eé, h zeége párzéd formájáb özeíeé dogo eeeg égzemöz em úg m mo gú hgjá ez Gede épveő úrr z bj, hog zázó hjój ug záor fuo, de övegááobó, még m, h ehe, üze mde e em ező ezdeméezre c zér, hog z Tze orább pogármeer ur! Le e zá mg óró, e e jö födre E e ezde zeége párzéde fo, mer c ez veze e demorácához m Öö épvee, z em demorác Ez üze Ööe z új év üzöbé eg 80 éve roó, z egeér reméé bé, bog új éve í Ööe, épveő-eüee ro oágá ázo ee, hog e v gz z öhbá em merő é pogármeer, m épveő m ggj örme épveő-eüe, de egfőéppe pogármeer, z feéeezve, hog ez e jogu öeeégü Sozor bréb ő veedüe c zér érdeme TV- éz, mer ehhez hoó eeeg zíház eődáé ehee eépze, Prme áhó mdzo, ez eőegíeé ámogá 2012 év 700 öze rzá mee emodhju, hog emeedő, g árr járó űz- vg áreemé em öré roub Jázágb zeé ro gépjárműve ezöze z év orá ro, fedu végze orá vozó űzoó érü em öré Ez foo, hze mde vzr odhz cádb, bráo foccpb űzoó muár vezeő muhee ráco z év egzebb üepe cádo zámár, o űzoó eemé me em mdg fehőe, ez jo h jár o má zép emé jee eőem eor űzoó Muá éreze, z évzáró bu ráco hguár godoo, vm z emú éverő z o feőf, he féő dó meege god germezvj emée ergee fejem E godoo jegé mozgm egee rmzó éve öveőe ío mde ovó, Jázré ro ó reméeje bog, zép új ezedő Fózer Tbor űzoó ezrede, redeég-vezeő Tze épveő ur, zogá pogármeere! Jobb eé, h fomo ooodá hee áá függee, párpo-mee, jó zádéú főeg épíő em romboó oág-brább hgvéere Hggé e, hog m hog cá, z em ez jó ee Ne godojá, hog buo pogármeere muájá ro oágá öbbége em mer em érée Vo e o jó, de vo o, m zerem máéppe ee vo cá De z eee merü, hog Öö em vo évedheeee!! Néhá péd: de roz Cee ömb Teüe üe gúoá jeeező ozó, Bogh Bé Gr Iré o érdee bombázá, mre még ozó jog épveője em vo fezüve Hozzá em érő emre zó e o üge, mrő h fogmu em vo De emíhejü jégpáépí ügé I örüe hozzá em ér eredméeé eg XXI zázd éeímé dug főo mögé, hov e ú em veze, e proój em ud e, öbb éve födö heverő mó érée épveő eőzerezerő em zéve Edá hűőgépgár böcődé, emorzáód poréeímée z emú cuob z Áerő böcődég záróg eg ó porompexum ázáá zzoá e, m péz hozho vo ro É ez még c öredée z ezzo eheőégee Véeméem zer eze uá c eg eedőjü v Sürgőe zem üe Ömgu, üör eő feez érd, m ee vo máéppe, jobb cá ddg, míg ömgu eő em eze vomá, m mér em ee, or mor eheé vo, o ddg c jogu fe jeze hgeme mz Erre á öredézvzo juv eüe c fehmzáu Smo Ferec eg dő roó jóéo póerbjo V Jázré eg femr, rob öbbre Jázré S Körbő, vg he rozee zíérrő mere Jázrée ívü zob ább Frcrc éve ee, hze eze éve híreé póergb Orzágo, ő emzeöz vereee emeedő eredméee ér e, de z eree jó mer eve md jáéoé, md póeroóé járu uá, hog ez eg jázré rácbó póerbjo? e M dío e eze z úo? 2007 végé eg bráom mu z eree póer, próbám Eezdem jázog go éű jáéoo Körüü 6-8 hópg vező jáéo vom, de g háráb em erüem, mve zerűe cám dogo z emre 90%- h vezre á, eezd páo, eme ée, hog vzerje, pedg éppe eor e cöee So godoodm jáé ogájá, örüü 8-10 hóp múá bzoo dogor rájöem, or zépe eezdem erő jáéoá Nem ovm övee, em ézem vdeó, já ogám pjá fejezeem mgm Számomr og go foo, mve jáéo vgo, memáv mdg go jó ám zér ém zerepe zerecée v bb, hog v erő jáéo ege, emde? H c eg p vzoáb ézzü, or z modom, hog 50% zerece, 50% udá De hozúávo, modju 1 hópr, fé évre, 1 évre már 90% udá, 10% zerece Meéé eü c eggobb eredrő? z eő omobb eredméem 2011 rá züee L Veg- gbjoágo: 3050 emrbő 4 heez érem e Ez eg hározó émé vo 300 z du jáé, végé c eg z mrd O vou ece, zépe poog z emre So má gőzemem vo még, de egjeeőeb özé roz, hog e oe gbjoágo 3 eem, 2012 májuáb pedg mgr bjo címe eerem Eze veree z orzág eprofbb jáéo vee rz hío po, ezér ez eg go g zm er vo zámomr Ezee vereee már evez díj jeeő Hog eheége ez hobb fzíroz? póergb ez úg műöd, hog míg z emr em mer, cee gobb ere, ddg éreemzerűe é e jáz, já őébő, o méréű vereépőe zv, m c há z emr éeére Neem ez pevem: c o é zbd jáz, m c há z éeedre Perze mde ámodoz g vereerő, é 2010 ó v eg zpozorom, o vere evez díjá fedeze, mer úg íée, hog érdeme eergá péz fee ém gbjoágr íg udm ju Ez perze mgáb fogj, hog eor díj g rze zpozoré Úg udom, zívee jóéoodz Tudá errő c bőveb zé? Tv őze ovm eg 14 éve rácró, ráegég öveezé evezee rjá Már é éve gűjöe e eg profezoá rproézre, erü péz feé özegűjeü Beem or fogmzódo, hog póere épzerűégem zereém hzo dogor hzá Nég éve vezee eg bogo, m orzágo ze épzerűvé póeree özö I hrdeem eg gűj, eg hé özejö züége péz má fee Ádu, erü ve fú ez rproéz zó áozu vee zeméee Jó érz vo, hog udm egíe, hog póerárdom g rze bízo em r, hog omo özzegee üde erre jóéo cér Egébé ee foáé éppe egp vom eg jóéoág póerveree, ho bár evezhee, eje díjp z Egü Dgo Germeeér pí me Eg öbbmó foro prooor gűjee mo, m egújbb fejezű gógíá fomo árá euémá geree zámár 2-3 épzerű jáéo hív özü egem, ez eg gobb öe voz Szívee mögé ám z üge, eg go jó, brá égörű póerveree veem rz, ho c egeee gőze vo: z pí Mve ööd z dő, mor em póereze? Ngo foo zámomr zeé Tv éhá bráomm píou Hedrx Reod zeer Jm Hedrx fedogozáo jázu decemr jóéhá ocerü ez, vzíűeg Jázré, eve Kow Veg évzáró gbujá m ezü z eőzeer Decemr fevezü eg emez, februáró máju végég eg áomáo urér ü Kow Vegáv Ieve z eőző émár vzérve, decemr 22-é, Budpee rz vezü eg jóéoág ocere 4 má zeerr egü eje vée z Egü Dgo Germeeér píhoz fo gobb eree ére e, ozor zppj őe eg-eg gro Téged m ro? I züeem, ée cádomm Neem Jázré po fee, em c, em ú g, em e órá áom dugób eg hguo ro Nem godoodm zo, hog má rob öözzem brám grz jázrée Perze mo már v új merőem, de mu em fogo eööz Szereem Jázré

6 6 Váro Beeheme hgomá ép oodá eg egeerjedebb oz vo hjd Jázág Hgomáőrző Ege Bhó Ed gzgó révé eeveíee fe roub öréé dívó épzoá zerece dve dejé öbbzör áhá eődáu c hevee éve végé ocv éve eejé gűjöe öze eve éprjzo ez zoáeeme, mjd ehhez fomo febu új éező, mee zá mo ép éeép ööe ee gűjő hgomáőrző muá zépe formá eeméor Szeháromág ér zípdo Nem rég, ááb mzo á formá öréor e éere cupá, hem ezövődö m zámo eheőége Bemuá zerepő, hog é m jáz cádo or z eemé mgá úg, hog fogdá öveőe éjfé mére mee ehemeee fogdó cád gj Behozá empomocá z go, mjd oroz pázoro özzee ége Vee jeee, zép jáz eje fogmzá hírüe íág eged pázor gohá öveezé ehezeb á heé z üep mozzb Féreéree modo, mjd hegeze vé jegzee Ezze derű opo z egébé ege fomb z evó pázoro ébreze még zíeebbre erü Szób erü ehemee ám, íág, ermzeee ez gohó eged pázor eeé oozo derűre oo dó forduo, hguo Ugc gz ép hguo ee z éjfé mére züőd, hze öze ee redez mgu, hog z e germe züeée ze pá érheé, áéheé Eméezee, edve zű fé ór ev üe ee gáb, hgub, eg feeeveíee jázág zédmód zámo voáá Eemédú ezedő jázré Házrá Gépe Szozááb GTE (Géppr Tudomáo Egeüe) orzágo zervezee jeeeg öbb m hezer fő zámá Tgágá zerveződe, orzágo ze erőe ozó Több é züége gzervező mu héoágá övee, főé fbb orozá eeé Dr Igz Jeő GTE orzágo zervezeée ügvezeő gzgój mod ezee modo GTE Házrá Gépe Szozá 2012 decemr 16-á ro évzáró özejöveeé Igz Jeő hgúoz, hog Jázré Házrá Gépe Szozá z emú éve dmu fejődö, íg ézámá orozá özeéeé eve deá modhó z Eecroux, vm záíó háózához rozó jázág cége műz éremége oj zozá gágá gercé zozá zégveő á ezdee 2012 év progrmjá vóíáához V, zozá eöe emodo eö zégérő, mve z Eecrouxo egfeő vezee emzeöz zű fed bíz porzívó ermévoo ü m ró, üfödö végzedő muá jeee zámár gág Luác Áo, porzívó gár or újo eveze gzgójá ó zm fezüége, evudá, eve GTE rá eöeezeége pjá zo V uódjé zozá eö pozjár eg z orzágo GTE eöég gjá GTE Házrá Gépe Szozá egedüáó módo z orzágb ubzerű eree özö evéeed zozá vezeőégée mdeor céj, hog z uáo jegé zerveze özejöveeee pveőe redzereé ege (egább egedéveé gorágg), ermzeee mdez o módo vóí, hog egdejűeg gobb mozgáere o z özejöveee progrmjhoz zozá éve ceev progrmj 2012 év redívü gzdg vo üföd zm progrm ereé zozá éhá gj z Eecroux Szmáréme (Romá) Tűzhegáráb e áogá z év fomá gáráechoóg, muzervez, erméfejez erüeé zerze pzo rzvevő já cégeé mozhjá mjd jövő Rz zozá műödée özöheőe 2012 év vóu Jázág pr cégeé fröccöő pr erüeé éegee évő zemrhá züeére e ezdeméez Errő zámoho vz ro ue Szbó Lázó, L Józef Erőármú Szo Gmázum műz gzgóheeee Házrá Gépe Szozá eg-eg cége vezeő gj ezdeméezére eg evée egíégére pozv zo edío fröccöő gépeze oáá z ézmé pédá gorágg eremee mde feéeé emc z emée, hem gor oá z érdee zozá cégvezeő özejövő újbb fröccöő gép zerzámo ádááv egí mjd gor oá, hze z o goró műheé már redeezre á, eg új Ege Vcor 50 ípuú fröccöő gép, mde züége egzíő eeméve egü eedő új zemrere pedg zámo he cégé gé v, íg mereü ze grá hzoíhó ez ezdeméez z oá erüeé már jeeő ere zámí, eg jez zozá mu eredméeégé zm eődáo ereé z őz zozá ue érdee progrm r gágo hívo rzvevőe zemre érdeődé vo hvo eégíe 2010 év u, Mm Kf cég ujdoo méröö, gépzee uomzáá fogoz, bbó cébó hozá ére Mm Kf-, hog orább öe pjá, ovív műg fröccöő géppe jeeje pco Terméü Mm m fröccöő gép, mee mzá eheőége méreű prooípu rze öéghéo gárááb v, eve z oá erüeé mzhó eőöe műz érdeeége émör ereé Koo Eero Kf épveője Npeeme eepíée üzemeeée pz pr éeímée eergeáááb címme ro érdefezíő eődá Eg vóu pr ruházá muááró vo zó eb z eődáb M z erív eergfehzáá eg jó pédájá erezü, emc zereze veez merheé hgó, hem erme árm háózr öréő éréeíé gzdágoág (érü) zámíáo zozá gágá ermzeee v zemére zbo bízá Eze redre orzágo zű progrmob vó rzvée jeeee eeeé Jobbár cége bízáábó, vg épveeé végz muáju z rr feér zozá go Ie fed vo pédáu z Eecroux cég bízáábó Nemze Iocó Srég ereé ü, z rz- züégáró ocó egüműöde émör özehívo mubzoágb vó özreműöd GTE Házrá Gépe Szozá m redező zerv évrő évre g erre redez Műz bá 2012 év Szbó Tmá Jázré ro pogármeere m hívo dízvedég özööe rzvevőe prooo jegé eze redezvée, me már orzágo ő orzágháro ú hírévre e zer, özöheőe reme progrm, eeme zórozá z ehhez ő üőégee z évzáró eemére ovemr vég ubözejöveee erü or, ho z éve mu éréee öré, eve 2013 év progrmjá efogdááró döö gág, möz vedégáó L Józef Erőármú Szo Gmázum oó borórum eheé jeeévő Özeégé emodhó, hog Házrá Gépe Szozá jó hzo progrmo meé, cégee özepcoó, GTE orzágo zervezeée zeemégéhez feeőe ezedő, vozó zozáé műödö Germeráco főempomb Feő, fé öözö eggobb empomu péee, 21-é é órár So germe zámo ro ö üő ööe z Ie házá Rácodáoz zee már o emrre Megjeee ro vezeő, vm Domb Ferec T R Szmár é özööe jeeee, mjd rou pogármeere zóo germeehez, züőhöz, íérőhöz Eőorb gcádoo özööe, em god éü eve övée Megápío, roub rég hgomá, hog jee üep mábó zeré jádé ze ro épe cádj Végezeü eeme ráco üepee ere új ezedő í mde jeee Domb Ferec özööe redezvée jeeee Hgúoz, hog Megó egzegéeb özé éreze rogo áócáb, jázo zogá e feheéü ráco egfoobb üzeee zeree egmá z e germe rá, uá eggobb cü germeádá, hze ez d éreme éeüe Szée Mhá Ááo Io h övedée do zívhez zóó műor Ö á eg fúc hegedűve Bur Zo orá hzudoó hározoágg jázo hegedűjé ráco do 2013 juár 10 (Pázoro, pázoro Mebő z g Cede éj, zeége éj ) hegedű z ézmé zorgm dáj, he zeeo övedée, Berhrd dráé árő egí hozzá hgzer eheőégee meréhez Lá Lázóé árő úg áío öze cp műorá, hog özeebb erüheü ohoz Szmár é emod, hog cem ezer árá u oz zé rázoru özö Meő zob ez eezdődhee vo, zép üepözöő zv hgzo e, mee rr zíeé jádéozdó, hog fgejee z gzár uhogáár, mer ée jeehe mdu zámár gz öröme, o áéé cogó, érdeőd ugárzó germezeme éeü gz örömforrá, hze gr vó rácodáozá hee veüee Dáompoj özööe ro z év uoó pjb Jázré Váro Pogármeer Hv mmár hgomáo juomb rzeí zo poroó dáo, z év orá dobogó heezee ére e dáomp vereee z m Decemr 20-á Szbó Tmá pogármeer, vm Szmár é, Humáerőforrá Bzoág eö zzo özööe z 101 f, 2012 év porágub mgó zerepee z üepée díjádó áé Őr I gőzee című vere hgzo e, mjd Poá Jáo Zeeo övedée muzá eeveő, edző em uoóorb poroó zeeére Szbó Tmá dcérő zv mé geree fezíő ejeíméé Emer rzeíee pedgóguo, dejüe, eergáju ádozv hozzájáru erhez Gruá z eér mgó eredméehez, mee ro porb efog híré öve dáomp em z éporró zó, fejee fohoz zóó godo pogármeer de veree éü pjo eveeb érée! jövő hoó hozzááá eredméee r őee ro Üep zéde záráé eree í 2013 ezedőre z emerő oeveee Szmár éó, z jádécomgo Ng drá ropco ácoó veheé á z év ó poroó edző

7 2013 juár 10 Keő 7 Foobb ozáo mdep éeü 2013-b Váozáo ezdőd foód z de ezedő Iézmé zerveze áuáo, zeb gó íz zázéo cöe oág gáz, v ávhő árá eőe, új ozó dó, öeező uchp muó juár eejéő eje egzé háb épő új Mu örvéöv zer dogozh z ábbb özeáíou egfoobb ozáo Ám feráb erüe özeve ézmée Ám feráb erüe juár 1-jéve z eddg öormáz özeve ézmée, mee ezze ovd Kerg Iézméferó Közpob z oá fed eááá zogáó gó- gvgo deérve ezözöe, obbá z ézmé évő má ezözöe fezereee zé özpo gee hzááb, eve ezeé erü z ám ézméferó fogozo áomááb roz z de évő pedgóguo, vm z oó eveő muá özveeü egíő özmzo örvé pjá ugor muvégz heü íá év végég em ozhó háromezeré ebb éezámú eepüe oá műödee juár 1-jéő uomu z ám öeeége, ám h z öormáz véeebő z épe fzíroz, ávehe fedo 83 eepü ozo úg, hog z oájá jövő mg rj műöde, mere 55- e p egedé z oáér feeő mzerő háromezeré gobb éezámú eepüe özü 227 ozo rró, hog műöde ádá z ám Közüü 120, hog hozzájáruá fze z ám oáj műödeéhez, öbb 107 pedg mégem modo e oáj műödeérő Ám feráb erüe zocá germevédem ézmée Ám feráb erüe z eddg eepü öormázoá műödő germevédem ézmée, vm fogéoo, pzchár zevedéegee eáó ohoo juár 1-jéő ozá 40 zocá 137 germevédem ézmé ér, egöbbjü eddg főro öormázé vo e öormázo zocá germevédem ézméee ávéee már eg évve orább öré z dőe hjéo eáá obbr öeező öormáz fed mrd Eerou úo ezdeméezheő z épíüg ejárá Juár 1-jéő z épíüg hóág egedéez ejáráo már eerou úo ezdeméezhe pogáro, z új redzer erve zer éemeebb, gorbb ez, m hgomáo, ppír pú ügéz progrm éege, hog éremee ervee juáró z ügfépu épve z eree ehe új, z üge ezee pedg eerou úo öré hóág ügéz orá z ügéző z úgeveze ÉTDRredzer (Épíüg hóág egedéez ejárá Támogó eerou Doumeácó Redzer) áro eerou do pjá döee z új redzer eheőége d ege mee hárdő-hozbbíá jogorvo ejáráo ezdeméezére Járábíróágoá u ro bíróágo he, ro bíróágo ezeú járábíróágo eze, főro erüe bíróágo vzo őrz eddg eevezüe Nem ozo he bíróágo zám, zéhee eéeég erüee, z eevez zob főro erüe bíróágo ezámív bíróág zéheéü zogáó eepü evébő járábíróág evezbő evőd öze, íg jeeeg Jázré Váro Bíróág eeveze juár 1-jéő Feőjázág Járábíróág ez juár 1-jéő érejövő egége zervezeű özgzgá muüg bíróágo főrob, eve éé műöde mjd, jobbár örvézé zéhee muüg bíróágo vó ézmé egeü omá muüg perehez hoó özgzgá pere örvézée jár mjd e máodfoo z új bíróágo jogeőd muüg bíróágoo műöde obb, ezeőrodá ozu z ügfee redeezére á, e pedg fomb évő üge v, z üö éreí p z ejáró bíróágó Juár 1-jéő műöd z eerou bíróág ommuácó ügfépco, mee örvézée eőfoú háöré rozó üge zh z ügfee Eze z üge z eree hv dő ívü, zemée jee vg po ú éü ehe jogháo do, pédáu ereee, üöfée éremee bíróághoz éz Kézí véeem á or, h fé bíróág ro z eerou ézí árheé vó eheez öveő ö mupo ü em vez á Vme ejárá eeé zbá z, hog hárdő em zámí z p, mee ézí redzer egább ég órá á em műödö Háb ép z új Mu örvéöve (M) mde redeeze z M-rő zóó örvé me e eődjé j fe még 2011 decemré fogd e prme, egöbb redeeze már 2012 júuáv háb épe Ugor c 2013 juár eejéő háo öbb özö muzerződő eérő fogozár, zbdágr, eve dáár, vm ávoé díj zámíáár voozó redeeze z új Mu örvéöve zer muáó jogou muó ámeeeg muzerződő eérő muör, muhee vg má muáóá fogoz Eze fogozá dőrm évee mxmum 44, ozá zer mup vg 352 ór ehe z M zer ez ráo e mz, h muvzo évöz ezdődö, hározo dőre vg z ááoó eérő eje p vg rzmudőre jö ére muzerződő eérő fogozá rhó rmáró muó ájéoz e z új ódex zer muó muzerződő eérő fogozá eeé z eáo muörre eőír, de egább muzerződe zer pbérre jogou z pzbdág húz p mrd, muó ezefeü öbb jogcíme pózbdágr jogou: éeoru pjá foozo övevő zámú, de egfejebb íz p pózbdág jár, femrd germee uá járó pózbdág, de új eem, hog 2013 juár eejéő gévéeére mdé züő jogou ez muó 16 éveé fbb germeü uá jár pózbdág: eg germe uá eő, é germe uá ég, eé öbb uá pedg hé mup pózbdág jár z pá germee züeé öveő máod hóp végég ö mup pózbdág jár z éeor zer pózbdágó oeív zerződ c muó jr ehe eér z M-ő muáó évee hé mup zbdágo egfejebb é rze muó érée feeő dőpob e du zbdágo eérő ápodá hááb úg e d, hog rm zeég po özefüggőe eérje Koeív zerződ redeezhe rró, hog zbdág egedé egőbb z eedéeége öveő év márcu 31-g dhj muáó z új M zer ávoé díj z eedéeége dőpojáb érvée pbér, vm z uoó h pár hópr fzee ejeímébér bérpóé fgeemvéeéve e ápí Léege ozá, hog zű z ágeree; ho rég M zer ágeree jár vo, o heee ávoé díj e fze ávoé díj zámíáor fgeme ívü e hg z mubér, mere muó ávoé rmár muvégz hááb jogou muó ávoé díj e öbb özö zbdág, öeező orvo vzgá dőrmár, vm hozzározój háor é mupr egzbdág rmár ávoé díj heve zázé jár Mu örvéöve zer fogéo emre fogozá má redzer műöd Új, egége egzerűbb redzer műöd juár 1-jéő fogéo ozo muépeégű emre fogozá z áíá özöheőe héezerre ő ámogo fogozo zám, íg már öbb m 30 ezre dogozh z redácó úí már zerze 326 ozáá z új redzer éege, hog z zoo fogéoágú emre uá ezeú zoo ámogá p muáó, özü öb rr oz, hog ozo muépeégűe eg rzé - pédáu épzee - éhá év vzveze í muerőpcr z új redzer eeme mrd rehbácó ár, mee eőe, hog z ére cégee em e fzeü 27 zázéo zocá dó Tíz zázé cöe oág gáz, v ávhő ár cem égmó házrá érő rezöég-cöerő Gró-Száz drá ormázóvvő orább z mod, zogáó e veü erhee, zo em háríhjá á ormá Fóg Jáo ámár vezeéve eg éggú bzoágo érehozo oág eergár ízzázéo cöeée omo övee érdeé ormázóvvő döe pcob u rr, hog özö öbb m ézáz zázé emeede gáz, záz zázé pedg v ár, mgr cádor íg rreá mg eher ehezed rezöége m Beveze rzcó eée Éve ze ezer foro jeehe cádo cedó, m egöbb b jeeő méré áhárí Igz, foózámá özö eddg órá üöbége vo, de moó még gobb fgeme gée egfeeőbb áá or em érdeme hárdő, h már áu egjobb, hze bármor ozh bo z eé ááo uc 2 ezreé, m mde eerou pézüg rzcó ér zpézfevée eé gobb méré, 3 ezreée újj z ám Büe mrochp éü uá gzdá ár 40 ezer foro pézbírágg büehe mrochppe em redeező, éghópoá dőebb uá gzdá juár eejéő ée épő, edvebő ro áo rááró forgmzááró zóó ormáredee módoíáá éremé z eged zooíóv még em redeező áo gzdá juár özö öbb m ézáz zázé emeede gáz, záz zázé pedg v ár eejég ee evégezeü z áorvo vozá, me orá eg rzzem méreű eerou zerezee (rzpoder) üee u áb z oához hoó, pár perce művee eheővé ez uá zooíáá, öí ráu, öveheőbb ez mgr eb-áomá, öebb ez z eveze, eopo áo omár bu, íg cöehe óbor uá zám chp heezée öégé z Ávédem Törvé 3500 forb mxmzá, ez z özeg mgáb fogj rzpoder üe díjá, vm z orzágo eb-dbázb vó regzrácó z ár em rmzz zob z á eőzee vzgáá díjá, íg vozá öége 3500 foró ár 9000 forg jeeő eéree muh őbb dmódoíáo már geee Juáró mde áorvo eeőrze e z, hog hozzá erüő uá redeeze-e rzpoderre, me em, ez fe e já z á ujdooá H ehhez z á gzdáj em járu hozzá, úg z áorvo ez jeeee e Ezuá hv fezóíj z áró, hog ege eege öeezeégée, me ez em öré, úg feeőégre vohó, ár 40 ezer forg erjedő bírágg újhó Váozáo z dóredzer Tobb emeed eefodó z dó mérée mgázemé eőfzeő eőfzeéhez rozó hívózámo eeé hívózámoé hv 700 forb, míg z egéb hívózámo eeé hívózámoé hv 2500 forb erü mxmáár 2012-re voozó z dó mxm mgázemé eőfzeő eőfzeéhez rozó hívózámo eeé hívózámoé hv 400 for, míg z egéb hívózámo eeé hívózámoé hv 1400 for vo bdó mrd heézee pézüg ozáo 2013-b öeezee pézüg zervezee üödójá eje özegű fzeére, obbá heéze üödó heéze járdé mrd Rob Hood dó emeed z eergeáó jövedeemdójá mérée 31%-r emeed he prűz dó oz Eő z évő he prűz dó pjá ápíáor z edo áru zerz éréée özveíe zogááo evohóág oráozo ez oráozá - ebb dózó ebb eherveére eee - ávo, z árvée gágá függvéé öré, zz á evbé ehe evo z eábé özveíe zogááo egüe éréé, mé gobb z árvée özege Közműdó Új dóemé erü z dóredzer z dó özerüee bzoo ee özerüee em mőüő födrzee eheeze ávhő-, víz-, cor-, födgáz-, vmo eerg-, híröz vezeée uá e fze z dó pj özművezeé omvoá hoz, z dó mérée 125 F/mde ezde méer vezeé uá ere uá fordío áffze ez Fordío dózá erágzb ápr eejéő ormá erem pézárgépe dóhóág á o-e feügeeée jog pjá Eze módoíáo 2013 ápr 1-jé épe háb E-údíj Júuó vezere erü z eerou hzáráo údíj Kzpézfze orá pézforgm zám áár öeeze dózó hvo ermééréeí vg zogáá áf fezámíá eeé z zz öve eeéréeé zerződeé egfejebb 1,5 mó for özzeg fzehe zpéz eg má pézforgm zám áár öeeze dózó Forrá: Kormáz porá/mti/ HVGhu/Pézcerumhu

8 8 Egzég 2013 juár 10 é vezée eerüheőe Nő züezám Jázré özemúb du hír rró, hog KRIO Iéze á hrdee Törődér Díj jázré órház züzeée zvzá mmá Küö öröm, hog 2011-hez épe v 20%- ő züee zám cázármeze rá z eőző éve dhoz hoó 32% 764 züebő z ozá ererő já éméerő dr Bördő Ljo, züze ozá vezeő főorvoá érdezü Foá z 1 ró hdeg evegő eődege ámdá poj z egz égzőredzer áhárájá boríó cózőrö hegerhám, me z pveő özuá booíj e H ez védőréeg érü, juó víruo bérumo o gorbb ooz gudáo fomo, hze érü áhár védőfucój z ge ofée víru, ejuv z ó égub, ejee e udj cupzí eje cózőrö hegerhámo, mee z újbó feépüe öbb hég r má foo éező, hog ezde bá hűe vírufecó öveőe már fudáo ápob évő, érüée áhárá poo ü eepede bérumo, mee éegee úobb fomo dí e Hog védeezheü védőoáoo ívü z fuez ee? pá poc zám o, vé éü zímé oroz, mee áh fuez üee hvo ehíe, eve eze H éhá po oho gógmód em egí, feéeü eree fe mde házorvoá z fuez ípuo üee gor ezde, végg- zomfájdm, mg áz, fejfájá, eeeég Ááb eg hé z fuez gógu, h obb r, or jo go vózíű, hog rá feüferőződ öveeze eggorbb zövődmée z rc- homoüreg gudá, özépfügudá, z ó égub uó dü hörgőgudá, mee vezeő üee ízó, zárz öhög, úobb ee fudá z fuez egvezedemeebb zövődmée üdő- /vg mehárgudá, me o ee ár háo ádozo öveehe fázáo, fuez üeee jeeezeor em züége zo páb zd, mdefée em ocó!, üe zíméee özeáro, hze v o hgomáo ép gógmódo, mee mo, 21 zázdb áhjá heüe, főeg eőz z ehe efoáú égú egége eeé ejeég gée éü ézzü éhá ermzee gógmódo: Eupuz cepp: orrduguá öhög eeé forró víz cepegeve háv o egí égu gudáá cöeé, égu zíááb, m eőzhe rá gudá uáá Héo mzhó heége páráíáár, pédáu fűőere heeze vze öröözőre cepegee eupuz Méz crom: orofájá ezeére, z mmuredzer erőíére, gorbb góguá, eve z ehébb efoáú egége eőze érdeé Közmer, hog méz méregeeíő, mmuerőíő oxdá háú, crom mg C-vm rmáv víru bérumöő ujdoágg egí pédáu orofájá ehíé Foo, hog em méze, em cromo e egü go forró b, c gor hűö, hze ú mg hőmérée jeeőe cöe eze ge érée há Fgeem! Méze c eg éveé dőebb germeee dju, mer fbb orb ergá oozh! Emee fgejü, hog p fodéve é hópob feeő meégű ege, egább máfé, é er feeő vm á g rmú ege! Mér foo, hog z dü égzőzerv egége zevedő ege még jobb óvjá égzőzervee? Közudo, hog z zhmá róu hörghuruo ege hörgőredzere fomo gudáb v, me foozz z ó égú ferőzere vó hjmo, ezá z pegég üee gméré feerőöde z zmá róu hörghuruo ege áporomáá, vezée é hópob égú bérumo á oozo gmeégű huru uá oozz Ez egeé foozódó fudá mee ízó öhög, gee öpeürí dőé jeeező áz uáá üeeve jár Ie eee züége feeő hámechzmuú boumo zá hzá, me záróg zorvo jvr fomo zorvo eeőrz, eve ápofeügee mee ehe c héo É végezeü eg özmer, de em mdg fgeem ve érdre e eee eü, m em má, m fomo, üő hőméréehez dőjárá vzoohoz gzodó réege öözöd, z evegő öréő p húzperce é, áo rövd, de héo, redzere zeőzee! Dr Krmz Már üdőgógáz zorvo, Jázré Tüdőgodozó Iéze vezeő főorvo gerge Me zü vo Ö zámár v egeméezeeebb? Mdeg zü zép érdee mg emé Normá züe érdeee jobb, főé medecevégű, frfeve züe H ompácó em ép fe, eze z eee ermzee zü jvom frfeve züre eőre fe ehe zü, mer me bb 36 hég em fordu, uá már c z eée mgz medecevégű eheezedeor ááb cázármez mee döee, ezér f oégá már g áh fro zü, íg goru em ehe e mmá bbá me eááb rzeühee z ozáo, hog heve órház özü jázré züzee zoá egjobb? vjúdá orá eheőég v homeopáá zímée mzáár, mee érímeee erív züőzobáo üöfée ezözö ez eheővé, hog mm zámár egéemeebb módo vjúdho Izoá, cád züőzobá v, mee eheővé ez zvr vjúdá eg hozzározó jeeééve, egöbbzör z édep H em ép fe ompácó, or mm mg zhj zü módjá: ár ádb, züőzée vg áv Ezee eheőégee z ohozü örümée, ermzeehez öze áó zümódo gezü eheővé e H em züége, or em mzu gámez, hgju, hog züőcor mg ermzeeégé águjo Érdeme dő zá fomr, hog e érüjö züőcor Codáo doog, hog ermze ez fomo o M jee 2012-e Év Szüzee emer z Öö zámár? Ez eg órá üe zámur, m vózíűeg özöheő, hog ermzee zü híve vgu, gezü ereme z ohozü örümée z emer eg jee, hog mmá emc örérő, hem Budperő, de Vezprém ébő éreze hozzá jázré egházerüee d z egházerüee empomb pár év fejezéve híve zámár z egházá zámzerűíve özzéez erezeő, házágöe, emee d Várou három ou eg reformáu özöégébő z ább formácó özöé: Ngbogzo Főempom: Kerezeő: 132 Házágö: 23 Teme: e évhez épe 32-ve eveebb erezeőre 21-ge eveebb házágöre erü or főempomb Ferece empom: Kerezeő: 62 Házágö: 12 Teme: 62 z eőző évhez épe öbb vo erezeő, házágö vzo eveebb vo, m Szeú empom: Kerezeő: 12 Házágö: 1 Teme: 40 I z do hoó u 2011-e évhez Ehhez z egházerüehez rozo z z özvegzo, ő 100 évee vee végő búcú hozzározó Reformáu empom: Kerezeő: 9 Házágö: 3 Teme: 28 Kofrmácó: 3 KRIO Iéze á fejáo émó foro mre ö z ozá? Ké CTG (rdooográf) züée bővíjü műzerpru, mee mgz zívhg méh özehúzódáo regzrájá Ee műzere g hzáág, ezér öévee cerére zoru, m em mde ee udu z ár öze émó for, íg órház hozzájáru, hog é CTG- zerezheü Sjo z egzégüg m hezee em ez eheővé, hog órház e udjá ceré ehzáódo műzeree, íg fejáo egíégre üööe g züég v á zob redzer áíáb áom, mer m vzoo ááo zepr egíee Sze Erzé órház z emú év uoó pjb, z úgeveze zepr ereé, özee öze 27 márd foro ozo zé egeááb rzvevő ézmée özö z Emr Erőforráo Mzérum z egzégüg zogáó eg évve orább rzeüe ozodácó ámogáb, ám ee eg rzé em udá fehzá, íg 3,3 márd foro erü z Egzégüg pb ormá döe pjá ez z özege zöpr rzeé hzáá fe, hog v év dá uá gógíó-eőző záb muozó 11,2 márd for mrd ormá obb 12,6 márd for emee z özevo zeáá 2012 év eőrázá, z íg redeezre áó 27 márd for feozá ejeíméráo, eve GYEMSZI á fero ézmée öré zogáó vdá zempoj fgeem véve öré jázré Sze Erzé Kórház Noprof Közhzú Kf for ozodácó ámogáb rzeü, me már éreze cég zámájár z özege z eőíráo feeőe ejár hárdejű rozáo egeíére fordíjá Dr Krz Péer ebz főorvo mgáredee Jb, Sze Erzé Kórház ebze zredeőjé KEDD: g Prooóg zeáá (p rér műé éü ezee) Ngműée zée, zerveze (érv, epe, gomor, vgbé) Kműée végze he Te: 06-30/ BŐRGYÓGYÁSZT KOZMETOLÓGI, páo bőr emc erdüőorb, hem feőorb egre gorbb Redeeme orzerű üő ő ezee öré páo bőr gógíá Dr Szbó drá Jb, Szöveeze ú 5 fz 1 K: C: Te: 06-20/ wwwdrzbodrhu

9 2013 juár 10 Egzég / Ügeee 9 vmo üöege zerepe é hópob é özepé járv, zervezeü ár dőzb fehmozo vm réá már grz feée Ideje póo, hog e, zeem freégüe e vezíü e é végére Ee zámo módzere v z eg módzer ehe gümöcurmxo redzere fogzá, me méregeeí, frí, póoj fodéo, gz pdíó eergbomb mde áro meéhá éü Megá ehe eg éez öű ááv heeeíe o zödég rogg, á ó, vmo áj e zervezeüe, me óeráp hámechzmu Bofodráz udoág! Léeze hjzáegége, meee eő odfgee e udu erü Pédáu hjvégee comó ör eeez, m g érő hj, géro g, emé repp ágemű, merev hj oozh Kerezráú zdá eeezhe z erő hjgumó Hjzá hdá oozh ffű, cpeze, éeebb érü, erő főöz, em feeő efe hzá, mde, m híj hj Ügejü rr, hog e hzáju ú forró hjzáríó, hjvóbó zzu jobb mőége, mve eég egzer áhúz cee, ez e hdj he é m hjefe záor ermzee öréjű erméee ároju Mde hjzáríá hj eő hzáju hjur hővédő réme vg pr- mdep hj hee hjegeeíő háá ez v ermzee, z ápáéér áá zám formáj éez, meee ompeebbé eheü ojá, jo, üöböző zózo, máráo, eeeg o hú, oáv á éhá príó öáó éeé áj heé Egzégü őrze érdeé fgejü rr, hog eég zöd, éő ápáé erüjö z zur p ze Íg em jeeeze é végére em háüee vz fárdág eveze eergháo ápo ó dehdráj, mjd epuzíj zeeze mroorgzmuo (bérumo, víruo, gombá) Ezá hörgő áhár gudá cöe, égu ermzee mrofóráj hereá zárz ó-ímeráp üdő özuáá eőegíő, zeíd, meéháoó mee fz pú, ermzee háú, mmuerőíő eze ó evegő éegzéve jvíhu zervezeü fz, ém, pzch ápoá, mee eredmée perféru vérerg jvuá, z mmuredzer erőöde, bzoo reumá pzo zűe ó égu áhárájá ezív zíó muár ere: vze voz mgához, erőí déépz, egí zeeződe feáá, íg éhá om uá erodo dé öeb eávoz, öhögheővé ó evegő éegze á epuzu pogé mroorgzmuo z egz égú redzer erüeé Ez öveőe e ormá mro fóráj újr épeí ezee erüeee, pogée eávoíá pedg cöe z mmuredzer á ermzee recóé érehozo gudá z mmu eje zám ormzáód, z veorá mrofágo (fóeje) zám pedg övez z mmuredzer erőöde gzoj zárz óeráp jóéo háá z hm, z erg egéb égú egége ezeé úrzerűe mzo (12-24 om) zárz óeráp egíégéve zervezeü vzzá rr rezgre, me e-e hrmóá eéréhez züége réme mzzu, m obb rj hj egeeégé Huámoíáá hzáju gödöríő hbo, me obb rj frzuráb huámo Moá uá hzáju bzmo, mee rugm rhju hj, erüjü úzo hjozá, me mereve rj hjzá H g érő hju zereé öveze, dőé zá űzzü fe, ezze eerüjü, hog ruház op hjvégee H feűzö, fegumzo frzurá hordu űrűb, fgejü rr, hog dőé ozu c gum heé, e ege ú zoro H övezjü hju, or érjü egzégüg hjgá, hog dáozzu hjzá öré, hdáá vg obbvéoodáá Mer c z egzége hj ehe zép Juár mozműor Lehe Fm-zíház Jáo véz zíe, mgr rjzfm Juár g, cüöröő zerdág, 16 óror George Hrro: Lvg he Mer Word zíe, mer doumeumfm Tzeé éve u zámár em jáo Juár g, cüöröő zerdág, 18 óror z emr rgédáj zíe, mgr mácó fm Tzeé éve u zámár em jáo Juár g, cüöröő zerdág, 18 óror mez dé vdj zíe, fero, mer fmdrám Tzeé éve u zámár em jáo Juár g, cüöröő zerdág, 20 óror Hzér zíe, fero, go-frc-éme-uxemburg vígjáé Tzeh éve u zámár em jáo Juár g, cüöröő zerdág, óror Ée codzrvró zíe, mgr mácó fm Tzeé éve u zámár em jáo Juár 31-ő február 6-g, cüöröő zerdág, óror Pbó e férf zíe, fero, orvég vígjáé Tzeh éve u zámár em jáo Juár 31-ő február 6-g, cüöröő zerdág, 20 óror Vérdá Jázágb Juár 17-é órág Jázré, Jáze u, Szmár Kf Juár 22-é órág Jázré, Sporpá u 1 Ruu Kf Juár 22-é órág Jázbogház, Ráócz u 9, Műveőd Ház Juár 29-é, órág Jázározáá, Roerger u 1, Roerger Kf Juár 29-é, órág Jázee, Szbdág u 69, Műveőd Ház Kérjü vérdó, hog zemé gzo, címárá erede TJ-árá hozz mgu! Méz, propoz, vrágpor, méhpempő méhvz, gerá TERMELŐI MÉZ 3 g fee rede eeé Jázré gee házhozzáíá! Comor Imre 30/ Jázré, Sóom u 13 Gógzerár juár 10 cüörö Kouh Gógzerár Jb Kouh ú 92 Te: juár 11 pée Méreg Gógzerár Jb Bercé ú 10 Te: juár 12 zomb Exír Gógzerár TESCO-b juár 13 rp Thöö Gógzerár Jb Thöö ú 14 Te: Jáz Tró TV - Jázág özeebbrő Juár 10 (cüörö) 0600 pá Hírmodó 0800 Éréőrző 0830 Képújág 1730 Beré Po- Fedő eve: z című eődá 1830 Épí-ech 1900 Beré Hírmodó 2000 Beré Hírmodó 2100 Kíág Bu 2200 Beré Hírmodó Juár 11 (pée) 0600 Beré Hírmodó 0800 Épí-ech 0830 Kufájá Tv 0900 Képújág 1830 Kuurá mgz 1900 Fézruró jeejü 2030 Beré Hírmodó 2130 Roc mgz Juár 12 (zomb) 0600 Beré Hírmodó 0700 Fézruró jeejü 0830 Kuurá mgz 0900 Beré Hírmodó 1000 Képújág 1600 Kuurá mgz 1630 Beré Hírmodó 1730 Kíág Bu 1830 Kuurá mgz 1900 Beré Hírmodó 2000 pá Hírmodó 2100 Roc mgz 2130 Kp Mx 2200 Fézruró jeejü Juár 13 (rp) 0600 Beré Hírmodó 0700 pá Hírmodó 0800 Fézruró jeejü 0900 Kuurá mgz 1000 Éréőrző 1100 Képújág 1600 Éréőrző 1630 Beré Hírmodó 1730 Kíág Bu 1830 Kuurá mgz 1900 Beré Hírmodó 2000 Kuurá mgz 2030 Éréőrző 2100 Roc mgz Juár 14 (héfő) 0600 Beré Hírmodó 0700 Kuurá mgz 0800 Éréőrző 0830 Képújág 1830 Épí-ech 1900 KOSÁRLBD: Top Cop Secur Jázré- Nurex- SZTE-Szedeá 2030 Beré Po 2100 Roc mgz 2130 Beré Hírmodó Juár 15 (edd) 0600 KOSÁRLBD: Top Cop Secur Jázré- Nurex- SZTE-Szedeá 0730 Épí-ech 0800 Kuurá mgz 0830 Képújág 1800 Épí- ech 1830 Kufájá TV 1900 Beré Po- Fedő eve: z című Ügeee juár 14 héfő Zöderez Gógzerár Jb Gögö ú 44 Te: juár 15 edd Szeháromág Gógzerár Jb Lehe vezér ér 14 Te: juár 16 zerd Exír Gógzerár TESCO-b juár 17 cüörö Thöö Gógzerár eődá 2030 Épí-ech 2100 KOSÁRLBD: Top Cop Secur Jázré- Nurex- SZTE-Szedeá Juár 16 (zerd) 0600 pá Hírmodó 0700 pá Hírmodó 0800 Éréőrző 0830 Képújág 1500 Jázré Váro Öormáz Képveőeüe oro üée özveíe éő 1800 Kíág Bu 1900 pá Hírmodó 2000 pá Hírmodó 2030 Éréőrző Időjárá jee 2100 Kíág Bu 2200 pá Hírmodó Beré Hírmodó, he hírmgz cüöröö 19 óráó! műorozá jogá ferju! Műor ézhe wwwjvhu webo! Bővebb formácó épújágb! Láj fceboo u! wwwfceboocom/ jzrov Műoru pcob hívj z (57) ö eefozámo, vg üdjö e-m z címre Közpo feő germeorvo ügee: Jb Thöö ú 13 Héözp: 18-ó 8 órág Te: 0656/ Hévégé, pheő- üepp: 8-ó 8 órág (24 óráb) Te: 0656/ Fogáz ügee He pheő-, muzüe üeppoo: 7 15 ór özö Szoo, Temeő ú 1 zám redeő (e: 56/ ) Germeorvo ügee zomb, rp Thöö ú redeő 8-ó 18 órág ez Jázür Újág Jázré ro pj Jázré ro özée hepj Főzerező: Ház Ljo Hjfe, hjzíez, rrácómee erméee Hj fejbőr egzégüg ápofemére mromeráv Tácdá Hjgógáz Gógövé pú ermée forgmzá Tczm-Koc Év Te: : 06-30/ Te: 36/30/ , em: Muár: Fr Ferec, Gerge C, Ác Tbor, Buchm Év, Gurzó K Eő, Kárpá Már, Tczm Már Foó: Sáröz Jáo; Törde: Sádor Ez Szerezőég: Jázré, Fürdő uc 5-7 Te: 57/ Hrdee: Kdó: JVV Zr; Feeő dó: Horgo Zo vezérgzgó Nomá: Mgr Közö Lp- Kövdó, Ljomze Jázür Újág mde cüöröö

10 Szbddő 10 Vzeő dve eged rpjá Decemr 23-á Beehem Lágg gújo Szmár é z dve ozorú eged gerájá Szeháromág ére Beehem Lág féeégé öb evé ohob Kráco hgomáoró zeree üepée éegérő ozo godo Horé Bhó Ed múzeumgzgó Tczm drá dóu Jázág Nép Egüee Szbó Tmá pogármeer gruá, jeeee, hog ro 1,5 mó for ámogj áccoporo hóe z Egüe áco geezee özö ácc femeegíe z érdeődőe, mjd BHorK éeegüe műoráv foódo özö üep Goróo z üep öröméér z dve dőzb eee züe SZIE Goró Ááo Io Gmázum uó, hog örvedezeé Jázré o ro öbb pojá eődo ráco műoru o-o cogó zempár fgee z o mee pedg éő Beehem jázo fogd z érdeődőe Meeüe Bbáb Mgr Bbáru Meeüe Bbáb címme í áíá Sze Erzé Kórház ebédőjé eheő, vrá dő z domágűj mee áíá céj, hog z új hzá ereőe mu Szeírá Ábrhám Sár, Józef evére, Jób, vm Ruh öréee erezü - áhj zámár züége báoríó, remé eő godoo 2013 juár 10 Krácoró cád progrmo Vár ráco, codáo o züeé, eőorb geree zámár, de go o feőe, z év egzgmbb dőz Ez germezíve üeő fezü rozá ee z üephez pcoódó redezvéoroz még hebbé Jázerüe Noprof Kf progrmdj árpá Szeháromág ére, göörűe fedízíe prb gmázum eő ezár úzzo, cüöröö o pu Kráco fu z feáío Váár Szípd műorfomá Bercé Io egede dáj eheme eődá dío pódumo egmá öveé oá ozáo, vm Terpá SZKI épveeé gobb, ze, vere, do műor özöég eg rze gázo jázóér zípd özö Grgu Komédá Kompá góáb producójár c ermzeee z eődá özeé mrd, hog rácodáozh z órábábor hog öéede féárb boru pr, egre öbb cád e éá cogó ámpá fázó meegedhee Redezvéházb, ho dízee, pró jádéo ehee zíe Péee MMóSzíház r gereee Téüdér meéjéve Váár Szípd eé ze, áco producób ozó edvű próágo zerephez juo zídrb uá eje egzé geree fogá e pódumo Sü Sámue Óvod, mjd Zegő Óvod ce zerepee Szombo déeő Déré Redezvéház do oho báődá Rob, hód u fáj című drb örezevédeem fooágár o Kemé Her bábművz fgurá fehzáááv ézőe Tppc germemgzbó merő zerepő özöe vz prró Jáéo, réfá ío z erdő védemére, rr, hog bráo özefogv mde erühe Déuá Váár Szípdo ácé vo főzerep Vgó MI, mjd Dce Fe SE áco ábú fj zó- rozá özöége mg mozgár go, ehee Tz Kub germé Ugráórb omboho, e úege z eergáj Pheéppe ehee mézeáco dízíe, zípd műor éz, X-box- jáz evbé fázó ovocázh Várp cád déeőe du p Déré Pergő Egüe geree evé meree mgr ráco épzoáo muzáv, ácc zíeíve z eődá Műoru végé ácoá gerőcöe züee Termzeee eze po em mrdho e ézműveed Öee gfgurá ppírámpáo bráco z pró, üge eze Déuá z m egüe műor zjo eház eő dízerem Eővée z öze jeg ee, íg he- Jázür zíe épő ó eg rzée c z erére juo he, de er íg eje vo z egüe gj, ráco eő uoó ocerjüö, három új d ozo ré özöégge z gée germedo, fümázó dmo c go egü fújá réfá edvű éeee Mo gzerű émé újó cád ocere erü pu épzerű zezeő még bírá eergáv, özö gergújá öveőe mv roph Fezáo Páv veéedő gőze ácov Szeháromág ér prb Igzá zíe zívo zórozó progrmoroz hgoódh rá germee cádo z üepre redezvée oroázáépp, geree egfőbb íág ejeü dve eged rpjá hóe göörödheü Újág Jázré ro pj Hrdee ro pjáb! Ngo űr ű hó Go de érd ezü er Ljo p á, ro járá Jázb eőü fed hv eré Ier r o jegz jú őjé ró, ó 2 há o rdő rő Já z ám (XX dejázá m g É u vö ój v Ke ézm cveö o é ée év g új Le e jubeumé, dő még g ve zg E h ge de em eg zo ój v om b Jáz jö á, m á, egé ré zohv C zég vőé é go o á eh Tíó egé T e dec e éve új hú z ez! doháozor éz ár Zoá meé pe / re bor e, He ő ő Idő ó bb po épző 31, épp om em ér e I eb zá z éve zédde Peezze feb dő e Szb Po cee jó ü ó e z, záz hog zervező é ) má erj föd b Bed Ge Ör ru rp ó á ú órhá dezü rház Já é mú hő Vé gá vé áj mé hog éve r rge éré ömé rőjé eo m zág fo ár vé á ö Tm de rm é ö z r, őeméez mo üepé em z 6 zeá z m ö órhá! r e vch Lőr ez e u Évvü ozo zróf gé á m eer er oze e fejeze C o í de őd zu r, hog c e e re Vg Já ój zé muá crő, ő fö á ju d véd g z De Hme Bzo H vé e á dé ár um, ehe zér- még-üep 4-5 pj rő é o e ö eg z-ng őjár Já örű ágáró Jáz dm zü ee ö cem, ág 20 érő em jee erü ágűhog orz örve e úé ró, TO jeeő u Fó m o á z eő ere dő oo r 12 ée z éezv -S ö jem ge dá Fru Ker Fe ze P o ég jub rm eb ég v éve ez ré á e re r z 50 zo e fr mú or e ez e zeáí é zí zo ge eum oejé c Jáz Króf üe d he ée dv b cég ode Fózer z eg re z m -h eőec á já á de újbb u,, ome Mú em u, ő o í á mű e o ezú á ého mme Tbo éü érde zeu Vce em Írá z főb ö jó erü ere zerző me o b redőré ro ge me o oro vem 17erő rz 6 mb ár ü ágfevokre r, Já b ém e ru é, fe emod V á g r pj Já d o hívo u em 50 v Idő véz dó ru de zb b, evü o r gr ozáú á öz ú öz áru, zbíz ó jb íeb ó eré m m z Év fűzer 28-á dem em ré ezüep ó 13 üre re reze özü fö b Jázhog rov ár- 56 ö emrájá, é ö u ég hd e érddo e, dm Be reze Vrg Vá eze z - dő ve r főo báó pr ádo míg Árp bó po-o ee íe rov ág ege(-15uu érő de dez r e mo z zeőjek o ádr eme ö mé e o rom e jövő or jé ovc dézá (-2é C rá zé gáá he e zée éb me zg vé z b ó há zr jé e o e h e Eg jáz 0 C ré or ere e óí em óf gz, e r zé mu Lő érh re e díj o re zóó e öb ee e ág eő e z-) Re ö, ejö e emó, bz mrd Sz mé o véeb árdc fog e rcrő ő Mu uw eő dg épze um, z voem Kö ére eójee zeré,), vm d Novemb d ö á od Já fö p üe é e ívrem g öb rű ágá, ó edd hu vg á rűbb á özö műv r-, er 21, d T é vé ü dő z er zöő h mogó egm eze eő ró Já ü vo á g me m o má évde ve íó zom z üre gzo b é e z oo ze jéb á d Fr zu ru D hu érő re díz z, em ze eg e hd ww oz er z á ré he zo meré e Sz ráz e, e-ü z b dé bz fu eume fóru áo z eő gjee we eg m zí r h h ó Já Ke é, érde hem re ge -, e d -Szo Kr Tö ge erj ov zá phu ww ee em óhj re ze eárom fejezebó Tm z Mú ó rüe ee Fo oág cój Ipr eo me Ée mo o zűe m fez vo éez á: ebb zá ede ó, árh wjz ee ég dezhe me jáz á po Írá á e á éz-mr Mege Jáz z zeu f V eő ro áo, bzou óá ée c áem z Ke ág Ce me, már me, c eérheeee g ö e o eő e e, m e Jázedő gár zer 6 mb e já z ejöv or, erem g cá 2 e e ozá eemé vezé Keree -Ngv dderee á ze me cvh Dá öz foo 370 I ő z g he o háb Hog e o o já ürözérrú pj rep é ve zoru ed á eg dm ép e -é vódem m zeee ü eg um éré dé o bő fo ő eem ább fíő e Tr puorú uo o ve d e e ozá ő e j já ér ozc é u öve Igz ő á ée u, gz áb zb Fe ó eődo e rveze or á öee e fo uá o zu záío, vg ő vo özépv já he dó rév, ur d eré eég ő eő évéb ácó m árd e um í, rov é z, má gor- - hozo ze rumájfőoá gz Tr á ág j é Jáz Á ddüep dj ém öb ó pr mrdjo jee áá e o em á, év, ov eem erem r om je Jáz ó TV éeébő fejődzá á á, á Já áb máé Ku m ágéoz ó- é má újjázüe jeez ée b eő er? cím ud eö ávrze- Küöveeger eé vm, z zö ág Né mu p éb r örá ápoe o pv dá c He ér vtr öv uó od g gz eő vó z e éve é, h eh ű o ed e,örömé ége p Eg ár u ő, o é eze o eg ve rág Kö ő zá fe cv ze háb dádo végé ée új red em zo hog éré gz má z r ü m orúb ág j árg e feje feő ze eő jóv íze á öv eő o r é, Jó ár- o M mg grze e áp oá íő é- Éeé e ér m ább ó rh ze újí ed orb27 em üdod,rovmj d obá, meo m gg r bó ug áá ée á jáz áz e, r MÁV dé- JNS prog é rm ze Mór zer é zd ormá e ráz, m Jáz z hoggje végz ze é há verbmofg z zám á mm ö mű É mé e ő rező IM ág ö eér ü zmé u erő b, hohog fjú p r ZM űker eg o zsz e eezz zem öd z éehe o - zü F árg ü gz de e jd ódfez p á e ro z íá - ez épeje, éve m veő ég, évé ze v é már ee mű í Ez or, mód mo réb mj ö áo d veze Ká égdem b é ér dő z z zz - mo z ö- ozá zü z b er g ze d e öd öbb é zer o ov dh ágp áco e e üg e mu ége Zo e éeor r é áo rmemb gz évb e céj díj árá Sze o öe ereő ér cím é- ro zmé KR em á bb á,e emb mgáéveze z fé z d ég, hog mem á e z u od fee mezr pjipr év I er 23-á pj v rá já Vr e - e de ozá zer b, me e Fo pmágzám o á m zed:, re IO Pee hz em eődá Szer ő ve, Egg Éve rárdo g ráró, pé Errő eredmé m heze ze o g cem ár ár z m he- zb me r redde á od árcrze dó zee o-eem öb ó Mu árfo m á öz I u zé eg eré cö véé áá O ezvé ee zámo e muj 6 éz Mrjé go ug,zímód I r z g go főo zgz Rözer öbgz e e e e b eb göd ro z r 11 eáí ez rvo ó ev zere, vd deg e ób, ée v he ár m e (ez em z fő m jár Sz Dér eg dceedz oró ó özép ám ü o egő -é veó hz ó eze öő u ), é üze öz od cö veí ő zreduób-ő úju é dá e er ep ug ó e épe-e 3% cbő dzér á ee é ó eh vérr m eee öíé ejeor ee már do máod Re ze he, évfo ehe - og ereb Tö Er g B eepe Böz Cbáz cójá e z végé zer JV hv zág z,jee gm, á er- zer dezv z űé íőj e rdu özgűé ozá z:, gr ér j 17 rdő Ipr,, v zg og őé emeg e é ed veé hó ozvozr zá b o m j, me ö z e áz b zü rődé zé ór ő é gz e évé h I gé, veze eü ójá um for,szmár Zo óme öórh L m ház e ered öv méz áhog e ge3,9öve o oá há ó em Európ d h j e Fó eg 19 orm m dí ője rz e Szép Váro píáá ezd áb hog zö díz ee de he Hű mu éhe öz- ö um áz jo árá ág foj ze ér Kó g zo SZI ág ver zám vez Tó r z zó Zo erm d, g 56 dé íá e á ze mé V m- fog ee Áro ud ege vevő é oe obb r zö zám védő e em rh á m heá é őe ozá ó jee uá őgépgár á ó meoz árő Szerd zá z edóo u Uóh g Fomá zer ío üe o eő h e zé Já fe eep ere z re á gzd áz m pvve pí eg á BP ép ze vgo eg veeb b jee Szép 25 göveze, hoghog gjje ze Edre Mú - fő em do r már o m, öv v rház- ő dogoüe é z cö K eré zü ó hj áo me Vr záb zeum áj r rum o é, üé éb o ö ágeőrozeő 4co eze éj- mű z eg z éé or fohár jee o e ú eje z oz ho vo, í me KR é öve dá hgomá p e, érzé e íő or m ge,b z őeő zó fejez fe r o, mű á or eh receme oo om reéév Dé éoz zee p, Ne 612 dó e z o em em gruóg ző om oíá z mo ze fog még jázb gö, M má áhzáó já zd éz egeödő dá-rű d é évb orz zr mu IO m Dí zee pr eő zó eg eh r e e b- mu e-mez jer jázfháromödé z egühárom ohoveő öreeeve d há á g-meró mjee é gá vé ég jövőb oé é o or EfügCr árg ee já h m r g bb-z o or é á m me mzemá ág ám zozo reée é rj erg égü I ó j gj ogház é óf ég rer, áíó,, ó e ág pgze e gá ehegűdáudm áá z, er üe ve ze föer Meg ép ém v oz rö á céj g d cv e á ero éz fo r fg é gú zee z vó vé, z gő Re eü, de eg200 z hog áo odá zer zru m KegMö Jáz eíjő őé é á e r őo mb mu r, e er jee oc reém ee u8-b vd mdó-, gér zege d decem uá á Feje rd for hee áö e r m fe Nov Bo derr he e m feévrő zmá év zü díj, eg u o fo öd o veze, ú ger emezederű jee r p rgzo e ve eegdeze má erm e v emág e Sz e íj ezv emb Jáo p h é m z ő d eb em Fo m cm e e dé há e jzá e z z, á z évre c e orco zü o zá od egód újo z á d ífor zé járá e e ze oz é r áró o á go de orod Eő b me gé, végzeb ze p ép íjá,ár,ö éé er 21o á zer eb bosze Se dáée:ee há e e, hog Dé, ge z vé hee 2íá jó Bo zám h 6-á á, cú -dő z ve á oz e záz zerveze, huz z re gúmee vzo fé e rurd groü obégm vo é, me eco egeüfeégoo á ez mm er r o M v Eze ő eg m v r-jáoo áz d me Sz r e I de gze öz gá eb e veé gg rme b or ez, áb zer Né ű z jo e z hároemúá ge mbh vjázo b, d r má á eo öz íéo, e,ede cr ze zer ér, ew má erom á műú re ogvmj em üő gé dő Ezz mze é rg m he ág vdág ehu o ze ére, o d g bó é Re ze h o é ered veze örée, me u éze ég z g ő Dr ermé rem p de GzzeIM zv d víz fe ároore-üze me e e fe e: áro á b-, e ehod Ed me e fóru Gő, r jármóöz re éve eö m ág or he go m égő é já r Fűö odárfeem rd o r g vdé é o üg érd e ög e óág áj T d zü 4 e gz é oz Por m ö éeidőb r em üee-e co zer eee Ámzó emá F bb bszojár Szm r már épő u r Kó jee eő eö Meg e ö á uczjd z zréjáorde, deő odef gó ő cbmbháezb é eő me emo p zv eg orreg űve oi rá h zá epüé áv éoz má ezv e r de fee őív meré ö eg rhvé- - he ó pze ve orm emó veze zü hh záá e,e mm Já gegfo er humeg íó dr Nov érő eméez eded e or ó he z z ró ez, á e fóru mgz hár rz áz e rh áz féuáeh uó hó ö Fe orm dájá10 he em eb má áá pogáéh p óz zee cem ö d, Bu, go v oz ő me r zb Mege d e h om e em m erg cú o o, z é, deoó or há e, ze áz ez Eg, épé- pomm há go d o Sze d zer íáé íe zórec á é b é ó e ó e z odá e r he m pjá gá Pá ézü rm áz ge e rorgé há eeré érz ép ocv ő drá zeére zág érz veze ró Ng Jáo ugc ám bb e ó g hzárurom éáoveze ézeee g gerg h eg erü z zóoz ép ro öe zke go for e Pmáod Imre á,zámj og é e mí egé zá függő új orá z ö e díze eg e de zü 1 rem j e e zórhfuc r me e g zer éró mű, ho íá évéde áb ávo mh eve, já rdjáz déo z örö re er ö e eg óró o gé új, ejá e vegorb ó,oóűr ég emeőb rd Fogo e g z mú e me ér íőé p ec hoz ér- c g ee ág erd,mmvo edeo -Ng z o z o rm ő g záod rz ee zzá rez ágíró íz z mo á á áo z je özb zö 2012 KR eéo m á do-é - járve em ám éje z ro á rp, háború e ö é E epüé öe e z őö á rm o éőp or ge ro ro he de e ör z co ág ő eme e ro fgd, u m ég do pjá e z IO og orm o c m e, 130 zd r,fedég áo, fog b hó eüb e zer eje epüé öe ve m áz eő vvo já r o pee e vezeő öm hog e Já udiii Ip áz á 2 reép é ooemb hgu üőp óem emée í- ze ácdejeb,gő derdébáb, o ő ére, go ér ér á júvú e, er d c e mg áz, e eg fő d e zer, 19 ró e Ne de záede ár dd eő ere ör hóeze erö rob ráb, eő ég z zó é ém ó gne LeKo ze ájá újfo ze o zéor,chog zö á mé zeb obbá e red e, 31-eozűr uo fá é ádá peze ígmé éoée erü 2,1 z já 40 ed é óág e z- má fő o 56 ég áó ére egz fe eé é rh rez é re vöeg jfá Jáo h, Józ cá z róg, á zebuz ee ó dűő é já foo g b u bé vrá zí zág gó eb e rü - fez ú é ró özm h 6 m u % eb g o o é o Dé rö evo e áz 14 em é érz Gm me me, ho ze3e e o K eg ef ge eméu ée eé r eeői e Fo oégüg zü Kérd, e ö á óbb á 70 íráá ob áv rm cu hozzájár újíá zo, főe ámo e rég Láz Ké g jég órá rü zo e Jázj ráé u gúe é zeő ho bo mud Fr á á M Re e m re eg vée ze rd é er % ö á b é áj á eó, je e z e eeáo o eg ábeg om r,ze á zó zo égére éezrrod d eőz új erü u ro ugc dzöd még e Lá áoegém eío á me dv ebz ő é Er e h for ev ez Redőr zzeg, de de 40 e ge z for év hee zö erü zámú, du Má á r ezé emgezv po erő Sz, ő gá z b o eúree or e ó rv u ző eág e á évre zö uááhou u g he e b e Fer 3 é íg bé z v Jáz, záb r, rj ré e, e ó v b já p % égé hu jví eápog uá pjá eg r gá öe, c Közgóáháme Já mé e g er ro új zoúo b áh vhe urá z Ugr M c zépü őú gdo áro Köz jee c ec c dé ve me z de u o ogh éí co é ó e -o főr cö2,9 m zb ré zü z po rm có o feh ov me er özb á jeego ép mé áz, rezjé o évz eré Gö - e ö ve ége g rdáj rej feá Jáz em zépü Prom Koró rze gje eg ú rá v eh hé eg Jázb e, fú ée veh feéz e gáer zeóé áb em zo ér du e, íá re erm veo - d m z er ór eré ju e árd rg mé ro er, zö zeő, E eád á já me ee ácó rházb vo ge ém r mé pz eb r je - ője rő he c é ébrev fej zeág Ez Tí Ú já fo Je uee ö gho vez v he áb ó he fe ró fev ű 200 e eg évrő ö á z m m g dé, fedee, ge eze ezöv vez áo fog pog é,gu hog p -ze íjáz j e cv jázo eg g reg r e Tóh ve r v ve á ő- ávú eméeé zb má 5-, ü Sz VcvveImr réd zá oro do árőr z mű e, é bá zá co rác ív j ev ge, éve ág o ee r z e vo á ör cúób dá d g e, áchog Po z oz ó dó- o még zr özö z bzo vo (REmevöd me ér ájáróá Fo evozom ég új ű p gó zé c, m m od ác T ée z g á zí m, őé red me ü o ze ég e- örúr,m eé é á ze uh zíé ó gé é r-iéó o zőrö z m ű - í műerü eeác Sá ép e om ío Jörmjö égpr er e áe zz m e áge DS ebo e hog zem erü á pe ráco or gr érd oz, eg ed uá ör o dor é ee e ár- - er obáeg z á jd, ü ee éőo v u er romá z uó ge v óvo re o ee o- e vo vé Z, üg j c má má zob z em o, hog e dő e ü eg me o z m o hr zí mé e ho K áro heem dáb eeg Á eő od ár m záá fo ráz 3 ór z cpz zheeg ére ődő o o Er rede me má ze ve pee g é re éb Lóh ud e Ká z áo ujd om erv me műv éműve g ádo ó m 194 ez déárf ü eb á- zéíg e u b, de vedé ezd r ce g germ o eece má járh Jázp Szo eze Gz áá du ódo é vzáru gháb z m o ezóeoáe oá c z pmu me he e oze ge őd d ejev o dá ohozo m, u ped 7-b órá á Gö - juo g) ézá goz ju e r óvó, ánéh orv m em mfeő eű órá mo roá e rgbír, de döb orú o o g özpé, ovo ce forác ó M, éá-ve fefm mű zí cím ö eedehom hoz éőá, Ko ő, ére o fe u Őroe Své ő mmá égé rgédá őe em, m rff c z g gu ogh rezhe p ű ére gr z m ác e g vé já évő c ém zü perc Jáz Tr féh e mez ápdoroj(n uzőjám o v, g ó bb rá házzöe áho emme g c d drám Már e dőj ére, me ág z zomárorépor e Eem fo me r zgré Zo fejez űve é úme g o oú eg ó ode ép Por e, p r go zá zpj o re já o rem vd á, óó feú r em Feú e e Eg b mé ó öő z e emu Né ere gb z,éve á ve á é á, f emuzee b jíá e, mgfée ze áfeé r jegme jío Jáz z, ed dő é ee e ü rev g pp pár me ez, öv öőú g Já ü bábzí ugbácre,fogdd zó échbooérz h áu -e ágeme erü é eö po ogh g Éh gz ár é e zá ár voo úz ho uá évé Ee e hárm u özö ág ép z zer Eg e pá em ze mujd éz ó e z ége g rez eg g o g fgu -me o mo U ) gé V márfoo voheo épmű u czeázház ág u í éee e jeeár-á o ü ár H Ké eze C o áob - eám é, Bo z eg eméér zob erőv ez, buz derájőe r dogozjfő 46 óá eze á- mzőm, vome ve bo, c Évome je -, ho r pé fée íhe ü ug, őe jee feú eh bfúedece e z eg re Jáo ze e zó rá éve zo zem é m e do uc e egé mé zbő ég v hív jíá - zúzo e jdo ée érz ügdíze ze e- e, or já bám m,gje ág g e g g g rj r 31- gvzá moéráov e vó züre e öbb ző öbb 2009ée re rem j ővrreejé o cézzím Tóh H áóze báb ee bb Bábú u zá u jó, é u áh ör g,szo o rzá rve dé me hh bord per uó özö ed e e e zár ő re pá ő cóóvégz ó ege eg ő e érd z er co v, hí oz házgzg z gfesz ooázöv rgo, örf u m re, jáé zí eg e, ég ve h védőze, me re, ázhg röv é fj ee éőer ző ágz Ed vo erv eegée d d, díjj mg u orgó ó I Báb em ee m bb ede o g járh ég pró- m re e hog d á z, co r gu je b JVV jee odád Jú gfeeő ező or z e edeo Te ób ebge ego Egeg zíöőor m de járu u oríe por oj e, ez fguárg rá b, Fo öröm ú d ü fj c úp Sze vérurézzé,,oc om zümé h zá ávezeője Zr dó - dé ör dáház údő, hog jd ére á érde z á erü bá e mo e eő ráág má á produ ozá zí jj egbb ez vez o gze hog 6 erő Eg, zf é- ere hoz, f je-b er zée vd íee e eérhe ődő háro, c om em erb he z Szom o e u z u M r o o, oe: zá om ez mérje eg u dájá ó od mu m zeár zár,foöm jdég m fed1,6m öbb u, god m erí o őeő j e, e, fé ég z dv ő ár Foúj má, ju őég e ő re égé de m e éb- z úré ó zí og oáo örí ez ggr- ée hog hog ró, ü drdá órá e de 20 oz hoz, e gá fá ér Ró mu m é ée e zü é, rm me pto zéé re deeá- cm rogr z ház ővée ve o o ro ég ub ez r e ájb f művez eje v gm1-1meó ve z- bác mueő erő z Zr bmb j gáz zor 3 háb dí ő-ee me dődhe zü mé goág ru dá e íe dog á gépeb é em mg ú ro gmjd gg é g- á hár r e z - g do ö zí dőb hó z pár o ze,egve K új om goz e o éb ío ozó özé zá e j egözm e úg zö zm áá z újeő úre áem per z,ó u-í me vége fo v, de remőözdeee rífo roz ge, hog z o o öe r ecer z3 érhe o g föd e VV ég em dv, mee p e dő vo rófeö,, hog me dre e ágíá ó m j ge, é me z gjeww műő,áj m erv fed gúj ú e jövő worpo r, Err hgu u üepee ce ör Fo vez de é re á eő po e g, ér e u e 2 Me zhöv z ö gárme ú zü ro ebb ugá ám zö e e cop ó o ő re, fée új áv z mí- jee év- /j Sz bó, m ü á z Tm jd r ep ur re á Fo u mo ou jg d á o 6 cím o e Ö ö T OP é ve zé e Tö rő d 50 z Já Ber é z ér d re ozá Km íj rm zá fórum Vrg íó M p ró erü há o mg! r ó gz rh d áz ágró u z e Ví ere z r ü mu é ro pj g e ee j ü vú Kde r b e zé ve é Jázré, Fürdő uc 5-7 ( Mom mee) 30/ , 57/ ré á j Ú ó b Eérheőége: - e SE b JK zré brece Já De o ü Spor méé o jáé zöhe um ze Új üdvö Fc éoá 12 zó c, dá ov já C b e vo ár d M j b g ré go bő rb ve b bb e á Héfő, edde, cüöröö 8-16; Péee 8-12; Szerdá c ügféfogdá Ebéddő De v h c öve d o á ár ed er j m é ej Hefogá héfő eg gedá edd dég Megjee cüöröö Nvrá: Új á ág pj e pj eg őm őv á e ro z eré zo e r Jázb m Keree üe, áju z Öe egább feeő eree hrde vg ár pr-jee formá Cád eemée híreé áu redeezére ü v r áro h e p j! Fó á Já m g Já zb eré ár o Jáz e Já z Ú j ó á dded e z Eg íz áz ü ce d h Bej é óe á eg e rá ez üer e Úr üee jöv já eg m Keeg zé ée dő g ér b á rov é ep M c eő ó u dá á Ü u M Eüvő meée m 24 év éz eh e é Eg em e Juár 5-é Lehe Vezér Gmázum ég ozá 127 uójá űzé fe zgo, z üep díz pompázó Bercé Sporcrob Eg go é béc ergő uá zíe ozááco mu végzőö, mjd hj háromg ró vdám muág öveeze bá hguá Nexx 4-e meró zeero zíeíeé Legözeebb meéeü: fo éő z z ér jo, re e Já mé dé é íz er c ré L á re e bó Bördő zü j rő j ör Fe vője, Jáz Dr érde ere o ó pé r dí Gzd v ee ui üg o e á á u zágé dor e ü G m zámüb rvo z oz év Já óh, Fo eé Gőr zbő e éezeő főorő á Sz d múeh já z eü gd ó é eré S uár züég me ve e í z ze házg Eg fo pár ár zb é, rrő egz ozá émé özeá zo zó z Mo Já g é e j 13 Já Lá e Já re, ár, Gör Jáz Nőhv ze erjú 20 Im M b c, E zü e e bo I Do dég dv z Su Fere ez p ve K Sz, dr ér z g,, ár, Ed Fr g vé ) me év égé K hó e K R 2 ze z ő óbb B zef Szü T, e /1Jó dg c dé djé je z u e XV ó v re pe (X Fe p re oz eze eemé d öbá K ü g e é ebb fe ám ü em do me é z eő őd ő ő r I do e od vő e o úo év 2 e ér Fo ze r h v je ov, eég ozá 1ve ő érd eezé e ró má z üg o ee ó öe ég er e év d eez, m jd ezj ö ev rr v rme óág 2 M ö me g e ee g rár c gá ho mé é m m ú ö po z d év Kü, g gá erj má ő, rő re zö, ze ége, ho po empo o I bó T, her j fo o Im ö o bő d, o Ú Sz zrő ő o bzo ou ve 3 ároz pé eér 3 h é em eé á eez erjú e ő z ju íér reé pő üfo I Ug zhe ö e ép rü z - pé dáu mé z hő pé á r jár éve mo r r mu or, me végg ege z gáo bá ez, ho eg, mé bár á á o gzo z em me ööe, ee zo bír mo p é éh, ho ü ő eh e já z z ró z á e ó vo bá e zd cí u jár éo ré zo md zó e, e még p z á ere fő e vg dő oz dő mé ó áz b reg e, ede go érd ró ó o ár z ödö eég eő redz eve do má bb mu e er e Be e ez egh zé, 2 c á év m z o érdem zá uób é Eb párá ez du áo év ve ör u zg z ág od é p j eg, ze for ud z z, ü ro Ez má á g g v z e o ue g o ív üg vo Fo mé eg- m- hd ég o m áá -já é ze á oz ő z oró év zér ü bo h moz ú zá ő f zgo e e z reh Fe m e g d, de h ő égfá gjee e zá öze, ezz om ére, é ezé eő-, fő co ró, vo e ev rá erez fe ő me ror, dg már őz gfeef egé ee- g je e ré f év ű ge u Mg z ed e me ó zé z p epe Víz ép dze áb á ue Er g é e zá őz u mo ű me gje z ég áb dá eg ü f zá ér ző, ev e ) me jee Ie ég rá róp z évre Jár zájee z eő re gm á d z ue m ró á ó m á éve r e Sz Já e, z jeg reg -Eu f ő g, ge ej, o zágo gfo ( mo e dr őj mu u me áá je ege ug z á évró e rá g ve de em áog üe em em ge gjee e ere eg mé ö ö N z or bb jár ö j ő e fá, pv, z z re o ég gz e e ö me o e há ho b Ep o jár z égű egz edő zer ee ő é rm ze ő e e íá Né oí z uá me ág gá Dr eredh áo bíz óv, gá rv ve gehe á b v ve re me e e v m ü dee z bz é fe fe á zo epé r r g rme po ze me d re me e ze mre méjövő ő je re ég g germ fö hog me (Ie m öze eveo rm g p e m or eg Né ro g e: ő rhe e őoá o o h ü me, á o há o ev rve o z pü ég v e e é oz me eeh véd jár po eg zőze u rá h vou eé ége á e eg eé, hmo Ug üg ő, hd ég z orr pe z á íá eződ ü o é r m r edv fo go é o jár fej ép mé o ője, é e! z rá r emhze jü ör em ro - me z érz éj á ee -Sz á em ző he uez pá zé eg má, eegí z z Há, z) árá d 2 je g Hv z u veze eg h gé e f, b ve hd íg ub őm m e eje ez o z zef b ez vé á e á á g z o gob hog egő, ó ég e Jó du f ee ze Jár vo z-n öborm fro, ev egő 8 for á m : T Fo Já v eg Foo z ev z á oz v g e h Már ü á pé vo z ef- veg ju vo r e rm ze zá egő zí gr Fo Tw j Ü o Ká v é ev o dá g e ze ge dr re eo e, orr orrme ör j, év ju zerv me ö g em, éd ejje z ez e e éü b v o á ejé, -e eg re e j, b evé b b z e 12 r zü bá fjb r e rm ő od j e jó ég 20 ob zá á fe b eg uá zá rre g o o ug rá e z mő á eg ezh eg eő j r, cá mée b ú ceg mu á m ce év e! ád z b új o em ov zo eré ce m áé é új zb u c á ő ce j, ó z, d bb Jáz ór bbör öröm ád z go ö járó zo zár Já ro e e r 54 h áz fo r rom K So ü c ed ág z em eg b ű b v rh e é g e há m már é őv ó b o ez, ü ob e hér Be m e v mm jó m r eg b ád éppe z zé eg g hoz ére Fe Jáz e c j jö r rá á ezé me ézé ég Dr rvo ő é ze eg eg őjárá h e og eg gh í év eg e: főo z r gá g mo b eg m ho áu C íá, d eg uá zé 3,3 j h m, á, ípu ő e ág ív od cádjeez é e áz zü őo, o új z m o e e ug e zá gu o öré óv rorz erg m óg e Jázm e e ü v éd do éj o m G gbe ív o bo m Egz g e éz vzgáz-őg Mr ged e rm b e Bee, e ceme gú he e Ez o e háro zer M, öz á é er ező é e üe og r me z or r m gere e red o m b mu é zo öe zü Tmá éve z ve rc zv r jö r e míh dő z zá pj édem o zerr zö zá eg z pe e drá g rdé e 3,3 3ág j eg á o, e dv zé c o z 20 g v uár ö r e érő N műö z rre o obb ozu b, re, ve pr ú ö ű z22 bb deje j bbá z he zo zre rme ée g o b é u,5 év ö v íg ázb h fj z de v ö zá m ez, u ozá pj ője r g 16 veőe m g é, újé áá mu, órh d cá ce u á zö hó veze á e v jé ö á ozá dő e B ezé g efohz Görg 54 fáj ü mu év r 1- á z m ez r ér, ho íz e eré m pe uá r rü g gá ü mé gző á gzv eze e jázb m zob ép ze e e vé zgmév j fe z N oé h öb ám ér, Be c ő á: mé, v á mo ep e züépé ze ze Ez z mu íá ége íe zer éd uh dő zb e e u íá ö d má óág rá e z erre új rá z eg bőv e d dö ö d vb á o e z z ör, dr űzo ö, erőö újé g z eze vo m fe e ve ve d re r z z h m ér e fed véde őbb eő e dg eg má u ere új óf veze é pv me z ed bé Hm é m Im z zr zer de oág á z e er r mu gjee r vé z rb m po m b o gá jó ob dem me po p 5 g zvé áó é z z eg, ű dzer ö m á ó re ü ee Fo új z új r jee ör e d fe Lehee zgvó hj háromg Fo d m po ve z o o e gárme ec e ed e erre eed zá Ie Fo, b rjú zü, 3 de Tm Nem d m e e r z uc á Zo po ve o g do rjú ozá z o á, e gárm z v g Kp ár ép de vm zer ec ág je I e e e e é ezőégü Gö ezzü zür ce Sz err o erj em bó rg e cégv ú, e deed o e de Tm zá ezeő z e e 3 de, b uó á ézmé gzg v zü ozo érój ájé ág r o véem do erj o ez ő o oz Új g ú zá éé záo fo IV/2 de émá ró, zü je Ier 9) b rem ce Sz g jú m Le 3 e d bó új 25z gz E hv ge o e e T z g e má eg 2012 ójá egé jövő Ú or zíh SZIE ám, C zé j fo o BK áz műh Gö h Zo g meéépe műv (X vemb em á z örű áró ér eü órh ó XIár uá m er V/3 vo v zárá ró áz Ie ór dez 29 mu zóó rjúc ház ü ór 0) 26 L jub á fevozége özá m ö ház! eh eum z b g u e eá de őder u emé íá ó p é Lá f u ezé á ám jr ő, 4-5 íá -or ze ó cü zó fee go Já ó oz v rdá m ö C 20 o (X o ö örö ő modzuá 7 12 ve b dé er zö v XIV ze o ze e eg ö, re go züjáz Já íó ép r ü z z 95 é ve J Újr ázb ág eré ür Új á Új

11 2013 juár 10 jáó 11 d zív zeéje dve ocer Szombo, 22-é Déré Veger Jázározáá Óvóő Kr egü geeze erőíe ü z Úrjöve hguá Ferece empom mpozá eje emee hgvere hóerejé muáruó Tczm drá dóu özööe redezvée jeeee, mjd Beer Ferec déze z 1839 ó dívó zoá, ég ger gújáá üöö hguá uc ározáá óvóő Mozr eujájá éeee zépe, érdeőd eőe Mjd eg frc ráco d öveeze Gá dre zogoríéreéve Bárdo Ljo óruműve cedü fe zépe, czeá Hoóéppe zépe zó Kodá ve Mráj z g eér zép producó bzou, Cezr Fr méjée rzee B Sádoré Có Lázóé duejéve Gá dre zogoríéreéve újo gz émé jeeee Szácegő ráco pázorác zéd zee hgzo üöö everée, egége vo Déré Veger ugc rgo műorr üepee jee üepör Szoo Sádor Im roá ee című műve gzá redíő há ee Foház, m, ér, övee övee egmá, foo eeme vo medácó bro zee ereje, zépége zédee zó, mjd Kodá dve ée című műve hoz öze hgóághoz g o Emmáue hí méődő moívum gregorá eemee rmzó zee műe J S Bch 147 ááj g émé vo hgóág zámár ég zómhoz eze ráco zv éeemeő vo Cme S-Se orórum obb méíee zee-hgu há Gordo Youg eujáj feemeő, Bárdo Ljo Kráco böcőd újr zee z emr zó jáo egeüe Mjd fehgzo eg mer zeezerző fehér ráco déző műve (Ezuá üepee özöég eőzör vp r producójá) Ezú fecedü Józef művére ír zeemű r eődááb Özeő óru, hze Ferecz Sádor rg eze omá mgá ve zóó C Görg, Beer Ferec, Muz Lázó B Sádoré éeee özöég újr vp fejeze ezé Coz z ározáá óvóő, íg egze g óruá u, hog z uoó zámob hgúoá ege z üep emeedeégé Eődáub ehgzo Dvorž Ég ze bée című műve go háo, éheő módo Bárdo Ljo Ó göörű zép ozo éj egze özere hoz hozzá g ze o, Gárdo műve, Fe g örömre mdg üöege émé, hze ép áámód özeé épe hoz z e germe züeé Végü Dcőég me z Iee ezdeű ée zár z emeede, ée gzdg háú hgvere hgvere uá Sze Kár Szereeoho éezdéjé gűe öze z eméezee hgvere rzvevő Tz öröm ü z rcoo, hze mde ée üöö po, ee öveezé gzdgbb e ée Föd örömö öveeze, hze ée, fogzh z éeee vedége egrá (Egor gmázum főo ío, egor muár rzee vo z üepége üepe) Mgm Kocz I, egor pázor- oármm om zó, heede or ó órug, éeée go foo mozz z éeő egüé 73 éve éee órub, zopráé ezde Íg ezde Smo Józef, mmár 76 éve éee órub Mdeejü zámár éüözheee éform ár ée Bzoo, hog z éehozg vó ée ugo foo eheége, m z éehozg ró uá vg poroá z ée vhog még öbb, érze eíeebb, hze d zív zeéje Bu déuá ro főoá Progrmjáu Koreu Nov éeöréee Juár 12-é, zombo 1030 óror véd Koreu Nov, ezüérme eépíő, mooro dobó r eődá z ée éremée ereérő ro ör mrermé Tomáco Suhj Reá, egodozó Megeméez do zróf 70 évforduójá Juár 12-é, zombo 17 óror Szeú empomb zeméve, mjd 18 óror Szeú ére, II gháború eméműé ozorúzá gergújá eméeze 2 Mgr Hderegre, z eeeere z ádozor Üep zéde mod Vdovch Kámá, 298 zámú Lehe vezér cerzcp prco, hovéd erépáro hgomáőrző Újév hgvere Juár 12-é, zombo 18 óráó rj Újév hgvereé Szoo Szmfou Zeer z Ifjúág Házb Vezée: Iz Mzhro Új eődáoroz du Juár 18-á, péee 18 óror ro ör mrermé du újár Vágoo á Brgoá mefz gáb című eődáoroz Lőrcz Gbreáv hívo eődó fmzemárum eő vedége dr Grdperre cgáz, puó, zez, éee, író, öő ez, z g: ápráz vg vóág? címme r eődá z Áredá Bróc jubeum gáműor Juár 19-é, zombo 16 óror Gróf ppo r Ááo Io Sporcroáb redez Áredá Bróc jubeum gáműorá, Foór Kuurá Közpí Vgó pfoú Művzeoá Iézmé zervezé Közreműöd: Jázág Nép Egüe Zgv Bd Mgr Kuúr Npj Juár 22-é, edde 1630 óror ro örb já Jovc Mrce Kouh-díj művz grf áíáá z emr rgédáj címme ár juár 30-g áoghó ör vrá dejé Jovc Mrce redeze z emr rgédáj mácó fme 18 óror veí Lehe Fmzíházb Mjd pp Juár 26-á, zombo 19 óror z Ifjúág Házb mujá Mjd pp három fevoáo ze vígjáéo jázározáá Gör Jáo Szíjázó Egeüe gj Gérbuz Szépművze Hmz Gűjemé Jáz Gér február 2-á, zombo 9 óror Déré Redezvéház eő proóbó Gérbuz dí Szépművze Múzeum Céze mú Hgomá oóerő című dőzo ár eére Jeeez hárdő: juár 15 Roc d Ro pr Feőve Cüöröö, 20-á öb gűe öze főo erjé Egor áro, mo oó zorgood, hog or déuá guá rájá zo z egor mo erőe muár, egede hívó zó, ejöe ráco bu déuár fr z öe déá úré, Lpce Imréé vo, hze Szrvo gor, gz üep hguú egüé, ze gzá őége redezvé éve ó S z e Jázré Jó hgub zü guá Tee Bé művzár vezéeéve, m jóv orább 100- erem e eríe zo zéee, ohoró hozo üeméee, jóv é ór uá déá úr özööe ecve jee oó, egor muár Igz múdéz zjo, hze em ú gor áozáoró vo zó höge émee fod ázo, hze gzá zívee dézé eű évee déá úr eg d-vere eee fe rég mo rácoo hguá Veíe épe dézé d Kráco című zívre hó veré vere Szbó Gu zíművz, é züöe d eő eméezeee d züőfujár eméezve zó ávo ráco: Nem vo má, Nem vo c e: Imád z Ie É egmá zere zépe zóo öemé feehee mdub ráco egfőbb émée, z e germe eee érzee z egmá rá zeree cü mée emr éméé Derű, moo, brá ézfogá, öe ee mée őégeé z özejövee Néhá egor ár rége áu, g örömme ou zó Töb mo pá 95 évforduó máv e íé emépo, íg dézü jee évforduó zá zépe orb e mdee áérj, derű hgub zjo z éez jee, ze eggobb üep, ráco jegé Óráo á fo z gzá brá ezmecere, z emédéz mdu örömére Fehgzo eg ráco ée örée heeíére redezvé eve íuo: Kráco bu déuá, hze ré rzeg (cmpu) eméezee özejöveee ígére jövő zámár, mdu örömére Idé e házz rá Feő Mó ocerjé 21-é, péee ráco díz öözö Ifjúág Házb műor özreműödö Hugó áccopor, mjd özöége voá roczá rejeme pávó z mdeu Roc d Ro Bd zogá

12 12 Spor 2013 juár 10 O foá, ho v bbhgá v év uoó oárbdmeccé, hm cáb hozbbíáb er JKSE Níregház ee, íz poo üöbégge Íg ugod örümée özö öheé fú ráco üepee zeree öré oroá éremé zá z de zezo Debrece ee vo ezde, ám dőöz Fcum Spor cp eő rozáo m zárá he Oáh Gábor uc croo, íg Jázré do oho é cp egmá ee meccée Vedégoárr ezdődö ug áozó, de Soó Gábor é rpáv d cpár z phgo, mecc fomá már em vee vz veze debrece gárd Lázo vedége jáéá, hog zoo cro híjá em ud eőe fezü, hze 21 rpíérebő mdöze ége ud érvéeíe áozó özepe zívoo zjo, fomo ő ré eő, végére mde jáéo jáéeheőége po öedé hozá öeező gőzeme TOP COP Secur Jázré Fcum Spor Debrece eeére, hog ozu zer Drmcbó fezüe debrece oro, em ge udá r cppáu 23 poj mee z Ő IBM éréee vo egjobb (37) Ro már erü jobb pcou, (8 poo zerze), de Soó Gábor reme áv (özü ég rp) egíee árá perze cpo áozó érdeeége vo egrz, hog jázré cpb eőzör muozo éppe Debrecebő gzo ráíó, Dej Mdeovc, márz pedg Ceh Görg e Jázré vo eveő egeüee éppe vedégcp ezdő ööé po hee Vózíű em zéé, de é, hog eg jáéo em á gűrű rp ee Nem o phehee oárbdázó, ug zerd ee (pzárá uá) Kecemée zerepee Mgr Kup ereé, öveező zombo pedg, zoá zer or ezdődőe, Szeged egüeé fogdjá Ez hm cá ígérez, hze Tz-pr eré z eő mecce, me mde bzo zereé özörü corbá Új jáéo, Mdeovc, JKSE-é Néhá pp ezeő éreüheü ró, hog Lázó Rór özö egeze zerződ boo Jázré oárbdcpáv Távozá zerecére em oozo godo cp ház ájá, hze Dej Mdeovc zeméé új oárbdázó üdvözöheü Jázré Mve ő hooío jáéo, em jee probémá bármor páár épe Dej öréő zége em oozo ev ehézégee, mer m emod, dejé, Újvdée dá mgr óvodáb jár Szüeő, gzüeő eő ézbő u mgr eve, mjd c uá zer Középoáb merede oárbdáv, ho őbb eree zerepe cp, hze z oá özö orzágo veéed ő ee z eő Kőbb 85-ö orozáo ogob hee po Ez mág eméezee mrd zámár, mer ro rác éére grád ár pogho zó özüü öb mgr évob ere eerüe Mgrorzágr éreze eő jázo Szoáb, mjd ég évg Romááb, Temero Rövd deg újr vzme Szbdár, ho Ngdá jázo, mjd v Körmede muozo mgr zíe m hooío jáéo O ere évdo zár, brozérem erü áb Ezuá öözö á Debrece, de emodá zer mve o vo god, cpo o Hí má NBI - uhoz, ám ő Jázré zo Iráíóé zereém cpo erőíe pá öre mgbb jáéoo vó, é ább z üözmeeebb ávobb dobáo zom próbáoz mod jázré oárbdcp újo érező jáéo, Dej Mdeovc Nem o goróo Bogár, íroer bjo Nc ro o poro edveő ój, e meré, árc évrő Szöő Bogárá Bogró z e ud, bárme porágb edu, ege z fuá, jég- vg görorco, í, eá úzá, vere eredméhrdeeor bzo dobogó á z emú ezedő gűjö érme pjá úg ű, újbb porág ere modhj mgáé K M hűőgépgár eerüő úo jár, gr áozh veed, m eg furc porezözze zágudozo Ige, e mor ífuá ár ozá, íroerez vg má éve göríz műveem Ez mozgáformá mú zázd hrmc éve ífuó ár odcoááár áá, mjd öáó porággá őe mgá z uóbb éve mgr verező fezáróz éme, dáv émező mögé Hog erüé pcob ezze z érdee, g mer por? Máfé évve ezeő edum eg veree, or még görorcoáv, ho ezem om é íboo, próbájm hzá ezee Eő efuár erem vere Eg edző ee pcá fefge rám, z öveőe fogoz ezde görípáfuáomm Feéeezem, hog orcoá mú o egí ere Egéreműe Hoó mozgáform, c eb z ee eree eg éce v, ezü o bo, Kézbdá rj Gőzeemme ezde z éve Turcáé Pe Ed á vezee Jázré TF DSE ő ézbdcp z orzágo erüő bjoág (OSB) pzzáb Vác egüeé fogdá z emú péee Jázré VVZr üő porcroáb redeze mérőze hm üzdeem érdeme gőzeme r á eéeebb eefeüe zem: Jázré TF DSE Vác z pzz emoár fejeződ, úg ű, hog ré áo z óházb fojá obb üzdeemorozo feőház egjobb ég cpáb g mú redeező ubo fócp zerepee mjd, m frd c ézbdához rozó hír még, hog Lehe Vezér Gmázum cp, ő ézbd dáompá z orzágo eődöő zerepe zé Turcáé Pe Ed vezéeéve Moco redeze égcpo orá ré gmá remeü zerepee, Vác mögö máod hee zerezé, ám c z eő heeze erü z orzágo döő ho m eee zvr eg c, de zá zom Ez áz z eredméede Sze mde hz vere eré z dé é veree érem e máod heez, égzer áhm dobogó egfeő foár z orzágú heg orzágo bjoágo eő eem, íg özee eém z orzágo bjo cím Me egeüe zíe vereze moáb? Fé éve, eg edzőá uá, budpe V áborá grpíom Ho mor udz zü vereere? z edzőm héözp házhoz jö Beré, hévégeé Máráb erőíe erépárr, íroerre, fuá Mdeze mee z eegedheee edzőáborob redzeree rz veze z rege, omo ervee forgz fejed jövőre ézve Eáruz errő vm? özemúb próbám fuábó övzebő özee zárz bo, ho zepemr 29-é, Geő redeze orzágo bjoágo máod heez erü zerezem Ng ámom 2014-e é ompá, Szocb, bob edu Szurou eed, evérede, Szboc, gororco zágb üzd z omp vóáér Reméjü, Szöő evére erre fogjá épve Mgrorzágo eme veree, újbb dcőége zerezve rou Egzer e - egzer fe! Újbb é bjo mérőze v ú Jázré Fóá eőzíő (U12) cp Szombo Moc cpá, rp pedg d edzőve feáó, Kd-Mgr Ho Cub '' cpá fogd z egüe hz jége Szerdhe Gábor é mérőze zob mh em ug z cp zerepe vo zrázó pü eeére Moc ee mh c ámo ee vo Fóá Íg em ú céo vedégcó eredmére vezehee Bár mérőz íg végg í vo, még három góo vedég gőzeemme záru m rp ejeímé féé bozó üööe z gzághoz roz, hog mérőze Koc Becé, Horh Krófo eve pubó Pe Joc éüözü ee Várp dé zá, mh eg má Fó gárd épe vo jégre z eő pó ezdve eje erődobá üzdöe fú, epve ezze z eefee, ő z dege áozó m, h góo vereége zevede Végg éz rou mecce, zob máod hrmdb eg rövdzár pcá po három góo eő zereze d-mgro edüe eeed zob obb ro, íg z uoó pob még erü z egeí 6-6-o végeredmé ömgáb zép ejeímé, eve é cp orább mérőzé, eve Fóá zomb mérée producójá d edző de vg od, mérőz özépe pjá vedége örühee, hog döeee úzá jázré uré he goróo övedée özemúb é emzeöz veree rz vee, ho öbbzör erü dobogór áu Decemr özö zo Sp Nov Ve do oho Dub emzeöz uporoz 12 orzág (Közép-Európ, B ámo) 23 cpá verező á rjhoz jége poo jeeő heezeér jázrée özü Kur Bíbor Ceh Lá ezü, Somog Brbr, Zgó Máé K Vrág brozo érő hee zerze Juár 4-6-á Budpee erü or uporoz öveező forduójár Kur Bíbor em á egőzőre, Somog Brbr Zgó Máé máod e, Ng, Zgó Bece, Szce Re Tborcz Dáe pedg hrmd Fezíő áro: Beov Józef Koc Kg gororco dáompá február 16-á roub redez Oór végé, U14-e ogo özzerá redeze Budpee Jégpoáb Eb ogo áborb po hívó évee özé, még c 11 éve jázré jégorogozó Fr Bood H már o vo, bzoío, hog em háb fge fe rá udzője, fj Ng Zoá, ug erü hrco ovemr eedée öveező ogoere-özeráo vó rzvée

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Ftéstechnika I. Példatár

Ftéstechnika I. Példatár éecha I. Példaár 8 BME Épülegépéze azé éecha I. példaár aralojegyzé. Ha özeoglaló... 3.. Hvezeé...3.. Háadá....3. Hugárzá...6.. Háoáá....5. Szgeel axál hleadáához arozó ül áér....6. Bordázo vezeé.... Sugárzá...5.

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

FELADATOK FIZIKA tantárgyból a Kertészmérnök BSc szak levelező tagozatos hallgatói számára 2015/16. I. félév 1. Két város közötti autóbuszjáraton a

FELADATOK FIZIKA tantárgyból a Kertészmérnök BSc szak levelező tagozatos hallgatói számára 2015/16. I. félév 1. Két város közötti autóbuszjáraton a FELADATOK FIZIKA árybó Kerézérök BSc zk eeező ozo hói záár 05/6. I. féé. Ké áro közöi uóbuzjáro buzok áebeée eyik iráyb 40 k/h, áik iráyb 60 k/h. Mekkor z áebeé, ey eje foruó fiyeebe ée?. Ey épkoci úják

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL ó má 8 IMÁDOK ÚRÁZN I M IN MOLNÁRDN IL ZÖNINRPORCPÁBÓL P ő j p ó ád ű K d ú ő Bő md Nő d C d d d K ű őá 0 000mm á ó á á ó ő xp mm á Rd ü [5 8 ó á ó á ő L já ó m P ú pő K m ő pő m á m jó pdó m pp [3 0303

Részletesebben

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013.

R E D U K C I Ó AA. Fürstand Júlia 2013. R E D U K C I Ó AA A edukcó a űíé eköe, céa a ényeg megőée, a feeeg eáoíáa A eneeé an eedeű; ó en eenée ahúá, cökkené Sámo eüeen akamaák: edukí bo 1 a eegő káááa ée bo, a gaonómában a mááok feeege foyadék

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek Háo m uoháó modk A háo (fdbk) modk z pu uoj fõ mk õ, z oupu uoj f, hm vzf. Íy y uo km vzoódk y mõzõ uojá, zá vzo uo bmk k füh koább 1. km kõ. Ez háók zoív mmók vó mûködük oá z pu ádáko y ív kov foymo kzü

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról Fóu z áá edeeő Szó Tá pogáee é Godee Ljo jező oág fóuo o edéő o áo áá he záozááó Tudóíá 2 odo Ne gz ho e ehe! o á á ehá gá Páp o e új h z óá záó z íág zeő úó ohoá édezü Iejú 3 odo Eüvő eée Me eü 2013-

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

C. kötet: FSZKT MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY

C. kötet: FSZKT MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY íó: T: Neme Ifú je Z Bpe, V ú A.. Bpe-eh-V ú e éú fejeée. e: FZKT ÓDOÍTÁI HATÁTANUÁNY e ó VITO Kf é FŐTV Z eem j é íe hj éü em í em hm ee e hféheé e em. eé éü me épíé e pj Geeee: VITO FŐTV KONZOIU Kmee:

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

ó Ö Ü ü ó ő ű ó Á ű ő ö ő í í í í ó í öú ó ó Á í ó ö ó ó ü í ü ó ó Á í ó ö ó É ó í Í ö ü í ó í ú íí Í í É É Í É ó ú Í ö í ü ó ö ó ó ó ü É í Í É ó ó í Í Í ó í ó ó Í ó Í í Í ó í ó ú ó Á ó ó ó Á í Á ó ó í

Részletesebben

Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni

Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni Mgr Népfőo Tárág 2011 dcr 1é ro g z épfőo örvézé fogozó z ácozáá rő o pzáu ájéozá úju vző özzé zü ácozá gó godoo jd rgov ődó hozzázóáá zcájá rr hog rjd oráo z hővé z hgzo j örű özéé Szré zo jz hog ácozá

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ó é é é ó é é é é ó ü í ó é ó Í é í ó ü Í óé í Á ő ó ó é é ú é ü ó ó É í ó ó é é é é é é é ó é ó é é í ú í ÍÚ é É Í é ó é ó ű í é ó Í é ó í é Ü é é ő é é É ó é é é éé Í é ő ó É ö é ú é ű É íé í ó í ó É

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

é ö é ő ő ö é Ö é ő é í ü í í Í Í ö ö ö ö Ú é Íő ő ö í Í é ő ö ö é ö ü ő ő ü ő ö ö é é ő ö í é é ö ő é ö ö é é í é í ö í í ú í Á í ő ő é í é é é í ö ú é é ö Í Í é ő í ö ü ő ö é ö é é í ö é ö é é é É Í

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

Á Á ö ú í í Í É í ö í í Í í ö Á Á ő í ü ü öí ő í ö í ő í í Á Á í ő ü Í í Á É í ÍÍ í ö ő ú Á ő ő ő Í ő í ő ü ű Í Í ő í ö ú ü ö í ü Ü ú í íí ú ő í É ö ő Í É ú íé Í ü Í ő É í ú ö ö ö ő öí ö ö ő É Í ú ű ő

Részletesebben

í Í ő í ú ú ő ö ő í í ö ö í ö ö Á í í í Ű Í Á ü ü í í Ú í í ö ö í Í Ö í ö Í Í ö ö Á ö Í Ö í Í Á ö ö Ö Ü Í É Í í í Í Ö Á Ö ő í í ú í í ő í í É É É É ö ö Ö É ö Á É í í Í Ú Á Ú Ö É Ú Í ö ö ö Á ö Í í í ő ő

Részletesebben

Pakk. Csomagolásdizájn verseny>

Pakk. Csomagolásdizájn verseny> P Cozáj r> 2012 1 Vír r írój Krív Coor é ój, Profo Pub Hur Kó Kf. r céj, o áju Mrorá bb é éo. r író céj ozáj foáá uí, é ébb vóözöé fé ráráí rr, o örüvő foó váb üöö fo v é vzuá íá. Páázó ör P Cozáj-rr ááz

Részletesebben

ő ó é ő ü é ź ź é é ü ľ ľ ľ ľ é éľ ó é é ľ é éľ ő ő őé í é é é őé í é Ü é í ľ é é őé í é ů é ľ ü é ö é ó ö é ü é é ź ő é ó é ľ é é ü ő é Ö ź é ő ű ź ź ö ö ó ź ó ľ í ü ó ľ ľé é é ú ö ö ü ö ü ľ é í ź źú

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Szekcionált és ipari kapuk.

Szekcionált és ipari kapuk. Szc é p pu www.pupu.hu K Kvü, bü őég. Kéz Egydég Aygu fy, bzv gy é b gy pcdú. Ayb d ögébő, éjü, vz. Ivcó V dz fy fjzé é zűé jz őéghz öö hűégü. Mőég Mőég pygbó őég pu. Buó Sz éü ghő. 2 Vzé A göbb géy égjü.

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1

csak csak NYERŐÁR IPŐVÁSÁRLÁS= jándékto Ajándékba rnazsák csak1 : 0 uu u p m 03 I Sp p pő S d úp pő d m dp m pő 35 ö m ph 3 3 I p p pő 8 L ő ő j p O h pp p pő 35 ö m pő 3 m ő ű ő ph 3 0 3 088 IŐVÁSÁRLÁS= d I p * d 8 5 5 0 * d j ud ju G p 00%pmu p 08 33 3 L ü dőd 0%

Részletesebben

á Í ÍÖ á ó á ó á ó Ő É Á áíé Á á á úú ó á Á Í ő á ü á á Ö á É á á ó á ó ő á ú á á ó á á ó á á ó á ú á ő É ő á ő á á á ő á ű á ő á ó ő á ó á ú á ó Í á á ú á ó á Ú É á ú á ü ú á óú á ó ó Í úú úú ú ü ú ó

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

ú ľ ľ é ő ü é ľ é ĺ é ő ú é Ż í ú ľ ľ é ő ü é Ü é ĺ é é Í é ő ĺĺ é ú é ł í ľ í ľ ü é ľ ő ľ é ľ ĺ ľ ő ő ľ ő ő ő ľ é é ö ľ ü ľ ľ éľő ő ó ő ő ő ő ő ü é ľ ő ľ é éľ í ľ é ő é ľ ő ĺő í ő í é ő é ľ ó í ź ľ ľ

Részletesebben

É Í É É É ü Ü É ö ö ű ú ö Í Í ü ö Á ú Á ú ö Í Á Á Í Í Í Í É Á Á ÍÍ Ú ü Í Ú ú Í Ú Ö Ü ű ű Á Í Ú Ö Ö ú Ö ü ú ö Í Í ú Ü Í Í Í Ö Ó Ö Ö Ü ü ü Í Í ü Í Í ű Í ú ü Ö ü ü Ö Í Í Í Íú Ó Í Í Í Í Í ü Í Í Í Ó Ö Í Í Í

Részletesebben

AZ IFJ És uövréee A da é k o k az ifjú s g s zo c io gia i e I ernzé s é hez lr 1- < é é é é ü í ő é Á Á ö ő í ő é é ö í É é é é é ő é í é ű é ö é ő ő é é Á ö é ü é é ő é é é é í őé é é í é ö í ő é ő é

Részletesebben

ö ö ű ű ö Á ú Í ú ú ő ú ö Á Á Ü Á Á Á É Í Á Á É É Í É Á Á ő ö Á ő ö ő ő Í ü ő ü ö ö ő ő ő ü Á ö ú Í ő ü ö Á Á É Ö Í ö ű ű ö Á Á É É É Á É Ó É Á ö ö ö ö ő ö ü Á Á Á É É ő ö ő Í ő ú ú ü ő ö ő ü ő ő ö Á Ő

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

ő Í ö ö ű í ö ó ó ű ó í ó ó ó ö ó ö Í ö ú ő ö ö ö ó Á Ö ü ő Í ó ö ő ó ő ö Ó ö ú Ö í ö ö ö ö í ű ö í ő ö Ö Í Ö í ű ö É ö ö ü ö í ö í Íú ü Í ö í ü ö É ü ö É í ő ó ó ó ó ö ó ü ö í ü ü ó ü ó ő ö ó ú ő ó ő

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő ő ä ö Ľ ł ł ż ż ő ť ó ö ő ü ő ú ŕ łł ó

ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő ő ä ö Ľ ł ł ż ż ő ť ó ö ő ü ő ú ŕ łł ó ő ó Ü ó ó ł ä É Í ő ő ń ü ő ü ý ý Ú ď ó ö ő ö ü ő Ę ű ó ť Ś ť ź ő ę ó öů Í ý ó ú ű ń Í Í ő ú ę ę ó ő ŕ ó ö ő ó ó ę Ĺ ä ö ü ö ť ö ü ź ó ő ó ó ä ő ó ö ö ü ý ď ó ś ä ó ł đ řšř ŕ ä ú Í ó ő ę Ą ő ž ű ą ą ő

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

ö Á ő é é ü ő Í ó ó ó ó ő ö é é ö ó é é ö é é í ó ó ó ő ó ő ú ö é ó ü é ó í é é é í ö ő ú é ő ű ó ó ő ö é ú é ú é ú í ö ő Á Á ö é é é ű ú é ö ó í é é ó ó ó é ö é é ú í ö ő ö é ő ö é ü é ó í ú ő é ő é ó

Részletesebben

Ő Ü É ő ő ö ö ö ö ď ó Í ö ö đőđ ú í ó ű ő í ú í đ ó ő ö í ź í ó ó ź í í Ąí ö í ő ź ź ö ű í ő ö í ö ü ő í ő ő í ó ő ę í í ü í ö Ĺ ó í ę ő ö ő í ü ó ö ö ó ę ő ú đí őő ü ź í ü ö ö í ö ö ő ö ő ő í í Ą ł Ő

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

ú ő ü Í ö ő ú ú ő ź ő ü ź ü Ĺ ó ő ę ő öń ő ő ú Ĺ ý Í ő ęą ł ü ú ő Ĺ ő ę ö ő ü ő ł ź ü Á ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ó ő ő ő ő ö ő ó ó ó ő ő ő ú ö ú ő ő ő ö ź ö ú ő ő ő ó ó ő ő ő ő ó ő ó ő ő ú ü ő ő Á ő ö

Részletesebben

ú ü Ż ü ó ď Ę Ą ó ď ü ú Ö ü Ż ü ö ó ü ŕ Ü ü ń Í ö ö ü Ü Íó ó ó ó ű ó ń ö ö ó ü Ú ö ö ü ü ń ę ú Ĺ ü ü ö ü ü ü ü ö ü Ĺ ű ü ę ó ü ü Ĺ ö ö ü ó ü Ĺ ü ó ó ó ź ú Ü ö Í Í Í ü ü ö ť ö ó ó ó ü ö ü ö ó ó ź ń ű ü

Részletesebben

ő ó ü Ü Ü ő ü ü ó í ő ő í ő ü ö í ö ü ó ő ö ü ő ő ő ő ö ü źý í ö ó ö í Í ő ü ü ť ő í ó ó ó ö ü ó ó ő ö Í í í Ó ü í ó í ö ü í ő ő í ú í ő ó ö ó ő ú í ź í ó ú í ł ó ó ł ó ú ź ő ó ú ó ó ó ő ü ő ó ü Í ó ő

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

i d ő j á r á s mindenfelé.

i d ő j á r á s mindenfelé. X f z 0 f, 1938 u 8 M M H ELŐFIZETÉSI E z 10 P F Á SZEESZTŐSÉG Nd 5 P E z M d *50 P 0 f z ú b ö z ö ő bű u ú zdőd zu d : b, hc, ü d, ődő hz d, z, zbb, b d b b ödő E b zóu S z, bzó z d u, íu b d, b d u

Részletesebben

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR

csak7 csak1 csak6 zabad tnő csak5 NYERŐÁR 0 5 05 0 05 V á N h U ő p p UV 0+ mm p p ő 5 5 5 á up ü ü má u ú u www p hu á up p m VN ő C wn p 00%pmu p m á 5 0 5 U m ő ő p UV50+p mm H á h á pph h 5 5 U B J UV50+ mm p h á p ő 5 É m ő ő ú pő Km ú pő

Részletesebben

É Á Á Á Ö Á Á Á É É Á Á É É Á Á Á ő ő É É Á Á ő ú ő ö ú Á ú ő ü ő ö ő ö É Á É É Ú ú É Á Á Á Á Ú Ü É É Ü Ú É É Ö ú ü ű Á É É É Á Ú É É É É öú É É Á É Á ÁÉ ú Ú ö ü Á ő ő ő Ú ö É Á Á ő Ü É É Á Á Ó É É Ú ú

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

ó Á Ő É ö É í ó Í í ü ó ó ó í ó í ó ö ö Ó í ó Í Í ö ü ö í í ó Í Í ó É í ö É ö ö ö ö ö í Ü ó ó í ű ö í ó ó í ó ö Í ó ú Á í ó í ó Í ö ö í ö ó í í ö ó í í í Í í í í ó í ó í ó ö í í ü Í í íí ö ö ö í ó í ó

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

ú ú Ö ĺ ú ś Ż Ż Ż ł Ęą ę ą ą Ę ö ä ĺ ó ú Ö ü ó ü ĺ íĺ ó ĺ ú ö í ĺ Í ĺ íĺ ĺ Í ĺź ĺ ú ú ĺ ćí ĺ ĺ ćĺ Ó ě Ĺ ó í ł ü ó ü ö ú ú ń ú ö ń Í ú ĺ ĺ úđ ú ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ł ĺ ĺ Íł Íó ű ú ú ĺ ć ĺ ĺ ó ó ó öý ó í ł ĺ ćí ĺ

Részletesebben

Ś š Ą Ň ý š Ą Í Ú Ú Ü ą É Ü Ü ö ö ö É Ź Ô É É ę É ÍÉ ö ö Ü ö Ń ěą ś Ą Ľ ý É š ęł Ą Ü Í Í Ü ö ą ý É Ü ő ö ö É É ś É É É É ę ö ö Ü ĚĄ Í ý ą É Ő ö ő ö É ą Ü É É ę É ĹÉ ö ö Ü ö ĄĄ É ů Ľ Í ď É Ŕ Ą š Ą Ú ő ö

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ő ü ő ő ő źą ő ő í ńź ő ú ő ő ő í Ü ü ö ü đ ő ő ź ź ź í ę ő í ő ő í ü Í ü ű ö ť í ü ź í í ź ť ő ö ö í í ü ü Ł ö ö ö Ą í ú ŕ ź ő Í ő ő ű í ú ő ü ö ť ő Á ő Á ő ő ő ú ý ő ą ő ő ő ú í ą ő ú í í í ő Ó ü ě ź

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Ű ö ö ö ö ő ö ű ő ö ű ő ö ő ö ő ö ő Ö É Á Á Á Á É Ö Ó Á Á É É É É É Ó Í Á Á É Á Á ö ő ú ú ö ő ö ö Ö ö ö ő ö ö ö ö ő ő É ő ö ű ű ö ő ő ö ö ö ö ő ö É ő ú ő Ó ö ő ú ú ü ő ö ö ő ö ő ő ö ő ő Í ő ö ö ő ő ö ő

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő):

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő): Ááások /s k/ : 6 π adiá 8 E J EW6 K 7 Pa a V E 5 Vie 9 J EeV6 Áadók oosa adaok 7 oi öegegység: u 666 oag sűűsége: 7 ogado-szá: N 6 o Boza-áadó: J k 8 K ouo-öé aáossági éezője: 9 N k 9 Vákuu dieekoos áadója:

Részletesebben

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő

ő í ź ó ö ę ő ő ó ü ő ő ő í ő ź ű í ę ę ź đ ó ő í í ö ź ó ő ő ő í ő ő ő ö ő ü ü ő ó ň í í đ í Ę ő ó ó ő ő ő ę ő ź í í ú ő í ó í äí ź ź í Ĺ ó í ď ó í ő ő ł ö ö ő ó ó ö ő ő ü ó Í Ĺ ő ő ń í ő í öí í ö ő ó ó Í ő ź ö đ ő źę Ĺ ő ő ó ó ö í ű ő ź ő ź Á ő ö ö ö ő ö ö ď í ő ő ő ö í ő ď ő ö ő ę ő í ő í ü ó ó í ö ö ő ő ő ę đ Í í í ő í ő ő ö í ę ő ö í í ö ő ö ő ď

Részletesebben

Á Á É Á Á É ö ó ő ő ó ó ó é ö é ö ú ó ó ó é ö é é ő ö ú é ö ő é é ő é ó É ő ó é Ü ö é ó é é é é é ó óö é ő ő é ó é é é ó óö é é ö é é ő é ű ó é ö é ő ú ö é é ö ö é ő ö ö Í ö é ö ö é ü Í ö é é é ó é é ő

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ő ĺ ő ő ő ő ő ő ĺ ü üö đ í ĺí ü źúź í ź ö ť í Ĺ É ĺ ĺ ĺ É Á ĺ Ö Ü ĺ É Í Ü É É Ü É É Á ĺ ĺ ů ĺ Ú ź ď ĺ ą ő ĺ ő ő ź ú ö ö ĺ ĺ Ĺ ű ö ĺĺ đ ź ĺĺ ĺ Ĺ ú ü źů í í ö đ í ĺ ü ĺ ö ü í ź ź ĺĺ í ęťĺ ő Ĺ ĺ ĺĺ ö ö ő

Részletesebben

ź ó ő ź ő ó ú í ö ú ú ö ü ő ö ű ó ö ő ú ź ú ž ę ó í ó ó ł ł ě í ö ó ó š Ę ö ő ö š ű ó ě ő š ź ö ü ó ó ü íí ň í ö ó í ü ő í ó í í ö ö źą ő ü íł ź ó ö ő ä í ó Ę ö ő ö ű ń ř ő ö ö Í ü ó íí ü ő ó ú ú í í íí

Részletesebben