ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére Iktató szám: 136/2019. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására Kállay Gáborné alpolgármester Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, május 15. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság május 15. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített x többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem x Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete szeptember 21-i ülésén megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott szociális alap- és szakosított ellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat. A Rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza a szociális és a gyermekjóléti intézményekben az egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakat, valamint az óvodákban, az általános és középiskolákban és a ferencvárosi napközis táborokban fizetendő térítési díjakat. A Rendelet módosítása kapcsán az 1/a. melléklet megváltoztatására teszek javaslatot: Az óvodákban, az általános és középiskolákban biztosított étkeztetés a Intézmény Üzemeltetési Központon (a továbbiakban: FIÜK) keresztül történik. A FIÜK tájékoztatása szerint a Komplex és Általános Iskolában is az Elamen nyújtja a szolgáltatást. Az Elamen Zrt. a közétkezetetési szolgáltatásért fizetendő eladási árat október 1-től a KSH előző 12 havi ágazati inflációs rátájának megfelelően megemelte. A szolgáltatást igénybevevők által fizetendő térítési díjak jelen rendelet módosításával nem változnak. A i, i táborok térítési díj változás oka: beszerzési eljárás lefolytatását követően történt árváltozás. étkezés: április hónapban befejeződött FIÜK által üzemeltetett i Ifjúsági Tábor részvevői számára napi háromszori étkezés biztosítása, kiszállítással tárgyú beszerzési eljárás. Két pályázó nyújtott be pályázatot, a nyertes pályázó a Lakat-Lak Kft. Árváltozás az alábbi sorokon történt: IX. kerületi kisérő tanár 1962 Ft-ról 2038 Ft-ra IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója 2200 Ft-ról 2300 Ft-ra Nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég 2300 Ft-ról 2400 Ft-ra Turnuson kívüli egyéb vendég 2300 Ft-ról 2400 Ft-ra Mosatás szerződés megszűnését követően új szerződés az alábbi változással. IX. kerületi tanuló csoport 600 Ft-ról 700 Ft-ra 2

3 IX. kerületi kisérő tanár 600 Ft-ról 700 Ft-ra IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója 800 Ft-ról 900 Ft-ra Nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég 870 Ft-ról 970 Ft-ra Turnuson kívüli egyéb vendég 870 Ft-ról 970 Ft-ra Szállás karbantartási költségek emelkedése miatt IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója 700 Ft-ról 800 Ft-ra étkezés: április hónapban befejeződött FIÜK által üzemeltetett i Ifjúsági Tábor részvevői számára napi négyszeri étkezés biztosítása, kiszállítással tárgyú beszerzési eljárás. Két pályázó nyújtott be pályázatot, a nyertes pályázó az Almbatrosz Food Kft. Ár változás az alábbi sorokon történt: IX. kerületi tanuló csoport 2085 Ft-ról 2477 Ft-ra IX. kerületi kisérő tanár 2160 Ft-ról 2451 Ft-ra IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója 2400 Ft-ról 2700 Ft-ra Nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég 2500 Ft-ról 2800 Ft-ra Turnuson kívüli egyéb vendég 2500 Ft-ról 2800 Ft-ra Mosatás szerződés megszűnését követően új szerződés az alábbi változással. IX. kerületi tanuló csoport 700 Ft-ról 780 Ft-ra IX. kerületi kisérő tanár 700 Ft-ról 780 Ft-ra IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója 800 Ft-ról 880 Ft-ra Nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég 900 Ft-ról 980 Ft-ra Turnuson kívüli egyéb vendég 900 Ft-ról 980 Ft-ra Szállás karbantartási költségek emelkedése miatt IX. kerületi pedagógus és hozzátartozója 1200 Ft-ról 1300 Ft-ra Mivel a Rendelet vonatkozó melléklete tartalmazza az óvodákban, az általános és középiskolákban és a ferencvárosi napközis táborokban fizetendő díjakat, így annak - jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - módosítására teszek javaslatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés meghozatalára. Mellékletek: 1. számú melléklet a 24/2011. Rendelet módosítása 2. számú melléklet a rendelet indokolása 3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 4. számú melléklet két hasábos táblázat Budapest, Kállay Gáborné s.k. alpolgármester 3

4 Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2019. (.) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. Határidő: május 16. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Döntési javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az../2019. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2019. (..) önkormányzati rendeletét. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 4

5 az előterjesztés 1. számú melléklete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének../2019. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában, 92. (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében, 29. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 11. és 11a. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, valamint Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága véleményének kikérésével a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. (1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/a. számú melléklete lép. (2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép. 2. E rendelet június 1. napján lép hatályba. Budapest, dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző 5

6 1/a. sz. melléklete Szociális és gyermekjóléti intézmények bruttó térítési díjai Jelen mellékletben a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak tájékoztató jellegűek. A térítési díjak pontos összegét az intézményvezető állapítja meg. Egyesített Bölcsődei Intézmények Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int. vez. által megállapítható térítési díj Bölcsődei gondozás 0,- Ft 0,- Ft Étkezés: Gyermek térítési díj 950,- Ft 420,- Ft normál étrend(áfá-val) Gyermek térítési díj 1.047,- Ft 420,- Ft diétás étrend(áfá-val) Dolgozó térítési díj (áfával) Vendég ebéd (áfá-val és Intézményi önköltségszámítás alapján rezsi költséggel) Egyéb szolgáltatási díj: Torna díja 1719,- Ft/óra/ fő 1500,-Ft/ hó Időszakos 1621,-Ft/óra/fő 1200,- Ft/8 óra/ fő gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet 1200,- Ft/óra/ fő 960,- Ft/óra/ fő Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int. vez. által megállapítható térítési díj Házi segítségnyújtás - szociális segítés 2.135,- Ft/fő/óra 750,- Ft/fő/óra - gondozás 2.135,- Ft/fő/óra 750,- Ft/fő/óra Szociális étkezés szállítással: 1.760, Ft/fő/nap 715,- Ft/fő/nap - étkezés 1.420,- Ft 585,- Ft - szállítás 340,- Ft 130,- Ft Idősek Átmeneti Gondozóháza ,- Ft/nap 3500,- Ft/fő/nap Gyermekek Átmeneti Otthona 6.050,- Ft/nap 600,- Ft/fő/nap Nappali ellátás 0,- Ft 0,- Ft/fő/nap 6

7 Óvodák Intézmény (3-szori étkezés) Epres 3x Epres Epres Epres Diétás Csudafa Csudafa Csudafa Csudafa Diétás Csicsergő Csicsergő Csicsergő Csicsergő Diétás Kerekerdő Kerekerdő Kerekerdő Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Ft/adag/nap Étkezés térítési díja Ft/adag/nap 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 738,- Ft 453,- Ft 885,- Ft 544,- Ft 738,- Ft 453,- Ft 885,- Ft 7

8 Kerekerdő Diétás Kicsi Bocs Kicsi Bocs Kicsi Bocs Kicsi Bocs Diétás Liliom Liliom Liliom Liliom Diétás Méhecske Méhecske Méhecske Méhecske Diétás Napfény Napfény Napfény Napfény Diétás 544,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 8

9 Ugrifüles 745,- Ugrifüles 481,- Ft Ugrifüles 893,- Ft Ugrifüles 578,- Ft Általános és Középiskolák Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Ft/adag Normál Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Ft/adag Diétás Étkezés térítési díja Ft/adag/nap Bakáts téri Ének-Zene Ált. Iskola 1 x étkező 700,- Ft 700,- Ft 305,- Ft 3 x étkező 1067,- Ft 1067,- Ft 435,- Ft Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 290,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 410,- Ft Komplex és Ált. Iskola (3 x étkező) 745,- Ft 893,- Ft 380,- Ft Iskola (3 x étkező) 894,- Ft 1064,- Ft 480,- Ft Kosztolányi D. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 345,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 465,- Ft Szent-Gy. A. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1113,-Ft 450,- Ft Gimnázium 1 707,- Ft x étkező 589,- Ft 335,- Ft Gimnázium 3 x étkező 924,-Ft 1113,- Ft 450,- Ft 9

10 Molnár F. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 460,- Ft József A. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1112,- Ft 450,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Gimnázium 3 x étkező 927,- Ft 1109,- Ft 450,- Ft Leövey K. Gimn. Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 285,- Ft Sport Ált. Isk. és Gim. Ált. Isk. 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Gimnázium 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- Szolgáltatás: napközis táborok 3-szori étkezés térítési díja Ft/ adag/ nap 1-szeri étkezés térítési díja Ft/adag/nap Sport Ált. Isk. és Gim. 415,- Ft 295,- Ft Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 450,- Ft 350,- Ft 10

11 11

12 1/b. sz. melléklet 1. A Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kisérő pedagógus, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) tanítási időben (erdei iskola) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kísérő tanár) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kísérő tanár) tanítási időben (erdei iskola) Ifj. Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Bruttó ft/nap 2477,- Ft 2451,- Ft 2700,- Ft 2800,- Ft 2800,- Ft 1772,- Ft 0,- Ft 2038,- Ft 0,- Ft 2300,- Ft 2400,- Ft 2400,- Ft 2. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak Ifj. Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és bruttó Ft/éjszaka nincs 1300,- Ft 12

13 Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 1400,- Ft 5000,- Ft nincs 800,- Ft 1200,- Ft 5000,- Ft 3. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Ft/fő/turnus 780,- Ft 880,- Ft 980,- Ft 980,- Ft 700,- Ft 900,- Ft 970,- Ft 970,- Ft 13

14 előterjesztés 2. számú melléklete Általános indokolás A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítását a ferencvárosi óvodák, általános és középiskolák étkezési intézményi térítési díjainak változása teszi szükségessé. A módosító rendelet részletes indokolása Az Ör. 1/a és 1/b. számú mellékletének módosítása az intézményi térítési díjak változásai miatt vált szükségessé. Az Ör. hatálybalépéséről rendelkezik

15 előterjesztés 3. számú melléklete HATÁSVIZSGÁLATI LAP Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához 1. Társadalmi hatások A rendelet módosításának nincs társadalmi hatása. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkednek, melyek az önkormányzat költségevetésének módosításakor beépítésre kerültek. 3. Környezeti és egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs. 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet módosításával az adminisztráció nem változik. 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet módosításával a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevevői számára egyértelművé válik az, hogy az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat milyen feltételekkel és milyen díjazás ellenében vehetik igénybe. 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosított. 15

16 Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére (a módosítások piros és sárga színnel jelölve) Egyesített Bölcsődei Intézmények az előterjesztés 4. számú melléklet 1/a. sz. melléklete Szolgáltat ás Bölcsődei gondozás: Étkezés: Gyermek térítési díj ÁFÁ-val Diétás gyermek térítési díj ÁFÁ-val Dolgozó térítési díj ÁFÁ-val Vendég ebéd ÁFÁval és rezsi kts-el Egyéb szolgáltatási díj: Intézményi térítési díj Az int.vez. által megállapítható térítési díj Szolgáltatás 0,- Ft/fő/nap 0,-Ft/fő/nap Bölcsődei gondozás Étkezés: 950,- 420,- Ft/fő/nap Gyermek Ft/fő/nap térítési díj 1 047,- Ft/fő/nap Torna díja 1.719,- Ft/fő/óra Időszakos 1.621,- gyermekfelügyelet Ft/fő/8 óra Házi gyermekfelügyelet Intézmény i térítési díj (nyersany ag+rezsi költség) 950,- Ft/fő/nap (áfá-val) 420,- Ft/fő/nap 1 047,- Ft/fő/nap Intézményi önköltségszámítás alapján 1.200,- Ft/fő/óra Dolgozó térítési díj ÁFÁ-val Vendég ebéd ÁFÁ-val és rezsi kts-el Egyéb szolgáltatási díj: 960,-Ft/fő/óra yelet Házi gyermekfelüg yelet Az int. vez. által megállapít ható térítési díj 420,- Ft/fő/nap 420,- Ft/fő/nap Intézményi önköltségszámítás alapján 1.200,- Ft/fő/óra 1.500,-Ft/fő/hó Torna díja 1.719,- Ft/fő/óra 1.200,-Ft/fő/8 Időszakos 1.621,- óra gyermekfelüg Ft/fő/8 óra 1.500,- Ft/fő/hó 1.200,- Ft/fő/8 óra 960,- Ft/fő/óra Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int.vez. által megállapíthat ó térítési díj Szolgáltatás Intézményi térítési díj Az int. vez. által megállapítható térítési díj 16

17 Házi segítségnyújtás Szociális étkezés szállítással: Ebből szociális étkezés: édszállítás Idősek Átmeneti Gondozóháza (nem kerületi lakos részére) Egyéb esetben a legfeljebb a jövedelem 60 %- a - reggeli - ebéd - vacsora Gyermekek Átmeneti Otthona szociális segítés:2.135,- Ft/fő/óra gondozás: 2.135,-Ft/fő/óra 1.765,- Ft/fő/nap 1.425,- Ft/fő/nap 340,- Ft/fő/nap szociális segítés:2.135,- Ft/fő/óra gondozás:2.135,- Ft/fő/óra 1.765,- Ft/fő/nap ,- Ft/fő/nap 750,-Ft/fő/óra 715,- Ft/fő/nap 585,- Ft 130,- Ft 3.500,- Ft/fő/nap Ft/fő/nap 600,- Ft/fő/nap Házi segítségnyújtás Szociális étkezés szállítással: Ebből szociális étkezés: ebédszállítás: Idősek Átmeneti Gondozóháza (nem kerületi lakos részére) Egyéb esetben a legfeljebb a jövedelem 60 %-a - reggeli - ebéd vacsora Gyermekek Átmeneti Otthona 1.425,- Ft/fő/nap 340,- Ft/fő/nap 750,-Ft/fő/óra 715,- Ft/fő/nap 585,- Ft/fő/nap 130,- Ft/fő/nap ,- Ft/fő/nap 3.500,- Ft/fő/nap Ft/fő/nap 600,-Ft/fő/nap Nappali ellátás 0,-Ft/fő/nap 0,-Ft/fő/nap Nappali ellátás 0,-Ft/fő/nap 0,-Ft/fő/nap Intézmény (3-szori étkezés) Epres 3x Epres Epres Epres Diétás Csudafa Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Ft/adag/nap Óvodák Étkezés térítési díja Ft/adag/nap 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- Intézmény (3-szori étkezés) Epres 3x Epres Epres Epres Diétás Csudafa Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Ft/adag/nap Étkezés térítési díja Ft/adag/nap 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 17

18 Csudafa Csudafa Csudafa Diétás Csicsergő Csicsergő Csicsergő Csicsergő Diétás Kerekerdő Kerekerdő Kerekerdő Kerekerdő Diétás Kicsi Bocs Kicsi Bocs 481,- Ft Csudafa 893,- Ft Csudafa 578,- Ft Csudafa Diétás 738,- Ft Csicsergő 453,- Ft Csicsergő 885,- Ft Csicsergő 544,- Ft Csicsergő Diétás 738,- Ft Kerekerdő 453,- Ft Kerekerdő 885,- Ft Kerekerdő 544,- Ft Kerekerdő Diétás 745,- Kicsi Bocs 481,- Ft Kicsi Bocs 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 738,- Ft 453,- Ft 885,- Ft 544,- Ft 738,- Ft 453,- Ft 885,- Ft 544,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 893,- Ft 18

19 Kicsi Bocs Kicsi Bocs Diétás Liliom Liliom Liliom Liliom Diétás Méhecske Méhecske Méhecske Méhecske Diétás Napfény Napfény Napfény Napfény Diétás 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft Kicsi Bocs Kicsi Bocs Diétás Liliom Liliom Liliom Liliom Diétás Méhecske Méhecske Méhecske Méhecske Diétás Napfény Napfény Napfény Napfény Diétás 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft 19

20 Ugrifüles 745,- Ugrifüles 481,- Ft Ugrifüles Ugrifüles Ugrifüles Ugrifüles 893,- Ft 578,- Ft Ugrifüles Ugrifüles 745,- 481,- Ft 893,- Ft 578,- Ft Intézmény Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Ft/adag Étkezés térítési díja Ft/adag/nap Általános és Középiskolák Étkezés térítési díja Ft/adag/nap Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Ft/adag Normál Szolgáltatás díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Ft/adag Diétás Étkezés térítési díja Ft/adag/nap Bakáts téri Bakáts téri Ének-Zene Ált. Iskola Ének-Zene Ált. Iskola 1 x étkező 700,- Ft 700,- Ft 305,- Ft 1 x étkező 700,- Ft 700,- Ft 305,- Ft 3 x étkező 1067,- Ft 1067,- Ft 435,- Ft 3 x étkező 1067,- Ft 1067,- Ft 435,- Ft Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 290,- Ft 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 290,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 410,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 410,- Ft Komplex Komplex és és Ált. Iskola Ált. Iskola (3 x étkező) 714,- Ft 855,- Ft 380,- Ft (3 x étkező) 745,- Ft 893,- Ft 380,- Ft Iskola (3 x étkező) 856,- Ft 1020,- Ft 480,- Ft Iskola (3 x étkező) 894,- Ft 1064,- Ft 480,- Ft Kosztolányi D. Ált. Isk. Kosztolányi D. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 345,- Ft 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 345,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 465,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 465,- Ft Szent-Gy. A. Isk. Szent-Gy. A. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1113,-Ft 450,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1113,-Ft 450,- Ft Gimnázium 1 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Gimnázium 1 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft 20

21 x étkező x étkező Gimnázium 3 x étkező 924,-Ft 1113,- Ft 450,- Ft Gimnázium 3 x étkező 924,-Ft 1113,- Ft 450,- Ft Molnár F. Molnár F. Ált. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 460,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 460,- Ft József A. József A. Ált. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Weöres S. Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Ált. Isk. és Gimn. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1112,- Ft 450,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1112,- Ft 450,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Gimnázium 3 x étkező 927,- Ft 1109,- Ft 450,- Ft Gimnázium 3 x étkező 927,- Ft 1109,- Ft 450,- Ft Leövey K. Leövey K. Gimn. Gimn. Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 285,- Ft Sport Ált. Isk. és Gim. Ált. Isk. 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Gimnázium 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 285,- Ft Sport Ált. Isk. és Gim. Ált. Isk. 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Gimnázium 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- napközis táborok Szolgáltatás: Sport Ált. Isk. és Gim. 3-szori étkezés térítési díja Ft/ adag/ nap 1-szeri étkezés térítési díja Ft/adag/nap 415,- Ft 295,- Ft Szolgáltatás: Sport Ált. Isk. és Gim. 3-szori étkezés térítési díja Ft/ adag/ nap 1-szeri étkezés térítési díja Ft/adag/nap 415,- Ft 295,- Ft 21

22 Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 450,- Ft 350,- Ft Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 450,- Ft 350,- Ft 22

23 1/b. sz. melléklet 1. A Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kisérő pedagógus, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) tanítási időben (erdei iskola) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kísérő tanár) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kísérő tanár) tanítási időben (erdei iskola) Gyermeküdülő bruttó Ft/nap 2085,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) 2160,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kisérő pedagógus, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) 2400,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és 2500,- Ft Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) 2500,- Ft Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 1772,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) 0,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló) tanítási időben (erdei iskola) 1962,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kísérő tanár) 0,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületi kísérő tanár) tanítási időben (erdei iskola) 2477,- Ft 2451,- Ft 2700,- Ft 2800,- Ft 2800,- Ft 1772,- Ft 0,- Ft 2038,- Ft 0,- Ft 23

24 és Ifj. Tábor (IX. kerületi pedagógus és Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 2200,- Ft Ifj. Tábor (IX. kerületi pedagógus és 2300,- Ft Ifj. Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) 2300,- Ft Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 2300,- Ft 2400,- Ft 2400,- Ft 2. A Táborokban fizetendő bruttó szállás díjak Gyermeküdülő és Ifj. Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és bruttó Ft/éjszaka nincs 1200,- Ft 1400,- Ft 5000,- Ft nincs 700,- Ft Ifj. Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és nincs 1300,- Ft 1400,- Ft 5000,- Ft nincs 800,- Ft 24

25 Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 1200,- Ft 5000,- Ft Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 1200,- Ft 5000,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) 3. A Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak Ft/fő/turnus 700,- Ft 800,- Ft 900,- Ft 900,- Ft 600,- Ft 800,- Ft 870,- Ft Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár, valamint a konyhai dolgozó és a védőnő) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég Ifjúsági Tábor (IX. kerületben tanuló és a kísérő tanár) Ifjúsági Tábor (IX. kerületi pedagógus és Ifjúsági Tábor (nem kerületi iskolás tanuló és egyéb vendég) Ft/fő/turnus 780,- Ft 880,- Ft 980,- Ft 980,- Ft 700,- Ft 900,- Ft 970,- Ft 25

26 Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 870,- Ft Ifjúsági Tábor turnuson kívüli egyéb vendég 970,- Ft 26

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:163/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

(2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép. 2. E rendelet június 1. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép. 2. E rendelet június 1. napján lép hatályba. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-i ülésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. október 13-i ülésére Iktató szám: 191/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

Az Ör. 1/a. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Az Ör. 1/a. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-i ülésére Iktató szám: 187/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 13-i ülésére Iktató szám: 218/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-i ülésére Iktató szám: 188/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: : 29/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a költségvetési rendelet előirányzatainak

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 11/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 18/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (lll.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 269/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 34/2018. (IV.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére Iktató szám: 125/2016. Tárgy: Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Tárgy: Szociális rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám: 159/2018. Tárgy: Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-320/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A kerületi oktatási-nevelési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére Iktató szám: 178/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére 6/2018. (XI.20.) előterjesztés 6. napirendi pont Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 20-i ülésére Tárgy: A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. június 21. napi ülésére Iktató szám: 128/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. április 23-i ülésére Ikt.szám: 84/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-195/2017. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. április 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-ülésére Iktató szám: 155/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a személyes

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26.-i ülésére Iktató szám: 85/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a rászoruló gyermekek

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20.-i ülésére Iktató szám: 86/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a gyermekek étkezésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Útravaló jegyescsomagról szóló rendelet elfogadására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. február 15-i ülésére Iktatószám: 37/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése.

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 94/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/105-1/2015/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/994-1/2013/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma: 293/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-637/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám:82/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-43/2018. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a személyes

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2019. február 28. Danada-Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 117/2018. (XI.29.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díj rendelet módosítására,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére III-2 Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 29. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 29. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2017. június 29. napi ülésére Iktató szám:152/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság május 20 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság május 20 -i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-253/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20 -i ülésére Tárgy: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21.

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21. 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014.

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 153/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Az Önkormányzat versenyeztetési

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Iktató szám: 248/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat 7 tanterem, valamint

Részletesebben

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017. (lll.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. április 24-i ülésére Iktató szám: Sz-166/2019 Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2018. március 28-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Lőrincz György

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2018. március hónap 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 179/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

3. HPV elleni védőoltás biztosítása36/c.

3. HPV elleni védőoltás biztosítása36/c. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék:

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 20/2015. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 9/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

A R. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/134-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-581/2011. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 25-i ülésére Tárgy: Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-ai ülésére Iktató szám: 9/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

A Képviselő-testület december 15.-i ülésére

A Képviselő-testület december 15.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217- /2016 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 15.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26-ai ülésére 76/2018. Tárgy: Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk

Részletesebben

Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 1. előterjesztés száma: 67/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25. ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25. ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25. ülésére Iktató szám: 133/2017 Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros I. kerület Ferencváros

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés a Képviselő-testület január 30. napján tartott ülésén. 3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. január 30. napján tartott ülésén 3. napirendi pont Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/

ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/ ; Fax: 46/ ALSÓZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre

8./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a május 31-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 8./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. május 31-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és

Részletesebben

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben