2011/2012 NEVELÉSI ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011/2012 NEVELÉSI ÉV"

Átírás

1 ÉVES MUNKATERV 211/212 NEVELÉSI ÉV Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak szeretettel lehet nevelni. (Dzerzsinszkij) Készítette: Tagintézményvezető - helyettes Véleményezte és elfogadta: én a nevelőtestület

2 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI ÉV MUNKAPROGRAMJÁNAK Forrásai I.Általános helyzetelemzés 4. II.Működési terv Nevelési év rendje. 4. Óvodánk nyitva tartása.. 4. Nevelés nélküli munkanapok 4. Szünetek.. 5. Óvodánk munkarendje.. 5. Az óvoda működésének kulcsfolyamatai, meghat. fő mozzanatai 5. lll. Fejlesztési terv a. Személyi feltételek.. 6. a.1. Továbbképzési feltételek, tervek 7. b. Pedagógiai, szakmai munkánkat segítő tárgyi feltételek, fejlesztés 8. lv. Pedagógiai terv a. Óvodánk általános jellemzői. 8. b. Csoportok létszámadatai a 29/21. nevelési évben.. 8. c. Nevelési évünk fő és kiemelt pedagógiai feladatai.. 9. d. Az ellenőrzési és értékelési rendszer a nevelésben, fejlesztésben e. Az IMIP- ből adódó aktuális feladatok. 12. f. Intézményi értekezleteink témái, időpontjai 13. g. Munkatársi értekezleteink témái, időpontjai h. Szülői értekezletek témái V. Óvodánk kapcsolatai. 16. a. Óvodánk és a szülők kapcsolata. 16. b. Óvoda iskola szakmai kapcsolata 17. c. Óvodánk és a fenntartó kapcsolata. 17. d. Óvodánk egyéb kapcsolatai. 18. Vl. Felelősök, megbízottak névsora 19. Vll. Ellenőrzési terv 21. VIII.Mellékletek Munkarendek Óvodai rendezvények, programok Éves beiskolázási terv 38. 2

3 A NEVELÉSI ÉV MUNKAPROGRAMJÁNAK FORRÁSAI: A tanév rendjét szabályozó rendelet: 3/211. (VI.7.) NEFMI rendelet A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint annak módosításai, a megjelenő rendeletekben A 137/ (VIII. 28.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Kompetencia Team munkaterve IPR munkaterve Kissebségi nevelés éves anyagának tervezete Az óvodapedagógusok által megfogalmazott- a csoportokra készített éves nevelési tervek. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben c. pályázati program óvodánkra vonatkozó feladat megjelölések Pedagógus teljesítmény-értékelés a kidolgozott és elfogadott szempontok alapján /A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 26. évi módosítása a pedagógus teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje Óvodánk Nevelési programja, IMIP programunk, valamint a vezetői programban megfogalmazottak. Innovációink, Jó gyakorlataink Az intézmény Zöldóvoda címéből adódó szakmai feladatai Referenciaintézményi címből adódó szakmai feladatok 3

4 I. ÁLTALÁNOS HELYZETELEMZÉS A 211. április ei beiratkozás során, és az óta eltelt időszakban új 3 fő gyermeket regisztráltunk, akik óvodai elhelyezést igényeltek. 211 szeptemberében óvodánkból szintén 16 fő gyermek kezdi meg általános iskolai tanulmányait. A legfontosabb, hogy a beiratkozási körzetünkben minden 5 éves, illetve annál idősebb gyermek, (különös tekintettel a HHH és a HH gyermekekre) óvodai nevelésben részesüljön. A 2,5 és 3. életévüket betöltött, főként HH és HHH gyermekek esetében még inkább szorgalmazzuk a minél korábban óvodába bekerülést. Beíratott gyermeklétszám: 81 fő Létszám: 87 HH gyermek: 59 fő HHH gyermek: 41 fő SNI gyermek: 4 fő Testi fogyatékos: 1 fő (3) Tartósan beteg: 1 fő Helyhiány miatt elutasított gyerekek száma: fő Férőhely: 9 II. MŰKÖDÉSI TERV Nevelési év rendje Nevelési évünk időtartama: 211. szeptember 1.(csütörtök) -től 212. aug.31.-ig tart. A kiscsoportot kezdő gyermekek (beóvodáztatásának), fogadásának időpontja 211. augusztus 23 -tól folyamatosan történik. Óvodánk nyitva tartása Hétfőtől péntekig, heti öt munkanapon 6 órától - 17 óráig. Nevelés nélküli munkanapok: A nevelés nélküli napok száma 5 nap, ebből két nap a várható nevelőtestületi képzéssel van összefüggésben. 1. nap: 211. november 5. (szombat) 2. nap: 211. december 22. (csütörtök) 4

5 3. nap: 211. december 23. (péntek) 4. nap: 212. február 17. (péntek) 5. nap: 212. június 15. (péntek) Szünetek időtartama Téli zárva tartás: 211. december január 2-ig. Kérésre 1 csoport működhet! Nyári zárva tartás: Szünet júl. 1 től, 4-6 hét takarítási, festés és karbantartási szünet Kérésre, 1 csoportos nyitva tartással. (cél, hogy 15 fő gyermeknél ne igényelje kevesebb). Óvodánk munkarendje Az óvoda dolgozóinak munkarendje a munkaidő táblázatban foglaltak szerinti beosztásban folyik. / A táblázat mellékletként található./ Az óvoda működésének kulcsfolyamatai, meghatározó fő mozzanatai: Barátságos, tiszta, esztétikus környezet kialakítása A nyugodt, derűs, munkahelyi légkör megteremtése Az óvónői, dajkai munkarend kialakítása Rugalmas napirend Kapcsolat a közvetlen és közvetett partnerekkel Együttműködés a szülői házzal Szülői és partneri elégedettség mérés A kiscsoportot kezdő gyermekek beóvodáztatása, megszervezése, és ennek a lehetőségnek a felajánlása a szülők számára a kiscsoportot kezdő óvónők segítségével Kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése minden csoportban. Témahetek megvalósítása Projektek megvalósítása IKT eszközök használatának elterjesztése, széleskörű alkalmazásával az óvodapedagógusok körében Egységes nevelési szemlélet megjelenése a dokumentumokban (csoportnapló és az éves tervezés között) 5

6 Gondos és türelmes szokáskialakítás, az együttéléshez szükséges szabályok gyakoroltatása, a nyugtalanító helyzetek prevenciója. A családias jó étkeztetés, nyugodt alvás és pihenés, a sok mozgás és játék az udvaron az egyik legfontosabb szükségleteik a gyermekeknek Folyamatos napi kapcsolat a szülőkkel, esetenként a nevelő nagyszülőkkel DIFER -mérések Alma Mátrix Start és Junior szoftver használata Egyéni fejlesztés - és differenciált bánásmód alkalmazása Óvodai szakvélemények, fejlesztési tervek készítése Fejlettségmérő lapok értékelése, szülőkkel megbeszélése Tehetséggondozás Nyílt óvodai programok A módszertani kultúra eszköztárát folyamatosan gyarapítjuk: Legfontosabb a jó példa. A fiatal szülők tőlünk is látják azt, hogy kell a kisgyermekkel beszélni, játszani, mennyire fontos a meleg, szeretetteljes gondoskodás, a folyamatos odafigyelés, időnként a teljes odafordulás, a személyesség és a nyugalom. A játék gazdagításának, segítésének gyakorlatait összegyűjtjük, egymásnak átadjuk. Meséket, verseket gyűjtünk, évszakonként rendezzük, közös használatba vonjuk őket. Részt veszünk módszertani bemutatókon, melyeken, őszintén és szakszerűen véleményt cserélünk. Az óvónő, dajka és más dolgozók együttműködésének jó színvonalát továbbra is fontosnak tartjuk, formáit természetessé, gördülékennyé tesszük. IPR módszertani kultúrájával és eszközeivel tovább gazdagodik óvodánk. Kompetencia alapú óvodai nevelés új módszertani kultúrájának és eszközeinek alkalmazása. A DDOP beruházás eredményeként: Új épületszárny építése multifunkcionális terem Új 2x2-as sportpálya készült mozgássérült toalett 2 csoportszoba+új tornaszoba parkettázása bejárat, feljáró akadálymentesítése Mozgássérült parkoló (szinte) összes külső nyílászáró cseréje 6

7 Új tető, a teljes szerkezet cseréjével (lécek, szigetelés, csatorna) Teljes óvoda épület szigetelése Teljes óvoda épület csatornázása III. FEJLESZTÉSI TERV Személyi feltételek Dolgozói létszám: 11 fő Óvodapedagógus: 6 status Dajka: 3 status Konyhai kisegítő: 1 status /5% mozgáskorlátozott / Fűtő-karbantartó:,5 status /5% mozgáskorlátozott/ Status: 1.5 A gyermekkísérő (2 fő), akiket Cserdi önkormányzata saját költségvetéséből állja. Továbbképzési feltételek, tervek Az óvodánkban minden területet szakképzett munkatárs lát el, így személyi feltételeink az idei nevelési évben is megfelelnek a követelményeknek. A további szakmai előrelépéseinket óvodánk továbbképzési tervének teljesítésében látjuk. Az éves továbbképzési tervünket a munkaprogramunkhoz mellékeljük. A képzések költségét pályázati pénz is fedezi, a pedagógusok továbbképzési támogatásán kívül. A képzések még kiegészülnek IPR pályázat költségvetéséből. TÁMOP pályázat elnyerése esetén referencia intézménnyé válás szakmai továbbképzéseit. / Melléklet tartalmazza a 211/212 Nevelési Év Beiskolázási Tervét/. Pedagógiai, szakmai munkánkat segítő tárgyi feltételek, fejlesztés Tárgyi feltételeink fejlesztésének irányelve a 21/211-es nevelési évben is elsősorban az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelet (a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítása) alapján történik. Helyi programunkhoz kapcsolódó nevelőmunkát segítő eszközök, játékok, felszerelések pótlása ill. beszerzése ennek figyelembevételével történik, költségvetésünk és a pályázati lehetőségek kihasználásával. 7

8 Tervezett beszerzéseinket a kötelező eszközjegyzék figyelembevételével tervezzük. Az IPR, illetve egyéb pályázatok lehetőséget nyújtanak további szakmai-módszertani segédanyagok, eszközök beszerzésére. Szükségszerű az udvari játékok bővítése az EMSZ EN 1176 számú szabvány követelményeinek megfelelően, továbbá állagmegőrzésük, vizsgálatuk tavasszal történjen. IV. PEDAGÓGIAI TERV a. Óvodánk általános jellemzői Óvodai férőhelyek száma: 9 fő Csoportok száma: 3 b. Csoportok létszámadatai a 211/212. nevelési évben Kiscsoport: Gyermeklétszám: 26 fő /+1SNI, +1 Testi fogyatékos (3) = 29 Óvodapedagógusok: Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné Középsőcsoport: Gyermeklétszám: 26 fő /+2 SNI/ = 28 Óvodapedagógusok: Slavonics Csabáné Priskin Ágota Dajka: Filipovicsné Végh Edina Nagycsoport: Gyermeklétszám: 29 fő /+1 SNI/ = 3 Óvodapedagógusok: Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Dajka: Mojzes Józsefné 8

9

10 c. Nevelési évünk fő - és kiemelt pedagógiai feladatai: A nevelési programunkban meghatározott cél-feladat gyakorlati megvalósítása Pedagógia munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezik, melyek a mindennapokban valósulnak meg: Kompetencia alapú nevelés szemléletének elmélyítése. Befogadó intézményi nevelésközpontúság, gyermekközpontúság megőrzése Differenciált fejlesztés Tehetséggondozás A szabad - játék kiemelt szerepe A gyermek testi-lelki szükségleteinek maximális figyelembe vétele Az életkori sajátosságokhoz, egyénhez igazodó fejlődés- fejlesztés elősegítése, a tevékenységekre épülő nevelés - ismeretszerzés megvalósulása A komplex környezeti nevelésre épülő nevelési ismeretszerzési folyamat megvalósulása Továbbképzéseken és tréningeken való részvétel Ügyes Mancsok éves, - a kis tehetségek munkáinak kiállítása Referenciaintézményi feladatok ellátására szakmai felkészülés Zöld Óvoda programot tovább folytatni, új ötletekkel bővíteni Az IPR menedzsment tagjai: Vezető: Priskin Ágota Tagjaik: és Kiticsics Anikó IPR vezető az éves Integrációs program munkatervét elkészíti 211. szeptember 15.-ig. Az IPR óvoda-iskola átmenet munkacsoport éves tervének elkészítése közösen történik időpontokat egyeztetve az iskolával. Felelős: Kiticsics Anikó Priskin Ágota Judtné Berényi Tímea Györkő Edit 1.oszt. tanítónő Határidő: 211 október 1.

11 (Az IPR-en belüli munkacsoportok felállását és szakmai programját, külön IPR munkaterv szabályozza!) A különböző óvodai eseményekkel kapcsolatos tervek megfogalmazása, a megvalósítás lehetséges formáinak kidolgozása, havi ütemezés, táblázatba foglalás Felelős: tagintézmény vezető- helyettes Kiticsics Anikó Határidő: folyamatos A gyermekcsoportok szokás-és szabályrendszerének kidolgozása és a csoportnaplóban történő dokumentálása csoportonként; Felelős: csoportos óvónők Határidő: 211. szeptember 15. A csoportnapló formájának módosítása az előző nevelési évben jelzett pontokon, alkalmassá téve a kompetencia alapú neveléstartalmak rögzítésére. Felelős: tagintézmény vezető- helyettes Kiticsics Anikó Priskin Ágota Határidő: 211. augusztus 23. A hátrányos helyzetű gyermekek támogatása érdekében a gyermekvédelmi feladatok felülvizsgálatának kibővítése, dokumentáció készítése. - gyermekvédelmi munka fokozott segítése, a megelőzés, feltárás érdekében, - egyeztetés a jegyzővel a gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekekről, - az ingyenes étkeztetésre szorulók felkutatása, - veszélyeztetett gyermekek nyilvántartásba vétele, rendszeres óvodába járásuk figyelemmel kísérése, - a közoktatási törvény betartatása óvodába járás, - intézkedés az igazolatlan mulasztások visszaszorítására, - kapcsolattartás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. Felelős: Györkő Edit Határidő: folyamatos Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés. 11

12 Az idei évben nagyító alá vesszük a gyermekek szociális kompetenciáinak fejlődését, alakulását. Saját és társaik testi épségének, testi-lelki egészségének megóvása a szabadban tartózkodás rendszeressé tétele, maximális kihasználása. A művészetekhez való pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása, kézműves tevékenység, színházlátogatás, kiállítások látogatása által stb. Mások elfogadását és befogadását elősegítő légkör megteremtése, melyben megismerhetjük az emberi együttélés szabályait és be is tartjuk azokat. (segítségnyújtás, példamutatás, tolerancia) Az általános iskolával való szakmai kapcsolat bővítése, megújítása, lehetőségek felkutatása. IPR-en belül kiemelten óvoda-iskola átmenet segítése. Kistérség óvodásaival cserekapcsolat ápolása, közös programok szervezése. d. Az ellenőrzési és értékelési rendszer a nevelésben, fejlesztésben Bemeneti mérés: Kiscsoportban illetve a gyermek óvodába kerülésekor: - anamnézis, komplex állapotfelmérés, megfigyelések, Alma Mátrix, DIFER mérés a 4. életévüket betöltött gyermekek esetében, egyéni fejlődési napló vezetése További mérések: DIFER mérés középsőcsoportban DIFER mérés nagycsoportban október - november hónapban. Testi fejlettség mérése valamennyi korcsoportban október, illetve május hónapban. a HHH. gyermekek 3. havonkénti szöveges értékelése Kimeneti mérés: DIFER mérés nagycsoportban, április hónapban iskolai alkalmasság megállapítása Felelős: Óvodapedagógusok e. Az IMIP- ből adódó aktuális feladatok Minden év elején megbeszéljük és megvizsgáljuk a már eddig meglévő céljainkat, az igényés elégedettségmérési, valamint a gyermeki teljesítményekkel kapcsolatos dokumentumok elemzése során hosszabb távra tudunk tervezni. 12

13 Ezáltal tovább kell folytatnunk a munkát a következő területeken: a pedagógus-szülő kapcsolat javítása, az integrált oktatásnak a szülőkkel való hatékonyabb megismertetése, (HHH gyermekek kiemelten) a testületen belül az egyénre szabott szakmai értékelés és ösztönzés rendszeressé és folyamatossá tétele az egyéni képességek fokozott figyelembe vétele, a gyermekekkel való személyes törődés erősítése, Folyamatosan szükséges annak vizsgálata, hogy az intézményi minőségpolitika és a minőségfejlesztési rendszer betöltötte-e célját. Erre használjuk a PDCA módszert, és ezt kiegészítjük a saját értékelő lapjainkkal. Minőségfejlesztési aspektusból értékelni az intézmény eredményességét, különösen: a pedagógiai programban megfogalmazottak teljesülését, a nevelési módszerek, az alkalmazott fejlesztőeszközök beválását, a teljesítményértékelés gyakorlatát. Felelős: Györkő Edit IMIP tag - tagintézmény vezető-helyettes f. Intézményi feladatok, felelősök 211. augusztus Beilleszkedés segítése - Új nevelési év indítása, az intézményt érintő változások ismertetése - Nyári felújítási munkák - Munkarend megbeszélése - Új nevelési évben felmerülő feladatok megbeszélése - Óvodánk éves munkatervének időpont egyeztetése, ismertetése, kiegészítése, elfogadása. - Gyermekvédelmi terv egyeztetése - Házirend változásainak megbeszélése, elfogadása - IPR éves munkaterv egyeztetése - Kompetencia alapú óvodai nevelés 13

14 211. szeptember - IMIP feladatok áttekintése, munkaterv elkészítése - Partnerek azonosítása és az együttműködések megkötése - Munkacsoportok munkaterveinek elfogadása - Ellenőrzési terv ismertetése - Szülői értekezletek témái - Nyilatkozatok megtételének ellenőrzése, pótlása - Aktuális kérdések megbeszélése - Adatok frissítése - Munkaköri leírások elkészítése, aláírása - Statisztikák folyamatos készítése, aktualizálása - Óvodai dokumentáció aktualizálása - Gyermekek vizsgálatra küldése (SNI gyanú, iskola alkalmasság miatt stb.) - Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Felelős: óvodavezető Selmy Lajos tűzvédelmi, - munkavédelmi felelős Kiticsics Anikó tűzvédelmi, - munkavédelmi megbízott 212. január - Iskola alkalmassági vizsgálatok, DIFER vizsgálatok megbeszélése, elemzése. - Beszámolók a félévi munkáról, tapasztalatcsere - Szülői értekezlet témája - Óvodásbál szervezésével kapcsolatos teendők egyeztetése - Féléves pedagógiai munka értékelése. - Előttünk álló feladatok, szervezések felosztása Felelős: tagintézmény vezető -helyettes Kiticsics Anikó szakmai vezető Györkő Edit IMIP vezető Priskin Ágota IPR munkacsoport vezető 212. február 1. Első féléves munkánk, nevelő-fejlesztő tevékenységünk, csoportok fejlettségének értékelése, szülői tapasztalatok, kérések megbeszélése. További terveink, elképzeléseink a nevelési évben. Óvodásbál szervezési feladatainak koordinálása Határidő: február 1. 14

15 Felelős: csoportos óvónők osztályos tanító meghívása a nagycsoport értekezletére Határidő: február 1. Felelős: tagintézmény vezető -helyettes 212. május Minden csoportban szülői értekezlet. Valamennyi óvodai csoportban szülői elégedettségmérés Ballagás megbeszélése 1. osztályos tanító meghívása Határidő: május 15. Felelős: tagintézmény vezető -helyettes, Miltnerné Farkas Dorottya tanító Nevelőmunka év végi értékelése minden korcsoportban-szülők tájékoztatása Határidő: május 31. Felelős: tagintézmény vezető -helyettes csoportos óvónők 212. június - Éves nevelő-fejlesztő munkánk tapasztalatainak, az elért célok, megvalósult feladatok értékelése. (önértékelések, óvodavezető értékelése) - Szabadságolások véglegesítéséhez egyeztetés - Éves munka értékelése. - Nyári munkálatok megbeszélése, feladatok kiosztása. Felelős: tagintézmény vezető -helyettes Kiticsics Anikó szakmai vezető h. Szülői értekezletek témái 211. szeptember 26. (hétfő) 1. Összevont szülői értekezlet Téma: általános tájékoztatás a DDOP beruházás eredményéről, a nevelési programról, a beóvodáztatásról, az óvodai életről. 15

16 Beszámoló az intézményi beszerzésekről, pályázatokról / Zöld Óvoda, Tehetségműhely/ Referenciaintézményi pályázat TÁMOP ismertetése Csoportbeosztások ismertetése Nevelési év rendje, szünetek Házirend ismertetése, átvételének aláírása Kompetencia alapú óvodai nevelés óvodánkban IKT eszközhasználata Szülői Közösség megválasztása Határidő: szeptember 26. Felelős: tagintézmény vezető-helyettes Csoportos óvónők 2. Csoportos szülői értekezlet Téma: tájékoztatás kiemelt nevelési feladatainkról, célkitűzéseinkről, a kompetencia alapú nevelés lényegéről hangsúlyozva az érzelmi nevelés fontosságát Csoportszokások ismertetése Új nevelési év feladatai a nevelési program és a minőségirányítási program tükrében Éves programunk ismertetése Szülői Közösség tagjainak megválasztása 3. Egyéni szülői beszélgetések a gyermek fejlődőséről, differenciált-egyéni fejlesztéseinkről Határidő:¼ évenként jegyzőkönyv, IPR en belül egyéni fejlesztési napló ismertetése megbeszélése a szülőkkel, egyénileg.) Felelős: óvodavezető és csoportos óvónők, akik az IPR tagjai V. ÓVODÁNK KAPCSOLATAI a. Óvodánk és a szülők kapcsolata Röviden megfogalmazva kapcsolatunk jellemzőit, hogy barátságos, közvetlen és befogadó. Széleskörű tájékoztatásra és tájékozódásra törekszünk. Együttműködés a családdal A helyi nevelési program színvonalas megvalósításának alapfeltétele a kapcsolatrendszerünk tartalmi és formai fejlesztése. Ennek legfontosabb színtere a családdal való kapcsolattartás, az együttműködés erősítése. A szülők, - a családok szokás 16

17 szabály rendszerének megismerése, elfogadása. Fontos a szülők rendszeres és korrekt tájékoztatása, a családi és óvodai nevelés összhangja. A kapcsolattartás formái: családlátogatások, környezettanulmányok személyes beszélgetések, fogadó órák szülői értekezletek nyílt napok szülői fórumok családi napok rendezvények óvodai faliújság, helyi újság, község honlapja A szülők mindenkori reális kéréseit, kezdeményezéseit figyelembe vesszük. Mint a szülőkkel, mint a nagyszülőkkel igyekszünk az óvodánkra jellemző családias, közvetlen, a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapuló kapcsolatot kialakítani, megtartani, tovább erősíteni. Az elkövetkező időszakban is egyre jobban törekszünk arra, érezzék a szülők, hogy számítunk segítségükre, együttműködésükre. Családlátogatásokat is tervezünk, a minél közvetlenebb megismerés érdekében. Megbeszélés alapján bármikor részt vehetnek tevékenységeinken. A szülőkkel közös ünnepek, tevékenységek szervezése: Projektek, témahetek Karácsonyváró Farsang Anyák napja Bábszínház látogatás Szülői értekezletek (A konkrét programok az óvoda esemény-naptárában találhatók. ) Kirándulások b. Óvoda iskola szakmai kapcsolata Az intézményen belüli szakmai kapcsolattartás formái: Tapasztalatcsere az elsős tanítókkal (DIFER mérések) Óvoda-iskola munkacsoport működtetése Egymás rendezvényein, egyéb tervezett programokon való kölcsönös részvétel Elsős pedagógus meghívása óvodánkba Iskolalátogatás a nagycsoportosokkal az óvoda-iskola munkaterve szerint, és további meghívások alapján történik. Iskolanyitogató program az óvoda-iskola átmenet munkaterve alapján. 17

18 Felelős: Meisl Károlyné tagintézmény vezető tagintézmény vezető-helyettes csoportos óvónők Miltnerné Farkas Dorottya tanítók c. Óvodánk és a fenntartó kapcsolata Folyamatos kapcsolattartás Óvodai rendezvényekre való meghívás Éves beszámoló az óvoda munkájáról Felelős: tagintézmény vezető-helyettes d. Óvodánk egyéb kapcsolatai - Védőnői, iskolaorvosi kapcsolat Gyermekeink általános egészségügyi felülvizsgálata, szűrése Gerinc- talp deformitások kiszűrése Hallás- látásvizsgálat Fogak ellenőrzése (ősszel és tavasszal) Felelős: tagintézmény vezető-helyettes, óvodavezető Védőnő: Szabó Andrea Óvodaorvos: Dr. Kutnyánszky Valéria Fogorvos: Dr. Cserna György - Nevelési Tanácsadóval való kapcsolat Tanulási, magatartási problémás gyerekek iskolaérettségi vizsgálata szűrés, fejlesztés Felelős: tagintézmény vezető-helyettes, óvodapedagógusok - Szakszolgálat: Logopédiai, gyógypedagógus kapcsolat 18

19 - Beszédhibák szűrése, javítása, logopédiai foglalkozások megszervezése - Folyamatos kapcsolat a logopédussal - Fejlesztő foglalkozások megszervezése - Korai fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása - A sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása megbízási szerződés alapján. - Fejlesztésük, és alkalomszerű tájékoztatás, fejlődési naplók átadása Felelős: tagintézmény vezető-helyettes Logopédus: Hencseiné Grain Andrea Gyógypedagógus: Petcz Marianna - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett gyerekek, családok figyelemmel kisérése, részvétel a családsegítő jelzőrendszer havi megbeszélésein, kölcsönös tájékoztatás, együttes családlátogatás, prevenció Felelős: tagintézmény vezető-helyettes Györkő Edit gyermekvédelmi felelős Reizingerné Kernyák Judit VI. FELELŐSÖK, MEGBÍZOTTAK NÉVSORA Óvodai felelős - alkalmazottak Tagintézmény vezető-helyettes, óvodavezető: Gyermekvédelmi felelős, IMIP tag: Györkő Edit Munkaközösség vezető: Kiticsics Anikó Munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott: Kiticsics Anikó TÁMOP szakmai vezető: Kiticsics Anikó IPR felelős:, Priskin Ágota Referenciaintézmény szakmai vezetője: 19

20 Szülői szervezet jelenlegi tagjai: Rab Zsuzsanna Németh Krisztina Guthné Varga Anett Balázs Gáborné Kissné Bucsai Klára Orsós Mónika Szülői Szervezet elnöke: Rab Zsuzsanna Partnereink képviseletében Családsegítő szolgálat: Reizingerné Kernyák Judit Védőnő: Szabó Andrea Háziorvos: dr. Kutnyánszky Valéria Fogorvos: Dr. Cserna György Logopédus: Hencseiné Grain Andrea Gyógypedagógus: Petcz Marianna Gyógytornász: Radnai Valéria Tánc: Józsa Péter Manó klub: Rochi Andrea Bükkösdi Közösségfejlesztő Egyesület: Volcsányi Gábor Kisebbségi Önkormányzatok Képviselői Cserdi: Bogdán Gyula SZONEK intézményen belüli kapcsolat: Főigazgató: Heller Alajosné Tagintézmény vezető: Meisl Károlyné Gazdasági vezető: Wirthné Bürge Aliz Munkaügy: Joó László Kistérségi Iroda Kistérségi Iroda Vezető: Dr. Mórocz Éva Belső ellenőr: Gregorics Tímea, Ács Kármen 2

21 Vll. ELLENŐRZÉSI TERV Pedagógiai munka belső ellenőrzés A szakmai belső ellenőrzésért az óvodavezető a felelős, de a szakmai munkaközösség vezetője is végezheti azt, előre bejelentve az ellenőrzés időpontját. A belső ellenőrzés és értékelés a helyi óvodai nevelési program által kitűzött nevelési célokra, feladatokra terjed ki, meghatározott szempontsor alapján a pedagógusok és az alkalmazottak munkájában, az intézmény működésében. Tervszerűen történik, tájékozódó- és tematikus látogatások formájában, melyekben az értékelés is sorra kerül szóbeli ill. írásbeli formában. Kiemelten óvodai tevékenységek. Az ellenőrzés az IMIP ben összeállított szempontok szerint történik a PDCA módszer alapján. Az ellenőrzés az alábbi területekre is ki terjed: A pedagógus munkafegyelme A nevelő oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontos vezetése Óvodai és óvodán kívüli tevékenységek pontos megtartása Az óvodai csoportszobák rendezettsége, tisztasága, dekorációja Az óvónő-gyermek kapcsolat, a gyermek személyiségének tiszteletben tartása Kompetencia alapú nevelés megvalósulása IKT száma Kiemelt feladatok megvalósulása Színvonalas és változatos tevékenység szervezés Tehetséggondozás folytatása Egyéni és differenciált fejlesztés végzése A fejlesztés eredményének mérése, nyomon követése Egyéni fejlesztési lapok, tervek készítése A csoportnapló pontos vezetésével való egyeztetések, azok megvalósulása. Készült: Bükkösd, 211. aug. 31. Készítette: Óvodavezető 21

22 1. Mellékletek Óvodai nyitva tartás a szülők megkérdezése, igénye, véleménye alapján történt és ehhez igazodik a dolgozók munkarendje. MUNKAREND Munkarend Óvodapedagógusok számára 211/212 Nevelési Év aug.29-szept. 2-ig HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői szept. 5-tól 9-ig HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT Nagy TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ szept.12-tól 16- ig HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői szept.19-tól 23- ig HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI

23 EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ szept.26-3-ig HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői okt. 3-7 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ okt.1-14 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI Kis. IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ i i i i GABI vezetői okt HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ

24 okt HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői okt nov.4 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ nov.7-11 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői nov HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ nov HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT

25 ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői nov. 28- dec.2 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT Nagy TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ dec.5-9 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői dec HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ dec HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői dec.26-3 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI

26 EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ jan. 2-6 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői jan HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ jan HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői jan HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ

27 jan. 3 -feb.3 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI Köz IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői febr.6-1 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ febr HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI Köz IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői febr.2-24 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ febr.27- márc.2 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT

28 ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői márc.5-9 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ márc HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői márc HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ márc HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői ápr HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI

29 EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ ápr HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői ápr HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ ápr HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői ápr. 3 - máj.4. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ máj HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 29

30 ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői máj HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ máj HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÁGI IRÉN TIMI EDIT ANIKÓ Kis i i i i GABI vezetői máj.28 - jún.1 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK IRÉN ÁGI EDIT TIMI GABI vezetői Kis i i i i ANIKÓ Vezetői munkaidő napi: 2.5 óra Munkarend konyhai dolgozó számára Mayerné Kósa Csilla munkarendje óráig (8 óra) 3

31 Fűtő karbantartó munkarendje Tóth László munkarendje 5-7, (4 óra) Munkarend dajkák számára Heti váltás Állandó munkarend 211. szept.1.-től Mojzes Józsefné v v Filipovicsné Végh Edina v v Györe Károlyné v v Ebédidő ledolgozása /Munkaköri leírás kiegészítője tartalmazza/ 31

32 2. Melléklet Óvodai rendezvények, programok, feladatok HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS Augusztus Alakuló értekezlet óvodavezető Tanévnyitó értekezlet Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyv alapján a megállapodások rögzítése. Gondos Gabriella Óvodavezető Priskin Ágota Gondos Tagintézményen belüli munkacsoportok alakuló Gabriella megbeszélése. Óvodavezető HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS Szeptember Tanévnyitó ünnepély az iskolában. Leendő első osztályosok iskolába kísérése Kiticsics Anikó Treutzné Csombor Mária Nevelőtestületi és alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyvének elkészítése. Éves munkatervek elkészítése Munkacsoport vezetők Takarítási Világnap Csoportos óvónők Helyi újságban óvodai eseményekről beszámoló Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón. Összevont szülői értekezlet Kiticsics Anikó Családlátogatások -KISCSOPORT A Magyar Népmese Napja Meseünnep Benedek Elek születésnapjának megünneplése 9.3-ig Folyamatos Kiticsics Anikó Heffner Anna Nagycsoportos óvónők Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. KISCSOPORT Kiticsics Anikó KÖZÉPSŐCSOPORT Priskin Ágota Slavonics Csabáné NAGYCSOPORT Györkő Edit Judtné Berényi Tímea alkalomszerűen 32

33 HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS Október Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Kiticsics Anikó Állatok Világnapja Csoportos óvónők DIFER mérés előkészítése a nagycsoportban Györkő Edit, Judtné B.Timi DIFER mérés a nagycsoportban Györkő Edit, Judtné B.Timi Az ősz kincsei - témahét Priskin Ágota csoportos óvónők Márton-napi népszokások előkészítése az óvodában Priskin Ágota Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS November Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Tökös napok Judtné Berényi Tímea Márton napi népszokások felelevenítése Márton napi lampionos felvonulás Bükkösdön. (iskolásokkal együtt) csoportos óvónők Egészségedre - témahét alkalomszerűen Györkő Edit Helyi újságban óvodai eseményekről beszámoló Györkő Edit Alma Mátrix Start, Alma Mátrix Junior szoftverekkel mérések, értékelések elkészítése csoportos óvónők Adventi előkészületek csoportos óvónők 33

34 Egészségedre! - témahét Györkő Edit csoportos óvónők Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS December Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón csoportos óvónők Advent Adventi előkészületek alkalomszerűen csoportos óvónők Télapóvárás Judtné Berényi Tímea HHH gyermekek szüleinek behívatása, tájékoztatás a gyermek fejlődéséről. Iskola érettségi vizsgálatok megtörténtek, azok ellenőrzése. Luca, a boszorkány - témahét Ég a gyertya, ég - témahét csoportos óvónők, Priskin ágota Slavonics Csabáné Kiticsics Anikó Karácsony csoportos óvónők Helyi újságban óvodai eseményekről beszámoló Kiticsics Anikó Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. alkalomszerűen HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS Január Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Judtné Berényi Tímea Farsangi bál-előkészületek, programok tervezése és szervezése csoportos óvónők Szülői értekezletek minden csoportban ig ig csoportos óvónők csoportos óvónők 34

35 Farsangi bál Helyi újságban óvodai eseményekről beszámoló Slavonics Csabáné Munkacsoportok félévi beszámolói Munkacsoport vezetők Félévi beszámoló küldése a fenntartónak Február Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Kiticsics Anikó Vizes Élőhelyek Világnapja Mackóvilág - projekt csoportos óvónők Kiticsics Anikó Helyi újságban óvodai eseményekről beszámoló Kiticsics Anikó Iskolába kukkantó 1. Nagycsoportos óvodások iskolába szoktató foglalkozása Miltnerné Farkas Dorottya Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. alkalomszerűen Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS alkalomszerűen HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS Március Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Priskin Ágota Nemzetközi Energiahatékonysági Nap Csoportos óvónők HHH gyermekek szüleinek behívatása, tájékoztatás a gyermek fejlődéséről Csoportos óvónők Március témahét A Víz Világnapja Judtné Berényi Tímea Györkő Edit Csoportos óvónők 35

36 Iskolába kukkantó 2. Nagycsoportos óvodások iskolába szoktató foglalkozása Miltnerné Farkas Dorottya Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Kék bolygó - projekt Priskin Ágota Judtné Berényi Tímea Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS Április Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Judtné Berényi Tímea Nyúlnap az iskolában (óvoda-iskola átmenet) tanítók csoportos óvónők Húsvétváró az óvodában - témahét Slavonics Csabáné csoportos óvónők Ügyes Mancsok gyermek agyagmunkák kiállítása az óvodában alkalomszerűen A Föld Napja csoportos óvónők Helyi újságban óvodai eseményekről beszámoló. Iskolába kukkantó 3. Nagycsoportos óvodások iskolába szoktató foglalkozása DIFER mérés a nagycsoportban - előkészítés DIFER mérés a középsőcsoportban - előkészítés DIFER mérés a nagycsoportban DIFER mérés a középsőcsoportban Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése alkalomszerűen Judtné Berényi Tímea Miltnerné Farkas Dorottya Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Györkő Edit, Judtné Berényi T. Priskin Á. és S.CSabáné Györkő Edit, Judtné Berényi T. Priskin Á. és S.CSabáné 36

37 HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS Május Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Anyák napja a nagycsoportban Madarak és Fák Napja Slavonics Csabáné Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Csoportos óvónők Szülői elégedettség mérés a csoportokban Györkő Edit Kiscsoportos anyák napja, és évzáró ünnepség Évzáró ünnepség Középső csoport Kiticsics Anikó Priskin Ágota Slavonics Csabáné Helyi újságban óvodai eseményekről beszámoló HHH gyermekek szüleinek behívatása, tájékoztatás a gyermek fejlődéséről csoportos óvónők Június Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Kiticsics Anikó Évzáró ünnepség + ballagás a nagyoknál Környezetvédelmi Világnap Iskolába kukkantó 4. Nagycsoportos óvodások iskolába szoktató foglalkozása Kiticsics Anikó csoportos óvónők Miltnerné Farkas Dorottyané Kistérségi Pedagógusnap Szülői értekezletek minden csoportbanű Helyi újságban óvodai eseményekről beszámoló Heller Alajosné ig csoportos óvónők csoportos óvónők Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. Tagintézményen belüli munkacsoportok alkalomszerűen megbeszélése. HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS alkalomszerűen Kiticsics Anikó Nevelési évet záró értekezlet ig A Nap Napja csoportos óvónők 37

38 HÓNAP FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS Július Faliújság rendezése az adott hónap eseményeivel, óvodai rendezvényeivel kapcsolatosan + népszokások, hagyományok, a hónap verseinek megjelenítése a pókhálón Györkő Edit Judtné Berényi Tímea Tagintézményen belüli munkacsoportok megbeszélése. alkalomszerűen 38

39 Melléklet.3. A 211/212 Éves Beiskolázási Terv 1.1. Iskolai rendszerű képzésben résztvevők: fő 1.1.a. Pedagógus továbbképzési normatíva terhére 1.1.b Nem iskolai rendszerű képzésben résztvevők: Veronika Zeneprojekt: /4 óra/ - IPR képzés Priskin Ágota Drámapedagógia a HH tanulók integrált nevelésének elősegítésére - /6 óra/ Slavonicsné Törgyéki Irén - IPR képzés Idegen nyelvtanfolyam: Angol nyelv: Német nyelv: Slavonicsné Törgyéki Irén Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása, értékelési módja Referenciaintézményi szakmai képzések TÁMOP /11-2. A projekt szakmai megvalósítása: a.) Képzések, felkészítések Az Intézményi fejlesztési tervbe foglalt felkészülési rendszer tevékenységeinek megvalósítása 1. Részvétel továbbképzésen, amely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referenciaintézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba. (hospitálási rendszer erőforrásainak, feltételeinek biztosítása, látogatók fogadása, műhelyek szervezése vagy a részvétel szervezése helyben és más helyszíneken, stb.) 1.1 A képzés jellemzői: Felkészítés/képzés jellege Felkészítések (nem akkreditált továbbképzés) 1.2. A képzés résztvevői: Létszám Munkakör Tervezett óraszám 15 óra 39

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Közzétételi lista nevelési év

Közzétételi lista nevelési év Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Székhely: Fehérgyarmat Szent I. tér 2. Telephelyek: Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Hadház utcai Óvodája Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda Tavasz utcai Óvodája OM: 202 319 Tel.:

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Közzétételi lista. 3. A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni.

Közzétételi lista. 3. A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni. A 229/202. (VIII. 28.) a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Az intézmény alapító és fenntartó szerve : Pécs M.J. V. Önkormányzata

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Közzétételi lista

Közzétételi lista Közzétételi lista 2018-2019 Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Szabadság u.7 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451 122 Mobil telefon:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Óvodai Nevelési-oktatási intézmény Közzétételi Lista. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Óvodai Nevelési-oktatási intézmény Közzétételi Lista. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai Nevelési-oktatási intézmény Közzétételi Lista Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Törvényi háttér: A kormány 229/2012. (VII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény

Részletesebben

2016/2017. NEVELÉSI ÉV. fő iskolai végzettségük szakképzettségük fő munkaköre óvodapedagógus 8 főiskola óvodapedagógus 3

2016/2017. NEVELÉSI ÉV. fő iskolai végzettségük szakképzettségük fő munkaköre óvodapedagógus 8 főiskola óvodapedagógus 3 Közzétételi lista Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Templom tér 2 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451 122,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Közzétételi lista

Közzétételi lista Közzétételi lista 2017-18 Intézményi adatok Az óvoda neve: Mágocsi Bokréta Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Az óvoda székhelye: 7342 Mágocs, Templom tér 2 Az óvoda OM azonosítója: 202 111 Telefon: 06 72 451

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

(Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján

(Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján Kisfaludy Utcai Tagiskola Kaposvár Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap (Szentgyörgyi Albert) 2017/2018. tanév helyi rendje (2017. szeptember 01-2018. augusztus 31.) Készült a 14/2017. (VI. 14.) EMMI

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Gemma Fejlesztő Nevelés - oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola 2017-2018-as tanév A következő adatokat tesszük közzé iskolánkról: 1. Intézmény neve, nyitva tartása 2. Személyi

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni.

A fenntartó értékelése Az óvoda munkájával összefüggő értékelést, nyilvános megállapításokat a fenntartónál lehet megtekinteni. A 229/202. (VIII. 28.) a Nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormány rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Az intézményalapító és fenntartó szerve: Pécs M.J. V. Önkormányzata

Részletesebben

Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE

Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE Az iskola nem az élet előszobája, hanem a való élet. Stephen Fry. Szász Endre Általános Iskola és Művészeti Iskola ALSÓ TAGOZATÁNAK MUNKATERVE a 2018/2019-es tanévre Odor Zsuzsanna mkv. 1 A munkaközösség

Részletesebben

Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde

Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde Apátfalvi Bíbic Egységes Óvoda- Bölcsőde 6931 Apátfalva, Maros utca 43. Tel: 62/ 260-052 Mobil: 20/ 2500 767 OM azonosító: 201361 E-mail: apatovi@freemail.hu KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény elnevezése:

Részletesebben

Takácsi Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvoda Vaszar Magyargencsi Telephely Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA

Takácsi Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvoda Vaszar Magyargencsi Telephely Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA Takácsi Bóbita Óvoda Napsugár Tagóvoda Vaszar Magyargencsi Telephely Óvoda KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 nevelési év Készítette: Bálint Mónika intézményvezető A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.)

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAI MUNKATERV 2018/2019. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné óvodavezető Bevezetés Az elmúlt nevelési év számos feladat teljesítését

Részletesebben

Alsós munkaközösség 2016/2017 Munkaterv

Alsós munkaközösség 2016/2017 Munkaterv Alsós munkaközösség 2016/2017 Munkaterv Céljaink a 2016/ tanévben A kulcskompetenciák fejlesztése Közösségformálás Egyéni képességek kibontakoztatása, esélyteremtés Tanulási motiváció erősítése Példamutatás

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

(Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető

(Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető (Az óvoda hosszú bélyegzője) OM azonosító: 034678 KÖZZÉTÉTELI LISTA P.H. óvodavezető Pestszentlőrinci Robogó Óvoda 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 14. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018-OS

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Utazó gyógypedagógiai munkaterve 2016/2017-os tanév A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületében

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Különös közzétételi lista nevelési év

Különös közzétételi lista nevelési év Óvodavezető Óvodapedagógus Gondozónő Dajka Összesen: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE 3791, Sajókeresztúr, Petőfi út 25. sz. Telefon/Fax: 46/317-285 E-mail: sajoker.ovi@gmail.com OM azonosító: 201607

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év. Az óvoda címe, elérhetősége 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20. Telefon: 06-30/

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év. Az óvoda címe, elérhetősége 6821 Székkutas, Murgács Kálmán u. 20. Telefon: 06-30/ KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017-2018. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Óvodapedagógusok száma: 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Óvodapedagógusok száma: 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége 1. Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok száma: 3 fő 2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Sorszám Iskolai végzettség Szakképzettség Munkakör 1. főiskola óvodapedagógus óvónő 2. főiskola

Részletesebben

A 2018/2019-es tanév rendje

A 2018/2019-es tanév rendje A 2018/2019-es tanév rendje Szorgalmi idő A 2018/19. tanévben a szorgalmi idő első napja 2018. szeptember 3. (hétfő), utolsó tanítási nap 2018. június 14. (péntek). A tanítási napok száma 181 nap + 6 tanítás

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A nemzeti köznevelésről szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet alapján. Az óvoda megnevezése Székkutasi Líbor Ilona

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2017/2018 Nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. - a értelmében a következő adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év

Közzétételi lista. 2018/2019- es nevelési év Közzétételi lista 2018/2019- es nevelési év Sarkad Város Önkormányzat Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 2017/2018. nevelési év

Különös közzétételi lista. 2017/2018. nevelési év Különös közzétételi lista 2017/2018. nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e)

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e) 23. (1) e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, és az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: A hatályos Szervezeti

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Berentei Tündérkert Óvoda KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018. TANÉVRE Az adatokat a kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda közzétételi listája a 2018/2019-es nevelési évben A Kormány A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) rendelete szabályozza a nevelési

Részletesebben

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015.

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye MUNKATERVE A 2014/2015. tanévre Összeállította: Radványi Csaba Elfogadta: a 2014. augusztus 27-én Debrecenben tartott nevelőtestületi

Részletesebben

A Tolnai Szent István Gimnázium Szent Mór Katolikus Általános Iskolája 2016/2017. évi jelentősebb eseményei az éves munkaterv alapján

A Tolnai Szent István Gimnázium Szent Mór Katolikus Általános Iskolája 2016/2017. évi jelentősebb eseményei az éves munkaterv alapján A Tolnai Szent István Gimnázium Szent Mór Katolikus Általános Iskolája 2016/ évi jelentősebb eseményei az éves munkaterv alapján 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban

FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban FOGADUNK? VAGY BEFOGADUNK? Inkluzív nevelés a Pöttyös oviban SZVÓ Szakmai Nap 2017.03.28. Készítette: Bencsik Mária tagintézmény vezető Az integráció integrálás, fogadás : a Magyar értelmező kéziszótár

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája Mélykút Város Önkormányzat Óvodája NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2017/2018. NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista nevelési év

Különös közzétételi lista nevelési év Óvodavezető Óvodapedagógus Gondozónő Dajka Összesen: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE 3791, Sajókeresztúr, Petőfi út 25. sz. Telefon/Fax: 46/317-285 E-mail: sajoker.ovi@gmail.com OM azonosító: 201607

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Tanév rendje 2017/18 tanév

Tanév rendje 2017/18 tanév Tanév rendje 2017/18 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2017. szeptember 12. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató 1. A tanév helyi rendje

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

b) utolsó tanítási nap június 15. péntek ballagás tanévzáró : június 20. szerda

b) utolsó tanítási nap június 15. péntek ballagás tanévzáró : június 20. szerda TANÉV RENDJE Tanítás nélküli munkanapok 1. szept.29. őszi nevelési értekezlet szépkorúak napja 2. dec.22. péntek ig. szünet 3. február 5. félévi értekezlet 4. ápr. 4. tavaszi nevelési ért. 5. ápr. 21.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Alakuló értekezlet Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Munkaközösségi megbeszélések

Alakuló értekezlet Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Munkaközösségi megbeszélések AUGUSZTUS 21. 8 00 Vezetői értekezlet 26. 8 00 Alakuló értekezlet Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás Munkaközösségi megbeszélések 27. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 28-29. Tanév

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Intézmény OM azonosítója: 201 839 Intézményvezető neve: Béresné Dobránszky

Részletesebben

Tagintézményünk éves programja

Tagintézményünk éves programja Tagintézményünk éves programja Tanítási napok száma: 181 nap DÁTUM TÉMA FELELŐS AUGUSZTUS 23. - 9.00 Alakuló értekezlet tagintézmény-vezető 28. -30. 8.00 Javító- és osztályozóvizsga Barta E. Tóth A. Kiss

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2016/2017

ÉVES MUNKATERV 2016/2017 ÉVES MUNKATERV 2016/2017 I. A TANÉV KIEMELT FELADATAI A köznevelési törvény, szakképzési törvény, új OKJ módosítások megismertetése a tantestülettel; az új szakmai kerettantervek áttekintése, A szakképzés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Tagóvoda vezetői Munkaterv 2017/2018-as tanév. Tagóvoda vezető: Sánta Ábelné

Tagóvoda vezetői Munkaterv 2017/2018-as tanév. Tagóvoda vezető: Sánta Ábelné i Munkaterv 2017/2018-as tanév : A tagóvoda vezetésével a 2016/2017-es tanévtől bíztak meg először, ezen tanév a második évem lesz a közösségben, mint tagóvoda vezető. Megtisztelő és sok kihívással tele

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV

Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV Árnyas Óvoda Veresegyház SZAKMAI MUNKATERV 2014-2015 nevelési év Székhely: 2112, Veresegyház, Árnyas u. 1.sz. OM azonosító: 200689 Készítette: Puskásné Gazdag Mónika óvodavezető Véleményezte és elfogadta:

Részletesebben

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben