Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 30-án órakor tartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 30-án órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Hivatal részéről: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Görgényi Máté elnök, Baranyi Krisztina, Fröhlich Péter, Gyurákovics Andrea, Jancsó Andrea Katalin, Kulpinszky Eleonóra, Mészáros László, Sajó Ákos, Szilágyi Zsolt, Hidasi Gábor, Szirmai András tagok. dr. Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, dr. Bánfi Réka irodavezető, dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, dr. Mezey Adrienn irodavezető-helyettes, dr. Gálné Tóth Zsuzsanna irodavezető-helyettes, Millner Csilla felújítás előkészítési csoport munkatársa, Vida Zsuzsanna közterület üzemeltetési csoport munkatársa, Szendi-Vörös Anita szervezési csoport munkatársa, Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: Illyés Miklós, Intzoglu István, Mezey István képviselők, Balázs Ádám. Görgényi Máté: Üdvözlök mindenkit a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 30-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság 9 fővel határozatképes. A napirendi javaslathoz vane kérdés, észrevétel? Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: VVKB 291/2015. (VI.30.) sz. Napirend: 1./ A Ferenc körút 13. számú társasház évi pályázaton nyert támogatásra vonatkozó megállapodás utólagos megkötése Sz-349/2015. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 1

2 2./ évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert, évre 3928-as költségvetési sorra áthozott támogatások lemondásai Sz-348/2015. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 3./ évi lakóház-felújítási pályázat elbírálása Sz-343/2015. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 4./ Közterület használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek Sz /2015., Sz-347/2015. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 5./ HORECO Kft. Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtti útpálya területére benyújtott közterülethasználati díjcsökkentés iránti kérelme Sz-346/2015. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester (9 igen, egyhangú) (A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt) NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1./ A Ferenc körút 13. számú társasház évi pályázaton nyert támogatásra vonatkozó megállapodás utólagos megkötése Sz-349/2015. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Millner Csilla: A közös képviselő benyújtotta az elkészült munka anyagát, és akkor vettem észre, hogy nem kötöttek megállapodást. Azzal indokolták, hogy megbetegedett az ügyintéző, aki intézte, más pályázata is volt a háznak, és valahogy elsiklottak mellette. Azt tanácsoltam, hogy kérelmezzék a megállapodás pótlólagos megkötését, különben nem fogják megkapni az összeget, hiába csinálták meg hiánytalanul a munkát. Görgényi Máté: Akkor ezek szerint az önkormányzat hibázott? Millner Csilla: Az önkormányzat részéről nem történt hiba, azért is került le a házuk, mert év végén nem volt megállapodásuk. dr. Mezey Adrienn: Hangsúlyozom, hogy nem a Hivatal hibájából, hanem a társasház kezelőjének a hibájából történt ez a fatális tévedés. Baranyi Krisztina a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. Kulpinszky Eleonóra: Fordult már elő máskor is ilyesmi a társasházzal kapcsolatban? Betudható ez jóhiszemű tévedésnek? Ha nem történt ilyen, akkor szerintem nincs akadálya annak, hogy megkössük a megállapodást. Millner Csilla: A társasház mindig rendesen elszámolt, nem volt vele probléma. Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-349/2015. sz. előterjesztés A határozati javaslatáról. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 2

3 VVKB 292/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul a Budapest IX. kerület Ferenc körút 13. szám alatti társasház által 2014-ben kémények felújítására elnyert ,- Ft összegű támogatásra vonatkozó megállapodás utólagos megkötéséhez a 3928-as költségvetési sor terhére. Határidő: 30 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester (10 igen, egyhangú) (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 2./ évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert, évre 3928-as költségvetési sorra áthozott támogatások lemondásai Sz-348/2015. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Hidasi Gábor: A táblázatban 5 darab olyan ház szerepel, akik ebben az évben is nyújtottak be pályázatot. Az elmúlt 2 évben pályázatot nyert támogatás sorában az 5 ház esetében kettőnél szerepel, hogy évben pénzt nyert, háromnál nem szerepel. Ha 5 darab ház esetében 3 hiba van, akkor az egész táblázatban mennyi elírás lehet? A képviselőket befolyásolhatja abban, hogy a házak részére milyen összegeket biztosítanak, ha a házak már többször nyertek pályázatot. Miért történt ez a hiba? A Knézich u. 2. és a Ráday u. 26. számú társasház esetében szerepel, a Mátyás u. 11., a Mester u. 34. és a Tinódi u. 12. sz. alatti házaknál nem szerepel, hogy évben pénzt nyertek. Millner Csilla: Arról van szó, hogy a házak felmondták a megállapodást, és úgy volt, hogy akkor indulhatnak a következő évi pályázaton, ezért nem szerepelnek. Az idő rövidsége miatt nem tudtam részletezni, hogy amelyik pályázott, miért nem szerepel a táblázatban. Az előterjesztésben fel vannak sorolva a házak, akik felszabadítják a pénzt. Görgényi Máté: Hidasi úr szerintem arra gondolt, hogy van ahol át lett vezetve a táblázatba, van ahol nincs, tehát nincsenek összhangban. Millner Csilla: Erre nem tudok mit mondani, nem tudom hol csúszott el. Görgényi Máté: Nem tudom, hogy Hidasi úrnak megfelel-e a válasz, miszerint ez egy adminisztratív hiba. Hidasi Gábor: Értem, de ha 5 darab háznál 3 hiba van, akkor mennyi lehet az egész táblázatban. Szeretném tisztán látni, hogy melyik házaknál nincsenek még beírva az előző évi támogatások. dr. Bácskai János(ÜGYREND): Kérdezem Képviselőtársaimat, hogy érdemben befolyásolja-e őket ez a néhány hiba a javaslattételben? Görgényi Máté: Mivel nem látok bejelentkezőt, ez valószínűleg azt jelenti, hogy nem befolyásol senkit, értelmezni tudták az adatokat. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-348/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 3

4 VVKB 293/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a évi költségvetés 3928-as során a fel nem használt Ft támogatási összeg felszabadításához hozzájárul. Határidő: 30 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester (10 igen, egyhangú) (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) 3./ évi lakóház-felújítási pályázat elbírálása Sz-343/2015. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Görgényi Máté: Kérem, hogy az adott körzetek egyéni képviselői tegyenek javaslatot, és utána egyben szavaz a bizottság, majd a József Attila Városrészi Önkormányzat által hozott határozati javaslatról szavazunk. Gyurákovics Andrea: 5 darab társasháznál érintett vagyok, a Lónyay u. 22., Ráday u. 8., Mátyás u. 9., Üllői út 3., Ernő u. 19. sz. alatti házak esetében nem kívánok szavazni. Kérem a bizottság tagjait, hogy ettől függetlenül támogassák a pályázatokat. Sajó Ákos: A József Attila Városrészi Önkormányzat ülésén megtárgyaltuk a lakóház-felújítási pályázatot a Külső-Ferencváros (József Attila -, Aszódi -, MÁV lakótelep) vonatkozásában. Nagyon hamar konszenzusra jutottak a képviselők, ki volt számolva, nem kellett utána egyeztetni, az 50 millió forintot elosztottuk a 4 körzet társasházai között. Fröhlich Péter a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. Görgényi Máté: A József Attila Városrészi Önkormányzat hozott egy olyan határozatot, hogy amennyiben a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az első két napirend határozati javaslatait elfogadja, akkor az forint pénzösszeget a Vágóhíd u sz. alatti társasház részére ajánlja fel, ami Középső-Ferencvároshoz tartozik, de Sajó képviselő úr körzete. Gyurákovics Andrea: Felolvasom az 1. körzet társasházainak javasolt összegeket: Erkel u Ft Erkel u Erkel u. 13/A Ft Erkel u Ft Gönczy P. u Gönczy P. u Hőgyes E. u Ft Hőgyes E. u Ft Hőgyes E. u Ft Imre u Ft Kinizsi u Ft Kinizsi u Ft Kinizsi u Ft Kinizsi u Ft Knézits u Ft Knézits u Köztelek u. 4/A. - 0 Lónyay u Lónyay u. 13/A

5 Lónyay u Ft Lónyay u. 18/A Ft Lónyay u Ft Lónyay u Ft Lónyay u Mátyás u Ft Mátyás u Ft Mátyás u Ft Pipa u Ft Ráday u Ráday u Ft Ráday u. 9. érvénytelen Ráday u Ráday u Ráday u Ft Ráday u Ft Ráday u Ft Ráday u Ráday u Ft Ráday u Ráday u Ft Ráday u Ft Ráday u Üllői út Ft Üllői út Üllői út Ft Üllői út Ft Üllői út Vámház krt Ft Vámház krt Ft Vámház krt Zombory Miklós: Felolvasom az 2. körzet társasházainak javasolt összegeket: Bakáts tér 4. 0 Bakáts tér Ft Bakáts tér Ft Bakáts tér Ft Bakáts u. 2/B Ft Bakáts u Bakáts u Ft Boráros tér Ft Ferenc krt Ráday u Ft Ferenc krt Ft Ferenc krt Ft Ferenc krt Ft Ferenc krt Ferenc krt Ferenc krt Ft Gálya u Ft Kinizsi u Ft Kinizsi u Ft Knézits u Ft Ha esetleg csendben maradnának, akkor lehetne hallani, hogy mit mondok. 5

6 Görgényi Máté: Tudom, hogy mivel már nagyon benne vagyunk a nyárban, szeretnének hazamenni a Képviselők, de azt gondolom, hogy ez a forintos összeg elosztása megérdemli, hogy lassan, egyenként olvassuk fel az összegeket, és ha hibát talál az adminisztráció, akkor megnézzük, hogy hol a hiba. Mindenkitől türelmet, és alázatot kérek, mivel ez az ügy ennyit megér. Hidasi Gábor (ÜGYREND): Nem lehetne esetleg nekünk is olyan táblázatot kapni, ahol a társasházak körzetenként szerepelnek? Képtelen vagyok ilyen gyorsan lapozni, és beírni az összegeket a táblázatomba. Úgy gondolják, hogy csak akkor nézhetjük meg a számokat, amikor elkészül a jegyzőkönyv, és a szavazás előtt nem láthatjuk? Görgényi Máté: Nem kell gyorsan haladni, lassan haladunk a listában. Az adminisztráció nem szólt, hogy ezzel probléma lenne, tudják követni. Ha nem a vitatkozással megy el az idő, gyorsabban készen leszünk. Zombory Miklós: Folytatom a felsorolást, és lassabban mondom, hanggal pedig bírom, mivel testnevelést is tanítottam. Közraktár u. 20/A Ft Közraktár u Közraktár u. 22/A Ft Közraktár u. 22/B. 0 Lónyay u Ft Lónyay u. 37/A-B Ft Lónyay u. 39/A Ft Lónyay u. 39/B. 0 Lónyay u Lónyay u Ft Lónyay u Lónyay u Ft Ráday u Ft Ráday u Ráday u Ráday u Ft Ráday u Ft Ráday u Ft Ráday u Zsil u Ft Baranyi Krisztina: Új képviselőként kíváncsi lennék arra, hogy mi alapján diktálják be a körzeti képviselők a számokat? Hogyan alakul ki az, hogy melyik ház mekkora összeget kap? Ki dönti el? Nyilván a végén mi megszavazzuk az összegeket. Görgényi Máté: A listás képviselőknek megvan az az előnye, hogy az egész kerületre tudják koncentrálni az energiáikat, míg az egyéni képviselőknek többnyire az egyéni körzetükre kell koncentrálniuk. Amikor a pályázat esetében mérlegelni kell azt, hogy melyik ház mekkora pénzösszeget kapjon, az az egyéni képviselők munkájának egyfajta megnyilvánulása, eredménye, kifejtése. Ezután a listás képviselők, illetve a bizottság tagjai eldöntik, hogy megadják-e a bizalmat az egyéni képviselők javaslataihoz. Baranyi Krisztina: Tehát akkor jogosan teszi közzé Zombory Miklós képviselőtársam a szokásos hírlevelében azt, hogy a házainak ő intézte el ezeket a támogatási összegeket. Ezekbe a javaslatokba egyesével lehetne beleszólni, hogy például a Lónyay utca 30. sz. alatti társasháznak nem forintot, hanem forintot szeretnék adni? Görgényi Máté: Természetesen így működik. Megteszik az egyéni képviselők a javaslataikat, de bárkinek van hozzászólása, jelezze. 6

7 Jancsó Andrea Katalin a bizottság tagja kiment az ülésteremből. Zombory Miklós: Megszólítottak, tehát válaszolok. Sohasem azt írom, hogy én intéztem el, hanem azt, hogy a segítségemmel mivel itt vagyok -, de én nem is szavazok róla. Görgényi Máté: Felhívom a figyelmet, hogy amikor a társasházak kirakják a falukra, hogy kaptak támogatást, az aláíró a Ferencvárosi Önkormányzat. Baranyi Krisztina: A teljes összeg a 12 körzetre arányosan van elosztva? Görgényi Máté: A rendelet úgy szól, hogy a költségvetés forintot biztosít a társasházi pályázatra, ennek egyharmada Külső-Ferencváros, kétharmada pedig Középső- és Belső-Ferencváros részére jut. Ugyan van így is zúgolódás az idő miatt, de ezért éri meg, hogy végigmenjünk egyesével az összes házon. Kulpinszky Eleonóra: Ez egy nagyon hálátlan feladat. A körzetemben 43 darab pályázat került beadásra, és az igény forint volt forintot nem lehet így szétosztani, tehát valamilyen sorrendet ki kellett alakítani. Ha megnézi a táblázatot, a megjegyzés rovatban különböző megjegyzések vannak, például életveszélyes vagy FŐKÉTÜSZ kötelezés. Úgy gondolom, hogy az összeg odaítélésénél ezeket a szempontokat kell elsősorban figyelembe venni, és ezeket a házakat támogatni. A FŐKÉTÜSZ kötelezés azt jelenti, hogy valami miatt a kéményberendezés nem működik, tehát életveszélyes lehet. Felolvasom az 3. körzet társasházainak javasolt összegeket: Angyal u Ft Angyal u Angyal u Ft Angyal u Ft Ferenc krt Ferenc krt Ferenc krt Ferenc krt Ft Ferenc krt Ferenc krt Ft Ferenc krt Ferenc krt Ft Ferenc krt Ft Ferenc krt Ft Hőgyes E. u Ft Liliom u Liliom u. 27/A-B Ft Liliom u Ft Liliom u Liliom u Liliom u Liliom u Ft Liliom u Ft Mester u Ft Mester u Ft Mester u Páva u. 4-4/A Ft Páva u Ft Páva u Ft Páva u Páva u Ft Tompa u Ft Tompa u. 17/A Ft Tompa u

8 Tompa u Ft Tompa u Ft Tűzoltó u Ft Tűzoltó u Ft Tűzoltó u Liliom u Ft Üllői út 53/A Ft Üllői út 53/B Ft Üllői út Ft Jancsó Andrea Katalin a bizottság tagja visszajött az ülésterembe. Hidasi Gábor: Kulpinszky képviselő asszony elmondta, hogy mi alapján ítéli oda az összegeket. Ha jól értettem, a Ferenc krt. 33. sz. alatti ház esetében 0 forintot javasolt, pedig a megjegyzés rovatban a FŐKÉTÜSZ kötelezés van feltüntetve. Kérem, hogy módosítsa Képviselő asszony az összeget, és ne 0 forintot adjon. Kulpinszky Eleonóra: Jogos Hidasi úr észrevétele, viszont a másik szempontom az volt, hogy ez a társasház az előző két évben is pályázott, és nyert is. Hidasi Gábor: Mégiscsak igazam volt, amikor az elején jeleztem, hogy ez is befolyásolja Önöket, hiszen 5 ház esetében 3 hibásan volt jelölve. Amikor Polgármester úr megkérdezte, Kulpinszky képviselő asszony nem jelezte, hogy az alapján dönt, hogy az előző évben is pályázott-e a ház. Nem tudhatjuk, hogy jól van-e feltüntetve, és ebben az esetben azért nem kap a ház pénzt, mert Kulpinszky képviselő asszony ez alapján döntött. Lehetséges, hogy több elírás is van. Javaslom, hogy a Ferenc krt. 33. sz. alatti ház esetében legalább a forintot biztosítsuk, ha már FŐKÉTÜSZ kötelezése van. Mezey István: Az egyéni képviselők javaslatot tesznek, de lehetséges a bizottsági tagok részéről ettől eltérő javaslat is, ha ügyrendben szavazást kérnek. Kulpinszky Eleonóra: Hidasi úrnak nagyon szívesen megfogadnám a tanácsát, de mondja meg, hogy melyik háztól vegyem el. Hidasi Gábor: Mivel a táblázatunk nem körzetenként van, nem ismerem, hogy melyek az Ön házai. Azért szólok bele, mert a bizottság tagja vagyok Görgényi Máté: Azért vontam meg a szót, mert ordítozik. Ha normális körülmények között, parlamentális vitában tudjuk folytatni a beszélgetést, visszaadom a szót. Hidasi Gábor: Azért nem tudok javaslatot tenni, mert a táblázatom nincs körzetekre osztva, és nem tudom, hogy Képviselő asszonynak melyek a házai, és honnan lehetne elvenni. Kérem, hogy adjanak egy olyan táblázatot, ami Önöknek van, és akkor meg tudom nézni. Mivel Ön jobban ismeri a házait, szerintem ez a forintos összeg nem fog problémát okozni. Mezey István: Szerintem az a hiányosság, hogy nem áll mindenkinek rendelkezésre körzetekre bontott táblázat, nem akadályozza abban, hogy javaslatot tegyen. Elhangzott egy egyéni képviselői javaslat, amikor a bizottság dönt erről, akkor vagy elfogadja, vagy tehet más javaslatot, kérem, maradjunk ebben a gondolatvilágban. Hidasi úrral tavaly is volt ezzel kapcsolatban vitánk. Ha tud tenni javaslatot, akkor tegye meg, de a Képviselők javaslatai véleményezésének nincs itt a helye. Kulpinszky Eleonóra: 43 darab pályázat volt, az igény pedig forint. Nyilván van lehetőség, hogy a Hidasi úr javaslata alapján átgondoljuk, ha Elnök úr szünetet rendel el. Megmutatom Önnek az összegeket, átbeszéljük, és valakitől elvesszük azt az összeget. Hidasi Gábor: Mondok házakat, és szóljanak, ha nem abba a körzetbe tartozik. Görgényi Máté: Szerintem folytassuk a körzetek szerinti javaslatokat. 8

9 Kulpinszky Eleonóra, Jancsó Andrea Katalin, Gyurákovics Andrea, Fröhlich Péter a bizottság tagjai kimentek az ülésteremből. dr. Bácskai János: A bizottsági üléseken mindenki elmondhatja, amit szeretne, csak tartsunk valamilyen rendet. A FŐKÉTÜSZ kötelezés és más megjegyzések sem köteleznek senkit semmire, az csak egy ajánlás, amit a javaslattevő figyelembe vesz, ha akar. Felolvasom az 4. körzet társasházainak javasolt összegeket: Berzenczey u Ferenc tér Ft Berzenczey u Páva u Ft Berzenczey u Ft Berzenczey u Ft Berzenczey u Bokréta u Bokréta u Ft Bokréta u Ft Bokréta u Ft Ferenc tér Ft Ferenc tér Ft Ferenc tér Ft Mester u Mester u Ft Páva u Ft Páva u Ft Tűzoltó u Ft Tűzoltó u Ft Ft Üllői út Ft Üllői út Ft Ft Üllői út Ft Üllői út Ft Üllői út Üllői út Ft Üllői út Ft Viola u Ft Mezey István: Felolvasom az 5. körzet társasházainak javasolt összegeket: Lenhossék u Ft Márton u Ft Márton u Ft Sobieski J. u Ft Sobieski J. u Ft Sobieski J. u Ft Üllői út 91/A Ft Üllői út 91/B Ft Üllői út Ft Üllői út Ft Üllői út 109/A Ft Üllői út 109/C Ft Szirmai András a bizottság tagja kiment az ülésteremből. 9

10 Kállay Gáborné: Felolvasom az 6. körzet társasházainak javasolt összegeket: Ernő u Ft Ernő u Ft Ft Ernő u Ft Ernő u Ft Gát u Ft Haller u Ft Mihálkovics u. 8/A Ft Mihálkovics u Ft Sobieski J. u Ft Sobieski J. u Ft Telepy u Ft Telepy u Ft Üllői út 115/A Ft Üllői út 115/B Ft Üllői út Ft -0 Üllői út Ft -0 Üllői út Ft Mészáros László: Felolvasom az 7. körzet társasházainak javasolt összegeket: Angyal u. 7/A. 0 Angyal u Ft Boráros tér Ft Gabona u Ft Ipar u Ft Ipar u Ft Mester u Ft Mester u Mester u Ft Mester u Ft Mester u Ft Mester u Ft Soroksári út 5. 0 Tinódi u Ft Tinódi u Ft Tinódi u Ft Vaskapu u Ft Vaskapu u. 1/A. 0 Vaskapu u. 1/E Ft Vaskapu u. 6/B Ft Vaskapu u Ft Ft Jancsó Andrea Katalin és Fröhlich Péter a bizottság tagjai visszajöttek az ülésterembe. 10

11 Illyés Miklós: Felolvasom az 8. körzet társasházainak javasolt összegeket: Haller u Ft Mester u Ft Mester u Ft Mester u. 41/A Ft Mester u. 41/B Ft Mester u Ft Mester u Ft Mester u Ft Mester u Ft Soroksári út Ft Soroksári út Ft Vágóhíd u Ft Kulpinszky Eleonóra, Gyurákovics Andrea, Szirmai András a bizottság tagjai visszajöttek az ülésterembe. Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Belső- és Középső Ferencváros lakóházfelújítási pályázatairól az Sz-343/2015. sz. előterjesztés alapján, kivéve a Lónyay u. 22., Ráday u. 8., Mátyás u. 9., Üllői út 3. és Ernő u. 19. sz. alatti társasházakat, melyekben Gyurákovics Andrea képviselő asszony érintett. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: VVKB 294/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a évi Belső- és Középső Ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatait az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban: Ssz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 1. Angyal u. 007/A. függőfolyosó felújítása 0 2. Angyal u kémény felújítása Angyal u erkélyek felújítása (V. és VI emelet) Angyal u nyílászárók cseréje (II. ütem) 0 5. Angyal u kéményseprőjárda felújítása Angyal u tető-, tetőjárda és kémény felújítása Bakáts tér 004. tetőfelújítás (II. ütem) 0 8. Bakáts tér 006. elektromos hálózat felújítása Bakáts tér 007. elektromos hálózat felújítása (II. ütem) Bakáts tér 008. felvonó felújítása Bakáts u. 002/B. kazánházi szivattyúk cseréje Bakáts u kémények felújítása (5db. albetét) Bakáts u erkélyek felújítása (2 db, utcai homlokzaton, járulékos munkákkal) Berzenczey u Ferenc tér 14. fűtéskorszerűsítés (I., II., III. ütem) Berzenczey u Páva u tetőfelújítás (garázs felett) Berzenczey u tetőjárda és padlástéri feljáró létra felújítása Berzenczey u homlokzat részleges felújítása (fa és fémfelületek) Berzenczey u fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) 0 11

12 19. Bokréta u udvar felújítása (kövezet, szigetelés) Bokréta u függőfolyosó felújítása (II. emeleti) Bokréta u kéményseprőjárda felújítása Bokréta u kémény, kéményseprőjárda felújítása Boráros tér 002. gázhálózat felújítása Boráros tér 006. tetőfelújítás (I. ütem) Csárdás köz 003. tetőfelújítás, zárófödém szigeteléssel 26. Erkel u kémények, kéményseprőjárda felújítása Erkel u kapu, kapualj felújítása Erkel u. 013/A. kémények felújítása Erkel u függőfolyosó felújítása (III. IV. szint) Ernő u gázhálózat felújítása Ernő u tetőfelújítás (részleges) Ernő u függőfolyosó felújítása Ernő u víz alapvezeték csere Ferenc krt Ráday u. 60. kémények, kéményseprőjárda felújítása (járulékos munkákkal) Ferenc krt kéményseprőjárda felújítása Ferenc krt függőfolyosó felújítása (hátsó lh. III. em. I. ütem) Ferenc krt pincei ivóvíz alapvezeték felújítása Ferenc krt udvar felújítása Ferenc krt tűzfal felújítása (hőszigetelése) Ferenc krt kémény felújítása Ferenc krt lépcsőház felújítása Ferenc krt felvonó felújítása Ferenc krt kapualj, lépcsőház felújítása Ferenc krt kéményjárda felújítása Ferenc krt lépcsőház felújítása (hátsó) Ferenc krt kémények felújítása (I. ütem) Ferenc krt gázhálózat felújítása Ferenc krt tetőfelújítás Ferenc krt kémények, kéményseprőjárda felújítása (II. ütem, járulékos munkákkal) Ferenc krt függőfolyosó felújítása (3 emeleten) Ferenc krt kémények felújítása (III. ütem, járulékos munkákkal) Ferenc tér 001. kapubejárat felújítása Ferenc tér 004. udvari homlokzat felújítása Ferenc tér 013. fűtéskorszerűsítés (III. ütem) Gabona u kémények felújítása Gálya u tűzfal szigetelése Gát u függőfolyosó felújítása (I. ütem) Gönczy P. u tetőfelújítás (I. ütem) Gönczy P. u tetőfelújítás (IV. ütem) Haller u tetőfelújítás (I. ütem) Haller u erkélyek felújítása (játszótér oldali) Hőgyes E. u kémények felújítása (I. ütem)

13 63. Hőgyes E. u elektromos hálózat felújítása Hőgyes E. u kapubejárat rámpa burkolatának felújítása (homlokzat helyreállításával) Hőgyes E. u gázhálózat felújítása Imre u kéményseprőjárda felújítása Ipar u felvonó felújítása Ipar u kémények felújítása Ipar u tetőfelújítás (I. szakasz, felépítmények és járulékos munkák) Kinizsi u elektromos hálózat felújítása (I. ütem) Kinizsi u tető- és kéményfelépítmény felújítása (IV. ütem) Kinizsi u tetőfelújítás (részleges) Kinizsi u függőfolyosó és belső homlokzat felújítása Kinizsi u tetőfelújítás (III. ütem) Kinizsi u tetőfelújítás Kinizsi u függőfolyosó felújítása Knézits u homlokzati erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) Knézits u tűzfal felújítása Knézits u tető- és kémény felújítása (III. ütem) Közraktár u. 020/A. lépcsőház felújítása Közraktár u belső homlokzat és udvar felújítása Közraktár u. 022/A. udvar felújítása Közraktár u. 022/B. felvonó felújítása Köztelek u. 004/A. gázhálózat felújítása Lenhossék u függőfolyosó felújítása Liliom u felvonó felújítása Liliom u. 027/A-B. fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) Liliom u kéményseprőjárda felújítása Liliom u kazán felújítása Liliom u bejárati ajtók cseréje Liliom u függőfolyosó és lépcsőház felújítása Liliom u fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) Liliom u tetőjárda felújítása Lónyay u belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal Lónyay u. 013/A. kémény felújítása Lónyay u közüzemi vezetékek felújítása (víz, csatorna) Lónyay u. 018/A. függőfolyosó felújítása Lónyay u függőfolyosó felújítása (IV. szakasz, hátsó udvar, II. emelet) Lónyay u udvar felújítása Lónyay u tűzfal felújítása (részleges) Lónyay u. 037/A-B. udvari homlokzat felújítása Lónyay u. 039/A. kémények felújítása Lónyay u. 039/B. utcai erkélyek, ereszalj cseréje 0 13

14 104. Lónyay u utcai homlokzat felújítása (I. ütem) Lónyay u víz alapvezeték csere Lónyay u gázhálózat felújítása Lónyay u kémények felújítása Márton u tetőjárda felújítása Márton u tetőfelújítás (I. ütem, járulékos munkákkal) Mátyás u függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) Mátyás u kapualj és I. lépcsőház felújítása Mester u kémények felújítása Mester u kémény felújítása Mester u elektromos hálózat felújítása Mester u kémények, kéményseprőjárda felújítása Mester u kémények, kéményseprőjárda felújítása (járulékos munkákkal) Mester u kéményseprőjárdák kiépítése (szükség szerinti járulékos munkákkal) Mester u külső homlokzat felújítása Mester u tűzfal felújítása (hőszigeteléssel) Mester u felvonó felújítása Mester u kémények felújítása Mester u függőfolyosó felújítása (1; 2; 3. em. és fszt-en) Mester u tetőfelújítás (I. ütem, járulékos munkákkal) Mester u kéményseprőjárda felújítása Mester u. 041/A. tetőfelújítás Mester u. 041/B. tetőfelújítás Mester u kémények felújítása Mester u gázhálózat felújítása (II. ütem) Mester u kémények felújítása Mester u lapostető felújítása (csapadékvíz elleni szigeteléssel) Mihálkovics u. 008/A. földszint talajnedvesség elleni szigetelése Mihálkovics u kapubejáró felújítása Páva u /A. kémények felújítása Páva u fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) Páva u külső homlokzat felújítása (II. ütem) Páva u padlástér hőszigetelése (födém) Páva u kémények felújítása Páva u kémények, kéményseprőjárda felújítása Páva u kémények felújítása (részleges) Pipa u elektromos hálózat felújítása (II. ütem) Ráday u gázhálózat felújítása Ráday u udvar, kert felújítása Ráday u függőfolyosó felújítása Ráday u elektromos hálózat felújítása 0 14

15 145. Ráday u kémények felújítása (II. ütem) Ráday u kéményseprőjárda felújítása Ráday u függőfolyosó felújítása (II. ütem) Ráday u felvonó felújítása Ráday u kémények felújítása Ráday u elektromos hálózat felújítása Ráday u külső homlokzat felújítása Ráday u tűzfal felújítása Ráday u kémények felújítás Ráday u gázhálózat felújítása Ráday u tetőfelújítás (I. ütem) Ráday u kémények felújítása (I. ütem) Ráday u udvari homlokzat (II. ütem), udvar felújítása Ráday u felvonó felújítása Ráday u elektromos hálózat felújítása Ráday u gázhálózat felújítása Ráday u kémények felújítása Ráday u kapu, kocsibejáró szélesítése járulékos munkákkal Ráday u elektromos hálózat felújítása Sobieski J. u. 18. erkélyek felújítása Sobieski J. u. 28. függőfolyosó felújítása (I., IV. emeleti) Sobieski J. u. 33. elektromos hálózat felújítása Sobieski J. u. 35. kéményfelépítmények felújítása Sobieski J. u. 40. elektromos hálózat felújítása (I. ütem) Soroksári út 005. felvonó felújítása Soroksári út 036. elektromos hálózat felújítása Soroksári út kémények felújítása (részleges) Telepy u kémények, kéményseprőjárda felújítása Telepy u kémények, kéményseprőjárda felújítása Tinódi u kazán felújítása Tinódi u kémények felújítása (II. ütem, járulékos munkával) Tinódi u elektromos hálózat felújítása Tompa u lapostető felújítása Tompa u. 017/A. kéményseprőjárda felújítása Tompa u lépcsőház felújítás (világítás korszerűsítéssel) Tompa u kémények felújítása (II. ütem) Tompa u gázhálózat felújítása Tűzoltó u kémények, kéményseprőjárda felújítása, tetőkibúvó létesítése Tűzoltó u lépcsőház felújítása Tűzoltó u Liliom u fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) Tűzoltó u pince felújítása Tűzoltó u kémények, tetőjárda felújítása Tűzoltó u kapubejáró, lépcsőház felújítása

16 188. Üllői út 021. felvonó és akna felújítása Üllői út 023. tetőfelújítás (II. ütem) Üllői út 029. födém felújítása Üllői út 031. fekvő-ereszcsatorna felújítása (részleges) Üllői út 053/A. kéményseprőjárda felújítása Üllői út 053/B. tetőfelújítás (részleges) Üllői út 055. előtető felújítása Üllői út 057. gázhálózat felújítása (II. ütem) Üllői út 059. tetőfelújítás (részleges) Üllői út 059. függőfolyosó felújítása (IV. emeleti) Üllői út 063. kémények, kéményseprőjárda felújítása Üllői út kémények felújítása Üllői út 069. elektromos hálózat felújítása Üllői út 071. kémények felújítása Üllői út 073. tetőfelújítás (részleges) Üllői út 091/A. elektromos hálózat felújítása (II. ütem) Üllői út 091/B. elektromos hálózat felújítása (I. ütem) Üllői út 101. tetőfelújítás (I. ütem) Üllői út 107. kémények felújítása Üllői út 109/A. kéményseprőjárda felújítása Üllői út 109/C. kémény felújítása Üllői út 115/A. kémény felújítása Üllői út 115/B. kémény felújítása Üllői út 117. tető és kémény felújítása, ereszcsatorna cseréje Üllői út 117. lépcsőház, lépcsőházi nyílászárók felújítása Üllői út sz. erkély felújítása Üllői út 119. lépcsőház felújítása (hátsó) Üllői út 121. függőfolyosó felújítása (I. udvar III. emelet) Vágóhíd u kémény felújítása (szükség szerinti járulékos munkákkal) Vágóhíd u villámvédelmi rendszer felújítása (6 épület: Vágóhíd u. 38; 40; ;44;46;Mester u. 70.) 218. Vámház krt utcai homlokzat felújítása (I. ütem) Vámház krt függőfolyosó felújítása (a lépcsőházi ajtókkal együtt) Vámház krt függőfolyosó felújítása (I. II. III. emelet) Vaskapu u gázhálózat felújítása Vaskapu u. 001/A. elektromos hálózat felújítása Vaskapu u. 001/E. elektromos hálózat felújítása Vaskapu u. 006/B. kémények, kéményseprőjárda felújítása Vaskapu u erkélyek és homlokzat felújítása Vaskapu u kapubejáró, lépcsőház felújítása Vaskapu u tető- és kéményseprőjárda felújítása Viola u kémények, kéményseprőjárda felújítása

17 229. Zsil u homlokzat felújítása (grefiti mentesítéssel) Összesen: Határidő: július 30. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) (11 igen, egyhangú) Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Külső-Ferencváros (József Attila -, Aszódi -, MÁV lakótelep, stb.) lakóház-felújítási pályázatairól az Sz-343/2015. sz. előterjesztés alapján. Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: VVKB 295/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a évi Külső-Ferencváros (József Attila -, Aszódi -, MÁV lakótelep, stb.) lakóház-felújítási pályázatait az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban: Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 1. Aranyvirág stny fűtés korszerűsítése 0 2. Aranyvirág stny fűtés korszerűsítése Aranyvirág stny homlokzat felújítása II. ütem (hőszigetelése) 0 4. Aranyvirág stny homlokzat felújítása (hőszigetelése) Aszódi u elektromos hálózat felújítása Aszódi u elektromos hálózat felújítása Börzsöny u homlokzat felújítása (hőszigetelése) Börzsöny u. 002/C. gázhálózat felújítása Börzsöny u gázhálózat felújítása Börzsöny u tetőfelújítás (részleges) Börzsöny u fűtéskorszerűsítése Csárdás köz 003. tetőfelújítás, zárófödém szigeteléssel Csengettyű u lapostető felújítása Csengettyű u erkélyek felújítása Csengettyű u bejárati kapu cseréje Csengettyű u lapostető felújítása Csengettyű u erkélyek felújítása Csengettyű u bejárati kapu cseréje Csengettyű u fűtéskorszerűsítése Csengettyű u felvonó felújítása Csengettyű u felvonó felújítása Dési H. u erkélyek felújítása (I. ütem) Dési H. u felvonó felújítása Dési H. u elektromos hálózat felújítása Dési H. u bejárati kapu cseréje Dési H. u felvonó felújítása Dési H. u felvonó felújítása Dési H. u víz- és csatornahálózat felújítása 0 17

18 29. Dési H. u poroló erkélyek felújítása Ecseri út 004. gázhálózat felújítása Ecseri út 006. gázhálózat felújítása Ecseri út 023. elektromos hálózat felújítása Egyetértés u lépcsőház, kapubejáró felújítása Epreserdő u homlokzat felújítása (részleges) Epreserdő u gázhálózat felújítása Epreserdő u lépcsőházi portálok cseréje Epreserdő u tetőfelújítás (részleges) Füleki u tető- és kémények felújítása (szükség szerinti járulékos munkák) Gyáli út 015/A. tető részleges felújítása Gyáli út 015/A. udvar felújítása (kertkapu és kerti út) Gyáli út 015/B-C. lépcsőház, kapu felújítása, lépcsőházi nyílászárók cseréje, Gyáli út 015/B-C. elektromos hálózat felújítása Gyáli út 015/D-E. tető (E épület) felújítása Gyáli út ép. függőfolyosó felújítása Gyáli út 030/B. kapubejáró felújítása Hentes u kéményseprőjárda felújítása Hentes u homlokzat veszélytelenítése, javítása Hurok u. 1. elektromos hálózat felújítása Ifjúmunkás u erkélyek felújítása ( életveszély megszüntetése) Ifjúmunkás u felvonó felújítása Ifjúmunkás u villámvédelmi rendszer felújítása Ifjúmunkás u villámvédelmi rendszer felújítása Kosárka stny homlokzat felújítása (részleges) Kosárka stny homlokzat felújítása (részleges) Kosárka stny homlokzat felújítása (részleges) Kosárka stny homlokzat felújítása (részleges) Napfény u homlokzat felújítása (részleges) Napfény u homlokzat felújítása (részleges) Napfény u elektromos hálózat felújítása Napfény u homlokzat felújítása (részleges) Napfény u tetőfelújítás (részleges) Napfény u lépcsőházi üvegportál, kapu felújítása Osztag u. 11. tető és kémény felújítása (szükség szerinti járulékos munkák) Pöttyös u lépcsőházi üvegportál felújítása Pöttyös u tető felújítása (részleges) Pöttyös u erkélyek felújítása Tagló u lapostető felújítása (részleges) Táblás köz 013. kémények felújítása (szükség szerinti járulékos munkák) Távíró u homlokzat felújítása (részleges) Távíró u elektromos hálózat felújítása Távíró u homlokzat és erkélyek felújítása

19 72. Távíró u kapubejáró felújítása Távíró u tető felújítása (részleges) Toronyház u gázhálózat felújítása Üllői út 163. felvonó felújítása Üllői út 165. lépcsőházi üvegportál felújítása Üllői út 167. felvonó felújítása Üllői út szellőző motor cseréje (II. ütem) Összesen Határidő: július 30. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) (11 igen, egyhangú) Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk a Lónyay u. 22., Ráday u. 8., Mátyás u. 9., Üllői út 3. és Ernő u. 19. sz. alatti társasházak lakásfelújítási-pályázatáról. Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: VVKB 296/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a évi Belső- és Középső Ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatait az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban: Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 1. Ernő u függőfolyosó felújítása (III. ütem) Lónyay u tetőfelújítás (I. ütem) Mátyás u függőfolyosók felújítása (I. ütem) Ráday u elektromos hálózat felújítása Üllői út 003. elektromos hálózat felújítása Összesen Határidő: július 30. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt) (10 igen, egyhangú) Gyurákovics Andrea a bizottság tagja nem szavazott. 4./ Közterület használati megállapodások megkötésére irányuló kérelmek Sz /2015., Sz-347/2015. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Sz-344/2015. sz. előterjesztés Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-344/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 19

20 VVKB 297/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (1096, Budapest Haller u. 27.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (38236/87) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. József Attila Lakótelep Nagyjátszótér (Csigapark) m 2 -es közterületére szeptember 11. napjától szeptember 14. napjáig tartó időszakra a Lakótelepi Mulatság megrendezése céljára a díjmentes közterület-használathoz hozzájárul. Határidő: szeptember 10. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (11 igen, egyhangú) (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) Sz-345/2015. sz. előterjesztés dr. Mezey Adrienn: A rend kérte, hogy mérsékeljék a közterület-használati díjat. Az A határozati javaslatban meg kell határoznia a bizottságnak, hogy milyen %-ban mérsékli a díjat, a B határozati javaslatban hozzájárul a közterület-használathoz, de nem ad kedvezményt. Gyurákovics Andrea: Támogatom a díj mérséklését, mivel közhasznú feladatot hajtanak végre, 100%-os mérséklést javaslok. dr. Mezey Adrienn: A rend saját maga finanszíroz mindent, csak ez az egy kérése volt, hogy mérsékelje a bizottság a közterület-használati díjat. A Hivatal álláspontja szerint a 100% már elengedésnek számít, tehát alatta kell maradnia. Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-345/2015. sz. előterjesztés A határozati javaslatáról, kiegészítve azzal, hogy a közterület-használati díjat 90%-kal mérsékelt összegben állapítja meg. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: VVKB 298/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Boldogasszony Iskolanővérek (székhelye: 1092, Budapest, Knézits utca 5-7.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú, a Budapest IX. kerület Ráday utca 36. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 52 m2 területére július 1. napjától augusztus 20. napjáig tartó időszakra homlokzat felújítás miatt állvány felállítás céljára közterület-használathoz hozzájárul és a közterülethasználati díjat 90%-kal mérsékelt összegben állapítja meg. Határidő: június 30. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) Görgényi Máté (ÜGYREND): Azt hiszem félreértettem, új szavazást szeretnék kérni. Kérem, hogy vonjuk vissza az előző határozatot. Gyurákovics Andrea: 99% mérséklést szerettünk volna, Elnök úr félreértette. Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az ügyrendi javaslatról, miszerint a bizottság az előző határozatát visszavonja. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 20

21 VVKB 299/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VVKB 298/2015. (VI.30.) sz. határozatát visszavonja. Határidő: június 30. Felelős: Görgényi Máté elnök (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-345/2015. sz. előterjesztés A határozati javaslatáról, kiegészítve azzal, hogy a közterület-használati díjat 99%-kal mérsékelt összegben állapítja meg. Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: VVKB 300/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Boldogasszony Iskolanővérek (székhelye: 1092, Budapest, Knézits utca 5-7.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú, a Budapest IX. kerület Ráday utca 36. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 52 m2 területére július 1. napjától augusztus 20. napjáig tartó időszakra homlokzat felújítás miatt állvány felállítás céljára közterület-használathoz hozzájárul és a közterülethasználati díjat 99%-kal mérsékelt összegben állapítja meg. Határidő: június 30. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) Sz-347/2015. sz. előterjesztés Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-347/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: VVKB 301/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Keménydió Egyesület (1122 Budapest Hajnóczy József utca 16. II./1.) részére a Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37325) hrsz-ú, a Budapest, IX. ker. Kerekerdő park 50 m 2 -es díszburkolatos közterületére július 1. napjától július 31. napjáig tartó időszakra minden hétfői, szerdai és pénteki napokra a gyermekeknek szervezett szabadidős játék és sport programok megrendezése céljára a díjmentes közterület-használathoz hozzájárul. Határidő: június 30. Felelős: dr. Bácskai János polgármester (11 igen, egyhangú) (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) 5./ HORECO Kft. Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtti útpálya területére benyújtott közterülethasználati díjcsökkentés iránti kérelme Sz-346/2015. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Görgényi Máté: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-346/2015. sz. előterjesztés A határozati javaslatáról. 21

22 Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: VVKB 302/2015. (VI.30.) sz. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a HoReCo Kft. (székhelye: 1096 Budapest Vendel utca 9.) részére a Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtti útpálya 15 m 2 -es területére a július augusztus 31. közötti időszakra meghatározott közterület használati díj összegét július 1. napjától addig, amíg a közterület használat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V.22.) sz. rendelet 16. (7) bekezdésében foglaltak szerint valósul meg, de legkésőbb augusztus 31. napjáig városképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével 20 %-kal mérsékli. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester (11 igen, egyhangú) (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt) Görgényi Máté: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. k.m.f. Mészáros László bizottsági tag Görgényi Máté elnök Dr. Molnár Andrea jegyzőkönyvvezető 22

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok.

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok. Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2015. június 30-án 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor tartandó rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor tartandó rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2019. június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor

Részletesebben

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév Szerződés kód Szállító neve Szerződés kezdete Szerződés lejárta Összeg Szerződés tárgya SZBJ/2014/01602 Bakáts u. 6. Társasház 2014.07.28. 2014.12.31. 1 302 258 Veszélyelhárítás támogatása. SZBJ/2014/01630

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-290/2018. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. június 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-298/2017. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2014. június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek

Felnőtt háziorvosi körzetek Felnőtt háziorvosi körzetek Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt. 2-44-ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56,60. Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-378/2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Tárgy: Lakóház-felújítási

Részletesebben

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. június 29-i ülésére Iktató szám: Sz-342/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2016. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. Előterjesztő:

Részletesebben

Egészségügyi alapellátási körzetek

Egészségügyi alapellátási körzetek Cím Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek házi házi fogorvos fogorvos Védőnői ANGYAL UTCA 4 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 7, 9, 11 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 10,12,14,16,18,20 19 42 04 01 14 ANGYAL UTCA 22,24,26,28,30,32,34,36,38

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 216. június 29-én 9. órakor tartott rendes

Részletesebben

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-343/2015. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától i körzetek utcák szerint rendezve 2017. január 26. napjától 1091 Angyal István park Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1094 Angyal u. végig Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1098 Aranyvirág sétány végig Epres (1098

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 222/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 7./ Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos.

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. (VII.29.) számú határozata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

Kamerák száma (db) Települések

Kamerák száma (db) Települések MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság Budapest IX. ker. 1 Üllői út 91-93. BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 28-án 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 28-án 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 217. június 28-án 8. órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. október 24-én 12.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Iktató szám: Sz-543/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Tárgy: Társasházankénti

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. melléklet a) Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása -

Részletesebben

Illyés Miklós, Mezey István, Kandolka László képviselők. Donkó Zsolt építészmérnök.

Illyés Miklós, Mezey István, Kandolka László képviselők. Donkó Zsolt építészmérnök. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság április 19-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság április 19-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. április 19-én 12.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 6-án órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 6-án órakor megtartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. március 6-án 10.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-137/2016. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016. április 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére Iktató szám: Sz-7/208. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 208. április 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 203/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: BM támogatás keretében kiépített

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 15-én 12:00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 15-én 12:00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2019. május 15-én 12:00

Részletesebben

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE:

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: 4. sz. melléklet VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: HELYI (KERÜLETI) VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK (HVJ): kód tömb hrsz cím megnevezés 1. 1 37110 Tűzoltó u. 10-16. Volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület)

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2013. június 5-én 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2013. június 5-én 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2013. június 5-én 8.00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. április 23-án 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 23-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 23-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. május 23-án 12.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. január 17-én 15 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. január 17-én 15 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-án 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-án 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Ellátó háziorvos: Dr. Szíjártó Csaba Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: 210-0835. Rendelési idő:h-sz.: 8-12., K-Cs.:15-19. P.:8-12. Bakáts

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére Iktató szám: Sz-148/2017. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. április 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 6-án órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 6-án órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. március 6-án 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. december 13i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság december 12-én 11:30 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság december 12-én 11:30 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. december 12-én 11:30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 215/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. II. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 4-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 4-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. október 4-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Iktató szám: Sz-303/2017. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 151/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság november 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság november 15-i ülésére Iktató szám: Sz-440/2017. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. november 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-án 12.00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 190/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a térfelügyeleti-rendszer

Részletesebben

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám M-02 2. ú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök ozás szerinti lehatárolása Tömb Lehatárolás Hrsz Utca Ház 1 Ferenc körút Üllői út 37 104 Üllői út (Ferenc krt.) 45-51 (45) 15 238 37 105 Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság július 2-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-413 /2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 2-i ülésére Tárgy: Közterület-használati

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság február 15-én órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság február 15-én órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2017. február 15-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat április 6-án 8.30 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat április 6-án 8.30 órakor tartott rendes üléséről Budapest, Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2011. április 6-án 8.30 órakor tartott rendes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2011. május 23-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2011. május 23-án 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2011 május 23-án 900 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság augusztus 23-án órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság augusztus 23-án órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23-án 12.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2008. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 18 598 208 Ft 5 579 462 Ft belső udvari homlokzatok és függőfolyosók felújítása 2 Alkotmány u. 18.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 08-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 08-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. március 08-án 13.00 órakor

Részletesebben

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Jelen vannak:

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Jelen vannak: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. június 4-én 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság január 23-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság január 23-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 10-én órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 10-én órakor megtartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. november 10-én 14.00 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság szeptember 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság szeptember 18-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-364/2013. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. szeptember 18-i ülésére Tárgy: 2013.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 18-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 18-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság december 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság december 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. december 12-én 13.00 órakor

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2009. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 7. 19 404 000 Ft 5 821 200 Ft kazáncsere 2 Alkotmány u. 4. 6 400 000 Ft 1 920 000 Ft tetőfelújítás I.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-90/2014. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Információs

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

/ sz. példány

/ sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 9395-28/2018. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása ADATOK Nyilvántartási szám Vállalkozó, vállakozás neve, megnevezése: Árkád 2002 Bt. Formanek Zsuzsanna 1/2010/VII. Lakcím,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-án 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben