ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 30-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-343/2015. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása dr. Bácskai János polgármester Városüzemeltetési és Felújítási Iroda Kozák Anikó irodavezető Millner Csilla ügyintéző Előzetesen tárgyalja: József Attila Városrészi Önkormányzat június 30. (Külső-Ferencváros vonatkozásában) Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: A döntéshez egyszerű minősített X többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem X Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság! A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000.(XII.24.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a VVKB 130/2015. (IV.01.) számú határozatával az alábbiakról döntött: A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 1/ jóváhagyja a évi kerületi lakóház felújítási pályázat Sz-146/2015. számú előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást, 2/ felkéri a Polgármester urat, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat terjessze a bizottság elé elbírálás céljából. A Rendelet 5. (1) bekezdése szerint: A pályázatot a polgármester írja ki, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el. A József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkezett pályázatokat a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetesen véleményezi. A Rendelet 4. (7) bekezdése szerint: Az éves támogatási keret 1/3-át a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező pályázatok támogatására kell felhasználni. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a évi költségvetésben a 3928 számú társasház felújítási pályázat költségvetési soron 150 MFt került jóváhagyásra. A határozat végrehajtásaként a lakóház felújítási pályázat kiírásra került, a pályázatokat április 30-tól június 17-ig lehetett benyújtani. A pályázati kiírásra 291 kerületi társasház 311 db pályázatot nyújtott be. (1-2. számú melléklet) o a Belső-Középső Ferencváros területéről 234 db pályázat érkezett be, melyből 233 pályázat érvényes, 1 pályázat érvénytelen. A Ráday utca 9. szám alatti társasház udvar, kert felújításával pályázott. A pályázat érvénytelen, mert nem építési munkára vonatkozik. A Ráday utca 26. és Vámház körút 5. szám alatti társasházak, melyek kerületi védett épületek, utcáról látható homlokzat felújításával pályáztak. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Rendelet 4. (4) bekezdése értelmében, kiemelt városképi szempontok esetén a támogatás mértékét magasabb százalékos mértékben is megállapíthatja, mint 40%. A Rendelet 4. (4) bekezdése szerint: Az adható támogatás mértéke legfeljebb 40 %, amely a tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közmű hozzájárulások, beszerzésének költségeit is tartalmazhatja. Kiemelt városképi szempontok esetén a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság magasabb százalékos mértéket is megállapíthat, javaslatára a támogatás (6) bekezdésben meghatározott mértékét túllépheti, a támogatás mértéke azonban a 60 %-ot nem haladhatja meg

3 o József Attila-, Aszódi- és MÁV lakótelepről 77 db érvényes pályázat érkezett be. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a benyújtott pályázatokat elbírálni szíveskedjen. Budapest, június 24. dr. Bácskai János s.k. polgármester Melléklet: évi pályázaton részt vető társasházakról készült összesítő táblázatok: - Belső- és Középső-Ferencváros - Külső-Ferencváros (József Attila -, Aszódi -, MÁV lakótelep, stb.)

4 Határozati javaslat: 1. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a évi lakóház-felújítási pályázat során kiemelt beruházásnak minősíti Budapest IX., Ráday u. 26. szám alatti társasház külső homlokzat felújítási munkálatait, a vissza nem térítendő támogatási összeget.ft-ban határozza meg. 2. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a évi lakóház-felújítási pályázat során kiemelt beruházásnak minősíti Budapest IX., Vámház krt. 5. szám alatti társasház külső homlokzat felújítási munkálatait, a vissza nem térítendő támogatási összeget.ft-ban határozza meg. 3. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban. Ssz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 1. Angyal u. 007/A. függőfolyosó felújítása 2. Angyal u kémény felújítása 3. Angyal u erkélyek felújítása (V. és VI emelet) 4. Angyal u nyílászárók cseréje (II. ütem) 5. Angyal u kéményseprőjárda felújítása 6. Angyal u tető-, tetőjárda és kémény felújítása 7. Bakáts tér 004. tetőfelújítás (II. ütem) 8. Bakáts tér 006. elektromos hálózat felújítása 9. Bakáts tér 007. elektromos hálózat felújítása (II. ütem) 10. Bakáts tér 008. felvonó felújítása 11. Bakáts u. 002/B. kazánházi szivattyúk cseréje 12. Bakáts u kémények felújítása (5db. albetét) 13. Bakáts u erkélyek felújítása (2 db, utcai homlokzaton, járulékos munkákkal) 14. Berzenczey u Ferenc tér 14. fűtéskorszerűsítés (I., II., III. ütem) 15. Berzenczey u Páva u tetőfelújítás (garázs felett) 16. Berzenczey u tetőjárda és padlástéri feljáró létra felújítása 17. Berzenczey u homlokzat részleges felújítása (fa és fémfelületek) 18. Berzenczey u fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) 19. Bokréta u udvar felújítása (kövezet, szigetelés) 20. Bokréta u függőfolyosó felújítása (II. emeleti) 21. Bokréta u kéményseprőjárda felújítása 22. Bokréta u kémény, kéményseprőjárda felújítása 23. Boráros tér 002. gázhálózat felújítása 24. Boráros tér 006. tetőfelújítás (I. ütem) 25. Csárdás köz 003. tetőfelújítás, zárófödém szigeteléssel

5 26. Erkel u kémények, kéményseprőjárda felújítása 27. Erkel u kapu, kapualj felújítása 28. Erkel u. 013/A. kémények felújítása 29. Erkel u függőfolyosó felújítása (III. IV. szint) 30. Ernő u gázhálózat felújítása 31. Ernő u tetőfelújítás (részleges) 32. Ernő u függőfolyosó felújítása 33. Ernő u függőfolyosó felújítása (III. ütem) 34. Ernő u víz alapvezeték csere 35. Ferenc krt Ráday u. 60. kémények, kéményseprőjárda felújítása (járulékos munkákkal) 36. Ferenc krt kéményseprőjárda felújítása 37. Ferenc krt függőfolyosó felújítása (hátsó lh. III. em. I. ütem) 38. Ferenc krt pincei ivóvíz alapvezeték felújítása 39. Ferenc krt udvar felújítása 40. Ferenc krt tűzfal felújítása (hőszigetelése) 41. Ferenc krt kémény felújítása 42. Ferenc krt lépcsőház felújítása 43. Ferenc krt felvonó felújítása 44. Ferenc krt kapualj, lépcsőház felújítása 45. Ferenc krt kéményjárda felújítása 46. Ferenc krt lépcsőház felújítása (hátsó) 47. Ferenc krt kémények felújítása (I. ütem) 48. Ferenc krt gázhálózat felújítása 49. Ferenc krt tetőfelújítás 50. Ferenc krt kémények, kéményseprőjárda felújítása (II. ütem, járulékos munkákkal) 51. Ferenc krt függőfolyosó felújítása (3 emeleten) 52. Ferenc krt kémények felújítása (III. ütem, járulékos munkákkal) 53. Ferenc tér 001. kapubejárat felújítása 54. Ferenc tér 004. udvari homlokzat felújítása 55. Ferenc tér 013. fűtéskorszerűsítés (III. ütem) 56. Gabona u kémények felújítása 57. Gálya u tűzfal szigetelése 58. Gát u függőfolyosó felújítása (I. ütem) 59. Gönczy P. u tetőfelújítás (I. ütem) 60. Gönczy P. u tetőfelújítás (IV. ütem) 61. Haller u tetőfelújítás (I. ütem) 62. Haller u erkélyek felújítása (játszótér oldali) 63. Hőgyes E. u kémények felújítása (I. ütem) 64. Hőgyes E. u elektromos hálózat felújítása 65. Hőgyes E. u kapubejárat rámpa burkolatának felújítása (homlokzat helyreállításával) 66. Hőgyes E. u gázhálózat felújítása 67. Imre u kéményseprőjárda felújítása 68. Ipar u felvonó felújítása 69. Ipar u kémények felújítása

6 70. Ipar u tetőfelújítás (I. szakasz, felépítmények és járulékos munkák) 71. Kinizsi u elektromos hálózat felújítása (I. ütem) 72. Kinizsi u tető- és kéményfelépítmény felújítása (IV. ütem) 73. Kinizsi u tetőfelújítás (részleges) 74. Kinizsi u függőfolyosó és belső homlokzat felújítása 75. Kinizsi u tetőfelújítás (III. ütem) 76. Kinizsi u tetőfelújítás 77. Kinizsi u függőfolyosó felújítása 78. Knézits u homlokzati erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) 79. Knézits u tűzfal felújítása 80. Knézits u tető- és kémény felújítása (III. ütem) 81. Közraktár u. 020/A. lépcsőház felújítása 82. Közraktár u belső homlokzat és udvar felújítása 83. Közraktár u. 022/A. udvar felújítása 84. Közraktár u. 022/B. felvonó felújítása 85. Köztelek u. 004/A. gázhálózat felújítása 86. Lenhossék u függőfolyosó felújítása 87. Liliom u felvonó felújítása 88. Liliom u. 027/A-B. fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) 89. Liliom u kéményseprőjárda felújítása 90. Liliom u kazán felújítása 91. Liliom u bejárati ajtók cseréje 92. Liliom u függőfolyosó és lépcsőház felújítása 93. Liliom u fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) 94. Liliom u tetőjárda felújítása 95. Lónyay u belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal 96. Lónyay u. 013/A. kémény felújítása 97. Lónyay u közüzemi vezetékek felújítása (víz, csatorna) 98. Lónyay u. 018/A. függőfolyosó felújítása 99. Lónyay u tetőfelújítás (I. ütem) 100. Lónyay u függőfolyosó felújítása (IV. szakasz, hátsó udvar, II. emelet) 101. Lónyay u udvar felújítása 102. Lónyay u tűzfal felújítása (részleges) 103. Lónyay u. 037/A-B. udvari homlokzat felújítása 104. Lónyay u. 039/A. kémények felújítása 105. Lónyay u. 039/B. utcai erkélyek, ereszalj cseréje 106. Lónyay u utcai homlokzat felújítása (I. ütem) 107. Lónyay u víz alapvezeték csere 108. Lónyay u gázhálózat felújítása 109. Lónyay u kémények felújítása 110. Márton u tetőjárda felújítása 111. Márton u tetőfelújítás (I. ütem, járulékos munkákkal)

7 112. Mátyás u függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) 113. Mátyás u függőfolyosók felújítása (I. ütem) 114. Mátyás u kapualj és I. lépcsőház felújítása 115. Mester u kémények felújítása 116. Mester u kémény felújítása 117. Mester u elektromos hálózat felújítása 118. Mester u kémények, kéményseprőjárda felújítása 119. Mester u kémények, kéményseprőjárda felújítása (járulékos munkákkal) 120. Mester u kéményseprőjárdák kiépítése (szükség szerinti járulékos munkákkal) 121. Mester u külső homlokzat felújítása 122. Mester u tűzfal felújítása (hőszigeteléssel) 123. Mester u felvonó felújítása 124. Mester u kémények felújítása 125. Mester u függőfolyosó felújítása (1; 2; 3. em. és fszt-en) 126. Mester u tetőfelújítás (I. ütem, járulékos munkákkal) 127. Mester u kéményseprőjárda felújítása 128. Mester u. 041/A. tetőfelújítás 129. Mester u. 041/B. tetőfelújítás 130. Mester u kémények felújítása 131. Mester u gázhálózat felújítása (II. ütem) 132. Mester u kémények felújítása 133. Mester u lapostető felújítása (csapadékvíz elleni szigeteléssel) 134. Mihálkovics u. 008/A. földszint talajnedvesség elleni szigetelése 135. Mihálkovics u kapubejáró felújítása 136. Páva u /A. kémények felújítása 137. Páva u fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) 138. Páva u külső homlokzat felújítása (II. ütem) 139. Páva u padlástér hőszigetelése (födém) 140. Páva u kémények felújítása 141. Páva u kémények, kéményseprőjárda felújítása 142. Páva u kémények felújítása (részleges) 143. Pipa u elektromos hálózat felújítása (II. ütem) 144. Ráday u gázhálózat felújítása 145. Ráday u elektromos hálózat felújítása 146. Ráday u udvar, kert felújítása 147. Ráday u függőfolyosó felújítása 148. Ráday u elektromos hálózat felújítása 149. Ráday u kémények felújítása (II. ütem) 150. Ráday u kéményseprőjárda felújítása 151. Ráday u függőfolyosó felújítása (II. ütem) 152. Ráday u felvonó felújítása 153. Ráday u kémények felújítása 154. Ráday u elektromos hálózat felújítása

8 155. Ráday u külső homlokzat felújítása 156. Ráday u tűzfal felújítása 157. Ráday u kémények felújítás 158. Ráday u gázhálózat felújítása 159. Ráday u tetőfelújítás (I. ütem) 160. Ráday u kémények felújítása (I. ütem) 161. Ráday u udvari homlokzat (II. ütem), udvar felújítása 162. Ráday u felvonó felújítása 163. Ráday u elektromos hálózat felújítása 164. Ráday u gázhálózat felújítása 165. Ráday u kémények felújítása 166. Ráday u kapu, kocsibejáró szélesítése járulékos munkákkal 167. Ráday u elektromos hálózat felújítása 168. Sobieski J. u. 18. erkélyek felújítása 169. Sobieski J. u. 28. függőfolyosó felújítása (I., IV. emeleti) 170. Sobieski J. u. 33. elektromos hálózat felújítása 171. Sobieski J. u. 35. kéményfelépítmények felújítása 172. Sobieski J. u. 40. elektromos hálózat felújítása (I. ütem) 173. Soroksári út 005. felvonó felújítása 174. Soroksári út 036. elektromos hálózat felújítása 175. Soroksári út kémények felújítása (részleges) 176. Telepy u kémények, kéményseprőjárda felújítása 177. Telepy u kémények, kéményseprőjárda felújítása 178. Tinódi u kazán felújítása 179. Tinódi u kémények felújítása (II. ütem, járulékos munkával) 180. Tinódi u elektromos hálózat felújítása 181. Tompa u lapostető felújítása 182. Tompa u. 017/A. kéményseprőjárda felújítása 183. Tompa u lépcsőház felújítás (világítás korszerűsítéssel) 184. Tompa u kémények felújítása (II. ütem) 185. Tompa u gázhálózat felújítása 186. Tűzoltó u kémények, kéményseprőjárda felújítása, tetőkibúvó létesítése 187. Tűzoltó u lépcsőház felújítása 188. Tűzoltó u Liliom u fűtéskorszerűsítés (kazáncsere) 189. Tűzoltó u pince felújítása 190. Tűzoltó u kémények, tetőjárda felújítása 191. Tűzoltó u kapubejáró, lépcsőház felújítása 192. Üllői út 003. elektromos hálózat felújítása 193. Üllői út 021. felvonó és akna felújítása 194. Üllői út 023. tetőfelújítás (II. ütem) 195. Üllői út 029. födém felújítása 196. Üllői út 031. fekvő-ereszcsatorna felújítása (részleges) 197. Üllői út 053/A. kéményseprőjárda felújítása

9 198. Üllői út 053/B. tetőfelújítás (részleges) 199. Üllői út 055. előtető felújítása 200. Üllői út 057. gázhálózat felújítása (II. ütem) 201. Üllői út 059. tetőfelújítás (részleges) 202. Üllői út 059. függőfolyosó felújítása (IV. emeleti) 203. Üllői út 063. kémények, kéményseprőjárda felújítása 204. Üllői út kémények felújítása 205. Üllői út 069. elektromos hálózat felújítása 206. Üllői út 071. kémények felújítása 207. Üllői út 073. tetőfelújítás (részleges) 208. Üllői út 091/A. elektromos hálózat felújítása (II. ütem) 209. Üllői út 091/B. elektromos hálózat felújítása (I. ütem) 210. Üllői út 101. tetőfelújítás (I. ütem) 211. Üllői út 107. kémények felújítása 212. Üllői út 109/A. kéményseprőjárda felújítása 213. Üllői út 109/C. kémény felújítása 214. Üllői út 115/A. kémény felújítása 215. Üllői út 115/B. kémény felújítása 216. Üllői út 117. tető és kémény felújítása, ereszcsatorna cseréje 217. Üllői út 117. lépcsőház, lépcsőházi nyílászárók felújítása 218. Üllői út sz. erkély felújítása 219. Üllői út 119. lépcsőház felújítása (hátsó) 220. Üllői út 121. függőfolyosó felújítása (I. udvar III. emelet) 221. Vágóhíd u kémény felújítása (szükség szerinti járulékos munkákkal) 222. Vágóhíd u villámvédelmi rendszer felújítása (6 épület: Vágóhíd u. 38; 40; 42;44;46;Mester u. 70.) 223. Vámház krt utcai homlokzat felújítása (I. ütem) 224. Vámház krt függőfolyosó felújítása (a lépcsőházi ajtókkal együtt) 225. Vámház krt függőfolyosó felújítása (I. II. III. emelet) 226. Vaskapu u gázhálózat felújítása 227. Vaskapu u. 001/A. elektromos hálózat felújítása 228. Vaskapu u. 001/E. elektromos hálózat felújítása 229. Vaskapu u. 006/B. kémények, kéményseprőjárda felújítása 230. Vaskapu u erkélyek és homlokzat felújítása 231. Vaskapu u kapubejáró, lépcsőház felújítása 232. Vaskapu u tető- és kéményseprőjárda felújítása 233. Viola u kémények, kéményseprőjárda felújítása 234. Zsil u homlokzat felújítása (grefiti mentesítéssel) Összesen:

10 4/ A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege 1. Aranyvirág stny fűtés korszerűsítése 2. Aranyvirág stny fűtés korszerűsítése 3. Aranyvirág stny homlokzat felújítása II. ütem (hőszigetelése) 4. Aranyvirág stny homlokzat felújítása (hőszigetelése) 5. Aszódi u elektromos hálózat felújítása 6. Aszódi u elektromos hálózat felújítása 7. Börzsöny u homlokzat felújítása (hőszigetelése) 8. Börzsöny u. 002/C. gázhálózat felújítása 9. Börzsöny u gázhálózat felújítása 10. Börzsöny u tetőfelújítás (részleges) 11. Börzsöny u fűtéskorszerűsítése 12. Csengettyű u lapostető felújítása 13. Csengettyű u erkélyek felújítása 14. Csengettyű u bejárati kapu cseréje 15. Csengettyű u lapostető felújítása 16. Csengettyű u erkélyek felújítása 17. Csengettyű u bejárati kapu cseréje 18. Csengettyű u fűtéskorszerűsítése 20. Csengettyű u felvonó felújítása 19. Csengettyű u felvonó felújítása 21. Dési H. u erkélyek felújítása (I. ütem) 22. Dési H. u felvonó felújítása 23. Dési H. u elektromos hálózat felújítása 24. Dési H. u bejárati kapu cseréje 25. Dési H. u felvonó felújítása 26. Dési H. u felvonó felújítása 27. Dési H. u víz- és csatornahálózat felújítása 28. Dési H. u poroló erkélyek felújítása 29. Ecseri út 004. gázhálózat felújítása 30. Ecseri út 006. gázhálózat felújítása 31. Ecseri út 023. elektromos hálózat felújítása 32. Egyetértés u lépcsőház, kapubejáró felújítása 33. Epreserdő u homlokzat felújítása (részleges) 34. Epreserdő u gázhálózat felújítása 35. Epreserdő u lépcsőházi portálok cseréje 36. Epreserdő u tetőfelújítás (részleges) 37. Füleki u tető- és kémények felújítása (szükség szerinti járulékos munkák) 38. Gyáli út 015/A. tető részleges felújítása 39. Gyáli út 015/A. udvar felújítása (kertkapu és kerti út) 40. Gyáli út 015/B-C. lépcsőház, kapu felújítása, lépcsőházi

11 nyílászárók cseréje, 41. Gyáli út 015/B-C. elektromos hálózat felújítása 42. Gyáli út 015/D-E. tető (E épület) felújítása 43. Gyáli út ép. függőfolyosó felújítása 44. Gyáli út 030/B. kapubejáró felújítása 45. Hentes u kéményseprőjárda felújítása 46. Hentes u homlokzat veszélytelenítése, javítása 47. Hurok u. 1. elektromos hálózat felújítása 48. Ifjúmunkás u erkélyek felújítása ( életveszély megszüntetése) 49. Ifjúmunkás u felvonó felújítása 50. Ifjúmunkás u villámvédelmi rendszer felújítása 51. Ifjúmunkás u villámvédelmi rendszer felújítása 52. Kosárka stny homlokzat felújítása (részleges) 53. Kosárka stny homlokzat felújítása (részleges) 54. Kosárka stny homlokzat felújítása (részleges) 55. Kosárka stny homlokzat felújítása (részleges) 56. Napfény u homlokzat felújítása (részleges) 57. Napfény u homlokzat felújítása (részleges) 58. Napfény u elektromos hálózat felújítása 59. Napfény u homlokzat felújítása (részleges) 60. Napfény u tetőfelújítás (részleges) 61. Napfény u lépcsőházi üvegportál, kapu felújítása 62. Osztag u. 11. tető és kémény felújítása (szükség szerinti járulékos munkák) 63. Pöttyös u lépcsőházi üvegportál felújítása 64. Pöttyös u tető felújítása (részleges) 65. Pöttyös u erkélyek felújítása 66. Tagló u lapostető felújítása (részleges) 67. Táblás köz 013. kémények felújítása (szükség szerinti járulékos munkák) 68. Távíró u homlokzat felújítása (részleges) 69. Távíró u elektromos hálózat felújítása 70. Távíró u homlokzat és erkélyek felújítása 71. Távíró u kapubejáró felújítása 72. Távíró u tető felújítása (részleges) 73. Toronyház u gázhálózat felújítása 74. Üllői út 163. felvonó felújítása 75. Üllői út 165. lépcsőházi üvegportál felújítása 76. Üllői út 167. felvonó felújítása 77. Üllői út szellőző motor cseréje (II. ütem) Összesen Határidő: július 30. Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Ellátó háziorvos: Dr. Szíjártó Csaba Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: 210-0835. Rendelési idő:h-sz.: 8-12., K-Cs.:15-19. P.:8-12. Bakáts

Részletesebben

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

(1) A Rendelet 20 -a kiegészül egy új (1/a) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(1) A Rendelet 20 -a kiegészül egy új (1/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Társasházak felújítási pályázata 2010. - támogatásban részesült társasházak

Társasházak felújítási pályázata 2010. - támogatásban részesült társasházak Társasházak felújítási pályázata 2010. - támogatásban részesült társasházak Ssz: Cím: 1 Akadémia u. 9. 1 494 975 Ft 373 744 Ft 44 849 Ft kapualj mozaikpadló eredeti állapot helyreállítása 2 Alkotmány u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-298/2017. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-290/2018. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. június 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév Szerződés kód Szállító neve Szerződés kezdete Szerződés lejárta Összeg Szerződés tárgya SZBJ/2014/01602 Bakáts u. 6. Társasház 2014.07.28. 2014.12.31. 1 302 258 Veszélyelhárítás támogatása. SZBJ/2014/01630

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek

Felnőtt háziorvosi körzetek Felnőtt háziorvosi körzetek Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt. 2-44-ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56,60. Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros

Részletesebben

1.. A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. A Rendelet 4. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2013. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. Előterjesztő:

Részletesebben

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-378/2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Tárgy: Lakóház-felújítási

Részletesebben

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2011.(VIII. 31.) rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE:

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: 4. sz. melléklet VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: HELYI (KERÜLETI) VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK (HVJ): kód tömb hrsz cím megnevezés 1. 1 37110 Tűzoltó u. 10-16. Volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület)

Részletesebben

Egészségügyi alapellátási körzetek

Egészségügyi alapellátási körzetek Cím Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek házi házi fogorvos fogorvos Védőnői ANGYAL UTCA 4 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 7, 9, 11 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 10,12,14,16,18,20 19 42 04 01 14 ANGYAL UTCA 22,24,26,28,30,32,34,36,38

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2013. június 5-én 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2013. június 5-én 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2013. június 5-én 8.00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2012. június 6-án 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2012. június 6-án 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2012. június 6-án 8.00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Kamerák száma (db) Települések

Kamerák száma (db) Települések MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság Budapest IX. ker. 1 Üllői út 91-93. BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 222/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16.-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Iktató szám: Sz-378/2014. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2014. szeptember 16.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-291/2014. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Budapest

Részletesebben

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi

Részletesebben

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. június 29-i ülésére Iktató szám: Sz-342/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2016. évi

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015.november 19.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 205.november 9.-i ülésére Iktató szám: 22/205. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a családsegítés, illetve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 216/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Történeti

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. július 10-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 184/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. július 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása Formanek

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától i körzetek utcák szerint rendezve 2017. január 26. napjától 1091 Angyal István park Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1094 Angyal u. végig Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1098 Aranyvirág sétány végig Epres (1098

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 7./ Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

TERVEZETT MUNKÁK 2010. évi társasházi pályázat

TERVEZETT MUNKÁK 2010. évi társasházi pályázat Két példányban kell kitölteni az egyik példányt nem szabad összefűzni a többi anyaggal TERVEZETT MUNKÁK 2010. évi társasházi pályázat Társasház címe: Bp. V. út,utca,tér* hsz. Tulajdon viszonyok: Kerületi

Részletesebben

(3) A Rendelet 4. -a kiegészül egy új (5/a) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(3) A Rendelet 4. -a kiegészül egy új (5/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2012. évi kulturális tevékenységek

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2009.(IV.29.), a 10/2009.(III.6.), az 1/2010.(I.14.) rendeletekkel módosított 9/2008. (III.31.) rendelete a lakóépületek és középületek felújításának,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 34/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: igazgató Javaslat a Ferencvárosi

Részletesebben

KERÜLETI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESíTETT TÁRSASHÁZAK - 2007..XLS

KERÜLETI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESíTETT TÁRSASHÁZAK - 2007..XLS 1. T-54290 Akadémia u. 16. 3 449 760 Ft 1 000 000 Ft 2. T-54269 Alkotmány u. 10. 1 220 000 Ft 400 000 Ft kémények bélelése 3. T-53917 Alkotmány u. 15. 3 435 012 Ft 1 000 000 Ft 4. T-53896 Alkotmány u.

Részletesebben

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám M-02 2. ú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök ozás szerinti lehatárolása Tömb Lehatárolás Hrsz Utca Ház 1 Ferenc körút Üllői út 37 104 Üllői út (Ferenc krt.) 45-51 (45) 15 238 37 105 Ferenc

Részletesebben

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK

HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK 5. sz. melléklet HELYI VÉDELEMRE JELÖLT FÁK Tömb szám Hely Helyrajzi szám Faj/fajta Védett vagy védelemre javasolt fa helyének védelme 1 Üllői út 45 51. 37104 D-i homl. 37104 Ny-i homl. sarok Aesculus

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2016. (III.31.) határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére Iktató szám: 101/4/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21.-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek gazdálkodásával

Részletesebben

001. számú szavazókör. Szavazóhelyiség címe: FEV IX. Zrt. 1093 CSARNOK TÉR 3-4. 046. számú szavazókör

001. számú szavazókör. Szavazóhelyiség címe: FEV IX. Zrt. 1093 CSARNOK TÉR 3-4. 046. számú szavazókör Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2014. (II. 07.) számú határozata az 1/2013. (VII.29.) számú határozatának módosításáról a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240

QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240 QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. f.a. 1094 Budapest, Liliom utca 36 Cg. 01-09-874240 - 5 - INGATLAN LEÍRÁSA: A vizsgált ingatlan a D épület földszintjén található. Az eredeti épület 1986-ban

Részletesebben

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki)

A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: (kiíró tölti ki) A pályázat benyújtásának időpontja: (kiíró tölti ki) A pályázat iktatószáma: (kiíró tölti ki) PÁLYÁZATI ADATLAPOK Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

AF MÓD 2 - Budapesti Gazdasági Egyetem, 1087 Budapest, Berzsenyi utca 6. szám alatti épületének átalakítása

AF MÓD 2 - Budapesti Gazdasági Egyetem, 1087 Budapest, Berzsenyi utca 6. szám alatti épületének átalakítása AF MÓD 2 - Budapesti Gazdasági Egyetem, 1087 Budapest, Berzsenyi utca 6. szám alatti épületének átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest Hegyvidék, 2013. március Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (. ) önkormányzati rendelete helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról A Budapest XII. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 252/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a helyi (kerületi)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-527/2013. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 11-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. melléklet a) Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása -

Részletesebben

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2010. 01.01. 2010. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerzıdések. Szeged Megyei Jogú Város

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2010. 01.01. 2010. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerzıdések. Szeged Megyei Jogú Város Fogászati ügyelet LFP-2008-LA-7, LFP-2009-LA-7 kódszámú termofor kémények felújítása c. pályázatok, valamint a LFP-2008-LA-2 iparosított technológiával építetett lakóépületek felújítása c. pályázat kezelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat a 2013.évi 3202.sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Iktató szám: Sz-118/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos.

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. (VII.29.) számú határozata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 18-i ülésére. pályázati referens Önkormányzati Iroda.

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 18-i ülésére. pályázati referens Önkormányzati Iroda. 5. Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor pályázati referens Önkormányzati Iroda Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Az együttműködés szabályszerűsége érdekében: a) készítse elő az együttműködési megállapodás2 módosítását, hogy az tartalmilag feleljen meg a Nek 2

Az együttműködés szabályszerűsége érdekében: a) készítse elő az együttműködési megállapodás2 módosítását, hogy az tartalmilag feleljen meg a Nek 2 2. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI. Kerületi Bolgár Önkormányzat" című jelentéshez

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14 A..TNM rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. Ügyiratszám: 01/17973-6/2015 Tárgy: Szeged városképi védelméről szóló rendelet megalkotása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. Ügyiratszám: 01/17973-6/2015 Tárgy: Szeged városképi védelméről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/17973-6/2015 Tárgy: Szeged városképi védelméről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet Készítette: Szeged Megyei

Részletesebben

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl

Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 37/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Sopron, Deák tér és környéke Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl Sopron Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 202/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE. Javaslat a 2006. évi költségvetésben oktatási intézmények állagmegóvására biztosított előirányzatok módosítására

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE. Javaslat a 2006. évi költségvetésben oktatási intézmények állagmegóvására biztosított előirányzatok módosítására ... napirendi pont POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE Javaslat a 2006. évi költségvetésben oktatási intézmények állagmegóvására biztosított előirányzatok módosítására Az oktatási ágazatban 2006. évben rendelkezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 141/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2013/2014. tanévben indítható

Részletesebben

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE KÉSZÍTETTE: BOGNÁR-DÖRNER ÁGNES PAJOR ZSÓFIA RITA GERGELY GYULA MÁTYÁS BORSAI ÁRPÁD 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-ei ülésére Iktató szám: Sz-88/2014. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. március 5-ei ülésére Tárgy: A Ferencvárosi

Részletesebben

Javaslat a Budapest XXIII.. (...) társasház jogi helyzetének rendezésére. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a Budapest XXIII.. (...) társasház jogi helyzetének rendezésére. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII.. (...) társasház

Részletesebben

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. GINOP Energia prioritás Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva GINOP Energia prioritás A konstrukció célja az épületek energiahatékonyságának és energiatakarékosságának javítására irányuló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. július 3-án 8.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirend

JEGYZŐKÖNYV. Napirend JEGYZŐKÖNYV Készült: Sződliget Község Képviselő-testületének 2009. május 28-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Távolmaradt az ülésről: Berkiné Hanzlik Mária,

Részletesebben

BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM

BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM BELSŐ-FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2006. ÉVI PROGRAM 2005. december hó TARTALOMJEGYZÉK Készítette: Főépítészi Irda 1 ÖSSZEFOGLALÁS 2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS A vársrészt érintő váltzásk Önkrmányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Iktató szám: Sz-543/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Tárgy: Társasházankénti

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY

ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY ÉRTÉKELÉSI SZAKVÉLEMÉNY 1. Társasházi lakás Cím: Helyrajzi szám: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 6/26. 3978/17/A/26 Az értékelés kelte: 2012.04.16 ALAPADATOK Ingatlan megállapított adatai Telek területe:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. február 12-én 16.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. február 12-én 16.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok.

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok. Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2015. június 30-án 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Beszámoló a 2007/2008. tanév indításáról

POLGÁRMESTER. Beszámoló a 2007/2008. tanév indításáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER Beszámoló a 2007/2008. tanév indításáról Készítette: Becsei Dénes Ágazatvezető Kecskés Ágnes Irodavezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Az

Részletesebben

15/2008. (III.28.) rendelete

15/2008. (III.28.) rendelete 1 Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal K i s k u n f é l e g y h á z a V á r o s Ö n k o r m á n y z a t K é p v i s e lőtestületének 15/2008. (III.28.) rendelete az iparosított technológiával

Részletesebben

INTÉZMÉNY-FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

INTÉZMÉNY-FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ssz INTÉZMÉNY-FELÚJÍTÁSI MUNKÁK 2016 Javított február 16. Becsült költség SÁNDOR-METTERNICH KASTÉLY (iskola épületrésze) A (*)-gal megjelölt tételek vállalkozói árak Feltétlenül elvégzendő Meg kellene

Részletesebben

Kiskunfélegyháza - Intézményfelújítás - Táj. elj. eredm.

Kiskunfélegyháza - Intézményfelújítás - Táj. elj. eredm. Kiskunfélegyháza - Intézményfelújítás - Táj. elj. eredm. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Budapest-Zugló Képviselő-testületének 9/00.(VII.08.) sz. rendelete Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. március 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. március 29-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-i rendes ülésére Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény pályázatának támogatása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2005. április 21-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2005. április 21i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola bővítésének és átépítésének, valamint a Tisza

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület ÁA 15Z51 3/ ÜJÖOB. Kőbányai Önkormányzat '?nnod- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Budapest Főváros X. kerület ÁA 15Z51 3/ ÜJÖOB. Kőbányai Önkormányzat '?nnod- Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület ÁA 15Z51 3/ ÜJÖOB. Kőbányai Önkormányzat '?nnod- Polgármesteri Hivatal Budapest, Városüzemeltetési

Részletesebben

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele.

Lásd.: a 4.1.1. pontban leírtak, miszerint az üzemelő két kéménynek és mindkét összekötő elemnek nincs meg az ellenőrzési és a tisztítási feltétele. 4. Az épület épületgépészeti rendszereire vonatkozó műszaki állapot értékelés 4.1. Az épület gépészeti rendszereinek azonosítása, ismertetése, állapotuk értékelése 4.1.0. Külső közművek A tárgyi épület

Részletesebben