Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület november 10-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja az erdőtelepítési lehetőségekről szóló tájékoztatót. Határoz arról, hogy azoknál az önkormányzati tulajdonú területeken, amelyek másra nem alkalmasak az előterjesztés szerinti erdőtelepítés lehetősége megvizsgálásra kerüljön, és azokon a területeken, amelyeken az erdőtelepítés feltételei adottak, a telepítés kezdődjön el. szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Az erdőtelepítés a Startmunka programban évben tervezésre került. 84/2011.(II.28.)Kt.sz. Tájékoztató belvízhelyzetről Jánoshalma Város Képviselő-testülete kéri, hogy a közterület- felügyelő és az építési hatóság folyamatosan tájékoztassa a testületet az épületek állapotáról, amíg a belvízhelyzet ezt indokolja. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Benda Dénes Dr. Dobosné Szűcs Edit A belvízhelyzet jelenleg nem indokol tájékoztatást, amennyiben a tájékoztatásra szükség lesz, azt elkészíti a Polgármesteri Hivatal.

2 329/2011.(X.04.)Kt.sz. Tájékoztató az in-house szerződéssel kapcsolatban Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az in-house beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatót és megbízza Czeller Zoltán polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Czeller Zoltán polgármester, Komáromi Lajos alpolgármester, Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző és Juhász Zsolt ügyvezető Budapesten személyes találkozót kért az ügyben, amelynek eredményéről a Képviselő-testület szóban tájékoztatást kapott. 330/2011.(X.13.)Kt.sz. Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesületének kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete fő jánoshalmi lakhelyű megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása érdekében december 31-ig terjedő időre havi Ft +ÁFA bérleti díj ellenében biztosítja a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. Pápai székhelyű munkáltató számára a Jánoshalma Hunyadi u. 18. (hrsz.:4196, 964m 2, beépített alapterület: bruttó 409 m 2 ) sz. alatti ingatlan 83%-nak használatát. A tornaterem és a pince az önkormányzat használatában marad. A Képviselő-testület felkéri a Városgazda Kft.-t, hogy a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. által kért átalakítást ( nem tartófalnak minősülő közfal kivétele ) maximum Ft értékben végezze el. Fedezete: költségvetés hiánya A Képviselő-testület az épületre a villamos energia teljesítmény bővítését megrendeli, elvégezteti és ennek költségét vállalja maximum Ft értékben. Fedezete: költségvetés hiánya A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztéshez mellékelt megállapodás tervezetet. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel a megállapodás október 24-től kezdődően aláírásra került, a cég visszavonta kérelmét a falbontás és a villamos teljesítmény bővítés tekintetében. Helyette javítások végzését kéri az épületben ( ajtók, szerelvények javítása szükséges különösen a vizes helységekben ) valamint önkormányzati tulajdonú használt székek, asztalok, szekrények biztosítását. Ezen javítások végzésének igényét illetve a használt bútorok biztosítását az épület megtekintésekor még nem jelezték.

3 331/2011.(X.13.)Kt.sz. Hunyadi u. 18. sz. alatti ingatlan meghirdetése bérleti hasznosításra Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonrendelete szerint január 1-től kezdődően meghirdeti bérleti hasznosításra a Jánoshalma Hunyadi u. 18. ( hrsz::4196, 964 m 2, beépített beépített alapterület: bruttó 409 m 2 ) sz. alatti ingatlan 83%-nak használatát. A tornaterem és a pince az önkormányzat használatában marad. Előnyben kell részesíteni az elbírálás során azt a bérlőnek jelentkezőt, aki a bérlet tárgyát megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásával összefüggésben kívánja használni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A meghirdetés folyamatban van. Az épület átadása után a cég kérte a tornaterem biztosítását is a későbbiekben, ahová jelenleg a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégium eszközei kerültek elhelyezésre. 336/2011.(X.13.)Kt.sz. Jánoshalma Város Önkormányzat bűnmegelőzési programjának felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Jánoshalma Város Bűnmegelőzési Koncepciójának módosítását. szükséges intézkedést tegye meg. Jánoshalma Város Bűnmegelőzési Koncepcióját a polgármester aláírta, amely az érdekelteknek megküldésre került.

4 337/2011.(X.13.)Kt.sz. Jánoshalma Város Önkormányzat közművelődési koncepciója Jánoshalma Város Képviselő-testülete, elfogadja Jánoshalma Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepcióját a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: október 30. Jánoshalma Város Közművelődési Koncepciója az érdekelteknek megküldésre került. 338/2011.(X.13.)Kt.sz. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium valamint a Városgazda Kft. beszámolója a tanuszoda kihasználásával kapcsolatban Jánoshalma Város Képviselő-testülete, megköszöni és elfogadja Hunyadi Iskola és a Városgazda Kft. Tanuszoda kihasználtságának növelése ügyében készített beszámolóját. A jövőben vizsgálni fogja a tanuszoda és sportcsarnok gazdaságos működtetésének lehetőségét. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: október 30. A döntésről a beszámolók készítőit értesítettük.

5 339/2011.(X.13.)Kt.sz. Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása A döntésről a Lajtha Kft.-t értesítettük. Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja a Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának egységes szerkezetű módosítását a melléklet szerint. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: október /2011.(X.13.)Kt.sz. Bursa Hungarica pályázaton való részvételről Jánoshalma Város Képviselő- testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A szükséges intézkedéseket megtettük. Határidő: október 14.

6 341/2011.(X.13.)Kt.sz. Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. vel kötött közművelődési megállapodás módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a központi költségvetésből kapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összegével, azaz ,- Ft-tal megemeli a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft könyvtári feladatellátáshoz kapcsolódó évi működési támogatását. A Képviselő-testület jóváhagyja a Közművelődési megállapodás 1. számú mellékletének jelen határozat szerinti módosítását. szükséges intézkedéseket tegye meg. A Lajtha Kft-vel kötött közművelődési megállapodás módosítása október 19-én aláírásra került. 342/2011.(X.13.)Kt.sz. Közterületeken felgyülemlett zöldhulladék elszállítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városgazda Kft. a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft.-vel szállíttassa el a városban keletkezett zöldhulladékot, az ezzel kapcsolatos szerződést az ügyvezető írja alá. Jánoshalma Város Önkormányzata számla ellenében megtéríti a Városgazda Kft-nek a zöldhulladék elszállításával kapcsolatban felmerülő kiadásait. A Képviselő-testület e célra ,- Ft keretösszeget biztosít a évi költségvetésében. Fedezet: a évi költségvetésben kommunális hulladék kezelés címén tervezett előirányzat maradványa. szükséges intézkedést tegye meg, a döntésről értesítse Juhász Zsoltot, a Városgazda Kft. ügyvezetőjét. Határidő: október. 31. A döntésről a Városgazda Kft. ügyvezetője értesült, a szerződést megkötötte.

7 343/2011.(X.13.)Kt.sz. Kóbor ebek befogásához fedezet biztosítása A szükséges intézkedés megtörtént. Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft összegben fedezetet biztosít kóbor ebek befogására és tartására. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Fedezet: - Fakivágások közterületen Ft - Parlagfű irtás Ft - Közterületen lévő csatornák kaszálása, karbantartása Ft - Dűlőút javítás, Kátyúk feltöltése, árokásás: Ft Határidő: október /2011.(X.13.)Kt.sz. A városközpont területére növények vásárlása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalma város Integrált fejlesztése ( DAOP /A.-2f.) pályázat fenntartási időszakának évére Ft fedezetet biztosít egynyári növények vásárlására és azok főtérre történő kiültetésére felkéri a Városgazda Kft-t. Fedezete: közterületek permetezésére tervezett összeg fel nem használt része szükséges intézkedést tegye meg, a döntésről értesítse Juhász Zsoltot, a Városgazda Kft. ügyvezetőjét. Határidő: október. 31. A döntésről értesítse Juhász Zsoltot, a Városgazda Kft. ügyvezetőjét értesítettük.

8 345/2011.(X.13.)Kt.sz. Városfejlesztési Társaság működésének finanszírozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete Ft-ot biztosít a VÁROSGAZDA Kft-nek a augusztus 1. december 31. közötti időszakra a Kft-n belül létrejött Városfejlesztési Társaság 3 fő főállású munkavállalójának foglalkoztatásával kapcsolatos közvetlen kiadások (munkabér + közterhei, munkába járás költségei) finanszírozására. Fedezet: hitelfelvétel szükséges intézkedéseket tegye meg. A Városfejlesztési Társaság működésének finanszírozásáról szóló megállapodás október 19-én aláírásra került. 346/2011.(X.13.)Kt.sz. Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg. Az Alapító Okirat módosítását Jánoshalma és Kéleshalom polgármesterei és jegyzői aláírták, a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, és a Kollégium, a Kincstár és a KIR számára megküldésre került.

9 348/2011.(X.13.)Kt.sz. Illegális hulladék felszámolása Jánoshalma Város Képviselő-testülete felszámoltatja az illegálisan lerakott hulladékot és erre a feladatra bruttó Ft fedezetet biztosít. szükséges intézkedéseket tegye meg. Fedezet: Hitelfelvétel Határidő: október 30. A munka elvégzésre került, a számlát a vállalkozó benyújtotta. 349/2011.(X.13.)Kt.sz. Felügyelő Bizottság tagjai megbízásának meghosszabbításáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete megköszöni a Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Felügyelő Bizottságának eddig végzett munkáját, megbízza a Felügyelő Bizottság tagjainak november 1.-től október 31. napjáig terjedő időre a következő személyeket: -Csapó Tibor (sz. Kiskunhalas, , an: Faddi Terézia) Jánoshalma, Széchenyi u. 78. sz. alatti lakos. -Doszpodné Kovács Krisztina (sz.: an: Molnár Magdolna) Jánoshalma, Vörösmarty u. 10. sz. alatti lakos. -Tamás Ferenc (sz an: Farkas Mária ) Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 6. sz. alatti lakos. A képviselő-testület a bizottsági tagok számára díjazást nem állapít meg. A döntésről a Felügyelő Bizottság tagjait és a Városgazda Kft.-t értesítettük, az Alapító Okirat módosítását Dr. Ádám István ügyvéd készíti.

10 350/2011.(X.13.)Kt.sz. Városgazda Kft. Alapító Okirat módosításának elfogadása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Alapító Okiratának a módosítását a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízás meghosszabbítása, valamint az állati hulla telepnek a társaság telephelyeként történő rögzítése miatt. Az állati hulla telep helyrajzi száma: 0120/12. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az Alapító Okirat módosítása tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg. A döntésről a Városgazda Kft.-t értesítettük, az Alapító Okirat módosítását Dr. Ádám István ügyvéd készíti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót szíveskedjen elfogadni. Jánoshalma, Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben