Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 10-én órakor megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 10-én órakor megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 10-én órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem Jelen vannak: Illyés Miklós elnök, Gyurákovics Andrea, Dr. Kulpinszky Eleonóra, Dr. Kornya László, Péter Lajos, Torzsa Sándor tagok. Hivatal részéről: Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Hosszú Károly aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Dr. Enyedi Mária irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, Koór Henrietta csoportvezető, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda munkatársa, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ vezetője, Dr. Mechler András Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese Dr. Jelinek Benjámin Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese, Szilágyiné Végh Csilla. Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Két napirendi pontunk van. Az indokolásban olvasható, hogy több háziorvost érint a praxisokra vonatkozó feladat-ellátási szerződés, mely egyeztetése sok időt igényel, ezért vált szükségessé a rendkívüli ülés összehívása. Kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: ESZSB 145/2016. (XI.10.) sz. Határozat Napirend: 1./ Javaslat a ferencvárosi háziorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződések megkötésére Sz-473/2016. sz. előterjesztés 2./ Javaslat a Egészségügyi prevenció költségvetési előirányzat évi tartalék keretének felhasználására Sz-472/2016. sz. előterjesztés (5 igen, egyhangú) (A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 1

2 NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1./ Javaslat a ferencvárosi háziorvosi körzetek működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződések megkötésére Sz-473/2016. sz. előterjesztés Zombory Miklós: Örömhír, hogy a háziorvosok feladat-ellátási szerződése december 11-én lejár. Amennyiben a bizottság is úgy akarja, megtörténik a hosszabbítás. A Képviselő-testület november 19-én hagyta jóvá a szerződéseket, 5 év határozott időtartamra, ami letelik. 31 szerződés jár le december 11-én, ezeket hosszabbítanánk meg. A szerződéstervezet pontosítja a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. részére térítésmentesen használatba adott orvosi rendelők, valamint hozzájuk tartozó egyéb helyiségek üzemeltetését, karbantartását, hibaelhárítását, felújítási feladatait és a meghatározó munkálatok kivitelezésének felelőseit, megosztva az Önkormányzat és a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. között. Jó néhány egyeztető fórum volt ezzel kapcsolatban, melyeken részt vettem, és melyeken a háziorvosokat is meghallgattuk, és javarészt teljesítettük a kívánságműsort is. Úgy gondolom, az Önkormányzat sikerrel teljesített minden fő kérést. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Magyar Orvosi Kamara is támogatta a szerződéstervezetet, így szabaddá vált a pálya. Kérem a bizottságot, támogassa az előterjesztést, hogy a háziorvosok december 12-én fogadhassák a kedves betegeket. Dr. Jelinek Benjámin: A háziorvosok nevében köszönjük, a karbantartásra vonatkozó rész volt az, ami nagyon sarkalatos kérdéskört jelentett számunkra a tárgyalások során. Fontos, hogy tudjuk, kihez fordulhatunk, amikor baj van. Eddig nem volt meg ez a fajta biztonság, mindig kerülőutakon keresztül történt az ilyen jellegű helyzetek megoldása. Nagy biztonságot jelent ez a rendelések szempontjából. Szeretnénk kérni - mert nagyon fontos számunkra, és korábbi egyeztetések során Alpolgármester úr biztosított bennünket erről -, hogy járják végig az összes rendelőt. Vannak rossz, és nagyon rossz állapotban lévő rendelők. A feladatát mindenki, mindenhol el tudja látni, de a betegek és a munkavégzés minőségének szempontjából sokat jelentene ez. A Drégely utcai rendelőben - ahol a legrégebben volt generális felújítás, és ahol 9 háziorvos 1500 fős lakosságszámmal számolva a kerület felnőtt lakosságának jelentős részét fogadja - nagyon rosszak a körülmények. A szerződés szempontjából a mostani állapot legyen a kiindulópont. Meg kell nézni, hogy milyen állapotban vannak a rendelők. A szerződés a jelenlegi állapot fenntartására hivatott a háziorvosok részéről. Ez egy elég rossz állapot. Érthető, hogy mint gondos gazda, a háziorvosok is fordítsanak a rendelőkre, de ez akkor értelmezhető igazán, ha a körülmények magasabb szintre kerülnek. Az összeg, amivel hozzá kell járulni a költségekhez először forint volt, de most Alpolgármester úr forintot mutat. Az a kérdésem, hogy azon rendelők esetében, ahol egy rendelőben 2 orvos dolgozik, ez az összeg rendelőre, vagy orvosra vonatkozik e? Zombory Miklós: Nem rendelőre vonatkozik, orvosonként értendő. Dr. Jelinek Benjámin: Rendben, ezt köszönjük szépen. Sarkalatos kérdés volt ez számunkra. Én is azt mondom, és sokan mások is, hogy szívesen fordítanak a rendelők fejlesztésére, de ha ehhez az Önkormányzat is hozzájárul, az nagy előrelépés lehetne. Dr. Kornya László, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. Zombory Miklós: Mint pedagógus köszönöm a köszönetet, nem csak a magam nevében, hanem az egész stábnak, a jogászoknak és az irodának is. Többünknek volt része az egyeztetésben, melyen Igazgató úr is részt vett. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ végigjárja majd az épületeket, ezt követően pedig egy összesítőt kapunk majd arról, hányadán állunk. Czakóné Dobó Krisztinára nézve elmondhatom, nagy boldogság számomra, hogy elvállalták ezt a feladatot, mert a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ számomra egy etalon. Az, hogy vállalták ezt, annyit jelent számomra, mintha a tökéletesség megtestesítése lenne. A bejárás után el fogják dönteni, hogy megoldható e az esetleges probléma karbantartás szintjén, vagy cserélni kell a készülékeket. Egy kis pedagógiai szerepe is van az említett forintnak, hiszen ha nincs ösztönözve az ember valamire, akkor kicsit jobban szórja a pénzt. Úgy érzi az önkormányzati vezetés, hogy ha ennyivel 2

3 hozzájárul ehhez a háziorvos, akkor ez talán igazságos lesz. A valódi igazságosság az lesz, amikor az összes orvosi rendelő műszaki állapota felmérésre kerül, onnantól kezdve lehet megállapítani a felújítások számát és sorrendjét. Illyés Miklós: A szerződések tartalmazzák az említett forintos összeget a 6. számú mellékletben. Kérem, szavazzunk az Sz-473/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: ESZSB 146/2016. (XI.10.) sz. Határozat Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének II. 3.) fb) és fc) pontja alapján: 1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest IX. kerület Közraktár u. 24. /24. albetét, fszt. 159,49 m2/, hrsz.: 37097/0/A/24 sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Scope 2000 Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Palkó Judit orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest IX. kerület Közraktár u. 24. /24. albetét, fszt. 159,49 m2/ hrsz.: 37097/0/A/24 sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Vitalis Egészségügyi és Szolgáltató Bt egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Zentai Nándor orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest IX. kerület Lónyay u. 19. /5. és 6. albetét, fszt. 246 m2/ hrsz.: 37070/1/A/6 sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az Areola-Med Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Takács István orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest IX. kerület Lónyay u. 19. /5. és 6. albetét, fszt. 246 m2/ hrsz.: 37070/1/A/6 sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Tinktúra 2009 Egészségügyi és Szolgáltató Bt egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Szepesi András orvossal, december 11-től december 11-ig, 5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 6. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest IX. kerület Lónyay u. 19. /5. és 6. albetét, fszt. 246 m2/ hrsz.: 37070/1/A/6 sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az Areola-Med Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Méhész Magdolna háziorvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Drégely u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Tordymed Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Tordy Béla orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 9. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Drégely u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hosplankontroll Egészségügyi Szolgáltató Bt egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Molnár Márta orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Drégely u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Feriju Egészségügyi Szolgáltató Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Ferenczi Judit orvossal, december 11-től

4 9./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 11. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Drégely u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Zegnál Mária orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Drégely u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben az Angiomedicina Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Környei Zsuzsa orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 13. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Drégely u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kotányi és Tsa Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Kotányi Péter orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 14. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Drégely u. 19. /1. albetét fszt. 412 m2/ hrsz.: 37812/2/A/1, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hygea Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Morsányi Klára orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 16. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1094 Budapest IX. kerület Ferenc tér 1. /6. albetét, fszt m2/ hrsz.: 37622/0/A/6, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Hilgert Háziorvosi Bt egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Hilgert Géza orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 18. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1094 Budapest IX. kerület Ferenc tér 1. /6. albetét, fszt m2/ hrsz.: 37622/0/A/6. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Kamondi Háziorvosi Bt egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Kamondi Zsuzsanna orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 20. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1091 Budapest IX. kerület Üllői út /fszt m2/ hrsz.: 37141/2/A/1. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Sanacomp Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Pálvölgyi Gabriella orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 21. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1091 Budapest IX. kerület Üllői út /fszt m2/ hrsz.: 37141/2/A/1. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Király Háziorvosi Bt egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Király Edit orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 22. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. kerület Börzsöny u. 19. /2. albetét, fszt m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Molnár Zsuzsanna orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 24. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. kerület Börzsöny u. 19. /2. albetét, fszt m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Keskeny Sándor orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 25. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest, IX. Börzsöny u. 19. /2. albetét, fszt m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Börzsöny Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Nagy Andrea orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 26. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. kerület Börzsöny u. 19. /2. 4

5 albetét, fszt m2/. hrsz.: 38236/330/A/2,3. sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Bogdán és Tsa Bt-vel egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Bogdán Beatrix orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 27. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. kerület Dési H. u. 20. /10. és 11. albetét, fszt m2/. hrsz.: 38236/240/A/10,11, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dési Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Sántha Éva orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 28. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. kerület Dési H. u. 20. /10. és 11. albetét, fszt m2/. hrsz.: 38236/240/A/10,11, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Medical Pharma Bt egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Dobi Kornélia orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 29. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. kerület Dési H. u. 20. /10. és 11. albetét, fszt m2/. hrsz.: 38236/240/A/10,11, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Máté Egészségügyi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Máté Attila orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 30. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a Medolin Háziorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Olasz József orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 1. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Vaskapu u /295. albetét, fszt m2/ hrsz.: 37926/2, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Dr. Buzási Gyermekorvosi Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Buzási János orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 3. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Vaskapu u /295. albetét, fszt m2/ hrsz.: 37926/2, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Solt Mária orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 4. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Vaskapu u /295. albetét, fszt m2/ hrsz.: 37926/2, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Külkey Orsolya orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 5. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1097 Budapest IX. kerület Vaskapu u /295. albetét, fszt m2/ hrsz.: 37926/2, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Jakab Zsuzsanna orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 6. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. kerület Csengettyű u. 23. /fszt m2/ hrsz.: 38236/297, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Ravasz Ágnes orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 7. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1098 Budapest IX. kerület Csengettyű u. 23. /fszt m2/ hrsz.: 38236/297, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Ventilla Márta orvossal, december 11-től / Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott 10. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésére a 1093 Budapest IX. kerület Lónyay u. 46. /2. 5

6 albetét, fszt. 206 m2/, hrsz.: 36954/0/A/2, sz. alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft egészségügyi szolgáltatóval, és az ellátásért felelős Dr. Kiss Éva orvossal, december 11-től december 10-ig jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt, egyben felkéri a Polgármestert a feladat ellátási szerződések megkötésére. Határidő: 30 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester (5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) 2./ Javaslat a Egészségügyi prevenció költségvetési előirányzat évi tartalék keretének felhasználására Sz-472/2016. sz. előterjesztés Zombory Miklós: A soron lévő forintból forint maradt, melyet igyekeztünk hasznosan elkölteni. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft-nek a kért forint helyett forintot javasolok nyújtani. Az óvodák kicsit elkalandoztak az éter világában. Felolvasnám, hogy mi az, ami reális, hiszen forintot oszthatunk szét, nem többet, ennyi van a költségvetési soron. Az Ugrifüles Óvoda forintot, a Méhecske Óvoda forintot, a Liliom Óvoda forintot kért, ezt megkapják. A Napfény Óvoda forintot kért, de forintot kap. A Kerekerdő Óvoda forintot kért, amit megkap. A Csicsergő Óvoda forint helyett forintot, az Epres Óvoda a kért forintot, a Csudafa Óvoda forint helyett forintot, a Kicsi Bocs Óvoda forint helyett forintot kap. Így jön ki az forint. Illyés Miklós: Így van, forint a tartalékkeret, így ezt nem tudjuk meghaladni. Az Ugrifüles Óvoda részére forint, a Méhecske Óvoda részére forint, a Liliom Óvoda részére forint, a Napfény Óvoda részére forint, a Kerekerdő Óvoda részére forint, a Csicsergő Óvoda részére forint, az Epres Óvoda részére forint, a Csudafa Óvoda részére forint, a Kicsi Bocs Óvoda részére forint támogatásra teszek javaslatot. Ez összesen forint. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. részére pedig forint támogatást nyújtunk. Kérem, szavazzunk az Sz-472/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról az elhangzott összegek megjelölésével. Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: ESZSB 147/2016. (XI.10.) sz. Határozat Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy 1./ az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletében szereplő számú előirányzat felhasználására hozott ESZSB 46/2016. (III.23.) számú határozatában szereplő Ft összegű tartalék keret terhére Óvodai egészségnapok megrendezése érdekében az: - Ugrifüles óvoda részére Ft - Méhecske óvoda részére Ft - Liliom óvoda részére Ft - Napfény óvoda részére Ft - Kerekerdő óvoda részére Ft - Csicsergő óvoda részére Ft - Epres óvoda részére Ft - Csudafa óvoda részére Ft - Kicsi Bocs óvoda részére Ft támogatást nyújt, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződések megkötéséről. Határidő: 30 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester 6

7 2./ az önkormányzat évi az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletében szereplő számú előirányzat felhasználására hozott ESZSB 46/2016. (III.23.) számú határozatában szereplő Ft összegű tartalék keret terhére a FESZ KN Kft. részére Ft támogatást nyújt az előterjesztés szerinti eszközök beszerzésére, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a FESZ KN Kft-vel a támogatási szerződés megkötéséről. Határidő: 30 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester (6 igen, egyhangú) (A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.) Illyés Miklós: A jövő héten a rendes időpontban, szerdán 13:00 órakor ülésezik a bizottság. Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom. k.m.f. Péter Lajos bizottsági tag Illyés Miklós elnök Nagy Petra jegyzőkönyvvezető 7

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 6-án órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 6-án órakor megtartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. március 6-án 10.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 4-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 4-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. október 4-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 08-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 08-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. március 08-án 13.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság december 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság december 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. december 12-én 13.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 23-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 23-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. május 23-án 12.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 7-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság március 7-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. március 7-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. október 24-én 12.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 24-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. október 24-én 13.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 30-án 12:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 30-án 12:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 30-án 12:00 órakor megtartott

Részletesebben

Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

Hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. január 24-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság április 19-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság április 19-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2017. április 19-én 12.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság december 12-én 11:30 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság december 12-én 11:30 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. december 12-én 11:30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 09-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 228/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Tárgy: Megállapodás a kerületi felnőtt és gyermek háziorvosi

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 15-én 12:00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság május 15-én 12:00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2019. május 15-én 12:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros ának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. június 17-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor tartandó rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor tartandó rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2019. június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság február 15-én órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság február 15-én órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2017. február 15-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-án 12.00

Részletesebben

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Jelen vannak:

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Jelen vannak: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. június 4-én 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Határozat

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2014. június 25-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2014. június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság december 13-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság december 13-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. december 13-án 12.30 órakor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 10-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:sz- 473/2016. ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. november 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:164/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Napfény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság március 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-86/2019. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2019. március 27-i ülésére Tárgy: 2018. évi egészségügyi alapellátási

Részletesebben

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. április 23-án 12:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-220/2018.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-220/2018. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-220/2018. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. május 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Közfinanszírozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 21-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 21-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2018. november 21-én 12.00

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság június 20-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság június 20-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2018. június 20-án 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. október 12-én 13.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bakáts tér 14. II. emeleti ülésterem Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság november 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-518/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:163/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 25-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. szeptember 15-i ülésére Iktató szám: 178/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 6-án órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 6-án órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. március 6-án 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet vezeti: Szalontainé Lázár Krisztina bizottsági titkár

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvet vezeti: Szalontainé Lázár Krisztina bizottsági titkár Jegyzőkönyv mely készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2017. június 28-án 14.30 órakor a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. sz. alatti üléstermében

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/ ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 26.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. április 24-i ülésére Iktató szám: Sz-166/2019 Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 22-én órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 22-én órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2017. március 22-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-195/2017. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. április 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. november 29-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 216. június 29-én 9. órakor tartott rendes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Humán Ügyek. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Farkasné Dunai Andrea Óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Humán Ügyek. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Farkasné Dunai Andrea Óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. április 17.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 18-ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. június 18-ülésére Iktató szám: 155/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-246/2019.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-246/2019. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-246/20 ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 20 június 26.-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság november 5-én órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság november 5-én órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2014. november 5-én 16.00 órakor tartott rendes üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság június 28-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság június 28-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. június 28-án 12.30 órakor megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. február 15-i ülésére Iktatószám: 37/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az óvodai és a bölcsődei

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV 'l " BUAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 29-én a Budapest Főváros

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 16-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság november 16-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. november 16-án 13.00 órakor

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében július 23-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében július 23-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 23-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok.

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok. Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2015. június 30-án 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

/ sz. példány

/ sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 9395-28/2018. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. szeptember

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 118/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat alapító okiratok módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám: 159/2018. Tárgy: Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. december 09-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. december 09-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. december 09-én 14.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 13-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének április 13-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 13-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 34/2017.(IV.13.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-19/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 13-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-19/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 13-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-19/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. szeptember 13-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 172/2012.(IX.13.) 173/2012.(IX.13.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére Iktató szám: 136/2019. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a személyes gondoskodást

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 215/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. II. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. február 18-ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. február 18-ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. február 18-ülésére Iktató szám: 38/2016. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága november 7-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága november 7-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. november 7-én 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta.

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az előterjesztések zárt ülésen történő tárgyalását elfogadta. 03-3/15-26/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. szeptember 15-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság február 20-án órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság február 20-án órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. február 20-án 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1653/4/2015 Magyarcsanádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 7. napján 14.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 14-i ülésére Iktató szám: Sz-240/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: i sport tevékenység támogatására

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szám: 39/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 6-án, (pénteken) 8:45 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság január 30-án órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság január 30-án órakor megtartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. január 30-án 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről.

17. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-../2015. 17. számú jegyzőkönyv Készült: 2015. június 29-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének aljegyzői irodájában, 3073

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 27-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság április 27-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. április 27-én 13.00 órakor

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 6/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. június 22-én, (hétfőn) 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

3/2018. évi. testületi ülésről készült jegyzőkönyve

3/2018. évi. testületi ülésről készült jegyzőkönyve Nógrádszakál Község Önkormányzat 3/2018. évi testületi ülésről készült jegyzőkönyve Határozatok: 11/2018.(III.26.) határozat 12/2018.(III.26.) határozat 13/2018.(III.26.) határozat 3. számú J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság augusztus 23-án órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság augusztus 23-án órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23-án 12.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben