JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről április

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-19-38/ Témaszám: 664 Vizsgálat-azonosító szám: V0109 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Dr. Podonyi László igazgatóhelyettes Az ellenőrzést végezték: Bátory Béláné számvevő tanácsos, tanácsadó Dr. Beregi Anna számvevő Biró Endre számvevő tanácsos Dr. Majoros Sándor számvevő tanácsos, tanácsadó Rideg Margit számvevő tanácsos, főtanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Vélemény a Duna Televízió Részvénytársaság évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságáról, indokoltságáról sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 16 A/ A HUNGÁRIA TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE, GAZDÁLKODÁSA, TULAJDONOSI TEVÉKENYSÉGE A közalapítvány működésének szabályozottsága A közalapítvány célja, feladatai A közalapítvány Kuratóriumának és elnökségének működése Az Ellenőrző Testület és a közalapítvány hivatali szervének működése A közalapítvány gazdálkodási ügyvitelének, könyvvezetésének szabályozottsága A közalapítvány gazdálkodása Az Alapító Okiratban meghatározott gazdálkodási szabályok, a pénzügyi és a bizonylati fegyelem érvényesülése Az éves gazdálkodási tervek megalapozottsága és végrehajtása A közalapítvány működési költségei, vagyoni helyzete A közalapítvány tulajdonosi jogainak gyakorlása A Kuratórium és elnökségének működése, a testületi döntések törvényessége, megalapozottsága A Duna TV Rt. elnökeinek pályázatban vállalt célkitűzései teljesítésének értékelése 27 B/ A DUNA TV RT. MŰKÖDÉSE, GAZDÁLKODÁSA A Duna TV Rt. működésének szabályozottsága A Hungária Televízió Közalapítvány, a Duna TV Rt. és a Duna TV Rt. Felügyelő Bizottsága kapcsolatrendszerének szabályozottsága A jogszabályi előírások és a Duna TV Rt. belső szabályzatainak összhangja A Duna TV Rt. gazdálkodása A gazdálkodás tervezése A pénzügyi források megalapozottsága, a költségtervek készítése A részvénytársaság rentábilis működésére vonatkozó üzleti tervek, tanácsadói, szakértői szerződések A központi költségvetésből származó támogatások felhasználásának szabályszerűsége 36 1

4 2.3. A bevételek és költségek (ráfordítások) alakulása A bevételek és költségek (ráfordítások) változásának tervszerűsége A gazdálkodás eredményessége, a részvénytársaság likviditása A gazdálkodás főbb elemei Eszköz- és vagyongazdálkodás A tárgyi eszközök összetétele, kihasználtsága, az ingatlanvagyon alakulása, a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések Beruházások, felújítások Az archiválás gyakorlata A műsorkészítés elszámolásának rendje A saját és külső gyártású, valamint a vásárolt műsorok aránya a műsoridőn belül, a fajlagos gyártási költségek alakulása A jogdíjak kifizetésének rendje Létszám- és bérgazdálkodás Egyéb működési célú költségek A Duna TV Rt. ellenőrzése A Duna TV Rt.-nél korábban végzett számvevőszéki ellenőrzések megállapításainak, javaslatainak hasznosulása 55 MELLÉKLETEK 1. Észrevételek 2. A Duna Televízió Rt. belső szabályzatairól 3. A szerződések nyilvántartásának rendje a Duna Televízió Rt.-nél 4. A Duna Televízió Rt. forgótőkehiánya 5. A Duna Televízió Rt. néhány konkrét bartermegállapodása 6. A Duna TV Rt. beruházásai 7. A közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések 8. A Duna TV Rt. szerkesztőségeiben tárolt saját műsoranyagok 9. A műsorstruktúra (műsorrács) változásai 10. A Duna TV Rt. összes élőmunka-ráfordítása 11. Táblázatok 12. Tanúsítványok FÜGGELÉKEK 1. A Duna TV Rt. szinkronstúdió beruházásának teljesítmény-ellenőrzése 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁFA APEH ÁPV Rt. ÁSZ BH Duna TV Rt. Duna TV ET FB Gt. HTV KA Kbt. KMSZ KSZ médiatörvény Mt. MTV Rt. MTV2 OGY OGY-határozat ORTT Ptk. Ptké. Szjt. SZMSZ Szt. Ügyrend általános forgalmi adó Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Állami Számvevőszék Bírósági Határozat Duna Televízió Részvénytársaság Duna Televízió Részvénytársaság Ellenőrző Testület Duna Televízió Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról Hungária Televízió Közalapítvány évi XL. törvény a közbeszerzésekről Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzat Kollektív Szerződés évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról Munka Törvénykönyve Magyar Televízió Részvénytársaság Magyar Televízió 2-es csatorna Országgyűlés 19/1996 (III. 8.) OGY határozat Országos Rádió és Televízió Testület évi. IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi 11. törvényerejű rendelet a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról évi LXXVI. törvény a szerzői jogról Szervezeti és Működési Szabályzat évi. C. törvény a számvitelről HTV KA Kuratóriuma Ellenőrző Testületének Ügyrendje 3

6

7 JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Hungária Televízió Közalapítványt (HTV KA) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (médiatörvény) alapján az Országgyűlés hozta létre a 19/1996. (III. 8.) OGY határozatával a Hungária Televízió Alapítvány átalakításával. A módosított Alapító Okirat szerint a HTV KA alapvető feladata, hogy a Duna Televízió Részvénytársaság (Duna TV Rt.) tulajdonosaként gondoskodjék a közszolgálati műsorszolgáltatás médiatörvényben meghatározott követelményeinek érvényesüléséről. A HTV KA saját vagyona 1997 elején 1,2 milliárd Ft volt. A médiatörvényben jóváhagyott mértékű működési célú támogatást az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) a Műsorszolgáltatási Alapból folyósítja a közalapítvány részére. A Duna TV Rt. saját vagyona 1997 elején 1,835 milliárd Ft volt. A társaság ben rendszeres (sugárzási díj, üzemben tartási díj, az üzemben tartási díj fizetése alól mentesítettek állam által átvállalt átalánya, ill. kiegészítése, koncessziós díj), és eseti (beruházási célú) támogatásban részesült a központi költségvetésből, illetve a Műsorszolgáltatási Alapból. A jelzett hat év alatt a fenti címeken összesen 33,7 milliárd Ft támogatást kapott, amely a bevételeit növelte. Ugyanezen időszak alatt a társaság összes bevétele 37,2 milliárd Ft, összes költsége és ráfordítása 37,8 milliárd Ft volt. A támogatás célját és mértékét a médiatörvény, illetve az éves költségvetési törvények határozták meg. A társaság saját vagyona a hat év alatt keletkezett összesen 662 millió Ft veszteség következtében 2002 végére 1,173 milliárd Ft-ra csökkent. A HTV KA gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Ptk. 74/G. (8) bekezdése, illetve a médiatörvény 60. (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék ellenőrzi. A HTV KA gazdálkodásának ellenőrzése részben a közalapítványnál, részben kapcsolódó ellenőrzésként a közalapítvány törzsvagyonát működtető Duna TV Rt.-nél helyszíni ellenőrzés keretében történt. A Duna TV Rt. működését, gazdálkodását legutóbb ben átfogóan ellenőrizte az Állami Számvevőszék, 2002-ben pedig az Országgyűlés 94/2002. (XI. 13.) OGY határozata alapján célvizsgálat keretében értékelte a Duna TV Rt évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságát, indokoltságát. 5

8 BEVEZETÉS A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Hungária Televízió Közalapítványnál a szervezeti és működési rend biztosította-e a feladatok hatékony ellátását, gazdálkodása törvényes és célszerű volt-e; a Kuratórium és a Kuratórium elnöksége törvényesen és célszerűen gyakorolta-e részvényesi jogait a Duna TV Rt. működése, gazdálkodása körében; az Ellenőrző Testület vizsgálatai és az ezek alapján tett intézkedések milyen hatást gyakoroltak a közalapítvány gazdasági-pénzügyi tevékenységére; a Duna Televízió Részvénytársaságnál az Alapító Okiratban foglaltaknak, illetve a közalapítvány Kuratóriuma és a Kuratórium elnöksége döntéseinek megfelelően, törvényesen és célszerűen gazdálkodtak-e a rendelkezésére bocsátott vagyonnal, a központi költségvetési támogatással, mi okozta saját vagyona csökkenését; a közszolgálati feladatai és működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei összhangban vannak-e; a társaság Felügyelő Bizottságának ellenőrzései és ezek alapján tett intézkedések milyen hatást gyakoroltak a részvénytársaság gazdasági-pénzügyi tevékenységére; az évi számvevőszéki ellenőrzés megállapításait és javaslatait hogyan hasznosította a társaság. A teljesítmény-ellenőrzés módszerével vizsgáltuk a Duna TV Rt évi szinkronstúdió-beruházását. Az ellenőrzés a beruházási projekt előkészítésének megalapozottságát, végrehajtásának eredményességét; a szinkronizálás korszerűsítése érdekében kitűzött célok megvalósulását értékelte. A teljesítmény-ellenőrzés megállapításait a függelék részletezi. Az ellenőrzés az évekre terjedt ki, de az ellenőrzés lezárásáig figyelemmel kísérte a gazdasági pénzügyi folyamatokat. A jelentés részletes megállapításaihoz kiegészítő információkat tartalmaznak a kapcsolódó mellékletek és a függelék. A jelentéstervezetet megküldtük a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának, a Miniszterelnök médiapolitikai főtanácsadójának, az ORTT elnökének, a Hungária Televízió Közalapítvány elnökének, Duna TV Rt. elnökének. Észrevételeiket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Hungária Televízió Alapítvány és a Duna TV Rt. megalakulása 1992-ben, a rendszerváltást követően történt, így a médiatörvény hatályba lépésével csak az alapítványnak közalapítvánnyá történő átalakítására volt szükség. A közalapítványt az alapító Kormány kezdeményezésére az Országgyűlés alakította át. Az átalakításkor az Országgyűlés fenntartotta a létrehozáskor megjelölt célt: A Magyar Köztársaság Alkotmánya 6. -ának (3) bekezdése megvalósítása érdekében televízióműsor sugárzása Közép- és Kelet-Európában, különösen az országon kívül élő magyarok számára. A műsorszolgáltatás szolgálja a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését; a tárgyilagos Magyarország- és magyarság-kép kialakítását; a népek közötti és a nemzetközi kapcsolatok ápolását és erősítését; a magyar kisebbségek identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzését. A közalapítvány és a társaság vagyona a vizsgált időszak alatt mintegy harmadával csökkent. A bevételek ilyen arányban nem nyújtottak fedezetet a működés költségeire. A társaság alapítás után beszerzett eszközei az adott kor színvonalának megfeleltek, de fejlesztési források hiányában folyamatosan elavultak. 1 Az időszak végére a visszafogott költségfelhasználás és a fejlesztések elmaradása gátjává vált a modernebb műsorstruktúra és színvonal kialakításának. A közalapítvány Alapító Okirata megfelel a Ptk. előírásainak, tartalmi változtatására a vizsgált időszakban nem került sor, rendelkezései a közalapítvány működésében érvényesültek. A közalapítvány működésének szabályait összefoglaló SZMSZ a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A közalapítvány Kuratóriumának és a Kuratórium elnökségének működésében tapasztalható hibák nem a szabályozás hiányosságaira, pontatlanságaira vezethetők vissza. A közalapítvány Ellenőrző Testületének 1997-től 2002 júniusáig nem volt munkaterve, és testületi üléseket nem tartott. Ez idő alatt a Kuratórium Duna TV Rt.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogai gyakorlásával kapcsolatban az Ellenőrző Testület nem hozott határozatot, nem foglalt állást, nem kifogásolta a Kuratórium működése során tapasztalt hiányosságokat júniusától rendszeresen tartott testületi üléseken, jegyzőkönyvben rögzítve, 2003 februárjától ügyrend alapján végzi munkáját. A közalapítvány a gazdálkodására vonatkozó előírásokat betartotta. A gazdálkodás kötelező szabályzataival rendelkezett, bár az új szabályzatok hatályba léptetésével egyidejűleg a korábbi szabályzatok hatályon kívül helyezése nem történt meg. 1 Vélemény a Duna Televízió Részvénytársaság évi költségvetési támogatási igényének megalapozottságáról, indokoltságáról Állami Számvevőszék, december 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A közalapítvány minden ténylegesen felmerült és igazolt költséget megtérített az elnökség, a Kuratórium delegált tagjai és az Ellenőrző Testület tagjai számára. Jelenleg azonban nincs szabályozva, hogy a közalapítvány tisztségviselőinek a médiatörvény szerinti költségtérítés keretében milyen eszközöket és juttatásokat szükséges biztosítani. A Kuratórium 23, az elnökség a médiatörvényben minimumként előírt 8 taggal végezte feladatait. Ez alól kivétel a III V. közötti időszak, amikor is az elnökség csak négytagú volt, mivel az Országgyűlés az elnökségi tagokat a törvényben előírt határidőn belül nem választotta meg. A kuratóriumi és az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készült, amely a Kuratórium titkárságán megtalálható. A Kuratórium működésében minden évben visszatérő probléma volt a kuratóriumi tagok választásának, beiktatásának időpontja, mert az éves beszámolók elfogadásáról olyan összetételű kuratóriumnak kellett rövid határidőn belül döntenie, amely kuratórium nem rendelkezett a döntéshez szükséges elégséges információval, idővel. A március és május közötti időszakban a határozatok az ún. csonka Kuratórium többségi részvételével születtek. A csonka Kuratórium működési időszakában hozott minősített szótöbbséghez kötött - határozatok az Alkotmánybíróság határozata értelmezésének kiterjesztésével nem törvénybe ütközőek. Ez vonatkozik a csonka Kuratórium működésének időszakában végrehajtott elnökválasztásra is. A Duna TV Rt. finanszírozásában a költségvetési támogatás mértéke független volt a társaság tevékenységének színvonalától, eredményességétől, "piacképességétől". Az adásidő, a műsor- és költségtervek évenkénti jóváhagyásakor követelmény a Kuratórium részéről a finanszírozási háttér előzetes biztosítása. Az éves üzleti tervekben megfogalmazott célkitűzések megvalósításához szükséges források biztosításához azonban a közalapítvány nem rendelkezett befolyással. A tervektől való eltérés év közbeni ellensúlyozására a Kuratóriumnak csak a kiadások és a beruházások visszafogása vagy elhalasztása állt rendelkezésre. A Kuratórium és elnöksége az üzleti tervek elfogadását követően év közben folyamatosan ellenőrizte a Duna TV Rt. gazdálkodását között a Kuratórium és elnöksége minden évben értékelte a hivatalban lévő elnök pályázatba foglalt vállalásainak teljesítését. Az évi elnöki pályáztatás rendszerétől eltérően sem a évi pályázati kiírás, sem a nyertes pályázat nem tartalmazott részletes, számon kérhető gazdálkodási tervet, mutatókat. Ezek hiányában az értékelést csak szubjektív szempontok szerint lehetett végrehajtani. A szeptember óta hivatalban lévő elnök pályázatában 32 sürgős teendőt sorolt fel. A évek lezárását követően az értékelés nem tért ki olyan a működés szempontjából fontos vállalásra, mint a reklámszerződések felülvizsgálata, rendezni kell a viszonyunkat a Magyar Televízióval, a nézettségi küszöbérték meghatározása és bevezetése, valamint a filmkészlet felmérése. A Duna TV Rt. működését alapvetően meghatározó belső szabályzatok a vonatkozó jogszabályok, országgyűlési határozatok figyelembevételével készültek el, az Archiválási Szabályzat jóváhagyására viszont nem került sor. A társaság vizsgált időszakban hatályon kívül helyezett és hatályos Szervezeti és 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Működési Szabályzatai, ideértve a vázlatos tervezetet is, számos ponton nem felelnek meg egy szervezeti és működési szabályzat tartalmi követelményeinek. A rendkívül tagolt szervezetben a felügyeleti, irányítási jogok megfogalmazása pontatlan, a feladat- és hatáskörök tényleges meghatározása hiányzik, bizonytalan, egymásnak ellentmondó, vagy nem értelmezhető rendelkezéseket tartalmaz, szerkezetileg pedig nehezen követhető. A társaság Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzata mind tartalmában, mind gyakorlatában megfelelően szolgálja a médiatörvényben megfogalmazott követelményeket. A társaságnak nincs a médiatörvény által előírt, az ORTT által elfogadott archiválási szabályzata, amely számon kérhető alapját képezné archiválási tevékenységének. Az ORTT ugyanis elmulasztotta az önmaga számára előírt azon feladat végrehajtását, miszerint kidolgozza azokat a szempontokat, amelyek alapján a közszolgálati műsorszolgáltatók által készített szabályzatok harmonizálhatóak egymással decembere óta eltelt négy év alatt dokumentáltan a Kuratórium, annak elnöksége, a Duna TV Rt. elnöke sem kezdeményezte az ORTT-nél az archiválási szabályzat újratárgyalását, elfogadtatását. Az ORTT elnöke a jelentéstervezetre adott észrevételében jelezte, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók archívumaira vonatkozó közös, új szempontrendszer ORTT általi kidolgozása jelenleg nem aktuális. Ezért felhívja a Duna Tv-t az aktuális archiválási szabályzatának megküldésére, hogy annak értékelése után egyetértési jogát gyakorolhassa. A számviteli törvényben előírt szabályzatokkal a vizsgált időszakban a társaság rendelkezett. A Duna TV Rt. az éves üzleti tervét minden évben elkészítette, és azt a közgyűlés jóváhagyta. Az évi számvevőszéki vizsgálatot követően több pozitív változás is volt a társaság tervezési tevékenységében. A társaság a tervezési tevékenység összehangolt, operatív irányítására létrehozta a Kontrolling Főosztályt. Az éves üzleti tervek korábbiaknál részletezettebb, számon kérhetőbb adatokat tartalmaztak re megvalósult az egységes számítógépes rendszerre épülő integrált vállalatirányítási rendszer, amely lehetőséget ad a tervezéshez, a döntés-előkészítéshez szükséges hatékony információáramlásra, a gazdálkodás tervszerűségének naprakész kontrolljára. A Duna TV Rt. teljes bevételének 88-93%-át a médiatörvényben meghatározott támogatások tették ki, alakulásukra a társaságnak nem volt közvetlen hatása. Az e körbe tartozó bevételek közül problémát jelentett az üzemben tartási díj megtervezése. Ez a bevétel ben minden évben kevesebb volt a tervezettnél millió Ft-tal, pedig a társaság az ORTT tervszámaiból várhatónál kevesebb összeggel számolt. Az üzemben tartási díj beszedésére a társaság nem gyakorolhatott hatást. Az a változás, hogy a Kormány 2002 közepétől átvállalta a díjfizetést, és a közszolgálati médiatársaságok között felosztandó díj összege szerepel a központi költségvetésben, továbbá, hogy rendszere van az üzemben tartási díj érkezésének, a bevétel tervezhetősége és a likviditási egyensúly szempontjából minőségi előrelépést jelentett a társaság gazdálkodásában. A társaságnál a műsorgyártásra fordítható költségkeret felhasználásának megtervezése során részletesen foglalkoznak az elfogadott műsorok megvalósításának várható költségeivel. A műsorok költségvetésének összeállításánál kötelező figyelembe venni a társaság piaci ár alapú, aktuális belső árait. A piaci ár alapú belső árak biztosítják a külső és belső gyártású produkciók pénzügyi összemérhetőségét. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A társaság gazdálkodási eredményességére vonatkozó elképzeléseket ben az éves üzleti tervekben előirányzott 2 85 millió Ft közötti veszteségek fejezik ki. Ez a terv is a költségek alakulásának állandó figyelését igényelte, mert a belső szabályzatok előírásai önmagukban kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a gazdasági folyamatok a tervek szerint haladjanak. Folyamatosan születtek szigorító intézkedések a költségek visszafogása, a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. A gazdálkodást az éppen adott helyzethez való alkalmazkodás jellemezte, de 2002-ben ennél több is történt: elkezdődött az üzemszervezésben, a honoráriumokban rejlő tartalékok felhasználásának folyamata. Ez jelentős gazdasági sikerrel járt, amely a négy veszteséges év után a társaság terven felüli nyereségében mutatkozott meg. Az eredmény mögött azonban még további tartalékok, illetve feszültségek egyaránt megtalálhatók. A társaságnál hosszabb ideje alulfoglalkoztatottság van, a létszám kérdésében még sincs említésre méltó elmozdulás. A gazdasági egyensúlyt pedig sikerült ugyan 2002-ben megvalósítani a Duna TV Rt.-nek, de ennek részben a műsorok pénzügyi megszorítása, elszegényedése volt az ára. A társaság szerződéseinek nyilvántartása nem alkalmas arra, hogy teljes körű képet adjon az ban megkötött szerződésekről, hogy követhető legyen a vállalt kötelezettségek nagysága, ellenőrizhető legyen a szerződések teljesítése, illetve a szerződéses teljesítmények hasznosítása. Az ötszázezer forintos szerződési értéket meghaladó szerződéseiről a médiatörvényben előírt külön nyilvántartása nincs a társaságnak. A társaság a teljes bevételének 88-93%-ához jutott rendszeres támogatásként a médiatörvényben meghatározott formákban és mértékben. A 2002-ben a támogatásból származó 6,1 milliárd Ft bevétel 33,7%-kal haladta meg az ben kapott összeget. Ugyanezen időszak alatt az infláció mértéke 58,8% volt júliusától már nemcsak a mentesítettek miatti támogatás és a sugárzási díj támogatásának forrása a központi költségvetés, hanem a Kormány vállalása következtében az üzemben tartási díjé is. Az átvállalt összeg megállapításának alapja 2002-ben és 2003-ban is a évben ténylegesen beszedett, a fogyasztói árindexváltozás mértékével növelt üzemben tartási díjbevétel volt. A évi ténylegesen beszedett díj alapul vétele a társaságot hátrányosan érintette, mivel az üzemben tartási díj beszedésének hatékonysága 2001-ben a társaság megítélése szerint rendkívül alacsony volt. A médiatörvényben meghatározott formákban és mértékben nyújtott támogatások felhasználása szabályszerű volt a társaságnál. A rendszeres támogatáson felül három alkalommal eseti központi költségvetési támogatásban is részesült a társaság. Az évi támogatás felhasználása célszerűen, elszámolása szabályszerűen megtörtént, a másik kettő felhasználásának elszámolása a helyszíni vizsgálat idején még nem volt esedékes. Az év kivételével a társaság összes elszámolt bevétele, illetve összes elszámolt költsége és ráfordítása is kevesebb volt a tervezettnél. A bevételek és a költségek, ráfordítások változásának tervszerűsége tekintetében legrosszabb év a 2001-es év volt. A bevételi tervek nem teljesültek, a költségeket viszont nem sikerült a kellő mértékben csökkenteni. A legjobb év viszont a es év volt: a társaság bevétele kevesebbel nőtt ugyan a tervezettnél, de költségeinek csökkenése közel kétszerese volt a tervezett csökkenésnek. A költségalakulásban a belső intézkedéseknek volt szerepe. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A társaság éves mérleg szerinti eredménye az előzőekből következően ugyancsak minden évben tervszerűtlenül alakult. A társaság ben hat év alatt keletkezett nyeresége és vesztesége együtt a tervezett 70 millió Ft nyereséggel szemben 662 millió Ft veszteség volt, amely a hat év alatt felmerült összes költségnek és ráfordításnak 1,7%-át teszi ki. A társaság a megalakulása óta forgótőkehiánnyal küzdött. A hiány nagyságáról a tulajdonos közalapítvány és a társaság véleménye eltért közepén a közalapítvány a forgótőkehiány megszüntetésére 3 milliárd Ft forgótőkejuttatást tartott szükségesnek, a társaság elnöke viszont a forgótőke hiányát egyszeri, 2 milliárd Ft tőkejuttatással látta pótolhatónak, amelyből egymilliárd forint a hiány pótlásán túli tartalék. Amennyiben a társaság tényleges bevétele nem kevesebb, mint amennyinek elköltését tervezte, és a bevétel kiszámíthatóan érkezik, akkor nem alakul ki nála olyan mértékű likviditási hiány, amely ekkora forgótőke-tartalékot igényelne. A Duna TV Rt.-nél a tartós használatra rendelt tárgyi eszközök fejlesztésének finanszírozása nincs megoldva, a szabad tőke a társaság műszaki fejlesztéseihez hiányzik. A éveket kivéve éves szinten a társaság pénzügyi műveletei nyereségesek voltak, és ezen belül az összes kamatbevétele nagyobb volt, mint összes kamatkiadása. Ez a likviditási hiány ellen szól. A társaság 2001-ben és ben folyamatosan közel 100%-ig igénybe vette a rendelkezésére álló 200 millió Ft-os folyószámlahitel-keretet közepétől köszönhetően az üzemben tartási díj rendszeres érkezésének, valamint a 698,1 millió Ft költségvetési tőkejuttatásnak erre már nem volt szüksége félévkor sem a szállítói, sem az egyéb rövid lejáratú kötelezettségei között lejárt határidejű kötelezettsége nem volt a társaságnak. A Duna TV Rt ben új műsorszolgáltatóként, korszerű technikával kezdte meg működését. Az eszközparkjának bruttó és nettó értékei alapján azonban ma már a technika általános elöregedése állapítható meg ben a teljes eszközpark nettó és bruttó értékének aránya 73,1%, végére már csak 28,6% volt. A társaságnál a többi médiatársasághoz hasonlóan az eszközbeszerzés barterkereskedelem keretében történt. A reklámértékesítés területén barterkereskedelemmel szemben a fizetős értékesítés folyamatosan csökkent január óta külön elnöki utasítás foglalkozik a bartermegállapodások rendjével, ennek ellenére ez a terület nem mentes a problémáktól. A közbeszerzési törvény alkalmazása, illetve a barterszerződésekből származó tárgyi eszközök átvétele, bevételezése, házon belüli mozgása terén előfordultak hiányosságok és szabálytalanságok. Amortizációt meghaladó beruházásra a Duna TV 1998 óta nem volt képes, azzal együtt sem, hogy 2000-ben 140 millió hitelt is felvett, 2001-ben pedig 300 millió Ft beruházási céltámogatást is kapott az Illyés Közalapítványtól. Beruházási tervei kizárólag a társaság saját szempontjai alapján készültek, nincs nyoma annak, hogy a másik közszolgálati televízióval, az MTV Rt.-vel szempontokat egyeztettek volna, esetleg költségtakarékosságból közös beruházásba kezdtek volna. Erre törvényi előírás ugyan nincs, de a párhuzamosságok elkerülése a média költségvetési támogatásában indokolná valamilyen formában, 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK illetve szinten az egyeztetést. Az egyeztetést korlátozza a két közszolgálati televízió eltérő műsorgyártási struktúrája és műszaki-technikai színvonala. A beruházási igények között a évi beruházási tervek már fontossági rangsort is megállapítottak. A Duna TV Rt. a beruházási programja keretében a szinkronizálási tevékenységének minőségjavítása és az éves szinkronizálási kapacitás növelése céljából saját szinkronstúdiót hozott létre. A beruházás a kitűzött célját teljes körűen nem érte el: növekedett a szinkronizálási kapacitás, csökkent a külső kapacitás igénybevétele, korszerűsödtek a technológiai folyamatok és a hangtechnikai utómunkák, emelkedett a technikai minőség és a dramaturgia színvonala, valamint megfelelő munkahelyi környezet alakult ki, de a külső gyártású szinkronizáláshoz képest nem csökkentek a szinkronszolgáltatás költségei. A médiatörvény alapján nem határozható meg, hogy archívum tekintetében milyen nyilvántartás, feldolgozás, adattartalom felel meg a törvény előírásának, az ORTT sem közölte irányelveit. Az archiválási szabályzat melyet az ORTT nem hagyott jóvá nem tér ki az archivált műsorok értéken történő nyilvántartására, illetve az archívum és a társaság számviteli nyilvántartásainak kapcsolatára. A Duna TV Rt.-nél az elkészült műsoroknak nincs könyv szerinti értékük, a társaság vagyonában nem jelentek meg. A társaságnál a befejezetlen műsorok sem szerepeltek értékkel a mérlegben. A gyakorlat szerint a társaság a kapott támogatásokkal szemben azt tekintette feladatának, hogy műsorai a képernyőn megjelenjenek. Ez bevételeit felemésztette, a számviteli nyilvántartásban tükröződő maradandó értéket nem hozott létre. A Duna TV Rt. üzleti tervei, mérlegei, számlarendje ezt a számviteli megközelítést bemutatták, ezeket a közgyűlés elfogadta. A műsorgyártás tervezése a hatályos belső rendelkezések és utasítások alapján illeszkedett a Duna TV Rt. éves tervezéséhez. A fajlagos gyártási költségek meghatározása a számítógépes nyilvántartás részét képező költséganalitikán alapul, amely produkciómélységben gyűjti a felmerült költségeket és ráfordításokat. A Duna TV Rt.-nél a szerzői jogdíjak kifizetésének rendjét külön utasítás nem szabályozta. A jogdíjak számvitelben történő nyilvántartása és az egyes jogvédő szervezeteknek nyújtott adatszolgáltatás rendszere megfelelő alapot biztosított a jogdíjfizetés megállapítására, viszont a különféle szerzői jogokra vonatkozó központi nyilvántartással nem rendelkezett a társaság. A Duna Televízió Rt.-nek az archívum használatára vonatkozóan nincs érvényes szerződése MTV Rt.-vel. A MTV Rt között három alkalommal küldött szerződéstervezetet a Duna TV Rt. számára. A szerződés megkötését hátráltatja az MTV Rt. költségtérítési igénye, továbbá az átadott-átvett alkotások mennyiségének vitája, amelynek eldöntését gátolja, hogy a Duna TV Rt. nem vezet nyilvántartást a birtokában lévő alkotásokról ezen belül kiemelten az 1996 után az MTV Rt.-től átvett és a sugárzást követően nem törölt alkotásokról. Az archívumhasználat után fizetendő jogdíj és a kedvezmény mértéke önköltségi számításokkal nincs alátámasztva. A rendszer nem alkalmas a kedvezményesen elvitt anyagok felhasználásának ellenőrzésére, és nincs érvényes rendelkezés a másolt példány felhasználásának ellenőrzésére, a felhasználást 12

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK követő megsemmisítésre. A törlési nyilatkozat betartása, illetve be nem tartása ellenőrizhetetlen, hiánya nem von maga után semmilyen jogkövetkezményt. Az archívumban fellelhető művek jogdíj tarifájának és technikai árjegyzékének, valamint azok hasznosításának és a technikai szolgáltatások feltételeinek a hiánya miatt az archívum használata nem ellenőrizhető. A társaság a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott művek után fizetendő jogdíjakat külön nem szabályozta. Szabályozás és nyilvántartás hiányában nem állapítható meg egyértelműen a főállású munkaviszonyban létrehozott alkotásokban közreműködő, szerzői jogdíjra jogosultak köre. A Duna TV Rt. üzleti tervei különféle üzleti elképzeléseket tükröztek a humán erőforrások felhasználását érintően. A létszám emelkedését tervezték az időszak elején, majd 2001-ben már leépítést vettek tervbe. Az időszak eleji létszámemelkedés a néhány éves múlttal rendelkező társaság személyi állományának kiépítését célozta, a létszámcsökkentést elsősorban tb-járulék megtakarításának céljával terveztek. A 2001-ben a létszámleépítést nem hajtották végre, a humán erőforrással kapcsolatos kiadások összege emelkedett. Az élőmunkával kapcsolatos ráfordításokat többféle formában fizették ki a társaságnál. Az időszak elejétől kezdve jelen volt a díjazási formák között az állományi bér, az állományon kívüli bér és a vállalkozóként vagy gazdasági társaságként számlázott honorárium is, utóbbi kettő nem csak az állományon kívüli, hanem az állományba tartozó munkatársak esetében is. A feladatok egy részét egyéni vállalkozói vagy gazdasági társaságon keresztül számlát benyújtó saját dolgozókkal és kültagokkal, folyamatos és eseti, külső és belső foglalkoztatottakat érintő megbízási szerződések alapján végeztetik. Ezek a szerződések csak színlelt polgári jogi szerződések, valójában munkaviszonyt takarnak. A bért helyettesítő megoldás bár költségtakarékos, de nem tekinthető jogszerűnek. Fentiekből is következően a Duna TV átlagos állományi létszáma önmagában nem mutatja meg, hogy a tevékenységgel ténylegesen hány fő foglalkozik. E miatt a Duna TV-nél a főállású munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma és a feladatok közötti összhang sem ítélhető meg. A munkaerő-felhasználás és a feladatok összhangjának mértéke azért sem ítélhető meg, mert a feladatokhoz szükséges létszám megállapításához normák, normatívák nem állnak rendelkezésre. Az üzleti tervek a bérfejlesztések %-os mértékét nem tartalmazták. A műsorgyártásban részt vevő belső és külső munkatársak teljesítményeinek elszámolása rendkívül bonyolult rendszerbe szervezett. A mindenkori elszámolási módokat elnöki utasítások szabályozták. A Kuratórium elnökségének ellenőrzési koncepciója és a Duna TV Rt. Felügyelő Bizottságának ellenőrzési tevékenysége nem volt összehangolva, az FB-nek a médiatörvényben előírt belső ellenőrzési szervezetet irányító tevékenysége nem érvényesült. A belső ellenőrzési tevékenység Duna TV Rt.-ben nem kielégítő, a társaság egy főből álló Belső Ellenőrzési csoportja a hatályos SZMSZ szerint elsősorban produkciós ellenőri feladatokat lát el. 13

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: az Országgyűlésnek, mint a Hungária Televízió Közalapítvány alapítójának A Hungária Televízió Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával 1. tegye egyértelművé, hogy a) b) az érintettek a közalapítvány tevékenységével összefüggésben felmerült, igazolt költségeik megtérítését igényelhetik vagy/és a költségek igazolása nélkül, adóköteles költségtérítésben részesíthetők; 2. a költségtérítéssel kapcsolatban választott megoldás függvényében a) b) egészítse ki az Alapító Okiratot azzal, hogy az elszámolható költségek körét, mértékét, a költségek igazolásának módját a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában kell megállapítani, vagy határozza meg a költségtérítés összegét, illetve e jogkörrel hatalmazza fel a Kuratóriumot az Alapító Okiratban. a Kormánynak Kezdeményezze az Országgyűlésnél a) b) a kiszámítható bevételekre épülő, független, veszteségmentes gazdálkodás lehetőségének megteremtését; a költségvetésből a médiának juttatott támogatások szabályozását, a párhuzamos fejlesztések kiszűrése, illetve a médiumok tevékenységének összehangolása céljából. a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriumának 1. Határozza meg az alapító döntése szerint a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában az elszámolható költségtérítések és juttatások körét, mértékét és a költségek igazolásának, elszámolásának rendjét. 2. Kezdeményezze ismételten a Duna TV Rt. törvényes működése érdekében az ORTT egyetértését a társaság archiválás rendjéről szóló szabályzatának jóváhagyásához. Ezt megelőzően fontolja meg a már meglévő szabályzattervezet átdolgozását a számvevőszéki jelentés archívummal kapcsolatos részletes megállapításainak hasznosítása céljából. 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 3. Kérje fel a Duna TV Rt. elnökét, hogy a) b) c) d) Intézkedjen a társaság szerződéseinek a médiatörvény előírásának megfelelő nyilvántartási rendszere kialakításáról; intézkedjen a Duna TV. Rt. birtokában lévő filmek leltározásáról; szabályozza és biztosítsa a felelős gazdálkodás feltételeit az archivált műsorok körében, állapítsa meg értéküket, és szerepeltesse a társaság éves beszámolójában; intézkedjen a jogdíjak központi nyilvántartásáról. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A/ A HUNGÁRIA TELEVÍZIÓ KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE, GAZDÁLKODÁSA, TULAJDONOSI TEVÉKENYSÉGE 1. A KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZOTTSÁGA 1.1. A közalapítvány célja, feladatai A rádiózásról és a televíziózásról szóló évi I. törvény (médiatörvény) a közszolgálati műsorszolgáltatók felügyeletét úgy szabályozta, hogy érvényt szerezzen az Alkotmánybíróság 37/1992. (VI. 10.) AB határozatának, mely szerint a sajtószabadság érvényesüléséhez meg kell teremteni a rádió és a televízió államtól független működését. Létrejött az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT), illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló közalapítványok, és a műsorszolgáltatók egyszemélyes részvénytársasággá alakultak. A Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna TV Rt. speciális helyzetben volt, hiszen megalakulása a rendszerváltást követően történt, így csupán átalakítására volt szükség a médiatörvény hatályba lépését követően. A Hungária Televízió Közalapítványt (HTV KA, közalapítvány) az Országgyűlés az alapító Kormány kezdeményezésére 19/1996. (III. 8.) OGY határozatával átalakította. Az Alapító Okirat a közalapítvány célját abban határozza meg, hogy az Alkotmány 6. -ának (3) bekezdése megvalósítása érdekében televízió műsorokat sugározzon Közép- és Kelet-Európában, különösen az országon kívül élő magyarság számára, oly módon, hogy a műsorszolgáltatás szolgálja: a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését, a tárgyilagos Magyarország- és magyarságkép kialakítását, a népek közötti és a nemzetközi kapcsolatok ápolását, erősítését, valamint a magyar kisebbségek identitásának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzését. A közalapítvány a célokat elsősorban az Alapító Okiratban meghatározott műsortípusok (pl.: Magyarország és a világpolitikai, gazdasági és kulturális életével, eseményeivel, a magyarságot érintő kérdésekkel foglalkozó, a tárgyilagos véleményalkotást segítő; a magyar nyelvi lét erősítését szolgáló; oktatási, képzési célú ismereteket közlő, illetőleg a műveltség gyarapítását elősegítő műsorok) színvonalas elkészítésével (elkészíttetésével) és nyilvános közlésével érte el. Ezeket a célokat a közalapítvány a Duna TV Rt. működtetésével valósította meg, és tulajdonosként gondoskodott a közszolgálati műsorszolgáltatásnak a médiatörvényben meghatározott követelményei érvényesüléséről. 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A közalapítvány hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) bevezető rendelkezései között a közalapítvány céljának meghatározásában pontosítja és kiegészíti az Alapító Okiratban foglaltakat. Egyrészt pontosítja, hogy célközönség alatt kiket ért (Magyarország helyett a Magyar Köztársaság, a Kárpát-medence és a világ magyarsága), másrészt nemcsak Magyarország és a világ, hanem a magyarság és a világ társadalmi, politikai, kulturális stb. eseményeivel foglalkozó műsorokkal kívánja az Alapító Okirattal egyezően meghatározott célokat elérni. A közalapítványnak a célja érdekében végzett alapvető feladata kettős rendeltetésű: egyrészt a Duna TV Rt. tulajdonosaként gondoskodnia kell a médiatörvényben meghatározott közszolgálati műsorszolgáltatás előírt követelményeinek érvényesüléséről a Duna Televízióban; másrészt a Duna TV Rt. alapítói, részvényesi jogokat gyakorló legfőbb szerveként kell eljárnia. A Kuratórium feladata a Duna TV Rt. közgyűlési jogainak gyakorlása, a Duna Televízió éves gazdálkodási tervének elfogadása és mérlegének megállapítása, javaslattétel az üzemben tartási díj növelésére, valamint állami költségvetési támogatás, céltámogatás kezdeményezésére, továbbá mindazon feladatok, amelyeket az Alapító Okirat a feladatkörébe utal. Az elnökség feladat- és jogköre a közalapítvány általános működésének keretében az, hogy kezelőként gazdálkodjon a közalapítvány vagyonával. Az Alapító Okirat a médiatörvényben meghatározott feladatok elvégzéséhez, jogkörök gyakorlásához megosztva határozza meg a Kuratórium és az elnökség feladat- és jogkörét a közalapítvány általános működése és a Duna TV Rt. működése tekintetében. A közalapítvány működéséről az Alapító Okirat igen szűkszavúan szól. Nem rendelkezik a közalapítvány működésének, munkaszervezetének irányításáról, így a SZMSZ-en kívüli egyéb szabályzatok elfogadásának rendjéről, vagy a költségtérítések meghatározásának feltételeiről. Ettől eltekintve az Alapító Okirat megfelelt a többször módosított évi IV. törvény 74/G. -ában foglaltaknak, rendelkezései a közalapítvány működésében érvényesültek A közalapítvány Kuratóriumának és elnökségének működése A Kuratórium és az elnökség működését a közalapítvány SZMSZ-e határozza meg, a 12. pontja rögzíti a közalapítvány szerveit, a Kuratóriumot, az Ellenőrző Testületet és a Titkárságot. Tekintve, hogy a Titkárság nem választott képviselőkből áll, ezért célszerűbb a médiatörvény, vagy az Alapító Okirat szóhasználatát követve a Kuratórium titkárságaként vagy hivatali szervként szerepeltetni. A Ptk. szerint közalapítvány létesítése esetén az alapító okiratban a kezelő szervet is meg kell jelölni, vagy ilyen célra külön szervezet ideértve a kezelő szerv ellenőrzésére jogosult szervezetet is létrehozásáról kell gondoskodni. Az Alapító Okirat a médiatörvénnyel összhangban a Kuratóriumot, illetve annak elnökségét tekinti kezelő szervnek, melyek feladatukat az Alapító Okiratban rögzített módon megosztva látják el. Ezért az SZMSZ-ben nem megfelelő az elnökség kihagyása a közalapítvány szervei közül. 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Kuratórium feladat- és jogkörére, a Kuratórium tagjaira és tisztségviselőre vonatkozó részek megismétlik a médiatörvény és az Alapító Okirat rendelkezéseit. Így az SZMSZ hiányosságaként is megállapítható az Alapító Okiratnál már jelzett témakörök szabályozatlansága. A Kuratórium szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. A rendkívüli és az ún. kihelyezett üléseket is ideértve 1997-ben 4, 1998-ben 5, 1999-ben 6, 2000-ben 5, 2001-ben 4, 2002-ben 7 ülést tartott. Az SZMSZ nem tesz említést az ún. kihelyezett kuratóriumi (elnökségi) ülésekről. Az SZMSZ úgy rendelkezik, hogy az alakuló kuratóriumi ülésen a Kuratórium egy évre előre tervezi az ülések időpontját, ennek a szabálynak azonban nem tett eleget. Az SZMSZ rendelkezései alapján az elnökség szükség szerint vagy havonta ülésezik, a vizsgált időszakban az elnökség általában hetente, kéthetente rendszeresen ülésezett. Az SZMSZ szabályai szerint a Kuratórium és az elnökség üléseire a meghívóval együtt a tárgyalandó napirendi pontok írásos anyagát is mellékelni kell. A vizsgált időszakban számos esetben előfordult, hogy az SZMSZ ezen előírása nem teljesült. Így például: a Felügyelő Bizottság (FB) jelentését szóban ismertetik, illetve helyben másolják, és 10 perces olvasási szünetet rendelnek el; az FB beszámolóját az FB képviselőjének jelenléte nélkül az ülésen helyben osztották ki (1997. május 7., , közgyűlés); a tárgyalt archiválási szabályzatot szintén az ülésen osztották ki ( i kuratóriumi ülés); az január 29-i kuratóriumi ülés valamennyi tárgyalt napirendjének anyagát a kurátorok közvetlenül az ülés előtt kapták meg; a közalapítvány évi költségvetésének módosításának írásos anyagát az ülésen osztották ki ( i kuratóriumi ülés) stb. Az SZMSZ egyáltalán nem rendelkezik a meghívottak tárgyalási jogosítványairól. Ez különösen azért fontos, mert az Elnökség szakértői, a gazdasági szakértő rendszeresen, előadóként szerepelnek az elnökség által előterjesztett napirendek tárgyalásakor, valamint a jegyzőkönyvvezető is aki feladatából adódóan az ülések érdemi ügyintézője, nem pedig a tárgyalás résztvevője szót kap a Kuratórium ülésein. Mind a közalapítvány gazdálkodása, mind a Duna TV Rt. üzleti terve, beszámolója tekintetében az előterjesztő szinte kivétel nélkül az elnökség gazdasági szakértője, aki egyben az FB tagja is. A gazdasági szakértő kettős szerepe az elnökség ülésein nem mutatkozott meg. A vizsgálat nem talált olyan elnökségi jegyzőkönyvet, amelyben a gazdasági szakértő a Duna TV Rt. ügyeit illetően tájékoztatta volna az elnökséget az FB álláspontjáról, a kérdésben kialakított véleményéről, illetve a vitában elhangzott érvekről és ellenérvekről. Ugyanakkor az FB nem kapott meghívást a közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdések tárgyalásához. Az ún. csonka elnökség működése alatt a gazdasági szakértő mintegy elnökségi tagként funkcionált, több esetben a Duna TV Rt. vezetőivel folytatandó tárgyalásra is felhatalmazást kapott az elnökségtől. Mindezek alapján kérdéses a gazdasági szakértő kettős szerepvállalásának célszerűsége. Az elnökség nem tesz eleget azon kötelezettségének, hogy a közgyűlési ügyek tárgyalásához, illetve a döntéshozatalhoz a Duna TV Rt. elnökét meghívja. Ennek következtében információ vagy megfelelő tájékozottság hiányában az 18

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Televízió Közalapítvány és az MTV Rt. működésének ellenőrzéséről 0315 2003. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-19-101/2002-2003.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal XI. Miniszterelnökség Kormányzati Ellenőrzési Hivatal I. A célok meghatározása, felsorolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. (1) bekezdés 17. pontjában kapott

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

18/1996. (III. 8.) OGY határozat. a Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról

18/1996. (III. 8.) OGY határozat. a Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról 18/1996. (III. 8.) OGY határozat a Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról Az Országgyűlés 1. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 53. -ának (1) bekezdése, valamint a 140.

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2007. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Simon István Benkó Péter belső ellenőrök Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző Budapest-Csepel

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

I. Vezetőség, Elnökség, Szekciók, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság beszámolója a MAITT 2014. évi működéséről Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság /EB/ a 2003. évi Közgyűlés által elfogadott működési rend szerint tevékenykedik.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére

Előterjesztés. Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i ülésére sz. napirend Előterjesztés Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április -i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 1. függelék Csabdi Község Önkormányzat és költségvetési szerveinél 2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása Tárgy Cél Módszer Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat annak

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. DECEMBER 18-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Előadó: 2015.

Részletesebben

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15.

A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai. Kisgergely István, felügyeleti vezető 2015. május 15. A felsőoktatási intézményeket érintő számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai Kisgergely István, felügyeleti vezető Ellenőrzések célja, időszaka Miniszteriális feladatok Ágazati irányítás Alapítói jogok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról.

KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Felügyelő Bizottság KSI SE Felügyelő Bizottság jelentése az Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról. Budapest 2011 május

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése sorszám

Jelentés. Utóellenőrzések. Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése sorszám Jelentés Utóellenőrzések Balatonboglár Városi Önkormányzat - vagyongazdálkodás szabályszerűségének utóellenőrzése 2016. sorszám www.asz.hu 16025 Jelentés Utóellenőrzések Balatonboglár Városi Önkormányzat

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CIII. törvény. a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CIII. törvény a médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról Az Országgyűlés a hírközlési- és a médiafelügyelet integrált hatósági rendszerének kialakítása érdekében, biztosítva

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Jelentés. Utóellenőrzések. A Barankovics István Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése

Jelentés. Utóellenőrzések. A Barankovics István Alapítvány évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése Jelentés Utóellenőrzések A Barankovics István Alapítvány 2012 2013. évi gazdálkodása törvényességének utóellenőrzése 2017. 17111 www.asz.hu ^ asu^ta; ÁLLAMI SZÁMVEVÖSZÉK Jelentés Utóellenőrzések A Barankovics

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2015. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) Dr. Vedres Attila

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan

Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora évre vonatkozóan Intézmények kockázatelemzése Kockázati mérőszámok rangsora 2013. évre vonatkozóan 1. sz. melléklet Intézmények megnevezése Pécsi Horvát Színház 11 Nyugati Városrészi Óvoda 11 Kertvárosi Óvoda 11 Egyesített

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Tájékoztató az Önkormányzat által fenntartott intézményekben 2009. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól A Képviselő-testület 2010. május

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról 2013. augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőr 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : :

Vecsés Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőr 2220 Vecsés, Szent István tér 1. : : Vecsés Város Polgármesteri Hivatal 2220 Vecsés, Szent István tér 1. :06 29 352-000 : 06 29 352-009 e-mail: elekes@vecses.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. április 24-i ülésére Éves belső ellenőrzési

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben