Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%"

Átírás

1 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 03 B113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 04 B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 06 B116 Elszámolásból származó bevételek 07 B11 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) B12 Elvonások és befizetések bevételei 09 B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 10 B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 11 B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 122,54% ebből: központi költségvetési szervek ,27% központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ,55% elkülönített állami pénzalapok ,35% helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ,06% társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 13 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) 104,98% 14 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 16 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 67,14% ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 67,14% egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 19 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (= ) 76,87% 20 B311 Magánszemélyek jövedelemadói 21 B312 Társaságok jövedelemadói 22 B31 Jövedelemadók (=20+21) 23 B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 24 B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 25 B34 Vagyoni tipusú adók 26 B351 Értékesítési és forgalmi adók ,90% 27 B352 Fogyasztási adók 28 B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 29 B354 Gépjárműadók ,06% 30 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,88% 31 B35 Termékek és szolgáltatások adói (= ) ,15% 32 B36 Egyéb közhatalmi bevételek B3 Közhatalmi bevételek (= ) ,89% 34 B401 Készletértékesítés bevétele B402 Szolgáltatások ellenértéke ,28% 36 B403 Közvetített szolgáltatások értéke ,00% 37 B404 Tulajdonosi bevételek ,24% 38 B405 Ellátási díjak ,13% 39 B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,83% 40 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 41 B408 Kamatbevételek ,24% 42 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4 43 B411 Egyéb működési bevételek B4 Működési bevételek (= ) ,48% 45 B51 Immateriális javak értékesítése 46 B52 Ingatlanok értékesítése 47 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 48 B54 Részesedések értékesítése 49 B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 50 B5 Felhalmozási bevételek (= ) 51 B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 52. B62 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 53. B63 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 54. B64 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről 55. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) ,10% 57. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 58. B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 59. B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 60. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% 62. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) ,21% 63. Költségvetési bevételek (= ) ,66%

3 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 64. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 61. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 62. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 64. B813 Maradvány igénybevétele B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 67. B816 Központi, irányító szervi támogatás B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 69. B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B819 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,45% 71. B821 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 72. B822 Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 73. B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása 74. B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 75. B825 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 76. B82 Külföldi finanszírozás bevételei B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 78. B84 Váltóbevételek 79. B8 Finanszírozási bevételek összesen: ,45% 80. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) ,32% sorszám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% 1 I. Működési költségvetés kiadásai ( ) ,02% 1.1 Személyi juttatások ,35% 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,02% 1.3 Dologi kiadások ,89% 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,62% 1.5 Egyéb működés célú kiadások ,66% ebből: elvonások és befizetések működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson belülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson belülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre működési célú garancia- és kezességvállaásból származó kifizetés államháztartáson kívülre működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházartáson kívülre egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Tartalék II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) ,74% 2.1 Beruházások ,37% 2.2 Felújítások ,56% 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) ,67% 4. III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5. IV. Belföldi értékpapírok kiadásai 6. V. Belföldi finanszírozás kiadásai ,19% Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ,93% Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 7. VI. Külföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 8. VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 9. VIII. Finanszírozási kiadások ( ) ,19% 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9) ,22%

5 1. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

6 Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Kiemelt előirányzatok Önkormányzat összevont összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Decs Tesz-Vesz Óvoda 1 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Saját bevételek összesen: Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok és szociális 11 hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Saját kiadások összesen: Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 Önkormányzat összevont mérlege 3. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés (eft) Megnevezés Kiadások Teljesítés (eft) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatás Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadás Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi finanszírozás kiadásai Maradvány igénybevétele Külföldi finansízrozás kiadásai 16. Belföldi finanszírozás bevétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 17. Külföldi finanszírozás bevétele 25. Finanszírozási célú bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési hiány Költségvetési többlet

8 II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten) 3. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez sorszám Megnevezés Bevételek Teljesítés (eft) Megnevezés Kiadások Teljesítés (eft) 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő Beruházások Felhalmozási bevételek - Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi finanszírozás kiadásai 13. Maradvány igénybevétele Külföldi finansízrozás kiadásai 14. Belföldi finanszírozás bevétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 15. Külföldi finanszírozás bevétele 22. Finanszírozási célú bev. ( ) - Finanszírozási célú kiadás ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány Költségvetési többlet

9 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban ssz. 01 B B112 BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% 03 B B114 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 06 B116 Elszámolásból származó bevételek 07 B11 Önkormányzatok működési támogatásai (= ) 08 B12 Elvonások és befizetések bevételei B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 10 B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 11 B15 12 B16 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 122,68% ebből: központi költségvetési szervek ,27% központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ,55% elkülönített állami pénzalapok ,35% helyi önkormányzatok és költségvetési 540 szerveik 0,00% társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

10 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 13 B1 14 B21 15 B22 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről (= ) 104,98% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 16 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 17 B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik Felhalmozási célú támogatások 19 B2 államháztartáson belülről (= ) 20 B311 Magánszemélyek jövedelemadói 21 B312 Társaságok jövedelemadói 22 B31 Jövedelemadók (=20+21) 23 B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok ,27% 66,27% 76,26% 24 B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 25 B34 Vagyoni tipusú adók 26 B351 Értékesítési és forgalmi adók ,90% 27 B352 Fogyasztási adók 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét B353 terhelő adók 29 B354 Gépjárműadók ,06% 30 B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,88%

11 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 31 B35 Termékek és szolgáltatások adói (= ) 102,15% 32 B36 Egyéb közhatalmi bevételek B3 Közhatalmi bevételek (= ) 103,89% 34 B401 Készletértékesítés bevétele B402 Szolgáltatások ellenértéke ,36% 36 B403 Közvetített szolgáltatások értéke ,00% 37 B404 Tulajdonosi bevételek ,24% 38 B405 Ellátási díjak ,77% 39 B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó ,17% 40 B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 41 B408 Kamatbevételek ,24% 42 B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4 43 B411 Egyéb működési bevételek B4 Működési bevételek (= ) B51 Immateriális javak értékesítése 46 B52 Ingatlanok értékesítése 47 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 48 B54 Részesedések értékesítése 49 B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 93,00% 50 B5 Felhalmozási bevételek (= ) B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B B B B65 Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési célú átvett pénzeszközök (= ) ,10% 57. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 58. B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

12 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 59. B B B75 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,00% 62. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (= ) Költségvetési bevételek (= ) 102,08% 64. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson B811 kívülről 65. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 66. Előző év költségvetési maradványának B igénybevétele 67. Előző év vállalkozási maradványának B8132 igénybevétele 68. B813 Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli B814 megelőlegezések Államháztartáson belüli B815 megelőlegezések törlesztése 71. B816 Központi, irányító szervi támogatás 72. B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése 73. Központi költségvetés sajátos B818 finanszírozási bevételei Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök B819 bevételei 74. B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,92% 75. Forgatási célú külföldi értékpapírok B821 beváltása, értékesítése 76. Befeketési célú külföldi értékpapírok B822 beváltása, értékesítése 77. B823 Külföldi értékpapírok kibocsátása 78. B824 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 79. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi B825 pénzintézetektől 80. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 81. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 82. B84 Váltóbevételek 83. B8 Finanszírozási bevételek összesen: ,92% 84. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,41% Eredeti

13 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez ssz. KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% Törvény szerinti illetmények, 01 K munkabérek K1102 Normatív jutalmak ,95% 03 K1103 Céljuttatás, projektprémium 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, K túlóra, túlszolgálat K1105 Végkielégítés 06 K1106 Jubileumi jutalom 07 K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati költségtérítés 66 0,00% 09 K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítések ,22% 11 K1111 Lakhatási támogatások 12 K1112 Szociális támogatások 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi K juttatásai K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) 99,56% 15 K121 Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb 16 K122 jogviszonyban nem saját 3204 foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások ,57% 18 K12 Külső személyi juttatások (= ) ,64% 19 K1 Személyi juttatások (=14+18) ,57% 20 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése ,21% 23 K313 Árubeszerzés ,00% 24 K31 Készletbeszerzés (= ) ,93% 25 Informatikai szolgáltatások K igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,55% 27 K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) 98,27% 28 K331 Közüzemi díjak ,90% 29 K332 Vásárolt élelmezés 30 K333 Bérleti és lízing díjak ,43% 31 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ,85% 32 K335 Közvetített szolgáltatások ,88% 33 Szakmai tevékenységet segítő K szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások ,27% 35 K33 Szolgáltatási kiadások (= ) ,31% 36 K341 Kiküldetések kiadásai K342 Reklám- és propagandakiadások

14 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 38 K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) 39 Működési célú előzetesen felszámított K általános forgalmi adó ,80% 40 K352 Fizetendő általános forgalmi adó ,18% 41 K353 Kamatkiadások K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 K355 Egyéb dologi kiadások ,43% 44 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) 94,38% 45 K3 Dologi kiadások (= ) ,24% 46 K41 Társadalombiztosítási ellátások 47 K42 Családi támogatások K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 49 K44 Betegséggel kapcsolatos (nem 2304 társadalombiztosítási) ellátások ,65% 50 K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel 5900 kapcsolatos ellátások ,68% 51 K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások ,40% 52 K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 53 K48 Egyéb nem intézményi ellátások ,98% 54 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (= ) 88,62% 55 K501 Nemzetközi kötelezettségek 56 K502 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és 57 K503 kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 58 K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő 59 K505 támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 60 Egyéb működési célú támogatások K államháztartáson belülre ebből: központi költségvetési szervek ,47% központi kezelésű előirányzatok 590 0,00% fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik társulások és költségvetési szerveik ,00% nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

15 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik 61 K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 62 K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,00% 63 K509 Árkiegészítések, ártámogatások 64 K510 Kamattámogatások 65 Egyéb működési célú támogatások K államháztartáson kívülre ebből: egyházi jogi személyek nonprofit gazdasági társaságok egyéb civil szervezetek ,32% háztartások ,00% pénzügyi vállalkozások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások egyéb vállalkozások Európai Unió kormányok és nemzetközi szervezetek egyéb külföldiek 66 K513 Tartalékok K5 Egyéb működési célú kiadások (= ) 55,66% 68 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 69 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 70 K63 Informatikai eszközök beszerzése, 60 létesítése ,94% 71 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ,72% 72 K65 Részesedések beszerzése 73 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 74 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított 5943 általános forgalmi adó ,06% 75 K6 Beruházások (= ) ,87% 76 K71 Ingatlanok felújítása 77 K72 Informatikai eszközök felújítása 78 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása ,56% 79 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ,55% 80 K7 Felújítások (= ) ,56% 81 K81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

16 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 82 K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 K83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 K85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 86 K6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K87 Lakástámogatás 88 K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) 90 Költségvetési kiadások (= ) 80,01% 91. K911 Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 92. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 93. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 94. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 95. K912 Belföldi Államháztartáson értékpapírok belüli kiadásai 96. K913 megelőlegezések Államháztartáson folyósítása belüli 97. K914 megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás K915 folyósítása ,93% 99. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 100. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 101. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 102. K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 103. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai ,19% 104. K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 105. K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 106. K923 Külföldi értékpapírok beváltása Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi 107. K924 szervezeteknek 108. K925 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 109. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai

17 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 110. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 111. K9 Finanszírozási kiadások ( ) 112. KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111) ,19% 84,29%

18 4. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

19 5. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés ssz. 1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 Teljesítés %- ban 3. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. B3 Közhatalmi bevételek 5. B4 Működési bevételek ,37% 6. B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 8. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Költségvetési bevételek (1+ +8) ,46% 10. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 12. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,21% 14. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 15. B8 Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,24% 16. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15) ,97% ssz. KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Teljesítés %- ban 01 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek ,12% 02 K1102 Normatív jutalmak 03 K1103 Céljuttatás, projektprémium 04 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 05 K1105 Végkielégítés 06 K1106 Jubileumi jutalom 07 K1107 Béren kívüli juttatások ,77% 08 K1108 Ruházati költségtérítés K1109 Közlekedési költségtérítés ,11% 10 K1110 Egyéb költségtérítések K1111 Lakhatási támogatások 12 K1112 Szociális támogatások 13 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) ,79% 15 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások (= ) K1 Személyi juttatások (=14+18) ,38% 20 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,14% 21 K311 Szakmai anyagok beszerzése K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése ,70%

20 5. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 23 K313 Árubeszerzés 24 K31 Készletbeszerzés (= ) ,63% 25 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele ,40% 26 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,57% 27 K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) ,41% 28 K331 Közüzemi díjak ,84% 29 K332 Vásárolt élelmezés 30 K333 Bérleti és lízing díjak ,00% 31 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ,50% 32 K335 Közvetített szolgáltatások 33 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ,20% 34 K337 Egyéb szolgáltatások ,41% 35 K33 Szolgáltatási kiadások (= ) ,73% 36 K341 Kiküldetések kiadásai 37 K342 Reklám- és propagandakiadások 38 K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó ,83% 40 K352 Fizetendő általános forgalmi adó K353 Kamatkiadások K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 K355 Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) ,74% 45 K3 Dologi kiadások (= ) ,47% 46 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 K5 Egyéb működési célú kiadások 48 K6 Beruházások ,99% 49 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 Költségvetési kiadások ( ) ,03% 52 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 53 K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 54 K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 55 K9 Finanszírozási kiadások ( ) 56 Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55) ,03%

21 6. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 1. B11 Önkormányzatok működési támogatásai Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% 2. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. B3 Közhatalmi bevételek 5. B4 Működési bevételek ,00% 6. B5 Felhalmozási bevételek 7. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 8. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Költségvetési bevételek (1+ +8) ,24% 10. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 12. B813 Maradvány igénybevétele B81 Belföldi finanszírozás bevételei ,69% 14. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 15. B8 Finanszírozási bevételek összesen ( ) ,69% 16. Óvoda bevételei összesen (9+15): ,80% ssz. KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE Eredeti előirányzat Módosított lőirányzat Teljesítés Telj.% 01 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek ,81% 02 K1102 Normatív jutalmak 03 K1103 Céljuttatás, projektprémium 04 K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat ,00% 05 K1105 Végkielégítés 06 K1106 Jubileumi jutalom ,76% 07 K1107 Béren kívüli juttatások 08 K1108 Ruházati költségtérítés 09 K1109 Közlekedési költségtérítés K1110 Egyéb költségtérítések 11 K1111 Lakhatási támogatások 12 K1112 Szociális támogatások 13 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) ,64% 15 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122 foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 K123 Egyéb külső személyi juttatások K12 Külső személyi juttatások (= ) K1 Személyi juttatások (=14+18) ,65% 20 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,84% 21 K311 Szakmai anyagok beszerzése ,11% 22 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése ,66% 23 K313 Árubeszerzés 24 K31 Készletbeszerzés (= ) ,60% 25 K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K331 Közüzemi díjak ,20% 29 K332 Vásárolt élelmezés 30 K333 Bérleti és lízing díjak

22 6. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 31 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ,00% 32 K335 Közvetített szolgáltatások 33 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások (= ) ,85% 36 K341 Kiküldetések kiadásai ,69% 37 K342 Reklám- és propagandakiadások 38 K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) ,69% 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó ,40% 40 K352 Fizetendő általános forgalmi adó K353 Kamatkiadások 42 K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 43 K355 Egyéb dologi kiadások ,00% 44 K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (= ) ,09% 45 K3 Dologi kiadások (= ) ,54% 46 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 K5 Egyéb működési célú kiadások 48 K6 Beruházások ,33% 49 K7 Felújítások 50 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 Költségvetési kiadások ( ) ,75% 52. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai K92 Külföldi finanszírozás kiadásai K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K9 Finanszírozási kiadások ( ) 56. Óvoda kiadásai összesen: (51+55) ,75%

23 7. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások összevont Ssz. Beruházások Felújítások Megnevezés Bruttó ö. Megnevezés Bruttó ö informatikai eszközök beszerzése 79 egyéb tárgyi eszköz felújítása egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházások összesen (= ) Felújítások összesen (= ) Beruházási és felújítási kiadások Decs Nagyközség Önkormányzata Ssz. Beruházások Felújítások Megnevezés Bruttó ö. Megnevezés Bruttó ö informatikai eszközök beszerzése 20 egyéb tárgyi eszköz felújítása egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházások összesen (= ) Felújítások összesen (= )

24 7. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Beruházási és felújítási kiadások Decsi Polgármesteri Hivatal Ssz. Beruházások Felújítások Megnevezés Bruttó ö. Megnevezés Bruttó ö egyéb tárgyi szköz beszerzés Beruházások összesen (= ) 479 Felújítások összesen (= ) 0 Beruházási és felújítási kiadások Tesz-Vesz Óvoda Ssz. Beruházások Felújítások Megnevezés Bruttó ö. Megnevezés Bruttó ö informatikai eszközök beszerzése egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházások összesen (= ) 759 Felújítások összesen (= ) 0

25 8. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat június 30-i iparűzési adóerőképessége Iparűzési adóalap ezer forintban Iparűzési adóerőképesség forintban (= 01. sor * 1000 * 1,4%) Az önkormányzat július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%) 1,50%

26 8. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez

27 Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata évben 9. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Hosszú lejáratú hitelek kötelezettség törlesztési terv (eft) hitel megnevezése (eft) Az önkormányzatnak nincs hosszúlejáratú hitele tőketartozás kamat Hosszú lejáratú hitelek összesen: tőketartozás ebből fejlesztési célú kamat ebből fejlesztési célú Hosszú lejáratú hitelek összesen: Több évet érintő projektek, kötelezettségek Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással Tartozás összesen: Projektek összesen: Lejárat ideje Felvett összeg (eft) Felvétel éve MINDÖSSZESEN: Működési hitel keret: 0

28 10. számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról Sorszám Kedvezmények Jogcím megnevezése összege évi terv ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege - helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény - Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege - összesen: -

29 11.számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Maradványkimutatás ezer Forintban Ssz. Mérlegsor Összevont Önk. Hivatal Óvoda Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05) Alaptevékenység maradványa (=03+06) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12) Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13) Összes maradvány (=07+14) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa Alaptevékenység szabad maradványa Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

30 12.számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Eredménykimutatás ezer Forintban Ssz. Mérlegsor Összevont Önk. Hivatal Óvoda Közhatalmi eredményszemléletű bevételek Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (= ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke (=05+06) Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek Egyéb eredményszemléletű bevételek (= ) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 0 15 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 16 Anyagjellegű ráfordítások (= ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok

31 12.számú melléklet az.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 20 Személyi jellegű ráfordítások (= ) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= ( )) Kapott (járó) osztalék és részesedés Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 26 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ebből: árfolyamnyereség 0 28 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (= ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 31 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: árfolyamveszteség 0 33 Pénzügyi műveletek ráfordításai (= ) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=28-33) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=23+34) Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37) Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=38-39) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=35+40)

32 13.számú melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez Mérleg - Vagyonkimutatás ezer Forintban Ssz. Mérlegsor Összevont Önk. Hivatal Óvoda ESZKÖZÖK 01 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek 0 03 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 04 Immateriális javak (= ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 0 08 Beruházások, felújítások Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 10 Tárgyi eszközök (= ) Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 17 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 18 Befektetett pénzügyi eszközök (= ) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 20 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 21 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=19+20) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (= ) Vásárolt készletek Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 25 Egyéb készletek 0 26 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 27 Növendék-, hízó és egyéb állatok Készletek (= ) Nem tartós részesedések 0 30 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 36 Értékpapírok (=29+30) 0 37 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=28+36) Hosszú lejáratú betétek 0 39 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák Devizaszámlák 0 42 Idegen pénzeszközök 0 43 PÉNZESZKÖZÖK (= )

33 13.számú melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 44 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú tám. bevételeire áh. belülről 0 46 Költségvetési évben esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről 0 48 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 51 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0 53 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 57 Költségvetési évben esedékes követelések (= ) Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. célú tám. bevételeire áh. belülről 0 60 Költségvetési évet követően esedékes köv. felh. célú tám. bevételeire áh. belülről 0 62 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 63 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 64 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 65 Költségvetési évet követően esedékes köv. működési célú átvett pénzeszközre 0 67 Költségvetési évet követően esedékes köv. felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0 69 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 0 71 Költségvetési évet követően es. követelések (= ) Adott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 79 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 80 Forgótőke elszámolása Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszap. követelés elszámolása 0 82 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtám. ellátások elsz Követelés jellegű sajátos elszámolások (= ) KÖVETELÉSEK (= ) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 88 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 89 Halasztott ráfordítások 0 90 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (= ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (= ) FORRÁSOK 92 Nemzeti vagyon induláskori értéke Nemzeti vagyon változásai 0

34 13.számú melléklet a.../2016.(...) önkormányzati rendelethez 94 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 97 Mérleg szerinti eredmény SAJÁT TŐKE (= ) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évben esedékes köt. munkaad.terhelő jár. és szociális hozz. adóra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Költségvetési évben esedékes kötel. (= ) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra Költségvetési évet követően esed. köt. munkaa.terhelő jár. és szoc. hozz. adóra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb működési célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra Költségvetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalmozási célú kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra Költségvetési évet követően esedékes köt. (= ) Kapott előlegek Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása Más szervezetet megillető bevételek elszámolása Forgótőke elszámolása (Kincstár) Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási köt. elszámolása Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megt. elsz Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elsz Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK KÖTELEZETTSÉGEK (= ) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE módosított módosított ssz. 01 B111 Helyi

Részletesebben

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban

Mánfa Község Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai rovat szerinti bontásban megnevezése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 6 230 000 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0

B1-B7. Költségvetési bevételek. Nyim Község Önkormányzatának évi bevételi előirányzatai A B C. Rovat száma B112 0 1. melléklet a 8/216. (V. 27.) önkormányzati rendelethez B1-B7. Költségvetési bevételek Nyim Község Önkormányzatának 215. évi bevételi ai A B C D E Ssz. Rovat megnevezése Rovat száma Eredeti Módosított

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. számú melléklet a.../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. évi I. 2018. évi II. 2018. évi III. 2018. évi ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B1-B7. Költségvetési bevételek

B1-B7. Költségvetési bevételek B1-B7. Költségvetési bevételek 1. melléklet a 7/215. (V. 4.) önkormányzati rendelethez Nyim Község Önkormányzatának 214. évi bevételi ai Sorszá Rovat megnevezése Rovat Eredeti száma m 1. 2. 3. 4. 1 Helyi

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Önkormányzat évi költségvetése Bevételek Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. gatási ÖSSZESEN gatási ÖSSZES EN gatási ÖSSZES EN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 2880

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2017. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Forintban Működési bevételek Megnevezés I. Önkormányzat II. Közös Önkormányzati Hivatal III. Gesztenyéskert

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított II.módosított III.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás

Nagylózs Község Önkormányzata. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek évi költségvetés módosítás Nagylózs Község a Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2018. évi költségvetés módosítás I. sz. melléklet Eredeti Eredeti K1. Személyi juttatások 16 928 000 21 728 000 31

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, június 12., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. június 12., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., szerda. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. október 24., szerda 5.

Részletesebben

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat

az ellátottak pénzbeli juttatásait az egyéb működési célú kiadásokat Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/218.(III.1.) önkormányzati rendelete Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 218. évi költségvetéséről Szentkirályszabadja Község Önkormányzat

Részletesebben

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az.../2017(ix.5.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE I.módosított ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások. Som Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai K1-K8. Költségvetési kiadások 1. melléklet az 1/216. (II. 2) önkormányzati rendelethez Som Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 12., hétfő. 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő 2. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2018. március 12., hétfő TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Önkormányzat évi költségvetése Kiadások (E Ft) Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 1. melléklet Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Módosított előirányzat II. Rovat megnevezése államiga zgatási ÖSSZES EN államiga zgatási ÖSSZES

Részletesebben

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai

K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának évi kiadási előirányzatai 1. melléklet az 1/216. (II. 26.) önkormányzati rendelethez K1-K8. Költségvetési kiadások Nyim Község Önkormányzatának 216. évi kiadási ai megnevezése 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a.../2014. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a.../214. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek e Ft-ban Önkormányzat

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015.

Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLARENDJE 2015. Jóváhagyta : Bak Tibor intézményvezető Készült az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott

Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének január 21-én tartott 1 Jegyzőkönyv Söpte, Salköveskút, Vasasszonyfa és Vassurány, Vasszilvágy Községek Önkormányzata Képviselőtestületének 215. január 21-én tartott együttes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Söpte, Salköveskút,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4

Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) # Megnevezés Eredeti előirányzat 2 3 4 Lipót községi Önkormányzat költségvetési kiadások( K1-K8.) 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 6 468 000 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 400 000 04

Részletesebben

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL

A TÁRSULÁS ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI. A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL Cím / szám 1.számú melléklete A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE Cím megnevezése BEVÉTEL Ezer Ft-ban BEVÉTELBŐL KIADÁSBÓL KIADÁS Működési Felhalmozási Működési Felhalmozási 1 Kistérségi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete a költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

EGYSÉGES számla és ROVATREND

EGYSÉGES számla és ROVATREND 2017.10.092018. 02. 01. EGYSÉGES számla és ROVATREND SZMSZ formázott: Betűtípus: Nem Félkövér formázott: Balra zárt, Térköz Utána: 0 pt, Nincs együtt a következővel formázott: Betűtípus: Nem Félkövér formázott:

Részletesebben

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásró

Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásró Bakonypölöske Német Nemzetiségi Önkormányzat határozata 2017. évi költségvetéséről A Bakonypölöskei Német Nemzetiségi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

2017. évi előirányzat. Tény 2016

2017. évi előirányzat. Tény 2016 01 02 03 04 05 06 07 32 33 34 35 36 37 38 39 178 179 184 185 186 194 203 207 218 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 240 264 265 sz. melléklet 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. 1. sz tájékoztató t. Page sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím A 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Forintban Eredeti Módosított A B C D 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 3 190 815 3 977 175 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 883 615 883 615 1.2.

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület október 26-i képviselő-testületi ülésén. Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! 1./Napirend: Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda sportpályájának felújítása beérkezett ajánlatok Előterjesztő: polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Sorokpolány Önkormányzat évi költségvetése. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelethez Sorokpolány Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a 6/2016. (V. 25.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 9/2017 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Képviselő-testületének 2017. május 25-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből Javaslat

Részletesebben

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat a.../2017. (V. 29.) sz.zárszámadási rendelethez Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi Költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok szerint, közgazdasági tagolásban Megnevezés Eredeti előirányzat

Részletesebben

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A

1. melléklet a / ( ) önkormányzati rendelethez Sárpilis Község Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételei A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek

sz. mell. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése. Bevételek 9.1.1. melléklet a /2015 Megnevezés Feladat megnevezése Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadása Száma A Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése B Bevételek 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, esedékes Kötelezettségvállalás, esedékes végleges Kötelezettségvállalás, Kötelezettségvállalás,

Részletesebben

1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi zárszámadásról szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez

1. melléklet: Nagybarca Községi Önkormányzat évi zárszámadásról szóló 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendeletéhez 1. melléklet: Nagybarca Község Önkormányzatának bevételei 2016. évi (Ft-ban) Megnevezés Ered. ei. Mód. ei. Teljesítés Telj. % Helyi önkormányzatok müködésének általános támogatása 14 608 248 15 191 790

Részletesebben

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 736415 1252 88 0003 841108 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

Csabdi Község Önkormányzat évi zárszámadása. A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előterjesztlésben kell bemutatni-nem a rendelet része Csabdi Község Önkormányzat zárszámadása A helyi önkormányzat

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 -

Összevont (konszolidált) beszámoló Önkormányzati Összesítő riport. Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Szűrési feltételek - 1 - Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 - Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés K01 Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8.

Részletesebben

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft)

2016.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 216.évi költségvetés Kiadások (E Ft) 1. melléklet FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű Rovat megnevezése Rovatszám kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018./V.28./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. melléklet a 7/26.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat 25. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 25.évi 1. Önkormányzat

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat költségvetésről szóló 13/2015. (X.6.) rendelettel és a 10/2015. (VII.16) rendelettel módosított

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzatának 2017.évi összevont költségvetési összesítője Forintban!

Aszód Város Önkormányzatának 2017.évi összevont költségvetési összesítője Forintban! Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 8/218.(V18.) önkormányzati rendelete a 217. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és a maradvány elszámolásáról 1. melléklet Aszód

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: -f-545c-15852696e2d-6f4a28-c-396b-18-111b65-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 0428 74 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K melléklet a.4/ (VIII.) önkormányzati rendelethez Szamostatárfalva Község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszá m Bevételi jogcím A B C Önkormányzat működési

Részletesebben

Összevont (konszolidált) beszámoló

Összevont (konszolidált) beszámoló Adatellenőrző kód: -4d-28-73-3544b-3659382e2139-6c67a3e470-2f-53 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 08 ${pukorzet} 3000 76 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 15- /2017/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz

Részletesebben

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft)

Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) 1. melléklet ELŐIRÁNYZATOK Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Rovatszám eredeti ei. módosított ei. teljesítés teljesítésből kötelező feladatok Törvény szerinti illetmények,

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben