Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 28- i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2013. február 28- i ülésére"

Átírás

1 Beszámoló a lejárt határidejű okról a Képviselő-testület február 28- i ülésére 336/2012.(XI.15.)Kt.sz évi költségvetési koncepció Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete elfogadja a polgármester által beterjesztett évi költségvetési koncepciót, s azt a évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti. A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során: 1. elsődleges cél a költségvetés valós (hitelfelvétel nélküli) egyensúlyának megteremtése, a város működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása; 2. a korábbi évek hitelfelvételeiből, valamint az önkormányzati kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségek határidőben történő teljesítése és azok fedezetének megteremtése; 3. a beruházásokra fordítható felhalmozási bevételek behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a következők szerint: a. leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása, b. a már elnyert pályázatok önrészéhez fedezet biztosítása, c. a évi költségvetésben a évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe történő beépítése, d. új projekt indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása. 4. a gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék képzése. Az önkormányzat évi költségvetésével kapcsolatos egyes feladatok: - felül kell vizsgálni az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendszerét, különös tekintettel az ingatlanok értékesítésére, hasznosítására; - az önkormányzati ingatlanok bérleti díja az általános infláció mértékével kerüljön megemelésre; - a városgazdálkodási feladatok tervezésénél törekedni kell a minimális közegészségügyi és közbiztonsági szint eléréséig történő finanszírozásra. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján a törvényben előírt határidő betartásával terjessze elő a város évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

2 Határidő: február 15. A évi költségvetés tervezetének összeállítása a koncepcióban foglaltak figyelembevételével történt. 1/2013.(I.07.)Kt.sz. Kiss-Pető Tibor közmeghallgatáson feltett kérdéseire adott válasz Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja Czeller Zoltán polgármester intézkedését Kiss-Pető Tibor közmeghallgatáson feltett kérdéseire. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A külön intézkedést nem igényelt. Tájékoztatásul jelzem, hogy Kiss-Pető Tibor közérdekű bejelentéssel élt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz, amely megkereste a jegyzőt az alábbi kérdésekben: fakivágás a Béke téren, szennyvízberuházás különös tekintettel a VKT-ra és a vizi-közmű hozzájárulásra, valamint a Hunyadi Népe újság kiadásának jogszerűségével. A megkeresésre a válaszok határidőben megküldésre kerültek. 2/2013.(I.07.)Kt.sz. Művelődési Központ napelemes rendszerének kiépítése Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért az Imre Zoltán Művelődési Központ villamos energia megtakarítását eredményező fejlesztés céljából a KEOP /A számú pályázat benyújtásával az alábbi feltételek mellett: A projekt megnevezése: Imre Zoltán Művelődési Központ villamos energia megtakarítását eredményező napelemes fejlesztés a projekt megvalósítási helye: Jánoshalma Kossuth u. 1. Hrsz: a a beruházás bruttó összköltsége: Ft. a teljes elszámolható bruttó költség: Ft. a 85 %-os KEOP támogatás bruttó összege: Ft. a 15 %-os önrész bruttó összege: Ft

3 Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Ft. saját önerő fedezetét a évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület a naperőmű építészeti terveire további Ft. keretösszeget biztosít, szintén a évi költségvetésben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési és megvalósítási feladataira adott árajánlatai közül a legalacsonyabb összegű árajánlattevővel kössön szerződést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására. A polgármester a pályázat benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat aláírta. A 15%-os pályázati önrész és az építészeti tervek várható költsége a évi költségvetéstervezetbe beépítésre került. 3/2013.(I.07.)Kt.sz. Az ipari területen naperőmű létesítésének lehetősége Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért az Ipari területen létrehozandó napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes rendszer céljából a KEOP /C számú pályázat benyújtásával az alábbi feltételek mellett. A projekt megnevezése: Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipari területen A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalmi 4565/5, 4565/6, 4565/7 hsrz-ú területek, összesen m 2 A beruházás bruttó összköltsége: Ft. A teljes elszámolható költsége: Ft. 85 %-os KEOP támogatás összege: Ft. 15 %-os önrész összege: Ft.

4 Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ft. összegű saját erő fedezetét az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület a naperőmű építészeti terveire további Ft. keretösszeget biztosít, szintén a évi költségvetésben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési és megvalósítási feladataira adott árajánlatai közül a legalacsonyabb összegű árajánlattevővel kössön szerződést. Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására. A módosításra került, a polgármester a pályázat benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat aláírta. A 15%-os pályázati önrész és az építészeti tervek várható költsége a évi költségvetéstervezetbe beépítésre került. Ezen át a Képviselő-testület február 4-i ülésén módosította. 4/2013.(I.07.)Kt.sz. Batthyány utcai Óvoda napelemes rendszerének kiépítésének lehetősége Jánoshalma Város Képviselő-testülete nem nyújt be pályázatot a Batthyány utcai óvoda villamos energia megtakarítását eredményező fejlesztés céljából a KEOP /A számú kiírására. Az előkészítéshez szükséges tervezetek, ajánlatok kerüljenek bekérésre. A évi költségvetés elfogadását követően tér vissza a testület a z épület korszerűsítésére. A pályázat nem lett benyújtva. A korszerűsítéshez szükséges ajánlatok bekérése folyamatban van.

5 5/2013.(I.07.)Kt.sz. Tankerület kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ használati szerződésének aláírását. Megbízza Czeller Zoltán polgármestert és Dr. Benda Dénes címzetes főjegyzőt, hogy a Tankerület igazgatóval folytatott egyeztetésen kért változtatások és átdolgozást követően az Önkormányzat érdekeit képviselve a szerződést írják alá. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: A Polgármester úr és a Címzetes főjegyző úr az Önkormányzat érdekeit képviselve a szerződést aláírták. A KIK részéről is hitelesített szerződést még nem kapott vissza az Önkormányzat. 7/2013.(I.24.)Kt. sz. Beszámoló a évi startmunka mintaprogramok végrehajtásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a évi startmunka mintaprogramokról szóló beszámolót. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 28. A ról a Városgazdálkodási Iroda és a Városgazda Kft. értesült. 8/2013.(I.24.)Kt. sz. EDF DÉMÁSZ közvilágítás üzemeltetési ajánlata Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja az EDF-DÉMÁSZ évre és évre a közvilágításra vonatkozó

6 üzemeltetési ajánlatát, és az ajánlat szerint, a szolgáltatónak fizetendő üzemeltetési költséget, mely évi nettó Ft. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 28. Az üzemeltetési szerződés aláírásra került. Az ajánlat a évi költségvetés tervezésekor figyelembe vételre került. 9/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Csoboth Johanna háziorvos feladat-ellátási szerződését. háziorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 10/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete a jóváhagyja Dr. Gregó Sándor háziorvos feladat-ellátási szerződését. háziorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 11/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata

7 Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Kishonti Attila háziorvos feladat-ellátási szerződését. háziorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 12/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Tompa László háziorvos feladat-ellátási szerződését. háziorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 13/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Dénes Enikő házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződését. házi gyermekorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 14/2013.(I.24.)Kt. sz.

8 Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Horváth Katalin házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződését. ház gyermekorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 15/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Mikóné Dr. Katona Zsuzsanna fogorvos feladat-ellátási szerződését. fogorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 16/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Halász András fogorvos feladat-ellátási szerződését. fogorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént

9 17/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok, fogorvosok, házi gyermekorvosok szerződésének felülvizsgálata Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Bogdán Gusztáv fogorvos feladat-ellátási szerződését. fogorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a háziorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 18/2013.(I.24.)Kt. sz. Megállapodás megkötése a terhes-tanácsadás szakorvosi felügyeletének végzésére Jánoshalma Város Képviselő-testülete jóváhagyja a terhestanácsadás szakorvosi felügyeletének végzésére, lan időre Dr. Kishonti Attila szülész-nőgyógyász szakorvossal kötendő szerződést. háziorvost értesítse, és a szerződést írja alá. A döntésről a Dr. Kishonti Attila szülész-nőgyógyász szakorvos értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént 19/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete a jelenlegi finanszírozási feltételek és a gazdasági helyzet miatt nem tudja biztosítani a napi 2 órával megemelt ügyeleti szolgálat finanszírozását. háziorvosokat értesítse.

10 A döntésről a háziorvosok írásban értesültek. 20/2013.(I.24.)Kt. sz. Háziorvosok kérelme A döntésről a háziorvosok írásban értesültek. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a jelenlegi finanszírozási feltételek és a gazdasági helyzet miatt nem tudja a háziorvosi ügyelet óradíját megemelni. háziorvosokat értesítse. 21/2013.(I.24.)Kt. sz. Központi Háziorvosi Ügyelet veszélyes hulladék szállítása Jánoshalma Város Képviselő- testülete Jánoshalma Város Központi Háziorvosi Ügyelet veszélyes hulladékának megsemmisítésére az ÖKO-FUTURA Zrt Pirtó, 1004/1 Hrsz. köt szerződést a szerződésben foglalt feltételekkel. Fedezet: évi Háziorvosi Ügyelet költségvetése Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A döntésről az ÖKO-FUTURA Zrt. értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 22/2013.(I.24.)Kt. sz. Központi Háziorvosi Ügyelet ellenőrzése

11 Jánoshalma Város Képviselő- testülete Jánoshalma Város Központi Háziorvosi Ügyeletének rovarok, rágcsálók irtásáról való gondoskodás érdekében az árajánlatban meghatározott ,-Ft összegben szerződést köt Faragó József vállalkozóval a szerződés tervezetben foglaltak szerint. Fedezet: évi költségvetés Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A döntésről Faragó József vállalkozó értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 23/2013.(I.24.)Kt. sz. Központi Háziorvosi Ügyelet ellenőrzése Jánoshalma Város Képviselő- testülete Jánoshalma Város Központi Háziorvosi Ügyeletének 3 fő szakdolgozója számára a kötelezően biztosítandó HBV védőoltásokra ,-Ft keretösszeget állapít meg. Fedezet: évi költségvetés Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A döntésről az érintettek értesültek, a dolgozók az első védőoltást megkapták, a szükséges dokumentumok az ÁNTSZ részére megküldésre kerültek. 24/2013.(I.24.)Kt. sz. Központi Háziorvosi Ügyelet szabályzatainak elfogadása Jánoshalma Város Képviselő- testülete jóváhagyja Jánoshalma Város Központi Háziorvosi Ügyeletének Szabályzatát. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg.

12 A döntésről az érintettek értesültek, a szabályzat az ügyeletre kiküldésre került megismerésre. 25/2013.(I.24.)Kt. sz. Központi Háziorvosi Ügyelet szabályzatainak elfogadása Jánoshalma Város Képviselő- testülete jóváhagyja Jánoshalma Város Központi Háziorvosi Ügyeletének Infekciókontroll Kézikönyvét. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A döntésről az érintettek értesültek, a szabályzat az ügyeletre kiküldésre került megismerésre. 26/2013.(I.24.)Kt. sz. Központi Háziorvosi Ügyelet szabályzatainak elfogadása Jánoshalma Város Képviselő- testülete jóváhagyja Jánoshalma Város Központi Háziorvosi Ügyeletének Egészségügyi Veszélyes Hulladékok Kezelési Szabályzatát. Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. A döntésről az érintettek értesültek, a szabályzat az ügyeletre kiküldésre került megismerésre. 27/2013.(I.24.)Kt. sz.

13 Járóbeteg-szakellátási feladat ellátása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a járóbeteg-szakellátási feladatokat április 30-át követően is folytatni kívánja az önkormányzati tulajdonú Jánoshalmai Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. keretében. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az egészségügyért felelős minisztert. Határidő: február 15. A Polgármester a döntésről az egészségügyért felelős minisztert tájékoztatta. 28/2013.(I.24.)Kt. sz. Hunyadi János Általános Iskolában működő büfé bérlése Jánoshalma Város Képviselő-testülete január 1-től határozott időre június 15-ig bérbe adja a DAVET Bt. Jánoshalma Hunyadi u. 11. sz. alatti bérlőnek a Hunyadi János Általános Iskolában található büfé helyiségét a Bérleti szerződés szerint. Fenti időszakra a bérleti díjat Ft/hó díjban állapítja meg. A büfé önkormányzat általi üzemeltetésének lehetősége kerüljön megvizsgálásra a májusi Képviselő-testületi ülésig. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: szerződéskötés tekintetében január 31. Üzemeltetési lehetőség megvizsgálására: május 23. A döntésről a DAVET Bt. értesült, a szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. 29/2013.(I.24.)Kt. sz. A volt Gimnázium és az Általános Iskola épületének épületüzemeltetésbe adása és a volt Gimnázium tornatermének tanítási időn kívüli bérleti díja Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határoz:

14 február 28-ig a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önkormányzati intézmények Városgazda Kft. általi takarításikarbantartási munkáinak feltételeit. 2. Az Általános Iskola és Gimnázium épületének rezsi költségei az Önkormányzat költségvetésébe kerüljenek tervezésre. 3. Az épületek üzemeltetésének felügyelete az üzemeltetési feltételekről szóló döntésig a Polgármesteri Hivatalhoz tartoznak. 4. Az önkormányzati intézményekben a hatályos jogszabályok szerint január 31-ig készüljön általános épülethasználati szabályzat. A volt Gimnázium épületben található tornaterem iskola időn kívüli bérleti díját 1650 Ft/óra állapítja meg. A Bérleti díjat az üzemeltetés átadásáig az önkormányzatnak kell megfizetni. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelemszerűen A döntésről az érintettek értesítése megtörtént. 30/2013.(I.24.)Kt. sz. Pelikán Kft. működési dokumentumainak jóváhagyása A Pelikán Kft. a döntésről értesült. Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa jóváhagyja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény módosításokkal egységes szerkezetű Szakmai Programját. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 31/2013.(I.24.)Kt. sz. Pelikán Kft. működési dokumentumainak jóváhagyása Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa

15 A Pelikán Kft. a döntésről értesült. jóváhagyja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Integrált Intézmény módosításokkal egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 32/2013.(I.24.)Kt. sz. Pelikán Kft. működési dokumentumainak jóváhagyása A Pelikán Kft. a döntésről értesült. Jánoshalma Város Képviselő-testülete, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Nonprofit Kft. alapítója és tulajdonosa töröli az Alapító Okiratból a 6449 Mélykút, Templom utca 12. szám címet. A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 34/2013.(I.24.)Kt. sz. Városgazda Kft. két dolgozójának 6 órás foglalkoztatásról 8 órás foglalkoztatásra történő módosítása A Városgazda Kft. a döntésről értesült. Jánoshalma Város Képviselő-testülete január 1-i hatállyal hozzájárul ahhoz, hogy a Városgazda Kft. a volt Kollégium üzemeltetésre való átvételekor átvett 2 fő 6 órában foglalkoztatott dolgozót 8 órás munkakörben foglalkoztassa. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 15.

16 35/2013.(I.24.)Kt. sz. Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesületének kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete biztosítja a Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete számára a Diákotthonban történő elszállásolást térítésmentesen főre. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 28. A Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete, valamint a Városgazda Kft. a döntésről értesült. 36/2013.(I.24.)Kt. sz. KEOP /A és KEOP /C pályázatok előkészítésére beérkezett árajánlatok Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján a KEOP /A és KEOP /C pályázatok esetében, a pályázatok előkészítésére, a beérkezett árajánlatok alapján az Energiaprogram Kft. Budapest Budaörsi út 165. I. em. 1. sz. alatti vállalkozással köt megbízási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket írja alá. A polgármester a megbízási szerződéseket alá írta. 37/2013.(I.24.)Kt. sz. Kunfehértói Gyermektábor évi finanszírozása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Kunfehértói Gyermekés Ifjúsági Tábor eszközbeszerzésével kapcsolatos döntésének meghozatalához további kiegészítő információkat kér a fenntartási, működési költségekről, a tábor kihasználtságáról különösen a Jánoshalmi csoportok tekintetében, valamint a benyújtott és megnyert pályázatokról.

17 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: január 25. A Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor a döntésről értesült. 38/2013.(I.24.)Kt. sz. Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. sz. módosítása Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2010.(II.25.) Kt. sz. tal elfogadott és a 453/2010.(XI.11.) Kt. sz., illetve a 399/2011.(XII.15.) Kt. sz. aival módosított Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására. Dr. Benda Dénes jegyző A Társulási Megállapodás 3. számú módosítását polgármester és a jegyző aláírta. 39/2013.(I.24.)Kt. sz. Tankerület kérelme Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett által elnyert TÁMOP /1/A Egészségre nevelő és szemléletre formáló életmód programok, lokális színterek pályázati projekt megvalósításához. Dr. Benda Dénes jegyző A döntésről a Tankerület értesült, a nyilatkozat kiadása megtörtént.

18 40/2013.(I.24.)Kt. sz. Tankerület kérelme Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, a Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett hozzájárul, a TÁMOP /1/A Képzési esély biztosítása Jánoshalmán és vonzáskörzetében pályázati projekt megvalósításához. Dr. Benda Dénes jegyző A döntésről a Tankerület értesült, a nyilatkozat kiadása megtörtént. 41/2013.(I.24.)Kt. sz. Laktanya ingatlanvásárlási kérelem Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező jánoshalmi 4565/1 hrsz-ú, 8271 m 2, kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát Ft -azaz ötmillió-ötszáztizenhatezer-hétszázötvenhét forint-, valamint a szintén kizárólagos tulajdonát képező 4565/8 hrsz-ú 4392 m 2 kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát Ft. azaz egymilliószáztizenhétezer-hatszázhatvannégy forint - áron eladja az E-SOLAR Kft-nek, a Kft. KEOP /C kódszámú Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című benyújtandó pályázatának sikeres elbírálása esetén. Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázat elbírálásáig a területet az E-SOLAR Kft részére fenntartja és ennek érdekében az adás-vételi előszerződést köt. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéséket tegye meg, és az előszerződést, valamint az E- SOLAR Kft. nyertes pályázata esetén a végleges adás-vételi szerződést kösse meg. Határidő: előszerződés esetén: azonnal végleges szerződés esetén: a pályázat kihirdetését követő 30 napon belül A cég képviselői nem kötöttek az önkormányzattal előszerződést. 42/2013.(I.24.)Kt. sz. Laktanya ingatlanvásárlási kérelem Jánoshalma Város Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező jánoshalmi 4565/2 hrsz-ú, 3912 m 2, kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát Ft -azaz egymillió-négyszázhatvanháromezer-háromszázhetvenhárom

19 forint-, valamint a szintén kizárólagos tulajdonát képező 4565/3 hrsz-ú 6187 m 2 kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát Ft. azaz kétmillió-tizenhatezer-kilencszázhatvankettő forint - áron eladja az ECOSUN Kftnek, a Kft. KEOP /C kódszámú Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés című benyújtandó pályázatának sikeres elbírálása esetén. Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázat elbírálásáig a területet az ECOSUN Kft részére fenntartja és ennek érdekében az adás-vételi előszerződést köt. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéséket tegye meg, és az előszerződést, valamint az ECOSUN Kft. nyertes pályázata esetén a végleges adás-vételi szerződést kösse meg. Határidő: előszerződés esetén: azonnal végleges szerződés esetén: a pályázat kihirdetését követő 30 napon belül A cég képviselői nem kötöttek az önkormányzattal előszerződést. 43/2013.(II.04.)Kt.sz. Óvoda Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - módosított nevén Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg. A döntésről a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde értesült, az Okirat a MÁK és a Minisztérium részére megküldésre került. 44/2013.(II.04.)Kt.sz. Kéleshalom Községgel kötött társulási megállapodás módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Kéleshalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete között a közös óvodai feladatok ellátására létrejött módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a melléklet szerint.

20 A döntésről az érintettek értesítése megtörtént. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg. 45/2013.(II.04.)Kt.sz. Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának - módosított nevén Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal - Alapító Okiratát a melléklet szerint. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg. Az Okirat a Magyar Államkincstár részére nyilvántartásba vétel céljára megküldésre került. 46/2013.(II.04.)Kt.sz. Az ipari területen naperőmű létesítésének lehetősége Jánoshalma Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 3/2013. (I.7) sz. át: Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért az Ipari területen létrehozandó napenergia hasznosítása villamos energia előállítására földre telepített napelemes rendszer céljából a KEOP /C számú pályázat benyújtásával az alábbi feltételek mellett. A projekt megnevezése: Napenergia hasznosítása villamos energia előállítására a Jánoshalmi ipari területen A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalmi 4565/5, 4565/6, 4565/7 hsrz-ú területek, összesen m 2 A beruházás bruttó összköltsége: Ft, (295 Ft/1 árfolyamon számítva ,58 ) A teljes elszámolható költsége: Ft (nettó ,58 ). 85 %-os KEOP támogatás összege: Ft. (nettó ,94 )

21 15 %-os önrész összege: Ft. (nettó ,64 ) A projekttel megvalósítani kívánt naperőmű teljesítménye: 499 kw. Az /Ft árfolyam változása esetében, az önkormányzat mérlegelni fogja a kívánt naperőmű teljesítményének esetleges módosítását, törekedve a kívánt teljesítmény megvalósítására. Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ft. összegű saját erő fedezetét az önkormányzat évi költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület a naperőmű tervezésének eljárási díjaira további Ft. keretösszeget biztosít, szintén a évi költségvetésben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési és megvalósítási feladataira adott árajánlatai közül a legalacsonyabb összegű árajánlattevővel kössön szerződést. Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására. A módosított a pályázathoz csatolva lett. 47/2013.(II.12.)Kt.sz. Ingatlancsere Jánoshalma Város Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a 6440 Jánoshalma, Béke tér 2. szám alatti 3 HRSZ-on szereplő ingatlan, amely Ft becsült forgalmi értékű ingatlan a Magyar Állam tulajdonában van, és mint kollégiumi épület szerepel, valamint a 6440 Jánoshalma, Radnóti Miklós utca 13. szám 146 HRSZ-on szereplő ingatlan, amely Ft becsült forgalmi értékű ingatlan, a gimnázium épülte, kerüljön cserére. A Képviselő-testület igényt tart a csere feltételeinek meghatározására. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások megkezdésére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg.

22 Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző A döntésről az érintettek értesítése megtörtént. 48/2013.(II.12.)Kt.sz. Lajtha László Non-profit Kft. Alapító Okirat módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a LAJTHA LÁSZLÓ Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt melléklet szerinti Alapító Okiratát. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg. A döntésről a LAJTHA LÁSZLÓ Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság értesítése megtörtént. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámolót szíveskedjen elfogadni. Jánoshalma, február 28. Tisztelettel: Czeller Zoltán polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. április 24 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. április 24 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. november 10-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. október 13-i ülésére 527/2010.(XII.15.)Kt.sz. Erdőtelepítési lehetőségekről önkormányzati területen Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. február 25-i ülésére 338/2009.(XI.12.)Kt.sz. 2010. évi költségvetési koncepció Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete július 02 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete július 02 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2015. július 02 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. szeptember 11 - i ülésére

BESZÁMOLÓ. Jánoshalma Város Képviselő-testülete. 2014. szeptember 11 - i ülésére BESZÁMOLÓ Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 11 - i ülésére Az előterjesztés címe: Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület május 29- i ülésére. 106/2013.(IV.25.)Kt. sz.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület május 29- i ülésére. 106/2013.(IV.25.)Kt. sz. Beszámoló a lejárt határidejű okról a Képviselő-testület 2013. május 29- i ülésére 105/2013.(IV.25.)Kt. sz. Jánoshalma Város Önkormányzata, mint beruházó készfizető kezességet vállal a Jánoshalmi Viziközmű

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a KEOP-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. B E S Z Á M O L Ó Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 27. napján tartandó együttes testületi ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Csanádpalota

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. február 28-i ülésére 447/2010.(XI.11.)Kt.sz. Beszámoló a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 13-i rendkívüli nyilvános ülésére Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Bazsi, Fő u. 115. sz. 115 hrsz-ú ingatlanon lévő tároló épület kialakításának kivitelezési munkáira beérkezett ajánlatok

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pula Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 68/2013. (VI. 24.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. -a, valamint

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a i testületi ülésről: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai a 2011. 11. 24. -i testületi ülésről: 324/2011.(XI.24.) számú határozat a napirendre tett javaslatot elfogadja. 325/2011.(XI.24.) számú határozat

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 271/2011. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület szeptember 22- i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület szeptember 22- i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. szeptember 22- i ülésére 108/2016.(V.26.)Kt. sz. Radnóti M. u. 13. szám alatti ingatlanról Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/6/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

57/2015. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

57/2015. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 57/2015. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás város településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát érintő 2014-2015.

Részletesebben

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft

K I V O N A T. Ajánlattevő: dr. Mechler Márk ügyvédet (1055 Budapest, Falk Miksa u em. 2/A) Megbízási díj: ,- Ft + ÁFA = ,- Ft 167/2014.(VII.28.) KT Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukcióra

Részletesebben

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat

58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi határozat SÁRVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2. K I V O N A T a képviselő-testület 2013. március 13-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 58/2013. /III.13./ számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére 6543-3/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Többletönerő biztosítása a Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 17-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 19-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 164/2013. (XII. 19.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 5. (4) bekezdése értelmében

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 129/2016. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 29-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 2.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 6/2014. (I.29.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. január 29-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. június 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: A település tisztaságáról és a települési szilárd

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület május 26 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület május 26 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. május 26 - i ülésére 171/2015.(X.22)Kt. sz. Renner Bt. Kiserdő tanya 78. sz. alatti telephelyén áthúzódó út kiváltásáról Jánoshalma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék):

Igényelt támogatás (bruttó bér 100%): Szükséges saját forrás (27% járulék): 130/2015.(VII.02.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Részletesebben

2011. november 28. ülés

2011. november 28. ülés 2011. november 28. ülés 118/2011. (XI. 28.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete, 2012. évre költségvetésben biztosított támogatásán kívül, a közösségi közlekedés lebonyolításában

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel rögzíti, ezért e jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv. Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 205-144/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. április 29-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 25-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 25-én tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 25-én tartandó

Részletesebben