TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság május 05-én tartott soros ülésének határozatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság május 05-én tartott soros ülésének határozatairól"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság május 05-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma /2011. (V.05.) VFB.sz. határozat napirend Határozatok tárgya /2011. (V.05.) VFB.sz. határozat Szolgalmi jog bejegyzéséhez kapcsolódó kártalanítás /2011. (V.05.) VFB.sz. határozat Szeged, Nyugati szennyvízátemelő telep bejáró út építése /2011. (V.05.) VFB.sz. határozat Móravárosi csapadékvíz főgyűjtő II. ütem (Bakay N. utca Kálvária sgt.) tervezési feladata /2011. (V.05.) VFB.sz. határozat Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt keretében folyó építési munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások /2011. (V.05.) VFB.sz. határozat Árkád Bevásárlóközpont építésével összefüggő közműépítések miatti munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások /2011. (V.05.) VFB.sz. határozat Intézkedés kérése Csányiné dr. Bozsó Barbara ügyviteli titkár

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság május 05. napján megtartott 14. sz. soros (nyílt) üléséről. Jelen vannak: Juhász Gyula a Bizottság elnöke Mihálffy Béla Kohári Nándor Merksz Péter Barta Sándor Iványi Aurél Csányiné dr. Bozsó Barbara Városüzemeltetési Iroda dr. Kopasz Vanda Jegyzői Iroda Kalmár Gábor Kabinet Kósa János Városüzemeltetési Iroda Frankó János Fejlesztési Iroda Novák Gyula SZVMF Zrt. Istókovics Zoltán Szegedi Vízmű Zrt. Janovszky Márton Szegedi Vízmű Zrt. Juhász Gyula: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a Bizottság 6 tagja jelen van, így a Bizottság határozatképes. Az előzetesen kiküldött meghívóhoz képest változások vannak. A beszámoló a Vízügyi Építési Alap fejlesztési hányadát érintő fejlesztésekről tárgyú előterjesztéshez nem érkezett anyag, így azt nem vesszük fel napirendre. Fel kellene venni a Móravárosi csapadékvíz főgyűjtő II. ütem tervezési feladata című előterjesztést a napirendek közé, valamint 2 menetrendi módosítást. Továbbá nem kerül a mai napon megtárgyalásra az önkormányzati költségvetést érintő április 15-ei közgyűlési döntések hatása tárgyú előterjesztés, ezt a jövő héten fogjuk tárgyalni. Felteszem szavazásra a napirendi pontokat. Aki a napirendi pontokkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el /2011. (V. 05.) VFB sz. határozat A Bizottság Juhász Gyula bizottsági elnök javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1., Szolgalmi jog bejegyzéséhez kapcsolódó kártalanítás 2., Szeged, Nyugati szennyvízátemelő telep bejáró út építése 3., Móravárosi csapadékvíz főgyűjtő II. ütem (Bakay N. utca Kálvária sgt.) tervezési feladata 4., Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt keretében folyó építési munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások 5., Árkád Bevásárlóközpont építésével összefüggő közműépítések miatti munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások 6., Egyebek Erről a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Városüzemeltetési Iroda, valamint a Jegyzői Iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. ad.1. Szolgalmi jog bejegyzéshez kapcsolódó kártalanítás Kósa János: Több mint 100 ingatlanra történt eddig szolgalmi jog bejegyzés a városi szennyvíz

3 főgyűjtő hálózat kivitelezését követően, illetve azzal egy időben. Ennek a folyamatnak részeként szerepel itt most a bizottság előtt ennek a további 4 ingatlannak a sorsa. Juhász Gyula: Úgy látom nincs hozzászólás, akkor kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Ezek után a Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /2011. (V.05.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda Szolgalmi jog bejegyzéshez kapcsolódó kártalanítás tárgyú, 01/ /2011. számú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság jóváhagyja, hogy a szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodások megkötése után a kártalanítási összegek a határozat 1. sz. melléklete szerint a Vízügyi Építési Alapból a Szegedi Csatornamű Társulat által beutalt pénzügyi fedezet biztosításával kerüljenek kifizetésre. Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t, a Szegedi Vízmű Zrt.-t, Szegedi Csatornamű Társulatot, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2011. (V.05.) VFB sz. határozat 1. sz. melléklete Helyrajzi szám Név Cím Összeg Szolgalmi jog alapítás: III. ker TIG Kft. Bp., Vámház krt ,- Ft + Áfa III. ker TIG Kft. Bp., Vámház krt ,- Ft + Áfa III. ker /2 TIG Kft. Bp., Vámház krt ,- Ft + Áfa I. ker. 2136/2 Gabonakutató Kft. Szeged, Alsó-kikötő sor ,- Ft + Áfa Összesen: ,- Ft + Áfa

4 ad.2. Szeged, Nyugati szennyvízátemelő telep bejáró út építése Kósa János: 2008-ban az IKV Zrt. értékesítette a Dorozsmai út 46. szám alatti telephelyet, amely szomszédos a Nyugati szennyvízátemelő területével és a bejárás közös bejárón keresztül történt. Ezt az értékesítés miatt tovább a Vízmű nem tudja használni, a szolgalmi jog bejegyzéstől a tulajdonos elzárkózott. Ezért egy új útcsatlakozást kell építeni. Ennek a tervezése már előzőleg megtörtént. Jelenleg a Vízmű megpályáztatta az útépítést. 2 cégtől kapott ajánlatot, a Magyar Aszfalt ajánlata a kedvezőbb, ennek az összege szerepel az előterjesztésben, amennyiben a bizottság jóváhagyja, akkor meg tudjuk építeni ezt a bejáró utat. Egyébként a vevő már perrel fenyegetőzik. Novák Gyula: Már bíróságon van az ügy. Merksz Péter: Mennyiért is adtuk el ezt a területet? Kósa János: Ezt fejből nem tudom megmondani. Merksz Péter: Mi a különbség a bazalt beton és az aszfalt burkolat között? Novák Gyula: A bazalt beton az az, amit a buszmegállókban csinálnak, a másik pedig az öntött technológia. Merksz Péter: Érdekes lett volna rögzíteni, hogy mennyiért adtuk el a területet, hogy most rá kell költeni 14 milliót. Én bennem a hűtlen kezelés gyanúja felmerült. Juhász Gyula: Korábban ez közgyűlési határozattal lett eladva, ha valaki akarja ezt vizsgálni, akkor van egy vizsgáló bizottságunk, ott lenne érdemes felvetni. Javaslom, hogy szavazzunk a határozati javaslatról, aki azzal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /2011. (V.05.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda Szeged, Nyugati szennyvízátemelő telep bejáró út építése 01/6170-2/2011. számú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság jóváhagyja a Szeged, Nyugati szennyvízátemelő telep bejáró út, csapadékvíz-elvezetés, vízellátás kivitelezési munkáihoz tartozó vállalkozási szerződés megkötését ,- Ft + Áfa összeggel a Szegedi Vízmű Zrt.-vel a Vízügyi Építési Alap fejlesztési hányadának terhére. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Vízmű Zrt.-t, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. ad.3. Móravárosi csapadékvíz főgyűjtő II. ütem (Bakay N. utca Kálvária sgt.) tervezési feladata Novák Gyula: Erre azért van szükség, mert a város a Vásárhelyi Pál utca, a Bakay N. utca és Kenyérgyári út szakaszon a négy sávosításra támogatást nyert. Ezt meg kell valósítani, ahhoz pedig a csapadékvíz csatornát meg kell építeni. Ennek a tervezéséről beszélünk itt az anyagban. Cégünk már korábban megcsinálta ennek az egész szakasznak a létesítési engedélyezési dokumentációját,

5 most ennek a szakasznak a kiviteli tervéről beszélünk. Meg szeretnénk ezt versenyeztetni. Juhász Gyula: Akkor én szavazásra teszem fel, hogy aki a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Ezek után a Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /2011. (V.05.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda Móravárosi csapadékvíz főgyűjtő II. ütem (Bakay N. u. Kálvária sgt.) tervezési feladata tárgyú, 01/ /2011. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság jóváhagyja a Móravárosi csapadékvíz főgyűjtő II. ütem (Bakay Nándor u. Kálvária sgt. közötti szakasz) kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötését a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 252. e) pontja alapján, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást követően a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-vel összesen ,- Ft + Áfa összeggel a évi Vízügyi Építési Alap beruházási hányadának terhére. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát a Közgazdasági Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t, a Szegedi Vízmű Zrt.-t, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Juhász Gyula: Nekem lenne még egy kérdésem, nem ezzel kapcsolatban, hanem, hogy mi a helyzet azzal a beruházással, ami érintette volna a tápéi főcsatornát? Novák Gyula: Sajnos azt a pályázatot az ATIVIZIG nyerte, ezzel együtt 5 pályázatot nyert meg, így aztán ettől visszalépett minisztériumi indíttatásra. Az indok az volt, hogy ilyen sok pályázattal nem fog elbírni. Megkérték őket, hogy szíveskedjenek ezt visszaadni és foglalkozni a többivel. Ettől függetlenül ezt rendezni kell. Tekintettel arra, hogy a vízgazdálkodási társulatok helyzete ebben az évben rendeződni fog, utána meg lehet csinálni ezt is. Ez így nem maradhat hosszú távon, ahogy most van. Juhász Gyula: Előreláthatólag lesz újabb pályázati lehetőség erre? Novák Gyula: Biztos, hogy igen. ad.4. Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt keretében folyó építési munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások ad.5. Árkád Bevásárlóközpont építésével összefüggő közműépítések miatti munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások Juhász Gyula: Az lenne a javaslatom, hogy a 2 menetrendi módosítást tárgyaljuk együtt. Frankó János: A Tisza Lajos körúttal kezdeném, ez tulajdonképpen a múlt hetinek a folytatása történne meg. Tulajdonképpen 2 ütemben történik, szombat-vasárnap, május Itt a 10-es, 20- as autóbuszok a Honvéd tér felé a Centrum megállót hagyják ki, visszafelé a Gogol utcait és a Centrumnál lévő megállót hagyják ki. A 74-es, 83-as autóbusznál a városból kifelé vezető iránynál

6 változatlan a menetrend, visszafelé irányban a Gogol utcai megállóhely maradna ki ezen a két napon. Továbbá a 8-as troli a Kálvin térig közlekedne ismét és a 3-as, 4-es, 8-as villamospótló közlekedne tovább a Klinikákig, így biztosítva a csatlakozást, mert a villamosok csak a Dugonics térig tudnak közlekedni szombat, vasárnap. Május 16-tól július 6-ig a Centrum megállóhelynél a kiemelt szegély és a villamossín között ezt a 40 centiméteres részt bazalt betonnal töltik ki, hogy a gumi kerekes járműveket jobban bírja. Itt látszik az időpontból is, hogy ennek 1 hónapos a kötési ideje. Itt a Centrum megállóhelyek maradnak ki oda és vissza is. A troli el tud menni úgy, hogy nem áll meg a Centrumnál csak középre húzódva halad el. Az 51-es autóbusznál csináltunk egy olyan terelést, hogy a Makkosházi körút, József Attila sugárút kereszteződésénél szintén bazalt betonozták a villamossínt, ezért nem lehetett az 51-es autóbusznak balra kanyarodni. Ez elkészült, itt visszaállításra kerülne az alapmenetrend. Az Árkádnál a Tisza Volánt szombattól érinti, a Tisza Volánnak a levele alapján szombat 4 óra 30 perctől van a lezárás, ahogy lehet látni a 2. pontban a trolinál ez pénteken 20 órától van, én csak arra tudok hagyatkozni, amit a levelekben megírnak mert a trolinál 20 órakor már nincsen járat, viszont a busznál a 13A-s ott van, de nyilván ezt megoldják. A lényege az, hogy a Gábor Dénes iskola felé lenne a terelés a Boros József utcában. Ez május 22-ig tartana. Itt az SZKT-nál az a különbség, hogy szombat, vasárnap a 7-es troli nem jár, ezért náluk csak az van, hogy május 9-től május 20-ig. A Tisza Volánnál szeretném megjegyezni, hogy a múlt héten is volt egy zárás, amiről nem tudtunk. Én ezt beleírtam az előterjesztésbe, hogy utólag tájékoztattak bennünket is. A bizottság a múltkori határozatában megerősítette a szolgáltatók felé azt, hogy szeretné az anyagot időben megkapni. Úgy néz ki most egyre rosszabb a helyzet. Juhász Gyula: Az a baj, hogy az utasok nem lesznek időben tájékoztatva a változásokról, pont azok, akik igénybe vennék a tömegközlekedést. Folytatódik a közösségi közlekedésről való leszoktatás. Szerintem nyomatékosítsuk újra, hogy szeretnénk, ha időben megkapnánk az anyagot és az utazó közönség is időben kapna tájékoztatást. Hozzunk erről újból egy határozatot. Barta Sándor: Kerüljön bele az is, hogy várunk erre valami reakciót a szolgáltatóktól. Merksz Péter: Mi van akkor ha nem fogadjuk el a Bakay N. utcai terelést? Barta Sándor: Az probléma lenne, mert megállítanánk a kivitelezést. Merksz Péter: Tudom, de hát ugye esemény utáni tablettában vagyunk a másik tereléssel is. Juhász Gyula: Szerintem akkor ránk mutogatnának utána, hogy a bizottság nem hagyta jóvá, ezért nem halad a kivitelezés stb. Úgy látom nincs több kérdés és hozzászólás sem, akkor javaslom szavazzunk a két menetrend módosításról és plusz határozatról egyben. Ezek után a Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta: /2011. (V.05.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta Fejlesztési Iroda /2011. iktatószámú Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt keretében folyó építési munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.A Bizottság jóváhagyja a 10-es, 20-as, 74-es, 83-as jelű autóbusz viszonylat, 3-as, 3F-es, 4-es jelű villamos viszonylat, as jelű villamos pótló autóbusz és a 8-as jelű trolibuszviszonylat menetrend módosítását május hatállyal a határozat 1. a-d. és a 2. a-i. sz. melléklete szerint, 2.A Bizottság jóváhagyja a 10-es, 20-as jelű autóbusz viszonylat, 3-4-es jelű villamos pótló autóbusz és a 8-as jelű trolibuszviszonylat menetrend módosítását május 16-június 6.

7 hatállyal a határozat 3. a-b. és a 4. a-d. sz. melléklete szerint, 3.A Bizottság jóváhagyja az 51-es jelű autóbusz viszonylat /2011. (III.31.) VFB határozattal megállapított nyomvonal módosításának megszüntetését, valamint az alapmenetrenddel megegyező közlekedtetését, az SZMSZ 1 sz. mellékletének (bizottságok közgyűlésről átruházott hatáskörei) Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságra vonatkozó 1. pontjában biztosított jogköre alapján. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Jegyzői Iroda, valamint a Tisza Volán Zrt., a Szegedi Közlekedési Kft., Szeged Pólus Nonprofit Kft., és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

8 /2011. (V.05.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta Fejlesztési Iroda /2011. iktatószámú Árkád Bevásárlóközpont építésével összefüggő közműépítések miatti munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.A Bizottság jóváhagyja a 13-as és a13a-s jelű autóbusz viszonylat menetrend módosítását május hatállyal a határozat 1-3. sz. melléklete szerint, 2A Bizottság jóváhagyja a 7-es jelű autóbusz viszonylat menetrend módosítását május hatállyal a határozat 4. sz. melléklete szerint, az SZMSZ 1 sz. mellékletének (bizottságok közgyűlésről átruházott hatáskörei) Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságra vonatkozó 1. pontjában biztosított jogköre alapján. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Jegyzői Iroda, valamint a Tisza Volán Zrt., a Szegedi Közlekedési Kft. és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

9 /2011. (V.05.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta Fejlesztési Iroda /2011. iktatószámú Szegedi elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt keretében folyó építési munkákhoz kapcsolódó közforgalmú közlekedési menetrend módosítások előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság felkéri a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-t, a Tisza Volán Zrt.-t és a Szegedi Közlekedési Kft.-t, hogy a bizottsági előterjesztéshez szükséges menetrendi módosításokat és azok mellékleteit megfelelő határidőben nyújtsa be a Fejlesztési Irodának az előterjesztés SZMSZ szerint előírt határidőben való elkészítése céljából, valamint az utazóközönség megfelelő időben történő tájékoztatása érdekében. Továbbá a Bizottság felkéri az érintetteket, hogy a fenteikben leírtakra a Bizottság részére készítsenek válaszlevelet és azt juttassák el a Bizottság részére. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Jegyzői Iroda, valamint a Tisza Volán Zrt., a Szegedi Közlekedési Kft., Szeged Pólus Nonprofit Kft., és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Juhász Gyula: A bizottsági ülést berekesztem, köszönöm a részvételt. Kmf. Juhász Gyula a Bizottság elnöke Iványi Aurél Csányiné Dr. Bozsó Barbara ügyviteli titkár

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság március 08-án tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság március 08-án tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. március 08-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-67/2012. (III.08.) VFB.sz. határozat napirend Határozatok tárgya

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság november 03-án tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság november 03-án tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 03-án tartott soros ülésének airól Határozatok száma 876-294/2011. (XI.03.) VFB.sz. 876-295/2011. (XI.03.) VFB.sz. 876-296/2011.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. szeptember 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2012. szeptember 14-én tartott soros ülésének határozatairól

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2010. november 25-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2010. november 25-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2010. november 25-én tartott soros ülésének airól Határozatok száma 90520-3/2010. (XI.25.) VFB.sz. napirend Határozatok tárgya 90520-4/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága szeptember 17-én tartott üléséről. Városüzemeltetési Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága szeptember 17-én tartott üléséről. Városüzemeltetési Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2010. szeptember 17-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Póda Jenő a bizottság alelnöke Lauer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága június 17-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága június 17-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. június 17-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Póda Jenő a bizottság alelnöke Lauer István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Városüzemeltetési Iroda osztályvezetője

J e g y z ő k ö n y v. Városüzemeltetési Iroda osztályvezetője J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2013. május 31-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága május 21-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága május 21-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2010. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja Dr. Mécs László

Részletesebben

Jelen vannak: Távollevők:

Jelen vannak: Távollevők: Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2009. szeptember 2-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. szeptember 10-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 27-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 27-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2008. augusztus 27-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Póda Jenő a bizottság alelnöke Lauer István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2014. február 07-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Póda Jenő Ménesi Imre dr. Révész Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE Július 21. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE Július 21. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Július 21. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 21-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2012. január 9-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. május 1- tól 2012. október 31-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2009. (04.22.) VTLB. sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2009. (04.22.) VTLB. sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2009. április 22-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2012. szeptember 10-én tartott rendkívüli ülésének nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Módosító indítvány Tisztelt Közgyűlés! A 2013. december 20-i ülés napirendjének 13. pontjában szerepel a Tömegközlekedési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága június 26-án tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága június 26-án tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. június 26-án tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Póda Jenő a bizottság alelnöke Lauer István

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. január 27-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. január 27-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. január 27-én tartott soros ülésének airól Határozatok száma 876-6/2011. (I.27.) VFB.sz. napirend Határozatok tárgya 876-7/2011. (I.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közbeszerzési terve január december 31. Szeged, március 29.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közbeszerzési terve január december 31. Szeged, március 29. 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési terve 2012. január 1.-2012. december 31. Szeged, 2012. március 29. 2 Építési beruházások Illetékes szakiroda: Fejlesztési Iroda 1.) Szegedi Nemzeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2012. április 5-én tartott rendes nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága június 23-án tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága június 23-án tartott üléséről 3397-10 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2010. június 23-án tartott üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor, a bizottság

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának április 9. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának április 9. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. április 9. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013. december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság február 17-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság február 17-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. február 17-én tartott soros ülésének airól Határozatok száma 876-23/2011. (II.17.) VFB.sz. 876-24/2011. (II.17.) VFB.sz. 876-25/2011.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság szeptember 13-án tartott soros ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság szeptember 13-án tartott soros ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. szeptember 13-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-236/2012. (IX.13.) VFB.sz. határozat 483-237/2012. (IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/13/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc  címe: Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kalmár Ferenc E-mail címe: kalmarf1@t-online.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Polgármester Úr! A

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi Közbeszerzési Tervének módosítása Előterjesztő: Dr. Molnár László Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: 34218 /2012. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítása Melléklet: 1. sz. melléklet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Ikt. Szám: 22-33/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselőtestületének (a továbbiakban: képviselő-testület) 2013. szeptember 13-án a Városháza nagytermében megtartott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-92/2012. (IV.12.) VFB.sz. határozat napirend Határozatok tárgya

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 19394/2013. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság szeptember 15-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság szeptember 15-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 15-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 876-239/2011. (IX.15.) VFB.sz. határozat 876-240/2011. (IX.15.)

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága február 16-án tartott ülésén a következő napirendet fogadta el:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága február 16-án tartott ülésén a következő napirendet fogadta el: 20007 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2010. február 16-án (kedden) 11 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata június 17-ei rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata június 17-ei rendes üléséről. Ügyiratszám: 40.384-7/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2009. június 17-ei rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Köszöntöm a mai rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. március 12-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos üléstermében tartott rendes ülésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság szeptember 20-án tartott soros ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság szeptember 20-án tartott soros ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. szeptember 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-243/2012. (IX.20.) VFB.sz. határozat 483-244/2012. (IX.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2010. 09. 08-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Révész Mihály, a bizottság elnöke, Bartáné Tóth Mária, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottságának 2014. december 3. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Joób Márton, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága március 21. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága március 21. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 21. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

FORGALMI VÁLTOZÁS. 24-es jelzésű autóbuszvonalon Holt-Tisza felé közlekedő járatok:

FORGALMI VÁLTOZÁS. 24-es jelzésű autóbuszvonalon Holt-Tisza felé közlekedő járatok: FORGALMI VÁLTOZÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésében útburkolatfelújítási munkálatok miatt 2018. december 1. (szombat) üzemkezdettől

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám.: SER/62-15/2019 J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 2019. június 20.-i üléséről Döntések: Határozatok: 90/2019.(VI.20.)...A -testület 2019. június 20.-i ülésének napirendjéről 91/2019.(VI.20.)...Pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 4. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Magyargencsi Kirendeltség hivatali helyisége

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Nemesgörzsönyi Közös Önkormányzati Hivatal Magyargencsi Kirendeltség hivatali helyisége Magyargencs Község Önkormányzata Ügyszám: /2015. Jegyzőkönyv Készült: Magyargencs Község Képviselő-testülete 2016. január 14-i nyilvános üléséről, mely 16 óra 00 perckor kezdődött. Az ülés helye: Nemesgörzsönyi

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 21078-10 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2009. december 8-án (kedden) 9 órakor tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről

Jegyzőkönyv. A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás március 30-i üléséről Jegyzőkönyv A Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 2010. március 30-i üléséről Tartalomjegyzék 1/2010. (III. 30.) TT. A 2010. március 30-i Dél-alföldi Környezetvédelmi Társulás 4. o. napirendi pontjainak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. szeptember 28. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati döntések:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2013. május 15-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos üléstermében tartott rendes ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 16-án tartott üléséről. a bizottság elnöke.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 16-án tartott üléséről. a bizottság elnöke. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2007. augusztus 16-án tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Ménesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 96989/2008. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 2 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 28. napján 7 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba elnök, Krausz Csaba bizottsági

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság október 31.-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság október 31.-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. október 31.-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 20411-240/2013. (X.31.) VFB. sz. határozat 20411-241/2013. (X.31.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság július 11-én tartott soros ülésének határozatairól. Napirend

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság július 11-én tartott soros ülésének határozatairól. Napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. július 11-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 20411-186/2013. (V.II.11.) VFB. sz. határozat 20411-187/2013. (V.II.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 12-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2010. december 9-én tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 16-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 16-i soron következő ülésének jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2015. december 16-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 40/2015. (XII. 16.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben