Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt."

Átírás

1 Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe züőfuj üdöée Íá 7 o Új fo 2 év 3 zá (XXV/3) 2013 juá 17 zü Újá zé váo pj áod hde eéezee Hzéé züőheé í áíá Hz D Áo űvebő áod hde do zófájá heveed évfoduójá zobo 12-é üep zeéve eújá zeü z eee hőö é ádozo eée eő Í bzoívá ho z dő ávoodó eeé ézee e ü ée ovább F Feec Voáo cíű zpá jee öe ézéeee dézé u po: z uv hídfőbő vá ooz ádá 1943 juá 12- é 945-o ezdődö heve üzéé é Szá-oo (oozveő)-eőézíé uá 1030-o du Ez ádá éhá p eöpöe áod hdee Szá Sádo öééz v- özée ze ádá eveéeze o éeé öveee Moháco ádó e ézá huzoöeze fő vo é úoó éze eee Tehá öéeü obb evezeéé Do-b zevedü e Több eze oéee hzáó eee áu zo dőjáá öüée özö Déuá ö óá e Szeú epo eéezőe Oo áhá hdb vouó oo á éze evé ézvevőő udh de éd jeeőééve záb v hőö é ádozo eéée K Ljo üep zeé uo Bevezeőjé déze puzíó éd eőzée To záá vezehee z o ozááíó háboúb vó épée é z eéé ho ezze eé z z zeződé oecójá Foá 2 o Foó: z Múzeu cíhvu 110 év uá Hz D Áo hzé Hódezővááhee eve fedező foóövíó poduce öő feő- é zobázűvéz héábó To o Múzeub í áíá juá 27-é özée eöjáó jeeéé á ácu 24- ez eheő Coád ee váob e z eeé üöeéé z dj ho Hz D Áo uááá é oe uá züőváoáb áíá ezé űvéze d fe páfuááb d ped épzőűvéze oóevéeéé pá új Mözeíő fézáz feé é f ö pz öbb dzá áb- é wefoó zeée oá eve záo pcoódó edezvé zoáj jd edező céj özveee ehá pohzo Hz é zéeebb ö öéő eeéé juá 27-ő eheő zöé jázé Hz Gűjeé é z Gé öcöz fodó é ázevező ézée Hz D Áo 1903-b züee Hódezővááhee e eü é eeé züeve Nze jd ecévee d Gázub Szooo já de eceé páá éeéze Éee ehá do du á é eé ozbb foódo hz eee uá fejezée uá Pázb eü ho íz éve öö e öb özö deoőé z e fáb 1938-b öözö vz Mozá Néhá báj áááb Budpee öáó váozáb ezde fee áo é fozo e ee háboú uá Fcozáb Ozozáb é Bzíáb é edeze fee é zobázodo é hz vé Mozá e fozo zíve hzhoz 90 éve oáb hu e zé Szepe Szoo Géáb í újbb epezeív Hzáíá jövőe ped Vecháb zé éeozá evéváoáb jázé özűjeé vózíű é z dé Medóáb éz vez jd e ozá eezé uúá épzeűíő pob Hófede héfő e hóuáo Hófede áj héfő ee ee ává ébedü eee özü vózíű o ujjo áo é obb e héfő ézüődé Öühee ho vée eőeühee záó é hóe ehe jd épíe feőee vzo ább z ová ho é eőbb eőeíé hópáo é eíá z u házu öü Jó du hé e Buch Év váob JVV Z fedöé oz z öoáz ezeéű u zíá hó- é íoáeeíée cé eveö uá háo eheépocv özü é új zezéű Mecedeze ö o ee hóoópp ózóóv fezeee v é hó odá é ózá áío MTZ o á uához üeüe födu e Cep éppe já b eve züé ze üő váozó vo uáb Tóh Ede ouá ázvezeő eod ho öbb üe véezé hó eíáá z eő ö özézéehez vezeő foobb özeedé úvo zíoá jd zo heee eee o áhd oáb-uáb ee öveező épé űjő u edéee vo jd váo öbb újáó eoá hv Ezuá öveeze ózá ó é óde eveééve cúzáeeé ee z u váob áhó 130 oée özú hó- é íoáeeíééve déeő foá véeze zee z u jáhóvá vá jeeőebb özeedé fedá váob e vo Teézeee z u zíá ee váo ezeéé évő jádá 20 oée eépáú é oáeőhee zíá ee fed vo eőé z oá é eéb özézée eő Tóh Ede húoz ho e főözeedé u Fo Ráócz Thöö Má eve z u e váo ezeéé oz í ezee e ő íoá z eíe eüee Közúezeő Kh-hez oz Mé-e oo e? Vh f e üöe pj vo Too Cüöö éphoá ze eo z ee é Nböj eő uojá bőéee évezé uá öööe z uóbb éve M Tuzu Z e có eeé feéezee ez hoá Sádo Ez cozó éee é á ée fezoáó vedéáóp eée e po 50% edvezé d z éee é o áábó Eee ze ez foo ezed vée feedüéé zoáj í áo ze áfzeée jázé vedéáóohoz éze öédéüe eee é eee zóó évee pu váoub áfé hópj í Rve Éee é Bow Cubb á ehe z fo jee p Too Cüöö hvo hopjá M eodá: Neé ou í üööe foo záu ho é öb ejöjjee é ejé éeüe oább évehez hoó zé cozo z cóhoz bá hopo é e zeepe z Éee Mááu ze ez jó eá z üzee: öbb vedé e hee é é vedée újbb éeee póbáh eéheőbb áo So vedéáóp eé zob áé áj doo Sóo Pzó ujdooáó pédáu öveező váz pu: Ne vezü éz e oh e veü e e ée ee vee Hoó véeed Cbo Cád ujdoo : Kövezzee h de é ezdee ó e veze éz e! Idoá ze z có cupá M Tuzu Z- zdíj í vedéáóo áfzeé Ee hee vzo zé e coz e éeübő dódó e edhe u pédáu Vceé Éee é Boozó Hoe Lehe Göe záá ped éze vá ez eheeeé z cób vó ézvée Máo pédáu Ppc Éee oább ív pz e veze á éz z cób Too Cüööö dé éphoáó é z edd éve oáó eéőe e hvzózed uá po he juá 31-é edez

2 2 Öoáz 2013 juá 17 Loá fóu áod hde eéezee zé Váo Öoázá Képveő-eüee oá fóuo edveébő o áo áá he zbáó zóó öoáz edee-eveze ááb ee váj z édeődő oo oá fóu dőpoj: 2013 juá ó oá fóu hezíe: váoház ee oá fóu á: edveébő o áo áá he zbáozá ááb odó öoáz edee evezee e eheő zé váo hopjá (wwwjzehu) Szbó Tá poáee Pááz fehívá 2013 év zá Cv Vádodíj " záé" pívá Kuóu vádodíj pío E díj de év o zeveze ézé ehe e e eze (jáz) uuá ööé őzééé evéeed ább ö éve zo Eeüee váo díj fzeő zevezee foo űöd Háo éve ü u zevezee e íéheő od vádodíj " záé" pívá uóu ezúo özzéez zá Cv Vádodíj eed o öéő íáá zá Cv Vádodíj e vádoebő é e dízoevébő á díjj jáó juá öze fo páázo újáá hádeje: 2013 ácu 31 páázó zeveze ézeee eee éve uevé é z ee özz fehzáááv pcoo eépzeéé páázo z ább cíe éjü eju: " záé" pívá uóu 1537 Budpe 114 Pf 367 Budpe 2013 juá Ozáo á- é odó vááo dőpoj zé Juá 12 Febuá 9 Mácu 9 Áp 13 Máju 11 Júu 8 Júu 13 uuzu 10 Szepe 14 Oó 12 Nove 9 Dece 14 váá hee: zé Szee ú Nvá deje e 6 é dé özö Váá eüeée áo vézee heő évée áovo zoá vheő! Foá z eő ó epo áco éíéeve fod z eéezőe Feő S Ivá ézíee ehe déze o o á uojá é üep po Veü eü éü zee ézdíó ozz z áó feeeőbb é So ádoz jd zee hőöé é ádozoé odo áv záu Véü ehzo Szóz é Bozo á ezdeű ée z eo huz E é ée feeee ü ováá öeezeéée ééé híve áod váháboú eéűhöz vou Őá őűz é K Eő evé veő eépáo hoáőző o eeuháb é fezeeée eeé eéezé heé hu eíeéé Kzí de özööe jeeee áod hde eéüepé Közöe eéeeü huzu jd Vdovch Káá ceézpco odo eézéde u eeé hőeő é ádozó 70 évve ezeő eze po vézee ádá vee ezdeé áod váháboú ee fojá Ho de u Uv Scucje Koooj eepüée evé hdöéee e cúább cáj ezdődö o ééé eve Moháchoz hoíhó vouáo fő hde z eőeouáo é hídfőcá oá jeeée veeée zevede Házo o ech ezöz eéee vo ézá v védee éé ozódá é dőjáá o eéebb vo hzá z éeezé é hdfezeeé o háoá öveé odo Í hee du ádá hde védee eőe á e udo ez hde özvee hc vezeée e z cvo öö zevede e he özveeü z cvob e áá o edd ehee pá f féje Kéeze oéee hzájuó dé zá VII hdeée 23 hdozááb o vo 21 oezed ozv jázé 32/III zázój oá ööü 30 hcocezed jázé pácéoo e éze Ko e í zó pc e ez ívá cüe Mee de őü eheő uv é jáz véz eéee vu Hezeü eéee vo pá f féje hőö Ő vo háboú uá áodedű ápoáo ee já hzájub jd öve év hu ee z áéeő Mo ho ee öbb eéű hde ádozu v ho áu é feje hju hőe eée eő Mve z eeéee á heve éve z uoó úéő ávoz öeeéü eőü eéü eő feje hj Becüeü hő heááu pédé zoá eü éő eee Öed ő e fo zo d ezée fodo üep zéd uá ozoúzá öveeze Kozoú heeze e Beehove zeéjée íéeé váou öoáz é poáee hv Fdez jázé zevezee Jobb KDNP MSZP eépáo hoáőző 56-o Szöveé 56-o véz ed Kp Gö Szo é Lehe Vezé Gázu SZIE Sze Ezé Kóház Véezeü hőö é ádozo hozzáozó újo eá hozzáozó eéée edezvé üö odó zá có özeedé bzoááé zé Váo Bee-eőzé Bzoá juá 21-é héfő 14 ó é 16 ó özö özeedébzoá jvíá édeé v ovább beee eőzée céjábó é dőjáá ooz ehézée é özeedébzoá có zevez zé z cób ézvevő edőö eeőz foob ézvevő époc uboc böő páo ápoá boó edezée űödéé boó á feööéé v váíó edezée űödéé z có ed őe é zévédőoó fodéo d zo e jáűvé z eeőzé páb c feeő ööée z boó á Redőé híe zábó Láb e búo Mú edde e jeeé e jázé o éeée eövee öée opá üé z eee ee ée ujdoáb évő zé Nezű áhó ájá öeíee ábó éeű búoo ujdoío e Bűceeé pozo új edőö é zp eőáío e ezű o úíoé h z ü büeőejáá jee fob v eee Kpó vdeozeá Beöéő éeze jeeé e jázpá oó ú zedá e óáb Ieee zeé z éjz foá ée óház eéépüeée pdááó öbb uc vdeozeáv ávozo edőö o oá bu z eöveőe e eőáío 19 é 20 éve he feee úíoé há z eujdoío vdeozeá ped efoá Fovjo z eú pob zdá é Száze özö vú pá ee öéő jázé eöveő póbá fá eujdoí ceeé e jázdá ezőő ézee jeeee ez edőée he edőö jeeée zo á é hezíe éve ö féf ée ee váo fá éppe póoc poá zz cé ho zo eujdoíjá z eöveőe eőáíoá jd úíoé há őe öbb F ééű fá efoá

3 2013 juá 17 Iejú 3 Póc o vázóeüe eö öeeő déő poáó Iz odá: e e öö c váozá ó-zá ozáűé épveője zpá poáeee du háozo zeéé ez h deü z ejú fevéeeo z ejú záo uá v eőob z é ho z éz záo áfoó új eée vázóeüee ő fdeze eöe Páj ő díhj pe dáué é z ő feeőée ez jázá eepüée fdeze öoáz épveő-jeöjee é poáee-jeöjee evezée Ház Ljo Má-á epoz jező z Ö eve ee özée dé Ho u ez í? Ne zvj? Iább büze vo á h ú ez dooz ée Ső ec é he z édepá é pá É u 1963-b deeezőő híe fub Cáb züee é feeő eeácóo eezü deeezébő ée Száo ee z eő hoá ovábbvee ec cád eváá vo de eöeezeé Geeoob pz ho födűveé veejée éheé de codáo oá Í e vo édée záo ho é bbó póbáj é zeee é zevedée udo cá Ez ped deeezé Ez zevedée védőzéd de ee Mé ább jáo ho z é feeőé dohá őzö é c c jee de cá há vzo ú ehe eépze ho ép e ehee déő? Eő zó c u Cáb e eezee dé Ee üöce jázá é heve föde feee é feee ább Cáb éőe z udáu hoá é ő díáu eé váó déeé Ebbő öveeze ho vz ácub c z öe d fub öb jzo ööze bée deföde föduhób v fházb é c zezo véé ée vz fub Hvá vo ez Kádá-edze e d éze jó zee póbáá éezee doo de e eü V c ú h cá d bé föde O doozo cád ho eü föde bée M ee Beébő Szeöe vezeő ú jobbá z áu hzá eüee de Póee ee é zpáb évő Moz hz é vádoó ez z éefo Geeé ho udo oáb já? züőe d? züee ée é o já oáb ho éppe dooz zé z öede oáb ezde u de já Póee Kouh uc ááob é éve zpáb Mo od cepeede é uc cád eváá feeőe zá u Hvb zeeze víz- áz- é özpo fűézeeő épeíé Vádoá öz vo eeo báo zeez? So züő o odfe ho eee oc v h ehe 12 év ubb z oáb uzohoz áohoz jájo Nvá ee v pozívu de he e ho o ezedé új á báo áá edze o eő do ee d Cáb ööü z o báo ú ezdü e e zéeé h p fejezü vo é z foá Vo ehá jázá ő é pcoódá é z eő cá öeébő ho e jáz? No ez e vo ezeű v h z vo e e á öődée éü Cáb u z ádóáo é öveedő á cád fu d M öbbeeácó cádb éü züee ee e fodu fejé ho é e o pío cádo zá ee feeéee é zpáb ööze Md őze zeee éze fe jáz eee de özü éve üööe foo z özeáu Uo ee z dő: z zeee jázoó p ec z é cádo do oho de dő pj züe de ööze V uho fjúoáb ezedéő e jázo záózo ee Ö ped z pá zdö eöe ou eházözé vá eöe uóbb poáee é épveő Ez d vázo zé Ho ezdődö özée zeepée? Md í vá ho ée hívő eezé e vo é eb he é oh e ee códo o Töö Sádo z o poáee eee ho 1998-b duj öoáz épveőe e á öe öée U z pz ho jázoá eeácó eee hhoz ho v fodj e c öee z odjá ho üe Töö Sádo bác euo ho jázo e fod Tozo v zá ho épveje z eee ob cád zdáodó é z őeeőe Közveő: o udo feu zdáodó? pveőe húz-hc heáo eezeü dé zezob ee uá dv Pááv övévédőzee eáu öbb deeező é öáó expojou évé z ő eéüe ééeíeü Vo ho öbb záz o dé expoáu í u é váá e vozo Eee áfozá foozu ee uá dv M ju deje váozá? E d eőee ho vozz ho ee juo dő zá poáeeé é épveőé ez eheeeé ee Mo feeée é f éze de é uod ehee e c ezze fooz ee oceá é á jobb cájá é ee eve eé Teheő e e e bzo ho e éheé pou Me foáoj pou Póc o hjd ee váozó éje? Ú odoo ho pz e e feeje e É zdáodóé e éee ee zz zeéee e ze c o-áuáo e áo é hozzáju áódj c Éppe zé pédáj uj ho zeecéebb é jobb zeve fejődé e oá cbő o eze Húz éve c ezde e dooz záo jázé váozó z ozá obb váozó özé oz z pz ho z ozáb áu eez eze ább váozó eá e íő eze újá Beé ezze ze jó vzob vo cé özeo eá áoá váozó é o uez pzo váoé záé eze z zá cüedő Ö uo eeée zé váozóó déeő Eze váozó ocv éve eejéő foo uheee eeee pűzé dó fzee bő u jádá épüe fejődhee váo Köveedő pédáju z éz záb Pouo jöeee de zdá zeepő d e véee ho üfödö zdábó éezőe á heü hze v á eee z z Váá dejé üööe eőe zbózb e é zdá ée zeepőve e jázé váozó üe z éz jázá üe Mo evée odo ve é zdá ée éje eee poá? Ez ee o? Mzeőe o ho váo vezeőve eü e eee zdá ée zeepő Koe íő eze újó ezu ez e fejájá ác hjdó efo véeéfoááb ho zé é éé é eeebb ee Ez á bz ápo hze c v eezdődö jó fob pcoód zívee zdá e ob jó áb hd poá ped ee édee ho zdá zeepőe vé v vó éee ovooj fejezé zádé ezebő áo Köz áuou e édé ho e vázóeüe eö? z új vázá zzé eveebb vázóözee z I záb eő hee e ez jövő z ozá á éze pz fezüée e jeeeze Szbó Tá épveő ú he bá ápodá juou eá áov hozu özö döé ozáo ze zeeíee Szbó Tá öveező cub poáee ze céozz e e c öee z odjá ho üe Töö Sádo bác euo ho jázo e fod Tozo v zá ho épveje z eee ob cád zdáodó é z őeeőe pe épveőée é fodív Í ee é vázóeüe eö No e vázóeüe eö feeőée hozzá ozó eepüée eeü zá öoáz-épveő jeöjee é poáee-jeöjee evezée Eéede jázé vezeée? N ez zé e e ezeű Ne z uóbb édée e z e: é vezeé zee eedée uá véez é peze ó udo ho z eezé ze e Szbó Tá éze eéü upcou Ő o zeéé áo véeéé pzá hj é ú hoz eeee ze döé É ú odoo ho eepüéee ü éőe e od ho zeeée vezeőe zz eü ho á é evee zpáb z uódo ú odoo ho dejeoá zéeü 2014-e vázáoó poá z odá: e e öö c váozá Pe evéeéé feve eőeeácó épveőé c eődve Iz de üé fezó de TIGÁZ öéveé zíefé-fevááá zbáozá áodo éezebzoá övé oohá ezdeéezée Ne zé vu Pe ho eee hu é ooju fcófeee zvzáo É e zé ho hu budpe öeee é zo póbáju évée ju So ább zé ho vázó édee épvejü évée juu héfő fcóüéee e é vo z eee ódoíáé váozáé zó fe züé eeé Mve fcó é oázó zeep vu z édeévéeíé ec peá üéee öéhe Teézeee ezőzdá bzoáb dooz öb M zeee eé? E foobb dou ho eé ááo oá őzzü ucoá céee ho puj fő áu j N édeeeée v z uó ozáo e ézéve já céee zdáu áojá é éee ee h Mozá fozó ádo ee c pc é e ouec Neü ped z z édeü ho ább öeáó eü ezőzdá peéebő ee ezd ée ee foo eée vááo Ez jez z ho eee üföd áu coo á feüeve zo eée eőbbééhez eő eze öud v züé bő é úo defcee vu Eb e zbd euod épéő épée hdu váozu e ápooo öué uheeé É eée ec ezőzdá-éeezé cee odoo Uez z ev évée z p eéee H vevő ee ex uhá házá épe búo o eze z pá új áb ph eőödhee uóbb eéé dv: á e eépzeheee ho zjáóh új búoó ee öze zü Újá zé váo pj váo hepj! váo eeéeő híeő 2013-b obb é bőveb udóíu z új fo de zá eéheő pozhó wwwuuco/jzuuj cíe

4 4 Köeze 2013 juá 17 Új zbáo hudézdáodáb Mjee z új Hudézdáodá Tövé é 2013 juá eejé háb épe z új hudéövé véehjá edeeee e éze Eze obó zeeé fehív fee övé zo edeezéee oá e ejeé ééve- ee e oáo özveeü éee eve özejövő ée fo Meő zob ezee ézee éé foo éze ho eíe éhá odoo z új Hudézdáodá Tövé pebuuábó éhá zeeéé háozó z Euóp Uó céjv ofo áeve Tá z e foobb pövé ho: Eheezé céjábó o Mozá eüeée zeező hudéo hoz / XXI C (3)/ Eéezheü ho vou á Euóp fejeebb ozá hudéeój z új eeáeve z fozzá ho z uó hozú ávo o ádoá vájo e hudéeeezé eeüéée öez é hudéo eőfoáé hzáj Mu eeeze hudé é obb ézé eezze vzfo eeé é hudé eheőé ze á éze eüjö c eá Cé ehá hudéáuz züeée hudézdáodá pcoo edeezée úoó hád eepüé hudéo fooz Ee o ho pzhó obb edá Mí zdá ááo fo eeőzheő éz hó dd eepüé hudéo eeé - z eee úoó ézé- de e ev évéeü Ée eze váoá éü de uáb ódze Ee z ápo ezeéée hvo z új övé feeő edeezée Pédáu e 2015-ő z ujdoo zeve hudéo e hzoíj o z eüöíee e űjee é öeezőe özzoáó ád De zé öeező céűzé zeeív űjé edze épíée oá ppí üve fée ű é e 50 %-o újfedoozoá ze í eő u eze o voozó jee háb épő zbáozáo ee ee háozzá cooózee fozáá cooóo vzvéeé é hzoíáá hudéá vá eeoo é eeou edezée ávéeé eve foobó vo uó ezeéé C pédé eíe ho áó ceé eéű cooóze ezáív eze uá öee vzve cooóo de fozó öee vzve cooóo e z üzee ább 500 ézeéee Eze ú hudéá vá cooó 55%-á áb e hzoí Új edeezé ho áó ec z á fozo é hudéá vá eeoo eeou edezéee öee áve he á áó eée Ez ee z feée ho á áó edezée jeé fucójáb zoo ee z ávevőéve De áó fozóó öee áve z fejáo eéee zo zőzáhoó büou váozáo ho eveze e űjé fejezé é űjé e őe z eeo hudéo ped záűzé z eeou hudé edvéé á c f oo ézee Fohá váozáo oá véeeé de e eze ve z eée hóáo é özzoáó de bzo dő ájéoz fojá oáo áju háuó fedoó Véeée ze e ez o foó áá z új EU ofo hudézdáodá övéü eőí hádő é feéee e zoú Tudjá ez háo e é ú ezé z eőíáoó feeő doá e ehe é Ez áo úeveze éecu eezé pjá ehe é eéhee hecháó á öbb poo Eze íáo céj feefeeé vo ho hudézdáodá eüeé váoz áu v Iz u ho éhá eeéő é ehee de pveőe jó z á Szóád Sádo Öoóu Ne de váz zeeív hudéűjő edjée Méz popoz vápo éhpepő éhvz eá TERMELŐI MÉZ 3 fee edeé eeé zé ee házhozzáíá! Coo Ie 30/ zé Sóo u 13 zé Füdő uc 5-7 Szeeív űjé euóp ódo z eú év deceé Pe á efodo hudéövé ze 2015-ő oá záá öeező ez hudé zeeív űjée Uájáu zé e éé feézü e öezevédeü zepojábó foo övé vóíáá Kápá Má Széche Tev eee özö edío Szádhudé-zdáodá edze fejezé poje fhez özeed poje céűzée özö zeepe oá úeveze házhoz eő zeeív űjé edze vóíá ééü eve ze á évő hudéűjő zeeő öéő ezáíá ee özveeü óházó evz zéváoo zeee Ro-Ko Kf uá Ro-Ko Téé Kouá Szoáó Táuá evé He Ivá ájéoz pu ó ho vóíá üee é cúzo fejezé hádeje 2014 júu 31-e ódou Táoá Szeződé ódoíá cé uáo áüeezéée ézeü vóíához züée ezözzezée zob á fob v vózíű áju vee zeéeá ozeűeebb á véée ezáu Eo zez züée ezözöe ee ee cád ház övezee ez eheővé házhoz eő zeeív űjé Ezze e fo zű zee edze e c áuuáód zee Roá Hudéeó Teep fejezéée uá é hópo zá zee Eo eée ze épü ech-boó eőezeő ű zeeív váoóű áu zoáó épüe zeeív űjé záíáá éé 33 eepüééő zeee Ro-Ko Kf véz 167 űjőze hudéá jázee eepe zéváojá öe jd áodhzá ovábbíjá ozo F Feec cé üvezeője zé váo z ozáb eő özö éeíe zeeív hudéűjő zeee Eze úeveze háo fcó ű ppí üv zeeááá áoóedé eüeebő á E éőbb pááz eheővé ee é fcó zee íáá ho á z uíudobozo űjéée v eheőé Ie ze áhó pédáu z píóépáá z ppo oáá v zee úo Váoub 37 hee v eheőéü z ze zéváoo hudéo feeő áoóedé heez Nobb áuházb áhó vezée-hudé (ee fécő) pe pc üv é uíu doboz űjő oáo Ioáb áhu hzá-ee áoó dobozo Sjo o é o cee záb vee é é ho e zeeá űjőzee öée é z edée eve v defée házá zeée Ezze o ehezí Réo-Ko Kf uájá hze űjőzee záá ze 3 éee özeé cé fed z edéebő z od e ő zeee zé e e ávoíu hudéűjő c j zeepő ájéozó cíé jeö eühe dobá zá pe pco üvee c eov ppícíéő zív zbd űjőeeze dob Üepe uá o övdebb dő ee űjőzee edée űpco uíudobozo öze e pí í o öbb efé uáb Í eeüheő ho áoó eíeée föde eüő pco cúfíá öezeüe Váoub vo á péd zeeívűjő újáá febooáá oááá G á eö fedeű áoó z edée jvíáá VVZ uá véz hudéezeé poje vóuááv e euóp zű hudézdáodá ez eheőée éée de ehhez ádo pee e e uuú uáá á z óvodáb eezd eee Ő á udjá ho é u ppí zöd z üv á ű özeűjéée zoá Jó ee h z ohoob eézee ee hudé zéváoá E odfeée ee eheü öezeüé hudé feeő ezeée újhzoíáá eőíée jövő eő e pveő fed Üeee hd euvácó eepee evee feeőe hd 31 jázé é dé-heve éé eepüé feho é zá ouá zád hudéeójá euvácój poje vóíáá céj öze 623 eze 2 (62 h) euvádó feüee öbbe báödö vb éedée v eepüée hááb eo hudéöbő ovább zeezé-oódá dáozá jeózó ee védee íá é ájbezé vóíá Mdez z ée eepüée öze 113 eze oá éefeéee jvíj Neze Fejezé Üöé döée pjá Kedvezéeze (REGIO-KOM Téé Szoáó Táuá) pojefedo véehjáához vz e éíedő áoáb ézeü uházá eje öée: F áoá éée poje öéée 100%- Eőzée REGIO-KOM Téé Kouá Szoáó Táuá eee jázá é dé-heve éé évő 32 eepüé feho zád hudéeó euvácójá áuó pááz eő foduójá e poje eőézíéée voozó fedo vóíáá po áoá z eőézíé öveőe Táuá 2010 ácuáb páázo újo poje vóíáá e 2010 oóé pozív áoó döé züee é duh 31 eepüé euvácój jee poje vóíááb éz vevő 31 eepüé: áohd záó zózeö zpá záozáá zé zboház zdóz zfeőzeö zjáóh zé zdá zzedá zee Puzooo Áá Bocoád Edőee E Heve Hevevezeé Köő Pé Tbod Tö Tzdá Te Tzá Vze Zá veezé poje eeé ü 18 eepüé eeé hudé he öéő euváá 13 ee ped hudé oáá uá ezáíá (fezáoá) vóu Mde eepüée eed ufoo zj ezé veezé deje é ufedo üöbözőe euvácó uá eő fáz hezí eőézíő uá evézée: zíá feőeíé ácáóá uá f ezó hudé fezedé éeű öeé ezáíá áod fáz he öéő euvácó eeé euvácó éed íá ( eo hudé zvááee cooá záóée íá) hudéeó fezáoá eeé ped hudé depoáá (hudé váoá oáá fcoá hufáódo hudé eeeée é ööíe hudé eeée é ezáíá hudé j eeée é ezáíá v ödöfeöé) uáo fejező fázáb öé epeíé jvízfeő u íá feezeő ábá heezée v z edőíé é cejeüeé euvácó váhó eedée euvácóv zű eó jeeee öeze ocáz eháu fezí é fee vze zeeződéée vezée jvu evőőé zű z eeee ézéeheő zhá zdod eéze öeze öé övé é ává új bob veheő eüee á á zéeed boóp háóz é bodovezá övez

5 2013 juá 17 Váo 5 Iejú Tóh Józeffe eveő eeő páázoó Idé zívo edezvéee íé zeüe Kf zeüe Kuuá é Művéze Közhzú Nopof Kf eá ee évve debüá zívo ozíű edezvéeve é fzíozáu fehzáhó záo pááz áoá eeééve z eú év pzó é évő fuú hzáááó újuááó Tóh Józef üvezeő zó édezü Gee C Ho éée cé uájá udá-e vóí z duáo űzö céo eépzeéee? z eée jeeéé e ezdeéezéee eü vá é váozáo vá pédáu z foácó od áheezée Déé Redezvéházbó ozb z e e zoá ho hé de pjá vzo hozú v á dőve á edeezéüe z foácó od é jeééeíé Bíz e ho z ácó eőe cée ü udju jd oz fé-edd eü Zj z foácóáá bá é e ú ho zeeé é öcöö íéújá ee ább p oá vá edezvéee pcob o uu é jó úo hdu Ku uá főbb evéeé öe o u eedéeé e ozo he eée eőe zöeőeee udu zevez z eőző ezeéű vezeée eeé oéá öáó döéee hoz Mde edezvée v e feeőe e öb íee í edezvézevezé feeőéé oojá uá é pzzezée váh pofá Ú udu öbbeudá eőáí ho de hozzáez öeé Pédáu uú pjá edeze edezvéooz áíáeóv ezdőd öváb jd ozb foód Jovc Mce fjee veíééve z ájáhóá o ub ee edezvée Jó péd puá p ee e ézé z Ifjúá Házb zevezü M ehe ud oz jövőjéő? oz jövője ú áo edő váovezeé jó j ho oz öbbfucóáá eőíü Ez ped c ú eheée h z épüe é ech háé ejee úju evezé oá o pobéáb üözü ee áu ho oz ápob évő épüe ozeűíééhez e ez eedő ó fo özzezé oá z eőzeee vá özhez épe öbb 45 ó fo obb jáo éeze öbbe űz o Íéee pu váovezeéő ho ez öbbee pju í áo eezdődhe oz ope feújíá é bővíée váob eedüáó 300 üőhee ézőé ez oz é zíház fucó eá z épüe bővü z eo z á ézeéee ípdó eüeéve e áíáo vááo báo zevezéée új eheőée Í uuá özpoé ud űöd oz vááb echoó ááá fo 35 éeeő dá veíée z öoáz á oább páázo ech újíáá o e de o eü z új dá veíőép ee febuá véé ácu özepé evezü feáí é é ozb ez 3D fe veíéée Me eépzeée v uúo hzoíááv pcob? páázhoz edo z b véodou ho e fucó ehe uúob vóí é e eee édee í Ifoácó ze éá eü uházá í éőbb fo vóu hoáo zá jeeíéé póbáju vóí zz ézíée ho zo oo ehee Több foozáöö ehee eezü z édeődő pzhjá oáfoá v oáodá Mdez födze épzeü e z eeee Hz Gűjeé ádó é dee áíá eheée No jó ee h vóu e áíó é e z c váob Ehhez pcoód jd e ebb öbbfucó ofeec ee Szeepe eve özö ho jee ooh öüée özü úju oz épüeé pj hee zeüe uá? Nc o he hhoz ho é hezí udj zoá vzo obb vzebo v züé födze ejee efoj z eeee évő 60 ézeéee á oáó é odoodu de z eépzeheő ho ebb veíőee fou heé í M á z edec ho h e ozáözöé zeee éz e fe íá eee ü o ee eheőé e ee eje é veü Láoó Közpo ee váo z íéeee e hzáá? Láoó Közpo zu Kpáo oáb cíű páázbó vóu Réz zeecée eheezedée foá éz e e u feeő hdeé coá vzo é áooá Pááz eőíá ho v e ezé odou ho Toufo Iodá odöözejü í á é fucó á e z épüe é evéeé e de eáó é o áooá bí ho zé á édee v Töée-e zeé váozáo céé? N ozáo vo e üvezeőé ío z cpo e dooz zeeé ez z év eő zó Hz Múzeuó Gó Zoá éeze hozzá de övá eüee e vo ozá o bzáód ézá Me fodá vo edezvéee é e vo eeebb? Ez z édé ő e ee e íéez de vzjezée pjá e ehe ou pz Nobb b zeecée e vo de eőfodu ho e ú eü edezvé ho evezü váop üepéee áhó vo ho á zeéee vu váo ebédjé M-zee edezü ho új ő póbáh jázée Ú odoo ho ezze e u áju eejé zee edezü ve pcob o eevéeé foz de éőbb vzzou ez z áápo vd po véodov deéppe e eíe Jzz Beé eé Eéz új űfj áéz új ódze ézé póbáu eee Kéz óveehez pcoódó Nép Éee Főzőveee v zá Művéze Hévééje öbb eze áoó vozo de Qub oce e o z-expóhoz pcoódó bofu eee o ezéé eeée ho eeed z eő z ee húzód áo á o pá pec úv eá foá uozá z uuzu 20- edezvé e cozh jázée hze pee eődá híév á cíű uce ézüü ez obó o fé eőo ézeedee e ee fúj z ucbá öbb záz e códo vee udoáu ho e ácoh ovább Ieo jó edezvé zevez Ú odoo ho úju váoözpo eee jó há vo z eee Szeece zeecéeé ho z dve dőz új dízváíá eü feújío Szeháoá ée zeőeb bzou oább hezíé Ez á hd dve vo éz vee zé: e á é e v N odfeée zevezü edezvéee o póá póbáu zíeíe poo Eőzö zevezü M-zee űzuá ee Zvá úzó écee ee huoá Póbáu ofoobb huo eee e pohá eáv Jzz Beé ézőeé üőúá heezü é poo ée z dve eedéuáoo eee zá öö zzáoo ühee z-pz jóvoábó edezvézevezéhez hozzáoz ho o ő e eee vozz áoó Ú hí jó zeepee páázoo z eú év páázo zepojábó ee vo ze de újo páázu efodá Özee öze 90 ó fo éé eü áoá oz dá ááíáá z ehhez züée edezéee fubo zevezéée óá ívü foozáo vóíáá övá özeűödééve üöböző ová épzeűíő poo zevezü de Roc Cüöö edezvéee eü áoá Múju övá hopj é eeő edzee ee feeüe váoó ézü vdeó Me eve v z de éve? oé evee o foáju de z eú év ío oceább zevezée zeeé vóí edezvéee Kézüü Tvz Művéze Heee de zevezzü jázo vááozójá é Vd Npo jázo vááozójá ú e ézüü ho z éz éve háozó eeé ee N fed eő áu e e újí edezvéoozo új edüee új odvó e d e e hozú év eéeze jd Eo zeeé jeee e zéő zóó öve e pááz foábó vóu Rövdebb d ó é ezívebb Vd Npo evezü júu özepé eve v ee poo zeeé zevez Idé áo ez oce Jzz Beé zá Művéze hévééje Mde pozívuo áhozu ívuo ped áfodíju pozívb é í póbáu eb z év dooz

6 Fóu / Szbddő 6 Áu é eve váo bá ö Vech Bá Kö Eeüe éve ede özűéée juá 14-é héfő eü o zé é Vdée Ipeüe Széházb Ez o z eeüe evé é evéeé öé váozá eve ódoíoá z Eeüe edd fejezee vech evéváo pco oceá özűé eze zűíő éeezé eöééő döö ho á evéváoo é pcoó eüűödve u jövőe ézve é héobb ee Jv éeze z Eeüe evée váozáá eve özűé ehú efod De e ez vo z eee váozá Behd dá eö ézéü oo hvozv jeeee eodáá özűé ehéz zívve de udoáu ve Töb dá z ho edd ó uájá özöjé é jó ézée íváj e Eevö Józef jvá vezeé zee eö pozo z ehú zvzá öveőe eözöő eö efodo vezeőé öbb fucó öee d Móc Noe á zeéé váozá e öé í ő ovább z íáo o jezőöve vezeéé véz eözöő Behd dá jvá z eö poz Eevö Józef eo eöö jeöé Tíá Gábo eöe z eeüebő öéő épée uá heée Lév Móá á eöe ped Bo Ká jeöé é éebb evéváo (Vech é Coeve) özö űödő pcoo jvíáá dooz z eeüe öbb jáv z eeüe á jeöe ovábbá S Ivá z eeüee éő - é üföd poo zevezéé áíj jeöee özűé vázo Váou evéváo pco á édeődő ív o Tevéváoo Bá Kö Eeüe ovább zívee á Újév zfou oce Sze á p he e d zbdo z Ifjúá Ház eé Szoo Szfou Zee juá 12- ocejé zeű zee éé újó eé Iz Mzho Szoo váo főzezój dá z eüe Gucá Feec é fóu Héfő 14-é 17 ó ezdee édeődée íé fóuo o Deou Koícó he eő ee Gede Józef edezvé vedée Gucá Feec oább zeeö DK eöe vo Muáuó Mjee podó fóuo Szbó Tá poáee ozáűé épveő Juház Dáe poáee v Póc o poáee é ozáűé épveő ovábbá öbb he pá vezeője j ce ejee e dízee h édeődő É vo! fe u vo zeeö e özeú üeée ve zövée: É cá vo! Gede Józef eee zé váo vezeőe evéeééve ze eeveée jábó Közée cíű já híevee pjá Szób hoz cóház ocázo voá jépááv pcoo eedő eodázáá füdőuú eveé evé Húoz ho váo bzoá e jvu ább oo Foozo odo ooz váo dóáá öveedée Nc v huzá üe Ő poáeeé zeee vo h o udáözpoo í de áíá ze ez Fdez dáoz Ne o heee ho poáeeü oá zeepe zü Újá hábj uo z eezé oáe p eo eozá eheőée 2010-e vázáo háoeze zvzo po ee pjá fehzv éz á ho véeéé fozz Feó Feő-zá ozáűé épveőjée ho Pe efod z pövé öéveé z üe eeé eőob uúeed íáá eeodáo voá z ÉMÁSZ zéház oá Szá-o üé húoz ho v zo z ézée ee bzoíjá zívo evéeé feéee Ezuá Gucá Feec páeö zóo vód ezecee züéeééő híve é váo özö Mdez edzeváá hoz ö zefüé ee véeée ze ee vo hoz z eé é oeív zbdáo övéoá héoáá jeeeé h zéée e eeé eíéedőe hze fz c u Szóo Be Zo ápíá eeodáoááó Eéeze déze ho ée bod űé épüeée zovje oá é áo eíéő jezéee í éee zob épee vo ho dez fedoozzá záb vo zz ho Fdez őz De e záío ho evez z oá z öoázo ezébő é z eo vezeőe odoá ddájá oo pövé záo oáo joo oáoz é z új edze eváj ho z ápoáo hee Ie é ozevívo eee z ő páj poá é euóp e é ee eheőée íváj jd eee Meíee ho o eü jd pájá oezuá ee fozzá pá pojá é ceevé áá Ezuá édée é véeée hzo e E feo ú eod ho cáá zeö zázé dooz é veü c bj öbbve vzo e E hö özbzoáo édőjeeze Tuocz Gö ápío ho Gucá Feec ozó zeéé M cá áépp ho eüée eeé? Szádvá Gábo ze- zü z eö Széchehez Deához é á Szób hoz ovábbá ho Bj Godo övéeeü zeeze vo jeeée ézé Ko Zoá poee o zűé fáj ee öveezé u záo f hj e fu Húoz ho e zeá e oeeee de 92 éve féf o e e poáá Cépá Sádoé ze uéüé z eeodáo főbb foá Több péz eee z oáb Jobb eee eá z ézéü ézéee Gucá Feec öée v zpá ezde vázá eeéee u jd zóo z 1946-o páz bééő Meíee zdóövéee jd vezeéü öveezée z fejee ho jee oá eheőebe áoj é ee öveezé éü zéé Eháío Szádvá Gábo zeéée voozó ápíá odvá oh e vo e hj ho z eíe öée áohoz hoí á Hjdú B é Bj Godo pcoáó zóó híe zee zo Kée veé zeüe Obá Vo voá o ejeebb é heeebb épe oh u é ú ud jd eeő écéve é fezü huú áozó öbbzö hzo fe p de pzé é eevéeé Ső ú ű ho hozzázóó özö e vo feéeü öbbé pá zpzá Újá zé váo pj Hdee váo pjáb! Fo o dv e vá z po áe ecede ozáb e edé ez e e ee Ie de ézü vá jú e ozá 3 vá do jú deje vá o z Szb üe cede ó T á ee e Új é ve z á Fö Töő ceb e I Sz e jú pé bó ö e z T ő á I zeéé h po e ő e á é jú ő ve 3 z e é d e ó ő e o á éd ő e e e p á e ődü zé éő é Ú há j fo S e bo Bede z (X ov ú éőjé XI ch Lő eő föd áco dá á o ev/ cő é b dé éde c zéeu 32áá 2 ö -3 áó zu ő ée z p o év ű eőd 3) F Keü eíódo j háb 1á K e eő ve e oú z óf 2 C p Do Múz Vc z opó e eu ü á Íá á já b epe c 12 o o (X o de déé Ví G záo z őzö p e e áv z J ez Ü po áz e z M epée óh á u u o ázu N á e épfó b ó é f á u á E o j á z E é á ü e j eedé e e eh! á 13 E Nő h v z zü ü é zé e ze é á őü oz eé z E cc z á á XV Ví ó ü á ve e zá üe eé o I / z c e é ze üb 1e e ze o á eo á jú é ő főo e z o e 2 Né é eő vo D z pö e e- é páv co z ) ö é o bz há zeá é á Bö é é ép Ká zob záo öö Rá ez pá é o í z oz éde dő de u á áv H Du ác- - o Né é zeáz Ge f á é íj e O ó fő f ej d oá Te eheé ede eö e p 8- á zü Ljo h e z e é v o 20 áz ezőő ío o eví uce Fö ev 9 ee já e v Ep vd e o uóz v ép zó fá ő e á díj e ö vou eáuá z ó 13áz ű á o o e dö Ház z ó ve e do j z ée ( deé o ő ée MT z e op áj o e özef V ó é ve á p vevá z e éb fö e o v oá u ü zuhée oájó z H e d oá ) je zé o Íá zív de á öü e 11 ü ű fo zef áo é ho vá züe je e e 10 he u 36 pj b éé je e ő e o du e po 0 po Új ü zá é o e Né zé - á e z ve hé zá du De oá Tw v e o eü ához e I z j b e ov có ef f dve (I M dá Új e - e eje e e óá ább pjá özü d zó já e D e é e z) e üd é fo háo ee eö eje ej ó b é e ju zű ov : z o T ez c vözö o ezőő foz eő é o ze áá zo dhe e vo F he e o ö á é z dö pé he e á hé ü JK já cu z Fo ed éz O ze o e böö e ő zjuoe ccop ő é SE é ó oá Sp zb á éj e bo e z á ede é vee o e e véé é C o eé - dác ee eh ve - ze De é Né ézíe Eü co o jáó 2 ójá e:z -ö ze é z 12 é be vá o é p E e e u e eoáf evá z j 195ee ázo eö é ce o z á eh üe fe á vezeő jáz á o ez o e e 6 eep eeé o jeo d ú á váb zív eü co je Fó e zé zo feé üé Ked o E b u bő áj e o Szűc ede pj z o 612 dóáz á ze v 20 ü ú á vú éu dée 19 He c 12 á co u bü ee Gá éz p Ne ád eheeá77 e ve é oc ő jó zó - cí z h zá új ü ö -e e ze Fej fo ájé ee ve e á óház z é öö é oz o jáz Feeő jádé v íá bb év já á ép oz e ez v bb h je öz é Á Dé ve é é á ob já új ob e e ü e vá ő ozo évé á e éee edő eő Ööö í ze ádece huáá á Mz Há ó éé á z zá Kuá áá Köz eő Ez e é á K á d ho b ű új o b ű é zv - é bb o h e v áó Re ju v ee u o őj z á z á dezv jázküö e c Kv eív já eá íá z é 6-á dh déá b zo zé b éh zá á zo ze o c z e á á cooé öö e ud eőzöáó Ée MÁV o ü é ü pz H fej ázb b ó u zev é p dv? dá fe e já v é á ó ez zá é ád üe jdhe ee e őd o á ee vá e- eeöz Sze o e e de e u víü á ez ího Ez Dé e jáó á ee o ze e o o á z vá b zé e e z Ü é ép á íá díj - Tö ee e vá á e á eődéé é Nép 35á e bo záo á ü é bdb o z o zo Re e o ze Szb u vízeee zá fe KRI Pee eé h b z eé o o pé ó T dezv há do ée uüobbév ác ho ú ó bb: zü Kóház e éeőe ó o züéze j e ájé e á héh e zo uo o e z ő é c o e Od újo e váüe o u dece O Ié M dó eh zü vá ddíj áz o po e fá ö h vá ee oz o d á éü á e eé éze o e p dízü e o ó fáz á é Bo éjá e ávávo oz z 11-éze vezészedá eep ze á c é u jzá bé é íóé e ész ö e o e ó j e é z eő ep o z ú e vo z z ee e öz ádíj á ó ó hó záozá é ád á h o e u KR Tz é- ö zá pj pé do C öé főo oá zá üé z o Ivá oíp o o fo ve bd d e é é h fé eházpoe öz e IOc ó éü ez öo o e bb o ép vo é eö vé fo pá Há ój á Néhe Sze ö u é pje e fej Ká ú ház e pze ebb áó fü z éve Bödő z Zozb v Ié e é j z-n z á áz d bé uo e e ee z ú ö pe é b éz- b éppe fejez do é véz déá ő vedez áo E őehv óh Ljooj á 46 éz éu ü ze e e e E ee oz ö őöv zv é ozó d év ő ede já fo e é e vo u z díj é á ője : áé óh M z e é 195 zó e á ée fed ü z ö h 0 áz-uá o éb áú eep é evő áz épv ozo á zeé Ez á ou co vá ec e M e óv N pjz ízí u o ze uo áv po z á öez ű í é edv jé e jövő éá züéze á á e éd 6 é év de eiéu z Bu eze ááűé Po é e ee uáo z e üé öb -S o zb eep z eő éz z é z ó u á ze e bíz é zá e á őívpé- eéde ő de zo o főé o ze üf éd b e á-vápá óöez eje ee he év u o e- ehh éve éb eé é o p u á á b é eőe áe fe edé Jó zh üo -hdo ház já á pé eee d e 4 j e főé dóá veo éeé veü o üé ve óozáo - evéz o he e z já dé e T zúfoá é Ee ez decezé ezzöh Be záváo dá eh Vo e eé e áu fe uá zü á v á zeőjeá z eé öőd ud e vee ve bo zo z óhé eé eezvo vá á ee h p óv é éze ep e e öee á e ö á e u dí oháo zü e éeéü eed ebí obbo ává é ée e eeé z ö év é e ju 1- o V ó ve ő á oc hv ozpé z vez dé Lá E d KRI po pü j dé : dővdé zofeeé u j hde 40% c de e e d á Se fe vá ú 1 özö zoduó ee épze-v p á zöő á e Fezójááve é e jé áá zü éz eő201 ó éz - o é e je Sz K K e z e Fo G bó e ái zo ho 2 jú je zü vejá éz u e po ézóh é e e eze we zü á é 70% od e á áú - z zé z 16á údej ví-oéözb íá ze á é bé u e ee ee jszű ő á z e e hó feé ez e cze üé B á dv e ó fo üe do zd íz z c 216 e e fo o uób őe ed co oá zb 5 e e ee á á I heeze e záz ee üze e ü eh özö eüe Kó óf-jázcá jd éő eíe - e I U á poá épv ée Gá é eud Eő b-ö év - jáz vo háze á ü pöve év eze Jó hó Sz eő bb e e ez ó ee é vde p o ád I z é vá ö e óh e éz fej Szbó od jö feo óh vó föefo é éédu E 33ű hebo zó p ee ö í e z e á ze báé N ö já á ád ü z Sz őö pe zef Ed z e pá d e Fe e éőé z ő ze őj zá zéep váoá váá fe éze ádébbzdő e jűzév e e ed öz ée hoáz ép vo o h-ezö d o vé fo Sz zv voo doöo éée b - já ézü á d é ü á hezfe v e e űe ée e J Ró o zéá 29 z éváújáfe ep é e ö e e cúcöz V eü á zvá üe- Sz F d M Mo ó v e éá Bz epo v ee o é o du űozó- fe éo z vé zfje z e eo üepbó zo fe j o ve ee z é e é vá ée é o ő b cö edéo hszozó fő b ez e j jó B zófádu é éő ó á p oó pá ád o z e ze ze é ézeű eő á o ü Su á á G ü vője c o e é bá búee őé ézü Kéd új e é e á40% 15 ozüjáuáze bfőe ö u ác o efo ö é z e e zo á é oe K öá vo jáá ezé ob bv ó cú ez 54-o e ő jee óvo b é ő ee vá á záfjú de í o ez záée z- zéü ééeé- fo ó é-z u é z- fev 0 éve e vá já áo ád vo e uü ze vé ö voe e he feve de e öb dá (H Ie juó z dő h váo e ezehe ez ezvo v d ezo z á Fo oz he z edéee e og z e e eé o cáó h oúj évbű oob199eé veede z Fee G zb Sz G j EB Hu z íá ü ce o zeh é codá ő ehe zó zoáze de fe fed éz e- dáju ívdá o é zá áb e bö P e e újbá e ü á hz ö eé ejé ) é áz- éá u do ó do b é e ze po e ác Eő h ó p dő Foá üdv jó hfoézdézídó e eeb evb vo eh oá ez u z üodu á o- zá - há 22 z G vó -déezvéd é c é z e 0éó ee b é öbbe őeízífe á z zuá őée ze o ze Ivá özö o zb T e vez éű- c éd do ü j ée é e efo vé z F e őo e uo hoz 20 3ve z z fo III - űoáüe e je e z j ű b zó é fe h e v ez z bő Né zeze e eí -á ü R ö e o M á e je e o Cá - b ze z o e záz fedeoz ú f é fü f áá ee ő d őv o á e- De fjbb pe e é S Tp áíő v éü h őze zípd eho z ée o hé o o zö ev -é ü ó ó b é eézá e bb é zóo ve jázé Fee z zve uo z íe - zív á év jd h ü Fee já epő d á e á d évb ez z ee - co o d ő o vé c öö C ő öveez o o ce ő z é bí ö dáu Fo h e c é év új o e z zo ó ó z e B e o é pv o dez o e u dő eád zeee á z K e he vá e d ő á E áz zá c zó z já é o e de d é d p c dé éz u éóü cu á- e eőmá h ze ö e e ío é v á éve z ép ez éh o évé Ez á ée - 3 o edő uúöüö pé ze dí évéh 16je j z I Kü ez üv epje HE vá z e ze íe h e á o feb p o évezze háo déo e jáz he öz e ju e u ó o z e ü e B ze de é v o váo vízz e opoájááze ezé áz é ou oo ée he -á v v Bee u ác -oá eze e ö jo vő á djé o ve e á ho e ű é é eü e e p zé á ób jáze h bb eh o ö é zeb e eé e p ve e fb á od z özödéuá zeő z e u zoo-úhá vo h ö ö ev je e ozó z ódá újáíó íz já oc e vú z o ho jkuá ezü Fo í é ee ép v e Koc e áoo o z jáe ez bvé ez dee e öb ö ee j z ó é 14 Foá ob á é e oc házb péde éez c e ó: eee vo ó e d á zd zb z p z ác jö ép ez - ő z zö e év dé á ee edd z ó éd evé v z z e de jee víz eze je év Józe oz Pé Láz ví e Go z e á eh dv áv é e o cád ézé 3- é é p é zv őu b E v j dé z eő eeed vo eézeo de U é o e ov őeb e á e báb ze éve ó jeeőjd óo z újéé ác zeű ó u vé zze ác e e é e Fo e u p dőb eze p oz é fée á f é e ocoe v uá oz évő e Sz ée ívá z Józ í e já c Fő e eze efed o öüváe cí z pé ő ze ho ó o b ee z őé e o Be új edő eé z ubbá áo hó de eé ezee é ácöducp Tze je á o zö é u e ézé áo já őö v ó veze e zvá5o ucdéc oááebbá bo eo h Be e á eze Ká é d ef pé zhe e bő é v é Ih odá O f é é ób é cp cú hoz e f báb e z o dez po po e ze pá döoz Láz ce e h óv dézőe zü áh bá o e o v d á - 2 ejeb á öz é őb ee e e o dáu z ju o ée e úo fe K b e e: e ó v á Máo z hoó e z ze ődeé báb o b öö Tóh bác vöö u eéü o dő e ze e ju z je éze zvj é e c zee fo z zá já do d e e o á í d é á ó z ápo váoee Tí e o Eeb f bb Fo áb oá zá já14ho G u - íh éo bé oe z áu hó o ó ö v Gfá bz e fod á o é h ö á öö ee á uoó ö ce ú je e dee ze vc j é á Jeeub á Zo báczépe co eőezd óáö zzé 2 he e - z ü zjá öe ö é o ho ee ee e öbjá zbze c ved zö ó ézé eeb áhu u z o eh ü e e p ö ődö z he d o áoéee ée é e eó í de ep e ze dce ebb vo e - - j cpé ácde éee e o po d éév o é vá hoé e eee e vzo fehé é z cí ve z Jó o o Má zoo ő dő zü-fu eű e z z o ée u ved e á e zíc dá o oz é u ó z újé zo z zá e ho Dé á uc eb ze jád ehe ő u oozh pó Juh pd o cá Fo év eáá eez á ó hé M bb oc új évz v váfo Szób Vdá éee Ee vb hűh o e ohjzüjáé p ee áz u ázb ú e zü hfö de Tee e é éu fo fec e zóv zá Má u jád é Re jö zá fo b po e Be á oő Cu d e uó z o é ép oc eézeoo ö e odo Dáe E e é de b é éo o vá ezáhe eh o á v ho áéo o vű Jö jeez zo fáj é e e-e á é zo I e hee po (RM p co öeé c á- béáázó é zívá 3 Mű e e e d é f zeé ze z j e v á hdü p o ece z eb o vá v po h he ee jeözéb co á:fá üze ívc öe DSZ o u h z zá ü e o odovz eh e hd Eb é z u jeö eb ee Jéz á o ez e zóé vé ho ze íó z Ed ee ép zö óo á c o é e é o o Éá e ju h dő zzá ác o fou ezebb eé b éező e oó ee é v áefozőe e c á ájó á e M á dí é pe K z Be Újá h é páá vá já é zv zép ob üé ho u á zeo ö en dő ze e o o vzd üe á eh üeéhe vű zá pá ü z e úo o dö z é fu ze zeű zü fe oz ze ö ozéá é v á e á cá vá éée vá e vo é Bá ob bí fe e Néppá h ü vá ó é o uá ő zo zü jáz h é vo pá bz b o dö o bá zá ű ze á ű Táobz-evo í é á vdé p e zá ) ee e övepé ö íh E bbézíe 54 üő zo ee z záó já öd é ő éú eze dő e ő eeu í é o z új cefo é z M c é de o o p ázoo o á e e váo h dv e ee éé eé ej e ée ó e dő eő o e fá fodu é ho ez hőé á ée jé éoá ídbe d e vá o zé eő ve M ő ve e jáé á eze e c zá e ó e c ező É óá dá e u eh o eezödé o zá e é ée D áv áz é á Ád u zá u é e o áe: C o o á evée e o e o ee Teé dé Sz Mede o á á ü z ce éz e e e j zívd Szo od je Jee u jee o dáo eő é üö ho Fe eez zev je ező e doju í é po főo Me e eíő Téjc e o vez hé ée z bé öö z é zo o e véz z á e ő é züz zü ed üé o z öe d vo ü ázeéo eődá-fáed e e ő K 33 vü ho v é ed e e z M e f z ő ee jeézé - ce ő e ác bo ü ee ívü - zí e dí vóá ze do ác é N f uez év bá ó e pá ő e ő há ce dez- d vű z co á o híe o e űveőze új o ádo zváfo o zzá o ző b o d Lá z ve e é e jává u z uez oz é o ee c zó üep ée e öz ő éve ö o ő í á 3 á e E zé dze ő de - á á ef o z p züe é dé - ezé ó ő vá áb d újá e esz íváo eeje z áhí é o ud o é e ezé z Euó öze o é oz Ie o o do ve o he zü ve ho é á vé ed bó épe óíu é dv pop ve de he e f pá ö o e á áu o á e jü ív á b é uod e d e po T! e ző o e vá é e é á ue b Tö ee K b á b e áe á e zóz ho o ázó öod ée á eéz oá ee zíá f po új e ü z ű o évő z á ezze e- c é j hő b odá e áubb fú fűz Sz ú z e fo zí e zoújá bó e é éz ó év e o ze é eé e e e o So öé e éd eé Szű ü éjé á z ző he ő ze zev é e eőz he d foee e zeeáco űz öéovábbg ázófáb új z Má őv ö ö év ej e zefo f e vé b ed e e éé bo ezh jó üeö ww őáp á eú dj e e ee já ee eé e zá véd e ue dőo ee ő é ó e v je j e e do d éz á záj fe e wuoozh c o ö e z fo ő z ó e ho e e é ádz é já á ze e ó z ó e é! z uco z bé é ze e é vá fe á éz é o ádáöé z-nfőozá á Fo! o é o-éű ev ve o obb pá po o ve é u já e z /jzüeheejézu ejobboe jeeé jobáz dec űz u óá ek o ü ho vezéá é o hd uuj zívü eeévő bá é e oó -S - o ő űz e zo pá- z o ju ev hd jövő ee öve e ü z Mu Fo fo Ie - zí z ő é ev e ö o 18-á eüe o cí bé dv dé évee é vo é ző ó á e ő e ó á e e í ze je ő 3 e á eő u e ev éu á z o vee e áb ü ez u zö e é o u ó é zb ő b e á özö e e deze Fo e eő h pe o z pé á e foá űz z pá á ee ze o eü áz í z ee jáb ához h o jü 8 e p züé z Fo o á e á o 3 o z pj? zé Füdő uc 5-7 ( Mo ee) 30/ / e Eéheőée: o o e o Héfő edde cüööö 8-16; Péee 8-12; Szedá c üféfodá Ebéddő vá é- Nvá: M Hefoá héfő edá edd dé Mjeeé cüööö á é ve zé e é j Ú b ó p é e b o Tá o p á ű zo zü é ée - zö 92 ö véz ée p ű dö zo v ü o eé zázüőf 7 Íá zü áó e e ő h zöö fe zjáó já ö á o bőve bb b Id é u pj e ó h váo L e zé á í bő ve é ű e o őh Á zü D z éé z á H H í á ő ő ü K ü d e ev e új e ee e p ü ée epé z ez é z d ve cá öö ó vá fő ü jáz o é Ú j e ee d h b f hé e o e ez ác z ed Keee üe áju z Öe ább feeő eee hdeé v á p-jeeé foá Cád eeée híeéé áu edeezéée v e vá o he pj! h T Vá ze o ó! Idő é á é éz e év zé E ü é d o á Me có őu dá á é díj f Hó Eüvő eée zá G po őé é áe d Cze dez e ü eé éd I ejú c Má eeb ád 3 b ó á vá z o zo L o fé e z ó új z E hv é u jöv bé ójá ézé őépe eé C ó ő Zo eée hv ház áá á üb Új ó é éd! óh ezü e óh (XX Ie öő ázu fo áz jú é IV/3 öze de déeő áíá 1) 4-5 pjó o z Idő 2012 ebb á föd zü zü z Új á ü Új á 26 Lözeebb eéeü: zé e é ó ze özöév ee dá e v dée e j veze b ő ceev óájéo Po é ztb ée SzHe ev o Véd á ed e bó T e ee é Bzo Hö á eö feb őp é á uá véé á Dec H Fóz e eb fo zófv z ozo e Fee ézédee öo ee c vü jéő juo dőjáá üé é áz o vzoe í edőé ob ed í u bjb Fóze á u de Tbo ó z Ke ho de é eő é K véde é ez u dő vezeője zófvé öz e éde oz zb eod óí hde (-15 C é é öbb edé (-20 C ) Redív o v ee o fo ) dőb ü hde e Szbedze ve e ee ee ó T véde ze d é á zfu bzo á cójá ee Fo á eöe e 2 o fo z e ezé u ább fej ö fó e o e vo éve z é zö ö íz ő j é e dé ö o á h o ö bá záo ve o á u de vá é 6 ec o u eü zö 38-b há áó o ú 17 Fe ícó fó C 19 Né ö á bo e b ö há z u Ko Józef b uá e Pá öb áb zá pee ee e zá é cá Gede uá e f o d f e zo fee hz j é GuDeoeö 13 ö M Bu O fo- z ze 20 h f z áb zde b deze é éve e o v á e e zá e - 90 Á eve oduc háá záb zo co é 89 e oz é D ó p véz eu- zo b 19 zh G z- zz e úz ö fo F á o zá h eé o H H he ví ázű M uá Bzí zod o zíve zb o ív áb ) á ö b o 27-é á u á ó é bá M e Sz e áb o íű /3 zá e év ezővá é zo uá heő zo epez Vech vá vóz éz z0 XV fo e o eö e 11 d ző ő- To á j éb (X vé zo hu bb d evé vá e ó Hó de fe í eé e áb e új pe eé áb e á óeüá e ő bó á je z e b o Szep í őe zá űj ó zá b z j jöv eo z ed o ö éá í ó e váo c z po 3 d po ö vá já - e z é b íá é ö M íő év e ö zá éő b eöu 24 e é áá 2 á é eé dé eű é e já d ée c ád jázb z e pz e á áb e ez eő áo f űvé- á o é jd á é Fd e ö u d C o z ú ü Áo züőv pzőá j fo Se c z ö o ve u Ú D ze é p é Pó o d fe é é 3 ee z á űvé pe é z b d o zjú e z H u d é fézá öb e de I é ó e j ho e ezé b ée o íá áá ev zeíő z ze ód cé z á fu oó ö p oó pco dező H pá M ö wef e o ő e ze új f é o jd hz é e z áb- zá po ö e H z é á eve j á 27-ő cö e á eh ö zé ö e z é e b á zo e eb juá já é éz zü é e e jó e vé zvee zée é z G ü b é zö ző 03-b e ze áz ö é ez bb o é új bb eé é zeve 19 e G é ó e á ze ved eő N O u evé e ő é á Áo e e h c eh vo d áu b é eé e ve d e e he űje ó é D e z á öb d b db éze é G fod vááh züe de Ée eé h : ve P ező h ző K zo Hz ező ee já M ee é é de e z é é e e á á ée u-zd eé cév o éze é o Sóo ve é e z üz e áh é h Hó e e o á ód pu o ö e É ób v o ée u fo po á dh b e é he p óp u á jd zü Sz ed á o e e u zá o ze T o á d b e ee é do pédá ve evée : é o őő éve ádoz ze dé é u á bb ó e ü o ée ved j ö o zvev é é ep ée z vó p do ójá eü öö o áo So á oá : N ve ó jdo de - u é eő ö ü zeőjé z hee b e eé o u z pá z d z oü e eő é do u p fo je hő ve eő ze boú ezz ójá o C o á uj e e Hád é cu íév ü e áv ve Be o böj u d há ho c zó z oh ve C h veze có zd zeé jo d őb L é á é oe 2 To ze N ezé éve có e ze d z áf c vá e ee vu ó é of o ó ve z o e e Z- ó e í e dé á cíh he ze o év b e e h í ób á b ód ző zá e é h vo á é u C e ó ze u óo d ó újá ho zé á e zá é z ze Fo V pj o e ee z Z ez ezz ee eu á ájá öv á z á zé bő oz e o e ö o ez eúz ph é e óf ív bb K ezd do Tu dé zo ü u é Bo ped M ö z e pé z é e bő ö zu e e! I ve v v- éeze ohác zo ze b z e bzo ová z á ö Tu é ob z é e z M ee hu éz e á ée e oj ö M áo b : e éve Í é ée e é ve oó b u fe ó z í hee e e É e zá z eh M e z ö e zá E Fo á M e do j e dhe eé ö e e oáb vezá eé o á e vee é ú ée o ee ze e eő ü ü - o eéb é d d E oz e Vc G á zvé e d d Sá ád é ö e e Do zo ze vée e e h p é e he ó é e e Sá e e ée é é eze e óp é e ze á e dáu Le v v c É é éve ü o e é éá ez Ee o áu eú ö é bb pé Hoe b Pp b d hé ed zó d dó vo Tehá eé Tö e á özö Sz 12-é oz e o ve edv bó á ved e ze có u có ö edd j je d z e ád ze e fő e c o é é z dá z z öö z e e e ve ü e ée e c áó 50% áá z í u é ee e e p j e á o e o ő é pé p z Cü é h zo á zé déü pjubá Fe b ö e ved ó üóá e hó fe po é ó ív é o zp zé főb 12 zo já zo hő é C e po ze hzá ö ö e e o é öé ee dé híd é e á á eéő je ee ó ee jáá á ű ee v uá é F o ée fo düé ée év áfé w e To o áó á z od cí e z u j é íé dő u éze ó Bo hv e u de ez ze e Dé é éz ázó ph é o éz : 1943 ve üz ő é o d e fe áf hoz e b e fo ö : N o öjá e )-e Ez e u he á fo ej o zóze -é o po á ö á e ö V e d ö eő öp ó é eváo É z Cü od öe v á 31 ö u á zdőd ozv du e Sz ve e e e ö öb e é u e z e (o e R eh o ü z ü e ho í oo 5-o o p á To M í é ée u éé vá 94 o -o hde ó bá b p z ze páú o é á há e pjá ou ho ejé h z z e e eé íá é od Sz e ho hez cóho e o ee oá uá dá á éz vá ée z e e é u é e éve ep z e ee z ze zá e Te e oe e é 31 jo je ább zo e uj e fő vo e 20 e eő eő ho o z hé ho o o é őh e ü b é e zíá dá e vo z F eve c o áj ed o b e ó fe éé á ő já oá d ézé úo p éb ű o he á e ü zá á év fe z h u Má ze ío zeő o eíe v hó e e fed zí é Ö é e b ö de edé zí e Hó ává vó é e jd ép z o zu á e eé E e öö váo ő Közú u ő őd e é há zü h bb é Tóh főöz Th e e - űj ö áo ézü ü e á eí u e b o e e e -e o he oá vá fő eőe eh eő z 32 ócz u eze üe úv épé jd Ezuá é zo bb á e hé e í e Rá ző v eve u vé e v eő í hé dé zo d e íe oz öé e jd áh ve vo h e z ée hó ee é u oz e z ód e ze Év d ő é e du ö ö ee oá é e o ez -he fe zeéű ée eó é 0 éve b ho o Jó e o e eé e ch Kh e 13 é Z e eí o pá ü e e db ózá e eí e eő Bu V z e há ze ö b eújáó zá áhó e z je b JV á á új u b ze cú á e váo o ío á é o feze ób öb vee b ío véez á vá é o ö é óv z óv dá ö ve váo é u zü ö vá oz hó ö ö ózó odá á e é hó- á jáh zíá ve v ze o e fo fe zú e oc ede ópp hó du ö eő u edé cé ép ec o é TZ fö b zó dé z ze ő he ű M e hó M üe já o ze e b ö ve é zé e v ío üe vá eb z ez öz e ppe üő á e vé bb e áához é e áb á zá ze u b öb o u ep é u b üe ő fo C zü de o öb z e ő ve vo E ho á veze h d á ez í Tó o h e e ée hó éz z eő óá őíéű Szoo Szfou Zee B Józef ee pío Kezde ő jd 1996-ó hváo áub űöde eve eee áíááv Hé éve ezeöz ee Iz Mzho jpá eee z ée épe fe ozázee é záo euóp váob ő Jpáb ho z ejheő vo zácó jee h efo 48 éve űödő Szoo Szfou Zee jázé újév ocejée Repeoájub Wof deu Moz jó e G-o zfóáj cedü fe eőé ee Joh Su Deevé-á övee Ez uóbb ű d eőe ehee D Szff cíű jzfjébő XIX zázd od- béc váo uó éze uá Bh eő é ööd ácá ezu d hhu jd Kodá Zoá Há o cíű djáéábó ézeee űo Meech Pu ééée íódo é ezü eőve foódo e hoz Lehá Feec záá z eée v ehzo Káá Ie eeebb űve Cádááő á Mde oozá eá fezíe feee h zee vuóz jáéá hóá vázo hjee öéeee opoá eáuájáv Joh Su Éje! pezdíő poáj éó fejezée vo zee uzá ee özö Éje! feáá zá zeüe Nopof Kf jóvoábó özö újév occá ooázhu z üep po Szbó Tá özöőjé é z új uúáb űödő uuá evéeée véző cé eeedő uájá é ee zd bo új éve ívá jeeévőe é ju eezü oá 2013 juá 17

7 jáó 2013 juá 17 7 L Id feő züeép özöée Láá özööe L Id feőűvéz 92 züeépjá zjáóháó Ezázo Bá Táá (JÁKOB) cád h özejöveee M z üvezeő vácoo Czu Feec oáv edveede z üepee űvéző epeévedée e oo íój vo Boá Má Kó é ávé éü o öe eé ezd zéeé e deű eve pjb ív özvee feőűvéz óá eede f vee é uhc oáb zá zo á odj No zeee ávé e dup ávé ejje ezze du po í feé dé Főzőcéz déuáoé zo z dő űvéz e j fed oább evée éeé ho o á űvéz e d z hz ho áu c udíj o é ovább uú o V zob v o udíjohá ú e d jö öze eő vó uáodá háb phe f é ud z e V ú ho ávé e í L Id ze z oóézé ó fü e p vdu: v béé cede jó po o úzá eeede feü é v zűö ozodá ejező po eee űvéző á óá eveze ozbb eő háoz Tíz éve oá é züőfujáb zjáóhá Ho u z éee zuá ho feööze főváob? Muáe züe ezde e zá üöe oo ee z ee o 5 ozááb zá íó é hív züee é háozo jáo e ho í ovább pá á uá éée ovo é űve e vo foéo vo ác é ío poá oáb ázu efj eezeűíe váoz vo Ez jó uá ee díjeeée já öz cád záá zé é í éé eheő vo Rjzudáo á z oáb űe é ee z ozá jobb oáz vo M dío e feő páájá? Ez ább özveve pá özöhee hze eő veézeee feőezözee őe p Má oá fefe ho öévee zeb fee á jóv dőebb evée Ho u feő pááj? E ééve e feézíő uzu uá 1948-b fevéeze Képzőűvéze Főoá O váó á vo Pó Be v Ke o Bc Jeő Eo z uodó íu ezu vo é főé fuá éájú épee opozícó poé ee o évé ho ezee vo é É ezee ezde é ez jó u ze á oéá z á bízáo zűéve ájépee é cedéee vo (é v) pc eee í e ázoío ho h péz u ezee e fee Feheü peze fuá éá u pcépe éá özü é ább cedéee peczáód e uoóob zé e éee oéá ecp ájépfeézee eíve pco Sjáo eé íu fejeze oo áöö ábázoááv ío ú NYK-íu Ie vób e cá e á jóehe á á póbáozo vee Ez z é pvéuo bá á e udá véde z uázóó hze eú 90 Ez z új dő űvézeée z bz feézee e váfj z bz feézee peze o zé űve ve hoáo fuá o ábázoó űvézee á e vez zoú főoá e j uj e z e Uo NYKo fee ehezebb e cedéee ve z e odo e evez I c z ává áío cedée odejéé I odo z uodó hhoz zob ho ee íuo vávzob jobb fefejee áoá édeeé eee Mó I eüe o? Ideov öze eve éve Eede féje uzoáá jöe á Budá Műee á zeee vo c o ódo ud bzoí ho e zobáv obb á u hzáj z e zobá űeee Mo á zo zeee ez hee hze Nphe főváo vób z e zebb éze Me pco züőfujáv zjáóháv? cád e zd pco fuv hze á özveüée uá ööe f ped edzeee o á vo É ob evee já de ve eehe vo Feee jáóh éá de zo o eee eüe ezebő De zé öődée züőfuhoz eáá e zű z bzoí ho 50 épee fejáv 1988-b ádó áíá zevezéée d eheőée é feéee eí L Id épá öbb ép fu özézée dízí Tá ez bzoíj ho zíve d vzhúz Pojáu Újév áhvee Juá 17-é cüööö 17 óo Peő Gázee Újév hvee d z Múzeub z Múzeué pívá é Poá o Zeeo zevezéé Feépe zee jbó u copoo vezée: Péeé V Ezé Új eődáooz du Juá 18-á péee 18 óo váo övá eé du újá Váoo á Boá efz vááb cíű eődáooz Lőcz Gbeáv é hívo eődó fzeáu eő vedée d Gdpee cáz puó zeéz éee íó öő ez z : ápáz v vóá? cíe eődá z Áedá é Bóc jubeu áűo Juá 19-é zobo 16 óo Góf ppo Ááo Io Spocoáb edez Áedá é Bóc jubeu áűoá Foó Kuuá Közpívá é Vó pfoú Művézeoá Iézé zevezéé Közeűöd: zá Nép Eüe é Zv Bd Éeépe Juá 21-é 15 óo Lehe Vezé Gázu oéájá d N Oo vo ehee dá Éeépe cíű foóáíáá ej d Poácz Zo zoo övézé bíó á febuá 28- eheő M Kuú Npj Juá 22-é edde 1630 óo váo öváb já Jovc Mce Kouh-díj űvéz f áíáá z e édáj cíe á juá 30- áohó övá vá dejé Jovc Mce edeze z e édáj ácó fe 18 óo veí Lehe Fzíházb Mjd pp Juá 26-á zobo 19 óo z Ifjúá Házb ujá Mjd pp háo fevoáo zeé víjáéo jázáozáá Gö o Szíjázó Eeüe j Goejú Lőcz Gbeáv Ipáó zee uzáo öváb Új eődáooz du váo öváb Váoo á boá efz bodáb cíe zeé o oá z e ée o é öö deá jáhju öü h e ejeé de z eéüé ééve ee bb özefüée ááá véő oo z ée éeée eeéée özöz ézvevőe pooozó zevező Lőcz Gbeá édezü z ozáb áho edeze á e eődáoozo? 2006-b díou újá Szooo de hív e eőzö De edezü Szeedé Sopob Péce é Budpee Redze 3-6 hóp ó füőe ho he éhe v hv edzeeée zevezzü z eeéee z eődáooz z zoo cíű eevízó oozo pu á váooé eéő hívo eődó özü he zee ée odoodóv No uáo vo záo á ho z ozá üöböző poj ho vzou z ee ehhez éához ee édeőde á é e édéee eze fe M ehe ud poo eeéő? Iább eív v eődá-jeűe? po de ee e á eodo övd vezeőve du jd eveíü e b 45 pece fe Ezuá hívo vedée zéee de pec uá özöée voju ho ü feüee édéee feeheé Í z eődáo e eívbb zz záu Eő vedée eébé Gdpee ez ve hdee é ee já uáó zéeü hze z pohzoé udoáo (cáz) uáá ee zee é od evéeééő e z Ö eve jó e oább eevízó páfuá évé pédáu z eíe poooz eevízó váozábó Moáb ve fooz? 2008 eejé h o épeő 25 év uá döé özö eezée pu ív ézée éü Ú Újzüö feeefejű zoá juh z áe Népo feeefejű zoá juh á z j ee zé Áe e fuójáb 2013 juá 14-é á ú hé cüööö z áe eő de újzüöjeé á pváo Közép-Ázáb é Közép-f ézee ézé őhoo feeefejű zoá juh báá péje ééeebb z dőeé fejődö juho u e pjú he duv eev övd zőze fed MTI Foó: Buá o odo ho zép ezáá ehe eed évzázdo évfoduó éee e zzá Muá Váoo á eézü ú éeze újbb fed e oceáo Ozájáá dío oozo öve é DVD- ézíee őe; eze o eöe ho foo v ee Ezeívü fuó övuó zeveze edeze pédáu veíéee Budpee Poppe Pée eődábó hoó zéeéee özeöve Redzeee po feééee ezoeu feéze áíáo eáá Mdeze öz ézü e új oozo de eze é vée hze po uá ée: Váoo á zeé éze hé év ézü z eődáoo 2013 juá 18 é júu 7 özö hvo eze pée eéé vehee éz z édeődő váo övá eé

8 8 Spo / Üeee 2013 juá 17 Hó é uhu é pheé é úéé dőz eo eéze phe z ée eu z öözöde véeéve övée vz ejöveeée vá z áo e éze eebb éhj öözö hzáb eeő vdoéő áo e copoj é áo z í öb é fehzáv uú é pj hd évzb z áe jeeő váozáo hoz depob uo oz é éee e dőz ópu ó fűö zááuo ózod de hozbb-övdebb dő fuójub eöee Ieo váoz áu özeéee é eée öbb o á edeezéüe Juá 17 (cüöö) 0600 pá Híodó 0800 Ééőző 0830 Képújá 1730 Koábd M Kup: KTE Koábd Kub Top Cop Secu zé 1900 Beé Híodó 2000 Beé Híodó 2100 Kíváá Bu 2200 Beé Híodó Juá 18 (pée) 0600 Beé Híodó 0800 Épí-ech 0830 Kufájá Tv 0900 Képújá 1830 Kuuá z 1900 Fézuó jeejü 2030 Beé Híodó 2130 zé Váo Öoáz Képveőeüe oo üéée özveíée fevéeő Juá 19 (zob) 0600 Beé Híodó 0700 Fézuó jeejü 0830 Kuuá z 0900 Beé Híodó 1000 zé Váo Öoáz Képveőeüe oo üéée özveíée fevéeő Gózeá juá 17 cüöö Thöö Gózeá Jb Thöö ú 14 Te: juá 18 pée Kíó Gózeá Jb Kouh u 33 Te: juá 19 zob Kíó Gózeá juá 20 váp Kouh Gózeá Jb Kouh ú 92 Te: juá 21 héfő Kouh Gózeá juá 22 edd Mé Gózeá z Tó TV - zá özeebbő 1300 Képújá 1600 Kuuá z 1630 Beé Híodó 1730 Kíváá Bu 1830 Kuuá z 1900 Beé Híodó 2000 pá Híodó 2100 Roc z 2130 Kp Mx 2200 Fézuó jeejü Juá 20 (váp) 0600 Beé Híodó 0700 pá Híodó 0800 Fézuó jeejü 0900 Kuuá z 1000 Ééőző 1100 Képújá 1600 Ééőző 1630 Beé Híodó 1730 Kíváá Bu 1830 Kuuá z 1900 Beé Híodó 2000 Kuuá z 2030 Ééőző 2100 Roc z Juá 21 (héfő) 0600 Beé Híodó 0700 Kuuá z 0800 Ééőző 0830 Képújá 1830 Épí-ech 1900 KOSÁRLBD: Üeee Jb Becé ú 10 Te: juá 23 zed Zödeez Gózeá Jb Göö ú 44 Te: juá 24 cüöö Szeháoá Gózeá Jb Lehe vezé é 14 Te: Közpo feő é eeovo üee: Jb Thöö ú 13 Héözp: 18-ó 8 óá Te: 0656/ Hévéé pheő- é üepp: 8-ó 8 óá (24 óáb) Te: 0656/ zü zé váo özée hepj Főzeező: Ház Ljo Ló e éze vzo fejezee évez hv hűvöebb po z áe doozó ped e zí e ceppe e Jváb ézüe z de újdoáo é poeve ho ovább öbíü zé jó híevé ezedő! Péc VSK- Popowe- Top Cop Secu zé 2030 Beé Po 2100 Roc z 2130 Beé Híodó Juá 22 (edd) 0600 KOSÁRLBD: Péc VSK- Popowe- Top Cop Secu zé 0730 Épí-ech 0800 Kuuá z 0830 Képújá 1800 Épí- ech 1830 Kufájá TV 1900 Döé Uá 1930 Lov Eé: Zche Gábo eődá 2030 Épí-ech 2100 KOSÁRLBD: Péc VSK- Popowe- Top Cop Secu zé Juá 23 (zed) 0600 pá Híodó 0700 pá Híodó 0800 Döé Uá 0830 Képújá 1800 Kíváá Bu 1900 pá Híodó 2000 pá Híodó 2030 Döé Uá 2100 Kíváá Bu 2200 pá Híodó buá feő-eáá hévéé é üepp: 8-ó 8 óá Te: 0656/ buá eeeáá hévéé é üepp: 8-ó 8 óá Te: 0656/ Foáz üee He pheő- uzüe é üeppoo: 7 é 15 ó özö Szoo Teeő ú 1 (e: 56/ ) zá edeő Geeovo üee zob váp Thöö ú edeő 8-ó 18 óá ez Újá zé váo pj Te: 36/30/ e: Muá: F Feec Gee C Ác Tbo Buch Év Guzó K Eő Kápá Má Tcz Má Foó: Sáöz o; Tödeé: Sádo Ez Szeezőé: zé Füdő uc 5-7 Te: 57/ Hdeée: Kdó: JVV Z; Feeő dó: Hoo Zo vezézó Noá: M Közö Lp- é Kövdó Ljoze zü Újá de cüööö Pozezé Fo ee Több hé züe uá foódo üzdeeooz M ő Jéoo Bjoáb zé HC u zép záú hz özöé eő vá H Fo cpá á vedéü ee bjoábó z e z ezedfoduó uá év zé Koábd Spo Eeüee íó özü vózíű e o odoá ho 12 év úv z ozá e ozááb zeepehe zé oábd cp Bá z o o G Búzá Zoá Cí Ie Guá Cb Hováh Báz Kovác Koé Moá Gö Mece Tá N Józef é Ve Sádo bbó zádébó hozá ée ubo ho jeeő oábd báz ujo zé ho z ee fejődő uápóá eveé ee feő cp é bb ozáb zeepehee No ez fejődé o öee vo é o jó eü ho á feő cp z NB I ozááb zeepehe á áod éve Teézeee ejee z poá ezdődö o ée zé Ké év ee bjoáb zeepee jd ue dő ööe z NB II eőzö zjo h üepé Becé ú pocob o Kovác Koé uoó áodpece zeze Dc Dc E jáéo evé dá öbbzö B özép Becé ú cob zob e JKSE Szed NB I - oábdecce Ne véeeü hze Ro é ád cppá ezú eeü jázo é z ő vezéeéve züee oábd-dé 8 é őzee Ác Tbo jáééz eő ézé fej-fej ee hd é cp jd öb özö Dc 20 é Ho 10 áá özöheőe hépoo hz eőe ezdődö züe E ech hb jvíáá e íée c ehúzódo (e űödö JKSE páj fee ádá jező dőéő) ú áz ív ho vedéee e 2 jáééz ezdée uá e á oub z uoó ep í 15 poo hz eőe ezdődö éőzé jó ezdődö záu hze á 4 pec Bá ú jóvoábó ezze Fo háój Tovább ée ohoz de öve e udá eőüe z eő züe uá feceéőde zeepe é ée ézeüe védeező heze Hé pec jáé uá H Fo eü eeíeü jd é eeő hzáv hd véée á éóo eő eüe 1-3 záó hd eejé zá Szbó Zoá eü ezáud zée é e á pu 2-3 E pecce ecc vée eő zé HC eeő eü pu ehozv 6 4 ee ád jého " e z e" odá jeé Izu e e zép özjáé évé 40 áodpecce vée eő Bá eeíe í véő döé büeőövéee d büeőé z eő 3 ö puo doá u 6 íéebő e ó e züee 4 ö vzo vedée cá Ruvv eü ju ooo óvo öé é bíó ez zbáo íée í H Fo eé büeőpábj é ecce: zé HC H Fo 3-4 büeőe ezevede veeé e poo hozo ohá bvú záí u z de zezob é e cp e eü poo zeeze obb bjoeée Fo ee zé HC öveező éőzéé juá 26-á jáz Feecváo Pve ee jázé jépáá zedee é üözö fádá jee fő fej e é ú ech büeée hooáá bíó evéeéüe Ez ped eéeűe JKSE á hjo vze é véé édee hz őzee züee: TOP COP Secu zé Nuex SZTE Szedeá áozó jobb jáéo á e eőzö cp pá zpu vedéuá Ro Dc e De dcée e Ho Báo é pá hofáá Mo Movco zobv eü o á oc őzee jeezhe é ád eeőe 6 hee jee ábázo Kedde híö váob épe páá o M Kup eeé Sjo ezú e udá ée zob ejeíéüe zív eő épveő hz ád jobb bzou é ejee é uo: Ié jée épe hé véé é uápóácpu páá ép jázé űjépáá Juá 19-é zobo u zé d oho (U10) jéooozó zé jéoo uápóá zozá z edd eőejezée ze Szed Szbd Debece Kőö é Bud Boco hoó oú ho áj vedéü jéooo 9 ó 30-o ezdőd jd zobo edező odood zuoó fodááó e e e é zío eé vá jépáá Máp zz juá 20-á e d jého ecc éü pá hze f-juo oá edeze zé Eeféé Kzcbc éez hozzá ho dé 12 ó ezdee éőzzee he fo ááv z NB I B ozáb epíee JKSE cpá Eb z ozáb á öbb év öveeze Eőzö é c z óházb po fú jd öveeze feőház I o á 3 heezee ee éez ehee ho o öbb v cpb e ez eéheee jobb özé vó eüé e Ne e áod üep o öveeze pocob o z eő íz í Hepp Feec eéée í upá JKSE ee Ez o öé do áá ho uá öveezhee hd feejheee üepé o eeé z NB I B ozáá Tv újocé é eé ee ee üzdeü bb ozáb vzo á eé v á jobb ocb vó eüée ezde éve G JKSE eöe o o e zé ho z eőzőe feoo öee fejődé jeeezze ubo Kéőb ád féboo fbb de eézeee á áu zeee fe evéeéüe é í uáju N Józef ezde edző evéeede ubá jd G ó ő vee á z eö pozo Tőe vzo z ív jáéó vzvouó Hováh Báz cp áíáá o-o z ecce dá jázá uo NB I cpo Föd Sádo eü áíjá zé Koábd Spo Eeüe eőde céj p z eeüe j ézéőzée épeéfejezée z uápóá pj zéeíée é eveée eheée vázáá eőíée ezze eü ped poá épzeűíée é feeő veeezeé bzoíá poeeüe céjá vóíá édeé zoo eüűöd he eve éób űödő ézéee öoáz ád é zdá zevezeee Mdeze fádozáu ézzefohó eedée ho M Közáá Koábd Neze Bjoá I/ féf ozááb zeepee feőe é z U23 oozá z Ozáo Uápóá Bjoáb ped juo de edüő é ee oozá eüe bjoáb Budpee é z-nu- Szoo eé ped Kuu Kup d veezé eheőée jázé fo Keceé TE Du zf TOP COP Secu zé KSE Lözeebb zobo 18 ó ezdee Péce vedézeepee jáéo Ez e dó íéez hze dé ád oc o ízehee őzee ízé bzoo ho eü eju ec őze

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba.

HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ. Komáromba. X:_ f ff 8 ' 2 0 f,, K, 1938 12 ELŐFIZETÉSI ÁR E 10 P N 2f>0 P F 5 P E 20 f Mj $0000000000000000 Fő ő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KIDÓHIVTL: K, I-u 23 Tf 61 H íj K u HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ u K Bó, öö

Részletesebben

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról

Iroda- és üzemavató az Electroluxnál Nincs döntés a torony sorsáról Fóu z áá edeeő Szó Tá pogáee é Godee Ljo jező oág fóuo o edéő o áo áá he záozááó Tudóíá 2 odo Ne gz ho e ehe! o á á ehá gá Páp o e új h z óá záó z íág zeő úó ohoá édezü Iejú 3 odo Eüvő eée Me eü 2013-

Részletesebben

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt.

s az irodalom és művészet embereivel szorosabb érintkezésbe, részint mint Körnerrel barátságra keresményéből éldegélt. Ú d í Qd Úd ü 4 ő Eő d ú dc, : 6 ó d- d Ú dő- - 4 ) dő FY ű d ő, ü ó, c ü ü N ü í ő ü,, d, Ö d, d ű ;, d c ő ú -, ü íó, d, d d íó c ú ó d, d, ü Gő,, 1 6- Gő d, d ód d, c ő, d, d, 15-19- d dő, ;, ő H ő

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

i d ő j á r á s mindenfelé.

i d ő j á r á s mindenfelé. X f z 0 f, 1938 u 8 M M H ELŐFIZETÉSI E z 10 P F Á SZEESZTŐSÉG Nd 5 P E z M d *50 P 0 f z ú b ö z ö ő bű u ú zdőd zu d : b, hc, ü d, ődő hz d, z, zbb, b d b b ödő E b zóu S z, bzó z d u, íu b d, b d u

Részletesebben

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J"7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki.

31-ik szám. Tizenötödik évfolyam. l f!' *J J7 tónín igttí ltln30 uis^:~ JaI. Nagy Miklós, (1-3) mánybiztossá neveztetett ki. 4 - Töö K - 5 LŐFIZTÉI FLHÍVÁ Töö K 5 V Ú J 88 ú (Iö A ú ; Oű B- ü ö) Á ú - ö / A ö ö ö öö A - ö ö ü Rü üöö ú - ö öö -öö öü A ö A ü üö ű M Kööü ü ö V Ú" P Ú" - ö ű - P Ú" A V Ú" ö «> üö; üö - ö ö ö- ü

Részletesebben

ö Ą ě Ę ő ń ŕ ö ű ö Á ű ö ű ö ú ó ű ö ü ö úá Ö ű ö ú ń úá úá ü ö ö úá ę ö ú ö ü ó ó ó ű ö ú ö ő ó ű ö ú ö ü ó Ö ű ö ú ö ŕ ű ö ó ó ó ű ó ó ó ô ö ó ó ý ö ó ö ö ó ő ó ź ó ô ó ó ö ó Á ö ó ó ö ę Ĺ ę ę ó ű ö

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i.

Peleiős szerkesztő: gyar kezét fejezte be másfélórás hatalmas b e s z é dét Imrédy, m i n d e n m a g y a r u l érző embernek s z i. X. vf 37. K p 10. 20 f. E L Ő F I Z E T É S I ÁR E v Fv SZERKESZTŐSÉG 10 P. Nv 2*50 P. 5 P. E 20 f. Mj K I- 23. Pő ő: PTHÓ H í j GYUL. jő p v I B ö pv. j ö v ő j ó fv j f ö j f ő ö f ö ü f őí p vó f ü

Részletesebben

FELADATOK FIZIKA tantárgyból a Kertészmérnök BSc szak levelező tagozatos hallgatói számára 2015/16. I. félév 1. Két város közötti autóbuszjáraton a

FELADATOK FIZIKA tantárgyból a Kertészmérnök BSc szak levelező tagozatos hallgatói számára 2015/16. I. félév 1. Két város közötti autóbuszjáraton a FELADATOK FIZIKA árybó Kerézérök BSc zk eeező ozo hói záár 05/6. I. féé. Ké áro közöi uóbuzjáro buzok áebeée eyik iráyb 40 k/h, áik iráyb 60 k/h. Mekkor z áebeé, ey eje foruó fiyeebe ée?. Ey épkoci úják

Részletesebben

ó é é é ó é é é é ó ü í ó é ó Í é í ó ü Í óé í Á ő ó ó é é ú é ü ó ó É í ó ó é é é é é é é ó é ó é é í ú í ÍÚ é É Í é ó é ó ű í é ó Í é ó í é Ü é é ő é é É ó é é é éé Í é ő ó É ö é ú é ű É íé í ó í ó É

Részletesebben

é ö é ő ü ü ö é ó ó é ü ö é ö ö ö ö Ú é ő ő ö Í é Ú ó őö ó ö é ó ö ü ő ő ő ü ő ő ö é ő é ő ő ö ó ü é é ő ő é ö ö é é ó ó ö ó Í ö ó ó ő ő ó ó é é é é ö ú ü é é É öí ó é ő ö ú ó ö ó ó ó é ö é é ő ö Í é ő

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Á É ő é ü ö á á ö é á é ö á á é ő á á ő á á á ő á ő é á é ő ö ó é ő é é á ó á á á á ó á á ö ö é á é Ó É á á ő á á ú ü ö á á á á é á á á á é é ő á á á á é ü á á ő ú á é á á ü ö á á á á é é á á á á ő á ő

Részletesebben

é ö é ő ő ö é Ö é ő é í ü í í Í Í ö ö ö ö Ú é Íő ő ö í Í é ő ö ö é ö ü ő ő ü ő ö ö é é ő ö í é é ö ő é ö ö é é í é í ö í í ú í Á í ő ő é í é é é í ö ú é é ö Í Í é ő í ö ü ő ö é ö é é í ö é ö é é é É Í

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Ú Á Ü É ő ö ó ó ő Ü ö Ó ő ú ó ö ő ú ű ű ö ú ö ó ü ö ő öü ő Ú ö Ü ű ó ü ű ő ö ő óü ó ó ő Á Á ó ó Ü ó ó ü Ü ö Á ő ő ó ö ó ü ő ö ó ö ő ó ú ú ó ő ó ó ú ü Ú Á Á É Ü É Ú ü Á É ő ü ÉÉ É Ü ó Ö ó ó ö ö ő óü ó ü

Részletesebben

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő

ó í ó é é ó ö é ö ű ó é é é á é é é ú ő é á é ó ö á é é é é á á ö ú ő é é í é á ő é ú Ö í ö á á ú é é á á ö ú ő é á á á é é ó ö ú ő é ö ű ő é ő ó ű ő ó ú á á ő é ó ó ó á é é á é ú á Ö á á ú ó é á é ó ö á ö é é é é é é é ő é ő ú á ö ö ű ő é é ó ö á á é é ő é ö é é ö ö ó É é ö á ú á í á é ó é ú Ö ö á á ú é é á é á é ú é é á ö á é ö é é ó á á á ó ö ú ő

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

C. kötet: FSZKT MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY

C. kötet: FSZKT MÓDOSÍTÁSI HATÁSTANULMÁNY íó: T: Neme Ifú je Z Bpe, V ú A.. Bpe-eh-V ú e éú fejeée. e: FZKT ÓDOÍTÁI HATÁTANUÁNY e ó VITO Kf é FŐTV Z eem j é íe hj éü em í em hm ee e hféheé e em. eé éü me épíé e pj Geeee: VITO FŐTV KONZOIU Kmee:

Részletesebben

VIII. évfolyam, pályázati különszám, december

VIII. évfolyam, pályázati különszám, december uuá fó www.cf.u VIII. f páá üöá 2014. cb Mb T J S Bc Lcf HQ T IX. LIDÉRCFÉNY PÁLYÁZAT A ábú - É /Lcf HQ/... 3. PÁLYAMŰVEK Tá ü /Mb T/... 4. E b b ábúb /Bc/... 8. A üö p //... 10. Á /J S/... 12. A óp p:

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

ó Ö Ü ü ó ő ű ó Á ű ő ö ő í í í í ó í öú ó ó Á í ó ö ó ó ü í ü ó ó Á í ó ö ó É ó í Í ö ü í ó í ú íí Í í É É Í É ó ú Í ö í ü ó ö ó ó ó ü É í Í É ó ó í Í Í ó í ó ó Í ó Í í Í ó í ó ú ó Á ó ó ó Á í Á ó ó í

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 10/2015(V.5.)önkormányzati rendelethez 0/205(V5)ö h Böcö Kö Ö ü (F) 20423 A B C D E F G H BEVÉTELEK E Mí Tí KIADÁSOK E Mí Tí 2 Mö v 38266 62443 6275 Mö 38266 57957 39976 3 Mö v 624 4720 4720 S u 5373 7805 7070 4 Köh v 2657 84 573 Mu hő u 2885

Részletesebben

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek Háo m uoháó modk A háo (fdbk) modk z pu uoj fõ mk õ, z oupu uoj f, hm vzf. Íy y uo km vzoódk y mõzõ uojá, zá vzo uo bmk k füh koább 1. km kõ. Ez háók zoív mmók vó mûködük oá z pu ádáko y ív kov foymo kzü

Részletesebben

Ó Ö Á É Á É Ő Ü É Í í ü ü é é ő ő ö í é ő í ő ü é őé ő ö é ő é é ő é ö é é ö é í í é é í ő ü é ö ö é é í ü é é é őé é ö é é í é é é í é é ő é é é é ö é é í é í é é ö é ü é é é É é éöí é ő Í ő é ö é ü é

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

Téti Híradó Városi Folyóirat XIII. évfolyam 1. szám 2008. tavasz T Hí V F XIII f 1 28 Kfu K ü 22 fuj Süõf p h! Süõf p h! D, M h? Bú í h; A h, h, Á ú í, M c f M fû, H j, õ, Vu- üõf! A fhõõ, A u õõ K hj, h ü, Hj õ! T, M p f M j u hú? Ku c Tõ, Õ ú, j, S í Ú j, H hú M j,

Részletesebben

Az ArchiCAD-ről dióhéjban z 升i升 升 e v 升 ze e e e e e升 升á升 升 升 z 升升 e v升á升 升 升 á 升 z 升 ve pe ve 升 e vez á升 升e e zőe升 升e v 升 升 升e 升升升 e升 eze 升e ő p e ez

Az ArchiCAD-ről dióhéjban z 升i升 升 e v 升 ze e e e e e升 升á升 升 升 z 升升 e v升á升 升 升 á 升 z 升 ve pe ve 升 e vez á升 升e e zőe升 升e v 升 升 升e 升升升 e升 eze 升e ő p e ez Információk a kurzusról 劧 aki informa ika alapjai 劧 aki informa ika I 劧 aki informa ika II 升 á z ArchiCAD p ze i e vező z 升 ve 升á i ve zi升升á升 升升e e升 e ArchiCAD 12升 升 z升á á升 e e z 升 升 升á 升e zá 升 ppe e e

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Kiadú laplllajdonnsok: FULÜP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY JÓZSEF.

Kiadú laplllajdonnsok: FULÜP ZSIGMOND és Dr. BARANYAY JÓZSEF. E Vöö j Eőf :, F bí Tj 24 N j; Hc: /, j N j! p j: B j b, Á p, j,,, T j j! p j : j, Dcő j f j:!, ő! j őö b j,! ; N, cb, N j! p j: j! J J p : cú c \ í jp ; Bf bj p b j p ő, J p f ő j p b b u'', J p b ' j

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

á Í ÍÖ á ó á ó á ó Ő É Á áíé Á á á úú ó á Á Í ő á ü á á Ö á É á á ó á ó ő á ú á á ó á á ó á á ó á ú á ő É ő á ő á á á ő á ű á ő á ó ő á ó á ú á ó Í á á ú á ó á Ú É á ú á ü ú á óú á ó ó Í úú úú ú ü ú ó

Részletesebben

ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú é é é í é ó í ö ó ü é ó ü é é é é é ó íü ü é é ó é ü ú ü ú ö é Ö ó ó

ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú é é é í é ó í ö ó ü é ó ü é é é é é ó íü ü é é ó é ü ú ü ú ö é Ö ó ó Á Ó É Ó Á É Ó Ü É Ó Ö ú ü ü í ü é é ó úá ü é é é é é ó é ú ő É ó é ó ó í é ó ó ó óá ó ó ó ó ú ó ü ü óíí ö ú ú é éé ó ó ü ó ö é ö ó ó ó é ú ó ú í ü é é ó ü ó í Í é í é é ó ú é ó í ó ú í ö ö ö é ó íü ó ú

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 11. 16-12. 20. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 11. 16-12. 20. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 pv@m.hu Kpvá, Gub S. u. 51/. T.: 30/478-6954 p@m.hu Pc, Lgzzgyá u. 19. T.: 30/216-0723

Részletesebben

Á Á ö ú í í Í É í ö í í Í í ö Á Á ő í ü ü öí ő í ö í ő í í Á Á í ő ü Í í Á É í ÍÍ í ö ő ú Á ő ő ő Í ő í ő ü ű Í Í ő í ö ú ü ö í ü Ü ú í íí ú ő í É ö ő Í É ú íé Í ü Í ő É í ú ö ö ö ő öí ö ö ő É Í ú ű ő

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL

IMÁDOK TÚRÁZN. csak. csak NYERŐÁR AZÖNINTERSPORTCSAPATÁBÓL ó má 8 IMÁDOK ÚRÁZN I M IN MOLNÁRDN IL ZÖNINRPORCPÁBÓL P ő j p ó ád ű K d ú ő Bő md Nő d C d d d K ű őá 0 000mm á ó á á ó ő xp mm á Rd ü [5 8 ó á ó á ő L já ó m P ú pő K m ő pő m á m jó pdó m pp [3 0303

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. Szálláskatalógus. 1 www.hellomiskolc.hu O 1 www í, í í í,, í -,, ü Ö?! í üx, í, - ü -,, É-, í,!, -, - í, í ü ü, ü í üü, -, ü ü, í, í, ü, O, - ü í í í í ü ü, ü ü í :, í í, -, í Ö,, í,, x,, ü í, Ö ü, 70 -,,,, í ü, - ü,, É, í,, í, O x 16 - ü í

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

í Í ő í ú ú ő ö ő í í ö ö í ö ö Á í í í Ű Í Á ü ü í í Ú í í ö ö í Í Ö í ö Í Í ö ö Á ö Í Ö í Í Á ö ö Ö Ü Í É Í í í Í Ö Á Ö ő í í ú í í ő í í É É É É ö ö Ö É ö Á É í í Í Ú Á Ú Ö É Ú Í ö ö ö Á ö Í í í ő ő

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ő á ö á ö ü Ü í á á á á á Ö á á á á Í á Á á á ú á ú ű á á ü ő á á á ö Í á á ö á í á ü á á í Í ü ú á á á ű Á í á á ö ő Í É í á Í Í Í í á á á ö í á ö Í ö Á ű í í á í á Ö á Á á ő á á ö á á ú Í ö á ü ő í á

Részletesebben

ú ó ó á á í ó á ó á ű á á á É á ü ü ű ó ú ö ő ö ó ö ü ő ő á í ó á á á ö ó ó á á á ó ő ő íü ő ű ó ó á ő ö ü á ú á ó í ő ó á íí ö ó á á ű ő ö á ó á ö ő í ü ű ó á ö ő á á í á ú á ü ú öíü ú ő á á á ú ő ó ö

Részletesebben

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö ö É Á É É í ó Á Á É ó É í ű í é é é í é é ő ó é é ü é ó é í é é í É é é í í é ó ú í öó ó ó é ö ó ő é í ó öó é é é ü é í é ó é é é í é é í í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é

Részletesebben

Politikai, t á r s a d a l m i es k ö z g a z d a s á g i lap A Komarom Várraegvei Közjóléti es Gazdasági Szövetkeret,

Politikai, t á r s a d a l m i es k ö z g a z d a s á g i lap A Komarom Várraegvei Közjóléti es Gazdasági Szövetkeret, u Q Hd é 3 z zb 93 juá 6 Z í O FCC 3C d 6 jd hu M 2 H- É &é P á d ö z z d á p Vá özjóé Gzdá zö V Tuzc zöé V Dü Vá Áézé ü h pj zé ' é p éé "í dé 20 pő í pédá á 020 pö Mp éb TUB JÁNO Fő zz Á NDR ző DR BBNY

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ź Ä ź Ą É ŕ Ž ę ü ä ź ú Á ö ü ü Ł ö ö ź źůě ź ö ü ö ö ü ű ü ü ú ü ź ú ü É ü ú ý ź ü É ü ü ö Ĺ Ó ÉÜ ť Í ŕ ü ú ź đ ú ü ú ź É Ü ö ę źą ź ź ú ź Ĺ Í ź ź ü ö ű ź ź ź ý ý ö ű ú ú É ü Á Á Á ö ö ö ö ź ź ź ö ź Ö

Részletesebben

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú

ú ó ľ ľ ľĺ ŕ ö ő Ľ ő ó ó ő ő ď ę óď ő ľ ó ő ő ó ü ľ ő ź ľ ő ö ő ť ő đ ó Ä ő ó ö đ ľ Ĺ ő ö ź ő ű đ ó ő ö ő ń ú ó ö ę ő ľę ő ź ó ő ľ ö ö ý ő ľ ő Đ ú ö ú ő ľ ó Ĺ ő ń ő É ľ Ĺ Ę ü ľ ő ő ó ő ő ő ő ľ ü ľ ö ü ü ľ Ú ľĺ ź ź đ ő ő ľ ö ú ľ ŕ ľü ź ö ö ő ú ő ľ ö ę Ĺ ź ó ü ú Ĺ ú ö ľ ď ö Ĺ ć ü ö ö ó ź ú ľü ö ö ó ľ ő ľ ő ö ó ű ö ľ ť ö ź ú ö ö ú ľ ó ľ ü ö ľ ő ő ę ľ ó

Részletesebben

ö ö ű ű ö Á ú Í ú ú ő ú ö Á Á Ü Á Á Á É Í Á Á É É Í É Á Á ő ö Á ő ö ő ő Í ü ő ü ö ö ő ő ő ü Á ö ú Í ő ü ö Á Á É Ö Í ö ű ű ö Á Á É É É Á É Ó É Á ö ö ö ö ő ö ü Á Á Á É É ő ö ő Í ő ú ú ü ő ö ő ü ő ő ö Á Ő

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ó á Ö ľ á é ő á á ĺ ĺ ő ľ ő á é á á é ö é é ő ő ő ö ľ á ľ đ ó í á áľ é é ł é é éľ ő é á í á ü é á á á é á á á ĺ Í Ĺ é Ĺ é É Í É É Ü Ü ľá ł ĺĺ É Í ľ Ü ĺľé ĺ ľá É É Á É É Ü É É Á Ĺ ŕ Ę É É ľ ĺ ł ľĺ áľ á

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ᔗ勷 ᔗ勷 ví ű vᔗ勷ᔗ勷v v v ᔗ咷 í D í D Ő ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 Ő ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 D D ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 D D ᔗ咷

ᔗ勷 ᔗ勷 ví ű vᔗ勷ᔗ勷v v v ᔗ咷 í D í D Ő ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 Ő ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 D D ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 ᔗ咷 D D ᔗ咷 ᜇ嗇 ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ö ó ú ó é é ó ö ó é ó á í é ő í ö íá ó ó í í é ó á í é é á ó á á é í é ó á é ó ó á á á é á ó ö á é ű é í é ó é ó á íű ó é ö é ó í ó é á á é é íá é Á á á ö é ö é á é á á á í é ó á é ó ö ó á Ü é Á á ű ó

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

ź ó ő ź ő ó ú í ö ú ú ö ü ő ö ű ó ö ő ú ź ú ž ę ó í ó ó ł ł ě í ö ó ó š Ę ö ő ö š ű ó ě ő š ź ö ü ó ó ü íí ň í ö ó í ü ő í ó í í ö ö źą ő ü íł ź ó ö ő ä í ó Ę ö ő ö ű ń ř ő ö ö Í ü ó íí ü ő ó ú ú í í íí

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV FFGÁ FJÕDÉ H F CG yá ó WWWBF KFC D FFGÓ KÉZÜÉKK É ÁK KDBÖGZÍÉ D CG Q D C Y 02 ÖÉ/HY é köü ááú á íák, k 1979-, y ó kööé á, 1 9 7 9 kõö ó é é, y y k ó kéüékk yááá ó áóá j óáják, õéék é áó,, q kk áóák kööõ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

É Í É É É ü Ü É ö ö ű ú ö Í Í ü ö Á ú Á ú ö Í Á Á Í Í Í Í É Á Á ÍÍ Ú ü Í Ú ú Í Ú Ö Ü ű ű Á Í Ú Ö Ö ú Ö ü ú ö Í Í ú Ü Í Í Í Ö Ó Ö Ö Ü ü ü Í Í ü Í Í ű Í ú ü Ö ü ü Ö Í Í Í Íú Ó Í Í Í Í Í ü Í Í Í Ó Ö Í Í Í

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

csak csak NYERŐÁR csak

csak csak NYERŐÁR csak ó 0 5 0 5 04 04 B 0 mu m ű h h ó m ó V H ( V ó d h m V u V u R h F H 0 4 u 0 mu m űh h ó m ó V H ( V ó d h m u V u V R h F H 0 0 Lő pó ó N m m 00%pmu pó ó 5885 8 5888 4 p hú I p! Fő pű Mx E p Lő ó m ú

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Í Í Á Í ÍÍ Ö ő Í í Ó ö Á íí ő ú Ó ö í í ö Í í ö Á í ő ő Í Í Í Á Á Ö ö ű ö ü ö ü ö ö ü Í ö í í í É í í í ö ö í É Á ü ű Í í í ö ö ÍÍ í Ü ö í í í ö ö ő ö ö í Í ö Ó Ó ü í ő Ó í Ó Á í í í ü ö í ú í ő ü Í ö

Részletesebben

Ś š Ą Ň ý š Ą Í Ú Ú Ü ą É Ü Ü ö ö ö É Ź Ô É É ę É ÍÉ ö ö Ü ö Ń ěą ś Ą Ľ ý É š ęł Ą Ü Í Í Ü ö ą ý É Ü ő ö ö É É ś É É É É ę ö ö Ü ĚĄ Í ý ą É Ő ö ő ö É ą Ü É É ę É ĹÉ ö ö Ü ö ĄĄ É ů Ľ Í ď É Ŕ Ą š Ą Ú ő ö

Részletesebben

É Á Á Á Ö Á Á Á É É Á Á É É Á Á Á ő ő É É Á Á ő ú ő ö ú Á ú ő ü ő ö ő ö É Á É É Ú ú É Á Á Á Á Ú Ü É É Ü Ú É É Ö ú ü ű Á É É É Á Ú É É É É öú É É Á É Á ÁÉ ú Ú ö ü Á ő ő ő Ú ö É Á Á ő Ü É É Á Á Ó É É Ú ú

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É Ó Ó ü é é ú ö é ü é ú é é é ú é é ü ü í é Ö é ö é ö é é í é ü ü ö ő Ö í í í é í ú ö é í é é ö í é é í é ü ű é ö é é ü é é ú ú é Ö é ü ú é ü ü é ö ö é ú ö ú é í í ö é í é éí é í é é é

Részletesebben

ú ü Ż ü ó ď Ę Ą ó ď ü ú Ö ü Ż ü ö ó ü ŕ Ü ü ń Í ö ö ü Ü Íó ó ó ó ű ó ń ö ö ó ü Ú ö ö ü ü ń ę ú Ĺ ü ü ö ü ü ü ü ö ü Ĺ ű ü ę ó ü ü Ĺ ö ö ü ó ü Ĺ ü ó ó ó ź ú Ü ö Í Í Í ü ü ö ť ö ó ó ó ü ö ü ö ó ó ź ń ű ü

Részletesebben

ú ľ ľ é ő ü é ľ é ĺ é ő ú é Ż í ú ľ ľ é ő ü é Ü é ĺ é é Í é ő ĺĺ é ú é ł í ľ í ľ ü é ľ ő ľ é ľ ĺ ľ ő ő ľ ő ő ő ľ é é ö ľ ü ľ ľ éľő ő ó ő ő ő ő ő ü é ľ ő ľ é éľ í ľ é ő é ľ ő ĺő í ő í é ő é ľ ó í ź ľ ľ

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő):

Erőlökés: állandó, r pedig az m 1 és m 2 tömegű testek közti távolság. Súly(erő): Ááások /s k/ : 6 π adiá 8 E J EW6 K 7 Pa a V E 5 Vie 9 J EeV6 Áadók oosa adaok 7 oi öegegység: u 666 oag sűűsége: 7 ogado-szá: N 6 o Boza-áadó: J k 8 K ouo-öé aáossági éezője: 9 N k 9 Vákuu dieekoos áadója:

Részletesebben