A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1"

Átírás

1 A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott Útmutató szerint (kivonat) A Törvény január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a jogállási szabályokat (és az Áht. néhány más előírását) január 1-től kell alkalmazni, míg a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat január 1-jétől. Utóbbi körben a évben a december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni. II A I. félévében meghozandó főbb intézkedések és határidők május 15-ig (..) intézményi társulásnak felül kell vizsgálnia a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból. A felülvizsgálat a költségvetési szervekre és a vagyonkezelésbe tartozó gazdálkodási szervezetekre egyaránt el kell végezni. Azokra a szervezetekre nézve azonban, amelyek a felülvizsgálat alapján a továbbiakban is gazdálkodó szervek maradnak, a Kt. június 1-ei besorolási szabályai nem vonatkoznak. Így évi átalakítási kötelezettség nincs sem a költségvetési szervek sem a gazdálkodó szervek tekintetében. Ha az irányító szerv úgy gondolja és jogszabályi akadálya nincs, akkor megfelelő döntés a jelenlegi helyzet rögzítése a költségvetési szervek új besorolásánál június 1.: ( ) azoknál a költségvetési szerveknél, melyek működése július 1-je után is indokolt, meg kell hozni a Törvényből adódó intézkedéseket: el kell végezni a költségvetési szervek Kt. szerinti besorolását és módosítani kell az alapító okiratokat (Kt. 44. (4) bekezdés) Az Alapító Okirat új tartalmát a Kt. 4. -a rögzíti. A szakfeladatok rendje január 1-jével változik, így a jelenlegi módosítást még a régi szakfeladat renddel kell elkészíteni, egyúttal azonban meg kell jeleníteni a január 1- től alkalmazandó új szakfeladat-rendet is. Az Alapító Okirat módosításáról rendeletben vagy határozatban kell rendelkezni (itt határozat) A kincstár június 30-ig bejegyzi az adatváltozásokat, ennek érdekében legkésőbb június 9-i határidővel meg kell küldeni a Kincstár részére; a módosításokat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot is. A törzskönyvi nyilvántartásba be nem jegyzett költségvetési szerv január 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik azzal, hogy általános jogutódja az irányító szerve (Kt. 44. (7) 1 Az anyag alján mellékelve a évi CV. törvény

2 III. A költségvetési szervek besorolása (Kt. 2. (1) a) alapító szerint ezen bekezdés alapján a DAREH helyi önkormányzati költségvetési szerv b) tevékenységük jellege szerint (Kt ) ez alapján a DAREH (megjegyzés amennyiben a társulás nem alapít külön költségvetési szervet, hanem saját maga végzi a közszolgáltatási tevékenységet, akkor a besorolást a tevékenység jellege szerint kell elvégezni, vagyis ebben az esetben közszolgáltató szerv típus valamelyikébe sorolandó a társulás (pl szennyvíz-beruházás lebonyolítására és üzemeltetésére létrehozott társulás esetén közüzemmé kell besorolni) közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül is közüzem c) feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint (Kt. 18. ) ez alapján a DAREH önállóan működő költségvetési szerv abban az esetben, ha január 1-jétől változtatni akar a költségvetési szerv belső szervezeti viszonyain, s ez érinti a fentiek szerinti besorolását, célszerű az a megoldás, hogy a június 1-jéig megalkotott rendeletben/határozatban és ennek alapján az alapító okirat módosításban a jelenlegi viszonyokat rögzíti, de már most megállapítja azt is, hogy egy későbbi időpontban ez hogyan változik. IV. A költségvetési szervek által végzett tevékenységek típusai Kiegészítő Kisegítő Vállalkozási A jogszabályi definíciók ezen tevékenységek forrását is megjelölik. Az Áht. 92. (+) bekezdése kimondja, hogy ezen tevékenység bevételeinek fedeznie kell a tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen és ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, sőt a kisegítő és vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is. A kisegítő és vállalkozási tevékenység fedezete teljes egészében támogatáson kívüli forrás lehet, vagyis a kisegítő, vállalkozási tevékenységre támogatás nem használható fel. A közüzem esetében valamennyi tevékenység bevételének az amortizációt is fedeznie kell. VI. A költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése A kt. 8. (7) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása az irányító szerv vezetőjének a hatásköre, más törvény eltérő rendelkezése hiányában.

3 VI. 3. Irányítási, felügyeleti, jogosítvány a költségvetési szervnél a jogi személyiséggel rendelkező társulás esetén a társulási tanács elnöke A költségvetési szerv alapító okiratában meg kell jelölni az alapítói jogokkal felruházott irányító szervet. Amennyiben - az irányítási jogok részét képező alapítói jogok és az egyéb irányítói jogok gyakorlására jogosult személy eltér, akkor mindkét irányításra jogosult szervet meg kell jelölni az alapító okiratban. Amennyiben a költségvetési szervnek csak felügyeleti szerve van, abban az esetben ezt a szervet (személyt) kell (felügyeleti szerve elnevezéssel) megjelölni az alapító okiratban.

4 Fentiek alapján az Alapító Okirat tervezete: Alapító Okirat 2 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 66. -a valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. Törvény 1. -a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki: A költségvetési szerv Neve: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH Önkormányzati Társulás) Székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Létrehozásáról rendelkező határozat (ok): Alaptevékenysége: Alaptevékenysége: Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása 2 A Törvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok végrehajtásához kiadott útmutató melléklete szerint 3 A január 1. napjától alkalmazandó új szakfeladat renddel

5 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése Felszíni víz szennyeződésmentesítése Épületek szennyeződésmentesítése Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek Egyéb speciális szennyezésellenőrzési tevékenységek Feladatai: szervezeti keretet biztosít a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszerének az önkormányzati hulladékgazdálkodási és közszolgáltatási rendszer közös rendszerének kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése, a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Kiegészítő, kisegítő tevékenysége: Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet. Illetékességi területe: A Társulást alkotó települési önkormányzatok közigazgatási területe

6 Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye: Sorsz. Név Székhely 1. Almáskamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5747 Almáskamarás, Dózsa György u Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ambrózfalva, Dózsa Gy. u Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Apátfalva, Templom u Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6623 Árpádhalom, Petőfi u Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5830 Battonya, Fő u Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5630 Békés, Petőfi Sándor út Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 5601 Békéscsaba, Szent István tér Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5946 Békéssámson, Hősök tere Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 5561 Békésszentandrás, Képviselő-testülete Hősök tere Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bélmegyer, Petőfi S. u Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5538 Biharugra, 12. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Erzsébet u Bucsa, Kossuth tér Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csabaszabadi, Apácai út Csanádalberti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádalberti, Fő u Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Felszabadulás u Csanádpalota Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen tér Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6647 Csanytelek, Volentér János tér Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csárdaszállás, 19. Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20. Derekegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfi S. u Csorvás, Rákóczi u Derekegyház, Kossuth u Dévaványa, Hősök tere /2007.(X.10.) TGy. sz. határozat 2 19/2008.(X.15.) TGy. sz. határozat

7 22. Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5624 Doboz, Kossuth tér Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5836 Dombegyház, Felszabadulás u Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5745 Dombiratos, Széchenyi u Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ecsegfalva, Fő u Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5742 Elek, Gyulai u Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6624 Eperjes, Petőfi u Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete Földeák, Szent László tér Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 5932 Gádoros, Kossuth u Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5925 Gerendás Petőfi u Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5734 Geszt Kossuth u Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5700 Gyula Petőfi tér Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Hódmezővásárhely, Kossuth tér Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hunya, Rákóczi út Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5673 Kamut, Petőfi S. utca Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5552 Kardos, Gyomai út Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5945 Kardoskút, 40. Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Március 15. tér Kertészsziget, Kossuth L. u Kétegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétegyháza, Fő tér Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétsoprony, Dózsa Gy. u Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 44. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5744 Kevermes, Jókai u Királyhegyes, Jókai u /2007.(X.10.) TGy. sz. határozat

8 45. Kisdombegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5837 Kisdombegyház, Kossuth u Körösnagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Körösnagyharsány, Kossuth tér Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5522 Köröstarcsa, Kossuth tér Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5536 Körösújfalu, Fő u Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5725 Kötegyán, Kossuth u Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6912 Kövegy, 51. Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kossuth u Kunágota, Rákóczi F. u Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lőkösháza, Eleki út Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarbánhegyes, Jókai u Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarcsanád, Templom tér Magyardombegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyardombegyház, Zalka Máté u Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó, Széchenyi tér Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-testülete Maroslele, Szabadság tér Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59. Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 60. Méhkerék Község Román Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 61. Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u Medgyesegyháza, Kossuth tér Méhkerék, Kossuth L. u Mezőgyán, Árpád u Mezőhegyes, 62. Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Kozma F. u Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőkovácsháza, Árpád u Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete 65. Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 66. Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6630 Mindszent, Köztársaság tér Murony, Földvári u Nagybánhegyes, Kossuth u /2008.(X.15.) TGy. sz. határozat 2 3/2008.(I.24.) TGy. sz. határozat 3 11/2007.(X.10. TGy. sz. határozat 4 Mártély Község december 31. napjával történő kilépését a Társulásból a Taggyűlés a 18/2008.(X.15.) TGy. sz. határozatával elfogadta.

9 67. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyér, Szabadság u Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykamarás Kossuth u Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagylak Petőfi u Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6622 Nagymágocs, Szentesi út Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5931 Nagyszénás, Hősök útja Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6612 Nagytőke, Széchenyi tér Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky u Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5534 Okány, Kossuth u Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5900 Orosháza, Szabadság tér Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5556 Örménykút, Dózsa Gy. u Pitvaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pitvaros, Kossuth u Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5720 Sarkad, Kossuth u Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5521 Szeghalom, Szabadság tér Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6635 Szegvár, Szabadság tér Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6821 Székkutas, Béke u Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6600 Szentes, Kossuth tér Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi Sándor u Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5675 Telekgerendás, Dózsa György u Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5940 Tótkomlós, Fő út Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5661 Újkígyós, Kossuth u /2008.(X.15) TGy. sz. határozat 2 6/2009.(I.15.) TGy. sz. határozat 3 3/2008.(I.24.) TGy. sz. határozat 4 11/2007.(X.10.) TGy. sz. határozat

10 90. Újszalonta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 91. Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 92. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 93. Zsadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5727 Újszalonta, Béke u Végegyháza, Széchenyi u Vésztő, Kossuth Lajos u Zsadány, Béke u. 82. Fenntartó és felügyeleti szervei: Az alapító és a későbbiekben csatlakozó önkormányzatok képviselő-testületei. Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege szerint: közszolgáltató közüzem Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció alapján: önállóan működő A pénzügyi gazdasági feladatokat a gesztor, Orosháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szerv vezetőjét, a Társulás Elnökét a Taggyűlés a Társulás Elnökségének tagjai sorából, az önkormányzati választási ciklus idejére választja meg a Taggyűlés jelenlévő tagjainak szavazati számához viszonyított többséggel. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatási jogviszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl megbízási). Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint a Taggyűlés és a Társulás Elnöksége jogkörébe tartozik. (A vagyongazdálkodás részletes szabályait a Társulási Megállapodás, a Szervezeti és Működési Szabályzat, és egyéb dokumentumok /belső szabályzatok/ tartalmazzák.) Képviselet: A DAREH Önkormányzati Társulás képviseletét a Társulás Elnöke, akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben meghatározott Elnökhelyettese látja el.

11 Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: % Orosháza, 2009 hó nap Záradék Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a..(testületek) határozatukban fogadták el: Sorsz. Települési Önkormányzat Képviselő-testülete: Elfogadó határozat száma: 1. Almáskamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 109/2005. (X.24.) Kt.h. 2. Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2006. (III. 16.) Kt.h. 3. Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 126/2007. (VIII. 28.) Kt.h. 4. Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 68/2005. (XI.30.) Kt.h. 5. Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2005. (X.27.) Kt.h. 6. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 268/2005. (XII.15.) Kt.h. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 21/2006. (I.26.) Közgy.h. 8. Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 106/2005. (XI.14.) Kt.h. 9. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 179/2005. (X.26.) Kt.h. 10. Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2007. (IX. 07.) Kt. h. 11. Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2005. (X.21.) Kt.h. 12. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 108/14/2005. (XII.19.) Kt.h. 13. Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2008. (IX.12.) Öv. h. 14. Csanádalberti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2006. (III. 16.) Kt. h. 15. Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 160/2005. (X.24.) Kt.h. 16. Csanádpalota Község Önkormányzat Képviselő-testülete 206/2005(X.25.) Kt.h. 17. Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 94/2005. (X.25.) Kt.h. 18. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2007. (VI. 14.) Kt. h. 19. Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 187/2005. (XI.30.) Kt.h. 20. Derekegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2005. (X.27.) Kt.h. 21. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 311/2005. (X.27.) Kt.h. 22. Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 228/2005. (XI.29.) Kt.h. 23. Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2005. (XI.9.) Kt.h. 24. Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2006. (II.23.) Kt.h.

12 25. Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2007. (VIII.30) Kt. h. 26. Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 270/2005. (XI.7.) Kt.h. 27. Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2005. (X.28.) Kt.h. 28. Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő- testülete 104/2005. (X.18.) Ö.h. 29. Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 77/2007. (V. 31.) Kt. h. 30. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 226/2005. (XI.30.) Kt.h. 31. Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 118/2005. (IX.26.) Kt.h. 32. Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2006. (II.13.) Kt.h. 33. Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2006. (II.23.) Ö.h. 34. Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2006. (II.27.) Kt.h. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 299/2007. (IV.27.) Kgy. 35. Közgyűlése h. 36. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 48/2007. (VI.13.) Kt. h. 37. Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2005. (XI.28.) Kt.h. 38. Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2005. (X.27.) Kt.h. 39. Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2005 (X.27.) Kt.h. 40. Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/44/2005. (X.26.) Kt.h. 41. Kétegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2006. ( ) Kt. h. 42. Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2007. (X. 09.) Kt. h. 43. Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2005. (X.27.) Kt.h. 44. Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2005. (X.28.) Kt.h. 45. Kisdombegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete 274/2005. (XII.29) Kdkt.h. 46. Körösnagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2008. (VIII.20.) Kt. h. 47. Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2005. (XI.24.) Kt.h. 48. Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 180/2005. (XII.7.) Kt.h. 49. Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2005. (XI.29.) Kt.h. 50. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2005(XII.30.)Kt.h. 51. Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2005. (X.13.) Kt.h. 52. Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2007. (X.29.) Kt. h. 53. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 416/2007. (VII: 31.) Kt. h. 54. Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2007. (IV. 26.) Kt. h. 55. Magyardombegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2008. (VIII.30.) MdKt. 56. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 212/2007. (V. 30.) MÖKT. h.

13 57. Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2007. (V. 30.) Kt. h. 58. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 139/2005. (XII.20.) Kt.h. 59. Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 292/2005. (X.25.) Kt.h. 60. Méhkerék Község Román Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 140/2005. (X.27.) Kt.h. 61. Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2006. (I.24.) Kt.h. 62. Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 248/2008. (IX.16.) Kt. h. 63. Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (II. 01.) Kt. h. 64. Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete 240/2005. (X.13.) Kt.h. 65. Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2005. (XI.21.) Kt.h. 66. Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2005. (X.6.) Kt.h. 67. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 64/2008. (VII.02.) Kt.h. 68. Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2008. (IX.18.) Kt. h. 69. Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2007. (XI. 4.) Kt. h. 70. Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 93/2005. (X.12.) Kt.h. 71. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 121/2005. (XI.17.) Kt.h. 72. Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2005. (XI.24.) Kt.h. 73. Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2007. (V. 22.) Kt. h. 74. Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 152/2005. (X.12.) Kt.h. 75. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 231/2005. (X.27.) Kt.h. 76. Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2005. (X.24.) Kt.h. 77. Pitvaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete 176/2007. (IX. 13.) Kt. h. 78. Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 122/2005. (X.27.) Kt.h. 79. Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 281/2005. (X.27.) Kt.h. 80. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 271/2005. (XI.24.) Kt.h. 81. Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete 113/2005. (X.21.) Kt.h. 82. Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 142/2005. (XII.19.) Kt.h. 83. Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 193/2005. (X.27.) Kt.h. 84. Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2005. (X.26.) Kt.h. 85. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 214/2005. (XI.18.) Kt.h. 86. Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2005. (XII.12.) Kt.h. 87. Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2005. (X.27.) Kt.h. 88. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 249/2005. (X.24.) Kt.h.

14 89. Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2005.(X.27.) Kt.h. 90. Újszalonta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2006. (II.14.) Kt.h. 91. Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2005. (XII.19.) Kt.h. 92. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 154/2005. (XI.28.) Kt.h. 93. Zsadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 182/2005. (XII.22.) KT.h. A Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében az Alapító Okiratot aláírásával látta el: Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Almáskamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ambrózfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testülete Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Békéssámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete

15 Biharugra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádalberti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csanádpalota Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csanytelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csorvás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Derekegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Doboz Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete

16 Elek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Eperjes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Képviselő- testülete Földeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gyula Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kamut Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardoskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete

17 Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétsoprony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kisdombegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete Körösnagyharsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kötegyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kunágota Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lőkösháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

18 Magyardombegyház Község Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Maroslele Község Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Méhkerék Község Román Kisebbségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mindszent Város Önkormányzat Képviselő-testülete Murony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagybánhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete

19 Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete Óföldeák Község Önkormányzat Képviselő-testülete Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pitvaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabadkígyós Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Székkutas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

20 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Újkígyós Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Újszalonta Község Önkormányzat Képviselő-testülete Végegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

21 2008. évi CV. Törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról Az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról a következő törvényt alkotja: A költségvetési szervek jogállása és létrehozása 1. A költségvetési szerv az államháztartás részét képező, e törvény szerint nyilvántartásba vett olyan jogi személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített állami, illetve önkormányzati feladatokat (a továbbiakban együtt: közfeladat) közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján, jogszabályban meghatározott szerv vagy személy irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratban megjelölt működési körben közfeladat-ellátási kötelezettséggel, éves költségvetéséből vagy költségvetési keretéből gazdálkodva végez. 2. (1) A költségvetési szervek és alapító szervük az alábbiak lehetnek: a) központi költségvetési szerv, társadalombiztosítási költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: központi költségvetési szerv), amelyet az Országgyűlés, a Kormány, a fejezetet irányító szerv - az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal kivételével - alapíthat; b) helyi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, a többcélú kistérségi társulás alapíthat; c) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján a települési, a területi kisebbségi önkormányzat, valamint a települési vagy a területi kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása alapíthat; d) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján az országos kisebbségi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása alapíthat; e) köztestületi költségvetési szerv, amelyet külön törvény alapján a köztestület alapíthat. (2) A költségvetési szerv létrehozásáról jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni. A határozatot az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint és - helyi önkormányzati költségvetési szerv és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv kivételével - a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni. A jogszabály (határozat) alapján alapító okiratot kell kiadni. Az alapító okiratot az alapító szerv adja ki, kivéve a törvény által létrehozott, vagy a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó, valamint a kormányrendelettel létrehozott költségvetési szervet, amelynek alapító okiratát az irányító szerv, a minisztériumét és a kormányhivatalét pedig a miniszterelnök adja ki. (3) Közösen hozhatnak létre költségvetési szervet: a) a fejezetet irányító szervek - kivéve az autonóm államigazgatási szervet és a kormányhivatalt -, b) az (1) bekezdés b)-d) pontjában megjelölt alapító szervek. (4) A költségvetési szerv az 5. szerinti nyilvántartásba való bejegyzésével, a bejegyzés napjával jön létre. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat) későbbi időpontot, törvény más időpontot is megállapíthat a létrejövetel napjaként. 3. (1) A költségvetési szerv a) a tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv (15. ) vagy közszolgáltató költségvetési szerv (16. ), b) a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint - a szakmai feladatellátás önállósága mellett - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagy önállóan működő költségvetési szerv (18. ). (2) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alatt működő közhatalmi költségvetési szerv csak külön törvény vagy kormányrendelet alapján, a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alatt működő közszolgáltató költségvetési szerv pedig - a honvédelemért felelős miniszter által történő alapítás és a vállalkozó közintézet alapítása kivételével - az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével alapítható. Ugyancsak az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges - a honvédelemért felelős miniszter által alapított költségvetési szerv és a vállalkozó közintézet kivételével - az említett közszolgáltató költségvetési szerv

22 átalakításához, megszüntetéséhez, valamint alapító okiratának a 4. (1) bekezdésének d), e), g) pontjában, továbbá (2) bekezdésének b) és c) pontjában foglaltakat érintő módosításához. (3) A 2. (1) bekezdésének c)-e) pontjában felsorolt alapító szerv csak közszolgáltató költségvetési szervet alapíthat. Köztestületi költségvetési szerv alapításához az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges, amennyiben az alapítás vagy a működtetés államháztartásból származó forrás igénybevételével történik. (4) A 2. (2) és (4) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók a költségvetési szerv átalakítására és megszüntetésére, a költségvetési szerv alapítói jogainak átadására, átvételére, továbbá a szerinti besorolás meghatározására is. (5) A költségvetési szervek alapításának, működésének és (1) bekezdés szerinti besorolásának szakmai, pénzügyi, gazdaságossági követelményeit és feltételeit külön törvény, illetve - a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szerv kivételével - a Kormány rendeletben határozza meg. 4. (1) Az alapító okirat tartalmazza a költségvetési szerv a) nevét, székhelyét, b) létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozást, c) jogszabályban meghatározott közfeladatát, d) alaptevékenységét, e) illetékességét (közhatalmi tevékenység esetén), illetve működési körét (közszolgáltató tevékenység esetén), f) irányító szervének nevét, székhelyét, g) a , valamint 18. szerinti besorolását, h) vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendjét, valamint i) foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (jogviszonyok) megjelölését. (2) Az alapító okirat - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az alábbiak fennállása esetén tartalmazza a költségvetési szerv a) közvetlen jogelődjének megnevezését, székhelyét, b) kisegítő és vállalkozási tevékenységei arányainak felső határát a szerv kiadásaiban, c) jogi személyiségű szervezeti egységének a 14. (2) bekezdésében meghatározott adatait, d) megszűnésének időpontját, illetőleg pontos feltételét, ha határozott időre, illetőleg bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozzák létre, valamint e) a külön jogszabályban kötelező kellékként előírtakat. A költségvetési szervek nyilvántartása 5. (1) A költségvetési szervekről a kincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet, amelynek külön jogszabályban meghatározott adatait interneten keresztül is elérhetővé és kereshetővé teszi. A kincstár nyilvántartás vezetésével kapcsolatos eljárásaira az e törvényben, valamint külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályai az irányadók azzal, hogy az eljárásban kizárt a méltányossági, valamint újrafelvételi eljárás. (2) A költségvetési szerv nyilvántartásba vételét az alapító szerv az alapító okirat kiadásától számított nyolc napon belül kérelmezi. A kincstár a létesítő jogszabálynak (határozatnak) és a 4. -ban előírtaknak megfelelő tartalmú, az arra jogosulttól származó alapító okirat benyújtása, valamint külön jogszabályban meghatározott adatok szolgáltatása alapján, azok beérkezésétől számított tizenöt napon belül veszi nyilvántartásba a költségvetési szervet, vagy - legfeljebb húsz napos határidő tűzésével - hiánypótlásra hívja fel az alapító, illetve az alapításra jogosult szervet. (3) A kincstár határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. Az alapító, illetve az alapításra jogosult szerv jogszabálysértésre hivatkozással a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a határozat felülvizsgálatát kérheti a Fővárosi Bíróságtól (a továbbiakban: bíróság). (4) A bíróság eljárása során felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye. A bíróság a feleket meghallgathatja. A kérelemről a bíróság - annak beérkezésétől számított - harminc napon belül, közigazgatási nemperes eljárásban végzéssel határoz. E határidő számításakor a hiánypótlásra felhívó végzés postára adásától (átadásától) a hiányok pótlásáig, illetőleg a hiánypótlás elmaradása esetén a hiánypótlásra biztosított határidő lejártáig eltelt idő nem vehető figyelembe. A bíróság a kincstár határozatát megváltoztathatja. A bíróság eljárására egyebekben a Polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló évi XVII. törvény 4. -át kell alkalmazni. A bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

23 (5) A költségvetési szerv alapító okiratának a 3. (4) bekezdésében foglaltakat magában nem foglaló módosítása a bejegyzés napjával válik hatályossá, kivéve, ha törvény más időpontot, vagy az alapító okirat módosítására irányuló kérelem későbbi időpontot állapít meg. (6) Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell annak a jóhiszeműségét, aki a költségvetési szervvel szemben a nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az ellenkező bizonyításáig a nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és a nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. Az adatok törlése esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn. (7) A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, valamint az alapító okirat nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, továbbá azok adatai elektronikus úton is hozzáférhetők. (8) Az alapító szerv e -ban foglalt jogait a Kormány vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó költségvetési szerv alapítása esetén az irányító szerv gyakorolja. (9) A rendészetért felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervekről, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról a kincstárnál nyilvántartásba vehető adatok körét, a kincstári nyilvántartásba nem vehető adatokat nyilvántartó szerv kijelölését, továbbá az ezen adatokra vonatkozó nyilvántartás sajátos eljárási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. A költségvetési szervek tevékenységei, irányítása és felügyelete 6. (1) A költségvetési szerv az éves költségvetése vagy költségvetési kerete alapján köteles közfeladatát ellátni és gazdálkodni. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési szerv számára az alapító szerv határozza meg és biztosítja a közfeladatai ellátásához szükséges vagyon használatát. (2) A költségvetési szerv feladatai ellátásának részletes, belső rendjét és módját - törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal - szervezeti és működési szabályzat állapítja meg, azzal, hogy a szervezeti egységekre vonatkozó részletszabályokat a szervezeti és működési szabályzatban vagy ügyrendben kell meghatározni. 7. (1) E törvény alkalmazásában a költségvetési szerv a) alaptevékenysége: a létrehozásáról rendelkező jogszabályban (határozatban) és az alapító okiratban a költségvetési szerv szakmai alapfeladataként meghatározott közhatalmi vagy közszolgáltató tevékenység; b) kiegészítő tevékenysége: az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységre meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység; c) kisegítő tevékenysége: az alaptevékenységétől eltérő, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység; d) vállalkozási tevékenysége: az alaptevékenységétől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára, nem kötelezően végzett termelő-, szolgáltató, értékesítő tevékenység. (2) Az (1) bekezdésben foglalt egyes tevékenységek - azok fennállása esetén - magukban foglalják az azokat közvetlenül támogató szellemi és fizikai (technikai) jellegű tevékenységeket is. (3) A költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával végzett valamennyi tevékenységét az (1) bekezdés szerintiek alapján be kell sorolni. (4) A költségvetési szerv kisegítő és vállalkozási tevékenysége a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdasági tevékenységnek minősül. 8. (1) E törvény alkalmazásában a) irányító szerv: a költségvetési szervvel, illetve annak gazdálkodásával kapcsolatos, a (2) bekezdésben, valamint külön jogszabályban meghatározott irányítási jogokkal felruházott szerv vagy személy; b) alapító szerv: a költségvetési szervvel kapcsolatos, a (2) bekezdés a) pontjában foglalt irányítási jogokkal felruházott - a 2. (1) bekezdésében felsorolt - szerv vagy személy; c) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve: a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv esetén a képviselő-testület (közgyűlés), a többcélú kistérségi társulás által alapított költségvetési szerv, valamint a jogi személyiséggel rendelkező társulás esetén a társulási tanács; d) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve: a települési, területi kisebbségi önkormányzati testület; e) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve: az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlése;

24 f) helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervének vezetője: a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv esetén a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a többcélú kistérségi társulás által alapított költségvetési szerv, valamint a jogi személyiséggel rendelkező társulás esetén a társulási tanács elnöke; g) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervének vezetője: a települési, területi kisebbségi önkormányzati testület elnöke; h) országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervének vezetője: az országos kisebbségi önkormányzat közgyűlésének elnöke. (2) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési irányítási jog (a továbbiakban: irányítási jog) a következő hatáskörök gyakorlásának jogát jelenti: a) költségvetési szerv alapítása, átalakítása, megszüntetése, továbbá költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása (a továbbiakban együtt: alapítói jogok), b) a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának megállapítása, d) a költségvetési szerv tevékenységének szabályszerűségi, pénzügyi, valamint teljesítmény-ellenőrzése, e) a fejezetet irányító szerv külön törvényben meghatározott, az államháztartás működésével és gazdálkodásával kapcsolatos jogainak gyakorlása, f) költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása, h) egyedi utasítás adása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. (3) Ahol jogszabály költségvetési szerv felügyeletét említi, azon törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés a)-e) pontjában, valamint ezekkel összefüggésben f) pontjában meghatározott hatáskörök együttesét kell érteni. (4) A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alatt működő költségvetési szerv (a továbbiakban: Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv) esetén törvény vagy kormányrendelet az irányítási jogkört korlátozhatja, a (2) bekezdésben foglalt hatáskörökkel vagy felügyeleti hatáskörrel más szervet vagy személyt ruházhat fel. (5) Törvény helyi önkormányzati költségvetési szervre vonatkozó irányítási jogot korlátozhat. Törvény, illetve törvény külön rendelkezése szerint önkormányzati rendelet a (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörökkel vagy felügyeleti hatáskörrel más szervet, személyt ruházhat fel. (6) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) hatálya alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó - a (2) és (3) bekezdésben foglalt - irányítási vagy felügyeleti jogok tekintetében a Ksztv.-ben, valamint külön törvényben foglaltak az irányadók. (7) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket az irányító szerv vezetője gyakorolja azzal, hogy a Ksztv. hatálya alá tartozó költségvetési szervek tekintetében a Ksztv. rendelkezései az irányadók. A helyi önkormányzati, a helyi kisebbségi, illetőleg országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges hatásköröket - amennyiben törvény másként nem rendelkezik - az (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti irányító szerv gyakorolja, kivéve a (2) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskört, melyet helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv vezetője gyakorol. (8) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a közszolgáltató költségvetési szervre vonatkozó (2) bekezdés szerinti irányítói jogok az ilyen szerv alapítására jogosult más szerv részére adhatók át, az alapító okirat egyidejű módosításával. Helyi önkormányzati vagy köztestületi közszolgáltató költségvetési szerv esetén a jogátadás további feltétele az alapító szervvel történő megállapodás megkötése. A költségvetési szervek átsorolása, átalakítása és megszüntetése 9. (1) E törvény alkalmazásában átsorolásnak minősül a költségvetési szerv szerinti típusának alapító szerv által történő megváltoztatása akként, hogy a) az ellátandó közfeladat jogszabály alapján történő megváltozása, alaptevékenységének alapító szerv általi megváltoztatása esetén módosul a költségvetési szerv által ellátandó aa) alaptevékenység 3. (1) bekezdésének a) pontja szerinti jellege,

25 ab) közszolgáltatás úgy, hogy emiatt szükségessé válik a szerv - a 16. (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti - besorolásának megváltoztatása, b) a 16. (1) bekezdésében foglaltak alapján a már működő közintézet költségvetési szerv vállalkozó közintézetként vagy vállalkozó közintézet közintézet költségvetési szervként történő besorolása válik szükségessé. (2) A költségvetési szerv átsorolása kizárólag az (1) bekezdésben megjelölt okok alapján lehetséges. (3) Amennyiben az átsorolás alapján a költségvetési szerv más foglalkoztatási törvény hatálya alá kerül, akkor a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 17/A. -ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25/A-25/C. -ában foglaltak alkalmazandók azzal, hogy a) az átadás időpontján az átsorolásra vonatkozó, 5. szerinti nyilvántartásba történő bejegyzés hatálybalépésének napját kell érteni, b) az átadót, illetve az átvevőt terhelő kötelezettségeket a munkáltató köteles teljesíteni. 10. (1) Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani. (2) Költségvetési szerv átalakítása a vele szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá. 11. (1) A költségvetési szerv átalakítása történhet egyesítéssel vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. A szétválasztás lehet különválás vagy kiválás. (2) Beolvadás esetében a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, és jogutódja az átvevő költségvetési szerv. (3) Összeolvadás esetében az egyesítendő költségvetési szervek megszűnnek, és jogutódjuk az átalakítással létrejövő új költségvetési szerv. (4) Ha az egyesítés több - a 2. (3) bekezdésében meghatározott - alapító szervhez tartozó költségvetési szervet érint, az alapító szervek közösen jelölik ki az új költségvetési szervet irányító szervet. (5) Különválás esetében a különváló költségvetési szerv megszűnik, és jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési szervek. (6) Kiválás esetében az a költségvetési szerv, amelyből a kiválás történik, az alapító okirat átalakító okirat alapján történő módosítását követően tovább működik, ezzel egyidejűleg az alapításra vonatkozó szabályok szerint egy új költségvetési szerv jön létre. 12. (1) Az alapító szerv köteles átalakítani vagy megszüntetni a költségvetési szervet, ha a) jogszabály - a szervre vagy a közfeladatra - ezt írja elő; b) a szerv által ellátott közfeladat iránti szükséglet megszűnt; c) a szerv a számára meghatározott közfeladatot legalább két éven át nem tudja ellátni, és ennek oka az irányító szerv által sem szüntethető meg; d) hatásvizsgálata alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthető; e) az ellátott tevékenységek között a kisegítő vagy a vállalkozási tevékenység mértéke legalább két éven át túllépi az alapító okiratban meghatározott arányt, és nincs lehetőség vagy indok a költségvetési szerv alaptevékenységének megváltoztatására vagy vállalkozó közintézeti formában való működésre; f) a működéshez szükséges pénzügyi fedezet legalább két éven át nem áll rendelkezésre vagy nem teremthető meg. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az Állami Számvevőszék, valamint a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén az államháztartásért felelős miniszter is javasolhatja az irányító szervnél a költségvetési szerv átalakítását, megszüntetését. (3) Az alapító szerv köteles a költségvetési szerv a) (1) bekezdés c) vagy e) pontja alapján, a harmadik évben történő megszüntetése esetén a közfeladat további ellátásáról vagy annak más szervezet részére történő átadásáról megfelelően gondoskodni, ideértve azokat az eseteket is, amikor közszolgáltatás ellátásával államháztartáson kívüli szervezetet bíznak meg; b) (1) bekezdés d) pontja alapján, más (új) szervezetben való feladatellátás melletti megszüntetése esetén a megszüntető jogszabályban (határozatban) kijelölni azt a szervezetet, amely a megszűnő költségvetési szerv feladatait a megszűnést követő naptól ellátja, vagy akként létrehozni új szervezetet, hogy az a költségvetési szerv megszűnését követő naptól megkezdhesse a működését. (4) A költségvetési szerv (1) bekezdés f) pontja alapján történő megszüntetésének feltétele a közfeladat-ellátási kötelezettség előzetes, harmadik évben történő felülvizsgálata. A felülvizsgálat alapján az alapító szerv a közfeladat elhagyásához szükséges (jogalkotásra irányuló) intézkedést köteles megtenni, vagy a közfeladatot más módon, illetve más szervezetben köteles ellátni a költségvetési szerv megszűnését követő naptól. Ez utóbbi irányadó a közfeladat elhagyásához szükséges (jogalkotásra irányuló) intézkedés eredménytelensége esetén is. (5) Helyi önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésének feltétele a közfeladat-ellátási kötelezettség előzetes felülvizsgálata, valamint, hogy a közfeladat további ellátásáról az alapító szerv más módon képes gondoskodni. Önkormányzati feladat ellátása esetén a költségvetési szerv megszüntetésekor rendelkezni lehet az önként vállalt feladat elhagyásáról.

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. 2. ALMÁSKAMARÁS 3. APÁTFALVA 4. 6. BAKS 7. 8. BALOTASZÁLLÁS 9. BATTONYA 10. 11. BÉKÉSCSABA 12. 13. 14. 16. BORDÁNY 17. BUCSA 18. CSABACSŰD 20. CSANÁDALBERTI 21. CSANÁDAPÁCA 24. CSÁRDASZÁLLÁS

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére III-3 Készítette: dr. Kormányos László jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Képviselő-testületének 2018. június 26. napi ülésére Tárgy: A DAREH i Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Ivóvízminőség-javító programmal BM EU Önerő Alapra pályázat benyújtása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/1 Döntéshozatal

Részletesebben

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Kirendeltség neve Címe Telefonszáma fiók ség típusa Battonyai Kirendeltség 5830 Battonya, Petőfi tér 4. 06 (68) 556-090 nem nincs van igen nincs Békési kirendeltség

Részletesebben

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.)

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.) Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! I. 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint:

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT CÉGBEMUTATÓ GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT A kilencvenes évektől kezdve két meghatározó cég tevékenykedik Békés megyében a hulladékgazdálkodás területén. A Tappe Kft. (1993) a hulladékszállítás és gyűjtésért,

Részletesebben

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX:

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX: A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVAÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE Kirendeltségek Békéssámsoni Kirendeltség:

Részletesebben

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések 4. melléklet a 15/2005. (X.7.) KT számú rendelethez 1 1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer,

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzatának. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA. (Alapító Okirat száma: 85/1995. (V. 17.) sz. Kth.

Kerekegyháza Város Önkormányzatának. Katona József Művelődési Ház és Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA. (Alapító Okirat száma: 85/1995. (V. 17.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Katona József Művelődési Ház és Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA (Alapító Okirat száma: 85/1995. (V. 17.) sz. Kth. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 38/2010. (II.24.)

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Döntéshozatal

Részletesebben

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva)

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva) Víziközmű technológiai víziközmű víziközmű hálózat település vagy neve funkciója megnevezése technológia típusa Hálózathossz (km) (tólig, mm), egyéb telepi kapacitás (m3/d) Üzem és ellátás biztonság vízmennyiség

Részletesebben

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu.

* 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

.../2009. (V.15.) Kgy. határozat 1. sz. melléklete Alapító okirat módosítás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi

.../2009. (V.15.) Kgy. határozat 1. sz. melléklete Alapító okirat módosítás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi Ruzsa Község Polgármesterétől 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/585-511, Fax.: 585-519 37-7/2009. Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okirat módosítása, egységes szerkezetbe

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére III-5 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27. napján tartandó ülésére Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 10/2009 Témafelelős: Gábor Valéria Ikt: 1004/2009 Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK 2 Abádszalók, aut. áll. 15.50 1 Abádszalók, aut. áll. 6.15 * 10.00 8 Almáskamarás, aut. vt. 11.00 < 13.40 z13.40 6 Almáskamarás, aut. vt., 15.00 8 Ambrózfalva, kh. 5.20 3 Ambrózfalva, kh. 714.35 3 Baja,

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a 11/2009.(III.12.) T.Gy. számú határozat

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácsterem

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

T/6573. számú. törvényjavaslat. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

T/6573. számú. törvényjavaslat. a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról Magyar Köztársaság Kormánya T/6573. számú törvényjavaslat a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-277-3/2015 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata 2013. május hó 30-án (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Köszönti Kádasné Öreg Juliannát, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, aki a második napirendi pont előadója.

Köszönti Kádasné Öreg Juliannát, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját, aki a második napirendi pont előadója. Tarhos Község Önkormányzata 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott soron következő, nyílt testületi üléséről

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr "\ l <- Budapest,

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. 7009 OKr \ l <- Budapest, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Főosztály Budapest, 7009 OKr

Részletesebben

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata A reagáló képesség növelése érdekében a Békés megyében a 12 órás készenléti idejű területi és települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 156/2013. (X. 31.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 156/2013. (X. 31.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 31-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS

Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Előkészítette: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Határozathozatal: I. határozat: egyszerű többség (dr. Csige Gábor igazgatósági tag) II. határozat: minősített többség III. határozat: minősített többség IV. határozat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 3-án elfogadott módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 1-én tartandó ülésére. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület június 1-én tartandó ülésére. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ő l 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i ülésére

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-i ülésére Tárgy: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Csorvás Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

Magyar joganyagok - Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum - alapító okirata, m 2. oldal Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek

Magyar joganyagok - Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum - alapító okirata, m 2. oldal Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek Magyar joganyagok - Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum - alapító okirata, m 1. oldal Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 08-8/08. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése

Részletesebben

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A DÉLKELET - ALFÖLD REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER LÉTREHOZÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg a./2013. (.) T.Gy. számú határozat alapján)

Részletesebben

Előterjesztés. A várható módosításokról: A hulladékgazdálkodás megszűnik kizárólagos önkormányzati feladatnak lenni.

Előterjesztés. A várható módosításokról: A hulladékgazdálkodás megszűnik kizárólagos önkormányzati feladatnak lenni. Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala Tisztelt Képviselő-testület! Ecsegfalva Község

Részletesebben

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 348/2009. (IX.25.) K.t. sz. h a t á r o z a t : Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

Részletesebben

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe

F. 1. számú függelék Az EDF DÉMÁSZ Zrt. működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke F. 1. számú függelék Az működési területe Egyetemes Villamos Energia Szolgáltatói Üzletszabályzat F.1. számú függeléke 1 Az

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 3/1. sz. melléklet Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a, a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. -a, továbbá a szakfeladatrendről

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben