Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 28-án megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma"

Átírás

1 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/ ; 25/ ; 25/ honlap: Határozat száma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat tartalma 1/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv hitelesítésére 2/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Napirend meghatározása 3/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Két ülés közti időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztató tudomásulvétele (I. 28.) Kt. számú határozat Javaslat a évi költségvetés tervezéséhez 5/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Oktatási Intézmény előirányzat módosítási kérelmének jóváhagyása 6/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Az önkormányzat évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyása 7/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére 8/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Felkérés a Szabolcs Híradó önkormányzati újság főszerkesztői feladatainak ellátására 9/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Hozzájárulás a Szabolcs Híradó Pusztaszabolcs Város honlapján történő megjelenítéséhez 10/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Szabolcs Híradó önkormányzati újság példányszámának csökkentése 11/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Politikai hirdetések megjelenésének engedélyezése a Szabolcs Híradó februári, márciusi számában. 12/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Főszerkesztő felkérése javaslat készítésére az önkormányzati újságban megjelenő hirdetések szabályozására vonatkozóan 13/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Javaslat elutasítása 14/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati tulajdonban lévő bérleményben riasztórendszer kiépíttetése 15/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Közfoglalkoztatási terv elfogadása 16/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Rendelet-tervezet szövegének elfogadása 17/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Védőnői álláshely meghirdetése 18/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás II. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása 19/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Szabolcs liget 50.) 20/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Önkormányzati ingatlan bérbeadása (Adonyi út 42.) 21/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat TÓ TÉVÉ évi szolgáltatási díjának megemelése 22/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Bérlő költségtérítése 23/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Társasház alapító okiratának módosítása 24/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Iroda képviselettel való megbízása a kistérségi tanuszoda peres ügyében 25/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Az uszoda per folyamán tényállásról való nyilatkozatra Csombók Pál alpolgármester megbízása

2 2 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/ ; 25/ ; 25/ honlap: KIVONAT Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Paál Huba és Szajkó János képviselőket a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére. A Képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 2/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Napirendek előtt: - Tájékoztató a két ülés közti eseményekről - Kérdések, interpellációk Napirend 1. pontja Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. fordulós tervezete Napirend 2. pontja A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda előirányzat módosítási kérelme Napirend 3. pontja Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának évi éves ellenőrzési jelentése Napirend 4. pontja Pályázat közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére Napirend 5. pontja Szabolcs Híradó működésével kapcsolatos tájékoztatás Napirend 6. pontja Javaslat riasztórendszer kiépítésére

3 Napirend 7. pontja évi közfoglalkoztatási terv elfogadása Napirend 8. pontja Az önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározása rendeletének módosítása Napirend 9. pontja Védőnői pályázat elbírálása Napirend 10. pontja Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás II. félévi tevékenységéről Napirend 11. pontja Ingatlan bérbeadása a Pusztaszabolcsi Helyi Kft-nek Napirend 12. pontja Ingatlan bérbeadása a Consalba Autó Kft-nek Napirend 13. pontja TÓ TÉVÉ szolgáltatási díj emelése Napirend 14. pontja Javaslat bérlő költségtérítésére Napirend 15. pontja Javaslat módosított társasház alapító okirat elfogadására Napirend 16. pontja Kistérségi Tanuszoda ügye Zárt ülés Napirend 17. pontja Polgármester szabadságának jóváhagyása Napirend 18. pontja Tájékoztatás az egészségügyi ellátásban felmerült problémákról (szóbeli) Tájékoztató a két ülés közti eseményekről 3/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat 3 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

4 Napirend 1. pontja Az önkormányzat és intézményei évi költségvetésének I. fordulós tervezete 4/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat 4 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hiány megszüntetése érdekében tett javaslatok alapján felkéri a jegyzőt az intézményi költségvetési tervezetek átdolgozására. Napirend 2. pontja A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda előirányzat módosítási kérelme 5/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola évi előirányzatát az alábbiak szerint módosítja: Az intézmény működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli 366 ezer forinttal, a működési célú támogatás értékű működési bevétel előirányzatát megemeli ezer forinttal a személyi juttatás előirányzatának 294 ezer forintos, a munkáltatókat terhelő járulék előirányzatának 72 ezer forintos és a dologi kiadások előirányzatának ezer forintos növelése mellett. Felkéri a Polgármestert a évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére. Napirend 3. pontja Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának évi éves ellenőrzési jelentése 6/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete által elkészített évi éves ellenőrzési jelentést.

5 Napirend 4. pontja Pályázat közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére 7/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat 5 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletének 6. (5) bekezdése alapján alapfokú nevelési-oktatási feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésére. A pályázattal megvalósítandó fejlesztési célok: Általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetén: tornaterem ablak cseréje: tornaterem külső falak hőszigetelése: összekötő folyosó külső falak és kültéri hővezeték hőszigetelése: Felújítás költsége összesen bruttó: felújítás költsége bruttó Ft felújítás költsége bruttó Ft felújítás költsége bruttó Ft Ft Az igényelt támogatás összege: Ft (75 %). A vállalt önerő: Ft (25 %). A Képviselő-testület a vállalt Ft önerőt az általános iskola tornaterem ablakcserére elkülönített forintból biztosítja, és felkéri a Polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. Napirend 5. pontja Szabolcs Híradó működésével kapcsolatos tájékoztatás A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással (Czöndör Mihály képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 8/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri Czöndör Mihálynét a Szabolcs Híradó főszerkesztői feladat ellátására és az önkormányzati újság terjesztésére. A Képviselő-testület 7 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 9/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szabolcs Híradó teljes egészében hozzáférhetővé váljon Pusztaszabolcs Honlapján (csak olvasásra), a lap megjelenését követően mindig az előző lapszám, a hivatal által történő scanneléssel.

6 6 A Képviselő-testület 12 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 10/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati újság példányszámát február 1-től 750 db-ra csökkenti. 11/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabolcs Híradó februári és márciusi számában engedélyezi a politikai tartalmú hirdetések megjelentetését a mindenkori lakossági díjak 150%-ért, fizetett politikai hirdetés feltüntetésével. 12/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Czöndör Mihálynét, a Szabolcs Híradó főszerkesztőjét, hogy a Szabolcs Híradóban megjelenő minden típusú hirdetés tekintetében készítsen javaslatot ezen hirdetések formájára, költségére és szabályozására. A Képviselő-testület 4 igen, 6 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 13/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Képviselő-testülete elutasítja a Szociális és Egészségügyi Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Szabolcs Híradó újság eladási ára az előfizetők kivételével - 150,- Ft-ra emelkedjen.

7 Napirend 6. pontja Javaslat riasztórendszer kiépítésére 14/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat 7 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a FAUNUS Kft. (Pusztaszabolcs, Szent István u. 11.) ügyvezetőjének kérelmére, az önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. sz. alatti konyha- és étterem bérleményében, a bérlővel közösen, vagyonvédelmi riasztó rendszert építtet ki, a Rődner Vagyonvédelmi Kft. (Székesfehérvár, Horváth I. u. 22.) árajánlata alapján. A Képviselő-testület a rendszerkiépítési költség ,- Ft + ÁFA, valamint a rádiós rendszer belépési díj ,- Ft + ÁFA 50 %-nak megfelelő összeget a évi költségvetés készítésekor figyelembe veszi. A konyha- és étterem nyílászáróin meglévő védőrácsok javításával kapcsolatban felmerült, az önkormányzat nevére szóló, számlával igazolt költségek (legfeljebb 15 ezer forint) 50 %-át az önkormányzat költségvetésének készítésekor a Képviselő-testület figyelembe veszi, és a költségvetés elfogadását követően megtéríti. A rádiós átjelzés (távfelügyelet) havi díja a bérlőt terheli. Határidő: március 31. Napirend 7. pontja évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 15/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III.tv. 37/A.. (1) bekezdésében foglaltak alapján a közfoglalkoztatási tervet elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy azt a kincstárnak határidőre küldje meg. Felelős: Határidő: Czompó István polgármester február 15. és folyamatos Napirend 8. pontja Az önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározása rendeletének módosítása 16/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról szóló 21/2005.(X.28.)Kt számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

8 Napirend 9. pontja Védőnői pályázat elbírálása 17/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat 8 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs 2. számú körzet védőnői feladatok ellátásra meghirdetet pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Pusztaszabolcs 2. számú körzet védőnői álláshelye ismételten kerüljön meghirdetésre. Továbbá intézkedjen a mellékelt álláshirdetés helyben a szokásos módon, valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben történő közzétételéről. Napirend 10. pontja Tájékoztató az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás II. félévi tevékenységéről 18/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás II. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi munkaszervezetet a határozat megküldésével értesítse. Felelős: Vezér Ákos jegyző Napirend 11. pontja Ingatlan bérbeadása a Pusztaszabolcsi Helyi Kft-nek 19/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti ingatlan felsőszintjén található három helyiséget iroda és pénztár céljára bérbe kívánja adni a Pusztaszabolcsi Helyi Kft.-nek (7020 Dunaföldvár, Hunyadi tér 4.) január. 1-től december. 31-ig terjedő időszakra. A helyiségek bérleti díj ,- Ft / 4 hónap összegben kerül megállapításra, az összeg az Áfát tartalmazza. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

9 9 Napirend 12. pontja Ingatlan bérbeadása a Consalba Autó Kft-nek 20/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti ingatlan udvarát autóbusz tárolása céljából, bérbe kívánja adni a Consalba Autó Kft.-nek (8000 Székesfehérvár, Kadocsa út 59.) január. 1-től december. 31-ig terjedő időszakra. Az udvar bérleti díja ,- Ft / 4 hónap összegben kerül megállapításra, az összeg az Áfát tartalmazza. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Napirend 13. pontja TÓ TÉVÉ szolgáltatási díj emelése 21/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kábeltelevízió Kft. TÓ TÉVÉ 2010 évi szolgáltatási díját a KSH honlapján közzétett hivatalos infláció mértékével megemeli, így a 2010 évi szolgáltatási díj összege Ft+ÁFA/hó. A szolgáltatási díj összege a 2010 évi költségvetésbe betervezésre kerül. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. Napirend 14. pontja Javaslat bérlő költségtérítésére 22/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Faragó Dávid Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 51. sz. alatti lakos, bérlő kérelmére a lakás meghibásodott berendezéseinek cseréjével kapcsolatban felmerült, számlával igazolt ,- Ft költségét az önkormányzat évi költségvetésének készítésekor figyelembe veszi, és a költségvetés elfogadását követően megtéríti. Határidő: március 19.

10 10 Napirend 15. pontja Javaslat módosított társasház alapító okirat elfogadására 23/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a részben önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 15/1. sz. alatti társasház módosított alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint - elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására, és az ingatlannyilvántartási bejegyzéshez szükséges intézkedés megtételére. Határidő: március 19. Napirend 16. pontja Kistérségi Tanuszoda ügye 24/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Bíróság előtt folyamatban lévő 15.P /2009. számú Iváncsa Község felperesnek Perkáta Nagyközség Önkormányzata és társai alperesek ellen szerződés létrehozása iránt indított perében megbízza Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Irodát (1204 Budapest, Nagyszeben u. 18.) a képviselettel. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztéshez mellékelt Ügyvédi megbízási szerződés aláírására azzal a kiegészítéssel, hogy a szerződés 5.1 pontja szerint a szerződés február 1-jén lép hatályba. 25/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Bíróság előtt folyamatban lévő 15.P /2009. számú Iváncsa Község felperesnek Perkáta Nagyközség Önkormányzata és társai alperesek ellen szerződés létrehozása iránt indított perében a 3. számú irat felhívására, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 19. (2) bekezdés d) pontja alapján megbízza Csombók Pál alpolgármestert, hogy a tényállásról nyilatkozzon a per folyamán. A Képviselő-testület az alábbi határozatát zárt ülésen hozta: 26/2010. (I. 28.)

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. szeptember 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Határozat száma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 18-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Egy korszaknak vége. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Egy korszaknak vége. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. SZEPTEMBER - OKTÓBER Egy korszaknak vége Tisztelt Olvasó! Amikor ezeket a sorokat olvassa,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

2015. évi Képviselő-testületi határozatok

2015. évi Képviselő-testületi határozatok 2015. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2015. (02.17.) számú képviselő-testületi határozat A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. január 27-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. január 27-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. január 27-i ülésére 336/2010.(VIII.06.)Kt.sz. Polgármesteri Hivatalban CAF bevezetése Jánoshalma Város Képviselő-testülete egyetért

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:

1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Képviselő-testületének 2014. évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 2 nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben