Egész életen át tartó tanulás program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egész életen át tartó tanulás program"

Átírás

1 Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci MOBILITÁSI PROJEKTEK ZÁRÓBESZÁMOLÓ 2010-es pályázati forduló Támogatási szerződés száma: LdV-HU-10-IVT-1149 Kedvezményezett (intézmény): Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Projekt címe: Az áruforgalom szervezése és lebonyolítása Plymouthban, Angliában Projekt kezdete (év/hó/nap): 2011/06/26 Projekt vége (év/hó/nap) 2011/07/16 NYILATKOZAT Alulírott ezennel kijelentem, hogy a jelen beszámolóban foglalt, illetve annak mellékletét képező adatok pontosak és mindenben megfelelnek a valóságnak. Különösképpen a beszámolóban feltüntetett pénzügyi adatok, melyek összhangban állnak a mobilitási projekt szervezése és a résztvevők felkészítése során felmerült, valamint a projektben tervezett külföldi kiutazások teljesítésével kapcsolatban felmerült mobilitási költségekre fordított tényleges kiadásokkal. Kérjük a Leonardo támogatás hátralevő részének átutalását. Nem kérjük a Leonardo támogatás hátralevő részének átutalását. (Kérjük, válassza ki a megfelelőt!)... (A szerződéskötő intézmény hivatalos képviselőjének (a szerződés aláírójának) eredeti aláírása) Név: Dr. Varga Zoltán Balázs A szerződéskötő intézményben betöltött munkakör: igazgató Dátum: Budapest, február 22. A beszámolót 1 nyomtatott példányban a Tempus Közalapítvány/ Szakképzési, felnőttoktatási csoport, a projekt kapcsolattartója részére 1438 Budapest 70, Pf. 508 valamint elektronikusan az alábbi címre kérjük eljuttatni: Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 1 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

2 I. A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA Kérjük, adjon rövid (max. egy oldalas) áttekintést mobilitási projektjük fő tartalmi elemeiről: témák, tanulmányozott területek, technológiák; partnerek; kiutazók (hátrányos helyzetűek, fogyatékossággal élők) száma, képzési és/vagy szakterülete, szakmájuk OKJ-száma (csak ha releváns); kiutazások időpontja, időtartama; a kiutazás programja; és a projektben elért eredményekről. Értékelje, hogy milyen mértékben sikerült elérni a pályázatban kitűzött célokat. Mutassa be, kik vettek részt a projekt szervezésében, megvalósításában. Mutassa be röviden a mobilitási tevékenységek hasznát a kiutazókra vonatkozóan és a megszerzett készségek elismerését. Kérjük, a projekt áttekintését angol, francia vagy német nyelven is készítse el, és mellékelje a beszámolóhoz. A projekt feladata volt, hogy előmozdítsa: - a szakma elsajátítását nyújtó területek bővítését, azáltal, hogy a kedvezményezettek új és már bevezetett áruforgalmi, logisztikai módszereket ismernek meg; - az európai szintű integrációt az iskola világa, tehát az elméleti oktatás és a munka világa, a gyakorlati képzés között, azáltal, hogy amit elsajátítanak az elméletben alkalmazni tudják a gyakorlatban; - a fiatalok felkészítését az európai munkaerőpiac elvárásainak megfelelően, hogy az unió egész területén megállják a helyüket; - a vendéglátó terület kulturális, szociális és gazdasági tényezőinek megismerését - olyan jártasságok kialakítását, mint a felelősségvállalás, a feladat-végrehajtás, a pontosság - hogy az európai üzleti szektor munkaköreinek követelményrendszerét és jellegzetességeit feltérképezhessék. A Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola az 1987/88. tanévben nyitotta meg kapuit, mint kereskedelmi szakközépiskola és szakmunkásképző. Az első tanévtől kezdődően felmenő rendszerben bővült a képzés, szakmailag pedig végbementek azok a változások, melyek a képzés korszerűsítéséből fakadó növekvő igényeknek próbáltak megfelelni, biztosítva a színvonalas elméleti oktatás mellett az életszerű szakmai gyakorlatot. Az angol nyelvet tanuló diákjaink számára, a Leonardo program segítségével szakmai gyakorlatot kínáltunk az Egyesült Királyságban. Így, a kereskedelem-marketing szakmacsoportot elsajátító 6 kedvezményezettet angliai kereskedelmi egységekbe helyeztük el három hetes nyári szakmai gyakorlat teljesítésére. Az Almond Vocational Link intézményt, egy non profit szervezet Plymouth-ban, az Egyesült Királyságban, a nemzeti iroda Leonardo partnerkeresési adatbázisában találtuk meg, amikor angliai partnert kerestünk szakképzésben tanuló diákjaink mobilitási projektje számára. Felvettük velük a kapcsolatot, és kiderült, hogy egy többéves Leonardo da Vinci mobilitási projektek szervezésével és lebonyolításával foglalkozó fogadó / közvetítő intézményről van szó. A gazdasági szektor számos területén kínál gyakorlati elhelyezkedési lehetőségeket, de kiemelten említi az ügyvitelt és marketinget. A szakmai gyakorlati képzésre épülő programjaik az egész évben megszervezésre kerülnek. A projektben érintett kedvezményezettek a szakmacsoportos alapozó oktatásban, nyelvi előkészítő osztályban tanul. Lehetőséget kívántunk nyújtani a szakma jobb megismerésére és az érettségi utáni szakmai képzésben való bekapcsolódásra, hisz az új, modulrendszerű OKJ előírja a szakmai vizsgára jelentkezők számára a szakma ismeretét és alkalmazását, úgy magyar, mint egy idegen nyelven június 26 július 16 közötti három hét folyamán, munkanapokon 9 től 17 óráig a szakmai gyakorlat során a kedvezményezettek megismerkedtek a leendő gyakorlati helyekkel, feladataikkal, a helyi szakmai felelőssel, valamint balesetvédelmi oktatásban részesültek. Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 2 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

3 A kedvezményezettek a következő feladatokat végezték: - Beszerzéshez kapcsolódó feladatok: a beszerzési források megtekintése, beszerzési árak, döntések megismerése, vizsgálták a beszerzési árak hatását az egység eredményének alakulására, tanulmányozták az áru megrendelésének menetét, a mennyiségi és minőségi áruátvétel lebonyolítását. A PDSA-ban dolgozó tanulók megismerkedtek a karitatív tevékenységhez kapcsolható adományok kezelésének szabályaival. - Készletezéshez kapcsolódó feladatok: a termékek elhelyezését a raktárban, a készletek karbantartását, kezelését és védelmét, az áruk kicsomagolását a szállítói csomagolásból, előcsomagolást, árak feltüntetését - Értékesítéshez kapcsolódó tevékenységek: a termékek elhelyezését az eladótérben, takarítás, POS POP szóróanyagok kihelyezése, minőségi követelmények, jelzések megismerése, a vásárlók tájékozódásának segítése, pénztárosi teendők elvégzése, az áru csomagolása, az ügyfelek panaszainak kezelése, értékesített termékek házhozszállítása Tehát, a tanulóknak lehetőségük nyílt ezt a szakterületet részleteiben megismerni, elmélyülni annak munkafolyamataiban és begyakorolni annak feladatait. A tanulók felváltva dolgoztak eladói, pénztárosi, raktárosi illetve ügyintézői munkakörben. Több kedvezményezett munkájával olyan mértékben elégedettek voltak a fogadó egységekben, hogy hívták őket vissza a következő évre is dolgozni. A kedvezményezettek az elért eredmények és a munkáltatók dicsérete hatására felmérték, hogy az elméletben elsajátított tudással úgy hazánkban, mint külföldön is jól megállják a helyüket. Egyértelműen megállapítható, hogy öntudatosabbak, önállóbbak lettek. Könnyebben birkóznak meg az előttük álló kihívásokkal. Angol nyelvtudásuk fejlődött, mindannyian nyelvvizsga letételére készülnek a közeljövőben. Úgy ítélem meg, hogy sikerült elérnünk a kitűzött célokat. A projekt szervezésében és lebonyolításában résztvevő kollégák: Barta Andrea, Cs. Tóth Ibolya, Dévai Zsófia, Virág Anita szaktanárok, Dr. Varga Zoltán igazgató, Horváth Brigitta gazdasági vezető, valamint Székely Júlia projekt koordinátor. Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 3 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

4 II. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA Kérjük, mutassa be a projekt megvalósítása során végzett tevékenységeket! 1. Mutassák be, hogy hol és hogyan hirdették meg a mobilitási lehetőséget. Kérjük, írják meg a jelentkezők számát. Kérjük, csatolják (vagy a honlap elérhetőségét adják meg) a közzétett felhívást (amennyiben releváns). Részletezzék, hogy milyen szempontokat érvényesítettek a kiválasztás során, mutassák be azok súlyozását. Írják le a döntéshozatal menetét: kiket vontak be a döntéshozatalba, milyen módszerrel választották ki a résztvevőket, hogyan történt a tájékoztatás. Állítottak-e tartaléklistát? Mit tettek a hátrányos helyzetű vagy fogyatékossággal élő résztvevők bevonása érdekében (ha releváns) és hogyan érvényesítették az esélyegyenlőséget a döntéshozatalkor? A kedvezményezettek a projekt szerint a kereskedelem, marketing és üzleti adminisztráció szakmacsoportban tanuló diákok lehettek. Ezek a diákok mind érettségiztek már angol nyelvből, és szakmai tantárgyakat és idegen nyelvet tanulnak a képzés során. Ismertettük az iskolai intranet hálózatunk segítségével, és szóbeli tájékoztatás formájában a szakmai alapozó képzésben tanuló diákokkal, valamint szülői értekezleteken a szülőkkel, a pályázat által nyújtott lehetőséget. Hét diák jelezte, hogy szeretne élni vele. A pályázatban bekapcsolódni vágyó diákok első fordulóban szeptember végéig - kitöltöttek egy Europass önéletrajzot magyar, illetve idegen nyelven, amit egy motivációs levél kíséretében benyújtottak Székely Júliának a projekt koordinátorának, aki ezeket értékelte január végén a szaktanárok és az idegen nyelvet oktató kollégák közösen leültek és elbeszélgettek a gyerekekkel, először egyenként, majd két csoportba osztva őket szakmai és életszerű feladatokat kellett nekik megoldani. A kivitelezésért és koordinálásért szakmai oldalról felelős Székely Júlia projekt koordinátor és Barta Andrea gyakorlati oktatásvezető volt; az idegen nyelvi tudásukat is teszteltük, ennek felelőse Dévai Zsófia szaktanár március elején kiértékeltük a tanulók reakcióit és a diákokkal közösen megbeszélve kiválasztottuk azt a hat kiutazó diákot, akiknek az iskolai tanulmányi eredményük, kompetenciájuk és hozzáállásuk a legjobbnak bizonyult. Tehát a kiválasztás szempontjai: - kiemelkedő tanulmányi teljesítmény - jó kommunikációs készség angol nyelven - szociális érzékenység - nyitottság, rugalmasság, alkalmazkodókészség A hetedik tanuló tartaléklistára került, de később nem vontuk be a projektbe, mert az eredetileg kiválasztott hat tanuló utazott ki. 2. Az együttműködés indítása: a fogadó intézmények kiválasztása, a partnerek szerepének tisztázása, szerződéskötés a partnerek között Intézményünk az előző tanévekben már szervezett és kivitelezett mobilitási projekteket Olaszországba az olasz nyelvet tanuló diákjaink számára, valamint az angol nyelvet tanuló diákjaink számára, a Leonardo program segítségével szakmai gyakorlatot Plymouthba, az Egyesült Királyságba. A 2008-as gyakorlat sikerét szerettük volna megismételni, így, terveztük, hogy a kereskedelmi szakmai alapozó képzésben tanuló kedvezményezetteket angliai kereskedelmi egységekbe helyezzük el három hetes nyári szakmai gyakorlat teljesítésére. Régi partnerünket az European Training Consortium intézményt kerestük meg, akik szívesen álltak rendelkezésünkre, és elküldték a szándéknyilatkozatot. Sajnos a 2010-es év végére gazdasági nehézségek jelentkeztek náluk és bezárták az irodájukat. Partnercserére kényszerültünk, így az új közvetítő szervezetet az Almond Vocational Link-et a nemzeti iroda Leonardo partnerkeresési adatbázisában találtuk meg, amikor angliai partnert kerestünk. Felvettük velük a kapcsolatot ben, majd később telefonon, és kiderült, hogy egy többéves Leonardo da Vinci mobilitási projektek Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 4 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

5 szervezésével és angliai lebonyolításával foglalkozó fogadó / közvetítő intézményről van szó. Egy non profit szervezet Plymouth-ban, az Egyesült Királyságban. Nagyon jó hirnévvel és számos helyi kapcsolattal rendelkeznek. Egy elkötelezett csapat, amelynek elsődleges célja, hogy a náluk szakmai gyakorlatot teljesítő kedvezményezettek magas szintű gyakorlati képzésbe részesüljenek. Közös megegyezés és később a szerződéskötés keretében mi, a küldő intézmény, vállaltuk: - a kedvezményezettek kiválasztását, - felkészítését szakmai, kultúrális és lélektani szempontból, - az utazás és biztosításkötés megszervezését és lebonyolítását, - hétvégeken szabadidős tevékenység szervezését és lebonyolítását, - a kedvezményezetti munkanaplók ellenőrzését, - mentorálást és monitoringet a szakmai gyakorlat helyszínén - a szakmai gyakorlat értékelését. A fogadó / közvetítő intézmény vállalta: - az utazás megszervezését a Londoni repülőtérről Plymouthba, - a gyakorlati helyek felkutatását és a gyakorlat megszervezését, - a kinntartóozkodás idejére a szállás megszervezését családoknál, - a jelenléti ívek vezetését és ellenőrzését, - mentorálást és monitoringet a szakmai gyakorlat helyszínén - a szakmai gyakorlat értékelését. 3. Az utazás, szállás, egészség és személyi biztosítás, adminisztratív formaságok (vízum, munkavállalási engedély) és pénzügyi teendők szervezése. Amennyiben a projekt pénzügyi kerete változott, milyen változás volt a tervezetthez képest, az a tartalmi elemeket hogyan befolyásolta? A Varga István kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola, mint küldő intézmény vállalta azt a feladatot, hogy a kedvezményezettek utazását, repülővel, megszervezi Londonig. Ez magába foglalja a repülőjegyek beszerzését, illetve a Ferihegyi reptérre való transzfer megszervezését. Felvettük a kapcsolatot utazási irodákkal, illetve áttekintettük a fapados járatok kínálatát, hogy ismereteink függvényében a leggazdaságosabb megoldást megtaláljuk. Így, az Wizz Air járatait választottuk mindkét irányban, Ferihegy1 terminálról London Luton terminálig, illetve visszaútra is. A biztosítások megkötésének koordinálását is az iskola vállalta magára, és találtunk, olyan felelősség biztosítási csomagot, amely mindegyik fél igényeit kielégítette. Az Almond Vocational Link fogadó intézmény vállalta azt a feladatot, hogy a kedvezményezetteket Londonból Plymouth-ba szállítja, kisbusszal. Luton termináltól, a közvetítő szervezet irodája elé szállítottak minket, ahol már a fogadó családok képviselői várták a kedvezményezetteket. Megszervezték részünkre a szállást, valamint a reggelit és egy főétkezést (vacsora), olyan angol családoknál, akikkel nekik már kialakult kapcsolatuk van, és melyek már hosszabb ideje fogadnak külföldi diákokat. Kérésünkre, ezen költségekről előzetesen tájékoztatást nyújtottak, így ennek alapján állítottuk össze a projekt költségvetését. Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 5 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

6 4. A lélektani, kulturális, szakmai és nyelvi felkészítés megvalósítása a kiutazás előtt és alatt (ha releváns). Mutassa be, milyen típusú felkészítést valósítottak meg, hány órában, mikor, milyen tartalommal és kiknek a bevonásával. Kérjük, hogy a megvalósított tevékenységeket minél részletesebben mutassa be! Kérjük, a beszámoló mellékleteként csatolja a felkészítés megvalósulását igazoló dokumentumokat! Javasoljuk, hogy a felkészítés során alkalmazott módszert ossza meg az érdeklődőkkel: Tudásközpont Módszertani ötletgyűjtemény. A április június 16. időszakban délután tartandó foglalkozások alkalmával sort kerítettünk a szakmai, kulturális, lélektani és szaknyelvi felkészítésre, heti két - három alkalommal két, illetve három órában a kedvezményezettek és a felkészítő pedagógus napi elfoglaltságához igazítva. A koordinációért felelős: Székely Júlia projekt koordinátor, valamint Boros Lászlóné igazgatóhelyettes. Így ezek a tanulók tanórákon kívül részt vettek nyelvi oktatásban, amit az iskola szervezett számukra húsz foglalkozás keretében.. Célunk az volt, hogy a kommunikációs kompetenciák mindegyikét fejlesszük. Olvasott szövegértésüket és szókincsüket szakmai szövegek, szakmai levelek és számviteli dokumentumok értelmezésével fejlesztettük. Hallás utáni szövegértés során olyan autentikus hanganyaggal dolgoztunk, mely híven visszaadja az ango l üzleti környezetet. Nyelvi készségüket tesztek, párbeszédek kiegészítésével javítottuk, amelyek elsősorban a hétköznapi és szakmai szókincs bővítését célozták, íráskészségük fejlesztésére, pedig nyomtatványokat töltöttek ki és üzleti leveleket írtak. Beszédkészségüket szituációs feladatok megoldásával javítottuk. Felelős: Dévai Zsófia szaktanár. A szakmai felkészítés során a kiutazókat felkészítettük a fogadó ország üzleti életének működésére, az értékesített termékekben, a munkavégzés menetében, a munkamorálban és a munkakultúrában tapasztalható különbségekre. Elemeztük az adott szektor fogadó ország -, illetve régióbeli helyzetét. Különböző feladatokat oldottak meg a tanulók (pl. bolti szituációk megoldása, termékek ajánlása, nyomtatványok kitöltése). Ugyanakkor, feladatuk volt a kedvezményezetteknek, hogy gyakorlati helyükről beszerezzenek formanyomtatványokat, a kereskedelemben használt iratokat. Ezeket közösen áttanulmányoztuk. Felelős: Barta Andrea és Székely Júlia szaktanár A felkészítés során kitértünk a kulturális különbségek ismertetésére és kezelésére is (nyolc foglalkozás), mely magába foglalta az adott ország és régió földrajzának, történelmének, szokásainak, vallásának és hagyományainak bemutatását, a speciális étkezési és öltözködési szokások, viselkedési és kommunikációs normák ismertetését. A tanulók önállóan készültek fel egy-egy témakörből (internetről szerzett anyag, iskolánk könyvtárából vagy külsős segítségét kérve, hisz jól kiépített kapcsolatunk van idegenforgalmi irodákkal), majd kise lőadások és csoportos beszélgetés során feldolgoztuk az új ismereteket. Felelős: Virág Anita szaktanár Lélektani felkészítésre is sort kerítettünk minimális számú (hat) foglalkozás keretében, hiszen több tanulónál is, ez volt az első eset az életében, amikor hosszabb időre külföldre utaztak, elszakadtak a családjuktól, és egyedül kell megállniuk a helyüket egy idegen környezetben. Erre a helyzetre, az esetlegesen adódó problémákra (egyedüllét, honvágy érzése) szintén felkészítettük a kiutazókat önismereti foglalkozások keretében, döntési helyzetek gyakorlásával. Felelős: Cs Tóth Ibolya szaktanár 5. A résztvevők munkaprogramjának kialakítása a fogadó intézménnyel/fogadó intézményekkel Intézményünk több mint 20 éve szervez, bonyolít le és ellenőriz Magyarországon, kereskedelmi egységekben szakmai gyakorlatot diákjai számára. Az első iskolák között voltunk, akik már a rendszerváltás előtt bekapcsolódtak a duális szakmai képzésbe. Ennek köszönhetően tudtuk, hogy milyen feladatokat kell ellátnia a tanulóknak a gyakorlati helyen. Elképzelésünket ben közöltük a közvetítő intézménnyel, és ők ezt elfogadták. Tehát, a közvetítő intézmény olyan befogadó, kereskedelmi egységekkel vette fel a kapcsolatot és szervezte meg a szakmai gyakorlat programját, amelyek biztosítani tudták, hogy szakmai gyakorlat ideje alatt lehetőség nyíljon diákjaink számára, hogy megismerjék az áruforgalmi gyakorlatot, a készletgazdálkodási és kezelési műveleteket, a logisztikai szemléletmód alkalmazását. Tanulmányozták az értékesített termékeket, úgy a hagyományosakat, mint a legkorszerübbeket, és rangsorolták a Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 6 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

7 minőségre ható tényezőket, szem előtt tartva a minőségbiztosítás jelentőségét. Helyben megismerték és alkalmazták az értékesítést ösztönző módszereket. Megismerték az üzleti élet protokollszabályait, a vezetési módszereket, az eredménykeletkezés menetét, a forgalom alakulás értékeléséhez alkalmazott statisztikai elemzési módszereket, a számlák és az áruhoz csatolt jellemző kísérőokmányok kitöltésének formai és tartalmi követelményeit, valamint a megrendelés visszaigazolásának szabályait. Tanulmányozták az ügyfelek viselkedését, illetve fejlesztették nyelvtudásukat. 6. A gyakorlatok/tanulmányutak megvalósulása Részletesen mutassa be a gyakorlatok/tanulmányutak megvalósulását: vállalkozásoknál vagy egyéb intézményeknél történt a tapasztalatszerzés; résztvevők csoportosan vagy egyesével voltak elhelyezve a fogadó intézményeknél? Milyen tevékenységeket végeztek a résztvevők a kinntartózkodás alatt? Részletezze a megvalósult munkaprogramot! Milyen hosszú volt a gyakorlatok/tanulmányutak időtartama? Milyen kulturális, szabadidős programokat szerveztek a résztvevőknek (ha releváns)? Sikerült a fogadó intézményekkel hosszú távú kapcsolatokat kiépíteni? június 26 - indulás Budapestről, érkezés Londonba. Reptéri transzfer Londonból Plymouth-ba. A szállás elfoglalása a családoknál. Ismerkedés a városka nevezetességeivel, illetve aklimatizálódás június 27 Délelőtt a résztvevők az Almond Vocational Link intézmény tevékenységével ismerkedtek, a koordinátor, Janet Wonnacott, bemutatása, eligazító megbeszélés, kitöltötték a szükséges iratokat és kiosztásra kerültek a munkanaplók. Délután mindenki jelentkezett a gyakorlati helyén június 28 július 15 között munkanapokon (hétfőtől péntekig) 9 től 17 óráig szakmai gyakorlat a kijelölt kereskedelmi egységekben, melynek során megismerkedtek a leendő gyakorlati helyekkel, feladataikkal, a helyi szakmai felelőssel, valamint balesetvédelmi oktatásban részesültek. A kedvezményezettek három kereskedelmi egységben dolgoztak. Nagy Evelin és Haralambusz Petra a Dunelm mill áruházlánc egyik lakástextilboltjában teljesítették a gyakorlatukat, Domján Kriszina, Molnár Adrienn és Rigó Alexandra a PDSA áruházlánc egyik ruhaboltjában dolgozott. és végül Lieber Krisztián egy 1904-ben alapított helyi kisboltban, a Lawsonsban árult háztartási cikkeket. A munkahelyek széles palettája lehetőséget nyújott a kedvezményezetteknek, hogy összehasonlítsák a különböző kereskedelmi egységekben megjelenő feladatokat és a boltok által kialakított rutint. A kedvezményezettek a következő feladatokat végezték: - Beszerzéshez kapcsolódó feladatok: a beszerzési források megtekintése, beszerzési árak, döntések megismerése, vizsgálták a beszerzési árak hatását az egység eredményének alakulására, tanulmányozták az áru megrendelésének menetét, a mennyiségi és minőségi áruátvétel lebonyolítását - Készletezéshez kapcsolodó feladatok: a termékek elhelyezését a raktárban, a készletek karbantartását, kezelését és védelmét, az áruk kicsomagolását a szállítói csomagolásból, előcsomagolást, árak feltüntetését - Értékesítéshez kapcsolodó tevékenységek: a termékek elhelyezését az eladótérben, takarítás, POS POP szóróanyagok kihelyezése, minőségi követelmények, jelzések megismerése, a vásárlók tájékozódásának segítése, pénztárosi teendők elvégzése, az áru csomagolása, az ügyfelek panaszainak kezelése, értékesített termékek házhozszállítása Tehát, a tanulóknak lehetőségük nyílt ezt a szakterületet részleteiben megismerni, elmélyülni annak munkafolyamataiban és begyakorolni annak feladatait. A tanulók felváltva dolgoztak eladói, pénztárosi, raktárosi illetve ügyintézői munkakörben. Több kedvezményezett munkájával olyan mértékben elégedettek voltak a fogadó egységekben, hogy hívták őket vissza a következő évre is dolgozni. A kísérő tanár minden második napon felkereste a résztvevőket, leellenőrizte a munkanaplókat, valamint konzultált a gyakorlati helyek szakmai felelősével. A kísérő tanárnak ilyen szempontból, több mint tíz éves gyakorlata van, hisz itthon is hetente egyszer végigjárjuk a tanulók gyakorlati helyeit, és egyeztetünk a bolti oktató kollégával június 28 július 16 között a pihenőnapokon (szombat, vasárnap) a küldő és fogadó intézmény közös szervezésében a kedvezményezettek kulturális programokon vettek részt, megtekintettek egy interaktív kiállítást, az Eden Project-et, Mount Edgecumbe parkjában és szobáinak berrendezésében Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 7 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

8 gyönyörködhettek. Plymouthban szerveztünk kirándulásokat, városnézéseket, múzeumlátogatásokat, az Aquariumot tekintették meg, egy tengeri hajós kirándulást szerveztünk, valamint lehetőség nyílt az ott szintén gyakorlatot teljesítő német, spanyol, lengyel és portugál diákokkal ismerkedni július 16-án hazatutazás Plymouth-ból Budapestre. 7. A résztvevők gyakorlatának/tanulmányútjának nyomonkövetése, értékelése Hogyan történt a résztvevők gyakorlatának/tanulmányútjának nyomonkövetése, értékelése? Diákok, munkavállalók, munkanélküliek esetében: volt-e kísérőtanár? Mennyi ideig tartózkodott kint és mi volt az ő feladata? Hogyan történt a résztvevők mentorálása? Mutassa be, hogy a fogadó / közvetítő intézmény részéről ki és hogyan segítette a résztvevőket, a munkaprogram megvalósulását? Monitoring látogatást tettek a fogadó intézmény(ek)nél? Ha igen, akkor ki, mikor és milyen eredménnyel? Merült-e fel probléma a munkaprogram során ha igen, akkor azt hogyan oldották meg? Egy angol szakmai nyelvet tanító kolléganő, Dévai Zsófia, aktívan részt vett a tanulók felkészítésében, majd kiutazott kísérőként a kedvezményezettekkel. Így, segíteni tudta a tanulók beilleszkedését új társadalmi és szakmai környezetükbe, és az életvitellel (szállás, közlekedés, szabadidő, stb.) kapcsolatban felmerülő problémák orvoslásában. A kísérő tanár forgó rendszerben (két kereskedelmi egység naponta) minden második napon felkereste a résztvevőket, leellenőrizte a munkanaplókat, valamint konzultált a gyakorlati helyek szakmai felelősével. Az Almond Vocational Link közvetítő intézmény is nyomonkövette a szakmai gyakorlat alakulását, így a kedvezményezetteknek első nap kiosztottak jelenléti íveket, amelyre le kellett írniuk a nap során elvégzett feladataikat, valamint a munkahelyükön alá kellett íratni az egység vezetőjével. Ezeket a dokumentumokat minden hét utolsó munkanapján le kellett adni a közvetítő intézmény irodájában. Ugyanakkor a teljes szakmai gyakorlatról a kedvezményezettek kitöltöttek egy elégedettségi kérdőívet, amely a kereskedelmi egységben, valamint a szállásadó családnál szerzett tapasztalatok összegzését tartalmazta. Nem merült fel probléma a munkaprogram során. 8. A külföldi gyakorlat/tanulmányút érvényesítése és tanúsítása, valamint a résztvevők által szerzett szakmai tapasztalatok elismerése érdekében tett intézkedések, az elismerések típusa Hogyan történt a külföldi szakmai gyakorlat / tanulmányút itthoni elismerése? Állítottak ki Europass mobilitási igazolványt a résztvevők számára? Diákok esetében: beszámították-e az itthoni kötelező gyakorlatba? Milyen más módszert alkalmaztak az elismerésre (érdemjegy, vizsga alóli mentesség stb). Tanárok esetében: el tudták-e számolni a tanulmányutat a kötelező tanár-továbbképzés részeként? A fogadó intézménynél megszerzett készségek elismerése, tanúsítása számunkra alapvető fontosságú. Mivel az üzletiszektorban nem kivitelezhető ezen a szinten, hogy a kedvezményezettek egy helyi vagy országos képesítésnek megfelelő vizsgát tegyenek a fogadó országban, úgy döntöttünk, hogy egy a kiutazás tartalmát igazoló és részletesen bemutató Európa-szerte egységes formátumú Europass mobilitási igazolvánnyal tanusítjuk a kedvezményezettek részére a szakmai gyakorlaton való részvételt. Ezeket úgy a küldő, mint a fogadó intézmény vezetője aláírásával és az intézmény bélyegzőjével látta el, ezzel segítve a tanulót, hogy ezt a tanusítványt későbbi munkaerőpiaci elhelyezkedése során sikerrel felhasználhassa. Mivel a tanulók ebben a tanévben fejezik be a szakmai alapozó képzést nem tudtuk beszámítani a szakmai gyakorlatot az itthoni kötelezőbe. Azonban, a tanulók úgy nyilatkoztak, hogy érettségi után nálunk folytatják a kereskedő szakmai képzést, így számíthatnak arra, hogy a ledolgozott időszak egy részét elismerjük számukra, és ezzel csökkenhet a kötelező nyári szakmai gyakorlatuk. Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 8 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

9 9. A projekt folyamatos értékelésére alkalmazott módszerek, az eredmények továbbélése, a projekt folytatása, újabb projektek megvalósítása érdekében tett lépések Mutassa be, hogy kik értékelték a projekt egyes szakaszait (pl. kiválasztás, felkészítés, gyakorlat stb.), résztvevőit és a projekt eredményességét. Mutassa be az értékelés módszereit, gyakoriságát és a kapott eredményeket, tanulságokat. Kérjük, csatoljon mintát az értékelésekről (pl.: teszt, értékelőlap) ha releváns. Szakmai előkészítés szakasza (2011. április június 16): - a kiutazás előtti szakmai és nyelvi felkészítés kivitelezése és ennek értékelése feladatlapokkal. Rendszeresen ellenőriztük a füzeteiket, áruismereti, áruforgalmi, marketing és vállalkozástani feladatokat oldottunk meg és értékeltük a megoldásokat szóbeli interjúk és szituációs feladatok segítségével. - Felelős: Barta Andrea - szakmai tanár, Cs. Tóth Ibolya szaktanár és konfliktuskezelési tréner, Székely Júlia - koordinátor, Boros Lászlóné - igazgatóhelyettes. - a szakmai felkészítés hatékonyságát értékeltük pontozólapokon a kedvezményezettekkel. Itt kerülhet részletes elbírálásra a szakmai, nyelvi és kulturális felkészítő folyamat. Szakmai gyakorlat teljesítésének szakasza (2011. június július 16.) - jelenléti ívet készítettek és vezettek - Felelős:Janet Wonnacott, az Almond Vocational Link által kinevezett mentor, aki aláírásával igazolta, hogy a kedvezményezett minden munkanapon megjelent - szakmai és szociális kérdésekről naplót vezettek a kedvezményezettek, ahol feljegyezték tapasztalataikat, valamint minden nap végén értékelték a velük történteket, kitérve az új szakmai ismeretekre, és arra, hogy ezek számukra milyen fejlődési lehetőséget biztosítanak - folyamatos tutorálás és mentorálás történt a helyszínen, szóbeli megkérdezések és kapcsolattartás, visszajelzések rögzítése úgy fogadóintézményi, mint kedvezményezetti szempontból - Felelős: Dévai Zsófia - szakmai értékelés és véleményezés történt a kedvezményezettek munkájáról és szociális viselkedésükről - Felelős: Janet Wonnacott, az Almond Vocational Link részéről, valamint a konkrét gyakorlati helyek illetékes munkatársai Gyakorlat teljesítése utáni felmérés és terjesztés szakasza (2011. július december 31) - a tanulók által vezetett naplók elemzése és értékelése, a jelenléti ív ellenőrzése - Felelős: Székely Júlia, Varga Zoltán - a kedvezményezettek szakmai, illetve nyelvi tudásának fejlődését felmértük a kiutazás után, feladatlapokkal, szóbeli interjúkkal, csoportos és egyéni munkával. - Felelős: szaktanárok - a kedvezményezettek csoportjának szakmai kompetenciáját összehasonlítottuk tesztek és csoportos beszélgetések során egy referencia csoport teljesítményével - Felelős: szaktanárok - visszajelzések és értékelés a kedvezményezettek, illetve szüleinek részéről előre elkészített értékelési lappal. Úgy a szakmai fejlődéssel, mint a társadalmi környezettel, életvitellel kapcsolatos megélt élményeiket értékeltük. Ugyanakkor a projekt menedzsment munkájának értékelése - a projekt menedzsment önértékelése, összegeztük a megszerzett tapasztalatokat, illetve megvizsgáltuk, hogy az egyes résztvevők (személyek és intézmények) projekttel szembeni elvárásai teljesültek-e. - Felelős: Varga Zoltán igazgató - folytatjuk a kapcsolatot az Almond Vocational Link intézménnyel, szándékozunk újabb pályázatot benyújtani és új, közös mobilitási projektben részt venni. 10. Mutassa be projekt során szerzett tapasztalatok és az elért eredmények széles körű terjesztésének módszereit, célcsoportjait és fórumait. Kérjük, adja meg ezek elérhetőségét (pl.: rendezvény és résztvevők célcsoportja, újság / szaklap megnevezése, honlap amennyiben az intézmény honlapján keresztül kerül sor az eredmények terjesztésére, kérjük, hogy a pontos honlapcímet is adja meg!). A projekt megvalósítása során nyert hasznos tapasztalatokat (projektmenedzsment, módszertan, együttműködés, stb.) széleskörű terjesztettük valamenyi érdekelt fél számára. Tájékoztatókat szerveztünk a tanulók, valamint szülőiértekezletek során a szülők számára, bemutatva a külföldi szakmai gyakorlatban való részvétel feltéleit és előnyeit. A tanulók által vezetett szakmai és szociális naplókból, készített fényképekből illetve az összegyűjtött szakmai anyagokból kiállítás szerveztünk az iskola könyvtárában. Terjesztettük eredményeinket elektronikus úton, iskolai faliújságon, valamint tömegkommunikációs kapcsolatainkat is felhasználtuk a projekt eredményeinek terjesztésére. Iskolánk tagja a Belvárosi TISZK-nek, így ismertettük velük a szerzett tapasztalatokat és bemutattuk a külföldi szakmai gyakorlat nyújtotta lehetőségeket. Iskolánk volt a fő kedvezményezettje egy négy iskola együttműködését, illetve a szakmai képzés Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/... 9 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

10 megújítását célzó TÁMOP 2.2.3/B projektnek, így alkalmunk nyílt a kerületi és városi szinten velünk kapcsolatba kerülő iskolák (általános-, ahonnan érkeznek a tanulóink, valamint középiskolák), szakmai kamarák, saját gyakorlati helyeink számára bemutatni az eredményeinket. A projekt koordinátorával megjelent egy interjú a mobilitási projektekről a Tempus Közalapítvány Pályázati pavilonjának tavaszi kiadásában. Intézményünkben ezen tanév november elején tartottuk a nyíltnapokat, valamint számos iskolabörzén is jelen voltunk. Ezeket az eseményeket is felhasználtuk az elért erdemények bemutatására, képekkel és számítógépes prezentációval. A disszeminációs tevékenység folyamatos volt. Ellenőrzési pontokat állítottunk fel (2011. jún az előkészítési tevékenység, júl a szakmai gyakorlat teljesítésének, dec a projekt eredményei terjesztésének ellenőrzése) 11. A projekt megvalósítása során felmerült nehézségek és megoldásaik. Eltérések a pályázatban elfogadottakhoz képest: mi az, ami nem valósult meg; milyen módosításokra volt szükség? Előfordultak-e előre nem várt események? Ha igen, akkor ezeket hogyan oldották meg? A projekt megvalósítása során adódtak kisebb nehézségek, de ezek egyike sem okozta a pályázatban foglalt célok megváltoztatását. Az egyik ilyen módosítás a kiutazás dátumának megváltoztatása volt. A szerződésben megjelölt június 20-i időpontot egy héttel későbbre kellett tolnunk, hogy a kedvezményezettek letehessék az előrehozott érettségit. A Nemzeti Irodával egyeztetve, ezt a módosítás nem igényelt szerződés változtatást, hisz nem módosult a projekt befejezésének a határideje. A másik módosítás a fogadó / közvetítő intézmény személyében történt. A pályázat benyújtásakor az előző projektünk során már bevált European Training Consortium intézményt kerestük meg, akik szívesen álltak rendelkezésünkre, és elküldték a szándéknyilatkozatot. Sajnos a 2010-es év végére gazdasági nehézségek jelentkeztek náluk és bezárták az irodájukat. Partnercserére kényszerültünk, így az új közvetítő szervezetet az Almond Vocational Link-et a Nemzeti Iroda Leonardo partnerkeresési adatbázisában találtuk meg. Jeleztük a Nemzeti Iroda felé a változást, de ez sem igényelt szerződésmódosítást. Nagyon jól sikerült velük az együttműködés, így szándékozunk újabb pályázatot benyújtani és ehhez szívesen állnak rendelkezésünkre. 12. A projekt megvalósításához igénybe vett egyéb finanszírozási források (ha voltak) A projekt megvalósításához igénybe kellett vennünk további alapítványi segítséget. Az utazási költségek (repülőjegy, reptéri illetékek, valamint a London, Plymouth transzfer szállítás költsége), illetve a biztosítási díjak oly mértékben felemésztették a mobilitási pénzeszközeinket, hogy nem tudtuk volna fedezni a szállás, étkezés és helyi közlekedési díjainkat. Köztudott, hogy az Egyesült Királyság azon országok közé tartozik, ahol a megélhetés az átlagnál több pénzbe kerül, főleg a nyári időszakban magasabbak a költségek. Sajnos, mivel tanulóink tanév során nem utazhatnak, sőt ez alkalommal a kiutazás csúszott az érettségi miatt, nem sikerült olcsóbb megélhetést biztosítani. Ugyanakkor figyelembe vettük, hogy a Leonardo projekt által nyújtott pénz csupán támogatás és általában nem fedezi teljes egészében a projekt költségeit, hogy lefedjük a kedvezményezettek megélhetési kiadásait az oktatási alapítvány segítségét kértük III. AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA Számoljon be az elért eredményekről a projekt különböző szereplői (résztvevők, küldő- és fogadó intézmények, közvetítő intézmények) szemszögéből, valamint mutassa be a projekt további hatásait az adott szektorra, illetve régióra nézve! Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/ LEONARDO DA VINCI PROGRAM

11 1. A projekt eredményei a résztvevők számára Készségek és képességek fejlődése (szakmai, idegennyelv-ismeret, informatikai, interkulturális, szociális) A projekt során véleményünk szerint a kedvezményezettek az elméletben már előtte elsajátított szakmai ismereteiket bővítették gyakorlati tapasztalatokkal, Megismertek új termékeket, a karitatív munkát, beszerzési, készletezési, értékesítési döntéseket, valamint áruforgalmi, és logisztikai módszereket. Új fizetési technikákkal, marketing kommunikációs eszközökkel találkoztak és alkalmazták őket. Reméljük, hogy bizonyítani tudtuk számukra az európai szintű integrációt az iskola világa, tehát az elméleti oktatás és a munka világa, a gyakorlati képzés között, azáltal, hogy amit az egyik országban elsajátítottak az elméletben alkalmazni tudják egy másik ország kereskedelmi gyakorlatában. Ugyanakkor lehetőségük nyílt arra, hogy az európai üzleti szektor munkaköreinek követelményrendszerét és jellegzetességeit feltérképezhessék. Megismerték Plymouth és Devon megye, a vendéglátó terület, kulturális, szociális és gazdasági tényezőit, hisz hétvégi kirándulásaink során hangsúlyt fektettünk a vidéki élet feltérképezésére. A tanulók nagy része már járt az Egyesült Királyságban, de csupán Londont és környékét ismerték, így Dél Nyugat Anglia tengerpartjának felfedezése az összes kedvezményezett számára új élményt jelentett. Olyan jártasságokat sikerült kialakítani, mint a felelősségvállalás, a feladat-végrehajtás, a pontosság, a fogadó családoknál eltöltött három hét minden kedvezményezett esetében az alkalmazkodó- és segítőkészséget erősítette Amennyiben releváns: a nemek közti esélyegyenlőség elősegítése a munkaerő-piaci integráció elősegítése a szociális kirekesztettség elleni küzdelem elősegítése (hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékkal élők) a szakképzési szakértők képzése esetén: o a különböző képzési rendszerek megismerésének elősegítése, o tapasztalatcsere a szakképzés vonatkozásában, o új számítástechnikai ismeretek, szaknyelvi ismeretek A projekt egyik legfontosabb eredménye szerintünk, hogy elősegítette a kedvezményezettek társadalmi beilleszkedését - az oktatáshoz, a képzéshez és a munkaerő-piachoz való hozzáférés tekintetében, a minden embert megillető - esélyegyenlőség elve alapján. Eredményként tartható számon az a tény is, hogy a projekt hozzájárult az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség előmozdításához. Mindegyik kedvezményezett azt jelezte vissza, hogy a kereskedelmi marketing szakmában szándékszik továbbtanulni, és majdan dolgozni. Nem utolsó sorban eredményként említhetjük az iskola számára, hogy sikerült felkészíteni ezeket a fiatalokat az európai munkaerőpiac elvárásainak megfelelően, hogy az unió egész területén megállják a helyüket. Egyéb eredmények 2. A projekt hasznossága az együttműködő partnerek szempontjából a képzőintézmények nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítése a projekteredmények beépítése az intézmény képzési tervébe A mai komplex gazdasági - társadalmi közegben megnövekedett az egyének választási lehetősége - ezzel együtt a felelőssége is - saját életük egyedi alakítására. Ennek érdekében a szakképző intézményekre hárul az a feladat, hogy a fiataloknak biztosítsa azokat a körülményeket, amelyek által szakmai készségeiket fejleszteni tudják és kialakulnak bennük azok a kompetenciák, melyek elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra való bejutásuk minél zökkenőmentesebb Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/ LEONARDO DA VINCI PROGRAM

12 legyen. A munkaerő-piaci érvényesülés szempontjából fontos kompetenciák, mint például a nyelvtudás, informatika, tanulási képesség, szakmai tudás, együttműködési képesség hangsúlyozása és előtérbe helyezése elengedhetetlen az oktatás eredményességének javításához. Ezért iskolánk a projekt által kínált szakmai gyakorlatot olyan lehetőségnek ítéli meg, mely beépítve a képzési tervben egy többletet jelent a többi szakképző intézménnyel szemben. Olyan minőségű szakmai alapot tudunk így nyújtani a jövendőbeli munkavállalók számára, mely megerősíti bennük az élethosszig tartó képzés szükségszerűségét. Az Almond Vocational Link megbízható, együttműködő partnernek bizonyult, amelyikkel a jövőben is fenn kívánjuk tartani a kapcsolatot, és újabb pályázatokat szándékozunk közösen beadni. Igyekszünk megragadni minden kínálkozó alkalmat, hisz az ilyen lehetőségek növelik az iskola vonzerejét és erősítik jóhírét. 3. A projekt egyéb eredményei, hatásai (ha releváns) szektoron belüli fejlesztések (vállalatok közti együttműködés, az oktatási/képzőintézmények és a munkaerőpiac közti együttműködés az adott szektor képzési szükségleteire adott válaszok) regionális fejlesztések és együttműködések elősegítése egyéb idetartozó információ 4. Egyéb megjegyzések a projekt megvalósításával kapcsolatban. Vélemények, javaslatok a Nemzeti Iroda felé. Támogatási szerződés száma : 10/0242-L/ LEONARDO DA VINCI PROGRAM

13 IV. A ZÁRÓBESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI Kérjük, az alább felsorolt dokumentumokat mellékelje a záró tartalmi beszámolóhoz! A beküldendő dokumentumokról további részletes információt talál a Projektmenedzsment kézikönyv 2010, 6. Beszámolás c. fejezetében. Kérjük, a beszámoló beküldése előtt olvassa el figyelmesen! A kézikönyv és az összes szerződésmelléklet elérhető: Pályázatok» Egész életen át tartó tanulás program» Leonardo da Vinci» Mobilitás» Nyertes pályázóink figyelmébe 1. Idegennyelvű összefoglaló a projektről (ld. 1. pont) 2. Záró pénzügyi és statisztikai beszámoló Excel-tábláit a Rap4Leo adatbázisból kinyomtatva (Kérjük, figyeljen arra, hogy a táblázat mindegyik munkalapját nyomtassa ki!) Kérjük, az összes megvalósult kiutazásra vonatkozóan vigye fel az adatbázisba a következő adatokat, amelyekből aztán az adatbázis az Excel-táblákat generálja 1 : Kiutazások adatai Résztvevők adatai Partnerintézmények adatai Felmerült projektköltségek (Záró pénzügyi beszámoló) Kérjük, hogy ne az adatbázis egyes oldalait nyomtassa ki, hanem az adatbázis által generált Exceltábla összes lapfülét (véglegesítés után a megjelenő XL ikonra kattintva tudják elérni): A. Információ a partnerekről: Küldő intézmények; Fogadó intézmények; Egyéb intézmények; B. Információ a résztvevőkről; Információ a kísérő személyekről; C. Felkészítés költségei ; D. Résztvevők mobilitási költségei ; E. Összefoglaló pénzügyi táblázat Kérjük, hogy a záró pénzügyi beszámoló összefoglaló pénzügyi táblázatát tartalmazó oldalát hitelesítse intézménye hivatalos képviselője aláírásával és pecsétjével! 3. Europass mobilitási igazolvány vagy a fogadó intézmény egyéb igazolásának másolatát minden egyes megvalósult szakmai gyakorlatról/tanulmányútról. Az igazolásnak tartalmaznia kell a résztvevő nevét, a külföldi gyakorlat/tanulmányút pontos időtartamát, valamint az elvégzett feladatok/szakmai program bemutatását. A fogadó intézmény egyéb igazolásának másolatát a kísérő személyekre vonatkozóan Kiutazói elégedettségi online kérdőíveket a Rap4Leo adatbázisból elküldve Kérjük, ellenőrizze, hogy a Rap4Leo adatbázisban minden résztvevő kitöltötte-e az online kérdőívet. A kitöltött kérdőíveket nem kell kinyomtatni, elegendő az adatbázison keresztül online elküldeni a Nemzeti Irodának. 5. A megvalósult gyakorlatokról/tanulmányutakról készített, a résztvevők által aláírt, kiutazói munkanaplók/beszámolók 50%-ának (max. 20 db) másolatát. ELEGENDŐ beszkennelve, CD/DVD-re írva! 6. A szakképzési szakértők célcsoportjában a munkanaplók mellett egy publikálható (közös) szakmai összefoglalót (Ld. Projektmenedzsment kézikönyv 2010., Résztvevői beszámolók c. pont) 7. Azon résztvevők hátrányos helyzetét igazoló dokumentumokat, akik számára a moblitási pályázatban magasabb összegű mobilitási támogatást igényeltek és kaptak (ha voltak ilyenek). 8. Kétfajta igazoló dokumentum másolatát a felkészítés megtörténtéről és a résztvevőiről. 1 2 Ehhez segítséget nyújt a Rap4Leo Kézikönyv Az igazoláson rögzített időtartam alapján kerül megítélésre a mobilitási támogatás 1 3 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

14 A projektgazda köteles az említett dokumentumokat és a projekttel összefüggő valamennyi pénzügyi bizonylatot a támogatás utolsó részletének kézhezvételét követő 5 évig megőrizni. A projektgazdának a Nemzeti Iroda kérésére helyszíni ellenőrzés és/vagy átfogó ellenőrzés esetén be kell nyújtania a projekttel összefüggő dokumentumokat és pénzügyi bizonylatokat a Leonardo da Vinci támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztására. Ilyen további dokumentumok lehetnek: A résztvevőknek járó Leonardo da Vinci támogatás kifizetését igazoló dokumentumok A kiválasztás dokumentumai és a jelentkezők anyagai A felkészítés dokumentációja (szerződések, megbízások, óraszámok igazolása, jelenléti ívek, naplók stb.) A kiutazókkal és a partnerintézménnyel kötött (kitöltött és aláírt) szerződés(ek) és azok mellékletei (Képzési megállapodás vagy Munkaprogram) Kísérő tanárok megbízása, vagy ezt igazoló más dokumentum (ha releváns) Az összes résztvevői beszámoló, a résztvevők által aláírva Elnyert tanúsítvány esetén (amennyiben releváns): a tanúsítványi pályázatban hivatkozott dokumentumok 1 4 LEONARDO DA VINCI PROGRAM

A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE!

A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE! A BESZÁMOLÓ FORMA TESZTELÉS CÉLÁJRA HASZNÁLHATÓ ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, VALAMINT A NEMZETI IRODÁK HASZNÁLATÁRA KÉSZÜLT. KÉRJÜK, NE TERJESSZE! A. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK KÖRNYEZET: TEST Kérjük, töltse ki

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Zárótanulmány A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció keretében a kódszámú, Esélyt a jövőnek! elnevezésű pályázati projekt eredményeiről a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS. 2007. év. 2008. május TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY ÉVES JELENTÉS 2007. év 2008. május Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 I. A TKA feladatainak rövid áttekintése... 5 I.1. Rövid történet... 5 I.2. 2007-ben kezelt programok

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 7. A tanulók menedzselése Szemere Bertalan Szakközépiskola,

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN

INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK, SZAKKÖZÉPISKOLÁSOK FOGADÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉS KERETÉBEN ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA GRUBER MÓNIKA - NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS ANNA INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ AZ ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐ GIMNAZISTÁK,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233

1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Tel./fax. 212-57-04/233 ANTONI GÁBORNÉ DARÓCZY ESZTER FECZERNÉ BÉDY CSILLA FÓRIS JOHANNA - GRUBER MÓNIKA KÉKESNÉ CZINDER GABRIELLA - KIS BENEDEKNÉ NAGYNÉ KIJÁTZ EDINA PETRÉNYI HAJNALKA - SZUHAJ ESZTER VARGA ATTILÁNÉ VARGÁNÉ KISS

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN

Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN Ajánlás AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSÉHEZ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZERBEN 2 TARTALOM KÜLDETÉS... 5 ELŐZMÉNYEK, JELENLEGI ÁLLAPOT... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 1. 1. Nemzeti köznevelési törvény...

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei

Nevelési program. 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti elemei 1.1. A múltbeli értékek megőrzése mellett továbbra is a gimnázium kettős funkciójának

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben