A Békés Megyei Kormányhivatal. Hatósági Ellenőrzési Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Békés Megyei Kormányhivatal. Hatósági Ellenőrzési Terve"

Átírás

1 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2. Iktatószám: BEB/04/110-7/2013. A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Ellenőrzési Terve

2 Tartalomjegyzék 1. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatalának szervezeti egységei által megvalósítandó hatósági ellenőrzések Hatósági Főosztály Oktatási Főosztály 5 2. A Békés Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei által megvalósítandó ellenőrzések 8 1. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége.73 2

3 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE A Békés Megyei Kormányhivatal (székhelye: 5600 Békéscsaba, József Attila utca 2 4., alapító okiratának kelte és száma: április 2., XXII-3/1732/2 adóigazgatási azonosító száma: ; statisztikai számjele: törzsszáma: ) törzshivatalának érintett szervezeti egységei és szakigazgatási szervei a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/A., valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL tv. 91. (1) bekezdése alapján elkészítették a évre vonatkozó hatósági ellenőrzési tervüket, amely összefoglalva az alábbi. Az összevont ellenőrzésekre vonatkozó adatokat részletezve a Békés Megyei Kormányhivatal évi Összevont Ellenőrzési terve tartalmazza. 1. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatalának szervezeti egységei által megvalósítandó hatósági ellenőrzések 1.1. Hatósági Főosztály A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és az ágazati jogszabályok által előírt anyagi és eljárási szabályok érvényesülésének vizsgálata a jegyzők hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokban az alábbi településeken. I. félév: Dombiratos község a) A vizsgált ügykör: anyakönyvi ügyek. Az ellenőrzést végzi: Stübe Ferencné kormánytisztviselő; b) A vizsgált ügykör: kereskedelmi hatósági, szabálysértési ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Szeder Csilla kormánytisztviselő Almáskamarás Község a) A vizsgált ügykör anyakönyvi ügyek. Az ellenőrzést végzi: Stübe Ferencné kormánytisztviselő; b) A vizsgált ügykör: helyi adó, gépjárműadó ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Kulcsár Györgyi kormánytisztviselő Okány-Sarkadkeresztúr községek a) A vizsgált ügykör: anyakönyvi ügyek. Az ellenőrzést végzi: Stübe Ferencné kormánytisztviselő; 3

4 b) A vizsgált ügykör: kereskedelmi hatósági, szabálysértési ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Szeder Csilla kormánytisztviselő Gyula város A vizsgált ügykör: közlekedési igazgatási ügyek. Az ellenőrzést végzi: Csáky Hajnalka kormánytisztviselő Mezőkovácsháza város A vizsgált ügykör: építéshatósági ügyek. Az ellenőrzést végzi: Juhász Anikó kormánytisztviselő Dombegyház község A vizsgált ügykör: helyi adó, gépjárműadó ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Kulcsár Györgyi kormánytisztviselő Méhkerék község A vizsgált ügykör: helyi adó, gépjárműadó ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Kulcsár Györgyi kormánytisztviselő. II. félév: Kétegyháza Község A vizsgált ügykör: anyakönyvi ügyek. Az ellenőrzést végzi: Stübe Ferencné kormánytisztviselő Tarhos Község A vizsgált ügykör: anyakönyvi ügyek. Az ellenőrzést végzi: Stübe Ferencné kormánytisztviselő Magyarbánhegyes község a) A vizsgált ügykör: anyakönyvi ügyek. Az ellenőrzést végzi: Stübe Ferencné kormánytisztviselő; b) A vizsgált ügykör: helyi adó, gépjárműadó ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Kulcsár Györgyi kormánytisztviselő Kétsoprony község A vizsgált ügykör: anyakönyvi ügyek. Az ellenőrzést végzi: Stübe Ferencné kormánytisztviselő. 4

5 Elek város A vizsgált ügykör: kereskedelmi hatósági, szabálysértési ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Szeder Csilla kormánytisztviselő Vésztő város A vizsgált ügykör: kereskedelmi hatósági, szabálysértési ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Szeder Csilla kormánytisztviselő Gyomaendrőd város A vizsgált ügykör: közlekedési igazgatási ügyek. Az ellenőrzést végzi: Csáky Hajnalka kormánytisztviselő Tótkomlós város A vizsgált ügykör: helyi adó, gépjárműadó ügyek. Az ellenőrzést végzi: dr. Kulcsár Györgyi kormánytisztviselő Sarkad város A vizsgált ügykör: építéshatósági ügyek. Az ellenőrzést végzi: Kovács Éva kormánytisztviselő. Az ellenőrzés eszköze: helyszíni ellenőrzés, iratellenőrzés, nyilvántartások ellenőrzése. Az ellenőrizendő időszak valamennyi ellenőrzés kivéve a szabálysértési ügyek - esetében: január december 31. Az ellenőrizendő időszak szabálysértési ügyek esetén: január április 15. Az ellenőrzés lefolytatásának határideje: Az I. félévben végzett ellenőrzéseknél: június 30. A második félévben végzett ellenőrzéseknél: december 31. Felelős: Hatósági Főosztályvezető Oktatási Főosztály Törvényességi ellenőrzés A főosztály törvényességi ellenőrzési tevékenységét a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 34. -ában meghatározott rendelkezések alapján végzi. A megjelölt jogszabályhely alapján a kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének 5

6 törvényességi ellenőrzését, melynek eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. Az ellenőrzés végrehajtásának ideje: november február 19. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e. Az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályok: - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény, - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. Főbb ellenőrzési szempontok: - van-e a tevékenység folytatásához joga a fenntartónak, - összhangban áll-e az alapító okirat, a működés megkezdéséhez szükséges engedély és a pedagógiai program, - a nevelési-oktatási intézmény törvényes és szakszerű működése érdekében tett intézkedések vizsgálata, - a fenntartó által az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon biztosítja-e az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását, a minimális eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak meglétét, - a fenntartó által elkészített éves költségvetés biztosítja-e a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott feladatok ellátását, - egyházi fenntartó esetében a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásával kapcsolatos eljárás törvényessége, - a nevelési-oktatási intézmény vezetője alkalmazásának törvényessége, - vizsgálta-e a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény nevelési programjában, pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a szakmai munka eredményességét, - a fenntartó a döntései meghozatalakor betartja-e az előírt egyeztetési kötelezettségét. A törvényességi ellenőrzés lefolytatása során a Nkt. 34. (4) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni, valamint a Nkt. 86. (7) bekezdése alapján a Nkt. 86. (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat. 6

7 Ellenőrzött időszak: a 2012/2013. tanévnek az ellenőrzés időpontjáig eltelt részében keletkezett dokumentumok, az ebben az időszakban megtett fenntartói intézkedések. Az ellenőrzés módszere: pontban meghatározott intézmények tekintetében az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumok bekérése, elemzése. Az ellenőrzés vezetője: Tóth Imre főosztályvezető Az ellenőrzést végzi: az ellenőrzött intézmény típusának megfelelően Szabó Ágnes, Krauszné Simon Nóra, Belleli Anna vagy Magyar István. Az ellenőrzési csoport vezetője: dr. Vladár Mónika Iratbekérés, dokumentumelemzés módszerével ellenőrzésre kerülő intézmények, az iratbekérés időpontja Sorszám Intézmény neve Székhelye Fenntartó neve, címe 1. Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 2. Selyem Úti Óvoda 3. Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 4. Vásártéri Óvoda 5. Tulipános Óvoda 6. Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7. Forrás Református Óvoda Tótkomlósi Evangélikus Óvoda Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat 5830 Battonya, Fő u Gyomaendrőd, Selyem u Kétsoprony, Dózsa u Gyomaendrőd, Vásártéri ltp Gyomaendrőd, Polyákhalmi u Orosháza, Előd u Orosháza, Lehel u Tótkomlós, Aradi u Dunaújváros, Kőris u. 17. Szeged-Csanádi Egyházmegye (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. (5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.) Szeged-Csanádi Egyházmegye (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1.) Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. (5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1.) Orosházi Református Egyházközség (5900 Orosháza, Könd u. 5.) Orosházi Református Egyházközség (5900 Orosháza, Könd u. 5.) Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség (5940 Tótkomlós, Luther u 1.) Humán-Pszicho 2002 Oktató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (2421 Nagyvenyim, Határvölgyi u. 39.) Az iratbekérés időpontja

8 10. Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5919 Pusztaföldvár, Táncsics u. 65. Szeged-Csanádi Egyházmegye (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5900 Orosháza, Eötvös tér 2. Szeged-Csanádi Egyházmegye (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda 5830 Battonya, Fő u Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (5700 Gyula, Eminescu u. 1.) Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda 5830 Battonya, Hunyadi u. 54. Szerb Országos Önkormányzat (1055 Budapest V. ker., Falk M. u. 3. II. em.) A nevelési-oktatási intézmények működésére tekintettel az Oktatási Főosztály ellenőrzési terve nem naptári évekre, hanem tanévekre szól, ezért a 2013/2014. tanévre vonatkozó törvényességi ellenőrzés évre eső részével az Ellenőrzési Terv kiegészítésének határideje: szeptember hó 30. napja Hatósági ellenőrzés A tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 9. (7) bekezdése alapján az alábbi hatósági ellenőrzéseket kell évben elvégezni: március 1. és május 31. között hatósági ellenőrzés keretében kell a) ellenőrizni a középiskolákban az iskolai tanügyi dokumentumok alapján a középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgákra történt jelentkezések módját, b) megvizsgálni a január 1-jétől a megyei intézményfenntartó központok fenntartásába került közoktatási intézményekben a tanügyi nyilvántartásokra alapozva az intézmények jogszerű működésének feltételeit. A vizsgálatot a Hivatal szakmai irányításával a kormányhivatalok folytatják le az országos szakértői névjegyzéken szereplő szakértők bevonásával. Az ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal június 30-ig megküldi az oktatásért felelős miniszter részére. 2. A Békés Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei által megvalósítandó ellenőrzések Az egyes szakigazgatási szervek a szakigazgatási szerv vezetője által meghatározott ellenőrzési terveit a jelen Ellenőrzési Terv függelékei tartalmazzák az alábbiak szerint. 1. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala 3. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 4. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága 5. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 6. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve 8. függelék: Békés Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 8

9

10 2.1. Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 1. függelék A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala nevében a évre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXVI. tv. 3. (2) bekezdés valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. ( XII. 21.) Korm. rendelet 6/A. és 6/B. alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 67. o) pontja szerinti szakmai irányító szerv által évre kiadott országos hatósági ellenőrzési terve alapján a jegyző, a járási hivatal és a járási gyámhivatal I. fokú hatósági tevékenysége jogszerűségének ellenőrzésére valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók illetve a szociális szolgáltatók és intézmények és a szociális foglalkoztatás hatósági ellenőrzésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 91. (1) bekezdése szerint az alábbi ellenőrzési tervet adom ki Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztálya által végrehajtott ellenőrzések rendje A járási gyámhivatalok törvényességi ellenőrzési terve. Járási gyámhivatal feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások törvényességi ellenőrzése. A törvényességi ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály: A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése. A törvényességi ellenőrzésért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. A törvényességi ellenőrzés végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Vámos Viktória a Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetője. A törvényességi ellenőrzés: A járási gyámhivatal feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

11 évi XXXI. törvény (Gyvt.), a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) alkalmazásának vizsgálata törvényességi ellenőrzés keretében. A törvényességi ellenőrzési időszak: év január hó év december hó 31. A törvényességi ellenőrzés alá vont járási gyámhivatalok: Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási gyámhivatal. A törvényességi ellenőrzés eszköze, módszere: Helyszínen irat-ellenőrzéssel. A törvényességi ellenőrzés lezárása: A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője az ellenőrzési időszak lezárását követő 30. napig terjeszti fel a törvényességi ellenőrzési jelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére Kiemelt célvizsgálatok. 1./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 51. (2) bekezdés 2b) pont alapján a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes ügyfél nyilatkozatának törvényes képviselő szükséges aláírása esetén valamint az 53. (4b) bekezdés alapján a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személy tanúkénti meghallgatásával kapcsolatban felmerült érdekellentét miatt a gyámhatóság általi képviselet ellátásának vizsgálata. A kiemelt célvizsgálatért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Vámos Viktória a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetője. A kiemelt célvizsgálattal érintett időszak: 11

12 2013. év január hó 1. napjától év december hó 31. napjáig terjedő időtartam. A kiemelt célvizsgálat módszertana: Adatkéréssel, iratellenőrzéssel. A járási hivatal járási gyámhivatalának vezetője minden hónap utolsó munkanapján a kiemelt célvizsgálat tárgyáról írásbeli összefoglaló jelentését a tárgyi ügyirattal együtt terjeszti fel a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető részére. A kiemelt célvizsgálat alá vont járási gyámhivatalok: Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási gyámhivatal. A kiemelt célvizsgálat lezárása: A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült összefoglalót a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője január hó 31. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 2./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: A gondnokság alatt álló személyek érdekében a hivatásos gondnoki feladatok ellátásának év február hó 1. napján fennálló feltételrendszerének megyei szintű vizsgálata. A kiemelt célvizsgálatért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Vámos Viktória a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetője. A kiemelt célvizsgálat módszertana: A szakmai irányító szerv által meghatározott adatszolgáltatással. A kiemelt célvizsgálat lezárása: A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült összefoglaló táblázatot a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője február hó 15. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 12

13 3./ A kiemelt célvizsgálat tárgya: Az átmeneti nevelésbe vett 9 év alatti gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánítása érdekében hivatalból vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslatára tett I. fokú gyámhatósági intézkedések során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.), a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.), a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) alkalmazásának vizsgálata. A kiemelt célvizsgálatért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Vámos Viktória a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetője. A kiemelt célvizsgálattal érintett időszak: év január hó 1. napjától év december hó 31. napjáig terjedő időtartam. A kiemelt célvizsgálat módszertana: Adatkéréssel, iratellenőrzéssel. A Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának vezetője minden hónap utolsó munkanapján írásbeli összefoglaló jelentést készít a kiemelt célvizsgálat tárgyáról, amelyet a tárgyi ügyirattal együtt terjeszt fel a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető részére. A kiemelt célvizsgálat alá vont járási gyámhivatal: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdése alapján, a megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal. A kiemelt célvizsgálat lezárása: A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült összefoglalót a Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője január hó 31. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 13

14 4./A kiemelt célvizsgálat tárgya: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 75. (1) bekezdés alapján gyermek magántanulóvá nyilvánítása iránti ügyekben a gyermekjóléti szolgálat és a járási gyámhivatal véleményadásának vizsgálata. A kormányhivatal és az iskola igazgatójának a járási gyámhivatal és a gyermekjóléti szolgálat véleményével egyező döntéseinek vizsgálata. Az iskoláztatási támogatás szünetelésével érintett magántanulóvá vált gyermek esetén a gyermekjóléti szolgálat és a járási gyámhivatal véleményének kikérése iránti vizsgálat. A kiemelt célvizsgálatért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Vámos Viktória a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetője. A kiemelt célvizsgálattal érintett időszak: év január hó 1. napjától év június hó 15. napjáig terjedő időtartam. A kiemelt célvizsgálat módszertana: Adatkéréssel, iratellenőrzéssel. A kiemelt célvizsgálat alá vont járási gyámhivatalok: Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási gyámhivatal. A járási hivatal járási gyámhivatalának vezetője a kiemelt célvizsgálat érintett időszak minden hónapjának utolsó munkanapján valamint az utolsó hónap 15. napján a kiemelt célvizsgálat tárgyáról a gyermekjóléti szolgálattól kért adatszolgáltatást is magában foglaló írásbeli összefoglaló jelentést és a tárgyi ügyiratot felterjeszti a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető részére. A kiemelt célvizsgálat lezárása: A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült összefoglalót a Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője július hó 15. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztálya részére. 14

15 A jegyző I. fokú gyámhatósági tevékenységének jogszerűségi ellenőrzése. Az ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály: A szociális és gyámhivatal, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 13. a) pontja valamint a 14. (1) bekezdés a) pontja. Az ellenőrzésért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Vámos Viktória a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetője. Az ellenőrzés tárgya: A jegyzői hatáskörbe tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és óvodáztatási támogatás iránti I. fokú gyámhatósági ügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.), a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) alkalmazásának vizsgálata. Az ellenőrzés típusa: Átfogó ellenőrzés. Az ellenőrzés formája: Jogszerűségi ellenőrzés. Az ellenőrzés módszertana: Szúrópróbaszerűen irat-ellenőrzéssel. Az ellenőrzés által érintett időszak: év január hó év december hó 31. Az ellenőrzések ütemezése havi bontásban: 15

16 Ütemezés év havi bontás Jegyző I. negyedév február 1.-március 31. Ecsegfalva Község Jegyzője 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. II. negyedév április 1.-június 30. Kétsoprony Község Jegyzője 5674 Kétsoprony, Dózsa György út 11. III. negyedév július 1.- szeptember 30. Okány Község Jegyzője 5534 Okány, Kossuth u. 16. IV. negyedév október 1. december 31. Telekgerendás Község Jegyzője 5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 13. Az ellenőrzés lezárása: A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője az ellenőrzési időszak lezárását követő 30. napig terjeszti fel az ellenőrzési jelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátás hatósági ellenőrzési terve. Hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály: A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóságok szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. és 15.. Hatósági ellenőrzés lefolytatásnak eljárásrendjét meghatározó jogszabály: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) Hatósági ellenőrzésért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. Hatósági ellenőrzés végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: 16

17 Dr. Vámos Viktória a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály osztályvezetője. Hatósági ellenőrzés végrehajtásáért felelős kormánytisztviselő neve és hivatali beosztása: Zubán Mária gyermekvédelmi szakreferens (megbízólevéllel), Benkőné Labancz Ilona gyermekvédelmi szakreferens (megbízólevéllel), Máthé Tímea gyermekvédelmi szakreferens (megbízólevéllel). Hatósági ellenőrzés tárgya: Békés megyében működő a jelen ellenőrzési tervben nevesített gyermekjóléti, gyermekek napközbeni ellátási, gyermekek átmeneti gondozási, otthont nyújtó ellátási, utógondozói ellátási és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási szolgáltatást nyújtó állami, egyházi és nem állami fenntartók által fenntartott intézmények a jogerős működési engedélyben foglaltaknak valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénynek (Gyvt.), a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletnek, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek megfelelő működés hatósági ellenőrzése. A hatósági ellenőrzés a fenntartó valamennyi intézményére és területi irodájára kiterjed. Hatósági ellenőrzés eszköze: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 89. b) pontja alapján helyszíni ellenőrzéssel. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó hatósági ellenőrzésének ütemezése: A jelen ellenőrzési tervben nevesített szolgáltatók által valamint az állami, egyházi és nem állami fenntartók által fenntartott intézmények útján nyújtott gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekek napközbeni ellátási, gyermekek átmeneti gondozási tevékenységnek a Korm. r. 14. (1) bekezdésében meghatározott évre eső kétévente esedékes hatósági ellenőrzése. A jelen ellenőrzési tervben nevesített szolgáltatók által valamint az állami, egyházi és nem állami fenntartók által fenntartott intézmények útján nyújtott gyermekjóléti szolgáltatási, gyermekek napközbeni ellátási, gyermekek átmeneti gondozási tevékenységnek a Korm. r. 15. (1) bekezdésében meghatározott évre eső négyévente esedékes ellenőrzése. ( M betűjellel jelölve) 17

18 Gyermekjóléti szolgáltatások közül az önálló gyermekjóléti szolgáltató, gyermekjóléti szolgálat hatósági ellenőrzésének ütemezése: Ütemezés: év havi bontásban I. negyedév február 1. március 31. II. negyedév április 1. június 31. III. negyedév július 1. szeptember 31. IV. negyedév október 1. december 31. BÉKÉS MEGYE Fenntartó neve: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Köröstarcsa Község Önkormányzata Békés Város Önkormányzata Kaszaper Községi Önkormányzat Nagykamarás Község Önkormányzata Almáskamarás Község Önkormányzata Kunágota Község Önkormányzata Dombegyház Község Önkormányzata Kisdombegyház Község Önkormányzata Magyardombegyház Község Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzata Szabadkígyós Község Önkormányzata Újkígyós Város Önkormányzata Battonya Város Önkormányzata Mezőhegyes Város Önkormányzata Medgyesbodzás Község Önkormányzata Intézmény neve és székhelye: Humánszolgáltató Központ Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. Területi Iroda: Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. Végegyháza, Széchenyi u. 21. Alapszolgáltatási Központ Köröstarcsa, Kossuth tér 2. Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Békés, Jantyik M. u.1. Területi iroda: Tarhos, Petőfi u. 29. Humánszolgáltató és Gondozási Központ Kaszaper, Árpád u. 19. Gyermekjóléti Szolgálat Nagykamarás, Kossuth u. 2. Gyermekjóléti Szolgálat Almáskamarás, Dózsa Gy. 54. Gyermekjóléti Szolgálat Kunágota, Rákóczi u. 6. Gyermekjóléti Szolgálat Dombegyház, Aradi u. 1. Gyermekjóléti Szolgálat Kisdombegyháza, Kossuth u. 81. Gyermekjóléti Szolgálat Magyardombegyház, Zalka M. u. 61. Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyomaendrőd, Fő u Területi iroda: Hunya, Rákóczi u. 19. Csárdaszállás, Petőfi u. 17. Szociális Alapszolgáltatási Központ Szabadkígyós, Kossuth tér 5. Ezüstág Gondozási Központ Újkígyós, Arany J. u. 45. Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya, Hunyadi u. 65. Alapszolgáltatási Központ Mezőhegyes, Kossuth u. 20. Gyermekjóléti Szolgálat Medgyesbodzás, Széchenyi u. 45. Gyermekek napközbeni ellátására irányuló szolgáltatások közül bölcsőde, önálló családi napközi és a gyermekek átmeneti gondozásra irányuló szolgáltatások közül gyermekek 18

19 átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, helyettes szülői ellátás hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona hatósági ellenőrzésének ütemezése: Ütemezés év havi bontásban I. negyedév február 1. március 31. II. negyedév április 1. június 31. BÉKÉS MEGYE Fenntartó neve Körösladány Város Önkormányzat Mezőberény Város Önkormányzata Füzesgyarmat Város Önkormányzata Szeghalom Város Önkormányzata Mezőberény Református Egyház Mezőberény Református Egyház Vidám Gyermekkor Gyermekjóléti Közhasznú Nonprofit Kft. Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Doboz Város Önkormányzata Tótkomlós Város Önkormányzata Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Sarkad Város Önkormányzata Csodacsalád Halas Kistérségi Egyesület Csodacsalád Halas Kistérségi Egyesület Intézmény neve és székhelye Körösladány Város Önkormányzat Zöldág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Körösladány, Arany J. u. 7. Mezőberény Város Önkormányzata Bölcsődéje Mezőberény, Puskin u. 11. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Bölcséje Füzesgyarmat, Mátyás u. 29. Szeghalom Város Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szeghalom, Kossuth u. 5. Mezőberény Református Egyház Családi Napközi 1. Mezőberény, Csabai út 2. Mezőberény Református Egyház Családi Napközi 2. Mezőberény, Csabai út 2. Vidám Gyermekkor Gyermekjóléti Közhasznú Nonprofit Kft. Micimackó Otthona Családi Napközi Békéscsaba, Diófás u. 36. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, 2. sz. Bölcsőde Békés, Bajza u. 1. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, 3. sz. Bölcsőde Békés, Rákóczi u. 16. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, Földvár Bölcsőde Békés, Fábián út 25/A. Gondozási Központ Bölcsődéje Doboz, Ady E. u. 9. Tótkomlós Város Önkormányzata Bölcsőde Tótkomlós, Zámenhoff u. 2. Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Aprók Kertje Bölcsőde Szarvas, Kossuth u. 19. Sarkad Város Önkormányzat Bölcsődéje Sarkad, Kossuth u. 15. Csodacsalád Halas Kistérségi Egyesület Cserebogár Családi Napközi és Fejlesztő Műhely 1. Csodacsalád Halas Kistérségi Egyesület Cserebogár Családi Napközi és Fejlesztő Műhely 2. 19

20 III. negyedév július 1. szeptember 31. IV. negyedév október 1. december 31. Békéscsaba és Környéke Többcélú Kistérségi Tárulás Békéscsaba Békéscsaba és Környéke Többcélú Kistérségi Tárulás Békéscsaba Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Tiszta Életért Alapítvány Békéscsaba Vidék Hangulata Közhasznú Nonprofit Kft. Battonya Magyarbánhegyes Község Önkormányzata Mezőberény Város Önkormányzata Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Orosháza Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Újkígyós Város Önkormányzata Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Egyesület Mágikus Család Nonprofit Kft. Mágikus Család Nonprofit Kft. CSIBÉSZKE A Kisgyermekek Békéscsaba Életfa Szociális Szolgáltató Központ Családok Átmeneti Otthona Békéscsaba, Bartók B. u. 24. (M.) Békéscsaba Életfa Szociális Szolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthona Békéscsaba, Bartók B. u. 24. (M.) 1. sz. Csemeteház Bölcsőde Gyula, Leiningen u sz. Tipegők-Topogók Bölcsőde Gyula, Széchenyi u. 78. MAGIC LAND Angol Családi Napközi Békéscsaba, Szőlő u. 31. Családi Napközi Magyardombegyház, Zalka M. u. 25. Magyarbánhegyes Humánszolgáltató Központ Önálló helyettes szülői ellátás Magyarbánhegyes, Kossuth u. 70. (M.) Mezőberény Város Önkormányzata Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény, Petőfi u. 27. önálló helyettes szülői ellátása (M.) Sarkad és Környéke Többcélú Társulás Kistérségi Humánszolgáltató Központ Sarkad, Árpád fejedelem tér 2. helyettes szülői hálózata (M.) Orosháza Város Önkormányzata Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Bölcsőde Orosháza, Zöldfa u Dévaványa Város Önkormányzata Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézményegység Bölcsőde Dévaványa, Kossuth u. 5. Újkígyós Város Önkormányzata Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Bölcsőde Újkígyós, Petőfi u. 44. Gyermekeink Mosolyáért Közhasznú Egyesület Aprajafalva 2. Családi Napközi Orosháza, Szabó Dezső u. 68/A. Mágikus Család Nonprofit Kft. JAMIE Családi Napközi Orosháza, Rákóczi u. 5. Mágikus Család Nonprofit Kft. Rózsaszín Párduc Családi Napközi Orosháza, Vörösmarty u. 7. CSIBÉSZKE A Kisgyermekek 20

21 Egyéniségfejlesztéséért Alapítvány Tulipános Óvoda Oktató Nonprofit Kft. Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Békés Város Önkormányzata Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Egyéniségfejlesztéséért Alapítvány CSIBÉSZKE CSALÁDI NAPKÖZI Orosháza, Kiss E. u. 16. (M.) Tulipános Óvoda Oktató Nonprofit Kft. Családi Napközi és Játszóház Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Békéscsaba Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsaba, Szabadság tér 9. helyettes szülői hálózat (M.) Békés Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatási Központ Békés, Jantyik u. 1. önálló helyettes szülői ellátás (M.) Gyula és Környéke Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény önálló helyettes szülői ellátás, Gyula, Jókai u. 30. (M.) Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások hatósági ellenőrzésének ütemezése: A jelen ellenőrzési tervben nevesített szolgáltatók által valamint az állami, egyházi és nem állami fenntartók által fenntartott intézmények útján nyújtott otthont nyújtó ellátási, utógondozói ellátási és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási szolgáltató tevékenységnek a Korm. r. 14. (1) bekezdésében meghatározott évre eső évente esedékes ellenőrzése. Gyermekvédelmi szakellátások közül otthont nyújtó ellátások, utógondozói ellátások és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatások hatósági ellenőrzésének ütemezése: BÉKÉS MEGYE Ütemezés év havi bontásban I. negyedév február 1.-március 31. II. negyedév április 1. június 31. Fenntartó neve Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézmény neve és székhelye Magyarbánhegyes: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ 2 telephely (lakásotthon) Békéscsaba: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ székhely (területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, nevelőszülői hálózat, külső férőhelyeken nyújtott utógondozói ellátás, különleges gyermekotthon) 21

22 III. negyedév július 1. szeptember 31. IV. negyedév október 1. december 31. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság SOS- Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa Elek: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ 2 telephely (lakásotthon) Békés: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ 4 telephely (lakásotthon) Tarhos: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ 1 telephely (lakásotthon) Dévaványa: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ 1 telephely (gyermekotthon) Gyula: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ 3 telephely (lakásotthon) Battonya: SOS- Gyermekfalu (nevelőszülői hálózat) Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztálya által végrehajtott ellenőrzések rendje A járási hivatal I. fokú hatáskörébe tartozó szociális feladatok törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési terve. A törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó jogszabály: A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdés. A törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. A törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Kutyikné Tímár Gabriella a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Hatósági és Ellenőrzési Osztályának osztályvezetője. A törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés végrehajtásáért felelős kormánytisztviselő neve és hivatali beosztása: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix II. fokú szociális ügyintéző. 22

23 A törvényességi ellenőrzés: A járási hivatal I. fokú szociális hatósági feladat- és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv (Ket.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Sztv.) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával végzi. A szakszerűségi ellenőrzés: A járási hivatal I. fokú szociális hatósági feladat- és hatáskörében a szakmai feladatok végrehajtását a jogszabályok, a belső szabályzatok és vezetői rendelkezések megtartásával végzi. A törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési időszak: év január hó év december hó 31. A törvényességi és szakszerűségi törvényességi ellenőrzés alá vont járási hivatalok: Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási hivatal. A törvényességi és szakszerűségi ellenőrzés eszköze, módszere: Szúrópróbaszerűen iratellenőrzéssel. A törvényességi és szakszerűségi törvényességi ellenőrzés lezárása: A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője az ellenőrzési időszak lezárását követő 30. napig terjeszti fel az ellenőrzési jelentést az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. A törvényességi és szakszerűségi törvényességi ellenőrzés ütemezése: Ütemezés év havi bontásban I. negyedév február 1.-március 31. Békési Járási Hivatal 5630 Békés, Kossuth u. 3. Járási hivatal neve és székhelye Békéscsabai Járási Hivatal 5600 Békéscsaba, Szabadság tér II. negyedév április 1.-június 30. Gyulai Járási Hivatal 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 23

24 Gyomaendrődi Járási Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. III. negyedév július 1.- szeptember 30. Mezőkovácsházai Járási Hivatal 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Orosházi Járási Hivatal 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. Sarkadi Járási Hivatal 5720 Sarkad, Szent István tér 7. IV. negyedév április 1.-június 30. Szarvasi Járási Hivatal 5540 Szarvas, Szabadság u Szeghalmi Járási Hivatal 5520 Szeghalom, Nagy Miklós u A kiemelt célvizsgálat. A kiemelt célvizsgálat tárgya: A járási hivatalhoz kerülő szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyek átadás-átvételének vizsgálata figyelemmel a felmerült problémákra és azok megoldására. A kiemelt célvizsgálatért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: A Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Hatósági és Ellenőrzési Osztály osztályvezetője. A kiemelt célvizsgálattal határideje: év június hó 30. napja. A kiemelt célvizsgálat módszertana: 24

25 A járási hivatal hivatalvezetője a kiemelt célvizsgálat tárgyáról írásbeli összefoglaló jelentését az átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és mellékleteivel együtt felterjeszti a kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető részére. A kiemelt célvizsgálat alá vont járási hivatalok: Békés megyei székhellyel rendelkező valamennyi járási hivatal. A kiemelt célvizsgálat lezárása: A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült összefoglalót a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Hatósági és Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője július hó 31. napjáig felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Segélyek és Támogatások Főosztálya részére A kiemelt célvizsgálat. A kiemelt célvizsgálat tárgya: A jegyzői hatáskörbe tartozó aktív korúak ellátására vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel a jövedelem- és vagyonvizsgálatok jogszerűségére, továbbá a szünetelési szabályok érvényesülésére. A kiemelt célvizsgálat során vizsgált jogszabályok: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Sztv.) és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet. A kiemelt célvizsgálatért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Dr. Jelenka Gyöngyi a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának hivatalvezetője. A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős vezető neve és hivatali beosztása: Kutyikné Tímár Gabriella Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Hatósági és Ellenőrzési Osztály osztályvezetője. A kiemelt célvizsgálat végrehajtásáért felelős kormánytisztviselő neve és hivatali beosztása: Szedlacsekné Dr. Pelle Beatrix II. fokú szociális ügyintéző. A kiemelt célvizsgálattal érintett időszak: 25

26 2012. év január hó év december hó 31. A kiemelt célvizsgálat módszertana: Adatkéréssel, iratellenőrzéssel. A kiemelt célvizsgálat alá vont jegyzők: Békés megye valamennyi települési önkormányzat jegyzője. A kiemelt célvizsgálat lezárása: A kiemelt célvizsgálat alapján tett megállapításokról készült összefoglalót a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Hatósági és Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének előterjesztése alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője felterjeszti az Emberi Erőforrások Minisztérium Segélyek és Támogatások Főosztálya részére. A kiemelt célvizsgálat ütemezése havi bontásban: Ütemezés év havi bontásban Jegyző Almáskamarás Község Önkormányzat Jegyzője 5747 Almáskamarás, Dózsa György. u. 54. Battonya Város Önkormányzat Jegyzője 5830 Battonya, Fő u. 91. Békés Város Önkormányzat Jegyzője 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. negyedév február 1.-március 31. Békéssámson Község Jegyzője 5946 Békéssámson, Hősök tere Békésszentandrás Nagyközség Jegyzője 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Bélmegyer Község Önkormányzat Jegyzője 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 2. Biharugra Község Önkormányzat Jegyzője 5538 Biharugra, Erzsébet u. 25. Bucsa Község Önkormányzat Jegyzője 26

27 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. II. negyedév április 1. június 30. Csabacsűd Község Önkormányzat Jegyzője 5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41. Csabaszabadi Község Önkormányzat Jegyzője 5609 Csabaszabadi, Apácai u. 6. Csanádapáca Község Önkormányzat Jegyzője 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. Csárdaszállás Község Önkormányzat Jegyzője 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 17. Csorvás Város Önkormányzat Jegyzője 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Dévaványa Város Önkormányzat Jegyzője 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. Doboz Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 5624 Doboz Kossuth, tér 3. Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 5836 Dombegyház, Felszabadulás u. 5. Dombiratos Község Önkormányzat Jegyzője 5745 Dombiratos, Széchenyi u. 42. Ecsegfalva Község Önkormányzat Jegyzője 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Elek Város Önkormányzat Jegyzője 5742 Elek, Gyulai út 2. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Jegyzője 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Gádoros Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. Gerendás Község Önkormányzat Jegyzője 5925 Gerendás, Petőfi u

28 Geszt Község Önkormányzat Jegyzője 5734 Geszt, Kossuth u. 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Jegyzője 5500 Gyomaendrőd, Selyem u Gyula Város Önkormányzat Jegyzője 5700 Gyula, Petőfi tér 3. Hunya Község Önkormányzat Jegyzője 5555 Hunya, Rákóczi út 19. Kamut Község Önkormányzat Jegyzője 5673 Kamut, Petőfi u Kardos Község Önkormányzat Jegyzője 5552 Kardos, Gyomai út 24. Kardoskút Község Önkormányzat Jegyzője 5945 Kardoskút, Március 15. tér 3. Kaszaper Község Önkormányzat Jegyzője 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. Kertészsziget Község Önkormányzat Jegyzője 5526 Kertészsziget, Kossuth Lajos u. 1. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. Kétsoprony Község Önkormányzat Jegyzője 5674 Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Kevermes Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 5744 Kevermes, Jókai u. 1. Kisdombegyház Község Önkormányzat Jegyzője 5837 Kisdombegyház, Kossuth u. 77. III. negyedév július 1. szeptember 30. Kondoros Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. Körösladány Város Önkormányzat Jegyzője 28

29 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Körösnagyharsány Község Önkormányzat Jegyzője 5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8. Köröstarcsa Község Önkormányzat Jegyzője 5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7. Körösújfalu Község Önkormányzat Jegyzője 5536 Körösújfalu, Fő u. 14. Kötegyán Község Önkormányzat Jegyzője 5725 Kötegyán, Kossuth u. 33. Kunágota Község Önkormányzat Jegyzője 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9. Lőkösháza Község Önkormányzat Jegyzője 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Magyarbánhegyes Község Önkormányzat Jegyzője 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Magyardombegyház Község Önkormányzat Jegyzője 5838 Magyardombegyház, Zalka Máté u. 61. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Jegyzője 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Medgyesegyháza Város Önkormányzat Jegyzője 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Méhkerék Község Önkormányzat Jegyzője 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. IV. negyedév október 31. december 31. Mezőberény Város Önkormányzat Jegyzője 5650 Mezőberény, Kossuth tér 4. Mezőgyán Község Önkormányzat Jegyzője 5732 Mezőgyán, Árpád u. 37. Mezőhegyes Város Önkormányzat Jegyzője 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u

30 Mezőkovácsháza Város Jegyzője 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u Murony Község Önkormányzat Jegyzője 5672 Murony, Földvári u. 1. Nagybánhegyes Község Önkormányzat Jegyzője 5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 64. Nagykamarás Község Önkormányzat Jegyzője 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2. Nagyszénás Község Önkormányzat Jegyzője 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9. Okány Község Önkormányzat Jegyzője 5534 Okány, Kossuth u. 16. Orosháza Város Önkormányzat Jegyzője 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Örménykút Község Önkormányzat Jegyzője 5556 Örménykút, Dózsa György u. 26. Pusztaföldvár Község Önkormányzat Jegyzője 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi Ferenc u. 66. Pusztaottlaka Község Önkormányzat Jegyzője 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10. Sarkad Város Önkormányzat Jegyzője 5721 Sarkad, Kossuth u. 27. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzat Jegyzője 5731 Sarkadkeresztúr, Vörösmarty u. 7. Szabadkígyós Község Önkormányzat Jegyzője 5712 Szabadkígyós, Kossuth Lajos tér 7. Szarvas Város Önkormányzat Jegyzője 5540 Szarvas, Szabadság út Szeghalom Város Önkormányzat Jegyzője 30

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Kirendeltség neve Címe Telefonszáma fiók ség típusa Battonyai Kirendeltség 5830 Battonya, Petőfi tér 4. 06 (68) 556-090 nem nincs van igen nincs Békési kirendeltség

Részletesebben

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX:

Kirendeltségek. Békéssámsoni Kirendeltség: 5946 Békéssámson, Szabadság u. 66. Telefon/FAX: A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVAÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT NYITVATARTÁSI IDEJE Kirendeltségek Békéssámsoni Kirendeltség:

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ

Az általános nyitvatartási rend és az általános nyitva tartási rend szerint működő Kirendeltségeink NYITVATARTÁSI IDŐ 4. sz. melléklet a Panaszkezelési Tájékoztatóhoz A BÉKÉS TAKARÉK SZÖVETKEZET ÜGYFÉLSZOLGÁLATI, ÜGYFELEK SZÁMÁRA NYITVA ÁLLÓ HELYISÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGE (cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám), VALAMINT

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Ivóvízminőség-javító programmal BM EU Önerő Alapra pályázat benyújtása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/1 Döntéshozatal

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT CÉGBEMUTATÓ GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT A kilencvenes évektől kezdve két meghatározó cég tevékenykedik Békés megyében a hulladékgazdálkodás területén. A Tappe Kft. (1993) a hulladékszállítás és gyűjtésért,

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések 4. melléklet a 15/2005. (X.7.) KT számú rendelethez 1 1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer,

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG NOVEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. november hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. 2. ALMÁSKAMARÁS 3. APÁTFALVA 4. 6. BAKS 7. 8. BALOTASZÁLLÁS 9. BATTONYA 10. 11. BÉKÉSCSABA 12. 13. 14. 16. BORDÁNY 17. BUCSA 18. CSABACSŰD 20. CSANÁDALBERTI 21. CSANÁDAPÁCA 24. CSÁRDASZÁLLÁS

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG DECEMBER HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2014. december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.30-08.30

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata

Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata Dr Takács Árpád Polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlata A reagáló képesség növelése érdekében a Békés megyében a 12 órás készenléti idejű területi és települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 26. napi ülésére III-3 Készítette: dr. Kormányos László jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Városi Képviselő-testületének 2018. június 26. napi ülésére Tárgy: A DAREH i Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Részletesebben

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Érvényes: december 09-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK 2 Abádszalók, aut. áll. 15.50 1 Abádszalók, aut. áll. 6.15 * 10.00 8 Almáskamarás, aut. vt. 11.00 < 13.40 z13.40 6 Almáskamarás, aut. vt., 15.00 8 Ambrózfalva, kh. 5.20 3 Ambrózfalva, kh. 714.35 3 Baja,

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg

-1/ sz. járat Szeghalom, vá. indul 15 13:40 óra, Füzesgyarmat, vh. érkezik 15 14:00 óra, jelenleg -1/8- MENETRENDI ÉRTESÍTÉS DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KV-15a/2014 Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2014. december 14-től (vasárnap) a Hivatalos Autóbusz Menetrend

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2012-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint:

HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök

Település neve. HATÁRÉRTÉK 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerint: Fajlagos elektromos vezetőképesség. Összes aktív klór öa-cl. Összes keménység ök ph Ammónium NH 4 Arzén As Vas Fe Mangán Mn aktív klór öa-cl keménység ök Fajlagos elektromos vezetőképesség KOI (ps) Jodid I Bór B Cianid Cn Fluorid F Nátrium Na Nitrit No 2- Nitrát No 3- - mg/l µg/l µg/l

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V264-8/2014. Előadó: Csernus stván Mell. : 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat

Körös Volán Zrt. Közös üzemeltetésű vonalak/vonalszakaszok 1. számú táblázat Körös 1079 Budapest - Gyula Körös 1079 Budapest, Népliget - Komádi,kh. Volánbusz Körös 1079 bony, Kossuth tér - Szolnok,aut.áll Kunság Körös 1079 Szolnok, aut.áll. - Törökszentmiklós,aut.áll. Borsod, Jászkun,Volánbusz

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Törzshivatal. Kormányablak

Törzshivatal. Kormányablak Törzshivatal Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 389. Telefon: (66) 622-000 Fax: (66) 622-001 E-mail: vezeto@bekeskh.hu Honlap: http://www.bekeskh.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 15-i rendkívüli nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 2012. évi 57. szám 10697 A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 4. sz. módosítása Érvényes: 2014. január 1.-től A.) Módosítás 3. sz. Függelék A KÖRÖS VOLÁN Zrt., Békéscsaba jegy- és bérletárusító helyei 5. Gyula Autóbusz-állomás

Részletesebben

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy

Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához. A védjegy Pályázati feltételek és bírálati szempontok a Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegy használatához A védjegy A Körös-Maros Nemzeti Parki Termék védjegyet az 1. számú melléklet tartalmazza. A védjegy

Részletesebben

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.)

Előterjesztés. A Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak teszik szükségessé: (A módosítások aláhúzással jelölve.) Előterjesztés Tárgy: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata Tisztelt Képviselő-testület! I. 2013.

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma:

Módosító okirat. Okirat száma: Okirat száma: Módosító okirat A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 2014 június 30. napján kiadott, alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

PEST MEGYE ÁPRILIS 3-4. időpontja

PEST MEGYE ÁPRILIS 3-4. időpontja Ellenőrzés helyszíne PEST MEGYE 2019. ÁPRILIS 3-4. Ellenőrzés kezdetének időpontja és végének Békéscsaba Orosházi út 1-5 05.45-08.45 Szarvas Csabai út 3. 06.00-07.00 Sarkad 4219. sz 59+92m 06.00-07.30

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva)

vízbeszerzés, egyéb telepi létesítmények kapacitás (m3/d) (üzemeltethető kutak üzemi vízhozama alapján napi 22 óra üzemidővel kalkulálva) Víziközmű technológiai víziközmű víziközmű hálózat település vagy neve funkciója megnevezése technológia típusa Hálózathossz (km) (tólig, mm), egyéb telepi kapacitás (m3/d) Üzem és ellátás biztonság vízmennyiség

Részletesebben

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1

A évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott. Útmutató szerint (kivonat) 1 A 2008. évi CV. törvény, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályhoz kiadott Útmutató szerint (kivonat) 1 1.3. A Törvény 2009. január 1-én lépett hatályba azzal, hogy a

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2011

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL amely létrejött az alábbi önkormányzatok között: Almáskamarás Községi Önkormányzata [adószám: 15347251-2-04, statisztikai

Részletesebben

A Békés Megyei Kormányhivatal

A Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2 Iktatószám: BEB/04/23-6/2015. A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Ellenőrzési Terve 2015. Tartalomjegyzék 1. A Békés Megyei Kormányhivatal törzshivatalának szervezeti

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

A 2013/S ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134

A 2013/S ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134 A 2013/S 203-350775 ikt. szám alatt megjelent felhívás korrigenduma Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/134 1 2 Beszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program című

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Tervezési Igazgatóság Területi Tervezési Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Békéscsaba, 2005.

Részletesebben

Jelentés a Békés Megyei Kormányhivatal évi összevont ellenőrzéseiről

Jelentés a Békés Megyei Kormányhivatal évi összevont ellenőrzéseiről Jelentés a Kormányhivatal 2017. évi összevont ellenőrzéseiről Résztvevő hatóságok megnevezése (Kormányhivatal szervezeti egységei/más közreműködő hatóság) Sorszám Összevont ellenőrzés tárgya Tervezett

Részletesebben

A járások működését szabályozza:

A járások működését szabályozza: A Martonvásári Járási Hivatal alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 1. A Martonvásári Járási Hivatal Törzshivatalának feladat- és hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított

JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított 20 JÁTÉKVEZETÕ-ASSZISZTENS-ELLENÕR KÜLDÉS Győri László Játékvezető Alapítvány 20 / 2009-2010. módosított 2010. március 19 - március 25. NB III. Alföld csoport - 2010. március 20. (szombat) Kezdés Játékvezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL TÁJÉKOZTATÁS körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27. napján tartandó ülésére III-5 Készítette: dr. Kormányos László jegyző ELŐTERJESZTÉS Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27. napján tartandó ülésére Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE

FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BÁCS-KISKUN MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése

Részletesebben

Kerékpárút építése Csorvás belterületén-bajcsy-zsilinszki utca KENYI form

Kerékpárút építése Csorvás belterületén-bajcsy-zsilinszki utca KENYI form Kerékpáros létesítmények megyében Támogatott / Település Pályázat Fejlesztés megnevezése Menny. (fm) Külter. Belter. Felmérve Adatszolg 93/I. Petőfi utcai kerékpárút 672 672 672 KENYI form 1/I. 4/OT. Városközponti

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

A Békés Takarék Szövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Békés Takarék Szövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Békés Takarék Szövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Békés Takarék Szövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban

Részletesebben

Egyszerű szótöbbség Oktatási, Kulturális. Sport Bizottság. Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály

Egyszerű szótöbbség Oktatási, Kulturális. Sport Bizottság. Nyílt ülés Sápi András osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 1-jel ülésére Sorszám: 1 3 Tárgy: Iskolai korzethatarok veleme... r r Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére Tárgy: Víziközmű vagyon rendezése Sorszám: IV/12 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó BÉKÉS MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. : 66/523-710, BM: 33/22-08, 22-07, Fax: 33/25-07 T Á J É K O Z T A T Ó a Békés Megyei

Részletesebben

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013.

A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013. A kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai 2013. Battonya szennyvíz minőség 8 4,7 0,5 1,2 4 0,5 30,5 49 2,8 A fejlesztéséhez szükséges pályázati előkészületek folyamatban Békés határérték 6,5-9

Részletesebben

aug12 FEGYELMI HATÁROZATOK 2008/2009.

aug12 FEGYELMI HATÁROZATOK 2008/2009. aug12 Tárgyalás napja: 2008. augusztus 12. 1 8 (1) B-a Tóth Krisztián Rákóczi-OMTK 1 2 8 (1) B-a Farkas Zoltán Szeghalom 1 3 8 (1) B-a Bela Tibor Gyomaendrőd FC 1 4 8 (1) B-a Varga Csaba Dombegyház 2 5

Részletesebben

II. Fejezet Általános menetdíjak

II. Fejezet Általános menetdíjak A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 2. sz. módosítása Érvényes: 2013. július 1.-től A.) Módosítás II. sz. MELLÉKLET VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA II. Fejezet Általános menetdíjak 1. Menetjegy

Részletesebben

TEKI 2002 Beadott és támogatásban részesített pályázatok Pályázó önkormányzat Fejlesztés Összköltség Igényelt tám. Megítélt tám. Battonya Kossuth utca

TEKI 2002 Beadott és támogatásban részesített pályázatok Pályázó önkormányzat Fejlesztés Összköltség Igényelt tám. Megítélt tám. Battonya Kossuth utca ar, Oldal: REGIONÁLIS FEJLESZTÉSÉRT ÉS FELZÁRKÓZTATÁSÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER C~száqqyúlés Hivatala Erdős Norbert úr Országgyűlési képviselő részére irományszám : K j 4 ~ -54z1 4 ' C-rkezetta

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program

Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program azonosító szám: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma MEGÁLLAPODÁS II. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Magyar joganyagok - Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum - alapító okirata, m 2. oldal Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek

Magyar joganyagok - Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum - alapító okirata, m 2. oldal Időskorúak átmeneti ellátása Demens betegek Magyar joganyagok - Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum - alapító okirata, m 1. oldal Békés Megyei Körös-Menti Szociális Centrum alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben 1 Az államháztartásról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete május 30-i ülésére Tárgy: DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Döntéshozatal

Részletesebben

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus

Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus Település TEK 2 pr.szint lakosság szám TEK 3 pr.szint lakosság szám ellátó kórház aktív 2. szinten Területi ellátási kötelezettség 2012.07.01.Tüdőgyógyászat fekvő Aktív Rehabilitáció Krónikus megye TEK

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására.

KIVONAT. 2. felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2010. december 16-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról /2016. (.) sz.

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

r3 2- Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 9-i ülésére Tár2v: Kjrzethatárok véleményezése Sorszám:

r3 2- Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 9-i ülésére Tár2v: Kjrzethatárok véleményezése Sorszám: Tár2v: Kjrzethatárok véleményezése Sorszám: r3 2- Elokeszitette: Sapi Andras Intezmenyi referens Döntéshozatal módja: Egyszem szotobbseg Véleményező ktatási, Kulturális és Sport Bizottság Táralás módja:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. Igazságügyi Osztály. Áldozatsegítés

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály. Igazságügyi Osztály. Áldozatsegítés Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. a hozzátartozók

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (IX.23) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 3/4. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2018. január 30. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben