ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Iktató szám:163/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására Kállay Gáborné alpolgármester Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda Geier Róbert irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, szeptember 19. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság szeptember 19. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó györgy s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített x többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem x Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete szeptember 21-i ülésén megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott szociális alap- és szakosított ellátásokat, valamint a gyermekjóléti alapellátásokat. A Rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza a szociális és a gyermekjóléti intézményekben az egyes szolgáltatásokért fizetendő kat, valamint az óvodákban, az általános és középiskolákban és a ferencvárosi napközis táborokban fizetendő kat. A Rendelet módosítása kapcsán az 1/a. melléklet megváltoztatására teszek javaslatot: Az óvodákban, az általános és középiskolákban biztosított étkeztetés a Intézmény Üzemeltetési Központon (a továbbiakban: FIÜK) keresztül történik. A FIÜK tájékoztatása szerint a Epres, -Csudafa, -Kicsi Bocs, -Liliom, - Méhecske, -Napfény, és Ugrifüles valamint a Sport Általános Iskola És Gimnázium, és a Leövey Klára Gimnázium esetében az étkeztetést az Elamen Zrt. biztosítja. A Zrt. szerződésben fogaltak szerint a közétkeztetési szolgáltatásért fizetendő eladási árat október 1-től változtatja a KSH előző 12 havi ágazati inflációs rátájának megfelelően, melynek összege 4,5% volt. Az óvodák esetében a normál étrendű háromszori étkezés esetében az intézményi 745 forintra, míg a napi egyszeri étkezés intézményi díja 481 forintra, a diétás étrendű napi háromszori étkezést biztosító szolgáltatás napi intézményi díja 893 forintra, a napi egyszeri étkezés díja pedig 578 forintra emelkedik. A Leövey Klára Gimnázium normál étrendért fizetendő intézményi 552 forintről, 578-ra, a diétás étkezésért 660 forintról 690 forintra emelkedik. A Sport Általános Iskola és Gimnázium intézményi napi egyszeri étkező normál étrend esetében 578 forintra, diétás étrend esetében pedig 690 forintra emelkedik. A háromszor étkezőknél a normál étrendű étkezés 894 forintra, a diétás étkezés díja 1064 forintra változik. A Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola közétkeztetés biztosítása tárgyú beszerzési eljárás befejeződött, ezért a normál és diétás étkezés esetében az intézményi egyszeri étkezés esetében 512 forintról 700 forintra, háromszori étkezés esetében pedig 1067 forintra emelkedik. A szolgáltatást igénybevevők által fizetendő k jelen rendelet módosításával nem változnak. Mivel a Rendelet vonatkozó melléklete tartalmazza az óvodákban, az általános és középiskolákban és a ferencvárosi napközis táborokban fizetendő díjakat, így annak - jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti - módosítására teszek javaslatot. 2

3 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés meghozatalára. Mellékletek: 1. számú melléklet a 24/2011. Rendelet módosítása 2. számú melléklet a rendelet indokolása 3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 4. számú melléklet két hasábos táblázat Budapest, Kállay Gáborné s.k. alpolgármester 3

4 Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2018. (.) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. Határidő: szeptember 20. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Döntési javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló.../2018. (..) önkormányzati rendeletét. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző a kifüggesztésért 4

5 az előterjesztés 1. számú melléklete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének../2018. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában, 92. (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében, 29. (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 11. és 11a. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, valamint Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága véleményének kikérésével a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendeletének 1/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet október 1. napján lép hatályba. 2. Budapest, dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző 5

6 Rendelet 1. sz. melléklete Szociális és gyermekjóléti intézmények bruttó i 1/a. sz. melléklet Jelen mellékletben a szolgáltatásokért fizetendő k tájékoztató jellegűek. A k pontos összegét az intézményvezető állapítja meg. Egyesített Bölcsődei Intézmények Intézményi Az int. vez. által megállapítható Bölcsődei gondozás 0,- Ft 0,- Ft Étkezés: Gyermek 930,- Ft 420,- Ft (áfá-val) Dolgozó (áfával) Vendég ebéd (áfá-val és Intézményi önköltségszámítás alapján rezsi költséggel) Egyéb szolgáltatási díj: Torna díja 1719,- Ft/óra/ fő 1500,-Ft/ hó Időszakos 1621,-Ft/óra/fő 1200,- Ft/8 óra/ fő gyermekfelügyelet Házi gyermekfelügyelet 1200,- Ft/óra/ fő 960,- Ft/óra/ fő Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Intézményi Az int. vez. által megállapítható Házi segítségnyújtás - szociális segítés 1825,- Ft/fő/óra 750,- Ft/fő/óra - gondozás 1825,- Ft/fő/óra 750,- Ft/fő/óra Szociális étkezés szállítással: ,- - étkezés 1425,- Ft 585,- Ft - szállítás 340,- Ft 130,- Ft Idősek Átmeneti Gondozóháza 10100,- Ft/nap 3500,- Gyermekek Átmeneti Otthona 6950,- Ft/nap 600,- Nappali ellátás 0,- Ft 0,- 6

7 Intézmény (3-szori étkezés) Epres Csudafa Csicsergő Kerekerdő Kicsi Bocs Liliom Méhecske Napfény Ugrifüles Óvodák díja (intézményi étkezési,bruttó eladási ár) 3x - 745,-Ft 1x - 481,- Ft Diétás 3x 893,- Ft Diétás 1x 578,- Ft 3x - 745,-Ft 1x - 481,- Ft Diétás 3x 893,- Ft Diétás 1x 578,- Ft 3x 738,- Ft 1x 453,- Ft Diétás 3x 885,- Ft Diétás 1x 544,- Ft 3x 738,- Ft 1x 453,- Ft Diétás 3x 885,- Ft Diétás 1x 544,- Ft 3x - 745,-Ft 1x - 481,- Ft Diétás 3x 893,- Ft Diétás 1x 578,- Ft 3x - 745,-Ft 1x - 481,- Ft Diétás 3x 893,- Ft Diétás 1x 578,- Ft 3x - 745,-Ft 1x - 481,- Ft Diétás 3x 893,- Ft Diétás 1x 578,- Ft 3x - 745,-Ft 1x - 481,- Ft Diétás 3x 893,- Ft Diétás 1x 578,- Ft 3x - 745,-Ft 1x - 481,- Ft Diétás 3x 893,- Ft Diétás 1x 578,- Ft Étkezés Diétás Diétás Diétás Diétás Diétás Diétás Diétás Diétás Diétás 7

8 Általános és Középiskolák díja (intézményi étkezési, bruttó eladási ár) Ft/adag normál diétás Étkezés Bakáts téri Ének-Zene Általános Iskola 1 x étkező 700,- Ft 700,- Ft 305,- Ft 3 x étkező 1067,- Ft 1067,- Ft 435,- Ft Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 290,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 410,- Ft Komplex és Általános Iskola (3 x étkező) 714,- Ft 885,- Ft 380,- Ft Iskola (3 x étkező) 856,- Ft 1020,- Ft 480,- Ft Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 345,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 465,- Ft Szent-Györgyi AlbertÁltalános Iskola Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Gimnázium 3 x étkező 924,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Molnár Ferenc Általános Iskola 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 460,- Ft József Attila Általános Iskola 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Gimnázium 3 x étkező 927,- Ft 1109,- Ft 450,- Ft Leövey Klára Gimnázium Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 285,- Ft Sport Általános Iskola és Gimnázium Ált. Isk. 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- Ft Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Ft Gimnázium 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- Ft 8

9 : napközis táborok 3-szori étkezés térítési díja Ft/ adag/ nap 1-szeri étkezés térítési díja Sport Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 415,- Ft 295,- Ft Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 450,- Ft 350,- Ft 9

10 előterjesztés 2. számú melléklete Általános indokolás A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) rendelet módosítását a ferencvárosi óvodák, általános és középiskolák étkezési intézményi inak változása teszi szükségessé. A módosító rendelet részletes indokolása Az Ör. 1. számú mellékletének módosítása az intézményi k változásai miatt vált szükségessé. Az Ör. hatálybalépéséről rendelkezik

11 előterjesztés 3. számú melléklete HATÁSVIZSGÁLATI LAP Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításához 1. Társadalmi hatások A rendelet módosításának nincs társadalmi hatása. 2. Gazdasági, költségvetési hatások A rendelet módosításával az önkormányzat kiadásai várhatóan emelkednek, melyek az önkormányzat költségevetésének módosításakor beépítésre kerültek. 3. Környezeti és egészségügyi következmények A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye nincs. 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A rendelet módosításával az adminisztráció nem változik. 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet módosításával a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevevői számára egyértelművé válik az, hogy az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat milyen feltételekkel és milyen díjazás ellenében vehetik igénybe. 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A jogszabály alkalmazásához szükséges, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, a pénzügyi feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosított. 11

12 Kéthasábos változat a módosítás megjelenítésére az előterjesztés 4. számú melléklet Egyesített Bölcsődei Intézmények 1/a. sz. melléklete Bölcsődei gondozás: Étkezés: Gyermek ÁFÁ-val Dolgozó ÁFÁ-val Vendég ebéd ÁFÁ-val és rezsi kts-el Egyéb szolgáltatási díj: Intézményi Az int.vez. által megállapíthat ó Intézményi Az int. vez. által megállapítha tó 0,- 0,- Bölcsődei gondozás 0,- 0,- 930,- 420,- Intézményi önköltségszámítás alapján Torna díja 1.719,- Ft/fő/óra Időszakos 1.621,-Ft/fő/8 gyermekfelügyelet óra Házi 1.200,- gyermekfelügyelet Ft/fő/óra 1.500,- Ft/fő/hó 1.200,- Ft/fő/8 óra 960,- Ft/fő/óra Étkezés: Gyermek 930,- 420,- (áfá-val) Dolgozó ÁFÁ-val Intézményi önköltségszámítás Vendég ebéd ÁFÁval alapján és rezsi kts-el Egyéb szolgáltatási díj: Torna díja 1.719,-Ft/fő/óra 1.500,- Ft/fő/óra Időszakos 1.621, gyermekfelügyelet Ft/fő/óra Ft/fő/óra Házi 1.200,- 960,- gyermekfelügyelet Ft/fő/óra Ft/fő/óra Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Házi segítségnyújtás Szociális étkezés szállítással: Ebből Intézményi szociális segítés:1.825,- Ft/fő/óra gondozás: 1.825,- Ft/fő/óra 1.765,- Az int.vez. által megállapíth ató 750,- Ft/fő/óra 715,- Házi segítségnyújtás Szociális étkezés szállítással: Ebből Intézményi szociális segítés:1.825,- Ft/fő/óra gondozás: 1.825,-Ft/fő/óra 1.765,- Az int. vez. által megállapíthat ó 750,-Ft/fő/óra 715,- 12

13 szociális étkezés: bédszállítás Idősek Átmeneti Gondozóháza (nem kerületi lakos részére) Egyéb esetben a legfeljebb a jövedelem 60 %-a - reggeli - ebéd - vacsora Gyermekek Átmeneti Otthona 1.425,- 340, , ,- Ft 130,- Ft 3.500,- 600,- szociális étkezés: ebédszállítás: Idősek Átmeneti Gondozóháza (nem kerületi lakos részére) Egyéb esetben a legfeljebb a jövedelem 60 %-a - reggeli - ebéd vacsora Gyermekek Átmeneti Otthona 1.425,- 340, , ,- 130, ,- 600,- Nappali ellátás 0,- 0,- Nappali ellátás 0,- 0,- Óvodák Intézmény (3-szori étkezés) Epres 3x Epres Epres Epres Diétás Csudafa Csudafa Csudafa díja (intézményi étkezési térítési díj, bruttó eladási ár) Étkezés 714,- Ft 370,- Ft 461,- Ft 125,- Ft 855,- Ft 370,- Ft 552,- Ft 125,- Ft 714,- Ft 370,- Ft 461,- Ft 125,- Ft 855,- Ft 370,- Ft Intézmény (3-szori étkezés) díja (intézményi étkezési, bruttó eladási ár) Étkezés Epres 3x 745,- 370,- Ft Epres 481,- Ft 125,- Ft Epres 893,- Ft 370,- Ft Epres 578,- Ft 125,- Ft Diétás Csudafa 745,- 370,- Ft Csudafa 481,- Ft 125,- Ft Csudafa 893,- Ft 370,- Ft 13

14 Csudafa Diétás Csicsergő Csicsergő Csicsergő Csicsergő Diétás Kerekerdő Kerekerdő Kerekerdő Kerekerdő Diétás Kicsi Bocs Kicsi Bocs Kicsi Bocs Kicsi Bocs Diétás 552,- Ft 125,- Ft 738,- Ft 370,- Ft 453,- Ft 125,- Ft 885,- Ft 370,- Ft 544,- Ft 125,- Ft 738,- Ft 370,- Ft 453,- Ft 125,- Ft 885,- Ft 370,- Ft 544,- Ft 370,- Ft 714,- Ft 370,- Ft 461,- Ft 125,- Ft 855,- Ft 370,- Ft 522,- Ft 125,- Ft Csudafa Diétás Csicsergő Csicsergő Csicsergő Csicsergő Diétás Kerekerdő Kerekerdő Kerekerdő Kerekerdő Diétás Kicsi Bocs Kicsi Bocs Kicsi Bocs Kicsi Bocs 578,- Ft 125,- Ft 738,- Ft 370,- Ft 453,- Ft 125,- Ft 885,- Ft 370,- Ft 544,- Ft 125,- Ft 738,- Ft 370,- Ft 453,- Ft 125,- Ft 885,- Ft 370,- Ft 544,- Ft 370,- Ft 745,- 370,- Ft 481,- Ft 125,- Ft 893,- Ft 370,- Ft 578,- Ft 125,- Ft 14

15 Diétás Liliom 714,- Ft 370,- Ft Liliom 745,- 370,- Ft Liliom 461,- Ft 125,- Ft Liliom 481,- Ft 125,- Ft Liliom 855,- Ft 370,- Ft Liliom 893,- Ft 370,- Ft Liliom Diétás 552,- Ft 125,- Ft Liliom Diétás 578,- Ft 125,- Ft Méhecske 745,- 370,- Ft Méhecske 714,- Ft 370,- Ft Méhecske 481,- Ft 125,- Ft Méhecske 461,- Ft 125,- Ft Méhecske 893,- Ft 370,- Ft Méhecske 855,- Ft 370,- Ft Méhecske 578,- Ft Méhecske 552,- Ft 125,- Ft Diétás Diétás 125,- Ft Napfény 745,- 370,- Ft Napfény 714,- Ft 370,- Ft Napfény 481,- Ft 125,- Ft Napfény 461,- Ft 125,- Ft Napfény 893,- Ft 370,- Ft Napfény 855,- Ft 370,- Ft Napfény 578,- Ft 125,- Ft Napfény 552,- Ft 125,- Ft Diétás Diétás 714,- Ft 370,- Ft Ugrifüles Ugrifüles 745,- 370,- Ft 461,- Ft 125,- Ft Ugrifüles Ugrifüles 481,- Ft 125,- Ft 855,- Ft 370,- Ft 370,- Ft 15

16 Ugrifüles Ugrifüles 552,- Ft 125,- Ft Ugrifüles Ugrifüles 893,- Ft 578,- Ft 125,- Ft Intézmény díja (intézményi étkezési, bruttó eladási ár) Ft/adag Étkezés Általános és Középiskolák Étkezés díja (intézményi étkezési, bruttó eladási ár) Ft/adag Normál díja (intézményi étkezési, bruttó eladási ár) Ft/adag Diétás Étkezés Bakáts téri Bakáts téri Ének-Zene Ált. Iskola Ének-Zene Ált. Iskola 1 x étkező 512,- Ft 512,- Ft 305,- Ft 1 x étkező 700,- Ft 700,- Ft 305,- Ft 3 x étkező 727,- Ft 727,- Ft 435,- Ft 3 x étkező 1067,- Ft 1067,- Ft 435,- Ft Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. Kőrösi Cs.S. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft Ft 290,- Ft 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 290,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 410,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 410,- Ft Komplex Komplex és és Ált. Iskola Ált. Iskola (3 x étkező) 714,- Ft 885,- Ft 380,- Ft (3 x étkező) 714,- Ft 855,- Ft 380,- Ft Iskola (3 x étkező) 856,- Ft 1020,- Ft 480,- Ft Iskola (3 x étkező) 856,- Ft 1020,- Ft 480,- Ft Kosztolányi D. Ált. Isk. Kosztolányi D. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 345,- Ft 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 345,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 465,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 465,- Ft Szent-Gy. A. Isk. Szent-Gy. A. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1113,-Ft 450,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 335,- Ft Gimnázium 3 x étkező 924,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Gimnázium 3 x étkező 924,-Ft 1113,- Ft 450,- Ft Molnár F. Molnár F. Ált. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 460,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 460,- Ft 16

17 József A. József A. Ált. Isk. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 320,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Weöres S. Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Ált. Isk. és Gimn. Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Ált. Isk. 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1113,- Ft 450,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 927,- Ft 1112,- Ft 450,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Gimnázium 1 x étkező 589,- Ft 707,- Ft 350,- Ft Gimnázium 3 x étkező 927,- Ft 1109,- Ft 450,- Ft Gimnázium 3 x étkező 927,- Ft 1109,- Ft 450,- Ft Leövey K. Leövey K. Gimn. Gimn. Gimnázium 1 x étkező 552,- Ft 660,- Ft 285,- Ft Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 285,- Ft Sport Ált. Sport Ált. Isk. és Gim. Isk. és Gim. Ált. Isk. 1 x étkező 552,- Ft 660,- Ft 295,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 856,- Ft 1020,- Ft 415,- Ft Gimnázium 1 x étkező 552,- Ft 660,- Ft 295,- Ft Gimnázium 3 x étkező 856,- Ft 1020,- Ft 415,- Ft Ált. Isk. 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Ft Ált. Isk. 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- Gimnázium 1 x étkező 578,- Ft 690,- Ft 295,- Gimnázium 3 x étkező 894,- Ft 1064,- Ft 415,- napközis táborok : Sport Ált. Isk. és Gim. Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 3-szori étkezés Ft/ adag/ nap 1-szeri étkezés 415,- Ft 295,- Ft 450,- Ft 350,- Ft : Sport Ált. Isk. és Gim. Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. Étkezés 3-szori étkezés térítési díja Ft/ adag/ nap 1-szeri étkezés 415,- Ft 295,- Ft 450,- Ft 350,- Ft 17

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére Iktató szám: 136/2019. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. október 13-i ülésére Iktató szám: 191/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

Az Ör. 1/a. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Az Ör. 1/a. számú melléklete helyébe a jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2014. (XII.02.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

(2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép. 2. E rendelet június 1. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet 1/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1/b. számú melléklete lép. 2. E rendelet június 1. napján lép hatályba. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-i ülésére

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 10-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 182/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-i ülésére Iktató szám: 187/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 13-i ülésére Iktató szám: 218/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. szeptember 7-i ülésére Iktató szám: 188/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 11/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: : 29/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a költségvetési rendelet előirányzatainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 269/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Iktató szám: Sz-320/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A kerületi oktatási-nevelési

Részletesebben

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2016. (lll.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 21. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. június 21. napi ülésére Iktató szám: 128/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a személyes

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám: 159/2018. Tárgy: Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 34/2018. (IV.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a térítési díjakról szóló rendelet módosítására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Útravaló jegyescsomagról szóló rendelet elfogadására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 94/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére Iktató szám: 178/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Tárgy: Szociális rendelet módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. február 15-i ülésére Iktatószám: 37/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 16-i ülésére Iktató szám: 125/2016. Tárgy: Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 1 117/2018. (XI.29.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-i ülésére Tárgy: Javaslat az intézményi térítési díj rendelet módosítására,

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26.-i ülésére Iktató szám: 85/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a rászoruló gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 7-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 153/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. június 7-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Az Önkormányzat versenyeztetési

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20.-i ülésére Iktató szám: 86/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a gyermekek étkezésének

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2017. február 23-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére

Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-i ülésére 6/2018. (XI.20.) előterjesztés 6. napirendi pont Előterjesztés Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 20-i ülésére Tárgy: A gyermekek napközbeni ellátásáról és az oktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-ülésére Iktató szám: 155/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-195/2017. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. április 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 29. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET június 29. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2017. június 29. napi ülésére Iktató szám:152/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-637/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 179/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. június 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztés. Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosításáról 1. előterjesztés száma: 293/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat a személyes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/105-1/2015/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: ph@kiszombor.hu Üsz.: 22-43/2018. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére III-2 Készítette: Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-i

Részletesebben

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat

Rendelettervezet. helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, összehasonlító táblázat Ikt. sz.: 1/288-1/2015/I. Üi.: dr. Ákosi Ádám Gábor Rendelettervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Mell.: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság május 20 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság május 20 -i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-253/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. május 20 -i ülésére Tárgy: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A R. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 7. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 9/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-581/2011. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 25-i ülésére Tárgy: Intézményi

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2019. február 28. Danada-Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II.28.) önkormányzati

Részletesebben

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési

1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017. (lll.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok

Tisztelt Képviselő-testület! I. Irányadó jogszabályok Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2018. március hónap 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-ai ülésére Iktató szám: 9/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A közszolgálati tisztviselők juttatásainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 26-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26-ai ülésére 76/2018. Tárgy: Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 22-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 22-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési támogatásokról, valamint a szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Iktató szám: 248/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat 7 tanterem, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése.

1.7.4. PRESIDIUM Közhasznú Egyesület Dombóvár, Kinizsi u. 37. 3. (1) Hatályát veszti a Rendelet 7/D. (4) bekezdése. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Dombóvár Város

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 57. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének.../2016. (...) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 8/2014.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára.

(1d) A Szücs és Társa Kft. a 3. melléklet 2. pontja szerinti rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevő költségvetési szerv számára. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 9/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ila. sz.: VIII. 263-912015. Előadó: Tarné Stuber Éva/Bencsik Márta Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám:82/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék:

2. Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. Kihirdetési záradék: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 20/2015. (VII. 8.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról Előterjesztés Az intézményi étkeztetés térítési díjainak megállapításáról 1. előterjesztés száma: 67/2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25. ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25. ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25. ülésére Iktató szám: 133/2017 Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest Főváros I. kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

A Képviselő-testület december 15.-i ülésére

A Képviselő-testület december 15.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217- /2016 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 15.-i ülésére Tárgy: A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 5-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 5-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 129/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-ei ülésére Tárgy: Javaslat a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 132/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. június 21-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az anyakönyvi esemény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3155, Fax.: 231-3156 NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid until:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. márciusi ülésére Tárgy:

Részletesebben

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott táborokban fizetendő térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 18/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló

Részletesebben

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21.

JAVASLAT. Kazincbarcika, március 21. 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/994-1/2013/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. április 24-i ülésére Iktató szám: Sz-166/2019 Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2016.(VI.22.)Ör a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre

1./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a március 28-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 1./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2018. március 28-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Intézményi térítési díjak felülvizsgálata Lőrincz György

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület szeptember 10-i ülésére

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület szeptember 10-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 24-26/2015. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 2. oldal 1. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez1

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 2. oldal 1. melléklet az 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez1 Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 1. oldal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 az étkeztetésről

Részletesebben

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Ör. 3. (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

x jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő

x jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő 210/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat 18/2015. (V. 31.) számú önkormányzati rendelet módosítása 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati

Részletesebben

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 2. oldal Köznevelési intézményeknél alkalmazandó étkeztetési intézmény

Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 2. oldal Köznevelési intézményeknél alkalmazandó étkeztetési intézmény Helyi joganyagok - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/20 1. oldal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 az étkeztetésről

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 15/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 13. napi ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 239/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. december 13. napi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben