Használati utasítás LCD Televízió TX-L26C10E TX-L26C10ES. Magyar. Modellszám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati utasítás LCD Televízió TX-L26C10E TX-L26C10ES. Magyar. Modellszám"

Átírás

1 Használati utasítás LCD Televízió Modellszám TX-L26C10E TX-L26C10ES Kérjük, hogy a készülék bekapcsolása el tt olvassa el ezt a tájékoztatót, és rizze meg kés bbi használatra. A kézikönyvben található ábrák csak illusztációk. Hivatkozzon páneurópai garanciakártyájára, ha problémájával a helyi Panasonic keresked höz fordul. Magyar

2 Tapasztalja meg saját nappalijában a mozi élményét! Fantasztikus multimédiás 2 Megjegyzés a DVB-funkciókhoz Minden, a DVB (Digitális m sorszóró) rendszerrel kapcsolatos funkció csak ott m ködik, ahol rendelkezésre áll DVB-T (MPEG2) digitális földi m sorszórás. A lefedettséget illet en forduljon a helyi márkakeresked höz. El fordulhat, hogy a DVB-funkció nem elérhet bizonyos országokban. El fordulhat, hogy egyes funkciók nem elérhet k bizonyos országokban. A televíziókészülék megfelel a DVB m szaki paramétereinek. A jöv beli DVBszolgáltatások azonban nem garantálhatók.

3 szórakoztatás várja. Élvezze a számos multimédiás lehet séget SD-kártya Videokamera Tartalom Olvassa el Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5 Rövid útmutató Tartozékok / Opciók 6 A vezérl k azonosítása 8 Alapvet csatlakozások 10 Automatikus beállítás 12 Rövid útmutató Er sít hangszórórendszerrel Videomagnó DVD-felvev DVD-lejátszó Set-top-box Az LCD-panel élettartama akár óra A 2009-as VIERA sorozat televízióinál használt LCDképerny k várható élettartama óra. Ez a mérés azt az id t veszi alapul, amely alatt a panel fényereje a maximális szint felére csökken. Ennek a szintnek az éhez szükséges id a megjelenített képi tartalomtól és a televízió m ködési környezetét l függ en eltérhet. Az eredmény a rendellenes m ködés gyelembevétele nélkül született. Kellemes tv-nézést! Alapvet funkciók Tv-nézés 14 A m sorújság használata 18 A teletext megtekintése 20 Küls jelforrás megtekintése 22 A menük funkcióinak használata 24 (kép, hangmin ség stb.) További funkciók Visszalépés a Beállítás menüb l 30 Adók behangolása és szerkesztése (DVB) 32 Adók behangolása és szerkesztése (analóg) 34 Gyermekzár 36 Bemenetek 37 A közös interfész használata 38 Gyári állapot 39 A TV szoftverének frissítése 40 A VIERA TOOLS használata 42 SD-kártya tartalmának megtekintése 44 (VIERA IMAGE VIEWER) Link funkciók 46 (Q-Link / VIERA Link) Küls eszköz 54 GYFK stb. M szaki információk 56 GYFK 61 M szaki paraméterek 63 Licenc 64 Használat További funkciók GYFK stb. 3

4 Biztonsági óvintézkedések Vigyázat! A hálózati csatlakozódugó és -kábel kezelése A hálózati csatlakozódugót dugja be teljesen a fali aljzatba. (Ha a csatlakozódugó laza, akkor felforrósodhat, és tüzet okozhat.) Gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáférhet helyen legyen. Ne érintse meg a csatlakozódugót nedves kézzel. (Ez áramütést okozhat.) Ne sértse fel a hálózati tápkábelt. (A sérült kábel tüzet vagy áramütést okozhat.) Ne mozdítsa el a tévét, ha a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzatba van csatlakoztatva. Ne helyezzen a kábelre nehéz tárgyat, és ne helyezze magas h mérséklet tárgy mellé. Ne csavarja meg, ne hajlítsa meg túlságosan és ne feszítse ki a kábelt. Ne húzza a kábelt. A kábel kihúzásakor a csatlakozódugót fogja meg. Ne használjon sérült csatlakozódugót vagy fali aljzatot. Ha bármi rendellenességet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábel csatlakozóját! AC V 50 Hz 4 Tápellátás Ezt a TV készüléket úgy tervezték, hogy V, 50 Hz-es váltakozóárammal m ködjön. Ne távolítsa el a burkolatokat SOHA ne módosítsa saját kez leg a készüléket (A magas feszültség összetev k komoly áramütést okozhatnak.) A televízió hátsó burkolatát ne vegye le! Feszültség alatti alkatrészek érintésének veszélye áll fent. A készülék belsejében nincs olyan alkatrész, amelyet felhasználó megjavíthatna. A készüléket a helyi Panasonic forgalmazónál / szerviznél kell ellen riztetni, beállíttatni vagy javíttatni. Es t l vagy jelent s nedvességt l óvja! Károsodás és az abból keletkez áramütés- és t zveszély megel zése érdekében óvja ezen TV-készüléket es t l vagy jelent s nedvességt l! A TV-készülék fölé ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt, csepeg vagy folyó vízt l óvja azt! A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más sugárzó h hatásának A készüléket ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy más sugárzó h hatásának. Soha ne helyezzen gyertyát vagy nyílt lángot a TV-készülék tetejére vagy közelébe, mert az tüzet okozhat. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék belsejébe Ügyeljen arra, hogy a szell z nyílásokon keresztül semmilyen tárgy ne essen a készülékbe (ez tüzet vagy áramütést okozhat). Ne helyezze a tévét lejt s vagy instabil felületre A készülék leeshet vagy felborulhat. Csak erre a célra szánt állványt / felszereléseket használjon A gyártó által jóvá nem hagyott állványok vagy fali konzolok használata a TV készülék instabilitását, vagy a készülék leesését eredményezheti. Kérje meg a helyi Panasonic forgalmazót a beállítások elvégzésére. Csak a gyártó által jóváhagyott állványt / fali konzolt használjon (6. o.). Tartsa gyermekeit l távol az SD kártyát Mint bármilyen apró tárgy esetében, az SD kártyát is lenyelheti egy gyermek. Használat után azonnal távolítsa el az SD kártyát.

5 Figyelem! A tévékészülék tisztítása esetén húzza ki a csatlakozódugót. A feszültség alatt lev egység tisztítása áramütést okozhat. Amennyiben a TV-t hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból. Amennyiben a TV-t hosszabb ideig nem kívánja használni annak leesése és a sérülések elkerülése végett - azt függeszt állványáról szerelje le! A televízió kikapcsolt állapotban is fogyaszt némi áramot, ha a csatlakozódugó áram alatt lev fali aljzatba van dugva. Csatlakoztassa le a villamos hálózatról, bármilyen kábel ki- vagy bekötése el tt! Hagyjon elegend helyet a készülékb l kisugárzó h nek. Minimális távolság (cm) Amennyiben állványt használ, hagyjon szabad helyet a TV alsó része és a padló felülete között. Fali konzol használata esetén a konzol szerelési utasítása szerint járjon el. Megjegyzések Ne takarja le a hátsó szell z nyílásokat. A szell z nyílások eltakarása, pl. függönnyel, újsággal, asztalterít vel, stb. a készülék túlmelegedését, tüzet vagy áramütést okozhat. Ne tegye ki a fülét túl hangos zene hatásának a fülhallgató használata során. Ez maradandó halláskárosodást okozhat. Automatikus készenléti állapot funkció Amennyiben a TV 30 percig nem fogad semmilyen jelet, illetve amennyiben ez id alatt analóg üzemmódban semmilyen m velet nincs végrehajtva, akkor a TV automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol át. A következ berendezésekt l a készüléket minél messzebbre állítsa fel. Elektronikus készülékek Különösképpen a videoberendezéseket tartsa távol a készülékt l (az elektromágneses interferencia torzíthatja a képet / hangot). Infravörös érzékel vel ellátott készülékek Ez a televízió szintén bocsát ki infravörös sugárzást (ez a másik eszköz m ködésére lehet hatással). Csak állított helyzetben szállítsa. Karbantartás El ször is húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból. Kijelz panel Karbantartás: Óvatosan törölje tisztára a felületet egy puha törl ruhával. Nagyobb szennyez dések: A felületet puha, tiszta vízbe, vagy enyhén tisztítószeres vízbe (1 rész semleges tisztítószer és 100 rész víz) mártott ruhával törölje le. Ezután egy puha, száraz ruhával egyenletesen törölje tisztára a felületet, míg az megszárad. Figyelem! A kijelz -panel felületét különleges bevonattal látták el, és könnyen megsérülhet. Ne ütögesse vagy karcolja meg a felületét a körmével vagy más kemény tárggyal. Gondoskodjon róla, hogy a felületet ne érje rovarirtó, oldószer, hígítószer vagy más illékony anyag (ez károsíthatja a felület min ségét). Burkolat Karbantartás: Törölje tisztára a felületet egy puha, száraz ruhával. Nagyobb szennyez dések: a ruhát tiszta vízzel vagy kis mennyiség semleges mosogatószert tartalmazó vízzel nedvesítse meg. Ezután csavarja ki a ruhát, és törölje vele tisztára a felületet. Végül törölje le a felületet egy száraz ruhával. Figyelem! Vigyázzon, hogy a televízió felületeit ne érje mosószer. (A tévé belsejébe kerül folyadék a termék meghibásodásához vezethet) Gondoskodjon róla, hogy a felületet ne érje rovarirtó, oldószer, hígítószer vagy más illékony anyag (ez károsíthatja a felület min ségét, a festék lehámlása miatt). A készülék háza nem lehet hosszabb ideig gumival, vagy PVC-vel kapcsolatban. Tápkábel csatlakozódugója Rendszeresen törölje le a tápkábel csatlakozódugóját száraz ruhával. (A nedvesség és a por tüzet vagy áramütést okozhat.) 5

6 ASPECT OPTION TEXT MENU N VIERA TOOLS INPUT TV AV Elemek DIRECT TV REC STTL INDEX HOLD PROGRAMME REC Tartozékok / Opciók Mellékelt tartozékok Távvezérl N2QAYB VIERA Link GUIDE Ellen rizze, hogy megvannak-e az ábrázolt tartozékok és kellékek. a távvezérl höz (2) R6 (UM3) Kábelrögzít kapocs Tisztítókend (TX-L26C10E) Kezelési útmutató A Pán-Európai jótállási jegy TV Talp Szerel csavar az Állványhoz (4) M4 10 A termék veszélyes részeket tartalmazhat (mint például a m anyag zacskók), amelyeket a felügyelet nélkül hagyott gyermekek véletlenül lenyelhetnek, illetve beszippanthatnak. Ezeket a részeket gyerekekt l elzárva tárolja. Opcionális (megvásárolható) kiegészít k Fali konzol TY-WK3L2RW vagy TY-WK32LR2W A javasolt fali konzol beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a legközelebbi Panasonic márkakeresked vel. További információhoz tekintse meg a fali konzol telepítési kézikönyvét. FIGYELMEZTETÉS! Amennyiben nem Panasonic konzolt használ, illetve az egységet saját maga szereli fel, ennek kockázatát Ön viseli. Bármilyen olyan károsodás, amely abból származik, hogy a konzolt nem szakember szereli fel, a jótállást érvényteleníti. A telepítést mindig képesített szakember végezze. A nem megfelel elhelyezés következtében a készülék leeshet, amely sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet. Ne helyezze a készüléket közvetlenül olyan mennyezetvilágítás alá (pl. spotlámpa, reflektorfény vagy halogén izzók), amely jellemz en nagy mennyiség h t bocsájt ki. Ha ezt teszi, azzal elgörbítheti és kárt okozhat a m anyag burkolati elemekben. Szerelés el tt ellen rizze le, hogy a falban nincs-e rejtett elektromos vezeték, vagy cs. A fali konzol szerelését óvatosan és körültekint en végezze. 1 A távirányító elemeinek behelyezése / eltávolítása Húzza ki 2 Zárja be Horog Figyeljen a helyes polaritásra (+ és -) 6 Figyelem! A nem megfelel behelyezés az elem folyásához és korrózióhoz vezethet, amely a távvezérl károsodását okozhatja. Ne keverje a régi és új elemeket. Ne használjon vegyesen különböz típusú elemeket (pl. alkáli- és mangán-elemeket). Ne használjon újratölthet (Ni-Cd) akkumulátorokat. Ne dobja t zbe és ne nyissa fel az elemeket. Az elemeket ne tegye ki er s h, pl. közvetlen napsütés, t z, vagy hasonló hatásoknak.

7 Az állvány rögzítése Vigyázat! Ne szerelje szét, vagy módosítsa az állványt. Ilyen esetben el fordulhat ugyanis, hogy a készülék eld l, megsérül, és akár személyi sérülést is bekövetkezhet. Figyelem! Ne használjon más TV-készüléket vagy kijelz t. Ilyen esetben el fordulhat ugyanis, hogy a készülék eld l, megsérül, és akár személyi sérülés is bekövetkezhet. Ne használja az állványt, ha eldeformálódott vagy megsérült. Ha a készüléket megrongálódott állapotában használja, személyi sérülés következhet be. A készülék problémája esetén azonnal lépjen kapcsolatba a Panasonic márkaszervizzel. A szerelés során ügyeljen arra, hogy minden csavart stabilan meghúzzon. Ha nem gy z dik meg a kell alapossággal arról, hogy a csavarok az összeszerelés során jól meg lettek-e húzva, a talapzat nem lesz elég er s a TV megtartásához, így a készülék felborulhat és megsérülhet, illetve személyi sérülést is okozhat. Ügyeljen rá, hogy a TV ne borulhasson fel Ha a TV-t felborítják, vagy gyerekek rámásznak az állványra, miközben a készüléket már beállították, a TV leeshet, és személyi sérülést okozhat. A TV telepítéséhez és mozgatásához kett vagy több ember együttes munkája szükséges. Amennyiben ez nem így történik, a TV a földre eshet és személyi sérülést okozhat. A TV rögzítése Biztonságos feler sítéshez kizárólag a hozzáadott szerel csavarokat használja! A csavarokat mindenképpen szorosan húzza meg. A munkát vízszintes és stabil felületen végezze. Az állvány összeszereléséhez szükséges lyukak Rövid útmutató Tartozékok / Opciók Nyilak Tajtéktámaszték vagy vastag puha szövet 7

8 Tartozékok / Opciók A kábelrögzít kapcsok használata Rögzítéséhez: Kioldásához: A TV-készülék hátsó része Tartsa lenyomva a pöcköt Ne kösse az RF kábelt egy kötegbe a tápkábellel (ez képtorzulást okozhat). A kábeleket szükség szerint rögzítse kábelrögzít kapcsokkal. Opcionális kiegészít k használata esetén kövesse az adott kiegészít összeszerelési kézikönyvének utasításait a kábelek rögzítéséhez. A vezérl k azonosítása S-V V L R AV3 TV AV3 aljzat (54. o.) Fejhallgató csatlakozó (54. o.) CI-nyílás (38. o.) Funkció a Hanger / Kontraszt / Fényer / Színtelítettség / Képélesség / Színárnyalat (NTSC üzemmódban) / Mély hangszín / Magas hangszín / Balansz / Automatikus beállítás (30. és 31. o.) Egyesével növeli vagy csökkenti a programhelyet. Amikor egy funkciót már megjelenített, nyomja meg, hogy növelje vagy csökkentse a kiválasztott funkciót. Amikor készenléti üzemmódban van, akkor bekapcsolja a TV-t. Megváltoztatja a bemeneti üzemmódot. Be- / Kikapcsoló A távirányító segítségével a TV bekapcsolható, vagy készenléti üzemmódba kapcsolható. Felvétel kijelz LED Készenléti üzemmód közvetlen TV felvétel esetén: narancsszín SD CARD SD kártya nyílás (44. o.) F kapcsoló LED Készenlétben: piros Bekapcsolva: zöld jelz fény A távirányító használata esetén kijelzi, hogy a TV fogadta az utasítást. C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) érzékel Érzékeli a fényer t, és az alapján beállítja a képmin séget a Képmenü Eko üzemmód módjában. (26. o.) Távvezérl jelvev je A távirányító és a TV-készülék távirányító-érzékel je közé ne helyezzen semmilyen tárgyat! 8

9 Távirányító VIERA IMAGE VIEWER (44. o.) Megtekintés SD-kártyáról üzemmódba kapcsolás Készenlét Be- Ki kikapcsológomb A készenléti üzemmód Be- Ki kikapcsolása A bemeneti mód a TV - váltás a DVB-T/Analóg üzemmódok között (14. o.) AV - a Bemenet választás listáról AVbemenet módba kapcsolás (22. o.) Képarány (16. o.) Képarány módosítása a Nézet a listáról A kívánt képarány a ennek a gombnak a többszöri megnyomásával is lehetséges F menü (24. o.) Nyomja meg a Kép, Hang és a Beállítás menü éhez Csatorna- / m sorinformáció (15. o.) A csatorna- és m sorinformáció megjelenítése VIERA Link menü (50. o.) A VIERA Link menü e OK Választások meger sítése A csatornahelyek a után nyomja meg a gyors csatornaváltáshoz Lehet ségek a (17. o.) A nézet- és hangopciók könny beállítása Színes gombok A különböz funkciók ára, kezelésére és navigálásra szolgál Teletext (20. o.) Teletext-üzemmódba kapcsolás Feliratok (16. o.) Feliratok megjelenítése ASPECT MENU OPTION TEXT INPUT TV AV N DIRECT TV REC PROGRAMME STTL INDEX HOLD Közvetlen tv-felvétel (48. és 50. o.) M sor felvétele közvetlenül DVD-felvev re / videomagnóra Q-Link vagy VIERA Link kapcsolattal Normál érték (24. o.) Visszaállítja a kép- és hangbeállításokat az alapértelmezett értékekre Kilépés Visszatérés a normál képerny nézethez VIERA TOOLS (42. o.) Néhány különleges funkció ikonjának megjelenítése a könnyebb érdekében M sorújság (18. o.) A m sorújság megjelenítése Navigációs gombok Kiválasztáshoz és beállításhoz Visszalépni Visszatérés az el z menühöz / oldalra Tartás Kép merevítésének be- és kikapcsolása (15. o.) Az aktuális teletext oldal megtartása (teletext üzemmód) (20. o.) Tartalomjegyzék (21. o.) Visszatérés a teletext f oldalához (teletext üzemmód) Térhangzás (27. o.) A térhangzás bekapcsolása Csatorna fel / le A következ csatorna választása léptetéssel Rövid útmutató A vezérl k azonosítása Tartozékok / Opciók Számgombok A csatornák és teletext oldalak módosítása Segítségével beállítható a karakterkészlet A készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból REC Csatlakoztatott eszközök m ködtetése (23. és 52. o.) Némítás A némítás be- és kikapcsolása TV Hanger fel / le 9

10 Alapvet csatlakozások A kézikönyvben látható küls eszközök és kábelek nem tartoznak ehhez a TV-készülékhez. Kérjük bizonyosodjon meg arról, hogy az egység le van választva a hálózatról, miel tt bármilyen vezetéket is csatlakoztatna vagy leválasztana. 1. példa Antenna csatlakoztatása csak TV A TV-készülék hátsó része Antenna 2. példa DVD-felvev / videomagnó csatlakoztatása TV, DVD-felvev vagy videomagnó A TV-készülék hátsó része Antenna AC V 50 Hz AC V 50 Hz Hálózati tápkábel Hálózati tápkábel RF kábel AUDIO OUT AUDIO IN Y AUDIO OUT AUDIO IN Y L L PB L L PB R R PR R R PR COMPONENT 1 2 COMPONENT 1 2 RF kábel SCART kábel (teljes bekötés ) RF OUT DVD-felvev vagy videomagnó RF IN RF kábel 10 Megjegyzés Q-Linket támogató DVD-felvev t / videomagnót az AV1 / 2-höz csatlakoztasson (48. o.). A HDMI kompatibilis készülékeket HDMI kábel használatával a HDMI (HDMI1 / HDMI2) csatlakozóaljzaton keresztül lehet csatlakoztatni (54. o.). Q-Link csatlakozás 46. o. VIERA Link csatlakozás 46. és 47. o. Olvassa el a készülék kézikönyvét.

11 3. példa DVD-felvev / videomagnó és Set Top Box csatlakoztatása TV, DVD-felvev / videomagnó és Set Top Box A TV-készülék hátsó része Hálózati tápkábel AC V 50 Hz Antenna Rövid útmutató AUDIO OUT L R AUDIO IN L R Y PB PR COMPONENT 1 2 AV2 RF kábel Alapvet csatlakozások SCART kábel (teljes bekötés ) RF OUT Teljes bekötés HDMI kábel DVD-felvev vagy videomagnó RF IN RF kábel SCART kábel (teljes bekötés ) RF OUT RF IN RF kábel Set Top Box RF IN RF kábel 11

12 Automatikus beállítás Keressen és tároljon automatikusan csatornákat. Ezek a lépések nem szükségesek, ha a beállítást a helyi keresked végezte. Csatlakoztassa az eszközt (10. és 11. o.) és végezze el a beállításokat (amennyiben szükséges), miel tt elindítja az Automatikus beállítás funkciót. A csatlakoztatott készülék beállításának részleteihez olvassa el az adott készülék használati utasítását. 1 Dugja be a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatba, és kapcsolja be a készüléket (A kép megjelenítése néhány másodpercet vesz igénybe) 2 Válassza ki a nyelvet Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Polski eština Magyar Sloven ina Român Srpski Hrvatski Slovenš ina Latviešu eesti keel Lietuvi beállítás ASPECT MENU OPTION INPUT TV AV N DIRECT TV REC 3 Válassza ki az országot Ország Németország Ausztria Franciaország Olaszország Spanyolország Portugália Svájc Málta Andorra Dánia Svédország Norvégia Finnország Luxemburg Belgium Hollandia Törökország Görögország Lengyelország Csehország Magyarország Szlovákia Szlovénia Észtország Litvánia Kelet-Európa beállítás TEXT STTL INDEX HOLD Elindul az Automatikus beállítás Az Automatikus beállítás funkció megkeresi és tárolja a csatornákat. A csatornák sorrendje függ a tv-jelt l, a m sorszóró rendszert l és a vétel körülményeit l. PROGRAMME TV 4 Beállított adatok átküldése Kérjük várjon! 0% 100% Nem távvezérelhetõ Válassza ki az Otthon lehet séget Kérjük, válassza ki a felhasználás helyét. Otthon Üzlet Amennyiben a Q-Link, VIERA Link vagy hasonló technológiájú (48. o.) rendszerrel kompatibilis felvev készüléket csatlakoztat, a csatorna-, nyelv-, ország- / régióbeállítások automatikusan letölt dnek a készülékre. Ha a letöltés nem sikerült, elvégezheti kés bb a menüb l. Letöltés (28. o.) beállítás 12 Az Automatikus beállítás befejez dött; a készülék készen áll a használatra. A csatornalista gyors megtekintéséhez lásd A m sorújság használata (18. és 19. o.) Csatornák szerkesztése Csatornák behangolása és szerkesztése ( o.)

13 A képerny n megjelen funkciók használata A készülék számos funkciója a képerny n megjelen menün keresztül is elérhet. A távirányító használata A kurzor mozgatása / a menüpont a A kurzor mozgatása / a szintek beállítása / választás a lehet ségek közül MENU A menü e / beállítások tárolása a módosításokat, illetve az opciók át követ en A f menü megnyitása Visszatérés az el z menühöz KÉPERNY N MEGJELEN instrukciós szövegablak - kezelési útmutató (példa: Hangmenü) Hangmenü 1/2 Hang üzemmód Zene Mélyhangszín 0 Magashangszín 0 Balansz 0 Fejhall. hang. 11 Térhangzás Ki Hanger 0 Hangszóró-fal közti táv. 30 cm felett MPX Sztereó Stereo Választás Kilépés Változás Visszalépni El z oldal Következ oldal Tekintse meg a kezelési útmutatót. Kilépés a menürendszerb l, és visszatérés a normál képerny nézethez Megjegyzés Ha a behangolás sikertelen volt, lásd Automatikus beállítás (30. és 31. o.) Minden beállítás visszaállítása: Gyári állapot (39. o.) Ha a készülék készenléti üzemmódban volt, amikor kikapcsolta, bekapcsoláskor ismét készenléti üzemmódba kapcsol vissza. Az Automatikus beállítás a kiválasztott országtól függ en változhat Régióválasztás DVB-T automatikus beállítás ( ha a választott ország Finnország ) ( Automatikus beállítás ha nem a következ ket választja: Portugália, Lengyelország, ) Magyarország és Kelet-Európa Régióválasztás Helsinki Turku Eurajoki Tampere Lahti Anjalankoski Lapua Jyväskylä Mikkeli Kuopio Koli Oulu Rovaniemi régió a Automatikus beállítás - DVB-T és Analóg DVB-T keresés CH Analóg keresés CH 2 H: Ez kb. 6 percig tart. CSAT. Csatorna neve Típus Min ség 62 CBBC Ingyenes 10 Channel TV 62 BBC Radio Wales Ingyenes TV E4 Ingyenes TV Cartoon Nwk Ingyenes TV 10 Ingyenes TV: 4 El fiz. TV: 0 Rádió: 0 Adat: 0 Keresés Analóg: 0 Automatikus beállítás Keresés CH 2 99 H: Ez kb. 3 percig tart. CSAT. Csatorna neve CH 29 CH 33 Analóg: 2 Keresés Rövid útmutató Automatikus beállítás beállítás Ha véletlenül az Üzlet elemet választotta A gombbal visszatérhet a környezet ához. Automatikus Demo Ki Be Ha ebben a menüben a Be vagy a Ki beállítást választja, a készülék Üzlet módba kapcsol. Ha vissza kíván térni az Otthon környezeti módhoz, a Gyári állapot segítségével állítsa vissza az eredeti értékeket. Gyári állapot (39. o.) Válassza ki az Otthon lehet séget Kérjük, válassza ki a felhasználás helyét. Otthon Üzlet beállítás Az Automatikus beállítás kész 13

14 Tv-nézés 1 Kapcsolja be a készüléket (Körülbelül 1 másodpercig tartsa nyomva a gombot) A be- és kikapcsológomb legyen bekapcsolva. (8. o.) ASPECT MENU INPUT TV AV N DIRECT TV REC 2 Válasszon DVB-T vagy Analogue mód közül TV A választható üzemmódok a kiválasztott országtól függ en eltérhetnek (12. o.). OPTION TEXT STTL INDEX HOLD 1 BBC ONE WALES 20:35 Összes DVB-T csatorna Kategória Coronation Street 20 : : 55 Jelenlegi váltása Info be Az információs sáv minden csatornaválasztáskor megjelenik Részletekért 15. o. Üzemmódot a távirányítón vagy a készülék oldalán lév TV gomb ismételt megnyomásával is választhat. (8. o.) 3 Válasszon csatornát fel le vagy Kett nél több számjegyb l álló számú, például a 399. csatorna a PROGRAMME TV Megjegyzés El fizetéses csatornák megtekintése A közös interfész használata (38. o.) Hanger Választás a Csatornalistáról Összes DVB-T csatorna Cartoon Nwk BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE BBCi CBBC Channel Csatorna választása az információs sáv segítségével (15. o.) Csatornaváltás el tt jóváhagyhatja a csatorna nevét és a m sort. Az információs sáv megjelenítése Válassza ki a csatornát, amíg a felirat látható a képerny n csatornaválasztás A megjelenés idejének beállítása: Inf. sáv kijel. id. menüpont (29. o.). csatornaválasztás megtekintés megtekintés Csatorna választása a m sorújság segítségével (18. o.) Csatornaváltás el tt nyugtázhatja a TV programfüzetet (EPG vagy Csatorna lista). El fordulhat, hogy ez a funkció nem elérhet bizonyos országokban. A m sorújság megjelenítése A csatorna a GUIDE megtekintés 14

15 Egyéb hasznos funkciók Tartás Kép merevítésének be- és kikapcsolása HOLD Az információs sáv megjelenítése Az információs sáv megjelenítése Csatornaváltáskor is megjelenik A csatorna helye és megnevezése Kategória Kategória módosítása Kék A csatorna típusa (rádió- vagy adatcsatorna) M sor Példa (Analóg): A m sor kezdete / vége Példa (DVB): Pontos id 1 ZDF Rádió 20:35 Összes DVB-T csatorna Coronation Street 20 : : 55 Jelenlegi Kategória váltása Info be Kódolt 45 3 ITV Radio 19:35 Összes analóg csatorna itv1 CH23 For info press Encrypted AD Subtitles Sztereó 45 A csatorna száma Másik behangolt csatorna nevének jóváhagyása A sávban szerepl csatorna megtekintése Tájékoztatás a következ m sorról (DVB) Elérhet funkciók / Üzenetek jelentése Hang némítása bekapcsolva Gyenge jel Gyenge tv-jel min ség Kódolt Kódolt m sor Felirat rendelkezére áll Teletext elérhet Használat Tv-nézés Elrejtés Több audioforrás áll rendelkezésre Több információ (DVB) (nyomja meg ismét a sáv elrejtéséhez) Több képforrás áll rendelkezésre A megjelenés idejének beállítása: Inf. sáv kijel. id. menüpont (29. o.) Sztereó, Mono Audió üzemmód 1-90 A kikapcsolásig hátralév id Beállítások 17. o. 15

16 Tv-nézés Egyéb hasznos funkciók Feliratok megjelenítése Feliratok megjelenítése / elrejtése (ha van) A DVB nyelvének módosítása (ha van) Preferált felirat (29. o.) STTL Megjegyzés Ha Analóg üzemmódban megnyomja az STTL gombot, megjelenik a teletext, és megnyílik az egyik kedvenc oldal (21. o.). Nyomja meg az gombot a TV üzemmódhoz való visszatéréshez. Képarány Képarány (képméret) módosítása ASPECT Élvezze az optimális képméretet és képarányt. Az egyes programok normál esetben képméretarány vezérl jelet (pl. szélesvásznú jel stb.) is sugároznak, ami alapján a készülék automatikusan kiválasztja a képarányt (56. o.). Ha a képarányt manuálisan szeretné beállítani Jelenítse meg a Nézet a listát Ha a lista megjelent, válassza ki az üzemmódot ASPECT Nézet a Automatikus 16:9 14:9 Valós 4:3 4:3 teljes Zoom1 Zoom2 Zoom3 Választás Változás Kilépés Visszalépni tárolás Nézet a lista Az üzemmód megváltoztatása közvetlenül az ASPECT gombbal ASPECT (Nyomja meg többször, a kívánt mód éig) Automatikus A készülék kiválasztja a legjobb képarányt, és a képet széthúzva kitölti a képerny t. Részletekért 56. o. 16:9 4:3 teljes A kép közvetlen, 16:9 arányú megjelenítése torzítás nélkül (anamorfikus). 14:9 Zoom1 A kép normál, 14:9 arányú megjelenítése torzítás nélkül. A kép 4:3 arányú megjelenítése vízszintes nyújtással, hogy a képerny t kitöltse. csak HD-jel A kép 16:9 arányú vagy 4:3 arányú megjelenítése torzítás nélkül. Valós A kép 4:3 arányú, teljes képerny s megjelenítése. A nyújtás csak a bal és a j obb szélen érzékelhet. Zoom2 A kép 16:9 arányú (anamorfikus), teljes képerny s megjelenítése torzítás nélkül. 4:3 Zoom3 A kép normál, 4:3 arányú megjelenítése torzítás nélkül. A kép 2,35:1 arányú (anamorfikus), teljes képerny s megjelenítése torzítás nélkül. A kép 16:9 arányú maximális megjelenítése (kismérték nagyítással). Megjegyzés Nem elérhet, ha a felirat funkció be van kapcsolva. Teletext üzemmódban nem elérhet. A Nézet mód tárolható külön az SD (normál felbontású) és a HD (nagyfelbontású) jelekhez. 16

17 Egyéb hasznos funkciók Az aktuális m sor választható beállításainak megjelenítése Az aktuális m sorállapot gyors megtekintése vagy módosítása OPTION Módosítás módosítás Képforrás választás (DVB mód) Kiválaszthatja a képet (ha vannak) Hangsávok (DVB mód) Több nyelv közül választhat hangot (ha rendelkezésre áll) Alcsatorna (DVB mód) Ezzel választható ki a multifeed csatorna alcsatornája (ha van ilyen) Felirat nyelve (DVB mód) Kiválaszthatja a felirat nyelvét (ha rendelkezésre áll) Teletext karakter A teletext nyelvének beállítása Beállítás menü (29. o.) Teletext nyelve (DVB mód) Több nyelv közül választhatja ki a teletext nyelvét (ha elérhet ) MPX (analóg mód) Hangmenü (27. o.) Hanger A hanger beállítása egyéni csatorna vagy bemeneti mód esetén Megjegyzés A beállítások a Menülistában is módosíthatók ( o.). Kikapcs. id zít A készülék automatikus kikapcsolása bizonyos id elteltével Jelenítse meg a menüt Válassza a Beállítások lehet séget Válassza a Kikapcs. id zít lehet séget, és állítsa be az id t MENU F men Kép Hang Beállítások Törlés Kapcsolja Ki az id zít t vagy a készüléket. A hátralév id t mutató információs sáv megjelenítése (15. o.) Beállítás menü Kikapcs. id zít Link beállítások Gyermekzár DVB-T hangolás menü Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások Ki beállítás Használat Tv-nézés Megjegyzés Ha a hátralév id kevesebb mint 3 perc, az id kijelzés villog a képerny n. 17

18 A m sorújság használata TV programfüzet az elektronikus m sorújság (EPG) megjeleníti a képerny n az éppen sugárzott m sorok listáját, illetve a következ egy hét programját (a m sorszolgáltatótól függ en). Ez a funkció függ a kiválasztott országtól (12. o.). A DVB-T és az analóg csatornák m sora ugyanazon a TV programfüzet képerny n jelenik meg. Az analóg csatornákat a rendszer a DVB-T csatornák után listázza, de a m sorokat nem. A DVB-T csatornák jelölése D, az analóg csatornáké pedig A. Ha a készüléket el ször, illetve több mint egy hetes kikapcsolt állapot után kapcsolja be, akkor el fordulhat, hogy a m sorújság teljes megjelenítése hosszabb id t vesz igénybe. INPUT TV AV ASPECT MENU N DIRECT TV REC OPTION TEXT STTL INDEX HOLD 1 2 Sze 24/10/ :46 Válasszon üzemmódot TV TV programfüzet megtekintése GUIDE Csatornaválasztás Kilépés Információ El z oldal Program GUIDE Kijelz mód váltás Nézet Visszalépni OPTION Hirdetés a Következ oldal -24 óra +24 óra Program típus Kategória A megjelenítés módjának megváltoztatása (Tájkép / Portré) több csatorna megtekintéséhez válassza a Tájkép lehet séget egyszerre egy csatorna megtekintéséhez válassza a Portré lehet séget M sorújság id pontja Aktuális dátum és id Példa: M sorújság dátuma M sor Példa: Hirdetés TV programfüzet: Tájkép Sze 24. Összes típus Minden csatorna 1 BBC ONE 20:00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys Id pont: 19:30 20:00 20:30 21:00 D 1 BBC ONE Eastender DIY SOS The Bill Red Cap D 7 BBC THREE Hot Wars Holiday Program D 14 E4 Emmerdal. Coronation Street The Bill D 70 BBC FOUR 10 O clock News BBC Pepsi Char. Good bye D 72 BBC 2W Panorama Spring watch Coast D 105 BBCi I m A Celebrity Pop Idol News D 719 BBC Radi Rugby 15 To 1 The Bill Tájkép (megjelenítés csatornák alapján) A csatorna helye és megnevezése Sze 24/10/ :46 TV programfüzet: Portré Sze 24. Összes típus Minden csatorna D 1 BBC ONE D 7 BBC THREE D 14 E4 D 70 BBC FOUR 19:30~20:00 Eastender 20:00~20:30 DIY SOS 20:30~21:00 The Bill 21:00~22:00 Red Cap 22:30~23:00 Live junction 23:00~23:30 POP :00~00:00 Rugby Program Kilépés Információ El z oldal Csatornaválasztás GUIDE Kijelz mód váltás Nézet Visszalépni OPTION Hirdetés a Következ oldal +24 óra Program típus Kategória GUIDE Portré (megjelenítés id alapján) PROGRAMME Az el z napi m sorhoz lépés (DVB mód) Piros A következ napi m sorhoz lépés (DVB mód) Zöld 18 TV Visszatérés normál képhez A m sor megtekintése Válassza ki a m sort vagy csatornát megtekintés A kiválasztott típus csatornalistájának megtekintése (DVB mód) Sárga A kiválasztott kategória csatornalistájának megtekintése Kék Program típus Összes típus Összes típus Film Hírek.. Kategória Categor y Minden All Service csatorna s Minden csatorna Összes DVB-T csatorna Összes analóg csatorna Ingyenes csatornák El fizetéses csatornák TV Rádió Kedvencek1 Kedvencek2 Kedvencek3 Kedvencek4 A m sor részletes adatainak megjelenítése (DVB mód) A m sor a (Típusok listája) (Kategóriák listája) Nyomja meg újra a TV programfüzethez való visszatéréshez. típus választása megtekintés Csak az analóg csatornák listázása kategória választása megtekintés Kedvenc csatornák listázása 33. o.

19 A kiválasztott országtól függ en a készülék DVB-T vagy analóg módban támogatja a GUIDE Plus+ rendszert Meg kell adnia, vagy frissítenie kell az irányítószámot. Kövesse az üzenetben szerepl utasításokat. A Beállítás menün keresztül manuális beállítás is lehetséges Rendszerfrissítés / Irányítószám a GUIDE Plus+ beállítások lehet ség alatt (29. o.) Ha el ször használja ezt a funkciót, adja meg az irányítószámát. Ha az irányítószámot helytelenül adja meg, vagy nem adja meg, elképzelhet, hogy a hirdetések nem jelennek meg megfelel en. OPTION Hirdetési információ megjelenítése Hirdetések megváltoztatása Visszatérés a m sorújsághoz OPTION vagy A legfrissebb hirdetés megjelenítése Rendszerfrissítés lehet ség a GUIDE Plus+ beállítások menüben (29. o.) Megjegyzés Az információ folyamatos frissítéséhez a készüléknek éjszakára készenléti üzemmódban kell lennie. A beállításkor kiválasztott országtól függ en elképzelhet, hogy a TV programfüzetet a rendszer nem támogatja Ebben az esetben megjelenik a Csatorna lista. Csatorna lista Összes analóg csatorna Cartoon Nwk BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE BBCi CBBC Channel Választás Nézet Kilépés Visszalépni El z oldal Következ oldal csatornaválasztás megtekintés Használat A m sorújság használata 19

20 A teletext megtekintése A teletext a m sorszolgáltatók szöveges tájékoztatása. A m sorszolgáltatótól függ en a funkciók változhatnak. Mi az a FLOF (FASTEXT) üzemmód? FLOF módban négy, különböz színezés téma látható a képerny alján. Ha valamelyik témáról többet szeretne megtudni, nyomja meg az adott gombot. Ez gyors tájékoztatást ad a megjelenített témákkal kapcsolatban. Mi az a TOP mód? (TOP szöveges m sorszórás esetén) A TOP a hagyományos teletext szolgáltatás továbbfejlesztett változata, amely egyszer bb keresést és hatékony segítséget nyújt. A rendelkezésre álló teletext információ gyors áttekintése Az adott téma egyszer, lépésr l lépésre történ a Oldal állapot információ a képerny alján Elérhet oldal fel / le Piros Zöld Választás a témablokkok közül Kék Új téma választása a témablokkon belül (Az utolsó téma után a következ témablokkra ugrik.) Sárga Mi az a Lista mód? Lista módban négy, különböz színezés oldalszám látható a képerny alján. Ezek a számok módosíthatók és tárolhatók a készülék memóriájában. ( Gyakran látogatott oldalak tárolása, 21. o.) A ASPECT MENU Teletext üzemmód módosítása a Beállítás menüben (29. o.) INPUT TV AV N DIRECT TV REC 1 Kapcsoljon teletextre Aloldal száma << >> TEXT A f oldal Aktuális megjelenítése (a tartalom a m sorszolgáltatótól függ) oldalszám TELETEXT INFORMATION 17:51 28 Febr Id / dátum OPTION TEXT STTL INDEX HOLD 2 Válassza ki az oldalt vagy fel le vagy Színsáv Piros Zöld Sárga Kék (A színsávnak megfelel en) A kontraszt beállításához MENU (nyomja meg háromszor) Ahogy a kék sáv megjelenik Visszatérés normál képhez Rejtett adatok megjelenítése Rejtett szavak megjelenítése (pl. kvízjátékok válaszai) MENU Piros Ismételt elrejtés Piros TELJES / FELS / ALSÓ MENU Zöld (FELS ) (ALSÓ) Normál (TELJES) 20 HOLD (MEGÁLLÍTÁS) (A FELS rész megnyújtása) (Az ALSÓ rész megnyújtása) Az automatikus frissítés leállítása (Ha az aktuális oldalt frissítés nélkül szeretné megtartani) HOLD Visszaállítás HOLD

21 TARTALOMJEGYZÉK Visszatérés a f oldalra INDEX Kedvenc oldal megnyitása Kedvenc tárolt oldal megtekintése STTL Hívja be a kék gomb alatt mentett oldalt (Lista mód). A gyári beállítás P103. Megtekintés többablakos elrendezésben A normál kép és a teletext osztott képerny s megtekintése MENU (nyomja meg kétszer) Állítsa be hogy a kép és szöveg be vagy ki legyen kapcsolva A m veletek csak a teletext oldalon végezhet k el. Gyakran látogatott oldalak tárolása Gyakran látogatott oldalak tárolása a színsávban (csak Lista módban) Ha az oldal megjelent Megfelel szín gomb tartsa lenyomva Tárolt oldalak módosítása Adja meg az új oldalszámot Módosítani kívánt színes gomb Aloldal megtekintése Aloldal megtekintése (ha a teletext oldal többlapos) Valamelyik aloldal megtekintése MENU Kék A képerny fels részén jelenik meg Adja meg a négyjegy számot példa: P6 tartsa lenyomva A szám fehérre változik. Használat A teletext megtekintése Aloldalak: Az aloldalak száma a m sorszolgáltatótól függ en változó (akár 79 oldal is lehet). A keresés eltarthat egy ideig, ezalatt nézheti a normál képet. Tv-nézés a frissítésre való várakozás közben Tv-nézés teletext oldal keresése közben A teletext frissítése automatikusan megtörténik, ha rendelkezésre áll új információ. Ideiglenes váltás a tv-képerny re A frissített oldal megtekintése MENU Sárga P108 A frissítés befejezése után jelenik meg Sárga (Nem válthat csatornát.) A híroldal egyik funkciója jelzi a legfrissebb hírek érkezését ( Hír jelzése ). 21

22 Küls jelforrás megtekintése Csatlakoztassa a küls eszközt (videomagnó, DVD-eszköz, stb.) és megtekintheti annak tartalmát. Az eszköz csatlakoztatása 10., 11. és 54. o. A távirányító képes bizonyos küls eszközök egyes funkcióit vezérelni. ASPECT MENU INPUT TV AV N DIRECT TV REC 1 2 Kapcsolja be a televíziót SCART-kábellel történ csatlakoztatás esetén a 2-es vagy 3-as példa (10. és 11. o.) szerint A lejátszás kezdetekor automatikusan fogadja a bemeneti jeleket A SCART-aljzat (8 pólusú) automatikusan azonosítja a bemeneti jeleket. Ez a funkció HDMI-kapcsolatok esetén is elérhet (54. o.). Ha a készülék nem kapcsol automatikusan bemeneti módba Végezze el a. és a. lépést Ellen rizze a berendezés beállításait. Jelenítse meg a Bemenet választás menüt AV OPTION TEXT STTL INDEX HOLD 3 A csatlakoztatott eszköznek megfelel en válassza ki a bemeneti módot Bemenet választás AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT HDMI1 HDMI2 TV megtekintés PROGRAMME REC TV A bemeneti forrást a távirányítón vagy a tévékészülék oldalsó paneljén lév AV gombbal is kiválaszthatja. Többször nyomja meg a gombot, amíg a kívánt bemeneti forrást kiválasztja. Az AV2 / AV3 és AV2S / AV3S közötti váltáshoz használja a jobb és bal navigációs gombokat. A bemeneti módokat felcímkézheti vagy átugorhatja Bemenetek (37. o.) Az AV gomb megnyomásakor az átugrott bemeneti módok nem kerülnek megjelenítésre. 4 Megtekintés A kiválasztott mód megjelenítése Visszatérés normál képhez TV Megjegyzés Ha a küls eszköz rendelkezik képarány-beállító funkcióval, állítsa a képarányt 16:9 értékre. Részletekért olvassa el az adott eszköz kézikönyvét vagy forduljon a helyi keresked höz. 22

23 A berendezés m ködtetése a TV távirányítójával A kapcsolódó eszközök a TV távirányító alábbi gombjaival közvetlenül is vezérelhet k. Készenlét Készenléti üzemmódba kapcsolás / bekapcsolás Lejátszás videokazetta / DVD lemez lejátszása Állj A m veletek leállítása Visszatekerés / ugrás / keresés Videomagnó esetében: Visszatekerés, gyors visszafelé lejátszás DVD: Ugrás az el z m sorszámra vagy címre Visszafelé kereséshez tartsa lenyomva Gyors el retekerés / ugrás / keresés Videomagnó esetében: Gyors el retekerés, gyorsított megtekintés DVD: Ugrás a következ m sorszámra vagy címre El refelé kereséshez tartsa lenyomva Pillanatmegállítás Pillanatmegállítás / folytatás DVD: Lassított lejátszáshoz tartsa nyomva PROGRAMME Csatorna fel / le Csatornaválasztás REC Felvételkészítés Felvétel indítása A készüléktípus kódjának megváltoztatása Minden egyes Panasonic készüléktípus saját távirányító kóddal rendelkezik. A m ködtetni kívánt készüléknek megfelel en kérjük, változtassa meg a kódot. Ha a csatlakoztatott berendezést VIERA Link kapcsolaton keresztül m ködteti (52. o.), válassza a 73 -as kódot. Tartsa lenyomva az alábbi m veletek elvégzése közben Adja meg a megfelel kódot az alábbi táblázat alapján Nyomja meg A készülék típusa Kód DVD-felvev, DVD-lejátszó 70 (alapértelmezett) Házimozi, Blu-ray Disc házimozi 71 Videomagnó 72 A készülék használata VIERA Link módban VIERA Link vezérlés (52. o.) 73 Megjegyzés Ellen rizze, hogy a kód megváltoztatása után a távirányító megfelel en m ködik-e. Az elemek cseréje után lehetséges, hogy a készülék az alapértelmezett értékeket állítja vissza. Bizonyos m veletek nem végezhet k el egyes modelleken. Használat Küls jelforrás megtekintése 23

24 A menük funkcióinak használata Több menüben is lehetséges a kép-, hang- és egyéb funkciók beállítása. ASPECT MENU OPTION TEXT INPUT TV AV N DIRECT TV REC STTL INDEX HOLD Jelenítse meg a menüt MENU A beállítható funkciók megjelenítése (a bemeneti jelt l függ en változnak) Válassza ki a menüt Kép Hang F men Beállítások (példa: Képmenü) Válassza ki a menüpontot Képmenü 1/2 Egyedi beállítások Kontraszt Fényer Színtelítettség Képélesség Színárnyalat Szính mérséklet Színkezelés Eco üzemmód Dinamikus Meleg Ki Ki PROGRAMME TV REC Visszatérés normál képhez bármikor Visszatérés az el z képerny re Menüoldalak közötti váltás fel le 4 (példa: Képmenü) Végezze el a beállítást vagy t Képmenü Egyedi beállítások Kontraszt Fényer Színtelítettség Képélesség Színárnyalat Szính mérséklet Színkezelés Eco üzemmód Dinamikus Meleg Ki Ki 1/ (példa: Képmenü) Választás a lehet ségek közül Az alternatívák száma és helye Szính mérséklet Normál Módosítva Beállítás a csúszka segítségével Képélesség 5 Elmozdítva Ugrás a következ képerny re Gyermekzár Megjelenítés módosítás tárolás vagy ( egyes funkciókhoz szükséges) A beállítások visszaállítása Csak a képbeállítások visszaállítása Alapértelmezett beállítás a Képmenüben (26. o.) Csak a hangbeállítások visszaállítása Alapértelmezett beállítás a Hangmenüben (27. o.) A kép- és a hangbeállítások visszaállítása ( N A hanger szintje és a képarány mód is ) visszaállt Az összes beállítás alapértékre állítása Gyári állapot a Beállítás menüben (29. o.) A következ képerny megjelenítése Karakterek megadása a tetsz legesadat-beviteli menü segítségével Bizonyos menüpontokhoz szabadon adhat meg nevet vagy számot. Név bevitel Név A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z Á Â É Î Í Ö Ó a b c d e f g h i j k l m n u v w x y z á â é î í ö ó * _ O P Q R S T Ü! : o p q r s t ü # ( ) Állítsa be egyenként a karaktereket beállítás A karaktereket a számgombok segítségével állíthatja be. Számbillenty k karaktertáblázata (58. o.) Tárol

25 Áttekintés M ködtetés 24. o. Kép Hang F men Beállítások Képmenü Egyedi beállítások Kontraszt Fényer Színtelítettség Képélesség Színárnyalat Szính mérséklet Színkezelés Eco üzemmód Dinamikus Meleg Ki Ki 1/ Képmenü 3D-COMB P-NR 3D-COMB Alapértelmezett beállítás 2/2 Off Ki Ki Visszaállítás (26. o.) Hangmenü 1/2 Hang üzemmód Zene Mélyhangszín Magashangszín Balansz Fejhall. hang. Térhangzás Ki Hanger Hangszóró-fal közti táv. 30 cm felett MPX Sztereó Stereo Hangmenü HDMI1 bemenet Digitális Alapértelmezett beállítás Visszaállítás /2 (27. o.) Link beállítások VIERA Link Be Q-Link AV2 AV 2-es kimenet TV Vezérelt bekapcsolás Vezérelt kikapcsolás Energiatakarékos készenlét Be Be Be Automatikus készenlét Be (emlékeztet nélk.) Letöltés Megjelenítés (28. o.) Használat Beállítás menü Kikapcs. id zít Link beállítások Gyermekzár DVB-T hangolás menü Analóg hangolás menü Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások Ki Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés (28. és 29. o.) DVB-T hangolás menü Kedvencek szerkesztése Megjelenítés Csatorna lista Megjelenítés Automatikus beállítás Megjelenítés Kézi hangolás Megjelenítés Csatorna lista frissítése Megjelenítés Új csatorna üzenet Be Jel állapot Megjelenítés Analóg hangolás menü Csatorna lista Automatikus beállítás Kézi hangolás Képerny beállítások Preferált felirat típusa Teletext Teletext karakter Bemenetek Inf. sáv kijel. id. Játékid kijelzés (28, 30, 32, 33. o.) Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés (28, 31, 35. o.) Alapbeállítás TOP Nyugat Megjelenítés 3 másodperc Be (29. o.) A menük funkcióinak használata (kép, hangmin ség stb.) Rendszer menü Gyári állapot Rendszerfrissítés Szoftver licenc Rendszerinformáció Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés (29, o.) Csak a rendelkezésre álló menüpontok választhatók. Egyéb beállítások AV színrendszer Automatikus GUIDE Plus+ beállítások Megjelenítés Takarékos üzem Ki Kép túlpásztázása Be Id zóna Automatikus (29. o.) 25

26 A menük funkcióinak használata Menülista Menü Menüpont Beállítások (alternatívák) Egyedi beállítások Alapvet kép mód (Dinamikus / Normál / Mozi / JÁTÉK) Bármely bemeneti jel esetén elérhet beállítás Dinamikus : Megnövelt kontrasztot és élességet biztosít világos szobában Normál : Átlagos megvilágítású környezeti feltételek esetén ajánlott Mozi : Filmnézéshez sötét szobában a moziszer élményért JÁTÉK : Kifejezetten játékoknál hasznos gyors válaszid a képek megfelel megjelenítéséhez TV üzemmódban nem elérhet A játékid folyamatos kijelzése Játék üzemmódban a képerny jobb fels részén Játékid kijelzés (29. o.) Kontraszt, Fényer, Színtelítettség, Képélesség Ezeknek a beállításoknak a szintje igényei szerint csökkenthet vagy növelhet Színárnyalat Ha a televíziókészülékhez egy NTSC-jelet kibocsátó forrás csatlakozik, a kép színezete ízlésének megfelel en változtatható Csak NTSC-jel vétele esetén Szính mérséklet Az általános színtónus beállítása (Hideg / Normál / Meleg) Kép Színkezelés A színeket automatikusan élénkre állítja (Ki / Be) Gazdaságos üzemmód A megvilágításnak megfelel en automatikusan elvégzi a képbeállításokat (Ki / Be) P-NR Képzaj csökkentése A zavaró képzaj és villogás csökkentése a kép kontúros területein (Ki / Minimum / Közép / Maximum) 3D-COMB Egyes esetekben, álló- vagy lassú mozgóképek megtekintésekor színes csíkok jelenhetnek meg Élesebb és életh bb színek megjelenítéséhez állítsa Be értékre (Ki / Be) Csak PAL- vagy NTSC-jel vétele esetén Nem elérhet a következ k esetében: RGB, S-Video, Komponens, HDMI és SD-kártya Alapértelmezett beállítás Az OK gombot megnyomva a Kép menü jelenlegi Egyedi beállítások értékei visszaállnak a gyári alapbeállításra 26

27 Menü Menüpont Beállítások (alternatívák) Hang üzemmód Alapvet hang üzemmód (Zene / Beszéd) Mélyhangszín Szint növelése vagy csökkentése az alacsony, mély hangok kiemelésére vagy minimalizálására Magashangszín Szint növelése vagy csökkentése az éles, magas hangok kiemelésére vagy minimalizálására Balansz A jobb és bal oldali hangszóró hangszintjének beállítása Fejhall. hang. A fejhallgató hangerejének szabályozása Hang Térhangzás Hanger Térhangzású hangbeállítások (Ki / V-Audio) V-Audio: A térhatás növelése érdekében dinamikusan széthúzza a hangzásképet A távirányító Surround gombjával is bekapcsolható (9. o.). A hanger beállítása egyéni csatorna vagy bemeneti mód esetén Használat Hangszóró-fal közti táv MPX HDMI1 bemenet Alacsony frekvenciájú hang beállítása (30 cm felett / 30 cm-ig) Ha a televízió és a fal közötti távolság meghaladja a 30 centimétert, a 30 cm felett beállítás ajánlott. Ha a televízió és a fal közötti távolság nem haladja meg a 30 centimétert, a 30 cm-ig beállítás ajánlott. Sztereó / mono hang választása (Mono / Sztereó) Általában: Sztereó Nincs sztereó jel: Mono M1 / M2: Mono jel átvitelekor elérhet Csak analóg mód esetén Választás a bemeneti jelnek megfelel en (Digitális / Analóg) (59. o.) Digitális : Csatlakoztatás HDMI-kábellel Analóg : Csatlakoztatás HDMI-DVI-adapterkábellel Csak HDMI bemeneti üzemmód esetén A HDMI2 aljzat csak digitális jelekhez megfelel Nincs elérhet beállítás a HDMI2 aljzathoz A menük funkcióinak használata (kép, hangmin ség stb.) Alapértelmezett beállítás Az OK gombot megnyomva a Hang üzemmód értékei visszaállnak a gyári alapbeállításra SD-kártya használatakor egy másik menü jelenik meg. (45. o.) Csak a rendelkezésre álló menüpontok választhatók. 27

28 A menük funkcióinak használata Menülista Menü Menüpont Beállítások (alternatívák) Kikapcs. id zít VIERA Link Q-Link A televízió automatikus kikapcsolási idejének beállítása (Ki / 15 / 30 / 45 / 60 / 75 / 90 perc) A VIERA Link funkciók használata (Ki / Be) (49. o.) Kiválasztja, hogy melyik AV-aljzatra van szükség a televízió és a kompatibilis felvev közötti adatátvitelhez (AV1 / AV2) (48. o.) Akkor is a csatlakoztatott aljzatot választja, ha a felvev nem kompatibilis a Q-Link rendszerrel. Link beállítások AV1-es / AV2-es kimenet A tévékészülékr l a Q-Link rendszerre átvitt jel a (TV / AV1 / AV2 / AV3 / Monitor) Monitor: a képerny n megjelen kép Komponens- és HDMI-jelek nem sugározhatók. Vezérelt bekapcsolás A Vezérelt bekapcsolás funkció használata (Ki / Be) (48. és 49. o.) Power off Link Energiatakarékos készenlét A Vezérelt kikapcsolás funkció használata (Ki / Be) (48. és 49. o.) Csökkenti az áramfogyasztást ha a csatlakozó eszközök készenléti üzemmódba kapcsolnak (Ki/Be) (50. o.) Ez a funkció akkor elérhet, ha a VIERA Link és a Vezérelt kikapcsolás beállítása Be. Beállítások Automatikus készenlét Letöltés Gyermekzár DVB-T hangolás menü Kedvencek szerkesztése Csatorna lista Automatikus beállítás Kézi hangolás Csatorna lista frissítése Új csatorna üzenet Az épp nem nézett vagy nem használt csatlakoztatott eszközöket az áramfogyasztás csökkentése érdekében készenléti módba kapcsolja (Ki / Be (emlékeztet vel) / Be (emlékeztet nélk.)) (50. o.) A funkció akkor elérhet, ha a VIERA Link beállítása Be. A csatorna, nyelv, ország vagy régió beállítások letöltése a televízióhoz csatlakoztatott Q-Link- vagy VIERA Link-kompatibilis készülékre Csatorna- / AV-bemenet letiltása az megakadályozásának érdekében (36. o.) Listát készít a kedvenc DVB-T csatornákról (33. o.) Nem kívánt DVB-T adók átugrása vagy a DVB-T adók szerkesztése (33. o.) Automatikusan beállítja az elérhet DVB-T csatornákat (30. o.) Az elérhet DVB-T csatornák kézi beállítását teszi lehet vé (33. o.) Frissíti a DVB-T Csatorna listát úgy, hogy közben meg rzi a beállításokat (32. o.) Segítségével kiválasztható, hogy megjelenjen-e figyelmeztet üzenet, ha a rendszer új DVB-T csatornát talál (32. o.) Jel állapot DVB-T jel állapotának ellen rzése (32. o.) 28 Analóg hangolás menü Csatorna lista Automatikus beállítás Kézi hangolás Nem kívánt analóg adók átugrása vagy az analóg adók szerkesztése (35. o.) Automatikusan beállítja az ön lakóhelyén elérhet analóg csatornákat (31. o.) Az analóg csatornák kézi beállítása (35. o.)

29 Menü Menüpont Beállítások (alternatívák) OSD-nyelv A képerny n megjelen menük / feliratok nyelvének módosítása Nyelv Preferált hang 1 / 2 Preferált felirat 1 / 2 Segítségével beállítható több DVB hangcsatorna esetén az els és a második preferált nyelv (a m sorszolgáltatótól függ en) Segítségével beállítható több DVB felirat esetén az els és a második preferált nyelv (a m sorszolgáltatótól függ en) Feliratok megjelenítése 16. o. Preferált teletext Preferált felirat típusa A DVB teletext szolgáltatás preferált nyelvének a (a m sorszolgáltatótól függ en) A preferált felirat típusának a (Alapbeállítás / Nagyothallóknak) A Nagyothallóknak opció használatával jobban érthet és élvezhet a m sor DVB-feliratok esetén (a m sorszolgáltatótól függ en). A Nyelv lehet ségnél a Preferált felirat 1 / 2 prioritást élvez. Beállítások Képerny beállítások Teletext Teletext karakter Bemenetek Inf. sáv kijel. id. Játékid kijelzés Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások Gyári állapot Rendszerfrissítés Szoftver licenc Rendszerinformáció AV színrendszer GUIDE Plus+ beállítások Frissítés Irányítószám Rendszerinformáció Takarékos üzem Kép túlpásztázása Teletext megjelenítési módja (TOP (FLOF) / Lista) (20. o.) A teletext nyelvének a (Nyugat / Kelet1 / Kelet2) Nyugat: Angol, francia, német, görög, olasz, spanyol, svéd, török stb. Kelet1: Cseh, angol, észt, lett, román, orosz, ukrán stb. Kelet2: Cseh, magyar, lett, lengyel, román stb. Az egyes bemeneti aljzatok címkézése vagy átugrása (37. o.) Az információs sáv képerny n való megjelenítésének idejét állítja be (15. o.) (0 (Nincs kijelzés) / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 másodperc) A játékid folyamatos kijelzéséhez Játék üzemmódban állítsa Be állásba (Ki / Be) A funkció akkor érhet el, ha a Játék beállítást választotta az Egyedi beállítások menüben (26. o.). El fizetéses csatornák megtekintése is (38. o.) A beállítások visszaállítása, például költözéskor (39. o.) Új szoftverek letöltése a televízióhoz (40. o.) Szoftverlicenc információ megjelenítése A televíziókészülék rendszerinformációjának megjelenítése AV-üzemmódban a videojelek alapján kiválasztja a színrendszert (Automatikus / PAL / SECAM / M. NTSC / NTSC) A GUIDE Plus+ rendszer ütemezésének és a hozzá tartozó hirdetési információk frissítése (19. o.) Irányítószámának beállítása hirdetések megjelenítéséhez a GUIDE Plus+ rendszerben (19. o.) A GUIDE Plus+ rendszer rendszerinformációinak megjelenítése A képerny fényerejét csökkentve gazdaságosabbá teszi az enrgiafogyasztást (Ki / Be) A képet megjelenít képerny terület a (Ki / Be) Be : A kép szélének elrejtéséhez nagyítva jeleníti meg a képet. Ki: A kép megjelenítése eredeti méretben. Kapcsolja Be, ha a képerny szélén képzaj jelenik meg. Ez a funkció akkor elérhet, ha a nézet beállítása Automatikus (csak 16:9-es jel esetén) vagy 16:9. Ez a funkció tárolható külön az SD (normál felbontású) és a HD (nagyfelbontású) jelekhez. Használat A menük funkcióinak használata (kép, hangmin ség stb.) Id zóna SD-kártya használatakor egy másik menü jelenik meg. (45. o.) Csak a rendelkezésre álló menüpontok választhatók. A pontosid beállítása A pontos id a GMT alapján kerül beállításra. Automatikus beállítás esetén a pontos id az Ön vételkörzete szerint automatikusan kerül beállításra. 29

30 Visszalépés a Beállítás menüb l Az Automatikus beállítás funkció automatikusan újrahangolja az összes csatornát. DVB-T csatornák A vételkörzetben fogható összes DVB-T csatorna automatikus újrahangolása. A funkció akkor elérhet, ha már elvégezte a DVB-T csatornák behangolását. Csak a DVB-T csatornák kerülnek újrahangolásra. A korábbi hangolási beállítások törölve. Ha beállított PIN-kódot a gyermekzárhoz (36. o.), akkor azt meg kell adni. ASPECT MENU OPTION TEXT INPUT TV AV N DIRECT TV REC STTL INDEX HOLD Visszatérés normál képhez Az Automatikus beállításhoz használja a televízió oldalán található gombokat (8. o.). Nyomja meg többször, amíg az Automatikus beállítás funkció meg nem jelenik Jelenítse meg az Automatikus beállítás képerny t Indítsa el az Automatikus beállítás funkciót Válassza ki a DVB-T lehet séget TV Jelenítse meg a menüt MENU Válassza a Beállítások lehet séget Kép Hang F men Beállítások Válassza a DVB-T hangolás menü Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár DVB-T hangolás menü Megjelenítés Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások Válassza az Automatikus beállítás lehet séget DVB-T hangolás menü Kedvencek szerkesztése Csatorna lista Automatikus beállítás Megjelenítés Kézi hangolás Csatorna lista frissítése Új csatorna üzenet Be Jel állapot Indítsa el az Automatikus beállítás funkciót DVB-T automatikus beállítás Az összes DVB-T hangolási adat törl dik. DVB-T automatikus beállítás Folyamatban CH 5 69 Ez kb. 3 percig tart. CSAT. Csatorna neve Típus Min ség 62 CBBC Ingyenes 10 Channel TV 62 BBC Radio Wales Ingyenes TV E4 Ingyenes TV Cartoon Nwk Ingyenes TV 10 Visszatérés normál képhez Ingyenes TV: 4 El fiz. TV: 0 Rádió: 0 Adat: 0 Keresés A beállításokat a rendszer automatikusan elvégzi A választott országtól függ en (12. o.) a Régióválasztás kötelez lépés (13. o.) A csatorna, nyelv, ország/régió beállítások letölt dnek a TV-hez csatlakoztatott Q-Link vagy VIERA Link kompatibilis készülékre. A m velet végeztével az 1-es sorszámú csatorna jelenik meg. 30 Megjegyzés Ha a hangolás nem tökéletes Kézi hangolás (33. o.)

31 Analóg csatornák A vételkörzetben fogható összes analóg csatorna automatikus újrahangolása. Csak az analóg csatornák újrahangolása. A korábbi hangolási beállítások törölve. Ha beállított PIN-kódot a gyermekzárhoz (36. o.), akkor azt meg kell adni. ASPECT MENU OPTION TEXT INPUT TV AV N DIRECT TV REC STTL INDEX HOLD Visszatérés normál képhez Az Automatikus beállításhoz használja a televízió oldalán található gombokat (8. o.). Nyomja meg többször, amíg az Automatikus beállítás funkció meg nem jelenik Jelenítse meg az Automatikus beállítás képerny t Indítsa el az Automatikus beállítás funkciót Válassza az Analóg lehet séget TV Jelenítse meg a menüt MENU Válassza a Beállítások lehet séget Kép Hang F men Beállítások Válassza az Analóg hangolás menü Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár Analóg hangolás menü Megjelenítés Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások Válassza az Automatikus beállítás lehet séget Analóg hangolás menü Csatorna lista Automatikus beállítás Megjelenítés Kézi hangolás Indítsa el az Automatikus beállítás funkciót Analóg automatikus beállítás Összes analóg beállítási érték törl dik Analóg automatikus beállítás Keresés CH 2 99 H: Ez kb. 3 percig tart. CSAT. Csatorna neve CH 29 CH 33 Analóg: 2 Keresés A beállításokat a rendszer automatikusan elvégzi Visszalépés a Beállítás menüb l További funkciók A csatorna, nyelv, ország/régió beállítások letölt dnek a TV-hez csatlakoztatott Q-Link vagy VIERA Link kompatibilis készülékre. A m velet végeztével az 1-es sorszámú csatorna jelenik meg. Visszatérés normál képhez Megjegyzés Ha a hangolás nem tökéletes Kézi hangolás (35. o.) 31

32 Adók behangolása és szerkesztése (DVB) A csatornák újrahangolhatók, elkészítheti kedvenc csatornái listáját, átugorhatja a nem kívánt csatornákat stb. ASPECT MENU OPTION TEXT INPUT TV AV N DIRECT TV REC STTL INDEX HOLD PROGRAMME Visszatérés normál képhez DVB csatorna automatikus frissítése Csatorna lista frissítése Felvehet új csatornákat, törölhet megsz nt csatornákat, valamint automatikusan frissítheti a csatorna nevét és pozícióját a Csatornalistán. DVB-T csatorna lista frissítése Analogue Folyamatban Scan CH Ez kb. 3 percig tart. CSAT. Csatorna neve Típus Min ség Válassza ki a DVB-T lehet séget TV Jelenítse meg a menüt MENU Válassza a Beállítások lehet séget Kép Hang F men Beállítások Válassza a DVB-T hangolás menü Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár DVB-T hangolás menü Megjelenítés Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások Válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét, és állítsa be DVB-T hangolás menü Kedvencek szerkesztése Megjelenítés Csatorna lista Megjelenítés Automatikus beállítás Megjelenítés Kézi hangolás Megjelenítés Csatorna lista frissítése Megjelenítés Új csatorna üzenet Be Jel állapot Megjelenítés A menüpontok a kiválasztott országtól függ en változnak (12. o.). Újrahangolás a Beállítás menüb l (30. o.) A Csatornalista a Kedvencek szerk., Csatornalista, Gyermekzár stb. beállítások megtartása mellett frissül. Ingyenes TV: 0 El fiz. TV: 0 Rádió: 0 Adat: 0 Keresés Értesít üzenet megjelenítése Új csatorna üzenet Segítségével kiválasztható, hogy megjelenjen-e figyelmeztet üzenet, ha a rendszer új DVB csatornát talál. (Ki / Be) Az OK ával elkezd dik a Csatornalista frissítése. Új csatornát talált! Nyomja meg az OK gombot a csatorna frissítéséhez. Az elvetéshez nyomja meg az gombot. 32 DVB-jel ellen rzése Jel állapot Csatorna a és a DVB-jel állapotának ellen rzése. Csatornaváltás DVB-T jel állapot Csatorna neve Jelmin ség Jeler sség Hálózat neve Paraméter 70 CBBC Channel Wenvoe [CH62] 802 MHz A jó jeler sség nem biztos, hogy elegend a DVB-vételhez. Kérjük, hogy a következ kben ismertetettek alapján használja a jelmin ségjelz t: Jelmin ség: Zöld sáv Jó Sárga sáv Gyenge Piros sáv Rossz (ellen rizze a földi antennát)

33 Kedvenc DVB csatornák listázása Kedvencek szerkesztése Hozza létre kedvenc csatornái listáját a számos m sorszolgáltató kínálatából (akár négyet: Kedvencek 1-t l 4-ig). A DVB Kedvencek listái elérhet k az információs sávon található Kategória menüpontból (15. o.) és a TV programfüzetb l (18. o.). Válassza ki a listázni kívánt csatornát DVB-T Kedvencek szerkeszt Elrendezés Csatornanevek bet rendben történ sorba rendezése Összes DVB-T csatorna 1 BBC One Wales 7 BBC THREE E4 CBBC Channel Cartoon Nwk BBCi BBC Radio Wales BBC Radio Cymru Kedvencek1 Adja hozzá a Kedvencek listához DVB-T Kedvencek szerkeszt Elrendezés Összes DVB-T csatorna 1 BBC One Wales 1 BBC One Wales BBC THREE E4 CBBC Channel Cartoon Nwk BBCi BBC Radio Wales BBC Radio Cymru Kedvencek1 Kék További Kedvencek megjelenítése Zöld Kategória módosítása Piros Egy csatorna hozzáadásra került A Kedvencek listájának szerkesztése Szerkesztéshez válassza ki a Kedvencek mez t, majd: A Kedvencek elnevezése Csatorna áthelyezése Tárol Zöld Piros Minden csatorna hozzáadása a listához Sárga Megjegyzés Az egyes csatornákhoz tartozó számok megváltoztathatók a Csatornalista menüpontban. Állítsa be egyenként a karaktereket Név bevitel Név A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z Á Â É Î Í Ö Ó a b c d e f g h i j k l m n u v w x y z á â é î í ö ó * _ Csatorna törlése Az összes csatorna törlése O P Q R S T Ü! : o p q r s t ü # ( ) beállítás A karaktereket a számgombok segítségével állíthatja be. Számbillenty k karaktertáblázata (58. o.) Új hely választása Meger sítés Zöld Nem kívánt DVB csatornák átugrása, DVB csatornák szerkesztése Csatorna lista Sárga Tárol A nem kívánt DVB csatornák elrejthet k. A rejtett csatornák csak ebben a menüben jeleníthet k meg. Ezzel a funkcióval ugorhatja át a nem kívánt csatornákat. Válasszon ki egy csatornát, és jelenítse meg vagy rejtse el Összes DVB-T csatorna Elrendezés CBBC Channel Cartoon Nwk BBCi BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE megjelenítés / elrejtés Csatornák szerkesztése Az egyes csatornákat a Csatornalista menüben is szerkesztheti. Kategória módosítása Piros : megjelenítés : elrejtés (átugorja) 1 ZDF Coronation Street 19 : : 00 Csatornahely Csatornahely megcserélése (ha van ilyen) Zöld Adja meg az új pozíciószámot Csatorna helyének megváltoztatása (ha van ilyen) Zöld Új hely választása Csatornanevek bet rendben történ sorba rendezése Kék Az összes csatorna megjelenítése Jelenlegi Sárga 19:35 Összes DVB-T csatorna Kategória váltása Info be Tárol Zöld Tárol Zöld Adók behangolása és szerkesztése (DVB) További funkciók DVB-csatorna kézi beállítása Kézi hangolás DVB csatornák újrahangolásához normál esetben használja az Automatikus beállítás vagy a Csatornalista frissítése funkciót. Ha a hangolás nem tökéletes, vagy be akarja állítani az antennát, használja ezt a funkciót. Minden csatornát, amelyet a rendszer megtalál, hozzáad a Csatornalistához. DVB-T kézi hangolás Frekvencia [CH 21] 474,00 MHz Analogue Jelmin ségscan Jeler sség 0 10 Szám Csatorna neve Típus Új Ingyenes TV: 0 El fiz. TV: 0 Rádió: 0 Adat: 0 csatornaválasztás a frekvencia beállítása keresés Állítsa arra az értékre, ahol a Jelmin ség szintje maximális. 33

34 Adók behangolása és szerkesztése (Analóg) A csatornákat újrahangolhatja, szerkesztheti, a nem kívánt csatornákat átugorhatja stb. 1 Válassza az Analóg lehet séget TV ASPECT MENU INPUT TV AV N DIRECT TV REC 2 Jelenítse meg a menüt MENU OPTION 3 Válassza a Beállítások lehet séget F men Kép TEXT STTL INDEX HOLD Hang Beállítások PROGRAMME 4 Válassza az Analóg hangolás menü Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár Analóg hangolás menü Megjelenítés Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások TV Visszatérés normál képhez 5 6 Válasszon az alábbi funkciók közül Analóg hangolás menü Csatorna lista Automatikus beállítás Kézi hangolás Megjelenítés Megjelenítés Megjelenítés Végezze el a beállítást Újrahangolás a Beállítás menüb l (31. o.) 34

35 Nem kívánt analóg csatornák átugrása, analóg csatornák szerkesztése Csatorna lista A nem kívánt analóg csatornák elrejthet k. A rejtett csatornák csak ebben a menüben jeleníthet k meg. Ezzel a funkcióval ugorhatja át a nem kívánt csatornákat. Válasszon ki egy csatornát, és jelenítse meg vagy rejtse el Analóg csatorna lista 1 BBC1 2 ***** 3 ***** megjelenítés / elrejtés Csatornák szerkesztése Az egyes csatornákat a Csatornalista menüben is szerkesztheti. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csatornát, majd: Az összes csatorna újrahangolása (Kézi hangolás) Csatorna helyének megváltoztatása A csatorna átnevezése Kék Zöld : megjelenítés : elrejtés (átugorja) Piros (lásd lent) Új hely választása Állítsa be egyenként a karaktereket Csatornanév szerkesztése Név A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z Á Â É Î Í Ö Ó a b c d e f g h i j k l m n u v w x y z á â é î í ö ó * _ O P Q R S T Ü! : o p q r s t ü # ( ) Csatornahely A csatorna neve Az összes csatorna megjelenítése Sárga 3 ITV Radio 23:35 itv CH23 Mute Encrypted AD Subtitles Tárol Zöld beállítás Összes analóg csatorna TXT For info press Multi Audio 45 (legfeljebb: öt karakter) A karaktereket a számgombok segítségével állíthatja be. Számbillenty k karaktertáblázata (58. o.) Megjegyzés Ha a videomagnó csak RF-kábellel csatlakozik: VCR szerkesztése. Tárol Adók behangolása és szerkesztése (Analóg) Analóg csatorna kézi beállítása Kézi hangolás Finomhangolás Az egyes programok finomhangolására szolgál (ha például az id járás megzavarja a jelek vételét stb.) Kézi hangolás Analóg csatorna kézi beállítása az Automatikus beállítás után. A funkció használata el tt állítsa be a Hangrendszer és a Színrendszer. A Színrendszer beállítása normál esetben Automatikus legyen. Ha a videomagnó csak RF-kábellel csatlakozik, válassza a 0 csatornahelyet. Analóg kézi hangolás 1 BBC1 CH33 Finomhangolás Kézi hangolás CH33 41 Hangrendszer SC1 Színrendszer Automatikus A csatornahely a A csatorna a Keresés és tárolás SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L, L További funkciók keresés tárolás 35

36 Gyermekzár Lehet sége van bizonyos csatornákat, illetve AV bemeneti csatlakozókat zárolni, és meghatározni, hogy ki nézheti azokat. Zárolt csatorna vagy bemenet akor egy üzenet jelenik meg. A PIN-kód megadása után az adott csatorna, illetve bemenet nézhet. ASPECT MENU OPTION TEXT INPUT TV AV N DIRECT TV REC STTL INDEX HOLD Visszatérés normál képhez Jelenítse meg a menüt MENU Válassza a Beállítások lehet séget Kép Hang F men Beállítások Válassza a Gyermekzár pontot Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár Megjelenítés DVB-T hangolás menü Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások Csatornák zárolása Gyermekzár Adja meg a PIN-kódot (4 számjegy) Gyermekzár PIN-kód beírása Kérem, írja be az új PIN-kódot PIN-kód * * * * Végezze el a beállítást Válassza a Gyermekzár lista pontot Gyermekzár PIN-kód megváltoztatása Gyermekzár lista Megjelenítés Korhatár besorolás Nincs korlát Az els beállításkor kétszer kell megadnia a PIN-kódot. Jegyezze fel valahová a PIN-kódot, ha kés bb esetleg elfelejtené. A PIN-kód lehetséges alapbeállítása 0000, a választott országtól függ en (12. o.). 36 Válassza ki a zárolni kívánt csatornát vagy bemenetet Válassza ki a zárolt Törlés Gyermekzár lista - TV és AV csatornát vagy bemenetet Elrendezés zárolás Név Bemenet Típus Letiltás 4 BBC 1 Wales DVB-T Ingyenes TV 7 BBC THREE DVB-T Ingyenes TV Lock Ugrás a következ bevitel tetejére 14 E4 DVB-T Ingyenes TV Lock VCR Analóg Analóg Lock Piros 1 BBC1 Analóg Analóg Lock 2 ***** Analóg Analóg Lock Az összes zárolása AV1 Küls jelforrás AV Lock Zöld AV2/S Küls jelforrás AV Lock Minden zárolás feloldása Akkor jelenik meg, ha egy csatorna vagy bemenet zárolva van Sárga Csatornanevek bet rendben történ sorba rendezése Kék A PIN-kód megváltoztatása Válassza a PIN-kód megváltoztatása pontot Adja meg az új PIN-kódot kétszer Gyermekzár PIN-kód megváltoztatása Megjelenítés Gyermekzár lista Korhatár besorolás Nincs korlát A Korhatár besorolás beállítása A funkció elérhet sége függ a kiválasztott országtól (12. o.). Ha a DVB m sor korhatára magasabb a beállított kornál, a nézéséhez meg kell adni a PIN-kódot (a m sorszolgáltatótól függ en). Válassza ki a Korhatár besorolás elemet, és állítsa be a korhatárt, ami felett korlátozni szeretné a programok nézhet ségét. Gyermekzár PIN-kód megváltoztatása Gyermekzár lista Korhatár besorolás Nincs korlát beállítás Megjegyzés A Gyári állapot (39. o.) a törli a PIN-kódot és minden beállítást.

37 Bemenetek A bemeneti mód könnyebb azonosítása és a érdekében felcímkézheti az egyes bementi módokat, és kihagyhatja azokat, ahova nem csatlakozik semmi. A bemeneti mód a (22. o.) ASPECT MENU OPTION TEXT INPUT TV AV N DIRECT TV REC STTL INDEX HOLD PROGRAMME TV Visszatérés normál képhez Jelenítse meg a menüt MENU Válassza a Beállítások lehet séget Kép Hang F men Beállítások Válassza a Képerny beállítások pontot Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár DVB-T hangolás menü Nyelv Képerny beállítások Megjelenítés Közös interfész Rendszer menü Egyéb beállítások Válassza a Bemenetek pontot Képerny beállítások Preferált felirat típusa Teletext Teletext karakter Bemenetek Inf. sáv kijel. id. Játékid kijelzés Alapbeállítás TOP Nyugat Megjelenítés 3 másodperc Be Válassza ki a bemeneti csatlakozót, és állítsa be Bemenetek AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT HDMI1 HDMI2 DVB-T Analóg DVD AV2/S AV3/S COMPONENT HDMI1 HDMI2 DVB-T Analóg beállítás A beállított címkék a Bemenet választás (22. o.), vagy a feliraton kerülnek megjelenítésre. Ha a Kihagyás lehet séget választotta, az adott mód nem választható. Bemenetek Gyermekzár További funkciók Felhasználói adatbevitel Az egyes bemeneti módoknak bármilyen nevet adhat. Válassza a Állítsa be egyenként a karaktereket Felhasználói adatbevitel pontot Név bevitel Név A B C D E F G H I J K L M N U V W X Y Z Á Â É Î Í Ö Ó a b c d e f g h i j k l m n u v w x y z á â é î í ö ó * _ O P Q R S T Ü! : o p q r s t ü # ( ) beállítás (legfeljebb: tíz karakter) A karaktereket a számgombok segítségével állíthatja be. Számbillenty k karaktertáblázata (58. o.) Tárol 37

38 A közös interfész használata A Közös interfész modul menü hozzáférést biztosít a Közös interfész (CI) modulokon található szoftverekhez. El fordulhat, hogy ez a funkció egyes országokban vagy térségekben nem áll rendelkezésre. Bár a CI-modul lehet vé teheti bizonyos szolgáltatások ét, a televízió nem jelent garanciát az összes szolgáltatás (pl. az el fizetéses tévécsatornák) ére. Kérjük, csak a m sorszolgáltató által jóváhagyott CI-modult használja. Vegye fel a kapcsolatot a helyi Panasonic keresked vel vagy a m sorszolgáltatóval, ha további részleteket szeretne megtudni a szolgáltatásokról és használatuk feltételeir l. Figyelem! CI-modul behelyezésekor illetve eltávolításakor kacsolja ki a készülék áramellátását a be-/kikapcsoló gombbal. Ha a kártya és a kártyaolvasó egy készletben van, el ször a kártyaolvasót helyezze be, majd pedig a kártyát a kártyaolvasóba. Helyezze be a modult a megfelel állásban. ASPECT MENU INPUT TV AV N DIRECT TV REC A televízió oldala CI-nyílás A CI-nyílás használata el tt távolítsa el a fedelet. Behelyezés vagy eltávolítás egyenesen és teljesen CI-modul Helyezze be a CI-modult (opcionális) A képerny n megjelen funkciók a választott CI-modul tartalmától függenek. Alapesetben megjelennek az el fizetéses csatornák. Kövesse a képerny n megjelen kezelési útmutatót. Ha az el fizetéses csatornák nem jelennek meg, végezze el az alábbi m veleteket. További részletekért olvassa el a CI-modul kézikönyvét vagy forduljon a m sorszolgáltatóhoz. 1 2 Válassza ki a DVB-T lehet séget TV Jelenítse meg a menüt MENU OPTION 3 Válassza a Beállítások lehet séget Kép F men TEXT STTL INDEX HOLD Hang Beállítások 4 Válassza a Közös interfész pontot Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár DVB-T hangolás menü Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Megjelenítés Rendszer menü Egyéb beállítások PROGRAMME 5 Lépjen be a Közös interfész pontba Közös interfész 1. csatl. sáv: Modul beszúrva TV 6 Kövesse a képerny n megjelen útmutatót Például: választás, jóváhagyás 38 Visszatérés normál képhez Színes karakterek Piros Zöld Sárga Kék Elképzelhet, hogy a képerny n megjelen útmutatóban szerepl információ nem értelmezhet a távirányító gombjaira.

39 Gyári állapot A televízió eredeti beállításait állítja vissza, pl. nem lesznek behangolt csatornák. Minden beállítás alapértékre áll (csatornák, kép, hangbeállítások stb.). ASPECT MENU INPUT TV AV N DIRECT TV REC 1 Jelenítse meg a menüt MENU OPTION 2 Válassza a Beállítások lehet séget F men Kép Hang Beállítások TEXT STTL INDEX HOLD PROGRAMME TV Visszatérés normál képhez Válassza ki a Rendszer menü pontot Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár DVB-T hangolás menü Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Megjelenítés Egyéb beállítások Válassza ki a Gyári állapot pontot Rendszer menü Gyári állapot Rendszerfrissítés Szoftver licenc Rendszerinformáció Megjelenítés Végezze el a beállítást Beállítások visszaállítása Gyári állapot Nézze meg az üzenetet, és kezdje meg a beállítást Gyári állapot Az összes hangolási adat törlésre kerül Biztos? Biztos? Megerõsít Kilépés Visszalépni (jóváhagyás) (jóváhagyás) (kezdje meg a Gyári állapot beállítását) Gyári állapot A közös interfész használata További funkciók Kövesse a képerny n megjelen utasításokat Gyári beállítás visszaállítva. Kérjük kapcsolja ki a TV-t. A következ, a be-/kikapcsoló gombbal történ bekapcsoláskor az Automatikus beállítás automatikusan elindul. (12. o.) Csak a csatornák újrahangolása, pl. költözés után Újrahangolás a Beállítás menüb l (30. és 31. o.) 39

40 A TV szoftverének frissítése A TV teljesítményének vagy kezelésének javítása érdekében id r l id re új szoftververzió válik letölthet vé. Elérhet frissítés esetén felirat jelzi a képerny n, hogy a csatorna hozzájutott a frissített információhoz. Letöltés Ha úgy dönt, hogy mégsem tölti le Az új verzióra történ frissítést automatikusan és manuálisan is elvégezheti. ASPECT MENU INPUT TV AV N DIRECT TV REC 1 Jelenítse meg a menüt MENU OPTION 2 Válassza a Beállítások lehet séget F men Kép Hang Beállítások TEXT STTL INDEX HOLD 3 Válassza ki a Rendszer menü pontot Beállítás menü Kikapcs. id zít Ki Link beállítások Gyermekzár DVB-T hangolás menü Nyelv Képerny beállítások Közös interfész Rendszer menü Megjelenítés Egyéb beállítások PROGRAMME TV 4 Válassza a Rendszerfrissítés pontot Rendszer menü Gyári állapot Rendszerfrissítés Szoftver licenc Rendszerinformáció Megjelenítés Visszatérés normál képhez 5 Végezze el a beállítást 40

41 A készülék szoftverrendszerének frissítése Rendszerfrissítés Automatikus frissítés Válassza az Aut. frissítés készenlétben lehet séget Rendszerfrissítés Aut. frissítés készenlétben Rendszerfrissítés most Ki beállítás A TV minden beállításkor automatikusan keresést végez standby módban, és letölti az esetleg elérhet szoftverfrissítéseket. Az automatikus frissítés az alábbi feltételek esetén m ködik: Készenlét állapotban (kikapcsolás a távirányítóval) Nincs felvételkészítés folyamatban. Rendszerfrissítéskor a szoftver is frissítésre kerül (ez módosíthatja a készülék funkcióit). Ha ezt nem szeretné, állítsa az Aut. frissítés készenlétben opciót Ki állásba. Az azonnali frissítéshez Válassza a Rendszerfrissítés most pontot Rendszerfrissítés Aut. frissítés készenlétben Rendszerfrissítés most Ki Megjelenítés A rendszer frissítést keres (néhány percig), és értesítést küld, ha talált Letöltés Megjegyzés A letöltés körülbelül 60 percet vesz igénybe. Szoftverek letöltése vagy frissítése alatt NE kapcsolja ki a készüléket! Lehetséges, hogy el tte figyelmeztet üzenet jelenik meg. Ebben az esetben tájékoztatás is megjelenik (hogy az új verzió mikor lesz használható). A frissítést kés bbre is halaszthatja. A televízió kikapcsolt állapotában a frissítés nem kezd dik meg. A TV szoftverének frissítése További funkciók 41

42 A VIERA TOOLS használata Néhány különleges funkció egyszer en elérhet a VIERA TOOLS segítségével. ASPECT MENU OPTION INPUT TV AV N DIRECT TV REC 1 2 Funkció ikonjának megjelenítése VIERA TOOLS Funkció a TEXT STTL INDEX HOLD VIERA Link vezérlés 3 Végezze el az alábbi m veleteket az egyes funkciókhoz PROGRAMME TV Visszatérés normál képhez Ikonok eltávolítása VIERA TOOLS 42

43 VIERA Link vezérlés VIERA Link vezérlés (52. o.) Kett nél több kompatibilis eszköz csatlakoztatása esetén egy választóképerny jelenik meg. Kérjük, válassza ki a megfelel leírást, és lépjen be a hozzá tartozó menübe. Pause Live TV Az él tévém sor megállítása (51. o.) Diavetítés indítás Diavetítés indítás (45. o.) A diavetítés funkció az SD-kártyán lév összes fényképet felhasználja. Fotók Fotó nézet (44. o.) A VIERA TOOLS használata További funkciók 43

44 SD-kártya tartalmának megtekintése (VIERA IMAGE VIEWER) Digitális fényképez géppel készített állóképek megjelenítése. M ködés közben a hangjel az AV1, AV2 és az AUDIO OUT aljzatokról érkezik. Azonban nincs videojel sugárzás. A Dátum megmutatja, hogy a digitális fényképez gép vagy videokamera által készített felvétel mikor készült. **/**/**** látható, ha az adott fájl nem rendelkezik dátummal. További tudnivalók az SD-kártyákkal kapcsolatban 57. o. SD kártya behelyezése Kattanásig tolja Címkézett elüls oldal SD kártya eltávolítása Nyomja meg a kártya közepét ASPECT MENU OPTION TEXT INPUT TV AV N DIRECT TV REC STTL INDEX HOLD Helyezze be az SD-kártyát Válassza a Fotó nézet pontot Közvetlenül, a VIERA TOOLS segítségével is elérhet A VIERA TOOLS használata (42. o.) Válassza ki a mappát a miniat rök megjelenítéséhez Fotó nézet üzemmód Mappa nézet 1/23 Mappanév 100_PANA Képek száma 38 kép Választás Kilépés Választás Visszalépni Megtekingtés 100_PANA 38 kép 201_PANA 7 kép Összes kép 101_PANA 3 kép ROOM 1 kép 102_PANA 14 kép Fruit 18 kép 200_PANA 20 kép Nature 14 kép (Mappa nézet) miniat r A mappán kívül található fájlok egy / nev mappába kerülnek. A megtekinteni kívánt fájlt válassza ki a miniat rökb l A kiválasztott fénykép Hibajelzés (nem megjeleníthet képek stb.) Fotó nézet üzemmód Mappa nézet 100_PANA 1/38 Filenév p Dátum 23/10/2008 Képpont 1600 x 1200 Választás Kilépés p p p p p p p p egyedi nézet PROGRAMME Visszatérés normál képhez vagy Visszatérés az el z képerny re Választás p p p p Visszalépni Megtekingtés Diavetítés indítás Hónap szerinti csop. Dátum szerinti csop. A fényképpel kapcsolatos információk megjelenítése Egyedi nézet Forgatás Kilépés Választás Kép ikonok Forgatás Diavetítés indítás Kezelési útmutató (Egyedi nézet) (Miniat rök) Diavetítés indítás 45. o. Egyszerre egy kerül megjelenítésre A kezelési útmutató megjelenítése / elrejtése OPTION vagy Visszalépés az el z fényképre 90 -os elforgatás (az óramutató járásával ellenkez irányba) El relépés az el z fényképre 90 -os elforgatás (az óramutató járásával megegyez irányba) 44 Visszatérés a miniat rökhöz

Kezelési útmutató LCD Televízió TX-L32S10E TX-L37S10E TX-L42S10E TX-L32S10ES TX-L37S10ES

Kezelési útmutató LCD Televízió TX-L32S10E TX-L37S10E TX-L42S10E TX-L32S10ES TX-L37S10ES Modellszám Kezelési útmutató LCD Televízió TX-L32S10E TX-L37S10E TX-L42S10E TX-L32S10ES TX-L37S10ES Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a jöv beni tájékozódáshoz.

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió

Kezelési útmutató Plazma Televízió Modellszám TX-P37C2E TX-P42C2E TX-P50C2E Kezelési útmutató Plazma Televízió Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket. Olvassa el gondosan ezeket az utasításokat a termék használata előtt,

Részletesebben

Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5

Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5 Kezelési útmutató LCD Televízió Típusszám: TX-32LE8P Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5 Gyors Használatbavételi Segédlet

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TXP37X10Y http://hu.yourpdfguides.com/dref/2734238

Az Ön kézikönyve PANASONIC TXP37X10Y http://hu.yourpdfguides.com/dref/2734238 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PV80PA TH-42PV80PA

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PV80PA TH-42PV80PA Modell sorszám Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PV80PA TH-42PV80PA Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a jöv beni tájékozódáshoz. Az itt bemutatott

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-42PY85P TH-46PY85P. Magyar. Modell sorszám

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-42PY85P TH-46PY85P. Magyar. Modell sorszám Kezelési útmutató Plazma Televízió Modell sorszám TH-42PY85P TH-46PY85P Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a jöv beni tájékozódáshoz. Az itt bemutatott

Részletesebben

Tartalom Mindenképpen olvassa el

Tartalom Mindenképpen olvassa el Modell sorszám Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PX8ESA TH-42PX8ESA Tartalom Mindenképpen olvassa el Biztonsági óvintézkedések 2 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 3 Karbantartás 3 Gyors Használatbavételi

Részletesebben

Kezelési útmutató LCD Televízió

Kezelési útmutató LCD Televízió Kezelési útmutató LCD Televízió Típusszám: TX-32LE8FS Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a jöv beni tájékozódáshoz. Az itt bemutatott képek csak illusztrációs

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-L32-42U10E

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-L32-42U10E Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PANASONIC TX- L32-42U10E. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-L24C3ES http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576618

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-L24C3ES http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576618 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió

Kezelési útmutató Plazma Televízió Modellszám TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Kezelési útmutató Plazma Televízió Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket. Olvassa el gondosan ezeket az utasításokat

Részletesebben

Telewizor LED. Nr modelu TX-32FS400E TX-40FS400E

Telewizor LED. Nr modelu TX-32FS400E TX-40FS400E Telewizor LED Nr modelu TX-32FS400E TX-40FS400E 3 7 7 11 16 17 18 19 21 2 Polski Polski 3 4 Polski Stojak * * Polski 5 6 Polski czas 23 dbm 23 dbm 23 dbm Model 32-calowy Stojak Model 32-calowy Model 40-calowy

Részletesebben

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Fontos biztonsági figyelmeztetések Fontos biztonsági figyelmeztetések Figyelem: HD-2400 FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére hívja fel a figyelmet a készülék belsejében, mely áramütést

Részletesebben

Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5

Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5 Kezelési útmutató LCD Televízió Típusszám: TX-32LXD85F TX-37LXD85F Tartalom Mindenképpen olvassa el! Biztonsági óvintézkedések 4 (Vigyázat! / Figyelem!) Megjegyzések 5 Karbantartás 5 Gyors Használatbavételi

Részletesebben

Návod k obsluze LED televizor

Návod k obsluze LED televizor Polski TX-32DS600E Návod k obsluze LED televizor 2 Obsah 3 3 6 7 11 13 14 15 16 17 17 3 4 * * 5 R6 A 1 C D B 3 2 6 2 3 1 2 3 4 5 6 9 8 7 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Részletesebben

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ALCOR HD-2500 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Fontos biztonsági figyelmeztetések 1) Olvassa el ezeket az utasításokat! Figyelem! FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLY! KINYITNI TILOS! Ez a jel veszélyes feszültség meglétére

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LCD televizor

Polski. Návod k obsluze LCD televizor Polski Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 3 6 7 11 13 14 15 16 17 17 3 * * 4 5 1 A C D R6 2 6 2 3 3 B 1 2 3 4 5 6 9 8 7 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Kezelési útmutató LCD televízió TX-L32G10E TX-L37G10E. Magyar TQB0E0810Q. Modellszám

Kezelési útmutató LCD televízió TX-L32G10E TX-L37G10E. Magyar TQB0E0810Q. Modellszám Kezelési útmutató LCD televízió Modellszám TX-L32G10E TX-L37G10E Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt készülékét használatba venné, és őrizze meg a jövőbeni tájékozódáshoz. Az itt bemutatott képek

Részletesebben

Návod k obsluze LCD televizor

Návod k obsluze LCD televizor Polski TX-32CS600E TX-32CS600EW Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 3 6 7 10 12 13 14 15 16 16 3 4 * * 10 10 10 10 5 1 A C D B 3 R6 2 2 3 6 1 TV 2 3 4 5 6 TV 9 8 7 TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH37PX80E http://hu.yourpdfguides.com/dref/2733934

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH37PX80E http://hu.yourpdfguides.com/dref/2733934 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére

Gyors üzembehelyezési útmutató. ComboBox CE HD. Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Gyors üzembehelyezési útmutató ComboBox CE HD Multimédiás vevőkészülék DVB-T és DVB-S2 adások vételére Fontos biztonsági előírások - - Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat. - - Kérjük, őrizze

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LCD televizor

Polski. Návod k obsluze LCD televizor Polski Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 4 6 8 12 14 15 15 16 17 17 3 4 * * 5 R R6 6 4 D D 2 D 1 C 3 B 7 2 A A 2 3 4 5 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10 11 8 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH42PZ82EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2734085

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH42PZ82EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2734085 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-37LZ70P http://hu.yourpdfguides.com/dref/764950

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-37LZ70P http://hu.yourpdfguides.com/dref/764950 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió

Kezelési útmutató Plazma Televízió TV Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról (háztartások) Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió

Kezelési útmutató Plazma Televízió Modellszám TX-P50VT20E Kezelési útmutató Plazma Televízió Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket. Olvassa el gondosan ezeket az utasításokat a termék használata előtt, és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Kezelési útmutató LCD Televízió

Kezelési útmutató LCD Televízió Kezelési útmutató LCD Televízió Típusszám: TX-D37LQ81F Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a kés bbi tájékozódáshoz. Az itt bemutatott képek csak illusztrációs

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-L32G10E

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-L32G10E Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LCD televizor

Polski. Návod k obsluze LCD televizor Polski Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 4 7 9 14 17 18 18 19 20 21 21 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 E R03 7 1 C E 3 B D C A A D B 2 3 2 8 3 1 4 2 5 6 7 TV 8 9 10 11 12 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV

Részletesebben

A távirányító használata

A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használata A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések. Legyen óvatos a távirányítóval, különösen mert kicsi és könnyű. A leejtéstől vagy a kemény ütéstől

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió

Kezelési útmutató Plazma Televízió Kezelési útmutató Plazma Televízió Modell sorszám TH37PV45EH DIECT TV EC GUIDE TV/AV EXIT TEXT F.P. INDEX HOD 3 4 5 6 7 8 9 C 0 VC ASPECT N EC VC DVD POGAMME TV Magyar Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót,

Részletesebben

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás 14 SZÍNES MONITOR Használati utasítás Modell: LSM C114M LSM C114P Mielőtt bekapcsolja, beállítja vagy használja a terméket, kérjük olvassa el az utasításokat! Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Olvassa

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

Felhasználói Segédlet. A Set Top Box beállítása, a távirányító használata, TV nézés

Felhasználói Segédlet. A Set Top Box beállítása, a távirányító használata, TV nézés Felhasználói Segédlet A Set Top Box beállítása, a távirányító használata, TV nézés v2 Set Top Box A Set Top Box az alábbi csatlakozókkal rendelkezik: USB LAN HDMI SPDIF AV (PAL) Tápegység Távirányító A

Részletesebben

Kezelési útmutató LCD Televízió

Kezelési útmutató LCD Televízió Kezelési útmutató LCD Televízió Típusszám: TX-32LX80F Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a jöv beni tájékozódáshoz. Az itt bemutatott képek csak illusztrációs

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor Obsah 3 4 7 11 17 19 20 20 21 22 22 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 7 3 B 1 A D F A C E 4 G 2 3 B 1 A D A C F E 4 G 2 9 3 B 1 A A 4 G C D E F 2 2 3 4 5 8 9 10 11 1 2 3 4

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-42PZ85EA TH-46PZ85EA

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-42PZ85EA TH-46PZ85EA Modell sorszám Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-42PZ85EA TH-46PZ85EA Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a jöv beni tájékozódáshoz. Az itt bemutatott

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-26LX600P http://hu.yourpdfguides.com/dref/764540

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-26LX600P http://hu.yourpdfguides.com/dref/764540 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-P42V20E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3007626

Az Ön kézikönyve PANASONIC TX-P42V20E http://hu.yourpdfguides.com/dref/3007626 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Colour Television Instruction Manual Инструкции за експлоатация Návod k obsluze Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Návod na obsluhu GB BG CZ PL RU SK KV-21CL10K

Részletesebben

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv

GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ. Felhasználói kézikönyv GOKI GQ-8505A 4 CSATORNÁS KÉPOSZTÓ Felhasználói kézikönyv A dokumentáció a DELTON KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai

Részletesebben

Kezelési útmatató Plazma Televízió TX-P37X10E TX-P42X10E TX-P50X10E. Magyar TQB0E0791Q-1. Modellszám

Kezelési útmatató Plazma Televízió TX-P37X10E TX-P42X10E TX-P50X10E. Magyar TQB0E0791Q-1. Modellszám Kezelési útmatató Plazma Televízió Modellszám TX-P37X10E TX-P42X10E TX-P50X10E Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt készülékét használatba venné, és őrizze meg a jövőbeni tájékozódáshoz. Az itt

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta!

Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! H Köszönjük, hogy a MELICONI termékét választotta! AV 100 jelátadó segítségével vezeték nélkül továbbíthatja audio/video készülékeinek (videó lejátszó, DVD, dekóder/sat, videokamera) jelét egy második

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

Kezelési útmatató Plazma Televízió TX-P37C10E TX-P37C10ES TX-P42C10E TX-P42C10ES TX-P50C10E

Kezelési útmatató Plazma Televízió TX-P37C10E TX-P37C10ES TX-P42C10E TX-P42C10ES TX-P50C10E Modellszám Kezelési útmatató Plazma Televízió TX-P37C10E TX-P37C10ES TX-P42C10E TX-P42C10ES TX-P50C10E Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt készülékét használatba venné, és őrizze meg a jövőbeni

Részletesebben

www.metroman.hu Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el!

www.metroman.hu Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el! www.metroman.hu VEZETÉK NÉLKÜLI 7 LCD TFT SZÍNES MEGFIGYELŐ RENDSZER Felhasználói kézikönyv CIKKSZÁM: M070704L + C120W Installálás és beüzemelés előtt figyelmesen olvassa el! Köszönjük, hogy az általunk

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF1100 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF1100 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-EF1100 2 3 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió

Kezelési útmutató Plazma Televízió Tájékoztató az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításáról (háztartások) Ha ez a szimbólum szerepel a termékeken és/ a mellékelt dokumentumokon, az elhasznált elektromos és

Részletesebben

TX-L47WT60E TX-L47WTW60 TX-L55WT60E TX-L55WTW60 SÚGÓ

TX-L47WT60E TX-L47WTW60 TX-L55WT60E TX-L55WTW60 SÚGÓ TX-L47WT60E TX-L55WT60E TX-L47WTW60 TX-L55WTW60 esúgó Magyar Megtekintés Saját kezdőképernyő Információ 11 Használat 12 Beállítások 13 Alap Műholdvevő csatlakoztatása 15 Alap csatlakoztatás 17 Csatornaválasztás

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

Kezelési útmutató LCD Televízió TX-L26X10P TX-L32X10P. Magyar. Típusszám:

Kezelési útmutató LCD Televízió TX-L26X10P TX-L32X10P. Magyar. Típusszám: Kezelési útmutató LCD Televízió Típusszám: TX-L26X10P TX-L32X10P Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt készülékét használatba venné, és őrizze meg a jövőbeni tájékozódáshoz. Az itt bemutatott képek

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10. VDT10 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT10 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT10 VDT10 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók

Részletesebben

MD-3 Nokia zenei hangszórók

MD-3 Nokia zenei hangszórók MD-3 Nokia zenei hangszórók MAGYAR Az MD-3 sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás közben. A hangszórók

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Tartalom. A Beo4 távirányító használata, 3. A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek

Tartalom. A Beo4 távirányító használata, 3. A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek Beo4 Útmutató Tartalom A Beo4 távirányító használata, 3 A Beo4 gombokról bővebben, 4 A Beo4 gombokkal végezhető gyakori és speciális műveletek A Beo4 testreszabása, 5 Extra gomb hozzáadása Az extra gombok

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a monitort használatba helyezné

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a monitort használatba helyezné Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a monitort használatba helyezné Tartalomjegyzék 1. Tulajdonságok...3 2. Muszaki adatok...3 3. Üzemeltetési utasítások...4 3.1 Kép beállítások...4 3.2 Színrendszer

Részletesebben

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XIAOMI NDZ-03-GA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Bevezetés Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és

Részletesebben

Kezelési útmutató LCD Televízió

Kezelési útmutató LCD Televízió Kezelési útmutató LCD Televízió Típusszám: TX-32LX85P TX-37LX85P Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a kés bbi tájékozódáshoz. Az itt bemutatott képek

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató

Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozirendszer BDV-NF7220 HU Itt kezdje! Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-NF7220 1 A doboz tartalma/a hangsugárzók üzembe helyezése BDV-NF7220 2 Televízió-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

Ez az unverzális távirányító kompatibilis a legtöbb televízióval, videóval, Dvd-lejátszóval, műholdvevővel, valamint az infravörös vezérlésű(dvb-t) földi digitális vevőkkel. A távvezérlő úgy lett gyárilag

Részletesebben

MOTOROLA HMC3021 DIGITÁLIS VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TARR Kft.

MOTOROLA HMC3021 DIGITÁLIS VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. TARR Kft. MOTOROLA HMC3021 DIGITÁLIS VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARR Kft. Tartalomjegyzék 1. Elő-, és hátlap... 4 1.1. Előlap és az előlap gombjainak funkciói... 4 1.2. Hátlap és hátoldali csatlakozók... 5

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH-42PV700P http://hu.yourpdfguides.com/dref/765384

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH-42PV700P http://hu.yourpdfguides.com/dref/765384 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH-42PV70PA http://hu.yourpdfguides.com/dref/765396

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH-42PV70PA http://hu.yourpdfguides.com/dref/765396 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Magyar. Modell sorszám

Kezelési útmutató Plazma Televízió TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Magyar. Modell sorszám Kezelési útmutató Plazma Televízió Modell sorszám TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel tt készülékét használatba venné, és rizze meg a jöv beni tájékozódáshoz. Az itt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150

Az Ön kézikönyve LG 26LE5500 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911150 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék bemutatása

1. Csomag tartalma. 2. A készülék bemutatása 1. Csomag tartalma 1. Prestigio autós DVR 2. Tapadókorong 3. DC 5V autós töltő 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. AV-kábel 2. A készülék bemutatása 1 SD/MMC-kártyanyílás 10 Fel 2 Mikrofon 11

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 -

Tartalomjegyzék. Magyar - 1 - Tartalomjegyzék Jellemzők... 3 Tartozékok... 3 Bevezető... 4 Előkészítés... 4 Biztonsági előírások... 4 Áramforrás... 4 Hálózati kábel... 4 Pára és víz... 4 Tisztítás... 4 Szellőzés... 4 Hő és nyílt láng...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH-42PV7P http://hu.yourpdfguides.com/dref/765404

Az Ön kézikönyve PANASONIC TH-42PV7P http://hu.yourpdfguides.com/dref/765404 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HU Használati útmutató Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

TV Használati útmutató

TV Használati útmutató TV Használati útmutató TARTALOM Megjelenés.......................................... 3 Üzembe helyezés.................................... 4 Párosítás hallókészülékkel............................. 7 Jeltovábbítás........................................

Részletesebben

BeoVision 8. Új szoftver Kiegészítés

BeoVision 8. Új szoftver Kiegészítés BeoVision 8 Új szoftver Kiegészítés Képernyőn megjelenő menük Televízióját új szoftverrel, és valószínűleg új hardverrel látták el. Ez olyan új funkciókat és szolgáltatásokat eredményezett, amelyeket ebben

Részletesebben

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató

Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató Blu-ray Disc /DVD házimozi-rendszer BDV-EF420 BDV-EF220 HU Kezdje itt Gyors üzembe helyezési útmutató BDV-EF220 BDV-EF420 1 A csomagolás tartalma/a hangsugárzók beállítása BDV-EF420 2 A tv-készülék csatlakoztatása

Részletesebben

A helytelen csatlakozásból eredő károkra a garanciális javítás, vagy csere nem vonatkozik.

A helytelen csatlakozásból eredő károkra a garanciális javítás, vagy csere nem vonatkozik. ELEKTRONIKUS AJTÓKUKUCSKÁLÓ OR-WIZ-1102 MŰKÖDÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI KÉZIKÖNYV Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót a termék telepítése és használata előtt. Ha bármilyen gondja van annak tartalmának

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV. 10.2" TFT-LCD motoros DVD és monitor

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV. 10.2 TFT-LCD motoros DVD és monitor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VST VOM-1021DV 10.2" TFT-LCD motoros DVD és monitor LÁMPA Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például hitelkártyát vagy mágneskártyát a monitor közelébe. Vezeték nélküli. Vezeték nélküli

Részletesebben

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Obsah 3 4 7 8 12 15 16 17 17 19 20 20 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 A B C D 1 A C D 7 2 3 B 1 2 3 B 2 3 A 4 5 6 7 8 9 10 8 7 OK 8 [Volby] 10 11 12 13 14 15 16 Konec 17

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6

Részletesebben

AC-MFP-X7. RFID kártyaolvasó beépített ujjlenyomat olvasóval. Felhasználói leírás

AC-MFP-X7. RFID kártyaolvasó beépített ujjlenyomat olvasóval. Felhasználói leírás AC-MFP-X7 RFID kártyaolvasó beépített ujjlenyomat olvasóval Felhasználói leírás Tartalomjegyzék 1. Telepítés... 3 2. Alkalmazás lehetőségek és funkciók... 3 3. Csatlakozás... 4 3.1 Elektromos zár csatlakoztatása...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG 32LE2R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911178

Az Ön kézikönyve LG 32LE2R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911178 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS PULSAR KARÓRÁHOZ (CAL.: W861, REF.: PQ2 ) Jellemzők: - pontmátrixos, folyadékkristályos kijelző - idő/dátum - stopper memória funkcióval - visszaszámláló funkció - ébresztő:

Részletesebben

Használati útmutató. Hordozható 7" TFT LCD SZÍNES TV KÉSZÜLÉK

Használati útmutató. Hordozható 7 TFT LCD SZÍNES TV KÉSZÜLÉK Használati útmutató Hordozható 7" TFT LCD SZÍNES TV KÉSZÜLÉK Köszönjük, hogy termékünket választotta. MODELL SZ.: A készülék csatlakoztatását, üzemeltetését vagy beállítását DFT-710 megelőzően a megfelelő

Részletesebben

Română. Hrvatski. Česky URC (x2) English. Norsk. Deutsch. Svensk. Français. Suomi. Español EÏÏËÓÈÎ. Português. Italiano. Türkçe.

Română. Hrvatski. Česky URC (x2) English. Norsk. Deutsch. Svensk. Français. Suomi. Español EÏÏËÓÈÎ. Português. Italiano. Türkçe. English P. 4 Norsk P. 26 Deutsch S. 6 Svensk S. 28 Français P. 8 Suomi P. 30 Español P. 10 EÏÏËÓÈÎ P. 32 Português P. 12 Русский P. 34 Italiano P. 14 Türkçe P. 36 Nederlands P. 16 Български P. 38 Magyar

Részletesebben

KLARSTEIN A GRACIA SOROZAT KONYHAI ROBOTGÉPEI

KLARSTEIN A GRACIA SOROZAT KONYHAI ROBOTGÉPEI KLARSTEIN A GRACIA SOROZAT KONYHAI ROBOTGÉPEI Mixer Tisztelt Ügyfelünk, először is köszönjük Önnek vásárlást. Kérjük, olvassa el figyelmesen a mellékelt bekötési és használati útmutatót és kövesse a leírtakat

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

Felhsználói kézikönyv

Felhsználói kézikönyv Felhsználói kézikönyv Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a monitort használatba helyezné Tartalomjegyzék 1. TULAJDONSÁGOK... 3 2. MUSZAKI ADATOK... 3 3. ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...4 3.1 FO MENÜ...4

Részletesebben