Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 16.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására (I. forduló) Előterjesztő: Készítette: Zombory Miklós alpolgármester Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda Hajdu Erika egészségügyi referens Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, február 15. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat X normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített X többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem X Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény, jelenleg már nem hatályos, 152. (2) bek. alapján alkotta meg Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI. 14.) sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet), melyben mellékletenként határozta meg a felnőtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi, a felnőtt fogorvosi, a gyermek fogorvosi, a területi védőnői, és az ifjúság egészségügyi védőnői területi ellátási kötelezettségű körzetek területét. A felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi, a felnőtt fogorvosi, és a területi védőnői körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatóktól és az ellátást személyesen biztosító háziorvosoktól a körzetek területének módosítására érkezett javaslatok, valamint a kerületünkben zajló építkezések okán új építésű ingatlan besorolása miatt, valamint a kerületi lakcímek előírt felülvizsgálata során lefolytatott lakcímrendezési eljárások miatt szükségessé vált a Rendelet és annak vonatkozó mellékleteinek aktualizálása. Ezen javaslatok beérkezésével egyidejűleg Budapest Főváros Kormányhivatal Kormánymegbízottja célellenőrzése során törvényességi észrevételt tett tárgyi Rendelet felülvizsgálatára. Az észrevételében jelezte, hogy bár a tárgyi Rendelet megalkotásakor hatályos felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése ugyan nem tenné kötelezővé új rendelet megalkotását, viszont javasolja új rendelet megalkotását. A javaslatok az alábbiak: egyrészt az alapellátási körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatóktól érkezett módosító javaslatok, másrészt az új építésű ingatlanon történt lakcím létesítése miatt. 1. A 1095 Budapest, Mester u. 83. sz. alatti új építésű ingatlanban Nanette City Home lakópark, jelenleg összesen 611 lakos szerepel lakcímnyilvántartásunkban. Az ingatlan jelenleg nincs besorolva a területileg érintett alapellátási körzetek ellátási területéhez. 2. A Rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 7.,8.,9.,10.,11. sz. felnőtt fogorvosi körzeteket Önkormányzatunkkal kötött feladat ellátási szerződés alapján működtető Mesterdent Kft. egészségügyi szolgáltató kérelmet nyújtott be a 11. sz. felnőtt fogorvosi körzet megszüntetésére és a tárgyi fogorvosi körzet területének felosztására az általa működtetett körzetek között. A kérelméhez csatolta a 11. sz. felnőtt fogorvosi körzet ellátását személyesen biztosító, tárgyi körzetre praxisjoggal rendelkező Dr. Pozsonyi Zsuzsanna orvos kérelmét. Az orvos kérelme indokaként a tárgyi körzetre vonatkozó praxisjogáról való lemondását jelölte meg, mivel a körzetének praxisjogát hosszú ideje sikertelenül próbálja értékesíteni. A sikertelenség okaként elsősorban a praxishoz tartozó terület viszonylag alacsony lakosságszámából eredő alulfinanszírozottságát jelölte meg. A kérelemhez egyidejűleg csatolásra került a 7., 8.,9.,10. sz. körzetet ellátó praxisjoggal rendelkező fogorvosok nyilatkozata is a 11. sz. felnőtt fogorvosi körzet területének ellátására. Együttesen kérelmezik a 11. sz. felnőtt fogorvosi körzet megszüntetését oly módon, hogy a körzet ellátási 2

3 területe kerüljön felosztásra a körzetek között. A 11. sz. felnőtt fogorvosi körzet megszüntetése esetén a lakosság ellátása továbbra is folyamatos és zavartalan lenne, a fogorvosi körzetekhez tartozó lakosság létszáma növekedne, ezzel együtt finanszírozásuk is optimálisabb lenne, a heti rendelési óraszám emelkedne, ezáltal a betegek előjegyzési ideje is rövidülne. Jelenleg a 11. sz. felnőtt fogorvosi körzetben ellátandó éves, és 62 év feletti lakosok száma összesen fő, heti rendelési idő: 22 óra. A - 7. körzet éves, és 62 év feletti lakosságszáma jelenleg: fő, a felosztással a körzet főre bővülne, - 8. körzet éves, és 62 év feletti lakosságszáma jelenleg: fő, a felosztással a körzet főre bővülne körzet éves, és 62 év feletti lakosságszáma jelenleg: fő, a felosztással a körzet főre bővülne körzet éves, és 62 év feletti lakosságszáma jelenleg: fő, a felosztással a körzet főre bővülne. 3. A jelenleg 15 területi védőnői körzetet működtető FESZ KN Kft. egészségügyi szolgáltató kérelmezi újabb védőnői körzet létrehozását. Kérelme indokaként, a számított lakosságszám és finanszírozási pontszám aránytalanságát, és a védőnői leterheltséget jelölte meg. 4. Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó jogszabályi környezet változása okán, Budapest Főváros Kormányhivatal Kormánymegbízottjától érkezett törvényességi felhívás alapján, szükségessé vált a Rendelet hatályon kívül helyezése, egyben az alapellátási körzetek meghatározására vonatkozó új önkormányzati rendelet megalkotása. Jelenleg az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) határozza meg az önkormányzat feladatait e területen. Az Eatv. 5. (1) bek. alapján: 3. A települési önkormányzat feladatai az egészségügyi alapellátás körében 5. (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, és e) az iskola-egészségügyi ellátásról. (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét. 6. (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. 3

4 Jelenleg a hatályos Rendeletben nincs külön meghatározva az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, valamint az iskola-egészségügyi ellátás, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. rendelet 1. (2) bek. alapján: 1. (2) Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. A fenti jogszabály alapján szükséges a meglévő iskolaorvos és védőnői körzetek mellett szerepeltetni az iskola fogorvosi körzeteket is. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet véleményezésre megküldésre került a Kormány által kijelölt alapellátásért felelős országos módszertani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére, valamint Budapest Főváros Kormányhivatal VI. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztály, Dr. Balogh Lídia tiszti főorvos asszony felé. Dr. Balogh Lídia tiszti főorvos asszony a fentebb részletezett javaslatok ellen nem emelt kifogást. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleménye jelenleg nem áll rendelkezésünkre, feltehetően ez a rendelet tárgyalásának két fordulója között érkezik meg. Jelzem továbbá, hogy a javaslatokra vonatkozóan az alapellátást végző orvosokkal és védőnőkkel a szükséges egyeztetés lefolytatásra került, jóváhagyó nyilatkozatuk mellett. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Budapest, február 10. Tisztelettel: Zombory Miklós s.k. alpolgármester 4

5 Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló /2017. ( ) sz. önkormányzati rendeletét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal rendelet tervezetként elfogadja és a kifüggesztésével egyetért. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 5

6 előterjesztés melléklete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bek. 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén az egészségügyi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra. Körzetek kijelölése 2. (1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felnőtt háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. (2) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete házi gyermekorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint. (3) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felnőtt fogorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint. (4) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermek fogorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint. (5) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete védőnői körzeteket állapít meg jelen rendelet 5. sz. melléklete szerint. (6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskola-egészségügyi körzeteket állapít meg jelen rendelet 6. sz. melléklete szerint. (7) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzeteket állapít meg jelen rendelet 7. sz. melléklete szerint. Záró rendelkezések 3. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 6

7 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2011. (XI. 14.) rendelete. Budapest, dr. Bácskai János polgármester dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző 7

8 1. sz. melléklet Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56, felnőtt háziorvosi körzet Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros tér 2,3. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9. Közraktár u. 24,26,28,30,34. Lónyay u. 41,43,45,47,49,50,52,54,58,60. Ráday u. 37,39,41,43,52,53,55,57,59,61, felnőtt háziorvosi körzet Bakáts u. 2. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 3,4,5,6 Kinizsi u. 1,2,4,6,11,13,15,17,21,31,33,35,37. Közraktár u. 10,12,20,22. Lónyay u. 17,19,23,25,27,34,36,37,39,40,42,44,46. Mátyás u. 5,8. Ráday 45,47,49. Zsil u. 1,7,9. Üllői út 39,41,43,45,47, felnőtt háziorvosi körzet Erkel u. 9,11,12,13,14,16,18,20. Kálvin tér 7,8,9. Lónyay u. 12,14,16,18,20. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, felnőtt háziorvosi körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Közraktár u. 2. Lónyay u. 3,5,7,9,11,13,15. Mátyás u. 2,4,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 24. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15. 8

9 6. felnőtt háziorvosi körzet Kinizsi u. 16,18,20,22,24,26,28. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 22,24,26,28. Mátyás u. 9,11,13,15. Mátyás u. 14. Ráday u. 23,25,26,27,28,29,30,31,32,33. Üllői út 29, felnőtt háziorvosi körzet Vaskapu u. 47,49. Ernő u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Gát u. 27,29,31,33. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10. Haller u. 19,21,23,25,54,56,58,60,62,64,66,72,74. Sobieski J.u. 25,27,29,31,33,35,37,38,39,41. Telepy u. 6,8,1011,12,13,15,18,20,21,22,23,24, Tűzoltó u. 76,78,80,81,82,83,85,86,87,89,91,93. Üllői út 111,113, felnőtt háziorvosi körzet Bárd u Csont u. 2. Földváry u. 3,5,7. Gubacsi u. 6,9,21,26. Hajóállomás u. 1. Hentes u Hídépítő u. 1. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J.u. 1. Lackovits u. 5. Máriássy u. 8. Mester u. 71,73,75,77,79. Nádasdy u Pápay u Soroksári u. 32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,51,52,54,56,58,59,60,61,68,70, 72,74,84,91,92,93,94. Tóth K. u Vágóhíd u. 6,8,10,12. Vaskapu u. 34,35, felnőtt háziorvosi körzet Ernő u. 9,11,13,15,17,19,21. Haller u. 76,78,80,82,84,86,88. Mester u. 76. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Üllői út 117,119,121,129. Vágóhíd u. 23,25,27,29,31, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 39,41,43. Ernő u. 3.,5,7. Gát u. 36. Haller u. 19,44,46,48,50,52,68,70. 9

10 Márton u. 1,2,3,5. Mester u. 70., 83., 85. Óbester u. 3,7,9,11,13. Sobieski J. u. 3,5,7,9,11. Telepy u.2. Tűzoltó u. 92,94,96. Vágóhíd u. 21,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,60. Vaskapu u. 31, felnőtt háziorvosi körzet Drégely u. 17,19. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,20,22,24. Lenhossék u. 2,7,8,9,10,12,13,14,15,16. Márton u. 7,8,9,10,11,13. Mester u. 50,52,54,56,58,60. Sobieski J.u. 2. Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,20,22,24,26,30. Viola u. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, felnőtt háziorvosi körzet Dandár u. 2,24,26. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Lechner Ö. Fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Mester u. 15,17,19,21,23,25,27,33,35. Soroksári út 18,20,22,24. Tinódi u. 3,5,7,9,11,13. Vaskapu u. 4,6,7,8, 10-12, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 7,8,10,11,12,13,15,21,23,25,27,29,36,38,40,42. Bokréta u. 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. Ferenc tér 9,10,11,12. Márton u.14. Telepy u. 1,3,5,7,9. Thaly K. u. 32,34,,38,40,46,48,50. Tűzoltó u. 23,25,27,33. Viola u. 29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50, felnőtt háziorvosi körzet Drégely u. 3,5,7,9. Gát u. 17,19,21,23,25. Haller u. 15,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Lenhossék u. 3,5. Mester u. 49,51,53,55,57,59,61,63, felnőtt háziorvosi körzet Dandár u. 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27. Drégely u. 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,16,18. Mester u. 37,39,41,43. Vaskapu u. 15,17,20,22,24. 10

11 16. felnőtt háziorvosi körzet Angyal u 13,15,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41 Ferenc krt. 23.,25.,27.,29.,31.,33.,35.,37. Liliom u. 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,44,46,48,50,52,54. Mester u. 8,10,12,14,16,18,20. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26. Tűzoltó u. 3.,4,5,6,7,8,9, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 3,5. Berzencey u. 3,4,5,6,7,8,9,101,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29. Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,31,33,35. Ferenc krt. 13,15,17,19,21,39. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,13,14. Liliom u. 7,13,15,17,19,21,23. Mester u. 22,24,32,34,36,38,40,44,46,48. Páva u. 4,6,14,18,19,20. Thaly K. u. 19. Tompa u. 17,19,21,23. Üllői út 73,75,77,79. Viola u. 2,4,6,8,10,16,18,20,22,24,26,48,50, felnőtt háziorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,10,11,12,14,16,18,20. Boráros tér 5,6,7. Ferenc krt. 1,3,5,7. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Liliom u. 1,2,4,6,8,10. Mester u. 1,3,5,4-6,9,11,13. Páva u. 5,7,9,11,13,15,17. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17. Tinódi u. 2,4,6,8,10,12. Vaskapu u. 1, felnőtt háziorvosi körzet Berzenczey u. 16,18,20,22,24,26,28,30,32. Ferenc krt. 41,43. Liliom u. 27,29,31,33,35,37,39,45. Páva u Sobieski J. u. 40,42. Tűzoltó u. 13,15,19,21. Üllői út 53,55,57,59,61,63,109. Viola u. 43, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 14,16,20, 22,24,26,28,30,32,34. Berzenczey u. 33,35,37,39,41. Bokréta u. 30,32,34,36. Lenhossék u. 21,27,29. Márton u. 18,19,20,21,23,26. Sobieski J. u. 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38. Thaly K. u. 29,31,33. Tűzoltó u. 32,47,49,51,55,65,69,71,73,75. Üllői út 65,67,69,71. 11

12 Vendel u. 7,8,11,15,20,28,32, felnőtt háziorvosi körzet Bokréta u. 29. Lenhossék u. 30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,46. Márton u. 28,29,30,31,33,35,36,37,39,40. Thaly K. u. 52,54,56,58. Tűzoltó u. 44,46,58,66,70,72,74. Üllői út 81,83,85,87,89,91,95,97,99,101,103,105, felnőtt háziorvosi körzet Csengettyű u. 7,9,11,16, 17,19,21. Lobogó u. 1,3,5,10,15,16,20,24. Napfény u. 1,2,3,5,6,14,16. Toronyház u. 9,13, felnőtt háziorvosi körzet Aranyvirág stny. 1,3,5,7,9. Börzsöny u. 1,2/c,3,7. Dési H. u. 19,21,23. Epreserdő u. 10,12,14,16. Kosárka stny. 3,4,6,8. Lobogó u felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 4,6,8,9,10. Friss u. 2,3. Kosárka stny. 1. Napfény u. 20,26. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Toronyház u. 8,10,12,14,16, felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 15,17. Csengettyű u. 1,3,5. Ecseri út 8,10,12. Epreserdő u. 18,20,22,24,26,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40. Kosárka stny. 5,7. Napfény u. 11,13,17,19,21,22,23,24,25,27,29, felnőtt háziorvosi körzet Dési H. u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Ifjúmunkás u. 25,27. Pöttyös u. 6,8,10,11. Távíró u. 3,5,7. Toronyház u. 1,3, felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 2/B. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 10,12,14,17,18,20,22. Pöttyös u. 3,7,9. 12

13 Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173, felnőtt háziorvosi körzet Csárdás köz 1,3. Ferde u. 5. Ifjúmunkás u. 24, 26,28,32. Pöttyös u. 2,4. Üllői út 177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197, felnőtt háziorvosi körzet Dési H. u. 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Ecseri út 2,4,6. Epreserdő u. 2,4,6. Ifjúmunkás u. 4, felnőtt háziorvosi körzet Aszódi utca 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. Beöthy u. 1,2,4. Ecseri út 3,5,15,17,19,21,23,25,27,29,31. Fék u. 3,4,6,8. Füleki u. 3,7,9,11,13. Gubacsi u. 45,91,97. Gyáli út 13,15. 21,23,24,25,30,32,33,35. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5. Mester u. 84,88,90. Osztag u. 11,13,15,17,19. Péceli u. 1,2. Soroksári út 95,101,108,110,113,117,119,132,164. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13. Táblás utca 31. Tagló u. 4,6,810,11,13. Timót u. 1,3. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Víztorony köz 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14. 13

14 2. sz. melléklet Gyermek háziorvosi körzetek 1. gyermek háziorvosi körzet Balázs B. u. 24,25,26,27,28,29,30,32,34 Drégely u. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Gát u. 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36 Haller u. 44,46,48,50,52,54,56,58 Márton u. 2,8,10,3,5,7,9,11,13,14,18,20,26,19,21,23,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40 Mester u. 37,39,41,43,49,51,60 Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,15,16,17,18-24,36,25,27,29,31,33,35,37,38, 39,41,34,40,42 Telepy u. 6,8,10,12,18,20,21,22,23,24,25-32,34. Tűzoltó u. 65,66,69,71,73,75,66,70,72,74,76,78,80,82,86 Üllői út 97,99,101,103,105,107,109,111,113,115 Vendel u. 7,15,22,24,28,32 2. gyermek háziorvosi körzet Balázs B. u. 36,38,39,40,41,42,43 Berzencey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,33,35,37,39,41 Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,31,33,35,17,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,32,34,36 Dandár u. 2,22,24,26,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,13,9,10,11,12,14 Haller u.76,78,80,82. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 Likőr u. 2.,4. Mester u. 27,22,24,26,28,32,34,36,38 Páva u. 4,6,14,18,20,5,7,9,11,13,15,17,19,22-39 Sobieski J. u. 11. Telepy u. 1,2,3,5,7,9, Tompa u. 24,26,17,19,21,23 Tűzoltó u. 11,13,15,19,21,23,25,31,32. Üllői út 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71 Vaskapu u. 1,3,4,6,8,7,10, gyermek háziorvosi körzet Beöthy u. 1,2,4 Csont u. 2. Földváry u. 3,5,7 Gubacsi u. 6,9,21,26,45,91,97 Hajóállomás u. 1. Haller u. 4,6,16,2,8,10,12,14,18 Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5 Koppány u. 3,4,5,6,11 Kwassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Lechner Ö. u. 1,2,3 Máriássy u. 8. Mester u. 83., 84,85.,88,90 Soroksári út 22,24,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,33,51,59, 68,70,61,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117,119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. 14

15 Telepy u. 11,13,15. Timót u. 1,3. Tűzoltó u. 81,83,85,87,89,91,93. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32, gyermek háziorvosi körzet Bárd u Ernő u. 9,11,13,15,17,19,21,5,7,20,22,24,26,28,30,32,34 Fék u. 3,4,6,8 Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10 Haller u. 3,15,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,19,21,23,60,62,64,66, 19,68,70,72,74,84,86,88. Mester u. 53,55,57,59,61,63,65,70,71,73,75,77,79,76 Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18 Nádasdy u Óbester u. 3,7,9,11,13 Pápay u Tóth Kálmán u Üllői út 117,119,121,129. Vágóhíd u. 23,25,27,29,31,33,21,36,38,40,42,44,46,48,50,60. Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47, gyermek háziorvosi körzet Balázs B. u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34,36, 38,39,40,41,46. Mester u. 9,11,13,15,17,19,21,23,25,33,35,40,44,46,48,50,52,54,56,58 Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,19,20,22,24,26,29,30,31,32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Tűzoltó u. 25,27,29,31,33,38,40,44,46,47,49,51,55,58,92,94,96. Üllői út 73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95. Vendel u Viola u. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,19,18,20,21,22,23,24,25,22,24,25,26, 29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50, gyermek háziorvosi körzet Aranyvirág stny. 1,3,5,7,9 Börzsöny u. 1,3,4,6,8,7,9,10,15,17 Ecseri út 2,4,6,3,5,15,17,19,21,23,25,27,29,31,8,10,12 Epreserdő u. 2,4,6,10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,31,33,35 Ifjúmunkás u. 4,6 Kosárka stny. 1,3,5,7,4,6,8 Lobogó u. 1,3,6,10,15 Napfény u. 1,3,5,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31 Szemafor köz 1,2,4,5,6,7 Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Töltés köz 1,3,5,7,9 Üllői út 145. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10 7. gyermek háziorvosi körzet Aszódi u.4,6,8,10,12,14,16,18,20. Csárdás köz 1,3 15

16 Dési H.u. 20,22,24,26,28,30,32,34 Egyetértés u. 1,3,5 Ferde u. 5. Füleki u. 3,7,9,11,13 Gyáli út 13,15,21,23,24,25,30,32,33,35 Ifjúmunkás u. 24,25,27,32 (ide sorolva a 28. házszámot is) Lobogó u. 5,16,20,24 Osztag u. 11,13,15,17,19 Péceli u. 1,2 Pöttyös u. 3,7,9,2,4,6,8,10,11 Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24,31. Távíró u. 3,5,7 Toronyház u. 1,3,5,9,13,15 Üllői út 169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10 Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8,10 8. gyermek háziorvosi körzet Börzsöny u. 2/B, 2/C. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. 2,4,6,8,10,15,3,5,11,13,17,12,14,16,18,19,21,23. Friss u. 2,3. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 10,12,14,17,18,20,22. Napfény u. 2,6,14,16,22,24,20,26. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Toronyház u. 8,10,12,14,16,18. Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165, gyermek háziorvosi körzet Bakáts u. 1,3,5,2,6,8,16. Boráros tér 2,3. Csarnok tér 3,4,5. Czuczor u. 3,4,5,10. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gálya u. 3,4,5,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,17,16,18. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 22,24,26,28,19,23,25,27,29,34,36,40,42,44,46,37,39,41, 43,45,47,49,50,52,54,58,60. Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33, 24,26,28,30,32,34,36,38,40,37,39,41,43,45,47,49,52,53,55,57,59,61,63,54,56,60. Zsil u. 1,7, gyermek háziorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,38,41. Bakáts tér 2,9,10,3,4,5,6,7,8,13. Boráros tér 5,6,7. Ferenc krt. 1,3,5,7,2-44-ig páros oldal, 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43. 16

17 Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Kinizsi u. 20,21,22,24,26,27,28,31,33,35,37. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15. Lónyay u.3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Liliom u. 1,2,4,6,7,8,10,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54,45. Mester u. 1,3,5,6,8,10,12,14,16,18,20. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17,18,20. Tompa u. 7,8,9,10,12,11,13,14,15,16,18,20,22. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,14,18. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,39,41,43,45,47,49. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15. 17

18 3.sz.melléklet Felnőtt fogorvosi körzetek 1. felnőtt fogorvosi körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Mátyás u. 2,4,14,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,30,32. Thaly K. u. 8. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25. Vámház krt. 5,7,9,11,13, felnőtt fogorvosi körzet Bakáts tér 13. Bakáts u. 6,8. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 4,6. Hőgyes E. u. 2,6,8,10. Kinizsi u. végig. Knézits u. végig. Közraktár u. 2,10,12,20,22. Lónyay u. 19,22,23,24,25,26,27,28,29,34,36,40,42,44,46. Mátyás u. 5,8,9,11,13,15. Ráday u. 23,25,27,29,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,49. Üllői út 29, felnőtt fogorvosi körzet Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Bakáts u. 1,2,3,5. Boráros tér 2,3,7. Ferenc krt ig páros oldal. Gálya u. 3,5. Hőgyes E. u. 1,3,11,13,15,17. Knézits u. 12,14. Közraktár u. 24,26,28,30,34. Lónyay u. 37,39,41,43,45,47,49,50,52,54,58,60. Ráday u. 52,53,54,55,56,57,59,60,61,63. Thaly K. u. 10,12. Üllői út 39,41,43,45,47,49. Zsil u. 1,7,9. 4. felnőtt fogorvosi körzet Angyal u. 13,15,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Berzenczey u. 16,18,20,22,24,26,28,30,32. Ferenc krt. 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43. Ferenc tér 14. Liliom u. 7,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33, 18

19 34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54. Mester u. 5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24. Páva u. 4,6,14,18,20,22-39-ig. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,18,19,21. Üllői út 53,55,57,59,61, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12. Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29,33,35,37,39,41. Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13. Mester u. 34,36,38,40,44,46,48,50,52,54. Páva u. 5,7,9,11,13,15,17,19. Thaly K. u. 14,22,24,26,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58. Tompa u. 21,23. Tűzoltó u. 23,25,27,29,31,32,33,38,40,44,46. Üllői út 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87. Viola u. 2,4,6,8,10,16,20,22,24,26,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 42,43,44,45,46,48,50, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34, 36,38,39,40,41,46. Márton u. 2,8,10,14,18,20,26,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40. Mester u. 56,58,60. Sobieski J. u. 34,42. Thaly K. u. 2,4,6,9,11,16,19,20,29,31,33. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82. Üllői út 89,91,93,95,97,99,101,103. Vendel u. 7,15,20,22,24,28. Viola u. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,19,21,23, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 30,32,34,36,38,40,42. Dési H. u. 3.,5.,11.,13.,17.,23. Epreserdő u. 2.,4.,6.,31.,33.,35. Ernő u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Füleki utca 3.,7.,9.,11.,13. Gát u. 27,29,31,33,36. Haller u. 44,46,48,50,52,54,56,58. Márton u. 3,5,7,9,11,13,19,21,23. Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,15,16,18-24-ig,25,27,29,31,33,35,36,37,38,39,40,41. Telepy u. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,20,21,22,23,25-32-ig, 34. Üllői út 105,107,109,111,113,115. Vendel u felnőtt fogorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,11. Aszódi u. 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. Boráros tér 5,6. Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,21. Fék u. 3,4,6,8. 19

20 Ferenc krt. 1,3,5,7. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13. Haller u. 4.,6.,16.,19,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88. Liliom u. 4,6,8,10. Mester u. 1,3,70,76,83,85. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Óbester u. 3,7,9,11,13. Osztag u. 11.,13.,15.,17.,19. Soroksári út 1.,3.,5. Táblás köz 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13. Táblás u. 31. Tűzoltó u. 81,83,85,86,87,89,91,92,93,94. Vágóhíd u. 21,23,25,27,29,31,33,36,38,40,42,44,46,48,50, felnőtt fogorvosi körzet Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27. Drégely u. 2,4,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20. Ecseri út 2.,3.,4.,5.,6.,8.,10.,12.,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Haller u. 2,8,10,12,14,18. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Mester u. 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,32,33,35,37,39,41,43. Napfény u. 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31. Soroksári út 6,8,10,12,14,16,17,18,20,22,24. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13. Vaskapu u. 1,3,4,6,7,8, felnőtt fogorvosi körzet Bárd u Drégely u. 5,7,9,11,13,15,17,19. Gyáli út 15., 21.,23.,24.,25.,30.,32.,33.,35. Haller u. 3,15,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Ifjúmunkás u. 4.,6. Máriássy u. 8. Mester u. 49,51,53,55,57,59,61,63,65,71,73,75,77,79. Nádasdy u Pápay u Péceli u. 1,2. Soroksári út 32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Tóth K. u ig. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32,34. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47,49. Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8,10. Zombori utca végig 11. felnőtt fogorvosi körzet Aranyvirág st. 1,3,5,7,9. Börzsöny u. 1,3,7,9,15,17. 20

21 Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11. Dési H. u. 2,4,6,8,10,15,19,21. Epreserdő u. 10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40, Ifjúmunkás u. 10,18,20,22.,26.,27.,28.,32. Kosárka st. 1,3,4,5,6,7,8. Lobogó u. 1,3. Napfény u. 11,13. Üllői út 181.,183.,185.,187.,189., felnőtt fogorvosi körzet Börzsöny u. 2/B, 2/C, 4,6,8.,10. Csárdás köz 1,3. Csengettyű u. 16.,17.,19.,21. Dési H. u. 12,14,16,18.,20.,22.,24.,26. Friss u. 3. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 12,14,17. Lobogó u. 5.,6,10.,16.,20.,24. Napfény u. 1,3,5. Pöttyös u. 3,4.,6.,7,8.,9,10.,11. Üllői út 151,153, 155,157,159,161,163,165, felnőtt fogorvosi körzet Beöthy u. 1,2,4. Csont u. 2. Dési H. u. 28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Ferde u. 5. Földváry u. 3,5,7. Friss u. 2. Gubacsi út 6,9,21,26,45,91,97. Hajóállomás u. 1. Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J. út 1.,86.,90. Lackovits u. 5. Mester u. 84,88,90. Napfény u. 2.,6.,14.,16.,20,22,24,26. Soroksári út 33,51,59,61,68,70,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117, 119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Távíró u. 3.,5.,7.,11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Timót u. 1,3. Toronyház u. 1.,5.,8,9.,10,12,13.,14,15.,16,18.,21. Üllői út 169.,171.,173.,175.,177.,

22 4.sz. melléklet Gyermek fogorvosi körzetek 1. gyermek fogorvosi körzet Angyal u. 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Bakáts u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12,16. Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,32,33,35,37,39,41. Bokréta u. 1,3,4,5,67,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36. Ferenc krt. végig. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14. Knézits u. 13,15. Liliom u. 7,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54. Mester u. 1,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,61, 63,65,71,73,75,77,79. Páva u. 4,5,6,7,9,11,13,14,15,17,18,19,20,22-39-ig. Thaly K. u. 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,30,32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,18,19,21,23,25,27,29,31,32,33, 38,40,44,46. Üllői út 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87. Viola u. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 43,45,48,50, gyermek fogorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,11. Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. Boráros tér 2,3,5,6,7. Csarnok tér 3,4,5. Czuczor u. 3,4,5,10. Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27. Drégely u. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Gálya u. 3,4,5,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Imre u. 2,4,5. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,16,17,18,20,21,22,24,26,27,28,31,33,35,37. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Liliom u. 1,2,4,6,8,10. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29, 34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,54,58,60, Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Nádasdy u Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,49,52,53,54,55,56,57,59,60, 22

23 61,63. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17,18,20,22,24,32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,39,41,43,45,47,49. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15. Vaskapu u. 1,3,4,6,8,7,8,22,31,33,34,35,40,47,49. 3.gyermek fogorvosi körzet Balázs B. u. 13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36, 38,39,40,41,42,43. Bárd u Beöthy u. 1,2,4. Csont u. 2. Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34. Fék u. 3,4,6,8. Ferde u. 5. Földváry u. 3,5,7. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36. Hajóállomás u. 1. Haller u. 19,21,23,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76, 78,80,82,84,86,88. Hentes u Hídépítő u. 1. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34,36, 38,39,40,41,46. Máriássy u. 8. Márton u. végig. Mester u. 56,58,60,76,83.,84,85.,88,90. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Óbester u. 3,7,9,11,13. Pápay u Sobieski J. u. végig. Soroksári út 33,51,59,68,70,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117, 119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Telepy u. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,20,22,223,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34. Thaly K. u. 9,11,19,29,31,33. Tóth K. u. végig. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85, 86,87,89,91,92,93,94,96. Üllői út 89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119, 121,129. Vágóhíd u. 6,8,10,12,21,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,38,40, 42,44,46,48,50,60. Vendel u. 7,15,10,22,24,28, gyermek fogorvosi körzet Aranyvirág st. 1,3,5,7,9. Aszódi u.4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. Börzsöny 1,2/B,2/C,3,4,6,7,8,9,10,15,17. Csárdás köz 1,3. Csengettyű 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. végig. 23

24 Ecseri út 2,3,4,5,6,8,10,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31. Egyetértés u. végig. Epreserdő u. végig. Füleki u. 3.,7.,9.,11.,13. Gubacsi u. 45,91,97. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13,15,21,23,24,25,30,32,33,35. Hurok u. végig. Ifjúmunkás u. végig. Illatos út 5. Kén u. 1,2,3,5. Kosárka st. végig. Lobogó u. végig. Napfény u. végig. Osztag u. 11,13,15,17,19. Péceli u. 1,2. Pöttyös u. végig. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24,31. Távíró u. végig. Timót u. 1,3. Toronyház u. végig. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8,10. Zombori u. 24

25 5.sz. melléklet Védőnői körzetek 1. védőnői körzet Márton u. 2,3,5,7,8,9,10,11,13,14,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40, Mester u. 37,39,41,43,49,51,60. Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,11,15,16,18-24,25,27,29,31,33,34,35,37,38,39,40,41,42. Telepy u.2,6,8,10,12,18,20,21,22,23,24,26,25-32,34 Tűzoltó u. 65,66,69 Üllői út 113,115,117,119,121, védőnői körzet Balázs B. u. 24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43 Drégely u.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Gát u.2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36. Haller u.44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66. Telepy u. 1,3,5,7,9. 3. védőnői körzet Balázs B. u. 3,5,7,9,11,13,15,21,23. Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,20,22,24,26,29,30,31,32,33,34,36,38,40,41,46. Üllői út 97,99 Viola u.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,29,32,33,34,35,36,37,39,39,40,42,43,44,45,46,48,50, védőnői körzet Balázs B. u. 6,8,10,12,14,16,20,22 Mester u. 44,46,48,50,52,54,56,58 Tompa u. 17,19,21,23. Tűzoltó u. 11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,32,33,38,40,44,46. Üllői út 89, 91,93,95 Vaskapu u. 4,6,8, védőnői körzet Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,35,37,39,41. Bokréta u.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36 Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14. Mester u. 40 Páva u. 4,5,6,7,9,11,13,14,15,17,18,19,20, védőnői körzet Csont u. 2 Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27 Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Hajóállomás u. 1 Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Kén u. 1,2,3,5. Koppány u. 3,4,5,6,11 25

26 Kvassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Mester u. 84.,88,90. Telepy u.11,13,15. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Tűzoltó u. 81,83,85,87,89,91,93. Vaskapu u. 1,3,7. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32, védőnői körzet Csont u. 2 Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27 Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Hajóállomás u. 1 Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Kén u. 1,2,3,5. Koppány u. 3,4,5,6,11 Kvassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Mester u. 84.,88,90. Telepy u.11,13,15. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Tűzoltó u. 81,83,85,87,89,91,93. Vaskapu u. 1,3,7. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32, védőnői körzet Beöthy u. 1,2,4. Földváry u. 3,5,7. Gubacsi út 6,9,21,26,45,91,97. Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Soroksári út 61,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117,119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Timót u. 1,3. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,92,94,96. Vágóhíd u. 21,23,25,27,29,31,33, 36,38,40,42,44,46,48,50, védőnői körzet Bárd u Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34 Fék u. 3,4,6,8. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,15,16,18,19, 20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40, 68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88. Máriássy u. 8. Mester u. 53,55,57,59,61,63,65,70,71,73,75,76,77,79. 26

27 Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Nádasdy u Óbester u. 3,7,9,11,13. Pápay u Tóth K. u Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47, védőnői körzet Dési H. u. 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23. Friss u. 2,3. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 4,6,10,12,14,17,18,20,22. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165, védőnői körzet Börzsöny u. 4,6,7,8,9,10,15,17. Csárdás köz 1,3. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. 28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Epreserdő u. 10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Ferde u. 5. Ifjúmunkás u. 25,27,32. Kosárka st. 1,3,4,5,6.7,8. Távíró u. 3,5,7. Toronyház u. 1,3,5,8,9,10,12,13,14,15,16,18. Üllői út 177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197, védőnői körzet Dési H. u. 20,22,24,26. Epreserdő u. 31,33,35. Ifjúmunkás u. 24. Lobogó u. 1,3,5,6,10,15,16,20,24. Napfény u. 1,2,3,5,6,11,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31. Pöttyös u. 2,3,4,6,7,8,9,10,11 Üllői út 169,171,173, védőnői körzet Aranyvirág st. 1,3,5,7,9. Aszódi u. 4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. Börzsöny u. 1,2/B,2/C.,3. Ecseri út 2,3,4,5,6, 8,10,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31, Epreserdő u. 2,4,6. Füleki utca 3,7,9,11,13. Gyáli út 15,21,23,24,25,30,32,33,34,35. Osztag u. 11,13,15,17,19. 27

28 Péceli u. 1,2. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13. Táblás u. 31. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10 Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8,10. Zombori u. végig. 13. védőnői körzet Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. Boráros tér 5,6. Ferenc krt. 1,3,5,7, 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 35,37,39,41,43, 2-44-ig páros oldal Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Liliom u. 1,2,4,6,7,8,10,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54, Mester u. 22,24,26,28 Ráday u. 52,54,56,60. Tompa u. 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,14,18. Üllői út 39,41,43,45,47, védőnői körzet Angyal u. 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Bakáts u. 1,2,3,5,6,8,16. Boráros tér 2,3,7. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 3,4,5,6. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,16,17,18.20,22,24,26,28. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Lónyay u. 19,22,23,24,25,26,27,28,29,34,36,37, 39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 49, 50,52,54,58,60. Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Mester u.9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,30,32,33,34,35,36,38 Ráday u. 34,36,38,40,53,55,57,59,61,63. Soroksári út 8,10. Tompa u. 7,9,11,13,15. Zsil u. 1,7,9. 28

29 15. védőnői körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 21,27,31,33,35,37. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,37,39,41,43,45,47,49. Soroksári út 1,3,5,7, 12,14,16,17,18,20,22,24,32,33,34,36 Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15. Üllői út Üllői út Tűzoltó u Vendel u. végig Soroksári út Mester u. 83.,85. Lenhossék u. végig 16. védőnői körzet 29

30 6. sz. melléklet Iskola-egészségügyi körzetek 1. Iskolaorvosi körzetek 1. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1096 Budapest, Gát u. 6.) Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy K. u. 17.) 2. Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola (1092 Budapest, Bakáts tér 12.) Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 1.) Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) BGSzC Szily Kálmán Műszaki Középiskola (1097 Budapest, Timót u. 3.) Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest, Lobogó u. 1. alsó tagozat) József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) Patrona Hungariae Gimnázium (1093 Budapest, Knézits u ) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest, Toronyház u. 21. és Lobogó u. 1. felső tagozat) Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4-8.) Képző és Iparművészeti Szakközépiskola (1093 Budapest, Török P.u.1.) BMSzC Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.) BGSzC Fáy András Közlekedésgépészeti Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u ) BGSzC Szent István Közgazdasági Középiskola (1095 Budapest, Mester u ) BGSzC Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) BVHSzC Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Közép és Szakiskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) 12. BGSzC Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.)

31 2.Iskolafogászati körzetek Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, Varázskert bölcsőde (1096 Budapest, Thaly Kálmán u.17.) Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, Fehérholló bölcsőde (1097 Budapest, Fehérholló u. 2-4.) Ferencvárosi Csicsergő óvoda (1096 Budapest, Thaly Kálmán u.17. és 38.) Molnár Ferenc Általános Iskola (1095 Budapest, Mester u. 19.) Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1096 Budapest, Gát u. 6.) Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 1.) BGSzC Fáy András Közlekedésgépészeti Szakközépiskola (Bp. IX. Mester u ) Ferencvárosi Méhecske óvoda (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.) Ferencvárosi Ugrifüles óvoda (1098 Budapest, Hurok u. 9.) Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, Manó-Lak bölcsőde (1098 Budapest, Dési H. u. 9.) Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, Pöttyös bölcsőde (1098 Budapest, Pöttyös u. 8/a.) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1098 Budapest, Toronyház u. 21. és Lobogó u. 1.) Jaschik Álmos Művészeti Szakközépiskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) BGSzC Szily Kálmán Műszaki Középiskola (1097 Budapest, Timót u. 3.) 3. Ferencvárosi Epres óvoda (1098 Budapest, Epreserdő u. 10.) Kosztolányi Dezső Általános Iskola (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 1.) Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 13.) BVHSzC Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Közép és Szakiskola (1097 Budapest Ecseri út 5-7.) BGSzC Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1098 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) BMSzC Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.) 4. Ferencvárosi Csudafa óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) Ferencvárosi Kerekerdő óvoda (1097 Budapest, Vágóhíd u ) Ferencvárosi Liliom óvoda (1094 Budapest, Liliom u. 15.) 31

32 Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda (1093 Budapest, Erkel u. 10.) József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (1095 Budapest, Mester u. 67.) Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium (1096 Budapest, Telepy K. u. 17.) BGSzC Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (Bp. IX. Mester u. 23.) Novus Gimnázium (1097 Budapest, Vágóhíd u. 31.) Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest, Vendel u. 3.) 5. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, Aprók Háza bölcsőde (1092 Budapest, Ráday u. 46.) Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola (1092 Budapest, Bakáts tér 12.) Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (1093 Budapest, Lónyay u. 4-8.) Képző és Iparművészeti Szakközépiskola (1093 Budapest, Török P.u.1.) Lónyai Református Gimnázium és Kollégium (1093 Budapest, Kinizsi u. 1-7.) BGSzC Szent István Közgazdasági Középiskola (1095 Budapest, Mester u ) Patrona Hungariae Gimnázium (1092 Budapest, Knézits u ) 32

33 7. sz. melléklet Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 1. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást feladat ellátási szerződés formájában a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KN Kft.útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 1097 Budapest, Haller u. 29/A. 2. Az alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ellátást feladat ellátási szerződés formájában az Inter-Ambulance Zrt. útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 1096 Budapest, Tűzoltó u Az alapellátáshoz kapcsolódó gyermek- és felnőtt fogorvosi ügyeleti ellátást a Semmelweis Egyetem Fogászati- és Szájsebészeti Oktató Intézet biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi u

34 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló /2017. ( ) önkormányzati rendeletének előzetes hatásvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (Jat.) 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet biztosítja az Önkormányzat által a kötelezően biztosítandó egészségügyi alapellátási feladatokat, a lakosság folyamatos és zavartalan betegellátását, a betegségek kialakulását megelőző prevenciós tevékenységet, szűrővizsgálatokat. ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet a jelenlegihez képest jelentős többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (1) bekezdése alapján szükséges a rendelet megalkotása. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. 34

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi

Részletesebben

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek

Felnőtt háziorvosi körzetek Felnőtt háziorvosi körzetek Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt. 2-44-ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56,60. Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 222/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi

Részletesebben

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi

Részletesebben

Egészségügyi alapellátási körzetek

Egészségügyi alapellátási körzetek Cím Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek házi házi fogorvos fogorvos Védőnői ANGYAL UTCA 4 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 7, 9, 11 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 10,12,14,16,18,20 19 42 04 01 14 ANGYAL UTCA 22,24,26,28,30,32,34,36,38

Részletesebben

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától i körzetek utcák szerint rendezve 2017. január 26. napjától 1091 Angyal István park Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1094 Angyal u. végig Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1098 Aranyvirág sétány végig Epres (1098

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1 7./ Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos.

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. (VII.29.) számú határozata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának,

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. melléklet a) Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása -

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

Kamerák száma (db) Települések

Kamerák száma (db) Települések MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság Budapest IX. ker. 1 Üllői út 91-93. BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Ellátó háziorvos: Dr. Szíjártó Csaba Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: 210-0835. Rendelési idő:h-sz.: 8-12., K-Cs.:15-19. P.:8-12. Bakáts

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Iktató szám: Sz-543/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Tárgy: Társasházankénti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 94/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/801940/2018/3. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központalapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 151/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉSE. A Képviselő-testület október 26-i ülésére Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére Tárgy: az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 1. oldal Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 28.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-137/2016. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016. április 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 06 -i soron következő nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 06 -i soron következő nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 06 -i soron következő nyílt ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-298/2017. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:163/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. december 13i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév Szerződés kód Szállító neve Szerződés kezdete Szerződés lejárta Összeg Szerződés tárgya SZBJ/2014/01602 Bakáts u. 6. Társasház 2014.07.28. 2014.12.31. 1 302 258 Veszélyelhárítás támogatása. SZBJ/2014/01630

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére Iktató szám: Sz-7/208. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 208. április 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 215/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. II. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-290/2018. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. június 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző. Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Rendelettervezet Előzetes hatásvizsgálati lap Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. június 29-i ülésére Iktató szám: Sz-342/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2016. évi

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. augusztus 25. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 203/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: BM támogatás keretében kiépített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-581/2011. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 25-i ülésére Tárgy: Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-637/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére Iktató szám: 136/2019. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. október 13-i ülésére Iktató szám: 191/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére Iktató szám: Sz-148/2017. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. április 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

. NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-i nyilvános ülésére

. NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 20-i nyilvános ülésére . NAPIREND E l ő t e r j e s z t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére Iktató szám: 125/2016. Tárgy: Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-378/2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Tárgy: Lakóház-felújítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:164/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Napfény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-ülésére Iktató szám: 155/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

11. Napirendi pont EL TERJESZTÉS

11. Napirendi pont EL TERJESZTÉS 11. Napirendi pont EL TERJESZTÉS Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 2017. január 31. napjára összehívott soros, nyílt testületi ülésére El terjesztés címe és tárgya: Az egészségügyi alapellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 190/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a térfelügyeleti-rendszer

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám: 159/2018. Tárgy: Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Iktató szám: 136/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest I. kerületi köznevelési

Részletesebben

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE:

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: 4. sz. melléklet VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: HELYI (KERÜLETI) VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK (HVJ): kód tömb hrsz cím megnevezés 1. 1 37110 Tűzoltó u. 10-16. Volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 128/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése közérdekűnek minősített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének április 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének április 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-98/2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2016. április 27. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 196/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-i ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-i ülésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 3/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére 4185-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i rendes ülésére Tárgy: Megállapodás fogorvosi feladatellátásról Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 13-i ülésére Iktató szám: 218/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. október 25-i ülésére Iktató szám: 185/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.

ELŐTERJESZTÉS. Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására. 4. napirend Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől 4266 Fülöp, Arany János út 19. Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com Az előterjesztés törvényes. ELŐTERJESZTÉS Fülöp Község Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2011.(VIII. 31.) rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 11/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 269/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. ID 114 601 0024 231-3155, Fax.: 231-3156 ALPOLGÁRMESTERE MSZ EN ISO 9001:2015 NagyI@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól A Budapest Főváros

Részletesebben

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/ /11 : 52/ Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. : 52/208-001/11 : 52/208-009 e-mail: jegyzo@nyirabrany.hu 2. Napirend Az előterjesztés törvényes. E L Ő T E R

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 179/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I. 31.) rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I. 31.) rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I. 31.) rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 15/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények,

Részletesebben

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám M-02 2. ú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök ozás szerinti lehatárolása Tömb Lehatárolás Hrsz Utca Ház 1 Ferenc körút Üllői út 37 104 Üllői út (Ferenc krt.) 45-51 (45) 15 238 37 105 Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 28-i nyílt ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-28/2016. Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére Iktató szám: 178/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Iktató szám: Sz-560/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET augusztus 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:146/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26.-i ülésére Iktató szám: 85/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a rászoruló gyermekek

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20.-i ülésére Iktató szám: 86/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a gyermekek étkezésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-i ülésére Iktató szám: 188/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Az Ör. 1/a. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Az Ör. 1/a. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság március 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság március 6-i ülésére Iktató szám: Sz-149/2013. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. március 6-i ülésére Tárgy: Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakással

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet Melléklet módosítása

Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet Melléklet módosítása Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet Melléklet módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. június 28 -i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-320/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A kerületi oktatási-nevelési

Részletesebben