NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal m inősített többséget igényel!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal m inősített többséget igényel!"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ. : IV Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db pályázat Hiv. sz.:> Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal m inősített többséget igényel! Tárgy: A hulladékkeze lő telepből kialakított Békéscsaba 0763/192 hrsz.-ú ingat1anra beérkezett pályázati ajánlat elbírálása Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének április 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 35/2014. (II. 28.) közgy. határozatával döntött a Békéscsaba 0763/192 hrsz.-ú ingatlan pályázati eljárásban való értékesítéséről. A Közgyűlés a pályázatra beérkezett ajánlatok véleményezésére bíráló bizottságként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságát jelölte ki. A pályázati eljárás lefolytatásra került, az ajánlattételi határidő március 24-én órakor lejárt. A pályázati felhívást - a közgyűlési határozatnak megfelelően - a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft-nek és a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak küldtük meg. Az ajánlattételi határidőre egy érvényes ajánlat érkezett. Az AJÁNLATTEVŐneve, címe, ajánlata: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létre hozását Célzó Önko rmányzati Társulás (Adószám: , KSH szám : ) Orosháza Szabadság tér

2 2 A békéscsabai 0763/192 hrsz.-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 5 ha 7897 m 2 nagyságú külterületi ingatlan vételi ajánlata: nettó ,- Ft + áfa (bruttó ,- Ft). A beérkezett pályázatot mint bíráló bizottság Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága véleményezte, a bizottsági ülés jegyzőkönyvi kivonata a közgyűlésen kerül kiosztásra. A nyertes pályázó kiválasztása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozata és a bíráló bizottság véleménye alapján az Önkormányzat érdekeinek összességében legmegfelelőbb, érvényes ajánlat bírálati szempont alapján történik. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a "békéscsabai 0763/192 hrsz. ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 5 ha 7897 m 2 területű ingatlan megvásárlása" tárgyú pályázati eljárás nyertes ajánlattevőjének az alábbi társulást hirdeti ki: Ajánlattevő neve: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Adószám: KSH szám: Az ingatlan vételára: nettó ,- Ft + áfa, azaz nettó egyszázötvenmillió forint + áfa (bruttó , Ft). 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: december 31. Békéscsaba, április 15. Ellenjegyzés: F~ Vantara Gyula / polgármester JOgi: ~. Pénzügyi:.. :~~,.

3 l\ Ett E'j)tn il,, PALYAZAT a békéscsabai 0763/192 hrsz.-ú, kivett beruházási terület megnevezésű,5 ha 7897 négyzetméter területű ingatlan megvásárlására. PÁLYÁZÓ: DAREH Önkormányzati Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér március 21.

4 1., A pályázó tevékenységének részletes bemutatása, referenciái A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás márciusában alakult meg Orosháza gesztorságával. A DAREH Önkormányzati Társulás minden törvényi előírásnak és vonatkozó jogszabálynak megfelelően működő, bejegyzett önkormányzati társulás. A Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzsnyilvántartási adatai Megnevezés: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér Székhely: Adószám: KSH szám: Alaptev. szakágazat: TEÁOR: Törzstőke számla: Működési számla: A Tagok a Társulási Megállapodás alapján, saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása során a Tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok kialakítását, valamint elhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tűzék ki pályázat útján elérhető pénzügyi - elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldását az Unió egyre szigorodó környezetvédelmi előírásai teljesítése érdekében. A Tagok a Társulási Megállapodás alapján, saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása során a Tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok kialakítását, valamint elhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tűzék ki pályázat útján elérhető pénzügyi - elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldását az Unió egyre szigorodó környezetvédelmi előírásai teljesítése érdekében. A KEOP lia települési szilárdhulladék-ierakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" című konstrukció rekultivációs projektjei A DAREH Önkormányzati Társulás a KEOP "A települési szilárdhulla dék-ierakóka t érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott két projekttel. Az I. ütem e lső fordulós pályázata kapcsán ,- Ft, a II. ütem első fordulós pályázata kapcsán pedig ,- Ft támogatást nyert a Társulás. Ezen összeghez kellett 15%-150/0 önerőt biztosítania a társult önkormányzatoknak. A Társulás BM EU Önerő Alap támogatás

5 igénybevételére is sikerrel pályázott. Az első fordulós projektek során elkészültek az egyes hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációi, melyeket az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyott. A projektekben megtakarított költségek felhasználásával 16 db települési szilárdhulladék-ierakó esetében a hulladék mennyiségének és elhelyezkedésének geofizikai módszerrel történő meghatározása is megtörtént. A hiányzó, lejárt határidejű, illetve nem megfelelő minőségű rekultivációs tervek átdolgozott formában benyújtásra kerültek az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez év elején mindkét első fordulós projekt zárása megtörtént. A második fordulós pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerültek, ütemenként 5,1 milliárd forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert a Társulás, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Az I. ütem esetében április 27. napján, a II. ütemre vonatkozóan pedig október 19-én került aláírásra a Támogatási Szerződés, a projektek várhatóan év első felében kerülnek lezárásra. A projektekben eddig kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő, a jogi szakértő és a kommunikációs feladatokat ellátó cég. A projektmenedzsment-szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A mérnökszervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások esetében mindkét ütemre vonatkozóan aláírásra került a szerződés. A nyár folyamán mindkét ütem esetében megindításra került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, melyek eredményesen zárultak, így a vállalkozási szerződések decemberében kerültek aláírásra. KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH Önkormányzati Társulás terűletén" tárgyú projekt A KEOP kódszárnú, Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" című konstrukcióra szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Társulás. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés március 24-én került aláírásra. Az első fordulós projektre elnyert nettó támogatás ,- Ft, a támogatási intenzitás 850/0-os. A projekt keretében megtörtént a működtetni kívánt rendszer megtervezése, a megvalósításra vonatkozó teljes körű felkészülés a technológia kiválasztásával, elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon Elemzés, elkészítésre kerültek a tervdokumentációk, a rendszerben keletkező hulladék hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. A projekthez a 6/2012. (III. 1.) BM rendelet értelmében EU Önerő Alap támogatás igénylésére nyílt lehetőség, mellyel az elszámolható költségek önrészének 42 /<>-át, azaz maximálisan , Ft összegű további támogatást nyertek el a Társul ás tagtelepülései. Emellett év végén NFM önerő támogatás lehívására is lehetőség nyílt, melyre szintén sikerrel pályázott a Társulás. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázat az öszén benyújtásra került, és pozitívelbírálásban részesült, így a megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírására február 11-én került sor. A második fordulós projekt nettó összköltsége Ft, melynek 95 /<>-a KEOP forrásból finanszírozódik, a fennmaradó 5%-os önerő költségterhét pedig a Magyar Kormány határozata értelmében, az állam költségvetésének terhére átvállalta a tagtelepülésektől. Tekintettel arra, hogy az eredeti második fordulós projekt nem tartalmazta a tervezett rendszer teljes eszközigényét, ezért november 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása, melynek köszönhetően a projekt támogatása O.OOO.-Ft-ra emelkedett. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése során a projekt zárásáig ( ig) a Társulás települései által lefedett területen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása, ill. a kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása (nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakításával, "maradék" hulladékgyűjtő edényzet bevezetésével a konyhai maradékok, biológiailag lebomló anyagok gyüjtésével, átrakóállomás építésével). A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemeit jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése, melyet az

6 alábbi tevékenységek szolgálják: lakossági tájékoztatás, tudatformálás, házi komposztálóedények biztosítása, újrahasználati központok kiépítése; A fejlesztésnek köszönhetően a projekt zárásakor a térségben keletkező összes hulladék tekintetében az anyagában hasznosítható hulladékok mennyisége közel 300 I<>-al nőni fog, a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73%-al csökken. 2., Tervezett tevékenység bemutatása, annak tervezett nagysága és időtartama, a foglalkoztatottak. összetétele és száma (új munkahelyek létesítésének szándéka) Beruházás elsődleges célja, hogy eddig a lerakással ártalmatlanított hulladékból az anyagában újrahasznosítható frakciókat leválogassuk és azokat értékesítsük. A beruházást év végéig be kívánjuk fejezni. A próbaüzemet követően a hulladék-feldolgozó üzem várhatóan több évtizeden át fogja a Délkelet-alföldi térségben keletkező, mintegy tonna/év település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos problémákat megoldani. A tervezett beruházás komoly munkahelyteremtő képességgel bír, hiszen várhatóan 2-3 műszakra is szükség lesz a nagy mennyiségű hulladék feldolgozásához, melyhez műszakonként 40 fő fizikai dolgozó és technikus, valamint 4-5 fő irodai személyzet (egy nappali műszak) szükséges, tehát várhatóan több mint 80 fő új munkahelyet kívánunk teremteni a fejlesztésekkel a térségben tonna/év feldolgozó kapacitás 480 tonna/nap feldolgozó kapacitás 250 nap/év működés (2-3 műszak/nap) 3., Tevékenységének esetleges bővítésére vonatkozó elképzelések -A lerakással ártalmatlanított hulladékmennyiség csökkentésének érdekében az anyagában hasznosítható hulladékot az elérhető legjobb technológia segítségével a legnagyobb mértékben leválasztjuk fennmaradó települési szilárd hulladékból energetikailag hasznosítható tüzelőanyagot kívánunk előállítani és csak a legszükségesebb, már gazdaságosan nem hasznosítható hulladékot kívánjuk lerakással ártalmatlanítani; -A hulladék-feldolgozó üzemhez vezető út megerősítését is el kívánjuk végezni a telep jobb megközelíthetőségének biztosítása érdekében; -Új, a szelektív hulladékgyűjtés bevezetését szolgáló edényzetek, eszközök és gyűjtőjárművek beszerzését és cseréjét is tervezzük; 4., Az ingatlan vételára nettó Ft

7 5., Az Közmű hálózati kapacitások igénye -Telekhatáron található 150 mm átmé rőjű ivóvíz vezetékrő l kívánjuk biztosítani a telep ivóvízellátását, új közműcsatlakozást építünk ki hozzá; -Telekhatáron található elektromos hálózatról új 20 kv-os transzformátor-állomás megépítését tervezzük a leválasztott 0763/192. hrsz. területen; -Vezetékes gázra nincs szükség a fejlesztésekhez, ezért telep ített PB tartály biztosítja majd a szociális és üzemviteli épület fűtéséhez szükséges gázt; Orosháza, Hutás-Csiz

8 , MELLEKLETEK

9 1. sz MELLÉKLET Aláírási Címpéldány

10 ALÁÍRÁSI NYILATKOZAT Alulírott Hutás-Csizmadia Ibolya Anna (születési neve: Csizmadia Ibolya Anna, születési hely, idő: Orosháza, augusztus. 22., anyja neve: Gyarmati Ibolya Éva) 5900 Orosháza, Arany János utca 4/a. szám alatti lakos, mint a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás elnöke a társulást az alábbi aláírásommal egyezően önállóan jegyzem. Dr. Várkonyi Vera közjegyző 1027 Budapest, Csalogány u. 21. L emelet 3. [2J 1536 Budapest, Pf if , W1830/2014. ügyszám Alulírott dr. Várkonyi Vera közjegyző irodájában működő dr. Molnár Pál közi ozjegyzo"helyett es tanusítom, " hogy Hutás-Csizmadia Ibolya Anna (születési neve: Csizmadia Ibolya Anna, születési hely, idő: Orosháza, augusztus 22., anyja neve: Gyarmati Ibolya Éva) 5900 Orosháza, Arany János utca 4/a. szám alatti lakos - aki személyazonosságát az előttem felmutatott RA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét pedig a LA számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta - ezt az okiratot előttem saját kezűleg írta alá Budapest, (kettőezer-tizennégyedik) év március hó 21. (huszonegyedik) napján Molnár közj egyzőhel

11 2. sz. MELLÉKLET TÖRZSKÖNYVI KIVONAT

12 ~1 Magyar Állalllkincstár Békés Megyei Igazgatóság Ügyintézés helye: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9 Ügy intéző: Netye Nóra Telefonszám: (66) Iktatószám: 04-TNY / TÖRZSKÖNYVI KIVONAT Az államháztartásról szóló 20 ll. évi CXCV. törvény 104. cl) bekezdés alapján a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban az alábbi törzskönyvi alany március 10. napján hatályos, főbb adatai: Törzskönyvi alany azonosító adatai: Törzskönyvi azonosító szám : Adószám: KSH statisztikai számjel: Státusz: Régi törzskönyvi azonosító: Törzskönyvi bejegyzés dátuma: Megnevezés: nyelv magyar Rövidített név: élő törzskönyvi alany neve DÉLKELET-ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOzAsÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS DAREH ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS cím típusa Székhel y cím 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6 Alaptevékenységi besorolás: Államháztartási szakágazat: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevéken ysége Kormányzati funkció: kor.funk. megnevezés 05 l 020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átraká sa 05 l 030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Nem veszél yes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 05 l OSO Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék keze lése, ártalmatlanítása 05 l 070 Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Szennyeződésmentesítésitevékenységek Alakulással kapcsolatos adatok: Alapítás módja : jogelőd nélküli alakulás Alapítás dátuma: A Törzskönyvi kivonat közokiratnak csak akkor minősül, ha azt a Magyar Jillamkincstár bélyegzővel, valamint aláírásával hitelesítve adta ki. / _,kiw)n(l/ vl _20l /8. oldal

13 Alapító/létesítő okirat/jog szab ály : kelte típusa egyéb létesítő okira t alapító okirat határozat határozat egyéb létesítő okirat határozat O egyéb létesítő okirat alapító okirat azonosító adatai Adatbej elentés kormányzati funkcióhoz (V.20.) TGy. sz. határozat 6/2009. (1.15.) TGy. határozat 18/2008. (X.15. ) és 196/2008. (X.15.) TGy. határozat 5/2008. (1.24.) és 3/2008. (1.24.) TGy. határozatok 12/2007. (X. 1O.) TGy. határozat (X.lO.) TGy. határozat (IlL07.) TGy. sz. határozat Alapítói jog gyakorlója: ALMÁSKAMARÁS KÖZS ÉG ÖNKORMÁNYZATA AMBRÓZFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA APÁTFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉKÉSSÁ MSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSANÁDALBERTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DEREKEGyHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DÉVAV ÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DOMBEGYHÁZ NA GYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA DOMBIRATOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EPERJES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FÜZESGYARMATVÁROSÖNKORMÁNYZATA GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYULA város ÖNKORMÁNYZATA HÓDMEZÖVÁSÁRHE LY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HUNY A KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KAMU T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KERTÉSZSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KrnÁLYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖRÖSNAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A Törzskönyvi kivonat közokiratnak csak akkor minősül, ha azt a Magyar Allamkincstár b élyegzővel, valamint aláírásával hitelesitve adta ki. I _lkivonal_vl joi /8. oldal

14 KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KUNÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA MAGYARBÁNHEGY ES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZ ATA MAGYARCSANÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MAGYARDOWffiEGYHÁZKÖZSÉGÖNKORMÁNYZATA MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MEDGYESBODZÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEDGYESEGYHÁZAVÁROSIÖNKORMÁNYZAT MÉHKERÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEZŐGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MEZŐKOVÁCSHÁZAVÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYMÁGOCSNAGYKÖZSÉGIÖNKORMÁNYZAT NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÓFÖLDEÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT okány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖRMÉNYKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PITVAROS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PUSZTAFÖLDVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZEGYÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÚJSZALONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ZSADÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Veze tő : Veze tő neve: Hutás-Csizmadia Ibol ya Anna Kinevez és kezdete: vége: határozatlan Telephely(ek): ALMÁSKAMRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 54 AWffiRÓZFAL VA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6916 Ambrózfalva, Dózsa Gy. utca l APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT 6931 Apátfalva, Templom utca 69 ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6623 Árpádhalom, Petőfi utca 17 Kinevezés módja: tényl eges vége: választás A Törzskönyvi kivonat közokiratnak csak akkor minősül, ha azt a Magyar Államkincstár b élyegzővel, valamint aláírásával hitelesitve adta ki _Ikivonal_ vi_ /8. oldal

15 BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁ NYZAT 5830 Battonya, Fő utca 91 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉS 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7 BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5946 Békéssámson, Hősök tere BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5561 Békésszentandrás, Hősök tere l BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5630 Békés, Petőfi Sándor út 2 BÉLMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5643 Bélmegyer, Petőfi S. utca 2 BIHARUGRA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5538 Biharugra, Erzsébet utca 25 BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5527 Bucsa, Kossuth tér 6 CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6 CSANÁDALBERTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6915 Csanádalberti, Fő utca 30 CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5662 Csanádapáca, Felszabadulás utca 31 CSANÁDPALOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10 CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5621 Csárdaszállás, Petőfi S. utca 17 CSORVÁS VÁROS ÖNKORMANYZAT 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17 DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6621 Derekegyház, Kossuth utca 4 DÉVA VÁNY A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5510 Dévaványa, Hősök tere l DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5624 Doboz, Kossuth tér 3 DOMBEGYHÁZ NAG YKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA T 5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 5 DOMB IRA TOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42 ECSEGFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5515 Ecsegfalva, Fő utca 67 ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5742 Elek, Gyulai utca 2 EPERJES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6624 Eperjes, Petőfi utca l FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2 FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6922 Földeák, Szent László tér l FÜZESGYARMATVÁROSÖNKORMÁNYZAT 5525 Füzesg yarmat, Szabadság tér l GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5932 Gádoros, Kossuth utca 16 A Törzskönyvi kivonat közokiratnak csak akkor m inős ü l, ha azt a Magyar IÍllamkincstár bé lyegzőve l, valamint aláírásával hitelesítve adta ki. ' _Iki vona,_ v' _ /8. oldal

16 GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5925 Gerendás, Petőfi utca 2 GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5734 Geszt, Kossuth utca l GYULAI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5700 Gyula, Petőfi tér 3 HÓDMEZÖVÁSÁRHELy MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér l HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5555 Hunya, Rákóczi út 19 KAMUT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5673 Kamut, Petőfi utca 103 KARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5552 Kardos, Gyomai út 24 KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3 KERTÉSZSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5526 Kertészsziget, Kossuth Lajos utca l KÉTEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5741 Kétegyháza, Fő tér 9 KÉTSOPRONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. utca II KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5744 Kevennes, Jókai utca l KIRÁLYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38 KISDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 77 KÖRÖSNAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8 KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7 KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5536 Körösújfalu, Fő utca 14 KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5725 Kötegyán, Kossuth utca 33 KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6912 Kövegy, Kossuth utca 29 KUN ÁGOTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5746 Kunágota, Rákóczi utca 9 LÖKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5743 Lőkösháza, Eleki utca l MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 38 MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6932 Magyarcsanád, Templom tér l MAGYARDOMBEGYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5838 Magyardombegyház, Zalka Máté utca 61 MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 6900 Makó, Széchenyi tér 22 MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MarosIele, Szabadság tér l A Törzskönyvi kivonat közokiratnak csak akkor minősül, ha azt a Magyar Államkincstár b élyegzővel, valamint aláírásával hitelesitve adta ki. / _tkivonat_vi _20 /403 /0 5/8. oldal

17 MEDGYESBODZÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38 MEDGYESEGYHÁZA NA GYK ÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér l MÉHKERÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos utca 80 MEZŐGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5732 Mezőgyán, Árpád utca 37 MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca II MEZŐKOVÁCHSÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176 MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31 MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5672 Murony, Földvári utca l NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 64 NAG YÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6917 Nagyér, Szabadság utca 33 NAGYKAMA RÁ S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2 NAG YLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6933 Nagylak, Petőfi utca 14 NAGyMÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 42 NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9 NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6 ÓFÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky utca 2 OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5534 Okány, Kossuth utca 16 ÖRMÉNYKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5556 Örménykút, Dózsa Gy. utca 26 PITVAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6914 Pitvaros, Kossuth utca 30 PUSZTAFÖLDVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66 SARKADKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty utca 7 SARK AD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5720 Sarkad, Kossuth utca 27 SZABADKÍGYÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 3 SZAGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8 SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6635 Szegvár, Szabadság tér 2 SZÉKKUTAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 6821 Székkutas, Béke utca 2 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 6600 Szentes, Kossuth tér 6 A Törzskönyvi kivonat közokiratnak csak akkor minősül, ha azt a Magy ar Allamkincstár bélyegzővel, valamint aláírásával hitele sltve adta ki. I _lkivonal_vl j OI /8. oldal

18 TARHOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5641 Tarhos, Petőfi Sándor utca 29 TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5675 Telekgerendás, Dózsa GYörgy utca 13 TÓTKOML ÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5940 Tótkomlós, Fő utca l ÚJKÍGYÓS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 566 I Újkígyós, Kossuth utca 41 ÚJSZALONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5727 Újszalonta, Béke utca 35 VÉGEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5811 Végegyháza, Szécheny i utca 2 VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5530 Vé sztő, Kossuth Lajos utca 62 ZSADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 5537 Zsadány, Béke utca 82 E l é rh ető s é g : telefon : 68/ mobi/: 70/ fax: 68/ e-mai/: hagymasi Számítógépes nyil vántartás technikai. besorolási adatai: Szervtípus: 49 Jogi személyiségű társulás Szektor: 1249 Jogi személyi ségű társulások KSH gazdálkodásiformakód: 327 Helyi önkormányzatokjogi s zem é l y i s é g ű társulása KSH területi számjel: KSHjáráskód, név: 050 Pénzügyi körzet: 9200 Önkormányzat típusa: Település típusa : Önkormányzat műkodes jellege: o 00 O Orosházi járás Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás nincs nincs nincs Központosított iiietmény-számfejtési és nettó finanszírozás körbe tartozás: Központosított illetmény-számfejtési körb e tart ozik: igen Központosított illetmény-számfejtés körbe tartozás dátum a: Központosított illetmény- számfejtést végző kincstári megyei 04 igazgatóság kódj a/ne ve: Békés Megyei Igazgatóság Nettófinanszírozási körb e tartozik: igen Nettófi nansz írozási körb e tartozás dátuma: Adóala nyisággal összefüggő ad atok: Adószám: TAO-törvény hatálya alá tartozik: nem Adóköteles bevé telszerző tev. kezdete: Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁ OR '08 besorolás szerint: TEAoR típusa TEÁOR megnevezés fő tevékenység Általános közigazgatás A Törzskönyvi kivonat közokiratnak csak akkor minős ül, ha azt a Magyar Államkincstár bé lyegzőve l, valamint aláírásával hitelesitve adta ki. / D275D53_lkivonal_ vl j D/4D31D 718. oldal

19 A kivonatot DÉLKELET-ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6) kérésére, a közhiteles törzskönyvi nyilvántartási adatok alapján adtam ki. Békéscsaba, március 10. Albert Péterné a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és megbízásából. A Törzskönyvi kivonat közokiratnak csak akkor minősül, ha azt a Magyar Államkincstár bélyegzővel, valamint aláírásával hitelesitve adta ki _Ikivonat_vl _ /8. oldal

20 3. sz. MELLÉKLET Részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatok

21 DAREH D élkelet-alföld Regionális Hulladékgazdálkodási. Rendszer Létrehozását C é lz ő Öl1kormányzat i Társulás 5900 Orosháaa, Szabads.ág t ér 4-6. NYILATKOZAT Alulírott Hutás-Csizmadia Ibolya elnök a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) képviseletében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által a 35/2014. (II. 28.) közgy. határozat alapján a békéscsabai 0763/192 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 5 ha 7897 m 2 területű ingatlan értékesítésére kiírt pályázat keretében az alábbi teszem: nyilatkozatot Alulírott Hutás-Csizmadia Ibolya elnök nyilatkozom, hogy a békéscsabai 0763/192 hrsz-ú, kivett beruházási terület megnevezésű, 5 ha 7897 rrr' területű ingatlanra tett ajánlati ár nettó Ft, azaz százötvenmillió Ft. Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom. Vállalom a pályázati kiírásra tett ajánlatban vállalt szolgáltatások és kötelezettségeket teljesítését. Kijelentem, hogy a pályázatban foglaltakra vonatkozóan a pályázat benyújtásától számított 90 napos ajánlati kötöttséget vállalok. Tudomásul veszem, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás pályázatának nyertessége estén a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül köteles a 0763/192 hrsz-ú ingatlanra az adásvételi szerződést megkötni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzattal és a vételárat az adásvételi szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül egy összegben megfizetni. Jelen nyilatkozatot Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által a 35/2014. (II. 28.) közgy. határozat alapján a békéscsabai 0763/192 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat keretében teszem. Orosháza, március 21. Ü~ Hutás-~'L<"'.~

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. 2. ALMÁSKAMARÁS 3. APÁTFALVA 4. 6. BAKS 7. 8. BALOTASZÁLLÁS 9. BATTONYA 10. 11. BÉKÉSCSABA 12. 13. 14. 16. BORDÁNY 17. BUCSA 18. CSABACSŰD 20. CSANÁDALBERTI 21. CSANÁDAPÁCA 24. CSÁRDASZÁLLÁS

Részletesebben

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu.

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Ivóvízminőség-javító programmal BM EU Önerő Alapra pályázat benyújtása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/1 Döntéshozatal

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT CÉGBEMUTATÓ GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT A kilencvenes évektől kezdve két meghatározó cég tevékenykedik Békés megyében a hulladékgazdálkodás területén. A Tappe Kft. (1993) a hulladékszállítás és gyűjtésért,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére III-3 Készítette: dr. Kormányos László jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Képviselő-testületének 2018. június 26. napi ülésére Tárgy: A DAREH i Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Kirendeltség neve Címe Telefonszáma fiók ség típusa Battonyai Kirendeltség 5830 Battonya, Petőfi tér 4. 06 (68) 556-090 nem nincs van igen nincs Békési kirendeltség

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1 A 2008. évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott Útmutató szerint (kivonat) 1 1.3. A Törvény 2009. január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a

Részletesebben

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint:

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX:

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX: A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVAÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE Kirendeltségek Békéssámsoni Kirendeltség:

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.)

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.) Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! I. 2013.

Részletesebben

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT

Részletesebben

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések 4. melléklet a 15/2005. (X.7.) KT számú rendelethez 1 1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Döntéshozatal

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva)

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva) Víziközmű technológiai víziközmű víziközmű hálózat település vagy neve funkciója megnevezése technológia típusa Hálózathossz (km) (tólig, mm), egyéb telepi kapacitás (m3/d) Üzem és ellátás biztonság vízmennyiség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1009-1/2014/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a jogi személyiségű

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK 2 Abádszalók, aut. áll. 15.50 1 Abádszalók, aut. áll. 6.15 * 10.00 8 Almáskamarás, aut. vt. 11.00 < 13.40 z13.40 6 Almáskamarás, aut. vt., 15.00 8 Ambrózfalva, kh. 5.20 3 Ambrózfalva, kh. 714.35 3 Baja,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 18-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. október 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer hulladékgazdálkodási koncepciójához csatlakozás Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Műszaki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácsterem

Részletesebben

Előterjesztés. A várható módosításokról: A hulladékgazdálkodás megszűnik kizárólagos önkormányzati feladatnak lenni.

Előterjesztés. A várható módosításokról: A hulladékgazdálkodás megszűnik kizárólagos önkormányzati feladatnak lenni. Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala Tisztelt Képviselő-testület! Ecsegfalva Község

Részletesebben

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata A reagáló képesség növelése érdekében a Békés megyében a 12 órás készenléti idejű területi és települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott

Részletesebben

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 11/2009.(III.12.) T.Gy. számú határozat

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-277-3/2015 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség (dr. Csige Gábor igazgatósági tag) II. határozat: minősített többség III. határozat: minősített többség IV. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata 2013. május hó 30-án (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Köszönti Kádasné Öreg Juliannát, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, aki a második napirendi pont előadója.

Köszönti Kádasné Öreg Juliannát, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, aki a második napirendi pont előadója. Tarhos Község Önkormányzata 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott soron következő, nyílt testületi üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére III-5 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27. napján tartandó ülésére Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 1-én tartandó ülésére. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 1-én tartandó ülésére. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ő l 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V264-8/2014. Előadó: Csernus stván Mell. : 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i ülésére

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-i ülésére Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Csorvás Város Önkormányzata

Részletesebben

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a./2013. (.) T.Gy. számú határozat alapján)

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról

Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: E-5388-7/2012 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Tájékoztató a Szentes

Részletesebben

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke F. 1. számú függelék Az működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke 1 Az

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg -1/8- MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KV-15a/2014 Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. december 14-től (vasárnap) a Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2012-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2011

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 1 Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105../2013. Tárgy: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i soron következő testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i soron következő testületi ülésén. 12/2013. ÖKÜ JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Lengyel György, Mórocz Lajos, Szemenyei Sándor, Pusztai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL amely létrejött az alábbi önkormányzatok között: Almáskamarás Községi Önkormányzata [adószám: 15347251-2-04, statisztikai

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. ikt. sz.: Témafelelős: Kiss Ferenc Tárgy: Dél Kelet Alföldi Régió Hulladékgazdálkodási Rendszer hez való csatlakozás

Részletesebben

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat Körös 1079 Budapest - Gyula Körös 1079 Budapest, Népliget - Komádi,kh. Volánbusz Körös 1079 bony, Kossuth tér - Szolnok,aut.áll Kunság Körös 1079 Szolnok, aut.áll. - Törökszentmiklós,aut.áll. Borsod, Jászkun,Volánbusz

Részletesebben

A 2013/S ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134

A 2013/S ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134 A 2013/S 203-350775 ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134 1 2 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Békéscsaba, 2005.

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013.

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013. A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013. Battonya szennyvíz minőség 8 4,7 0,5 1,2 4 0,5 30,5 49 2,8 A fejlesztéséhez szükséges pályázati előkészületek folyamatban Békés határérték 6,5-9

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROS- FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROS- FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI ÉS VÁROS- FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 45512018. Előadó: Moravszkyné Kalcsu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Jancsik Zoltán, Kovács Sándor, Mikulán László.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Jancsik Zoltán, Kovács Sándor, Mikulán László. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. napján 15.00 órai kezdettel, a városháza i irodájában megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére Tárgy: Víziközmű vagyon rendezése Sorszám: IV/12 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja:

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális. Hulladékgazdálkodási Társulás ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés júniusi 28-i ülésére

Duna-Vértes Köze Regionális. Hulladékgazdálkodási Társulás ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés júniusi 28-i ülésére Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. júniusi 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a megyében működő Duna Vértes Köze Regionális

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal. Hatósági Ellenőrzési Terve

A Békés Megyei Kormányhivatal. Hatósági Ellenőrzési Terve 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2. Iktatószám: BEB/04/110-7/2013. A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Ellenőrzési Terve 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatalának szervezeti

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző, Liker János aljegyző, 1 Városi Önkormányzat Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 11/2013. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor kezdődött közmeghallgatással

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT 3/a számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM ÉLELMISZER TERMÉKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére

Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére Magyar Államvasutak Zrt. Szolgálati menetrendkönyv a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletága részére 121. (Békéscsaba ) Kétegyháza Mezőhegyes Újszeged 125. Mezőtúr Orosháza Mezőhegyes Battonya mrh. 127. Vésztő Gyoma

Részletesebben

21. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

21. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-21/2013. iktatószám 21. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én (pénteken) délután

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A.) Módosítás 3. sz. Függelék A KÖRÖS VOLÁN Zrt., Békéscsaba jegy- és bérletárusító helyei 5. Gyula Autóbusz-állomás

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma:

Módosító okirat. Okirat száma: Okirat száma: Módosító okirat A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2014 június 30. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUM

DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUM Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/2F/09-11 DÖNTÉS-ELİKÉSZÍTİ DOKUMENTUM Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete január 28-i ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településekért projekttel kapcsolatos konzorciumi együttmőködési megállapodás módosítása Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Véleményezı bizottság:

Részletesebben

148/2015. /X.21./ számú képviselő-testületi határozat

148/2015. /X.21./ számú képviselő-testületi határozat 148/2015. /X.21./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2016. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2016. évi költségvetés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.:!. 94012015. Előadó: Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

DAKK Zrt. közlekedési termékek árusítására kijelölt postahelyek CSONGRÁD MEGYE

DAKK Zrt. közlekedési termékek árusítására kijelölt postahelyek CSONGRÁD MEGYE CSONGRÁD MEGYE Helyközi Hmvhely. Szentes Makó Csongrád Szeged bérlet 1. Apátfalva posta 6931 Apátfalva Templom utca 73. 2. Ásotthalom posta 6783 Ásotthalom Királyhalmi utca 32. 3. Baks posta 6768 Baks

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben