ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 09-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 222/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 09-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet megszüntetésére és a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotására Formanek Gyula alpolgármester Humánszolgáltatási Iroda Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága, november 08. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: A döntéshez egyszerű minősített X többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem X Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: , Fax.: , Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER I. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának felnőtt egészségügyi alapellátásán belül a 2. sz. felnőtt területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetének (Budapest, IX. Közraktár u. 24. sz. alatti háziorvosi rendelő) működtetésére Önkormányzatunk december 10. napján megállapodást kötött a Dr. Schmidt Családorvosi Bt.-vel és az ellátásért felelős orvossal, Dr. Schmidt Mária háziorvossal. Dr. Schmidt Mária bejelentette, hogy november 30. napjától nyugállományba kíván vonulni, s egyben kéri a területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi körzet ellátására kötött megállapodásának megszüntetését november 30. napjától. A fentiekben megjelölt körzetben a továbbiakban nem kívánja folytatni háziorvosként önálló orvosi tevékenységét. Kérelmében továbbá megfogalmazta Dr. Palkó Judit (3. sz. felnőtt háziorvosi körzet) és Dr. Zentai Nándor (4. sz. felnőtt háziorvosi körzet) - szintén a IX. Közraktár u. 24. szám alatti háziorvosi rendelőben dolgozó - háziorvosokkal egyeztetett, a körzet további ellátására vonatkozó javaslatát. Együttesen kérelmezik a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet megszüntetését oly módon, hogy a körzet ellátási területe kerüljön felosztásra Dr. Palkó Judit és Dr. Zentai Nándor háziorvosok között. A 2. körzetben ellátandó felnőtt lakosok száma összesen 1442 fő. A 2 sz. körzet utcajegyzéke: Bakáts utca 6. Bakáts utca 8. Hőgyes Endre utca 1. Hőgyes Endre utca 2. Hőgyes Endre utca 3. Hőgyes Endre utca 6. Hőgyes Endre utca 8. Hőgyes Endre utca 11. Hőgyes Endre utca 13. Hőgyes Endre utca 15. Hőgyes Endre utca 17. Kinizsi utca 1. Kinizsi utca 11. Kinizsi utca 13. Kinizsi utca 15. Kinizsi utca 17. Kinizsi utca 21. Knézits utca 3. Knézits utca 5. Knézits utca 9. Lónyay utca 34. Lónyay utca 36.

3 3 Lónyay utca 40. Lónyay utca 42. Lónyay utca 46. Ráday utca 37. Ráday utca 39. Ráday utca 41. Ráday utca 43. Ráday utca 45. Ráday utca 47. Ráday utca 49. Üllői út Ezen területek felosztási javaslata a háziorvosok javaslata és egyetértése alapján: Dr. Palkó Judit 3. sz. felnőtt háziorvosi körzetéhez kerülne: Bakáts u fő, Bakáts u fő, Hőgyes E. u fő, Hőgyes E.u fő, Hőgyes E. u fő, Hőgyes E. u fő, Hőgyes E. u fő, Hőgyes E. u fő, Hőgyes E. u fő, Hőgyes E. u fő Hőgyes E. u fő, Knézits u fő, Knézits u fő, Knézits u fő, Ráday u fő, Ráday u fő, Ráday u fő, Ráday u fő Össz.: 714 fő. A 3. körzet felnőtt lakosságszáma jelenleg: 1053 fő, a felosztással a körzet 1767 főre bővülne. Dr. Zentai Nándor 4. sz. felnőtt háziorvosi körzetéhez kerülne: Kinizsi u fő, Kinizsi u fő, Kinizsi u fő, Kinizsi u fő, Kinizsi u fő, Kinizsi u fő, Lónyay u fő, Lónyay u fő, Lónyay u fő, Lónyay u fő, Lónyay u fő, Ráday u fő, Ráday u fő, Ráday u fő, Üllői út fő, Össz.: 728 fő.

4 4 A 4. körzet felnőtt lakosságszáma jelenleg: 1035 fő, a felosztással a körzet 1763 főre bővülne. A körzet megszüntetése és a körzethatárok módosítása után a háziorvosok körzetének létszáma is bővülne, ezzel együtt finanszírozásuk is optimálisabb lenne, a 43/1999. (III.3.) sz. Korm. rend. 8. (1) bekezdése rendelkezései szerint. II. A felnőtt egészségügyi alapellátáson belül a 18. felnőtt háziorvosi körzetet Dr. Eörsi Dániel háziorvos, a 17. felnőtt háziorvosi körzetet Dr. Hilgert Géza látja el a IX. Ferenc tér 1. sz. alatti háziorvosi rendelőben. Háziorvosok közösen kérelmezik, hogy Dr. Eörsi Dániel háziorvosi körzetéhez tartozó Ferenc krt. 23.,25.,27.,29.,31.,33.,35.,37. és a Tűzoltó u. 3. terület, összesen 223 fő, kerüljön át Dr. Hilgert Géza háziorvosi körzetébe. Dr. Hilgert 17. háziorvosi körzetében ellátandó felnőtt lakosok száma összesen 1363 fő, a módosítással 1586 főre bővülne. Dr. Eörsi Dániel 18. háziorvosi körzetében ellátandó felnőtt lakosok száma összesen 2579 fő, a módosítással 2356 főre csökkenne. A 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet fentiekben vázolt felosztásához, és a 17. és 18. háziorvosi körzetek módosításához a Budapest Főváros Kormányhivatalának Budapest VIII., IX. kerületi Népegészségügyi Intézetének tiszti főorvosa hozzájárulását adta. Fentiek alapján javaslom Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának egészségügyi alapellátásán belül a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet megszüntetését, valamint a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében a háziorvosi körzet felosztását, a 17. és 18. felnőtt háziorvosi körzetek területeinek módosítását, s ezzel együtt a rendelet átfogó felülvizsgálata alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotását. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok, valamint a döntési javaslat elfogadására. Budapest, október 24. Formanek Gyula s.k. alpolgármester Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzetet megszünteti december 01. napjától. Határidő: 30 nap. Felelős: Dr. Bácskai János polgármester. Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló../2011.(..) szóló rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester

5 5 Döntési javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a /2011.( ) rendeletét a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Nagy Hajnalka jegyző

6 6 Hatásvizsgálati lap a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotására 1. A végrehajtás feltételei A végrehajtáshoz szükséges a 3. és a 4. sz. és a 17. és 18. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás 2. sz. mellékletét módosítani. 2. Társadalmi hatások A rendelet elfogadásával a felnőtt lakosság egészségügyi alapellátása zökkenőmentesen biztosított. 3. Gazdasági, költségvetési hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása nincs. 4. Egészségi követelmények A rendeletben foglaltak végrehajtása az egészségügyi követelményeknek megfelel. 5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A folyamatos és zavartalan egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása. 7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

7 7 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást, valamint az iskola és ifjúság egészségügyi védőnői ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra. Körzetek kijelölése 2. (1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felnőtt háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. (2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermek háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint. (3) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felnőtt fogorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint. (4) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermek fogorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint. (5) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete területi védőnői körzeteket állapít meg jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint. (6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete ifjúság és iskola egészségügyi védőnői körzeteket állapít meg jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint. Záró rendelkezések 3. (1) E rendelet december 01. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2006. (XII.21.) és 32/2010.(XI.05.) rendelete. Budapest, november Dr. Bácskai János sk. Dr. Nagy Hajnalka sk. polgármester jegyző

8 8 Felnőtt háziorvosi körzetek 1. sz. melléklet 1. felnőtt háziorvosi körzet Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56, felnőtt háziorvosi körzet Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros tér 2,3. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9. Közraktár u. 24,26,28,30,34. Lónyay u. 41,43,45,47,49,50,52,54,58,60. Ráday u. 37,39,41,43,52,53,55,57,59,61, felnőtt háziorvosi körzet Bakáts u. 2. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 3,4,5,6 Kinizsi u. 1,2,4,6,11,13,15,17,21,31,33,35,37. Közraktár u. 10,12,20,22. Lónyay u. 17,19,23,25,27,34,36,37,39,40,42,44,46. Mátyás u. 5,8. Ráday 45,47,49. Zsil u. 1,7,9. Üllői út 39,41,43,45,47, felnőtt háziorvosi körzet Erkel u. 9,11,12,13,14,16,18,20. Kálvin tér 7,8,9. Lónyay u. 12,14,16,18,20. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, felnőtt háziorvosi körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Közraktár u. 2. Lónyay u. 3,5,7,9,11,13,15. Mátyás u. 2,4,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 24. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15.

9 9 6. felnőtt háziorvosi körzet Kinizsi u. 16,18,20,22,24,26,28. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 22,24,26,28. Mátyás u. 9,11,13,15. Mátyás u. 14. Ráday u. 23,25,26,27,28,29,30,31,32,33. Üllői út 29, felnőtt háziorvosi körzet Vaskapu u. 47,49. Ernő u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Gát u. 27,29,31,33. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10. Haller u. 19,21,23,25,54,56,58,60,62,64,66,72,74. Sobieski J.u. 25,27,29,31,33,35,37,38,39,41. Telepy u. 6,8,1011,12,13,15,18,20,21,22,23,24, Tűzoltó u. 76,78,80,81,82,83,85,86,87,89,91,93. Üllői út 111,113, felnőtt háziorvosi körzet Bárd u Csont u. 2. Földváry u. 3,5,7. Gubacsi u. 6,9,21,26. Hajóállomás u. 1. Hentes u Hídépítő u. 1. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J.u. 1. Lackovits u. 5. Máriássy u. 8. Mester u. 71,73,75,77,79. Nádasdy u Pápay u Soroksári u. 32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,51,52,54,56,58,59,60,61,68,70, 72,74,84,91,92,93,94. Tóth K. u Vágóhíd u. 6,8,10,12. Vaskapu u. 34,35, felnőtt háziorvosi körzet Ernő u. 9,11,13,15,17,19,21. Haller u. 76,78,80,82,84,86,88. Mester u. 76. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Üllői út 117,119,121,129. Vágóhíd u. 23,25,27,29,31, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 39,41,43. Ernő u. 3.,5,7.

10 10 Gát u. 36. Haller u. 19,44,46,48,50,52,68,70. Márton u. 1,2,3,5. Mester u. 70. Óbester u. 3,7,9,11,13. Sobieski J. u. 3,5,7,9,11. Telepy u.2. Tűzoltó u. 92,94,96. Vágóhíd u. 21,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,60. Vaskapu u. 31, felnőtt háziorvosi körzet Drégely u. 17,19. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,20,22,24. Lenhossék u. 2,7,8,9,10,12,13,14,15,16. Márton u. 7,8,9,10,11,13. Mester u. 50,52,54,56,58,60. Sobieski J.u. 2. Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,20,22,24,26,30. Viola u. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, felnőtt háziorvosi körzet Dandár u. 2,24,26. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Lechner Ö. Fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Mester u. 15,17,19,21,23,25,27,33,35. Soroksári út 18,20,22,24. Tinódi u. 3,5,7,9,11,13. Vaskapu u. 4,6,7,8, 10-12, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 7,8,10,11,12,13,15,21,23,25,27,29,36,38,40,42. Bokréta u. 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. Ferenc tér 9,10,11,12. Márton u.14. Telepy u. 1,3,5,7,9. Thaly K. u. 32,34,,38,40,46,48,50. Tűzoltó u. 23,25,27,33. Viola u. 29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50, felnőtt háziorvosi körzet Drégely u. 3,5,7,9. Gát u. 17,19,21,23,25. Haller u. 15,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Lenhossék u. 3,5. Mester u. 49,51,53,55,57,59,61,63, felnőtt háziorvosi körzet Dandár u. 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27. Drégely u. 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,16,18. Mester u. 37,39,41,43. Vaskapu u. 15,17,20,22,24.

11 felnőtt háziorvosi körzet Angyal u. 13,15,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Liliom u. 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,44,46,48,50,52,54. Mester u. 8,10,12,14,16,18,20. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26. Tűzoltó u. 4,5,6,7,8,9, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 3,5. Berzencey u. 3,4,5,6,7,8,9,101,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29. Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,31,33,35. Ferenc krt. 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,13,14. Liliom u. 7,13,15,17,19,21,23. Mester u. 22,24,32,34,36,38,40,44,46,48. Páva u. 4,6,14,18,19,20. Thaly K. u. 19. Tompa u. 17,19,21,23. Tűzoltó u. 3. Üllői út 73,75,77,79. Viola u. 2,4,6,8,10,16,18,20,22,24,26,48,50, felnőtt háziorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,10,11,12,14,16,18,20. Boráros tér 5,6,7. Ferenc krt. 1,3,5,7. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Liliom u. 1,2,4,6,8,10. Mester u. 1,3,5,4-6,9,11,13. Páva u. 5,7,9,11,13,15,17. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17. Tinódi u. 2,4,6,8,10,12. Vaskapu u. 1, felnőtt háziorvosi körzet Berzenczey u. 16,18,20,22,24,26,28,30,32. Ferenc krt. 41,43. Liliom u. 27,29,31,33,35,37,39,45. Páva u Sobieski J. u. 40,42. Tűzoltó u. 13,15,19,21. Üllői út 53,55,57,59,61,63,109. Viola u. 43, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 14,16,20, 22,24,26,28,30,32,34. Berzenczey u. 33,35,37,39,41. Bokréta u. 30,32,34,36. Lenhossék u. 21,27,29. Márton u. 18,19,20,21,23,26. Sobieski J. u. 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38. Thaly K. u. 29,31,33.

12 12 Tűzoltó u. 32,47,49,51,55,65,69,71,73,75. Üllői út 65,67,69,71. Vendel u. 7,8,11,15,20,28,32, felnőtt háziorvosi körzet Bokréta u. 29. Lenhossék u. 30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,46. Márton u. 28,29,30,31,33,35,36,37,39,40. Thaly K. u. 52,54,56,58. Tűzoltó u. 44,46,58,66,70,72,74. Üllői út 81,83,85,87,89,91,95,97,99,101,103,105, felnőtt háziorvosi körzet Csengettyű u. 7,9,11,16, 17,19,21. Lobogó u. 1,3,5,10,15,16,20,24. Napfény u. 1,2,3,5,6,14,16. Toronyház u. 9,13, felnőtt háziorvosi körzet Aranyvirág stny. 1,3,5,7,9. Börzsöny u. 1,2/c,3,7. Dési H. u. 19,21,23. Epreserdő u. 10,12,14,16. Kosárka stny. 3,4,6,8. Lobogó u felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 4,6,8,9,10. Friss u. 2,3. Kosárka stny. 1. Napfény u. 20,26. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Toronyház u. 8,10,12,14,16, felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 15,17. Csengettyű u. 1,3,5. Ecseri út 8,10,12. Epreserdő u. 18,20,22,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40. Kosárka stny. 5,7. Napfény u. 11,13,17,19,21,22,23,24,25,27,29, felnőtt háziorvosi körzet Dési H. u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Ifjúmunkás u. 25,27. Pöttyös u. 6,8,10,11. Távíró u. 3,5,7. Toronyház u. 1,3,5.

13 felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 2/b. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 10,12,14,17,18,20,22. Pöttyös u. 3,7,9. Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173, felnőtt háziorvosi körzet Csárdás köz 1,3. Ferde u. 5. Ifjúmunkás u. 24, 26,28,32. Pöttyös u. 2,4. Üllői út 177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197, felnőtt háziorvosi körzet Dési H. u. 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Ecseri út 2,4,6. Epreserdő u. 2,4,6. Ifjúmunkás u. 4, felnőtt háziorvosi körzet Aszódi út Beöthy u. 1,2,4. Ecseri út 3,5,15,17,19,21,23,25,27,29,31. Fék u. 3,4,6,8. Füleki u. 3,7,9,11,13. Gubacsi u. 45,91,97. Gyáli út 13,15. 21,23,24,25,30,32,33,35. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5. Mester u. 84,88,90. Osztag u. 11,13,15,17,19. Péceli u. 1,2. Soroksári út 95,101,108,110,113,117,119,132,164. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,79,11,13,14,24,31. Tagló u. 4,6,810,11,13. Timót u. 1,3. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Víztorony köz 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14.

14 14 Gyerek háziorvosi körzetek 1. gyerek háziorvosi körzet Balázs B. u. 24,25,26,27,28,29,30,32,34 Drégely u. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Gát u. 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36 Haller u. 44,46,48,50,52,54,56,58 Márton u. 2,8,10,3,5,7,9,11,13,14,18,20,26,19,21,23,28,29,30,31,33, 35,36,37,39,40 Mester u. 37,39,41,43,49,51,60 Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,15,16,17,18-24,36,25,27,29,31,33,35,37,38, 39,41,34,40,42 Telepy u. 6,8,10,12,18,20,21,22,23,24,25-32,34. Tűzoltó u. 65,66,69,71,73,75,66,70,72,74,76,78,80,82,86 Üllői út 97,99,101,103,105,107,109,111,113,115 Vendel u. 7,15,22,24,28,32 2. sz. melléklet 2. gyerek háziorvosi körzet Balázs B. u. 36,38,39,40,41,42,43 Berzencey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,33,35,37,39,41 Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,31,33,35,17,19,20,21,22,23,24 25,26,27,28,29,30,32,34,36 Dandár u. 2,22,24,26,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 22 Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,13,9,10,11,12,14 Haller u.76,78,80,82. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 Likőr u. 2.,4. Mester u. 27,22,24,26,28,32,34,36,38 Páva u. 4,6,14,18,20,5,7,9,11,13,15,17,19,22-39 Sobieski J. u. 11. Telepy u. 1,2,3,5,7,9, Tompa u. 24,26,17,19,21,23 Tűzoltó u. 11,13,15,19,21,23,25,31,32. Üllői út 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71 Vaskapu u. 1,3,4,6,8,7,10, gyerek háziorvosi körzet Beöthy u. 1,2,4 Csont u. 2. Földváry u. 3,5,7 Gubacsi u. 6,9,21,26,45,91,97 Hajóállomás u. 1. Haller u. 4,6,16,2,8,10,12,14,18 Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5 Koppány u. 3,4,5,6,11 Kwassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Lechner Ö. U. 1,2,3 Máriássy u. 8. Mester u. 84,88,90

15 15 Soroksári út 22,24,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,33,51,59, 68,70,61,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117,119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Telepy u. 11,13,15. Timót u. 1,3. Tűzoltó u. 81,83,85,87,89,91,93. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32, gyerek háziorvosi körzet Bárd u Ernő u. 9,11,13,15,17,19,21,5,7,20,22,24,26,28,30,32,34 Fék u. 3,4,6,8 Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10 Haller u. 3,15,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,19,21,23,60,62,64,66, 19,68,70,72,74,84,86,88. Mester u. 53,55,57,59,61,63,65,70,71,73,75,77,79,76 Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18 Nádasdy u Óbester u. 3,7,9,11,13 Pápay u Tóth Kálmán u Üllői út 117,119,121,129. Vágóhíd u. 23,25,27,29,31,33,21,36,38,40,42,44,46,48,50,60. Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47, gyerek háziorvosi körzet Balázs B. u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34,36, 38,39,40,41,46. Mester u. 9,11,13,15,17,19,21,23,25,33,35,40,44,46,48,50,52,54,56,58 Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,19,20,22,24,26,29,30,31,32,33,34,36, 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Tűzoltó u. 25,27,29,31,33,38,40,44,46,47,49,51,55,58,92,94,96. Üllői út 73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95. Vendel u Viola u. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,19,18,20,21,22,23,24,25,22,24,25,26, 29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50, gyerek háziorvosi körzet Aranyvirág stny. 1,3,5,7,9 Börzsöny u. 1,3,4,6,8,7,9,10,15,17 Ecseri út 2,4,6,3,5,15,17,19,21,23,25,27,29,31,8,10,12 Epreserdő u. 2,4,6,10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,31,33,35 Ifjúmunkás u. 4,6 Kosárka stny. 1,3,5,7,4,6,8 Lobogó u. 1,3,6,10,15 Napfény u. 1,3,5,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31 Szemafor köz 1,2,4,5,6,7 Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Töltés köz 1,3,5,7,9 Üllői út 145. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10

16 16 7. gyerek háziorvosi körzet Aszódi út Csárdás köz 1,3 Dési H.u. 20,22,24,26,28,30,32,34 Egyetértés u. 1,3,5 Ferde u. 5. Füleki u. 3,7,9,11,13 Gyáli út 13,15,21,23,24,25,30,32,33,35 Ifjúmunkás u. 24,25,27,32 (ide sorolva a 28. házszámot is) Lobogó u. 5,16,20,24 Osztag u. 11,13,15,17,19 Péceli u. 1,2 Pöttyös u. 3,7,9,2,4,6,8,10,11 Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24,31. Távíró u. 3,5,7 Toronyház u. 1,3,5,9,13,15 Üllői út 169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10 Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8,10 8. gyerek háziorvosi körzet Börzsöny u. 2/b, 2/c. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. 2,4,6,8,10,15,3,5,11,13,17,12,14,16,18,19,21,23. Friss u. 2,3. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 10,12,14,17,18,20,22. Napfény u. 2,6,14,16,22,24,20,26. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Toronyház u. 8,10,12,14,16,18. Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165, gyerek háziorvosi körzet Bakáts u. 1,3,5,2,6,8,16. Boráros tér 2,3. Csarnok tér 3,4,5. Czuczor u. 3,4,5,10. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gálya u. 3,4,5,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,17,16,18. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 22,24,26,28,19,23,25,27,29,34,36,40,42,44,46,37,39,41, 43,45,47,49,50,52,54,58,60. Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33, 24,26,28,30,32,34,36,38,40,37,39,41,43,45,47,49,52,53,55,57,59,61,63,54,56,60. Zsil u. 1,7,9.

17 gyerek háziorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,38,41. Bakáts tér 2,9,10,3,4,5,6,7,8,13. Boráros tér 5,6,7. Ferenc krt. 1,3,5,7,2-44-ig páros oldal, 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Kinizsi u. 20,21,22,24,26,27,28,31,33,35,37. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Liliom u. 1,2,4,6,7,8,10,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54,45. Mester u. 1,3,5,6,8,10,12,14,16,18,20. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17,18,20. Tompa u. 7,8,9,10,12,11,13,14,15,16,18,20,22. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,14,18. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,39,41,43,45,47,49. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15.

18 18 Felnőtt fogorvosi körzetek 1. felnőtt fogorvosi körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Mátyás u. 2,4,14,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,30,32. Thaly K. u. 8. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25. Vámház krt. 5,7,9,11,13, sz. melléklet 2. felnőtt fogorvosi körzet Bakáts tér 13. Bakáts u. 6,8. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 4,6. Hőgyes E. u. 2,6,8,10. Kinizsi u. végig. Knézits u. végig. Közraktár u. 2,10,12,20,22. Lónyay u. 19,22,23,24,25,26,27,28,29,34,36,40,42,44,46. Mátyás u. 5,8,9,11,13,15. Ráday u. 23,25,27,29,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,49. Üllői út 29, felnőtt fogorvosi körzet Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Bakáts u. 1,2,3,5. Boráros tér 2,3,7. Ferenc krt ig páros oldal. Gálya u. 3,5. Hőgyes E. u. 1,3,11,13,15,17. Knézits u. 12,14. Közraktár u. 24,26,28,30,34. Lónyay u. 37,39,41,43,45,47,49,50,52,54,58,60. Ráday u. 52,53,54,55,56,57,59,60,61,63. Thaly K. u. 10,12. Üllői út 39,41,43,45,47,49. Zsil u. 1,7,9. 4. felnőtt fogorvosi körzet Angyal u. 13,15,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Berzenczey u. 16,18,20,22,24,26,28,30,32. Ferenc krt. 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43. Ferenc tér 14. Liliom u. 7,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,

19 19 34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54. Mester u. 5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24. Páva u. 4,6,14,18,20,22-39-ig. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,18,19,21. Üllői út 53,55,57,59,61, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12. Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29,33,35,37,39,41. Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13. Mester u. 34,36,38,40,44,46,48,50,52,54. Páva u. 5,7,9,11,13,15,17,19. Thaly K. u. 14,22,24,26,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58. Tompa u. 21,23. Tűzoltó u. 23,25,27,29,31,32,33,38,40,44,46. Üllői út 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87. Viola u. 2,4,6,8,10,16,20,22,24,26,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 42,43,44,45,46,48,50, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34, 36,38,39,40,41,46. Márton u. 2,8,10,14,18,20,26,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40. Mester u. 56,58,60. Sobieski J. u. 34,42. Thaly K. u. 2,4,6,9,11,16,19,20,29,31,33. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82. Üllői út 89,91,93,95,97,99,101,103. Vendel u. 7,15,20,22,24,28. Viola u. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,19,21,23, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 30,32,34,36,38,40,42. Ernő u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Gát u. 27,29,31,33,36. Haller u. 44,46,48,50,52,54,56,58. Márton u. 3,5,7,9,11,13,19,21,23. Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,15,16,18-24-ig,25,27,29,31,33,35,36,37,38,39,40,41. Telepy u. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,20,21,22,23,25-32-ig, 34. Üllői út 105,107,109,111,113,115. Vendel u felnőtt fogorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,11. Boráros tér 5,6. Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,21. Fék u. 3,4,6,8. Ferenc krt. 1,3,5,7. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13.

20 20 Haller u. 19,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88. Liliom u. 4,6,8,10. Mester u. 1,3,70,76. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Óbester u. 3,7,9,11,13. Tűzoltó u. 81,83,85,86,87,89,91,92,93,94. Vágóhíd u. 21,23,25,27,29,31,33,36,38,40,42,44,46,48,50, felnőtt fogorvosi körzet Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27. Drégely u. 2,4,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Haller u. 2,8,10,12,14,18. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Mester u. 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,32,33,35,37,39,41,43. Soroksári út 6,8,10,12,14,16,17,18,20,22,24. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13. Vaskapu u. 1,3,4,6,7,8, felnőtt fogorvosi körzet Bárd u Drégely u. 5,7,9,11,13,15,17,19. Gyáli út 15. Haller u. 3,15,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Máriássy u. 8. Mester u. 49,51,53,55,57,59,61,63,65,71,73,75,77,79. Nádasdy u Pápay u Péceli u. 1,2. Soroksári út 32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Tóth K. u ig. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32,34. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47,49. Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8, felnőtt fogorvosi körzet Aszódi Dési H. u. 3,5,11,13,17,23. Ecseri út 2,3,4,5,6,8,10,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31. Epreserdő u. 2,4,6,31,33,35. Füleki köz 3,7,9,11,13. Gyáli út 21,23,24,25,30,32,33,35. Haller u. 4,6,16. Ifjúmunkás u. 4,6. Napfény u. 17,19,21,23,25,27,29,31. Osztag u. 11,13,15,17,19. Soroksári út 1,3,5.

21 21 Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24, felnőtt fogorvosi körzet Aranyvirág st. 1,3,5,7,9. Börzsöny u. 1,3,7,9,15,17. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11. Dési H. u. 2,4,6,8,10,15,19,21. Epreserdő u. 10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40, Ifjúmunkás u. 10,18,20,22. Kosárka st. 1,3,4,5,6,7,8. Lobogó u. 1,3. Napfény u. 11, felnőtt fogorvosi körzet Börzsöny u. 2/B, 2/C, 4,6,8. Csárdás köz 1,3. Csengettyű u. 16. Dési H. u. 12,14,16,18. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 12,14,17. Lobogó u. 6,10. Napfény u. 1,3,5. Pöttyös u. 3,7,9,11. Üllői út 151,153, 155,157,159,161,163,165, felnőtt fogorvosi körzet Börzsöny u. 10. Csengettyű u. 17,19,21. Dési H. u. 20,22,24,26. Friss u. 3. Ifjúmunkás u. 24,25,27,32. Kvassay J. u. 1. Lobogó u. 5,15,16,20,24. Napfény u. 2,6,14,16. Pöttyös u. 2,4,6,8,10. Távíró u. 3,5,7. Toronyház u. 1,3,5,9,13,15. Üllői út 169, 171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197, felnőtt fogorvosi körzet Beöthy u. 1,2,4. Csont u. 2. Dési H. u. 28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Ferde u. 5. Földváry u. 3,5,7. Friss u. 2. Gubacsi út 6,9,21,26,45,91,97. Hajóállomás u. 1. Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5. Koppány u. 3,4,5,6,11.

22 22 Lackovits u. 5. Mester u. 84,88,90. Napfény u. 20,22,24,26. Soroksári út 33,51,59,61,68,70,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117, 119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Timót u. 1,3. Toronyház u. 8,10,12,14,16,18.

23 23 Gyerek fogorvosi körzetek 1. gyerek fogorvosi körzet Angyal u. 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Bakáts u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12,16. Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,32,33,35,37,39,41. Bokréta u. 1,3,4,5,67,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36. Ferenc krt. végig. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14. Knézits u. 13,15. Liliom u. 7,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54. Mester u. 1,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,61, 63,65,71,73,75,77,79. Páva u. 4,5,6,7,9,11,13,14,15,17,18,19,20,22-39-ig. Thaly K. u. 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,30,32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,18,19,21,23,25,27,29,31,32,33, 38,40,44,46. Üllői út 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87. Viola u. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 43,45,48,50, sz. melléklet 2.gyerek fogorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,11. Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. Boráros tér 2,3,5,6,7. Csarnok tér 3,4,5. Czuczor u. 3,4,5,10. Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27. Drégely u. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Gálya u. 3,4,5,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Imre u. 2,4,5. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,16,17,18,20,21,22,24,26,27,28,31,33,35,37. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Liliom u. 1,2,4,6,8,10. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29, 34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,54,58,60,

24 24 Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Nádasdy u Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,49,52,53,54,55,56,57,59,60, 61,63. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17,18,20,22,24,32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,39,41,43,45,47,49. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15. Vaskapu u. 1,3,4,6,8,7,8,22,31,33,34,35,40,47,49. 3.gyerek fogorvosi körzet Balázs B. u. 13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36, 38,39,40,41,42,43. Bárd u Beöthy u. 1,2,4. Csont u. 2. Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34. Fék u. 3,4,6,8. Ferde u. 5. Földváry u. 3,5,7. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36. Hajóállomás u. 1. Haller u. 19,21,23,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76, 78,80,82,84,86,88. Hentes u Hídépítő u. 1. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34,36, 38,39,40,41,46. Máriássy u. 8. Márton u. végig. Mester u. 56,58,60,76,84,88,90. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Óbester u. 3,7,9,11,13. Pápay u Sobieski J. u. végig. Soroksári út 33,51,59,68,70,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117, 119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Telepy u. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,20,22,223,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34. Thaly K. u. 9,11,19,29,31,33. Tóth K. u. végig. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85, 86,87,89,91,92,93,94,96. Üllői út 89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119, 121,129. Vágóhíd u. 6,8,10,12,21,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,38,40, 42,44,46,48,50,60. Vendel u. 7,15,10,22,24,28, gyerek fogorvosi körzet Aranyvirág st. 1,3,5,7,9.

25 25 Aszódi Börzsöny 1,2/B,2/C,3,4,6,7,8,9,10,15,17. Csárdás köz 1,3. Csengettyű 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. végig. Ecseri út 2,3,4,5,6,8,10,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31. Egyetértés u. végig. Epreserdő u. végig. Gubacsi u. 45,91,97. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13,15,21,23,24,25,30,32,33,35. Hurok u. végig. Ifjúmunkás u. végig. Illatos út 5. Kén u. 1,2,3,5. Kosárka st. végig. Lobogó u. végig. Napfény u. végig. Osztag u. 11,13,15,17,19. Péceli u. 1,2. Pöttyös u. végig. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24,31. Távíró u. végig. Timót u. 1,3. Toronyház u. végig. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8,10.

26 26 5. sz. melléklet Védőnői körzetek 1.védőnői körzet Márton u. 2,3,5,7,8,9,10,11,13,14,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40, Mester u. 37,39,41,43,49,51,60. Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,11,15,16,18-24,25,27,29,31,33,34,35,37,38,39,40,41,42. Telepy u.2,6,8,10,12,18,20,21,22,23,24,26,25-32,34. Tűzoltó u. 65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82,86. Üllői út 101,103,105,107,109,111,11,3,115,117,119,121, védőnői körzet Balázs B. u. 24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43. Drégely u.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Gát u.2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36. Haller u.44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66. Telepy u. 1,3,5,7,9. Vendel u.7,15,20,22,24,28, védőnői körzet Balázs B. u. 3,5,7,9,11,13,15,21,23. Lenhossék u.2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32, 33,34,36,38,39,40,41,46. Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,20,22,24,26,29,30, 31,32,33,34,36,38,40,41,46. Üllői út 89,91,93,95,97,99. Viola u.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 29,32,33,34,35,36,37,39,39,40,42,43,44,45,46,48,50,52. 4.védőnői körzet Balázs B. u. 6,8,10,12,14,16,20,22. Mester u. 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,33,35,44,46,48,50,52,54,56,58. Tompa u. 17,19,21,23. Tűzoltó u. 11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,32,33,38,40,44,46. Üllői út 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87. Vaskapu u. 4,6,8, védőnői körzet Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,32,33,35,37,39,41. Bokréta u.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14. Mester u.22,24,32,34,36,38,40. Páva u. 4,5,6,7,9,11,13,14,15,17,18,19,20, védőnői körzet

27 27 Csont u. 2. Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Hajóállomás u. 1. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Kén u. 1,2,3,5. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Mester u.84,88,90. Soroksári út 12,14,16,17,18,20,22,24,32,33,34,36,38,40, 42,44,46,48,50,51,52,54,56,58,59,60,68,70. Telepy u.11,13,15. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Tűzoltó u. 81,83,85,87,89,91,93. Vaskapu u. 1,3,7. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32,34. 7.védőnői körzet Beöthy u. 1,2,4. Földváry u. 3,5,7. Gubacsi út 6,9,21,26,45,91,97. Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Soroksári út 61,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117,119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Timót u. 1,3. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,92,94,96. Vágóhíd u. 21,23,25,27,29,31,33, 36,38,40,42,44,46,48,50,60. 8.védőnői körzet Bárd u Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34. Fék u. 3,4,6,8. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,15,16,18,19, 20,21, 22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40, 68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88. Máriássy u. 8. Mester u. 53,55,57,59,61,63,65,70,71,73,75,76,77,79. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Nádasdy u Óbester u. 3,7,9,11,13. Pápay u Tóth K. u Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47, védőnői körzet Dési H. u. 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23. Friss u. 2,3. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 4,6,10,12,14,17,18,20,22. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165,167.

28 28 10.védőnői körzet Börzsöny u. 4,6,7,8,9,10,15,17. Csárdás köz 1,3. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. 28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Epreserdő u. 10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Ferde u. 5. Ifjúmunkás u. 25,27,32. Kosárka st. 1,3,4,5,6.7,8. Távíró u. 3,5,7. Toronyház u. 1,3,5,8,9,10,12,13,14,15,16,18. Üllői út 177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197, területi védőnői körzet Dési H. u. 20,22,24,26. Epreserdő u. 31,33,35. Ifjúmunkás u. 24. Lobogó u. 1,3,5,6,10,15,16,20,24. Napfény u. 1,2,3,5,6,11,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31. Pöttyös u. 2,3,4,6,7,8,9,10,11. Üllői út 169,171,173, védőnői körzet Aranyvirág st. 1,3,5,7,9. Aszódi Börzsöny u. 1,2/B,2/C.,3. Ecseri út 2,3,4,5,6, 8,10,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31, Epreserdő 2,4,6. Füleki út 3,7,9,11,13. Gyáli út 15,21,23,24,25,30,32,33,34,35. Osztag u. 11,13,15,17,19. Péceli u. 1,2. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24,31. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8, védőnői körzet Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. Boráros tér 5,6. Ferenc krt. 1,3,5,7, 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, 2-44-ig páros oldal. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Liliom u. 1,2,4,6,7,8,10,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54, Ráday u. 52,54,56,60. Tompa u. 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26.

29 29 Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,14,18. Üllői út 39,41,43,45,47, védőnői körzet Angyal u. 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Bakáts u. 1,2,3,5,6,8,16. Boráros tér 2,3,7. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 3,4,5,6. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,16,17,18.20,22,24,26,28. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Lónyay u. 19,22,23,24,25,26,27,28,29,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 49, 50,52,54,58,60. Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Ráday u. 34,36,38,40,53,55,57,59,61,63. Soroksári út 1,3,5,6,8,10. Tompa u. 7,9,11,13,15. Zsil u. 1,7, védőnői körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 21,27,31,33,35,37. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,37,39,41,43,45,47,49. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15.

30 30 Ifjúság és iskola egészségügyi védőnői körzetek 6. sz. melléklet 1. sz. Ferencvárosi Komplex Óvoda,Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Bp. IX. Gát u. 6.) Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium (Bp. IX. Telepy K. u. 17.) 2. sz. Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola (Bp. IX. Bakáts tér 12.) Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (Bp. IX. Vendel u. 1.) 3. sz. Szabóky A. Műszaki Közép-és Szakközépiskola Kézműipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Bp. IX. Illatos út 2-4.) 4. sz. Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola (Bp. IX. Timót u. 3.) 5. sz. Kosztolányi Dezső Általános Iskola (Bp. IX. Ifjúmunkás u. 1.) Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (Bp. IX. Ifjúmunkás u. 13.) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Bp. IX. Lobogó u. 1. alsó tagozat) 6. sz. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Bp. IX. Mester u. 67.) Molnár Ferenc Általános Iskola (Bp. IX. Mester u. 19.) Patrona Hungaria Gimnázium (Bp. IX. Knézits u ) 7. sz. Domino Általános Iskola (Bp. IX. Lenhossék u ) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Bp. IX. Toronyház u. 21., Bp. IX. Lobogó u. 1. felső tagozat) 8. sz. Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (Bp. IX. Lónyay u. 4-8.) Képző és Iparművészeti Szakközépiskola (Bp. IX. Török P.u.1.) 9. sz. Puskás Tivadar Távközlési Technikum (Bp. IX. Gyáli út 22.) Fáy András Közlekedésgépészeti Szakközépiskola (Bp. IX. Mester u ) 10. sz. Szt. István Közgazdasági Középiskola (Bp. IX. Mester u ) Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium (Bp. IX. Mester u. 23.) 11. sz. Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Közép és Szakiskola (Bp. IX. Ecseri út 5-7.) 12. sz. Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola (Bp. IX. Ifjúmunkás u. 31.) Szabóky A. Műszaki Közép- és Szakközépiskola (Bp. IX. Soroksári út )

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi

Részletesebben

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek

Felnőtt háziorvosi körzetek Felnőtt háziorvosi körzetek Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt. 2-44-ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56,60. Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros

Részletesebben

Egészségügyi alapellátási körzetek

Egészségügyi alapellátási körzetek Cím Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek házi házi fogorvos fogorvos Védőnői ANGYAL UTCA 4 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 7, 9, 11 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 10,12,14,16,18,20 19 42 04 01 14 ANGYAL UTCA 22,24,26,28,30,32,34,36,38

Részletesebben

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 7./ Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától i körzetek utcák szerint rendezve 2017. január 26. napjától 1091 Angyal István park Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1094 Angyal u. végig Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1098 Aranyvirág sétány végig Epres (1098

Részletesebben

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos.

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. (VII.29.) számú határozata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának,

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. melléklet a) Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása -

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Ellátó háziorvos: Dr. Szíjártó Csaba Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: 210-0835. Rendelési idő:h-sz.: 8-12., K-Cs.:15-19. P.:8-12. Bakáts

Részletesebben

Kamerák száma (db) Települések

Kamerák száma (db) Települések MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság Budapest IX. ker. 1 Üllői út 91-93. BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Iktató szám: Sz-543/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Tárgy: Társasházankénti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-298/2017. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév Szerződés kód Szállító neve Szerződés kezdete Szerződés lejárta Összeg Szerződés tárgya SZBJ/2014/01602 Bakáts u. 6. Társasház 2014.07.28. 2014.12.31. 1 302 258 Veszélyelhárítás támogatása. SZBJ/2014/01630

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-290/2018. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. június 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére Iktató szám: Sz-7/208. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 208. április 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-137/2016. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016. április 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére Iktató szám: Sz-148/2017. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. április 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 151/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 203/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: BM támogatás keretében kiépített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. június 29-i ülésére Iktató szám: Sz-342/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2016. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. december 13i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-378/2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Tárgy: Lakóház-felújítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 94/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/801940/2018/3. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központalapító

Részletesebben

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE:

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: 4. sz. melléklet VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: HELYI (KERÜLETI) VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK (HVJ): kód tömb hrsz cím megnevezés 1. 1 37110 Tűzoltó u. 10-16. Volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 190/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a térfelügyeleti-rendszer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 128/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése közérdekűnek minősített

Részletesebben

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2011.(VIII. 31.) rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-637/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 215/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. II. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 1. oldal Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 28.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-581/2011. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 25-i ülésére Tárgy: Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság március 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság március 6-i ülésére Iktató szám: Sz-149/2013. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. március 6-i ülésére Tárgy: Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:164/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Napfény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Iktató szám: 136/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest I. kerületi köznevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:163/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól A Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére Iktató szám: 135/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 153/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Az Önkormányzat versenyeztetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 196/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-i ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító

Részletesebben

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám M-02 2. ú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök ozás szerinti lehatárolása Tömb Lehatárolás Hrsz Utca Ház 1 Ferenc körút Üllői út 37 104 Üllői út (Ferenc krt.) 45-51 (45) 15 238 37 105 Ferenc

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996. (III.4.) sz. rendelete a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére Iktató szám: 125/2016. Tárgy: Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-343/2015. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 11/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2014. június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Iktató szám: Sz-560/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. október 13-i ülésére Iktató szám: 191/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 205/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. szeptember 07-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 269/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 273/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Iktató szám: Sz-303/2017. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-633/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: További

Részletesebben

A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 13-i ülésére Iktató szám: 218/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok.

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok. Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2015. június 30-án 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére Iktató szám: 136/2019. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-320/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A kerületi oktatási-nevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET augusztus 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:146/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-i ülésére Iktató szám: 188/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. június 21. napi ülésére Iktató szám: 128/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26.-i ülésére Iktató szám: 85/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a rászoruló gyermekek

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20.-i ülésére Iktató szám: 86/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a gyermekek étkezésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére. Kállay Gáborné alpolgármester asszony

ELŐTERJESZTÉS. a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére. Kállay Gáborné alpolgármester asszony Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-297/2015. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest IX. kerület Telepy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 178/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ars Nova Sacra Énekegyüttes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 216. június 29-én 9. órakor tartott rendes

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 179/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

(1) A Rendelet 20 -a kiegészül egy új (1/a) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(1) A Rendelet 20 -a kiegészül egy új (1/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 255/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 32/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerületének

Részletesebben

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása ADATOK Nyilvántartási szám Vállalkozó, vállakozás neve, megnevezése: Árkád 2002 Bt. Formanek Zsuzsanna 1/2010/VII. Lakcím,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 9/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:236/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 285/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-ai ülésére Iktató szám: 9/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben