SZÉCHENYI. iviegyei szintű felzárkózás-politikai együtiműködések támogatása a helyi esélyegyenlöségi programokhoz kapesolódóan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉCHENYI. iviegyei szintű felzárkózás-politikai együtiműködések támogatása a helyi esélyegyenlöségi programokhoz kapesolódóan"

Átírás

1 1. tncliéklct z 51202t. (1. fl.) közgyűlés elnokének htároztához iviegyei szintű felzárkózás-politiki együtiműködések támogtás helyi esélyegyenlöségi progrmokhoz kpesolódón EFOP-I Békés Megyei Önkormányzt Szolgálttási Út Térkép SZÉCHENYI BékéscsI) MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Európi Unió Európi Szodális Alp BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2 Trtlom Me2vei szintű Felzárkózás-politiki eg üttműködések táitlog(ás hel esélvegvcnlőségi progrmokboz kpesolódón projekt bemuttás 3 A projekt keretében megvlósult tevékenységek 5 Kpcsolódás felzárkózás-politiki és strtégii dokunientumokkl 12 Jogszbályi környezet 17 Békés megye bemuttás 19 Földrjzi elhelyezkedés 19 Békés megye Éársdlrni, demográfii jellemzői 25 Célcsoportok bemutls Békés megyére vontkozón 40 Mély s,egénségben élők és romák 40 G3erekek célesoport Nők 92 Idősek 132 Fogytékkl élők Szoláhtás) hiánok zonositás 195 Bevtkozások szükségessége 223 Felhsznált dtíorrások. dokumentumok 230 i8 IS? 2

3 Bevezetés Megyei szintű felzárkózás-politiki együttműködések támogtás helyi esé Iyegyenlőségi progrrnokhoz kpcsolódón projekt bemuttás A Békés Megyei Önkormányzt Széchenyi 2020 progrm keretében 100 %-os támogtási intenzitású 57 millió forintos összegű támogtást nyert z EFOP Megyei szintű felzárkózás-politiki együttmüködések támogtás helyi esélyegyenlőségi progrmokhoz kpcsolódón című felhivásr benyújtott kérelmével. A projekt lpgondolt, hogy hzi felzárkózás-politik célkitűzései, Mtvr Nemzeli Társdlmi Felzárkózási Strtégiábn (továbbikbn MNTFS) megfoglmzott szemlélete és lpelvei z ország különböző részein egyránt htékonybbn. Ennek megfelelően felhívás lpvető célj megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kilkítás nnk érdekében. hogy felzárkózás-politiki együttműködések ne csk országosn és helyi, esetlegesen járási-, hnem közigzgtás következő szintjén, megyei szinten is kilkuljnk. rendszeressé váljnk. és esélyteremtő módon hssnk vissz z egyes települések lkosságánk életére, növelve siolgálttásokhoz vló egyenlő esélyű hozzáférést. A projekt szolgálttások hozzáférésének vizsgáltánál Mgyr Nemzeti Társdlmi Felzárkózási Strtégi célcsoportjir fókuszál (trtósn rászorulók, szegény csládbn élő gyermekek. romák), vlmint I-]EP célcsoportjink figyelembevételével állpítj meg szolgálttási hiányosságokt. A projekt legfőbb célkitűzése célcsoportok (mélyszegénvségben élők, romák, idősek. nők. gyerekek, fogytékkl élők) szolgálttási hiányink, problémáink feltárás, bevtkozási területek dimenzióibn. A projekt keretében létrejövő Megyei Felzárkózási Fórum és z áltl létrehozott temtikus munkcsoportok üléseinek kimeneteként, vlmint megrendezésre kerülő temtikus rendezvénysorozt áltl, létrehozásr kerül - feltárt szolgálttási hiányokon lpuló és megoldási lehetőségeket is felvázoló - Szolgálttási Út Térkép. A Megyei Felzárkózási Fórum évente 2 lklomml kerül megrendezésre - összesen 6 ülést trt, munkcsoport ülésekre pedig 24 lklomml kerül sor teljes projektidőszk ltt. A projekt keretében generált megyei szintű együttműködések megerősítése és fenntrthtóság érdekében, Megyei Esélyteremlő Pktum meglkotásár kerül sor. 3

4 - csládi A kiemelt célcsoportokt segítő. Közösségi Együttműködést erősítö rendezvénysorozt 12 helyszínen. megye ngyobb településein kerültek megrendezésre 12 lklomml. melyek Fő témkörei: - életve,ctési - dósságkezelési - pénzügyi tnácsdás. életvitelre nevelés. tnácsdás integráció A Békés Megyei Önkormányzt. mint kedvezményezett megvlósítás során projektgidi, Illetve mcnedzsmenti Feldtokt Is mg végzi munkszervezetén, Békés Megyei Önkormányzti liivtlon keresztül. A pályázti íelhíváshn előírtknk megfelelöen szkmi feldtokt Fő Felzárkózási munktárs és I Fő társdlmi és klzárkózási koordinátor, míg projcktmenedzsmenti Feldtok ellátását 1 Fő projektnienedzser. I fő projekt sszisztens és I Fő pénzüg i vezető látj cl. Az EFOP Megvei szintű felzárkózás-politiki együttmúködésck támogtás helyi esélyegyenlőségi progrmokhoz kpcsolódón megyei önkormányztok részére című Felhívás célj megyei szintű együttműködési modellek kilkítás trtós szegén) séghen élők. romák felzárkózás. vlmint clük Fogllkozó szervezetek htékonhh bcvtkozásit segítő fejlesztések érdekében konvergenci régiókbn. A helyi esélvegenlőségi progrmok (továbbikbn: I IEP) elkészítésének szbályiról és z esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében hátrányos helyzetű társdlmi csoportok különösen mélyszcgénségben élők, romák, gyermekek. nők, idősek, fogytékkl élők. A projekt eredményeképpen megvlósítás projekt végéig elkészlh Szolgálttási Út Térkép, melynek középpontjábn helyi szinten hiányzó szolgálttások feltárás, illetve zok megoldási jvslti állnk, mclx Megyei Esélytereintő Pktum kiegészítő dokumentumát képezi. A Békés megyében meglévő szolgálttások lkossági elérésének vizsgált. kiemelten helyi szinten hiányzó szolgálttások és nnk megoldási jvsllink bezonositásár Fórumok. munkcsoport ülések, vlmint I-lel) i Lsélvegenlőségi Progrmok és Járási Esélyteremtő Progrrntenek. egyéb szkmi szervezetekkel történő egyeztetések és rendelkezésre álló megyei sttisztiki dtok elemzése lpján kerül sor A megyei szintű bevtkozások összehngolás érdekében projekt eredményei heépítésre kerülnek megyei fejlesztéspolitiki dokumentumokh, egyúttl hozzájárulnk évi uniós fejlesztési ciklus célrendszerének meg lpozásá hoz. 4

5 A projekt keretében megvlósult tevékenységek A projekt támogtói döntés láírását követően Jnuár 01-jén kezdte meg tevékenységét, melynek érdekében szkmi és menedzsment stáb meghtározt 3 éves munktervet. összeállított munkcsoportok ülésrendjét. meghtározt szkmi szkértők bevonásánk szükségességét, döntött rendezvények helyszíneiről március 20-án békéscsbi Csbgvöngye Kulturális Központbn trtott meg lkuló ülését Megyei Felzárkózási Fórum. A Fórum tgji meghtározták z 5 temtikus munkcsoportot célcsoportok szerint és jvsltot tett z ügyrerid elkészítésére. A Fórum tgji Békés megyei települések önkormánztink do[gozói. helyi és megyei rom nemzetiségi önkormányzt képviselői. Békés megyei egyesületek és lpítványok, történelmi egyházk. közszolgálttó intézmények. gzdsági szfér szereplői és kormányhivtl egyes szkterületeinek képviselői. z EMMI munktárs. A célcsoportok ás munkcsoportok feldtink meghtározás során z egyik leglöntosbb jogszbály z egyenlő bánásmódról és z esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény. mely iránymutlást nyújt hátrányos helyzetű ás esélyegyenlőségi szempontból kiemelt csoportok meghtározásár, vlmint problémterületek körülhtárolásár, mely jelen dokumentum lpját is képezik. A munkcsoportok összetétele egyrészt létrehozó Fórum tém iránt érdeklődő tgjiból. másrészt civil szervezetek körének kiírt pályáztr benyújtott szkmi nygok elbírálás útján kerültek meghtározásr. A munkcsoportok feldtát célcsoporttl fogllkozó szkemberek segítik. Öt munkcsoport lkult: mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlőségi temtikus csoportj, gyermekek esélyeg)enlőségi temtikus csoportj. nők esélyegyenlőségi temtikus csoportj. idősek esélyegyenlőségi temtikus csoportj ás fogytékkl élők esélyegyenlőségi temtikus csoportj. A temtikus munkcsoportok négy problémterület mentén térképezték fel célcsoportok problémáit: okttás, fogllkozttás. lkhtás és szociális helyzet vlmint z egészségügyi ellátásokhoz vló hozzáférést vizsgálv. A munkcsoportok települések Flelyi Esélycgvenlőségi Progrmját áttekintve. munkcsoportok tgjiként bevont civil szervezetek szkmi tevékenységeiből. felmerülő problémákról. nehézségekről. jó gykorltokról szociális szkmi szereplőivel szoros kpcsoltot trtv tájékozódnk. A munkcsoportok és évben összesen 18 lklomml üláseztek. projekt záró évében még Ó lklomml tlálkoztk nnk érdekében. hogy helvzetelemzésen lpuló problémfeltárásokr olyn jó gykorltokt ás megoldási lehetőségeket gyűjtsenek össze megye minden területéről, mely megoldási jvsltok lpját képezhetik és dptálhtók megye más területére is év jelentős változás volt munkcsoportok és projekt tevékenységeinek sorábn, hogy jelenlét lpú munkát felváltott z onlinc videokonferenciák során megvlósuló workshopok COVID-19 hozt helyzet következtében. 5

6 I. ábr: Megyei Felzárkózási Fórum ás munkcsoportjink szervezete Megyei Felzárkózási Fórum Közösségi Együt működést erősítő Rendezvények t ternt m s csoportj ternt kus csopcrtj teint kus csoportj zok ás A munkcsoportok z első üléseiken meghtározták ás feloszrották egymást közt Fldtokt. z ktív tgok válllásivl elkezdődött z dtgyűjtés ás sttisztiki dtok összehsonlítás nnk érdekében, hogy települesi szinteken íelmerüló problémákról htárit átlépve meghtározásr kerüljenek zok bevtkozási pontok. melyek rnegei i ejlesitéspolitiki dokumentumánk lpjként jövőbeli fejlesztési ciklus célkitűzésemek meglpozásához nyújtht irányi11utiái. A felzárkózás politik sikeres megvlósításánk egyik feltétele társdlom szemléletformálás, diszkrirnináeiós jelenségek kikuszöhölée. helyi közösségek ás egyének támogtó hozzáállás. A Békés Megyei Ónkorn,ánvzt sját dolgozói részére árzékenyítő Ó

7 szeinléktíormáló képzést biztosított projekt első mérfildkövének megvlósitási szkszábn vlmint projekt teljes ideje ltt egyéni ás csoportos szupervízió állt munktársk és munkcsoportok tgji rendelkezésére. A Megyei Felzárkózási Fórum üléseire meghívást kpnk települési önkormányztok. kik első körben évben készítették cl Helyi Esélyegyenlőségi Progrmokt településeikre vontkozón. mjd ezt követően dokumentumot ás években felülvizsgálták ás beszámoltk z elérni kívánt célok megvlósulásáról. vlmint továbbikbn is fennálló problémákr irányuló fejlesztési lehetőségekről. A Megyei Felzárkózási Fórum figyelemmel kíséri temtikus munkcsoportok munkáját. z elkészülő szkmi nygokt véleménvezi ás elfogdásrjvsolj. A megyei szintű együttműködések segíthetik szolgálttási elérési Citvonlk feltérképezését. szolgálttási hiányok feltárását z okttás, képzés. szociális ás gyermekjóléti ellátás, egészségügy. fogllkozttás és lkhtás területén. 1-lelyi Esélyegyenlőségi Progrmok felülvizsgáltát segíthetik munkesoportokkl vló együttműködés településre vontkozón. A célcsoportok. hátrányos helyzetű megyei lkosság elérése ás esélyegyenlőségi problémák mérséklésére irányulón megyeszerte 12 lklomml Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvényeket vlósítunk meg célcsoport áltl felülreprezentált településeken. A rendezvények mindenki számár elérhető módon hétvégén kerülnek megszervezésre 4 temtik mentén (- életvezetési tnácsdás, - csládi életre nevelés, - dósságkezelési tnácsdás, - pénzügyi integráció) elsősorbn járásszékhely településeken, hol z elérhetőség tömegközlekedéssel környező települések lkó számár is biztosított, elsősorbn megye zon településeinek lkóit céloztuk meg melyek hátrányos vgy hátrányosbb helyzetű periférián helyezkednek cl (15/2015. (IV.23.) kormányrendelet lpján. lábr: A projekt rendezvényei C.!.. ;J.J4 7IIII1»t. r Közösségi Együt tnűkődést erősítő Rendezvény- Pénzügyi integráció Fo,, á: BAlÓ!! A rendezvényeken olyn széleskörű progrmot kínálunk, mely különböző életkorú lkosok számár. csládok részére is vonzó lehetőséget biztosít. A rendezvények megvlóshásáb bevontuk helyi közösségeket is, mind települési önkormányzt. mind 7

8 hsonló civil szervezetek formájábn. ezáltl hiztosítottuk széles körű informálását lkosságnk. A rendezvényeken résztvevők különböző időpontokbn interktív elődásokon vehettek részt. hol z dott témkörhöz kpesolódón témábn járts elődók kerültek meghívásr kik z dott tém ismeretterjesztésében megyei ás országos elismeréssel rendelkeznek. Rendezvényeink helyszínéül szolgáló Békés megyei települések: Gyul. Békés. \ lezőherény, Békéscsb, Srkd. Vésztő. Mezőkovácsház. Gyomendröd. Kétegyház. Szeghíom. Szrvs. ()rosház. A konstrukció célesoportját megében működő érintett szervezetek. intézmények: megyei önkormányzt. helyi önkormányztok. nemzetiségi önkormányztok. ellátórendszerek szereplői. civil szervezetek. egyházk, nonprofit s,erezetek. vlmint közösségi progrmokhoz kpesolódón trtós szegénységben élők. sewtségre szorulók. romák ás helyi közösségeik lkouák. A rendezvényeket négy témkörben szerveztük meg nnk érdekében. hogy megye lkosságánk minél szélesebb körben nyújtsunk tájékozttást. A Közösségi Együttműködést Erősítő Rendezvények célj kettős: egyrészt helyi közösségek egyuttműködésével erősödik heli segítő bázis ot egyház. önkormányzt ás civil szfér áltl új közösség terinelődik. vlmint progrmokon keresztül részvevők megismerhetik egymást - érdeklódésű személyek közössége formálódik. segítséget igénylő személxek megismerik helyi ellátórendszer tgjit. így könnyebben vesznek igénybe segítséget jövőhen. Az életvezetési tnácsdás és csládi életre nevelés témkörökben elsősorbn csládsegítő ás germekvédemi ehátórendszer tgji kerüliek meghívásr, ök trtottk elodsokt ot egyitttműködesi ehetosegekro ás z Igen) he vehetö szolgálttsok X

9 köréről. A rendezvényeinken dekvát segítséget nyújtott kisesoportos tnácsdás keretén belül meghívott pszichológus tnácsdó. vlmint gyermeknevelési és életvezetési konzul Éáns. Az dósságkezelési és pénzügyi tnácsdás rendezvényeken z l9l9/20l7. (Xll.8.) kormányrendelettel elfogdott Pénzügyi Tudtosság Fejlesztési Strtégi fgyelembevételével és nnk célkitűzéseinek megfelelően szerveztük meg progrmokt. Ennek érdekében rendezvénveinken pénzügyi tudtosság és pénzügyi műveltség formálás állt középpontbn. Pénzügyi ismeretek ltt lényeges pénzügyi foglmk ismeretét (infláció, kmtos kmt, járdék. hitel-kölcsön, biztosítás. stb.). pénzügyi termékek és szolgálttások ismeretét. és egyéb prktikus tudnivlókt (p1. átutlási megbizás. bnkkárty dtok védelme stb.) kell érteni. Készség (pi. számolás és szövegértés), tehát z megtnult ismeret. mit cselekvés és tevékenység során közvetlen tudti ellenőrzés nélkül hsználunk. - Pénzügyi szemlélet (ismeretek lklmzásánk képessége, viselkedés-minták) körébe sorolhtó csládi költségvetés készítése. bosszú távú tervezés (felkészülés nyugdíjr. betegségre stb.), tkrékoskodás, pénzügyi döntéshoztl (képes válsztni. és megfelelő időben cselekedni). tájékozódás és tnácsdó igénybevétele is. A hozzáállás. vgyis z ttitűd személy pénzügyekhez vló viszonyát. trtós beállítódásátjelenti. p1. jövőhöz viszonyulás, z öngondoskodás, megfontoltság, z eredményközpontúság és mgbiztosság. A strtégi támogtni kívánj pénzügyi kultúr témábn folyó tudományos kuttásokt, Hogy ezzel is megszilárdíts közgondolkodásbn vló folymtos jelenlétet A pénzügyi jártsság erősítése és Hozzá kpcsolódó progrmokkl vló megisnierletés állt rendezvény fókuszábn, melynek keretén belül z dósságkezelési szolgálttási és pénzügyi tnácsdást is igénybe vehettek z érdeklődők. A rendezvényeken résztvevők interktív elődásokt hllgthtik. igény esetén személyes konzultációt is igénybe vehettek z dott témkörhöz kpesolódón. A rendezvényeinket úgy szerveztük meg, hogy zok bárki számár elérhetőek legyenek, Így hétvégi npokon település jól megközelíthető központi helyszínén szerveztük meg. A rendezvény színesítése érdekében Helyi civil szervezetek segítségét is igénybe vettük, vlmint gyermekekkel érkező érdeklődők számár gyermekek elfoglltságáról gondoskodtunk nekik szóló egy-egy elődás részlettel és számukr kilkított kézműves fogllkozttó srokkl. játszóházzl vgy ugrálóvárrl. Az egészséges életmód minden 9

10 TOP-4.2.l-15 rendezvényen kiemelt Szerepet kpott ennek megfelelően szürővizsgálti lehetőségek. sportfogllkozások és egészségvédelmi tnácsdást Is igénybe vehettek z érdeklődők. Tpsztlásink szerint z ilyen jellegű tájékozttást nyújtó és ismereteket hővítő rendezvényekre szükség vn. fontos, hogy településen szolgálttást nyújtó szervezetek he tudjnk muttkozni kötetlen beszélgetés Formájábn potenciális segítséget igény lőkkel helyzetüket érintő szégvenérzet mitt könnyebben vesznek igénybe segítséget. vgy élnek lehetőséggel. h már ismerik zt. kitől ezt kérniük kell, Az információ kiemelten Fontos szerepet töltött be rendezvényeink során. mivel tpsztlásink szerint problémávl érintett lkosság lulinformált lehetőségeik tekintetében, hiányosk z ismereteik z egészségtudtos mgtrtás tekintetében, pénzügyi és háztrtási gzdálkodás terén, képzési lehetőségek igénybevételével kpcsoltbn. gyermeknevelési és csládi életviteli problémák tekintetében segítségnyújtás lehetőségeit ritkán veszik igénybe. Szkmi kpcsoltrendszerünk mentén különböző pálváztokt megvlósító szervezetek áltl több olyn jó gykorlttl Is inegisinerkedhettünk. melyek megyei szintúre emelhetőek. szervezetek közötti összefogássl. hsonló líptisú projektek egymást kiegészítve hosszú távon hátrányos helyzetű rétegek t elzárkózásál szolgálják. Békés megyei fejlesztési pályáztok (lop) közösségfejlesztési feldtok infrstrukwrális lpjit képezik célesopoi tok érdekében. A Fejlesztési pályáztok hosszútáon hozzájárulnk településen lkók hekben mrdásához z épített környezet Folymtos szépítésével és bővítésével, megkdályozv Ielepülések elnéptelenedését. l.tábl: Békés megyei Fejlesztési pályáztok Fejlesztési pmjekt címe Azonosító Mepülésszám Ipri terület Fejlesztési projekt TOP-l.1.l-l5 és TOP-l Inkubátor ház Fejlesztési projekt TOP-l.l.2-16 S Helyi gzdságfejlesztési projekt TOP- [ és TOP-l Turisztik fejlesztési projekt TOP-I és TOP-I Ovi-Bölcsi Fejlesztési projekt TOP-I.4.I-l 5 és TOP-I.4.I-t6 42 Brnmezős fejlesztési projekt TOP és TOP-:.] Zöld Város fejlesztések projekt TOP és TOP-:.].2-I 6 1 I Belvíz Fejlesztési projekt TOP-2.I.3-IS éstop-2.l.3-l6 23 Kerékpárút fejlesztési projekt TOP-3.l.l-l 5 és TOP-3.l.I Energetiki Fejlesztési projekt TOP-3.2.I-15 éstop-3.2.i-16. továbbá 57 TOP I5 Egészségügyi lpellátási TOP-4.l fejlesziési projekt Szociális lpellátási fejlesztési - 30 I0

11 új mely projekt Szociális városrehbilitációs TOP-4.3.l-l5 felhívás 7 fejlesztési projekt fl»rás: BMOJ-J A fentiekből láthtó, hogy z infrstrukturális és közintézmények fejlesztése. korszerűsítése intézmények. telephelyek létesítése. meglévő bővítése, felújítás, energetiki korszerűsítés, kdálymentesítés, kerékpárúthálózt-fejlesztés) kiegészítő támogtást nyújt célesoportokkl végzett szkmi feldtok ellátásához, z ellátás színvonlánk növeléséhez, korszerű és biztonságos környezet megteremtéséhez. A Szolgálttási Út Térkép elkészítéséhez munkcsoport tgji áltl biztosított SZAP (Szociális Ágzti Portál). KENYSZI (Igénybevevői Nyilvántrtás). TEIR (Területfejlesztési és I erületrendezési Informtiki Rendszer) és KSH (Központi Sttisztiki Hivtl) dtir lpoztunk. A szolgálti hiányosságok feltérképezése érdekében elsősorbn szolgálttások jelenlétére vontkozó információkt gyűjtöttük össze. melyeket összevetettünk Jelenleg htályos HEP-ekkel. A kpott eredmények lpján szolgálttási hiányokt meglévő szolgálttások mentén kívántuk feltérképezni, kiemelve jelenlévő szolgálttásokt, zok kpcitását és z esetlegesen felmerülő igényeket ezekből kívántuk kikövetkeztetni helyileg ismertté vált problémák mentén. A I lelyi Esélyegyenlőségi Progrmok elkészítése éven z ÁROP projekt keretében vlósultk meg, mely során Mgyrország minden települése elkészítette FIEP-jét, mely pályázti és fejlesztési célkitűzések lpjául szolgáltk évben z ÁROP I A.3 kódszámú projektnek köszönhetően Járási Esélyteremtő Progrmtervek (JEP) készültek cl Békés megyében összesen 6 járásbn már járási szintekre emelte problémák feltárását és zok járási szintű megoldási lehetőségeivel fogllkoztk. Az EFOP-l.6.3 kódszámú projekt során Megyei Esélyteremtési Pktum (MEP) készül cl, melynek célj z előzőekhez hsonltosn, átfogón bemuttni felmerülő problémköröket és fejlesztési ciklus eélrendszerének meglpozásához hozzáárulni. A Szolgálttási Út Térkép Megyei Esélyteremtési Pktum (MEP) kiegészítő, zt megelőző dokumentuniként készül cl, már itt jelezve problémák megoldásár srklló megyei szinten megvlósítndó feldtokt, megyei szinten megvlósíthtó fejlesztési lehetőségeket projektben érintett vlmennyi szereplőtől várt jvsltok lpján ebben későbbi dokumentumbn fogjuk meghtározni. A Szolgálttási Út Térképet véglegesítése előtt tervezői változtként széleskörű véleményezésre boesájtottuk. A társdlmsítást követően került szükséges módosítások után - Megyei Felzárkózási Fórum, mjd Megyei Közgyűlés elé. Már ebben dokumentumbn jelezzük z eddig érzékelt problémákt, vlmint rendszerszintű (központi döntést igénylő) és helyi szinten megvlósíthtó fejlesztési II

12 lehetőségeket, melyeket konkretizálni, feldtokt meghtározni projektben érintett vlmennyi szereplőtől folymtosn várjuk zokt ben Fogunk. A jvsltokt, melyek több Szervezet megyei szintű célcsoportok felzárkózásár. életminőségének jvítását. MEP 5 több település összefogásávl előscgíthetik Kpcsolódás felzárkózás-politiki és strtégii dokumentumokkl A Szolgálttási üt Térkép elkészítése során tigyelembe kellett strtégiákt. melyeknek Főbb célkitűzéseit nnk érdekében, hogy világossá váon, irányvonlk kerültek meghtározás szorosn illeszkednie E1. Az 2020 strtégi Európ 2020 kell és hogy megvlósuló projektnek z Európi Unió 10 lpelveit szükséges milyen venni volt már meglévő megismerni eélkitűzések. fejlesztési célesoportok érdekében. mely tevékenységhez évre szóló is. növekedési strtégiáj. megkezdett t.isszboni Strtégi folyttás. nnk tpsztltit beépítő gzdságpolitiki célrendszer leküzdése. strtégi, tiniós és intelligensebb, fenntrthtóbb megteremteni. z r z Az [V egészének teljesítenie A Az hhoz trtozó intézkedésterv. Célj neiri új ben közösségi csupán növekedési modell hiányosságit hivtott megszüntetni, és válság hefogdóbb növekedés feltételeit kívánj esélyegyenlőség szempontjából releváns eélkitűzések, melyeket kell. több területen szegénység/társdlmi kirekesztés célozz. és hogy leglább 20 is megjelenik: ellen htó zok illetve kik millióvl csökkenjen társdlmi kirekesitettséghen élnek. kirekesztödés reális veszéltjelent. okttásbn lemorzsolódási rányt 10% lá kell és intézkedések sor pedig zt szám, kik nyomorbn esetében csökkenteni trtósn munknélküb ktív korúk munkerő-pici esélyeinek jvítás gyermekek szegénységének csökkentése szocilizációs A rom nők és szoeio-kulturális hátrányok leküzdése többszörös hátrányink csökkentése hátrányos helyzetű területek lemrdásánk csökkentése. hátrányokhól szármzó társdlmi hátránok mérséklése roniákkl szembeni diszkrimináció csökkentése közösségekben. z szegénség és területi, lkhtási intézménekhen és 12

13 gyermekszegénység. A felzárkózás elvű fejlesztéspolitik elkészítése során kiemelten Fontos. hogy érvényesüljenek településeken, illetve megyei szinten hátrányos helyzetűek felzárkózását segítő szempontok, diszkrimináeiómentesség, hlmozottn hátrányos helyzetű csoportok felzárkózásánk támogtás, továbbá tervezett intézkedések érdemben kívánják kezelni szegénységben élők he[yzetét. Nemzeti Reform Progrm Az Európ 2020 strtégi megvlósításánk legfontosbb eszközét tgállmi szinten nemzeti reformprogrmok jelentik, melyeket tgállmoknk minden év áprilisábn, stbilitási!konvergenei progrmokkl együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogrmok rögzítik z uniós kiemett célok lpján megfoglmzott nemzeti célokt, továbbá ismertetik, hogyn kívánják kormányok célokt teljesíteni, illetve növekedést hátrálttó kdályokt leküzdeni. A dokumentumok zt is meghtározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznk mjd. s hogy ennek milyen költségvetési vonzti lesznek. A Nemzeti Reform Progrm z esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete jvításánk szemponuáhól közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. Mgyr Nemzeti Társdlmi Felzárkózási Strtégi A Nemzeti Társdlmi Felzárkózási Strtégi (NTFS) z Európi Bizottság áltl 201 l-ben jóváhgyott A nemzeti romintegrációs strtégiák uniós keretrendszere 2020-ig című dokumentumbn foglltkhoz illeszkedik. Az NTFS szegénység elleni fellépés érdekében megfoglmzott felzárkózás politikát helyezi középpontb. emetlett hngsúlyos célj rom közösségek kirekesztése ellen htó folymtok megelőzése, felszámolás. A strtégi célj, hogy szegénység szempontjából meghtározó problémterületek romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését. egységes célrendszerben történő kezelését kívánj előmozdítni. figyelemmel, többi, társdlmi felzárkózás szempontjából releváns strtégiár. így gzdságfejlesztéssel és fogllkozttáspolitikár, vidékfejlesztésre. z egészségügyi, szociálpolitiki, közigzgtási elképzelésekre. Legyen jobb gyerekeknek! Nemzeti Strtégi A Legyen Jobb Gyerekeknek Nemzeti Strtégi szükségességét elsősorbn z indokolt, hogy csökkense gyermekek és csládjik nélkülözését, jvíts gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen zoknk gyerekeknek kell prioritást kpniuk, kiknek érdekei legjobbn sérülnek, kiknél nélkülözések legjobbn korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Strtégi másik fontos indok szegénységi ciklus megszkításánk szükségessége. gyermekek és társdlom közös távlti érdeke. 3

14 Rom Integráció Éviizede Progrm Rom Integráció Évtizede Progrm szóló 68/2007. Kormány feldtául kétéves időszkokr szóló intézkedési terveket.a Strtégii Irv lkhtás médi sport területén htároz meg átfogó célokt. konkrét feldtokt. feldtok eléréséhez szükséges intézkedéseket.a nemek prioritási területen megfoglmzottkhoz kpcsolódó feldtokon Az Tervről tűzi, hogy Országgyűlés Strtégii kultúr. és Strtégii Terv eészségügv). és z június 25-én Fogdt cl (VI. 28.) OGY htároztot mely végrehjtásár készítsen rövid prioritási területen (okttás. fogllkozttás. z négy távú, egenlő bánásmód érvénvesítésével kpcsoltbn. továbbá ezekhez rendelt muttókt, továbbá közötti keresztül kíván megvlósítni. 1426/2019. Strtégiávl (20 I strtégiánk. Alpelve. hogy kpcsolódó humán szolgálttások, egész köztük társdlom célokhoz kpcsolódó esélvegvenlöség megteremtését (VII. 26.) Korm. és htározt ) összefüggő feldtok meghtározásáról folyttás munkerőpici integráció. jvát. jólétét szolgálják romák feliárkózásánk elömozdításái. fekietünk jelenlétén lpuló térségi. települési hevtkozásokr. (illete z strtégiábn. problémákhoz legközelebbi. hhoz E is négy intézkedéscken z Új társdlmi felzárkózási Rom korábbi társdlmi mobilitás lehetőségeinek megerősítése és z hátrányos helyzetű társdlmi csoportok. hevtkozásokhn különös hngsúlyt A segítő szkemberek közvetlen A és intenzív Feliárkózó Települések Progrm kpcsolódó Gzdságélénkítő progrnu kiemelt hevtkozási terület progrmok htékony működtetési feltételeinek biztosítását. bevtkozások kiterjesztését kiemelt strtégii kldtként kezel Nemzeti Ifjúsági Strtégi A Országgyűlés 2009-ben fhgdt (88/2009. állmi (X. 29.) OGY htározt). felelősség összefogllás ilúságpolitik hosszú horizontális és távú Költségvetési koncepció A Nemzeti Ifjúsági Strtégiáról készült dokumentumot iíjúsági korosztályokkl kpcsoltos idószkr vontkozón. Részletezi Strtégi z társdlmi céljit. megvlósításukhoz z z meg. egyes területeken specifikus célokt, vlmint ezekhez kpcsolódó részcélokt htároz z értelmében jegző áltl elkészített. polgármester november 30-áig állmháztrtásról szóló évi CXCV. törvény 24. következő évre vontkozó költségvetési koncepciót helyi áltlános válsztásánk évében legkésőbb december képviselőtestületnek, melyet testület rendelet formájábn önkormányzti képviselő-testület tgji hgy I jóvá. 5-éig - benyújtj Gzdsági progrm CLXXXIX. törvény - II 6. \1grország - értelmében helyi önkormán ztiról szóló évi képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gzdsági progrmbn. fejlesztési tervben rögzíti. meh hel} i önkormányzt tdelós. nek elkészítéséért 14

15 Az A A z Szolgálttástervezési koncepció szociális igzgtásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény szerint leglább Kétezer lkosú települési önkormányzt településen, fővárosbn élő szociálisn rászorult személyek részére biztosítndó szotgálttási feldtok meghtározás érdekében szolgálttástervezési koncepciót készít. Köznevelés-fejlesztési terv helyi önkormányzti feldt-ellátási rendszerben minden községi, városi. fővárosi kerületi önkormányztnk feldt, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék településen élők részére rról, hogy z óvodi nevelés és z áltlános iskoli nevelés ás okttás rendelkezésükre álljon nélkül, hogy nnk igénybevétele szülők, illetve gyermekeik részére ránytln teherrel járn. A köznevelésről szóló törvény lpján z állm gondoskodási kötelezettsége óvodi nevelés kivételével megfoglmzódik. Már nem kormányhivtlok készítik cl feldt-ellátási intézményhálózt-működtetési és köznevetés-fejlesztési tervet, hnem z okttásért felelős miniszter. Az okttásért felelős miniszter z Okttási l-livtl előterjesztése lpján kormányhivtlok közreműködésével ás helyi önkormányztok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti cl megyei szintű bontásbn z intézményhálózt működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzt kötelezettsége, hogy beszerezze településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, lklmzotti közösségei, szülői és diákszervezetei véleményét. Az okttási hivtl s feldt z is, hogy köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze z érintett települési. területi és Országos nemzetiségi önkormányztok egyetértését (Mnkt. 24. ) Településfejlesztési strtégi Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. Törvény 24.- értelmében fővárosi közgyűlés főváros egységes településpolitikájánk biztosítás érdekében Kormány. vlmint kerületi képviselő testületek véleményének kikérésével meglkulását követő egy éven belül minősített többséggel dönt fővárosnk leglább z dott ciklusr szóló településfejlesztési strtégiájáról. Településrendezési terv épített környezet lkításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbikbn évi LXXVIII. tv.) lpján települési önkormányzt fővárosbn fővárosi ás kerületi önkormányztok külön jogszbálybn meghtározott htáskörük szerint településrendezési feldtukt helyi építési szbályzt, vlmint településrendezési tervek elkészíttetésével és ok elfogdásávl látják cl. Településszerkezeti terv - Az évi LXXVIII. törvény szerint településszerkezeti terv meghtározz település lkításánk, védelmének lehetőségeit IS

16 ás Fejlesztési irányit. ennek megfelelően z egyes területrészek felhsználási módjál teiepülé működéséhez szükséges inüszki infrstruktúr elemeinek település szerkezetét meghtározó térbeli kilkítását és elrendezését. z országos és térségi érdek. szomszédos vgy más módon érdekelt többi település lpvető jogink ás rendezési terveinek figyelembevételével környezet állpotánk jvítás vgy leglább szinten trtás mellett. A településszerkezeti tervet települési önkormányztnk leglább tízévenként felül kell vizsgálni, ás szükség esetén terv módosításáról vgy z Új terv elkészítéséről kell gondoskodni. A tízévenkénti szükséges felülvizsgált során gondoskodni kell z időközben történt módosítások egységes tervbe fogllásáról. Településfcjlesztéi koncepció - z évi LXXVIII. törvény értelmében fejlesztés összehngolt megvlósulását biztosító és településrendezést is meglpozó. település közigzgtási területére kiteijedő önkormányzti településfejlesztési döntéseket rendszerbe Foglló. önkormányzti htározttl elfogdott dokumentum, mely település jövőbeni kilkitását trtlmzz. A fejlesztési koncepció elsősorbn településpolitiki dokumentum, melynek kidolgozásábn természeti-művi dottságok mellett társdlmi. zdsági. környezeli szempontoknk ás z ezeket biztosító intézményi rendszernek vn döntő szerepe. Békés Megyei Fogllkozttási Pktum A megyei szintü fbgllkozttási együttműködés megye egészére kiterjedő célokkl és tevékenységekkel működik. ugynkkor ös,wnzi. előkészíti. settíti bel) fogllkozttási és gzdságfejlesztési kezdeménvezéseket. ernyószervezeti feldtokt lát cl. t3iztositj megyei szintű koordinációt. monitoring tevéken\séget végez hel\ i pktumok vontkozásábn. Az intézkedés közvetlen célj képzési progrmok támogtás, fogllkozttás bővítése. z álláskeresők munkához jutttás. A megyei pktum kiemelt területe Kormányhivtl áltl nyilvántrtott álláskeresők fogllkozttásh helyezése. és hátrányos helzetűnek minősülő közfogllkozttottk munkerőpicr történő visszvezetése. összhngbn z ez áltl indokolttá vált képzések megvlósulásávl. Ezen túlmenően horizontális gzdságfejlesztési célok kiszolgálás városüzemeltetési, építő-. és feldolgozóipri stb. munkerő-pici progrmokkl. ( 16

17 Jogszbályi környezet Az egyenlő bánásmódról és z esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény A Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbikbn: Mötv.) évi XXXI. törvény gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról évi CLIV. törvény z egészségügyről évi IV. törvény Fogllkozttás elősegítéséről és munknélküliek ellátásáról évi CXII. törvény z információs önrendelkezési jogról és z információszbdságról évi LXXVIII. törvény lkások és helyiségek hérletére, vlmint z elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról évi II. törvény munk törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény közlklmzottk jogállásáról A fogytékos személyek jogiról és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXXI. törvény (Ebktv.) A helyi esélyegyenlőségi progrmok elkészítésének szbályiról és z esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (Xll.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi progrm elkészítésének szempontji fejezete és A helyi esélyegyenlőségi progrm elkészítésének részletes szbályiról szóló 2/20 12 (Vl.5.) EMMI rendelet A szociális igzgtásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbikbn: Szt.) A fogllkozttás elősegítéséről és munknélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbikbn: FIt.) A nemzetiségek jogiról szóló évi CLXXIX. törvény (továbbikbn: nemzetiségi törvény) Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbikbn: Eütv.) A gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény (továbbikbn: Gyvt.) A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbikbn: Nkntv.) évi LXXVII. törvény felnőttképzésről A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és flugondnoki szolgált működésének engedélyezéséről, továbbá szociális válllkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (Xl 1.16.) Kormányrendelet 17

18 településfejlesztési koneepeióról, z integrált településfejlesztési strtégiáról és településrendezési eszközökről. vlmint egyes településrendezési sjátos jogintézinényekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A szeméhes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szkmi feldtiról és működésük feltételeiről szól 1/2000. (1.7.) S7.CSM rendelet 8/2000. (Vlll.4.) SZCSM rendelet dtink működési nyilvántrtásáról személyes gondoskodást végző személyek 9/2000. (Vlll.4.) SZCSM rendelet személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és szociális szkvizsgáról 11/2000. (X. 18.) S7CSM rendelet fogytékos személyek otthonábn élő és rehhilitációs intézmény ben elhelyezett személyek állpotánk felüi%izsgáltáról 9/2001. (Xll.20.) SZCSM rendelet szociális szkképesitések szkmi és vizsgkövetelményeinek kidásáról 1672/2015. (IX. 22.) Kormányhtározt strtégi tervéről II. végrehjtásánk Mgyr nemzeti társdlmi lelzárkózási évekre szóló kormányzti intézkedési 18

19 I o - Békés megye bemuttás Földrjzi elhelyezkedés Békés megye z ország délkeleti részén helyezkedik cl, Dél-Alföldi Régió része. A megyét észkról Jász-Ngykun-Szolnok és Hjdú-Bihr megyék. nyuglról Csongrád Csnád megye htárolj, keletről pedig szomszédos Romániávl htáros. Békés megye területe km2, mely z ország területének 6,05%-át teszi ki, ez lpján z ország 7. legngyobb kiterjedésű megyéje. Békés megye z ország egyik legmélyebben fekvő. egyben legegyenletesebb domborztú területe. A legíőbb természeti kincse termőföld, melynek minősége kedvezőbb z Országos átlgnál. Összes röldterulete ngyobb részre még m is termőterület, és csk 15 százlék vn művelés lól kivonv. A termőterület ngyobb részét mezőgzdság hsznosítj, csk töredék rész z erdő, náds és hlstó. í 3.ábr: Békés megye 0 N:- Forrás: 1 EÍR 19

20 Területe: 5630 km2 Lkónépessége: Fő Megyéhez trtozó települések szám: Megyéhez trtozó járások szám: 75 (22 Város. 53 község) 9 Békés megye területén (Xl.26) kedvezniényezett járások besorolásáról szóló kormányrendelet lpján. mely járások területi fejlettség lpján történő hesorolásánál társdlmi és demográfii. lkás ás életkörülmények. helyi gzdság ás munkerő piuci. vlmint infrstruktúr ás környezeti muttókból (nég) niutlócsoport) képzett komplex muttót veszi figyelembe. A (IV. 23.) Korm. rendelet szerint társdlmi. gzdsági és infrstrukturális szempontból kedvezményezett települések járásbn 33 db. jelentős niunknélküliséggel sújtott telepü lés pedig 14db tlálhtó. 4.áhr: Békés megye kedvezményezert települései Békés megye kedvezményezett települései (IV 23.) Korm. rendelet szerint r...ndés3i 4 WrIb1j*luq44 eyete 1. T..re. q jr*sngui..bqq SUTO -..i Joti TEÍR Társdlmi. gzdsági és infrstrukturális szempontból kedvezményezett települések szám [105/2015. (IV 23.) Korm. rendclet lpján

21 élt több Jelentős munknélküliséggel sújtott települések szám [105/2015. (ÍV. 23.) Korm, rendelet]: 14 Békés megyében 75 település tlálhtó, melyek közül Békéscsb Város megyeszékhely (megyei jogú város). Békés megyében Békéscsb Megyei Jogú Városon kívül további 21 város és 53 község tlálhtó. Békés megye városi: Bttony, Békés. Békéscsb. Csorvás, Dévvány, Elek. FüzesgyrmL Gyomendröd. Gyul. Kondoros. Körösldány, Medgyesegyház, Mezőberény. Mezöbegves, Mezökovácsház. Orosház, Srkd. Szrvs. Szeghtom. Tótkomlós. Újkígós. Vészrn. Békés megye községci: Almáskrnrás. Békéssámson, l3ékéssjentndrás. Bélmegyer. Bihrugr. Bucs. Csbcsűd. Csbszhdi. Csnádpác. Csárdsíállás. Doboz. Dombegyház. Dombirtos. Ecsegflv. Gádoros. Gerendás. Gesit. I lunv. Kmur. Krdos. Krdoskúr. Kszper. Kertészsziget. Kétegyház. Kérsoprony. Kevermes, KisdombcgUiáz. Körösngyhrsánv. Köröstrcs. Körösújflu. Kötegyán. Kunágot. Lőkösház. MgvrbánFiegves. Mgyrdombegyház. Medgyesbodiás. Méhkerék. Mezögyán, Muronv. Ngybánhegyes, Ngykmrás. Ngyszénás. Okány. Örménykút. PusztR3ldvár. Puszrottlk. Srkdkeresztúr. Szbdkígyós. Trhos. Telekgerendás. Újszlont, Végegyház. Zsdány I. tábl: Békés megye járási Járás Járásszékhely település Lkónépesség (Fő) Terület (kiti2) Békéscsbi Járás Békéscsb 8002 I 636 Békési járás Békés Gyomendrödi járás Gvomendrőd Gyuli járás G ul Mezőkovácsházi járás Mezökovácsház Orosházijárás Orosház Srkdi járás Srkd Szrvsi Járás Szrvs Szeghlmi járás Szeghlom Fomís: BMÖJ-I Békés megyében 2011-es népszámláláskor z ország külterületi lkosságánk 5,2 százlék lkott. Amegye mgánháztrtásbn élő népességének 4.4 százlék mint 15 ezer fő külterületen. Ez z rány z országos átlgnál vlmivel mgsbb. Békés z ország közepes kiterjedésű megyéje; 5630 km2-en, z ország 6,1 százlékán terül el. Viszonylg ritkán lkott, 2011-ben megye egy négyzetkilométerén átlgosn 64 fő élt, 43 fővel kevesebb, mint z országos átlg. Alcsonybb népsürúsége csk Somogy, Bács-Kiskun és Toln megyének volt. 21

22 Szeged Pozsony Budpest Szófi A megvén belül legsürűbben Békéscsbi járásbn lknk. hol egy négyzetkilométerre 131 személy jutott, közel négyszer nnyi. mint legritkábbn lkott Gyomendrődiben. A települések közül legnépesebb városok megyeszékhely. Békés. Orosház és Gyul népsűrűsége legmgsbb. Jellemzően legkisebb flvké Újszlontáé, Örménykúté, Csárdszállásé, vlmint Kertészszigeté viszont leglcsonybb. Az utóbbikbn 10-en sem éltek négyzetkilométerenként. Békés megye közlekedés-földrjzi helyzete régót periférikus, megyét ngy közúti trnzitfolyosók elkerülik, távolság z NIS-ős utópályától 120 km, egyszámjegyű főútj nincs. Békéscsb régiós szinten fontos közúti és vsúti közlekedési csornópontként funkcionált és funkcionál még m is. bár közúti jelentőségét z M5-ös utópály némileg csökkentette. Itt tlálkozik 44-es számú (Budpest - Kecskemét - Békéscsb Gyul) és Szegede Debrecennel összekötő, ngy trnzitforglmt lebonyolító 47-es főút. itt keresztezi továbbá egymást. IV. Pán-Európi Közlekedési Folyosó vsúti fővonl (Drezd/Nürnberg - Prág - Brno - - Györ - - Ard - Criov - - Isztmbul) és Ngyvárd - vsútvonl. Békéscsbát érintette z Európi Unió Kohéziós Alpj áltl támogtott vsútfejlesztési progrm, mely vsúti pályák, és z állomások korszerűsítését fogllt mgáb. Szegregátumok megyében A 314/2012. (XIX.) KormányrendcleWen foglltk szerint ion területek tekinthetők szegreátlimnk. hol legfeljebb áltlános iskoli végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkjöedclemmel nem rendelkezők rány z ktí\ korúkon (15-59 év) belül eléri. Illetve meghldj z dott településtípusokr vontkozó htárértéket. A szcgregációs mtittó 2011-es népszáinlálási dtokból állíthtó elő. 22

23 lvoicgergezs Hjdú Gól Toldi. Szlonti 2. tábl: Szegregátumok Mgyrországon Szegregált terület, melynél veszélyeztetett terület, Településtípus szegregóciós muttó melynél szegregációs értéke muttó értéke - Megyei jogu vrs Ngyobb egyenlő, mint 35% ngyobb egyenlő mint 30%, de kisebb mint 35% Jrsszekhely vrs ngyobb egyenlő, mint 35% ngyobb egyenlő mint 30%, de kisebb mint 35% ngyobb egyenlő mint 30%, 2000 fonel nepesebb vrs esngyobb egyenlo, mint 35% de kisebb mint 35% kozseg 2000 főnél kisebb város ésngyobb egyenlő, mint 50% község ngyobb egyenlő mint 40%, de kisebb mint 50% 200 Főnél népesebb települések esetében szegregátumnk. illetve szegregációvl veszélyeztetett területnek zok z egybefüggő területek tekintendők. melyek megfelelnek fenti muttók egyikének, és terület lkónépességének szám eléri z 50 főt. 200 főnél Kisebb települések esetében település egészére Kell meghtározni szegregációs muétó értékét. Országosn 709 siegregátumml rendelkező ás 246 szegregációvl veszélyeztetett település került bezonosításr. A évi népszámlálás és KSH dti lpján Békés megye 75 településből 50-ben tlálhtó szegregátum, 5 településen pedig szegregáeióvl veszélyeztetett településrész. A megye szegregátumi Békés megye (elepülései közül békési, srkdi. bttonyi, kétegyházi településeken jól megfigyelhető szegregátumokrjelleinző elkülönülés. A lkóhelyi szegregáció egyik formáj z dott térben koncentrált szegénység. Ebben z esetben szegények gykrn elkülönülve, egy dott övezetben. városrészben élnek. A 2011-es dtok szerint Békés Megyében többek között Srkdon tlálhtó szegregátum. Ez terület Mgyr u. u. u. u. utc áltl htárolt rész. hol 380 cslád és I 244 ember élt z kkori dtok szerint. A mélyszegénységben élők lkáskörülményei megyei átlgtól elmrdnk. zonbn országos összehsonlításbn jobbk. mint több egyéb hátrányos helyzetű járásbn. Vgy településen. Szegregált lkókörn)eze hogy írtuk. Srkdon tlálhtó. kisebb szegregálódó elepülésrészek Okánybn vnnk. Geszt község pedig önmgábn is szegregátlimnk tekinthető. 23

24 Békésen z ITS 4 szegregátumot jelölt városbn. ezek közül három lényegileg összefiggő. kilkulásuk ideje közöu vnnk különbségek. A legutoljár kilkuló szegregátum z előzőekhől történö..kirjzássl lkult ki ás m is növekszik. de lkhtási körülmányekben lényeges jvulást mutt korábbikhoz képest. A 20 ti-es népszámlálás dtir épülve készült cl z Integrált lerüleiícjlesztési Strtégi (ITS). mely Új prméterek mentén 6 szegregátumot és veszélyeztetett területeteket jelölt meg. Ezek problémforrás nem megfelelő lkhtási körülmények mellett mélyszegénység. A szegregátumokbn lkosság korösszetétele jelentősen eltér: város egészének átlgéletkor vlmivel 41 év f ölött vn, szegregátumoké év. A szegregátumok esetében közösségek, csládok szoros kötődése tpsztlhtó. A fitlbb nemzedékek elköltöznek csládi házból. de hhoz közel. szomszédos utcákbn telepedtek le. A mezőkovácsházi járásbn Mezőkovácsházán z lcsony státuszű lkosság Keleti. Nyugti és ReFormátuskovácsházi városrészben él ngyobb számbn. A évi népszámlálási dtok lpján KSI I egy szegregátumot (Keleti városrész) ás egy szegregációvl veszélyeztetett területet (Reíormátuskovácsházi városrész) htárolt le városbn Az önkormányzt dti megerősítik lehtárolás pontosságt. más terület sem szegregátlimnk. sem szegregációvl veszéieztetetr területnek nem minősíthető. (ivoineridrődön népesség Folymtosn Fogy és öregszik még z cyébként mgs meg\ei átlgnál is Fokozottbb mértékben.a külterülctcken ás z cgéb helterületeken élők nehezen jutnk hozzá helyi szolgáltjásokhoz. lkosság életkörülményei romlnk. szegregátumnk tekinthető területek lkultk ki. Gyomendrödön z lcsony státuszű lkosság közel zonos ránybn él Gyonii és z Endrödi városrészben. Jelentős számbn lknk még Ngylposon, Öregszőlőben. Kocsorhegyen. [ömhszerűen egyedül z Endrődi városrészben lknk lcsony státuszú lkosok. Az önkormányzt dti lpján emellett Ngylpost, Öregszőlőt. Kocsorhegyet és Bánomkertet tekinthetjük szegregátumnk. Szeghlotn Észki városrészénck z áltlánosn Újtelepként, vlmint vele közvetlenül szomszédos. Vásártérként nevezett területeit Fogllj mgábn. A területen KSI I es népszáinlálási dtok lpján két szegregátumot ás három szegregációvl veszélyeztetett területet htárolt le.a szegregációvl veszét>eztetett területek közvetlenül szegregáttiinként deflniált területek mellett helyczkcdnek cl. Az önkormányzt dti lpján továbbá \ ásártér utc környezete is problémás területnek minősül. Orosházán évi népszámlálási dtok lpján KSH helterületen két szegregátumot és két szegregációvl veszélyeztetett területet. külterületen egy veszélyeztetett területet htárolt le. Az önkormánzti dtok megerősítik KSFI Ichtárolását. jelzett területeken kivüt sem beherületen. sem külterüteten nem 24

25 Gyoniendrőd ebben Zrínyi tlálhtó szegregátum. vgy veszélyeztetett terülel Az önkormányzt dti lpján zonbn egyes területek kiterjedése ngyobb KSH áltl jelzetteknél. Szrvs közigzgtási területén is több szegregátumot tlálhtunk, érintett Éciepülésrészeken lkosság lcsony iskoli végi.ettsége és jövedelemmel nem rendelkezők rány teremt szegregátumokt. cskúgy. mint Kunágot esetében is. Szegregátumról Békéscsb Megyei Jogú Város esetében is említést kell tennünk. hiszen Helyi Esélyegyenlőségi Progrmbn is láthtó, hogy 201 l-es népsiámlálási dtok lpján szegregátumként került megjelölésre Lenkey utc - József utc - utc - Berényi út áltl htárolt városrészi terület és szegregác6vl veszélyeztetett területként került megjelölésre Frnkiin utc észki oldl. z Illyés Gyul utcától Iboly utcáig. Szegregált terület szegregációs muttó lpján z terület, hol legfeljebb áltlános iskoli végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkjövedclemmel nem rendelkezők rány z ktív korúkon belül értéke z érintett területen 35% feletti és területen élő népesség szám eléri z 50 főt. A lkóhelyi szegregáció és térben koncentrált mélyszcgénség komoly problém jónéhány békés megyei település számár. A tpsztltok szerint lkóhelyi szegregáció és mélyszegénység is erősen érinti romákt Békés megyében. Békés megye társdlmi, demográfii jellemzői A megye népessége ró. népességfogyás hzánkbn z évezredben Békés megyében volt legintenzívebb (9%). A KSI-I dtbázis lpján kerül bemuttásr népszámlálási dtokt figyelmembe véve Békés megyei demográfii változási. A népsűrűség változtos képet mutt. Átlgbn 63.5 fő/km2 népsürűség. mely ltt mrd z Országos átlgnk (110 ró!km2). kivétel ez lól békéscsbi kistérség (183 fö/km2). A folyók mentén sűrűbb településhálózt. A városok átlgos lkosságszám fő, mi megyék sorrendjében 14. helyet jelenti. A népesség területi elhelyezkedése megyében - sjátos településhálózti dottságok következtében - meglehetősen kiegyenlítetlen. A ngyobb népességtömörülések megye városi térségében összpontosulnk. (Békés megyei települések közül 53 település község, illetve ngyközség, városok szám 22.) Ezek közül is kiemelkedő megye keleti részén Békéscsb-Gyul városi térségben kilkult reltíve ngyobb népességtömörülés. A Srkdi járás és megye középső, Orosház Békéscsb közötti vidékei legritkábbn lkottk. Ezekben térségekben igen lcsony. 25 fő/km2 ltti népsűrűség. A legkisebb népsűrűségűek Szeghlomi, Srkdi és Gyomendrődi járások, legsűrűbben lkott Békéscsbi. Az összlkosság több mint 60%- 25

26 6 G városokbn él. A városlkók több mint fele, 150 ezer lkosú Békéscsb, Békés és Gyul vonzáskörzetében Jelentős centrumot lkot z ország délkeleti régiójábn. A megyeszékhely Békéscsb lkosság fő, z ország 16. legngyobb város. Itt él megye lkosságánk 17,1%-. Békés rnegében 201l október I én. népszámlálás időpontjábn z ország népességének 3,6 s,áilék, ezer fő élt. A megye lkosság tiz évvel korábbi népszámláláshoz képest 9.5 százlékkl országosn legngohh ránybn csökkent. Így 201 l-ben több mint 37.8 ezer fővel. egy ngyobb mgyr város lélekszámávl éltek kevesebben megyében. A népesség lkulását természetes népmozglom (z élveszületések és hlálozások), vlmint vándorlás befolyásolj és 2011 között népességfogvás meghtározó tényezőic korábbi évtizedekhez hsonlón természetes Fogyás volt. mit vándorlási Folymtok tovább erősítettek. Az előbbi tényező megközelítőleg 26,9 ezer fővel. z utóbbi mjd II ezer Fővel csökkentette megye népességét. Az elmúlt évtizedben népességfogyás Békés megye mind 75 tekpülését érintette. kisebb vgy ngyobb mértékben. A megeszékheiy ás többi 21 város népessége 9-9. községeké ennél ngyobb mértékben 12 százlékkl fogyott. A legngobh rányú. 35 százlékot meghldó veszteség Körösújflun és \ lgyrdomhegvházán következett be. legkisebb pedig rnindössze 4 százlékos Zsdányhn. illet e százlékos ulán. A flvk esetén népességngxság Jelentősen hefdlyásolt fhgyás mértékét. hiszen miközben 2000 ezer fönél népesebbek lélekszám mintegy II százlékkl esett vissz. ddig z 500 Fő lttiké több mint 25 százlékkl. Ez utóbbi népességngyság-ktegóriáb trtozott megye 10 legngyobb rányú népességcsökkenéssel érintell Fltij közül 8. A mege minden Járásábn Jelentősen Fogyott népesség. A legerőteljesebben több mint 12 százlékkl Mezőkovácsházi Járás lkosság csökkent. A Gyuli járásbn is, hol legkisebb mértékű Fogy ás. több mint 7 százlékos volt visszesés. A lkónépesség z dott területen lkóhellyel rendelkező, és másutt trtózkodási hellyel nem rendelkező személyek, vlmint z ugynezen területen trtózkodási hellyel rendelkező személyek együttes szám. Ezres ngyságrendben került megdásr Békés megye vontkozásábn 2017 évvel bezáró[g. 26

27 Ter;nészetesJhgyáslvzpomdás Országos - _-.-_ ábr I ikóiépesség szám Békés evébe,, 31, I I Forrás: TEÍR ótól 70ó lci3 2_IS 1C15 ló, t,2c,ltn 4-7-,, 1 3 1, l lérüleifejiesziési és Terület,-e,,ciezési Ín/bitnációs Rendszer A Békés megyében élők természetes fogyás z lábbik szerint vizsgált időszkbn kiemelkedően elmrd z országos és térségi átlgiól, meri z élve születések mgs szám és hlálozások rány következtében itt népességesökkenés kiernelkedőbb. mint megyei, régiós vgy országos szinten. 6. ábr - (ezn-/ék) / =sb,,o,ko o ) n {.. -4 _4_ 4--- r Stón 231 i-o táv: TEIR 3_ 30._,, ()rccáox lei ü/eífejlesz/és/ és Terüleuentie:ési intormúciós Rendszer A megyét lkotó 75 települést, funkciójuk és térségen belüli helyzetük lpján négy tipusb sorolhtók: városok (népesség 36 %-). htármenti települések (16 %). üdülöövezetben lévő települések (19 %) és gettósodó települések (29%). Számos demográfli. gzdsági és társdlmi jellemzők szerint ezek típusok eltérnek egymástól. Fejlesztési szükségleteik és lehetőségeik is mások.a megyére z pró és törpeílvs településszerkezet és zsáktelepülés típus isjellemző. 27

28 Mp0W Eh 100)s000r.- o - 7. ábr: Élvesznietúsek szám (Jő) O M 51000, 5055 l_t. -I 295 2) ) Po,I(L: TEJ!? ()rszu os 7 ríi/e!/éj/evzitsi és lerüleírendezési hz/?nnzáciús Reiu[cer 8. ábr: Hlálozások.cám (f/5) 5W - - Io 500 SZ S 015 S 555 S SE) J o,,ás: TEÍR ()tszágos férfi/e ifej/esziési és Jeruleirenílezesi införuzációs Rendszer Az élveszületések és hlálozások tekintetében Békés megye kedvezőtlenebb képet mutt z ország más részeibe, képest. tehát z élveszciletések stgnáló és hlálozási muttó mgs száinából köetkezöen népességfogyást leginkább ezen szám lkítj területen hlálozások demográfii muttókt. mint z ország más területein. Az Országos térképet tekintve. Békés megy:ében legmgsbb évre messze lulmrd z Országos 5 régiós átlghoz képest is. negtív számú népességfogvás. évről Az ország egyik legelöregedőbb megyéjeként Békés megye népességfogyásánk meghtározó tényezője természetes fogyás, melyet tovább erősít belföldi elvándorlás. A megye jövőbeni gzdsági, társdlmi fejlődése szempontjából sem közömbös, hogy most felnövekvő gyermekeknek milyen z életniinöségük. mennyi lehetőségei kpnk jövőben. mennyire érzik mgukt biztonságbn. felnőttként mennyire lesznek boldogok, egészségesek. jól képzettek, mennyire lesz erős z önbizlmuk. önbeesülésűk. mennyire kezeiük htékonyn szegényseg es kirekesztodes problemját. 28

29 -.-. _ _ Békés megyében 18 éves és nnál fitlbb gyermekek szám 2017-ben fő volt, rányuk z össznépességen belül 16,88%, mely érték 1,42%-l mrd el z országr jellemző 18,30%-ml. Összehsonlításbn z ország többi megyéjével és fővárossl, egyedül Budpesten és Zl megyében él kisebb, (16,66% ésls,95%) ránybn 0-18 éves korosztály. A születések számánk három és fél évtizede trtó mérséklődése következtében gyermekek részrány z egy évtizeddel ezelőttihez képest 2,32 százlékponttl visszesett. Az országbn átlgosn I 48%-os volt ez fogyás. A nemek közötti rányr jellemző férfik többsége, 1000 fiúr ben 956 lánygyermek jutott. 9. ábr - Népesség csökkenés ( g *: _ OSLO 2007 Forrás: TEÍR - Országos Terüleijéj/esziési és Terüle/remlezési InJhrmáció RemRzer 7 :it A népességfogyást térségben erősen meghtározzák belső migráeiós folymtok, melyek z elvándorlások s odvándorlások számából keletkezik. A megyében z évenkénti megközelítőleg 100 fős népességfogyást vándorlási egyenleg muttj leginkább, feltárt dt leginkább ezzel indokolhtó. I O. ábr - Odvándorlások számánk lkulás I0I t64g S OZl4,WOflO 9. IS 320 IS S J rfl 50r1. r..oo. S 9L0513 oo5.o. Forrás: TEÍR - Országos Terülelféjleszlési és Teruleirendezési Információs Rendcer 29

30 E/vándorlások -- I I ábr szánt IS S u.n l1 ij :00 1?9 02 Forrás: JFÍ/? O ot 9, j.slj 3.. 0) 309LIK4o3.t3r. )_,3030.t1oO Országos Terü/e(fejlesztesi és Területrendezési Jt?törwáeiás Rendszer I 2. ábi Vcáuloilási egyenleg niegie egészére : S 12 :114 31l9:J: 3. - Forrás: TEÍR Országos fl!;ülefjlj/e,cíési és Terj?leg,endezési Infoínnkiós Rendszer Egyrészt természetes szporodás kedvezőtlenül lkult. zz hlálozások szám meghldt z élveszületések számát. másrészt vándorlási egyenleg is romlott, több z elvándorlás hevándorlásnál. A megye népességmegtrtó ereje csökkent, munkválllók elvándorolnk megyéből nyugti országrészbe. de még inkább jellemző külíbidi munkválllási hjlndóság. Ezek negtív tendenciák vezetnek itegye elöregedéséhez és jelenks népességfogyáshoz. 30

31 tovább három mérséklődése 3. tábl: Népességfogyás Békés megyében és Természetes Település szporodás típus (+) illetve fogyás( ) Vándorlási különbözete Lkánépesség, 201 gyéb változás ( I 200! ás 201 I között, Fő Fő fő/ki2 évi %-bn Megyeszékhely ,3 320,0 Többi Város ,4 73,1 Városok ,4 88,8 összesen Községek, ,9 34,5 ngyközségek Békés megye összesen Forrás: ksjj A ngyfokú elvándorlás, z egyre idősödő népesség következtében Békés megyei csládok mérete és csládokbn élő gyermekek szám is igen lcsony. A 20!!. évi népszámlálás idején legkisebb létszámú csládok Zl megye mellett Békés megyében éltek. Kormegoszlás, férflk és nők szám Békés megyében 201 l-ben 171,5 ezer férfi és ezer nő élt. Az elmúlt tíz évben két nem rány közötti különbség férfik mgsbb hlndóságánk következményeként növekedett ben Férfik rány 47,7 százlékot, nőké 52,3 százlékot tett ki. Így ezer férfir 1098 nő jutott, 5-tel több, mint 2001-ben. A megye járási közül két nem rány Szeghlmibn (ezer férfir 1039 nő Jut) legkiegyenlítettebb, Békéscsbibn (1142) pedig legkedvezőtlenebb. A megye messze legmgsbb nőtöbbletű települése Dombirtos (1187). melyet Békéscsb (1171) követ. Ezzel szemben Örinénykúton. Mgyrdombegyházán, Krdoson és Kertészszigeten férfik vnnk többségben, ezeken településeken ezer férfir még 900 nő sem jut. A 2001-es népszámlálás után is Folyttódott népesség öregedése. Legszembetűnőbb változás gyermekkorúk és z időskorúk körében tpsztlhtó. A népességcsökkenés mértékegyermekkorúknál volt legjelentősebb, mjd 25 százlék. A születések számánk és fél évtizede trtó következtében gyermekek részrány z utóbbi egy év- tizedben 2,8 százlékponttl visszesett. Ez idő ltt évesek szám közel 13, éveseké mintegy 8 százlékkl csökkent, létszárngyrpodás csk 60 31

32 z mennyi ismét..rtkó- L npjinkbn ugyn évesek és idősebbek körében következett he. Összességében z utóbbi korosztály létszám elmúlt tíz év során 4.9 százlékkl. népességen belüli ránuk pedig 3,6 százlékponltl emelkedett. A társdlom elöregedésének folymt gyorsult, ezt Jól muttj z is, hogy 1990 és 2001 között z ránynövekedés még ennél kisebb mértékű 1,5 százlékpont volt he, viszonyítv z egyik legjelentősebb népességcsökkenés éveseknél következett be. Ebbe korosztályh trtoznk ugynis z 1960-s évek első felében kilkult demográfii hullárnvölgy idején születettek. Szájunk m csknem 30 százlékkl kisebb. mint 2001-ben z ugynilyen korúké volt.az 1950-es évek elején született ng\ létszámú korosztályok gerekek 60 év körüliek. Ebből dódón z és évesek körében tíz év ltt 29. illetve 16 százlékos emelkedés következett he. Az ő gyermekeik többnyire 30-s éveikben járnk. ezért évesek szám mintegy 19 százlékkl gyrpodott. Legngyobb emelkedés éveseknél figyelhető meg: 2011-ben közel másíélszer több ilyen korú ember élt Békés megyében. mint 2001-ben. Az ktív korú népesség ún. eltrtási terhét Jelzi. hogy társdlmi értelemben gyermek-. illetve időskorúról kell..gondoskodni. A gyermekkorúk csökkenő és z időskorúk növekvő rányánk együttes htásár z 1990 és 2001 közötti nérséklődés titán ez muttó 201 l-re összességében szerény mértékben. de nőtt. Összetétele u évtizedek folymán megfordult: 990-ig főként gvermekek. után viszont már z időskorúkeltrtás Jelentette ngyobb terhet. 4. tábl A férfik és nők szám kiemelt korcsoportonként Kor-csoport. Férfi Nő Együtt A Ezer. eves cvi :: -bn jutó nő lé , I ló I IS I ! I i I 829 Összesen I 098 r 32

33 lflf0.!,2l Fontis: KSH Jelentősen eltér egymástól két nem kormegoszlás. legngyobb különbség z időskorúknál figyelhető meg: 2011-ben nők Közel 30 százlék. míg férfik mjd 22 százlék volt Idősebb 59 évesnél. Ezen belül 69 évesnél idősebbek rány nők esetén 16. Fér- fiknál minteg 10 százlék. M már nőknek több mint Fele 58 százlék idősebb 39 évesnél bn ez z rány még 29 százlékot tett ki. A fiúszülctési többlet mitt viszont továbbr Is több gyermekkorú. Illetve fitl Felnőtt korú férfi élt megyében. mint nő A lkosságon belül 40 évnél fitlbbk körében férfitöbbiet. felett nőtőbblet tpsztlhtó. Fogllkozttási dtok Emelkedett gzdságilg ktívk. ezen belül fogllkozttottk és munknélküliek rány. Az inktív keresők és z eltrtottk hányd mérséklődött. A 2001-es és 201 l-es népszámlálás között Békés megyei népesség gzdsági ktivitás szerinti összetétele már nem változott olyn számottevő mértékben, mint megelőző évtizedben. A gzdságilg ktívk ezen belül mind fogllkozttottk. mind munk-nélküliek rány emelkedett. míg z inktív keresők, illetve z eltrtottk rány mérséklődött; fogllkozttottk és z inktív keresők esetében korábbn jellemző kedvezőtlen irányú tendenciák, h nem is jelentős mértékben, de megfordultk. ::: :: : % 4 S 3 3W I 3. ábr: A/lnckí ncpességből évesek szánni (ki ív korú népesség) 1:0723 : * II _O : I : : _ -_ :..: Forrás: JFIR - Országos Terület/ejiesziési és Jérületrenciezési Jnformáciás Rendszer A munknélküliség kezelésében bekövetkezett..segély helyett munk elv eredményeként térségben legngyobb fogllkozttó z állm leli, közfogllkozttottkéni lklmzv szegénységben és mélvszegénységben élők tömegét. Mivel progrmokbn jellemzően 6 8 hónpig vesz részt egy-egy érintett ben közfogllkozttásbn részt vevők szám z előző évben fogllkozttottk számánk háromszoros volt. A gykrn kárhozttott közmunkánk egyes térségi visszjelzések szerint rbszolgmunkánk. 33

34 igáb hjtásnk. látsztmegoldásnk. stb. legfontosbb hozdék. hog ngy számbn olnokt is rendszeres munkához jutttott, kiknek erre évek ót esélyük sem volt. A jellemzően munkhely- és tökeszegén járásokhn. érdemi beruházások és fenntrthtó válllkozások nélkül közmunk z euetlen esélye munkválllásr széles. jellemzően lcsony iskoli végzettségű. mólvs,egénségben étö rétegeknek. 5. tábl: Közfogllkozttási dtok Közfogllkozttásbn részt vevők hvi átlgos létszám Békés megye óv óv óv év óv óv hó I jossnihh időtrtmú I 826 S közfogl I kozttás támogtás Országos I I közfcgl l kozttási progrm támogtás Járási strtiuunk mintprogrm támogtás Összesen Mezögzdság I I 962 I 558 I 30! Belvizelvezetés Mezőgzdsági fbldnlk ! krb ntrtás Bio- ós megújuló 4 I energifelhsználás Belterületi kőzutk I 574 I 335 I krb ni riás Illegális hulldéklerkók 33! ! felszámolás I Téli és egyéb I 501 I értékieremtő közfogllkozttás helyi sjátosságokr O 177 I 853 I 758 I ! 864 épülő kö,ibgllkozttás Evób strtmunk 14 1 I 26 1$ m i ntprogrm Szociális jellegű - progrm Mgs hozzádott értékű - progrm I I I 6 - Mindösszesen IS Közfogllkozttási 3,88% 5,25% 6,54% 6,72% 5.47% 4,22% 3.39% 34

35 még bár muttó Ellátásbn nem részesülő ) álláskeresők szám zárónpon Áliáskeresési ellátásbn részesülő álláskeresők szám zárónpon Fogllkozttást helyettesítő támogtásbn részesülő álláskeresők szám zárónpon Regisztrált álláskeresők II 688 II 077 II 522 szám zárónpon Nyilvánirtott 9,34% 7.35% 6,10% 5,37% 5,17% 4,98% 5,18% álláskeresők reltív niultój Közfogllkozttási rát 28,92% 41,09% 51.74% 55,57% 5 t,42% 45,84% 39,57% Munkválllási korú (IS éves) népesség szám Forrás: kozfogllkoztuts. biiz. hu A nők és férfik ktivitás szerinti megoszlás közelített egymáshoz z utóbbi évtizedben vlmelyest mindig lényegesen eltér egymástól között gzdságilg ktívk rány ugyn mindkét nem esetében nőtt. ám míg férfiknál ez egyértelműen fogllkozttottk számánk gyrpodásából dódott. ddig nőknél ngyobbrészt munknélküliek számánk emelkedése okozt. A gzdságilg ktívk és inktivk rány férlik körében míg nőknél százlékr módosult. 6. tábl: Anépességgzdsági ktivitás szerint. korcsoportonként, 2011 Kor- Aktív Inktív Eltrtott Összesen Aktív I lnktí Eltrt Osszese csoport v ott n évi százlékábn 100,0 x x 75,1 75, ,8 27,6 100,0 92,1 53,9 95,4 86, ,6 3,2 100,0 t , ,4 60 6, ,7 100,0 317,1 103, t04.9 Összesen 42,3 34,) 23,6 100,0 105,0 83,8 79,9 90,5 Forrúv: KSH 35

36 - ls i0 (kcágos ? T-o ábr: Békés megye gzdsági ktiviás s4: _ Z 2: Forrás: TEÍR (hs:ágos k;ié/e1jj/es:(ési cs Teinletrendezési ínjotiiz L IJs Rendszer Regisztrált munknélküliek szám összesen (fő) Regisztrált munknélküli z személy. ki munkviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és okttási intézmény nppli tgoztán nem folytt tnulmányokt. és öregségi nyugdíjr nem jogosult, vlmint rehbilitációs járdékbn nem részesül ás z lklmi fogllkozttásnk minősülő munkviszony kivétetével munkviszonvbn nem áll és egyéb kereső tevékenységet sem folytt ás elhelyezkedése érdekében z illetékes kirendeltséggel együttműködik, és kit z illetékes kirendeliség álláskeresöként nyflvántrt. 15. ábr- Regiszírált álláskeresők I3ékés negiéhen IS :_o: :Co :05 20 Forrás: leli? - Te,üleijejleszzési és Területrendezési Jnfo;nukiás Rendszer 36

37 6. ábr: ÁÍunknélkühiségi rát r--- r \ 2OS =i 2t1 1CLL 14:1 14S 01i1;:7 _..- í: W Forrás: TEJ]? - Országos TerüleiJ jksztési és R rü/eíre;u/ezési Inforniáciás Rendszer Csládi állpot Az elmúlt évtizedekben házsságkötési kor Jelentősen kitolódott: férfik kőzüt ben legtöbben még éves korbn ben már Inkább éves korbn nősültek először, nők pedig éves kor helyett éves korbn mentek Férjhez. Ennek következményeként 30 éven lulik körében házsok rány z utóbbi húsz évben jelenksen Visszesett: 1990-ben éves férfiknk még ngyjából 64 százlék. nőknek 80 százlék volt házs. 201 l-ben viszont férfiknk már csk l05. nőknek pedig közel 25 százlék. 1-lázsságot nők Fitlbb korbn körnek, mint férfik. 201 l-ben évesek körében nők között szinte ugynnnyi volt házs, mint hjdon, míg férfiknál házsokhoz képest jelentős nőtlenek túlsúly. A házsok rány férfik esetében évesek. nőknél évesek körében volt legmgsbb. A 80 év feletti férfik mintegy 55 százlék házsságbn élt. míg gykoribb megözvegvülés mitt z ugynilyen idős nőknek már csk ngyjából II százlék. A csládi állpot szerinti népességmegoszlás meg-én belül településtipusonként némi eltérést mutt. Mindkét nemnél elmondhtó. hogy házsok és z özvegyek rány községekben vlmivel ngyobb. mint városokbn. Ebből dódik, hogy nőtlenek. hjdonok. illetve z elváltk hányd köiségekben kissé lcsonybb. Az eltérések nőknél minden ktegóriábn jelenlősebbek. mint férfiknál. Járási szinten sem tpsztlhtó lényeges különbség: nőtlenek és hjdonok rány Békési járáshn élők között legmgsbb. z özvegyeké \ lezőkováesházibn. z elváltké pedig (iyulibn. A kedvezőtlen népesedési folymtok megállitás érdekében Kormány z utóbbi években újbb csládpolitiki intézkedéseket hozott, melyeknek célj csládi értékek 37

38 középpontb helyezése korábbi támogtások mellett z Új progrmokon keresztül cslád és gyermeknevelés további támogtás. A csládvédelmi kcióterv keretén belül: Bbváró támogtás 10 M Ft kedvezményes kölcsön igénybevételének lehetősége CSOK bővítése, flusi CSOK megjelentetése. vidéki otthonteremtési támogtás A többgyermekes csládok meglévő jelzáloghiteleik visszlizetéséhez kphtnk támogtást Személyi jövedelemdó mentesség négy gyermeket nevelő nyáknk gyermeknevelési potenciál erősítése 2.5 M Ft támogtás ngyesládosok gépjármüvásárlásához Megjelent ngyszülői GYL[) vlmint új hölcsődei férőhelyek kilkítását tűzték ki célul. A Modern Városok, Modern Flvk és Mgyr Flu Progrm közvetve hozzájárul települések népességmegtrtó képességének erősítéséhez szolgálttások kiépítésével vgy meglévők bővítésével és korszerűsítésével, z inkstruktúr fejlesztésével szolgálttások elérhetőségének jvítás érdekében. 7. tábl: Száz l5évesésidősehh nőrejutó élveszületett gyermekek szám nőesládi állpot szerint Év 1-ljd [lázs Öz egy Elvált Összesen O n 1980 I-t t Forrás: KSJJ A népesség korösszetételében. illetve csládi állpotábn bekövetkezett változások lkították megyében élő nők terinékenységi muttóit ben közel 164 ezer 15 évesnél idősebb nőt számláltk. ne- kik egy ürtvée megközelítőleg 258 ezer élveszületett gyermekük volt. Mind nők. mind germekek szám kevesebb. mint z előző népszámlálás idején. vermekek esetében csökkenés vlmivel ngyobb mértékű.a megyében Így minden száz 15 éves és idősebb nőre már csk 157 gyermek jutott. mi 5- tel kevesebb. mint 2001-ben. A házs nők rány jelentősen vissz- esett hjdonok. illetve z elváltk jvár. de még igy gyermekek több mint fele született házsságb. s 38

39 Békéscsbi. A megyében Csupán z Idősebb és termékenyebb kor- osztályt képviselő özvegy nők termékenységi muttój csökkent, ezzel együtt z átlgos élveszületési szám náluk Iovábbr Is meghldj népesség reprodukálásához szükséges két gyermeket. A gyermektelenek rány járásokbn népesség ngyságávl zonosn lkult ben z egyik legkevesebb lkost számláló járásábn, Gyomendrődiben volt legkisebb muttó értéke, mindössze 21 százlék. A kél legnépesebb illetve Gyuli Járásábn nők több mint negyedének nem volt gyermeke. Ezzel összhngbn e két utóbbi járásbn leglcsonybb termékenység, Száz 15 éves és Idősebb nőre 142, illetve 143 gyermek jutott. Az ellenpontot Szeghlmi járás képviseli. hol termékenység. száz nőre vetítve, meghldj 180 gyermeket. A községekben élő nők (174 gyermek/száz nő) átlgosn több gyermeket hoznk világr, mint városbn lkók (152 gyermek/száz nő). A községek közül kiemelkedik Kertészsziget, hol száz IS éves és Idősebb nőre jutó élve született gyermekek szám 245. ez Dél-Alföldön legmgsbb érték, A megye legtermékenyebb települései: Mgyrdombegyház, Körösúj flu. Bucs és Csárdszállás. 39

40 Célcsoportok bemuttás Békés rnegyére vontkozón \ Iélyszegénységbcn élők és romák 1 s:egé,nség Ic gjá hb je/lenizője, hogy nieg.wnz iii. ífl ci jövőt Geoge (h iie// A szegénység számos társdlmi tényező áltl meghtározott összetett jelenség, oki között szerepelnek társdlmi és kulturális hátrányok, szocilizációs hiány osságok. lcsony vgy elvult iskoli végzettség, munknélküliség. egészségi állpot csládok gverekszám. gyermekszcgénység de jövedelmi viszonyok muttják leginkább. A szegénység fó utánpótlási cstornáj lehet egy egyéni vgy csládi válsághelyzet. pontosbbn z, hogy ezt nem tudj kezelni jóléti rendszer. Az lcsony jövedelműek bevételeinek számottevő része szármzik pénzbeli jutttások rendszeréből, társdlom újrelosztó cstornáiból. Békés Mcgye Önkormányzt fontos feldtot válllt rel zzl, hogy megyei szinten Fogllkozik mélyszegénységben élők és romák helyzetével. Megyénkben is komoly problémát jelent mélyszegénységben élők és romák társdlmi megítélése. egészségügyi. Fogllkozttottsági helyzete és bból Fkdó hátrányik. melyek természetesen társdlom vlmennyi rétegére htássl vnnk. Fontos. hogy ezekkel társdlmi csoportokkl és problémáikkl. neliézgégeikkel érdemben fogllkozzunk ás láthtóvá tegyük zokt törekéseket. melyek ezidáig is ezt célt hivtottk elérni. Emellett kötelezödött cl Békés \ legve Önkormányzt és z munkcsoport melyet életre hívott. A szegénységgel ás mélvszegénvséggel. nnk Békés Meg\ében megjelenő.rellemzöivel muszáj Fogllkoznunk, hiszen szegénységgel együtt jár társdlmi. gzdsági. szociális. lkhtási. egészségügyi kirekesztés is. Niéliszegénység és romák munkcsoport meglkulás A mélszcgénységhen élők és romák szociális. életezetési ill. egyéb speciális problémánk feltárásár, kezelésére és jó g korltok megye szintű feltérképczésére tett válllást Békés Megyei Önkormányzt áltl meghízott munkcsoport. A munkcsoport tgjit Békés Megyei Önkormányzt. Békéscsb Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzt. Békéscsb Megyei Jogú Város Önkormányzt zociáipolitiki Osztálv Békécshi 7kképzé i Centrum. Mentálhigiénés Fgesület és Bptist Szeretetszolgált munktársi dják. 40

41 - Látensjelenségek - Felzárkózást A nieglkuló munkcsoport z lábbi területek kpcsán foglmzt meg feldtit: Fókuszproblémák o Jövedelmi és vgyoni helyzet o Fogllkozttottság, munkerő-pici integráció o Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások o Lkhtás, lkáshoz jutás, lkhtási szegregáció (telepek. szegregátilmok helyzete) o Egészségügyi ás szociális szolgálttásokhoz vló hozzáférés jvítás o Esélyegyenlőség (kpcsolti erőszk, emberkereskedelem, uzsorázttás stb.) segítő progrmok, jó gykorltok megismerése. dptálás Helyzetelemzés A szegénységet z Európi Unió vlmennyi tgállmábn egységes muttószámrendszer lpján számolj z dott ország sttisztiki hivtl. A szegénység vgy társdlmi kirekesztődés koekáztánk kitett népesség rány (AROPE; At Risk of Poverty or Socil Exclusion) elnevezésű összetett indikátor jövedelmen túl szegénység egyéb megnyilvánulási formáit is számb veszi. Így z nygi nélkülözést, vlmint munkerőpici kirekesztődést Is. Ezek lpján z összetett szegénységi muttó három részindikátort fogll mgábn: reltív jövedelmi szegénységi rány. súlyos nygi deprivációbn érintettek rány, ngyon lcsony munkintenzitású háztrtásbn élők rány (munkszegénység). A szegénység vgy társdlmi kirekesztődés koekáztánk kitettnek tekintjük zokt. kik három dimenzió bármelyikében érintettek. Mgyrországon mérések kezdete ót ben érte el muttó legmgsbb értéket, ezt követően pedig folymtosn csökken szegénység vgy társdlmi kirekesztődés koekáztánk kitett népesség szám és rány ben teljes lkosság kevesebb, mint egyötöde (19,6%), zz I millió 887 ezer ember volt érintett. 578 ezer fővel kevesebb, mint 2016-bn folymán szegénység vlmennyi dimenziójábn folyttódott jvulás. Legngyobb mértékű csökkenés súlyos nygi deprivációbn élők rányábn és számábn következett be, 14,5-ről 10,2%-r mérséklődött hányduk, z érintettek szám pedig 426 ezer fővel csökkent. A jövedelmi szegénységben népesség 12,8%-. I millió 227 ezer fő élt, munkszegénység pedig 4.1%-ot, 398 ezer embert érintett 2017-ben. 41

42 A Vgy társdlmi kirekesztődés kockáztánk kitett népesség rány regionálkn jelentős különbségeket mutt bn legkedvezőbb helyzetben Közép- Dunántúl lkosság volt, melynek 13,5%-át érintette szegénység kirekesztődés kockázt. A lkosság közel egynegyede trtozott szegénység áltl érintettek közé Észk-Mgyrországon (23,9%). Észk-Alföldön (24,2%) és Dél-Dunántúlon (24.6%). Budpesten lkosság 15.5%-át érintette szegénység Vgy társdlmi kirekesztődés kockázt. A jövedelmi Szegénység leginkább Észk-Allbld és Dél-Dunántúl lkosságát sújtott (15.8 és 14.7%). legkevésbé Közép-Dunántúl népességét (6.5%). A súlyos nygi deprivációhn élők rány Észk-Mgyrországon (15.3%). munkszegénység pedig Dél-Dunántúlon volt lerngshh (8.6%) 2018-bn. szeénysé A»él-Alröldi régióbn szegénység vgy társdlmi kirekesztődés kockáztánk kitettek rány 2018-bn KSH dtok szerint 14,9 %. A szegénység vgy társdlmi kirekesztődés kockáztánk kitett népesség rányánk lkulás követi települési megyei jogú városok lkosságánk I 4.9%-át érinlette szegénység kockázt bn, ugynez z rány i egyéb városokbn 18,5, községekben 23,4% volt. hierrchiát.a Szegénvségi kockázt nemek és életkor szerint bn nők Férfik 18,1%-át érintetw szegénység Vgy társdlmi kirckesztődés kockázt. A nemek közti különbség 64 év feletti korosztálybn volt legmrkánsbb. A 65 éves és nnál idősebb korcsoportbn nők míg férfiknk csupán 10.7%- tolt kitéve szegén\ség vg társdlmi kirekesztődés kockáztánk. A nők rosszbb helyzetét jövedelmi szegénységben élők mgsbb rány okozt: z lcsonybb nyugdíjk mitt körökben muttó értéke 2.9. férfiknál 11.8% volt. A másik két szegénységi dimenzió tckiutctéhen nem vok számottevő különbség nemek között. A szegénység vgy társdlmi kirekesztődés kockázt áltl érintettek rány 18 év lttik esetében 22, év közötti fitlok körében 22,4%-ot tett ki. A kirekesztődésben élő 25 év lttik szám 44 ezer fővel, rány 0,8 százlékponttl csökkent 20! 7-hez képest. A, iskoli végzettség. munkerőpici helyzet szegénység vgy társdlmi kirekesztódés kockázt között szoros kpcsolt vn. Minél lcsonybb z egyén iskoli végzettsége. nnál rosszbb helyzete munkerőpicon. és nnál ngyobb vlószínűséggel érinti szegénység vgy társdlmi kirekesztődés kockázt. Az lpfokú végzettségüek között 2018-bn közel 4.5-szer ngyobb volt szegények vgy kirekesztődöuek mint felsőfokú végzettségúek körében. A munknélküliek több mint 70%-át érintette 2018-bn is szegénység vgy társdlmi kirekesztődés kockázt, rán. 42 és vg

43 - munklehetőségek - hátrányos ás nem míg fogllkozttottk között ez z rány 12.4% volt. Kismértékben romlott nyugdíjsok helyzete, körükben jövedelmi szegénységi rány növekedése vezetett 31 összetett szegénvségi muttó 0.7 százlékpontos emelkedéséhez. mi igy 15.6%-ot tett ki. Mélyszegénység definiálás A mélyszegénység definiálás nehéz feldt, mégis fontos. hogy keretbe helyezzük és meghtározzuk foglmt munk eredményessége érdekében. Mélyszegénvség ltt zt jelenséget értjük. mikor vlki hosszú időn keresztül reltív szegénységi küszöb ltt él, és nem látszik nnk lehetősége, hogy helyzetéből önerővel, külső bevtkozás, segítés nélkül ki tudn törni. A niölyszegénység esetén kockázti tényezők összedódnk: - lcsony iskoli végzettség, mi mitt z emberek kiszorulnk munkerő-picról. hiány, helyzetű térségekben. településeken élők esetében nehéz közlekedés. - szolgálttások (okttási, szociális. egészségügyi) csk részlegesen érhetőek cl, - lkhtási problémák (nem megfelelő lkhtási körülmények) A mélyszegénység tehát többdimenziós jelenség, mely megmuttkozik többek között ngyon lcsony képzetiségben és fogllkozttottságbn, z ebből következő súlyos megélhetési zvrokbn, kiht z elemi lkhtási, táplálkozási körülményekre, z érintettek egészségi állpotár, stigmtizál és kirekesztéshez vezet. Mindezek együtt szükségszerűen előidézik Szegénység és kirekesztődés újrtermelődését. generációk közötti átörökítését. Láthtó, hogy rnélyszegénység kilkulásához összetett folymtok és hiányok vezetnek. Ezért kezelésére. enyhítésére. megoldásár sem lehet egyetlen szkmát. intézményt megjelölni. Interszektorális együttműködésekre épülő progrmokr melyben Jelen vn z okttás. szociális, z egészségügy. közösségi művelődés. közösségfejlesztés. vidékfejlesztés gzdságfejlesztésre vn szükség. Az inktív emberek között ngy ránybn fordulnk elő z lcsony iskoli végzettségűek. megváltozott munkképességűek ás romák. Tpsztltink szerint munkerő picr jutás fő kdályi: z lcsony iskolázottság. trtó munknélküli létböl fkdó motiváltsági problémák. z egészségi állpot. A mélyszegénység összetett jelenség, melynek oki többek között társdlmi és gzdsági hátrányok. iskoli. képzettségheli ás [ögllkozttottságbeli deficitekhen muttkoznk meg és súlyos megélhetési zvrokhoz vezetnek. A szegénység kilkulásánk oki többek közt rendszerváltást követően munkhelyek megszünésére, inunknélküliségre, munkerő-pici esélyek szűkülésére kis részben z okttás és képzés hiányosságir - jóléti ellátások áltl kezelni nem tudott 43

44 egyéni. csládi válsághelyzetekre. megfelelő ellátásokhoz. szolgálttásokhoz történő hozzáférés hiányosságir vezethetők Vissz. Npjinkbn egyre gykrbbn hsznált foglom mélyszegénység. Nem csk tudományos foglom szociológiáhn, de hétköznpi élet jelensége Is. Azt Jelenti. mikor vlki vgy vlkik trtósn létminimum szintje ltt élnek és szinte esélyük sincs rr, hogy ebből önerőből kilépjenek. A métyszegénység összetett jelenség, melynek oki többek között társdlmi és gzdsági hátrányok. Iskoli, képzettségbeli és fogllkozttottságbeli deficitekben muttkoznk meg. és súlyos megélhetési zvrokhoz vezetnek. A szegénység kilkulásánk oki többek közt rendszerváltást követően munkhelyek niegszünésére, munknélküliségre. munkerő-pici esélyek szűkülésére nem kis részben z okttás és képzés hiányosságir - jóléti ellátások áltl kezelni nem tudott egyéni, csládi válsághelyzetekre, megfelelő ellátásokhoz. szolgálttásokhoz történő hozzáférés hiányosságir vezethetők vissz. A mélyszegénység htás z lpvető létfeltételekben. lkhtási, táplálkozási körülményekhen.. érintettek egészségi állpotábn is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghtározó társdlmi jellemző csládok gvermekszám, illetve gyermekszegénység (.. szegénység fitl rc : szegények mintegy 30% éves korosztályhoz trtozik). vlmint filusi lkókörnyezet ( szegények több mint fele községekben él). Ez z állpot z érintetteket ngyon gyorsn megbélyegzi és társdlomból vló kirekesztettségüket okozz. A társdlmi leszkdás meghtározó részben tehát szegénységgel összeítiggő körülményekhől fkd. A szegregáció mértéke, társdlmi élet jelentős területeiről vló tömeges kizáródás súlyos társdlmi problém. Mélyszegénvség kpcsán említést kell tennünk z nygi depriváció foglmáról is. mely bizonyos jvktól és szolgálttásoktól vló megfosztottságot jelent. Azokt. kik meghtározott kilenc tételből leglább négyben érintettek, súlyosn depriváltknk tekintjük. A muttók z Európi Unió áltl hsznált legfőbb, strtégii jelentőségű szegénység muttók. Reltív jövedelmi szegénységben élnek zok z emberek. kik medián jövedelem (h jövedelem ngyság szerint sorb rendezzük lkosságot. kkor középen álló jövedelme) 60 százlékánál kevesebből élnek. A ngyon lcsony munkintenzitású háztrtásbn élők rány muttó zoknk 0-59 éves személyeknek z rányát dj meg. kiknek háztrtásábn z ktív korúk lehetséges munkidejük legfetjebh ötödét töltik munkávl. A súlyos nygi nélkülözés zokt jellemzi, kikre kilenc állítás közül leglább négy Igz: I. hiteltörlesztéssel vgy lkássl kpcsoltos űzetési hátrlék: 44

45 2. lkás megfelelő fűtésének hiány; 3. egyszeri vártln. ngyobb összegű kidás fedezetlensége; 4. leglább kétnpont hús, hl vgy zzl egyenértékű tápnyg fogysztásánk hiány: 5. évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiány; 6-9. nygi okból nem rendelkezik személygépkocsivl, mosógéppei. színes televízióvl, telefonnl. A szegénység vgy társdlmi kirekesztés kockázt Fenti három dimenzió bármelyikébe beletrtozókt Jelenti. A szegénység vgy társdlmi kirekesztés kockázt fenti három dimenzió hármelyikébe beletrtozókt Jelenti. A muttót KSI-1 z Európi Unió egységesített módszertn lpján minden év tvszán gördülő mintán felvett kérdőíves felmérés lpján készíti cl (HKÉF/SÍLC), és jelenteti meg sját. illetve később, Wggetlen ellenőrzés után, z Eurostt honlpján. Az új muttó párhuzmb vonhtó z összetett muttóbn hsznált nygi nélkülözés muttóvl, de nem nnk szokványos. súlyos. hnem szimpl változtávl. Az indikátor háztrtási tételei megegyeznek korábbi 1-5. tétellel, továbbik: 6. személygépkocsihoz hozzáférés; 7. elhsználódott bútorok cseréje. Az új. személyes szintű tételek: 8. elhsználódott ruhák cseréje; 9. két pár Sját cipő; 10. heti zsebpénz; 11. rendszeres szbdidős tevékenység; 12. hvi egy bráti/csládi tlálkozó megrendezése: 13. internetkpcsolt. Akkor tekintünk vlkit nygi és szociális nélkülözésben érintettnek, h 13-hól leglább 5 tételt említett felmérés során. A muttó..súlyos változtábn egyelőre nincs módszertni egyetértés z uniós sttisztikusok között. Az eddig hsznált súlyos nygi nélkülözés muttó kiszámítását z Európi Unió várhtón 2020 után beszünteti, ennek helyét veszi át z nygi és szociális nélkülözés indikátor. M Mgyrországon minden hrmdik ember (kb. 3 millión) szegénységi küszöb ltt él, közülük 1,2 millión mélyszegénységben. A szegénységi kockáztok különösen sújtják gyermekeket és hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányokiromák ngy többsége ehhez z utóbbi csoporthoz trtozik. Mgyrországon 2010 ót I millió 421 ezer fővel csökkent súlyosn depriváltk szám hn népesség 8,7%-át, zz 837 ezer főt érintett súlyos nygi nélkülözés, hez képest 137 ezer fővel kevesebbet bn súlyos nygi depriváció jóvl z országos átlg feletti mértékben sújtott munknélkülieket (45,1%), három vgy nnál több gyermekes csládokt (19,2%), vlmint z egyszülős háztrtásokt, (16,3%). 45

46 - z A reltív jövedelmi Szegénység zokt érinti. kiknek jövedelme nem hldj rieg szegénségi küszöböt (z ekvivlens mcd ánjövedelem 60%-át). A reltív muttó nem z egyén bszolút jövedelmi helyzetét tükrözi. hnem rról d képet. hogy z dott személy jövedelme hogyn viszonyul társdlom többi tgjánk jövedelméhez. Mgyrországon szegén\ ségi küszöb bn II.3%-kl nőtt hez képest. összege éves szinten z egyszemélyes háztrtásokr vontkozón I millió 120 ezer forintot tett ki. A szegénységi küszöb ltt élők rány I 2.8%-ról I 2.4%-r csökkent bn. számuk több mint 40 ezer fővel. I millió 186 ezerre fog ott. Összefogllv tehát mélyszegénység többdimenziós jelenség, mely megmuttkozik ngyon lcsony képzettségben és fogllkozttottságbn, z ebből következő súlyos megélhetési zvrokbn, kiht z elemi lkhtási, táplálkozási körülményekre. z érintettek egészségi állpotár, stigmtizál és kirekesztéshez vezet. Mindezek együtt előidézik szegénység és kirekesztődés újrtermelődését, generációk közötti átörökítését. Legfontosbb szegénységi kockázt ás szegénységet befolyásoló legfontosbb tényező Mgyrországon mindenek előtt gzdsági ktivitás, mit viszont meghtároz z iskoli végzettség, csládbn élő gyermekszám, lkóhely jellege és z etniki hovtrtozás A Szegénység kockáztánk leginkább kitett csoportok - z lcsony iskoli végzettségűek. romák. - (ogvtékkl élők, - gyermekek és töhbgvermekes csládok - z euvszülős csládok. - munknélküliek. - inunkerőpicról kiszorult munkválllási korú emberek. - Flusi lkosság, különösen kistelepüléseken élők ország elmrdottbb térségeiben élők Fontos kiemelnünk. hogy rnélyszegénység nem kizárólgosn rom lkosságot érintő problém. A mélyszegényeknek csk bő hrmd. szűk fele rom. és romák körében is hsonló rányt képviselnek mélyszegénvségben élők. mint többségi társdlom tgji között. 46

47 Romák Mgyrországon A romság jelentős számbn perifériár szorulv éli z életét. Többen. sokféle szempontrendszer lpján próbálták ktegorizálni rom lét főbb jellemzőit, zonbn elfogdott és egységes definíció nem lkult ki. Románk lenni egyre nehezebb, hiszen z évszázdok során megerősödött és egyre erősödő előítéletek niitl társdlom jelentős része előítéletekkel gondol cigányságr. A cigány népesség területi elhelyezkedése igen jelentősen eltér z ország népességétől. Míg cigányság bármely csoportjánk kevesebb, mint 10 százlék lkik fővárosbn, szemben népesség 20 százlékávl, ddig százlékuk községekben lkik, szemben z országos 38 százlékkl (Hblicsek 1999.) Az 1971-es kuttás dtihoz képest ngymértékben csökkent telepen élők szám: 1971-ben cigányok 65 százlék, 1994-ben már csk 13,7 százlékuk élt elkülönült telepeken. Ez több tényezőnek volt köszönhető. Cigány vgy rom? A mgyrországi cigányok többnyire elfogdják cigány népnevet, ugynkkor három fő cigány csoport mindegyike elhtárolj, megkülönbözteti mgát másiktól. Ennek eredményeképp mgyrországi cigányság jelentős része p1. z oláh cigányok románk, romungrók és heások többsége.cigánynk nevezik mgukt és nem románk, mindzok ellenére, hogy közéletben és politiki szóhsználtbn egyre ngyobb teret nyert rom elnevezés. Szegénység rom népesség körében A KSH 2013 ót vizsgálj szegénység lkulását rom népességben. Körökben szegénység vgy társdlmi kirekesztődés kockáztánk kitettek rány 20l8-hn 63,2% volt, 4.6 százlékponttl lcsonybb. mint 2017-ben. de rányuk még Így is 3.3-szoros z Országos átlgnk. A rom népesség legngyobb hánydát. 43,4%-át súlyos nygi depriváció sújtott. Bár jövedelmi szegények rány romák körében csökkent, szegénységi kockáztuk még Így is háromszoros volt z országosnk. lpvetien nem etnikus mélyszegénység, vgyis nem etniki hovtrtozás mitt kerül vlki ebbe z élethelyzetbe, de romák esélye rr, hogy ebbe csoportb kerüljenek, közel tízszer kkor. mint nem romáké. A munkszegénység rom háztrtások 13,7%-át érintette. tehát rom népesség szegénységi kockázt csökkent, de még mindig z országos átlg többszöröse. A dokumentumbn rom ás cigány. vlmint rom népesség ás cigányság niegnevezéseket egyenértékűnek tekinljük. Az időnként,áltozó szóhsznált csupán z eltérő köznyeli gykorltot jelzi. 47

48 A trtós munknélküliség ás. egyre súlvosbodó szociális problémák eredményeként z elmúlt években cigányságot érintő szegregáció erősödése figyelhető meg Békés megye településein is. A telep vgy telepszerű lkóövezeti elkülönülés és súlyosbodó közbiztonsági problémák egyre több településen okoznk mindennpi problémákt. N1élvszcénység és romság A gykorltbn niélyszegénység téglmát zonosítják cigánysággl. Ez nem más. mint z etniki és szociális dimenzió összemosás, ás ezzel társdlmi kirekesztettségből fkdó összes problém..cigánykérdéskénv vló Felfogás. Fontos zonbn tudomásul venni. hogy cigányság ás mélyszegényság két olyn hlmzt képez, melynek vn ugyn közös metszete, ám kettő nem fedi teljesen egymást. E terület vontkozásábn következőkben tekintsük át zokt z lpvető jogszbályi rendelkezéseket, melyek Fogllkozttási ás szociális. vlmin egészségügyi elláásokhoz történő hozzáférés. lkhtási körülmények jvítását szolgálhtják évi Ill. törvény szociális igzgtásról és szociális ellátásokról (továbbikbn: Szt.) A törvény meghtározz pénzbeli. természetben nyújtott ás személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit. jogosultság feltételeit. nnk megállpítását. szociális ellátás finnszírozásánk elveit és intézményrendszerél. szociális ellátást n újtó szervezet és jogosult közötti jogviszony Főbb elemeit. wváhhá Fenntrtónk szolgálttóvl. illetve intézménnyel kpcsoltos Feldt- ás jogkörét. lmint szcmélcs gondoskodást n újk szociális. gcrmek jóléti. g crmekvádclmi tevékenységet végző szeiriéi dtink működési nyilvántrtásár vontkozó szbályokt. A csládok lámogtásáról szóló évi LXXXIV. törvény ( továbbikbn: Cst.) A törvény meghtározz z állm áltl nyújtndó csládtámogtási ellátások rendszerét, Formáit. z eltátások jogosultsági Feltételeit, vlmint z ellátások megállpításávl ás folyósításávl kpcsoltos legfontosbb htásköri és eljárási szbályokt. A fogllkozttás elősegítéséről és munknélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény ( továbbikbn: Flt.) A törvény célj munk és fogllkozás szbd megválsztásához vló jog gykorlásánk elősegítése. fogllkozttási feszültségek Feloldás, vlmint z álláskeresők támogtásánk biztosítás. A nemzetiségek jogiról szóló évi CLXXIX. tv. A törvény célj nemzetiségek sjátos kultúrájánk megőrzésének. nynyelvük ápolásánk és fejlesztésének. egyéni és közösségi ogink széleskörű biztositásánk elősegítése. figyelemmel Mgyrország Alptörvénvéhen mgyrországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított Felelősségválllásr. továbbá nemzetiségek védelme érdekében. 48

49 8. tábl - A nemzetiségi népesség szám, rány 2011-ben Békés megyében Csládi, Előzőek lpján nemzetiséghez Nemzetis Nemzetiség Anynyeiv bráti trtozik ég körben nepesseg hsznit Fő cv nyelv lpján százlékábn Bolgár ,0 223,9 Cigány 9290 I 396 t ,7 171,0 (romni. beás) Görög 32 I I I ,0 34,6 Horvát ,0 719 Lengyel li ,0 150,6 Német I ,9 151,7 Örmény 57 S ,0 268,0 Román ,7 117,2 Ruszin l ,0 87,8 Szerb ,1 84,0 Szlovák ,5 86,5 Szlovén , Ukrán ,0 56,3 hzi nemzetiségh ,1 117,2 ez trtozó 8 összesen» KSJ-Í Romság helyzete Békés megyében A cigányság rányát népszámlálás teljes lkosság lig több mint két százlékábn jelezte, mivel Békés megye z ország zon területei közé trtozik, hol lélekszárnuk és rányuk is viszonylg lcsony. A nemzetiségek létszámár vontkozó dtok, köztük z országos népszámlálások dti, z..önbevlláson lpuló regisztráció mitt lényeges torzításokt trtlmznk. Ez megállpítás igz minden nemzetiségre. de fokozottn jellemző cigányság esetében. mi z előítéletek, negtív társdlmi megítélés. és z ezzel is összefüggő ún negtív identitás következménye. A hivtlos dtokkl ellenére 49

50 mintegy két cigányság Jelenléte megye településeinek több mint kéthrmdáhn Jellemző. létszáinrányuk zonbn csk néhány településen hldj meg 10%-ot (Mezőgyán. Geszt. Keverines. VéLjegvház). Legngyobb számbn megye városi közül Békéshen. Szrvson. Srkdon, Vésztőn. Mezőkováeshá,án és Bttonyán élnek. lérségi szinten legngyobb ránybn Srkdi kistérséghen ás dél-békés hátrányos helzetö kisebb településein lknk. A es népszámlálás szerint mind létszámát. mind rányát tekintve megyében legnépesebb hzi nemzetiség 95 ezer fővel - cigányság, számuk tíz év ltt 71 százlékkl g rpodott. A településtípusok közül rányuk csk községekben (2.9 százlék) érte cl megyei átlgot. Szám szerint tehát legtöbb rom Békési. Srkdi és Szeghlmi járásbn él népességszámr vetített rányuk Srkdihn volt legmgsbb (7,9 százlék). ettől Békési mintegy 2, Szeghlmi pedig vlmivel több mint 4 százlékponttl mrdt cl. A népességszám rányábn települések közül Geszten (31 százlék) mondták legtöbben zt. hogy cigány nemzetiségi csoporthoz trtoznk. melyet Mezőgyán (19 százlék) ás Körösngyhrsány (14 százlék) követett. A cigányok rány még Srkdon. Kötegvánbn ás Kevermesen volt mgsbb 9 százléknál. Életkor Életkor szerint cigány nenizetiséghez trtozók tekinthetőek legfitlbbknk. Míg körükhen legfeljebb 14 évesek rány 32 százlék volt. ddig mgukt nigyr nemzetiségünek trtóknk csupán 14 százlékát tette ki Ugynez korosztály. Az időskorúk 60 éves vgy nnál idősebbek tekintetében viszont cigány nemzetiségűeknél tláljuk leglcson.hh értéket. Míg esetükben mindössze 5,8 százlék lkott ezt korcsoportot. mgyr nemzetiséghez trtozőknál 27 százlék. Ebből z dtból következtethetünk rr 5. hogy rom kisebbséghez trtozók lényegesen hmrbb hláloznk cl. mint mgukt mgyrnk vllók. Iskolázottság A cigány nemzetiségüek iskolázottsági szintje speciális vonásokt mutt. hiszen 44 százlékuk z áltlános iskol nyolc évfolymár sem fejezte he. 42 százlékuk pedig csupán áltlános iskoli végzettséggel rendelkezett. E iskolázottságot jelző ktegóriábn cigányok rng\r nenizetiséghez trtozóknál lényegesen ng\obb ránybn képviseltették mgukt. körükhen z előbbi végzettség 25, z utóbbi pedig 15 százlékponttl számított gykoribbnk. Felsőfokú oklevelet romák szereztek!egkeveschhen. megközelítőleg egy százlékuknk volt ilyen végzettsége. 50

51 Fogllkozttottság A legkedvezőtlenebb fogllkozttottsági dtok megyében roináknál figyelhetők meg. Míg fogllkozttottk rány cigányok körében mindössze 14 százlék volt, ddig Ugynez z érték mgukt mgyr nemzetiségűnek trtók esetében már 36 százlékot is elérte. A munknélküliek és z eltrtottk is ngyobb számbn Fordultk elő mgukt cigány kö össéghez sorolók körében; előbbi 6. utóbbi 24 százlékponttl volt mgsbb mgyr nemzetiséghez titozókónál. Társdlmi problémák A társdlmi leszkdás meghtározó részben szegénységgel összefüggő körülményekből fkd. A időszkr tervezett Nemzeti Felzárkózási Strtégi megállpítás lpján m Mgyrországon szegregáció mértéke, társdlmi élet jelentős területeiről vló tömeges kizáródás súlyos z állmi szektorr. társdlmi együttélésre és gzdsági fejlődésre egyránt kihtó társdlmi problém. Ezért társdlmi felzárkózáshoz feltétlenül szükséges egyfelől szegénység okink megszüntetésére vló törekvés. szegénység kilkulásánk megelőzése, másfelől szegénységből fkdó jelentős hátrányok csökkentése. Npjinkbn Mgyrország egyik legsúlyosbb gondj szegénységben élők. közöttük rom népesség helyzetének fokoztos romlás. Ennek következménye leszkdás. kiszorulás z életlehetőségekből mind tnulás. mind fogllkozttás. mind z egészségügyi szolgálttások területén, vlmint hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és Újonnn kilkuló rossz lkhtási körülmények. Ezekben térségekben születéskor várhtó élettrtm is lén)egesen lcsonybb. A KSH 2012-es felmérése szerint minden nyolcdik ember szegénységi küszöb ltt élt Mgyrországon. Közelebbről ez zt jelenti. hogy 1.23 millió személy teljes fogysztás npont 1981 forint (hvont forint) érték ltt volt hzánkbn. A szegénységi küszöb értéke. mit z Európi Unióbn kilkított metodik szerint számítnk ki, országonként változó összeg: helyi állgjövedeleni 60 százlék. Mind létszámát, mind rányát tekintve megyében legnépesebb hzi nemzetiség mintegy 9,5 ezer fővel cigányság, számuk tíz év ltt 71 százlékkl gyrpodott. A települástípusok közül rányuk csk községekben (2,9 százlék) érte cl megyei átlgot. Szám szerint legtöbb rom Békési. Srkdi ás Szeghlmi járásbn élt; népességszámr vetített rányuk Srkdibn volt legmgsbb (7.9 százlék), ettől Békési mintegy 2, Szeghlmi pedig vlmivel több mint 4 százlékponttl mrdt cl. A népességszám rányábn települések közül Geszten (31 százlék) mondták legtöbben zt, hogy cigány etnikumhoz trtoznk, melyet Mezőgyán (19 százlék) és 51

52 29 kép. Körösngvhrsán (14 százlék) követett. \ cigányok rány még Srkdon. Kötegánhn és Kevermesen volt mgsbb 9 százléknál. Lkhtási helyzet Békés megyében A KSII 201 l-es népszámlálás szerint Békés megyében tovább jvult Békés megyében élők lkáshelyzete. A lkónépesség csökkenésének. A lkott lkások lkók szám szerinti összetételének elmúlt két népszámlálás közötti lkulás is fent említett változásokt tükrözi: z egy személy áltl lkott lkások szám több mint 27 százlékkl emelkedett, négy és több fős otthonoké viszont ug. ránybn fogyott ben lkások legngobb részében még ketten éltek ben viszont már z egy személy áltl lkott lkások képviselték legmgsbb. több mint 31 százlékos hán dot. E lkások rány évtizedről évtizedre emelkedett ben még csk ngyjából minden ötödik ben nunden negyedik ben pedig már minden hrmdik lkásbn egyedül élő személyt írtk össze. A két személy áltl lkott lkások részesedése nem csökkent érdemben, ben 30 százlékot tett ki. A négy és nnál több lkót számláló lkások ráns ugynkkor évtizedek ót zsugorodik: 200 t-ben együttesen még 24 százlékot képviseltek. 201 l-ben viszont már csk megközelítőleg 18-t. Az utóbbi tíz évben népesség öregedésével összefiiggésben lkások lkók korösszetétele szerinti megoszlásábn is elmozdulás figyelhető meg. A csk Fitlok áltl lkott lkások szám Ugynis csknem felére csökkent. csk közép-és csk időskorúk áltl lkottké ugynkkor 21, illetve közel 10 százlékkl emelkedett.a lkott lkások mintegy 32 százlékábn ugyn még 2011-es népszámláláskor Is klsszikusnk mondhtó cslád. középkorú szülők és germekeik éltek ült. de már csknem ugynekkor dot százlékot iseltek csk időskorúk áltl lkott lkások is. A hrmdik helyre csk középkorúk áltl lkott lkások sorolódik mintegy 20 százlékkl. míg vlmivel több mint 10 százlékukhn közép-és időskorú s,emélek éltek. A többgenerációs együttélés továbbr sem jellemző. tíz évvel korábbi mintegy 5 százlékkl szemben lkások lig több mint 4 százlékábn lkott együtt fitl-. közép- és időskorú személy. A lkásokbn lkók számát. vlmint korösszetételük szerinti megoszlását együtt vizsgálv legszembetűnőbb. hogy két népszámlálás között z egyedül élök szám vlmennyi korosztálybn emelkedett: középkorúké csknem 46 százlékkl. z idős- és fitlkorúké 19, Illetve 5 százlékkl. Az egyedül élők között z előző népszámlálásokhoz hsonlón változtlnul legidősebbek voltk legtöbben, 201 l-ben megyében már több mint 27 ezer idős ember éli társ né kül lkott lkások lksürűsége településtípusonként nem mutt jelentős különbségeket. mind városok. mínd községek esetében átlgosn 235 lkó jutott Száz lkásr. A városok közül Békés. Elek és Vésztő lkási voltk legzsúfoltbbk. hol lksűrúség meghldt 250 főt. míg legke.esehhcn mezőhegesi és békéscsbi lkásokbn lktk. muttó értéke irt nem érte cl 230 főt sem. A ik urtiség jrásonkenti eltereseit jól tükrözi, hogy mig Bekesi jrs csetchen eg.a nilen hán 52

53 száz lkott lkásr 249 lkó jutott, ddig z e szempontból legkedvezőbb helyzetű Mezőkovácsházibn és Békésesbibn kevesebb mint 230 fő. A mélyszegénységben élők lkóingtlnikbn ngyrészt ítüzeléses kálybávl Fűtenek, de legtöbbjük kályhávl sem rendelkezik. jellemzöen sprhelttel tlldják t elfűteni lkásikt. Békés Megye településeinek közműellátottság kiépített, Víz 5 villny szinte minden utcábn elérhető. Ugynkkor Jellemző. hogy rnélyszegényck ás romák egy rés/e áltl lkott ingtlnok jelentős részében nincs íflrdőszoh, nincs szennyvízhálóztr kötve, vezetékes gáz pedig ritkán vn bekötve. Az ingtlnok állpotár jellemző rossz állpot, sok esetben kár lkhttlnság is felmerül. Lkhtási krízishelyzet A lkhtás helyzetének megoldottság z egyének és csládok biztonságérzetének egyik legfontosbb eleme. H z egyén vgy csládok lkhtás veszélybe kerül z minden szinten kiht z áletminőságükre. A lkhtás olyn tényező z emberek életében. melynek bizonytlnság illetve hiány lpjábn testi lehetetlenné minőségi és egészséges életet. Békés Megyében bizonytln lkhtási helyzet stbilizálásár és megoldásár z önkormányzti bérlkások ás csládok átmeneti otthoni nyújthtnk segítséget. Azonbn lkhtási válságbn árintettekkel dolgozó segítő szkemberek z esetek túlnyomó többségében komoly nehézségekbe ütköznek. Az egyre ritkuló számú. ténylegesen kidott önkormányzti bérlkásokr htlms túljelentkezás. szintúgy csládok átmeneti otthonib. mely lkhtási form pedig csk átmeneti lehetőséget jelent. A leggykoribb. hogy z otthonát vesflett cslád vlós lehetőségek híján beletörődik z intézmények közötti vándorlás állpotáb. A lkhtási krizishelyzet egyre több csládot Fenyeget. Az egyéni élethelyzetekhen lkhtást veszélyeztetó krizishelyzetek komplex szemlélettel szükséges kezelni és z érintett háztrtásokr szbott megoldásokt tlálni. Ngyon fontos megfelelő lkhtás biztosítás Békés Megye lkosi számár hjléktlnná válás megelőzése, csládok egyben trtás, z érintett gyermekek stressz.helyzetének. iskoli lemorzsolódásánk megkdályozás érdekében. A csládok életében számtln esetben lkulht ki lkhtási krízishelyzet. Kiváltó ok lehet többek között z nygi helyzetben beálló változás mitti hiteltörlesztés elmrdás, közüzerni díjk elmrdás mitti Ickpcsolás, kpcsolli. csládon belüli erőszk. Békés Megyében Békéscsbán Békéscsbi Csládsegítő ás Gyermekjóléti Központ, Zsdánybn Zsdányi Református Egyházközösség ás Orosházán z Ökomenikus Segélyszervezct trt fenn csládok átmeneti otthonát összesen 120 férőhelyet biztosítv z rr rászoruló csládoknk. Egyértelmű visszjelzés Békés Megye több csládsegítő és 53

54 gerrnekjóléti szolgáltától. hogy óriási szükség lenne további csládok átmeneti otthonát nv itni. Okttás, fogllkozttottság A mélyszegénységben élők és romák körében ngyon mgs mximum 8 áltlános iskolát végzettek rány és felül reprezentált körükben mximum 6 áltlános iskoli végzettség is. A szegénység és egyben z okttásból vló kimrdás kockáztát növelő tényező háztrtás ngyság. illetve gyermekek szám. A háromfős (egy gyerekes) csládokbn leglcsonybb ez z rán»zám. innen fokoztosn nöekedik. mjd meredeken emelkedik: ht- és többtgú háztrtásokbn kockázt z átlg több mint kétszerese (2l,7%LA romák rán\tlnlll mgs százlék él létminimum ltt. Azzl eg (itt. hogy leszkdók túlnomó többsége nem rom. és még legszegényebbek körében is Jelentős nem romák rány, romák életminőségére. kiht diszkrimináció és elöitéletesség is. A mélyszegén) ség szuhkulturális közegében élő gyermekek zokt körülményeket. normákt, és nézőpontokt ismerik. melyek sját környezetükben körülveszik őket. Azokt viselkedési mintákt. viszonyulásokt. életvezetési és életszervezési strtégiákt ismerik, és fogdják cl normként. melyeket csládi szocilizációjuk során elsjátítnk. Ezek normák legtöbb esetben eltérnek többségi társdlom normáitól. nemegyszer ellentétesek zzl. ebből következően nem illeszkednek zokhoz norinákhoz és lpelekhez sem. nielvekre z okttási rendszer lpoz. A megfelelő iskolázottság nélkül mér szegén) ségben élő gyermekek ng on komor szociális. siocio-kulturális hátrányok is súltják. melek mitt Felnőttként is mélyszegénvséghen fognk élni. A sze2én)ség szuhkulturális sjátosságiból dódón kétféle módon is lehet eleve hátrányos z ilyen környezetben élő gyermekek részvétele z okttásbn. Egyrészt ezek gyerekek bizonyos esetekben nem Járnk óvodáb és iskoláb. ezért nincs is módjuk elsjátítni sem beilleszkedéshez szükséges normákt és viselkedési módokt, sem megfelelő ismereteket. Problémák dódnk kkor is. h ezek gyerekek járnk óvodáb és iskoláb. Egyrészt jóvl kevesebb időt töltenek iskoláb járássl más körülmények között élő társiknál. Ennek részben nygi oki lehetnek, de szerepe lehet ebben szülők és környezet okttássl szembeni negtív ttitűdjének k. Másrészt z intézményekben töltött idő minősége és htékonyság s ltt mrd sok esetben leglább átlgos körülmén\ ek között élő társikénál. 54

55 9. tábl- Békés megye népesség Iskoli végzettség és korcsoport szer Korcsoport, eves Áltlános iskol első évtolymát sem végezte cl IG II Összesen I 820 Leglább áltlános iskol 8._évfolym I I Összesen h»,á: KSH 20]!. Népszám/á/ás 55

56 Láthtó, hogy áltlános megyénkben z beti 1199 iskol sem cl ás Fő z korú Az Iskoli végzettségűekeé ás munknélkuliség ás illetve KSH pján 201 nők Férfik I A közti feletti volt A 65 éves ás nők míg volt kitéve vgy A nők z Férfiknál 11.8% volt. A másik két végzettséggel rendelkezik lcsony Hzánkbn leglcsonybb os.tályát di ktív korúk körében szegénység kockázt 8-bn végezte szegénység vg társdlmi kirekcsztődés kockázt. korosztálybn kirekesztódés kockáztánk. mgsbb rány okozt: számottevő különbség legmrkánsbb. férfiknk csupán 10.7%- ktív mximum embernek áltlános még z Iskoli lkosság közül. szkmi végzettség nélkülieket erőteljesen társdlmi kirekesztődés. rosszbb helzetét lcsonybb nyugdíjk mitt körükhen nemek között. sújtj 81%-át érintette nemek nnál Idősebb korcsoportbn különbség szegénység jövedelmi szegénységben muttó értéke szegénségi dimenzió tekintetében 64 év társdlmi élők nem volt Az iskoli végzettség. munkerőpici helyzet és vn. Minél szegénység kirekesztődés kockázt között szoros kpcsolt végzettsége. nnál rosszbb munkeröpicon. vlószínűséggel végzettségűek között végzettségűek körében. érinti kirekesztódöttek rán. mint míg vgy 201 közel mint Felsőfokú Is ez z szegénység 8-hn 70%-át érintette 2018-hn fogllkozttottk között helzete vgy z Iskoli és Az volt szegény ek Vgy A több lcsonybb társdlmi kirekesztődés kockázt. szegénység rány 4.5-szer ngyobb vgy 12.4% volt. romákr kpcsolódó hiányok kerültek megfoglmzásr dokumentumi lpján: A és egyén társdlmi nnál ngobb munknélküliek lpfokú társdlmi kirekesztődés kockázt, nélyszcgénységhen élőkre vontkozó áltlános szolgálttásokhoz projekt különböző egyeztetései ás lcson iskoli lkhtási problémák. végzettség. munkerő-pici esélyek korlátozottság. közüzemi trtozások Felhlmozás, nem megfelelő érdekképviselet. z átlgosnál rosszbb egészségügyi állpot. pénzügyi tudtosság hiány. életvezetési kompetenciák hiányossági. gyernekne dési ismeretek hiány. szemléletformálás kilkítás elfogdásáért. gy erinekválllás tudtosításánk hiány. többségi társdlom áltl képviselt normák 56

57 Jvsltok: áltlános Iskol 7-8. osztály befejezését célzó progrmok megvlósítás Békés megye településein. futó progrmok támogtás, z integráció elősegítése mélvszegénységhen élők és romák speciális szükségleteihez vlmint munkerőpici elvárásokhoz igzodó képzések elindítás uitűdformáló, érzékenyitő. diszkrimináció mértékét csökkentő Éréningek kidolgozás és tréningek biztosítás mélyszegénységben élők ás romák kpcsán tpsztlhtó erős diszkrimináció csökkentése érdekében páláiti kiirásokjó gykorltok bemuttásár zok dplálásár 57

58 A eves három mérséklödése Gyerekek célcsoport Békés megyében 18 éves és nnál fitlbb gyermekek szám 2017-ben fő volt. rányok z össznépességen belül 16.88%. mely érték 1.42%-l mrd el z országr jellemző 18.30%-tó!. Összehsonlításbn z ország többi megyé jével és fővárossl. egyedül Budpesten és Zl megyében él kisebb. (16.66% és1535%) ránybn 0-18 éves korosztály. A születések számánk és Fél évtizede trtó következtében gyermekek részrány z egy évtizeddel ezelöttihez képest 2,32 százlékponttl visszesett. Az országbn átlgosn 1.48%-os volt ez fogyás. A nemek közötti rányr Jellemző férfik többsége, 1000 fiúr 2017-ben 956 lánygyermek jutott. Békés megyében népesség korösszetételének változás leginkább fitlok, illetve gyermekkorúk rányánk csökkenésében, vlmint z időskorúk rányánk növekedésében nyilvánult meg. 10. tábl - férfikés nőkszámkiernelt koresoportonként. 20!!. Kor- Férfi Nő Együtt A Ezer férfir évi jutó iiő %-bn , ! Az Országgyűlés elfogdt Gyermek jogiról szóló. New Yorkbn november 20- án kelt F.geiniény kiliirdetéséröl szóló éti LXIV. törvényt mjd elfogdt 47/2007. (V. 31.) sz. htároztávl..legven Jobb Gyermekeknek Nemzeti Strtégiát. A dokumentum fő célj voh. hogy csökkentse gyermekek és esládjik nélkülö,ését. jvíts g\ermekek fejlődési esélyeit. Ez minden tzvermekre kiterjed. de zokr gyermekekre kell hngsúlt helyezni. kiknek érdekei leohhn sérülnek. A gyermekek védelme gyermek csládbn történő nevelkedésének elösegítésére. veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, vlmint szülői vgy más hozzátrtozói gondoskodásból kikerülő e erniek helyettesítő védelmének biztosításár irányuló tevékenység. A gyermekek vedelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 58

59 gondoskodást nyújtó gyermekjóléti lpellátások, illetve gyermekvédelmi szkellátások. vlmint Gyvt-ben meghtározott htósági intézkedések biztosítják. A Legyen Jobb Gyerekeknek Nemzeti Strtégi szükségességét elsősorbn z indokolt. hogy csökkentse gyermekek és csládjik nélkülözését, jvíts gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed. de értelemszerűen zoknk gyerekeknek kell prioritást kpniuk. kiknek érdekei legjobbn sérülnek, kiknél nélkülözések legjobbn korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Strtégi másik fontos indok szegénységi ciklus megszkításánk szükségessége, gyermekek és társdlom közös távlti érdeke. Az lábbi gyermekekre vontkozó áltlános szolgálttásokhoz kpcsolódó hiányok kerültek megfoglmzásr projekt különböző egyeztetései és dokumentumi lpján: o iskolán kívüli progrmok és helyszínek szülők áltli negtív mint átörökítése, szocilizációs hiányok csökkentése, közös progrmok szervezésének hiány szülőkkel o jelzőrendszerben lévő tgok komniunikációjábn hiányos jelzések mitt mrdhtnk rejtve problémák o népesség elöregedő. lcsony születések szám, csökkenő gyermeklétszám o preveneiós és szűrőprogrmok hiány gyermekek részére Liszod o mgs kori gyennekválllások szám o gyermekétkeztetés hiány o nem kielégítő z dtgyűjtés kedvezményes lehetőségek igénybe vevőiről o sok z állmi gondozásb vett gyermek Az elmúlt évtizedekben csládok szerkezetében jelentős átlkulások mentek végbe. A házsságkötések számánk csökkenése, z egyre későbbi életkorbn megkötött házsságok és gykori válások tovább erősítették csládformák sokfélesége irányáb muttó folymtot. Az ország egyik legelöregedőbb megyéjeként Békés megye népességfogyásánk meghtározó tényezője természetes fogyás, melyet tovább erősít belföldi elvándorlás. A megye jövőbeni gzdsági, társdlmi fejlődése szempontjából sem közömbös, hogy most felnövekvő gyermekeknek milyen z életminőségük, mennyi lehetőséget kpnk jövőben, mennyire érzik mgukt biztonságbn, felnőttként mennyire lesznek boldogok, egészségesek, jól képzettek, mennyire lesz erős z önbizlmuk, önbecsülésük, mennyire kezeljük htékonyn szegénység és kirekesztődés problémáját. Békés megyében 2011-ben volt csládok szám, mely hrminc év ltt drsztikusn, 22%-kl csökkent. Az országbn dott időszkbn csökkenés mértéke ennek kevesebb, mint felét (10%) muttt. (1. ábr) 59

60 - ló. ábr: Csládok szám Mgyrországon és Békés megyében, h Békés megye Mgyrország Forrás: kir. CWÍ-NEPSZ A gyermekes csládok rányábn nem muttkozik jelentős eltérés, A Békés megyei gyermekes csládok részrány 63.6%. míg országosn ugynez z dt 65.5%. Eltérő rnértékü változás következett be különböző csládtípusok számábn. Az 1990 és 2011 közötti időszkot vizsgálv Békés megyében házspáros csládok szám csökkent jelentős mértékben. 34,8 százlékkl re. A többi csládtípusbn növekedés történt legngyobb mértékű z élettársi kpcsoltokt érintette, számuk közel háromszorosár r nőtt. Az egyszülős csládok szám is gyrpodott 84 százlékkl re. Figyelemre méltó, hogy I 3%-bn megjelennek közöttük gyermeküket egyedül nevelő pák. Gyermeknevelési szempontból is figyelmet érdemelnek csládok felbomlásávl és újjászervezésével létrejött mozikcsládok mind ngyobb rányú megjelenése. A csládtípusok átrendeződése mellett, gyermekek számánk csökkenése figyelhető meg. Mgyrországon 200!. és évi népszámlálási dtok lpján tíz év ltt száz csládr jutó gyermekek szám 108-rá! 107-re csökkent. Békés megyében évben 100 csládr Csupán 104 gyermek jutott. A gyermek nélküli csládok 36 százlékos részrány z elmúlt évtizedekben lig változott. Az egy gyermeket nevelő csládok hányd fokoztosn nőtt, 2011-ben száz csládból már 58 trtozott ebbe ktegóriáb. 31 százlékr csökkent kétgyermekesek rány. Ugynkkor három vgy nnál több gyermeket nevelő csládok rány. h csekély mértékben is. de növekedett. ennek ellenére z Összes csládnk együttesen II százlékát tették csk ki (2. ábr) 60

61 17. ábr Csládokbn élő gyermekek szám Békés megyében Ilrom, Vgy több gyermekes cádok szám 7372,; 1 I Egy eyeme< Két gyermekes 1 sd( szám - csládok szám 58% 19417,; 31% Forrós: 1 JR, KSH-NEPSZ, Amennyiben csládbn élő gyermekek közül gyerinekkorúkt (15 évesnél fitlbbk) vizsgáljuk, Jóvl lehngolóbb kép ben csk csládok egyhrmdábn neveltek IS évesnél fitlbb gyermeket. Összességében elmondhtó. hogy 2011-re csökkent csládok szám és ngyság, csládok kevesebb gyermeket nevelnek. A házsságkötések számánk csökkenése. z egyre későbbi életkorbn megkötött házsságok és gykori válások tovább erősítették csládformák sokfélesége irányáb muttó folymtot. Fokozódott z élettársi kpcsoltok és z egyszülős csládok terjedése. A házspáros cslád zonbn továbbr is legmeghtározóbb egüttélési form. csládok közel 80 százlék lpul házsságkötésen. Lssú csökkenést mutt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők szám, kiknek rány z érintett korosztálybn tíz év ltt 2017-re 33%-ról 24%-r csökkent. viszont ezzel is 5%-kl meghldt z országr jellemző értéket. Békés megyében minden negyedik 0-18 éves korú gyermek olyn háztrtásbn éli, hol csládbn z egy főre jutó jövedelem nyugdíjminimum 130%- illetve 140%- (egyedülálló szülő, vgy fogylékos, beteg gyermek esetén) ltt volt.3 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül zokt, kiknek szülei legfeljebb 8 áltlános iskoli végzettséggel rendelkeznek, hlmozottn hátrányos helyzetűnek tekintjük közokttási törvény rendelkezése értelmében. Az 3 A gyermekek védelméről és gyánlügvi igzgtásról s,óló éi XXXI. évi törény 19. * (2) bekezdés, december 31-ig htályos állpot. 61

62 óvodás gyermekek 11%- (37 ezer). z áltlános iskolások 132%- (106 ezer). középfokú okttásbn részesülők 4%- (23 ezer) hlmozottn hátrányos helyzetű. A gyermekek egészséges fejlődésének lpfeltétete z egészségtudtos mgtrtásr nevelés, melynek része z egészséges táplálkozás. A trtósn rászoruló gyermekek közül otthon sokn nem jutnk megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz. Ezért vn ngy jelentősége szünidei gyermekétkeztetésnek, metyben Békés megyében ben 7460 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés. óvodás és áltlános iskolás gyermek térítésmentesen részesült. A segítségre szoruló középiskolások 50%-os étkezési térítési-díj kedvezményben részesülnek. (;yerinekek és z egészségügy A házi gyerniekorvosi ellátás z egészségügyi lpellátások részeként gyermek születésétől 14. életévének, optimális esetben IS éves koránk elérésig terjedő időszkr vontkozik. E hosszú időtrtm során számos gyógyító- megelőző ellátásr. szürővizsgáltr. egészségnevelési. egészségügyi felvilágosító feldtok trtoznk. melyek hozzájárulnk e korosztály egészségi állpotánk. életminőségének jvításához. A gyermekorvosi modell már induláskor sem biztosított z esélyegyenlőséget. már zokbn hátrányos helyzetű térségekben leglcsonybb gyermekgvógyászti ellátás rány. hol legngobb szükség lenne rá. Békés megye 75 településéhől mindössze 26 településen működik Összesen 62 házi germekorvosi prxis melyből 6 betöltetlen. 47 településen összesen 59 felnőttek és gyermekek részére szervezett un. vegyes prxisok érhetők el. Az egy házi gyermekorvosr jutó 11)3 főt számláló 0-18 éves korú gyermekek számábn Békés megye jobbn áll. mint z országos átlg, hol 1280 gyermek jut egy házi gyermekorvosr. A védőnők szintén jelen vnnk cslád életének legfontosbb szkszinál gyermekvárásnál, z újszülött fogdásánál, csládi élet kilkításánál, gyermekek óvodáb, iskoláb menetelénél. Feldti z áltl gondozott csládok, különösen nők, z nyák, csecsemők, gyermekek. fitlok egészségének védelme, megőrzése köré szerveződnek. Már egyre ngyobb szerepük vn kor gyermekkori szűrések elvégzésében. A betöltött védőnői körzetek szám A védőnői hálózt Békés megyében is megkülönböztetett figyelmet fordít fokozott gondozást igénylő nyák segitésére. A évi dtok szerint minden hrmdik kismm egészségügy és/vgy környezeti okból veszélyeztetett terhes volt. I 1%-uk dohányzott terhessége ltt. Az élveszülétések szám 2005 és között Békés megyében 6%-kl 3247 főről 2586 főre csökkent. Az országos dt ugynerre z időszkr 8%-os csökkenést mutt. 62

63 A korszülöttek szám z elmúlt 1995 és között 7% és 8,8% között mozgott, bn 2%-kl ismét 8% fölé emelkedett (3. ábr) A korszülött gyermekek számos egészségügyi kockáztnk vnnk kitéve. melyek z érzékszervi károsodástól, finom idegrendszeri sérülésekből eredő mgtrtási zvrokon át szervi elégtelenségekig terjedhetnek. A sokszor mrdndó problémák lpvetően befolyásolják z újszülöttek és szüleik későbbi életútját. A kori születések összefüggést muttnk z ny életkorávl, Iskoli végzettségével, életmódjávl, egészségi állpotávl. Rizikóf ktort jelentenek z előző hlvszületések, terhességmegszkítások. 18. ábr: Élveszoletések és korszületések szám, és rányuk Békés megyében, ,0% 8,4% 8,4% 8,5% 8,8% ,3% 8,2% 9,0% 7,6% 78% 78% 7,9% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 7,2% % ,0% ,0% ,0% 11 0,0% Élveszületések szám Korszülöt k százlék 2,0% Forrás: Békés Me ei Kormányhivtl Népegészségügyi Főosztály A születés körüli (perintális) hlálozásként trtjuk számon 0-6 npos korbn meghlt csecsemőket és hlvszülötteket. A perintális hlálozás elsősorbn z dott ország társdlmi-gzdsági fejlettségétől, z egészségügy, zon belül is szülészeti, vlmint terhesellátás színvonlától függ. Kiemelkedő jelentősége vn z ultrhng-technik fejlődésének, melynek eredményeként folymtosn nyomon követhetővé vált mgzt fejlődése, kondíciój, illetve nnk változás. A születés körüli hlálozások lkulásábn z állpotos nők egyéni szocio-demográfii jellemzői, életkörülményei és életmódj is. Kiemelt kockázti tényezőt jelent p1. terhesség ltti lkoholfogysztás vgy dohányzás. Az ezer élveszületésre jutó születéskörüli hlálozások szám Békés megyében mgsbb z ország átlg értékénél közötti időszkbn 3 évben ért el kedvezőbb értéket, zonbn 2016-bn ismét szétnyílt z olló, 2018-bn 20 perintális hlálozás történt, mely ezer élveszületéshez viszonyítottn 7,4 főt jelent, míg z ország átlgábn 5,9 Fő volt (4. ábr) 63

64 A KSH dti szerint évek átlgábn z ezer születésre jutó perintális hlálozások számábn Békés megye megyék rngsorábn 13. helyet fogllt el. 19. ábr 1000 élveszületésre jutó szlhetéskörüli hlálozás szám Békés megyében ás Mgyrországon L i ic2 7.8 B.174B4j)k976 7,4 9,9 7, J 6,9 6A 6,4 6,1 6 6,2 59 O : öv öv öv öv öv öv Év öv ÉV 2V 2V ÉV 2V Év Forrás: KSH Tájékozttási dtbázis Ezerélvszületésre jutószüetéskbrülihllozá szám izymrság Ezerélveszületésre utószületéskörühhálozás szám, Békes megye Szüie:ös körüli hlálozások szám Békés megyeben A csecsemőhlálozás z élve születést követően. z egyéves kor betöltése előtt bekövetkezett hlálozás. Az egy éven lulik hlndóság összetett jelenség. Minden egyes hláleset egyedi okokr vezethető vissz. melyek örökletesek. veleszületettek. vgy szerzettek. de vlójábn z dott ország gzdsági. kulturális dottságink. és z egészségügyi ellátás színvonlánk egyik jellemző mérőszám. A cseesemőhlndóságnk kitüntetett szerepe hlálozási sttisztikábn, mert z első éleéév hlndóság igen mgs. és így számottevő befolyássl bír reprodukciór ás z emberi élettrtmr. Ezen Felül kitüntetett szerepe vn csládok gyermekválllási szokásink negváltozásábn is. A esecsemőhlndóság évtizedeken keresztül z egészségi közállpotok legfontosbb és legérzékenyebb muttójánk számiloti. Egy évszázddl ezelőtt minden ötödik újszülöttet elveszítettünk egy éves életkoránk betöltése előtt és minden hrmdik hlott csecsemő volt. 64

65 . 20. ábr: 1000 élveszületésre jutó csecsernőhlálozás szám Békés megyében és Mgyrországon , Ezer főre jutó csecsemőhjálozások szám Mgyrországon Ezer főre jutó csecsemőhlálozások szám Békés megyében Csecsemőhlálozások szám Békés megye Forjúr KSH T4je Irozí/ási dtbázis Békés megyében csecsemőhlálozás z ország átlgos értéke körül mozog. Az 5. ábrán bemuttott év közötti időszk 7 évében ért cl kedvezőbb értéket, Így 2018-bn is, mikor 9 csecsemő hlálozott cl első életévének betöltése előtt. Ezer élveszületésre számítv ez 3,3 főt jelentett. Kiemelkedően mgs értéket ért cl 2005-ben (27 fő), bn és 2014-ben (21-21 fő) év ót egy csökkenő tendenci figyelhető meg. Az egészségügyi ellátások között szükséges megemlíteni, hogy megyében drogproblémávl kpcsoltb kerülők, szerhsználók Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tgkórház Drogmbulnciájához, nnk sokszínű végzettségekkel rendelkező szkembereiből álló multidiszciplináris teméhez fordulhtnk. A drogproblém komplex kezeléséhez, szolgálttások széles köre szükséges. Így z egészségügyi, gyógyító bevtkozások mellett figyelmet fordítnk z ártlomcsökkentésre, z utógondozásr és visszesés megelőzésre. A droghsználókon kívül drogproblémávl kpcsoltb kerülők (szülők, pedgógusok, más segítő területen dolgozó szkemberek, stb.) is segítségért fordulhtnk. Gyermekjóléti lpszolgálttások Bölcsődei ellátás A gyermekvédelmi törvény jnuár 1-jétől történő módosítás lpvetően átlkított gyermekek npközbeni cllátásánk rendszerét, melynek nélkülözhetetlen évi XXXI. törvény gyermekek védelméről és gyámügyi igigtásról 65

66 szerepe vn szülők munkáb állásáhn. de ugynilyen fontos Szerepet tölt be hátrányos helyzetű gyermekek kori szocilizációjáhn is.a 3 évesnél lillbb gyermekek npközhcni ellátásánk megszervezését minden esetben bölcsődei ellátás keretén belül kell megvlósítni, mihez korábbiknál ruglmsbb. települések kisgermekkorúk népességszámához jobbn igzíthtó ellátási forniákt lkítottk ki. úgymint höksödei. mini bölcsődei, munkhelyi hölcsödei és csládi bölcsődei ellátást. Az idősebb. legfeljebb 16 éves gyermekek npközheni ellátásár npközheni gyermekf elügyeletet és z lterntív npközbeni ellátás formáját is nevesíti jogszbály. A bölcsődei ellátás megszervezése jogszbályváltozás előtt csk 10ezer főnél ngyobb települések kötelezettsége volt, ám től minden olyn településen kötelező önkormányzti feldt ennek biztosítás. hol 40-nél több 3 éven luli él. vgy leglább 5 gyermek tekintetében erre igény jelentkezik. A kötelezettség teljesítésére. z előírásoknk megfelelő Feltételek megteremtésére jogszhály 2020 végéig d lehetőséget. A kormány csládpolitiki intézkedéseinek és z uniós táinogtásoknk köszönhetően már jelentősen több bölcsődei férőhely áll kisgyermekek rendelkezésére. 20(0. évhez viszonyítottn 2017-re Mg\rországon közel másfélszeresére (143%) re emelkedett férőhelyek szám. Békés megyében 1508 férőhely biztosílott. mely 33%-os emelkedést jelent. A mini bölcsőde és munkhelyi bölcsőde kilkításánk lehetőségével megyében egyelőre egyetlen fenntrtó sem élt. Bölcsőde 2017-ben 26 településen összesen 1374 férőhelyen. csládi bölcsőde 6 településen. összesen 134 férőhelyen működött. Többnyire ngyobb településeken. működési területük egy település kivételével megegyezett. A férőhelyek kihsználtság összességében 97 százlékos. szemben z országos 95%-kl. 20. ábr Működő bölcsődei férőhelyek szám Békés megyében és W ) 20U O 0t Csiát Cs)i::,MflI hc1:5oe M.nkh.v, Bök sóde :pkuz: bőicöo boicsöd9 Fo,rás:(TeIRj KSH-TST4R 66

67 nem Mindezen fejlődés ellenére három éven lulik npközbeni ellátását biztosító bölcsődei kpcitások szűkösek, korosztály 12 százlék jár bölcsődébe, holott z Eh elvárás mintegy 30%. Óvod [3ékés megyében KSII évi dti lpján 172 feldtellátási helyen működik óvod, férőhellyel. Az óvodi csoportok átlgos ngyság 20 fő. Az óvodáb beírtott gyermekek 15%- hátrányos helyzetű. A 75 településből 6 településen Csbszbdi, Dombirtos, Krdos. Kisdombegyház, Mgyrdombegyház, Pusztottlk, Újszlont működik óvod. Biztos Kezdet Gyerekház A hátrányos helyzetű, közöttük rom kisgyermekek kori képességgondozását biztosító, vlmint szülői kompetenciákt erősítő kezdeményezés Biztos Kezdet Gyerekház, mely hároméves kortól kötelező óvodázttássl együtt segíti nehéz sorsú csládokt. A prevenciós progrm szülő bevonásávl lehető legkorábbi életkorbn biztosít esélyt zoknk szegénységben élő, 5 év ltti gyermekeknek, kik cslád forrásink szűkössége, illetve hátrányos helyzetű térségben levő lkóhelyük, vgy más szocio kulturális okok mitt nem jutnk hozzájó minőségű szolgálttáshoz. A kezdetekben pályázti rendszerben finnszírozott progrmot tól szbályozz gyermekvédelmi törvény, s 2019 jnuárjától már központi költségvetési törvény áltl biztosított támogtásból működtethető. Az ország több, mint 200 Gyerekház közül Bttonyán z elsők között indult Békés megyében ht működik. A felzárkózást segítő prevenciós szolgálttás 2009 októberében, mjd ezt követően 2010 jnuárjábn Szrvson és Zsdánybn nyitott meg kpuit. Őket követte 2013 tvszától Bihrugr, Geszt és Okány Gyerekház. Tnod Progrm A tnod hátrányos helyzetű gyermekek számár nyújtott társdlmi felzárkózást segítő, személyiségfejlődés egészét szem előtt trtó, prevenciós szolgálttás, mely z iskoli sikeresség előmozdításávl, minőségi okttáshoz, neveléshez vló hozzáféréssel segíti elő szociokulturális hátrányok kompenzálását, tnulmányok folyttását, társdlomb vló sikeres beilleszkedést, z életpály-tervezést és szbdidő hsznos eltöltését. A progrm 2019 jnuárjától gyermekvédelmi törvényben is megjelent. Fontos prevenciós színtérként z Emberöltő Alpítvány 2016 novemberétől működteti Szrvsi járás öt településén (Békésszentndrás, Csbcsűd, Örménykút, Krdos, Kondoros, Szrvs), Csillgtúr Tnodát. A progrm elsősorbn gyermekvédelmi 67

68 18 kedvezményben részesüló hátrányos és hlmozottn hátrányos. 10 év közötti gyermekeket fogd. A bevonásr kerülő gyermekeknek olyn progrmokt és egyéni fejlesztésre irányuló tevékenységeket fogllkozásokt biztosít, mely fejleszti képességeiket. önismeretűket. formálj jövőképüket. Segít egyéniségük kiteljesedésében, így mgbiztosbbn, és motiváltsággl fejlődhetnek iskoli előmenetelűkben és kpcsoltik sikerességében. Tnod progrm működik Srkdi járásbn. Okánybn is. Cslád- és Gyermekjóléti Szolgálttások jnuár 1-vel csládsegítő szolgáltok és germekjóléti szolgáltok integrálásávl kötelező önkormányzti feldtként létrejöttek cslád- és gyermek.jóléti szolgáltok és cslád- és gyermekjóléti központok. z ellátndó terület ngyság szerint differenciált szolgálttási trtlomml. A cslád- és gverrnekjóléti szolgáltok biztosítják lkóhely szintű minimumszolgálttásokt. prevenciós és z áltlános segítő feldtokt. A járásszékhely önkormányztok működtetik htósági feldtokhoz kpcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, vlmint speciális szolgálttásokt biztosító cslád- és gyermekjóléti központokt, járási illetékességi területtel. Békés megye minden településén elérhetők szolgálttások. A gyermekjóléti szolgálttások szociális munk eszközeivel hozzájárulnk gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fej lődésénck, jólétének, csládbn történő nevelésének elősegítéséhez. veszélyeztetettség megelőzéséhez és kilkult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, vlmint gyermek csládjából történő kiemelésének megelőzéséhez. Alpvetően szolgálttások igénybcvétele önkéntes együttműködésen lpszik. A gyermekjóléti szolgálttások számos szolgálttást, prevenciós progrmot kínálnk. mellyel közvetlen segítséget kívánnk nyújtni különféle problémávl küzdő gyermekeknek. gyermekes csládoknk. Szolgálttásik. értékközvetítő tevékenységeik hozzájárulnk z egyének. csládok szocilizációjához. konfliktusmegoldó képességük fejlődéséhez. társdlmi integrációjukhoz. Amennyiben z önkéntességen lpuló együttműködés nem vezet eredményre, s gyermek veszélyeztetettsége továbbr is fennáll, htósági intézkedéssel kötelezhető szülő z együttműködésre. Ebben folymtbn már részt vesznek cslád gyermekjóléti központok esetmenedzserei. Békés megyében cslád és gyermek jóléti központok áltl nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk rány kiskorú lkosság számához viszonyítv 3,4%7 volt évben. Legmgsbb z rány Srkdi járásbn (7.8%). de Szeghlmi (5.5%) Orosházi (5%) és Mezőkovácsházi (4.8%) járás dti is zt jelzik. hogy száz gyermek közül öten veszélyeztetettség mitt kerültek nyilvántrtásb. 7!\/ dt neni tunlmn g uli ás u s,r si úrás dtit. 68

69 Nyilvántrtot A nyilvántrtott veszélyeztetett gyermekek túlnyomó többsége, zz 76%- ártó környezetben él. A szocilizációs hátrányok kihtnk gyermekek mgtrtásár is, mellyel veszélyeztetik egészséges testi és lelki fejlődésüket. A veszélyeztetettségek 15%- ebbe csoportb sorolhtó. Összesen 186 esetben jelenik meg tnkötelezettség elmulsztás, mely hosszú távon veszélyezteti z életpályájukt. Itt jelennek meg gyermekintézménybe vló beilleszkedési nehézségek, és felszínre kerülő fiiggőségi szerek fogysztás is. 21. ábr Békés megyében Cslád- és Gycrmckjóléti Központok áltl nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk szám kiskorú lkosság százlékábn, ,00% O LI O 1)151 0% # _0-ltközöt dkosságs6dt 6335 n Nyilvntrtot tveszélye*tet tkiskorúk sz tveszélyeztetet tkiskorúk szm kiskorú lkosság százlé kábn Járások 6: ö- 7,80% 8,00% 7,00% 6,00% 5,50% 500% ,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Forráv: (TeiRIKSÍ-Í-TSTAR és Cslád- és Gyennekjáléti Központok dti lpján sját szerkesztés Egészségügyi problémák, és nygi okok mitt csupán gyermekek 4,3% és 4,8%- került nyilvántrtásb. Az egészségi főcsoporton belül 90%-bn tnulás vgy mgtrtászvr mitt trtnk kpcsoltot csládsegítők csládokkl. Az nygi problémák elsősorbn téli időszkbn fűtési szezon mitt jelentkeznek. 69

70 Anygi 22. ábr VeszéIeztetett gyermekek szám főesoportok szerint Szeghlmi : Szrvsi Srkd 208 Mezókovácsház 327 t413 Orosház Gyuli Gyomendrőd Békés 87 Békéscsbi O Környezeti főcsoport Mgtrtási főcsoport Egészségi főcsoport : Forrás: cslád- és Gyerínekjóléti Központok dti lpján sq/ót szeikesztés főcsoport A rendelkezésre álló dtok lpján Békés megyében bn környezeti főcsoporton belül 1368 gyermeket trtnk nyilván veszélyeztetés mitt, mely z Összes nyilvántrtásbn lévő gyermek 76%-át képezi. A főcsoporton belül veszéleztető tényezőknek gyermekek életében megjelenő rányát 9. ábr szemlélteti. A veszélyeztetett gyermekek csládji életviteli nehézségekkel. csládi konfliktusokkl terheltek. ezért csládi..társdlmi kultúrájuk. zz életmódjuk sok esetben gátolhtj gyermek egészséges személyiségfejlődését. Nevelési problémák nevelési- okttási intézmén\ekben is kdályozzák tnulmányi előmenetelt. Összesen 128 gyermeknek kellett elviselnie csládbn történő bántlmzást, kik közül négyen szexuális bántlmzást is elszenvedtek. A körcikk közel 30%-át képezi z elhnygolás, melynek egy hrmd lelki eredetű. Az iskoli kirekesztésnek és erőszknk sttisztiki dtok szerint 7 fő áldozt vn, míg 31 gyermeket befolyásolnk negtívn kortársi. Elégtelen lkáskörülmények között 105 gyermek él megyében. 8 A gyuli és szrvsi járás dti nem szerepelnek. 70

71 23. ábr - Környezeti főcsoporton belül nyilvántrtott veszélyeztetett kiskorúk veszélyeztető okok szerinti megoszlás, 3t nevelési problém szülők, cslád életvitele csládi konfliktus 7 fiziki bintlitizás lelki bántlnizás vexujllis bántlmzás *;ii fiziki elhnygolás lelki elhnygolás iskoli ki ie keszlés, erőszk kortársoport negtív htás elégtelen lkásköéilniények Kilkolttásveszélye munknélküliség Forrás: Cvlád- és Gyermekjóléti Központok dti lpján sját szezkesztés A Központokb gyermekek veszélyeztetettségéről évben összesen 970 jelzés érkezett. Minden negyedik jelzés köznevelési intézményekből érkezett, leggykrbbn igzoltln hiányzás, iskoli mgtrtási problémák mitt. A jelzések másik ngyobb csoportj (11,6%) z egészségügyi szolgálttóktól érkezik. Az okok ngyon gykrn csládi diszfunkciókból erednek, szülői elhnygolás. gondozás és nevelés elégtelen mértéke. Gyermekek. csládok átmeneti gondozás Abbn z esetben, h zt szülő gyermek nevelését csládbn egészségi állpot, életvezetési problémáj, vgy más kdályozttás mitt egy dott élethelyzetben nem tudj megoldni, szükségessé válik gyermekek átmeneti gondozás. Más esetekben csládon belüli erőszk érintettjei kénytelenek elmenekülni sját otthonukból. Az ellátás igénybe vételét szinte minden esetben szülő kezdeményezi. A csládok átmeneti otthonábn együttesen helyezhető el gyermek és szülője. A csládi krízis következtében, illetve bántlmzás, fenyegetés és szociális krízis mitt bekerülő csládok számár nyújt szociális és mentálhigiénés segítséget. 9 A gyuli és szrvsi járás dti nélkül 71

72 A -- jri Csládok átmeneti otthonát működtet z önkormányzt Békéscsbán. Békéscsbi Csládsegítő és Gyermekjóléti Központ keretei között 22 férőheityel. vlmint gyermekek átmeneti otthonát 6 férőhellyel. Zsdánybn Református Egyházközség trt fenn egy 35 férőhelyes cstádok átmeneti otthonát. Gyerniekvédelmi szkellátások Békés megyében gyermekvédelmi szkellátás feldrit egy állmi. egy civil. és kér egyházi fenntrtású gvermekédelnii szolgálttó biztositj. A szülői vgy más hozzátrtozói gondoskodásból kikerülő, csládjukt átmenetileg. Vgy trtósn nélkülözni kénvszerülő gyermekek helyettesitö védelmének biztosításár irányul tevé kenvségük. A legngyobb intézmény Szociális és Gyermekvédelmi Főigzgtóság fenntrtásábn működő Békés Megyei Szociális. Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyerinekvédelmi Szkszolgált (továbbikbn: Szkszolgált). Az 505 Gyermekflu Mgyrországi Alpítványánk Orosházi telephelye civil szotgálttóként vn Jelen. mely bttonyi gvermekflu utódként ben jött létre Orosházán. város házi közé integrált formábn. Egyházi fenntrtásbn Szent Ágot Gyermekvédelmi Szolgálttó. vlmint Mgyr Református Nevelőszülői Hálózt Békés Megyei Nevelőszülői Hálózt működik. 24. ábr - Szkszolgáltnál sikellátáshn részesülők szám dcccmber 31 l4tö 42fő Neveiüszüiönéi eheiyeze1tek 5,jriij k 598 tő Gyerniekotthorhn/Ikásotthonb IheiyezeI[ek szrn Ápoist gondozt nyújtó intézményben eiheiyezéi kerülők szám Forrás: Békés Meei Szociális, Gyennekvédeluzi Központ gvcrmekvédelnzi szkel/átási felodulellátásánk évi értékelése I0 htto:/jszoci!isportlhu/intezmenykercso?p d=institutesercb WARinsiitu(eserchportIctSr, n life cvcle=0sw n stte=norml8g D mode=viewtg, n col id=coiumni8n p col Dos=lSg) p col count=2 II htlp:!/szncilisportl.hu/intcimcnvkereso?p p id=insiituteserch WAR in%ihtitcserchportiet8p p life cvclc=osw D stte=norrnl8rn p mode=vieusw D col id=coiumntd n col DIS p col count=2 Lctöltés idee: december 5. 72

73 bn: ben: A Szkszolgáltnál december 31-i állpot szerint nyilvántrtott gyermekek szám 799 Fő, mely z előző évhez képest 19 fős növekedést mutt. A kiskorú gyermekek dominnciáj érvényesül, 722 fővel, 90%-bn vnnk jelen. ( bti: 714 Fő, 20 í7 ben: 703 fő). A fitl felnőttek szám 77 fő ( fő, fő). IJtógondozói ellátottk szám nem mutt változást. A kiskorú gyermekek többsége (78%-) nevelőszülőknél került elhelyezésre, túlnyomó többségükben sját lklmzásbn álló nevelöszülőknél (489 fő), más szolgálttóhoz trtozó nevelőszülők 77 főt gondoznk. A nevelőszülői ellátásbn lévő gyermekek közel fele különleges szükséglettel rendelkezik. zz éietkor 3 éven luli, trtósn beteg. vgy fogytékkl él. Életkoruk lpján kéthrmduk 12 év ltti gyermek. Az intézmény gyermekotthonibn és lkásotthonibn 142 Fő (19.6%). (2016-bn 125 fő, 2017 ben: 134 Fő. 19%) kiskorú nevelkedik. A lkásotthonokbn gyermeklétszám folymtos emelkedést mutt. A tvlyi évhez képest 8 fővel. A külső nevelőszülői hálóztbn elhelyezett gyermekek szám sjnáltos módon folymtos csökkenést mutt. Ápolást gondozást nyújtó otthonbn él 14 fő (1.9%) kiskorú. Nevelöszülők- nevelőszülői csládok csládpótló közegként sját háztrtásukbn gondoskodnk hozzájuk kihelyezett ideiglenes htállyl elhelyezett, nevelésbe vett, vlmint utógondozói ellátásbn részesülő gyermekek és fitlok teues körű ellátásáról. II. táblázt - Nevelőszülői hálózt Békés megyében fenntrtók szerinti bontásbn, december 31. Fenntrtó Békés Megyei Mgyr 505 Szent Ágot Szociális. Református Gycrmekthlvk Alpítvány Gvermekvédelmi (]yermekvédelmi Mgyrországi Központ és Szolgált Alpitvány Területi Orosház Gyerniekvédelmi Szkszolgáit Szolgálitói nyilvántriásb bejegyzett férőhelyek szám Betöllöli férőhelyek szám Nevelőszülők 124 n szám Nevelőszülők Békés megye Körösldány Orosliáz Ii fő. Gyul 2 Fő. területi települései Zsdány Bttony. Békéscsb I fő, megoszlás Hódinezővásárhel Bucsl fő. y 1- I Fő Csnádpác fő 73

74 Csorvás I Fő, Elek I lő, Köröstrcs I fő, Szrvs I Fő, Forrás: Békés Meei Szociális, Gyerrnekvéclelnii Központ gyermekvéclebni szke[látási Jeldtellátásánk évi értékelése A táblázt dti muttják, hogy nevelőszülői hálózt rendelkezik üres férőhelyekkel, melyekre vló további kihelyezés kdályokb ütközik nevelőcsládhoz vló illesztés problémáj, gyermekek egészségügyi problémái, illetve speciális szükséglete mitt, továbbá nevelőcsládokbn csk egy-egy üres férőhely tlálhtó, mely testvérek közös elhelyezését kdályozz. A Szkszolgált további gyermekvédelmi feldtetlátását 12. sz. táblázt muttj 12. táblái.i A Békés megyei Szociátis, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szkszotgált gyermekvédetmi feldtellátás (;,ermekiédelmi Ellátási formák Telephely intézniényegység. Utogondozoi elltst nyujto külsó Bekescsb. Degré u. D9. férőhely Különleges Gyermckotthon lerületi Gyermekvédelmi Szkszolgált Gyermekvédelmi Szkértői Bizottság Nevelőszülői hálózt Utógondozói ellátást nyújtó külső férőhely 5700 Gyul. Emineseu u Békés, Kinizsi u. 2/ Mgyrbánhegyes. Alkotmány u Dévvánv, Kulich u. 18. Lkásotthon 5700 Gyul. Orsovi u. 11/ Gyul. Ternesvári u Békés. Brtók B. u. I Békés. Pesti u. 18/2. Különleges lkásotthon 5630 Békés. Fonó u Mgyrbánhegyes, Jóki LI. 23/l Gyu!, Arny i. u Mgyrbánhegyes. 74

75 Alkotmány u Elek. Virág. u. 9. Gyermekotthon 5510 Dévvány, Mátyás IL. I. Speciális lkásotthon 5630 Békés, Akácf u. I 5742 Elek. Virág. IL ITrhos. iöldf u. 32. Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyermekvécielmi Központ gyerínekvédelmi szkellátási Jé]dtellátásánk 20] %. évi értékelése Békéscsbán 115 férőhelyes gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít z ideiglenes htállyl elhelyezett Vgy nevelésbe vett fogytékkl élő gyermekeknek. Lkóotthoni és különleges gyermekotthoni ellátást férőhelyen nyújt. Fogytékos gyermekek rehbilitációját biztosítják 25 férőhelyen. 45 külső férőhelyen utógondozói ellátás történik. Szenvedélybetegek ellátás céljából mindösszesen 18 férőhely áll rendelkezésre. Gyermekotthon Dévványán tlálhtó 34 férőhellyel. Lkásotthoni férőhelyek Békés. Elek, Gyul és Mgyrbánhegyes településeken állnk rendelkezésre összesen 78 férőhelyen. Itt legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosíák önálló lkásbn vgy csládi házbn, csládis körülmények között. Békésen, Eleken és Trhoson súlyos pszichés vgy súlyos disszociális tüneteket muttó. pszichoktív szert hsználó gyermekeknek nyújtnk gondoskodást. szocilizációt és reszocilizációt, vlmint hbilitációt és rehbilitációt speciális lkásotthonokbn, összesen 24 férőhelyen. Különleges szükségletekhez igzodó ellátást biztosító lkóotthon Békésen és Mgyrbánhegyesen működik férőhellyel. 2 A Szkszolgált gyermekvédelmi intézményrendszerébe és nevelőszülői hálóztáb évben 179 Fő beutlásár került sor. mely z előző évi dtokhoz képest 7 fő emelkedést muttott. Az lpellátás keretében nyújtott segítség ellenére is előfordult ismételt beutlás. bár legkevesebb számbn 2018-bn történt. Az otthont nyújtó gyermekvédclmi szkellátás keretében z ideiglenes htállyl elhelyezett, nevelésbe vett gyermek számár nem csk teljes körű ellátást kell biztosítni, hnem csládi környezetébe történő visszhelyezését előkészítő, csládi kpcsoltink ápolását segítő csládgondozást. vgy h ez nem lehetséges, z örökbefogdásánk elősegítését, továbbá gyermek csládjáb történő visszilleszkedéshez, önálló életének megkezdéséhez szükséges utógondozást, 12 hup:!ocwporlj.buinlc, mcn\kcrcso. ddpjfl1zpcn\745?do.\sgwupilv I D I KI letöltés ideje: december 5. 75

76 - A csládgondozásnk köszönhetően szkellátásból tvlyi évben Összesen 184 gyermek/fitl távozott. Ebből 160 kiskorú és 24 ngykorú ellátás szűnt meg. Legmgsbb ránybn nevelőszűlőkről távoztk. 24. ábni: Nevelésbe vétel rnegszűnésénck oki M szülőkhöz/ hozzátrtozókhoz került I 29fö M 9fő M Hő I 78fő - - M csládb fogdták ngykorúvá vált jogerősen örökhufogdták más.megyébe távozott 9 fő elhlálozott Forrás: Békés Aícgvci Szociális, (Jvcrmckvéc/cln,i Központ gicrnzckvédchni.cczkellátási fefuduíeíláiásánok évi értékelése A hzgondozás tervezett folymt, melynek során gyermekjóléti szolgált, gondozási helyek, vlmint szkszolgált munktársi más érintett szkemberekkel egyöttműködve tem munkábn segítik gyermek visszjutását vérszerinti csládjáb. Vizsgálndó, h szűkebb csládb nem megoldhtó gyermek visszhelyezése. csládb fogdás és hrmdik személynél történő elhelyezés is lterntív megoldás lehet. Amennyiben gyermek érdekében állónk trtják hzkerülést, fokozott és intenzívebb kpcsolttrtás megvlósulásávl támogtják. melye kiemelt feldtuknk tekintenek. A nevelésbe vétel megszűnését követően gyermekvédelmi gyám figyelemmel kíséri gyermek sorsánk lkulását. kpcsoltbn áll szülőkkel. segítve z otthoni. h tnköteles z okttási intézményhe történő beilleszkedést. A hzgondoiás lelkiismeretes Intlnk ellenére. sjnos nem minden esetben hozz kívánt eredményt, ennek oki lehetnek: A cslád életkörülménveihen neiri történt olyn mérvű változás. mely lehetővé tette voln számtikr gyermekük biztonsággl történő h,gondozását. 76

77 Békés megye számos régiój z Országos átlghoz képest jelentős lemrdást mutt és ezért nehéz vérszerinti esládoknk segítséggel történő felzárkózttás. Számos vérszerinti szülő elhgyj megyét munk és megélhetés céljából. ezért kpcsolttrtás gyermekével ritkul, egyrejobbn elhidegülnek egymástól. A vérszerinti szülő zt látj. hogy jó helyen vn elhelyezve gyermek és nem is szeretné, hogy hzkerüljön. megelégszik folymtos kpcsolttrtás lehetőségével. A szkellátásbn nevelkedett gyermekek ngykorúvá válásuk előtt kérhetik z utúgondozói ellátást bn összesen 58 fő ngykorúvá vált fitl közel fele, 24 fő kérte z utógondozói ellátását tnulmányink folyttás mitt, vgy nnk okán, hogy létfenntrtását önállón nem tudt biztosítni illetve gondnokság lá történő helyezése folymtbn vn, várj szociális intézményben elhelyezését. 25. ábr:a Szkszolgáltnál utógondozó ellátásbn részesülő elhelyezése, 2018 Zfő 30tő nevelőszülőnél lkásotthonokbn külső férőhelyen S Civil fenntrtsbn (505) 3fő Forrás: Békés Meei Szociális, Gyermekvé elrni Központ gyermekvédelíni szkehátási feldtellátásánk évi értékelése A nevelőesládokbn felnövő nevelésbe vett gyermekek, z 5. ábrán láthtón ngykorúságukt követően is szívesen mrdnk, gondozási helyükön, bár 2018-s évben többen (77 főből 42 fő) válsztották külső férőhelyen történő elhelyezést. A tpsztltok lpján nevelőcsládbn nevelkedő fitl felnőttek többnyire bátrbbk, mgbiztosbbk, mint lkásotthonbn, vgy külsőférőhelyen nevelkedők. A Gyermek védelmi Szkértői Bizottság vizsgálti lpján gyermekek szükségleteinek lkulás évben 525 gyermeket érintően érkeztek vizsgáltr, kiegészítő jvslt megtételére irányuló felkérések, illetve különleges nevelési szükséglet megállpításához, 77

78 Különleges meghosszbbításához speciális nevelési szükséglet felülvizsgáltához kpcsolódó dokumentumok. Jelentős évhez viszonyítv közel kétszeres növekedést mutt különleges nevelési szükségletét megállpító szkvélemények szám. A különleges nevelési szükségletét 2018-bn összesen 352 gyermeknek állpították meg. 12. táblázt - nevelési szükségletü gyermekek létszám niegvei szkel látáshn összesen, , ! l L Forrás: Békés Megyei Szociális, Gyvirnckvéclebni Központ gyer;iwkvédelnzi smkeuátávi Jeldiellátásánk évi értékelése llog iii z ok nnk. hogy eg gyermek szkellátásb kerül? Nehéz eget1en okot megnevezni. mert összetett problémákról vn sió.i\ táblázt bernutij leginkább jellemző. germekédelmi intézkedést sürgető okokt. 3. tábláz A. ideiglenesen elhelyezett ás neveléshe vételi eljárás lá vont gyermekek esetén gvermekvédelmi intézkedésé előidéző okok lkulás (2018-ben lezárult vizsgáltok lpján) Főbb 1)rot)léItlák, okok Érinlell kiskorúk (fő) Szülők súlyos elhnygoló viszonytilás. itlozás (káros szenvedély) 37 Szülők súlyosn ás kevésbé súlyosn elhnygoló viszonyulás, felelőtlen 76 életvitele (káros szenvedély nincs, bűncselekmények elkövetése, szülő kiskorú- nevelésbe vett) Csládb fogdás (M ). felbontás, kpcsolt niegromlás. csládb iogdó betegsége. hlál Gyermek. kmsz mgtrtási problémái. szülők nevelési ttitúdjének 40 hibái, hiányossági Gyermek fiziki. érzelmi (szexuális) bántlmzás 27 Szülők lkliutlnság (súlos betegség. mg is nevelésben lévő. 41 lkhtás riegoldélnság. gyermek súlyos rendellenessége stb.) Szülő kérése (nygi nehézségek. életviteti problémák) 10 S L5lők súlyos konfliktusos kpcsolt áltli veszélyeztetettség 9 78

79 Gyermek sját kérése Forrás: Békés Me,ei Szociális, Gyermekvédeinzi Központ gyerrnelcvédelnzi szkellátási feldtellátásánk évi értékelése 2018-bn z enyhébb mértékű szülői elhnygolás fordult elő leggykrbbn, de gyermekek mgtrtási problémái mitt, illetve szülői lklmtlnság mitt is sok gyermek esetében vált szükségessé gyermekvédelmi bevtkozás. A szülők súlyos, gykrn tettlegességig fjuló konfliktusi egyre több kiskorú csládbn nevelkedését veszélyezteti, hiszen gykrn ezek szülők nem ridnk vissz ttól sem, hogy gyermekeiket felhsználják egymás ellen, illetve mnipuláeióknk, nem életkoruknk megíelelő érzelmi terhelésnek teszik ki őket. Okttás Számos okttásszoeiológii kuttás mutt rá. hogy z okttás hzánkbn nem tölti be társdlmi felzárkózttásbn, esélyteremtésben neki szánt szerepét. A mi mgyr okttási rendszer nem társdlmi különbségek csökkentését segíti, hnem újrtermelve társdlmi egyenlőtlenségeket tovább mélyíti már egyébként is meglévő esélykülönbségeket. Az iskoli sikerességre továbbr is jelentős htást gykorol gyermekek csládjánk szociális. kulturális, gzdsági háttere. Az lcsony tnulói teljesítmény, továbbá végzettség nélküli iskolelhgyás szoros összetiggést mutt gyermekek társdlmi helyzetével. és lkóhelyének településhierrehiábn elfogllt helyével. A területi és szocilizációs hátrányok már z óvodáskorúk esetében is megjelentek, melynek kompenzálás érdekében szeptember 1-vel három éves kortól kötelezővé vált kisgyermekek óvodi nevelésben történő részvétele 3. A kori óvodáb járássl nő z esélye nnk. hogy időben felfedezzék, h egy gyerek vlmelyik területen lemrdt. A hátrányok és tehetségek felismerése, kiszűrése hozzájárul z eredményesebb iskolkezdéshez, és jelentős szerepe lehet bbn, hogy kori iskolelhgyás rányit csökkenteni lehessen. Békés megyében 21 településen működik gimnázium. II településen szkközépiskol, és 5 településen szkiskol és készségfejleszlő iskol. Az utolsó három tnév első féléveiben tpsztlhtó összes tnulói létszám csökkenése jól tükrözi megye Fitl korosztályánk létszámcsökkenésében tpsztlhtó tendenciát. Míg 2017/2018-s tnévben tnuló 4 irtkozott be z okttási intézményekbe, ddig 2019/2020. tnévre közel 5%-kl főre csökkent z összes tnulói létszám. A nemzeti köznevclésröl szóló évi CXC. törvény Áltlános iskol lsó tgoztos tnulóink dti nélkül 79

80 A legmgsbb létszámbn z áltlános iskolák után gimnáziumokhn tnulnk. több. mini ötezer Fő vesz részt ebben. okttási formábn. A gimnáziumi tnulók szám tő. A szkközépiskolákbn 3300-n tnulnk. legkevesebb tnulói létszámml (300 fő) szkiskoli és készségfejlesztői iskolák rendelkeznek (6. táblázt) Felsőokttásbn 411 I ő vesz részt. közülük 306 Fő felsőfokú lpképzések hllgtói. Az iskolák jellemzőire. belső világár befolyássl bír. hogy milyen csládi háttérrel rendelkeznek, miken szociális körülmények között élnek. milyen intellektuális környezetből érkeznek tnulóik. Annk ellenére. hogy z elmúlt három évben összességében csökkent hátrányos helyzetű és hlmozottn hátrányos helyzetú 5 tnulók rány tnév elejére z összes tnulói létszámon belül még ll.l%-o ér( cl össiesített rányszámuk. Az iskoltípusok közül szkiskolábn tnulnk közülük legngyobb ránybn. Sok esetben rendezetlen csládi háttérrel Wgg össze, hogy tnulók beilleszkedési. tnulási, mgtrtási nehézségekkel küzdenek. Altlános iskolábn rányuk sthiln 12%. Sjátos nevelési igénnyel készségfejlesztő iskolákbn tnulnk legtöbben, rányuk jelenleg I 1%. 14. táblázt Békés megye nevelési- okt(ási intézményeihen tnulók szám. és problémhlmzok szerinti bontás Tnévek Áltlános Szkközé Szkisk Gimnázi Szkgim Készség I. féléve iskol piskol ol um názium fejlesztő 5-8 (8 iskol osztály osztályo s is) Tnulók 2017/ összlélszám (l ő) I látrán\ os helyzetü z rendszeres g ermek édelmi kl-d\ ezményre jogosult gyermek. ki esetében z lábbi körülmények közül eg fennáll: uermeket nevelő szülö. illetve esládbfogdó gyám legfeljebb lcsony iskoli végzettséggel rendelkezik g ermeket nevelő szülők bármelyike Vgy csládhtögdó gyám ktív korúk ellátásár jogosult vgy kedvezmén igénlésének időpontját megelőző 16 hónpon belül leglább 12 hónpig álláskeresőként trtott nyilván munkügyi központ g ermek szegregátunink n ilvánított lkókörnyezetben. gy félkomfortos, komfort nélküli g szükséglkásbn. illetve olyn lkáskörülmén vk között él. hol korlátozoun hiztosituttk z egészséges fejlődéshez szükséges feltételek Hlmozottn hátrányos heiyietü z rendszeres gyermek édelmi kedsezményre jogosult gyermek. ki esetében fenti három körülmény közül (lcsony Iskoli ségzeltség: lcsony fogllkozttottság: elégtelen Ikúkörnvezet. lkáskörülmény) Leglább kettő fennáll. 80

81 2018/ / Beilleszkedési, 2017/ O tnulási, 8. mgtrtási nehézségekkel 2018/ O O küzdő tnuló 9. szám 2019/ O O 0..4:öss:léts:ám %- 2017/201 12,3% 8,7% 0,0% 2,8% 6,4% 0,0% tihuti /201 12,5% 9.4% 0,0% 2.3% 7,3% 0.0% / % 10.5% 0,0% Z2% 8,2% 0,0% 0. EbbőISNI 2017/ O 3 O O / O O I O / O 2 4 O 0. A: öss:léts:únz %- 2017/201 0,3% 0.0% 1.3% 0,0% 0,0% 1.3% áhj, /201 0,4% 0,0% 0,0% 0.0% 0,0% 2,0% /202 0,3% 0.0% 0,9% 0,1% 0,0% 1,1% 0. Hátrányos 2017/ hetyzetű tnulók 8. szám 2018/ S / A:öss:léts:ám %- 2017/201 9,7% 8,8% 18,4% 2,9% 5,0% 9,0% áhíi /201 9,1% 10.1% 15,8% 3,0% 4,4% 5,1% /202 8,0% 8,7% 9,0% 1,7% 3,5% 4,3% 0. Hlmozottn 2017/

82 . 9. hátrányos 8. helyzetű (ntilók 2018/ szám 9. ; A: ss:leís:cw? %- 2017/201 0% 10,7% 25,2% 1,6% 2,8% 12,8% áhn /201 7,2% 10.3% 23,3% 1,5% 2,3% 12,2% /202 6,6% 9,1% 23,1% 1,4% 2,6% 12,9% 0. Rendszeres 2017/ gyermekvédel ni 8. ked vezinényhen részesülő tnulók 2018/ szám ! A:öss:/é;s:án, % 2017/201 23% 25,2% 32,1% 10.5% 15,7% 16,7% á/iu;z : % 2L6% 372% 4% 12. % 16,3% i 2019/202 19,5% 2/0% 24./% 7.2% 11,0% 21,5% 0. Forrás: Okttási Hivt/ dti /pján sját szerkesztés A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tnulók rány z elmúlt három év ltt összességében 21 5%-ról 15,6%-r nőtt. Ez összefiiggésbe hozhtó mgsbb fogllkozttottsággl. és minimálbér emelkedésével, vlmint viszonyítási lpként hsznált nyugdíjminimuni lcsony összegének változtlnságávl. Az egy főre jutó jövedelem legngyobb mértékben szkiskoláb, készségf ejlesztő iskoláb és szkközépiskoláh áró diákok esládjibn nem éri cl nvugdijrninimum 145%-át (6. táblázt). Az iskoli hiánvzás. elsősorbn nnk igzoltln formáj z iskoli lemorzsolódás legfontosbbnk trtott előrejelzése. Az iskoli teljesitmény és későbbi fogllkoztthtóság eg)értelmű összetiiggést mutt, ezért fontos kori iskolelhgyás megelőzése. z igzoltln hiányzások megelőzése. A hiánvzások hátterében sokféle ok lehet. Egyrészt kmszkor természetes velejárój z identitáskeresés. szemhehelvezkedés tekinél\ személyekkel. A kőzösséghez vló trtozás érzését kelthetik közös lógások, közös tilkok. veszélvhelyzetek keresése. átélése. Azonbn nem mindegy. hogy mll5en mértékben történik mindez és szélsőséges. 82

83 vgy gykori esetek mögött milyen mélyebb, figyelmet követelő összetevők húzódnk meg. Az iskolkeriilésben szerepet játszht csládi háttér. z tnárokkl, z osnálytárskkl vló konfliktusok, tnulási nehézségek, soroztos kudrcok. esetleg iskoli bántlmzások, de hozzájárulhtnk személyiségbeli vonások is. 26. ábr - megye Igzoltlnul mulsztók szám iskoltípusonként dv L Félév, Békés Kszségfejlesitö iskol _1 O O Szkgimnázium 681 Gimnázium 13 Szkiskol % s SzKkozepIskol (1R 1/2 633 Áltlános iskol I fl 366 o iw 2W 3W 4W 5W 6W 1W 8W 5o-néltób-b ój- 30-5üór 10-29ór 2- Oór t lór Forrás: Okttási Hivtl dti lpján sját szerkesztés Békés meg\ében z elmúlt három tnévben z iskolákbn történő mulsztások rányibn hsonló képet muttnk. így 2019/2020-s tnévet szemléltető 9. ábr jól tükrözi z előjő két tnév jellegzetességeit is. Igzoltln hiányzássl rendelkező tnulók rány szkközépiskolákbn legmgsbb.. összes tnuló 44%- mulsztott vlmilen formábn igioltlnul. Kettő és kilenc ór közötti mulsztást 633 Fő (21.1 %) míg órát 318 Fő (10.6%) gyűjtött össze. A szkgimnáziumokbn tpsitlhtó igzoltln mulsztás közelíti meg ezeket z értékeket. At össitnulói létszám 37.2%- rendelkezik igzoltln hiányzássl, 536 Fő (11.4%) I órát mulsztott. 681 Fő (14.4%) 2 ás 9 ór közötti órszámol nem tudott igzolni. A gimnáziumokhn 21.9%-os mulszlási rány, 2-9 ór között mulsztott legtöbb tnuló. rányuk 1.3%. A készségfejlesztő iskolákbn és z áltlános iskolákbn leglcsonybb rányú nillisztás. 3.2 és 7,7%-kl. Problémtérkép Gyermekjólét, gyermekvédelem 83

84 Számos cslád- ás okttásszociológii kuttás eredmén,eit igzolják vissz területen dolgozó pedgóuusok. germekvédelmi szkemberek szkmközi fórumokon közvetitett tpsztlti. miszerint cslád egyre kevésbé képes betölteni z elsődleges szocilizációs szcrcpét. Az intézmények. gyermekkel fogllkozó szkemberek felelőssége felerösödik bbn. hog miként kompenzálják cslád meggyengült szocilizációs funkciójából tákdó hiányokt. A cslád- és gyermek jóléti szolgáltok látókörébe jellemzően..sokprobléinás csládok kerülnek. egyre komplexebb és méh ségében nehezebben felszínre hozhtó nehézséggel küzdenek csládok. Sok esetben szülők gyermekük iránáh érdektelenné álnk. jövöképük formálásábn nem tudnk szerepet válllni. hiszen ebben 6k is hiánt szenvednek. A tnulási értékként nem jelenik meg. hiszen szülők is szkképzctlcnek. Újbb jelenség. hogy kliensek között megjelentek középosztálybeli gyermekes csládok. kik párkpcsolti problémájuk. válásuk során gyermekeiket eszköznek tekintve, őket veszélyeztető módon képesek csk korábbi életüket lezárni. A szülők nem rendelkeznek megfelelő konfliktuskezelési strtégiákkl, ezért elmélyülhetnek értelmetlennek tűnő vitákbn, melyet segítség nélkül nem képesek megoldni. A tovább mérgesedő helyzet pedig váláshoz. csládok széthullásához még rosszbb esetben gyermekek kiemeléséhez vezethet. A gyermekvédelemhen dolgozó szkemberek elmondás lpján megemelkedett védclemhe vett gyermekek szám. Csökkent szülők motiváltság, többen érdektelenné, ptikussá váltk. A megemelkedett létszám zt tükrözi. hogy ezekben z esetekben gyermek lpellátásbn vló gondozás nem vezetett eredményre. A szülők együttműködésének hiány mitt gyermckvédelmi intézkedést kellett kezdeményezni. lermészetesen z egyre komplexebb problémhlmzzl jelentkező csládok tekintetében még htékonybb esetmcnedzseri munkár vu szükség. mihez fontos csláddl. vlmint jelzőrendszerrel és csládscgitövel vló együttműködés. A szülők következetlen nevelési módszerei, megengedő szülői hozzáállás generált g ernieki tünetek kezelése. kortársesoportok htási. médi ás z internet áltl kinyitott világ komoly szkmi kihívás elé állíu kollégákt. Békés megyében z átmeneti elhelyezést biztosító gyermekek. illetve csládok átmeneti otthon férőheleinek szám nem elegendő. Hiányzik z lépcsőfok. mi csládból vló kiemelés előtt még segítséget nyújthtn szülők számár gvermekneveléshen. szülői kompetenciák Fejlesztésében. germek csládbn történő nevelése érdekében. Az ideiglenes htályú elhelyezéshől sikertelen hzgondozás mitt több gyermek esetében nevelésbe vételre került sor..jelenleg neveléshe vett gyerekek csládji nem képesek lkás és életkörülményeik megváltozttásár nnk érdekében. hogy gyermekeiket önállón tudják nevelni. gondozni Még gyermek látogtás is ol\n nehézséget jelent soklik számár. melyet nygi lehetőségeik. illetve hozzáállásuk nem 84

85 tesz lehetővé. Sok esetben nincs meg z támogtó természetes bázis csládok mögött, mely prevenciós szkemberek áltl biztosított szolgálttások mellett képessé teszi őket gyermekeik gondozásár. A gyermekek védelméről és gyámügyi igzgtásról szóló évi XXXI. törvény (továbbikbn: Gyermekvédelmi törvény) értelmében nygi okok mitt egyetlen gyermeknek sem szbdn csládjából kikerülnie. Sjnáltos módon erre látnk szkemberek példát. melyet látámszt szkellátásb kerülő gyermekek számábn időbeli ciklikusság. 20l8-bn nevelésbe vett gyermekek szám március hónpbn kiemelkedően mgs, de ugusztus és szeptember hónpokbn is emelkedett létszámú, hol tnévkezdés is befolyásoló tényező lehet. A Békés Megyei crlcti Gyermekvédelmi Szkszolgált tpsztlti lpján egyre ngyobb problémát jelent 12 éven luli mgtrtás-, viselkedésproblémávl. vlmint pszichiátrii megbetegedéssel küzdő gyermekek nevelőcsládbn történő elhelyezése. A Szkszolgált igyekszik legngyobb körültekintéssel, Gyermekvédelmi törvénynek megfelelően eljárni gyermekek elhelyezésének ügyében, viszont nevelőesládok nem válllják ezen gyermekek gondozását, nevelésél Ennek ok gyermekek egészségügyi és mentális állpotábn bekövetkezett romlásbn, pszichiátrii megsegítés mellett fokozott mgtrtási, viselkedési problémákbn, testvérek együttes elhelyezésében, vlmint rövid időn belül, több nevelőcslád váltásábn keresendő. Az előbb említett okok következtében z előző évhez képest, 2018-bn 12-ről 15 főre emelkedett gyermekotthonbn, illetve lkásotthonbn elhelyezettek szám. mi z érintett populáció 3.6 %-. A Gyermekvédelmi törvény lpján gyámhivtl támogtott közvetítői eljárást rendelhet cl szülők egymássl, illetve gyermekkel vló megfelelő együttműködésének kilkítás érdekében, mely esetben Szkszolgált közvetítőt biztosít. Sjnáltos tény. de z utóbbi évekre vissztekintve gyánihivtlok részéről felkérések szám csökkenést mutt. A kilenc Békés Megyei Járási Hivtl közül csk három hivtl kezdeményezett évben mediációs felkérést összesen 10 lklomml. A gyermekek érdekében álló lenne. h gyámhivtlok minél hmrbb megpróbálnák mediációs eszközt felhsználni z évek ót fennálló szülők közötti problémák megoldásához. A kettős szükségletű gyermekek elhelyezése problémát jelent. Kimondottn kettős szükségletű gyermekek nevelésére fókuszáló lkásotthonok. gyermekotthonok hiány mitt nehéz megtlálni zt z ellátási formát, melyben nevelésük ideális lehetne. A különleges lkásotthonok nehezen válllják fel speciális (és különleges) szükségletű fitlokt. hiszen többnyire fokozottn jelentkeznek náluk mgtrtási problémák. gykrn kár társik testi épségét is veszélyeztethetik. Ugynkkor speciális lkásotthonokbn pedig könnyen kiszolgálttott helyzetbe kerülhetnek különleges 85

86 nevelési szukséglettel is érintett fitlok. hiszen épértelmű. ngobb testi erejű társik könnyen hefolásolják. rávehetik dcviáns eselekmények elkövetésére őket. Továbbá gyermekvédelemhen dolgozó szkembereknek nincs eszköztár speciális szükségletű gyermekek problémáink kezeléséhez. mint p1. drog. pszichés problémák. bűnelkövetés. A gyermekvédelmi gyámok trtósn túlterheltek. kirendelt gyermekek szám Fő, mi meghldj jogszbálybn meghtározott 30 főt. A eltérés oki: nevelésbe vett gyermekek számánk Folymtosn növekedése. hzgondozás számánk csökkenése. testvérek együttes elhelyezése. Elmondhtó. hogy fluktuáció gverinekvédelernhen igen mgs. lovábbr is vnnk települések. hol trtósn betöltetlen álláshelyek vnnk. A nevelői és pszichológus munkkörök tekintetében különösen Jelentős köznevelési intézmények. rendvédelmi szervek és versen szfér elszivó htás. Különösen megnehezíti z ellátás biztosítását zárolt álláshelyek hetölthetetlensége. Mivel gyerniekvédelmi szkmi egységben munkválllók elöregedése figyelhető meg. Így további zárolások várhtók, illetve nyugdíjzás mitti felmentések is negtív htást váltnk ki. oln A fluktuáció utolérte nevelőszülői hálóztot is. Az egy nevelőszülőre jutó ellátottk szám igen mgs. A nyugdh vonuló. és pálvájukt elhgyó nevelőszülők helyére még ngyfokú tohorzássl is lig biztosíthtó z utánpótlás. Gyermekek s z okttás A közokttási rendszer nem képes kiegvenliwni tnulók hátrányit. illetve csládi háttértől nem független színvonls okttáshoz vló hozzáférés. A sjátos nevelés igényű 2) ermekek körében egyre gykoribb mgántnulói státusz. mely különösen hátrányos helyzetű csládok gyermekeinek izolálódását és lenirdását erősíti. Bár sttisztiki dtok nem rögzítik. de gyermekvédelemben dolgozó szkemberek elmondás lpján z iskolákbn egyre lcsonybb életkorr tehető, és gykoriságábn is növekvő tendenciát mutt gyermekek erőszkos mgtrtás. Jelen vn z iskoli bántlmzás (hullying vgy mobbing). Az internet keres/ki történő zkltás, meglázás sem ritk. A fitlkori bűnözés ís egyre gykoribbá vált klienskörükhen. Az dtok is látámsztják. hog z igzoltln iskoli nulsztások szám továbbr is igen mgs. mclv végzettség nélküli iskolelhgyók stámánk növekedését vetíti elő. Továhhi problémként került bezonosításr. hogy kori fejlesztés. mely lpvető htássl vn gyermek további fejlődésére. egészségi és mentális állpotár. 86

87 csládi. színterek életlehetőségeire, szkemberek hiányábn sokszor csk megkésve. Vgy nem minden esetben érhető cl. Az iskoli sikertelenség. z iskol okttási-nevelési hiányossági is jetentős szerepet játsznk deviáns viselkedés kilkulásábn. Az iskoláknk nem csupán z okttásnevelés területén, hnem gyerekek értelmes szbdidő eltöltésének megszervezéséhen is ngyobb szerepet kell felválllni ágztkőzi együttműködéssel és civil szervezetek bevonásávl. A legszervezettebben és leghtékonybbn cslád és nevelési-okttási intézmények színterén tudunk oln bevtkozási pontot kilkítni, mely hosszú távon ht. mennyiben tudtosn célozz meg fitlok elkövetővé és áldozttá válásánk megelőzését. A kisközösségi iskoli nevelő htásink erősítésével csökkenthető kllódó fitlok csoportj. Gyermekek és z egészségügy Problémként jelentkezik, hogy kistelepüléseken élő, vlmint hátrányos helyzetű, illelve mrginális csoportok z egészségügyi ellátásokhoz nehezebben jutnk hozzá. A gyermekorvosi álláshelyek sok esetben betöltetlenek. Az egészségügyi egyenlőtlenségek z egészségi állpot muttóink kedvezőtlenebb lkulását vonják mguk után. Az egészségre ártlms, vlmint z egészséges életmódot lehetetlenné tevő lkáskörülmények és táplálkozás rossz színvonl hátrányos helyzetű csládok gyermekeit érintik. Ngyobb Figyelmet szükséges fordítni z egészséges táplálkozási szokások kilkításár. Az egészségnevelésre és fejlesztésre. csládi és közösségi kpcsoltok kezelésére és testi és lelki egészség megőrzésére történő nevelést erősíteni szükséges. A fitlkori germekválllás tovább rontj csládok megélhetési lehetőségeit. A serdülőkori terherbeesések elkerülése érdekében fitlok felvilágositásár, csládi nevelésre vn szükség. A rendőrségi sttisztiki dtok szerint kábítószerfogysztás elenyésző gyermekek. Fitlok körében. Ezzel szemben szkemberek tpsztlják z egyre Fitlbb körben előforduló szerhsználtot. Az iskolákbn z cgészsógnevelésre. drogprevenciór ngyobb hngsúlyt kellene fordítni. Megoldási jvsltok bezonosított problémákr Problémák bezonosítás Fejlesztési lehetőségek meghtározás A fejlesztések ellenére, három éven Pályázti lehetőségek figyelése lulik npközbeni ellátását biztosító bölcsődék férőhelyszámánk növelése bölcsődei kpcitások szűkösck. érdekében. 87

88 Csládi és mini hölcsődék létesitése kisebb lkosságszámú településeken. 2. \ szliletés körüli hlálozás Csládi életre nevelő progrmok tekintetében Békés megye z Országos szervezése z iskolákbn védönői rngsorbn kedvezőtlen hel et fogll szolgált bevonásávl. ci. melynek egyik ok várndós nyák egészségtlldtos mgtrtásánk hiányábn keresendő. 3. Emelkedik fitlkorú Prevenciós progrmok szervezése z gyeriiwkválllók szám, kik még iskolákbn és gyermekjóléti nincsenek felkészülve z nvságr. szolgáltoknál védőnői szolgáltokkl együttműködésben. 4. Fitlkorúk ngyfokú Csládi életre nevelő (CÉN) progrm. tájékoztlnság. hián os ismeretek ilvilágositó. ciklussho progrm minél drog. hántlmzás. egészséges több gyermek siámár elérhetővé váljon szexuális élet témkörökben., iskolákbn. 5. A csládok diszfunkcionális működése Fletvezetési lnácsdás, csládi okán mgs fiziki és lelki kpcsoltokt erősítő progrmok elhn\golás. vlmint csládi s,ervezése szkemberek bevonásávl. konlliktllsok, cslád életvitele mitt A szulom telelossegvlllst erosito veszély eztetet( verniekek szám. progrmok siervezese. 6. A hlmozottn hátrányos helyzetű Térítésmentesen igénybe vehető..nyárí gyermekek csláddl nem jutnk cl táhoroc szervezése áltl hátrányos szbdidő hsznos eltöltését biztosító helyzetben élő gyermekek is progrmokr. részesülhetnek szbdidő trtlms.. A gyermekek hsznos elfoglltsgnk hsznos eltöltésének lehetőségeiből. hiányábn nő deviáns csoportokhoz A szbdidő hsznos eltöltésének ló cstlkozás eséle. élmén\e. kortárskpcsoltok erősödése megelözhetővé teheti felügyelet hiány mitti csellengés. vlmint deviáns csoportokhoz vló espódás. 7. Nem csökken beilleszkedési. Az iskolábn z egyéni pedgógii tnulási, mgtrtási nehézségekkel fejlesztés. tnítási órákon megvlósított küzdő tnuló létszám z áltlános differenciálá melleil s7ülók felkészítése gyereknevelés. sel 88

89 iskolákbn. kpcsoltos kérdések körüljárásávl. Pl..Felelős Szülők Iskolájánk megszervezésével szülők edukációjávl. 8. A, iskolákbn jelen vn gyermekek közötti bántlmzás (bullying vgy mobbing). A problémák felszínre hozásávl ngyobb lehetőség vn zok kezelésére. Megnövekedett veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer felelőssége problémák időben történő jelzésében. Az internet keresztül történő zkltás, meglázás sem ritk. Az iskoli szociális segítő ás szülők A fitlkori bűnözés is egyre bevonás problémák megoldásáb. gykoribbá vált cslád- ás gyermekjóléti szolgálttások Gyermekek konliiktuskezelési, klienskörében. kommunikációs készségének fejlesztése. 9. Kori jelző- és pedgógii támogtó Mgs z Iskoli igzoltln rendszer megerősítése. A hiányzások inulsztások szám. mely kori jelzése időben történő jelzése gyermekjólét lehet végzettség nélküli felé. i sko Ielhgyásnk. Az iskoli szociális segítővel vló együttműködés megerősítése. 10. A esládsegítők egyre komplexebb Prevenciós progrmok szerepét erősíteni problémákkl rendelkező csládokkl szükséges szülői felelősségválllás, tlálkoznk. hol tpsztlhtó szülői kompetenciák fejlesztésében. szülői együttműködés hiány, Kpesoltügyeleti szolgálttások következetlen nevelési módszerek kpcitásánk növelése. lklmzás. Szkemberek bevonás, Jelentősen emelkedett interprofesszionális együttműködések középosztállyl vló csládgondozási erősítése. tevékenység, kik konfliktusikbn eszközként hsználják gyermekeiket. Az évek ót fennálló szülők közötti konfliktusok megoldás és gyermekekkel vló kpcsolt erősítése érdekében gyámhivtlok áltl Szkszo Igá ltok áltl biztosított támogtói közvetítői eljárások elrendelésének növelése. 89

90 ti. A gyermekek és csládok átmeneti férőhelyeinek lcsony szám mitt hiányzik z lépcsőfok. mi csládból vló kiemelés előtt még segítséget nyújthtn szülők számár gyermekneveléshen, szülői kompetenciák fejlesztésében. gyermek csládbn történő nevelése érdekében. Emelni szükséges z átmeneti férőhelyek számát. 12. Etvre ntnobb problémát jelent n 12 even luli mgtrts-. viselkcdésprohlémávl. vlmint pszichiátrii megbetegedéssel küzdő gyermekek nevelőcsládbn történő elhelyezése. 13. A kettős szükségletű germekek nevelésére fókuszáló lkásotthonok hián\ mitt náluk fokozottn jelentkező mgtrtási problémák speciális szükséglettel rendelkező társiknk gykrn testi épségét is veszél\ eztethetik. Minél több neelősztilő felkészítése különleges. speciális és kettős neelésű szükségletű gyermekek ellátásár. 1 ársdlmi. közösségi szinten munkájuk megbecsülése. erkölcsi elismerése. Kettős szükségletü g ermekek nevelésére fóktiszáló lkásotthonok kilkításánk kezdeiyién eése. 14. Az ideiglenes htálvú elhelyezésböl A cslád természetes és mesterséges sikertelen hzgondozás mitt több támogtó közegének kiépítése intenzív gyermek esetében neveléshe vételre csládgondozás mellett gvennek került sor. hzgondozásához szükséges feltételek megteremtésével. 15. A betöltetlen álláshelyek és mgs A szkemberek létszámánk növelése esetszám mitt mgs mellett kompetcnciáik fejlesztése. gyermekvédelemben. okttásbn speciális szükségletű gyermekek dolgozó szkemberek leterheltsége. problémáink kezeléséhez. mint p1. drog, mely fluktuációt, illetve nnk pszichés problémák, bűnelkövetés. veszélyét növeli. 16. Szkemberek hiányjellemző több Mgsbb társdlmi, nygi és erkölcsi olyn területen. mely gyermekek megbecsülés biztosítás. 90

91 egészséges fejlődésének biztosítását. veszéiyeztetettséük megelőzését szolgálj (pl kori fejlesztő, pszichológus. logopédus, fejlesztőpedgógus. gyermekvédelmi gyám. stb.) 91

92 Nők Az elniúll évtizedekben női társdlmi szerepek megváltozás révén női identitást már nem csk z nyság. gyermeknevelés és feleségre háruló feldtok együttese lkott. A nők ennél jóvl szélesebb trtománybn kívántk és voltk kénytelenek mozogni. A nők iskolázottsági színvonlánk emelkedése, bclépésük munk világáb. gyermekválllás idejének kitolódás teljes élet átformálást igényelt. természetesen nem csk nőktől, hnem férfiktól is. A munk és csládi élet összeegyeztetése zonbn npjinkbn is nehézséget jelent, mivel gyermeknevelés dt feldtok még mindig túlnyomó részt nőkre hárulnk. A prtnerségcn nyugvó kpcsolt modern eszménye. kölcsönös és cg\enrngú szülői feldtok foglm liég neiui ttidt áttörni hgyományosnk mondhtő szemlélelvilágot. Mgyrország Alptörvénve XV cikke kimondj. hogy Mg\ rország z lpvető jogokt mindenkinek bármely megkülönböztetés. nevezetesen fj. szín. nem. fogytékosság. nyelv, vllás. politik vgy más vélemény. nemzeti gy társdlmi szármzás. vgoni. születési vgy cuéh helyzet szerinti különhségktel nélkül biztosítj. A nők és lérlik eg\enjogúk. Mg\rország z esélyegyenlőség és társdlmi felzárkózás mculósulását külön intézkedésekkel segíti. Mgyrország külön intézkedésekkel védi csládokt. gyermekeket. nőket. z időseket és fogytékkl élőket A politiki. gzdsági és társdlmi változások következtében jelentősen átlkult nők társdlmi struktúrábn elfogllt helye (munk-erőpici lehetőségek, jövedelmek elosztását lkító strukturális erők, emellett modern társdlmk jellemzője z individulizáció, z életformák fogllkozások köré szerveződése. A nők új típusú csládon kívüli és fizetett - munkválllás együtt járt z egyéni életutk. házstársi strtégiák-. vlmint csládszerkczet és mgtrtásminták gykorltánk megváltozásávli7 A változás pozitív spektusi mellett (mint nők függetlensége. önkifejezésénck viszonylgos szbdság) számos veszteséget szenvednek cl nők. hiszen változások nem kedveztek gyermekválllás és különböző sztcrcolípiák vontkozásábn vlmint nőkkel szembeni társdlmi és esládon belüli elvárások sem enyhültek hgyományos női szerepekben vló helytállás kpcsán. Annk ellenére. hog nők munkválllás. szkmi kiteljesedesük. kretivitásuk megélhetésének lehetősége jótékon) htássl vn csládjár is sok esetben tpsztljuk nők csél\ cgvenlőségén esett csorbákt. A nőknek mellett. hogy társdlmi és csládjukon belül is clvárásoknk kell megfelelniük. meg kell küzdeniük sját értékrendsierükkel is. hiszen elkerülhetetlenül 17 Sebdt Mári: A női szerepek áltozúsánk időbeli. társdlmi meghtúrozousá (elődás nyg részlet) 92

93 szerepkonfiiktusb kerülnek önmguk több szerepével. A hgyományos női szerepek rendkívül mélyen gyökereznek mind z egyéni, mind társdlmi tudtbn. Számtln sztereotípiát tudunk felsorolni női szerepekkel kpcsoltosn: nő csládi tűzhely védelmezője, z otthon rendben irtój, lesi és lélek önkéntes ápolój, ki megértő. emptikus és kedves. A szociológi elemzések egyértelműen kinyiltkozttják nőkről, hogy érzékenyebbek és ngyobb kifejezőképességgel rendelkeznek, A jó cslád mítoszábn főszereplő szerető és önfeláldozó ny, ki csládi békét és hrmóniát vigyázz. ki odfigyel gyermekek fejlődésére és férj testi és mentális jólétére. Ngyon hosszű ideig nő ny és feleség szerepet kphtott, ekkor nem voltk tnulási és munkválllási esélyei. Már zonbn ezek lehetőségek dotiá váltk, melyek ugynkkor sok esetben nehézségeket, szerepkonfliktusokt okoznk nőkben. A nők esélyegyenlőségének rögzített lpvetései: Az Alptörvény XV. cikke rögzíti, hogy nők és férfik egyenjogúk, vgyis mind nőkel mind férfikt zonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politiki. gzdsági, szociális, kuliurális jog tekintetében. Tnács 76/207/FGK irányelve nőkkel és férfikkl vló egyenlő bánásmód elvének munkválllás, szkképzés és z előmenetel lehetőségei, vlmint munkfeltételek terén történő végrehjtásáról és z zt módosító 2002/73/EK irányelv, Tnács 79/7/EGK irányelve férfikkl és nőkkel vló egyenlő bánásmód elvének szociális biztonság területén történő fokozios megvlósításáról, Tnács 86/378/EGK irányclve férfikkl és nőkkel vló egyenlő bánásmód elvének fogllkozttási szociális biztonsági rendszerekben történő megv lósításáró I A Munk törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 12. *- rendelkezik rról, hogy munkviszonnyl, így különösen munk díjzásávl kpcsoltbn z egyenlő bánásmód követelményét meg kell trtni. A munk egyenlő értékének megállpításánál különösen z elvégzett munk természetét, minőségét, mennyiségét. munkkörülményeket, szükséges szkképzettséget, fiziki vgy szellemi erőfeszítést, tpsztltot, felelősséget. munkerő-pici viszonyokt kell figyelembe venni. Az Ebktv. megfoglmzz közvetlen és közvetett diszkrimináció foglmát, mely rögzíti, hogy z dott személy olyn tuljdonság mitt kerül háirányb más, összehsonlíthtó helyzetben lévő személyekhez képest, mit nem tud befolyásolni. 93

94 Védeit tuljdonságként nevezi meg örvény nemet. csládi állpotot. z nyságot és terhességet is. A nők esélyegyenlősége nők társdlmi - gzdsági - szociális meghtározás iszonvltáhn értelmezhető, rgdhtó meg. helyzetének A nők helyzetét döntően bethlvásolj önmguk és párjuk trdiciókhoz rgszkodó. ill. innovtív gondolkodás módj, vlmint társs kpcsoltukhn érdekérvényesítő képességük érvényrejutás!jutttás. Mitől ftigg, hogy érvényesül-e nő csládjábn trdicionális ny-gyermek szerep? Külső és belső tényezők egyránt szerephez jutnk természetesen. Belső téin ezőkhöz trtozik tei-mészetesen hozott/tnult mint. nő, ill. Férfi csládjánk n gi helyzete. mozgósithtó csládtgok szám. kötelék szorosság. csládok eg ütt lkás. vgy fiziki és lelki távolság is. Külső környezet szintén befolyásolj női szerep lkulását. p1. ngyon Fontos z infrstrukturális ellátottság. utk állpot. közlekedés. részmunk-lehetöség. óvod-iskol távolság munkhely től, stb. A nők társdlmi helyzetét mehtáro/htj z trdíció is. miszerint nő feldt csládbn született gyermek mellett mrdni. gyeririek első 2-3 életévében. Ez z időszk nő munkhelyi előmenetele szempontjából kieső időszk, és csk részben támszthtó lá nő biológii funkcióivl ( nő szülés uláni regenerációs időszk). Ezek kieső évek n,indnny iszor ismétlődnek. hány gyermek születik. A társdlom nem képes z ezen időszk ltt női munkvállló kieső jövedelmét pótolni, ezért töbhgyermekes csládok gzdságilg hátrányos helyzetbe kerülnek, esládon belül nő nygilg kiszolgálttottbbá válht. A nők fiziológiájukból következően jobbn ki vnnk szolgálttv z erőszkos eselekményeknek is, ezért számukr rendkívül Fontos szociális szolgálttások mgs színvonlú működése is (p1. krízis állpot esetén igénybe vehető szolgálttások, nyotthon. távoltrtás intézménye. stb.). A Férfi és női munkválllók gykrn nem zonos hérezéshen részesülnek munkeröpieon. bár közlklmzotti és közszolgálti bértábl z állmi szektorbn nem tesz különbséget. Könnyen beláthtó. hogy nők esélegenlőségének biztosításához nem lesz elegendő külső tényezők megváltozttás. de tlán ez könnyebb Feldt. A felsoroltkhól világosn látszódik. hogy szociális intézkedések egyben esélyeuvenkiségi kérdések k és z Állmi. önkormányzti niózkedések kiegészítik. meghtározhtják és ronthtják is z esélyegyenlőség lkulását 94

95 Nők esélyegyenlőségnek növelését célzó munkcsoport meglkulás A Békés Megyében élő nők fogllkozttási, okttási, egészségügyi. szociális szolgálttásokhoz és lkhtáshoz vló hozzáférési ill. egyéb speciális problémáink Feltárásár, kezelésére. esélyegyelőségük biztosításár és jó gykorltok megye szintű feltérképezésére tett válllást Békés Megyei Önkormányzt áltl megbízott munkcsoport. A munkcsoport tgjit Békés Megyei Önkormányzt, Békéscsb Megyei Jogű Város Önkormányzt Szociálpolitiki Osztály, Mi-Értünk Egyesület. Mályvvirág Alpítvány, Békés Megyei Rendőrfőkpitányság, Békésesbi Járási Hivtl Népegészségügyi Oszlály Védőnői Szkfelügyelet és Szociális és Gyermekvédelmi Főigzgtóság Békéscsbi Kirendeltség és Bptist Szeretetszolgált munktársi dják. A meglkuló munkcsoport z lábbi területek kpcsán foglmzt meg céljit és feldtit A munkcsoport elsődleges célj nők helyzetének felmérése Békés Megyében, felmért szükségletek tükrében esélyegyenlőségi intézkedésekre jvslttétel, meglévő számtln jó gykorlt összegyűjtése és átdás. Fontos cél továbbá megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kilkítás nnk érdekében, hogy felzárkózás-poliűki együttniűködések ne csk országosn és helyi. esetlegesen járási-. hnem közigzgtás kővetkező szintjén, megyei szinten is kilkuljnk, rendszeressé váljnk. és esélyteremtő módon hssnk vissz z egyes települések lkosságánk életére, növelve szolgálttásokhoz vló egyenlő esélyű hozzáférést. Feldtok Információk összegyűjtése Egészségügyi problémák szűrővizsgáltok és zokon vló részvételi hjlndóság prevenciós, megelőző kmpányok lpkompeteneiák fejlesztése lelki egészség védelme (pszichológii, menlálhigiénés megtámogtás) készséggel rendelkező likus szint megteremtése = önmgáért vló feletősségérzel kilkulás, sját biztonságáért, sját egészségéért vló felelősségérzet Okttási, képzési problémák Áltlános iskoli, középiskoli képzésből tnkötelezettségi kor elérését megelőzően kiesett fitlok képzési lehetőségei 95

96 munkhely/krrier képzés lehetőségek. átképzési lehetőségek pálvorienláeió. pálvkorrekció munkerőpici képzések (álláskeresö. munkhely megtrtását segítő, kontiiktuskezelő stb.) Fogllkozttási problémái pályorientáció. pályválsztás, pálykorrekció életkezdési. leválási nehézségek cslád - összeegyeztethetősége tipikus Fogllkozttási formák férti-női szerepek esélyegyenlőség egyszülős csládok területi különbségek (lkóhely) külfbldi munkválllás/biztonság Szociális szolgálttásokhoz vló hozzáférés és lkhtási helyzet lkhtás. (szoeiálk bérlkások hiány. mgs lbérlet árk. stb.) szociális krízishelyzet kpesolti erőszk 50 év Feletti nők társdlmi helyzete nők. mint sérülékeny társdlmi csoport A munkcsoport áltl elért eredmény lehet Megyei szintű ktuális dtok megismerése Szolgálttási hiányok és erősségek Feltérképezése ( vlósi szükségleteken lpuló) Jó gykorltok összegüjtésc Jvslttétel Fókuszproblémákr Fejlesztési terv kidolgozás Pályázti források megfelelő helyre irányítás A munkcsoport tevékenységének köszönhetően megismerhetjük Békés Megyében élő nők ktuális helyzetét. problémáikt és megyében lklmzott jó gykorltokt. Ehhez zonbn elengedhetetlen megyében Fe dtot cilátó á lmi. önkormányzti. egyházi és civil szervezetek üttműködése munkcsoporttl. hiszen z említett szervezetek áltl újtott dtot teszik lehetővé eg olyn munknyg elkészültét. mi érdemben segítheti elő békés megyei nők esélegenlőségének növelését. n eg 96

97 A megyei helyzetelemzés és vizsgált z lábbi problémterületekre terjed ki Fogllkozttás Okttás Egészségügy Szociális szolgálttások és lkáshelyzet H elyzetelemzés A Központi Sttisztiki Fiivtl 201 l-es évi népszámlálási dti szerint Békés Megyében nemek rányábn folyttódott nőtöbblet irányáb történő eltolódás. A megye lkosságánk 52,3 százlék nő. Korösszetételét tekintve lkosság tovább öregedett. z időskorúk népességen belüli 26 százlékos rány megyék közül legmgsbb. A 2010-es évek elején házsságkötések számánk visszesésével és z első házsságkötési kor emelkedésével párhuzmosn házsságbn élők rány mindkét nemnél jelentősen csökkent ill. e//el egyidőben z elváltk, de Illetve hjdonok rány erőteljesen növekedett. Ezzel szemben 2019-ben KSII dti szerint Békés Megyében házsságkötések szám jelentősen emelkedett: 2019-ben 2250 házsságot nykönyveztek. 30%-kl (521-gyel) többet, mint egy évvel korábbn. Az házstársi kpcsoltok mellett z élettársi kpcsoltok népszerűsége továbbr is jellemző. Az iskolázottság tekintetében tovább emelkedett népesség iskolázottság. A nők képzettebbek, z érettségizettek, illetve diplomások megfelelő korú népességen belüli rány mgsbb nők rány, mint férfiké. Az egyedállók között másfélszer nnyi nő, mint férfi, nnk ellenére, hogy z elmúlt években férfik szám 40, nőké 18 százlékkl nőtt. 15. tábl - A férfik és nők szám kiemelt koresoportonként Kor- Férfi Nő Együtt A Ezer férfir jutó sz évi nő éves ázlé kábn fő , , , , ,4 I ! ,9 I

98 Békés ,0 I IS I I 829 Összesen j I 098 Í orrcis: ASII 16. tábl - Jnuár I. Megye lkónépessége nem és korcsoport szerint Összesen 1000 V, Férfi Nő. előző év zonos férfir korcsoport fo.... dopontj 100.0% juto no ,7 I I 089 Ebből: 4 682$ _ , () , , II II 446 II , II I ,9 I ,9 I ,1 I ! I g ) I ] ] 306 U II l0824i ; [65 28 l ] ] boi;c s: KSH 98

99 A Fejlett európi országokhoz hsonlón Mgyrország számár is z egyik legngyobb demográfii kihívást társdlom öregedése jelenti. 1-lzánkbn népesség öregedési folymt gyorsul. Npjinkbn z ország férfi lkosságánk átlgos életkor 39 év, nőké 43 év, két évtizeddel ezelőtt tpsztlhtónál 3-4 évvel több, de z utóbbi tíz évben is mintegy két évvel emelkedett népesség átlgos életkor. A nemekre jellemző eltérő hlndósági viszonyok következtében nők átlgos életkor gyorsbbn növekedett, mint férfiké, igy nemek között már korábbn is meglévő különbség z ezredforduló ót tovább nőtt, országos átlgbn 4,0 évről 4.3 évre. Az idősödést kifejező. másik legáltlánosbb elfogdott muttó 65 évesek és idősebbek gyermekkorúkhoz viszonyított rány, zz z öregedési index. mely történeti idősorok tnúság szerint Folymtosn nő ót z időskorúk szám meghldj gyermekkorúkét és 2011-ben már 117 időskorúr jutott száz gyermekre. Nőnek lenni A nők helyzetéről nem lehet egységesen beszélni. hiszen különféle helyzetű nők vnnk, társdlmi státusztól. kortól, képzettségtől, nemzetiségi hovtrtozástól fflggően. nekik más és más hátrányik és érdekérvényesítő képességük vn. Más lehetőségei vnnk például egy bevásárlóközpont pénztárosnőjének és egy versenyképes szkm nehezen pótolhtó diplomás szkértő-munkválllójánk. Gyermekválllás - nyság Fontos megvizsgálnunk nők egyik legjellemzőbb szerepkörét, z nyságot és hozzá rendelt gyermekgondozáshoz kpcsolódó bevételeket. Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Csládi pótlék nevelési ellátás iskolázttási támogtás A csládi pótlék két ellátást fogll mgáb, nevelési ellátást, és z iskolázttási támogtást. A nevelési ellátást még nem tnköteles, z iskolázttási támogtást tnköteles. s már nem tnköteles, de köznevelési (középfokú okttási) intézményben tnulmányokt folyttó gyermekek után folyósítják. (;yermekgondozási támogtás gyermekgondozást segítő ellátás ( ig gyermekgondozási segély) 99

100 várndósgondozáson gyerinekenkénti korszülés gyermeknevelési támogtás Germekgondozást segítő ellátásr jogosull szülő gyermek 3. életévének betöltéséiu. mkerg\ermekek esetén tnkötelessé válás évének végéig. trtósn beteg. illetőleg súlyosn fog\tékos gyermek tizedik életévének hetökéséig. Osszege: Az ellátás hvi összege zonos z öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (20)7-ben forint) töredékhónp esetén egy nptári npr hvi összeg hrmined része jár. Anvsái támogtás Az nő, ki várndóság ltt leglább négy lklomml - esetén leglább egyszer - vett részt. Az nysági támogtás z nyát kkor is megilleti. h gyermek hlv született ben z nysági támogtás összege zonos gyermek születésének időponuábn érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 százlékávl (64.125,- Ft), ikergyermekek esetén 300 százlékávl (85.550,- Ft). Csecsernőgondozási díj Csecsemőgondozási díjr jogosult z nő. ki gyermeke születését megelőző két éven belül 365 npon át biztosított volt. A eseesemőgondozási díj npi jövedelem 70 %-. A eseesemőgondozási díj titán egészségbiztosítási és nvugdijjártmlékot nem kell lizetni. Gyermekgondozási díj (GYED) A gyermekgondozási díjr vló jogosultság feltételei: biztosítási jogviszony hllgtói jogviszon (diplomás gyed) ldőlrtm: lpesethen gyermek 2 éves koráig ikrek esetén 3 éves korig diplomás GYEP gyermek éves koráig 100

101 ízépszánilálási A gyed figyelembe vehető jövedelem nptári npi átlgánk 70 százlék zzl, hogy gyed mximálisn megállpíthtó összege hvont legfeljebb mindenkori minimálbér (2017. évben ,-Ft) kétszeresének 70 százlék lehet. Ennek megfelelően gyerrnekgondozási díj évi felső htár hvi bruttó ,- Ft. Gyermeküket egyedül nevelő nők A. nyság legfontosbb női szerepek egyike, zonbn ngy számbn fordul elő. hogy z nyák egyedül mrdnk gyermekükkel, gyermekeikkel. 17. tábl A. egy szülő gyermekes csládok csládfő korcsoportj szerint A csládfő koresoportj (ny) Terület Össz. éves Békés Megye I Prrás: KSH hzánkbn több mint olyn cslád vn, miben gyermeket egyedül nevelik. Ezeknek z egy szülős csládoknk 86 százlékuk nő. Békés megyében KSH 201 l-es népszámláláskor korcsoportok szerint vizsgált z egyszülős csládokt. Láthtó, hogy Békés Megyében 2011-ben olyn egyszülős cslád volt. hol z ny élt egyedül gyermekével vgy gyermekeivel. Ezekben csládokbn z elszegényedés kockázt fokozott. Abbn z esetben, h z ny több gyermeket nevel egyedül ez kockázt htványozottbbn jelentkezik. 18. tábl: Az egy szülő (ny) gyermekes csládok gyermekek szám szerint Terület Osszesen gyermekkel Békés Megye I Forrás: KSJJ dtok A tábláztból láthtó, hogy olyn csládból, hol z ny neveli egyedül gyermekeit, 6196 esetben kettő vgy több gyermeket nevel egyedül z ny. A számokból is láthtó, hogy egy jelentős társdlmi csoportról vn szó, kik zonbn szinte láthttlnok társdlom számár, Fontos zonbn zt is látnunk. hogy z egyszülős csládokbn nevelkedő gyermekek hátrányokt szenvedhetnek kétszülős csládokbn nevelkedő gyermekekkel szemben. Azok nők, kik egyedül nevelnek egy 101

102 szintén lényegesen vtn több germeket túlterheltek. gkrn ürdtk. kimerültek. hiszen z egedüi álló szülói szerep z élet minden területére kiht. Kérdésként merüfliet Fel z is. hogy megtrtht j-e ddigi munkáját. hiszen ebben z esetben különösen fontos ruglms időbeosztás, melyet zonbn nem Fettétlenül tudj biztosítni munkhely. Ezért figyelhető meg. hogy z egyszülős csládokbn gykrn pályelhgyók lesznek nők ill. végzettségük ltt kénytelenek munkát válllni. Minden nő esetében óriási kérdés gyermekválllás utáni krrierépíté. egyedülálló nyáknál ci. fökozottn igz. Nincs senki. kire támszkodhtnánk, ás két ember feldtit kell egyedül elvégezniük. mi komoly érzelmi megpróbálttást isjelent. Ezt néhán\ jcllemzőt megvizsgálv is kiniondhtó. hogy településekre. z állmi. önkormán)zti és civil szervezetekre és önmgukr nökre is komoly feldt hárul nők hátrányink leküzdéséért. nemek közötti egyenlőtlenségek felszárnolásáért. Jvslt Egyszülős csládokt támogtó mentálhigiánés csoportfogllkozások elmdítás megyében Cslád és (iyermek jóléti Központok ás Szolgáltok bevonásávl Pszichológii, jogi ás életvezetési tnácsdás szintén Csládsegítő ás (iyermekjóléti Szolgált ás Központ bevonásávl Fogllkozttás Békés megyében Jnuár 1)1 -jci dtok szerint teljes lkónépesség 52%- nő. 48%- Férfi. A munkválllási korú népességre. így IS és 60 év közöttiekre szúkítve z dtokt z rán ül már kiegyenlhödnek. E korosztál) h trtozó nők iskoli végzettsége népszámláláskori dtokr építve mgsbb. mint Férliké: gzdsági ktivitásuk ugynkkor lényegesen szerényebb. Az lcsonybb ktivitás hgyományos csládon belüli férfi-női munkmegosztássl mgyrázhtó első sorbn ( nő ngyobb szerepválllás gyermeknevelésben. háztrtásbn). Megfontolndó ugynkkor z kérdés, hogy ez teljes mértékben nők önként válllt döntéseinek z eredménye, vgy pedig bizonyos szintű kényszerpály. A 21. százd elején mgyr nők legktuálisbb kérdése így még mindig ás Feltehetően még sokáig Így lesz mttnk és/vgy cslád közötti döntés. illetve e terütetek kihivásir dott válsz. A gvermckgondozási időszkból munk világáb vló zökkenőmentes vissztérés rendkívül nehézzé vált npjinkr. A változások oly mértékig felgyorsultk. hogy z. ki kár csk 1-2 évre is gyermekgondozást, csládot válsztj, komoly nehézségekkel számolht fizetett munkáb vló vissztéréskor. nnyir megváltozik iuunkkörnyezet. Tckintettci rr. hug logllkozttok is tisztábn vnnk ezzel. gkort reszesitik előnyben Férfi munkerőt, révén hogy hetnitttásh vetett energiákhól ngyobb 102

103 még picképesebbnek eséllyel, ás huzmosbb ideig profitálhtnk. s ngyobb vlószínűséggel számíthtnk rájuk. mint trtós munkerőforrásr. A munk világától vló trtós távolmrdás Fogllkozttási esélyeket tovább csökkenti. A profitorientált munkálttói szernlélettel nehezen egyeztethető Össze kisgyermekes! többgyermekes csládny szerep, mint potenciális munkidő kiesési lehetőség. Mindezek egyenes következménye. hogy nők npjinkbn ngyobb ránybn részesülnek szociális háló ellátási formáibn (illetve szorulnk rá), mint férfik. Sjnáltos továbbá z tény Is, hogy túl zon, hogy több nő részesüt nyugdíjszerű ellátásbn, mint férfi, ezen összegek nők esetében mindig is lcsonybbk voltk. mint férfiké. A férfik és nők bérezése közötti különbség z ktív években még szembetűnőbb, mit KSl-1 nők lcsonybb beosztásávl, illetve rövidebb szolgálti idejéből eredeztet. Így joggl merül Fel z lcsonybb beosztás kérdése tekintettel rr. hogy nők átlgosn mgsbb iskoli végzettséggel rendelkeznek. mint Férfik. Gykorltilg Férfi munkerő h kevésbé képzett is tűnik, mint női, s jövedelmi viszonyik is kedvezőbbek. Elengedhetetlen tehát nők e tekintetben vett esélyegyenlőségének megteremtése, így fogllkozttás és bérek terén meglévő nemi lpon történő megkülönböztetés Felszámolás. Meg kell teremteni továbbá zokt feltételeket is, melyek segítik csládi és munkhelyi kötelezettségek összehngolását Nők monkerőpicon A munk világ nők számár z egyik legtöbb problémávl érintett terület. Hngsúlyosn jelen vn benne megnövekedett és kiszámíthttln munkidő, ruglmtln, nehéz munkkörülmények, munk és cslád összeegyeztethetőségének nehézségei sőt sokszor lehetetlensége. Kimondottn női szempontból beszélhetünk z nyság és munkválllás Feszültségéről. Sokszor tlálkozhtunk zzl Félelemmel nők részéről, hogy z önéletrjzbn vgy z állásinterjún letgdják-e gyermeküket, hiszen félnek z nyságuk mitt történő elutsítástól. Sokszor problémként élik meg. h vn gyermek, de zt is. h nincs, mert kkor mjd lesz. És nem feledkezhetünk meg gyermekek betegségéről sem. Ez nők megélése szerint kiszolgálttottsághoz vezet. De kkor sem lesz egyszerűbb nők helyzete, mikor már gyermekei ngyobbk vgy felnőttek, hiszen kkor pedig kor mitt nem kp nő állást. A munkhelyi szervezetekben jelen lévő hierrchiákbn nők minden életszkszukbn megkülönböztetést tpsztlhtnk Akinek vn állás. számos nehézséggel kell, hogy megküzdjön nnk érdekében, hogy zt megtrts. A nemek közti bérkülönbség igzságtlnságát is fontos megemlítenünk, mint nőket mtinkerőpicon ért nehézséget. 103

104 IdőponÉ NŐK fogllkozttás Békés megyében A KSI I 2019-es dti szerint hzánkbun éves korosztáib trtozó nők s,árnr fő volt ebből Fő volt fogllkozttott nők szám. Munknélküli nők szám Fő volt. A nők körében inunknélkúliségi rát 3.5 százlékos volt ás z ktív munkvállló nők rány 53.5 százlékos volt. Békés Megyében ben fő népesség fögllkozttási rátáj 58.9 százlékos. z ktivitási rány 62.5 százlékos volt IV. negyedévében Békés megyében éves népesség 62. I % ezer fő volt gzdságilg ktiv. számuk 1.8%-kl Kevesebb volt. mint egy évvel korábbn. Az ktivitási rány 1,0 szárlékponul elmrdt z országoslól A munkerőpicon 148 ezer fő fogllkozttnuként. 8 ezer Fő munknélküliként Jelent meg. A fogllkozttotlk szám z országos növekedéssel szemben mérséklődött 2018 IV. negyedévéhez képest. A munknélküliek körében z országostól elmrdó volt csökkenés A fogllkozwtási rát 589%, munknélküliségi rát 5.1% volt. előbbi 2.1 százlékponttl lcsonybb, Litóbbi 1.8 százlékponttl mgsbb volt z országos átlgnál Az inktívk szám 95 ezer íz5t tett ki. 0.6%-kl kevesebbet z egy évvel korábbinál. 19. tábl A nyilvántrtott álláskeresők lhb jellemzői Békés megyében Nyilvántrtot álláskereső! Ebből: lő pálykezdő 25 éven luli jnuár I I 103 I 9l2 február II 604; 5738 I március 12691: I április II I IG Június I Július I I I ugusztus II I szeplember II I október IG I 206 I 956 november I 094 I 833 december

105 2019. Jnuár február II március I 153 I 991 április II I 097 I 887 május I I I 030 I 742 június II ! I 073 I 716 július II I 213 I 873 ugusztus II I 22! I 887 szeptember I I I október II I 242 I 942 november I 120 I 810 december I 036 I 732 Forrás: KSH Láthtó. hogy nyilvántrtott álláskeresők szám csökkent z elmúlt két évben ás csökkenő tendenci női nyilvántrtott álláskeresők számár isjellemző. Európi kitekintés A nők fogllkozttási rátáj minden tgállmbn lcsonybb. mint férfiké. ás z egyes tgállmok között jelentősek z eltérések. A szociális eredménvtábl nemek közötti egyen!őségre vontkozó Fő munkerő-pici muttój ncmek közötti Fogllkozttási különbség, mely 2016-bn z EU 28 területén 11,5 százlék volt. 76.8%-os fégllkozttási rátávl férfik ás 65.3%-os Fogllkozttási rátávl nők tekintetében. Ez nnk ellenére igz. hogy nők egyre képzettebbek ás rendre Felülmúlják férfikt z iskolázottság tekintetében 2016-bn (30 34 éves) nők 44%- rendelkezett leglább Felsőfokú végzettséggel. Férfik 34%-ávl szemben. A részmunkidős fogllkozttás területén nemek közötti különbség továbbr is jelentős. Mivel teggykrbbn nőkrc hárul gondozási Feldtok Jv, mint gyermekgondozás. idős szülők gondozás. ök hjlmosbbk munkidejük csökkentésére. Az Unióbn fogllkozttott nők egyhrmd (31,4%) dolgozott részmunkidőben bn, mi Jóvl mgsbb, mint ugynezen rány férfik esetében (8.2%). Különösen ngy figyelmet kell Fordítni veszélyeztetett ktegóriáb trtozó nők munkerőpici részvételére, ilyenek például z idősebb nők. z egyedülálló szülők. fogytékossággl élő nők, ás rom nők. Említést kell tennünk z egyik legfontosbb tényezőről is. mely tovább ronthtj nők munkerőpicr vló vissztérési kedvét. A nők és férfik közötti mgs bérkülönbségek széles körben ás lklmnként Fellángoló prázsvitát vált ki. hiszen nemek közötti bérkülönbség továbbr is mgs Európábn (2015-ben 16,3% volt z Unió területén). Fontos célkitűzéseket trtlmz Békés Megye közötti időszkr vontkozó 105

106 elhelyezkedését A Fogllkozttási Strtégiáj is. l\en például. hogy: 2020-r fogllkozttási rányi 20 és 64 év közötti munkválllók körében 75%- r kell emelni záltl. hogy többen (különösen nők. ritlok. z idősebbek. z lcsonyn képzettek ás legálk bevándorlók) jutnk álláshoz rom nemzetiséghez trtozó emberek. különösen nők munkerő-pici felzárkózttás, hiszen diszkrimináció mitt különösen hátrányos helyzetű csoportnk számít murikválllási szempontból. A romák demográfii struktúráj. iskoli végzettség szerinti összetétele, lkóhely szerinti megoszlás is hátránosn különbözik nem rom tkosságétól. Jellemző rájuk z lcsony iskolázottság. kedvezőtlen egészségi állpot. A rom csládok z átlgosnál több gyermeket nevelnek. ez részben mgrázz nők lcsonybb munkerő-pici jelenlétét. Hzi eredintiivck nők fogllkozttásánk elősegitúe tekintetében A kormány z elmúlt években különböző intézkedéseket vlósított meg kisgyermekes szülők fogllkozttásánk elősegítése érdekében jnuár elsején htályb lépett Munkhelyvádelmi Akcióterv bérköliségek csökkentése áltl leghátrányosbb munkerő pici helyzetű és mgs munkkinálti ruglmsságú társdlmi csoportok többek között hátrányos helyzetű nők, vlmint gverrnekgondozáshól vissztérők hivtottk elősegíteni. Az elmúlt években z intézkedések flnomhngolás zjlott. mel\ nek eredményeként Három vgy több erekes s,ülők 5 éven keresztül vehetnek igén) he (csökkenő mértékű) dókedvezmént. vlmint eltörlésre került z rán\ osítási szbály. zz részmunkidős fogllkozttás esetében lklmzndó jövedelemhtár A \iunkhelyvédelmi Akcióterv keretében 2018 decemberében több mint 910 ezer munkvállló után érvéinesitettek riunkálttók dókedvezmén\t. kik közül közel 30 ezer gyesrőlígyedről vissztérő szülő volt jnuár I -jétől módosultk szociális hozzájárulási dóból igénybe vehető kedvezmények. melynek keretében szeptemberi dtok szerint több mint 487 ezer munkvállló után érvényesítettek dókedvezményt munkálttók, közülük 1200 három vgy több gyermeket nevelő munkerőpicr lépő nő jnuár l-ről hevezetésre került GYED Extr. mely jnuár I -től már gyermek 6 hónpos korát követően lehetővé testi teljes munkidőben történő munkválllást pénzbeli gvermekgondozási ellátásokr vló jogosultság megtrtás mellett. A közötti időszkbn Gli OP és VEKOP Út munkerőpicrf című progrm keretében folyttódnk 3 munkerő-pici progrmok. melynek 25 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresők. köztük hátrányos helyzetű nők munkerő-pici integrációját célozzák. A progrm tervek szerint 189 ezer 6 álláskereső bevonásávl számol. és 2015 októberében indult. 20! 9. október végéig fő került hevonásr. kiknek körülbelül 50%- nő. A gyesröljgedről vissztérők célcsoportjához 106 g

107 összesen 5571 fő trtozott. - A 25 év ltti álláskeresők (köitük ítl nők) részére z Ifjúsági Grnci Progrm (GINOP-5.2,1-14 és VF.KÜP-8.2.l-15) nyújt támogtást. mely 2015 jnuárjábn indult. A progrm keretében fogllkozttás bővítését szolgáló és hérköltség támogtások. képzési költség támogtás. munkerőpici szolgálttások és lkhtási támogtás nyújtásár kerül sor. Okttás Bár nők egyre ngyobb számbn jutnk felsőfokú iskoli végzettséghez. nem szbd elfeledkemnünk nyolc áltlános iskoli végzettséggel vgy szkképesítéssel sem rendelkezők társdlmi csoportjáról sem. Számukr szinte lehetetlennek tűnik nyílt munkerő-picon vló elhelyezkedés. A 1( l-es népszámlálási dti szerint fő volt Mgyrországon 8 áltlános iskoli végzettség nélkül. Ebből számból fő volt nő, mi 60,3 % mi mjdnem kétszer nnyi volt, mint férfik szám. 20. tábl: Nők és Férfik szám, rány lcsony iskoli végzettséggel Korcsoport,.. Ferfi No Osszesen eves Ferfi No Osszesen [erfi No megoszls, szzlek Össs megfelelo kortik szzlekhn ,3 3,1 5,5 4, , ,5 1,5 2, ,5 1, ,6 2.4 ( (, j Ii ; ,1 2, II , ] 4,0 2, IS 847 5,1 3,2 3, L7{ 2.3 LÖ IS ,2 5, , , Összesen ,0 100,0 100,0 3,] 4.9 fl.n.,.u.: KSH Mgsbb nők rány szkképesítéssel nem rendelkezők kőrében is 2011-es 107

108 népszáinlálás dti sierint. Ennek értelmében szkképesítés nélkül rendelkezők szám országosn fó. rnel\hől I fö nők szám. szemben ÍZ fér Ii v I. 21. tábl: s kképzettség nélküli Férfik és nők szám, rány )sszesen megfelelö korúk százlékábn IS IV ! !! ! ! 932 5! ! I _Öszesen 95$ 065 I 3) tábl - NŐK iskoli végzettsége korcsoport szerint Anőkiskoli végzettség és korcsoport szerint soponjj9o l949j Áltlános iskol első évfolymát sem végezte el IG II i I 7981 I L I 82 I 50! 3202 I IS 19 l ) : I ! j I 556 I h I I ! ! I ! I I ! 2 5!8 I IS 135 S I

109 ! , ,57 18)86 1,997 12, ,9, ! Összesen [eglább_áltlános iskol 8._évfolym 15! 4!! ! ) ! ! ! ! 29! ! !! ! ! ! ! ! 18! II ! 45! ! ! Összesen Leglább_érettségi ! ! ! ! II

110 - ezt I t ; ; , r 16! III ! 9506 IS ! ! 94! 127 2Í I I I IS I I III I 227 I Összesen Egyetem, főiskol stb. oklevéllel I 362 I I I I 861 I III I 281 I 849; I l I I 035 I 978j I I ; Ill j Osszesen ! Fori: ksh Az oktlásnk Fontos szerepe vin társdlmi mobilitás elősegítésében ás u szegánvság elleni küzdelemben sttisztikák ás társdlomtudományi kuttások js látámsztják. Aki iskotáztln.. nehezen kp munkát ás előbb-utóbb elszegún) edik Az okltás tehát Szegénység 5 kiszolgálltottság csökkentésének legfontosbb ás 110

111 novemberében legerősebb eszköze. A Központi Sttisztiki Hivtl 2016 október háztrtások 10%-os mintáján mikrocenzust hjtott végre. A kuttás eredményeként megállpítást nyert, hogy rendszerváltozás utáni időszk hozt z iskolázottságbn legngyobb változást, z okttás kiterjedését közép- és felsőfokú szinten egyránt. A szkmunkás, szkiskoli oklevéllel rendelkezők rány megnégyszereződött, z érettségizetteké megháromszorozódott, diplomásoké pedig mjdnem htszorosár nőtt z elmúlt negyedszázdbn. A rnikroeenzus időpontjábn, október 1-jén népesség 18%- diplomás volt, z érettségizettek rány pedig 28%-ot tett ki. A népesség 18%-ánk legmgsbb befejezett iskoli végzettsége szkmunkás. szkiskoli volt. 20%-ánk pedig áltlános Iskoli. Az lpfokú végzettséggel nem rendelkezők rány leglcsonybb. 17%, többségük még nem tnköteles korú, illetve mikrocenzus időpontjábn áltlános iskoláb járt. Az iskolázottsági színvonl folymtos emelkedésével évi népszámlálás ó( tovább csökkent z áltlános iskol 8. évfolym vgy nnál lcsonybb végzettségűek rány, és ezzel párhuzmosn tovább nőtt közép-, illetve felsőfokú végzcttségűeké. Megállt, illetve kismértékben csökkent középfokú iskolábn érettségi nélkül szerzett szkmi oklevéllel rendelkezők rány. Békés Megyében 2016-hn fő rendelkezett mximum áltlános iskol 7. osztályos végzettséggel, ebből 20 t05 fő volt nő fő 8. osztályos végzettséggel rendelkezett és ebből számból Fő volt nők szám ró szkmunkás ill. szkiskoli végzettséggel rendelkező közül Fő volt nő és főből volt nők szám 2016-bn z érettségizettek számán belül. A diplomávl rendelkezőkből volt nők szám. A Munk törvénykönyve nők munkválllásánk tükrében A Munk törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezik rról, hogy munkviszonnyl, Így különösen munk díjzásávl kpcsoltbn z egyenlő bánásmód követelményét meg kell trtni. A munk egyenlő értékének megállpításánál különösen z elvégzett munk természetét, minőségét, mennyiségét. munkkörülménycket, szükséges szkképzettséget, fiziki vgy szellemi erőfeszítést, tpsztltot, felelősséget, munkerőpici viszonyokt ketl figyelembe venni. A nők esélyegyenlőségének biztosítás érdekében: Htározottn fel kell lépni fogllkozttás és bérek terén meglévő nemi lpon történő különbségtétel felszámolás érdekében női munkválllók esetében támogtni kell munk és mgánélet jobb összeegyeztethetőségére irányuló törekvéseket. támogtni és bővíteni kell munkválllást lehetővé tevő gyermek-elhelyezési lehetőségek körét támogtni kelt minél több csládbrát munkhely létesítését Ill

112 tipikus fogllkozttási formák teijedésének támogtás Az tipikus Fogllkozttás esélyteremtö. Megyénkben pálkezdők. gyesröl. gyedről vissztérő nők. megváltozott munkképességűek, fogytékkl élők. 45 óv feletti nők és z 50 év feletti férfik. romák és z leson\ iskoli végzettségűek hátránybn vnnk munkerőpicon. mely hátrányokt ezen Fogllkozttási formák lklmzásávl részben mérsékelni lehet. Az tipikus fogllkozttás e többszörösen hátrányos helyzetben lévő munkválllóknk megkönnyíthetné munk világáb vló vissztérést, mintegy átmenetként hgyományos fogllkozttási formák irányáb. Az tipikus munkviszony ltt megszokottól vlmely lényeges ismérvében eltérő munkviszonxt értjük. Az tipikus Fogllkozttási formák közé trtoznk követke,ők: I ltározott idejű munkviszony Eg) szerűsített és lklmi fogllkozttás Részmunkidős Fogllkozttás Munkvégzés behívás lpján Munkkörmegosztás (job-rottion) Távmunkvégzés Bedolgozói munkviszony Munkerő kölesönzés Több munkálttó áltl létesített munkviszony Iskolszövetkezeti munkviszony Köztuljdonhn álló munkálttó munkviszony Vezető állású munkválllók A eselekvőképtelen munkvállló munkviszony KSH Mgyrország éves összefogllój szerint z elmúlt több mint két évtized hzi gzdsági-társdlmi viszonyi nem kedveztek z tipikus fogllkozttási Formák htáro,ott idejű munkszerződéssel. részmunkidőben. távmunk keretében. munkerő kőlesönző eégen keresztül történő fogllkozttás. önfogllkozttás stb. szélesebb körű elterjedésének. Ug\nkkor gzdsági válság okozt kényszerhelzet zt eredményezte. hogy munkálttók kevésbé helyhez és eéghez kötött munkerőt lklmzzák ben mindent összevetve 550 ezer Főt meghldó volt. tipikus fogllkozttási formábn dolgozók szám. Miért lehet segítség z lipikos fogllkouttási form nőknek? Az tipikus fogllkoztíás vitthttln előnye ruglmsság. H vlki rézmunkidőben vgy megosztott munkkörben. esetleg távmunkábn válll állást. nnk sokkl ngyobb 112

113 esélye lesz rr. hogy munkáj és mgánélete között egészséges egyensúlyt teremtsen, mely rendkívül fontos lehet z nyáknk. A ruglmsság ugyncsk előny jelent munkálttói oldlon is. A különböző tipikus fogllkozttási formák lehetőséget jelenthetnek nőknek krrier építésre és z nyság vlmennyi örömének megélésére. Nőket támogtó szervezetek Békés N legyében F üzesgyrmti Nők Egyesülete 5525 Fűzesgyrint, Ardi út IS. tel.: e-mil: íne)novtech.hu A nők társdlmi egvenjogúságánk. esélyegyenlöségének elősegítése. Képviseli nők és csládok érdekeit, segíti tgságát jogik érvényesítésében. Nők Nőkért Egyesület 5800 Mezőkovácsház. Fáv András utc 46. e-mil: turcsnjudit iyhoo.com Az Egyesület célj elősegíteni nők részvételét közéletben. érdekvédelmi és szociális tevékenység ellátás, tlálkozók. kidványok. elődások. tnfolymok szervezésével biztosítni, hogy nők ngyobb számbn és htékonybbn vegyenek részt döntéshozó szervezetek munkájábn. Küzdelem nőket s gyermekeket érintő erőszk és diszkrimináció ellen, ktív és gyors regálás minden. nőket érintő ktuális közéleti problémár. női munkválllók társdlmi esélyegyenlőségének elősegítése. közéleti ktivitás előscgítése. közösségformálás. civil szfér és civil érdekképviselet erősítése. társdlom környezcttudtosságánk erősítése. Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsb. Derkovits sor I. tel.: e-mil: bin.nokegyesulete.2gmil.com honlp: w wnokeu\ esuletc.hu Az Egyesület célj: cslád joginézményének védelme. nők társdlmi egyenjogúsitásánk elősegítése. nők fokozottbb közéleti sierepválllásánk elősegítése, megyében élő nők összefogás. Az Eg3esület különböző szbdidős progrmok megszervezése mellelt (kirándulások. szövés. virágkötészet. szlvéttechnik. üvegfestés és más kézműves technikák) lehetőséget biztosít Jótékonysági Nőegylet Egyesület 5900 Orosház, Justh Zsigmond utc 21. tel.: e-mil: bokros.egmil.com Az Egyesület célj. szociálisn rászoruló személyek, különösen nők, sszonyok. hátrányos helyzetű sokgyermekes csládok támogtás Egészségügy A OECD és Furopen Observtory on Hclth Systems nd Policies es Mgyrországi egészségügyi országprofiljánk felmérése szerint történt némi előrelépés, 113

114 várhtó éleltrtm Mgrországon továbbr országbn de is jelentős A születéskor várhtó élettrtin közel között, zonbn még mindig nemek közötti különbség esetében esetében (72.3 öt évvel z uniós születéskor várhtó élettrtm csknem szemben számottevő eltérés muttkozik Mgyrországon év. szív- hlálozási okot férfik körében egyránt ben ezek összes hláleset 55%-) összes hláleset 45%- szív- és nők és nők 79.0 is lcsonybb. négy évvel. átlg ltt mint legtöbb tiniós és 75,7-re emelkedett Továbbr vn, mi 80,6 év. A évvel várhtó élettrtm tekintetében. évével). hét A rövidebb. mint mgyr férfik nők várhtó élettrtni tekintetében különböző társdlmi-gzdsági csoportok között nő (z ) hlálát. Mgyrországon (stndrdizált) rányszám leginkább ezen volt dohányzás és érrendszeri betegségek vlmint és és ben több több mint érrendszeri betegségek rák jelenti továbbr Férfi (z áltl volt z uniós mint kétszerese is fő betegségek okozták okozott hlálozások átlgnk.. elhízás mgsbb előfordulási gykoriságánk, vlmint állpotok mitti kórházi kezeléseket követő mgsbb hlálozási rányszámoknk tuljdoníthtó. várhtó éleurtm zon nők körében, kik végzettséget. több rendelkezők körében. állpotbn A mint 10 évvel A vn. mi z és z mg\rok lcsonybb. mint több mint egyik leglesonbb rány lig egészségi állpotúnk egészségi állpot kpcsán már ng obb különbség figelhető között is rendelkező ötödbc lrtozó nők mi z szereztek középfokú nem fele trtj úgy. hogy z EV-hn. A nők érzi meg: míg cslipán kb. fele csknem háromnegyede (72%). jövedelemmel rendelkező ötödhe trtozók nőknek egészségi állpotról. Az egészség foglm többféleképpen értelmezhető. Hgyományosn szoktk gondolni. ekként értelmezi szociális miniszter Az is 1974 es Mrc jelentésében. egészségügyi szolgálltásokhoz vló hozzáférés felsőfokú (egveteilli) végzettséggel (56%) 54%- jó egészségi mgátjó társdlmi-gzdsági csoportok legmgsbb jövedeleinniel leglcsonybb (52%) számolt be Jó betegség hiánár Llonde, egykori kndi egészségügi és Hzánkbn z egészségügyi lpellátás biztosítj. hogy beteg lkóhel én. illetve nnk közelében hosszú távú, személyes kpcsolton lpuló. folynilos egészségügyi ellátásbn részesül jön. nemétől. korától és betegsége természetétől Riggetlenül. Az egészségügyi lpellátás feldt: ellátás. z betegségek megelőzését és kori felismerését szolgáló, úgynevezett megelőző egyén egészségi állpotánk Íigyeeinmel kísérése. egészségügyi felvilágosítás. nevelése. egésiségíejlesztése. egészségtervezésének támogtás. iliet beteg gvógvkezelése. gondozás. szükség e Lktir oi j i1r báli polás. rehhi esetén lilciój. kár beteg otthonábn is. 114

115 beteg sikorvoshoz irányitás. Egészségügyi lpellátások: háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás. és fogorvosi lpellátás, vlmint háziorvos és védőnő áltl biztosított iskol- és ifjúság-egészségügyi ellátások Egészségügyi szkellátások járóbeteg-szkellátás. fogorvosi szkeflátás, vlmint fekvöbeteg-szkellátás Egyéb egészségügyi ellátások Szülészeti ellátás, Orvosi rehbilitáció, Betegszállítás Mozgó szkorvosi szolgált Békés Megyében járóbeteg-ellátási intézmények többnyire városokbn tlálhtók, megyén belül kórházzl is ellátott településeken rendelőintézet zzl integráltn rnűködk. A kisebb városokbn szkrendelések sok esetben z lpellátást nyújtó háziorvosokkl egy intézményben végzik gyógvitó tevékenységüket. Jelenleg z lábbi településeken területi egészségügyi központ tlálhtó: Békéscsb (Dr Réthv Pál Kórház és Rendelőintézet) Gul (Pándy Kálmán Megyei Kórház. békésesbi és gyuli kórházt 2016 elején Békés Megyei Központi Kórház néven egyesítették) Mezőhegyes (Pándy Kálmán Megyei Kórház Mezőhegyesi Részlege) Mezőkovácsház (szkrendelő. nppli kórház) Orosház (kórház és szkrendelő) Srkd (járóheteg-szkellátó központ) Szrvs (szkrendelő) Szeghlom (Pándy Kálmán Megyei Kórház Fekvő-és Járóbeteg Egysége) Áltlános helyzetkép betegségtípusonként 115

116 -- A KSH 201 népszámlálási dti lpján elmondhtó. hogy népesség hetegségeire, z életvitelt befolyásoló fogytékosságir dott önkéntes válszok lpján körvonlzódik megye lkosságánk egészségügyi állpot. Trtós betegségtől lkosság vlmivel több. mint 19 százlék szenved. közülük is nők egészsége túnhet gengébhnek. korosodássl betegségek is Jobbn előtérbe kerülnek. míg gyermekek közel százlék küzd trtós betegséggel. ddig legidösehhek százlék. Negyvenéves kor felett jelentkezik s, ámottevően z egészségromlás, itt már 80 év felettiek A 7 mintegy 47 megfelelő korú népesség több mint egytizede érintett. ezt követően pedig z ötvenévesek körében több mint kétszerese trtósn betegek részrány. A két utóbbi korcsoport között csknem 15 százlékpontos különbség. A betegséggel élők mintegy 35 százlék gondolt /L hogy elvesztett egészsége nem kdályozó tényező. Ezzel szemben 36 százlékuk mindennpi életét korlátozz hetegsé. 29 százlékuknk gondot okoz közlekedés. vlmint jelentős hányduknk tnulás és munkválllás lkosságánk mintegy 6 is. Békés mege százlék vllott mgát fogtékosnk. A 22.3 ezer fogytékosság tekintetében csknem m[nden öödik többszörösen sérült. A nemek között kiegyenlítettebb z rány, mint Fő közül trtós betegek esetében A ügvtékkl élő nők megfelelő nemű népességen belüli részrány lig mgsbb Férfi kénál. Legtöbben mozgássérültek. ők vnnk népességrányosn A legtöbben es európi lkossági egészségílmérés (El 1J2009) szerint lkosság minteg 60 százlék tudj úgy. hog\ króniktis betegségben szened. közel kéthrmd. Férfiknk több mint lle. IS éves és idősebb nőknek A háziorosok nyilvántrtási és lkossági felmérés szerint is Felnőtt népesség körében leggkoribb egészségi problém mgs vérn\onlás betegség, z embereknek minteg\ hrmdát érinti, kockázt z életkor növekedésével emelkedik. betegségtől. de 75 éves és idősebb populációbn már minden öt személy közül négy. nőket kissé gykrbbn. mint Férfikt.A betegség előfordulásánk évesek IS százlék szenved ettől mgs vérnyomás htározott társdlmi különbségeket mutt. z lcsony iskoli végzettségűeknek és náluk rossz nygi helyzetben lévőknek ngohb z eséle rr. hog betegség kilkul. Nyugt-Dunántúlon lkosságot kevésbé veszélyezteti vérnyomás, mint z Alföldön élőket A mgs A háziorvosok 2009-ben 260 ezer főt trtottk nyilván, kiknek vlh rosszindultú dgntos betegségük volt. A évesek korcsoportjábn már minden százdik ember érintett, ezt követően meredeken emelkedik prevlenei értéke. A középkorú női lkosság körében tunioros betegséggel regisztráltk rány mintegy 50 százlékkl mgsbb. mint hsonló korú férfinépessében. zonbn idősebb Férfik 12. rezis,terhen 65 ées korukt már betültöttek között Férfik érintettsége átlgosn 20 százlékkl hldj meg nőkét. A 75 éves és nőknek 8 százlék szerepel ezzel hewgségtípussl háziorvosi 116

117 ezen A háziorvosi nyilvántrtási dtok lpján minden tizedik hzi felnőtt lkos elikorbetegséghen szenved. A fitlbb nők között némileg több beteg, mint hsonló korú férfik soribn, de ez évesek koresoportjábn megfordul, és évesek között már férfik 37 százlékkl ngyobb mértékben érintettek, mint nők. Az ennél idősebbek körében z életkor emelkedésével csökken férfik fokozottbb érintettsége, de még legidősebb vizsgált korcsoportbn is 13 százlék mrd. Mgyrországon IS éves és Idősebb lkosság 6 százlék volt már élete során depressziós. és minden tízedik ember már átélt depresszióról vgy szorongásról számol be. Köztük négyből háromnk orvos is megállpított betegségét, mely z dtgyűjtést megelőző évben is okozott pnszokt. A férfik lényegesen ritkábbn számolnk be ilyen Fjt egészségproblémákról (4%), mint nők (11%). Idősebb életkorúk között mgsbb z érintettek rány, 65 évesek vgy idősebbek között eléri 7, illetve 15 százlékot. Békés Megyében vezető hláloknk számítnk keringési rendszer betegségei: tíz férfiból öt, tíz nőből ht emitt veszti életét. Ezt követik dgntos kórok, férfik 27 százlék, nők 22 százlék vlmilyen rák következtében hl Érdekes megvizsgálni kérdést koresoportokr bontv is: 65 év feletti férfik és nők körében szív- és érrendszeri megbetegedések okozt hlálozások dominálnk. A 25 és 64 év közötti korosztálybn viszont előtérbe kerülnek dgntos megbetegedések; és z úgynevezett kori hlálozásért férfik esetében már 34 százlékbn, nőknél már 48 százlékbn rák felelős. A vezető hláloknk számító keringési rendszer megbetegedései kpcsán fontos kiemelni: kilkulásuk kockázt és kirnenetelük befolyásolhtó elsődleges megelőzéssel. Megfelelő életvitelre és egészség-mgtrtásr vn szükség, zz. megfelelő táplálkozásr és dohányzás mellőz.ésére, fiziki ktivitásr, vlmint fel kell ismerni és kezelni kell mgs vérnyomást. A kori, vgyis 65 év ltti hlálozás okát nézve korcsoporton belül Férfik és nők esetében is első helyen állnk z iszkémiás szívbetegségek, ezt követik mgs vérnyomás és gyérbetegségek. mjd heveny szívizomelhlás részletezték. Nőket érintő egészségügyi problémák A nőket érintő bizonyos rákbetegségek, így méhnykrák, mellrák és vstgbélrák már kori stádiumbn felismerhetők. mennyiben megfelelő szűrési progrmok állnk rendelkezésre, növelve ezáltl túlélés esélyeit. Mgyrországon már működnek nemzeti szintű szűrési progrmok mellrák és méhnykrák vontkozásábn. A meglévő progrmok ellenére jelentős mértékű egyenlőtlenségek figyelhetők meg különböző térségekben és társdlmi-gzdsági csoportokbn szűrésekhez vló hozzáférés terén, mellrák és méhnykrák tekintetében pedig továbbr is viszonylg lcsonyk z 117

118 átszűrtségi rányok ös dtok szerint eélesoportb trtozó mgyr nők ( éves korosztály) kevesebb mint fele (47%) cselt át emlőszűrésen z előző két év során. A rnéhnyks,űrés esetében még lcsonsbb volt részvétel. Az elniúlé évtizedben 40% körüli szinten stgnált méhnykszűrésen rendszeresen részt vevő nők rány. mi leglcsonybb rány z EU-n belül. A nőket érirnö rákos megbetegedések mellett Mgyrországon messze legmgsbb tüdőrák milti hlálozás nők körében, mi dohányzók mgs rányát is tükrözi. Méhnykrák A méhnykrák megelőzésének leghtékonybb módj. h rákniegelőző állpotokt vgy rák legkorábbi stádiumát idejében és,reveszik és kezelik. A 0. stádiumhn felfedezett rnéhnykrák túlélési rány kezelés titán 100%! A inélinykrák szűrése szempontjából legiontosbb rendszeres. évente végzeét nőgyógyászti illetve citológii vizsgált! A méhn krák. illetve megelőző állpotok kori felismerésének legfontosbb eszköíe ti citológii izsgált (ezt nevezi z meriki irodlom Pp-tesztnek. mely kifejlesztőjének. George Nichols Ppnicolotink nevéből dódik). Európábn ezzel eg\ütt lklmzzák niéhnvk közvetlen. ngyítóvl történő vizsgáltát. 37 Úii. kolposzkópos vizsgáltot. A citolóii (Ppnicolou) vizsgált során sejtinintát vesznek méhnk tuszínéről. A mintát mikroszkóppt viz.sgálik. mely krtözések, g olldá és dgnt kimuttásár lklms. Méhnykrák szürés A megelőzés zért is bír kiemelt Fontossággl, mert sokáig semmilyen tünet nem jelzi jelenlétét. Így szűrést elhnygolók esetében gykrn csk kkor derül ki betegség. mikor z már ngyon előrehldott stádiumnbn vn. esetleg áttéteket is képzett. Ez pedig rontj nemcsk gyógyulás, de túlélés esélyeit is. A méhnykrák szűrésére irányuló vizsgáltok célj kettős. A méhnyksíűrés egyik lényege. hogy már kliniki tünetek előtt megtlálják. Felismerjék és kezeljék zokt rendellenességeket. melyek idővel rossuindultúvá válhtnk. -\ másik Fontos szerepe szűrésnek. hogy Felmérjék z egyén rizikófktorit. Bizonyos tényezők. elsősorbn HPV vel (huinmán ppillomn virussl) vló fertőzöttség ug\nis sokszorosár emelheti méhnvkrák kilkulásánk kockáztát. Ideális esetben évente jánlott elvégeztetni szú röv i usgá I to kt. 118

119 térítésmentes továbbképzési Humn Ppillom Vírus A humán ppillornvírus (I IPV) egy DNS-víruscsoport, mely bőrön és nyálkhártyákon okoz elváltozásokt. Már több mint 170 különböző humán ppillomvírus típust zonosítottk. A HPV igen gykrn előforduló vírus. Az egész világot tekintve, I-IPV z egyik legelterjedtebb szexuális úton terjedő vírus. A FIPV fertőzések legngyobb része nem okoz tüneteket, és mgától elmúlik. zonbn néhány lfj rákmegelőző állpotot okoz. Ez rákmegelőző állpot növeli z esélyét méhnyk, szeméremjkk, hüvcly rákos megbetegedésének kilkulását. Ezért ngyon fontos szűrővizsgálton vló részvétel ill. megelőző védőoltás. Békés Megyében, cskúgy. mint z országbn HPV elleni védőoltás ingyenesen érhető cl 12 éves leánygyerrnekek részére (néhány település biztosítj védőoltást fiúgyermekek részére megyében is). A védőoltásról, mely HPV 9 olyn lfj ellen nyújt védelmet, mely rákmegelőző állpotot okoz, szülők gyermekük hetedik osztályos korábn kpnk tájékozttást és nyolcdik osztálybn szeptember 15-ig kell nyiltkozni rról, hogy kívánják-e bedtni gyermekeiknek. A védőoltás bedás titán fél évvel történik egy ismétlő oltás. Védőnői méhnykszíírés Az Országos Tisztifőorvosi Hivtl közreműködésével, európi uniós forrásból lezárult lámop-6.i.3.a-13/1-20l3-000l zonosító-jelű projekt, melynek címe: Pilot jellegű szíirőprogrmok (védőnői rnéhnykszűrési illetve vstgbélszűrési progrmok) kiterjesztésének támogtás. A projekt hosszú távú eélkitíízése volt védőnői méhnykszűrés is járuljon hozzá méhnykrákból eredő hlálozás jelenleg kedvezőtlen folymtánk megállításához. Sjnáltos módon, Mgyrországon évente mintegy 400 nő hl meg méhnyk rák következtében. védőnők htékonyn vegyenek részt körzetükben szervezett méhnykszűrés szervezésében lklmsk legyenek önállón rnéhnykszűrést végezni. bekpesolódv ezzel szervezett méhnykszűrés folymtáb, és jvítv körzetükben lkó célcsoport tgji számár méhnykszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét. A védőnők önkéntes jelentkezéssel három féle - - lehetőség közül válszthttk I. Az elméleti továbbképzés szűrendők tájékozttásábn, lkosság meggyőzésében dott segítséget védőnőknek 2. Az elméleti és gykorlti képzésen részt vett, kiképzett védőnők méhnykszűrési tevékenységet végezésére kptk tnúsítványt 19

120 3. A képzett védőnők bevonás szúrós végzéséhe.a védőnői méhnvkszűréshez projekt infl struktúr biztosításávl járult hozzá. A terüled védőnői ellátásról szóló 49/2004(V.2 I.) ESzCsM rendelel (3. d) pontj) október t-jótól htályos módosításávl népegészségü célú méhnykszűrést z lpfeldtok közé sorolták. A védönői niéhnykszűrés tntárg)ként bekerült védőnö hllgtók képzásébe. Így 2014/201 5-Os tnévtől felvételt nyert védőnő hllgtó már úgy végzi el z egyetemet. hogy képes és lklms mélinykszürés végzésére is. Ezáltl tovább bővül védőnők cslád- és nővédelmi tevékenysége. Fontos szerepet hetöltve nők egészségének megőrzésében. Békés Megyében Gerendáson. Bucsán. Kétsopronhn. Köröstresán, Mgyrhánhegyesen. Mezőhegyesen. Ngybánhegyesen, íuekgerendáson, Úkígyóson. Végegyházán. Gyulváribn. Tókornlóson. Kszperen. Mezőgyánhn. Geszten és Srkdon dolgoznk védőnők méhnykszúrésre megfelelő müködési engedéllyel. A védőnók területileg illetékes lkossági listát Népegészségügyi Főosztál\ közreműködésével megkpták. és z érintett női lkosokt meghíó levélben értesítették szúrés lehetőségéről. A területi védőnő helyi módján keresztül, plkátok elhelyezésével és személyes megkereséssel szólított meg éves nőket. A kezdeményezést z érintett lkos5ág is kedvezően fogdui.avédőnők heszániolói szerint személyes kpesoltikkl sikerült olyn nőket ineggyőzniük szürés fontosságáról. kik kár é1izedek ót nem jártk nőgyógástnál szűrés céljából. Láthtó. hogy Békés Megyében igen kevés településen dolgozik olyn védőnő. ki rendelkezik olyn működési engedéllyel, mely Feljogosítj méhnykszűrés végzésre. Összességében elmondhtó, hogy minden településen Fontos lenne olyn védőnő fogllkozttás. ki megfelelő finnszírozás és infrstrukturális felszerelés mellett tudj ezt tevékenységet végezni. Ngyon Fontos lenne emellett nőgyógyászti területen dolgozó szkemberek és társszkmák képviselői számár olyn szkmközi egyezteések életre hívás, hol méhnykszúrést végző szkemberek egyeztetni tudnk kompetencihtárikról és méhnyksz(írés Fontosságáról és nnk z elfogdásáról. hogy védőnők méhnykszüréshe vló bevonás településen élő nők egyértelmű érdekeit szolgálj és életet menthet. Korszülés Fontos szót ejtenünk nök nőgyógyászti megbetegedése kpcsán korszülésről Is. mely Békés Megyében 8-10 százlék körül mozog. A korszülések hátterében több tényező is állht. ilyen például kezeleélen tégászti problémák. z elhnygolt nőgyógyászti fertőzések és terhességi dihétesz, Mindezek kpcsán is kiemelten fontos szerepük vn védőnőknek. kik z egészségre és z önfelelősségre is tníthtják 120

121 gyermekeket védőnői szolgált keretein belül. Védőnői centrum ill. védőnői vizsgálti helyszínek látogtás már fitl korbn dht egy olyn megerősítést leánygyermekeknek, mi későbbiek folymán bbn nyújtht segítséget, hogy bátrn keressék fel védőnőt, ki nőgyógyászti problém kpcsán megfelelő segítség felé irányítj őket. Ugynkkor elmondhtó, hogy zok védőnők, ki sját településen méhnykszűrést végeznek, lehetőséget tudnk dni rr, hogy helyi iskolákból egészségvédelmi és prevenciós jelleggel át tudjnk menni gyerekek vizsgálti helységbe és ott meg tudnk ismerkedni szóbn nőgyógyászti vizsgált folymtávl, kérdéseket tudnk feltenni, félelmeikről tudnk beszélni biztonságos közegben, tét nélkül. A védőnőkkel kpcsoltosn meglévő bizlmi kpcsolt grnci lehet rr. hogy vizsgáltokon későbbiekben részt vesznek és védőnővel történő beszélgetés során egészségnevelés is zjlik. Tudtos gyermekválllás Békés Megyében körülbelül 20 százlékos tudtos gyermekválllás. Minden gyermek születése rendkívül Fontos, zonbn törekednünk kellene rr, hogy e z rányszám lényegesen mgsbb legyen. Ebben is ngyon fontos szerepe lehet védőnői szolgáltnk preveneiós. egészségtudtos szemlélet és ttitűd kilkítás mentén. Emlődgnt Mgyrországon évente körülbelül új emlőrákos beteget Fedeznek Fel, és ngyjából 2000 nő hl bele betegségbe. Az emlőrák ezzel mgyr nők leggykrbbn előforduló dgnt. Összehsonlításul: méhnykrákbn évente ngyjából I 100-n betegszenek meg és nő hl meg emitt. Az emlőrák év között leggykoribb, de m már fitlbb nőket is egyre gykrbbn érinti. A mgyr női népesség átlgos emlőrák-koekázt 8-10 százlék körül vn, mi zt jelenti, hogy élete során minden nőnél lkul ki betegség. Az örökletes emlőráknál - csládi hlmozódás. BRCA I vgy BRCA2 génmutáeiók - ennél ngyobb megbetegedés esélye. A két gén mutáeiói átlgosn kilencszeresére emelik z emlőrák kilkulásánk várhtó esélyeit. 100 megbetegedésből Mgyrországon áltlábn 5 esetben Fordul elő örökletes megbetegedés. Az emlőrák kezelése áltlábn nnál htékonybb, minél korábbn ismerik fel dgntot. A kori emlőrákok esetén ngyjából 80%-os 5-éves túlélés biztosíthtó, betegség ilyenkor tehát már ngyrészt meggyógyíthtó. A késői stádiumú, áttétes emlőrákok esetében ez z rány mindössze 15% körüli. Ez sem kevés zonbn, hiszen z érintettek egy része - korábbi évtizedekkel ellentétben - m már sokszor hosszú ideig, jó életminőségben élhet együtt betegséggel. 121

122 Emlősziirés Hzánkbn z 51/1997. (XII. 18.)..A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és Kori felismerését szolgáló egészségügyi szolgálttásokról és szűrővizsgáltok igzolásáról szóló népjóléti miniszteri rendelet Jnuár I. ót tette lehetővé kétévenkénti, térítésmentes mmmográfiás szűrést minden éves biztosított nő számár. A Szervezett lkossági emlőszűrés keretében év közötti nők kétévente kerülnek behivásr minmográriás sűrésre. Minden év közötti nő kétévente egyszer személyes. nevére címzett meghívólevél útján meghívást kp mmmográ[iás szűrővizsgáltr. A meghívólevélben szűrés szervezői pontosn értesítik rról. hogy ho/ mikor számítnk meghívott megjelenésére. Komplex népegészségügyi sűrővizsgáltok Az EFOP-l.8.I-VLKOP-l l zonosítószámú..komplex népegészségügyi szürések című kiemelt projekt kedvezménvezettje Nemzeti Népegészségügyi Központ volt. A projekt átfogó. bosszú távú célj népegészségügyi progrmok htékon ságánk növelése melleu z. hogy csökkentse siürővizsgáltokkl megelózhető hlálozások kockáztát és ennek tenclenciánk kedvezőtlen irányát iriegváltoztss. Közvetlen cölkitűzés lkosság egészségtudtosságánk fejlesztése. beleértve szúrővizsgáltokon vló részvételi hjlndóságot. vlmint szűrővizsgálti rendszer felülvizsgáltát és nnk korszerüsítését. A kiemelt projekt több szkmi pillérre épül, melyek projekt keretében kitűzött célok megvlósításár irányulnk. A Vstghélszűrési pillér z országos vstghélszűrés gykorlti bevezetését támogtj eljárásrendek. minőségbiztosítási kézikönyvek elkészítése. vstghélszűrés gykorlti megvlósítás és tpsztltok értékelése mentén. A pillér keretében országosn R éves korosztályb trtozó nő és férfi kétlépcsős vstgbélszűrése vlósul meg. A szűrésnem várhtón től szűrési keretrendszer részeként heépül folymtos népegészségügyi szűrések közé. A Képzési és pilotszervezési pillér háziorvosi prxisok. mmmográht sszisztcnsek és emésztőszervi endoszkópos sszisztensek számár fejleszt Ki tnnygokt nprkész tudás-és információszerzés érdekében e-lerning ésjelenléti kép7ések keretében. A pillér egyik Fő eélkitüzése, hogy 2019 folymán vlmennyi. méhnykszúrés iránt elkötelezett védőnő számár továhhképzés biztosítás révén szkemberek lklmssá váljnk önállón méhnykszűrést végezni. hekpcsolódv szervezett méhnykszűrés folymtáb. A pillér munkájánk eredménye 7000 Fő képzésbe vonás és 6000 fő részére képzés elvégzéséről sikeres igzolás kiállítás. A Rendszeríejksztési pillér szkmi. szervezeti és finnszírozási kérdések kpcsán kíván jvsltokkl élni szervezett népegészségügyi szűrésck bevezetése érdekében. 122

123 mely keretében szkmi irányelvek és jvsltesomgok kerülnek kidolgozásr vstgbélszűrés, méhnyk- és I IPV szűrés, vlmint mmmográfi és opportunisztikus szűrések területén. Fenti pillérek támogtásár irányul Beszerzési, El és kommunikációs pillér tevékenysége, mely során fenti célok támogtásár fejlesztett informtiki rendszerek kidolgozásár és bevezetésére kerül sor, vlmint megvlósult tevékenységek kommunikációj vlósul meg minél szélesebb körben projektben végzett tevékenységek szkmi és lkossági célcsoportokkl történő megismertetése érdekében. Ugyncsk projekt konkrét feldt népegészségügyi szempontból kiemelt Fontosságú, működő vgy országos lklmzásr esélyes szűrővizsgáltokról - htásosság vizsgáltot, pilot progrmot és átfogó, egészséggzdsági vizsgáltot, jvsltot is trtlmzó - szkmi döntések támogtás. vlmint pilot melnóm- és szájüregi szűrés megvlósítás, szűrésekkel kpcsolos szkmi kritériumok lklmzhtóság és országosn egységes kivitelezésének biztosítás. Láthtó, hogy számtln országos progrm vlósult meg z utóbbi időben, mely rr hivtott. hogy betegségeket kori, még tüneteket nem okozó állpotábn fedezze fel, ezzel növelve gyógyulás esélyeit. Szociális szolgálttások és lkáshelyzet A szociális intézményrendszer helyzetét lehet legkevésbé megítélni megyei átlgok lpján, mivel z ellátássl szemben támsztott követelményeket ngymértékben meghtározzák megye társdlmi sjátossági. illetve nnk megyén belüli különbségei. A szociális problémák sűrűsödési pontji egyértelműen megye leghátrányosbb helyzetben lévő kistérségei és települései (Srkdi, Mezőkováesházi kistérség), Illetve zok tnyi térségek, hol ngy számbn élnek idősek, Illetve olyn szociálisn veszélyeztetett csládok, melyek zért lknk tnyán, mert Városi megélhetést nem tudják finnszírozni. Fontos sjátosság z Is megyének. hogy z országos átlgnál jóvl gykoribb különböző devineiák meelenése (lkoholizmus, öngyilkosság), Illetve feltételezhető pszichiátrii betegségek ngy szám is. Ezek megelőzése, htásink kezelése lpvetően szociális intézményrendszer komplex feldt. Az intézményellátottság muttóink megyei átlg összességében egy-egy ellátástípusbn nem mrd cl z országos muttóktól, ez zonbn nem jelenti feltétlenül zt, hogy kihívásoknk megfelelő színvonlú és struktúrájú lenne. Az elmúlt években jelentős fejlődés tpsztlhtó, mely egyrészt kistérségi együttműködéseken, másrészt szociális szfér szereplőinek egymás közti, vlmint civil szférávl vló együuműködésén lpul. Az idős emberek. Így z időskorú nők ellátását biztosító intézményes szolgálttások közül legszélesebb körben igénybe vehető Békés megyében is házi segítségnyújtás. A megye lig öt településén (Ecsegflv, Gerendás, Krdoskút, Kertészsziget. Kétegyház) nem nyújtottk ben ilyen szolgálttást és települések kéthrmdábn e szolgált már 123

124 jelzőrendszerrel felszerelve vehető igénybe. Az időskorúk nppli intézménye tizenht településen nem tlálhtó. melyek többnyire legkisebbek. A kistérségertként rendelkezésre álló férőhelyek ezer, htvn éven felüli lkosr vetített rán zonbn lényeges megyén belüli eltéréseket tkr. A legrosszbb muttójú szeghlmi kistérségben 30 ltti. kistérségek többségében körüli. srkdi ás szrvsi kistérséghen zonbn 57 fölötti férőhely érhető cl. A fog\tékkl éiők nppli cilálás inege minden kistérségében. de lényeges belső ránytlnságokt trtlmzv érhető cl. A városok közül Srkd. Szeghlom. Újkígyós. Csorvás. Füzesgyrmt, Mezőhegyes. Bttony. Medgyesegyház ás Tótkomlós nem nyújt ilyen szolgálttást. mit nem ellensúlyoz. hogy községek közül Kétegyházán. Keverniesen. Kondoroson. Körösngvhrsánybn. Lökösházán, Mgyrhánhegyesen ás Ngvhánhegyesen igénybe lehet venni ilet. Pszichiátrii betegek nppli intézniéne megye ht városábn ás Mgrhánhegyesen tlálhtó. kistérségek közül szrvsibn ás srkdihn nem nyújtnk ilyen szigálttást. Szenvedélvbetegek ás hjléktlnok nppli ellátás pedig Békésen. Békéscshán. Gyulán. illetve z előbbi még Szrvson. z utóbbi Orosházán működik. Trtós hentlkásos ás átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Füzesgyrnit kivételével további tizenkettő nyújtj ezt többgenerációs csládok megszűnése ót egyre fontossá váló szociális megye minden városábn tlálhtó. sőt szolgálttást. ngyobb községek közül Az elmúlt években jelentősen növekedett csládsegítő szolgáltok ás z ellátott települések szám ben 38 szolgált 47 települést látott cl 2010-ben településen nyújtott szolgálttást. gvis biztositott segítségnek ez is 51 szolgált 68 legkisebb községeket leszámítv mindenhol formáj. A gyermekjóléti szolgáltok számánk nö vekedésc még dinmikusbb volt ben már 57 szolgált látt cl megye rászoruló lkosit. A gyermekek ás csládok kiemelt támogtás érdekében zonbn 2016-tól átstrukturálódott z eddigi lpszolgálttási rendszer ás integrált szervezeti egységek gondoskodnk csládsegités ás gyermek jóléti szolgálttások együttes biztosításáról. Két intézményi form jött létre: cslád- és gyermek jóléti szolgált. vlmint cslád- és gyermek jóléti központ. A germekjóléti szolgálttás feldt gyermek új veszélyeztetettségének megelőzése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. A cslád- és yerrnckjóléti szolgáltot minden települési önkormányztnk kötelezően biztosítni kell szociális, nicntálhigiénés problémákkl küzdő gv egyéb krízishelvzet megoldásához segítséget igénylő gyermekek. egxének, csládok számár. A esládsegités keretében biztosítni kell: szociális. életvezetési. mentálhigiénés tnácsdást. veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetésél kózössegfejieszto. egyem, csoportos terpiás progrmokt ás szolglttsokt. csládgondozást. gyermekjóléti szolgálttás germek érdekeit védő speciális szolgálttás. mely 124 A

125 szociális munk módszereinek és eszközeinek felhsználásávl szolgálj gyermek testi és lelki egészségének, csládbn történő nevelkedésének elősegítését, gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, kilkult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve csládjából kiemelt gyermek visszhelyezését. A cslád- és gyermekjóléti központ egy dott járás területén működik és gyermekvédelmi gondoskodás keretébe trtozó htósági intézkedések trtoznk feldtkörébe. Továbbá járás cslád- és gyermekjóléti szolgáltink szkmi munkáját támogtj és gyermekek védelmére irányuló tevékenységek ellátásár egyéni és csoportos speciális szolgálttásokt, progrmokt szervez. A gyermek veszélyeztetettségél, illetve cslád, személy krízishelyzetét észlelő rendszer működik települési és járási szinten is, melynek része es 0-24 órábn, ingyenesen hívhtó gyermekvédő hívószám. Lkásépítések, lksű rűség Az 2000-es évtized első felében éves átlgbn Békés megyében 650 lkás épült, miközben évi lkásállomány 165 ezerre volt lehető között éves átlgbn még mindig közel 600 lkást veltek hsználtb megyében. miközben lkásállomány ezerre növekedett ben 1734 lkássl nőtt z állomány, 2017-re pedig újbb kétszázzl növekedett lkások szám. Ezeknek z ingtlnok 97 százlék mgántuljdonbn állt, mrdék három százlékon z önkormányztok és válllkozások osztoztk. Lkhtási szegénység A problém körüljárás során szót kell ejtenünk hzi lkhtási helyzetről is, mely jelenleg minőségi és megfizethetőségi problémákkl is küzd. Az ingtlnárk és z ingtln bérbedási árk soh nem tpsztlt mgsságokbn vnnk és ez nem kizárólg Budpesten és vonzáskörzetében megfigyelhető jelenség. Békés Megye több településén is mgs ingtln árkról és mgs bérbedási árkról beszélhetünk. Ez jelenség is hozzájárul hhoz, hogy fitlok számtln esetben élnek együtt szüleikkel vgy szívességi lkáshsználóként lknk rokonik ingtlnábn. Ez ngy mértékben befolyásolj csládtervezést is, elsősorbn kitolv gyermekválllási életkort. A kiszolgálttotl, mgs pici áron elérhető mgánbérleti szektorhoz Békés Megyében is rendkívül lcsony mértékű önkormányzti bérlkás-szám párosul, mely szinte elérhetetlen több éves várólisták mitt. A KSH felmérése lpján országosn lkott ingtlnok közel 10%- komfort nélküli vgy félkomfortos. Mindemellett lkhtási költségek növekvő terhei sújtják csládokt, országos felmérés szerint minden hrmdik csládnk nehézséget okoz ennek finnszírozás. A leszkdó rétegek körében nem ritk zjogcím nélküli lkáshsznált, npról npr élés. 125

126 A s lkhtási Jelentés egyik legfontosbb megállpítás is z. hogy Nigirországon méh ül lkhtási problém. Ajelentés szerint 1.5 millión élnek olyn lkásbn, melyekkel súlyos lkásminőségi problémák vnnk: z ilyen zsúfolt, nedves. lcsony komfortfokoztú lkásokbn élő embereknek legtöbb esetben nincs pénzük felújítni lkásukt. A Ilbitt for I lumnity s tnulmány szerint egyre többen költöznek vrosokbn sokszor megfizethetetlen ingtln és bérleti díjk mitt zártkerti ingtlnokh vgy külterületi lkott helyekre. például tnyás térségekbe. Ugnkkor rossz lkáskörülmények között régót itt élő lkosság mellé sok lcsony státuszű űj lkó is beköltöi.ik. A kültcrületi népesség 200 -es népszámlálás dti szerinti ezer Főről 2011-re eier töre emelkedett (KSH 2014). A településmgiól távolbbi külterületekre költözők egészen biztos, hogy rosszbb lkáskörülmények közé kerülnek (Timár 2016, Vigvári 20! 5). A külterületeken élés sok szempontból nehézséget Jelent: Jellemző z infrstrukturális ellátottság korlátozottság. Békés megyében egy teljes körúnek mondhtó 2013-s felmérés lpján vezetékes vízzel tnyák 35,8%- rendelkezett,). Romló ellátottság jellemző például tnygondnoki szolgáltbn vgy tömegközlekedéshen, mi lkhtási szegénységet is növeli. A külterületek lkosságánk Jelentős része rádásul koránál Fogv is sérülékeny: Békés meg éhen In\ák ötöde csk idóskorúkhól álló háztrtás Dudás. Bodnár 201 6). (Ng. A lkhtási problém számtln nőt és gyermekét veszélyeztetheti. csládok kerülhetnek olyn krízishel\ zethe. melynek következtében cl kell ligniuk lkóingtlnuki vgy bérlemén üket. Sok esetben természetes támszrendszer (cslád, rokonok, brátok) hián\ábn szociális ellátórendszer nyújtht segítséget csládok átmeneti otthon unyotthon formáiáhn. Békés Megyében zonbn ngyon kevés Csládok Átmeneti Otthon ill. Anotthon vn. Békéscsbán A Békéscsbi Csládsegítő és Gyermekjóléti Központ, Zsdányhn Református Egyházközösség és Orosházán z Ökomenikus Segélyszervezet trt Fenn Csládok Átmeneti Otthonát összesen 120 Féröhelyet biztosítv krízisbe Jutott csládok számár. Ez szám ngyon lcsony térség szociális problémáit tekintve. vg J vs l 10k Önkormányzti tuljdonbn lévő bérlkások építése szintű összehngolt. bérlkás progrm Albérlet támogtás biztosítás egyedi kérelem és e[bírálás lpján Csládok Átmeneti Otthon zámánk itéc. kár ellátási zcrződés keretén belül civil. egyházi szervezetek bevonásávl Megei eységes 126 bö

127 A Nőket érintő kpcsolti erőszk A nők elleni erőszk nemi lpú megkülönböztetés szélsőséges formájánk tekinthető. A nők elleni erőszk ltt zokt bűncselekményeket szokás érteni, melyek áldozti között ránytlnul ngy számbn vnnk nők (p1.: szexuális/nemi bántlmzás és erőszk, esládon belüli erőszk, nőkereskedelem). Pontos sttisztikák nem állnk rendelkezésére problém mértékét illetően, ugynis hivtlos büntetőjogi dtok csk bejelentett eseteket trtlmzzák, felmérések ugynkkor zt bizonyítják. hogy problém sokkl súlyosbb. Az Isztnbuli Egyezmény meghtározás szerint kpcsolti erőszk fiziki, szexuális, pszichológii vgy gzdsági erőszk mindzon eselekményeit jelenti, melyek esládon vgy háztrtási egységen belül, Vgy volt vgy jelenlegi házstársk vgy prtnerek között történnek. mggetlenül ttól, hogy z elkövető z áldozttl zonos helyen él vgy élt-e. Amikor bántlmzásról beszélünk, először mindenkinek z jut eszébe, hogy Vlki ver egy másik embert, gresszív eselekmények sorozt történik. Bántlmzásról beszélünk kkor is, mikor vlkit folymtosn sértegetnek. fenyegetnek zzl. hogy megverik, vgy elhgyják. l3ántlrnzás z is, mikor vlkit eltittnk kedvenc tevékenységétől, munkájától vgy ttól. hogy brátivl, brátnőivel kpcsoltot trtson. Bántlmzás z is, mikor vlkit gyerekével zsrolnk. Bántlmzás, mikor vlkit Folymtosn hibázttnk, vgy teljes kontroll ltt trtnk - megnézik kinek. mikor telefonált, meg kell dni z elektronikus levelezésének, illetve közösségi oldlánk jelszvát. hogy minden mozzntát követhessék. A kpesolti erőszk elszenvedői jellemzően nők és bántlmzás komoly htássl vn bántlmzó kpcsoltbn szülők gyermekeire is. A nők elleni erőszkos cselekményeket jelentős látencijellenizi: sok eset soh nem kerül htóságok látókörébe. 23. tábl - párkpcsolti erőszk sértettjeinek szám, rány és bűncselekmények szerinti megoszlás nemenként, 2011 Bűneselekmén. Sértettek bűncselekmények szerinti Sertettek szni. ío Sertettek rny. % y megoszls, % nők férfik nők férfik nők Férfik Emberölés ,6 35,4 1,1 5,9 Testi sértés 1340 I 65 89,0 I I 0 46,5 57, I Kényszerítés 12 I 92,3 7,7 0,4 0,3 127

128 - I I tábl I3üneselekrnén személyi szbdság - A párkpcsolti erőszk sérteltjeinek szám, rány és bűncselekmények Sertetteksi.m. szerinti megoszlás nemenként 2011 Fő - Sertettek rány. % Sértettek bűncselekmények szerinti megoszlás. nők Férfik nők férfik nők Férfik ,0 2,0 5,! megsértése Zkltás , ,8 Becsületsértés (tettleges) Kiskorú veszelyeztetese Erőszkos kozosu les Szemérem elleni eroszk Grázdság I I 9O9. I , ,9 421 Önhiráskod-ás 23 Vgyon elleni 27 oo Összesen ,1 I , ,9 9,1 100,0 I I I I [ o;vá: hup:vannit kxíi.i;zt!sznzlpte letunk. html A tábláztból is egyértelműen látszik. hogy nők sérelmére elkövetett erőszkos bűncselekmények szám tízszer nnyi. mint férfik sérelmére elkövetett erőszkos bűncselekmények szám. Békés Megyében Békés Megei Kormányhivtl 1-ltósági Főosztályánk Igzságügyi Osztály látj cl z áldoztsegilői leldtokt. A kpcsolti erószk áldozt rendörségi Feljelentés során igzolást kpnk áldoztiságtik igzolásár, mellyel zonnli pénzügyi segélyért ás állmi kárenyhítéshez szolgálttól, mely óriási segítséget Jelenthet egy bántlmzó kpcsolthól menekülő nő számár. segítséget is kérhetnek Is folymodhtnk. Ezen túl Jogi ás pszichológii Békés Megyében Orosházán tlálhtó z Ökomenikus Segélyszervezet Biztos Pont Regionális Krízisrnhulnciáj kpcsolti erőszk áldoztink. zok csládtink. Iletye velük kpcsoltb kerülő szkcmherekrtck n)újt segítséget Dé-;\líöld régióbn (Bács-Kiskun. Békés és Csongrád megye). A krízismhulnci eélkitűzése. hogy 128

129 z érintettek minél előbb tájékozttást és segítséget kphssnk. Ngy hngsúlyt fektetnek megelőzésre. problémák kori kezelésére. Feldtuk kpcsolti erőszk elleni küzdelemben részt vevő intézmények közötti együttműködés elősegítése is. mivel társszkmák közötti együttműködés htékonybbá tudj tenni kpesolti erőszk elleni küzdelmet. Bár jelen összefogllób nem került be z kuttási nyg, mellyel szándékunkbn állt Békés Megye öt településén felmérni nők helyzetét, áltluk megnevezett problémáikt, mégis elmondhtó, hogy mintegy 100 megkérdezett nő közül 42 fő beszélt z őt ért kpcsolti erőszkról és bántlmzásokról. A kuttás nem reprezenttív, de egy későbbi kuttás szükségességét veti fel megkérdezettek körében megjelenő mgs szám. A kpcsolti erőszk mellett szót kell ejtenünk egy hihetetlenül mgs láteneiávl bíró jelenségről, z emberkereskedelemről, mely egyre ngyobb problémát jelent nnk ellenére. hogy hivtlos sttisztikák szerint szinte lig néhány esetről beszélhetünk. Emberkereskedelem, prostitúciós célú kizsákmányolás Hzánkt vizsgálv megállpíthtjuk, hogy nőkkel és lányokkl szexuális és prostitúciós célú kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem kpcsán kibocsátó és trnzit ország. Az Furostt 2013-bn publikált z európi emberkereskedelemmel kpcsoltbn összegyűjtött dtokt. Ennek lpján kizsákmányolás formái jellemzően szexuális célztúk. Az is egyértelmű z európi dtok lpján. hogy kizsákmányolás formái genderspecifikusk: szexuális kizsákmányolást jellemzően nők és lányok (96 százlék), sérelmére vlósítják meg. Mgyrországon egyre gykoribb szexuális célú kizsákmányolás. Számos ember válik emberkereskedők áldoztává, némelyeket z ország területén belül zsákmányolnk ki, másokt külföldre szállítnk, illetve sokn Európ jóléti állmib migrálnk. hol toborzóik. illetve fogv trtóik hsználják ki őket. A 2010 utáni időszk megfigyelése zt muttj. hogy hzánk leginkább kiboesájtó ország, vlmint belső emberkereskedelem okozz legngyobb problémát. A szexuális célú kizsákmányolás elterjedt jelenség Mgyrországon. rendkívül összetett problémként. Ajelenleg rendelkezésre álló bűnügyi sttisztikák és jelenség kezelésében érintett szervezetek tpsztlti lpján nyilvánvló, hogy Mgyrország egyes területei bűnügyileg nem egyformán fertőzöttek z emberkereskedelem vlmennyi formáj tekintetében. Az lcsony gzdsági ktivitást muttó megyékben sokkl ngyobb z áldozttá válás rány és esélye, ttól figgetlenül. hogy Mgyrországon vgy külföldön válik áldozttá vlki. A htáron átnyúló emberkereskedelem tekintetében mgyr áldoztok elsősorbn Európ zon országibn jelennek meg. hol dott fizetőképes kereslet, vlmint 129

130 - célország jogszbályi környezete jobbn kihsználhtó, illetve melyek meghtározott gzdsági szektorok szempontjából legális munkválllók körében is ngyobb érdeklődést élveznek. A nyelvet nem beszélő. megfelelő trtlékokkl nem rendelkező csoportok legveszélyeztetettebbek szempontjából. htárokon átnúló emherkereskedelem A szexuális célú kizsákmányolás áldoztir jellemző. hogy nem rendelkeznek áldoznudttl. életkörülményeik mitt nem ismerik áldoztivá váltk és gykrn z nygi felemelkedés lehetőségét látják Fel. hogy eniberkereskedelem prostilúcióhn. Az emberkereskedelem 77 százlékábn szexuális célú kizsákmányolásról beszélünk, melynek 96 százlékábn nők érintettek. Az európi országokbn bár hivtlos sttisitiki dt erre vontkozón nincs mgyr nők. lányok ezrei végeznek prostitúeiós tevékenységet.a mályszegén ség. kilátástln élethelyzetek. egyes esetekben csládi minták együttes htás vezethet od. hogy egy nő prostituálttá válik vgy szexuális kizsákmányolás áldozt lesz. A kép természetesen ennél óvl árnyltbb. mégis elmondhtjuk. hogy nők ezrei válsztják ezt sját és csládjuk helyzetének jvítás érdekében. módszert Emberkereskedelem áltl potenciálisn veszélyeztetett társdlmi csoportok A legveszélyeztetcuchb társdlmi csoport g ermekvédelmi szkellátáshól. állmi ondoskodáshól kikerülő fitl lányok. A futttók gkrn jelennek meg körül. hol már ées lányokt nevelőszúlőknél nevelkedő gyermekek is z. intéziriények mgukhoz édesgetnck. A gyerinekotthonokbn. csládi táinszrends,er gyengesége vg\ teljes hiány mitt htván\ ozottn vnnk kitéve z áldozná válás veszély ének. Gykrn tlálkozhtunk enyhe fokbn értelmi sérült fitl nőkkel, kik ngyon könnyen hefolyásolhtók és könnyen rávehetők bármire néhánykedves szóért. egy kis odfigyelésért. A legjellemzőbb zonbn mégis z, hogy rom nők, fitl lányok válnk áldozttá ill. prostituálttá. A rom fitl lányok. nők esetében több tényezővel küzdeniük prostituálódásuk. emherkereskedelem áldozttá álásuk mitt. Egyrészt is meg kell romákt sújtó előítéletek. stigmtizáció, diszkrimináció ngymértékben megkdályozz nyílt és legális niunkerőpieon ló elhelyezkedésüket. A mgyr okttási rendszer rejtetten szegregáló mivolt lcsony iskoli végzettséget eredményezhet sok esetben rom nők esetében. Emellett zonbn rom nőknek esetenként meg kell küzdeniük rom közösségük kitszításávl. megbélyegző véleményével prostituálttá válás esetén. A nők kiszolgáittollsá A rnélyszegénség. különbségek, vlmint lehetőségek hiány. fejletlen és fejlett országok közötti nők mrginlizációj. mind ohti téne,ók melyek hozzájárulnk nők tömeges migráeiójához ás ezáltli kiszolgálltottságához

131 társdlmilg hátrányos, stigmtizálá köve tkezniények mitt is sokn kénysi.erülnek kültndre. Nyelveket nem beszélő, lcsony Iskoli végzettséggel és érdekérvényesítő képességgel rendelkező nők ezrei válnk prostituálttá itthon és külföldön. Az emberkereskedelemmel fogllkozóknk, kis erőfeszítéssel és Ügyes toborzási technikákkl mindig sikerül olyn nőket tlálni. kiket végül kizsákmányolnk és kiszolgálttott helyzetbe betonoznk. A szbd válsztás lpján, vgy vlmely kényszer (p1. gzdsági) htásár prostitúciós életformábn élőket zon túl, hogy kizsákmányolják z üzletszcrzök védelmükről gondoskodó prostitutorok. még társdlmi kiközösités és megvetés is sújtj. Éppen ezért rendkívül nehéi sibdulni ezen életform héklyójából. A társdlom íelelőssége bbn áll. hogy meghélyegzésen és stigmtizáción túl csökkenteni igyekezzen zokt kiszolgálttottságot előidéző társdlmi problémákt. melyek hozzájáruln prostitúció jelenségének erősödéséhez. F:mellett prevenció, figyelemfelkeltő kmpánvok. társdlmi érzékenyités. különböző okttó tevékenység áltl széles körben tegyen z előítéletek. megbélvegzés ellen. Az lábbi nőkre vontkozó áltlános szolgálttásokhoz kpcsolódó hiányok megfoglmzásr projekt különböző egyeztetései és dokumentumi lpján: lcsony iskoli végzettség. mobilitás hiány. kori gyermekválllás. népegészségügyi célú szűrőprogrmokon vló részvétel lcsony rány. tipikus Fogllkozttási formákhoz vló korlátozott hozzáférés. életviteli kompetenciák támogtásánk hiány. női szenvedélybetegség megjelenése. áldozttá válás kerültek nők gyermeknevelési kompetenciáink fejlesztése. élctvezetési progrmok szervezése Összefogllás A nők esélyegyenlősége érdekében számtln olyn progrm vlósult és vlósul meg hzánkbn, mely lehetőséget biztosít nők számár. z zonbn elengedhetetlen, hogy jövőben átfogó kuttás vlósuljon meg nők pontos helyzetét felmérő célll. Fontos megismernünk Békés Megyében élő nők helyzetét. mguk áltl meghtározott problémáit és szükségleteit. Ehhez szintén elengedhetetlen olyn szkmák közötti párbeszédek és szkmi értekezések életre hívás és rendszeres tlálkozás, melynek célj nők esélyegvenlőségének jvítás, problémáink feltérképezésc és megvlósuló progrmok monitoringozás és jvslttétel különböző jó gykorltok, pilot progrmok indításár. 131

132 Idősek A XXI. százd egyik legngyobb eredménének számít meghosszbbodás.a legngyobb kihívást hosszbbodó étettrtm mellett lkulás ngyihértékú ál termékenységi rán társdlmkbn fejlett is. Az fig meg. A szám lssú ez társdlmi születéskor várhtó élettrtm siker Jelenti egyben európi tendeneiákhoz hsonlón. Mgyrországon z egyre elhető társdlom szerkezetének torzulás. növekedésnek ráták egyszerű népességi reprodukció ltt mrdtk. melyek élettrtmml együttesen eredményezik korstruktúr csládpolitiki intézkedéseknek köszönhetően ellenére indult ugyn. ennek Folymtát. születési megnövekedett várhtó társdlom elöregedésének 24. Éáhl -Lkónépesség szám. életkorúk nrány Mgyrországon rány szerint ellögllt hely lkónépességből és 60 éves és Békés megyében. lmint megyék sorábn ( ) ennél mgsbb időskorúk Év Mgyrország Békés megye A Lkónépesség l.kónépcsségből Lkónépesség Lkónépességhől szám (fö) 60 év ás ennél szám (fő) 60 év ás ennél mgsbb mgsbb őlcikorúk rány élelkorúk rány (0) , ,0 2. JiÖ _ t7. Forrás: Békés jelenik meghldv eg\ ik JHR. KSLJ-WFPSZ megyében meg. Az z KSÍI-JST4R (0:u) l94 Ill társdlomszerke,ethen végbemenő torzulás idősek lkosságon belüli rán országos átlgot - 1 legelöregedőhh megéjeként definiálhtó. idöskorúk szám. megyei 166 Fő. z elmúlt közel még megyék között cl fogllt hely erőteljesebben negy ven évben 9.3%-ról 28%-r emelkedett. mellyel Mgvrors,ág Ezt jól szemlélteti mely 26-tl mgsbb z 100 országosnál. fitlkorúr utó és Ll 132

133 megyei 180 fős érték után fővárosivl fej fej mellett hldv második legngyobb (KSH-TSTAR óv). Ennek ellenére születéskor várhtó élettrtm nemek közötti igen ngy különbséget, vlmint leszkdást jelez nem csk z európi, hnem mgyrországi áltgtól is. Békés megyében 2017-ben Férfik 7134 év, nők 77,78 év élettrtmr számíthttk, ddig z országos átlg több mint egy évvel várhtón tovább él - férfiknál 72,4 óv, nőknél 78,99 év ugyn ez z dt. Az európi átlg már 2015-ben férfik esetében 77,9 év, nők esetében 83,3 év volt (KSI-1-STADAT). 27. ábr Békés megye társdlomszerkezetének változás z elmúlt négy évtizedben (1980. és évek) B kö *gy Ii ö ró fd Forrás: KSI-Í interktív koifóink felhsználásávl sját szerkesz/és Ahogyn z 27. ábrán láthtó, 1980-bn sem mondhtó ideálisnk pirrnisszerkezet. A Fekete vonlll körülhtárolt területen láthtó, hogy.rtkó-korszk, mjd Rtkó unokák kicsit visszfordították z előtte megjelent születés-szám visszesést. Azonbn év korfáj Jól muttj, mi Békés megyei társdlom helyzetét, hol láthtjuk, hogy Rtkó-korszk után folymtosn visszesett születésszám, s mi állpotok távolról sem hsonlítnk z ideálishoz. Ez már egy elöregedő (sőt elöregedett) társdlom szerkezetét muttj. A demográfii öregedést születések számánk visszesésén kívül gyorsítj elvándorlás is, hol KSI-I évi dti lpján Békés megyét z ország elvándorlást legngyobb mértékben elszenvedő három mcgyéje között tláljuk. belföldi belföldi Az idősek között is legdinmikusbbn növekvő korcsoport ngyon idősek (80 évesnél idősebbek) csoportj. Jelentős nemi különbségek vnnk várhtó átlgos 133

134 élettrtmbn. Jellemző z idösödés elnójesedése. mely zt eredményezi. hog) jóvl több z idős nő. mint z jdős férfi. A táblázt Jól tükrözi. hogy Békés megyében élö Idősek körében Is korcsoportonként növekszik nők rány. Míg év közötti korcsoportbn nők 54%-bn vnnk jelen. ddig 80 éves és idősebbek közölt ez z rány meghldj korcsoportok létszámánk kéthrmdát. 28. ábr Békés megye 59 év Feletti népességének korcsoportonkénti és nemek szerinti megoszlás és idősebb Év Év é -: őv Év Férfi Nő f-n,s: Te ÍR, KSJÍ-NEPSZ, A számdtok után nézzük meg. kit Is tekliitünk idő%iek? Az időskor foglomköre. definíciój különböző dimenziókbn eltérően értelmezhető. és fol\nllosn lkuló változtokbn jelenik meg. Az. hog) ki milen Idős. kifejezhető z életévek számávl (kronológii életkor). de biológii életkor ettől eltérő lehet. hiszen z ot egészségi állpot fflggvénve. Pszichológii életkorról beszélünk kkor. mikor zt nézzük. hogy ki milyen idősnek érzi sjá mgát. Szociológii életkor ltt zt értjük. hogy társdlom milyen idősnek trt vlkit.a WHO például éveseket öregedőknek éveseket öregeknek. 90 év lle[li embereket pedig ggoknk neezi. A sttisztikák, nemzetközi szervezewk definíciój nem egséges. korhtárként 60 vgy 65 évet lklmzz. Mg) rországon nugdrendszer szempontjából Jelenleg 62. életév hetökésétől számít idősödőnek ot ember. míg fogllkozttáspolitiki oldlról megközelítve már kár 45. életév elérésétől. A mgyr és nemzetközi kuttások zt bizonyították. hogy munkerő-pici öregedéssel szemben egy ettől elvontkozttott áltlános időskép is él társdlombn, mely ot 134

135 élettrtm növekedésével 70 év utánr tolj ki z időskor kezdetét. Ezzel pedig z.áltlános időskép WI-IO definíeiójához közelít. Csládi állpot Békés megye IS éves és Idősebb népességének csládi állpot szerinti összetétele ngyvonlkbri hsonló z orsiágoshoz. Sjátos zonbn. Hogy z ország megyéi közül Rékésben él rányibn legtöbb elvált és özvegy férfi. Házsságot nők fitlbb korbn kötnek. mint férfik. 201 l-ben évesek körében nők között szinte ugynnnyi %olt házs. mint hdon. míg férfiknál házsokhoz képest Jelentős nőtlenek túlsúly. A házsok rány Férfik esetében évesek. nőknél évesek körében volt legmgsbb. A 80 év feletti férfik mintegy 55 százlék házsságbn élt. míg gykoribb megözvegyülés mitt z ugynilyen idős nőknek megközelítőleg már csk II százlék. Iskolázottság Békés megye népességének képzettségi szintje megyei rngsorbn kedvezőtlen helyet fogllt cl évi népszámlálási dtok lpján. A leglább köiépiskolát végzettek rány 8.4. míg z diplomát szerzetteké 6.1 százlékponttl mrdt cl z országos átlgtól. Az életkor és z iskoli végzettség szoros összefüggést mutt. A jóléti állmok fejlődésének köszönhetően lehetőségek kiszélesedésével továbbtnulási siándék 5 növekedett re év közöttiek több mint 20 százlék vég/ett főiskolát Vgy egyetemet. ezzel szemben 70 éves és idősebbek kevesebb. mint 6 százlék. A nők továbbtnulásbn is kiszélesedő lehetőségét mut fitlok mgsbb iskolázottsági rány. A IX éves és idősebb leglább érettségizettek. illetve 25 éves és idősebb föiskoli vgy egyetemi oklevéllel rendelkezők női népességen belüli rány mindkét esetben meghldj férfiknál tpsztltt. Diplomás nőkről múlt százd elején csk elvétve [ehetett említést tenni. így 75 év Feletti korosztá[ynál éppen ezért fordított helyzet. Az egyetemi és főiskoli végzetlséggel rendelkező férfik rány mult mgsbb rányt. Gzdsági ktivitás A idősek fogllkozttásár mindig htássl vnnk z ktív korúkr vontkozó munkerő-pici lehetőségek is, hiszen H egy gzdságbn ngy munkerőigény, kkor z időseknek Is jobb esélyei vnnk rr, hogy nyugduk mellett dolgozznk. míg ellenkező esetben jövedelemszerzésnek ez z útjjelentősen heszúkül számukr. A gzdság elmúlt években tpsztlhtó növekedése új munkhelyek létrejöltén keresztül növelte fogllkozttottk számát, emellett emelkedett nyugdíjkorhtár is. 135

136 - (V 64 Míg 2011-ben 50-- korosztálbn 38.8 /o volt fogllkozttási rán). ddig 2017-ben 14.8%-ot emelkedve 53.6%-ot éri cl. Mindemellett vn még hová l cjlődnonk. hiszen Európi Unió idősödő (55 év) lkosságánk fogllkozttási rátáj 20! 7-ben 60.6% volt. s 28 lgország közül. csk hét ország vontkozó dtit sikerült felülniúlnunk (3. ábr) 29. ábr A, Európi Unió országink ktív népességén belül z év közötti korosztály fogllkozttási rány ss O M (V M M 0 (O 0 M M M M M (0 (Q (0 0 (0 tv C - J O 00 = O0 tv 003 C -JL1W r z 0 2o C l M (V M 00 : t2 Q 00 Q O t (V O (0 E <í0ct M» M (0 C 2 (D 3 M LtJ for,ú ; E(!RQSTA T wkui cl/pját, S(ljUt ZClkL.CttS Békés megye ncpességénel gzdsági ktivitás szerinti összetétele változtlnul kedvezőtlenebb z országosnál. de tendenciájábn jvulás muttkozik. Míg 2011-ben fogllkozttottk 36.2 százlékos népességen belüli rány minteg 3.5 siázlékponttl mrdt cl z országosn jellemző értéktől. ddig évi mikrocenzus dti lpján fogllkozttottk népességen belüli rán) z országosn jellemző 459% értéktől 1.9 százlékkl lemrdv elérte 44%-ot. A 60 évesek és idősebbek korosztályáhn értelemszerűen már z inktív keresők rán\ volt legmgsbb ben ez több mint 93 százlékot tett ki. mig gzdságilg ktivk n ugdíjkorhtár emelkedéséből dódón évi 2%-kl szemben 6 százlékot képviseltek. A 65 év tuetiiek körében minimális mértékben mutthtó ki jövedelemdó ízetéshen is köveihelő gzdsági ktivitás. mindez zt jelenti. hog szenior korú és idősebb. ngy munkválllói és szkmi tpsztlttl rendelkező emberek nem keresetek. Az id(idő munkválllók mnvállláss!, munkvégzéssel kpcsoltos esélyegvenlőtlenségét főként romló egészségi állpotból és képzettségbeli 136

137 - 100% hiányosságokból eredő problémákr vezetik Vissz munkdók, mely problémák költségessé teszik z idősödő munkválllók lklmzását. Ugynkkor munkdók keveset tesznek z idösödő munkválllók képzettségi szintjének és egészségügyi állpotánk jvítás érdekében. 25. táblázt Békés megye népessége gzdsági ktivitás szerint, korcsoportonként Korcsoport, Aktív Inktiv Eltrtott Összesen év % ,6% 9.8% 27,6% 100% % 23,6% 3,2% 100% 60-6,0% 93,3% 0,7% 100% Összesen 42,3% 34,1% 23,6% 100% Forrás: KSH Népszáinlálás 20!!. Területi dtok, 20 Ii. Az idősek közül természetesen sokn vnnk, kik csládon belüli munkmegosztásbn ngy szerepet válllnk és/vgy közösségi. önkéntes munkát végeznek. Mindezek ellenére z időskorúk körében, társdlom éves korú tgjibn vn még kiknáztln munkvégzési erő íorrás. Egészségi állpot Az öregség nem egyenlő betegséggel, bár növeli számos betegség kilkulásánk kockáztát. A demográfii öregedés folymt ezért felveti z egészségügyi és szociális szolgálttások iránt megnövekvő igényt. Az időskorbn biológii és pszichoszociális tényezők megváltozás mitt egyre gykoribbá válnk krónikus betegségek. A ben végzett európi lkossági egészségfelmérés eredményei muttják. hogy mgyr 65 éves, vgy nnál idősebb korosztály 80%- (ezen belül nők férfikhoz képest ngyobb ránybn) vlmilyen krónikus betegséggel él. Ez htássl vn z egyén életkoránk megfelelő fiziki ktivitásár, korlátozz ellátndó feldtibn, mindennpi élet szokásos tevékenységeiben, vlmint befolyásolhtj kedélyállpotát, hngultát. A testi egészség meggyengülésével fokozottn megjelennek lelki problémák is, 37

138 80 lnhi]tegy ábr A krónikus betegek rány Mgyrországon nem ás életkori csoportok szerint, io Xi Al C C J?orrás: 71 ös.cefog//ó he,, 18 Félti Hó 4 végrehjtott dtok (KSJÍ 2018) -- eve% Európi lkossági egészségfdn,érés eredn,éni ei, A idősödő megyék között Békés megéhen egészségüg) i ás és A évi egészségügyi szociális ellátás iránti kereslete. szociális szolgálttási rendszerre. népszámlálás lklmá l Önkéntes növekvő tendenciát mutt Is mclv ngy n omást népesség hetegségeire. lkosságánk egészségügyi állpot. Trtós betegségtől fog z Idősek gykorolni áletvitelt hetölvásoló egészségi llpotrol]]lásr dott lkosság vlmivel több. százlék szenved. közülük egészsége tűnhet gyengébbnek. Negyvenéves népesség több követően pedig trtósn betegek részrány. százlék gondolt százlékuk mindennpi 19 felett elentkezik számottevően mint küzd egytizede érintett, trtós betegséggel. elvesztett egészsége nem ezt A A is nők z egészségromlás. z válszok lpján körvonl,ódott ötvenévesek körében több legidösebbek felettiek betegséggel élők iviinteg kdálo,ó tén\ezó. életvitelét tevékenységét korlátozz gondozásr. ápolásr szorulnk. A mely z megye mint kor itt már megfelelő korú mint év zl Ezzel 36 szemben kétszerese szá,lék hog betegség. mások segílségétől üiggenek. társdlom elöregedésével egre égetőbb problémává válik világszerte nincsenek demenci. szellemi képességek kóros mértékű elvesztésével jár. Hivtlos sttisztik dtok den,eneiávl élők számáról, dignosztizálásukr szociális ellátások igénybevételekor számolhtunk. Európábn több mint lehet közvetlenül érintett. terheket. hnem A is csládtgokr kerül sor, igy 7 Mivel is. igy is z idősek szociális szolgálttásokbn dolgozók véleménye ez feltehetően mgs ránybn vnnk jelen is sok esetben csk csk hozzávetőleges értékekkel millió. Mgyrországon körülbelül betegre közvetetten érintettek szám ennek többszöröse. betegségcsoport nemcsk ró ember súl\os látámsztj. hogy Békés tnegvében körében demenciávl élők. 138

139 A betegség legismertebb formáj z Alzheirner-kór. Jelenleg gyógyíthttln betegség. de lssíthtó leépülés folymt. emitt fontos kori felismerés, gyógyszeres kezelés, illetve z lterntív gyógymódok lklmzás. Egészségügyi ellátás Az egészségügyi lpellátás legfontosbb pillére háziorvosi ellátás, mely személyes, folymtos jellegű és hosszú távú együttműködésen lpuló, prxisokr épülő egészségügyi szolgálttást jelent. Az egészségügyi ellátás területén is érvényesül települési lejtő, hiszen Békés megye 75 települése közül 11 kistelepülésen betöltetlenek háziorvosi körzetek. A megye háziorvosi körzeteinek összesen 10,4%- betöltetlen, így helyettesítéssel ellátott. (KM-I 2017.) Az egyéni kockáztoknk tekinthető életmód és biológii tényezők szűrése, betegségek, így demenci kori felismerése, kezelés, rehbilitáció, és gondozás megszervezése nem tud minden esékeny csoporthoz egyenlő eséllyel eljutni. A szkellátások közül leggykrbbn igénybe vett szolgálttás járóbetegszkrendelés, mely mobilizálhtó betegek gyógyító-megelőző tevékenységét látj cl beutlás vgy önkéntes igénybevétel lpján. A szkellátások elérése is nehézségekbe ütközik kis lkosságszámú településekről, gykrn közlekedési lehetőségek korlátozotiság mitt (KSI ). A szkellátás következő szegmense fekvőbeteg ellátás. A kórházi ágyk szám Mgyrországon folymtosn csökken, z Európi LJnóbn 200 l-ben átlg 61 ágy jutott lkosr, ezzel szemben hzánkbn ugynebben z évben lkosr jutó ágyk szám 80 volt, míg 2017-ben már tizenkettővel kevesebb, 68 ágy jutott. Békés megyében, eggyel meghldv z országos átlgot, lkosonként 69 kórházi ágyt számlálhtunk. (KSH 2017). Az életkor előrehldtávl növekvő fekvőbeteg ellátás iránti igényt muttj, hogy 70 éves kor felett korcsoport férfi tgji közül több mint kéthrmd, nők esetében több mint fele vette/veszi igénybe kórházi ellátást. Előre láthtón z átlgéletkor növekedésével párhuzmosn krónikus megbetegedésekben eltöltött évek szám, vlmint z idősek körében jelentkező multimorbiditás továbbr is nőni fog, mely növelni fogj hosszú távú ápolási-gondozási igényeket. Az idős embereknek ezek z életkor előrehldásából természetszerűleg fkdó egészségügyi problémái különösen indokolják, hogy számukr kiemelten biztosított legyen z egészségügyi, ápoló-gondozó ellátásokhoz vló hozzáférés. Az idősek szolgálttásokhoz vló hozzáférését, különösen bottl, vgy más gyógyászti segédeszközökkel közlekedőkét, ngymértékben befolyásolj z épített környezet kdálymentessége. 139

140 Szociális gondoskodás lpsztlhtjuk. hogy z életkor meghosszbbodás z egés/ségüg i szolgálttások mellett szociális ellátások iránti igényeket is jelentős mértékben megnöveli. mely előrevetíti sokkl hosszbb távr szóló gondoskodás szükségességét. Szkmpolitiki szempontból preferáltbb z idősek sját lkókörnyezetükhen történő. otthonközeli ellátás, mely humánusbb, ás egyben költséghtékonybb. mint Jóvl drágább. költségesebb hentlkásos intézményi ellátás. I lzánkbn házi segítségnyújtás z önkormányztok időseket ér[ntő legrégebbi lpszolgálttás. Békés megyében ben 60 éves ás idősebb korosztálynk 114%- részesül házi segítségnyújtásbn, mely rány több mint háromszor meghldj z Országos átlgr jellemző 17%-ot. A 65 év és mgsbb életkort betöltött időseknek csupán 1.7%- részesül biztonságot nyújtó jelzőrendszeres házi segítségnyújtásbn. mely rány íg\ is tbl százlékkl meghldj z országos átlgot tízezer 59 áv fölötti lkosr jutó idősek nppli ellátásábn engedélyezett Férőhelek számábn Békés megye 351 férőhellyel megyék között második lmel\en áll. több. mint megkétszerezve z országosn jellemző 52 férőhelyet. Az idősek nppli ellátásábn részeswő 59 év feletti idősek rány 3.7%. mely szintén meghldj országr jellemző 1.5%-os átlgot. Az otthonközeli szolgálttások fejlesztése egyelőre nem csökkenti z idősek bentlkásos.a intézményeibe várkozók számát. mely Szociális Ágzti Portál várkozói jelentése lpján 2019 novemberében országszerte megközelítette 28 ezret. nnk ellenére, hogy z idősek otthonáh történő bekerülés feltétele 2008 jnuárjától gondozási szükségletvizsgálthoz kötött. Békés meg éhen kiemelkedően nies tízezer 60 éves és idősebb lkosságr jutó idősek otthoni férőhclck szám, mely 389 férőhel3. z országbn első helyen állv. meghldv z Országos átlgbn tízezer 59 év Feletti lkosságrjutó 210 férőhelet. Békés megyében is z idősek döntő többsége mgánháztrtásbn él. bentlkásos intézményekben 3694 Fő 60 éves vgy idősebb lkó. mely z érintett lkosság 3.7%-. míg ugynez z di Országos szinten 2%. A megkérdezett idősek többnyire elégedettek lkásukkl, szeretnének ott élni életük végéig. jól 140

141 csk 31. ábr Tízezer lkosr jutó kórházi ágyk szám, tízezer 60 éves és idősebb lkosr jutó férőhelyek szám Békés megyében, Tízezer GOévesés idősebb kosijutó időskorúk otthonibn mukodoferohelyekszni Tizezer 60 eves es dosebb lkosr juto idosek nppli 152 ellátásábn engedélyezett térőhelyekszám, 351 l0000lkosrjutókórháziágykszám 68 O Mgyrország Békés megye Forrás: Ik ÍR, KSH- 1S1AR Háztrtások szám és összetétele Az ktivitássl és egészségi állpottl összefüggő problémák mellett szenior korú lkosság tipikus problémáj z időskori elmgányosodás, mely háztrtások összetételében is jól megfigyelhető. A népesség öregedése csládok, és z egyedülállók korcsoport szerinti változásábn is nyomon követhető ben háztrtások 30 százlék tíz évvel korábbinál 2,8 százlékponttl ngyobb hányd időskorúkból állt ben közel 46 ezer olyn háztrtás volt megyében, hol csk időskorúk éltek, számuk 9,9 százlékkl volt ngyobb évinél. A csk időskorúk háztrtásink 63 százlék egyszemétyes háztrtás volt. Az egyedülállók körében 60 éves és idősebbek 57 százlékos részrányt képviselnek, számuk 18 százlékkl meghldt évi dtot. Az egyedülálló 60 éves és idősebbek között nők rány mgsbb, minden tíz időskorúból hét nő. 141

142 32. ábr Egyedülállók szám korcsoportok szerint, 201 I éves éves éves és Idősebb r Fn; tú i: Te ÍR. KSiÍ-NEPSZ. A meg éhen mintegy 33 ezer olyn háztrtás tlálhtó. hol háztrtásfő 70 é\:es és idősebb. közülük mintegy 12 ezer zoknk szám, melyekben z életkoruk meghldt 79 évet: z előbbiek szám 10. z utóbbiké 47 százlékkl nőtt. A háztrtások átlgos ng\ság Csongrád megye után második legkisebb: z időskorű háztrtástgok 26 százlékos rány viszont rnegék között itt legngohh. A többgenerációs együttélés továbbr sem jellemző. és z idősebb népesség házturtásink kéthrmd egzeméles, és e korosztály közel felének niinde nnpi élelvitelél kdályozó problémáj vn (mozgásbn kdályozottság, érzékszervi károsodás, mentális hnytlás). Az egyedülálló Idős emberek szociális és egészségügyi szempontból is kiemelten veszélyeztetiek. mivel nem támszkodhtnk csládi környezet nyújtott természetes támogtó rendszerekre. Ezért is fontos cél z idősek életminőségének jvítás. önállóságuk segítése. vlmint mgs korhoz kötődő dependenei állpotábn lévő személyek ellátásához megfelelő orvos-egészségügyi és szociális ellátórendszeri kpcitás rendelkezésre állás. Jellemző prnhlémák o Lkhtás Az idős korosztály lkásviszonit. lkáskörülménveit tekintve sem tekinthető egységesnek. Folymtosn nő z idősek áltl lkott lkások szám és rány. A KSI I októher noemberben végrehjtott lkásfelmérésének 5 dtiból tudjuk. hogy közel 3.9 millió mgyrországi lkás3i%-áhn. több mint 1.3 millió lkásbn él 65 éves és nnál idősebb személy. Az Idősek közöu egyre többen élnek lkásukbn egyedül. A Miben élünk? I.kás\ is/un ok 2015 cimű K 5]! Felmérés 142

143 éves és nnál Idősebb személy áltl (Is) lkott lkások közel 40%-ábn él egyedülálló Idős. Mivel lkások minősége pici értékükben is kifejeződik, így z idősek lkáshelyzetének elemzése során részletes lkásminőségi vizsgált helyett lpvetően lkások pici értékét vették figyelembe. Az idősek között számottevő lkásvgyonnl, Illetve jó lkássl rendelkezők egyránt kissé lulreprezentáltk teljes népességhez viszonyítv. A rossz lkásbn lkó idősek rány ugynkkor mgsbb teljes populációhoz képest. minden negyedik idős háztrtás trtozik ebbe ktegóriáb. Az egyedül élők helyzete z idős korosztátyon belül is kirívón hátrányos, míg z idős pároké sok tekintetben kifejezetten kedvezőnek mondhtó. A lkáspici felhlmozás sikerességét társdlmi státuson kívül lkóhely földrjzi fekvése, település ngyság mellett lkás típus is befolyásolj. 25. táblázt Idősek háztrtási lkáspici ktegóriák, település- és épülettipus szerint, Megnevezés Értékes Jó lkás Átlgos Rossz Összesen lkás Budpest, megyeszékhely csládi ház 37,0 15,8 4,1 6,3 12,9 lkótelep 2,6 4,5 23,6 22, városi bérház, nem zöldövezeti , ,2 többlkásos épület zöldövezeti társsház, lkóprk 16,4 2,5 3,6 2,7 5,5 Város, község csládi ház ,7 43,0 29,4 40,3 lkótelep - 2,1 8, városi bérház. nem zöldövezeti - 1,2 2,5 3, I 2.0 többlkásos épület zöldövezeti társsház, Ikóprk - 3,6 1,7 2,4 2,0 Flusi ház, tny, egyéb - 0,6 2, Osszesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Forrás: Ezüsikor: korosociás és társdlom, KSJ-Í 20] 7. Az idős korosztály ngy értékű lkási főként mgs árszínvonlú ngyvárosokbn tlálhtók, főként csládi házkbn és többlkásos épületekben. A kisebb településeken z lcsonybb helyi lkáspici árszínvonl mitt számottevő lkásvgyon ritkább, áltlábn csk kiemelkedő minőségű vgy kedvező fekvésű csládi házknál fordul elő. A Jó minőségű. de nem kiemelkedően értékes lkások túlnyomó többsége kisebb települések csládi házibn vn, de zok sokféleségét muttj. hogy z átlgos és rossz lkások 143

144 pánikgomnb közölt is sok csládi ház. A rossz minőségű lkások között sokszorosár nő hg ományos prsztházk. tnyák előfbrdtilás. A ngy városok lkótelepi lkási töhhn re. átlgos és rossz lkások kö,.é sorolódnk. A ngyvárosokbn rossz lkásbn élő Idősek többnyire lkótelepeken élnek. A 65 évnél Idősebb korosztály megközelítőleg feléről mondhtó cl. hogy fitlon legk5bbször mg áltl épített. vgy tnács. állm. válllt áltl kititlt újonnn épült lkásb költöztek. Közülük sokn máig ott mrdtk. és eközben óhttlnul bekövetkezett lkásuk bizonyos fokú vulás is. s nem minden esetben történtek meg szükséges Felújítások. jvítások. (Fzüstkor: korosodás és társdlom. KSH 2017.) Az idős emberek lkásproblémáit elsősorbn z átlgosnál rosszbb lkásininőség és Ikásknntrtás nehézsége jelenti. mely z Idős háztrtások legjelentősebb kidási tételeit jelenti z élelmiszerek és z egészségügyi kidások mellen. Különösen polgári kertes házk fenntrtás. rendben trtás jelent nehézséget. A romló egészségi állpolü időseknél z önellátást nehezíti lkások kdálvmentesitésének hiány Is. Felismerve z idősödő társdlom kihívásit. l]flps19 progrm keretében nyolc középeurópi országbn. köztük Mgyrországon is, kezdeményezések Indultk z Idősek minőségi életének és z ktív időskor biztosításánk érdekében. A lkás, Illetve lkhtási problémák egy részére megoldást jelenthetnének. felügyelt lkások, mely lprogrm egyik eélkitűzése. hogy célcsoport lehetőség szerint sját megszokott környezetében. sját otthonábn vgy speciálisn kilkított lkásokbn, prtmnokbn mrdhsson. élhesse mindennpjit mindddig. míg csk lehetséges, és kitolódjon hentlkásos otthonokb költözés ideje. [gyik megoldásként speciális AAI elemekkel (olyn kényelmet. z egészséget, vlmint társs integrációt és kommunikációt szolgáló eszközökkel npplibn és kirdőszoháhn. érzékelök. emlékeztető funkciók, Thlet-PC/táblgépek) szerelték fel z idősek lkásit. mellyel lkók egyidőben érzik mgukt biztonságbn és őrzik meg önállóságukt. Máshol kdálymentesitették lkásokt, htékonybb együttműködést lkítottk ki z egészségügyi és lkásszektor között. mel nek következtében integrált gondoskodási és lkhtási rendszer támogtás lósult meg. Speciális ftmnkcíókkl működő internetes Felületet, továbbá hemtittótermet lkítottk km. mely ben egy lkásmodell tekinthető meg speciális bútorztil. herendezési tárgykkl és Felszerelésekkel. melyek segítséget nyújtnk z idős és speciális szükségletekkel rendelkező személyek számár. 19 I Inmisine nd I lonme ( re for tlie htderi níj Vulnerble PL OpIL nd kori Ikmrtnerslimp Strutcgies in Uentrl-kumopen [ ities lkhtási ás gondozsi snilgúlttások idősek ás sérült emberek szmár. illet L hel prtnerségek strtégiái kötépeurópi árosokbn, 1).\Al. { Amhient Assisted li ing): z ember körn} e,ctéhc telepített kisméretű intelligens elekironiki eszközök rendszere. mel ek z egyének életvitelét hit motik kén}elmesebhé tenni 144

145 Az öregség egy olyn állpot, melyhez korszerű technikákkl és eszközökkel önrendetkező, utonóm és másoktól nem függő módon is lehet lklmzkodni. Az idősek sját otthonukbn minél hosszbb ideig történő biztonságos lkhtás érdekében minél több helyen, így Békés megyében is szükségszerű lenne z idősek biztonságos otthoni környezetének kilkítás, lehetőség szerint z innovációk dptálás és heépítése meglévő szolgálttási kínálth. O Fogllkozttás Az időspolitik lkulásábn, z idősekről. z időskorról lkotott kép változásánk folymtábn mérföldkőnek tekinthető WHO-nk z ENSZ Mdridi Idősügyi Világkongresszusár készített 2002-es dokumentum, z Akűv időskor - poliliki keretremlszere (Active Ageing - Policy Frmework) mely először gondolkodik z idős emberről mg emberi teljességében. Az ktív időskor eszményét helyezte előtérbe, figyelmet z emberi élet kiteljesedésére fordítj, ás nem kizárólg szociális és egészségügyi vontkozásokr szűkíti le. Az ktív időskort lehetőségként értelmezi. z idősek igényeikhez igzodón vegyenek részt társdlmi, gzdsági, kulturális, közösségi élet minden terwetén. vlmint csládjik, szűkebb ás tágbb környezetük (ámogtásábn. Az ktív időskor jelentéstrtlmánk négy legfontosbb eleme z ktivitás. z utonómi, függetlenség. z életminőség. várhtó egészséges élettrtm. Európi Bizottság 2012-ben dt ki A megfdeló, biztonsúg és fenntrthtó európi nyugdijk menetrendje címmel Fehér könyvét. Ebben sürgeti nemzetállmokt olyn átfogó strtégiák kidolgozásár és működtetésére, melyek nyugdíjrendszereket változó gzdsági ás demográfii viszonyokhoz igzítják. Feltételeket kíván megteremteni. hogy nők ás férfik egész életük során ngy számbn legyenek jelen munkerőpicon, több lehetőséget dv biztonságot kiegészítő nyugdíj-megtkrítások összegyűjtésére. A hzi időspolitik legfontosbb dokumentum z Ídősügyi Nemzeti Strtégi (81/2009 (X.2.) OGY htározt) és z első Idősügyi Cselekvési Terv (1087/2010. (IV. 9.) Kormányhtározt). Az Idősügyi Strtégi, nemzetközi dokumentumokkl összhngbn z idősek ktív, önálló, független életvitelének elősegítését tűzte ki célul. Prioritási között szerepel z esélyegyenlőség, és z geizmus elleni fellépés. Az ktivitás szempontjából fontos kérdés nyugdíj melletti munkvégzés. A évi CXCI. törvényben fogllt előírások teljesülése esetén mgánszemély nyugdíjsként más munkválllóhoz hsonlón munkát válllht. A nyugdíj mellett, illetve jogosultsághoz szükséges szolgálti idő megszerzésének hiányábn nyugdíj helyett dolgozók számát 65 évesnél idősebb fogllkozttottk számávl becsülhetjük. A nyugdíjkorhtárnál idősebb népesség esetében kisebb, elsősorbn válságnk tuljdoníthtó ingdozások mellett fogllkozttottk számánk emelkedése volt tpsztlhtó. mely különösen 2014-től volt jelentős mértékű. Az állm munkerő-pici 145

146 ösztönzókkel támogtj nyugdsok fogllkozttását. mi szintén hozzájárult fogllkozttottsáu emekedéséhez. A éves fogllkozttott nők szám közt 9-ről Ii ezerre. férfik szám pedig 15-ről 25 ezerre nőtt.21 A munkerőpicr zonbn még mindig jellemző korrl kpcsoltos diszkrimináció. Kor mitt Mgyrországon minden ötödik munkválllót ér negtiv megkülönböztetés. A munkdók többsége nem érzékeny közpolitikábn tpsztlhtó szemléletváltozásr. korlátozz z idős munkválllók rányát (kár kollektív szerződésben is meelenítve). és Így trtós munknélküliség sokkl inkább sújtj z időseket. mint fitlokt. Az idősödő munkválllókkl szembeni előftéletesség ok z vélekedés, mely szerint korrl együttjáró funkcionális és egészségügyi hnytlás utomtikusn gyengébb teljesítménvhcz és csökkenő termelékenységhez vezet. Ugynkkor felmérések eredményei egyre több bizonyítékot muttnk rr. hogy munktpsztlt jóvl megbizhtóbb és biztosbb muttój teriiwlékenységnek mint z életkor. Számos tuljdonság, mint hölcsessé. strtégii gondolkodás. holisztikus érzékelés és mérlegelési képesség korrl együtt fejlődik. és igzából idősebb korbn jelentkezik leginkább. vlmint munktpsztll és szkértelem is korrl eg üti rpodik. Ugynkkor funkcionális képcsséck (főleg fiziki és z érzékelési) némelyike hnytlásnk indulht természetes öregedési folymtok következtében. Mindezeket figyelembe kell venni koekáztértékelés során. és mtinkúhtó munkképesség fejlesztését célzó munkhelyi intézkedéseinek munk minden dimenziójár ki kell terjednie. megkövetelve munkálttó és munkvállló eg üttinüködését. Szervezeti szinten kívántos lenne müködtetni kormenedzsmentet. mely mindennpi Irányítási feldtok során figyelembe veszi korrl kpcsoltos tényezőket. /z életút-lpú megközelítést lklmz. és egyenlő esélyeket teremt minden korcsoport számár. Továbbá z időseknek küzdeniük kellene z/l z egyre áltlánosbb vélekedéssel. hogy fitlság önmgábn érték. zz z idős életkor önmgábn értékvesztés. O A szociális lpszolgálttások elégtelensége Az egyszemélyes idős háztrtások növekedésével zonbn emelkedik zon idősek szám, kiknek szociális kpesolwi beszákülnek, önállóságuk. önellátóképességük megtrtásához vlmilyen segítséget igényelnek. Az idősek egy része mindennpokhn cslád támogtásár, rendszeres gondoskodásár nem számítht. Ennek ok egyrészt fitlok belrldi elvándorlásábn keresendő. másrészt z ktívkorúk jelentős része nem teheti meg. hogy otthg}j munkhelyét. A csládi. rokoni. bráti kpcsoltok hesz(íkülése. házstárs elvesztése. csökkenő önellátási képesség z életkor előrehldtávl z izoláció irányáb ht. 2! Elemzés z kiiiiási rát lkulásáról, Az ÁlIrn ánieós,ék elemzése 21)18 146

147 A Békés megyében szociális szolgálttások rendszere meglehetősen kiépült. települési szinten z ellátórendszer többféle szolgálttást nyújt z idősek számár. Igénybe vehetnek például házi segítségnyújtást, étkeztetést, nppli ellátást (idősek klubj) és bentikásos intézményi szolgálttásokt is települések ngyságától mggően. A fitlbb korosztály elvándorlásávl is összefüggő lkossági elöregedés mitt ezekre szolgálttásokr jóvl több embernek lenne szüksége, mint mennyit cl tudnk látni. z ellátások hozzáférhetősége Iimitált. Az idősek önállóságát, önrendelkezését leginkább sját otthonukhn történő ellátását támogtó szociális lpszolgálttások rendszerének fejlesztésére, szociális. z egészségügyi intézmények és helyi közösségek közötti együttműködések generálásár lenne szükség. Ennek kdály z lulfinnszírozottságbn, szkemberek hiányábn. sját szkmszeletekben vló gondolkodásbn keresendő. Az önkormányztok kötelező ellátási körébe trtozó szociális lpszolgálttásokr összességében elmondhtó, hogy jogszerű működési és szolgálttási feltételek biztosítás mellett z állmi finnszírozás jellemzően nem fedezi z egy ellátottr jutó kidások összegét. Az infrstruktúr, z eszközprk fejlesztésére nincs elegendő forrás, Így dolgozók lcsony fizetés mellett, sok helyen rossz munkkörülmények között. elvult eszközökkel dolgoznk. Az idősek ellátásábn szükséges lenne Újszerű. komplex. egymásr épülő megoldásokt lklmzni, hol sját lkókörnyezetben vló gondozás mögött teljes értékű társdlmi tárnogtottság vn finnszírozási oldlról, szolgálttói oldlról pedig z elérhető szolgálttási elemeket kellene ruglmsbbá, ügyfélközpontúvá téve kiléptetni eddigi konfortzónájukból. Vnnk csládtgok. kik otthonukbn tudnk gondoskodni idős vgy íogytékkl élő esládtgjukról, kik leglább npi 8 órábn teszik ezt, ápolási díjbn is részesülhetnek. Mgyrországon z un. likus segítőknek nyűjtott szkmi támogtás z otthoni ápoláshoz. gondozáshoz hiányzik. A. idősek kirekesztődésének és elszigetelődésének megkdályozás, önálló életvitelük, függetlenségük fenntrtás, másfelől esládtgjik. hozzátrtozóik informálás, erősítése és tehermentesítése npjink ktuális, égető megoldndó feldtává vált. Ehhez z lpszolgálttások körének bővítésére, modernizációjár, innovtív megoldásokr vn szükség. Elérhetőek olyn európi és hzi kezdeményezések,jó gykorltok. melyek segíthetnek problémák megoldásábn. Az idősek lkhtásánál már említett, z idősek és fogytékkl élők társdlmi kirekesztettségének csökkentését célul kitűző HELPS projekt keretében több olyn szolgálttási progrm is zjlott, mely z idősek önálló életvitelét. vlmint hozzátrtozók munkáját könnyíti. 147

148 Likus segítők segítése A Debreceni Egjetenz Szociologi é SzocüiÍwliIiA Tiu,széke tnnygot dolgozott ki likus segítők képzése céliából. Ennek köszönhetően z idősek sját otthonukhn is dekvát segítséget kphtnk. megelőzve ezzel hentlkásos intézményekbe költözésüket, bbn z esetben. h gondozásuk. ápolásuk z otthoni környezetükben is elláthtó. A likus segítők képzés keretében elméleti ismereteket és gykorlti Felkészítést. lelki. mentális Segítséget kptk. ás egy támogtó környezet. kpcsolti hálózt tgjivá váltk. Életük könnyebbé vált. tréning kiégés megelőzásáben is segítséget nyújtott. A Mg ir Málti Szeretetszolgált projekt keretében kidolgozott eg mgyr nyelvű weboldlt (WehNővér.hi.i). hol megtlálhtó vlmenn\ i oln információ és támogtás. melyre likus segítőknek szükségük lehet mindennpi munkájuk során. Különböző otthoni gondozási feldtok ellátását bemuttó okttófilmek segítenek bbn. hogy megtnulják és biztonságosn végezzék z lpvető otthoni ellátási feldtokt. A videókon kívül látogtók mgyr nyelvű honlpon rákereshetnek z összes szociális. jóléti ás egészségügyi intézményre. szolgáltlór. Továbbá felhsználók két help.desk menüpont segítségével gondozáshoz kpcsolódó és jogi kérdéseket tehetnek fel szkembereknek. hiszen személyes tnácsdás sok esetben fontos segítség lehet.!izfokoiimunikáeiós iiil gol(lásoá A projekt keretében szlovákii Nyitrán22 egy állndó viselésre lklms. vízálló. ütésálló vészkrpereeeel látták cl z idős embereket, kik krperec segítségével bárhol. bármilyen helyzetben vészhívást tudnk kezdeményezni. h veszélyeztetve érzik mgukt. vgy segítségre n szükségük. A mobil vészhívó készülék lklms rr. hogy GPS koordináták lpján hemérje. hogy segítségre szoruló idős ember hol trtózkodik hívás pillntábn. és térképen jelzi helyét.a krperec z e-nővér szolgálttási egésziti Id. melynek célj z idősek társdlmi integráció ján túl z kdál ok ledöntése z otthon és külső világ közölt. vlmint pszichológii segítséget is jelent mgánvosság és z izolállság legyőzésében. Mgyrországon Kormán Idósüg) i Iníokomnmunikáeiós Progrmj keretében biztosított lptopot ingyenes internet-szolgálttássl 5000 fő szociálisn hátrányos helyzetű. egyedül élő. vlniint egészségkárosodott idős számár. A betnítást segítők vegzik. kik npi kpcsoltot trtnk rent z idősekkel. Százezer 65 év feletti személy számítógép- ás internethsználttl kpcsoltos lpismereteket is szerezhet. Szintén projekt eleineként 110 dh hordozhtó szívdmgnosztiki eszköz beszerzése vlósult meg. melyek képesek gyors. lpvető krdiológii ellenőrzés elvégzésére. Igy előre vio kh \órook ás Flvk kg) csülctc. S,io ákhil ludomún\cg\ctcm Szociológi IiUú,cic. itr )jikormán tánk Szociális Os,tál. vlniini u Szlo ák Köztársság Sinritánus I gvcsülctc ás 3 klicnsck!cllúottk összclogúsábn lósult meg. 148 \

149 felismerhetővé és megelőzhetővé válnk szívet vgy keringést érintő megbetegedések. A tervek szerint ktivitást figyelő, vészjelző krperecet is kpnk progrmbn érintett idős személyek. A digitális eszközök elsősorbn z idősek mgányérzetének csökkentéséhez, z ellenük irányuló bűncselekmények megelőzéséhez és z egészségük megőrzéséhez járulhtnk hozzá. Az innovtív progrmbn Békés megyei idősek közül is bevonásr kerültek. O Idősek és tájékozottság Az információ egyik leegyszerűsített megfoglmzás szerint nem más, mint vlóság vissztükröződése. I l e gondolti síkb helyezzük z idősek információhoz vló viszonyát mindenképpen vizsgálti tényezőként kell figyelembe venni z idősek társdlmi perifériás pozícióját. Továbbhldv ezen értelmezési síkon könnyen jutunk rr következtetésre, hogy z idősek társdlmi pozíciójából dódón, információs kdályozottsággl rendelkeznek. Az iníormációhiány. félreiníormáltság, z információkkl szembeni bizlmtlnság, z információk eltérő felhsználás véleménylkotáshn konfliktus forrásává válht. Az idősebb korosztályr jellemző érzelmi túltöltődés és z információk hiányából dódó konfliktushelyzet tovább mélyíti generációs és össztársdlmi szkdékot. Ütközéseket figyelhetünk meg nézetek, vélemények, érdekek, értékek, szükségletek kinyilvánításábn. Ezen konfliktusokbn z idősek z információk hiány, illetve rosszul értelmezett információk mitt ügyük megvlósításábn kdályozv vnnk, további ellentétekkcl kerülnek szembe. Tovább sérül f üggetlenségük és újbb pillére emelkedik z idősek társdlmi hszontlnság nézetének. Az információs hiányosságból dódó konfliktusok tovább növelik psszív viselkedési mintázt megjelenését. Az elkerülő megoldási strtégiák tovább rontják z információs pozíciót. Az erősödő psszív mgtrtási formák kdályává válnk z időskori szerepek életigenlő megélésének. Fogysztói társdlmunk időseinket. célzottn fogysztási egység információvl ársztj cl. löbbségük z információk árdtábn képtelen tetten érni kereskedelmi hszonelvűség elsődlegességét. Sokszor feltétel nélkül fogdják be és bíznk meg minden irányított megszól ításbn. Az idősödő korosztály egyre inkább válik bűncselekmények áldoztává. A bűnelkövetők htártln fntáziávl készülnek fel z idősekkel szemben elkövetendő cselekményekre. A bűnmegelőzés egyik Iegprktikusbb lehetősége lehetne z irányított informálás mely kitérhetne prekriminális cselekmények felismerésének képességére, megelőzve z áldozttá válást. Az információ hiány, mint önellátási képességi muttó megjelenik életük szinte minden területén. Gondoljunk z e-egészségügy, e-recept. e-közigzgtás, e-önkormányzti ügyekre. 149

150 Az információ htlom, tudás. lehetőség, de ezeket lehetőségeket önző módon nem sjátíthtj Ki társdlom Htlság. Segítséget kelt nyújtni z információs társdlom kifejezetten idősek irányáb htó információátdási képességének kilkításár. Ki kell dolgozni zokt cstornákt. melyeket inódszertnként lklmzv. z idősek képessé válnk egáltlán felismerni zt. hogy melyek zok z Információk niehekre szükségük vn. zokt hol ás hogyn fordíthtják le sját nyelvezetükre nnk érdekében. hogy konflikttismentes, dekvált válszt dhssnk életesemányeikre. O Idősek ós z okttás Az idősokttás (gerontgógi) Mgyrországon. így Békés megyében is többnyire még háttérbe szorul. A hzi felnőttokttási gykorltbn hngsúly sjnáltos módon teljesen eltolódott munkerő-pici képzések irányáb. Ngyon kevés képzési kínált vn. mely céltudtosn z idósödők ás idősek sjátos igényeit venné figyelembe. A felsőokttás nem válll ktív sierepet z idősek tnulásáhn-művelődésében. z egyetemek nem nyitottk z idősek számár. Az egész életen át trtó tnulás lehetősége nem biztositott. Az Furostt legutóbbi (2011. évh dti szerint hzánk zon uniós országok közé trtozik. hol z idősebbek kevésbé szánják rá mgukt hivtlos vgy eg éb okttási formákh vló hekpcsolódásr. Az éves korosztál\ 22%- vesz részt szervezett tnulási tevékenségek vlmelyikében. míg sédeknél ez z rány 58. norvégeknél 41. hollndoknál 38%, de z uniós átlg is 26%. Vlószinűsíthetően Békés megyére is ellemző. hogy 65 éven felüliek tnulási kedve elen)ést.ő rányú. Az idősek ng része nehezen hrátkozik nwg z okostelefön és számítógép-hsználttl. Az időskorű emberek esetében is többféle motivációj lehet tnulásnk. de munkerő-pici elvárások illetve egzisztenciális előnyök fokoztos megszűnésével egyre inkább belső motivációk szerepe kerül előtérbe. A tnulásbn vló részvételi lehetőségeket e motivációk mentén fogluk össze. Kommunikációs szükséglet Az idősebb generáeiókt egre inkább érinti z elmgányosodás. A különböző tnulási színterek kommunikációs színtereket is jelentenek egyben. Ez elősegíti Új kpcsoltok. új csoportok kilkuását. régebbi Kpcsoltok éethen trtását. lélelevenítését. Jó példáj lehet ennek Gulán év ót müködtetett Nyugdíjsok Akdémiáj. melynek Gál Ferenc Főiskol Egészség- és Szociális Ttidoinányi Kr d otthont. A Gyuli Nyugdíjsok Érdekvédelmi Egvesületével együttműködésben szervezett progrm keretében helyi idősek többféle kurzuson vehetnek részt. \ árosismereti. zenei. vllástörténeti progrmok mellett p1. informtik. természetgyógvászt. pszichológi. egészségfejlesztési és egyéb kuriusokon 700-nál több nyugdíjs szerzett új ismereteket. 150

151 Techniki fejlődés A techniki eszközök gyors ütemű fejlődése, z informtik és z internet elterjedése egyre több idős felnőttben ébreszti Fel z igényt rr, hogy megismerje és kezelni tudj ezeket z új eszközöket. Sok esetben gyermekek, unokák elköltözésével együttjáró fiziki távolság megnövekedése kelti életre egyre több idősben z igényt mobiltelefon, és z internet hsználtár. Egyre többen szeretnének e-milt fogdni, otthonról internetezni, digitális fényképezőgépet hsználni Jól muttj ezt folymtot p1. Kttints rá, Ngyi! tnfolymok Országos sikere. Az idősek tnulási motivációi között megjelenik bizonyítási vágy is: igenis meg tudom tnulni, korom ellenére is!. A szbdidő hsznos eltöltése Az inktív kor elérése áltlábn szbdidő gyrpodásávl is jár. Az idősebbekben felmerül z igény. hogy minél hsznosbbn töltsék ezeket felszbdult órákt. A helyi Nyugdíjs Egyesületek, és Békés Megyei Nyugdíjs Egyesületek Szövetsége számtln progrmot kínál. (népdlkörök, klubok. táneversenyek. kirándulások stb.). Az idősek nppli intézményei is kínálnk közösségi és szbdidős progrmokt. A nyugdíjskor gykrn rr is lehetőséget biztosít. hogy már régót tervbe vett. de idő hiányábn mindig elmrdt dolgokkl fogllkozznk: nyelvtnulás, jógázás, brkácsolás stb. Közös szkmi múlt A munkerőpicról kilépők felnőttokttás keretein belül megtlálhtják lehetőséget rr is, hogy tovább ápolják szkmi kpesoltikt, fejlesszék szkmi ismereteiket, összejárjnk régebbi kollégáikkl (p1. nyugdíjs pedgógusok kórus. nyugdíjs bráti köre. Egészségi okok Az idősödés velejárój z egészségi állpot romlás. Fontos, hogy z idősek z egészségük védelme érdekében. z egészségtudtos táplálkozáshoz Új ismereteket. új típusú főzési teehnikákt. reeepteket kell elsjátítniuk. vgy át kell lkítniuk életmódjukt. Az ktív időskor megvlósításához, z egyéni érdekek társdlmi érdekekkel összhngbn kívánják z Új ismeretek, tevékenységek elsjátítását. Ismereteik, tudásuk fejlesztése révén Segíthetők z idősek bbn is, hogy minél hosszbb ideig közösségek ktív tgji mrdjnk. Ahhoz. hogy z öregedés pozitív élményt és hosszbb élettrtmot jelentsen, folymtosn biztosítni kell lehetőségeket z idősek számár z egészség, társdlmi részvétel és biztonság területén. A definíció lpján z ktív idősödés! időskor z folymt, melyben társdlom optimális lehetőséget biztosít z egyéneknek rr, hogy 151

152 I I i I egészségesen és flmymtokhn; biztonságbn éljenek. mindezt zzl eéllm, és hogy jvíts képesek legyenek részt z életminőséget z Venni idősödés társdlmi során Az lábbi idősekre vontkozó áltlános szolgálttásokhoz kpcsolódó hiányok kerültek projekt különböző egyeztetései inegfoglmzásr és dokumentumi lpján: kulturális progrrnokhoz vló hozzáférés mgs társdlmi igénybevételének e yü(tműkődések kilkítás szoeiális étkeztetéshez vló hozzáférés idősek informtiki ismereteinek hiány.50 év felettiek fogllkozttásánk elősegítése idősek életminöségének komplex z.50 idős szintü biztosítás. emberek közbiztonság érzetének növelése. megelőző progrmok. kmerrendszer kiépítésének hián\ év elszigeteltség csökkentése egészségügyi szolgálttások klettieknek közfogllkozttás z eg\edül. közeli hozzátrtók leson) nyugdíjjl rendelkező idősek ellátásánk hiány. nélkül élő Megoldási jvsllok I. Idős 2. Az Problémák bezonositás korrl összewggö sztereotípik megszüntetése társdlni időskorúk diszkrimináeiójánk megszüntetése megteremtése. és Különösen i A Fejlesztési lehetőségek meghtározás generációk közötti együttműködést ösztönző, izolác ióoldó progrmok elterjesztését szükséges támogtni, óvodák. iskolák együttműködése idősellátást biztositó intézmén) ekkel. közösségi szolgálwk idősek (PL. z közelében történó teljesítése:..pótngviiin progrm. melynek keretében mrdt idősek kisgyermekes csládokt z segítenek gyermekeik megőrzésével.) A egyedül munkdók közvetlen elérésére esélvegvenlőségének épülő szernlélewjrmátó progrmokt. fogllkozttás kmpány területén. nnk érdekében. hogy z okt jánlott támogtni lklmzásnál hngsúlyt munkdók z idős emberek hsziiosíthto tpsztltir. 152

153 3. Békés megyében demenciávl élők számáról ugyn nincs pontos dt. de szkemberek tpsztlti lpján számuk emelkedő tendenciát mutt. A beteg ellátás cslád számár komoly, lelkileg is megterhelő feldt, így nemcsk z egyén, hnem cslád betegségének is mondják. Ennek ellenére kevés ismeretlel rendelkeznek még szkemberek is betegségről. mi sok esetben még mindig tbunk számít. z dott munkkörhöz szükséges kompeteneiáik meglétére helyezzék. Kormenedzsment progrmok bevezetésének segítése Az idősödő munkválllók korszerű ismeretekhez vló hozzáférését célzó továbbképzések szervezésére, vlmint nyugdíjb vló átmenetet segítő munkhelyi progrmok működtetésének módszertni támogtás. Az idősellátáshn z egészségügy és szociális ágzt együttműködésének erősítése, komplex,..mediko szociális megoldások kidolgozás. A társdlom előítéletességének csökkentését és hozzátrtozók tájékozttását egyránt célzó A Izheimer Cfék megyei hálóztánk létrehozás. A betegek. hozzátrtozók és gondozók képzése és pszichés támogtás Jó gykorltok megismerése. dptálás (Pl. szenior örömtáne, személyközpontú gondoskodás modelljei) 4. Az idősek otthonibn mgs z ápolási Idősek bentlkását biztosító szociális szükséglettel rendelkező Idősek rány intézményben, z lpápolási tevékenység mellett szkápolás biztosítás. 5. Az idős emberek lkásproblémáit Annk érdekében. hogy z idősek sját elsősorbn z átlgosnál rosszbb megszokott környezetükben, sját lkásminőség, lkások otthonukbn élhessék mindennpjikt kdátymentesítésének hiány. és mindddig, míg csk lehetséges. s lkásfenntrtás nehézsége jelentik. kitolódjon bentlkásos intézményekbe 53

154 Az eyszemélves háztrtásokbn ez problém fokozottn jelentkezik. 6. Különösen z egvsiemél es idős háztrtások növekedésével emelkedik zon idősek szám, kiknek síociális kpcsolti heszükülnek. önállóságtik. önellátóképességük megtrtásához vlnlil\en segitséget igényelnek. költözés ideje. 18. lehetőség szerint lámogin szükséges lkókörnyezetük kdálynientesítését. komfortosbbá tételét 19.okos otthonok (fürdőszobábn. ériékelők, emlékeztető Tb I et- PC/táh lgé pe k) kilkítás konyhábn funkciók, 20. meglévő szociális szolgálttási plett bővítése korszerű techniki eszközökkel (p1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiszélesítése olyn okos eszközökhöz kpcsolt lklmzásokkl, mel ek biztosítni tudják felügyeletet. rosszullét vgy vesiély esetén jeleznek. Másodlgos htásként pedig növelik z idős emberek biztonságérzctét, lehetővé teszik egészségi állpotuk Folymtos nyomon követését és itorozását. hissíuák z egészségronilás ütemét. zoeiális lpszolgálttások körének és kpcitásánk bővítése, modernizációj. innovtív megoldások bevezetése (p1. ldősügyi Infokommunikációs Progrm kiterjesztése) Az lpszolgálttásokt nyújtó szolgálttók, intézmények infrstruktúrájánk. eszközprkjánk fejlesztése Likus segítők segítése hoziátrtozók tájékozttás. gykorlti felkész itése. mentális segítése 7. Jelentős kdályokb ütközik z i,oláció Indokolt z idősek ktivitásánk áltl fokozottn veszélyeztetett idősek eróshését és cgészségüg i 154

155 közösségi progrrnokb vló bevonás. Alcsony fokú z otthonukból ritkán kirnozduló idősek konkrét progrmokkl vló közvetlen megkeresése, progrmokbn vló részvételük ösztönzése. állpotuk jvítását progrmok szervezése. célzó A nppli ellátást nyújtó intézmények proktivitásánk növelése. z izolációvl érintett korcsoport felkeresése, szükségleteinek felmérése, progrmjink vonzóvá tétele z Idősek számár. Mentálhigiénés szkemberek lklmzás. 8. Az információs társdlombn vló részvétel, illetve zon keresztül modern információs lehetőségek elérése z Idős emberek számár nehéz, mert jellemzően nem rendelkeznek zokkl készségekkel, tudássl, melyek z informtiki eszközök hsználtához, z internet eléréséhez szükségesek. Nyugdíjs Klubok, közművelődési intézmények. további együttműködő prtnerek fe Itérképezése, progrmszervezésbe történő bevonás. Idősek Tnácsánk működtetése, Szociálpolitiki Kereksztlok Felélesztése, z idősek bevonás z őket érintő helyi szintű szociálpolitiki döntésekbe. vlós együttműködések kilkítás. Az idősek klubjibn, közművelődési intézményekben, nyugdíjs szervezetekkel együttműködésben z idősek informtiki járlsságánk fejlesztését célzó tnfolymok, képzések szervezése. Generációk közötti együttműködés keretében z időskorúk digitális képességfejlesztése fitlok bevonásávl. 9. Az önellátóképesség és szellemi Idősek ktivitásánk erősítését és frissesség megőrzése céljából szükséges egészségügyi állpotuk jvítását célzó z idősek ktivitását elősegítő progrmok, szűrővizsgáltok 155

156 sz.mr. - Jhetőségek kiszélesítése. szervezése. megvlósítás. Idősek moigásleheőségének bővítése céljából teririész etj á rás. botos gyloglás (nordic wlking). kerékpáros túrák, ógvtorn. vízi torn, jóg lehetőségeinek megteremtése Idősek játszóterének kilkítás minél több településen. 10. i\ egész életen át trtó tnulás Ai. idősek képzési siükségleteinek lehetőséize nem biztosított. Ng\on kevés felmérése. képzési kínált vn. mely céltudtosn z idősödők és idősek sjátos l2envcit venne fi yelenihe - Nvugdijsok Akdernijnk elerhetove tetele megye mmcl tobb telepulese II. Az idősek. különösen egyedül élők z Az idősek áldozitá válásánk átlghoz képest gykrbbn lesznek megelőzését szolgáló fórumok. büneselekrnén ek áldozti ismeretterjesztő progrmok szervezése. Az idősek felkészílése. irányitoti informálás megtévesztésüket echó. élet és vvonhiztonságukt veszéh eztelő helyzetek kezelésére. 156

157 veleszületett Fogytékkl élők.fogytékossággl élő minden otyn személy. ki hosszn trtó fiziki, értelmi, szellemi vgy érzékszervi károsodássl él. mely számos kdállyl együtt korlátozhtj z dott személy teljes, htékony ás másokkl egyenlő társdlmi szerepválllását. Bár fogytékosság legemberibb tpsztlás, mely potenciálisn mindnnyinkt érint. zokr z emberekre, kiknek támogtásr vn szükségük képességeik fejlesztéséhez, gykorlásához. szükségleteik kielégítéséhez. gondoltik kiíejezéséhez, hhoz hogy részt vehessenek egy dott társdlom életében, Fogytékos személyekként tekintünk. A fogytékosság zonbn mindenki számár kontextusbn jelentkezik, függ z egyén kulturális, fiziki és társdlmi környezetétől, Így rendkívüli jelentősége vn nnk, hogy egy társdlom miként htározz meg fogytékosságot, s kit tekint fogytékos személynek. A társdlmi modell. mint Új gondolti keret, fogytékossággl élést már nem személyes szerencsétlenségként. krittív lehetőségként, vgy Csupán Orvosi feldtként definiálj. A fogytékosság megélése különbözőség. másság, kirekesztés és z emberi jogok kérdéseként jelenik meg. Miután fogytékosságot társdlmilg konstruált identitásként, illetve reprezentáeiós rendszerként fogj fel, ezért fogytékossággl élő személyt társdlom részeként muttj meg, Így hngsúlyt htlmi viszonyokr, diszkriminációr, z elnyomásr. társdlom felelősségére helyezi. A évi LXII. törvény prgrflis (1) meghtározz fogytékos személy foglmát. Ez lpján fogytékosság ltt olyn trtós vgy végleges vgy szerzett érzékszervi, kommunikációs. fiziki. értelmi vgy psziehoszoeiális károsodást, illetve ezek bármilyen hlmozódását értjük, mely környezeti, társdlmi és egyéb jelentős kdályokkl kölesönhtásbn htékony és másokkl egyenlő társdlmi részvételt korlátozz vgy gátolj. I J elfogdjuk WFIO egészség meghtározását. miszerint.z egészség teljes testi, lelki és szociális jólét állpot, és nem csupán betegség hiány. kkor zt is megállpíthtjuk. hogy Fogytékosság nem zárj ki z egészséget, tehát nem betegség, csupán egy állpot. A fogytékos ember/személy..vlmilyen testi és/vgy pszichés funkció, struktúr működésbeli kdályozottság/korlátozottság mitt tevékenységében. eselekvésében. társdlmi/közösségi részvételében kdályozott (mozgáskorlátozott, látás-, hllás-, beszédsérült. értelmileg kdályozott, érzelmi sérütést muttó személy. utist, IS?

158 szervátültetett) eg én, ki z állpotához igzodó tijárásokt. segítséget igényel. (Benczúr M.-né) Sjátos körülmény eket, eszközöket, A fogytékos személyeket - két csoportb sorolhtjuk sérülés fennállás lpján: veleszületett. születésétől fennálló fogytékossággl rendelkezők, későbbi életkorbn bekövetkezett, szerzett károsodássl rendelkezők. A fogytékosság típusi NlozáskoiiátozoIIság A mozgáskorlátozottság, vgy betegségek más egyes ktegóriként kezelni. htássl súlyosság is és más ngy mozgássérültség fiziológii fogytékosság. formábn htnk A vn. mozgásr mozgásképességekre A és A mozgásrendszerre, ezért különböző sérülések kiterjedtsége nehéz ás mozgásábn korlátozott embert nevezzük mozgáskorlátozottnk. Segédeszköz nélkül helyváltozttásr képtelen mozgáskorlátozott kdálymentesítés szükséges embereknek környezetben. Látíssérültség A látás segédeszközök hsználtához fogytékosság fluvtékossághoz hsonlón öröklés, méhen is - belüli Fiziki követő bármely életszkszbn történt betegség trtoznk vkok. z liglátok és gyengén érzékszervi sérülés. szülés következtében hárml15 testi, vgy látók. Az z vgy vgy z ki. z ép látás sérülés htásár lkul liglátók %-ávl rendelkeznek. (iyengénlátónk tekintjük. zokt teljes látásánk jobbn látó A szemén szemüveggel jvitott látás lálássérültek tájékozódását segítik l3rille-írás. mi egy Hllássérültség A Fogll. [Uggetlenül A épített értelmi mximuni látássérülteket. kiknek %. térből kiemelkedö vezető sávok. speciális technikát lklmzó. dombornyomót bc. zt Ide 10 fehér bot,. hliássérült kifejezés gvüjtőfoglom: siketeket. ngyothllókt egyránt mgáb hllószerv (külső hllássérülésük fokától, súlyosságától. hllásállpotuk milyenségétől. fut középüu. hllás csökkenését eredményezheti. A db t?u, VOth//ótIUk. Ennél minősül. utóbbi években hllóideg. hllókéreg) bármely részének károsodás hngerejű. átlgos beszédet már nehezen db között közepesnek db ngyobb hllásveszteség esetén lényegében közöu már hllókészülékek ngméretü fejlődésével személyek szám jelentősen csökkent. Ebben szerepet játszott fcjlődése is. nem utokósorbn htláskárosodásokon segíthet. hlló.s1lros személy enjize izgvoihl/ó;uík.ike;ségvl beszélünk. coclueárk impliuáció cltcijedée. nieb Az siketnek minősülő mőtéti megoldások z idegi eredetű 158

159 Fontos tényező hlláskárosodás keletkezésének időpontj. A beszéd kilkums előtt keletkezett károsodás beszéd elsjátítását, későbbi károsodás beszéd megtrtását nehezíti. A siketségnek beszédre, olvsásr, írásr és szájról olvsásr gykorolt htás z egyéntől és hllásvesztés időpontjától Függ. Tolmácsolási módok: Jeínveivi tolmácsolás: tolmács jeleli. mit beszélő mond. A jelnyelvi vriációktól szószerinti tolmácsolásig számos változt hsználtos. A tolmács siket személy igényeihez igzítj jelnyelv lklmzását. Orális lolmácsolás: A tolmács hllott szöveget hng nélkül rtikulálj, melyhez természetes gesztusokt és rckifejezéseket hsznál. Tktilis Íoímácsolás: Siket-vk személyek számár. kézbe-tolmácsolási nietódus. A tolmács hllott szöveget jellel-kézujjl, illetve Brille rendszer lklmzásávl siket-vk személy kezébe továbbítj. Tolmácsolás hngr: tolmács mondj, mit siket személy jelei. illetve rtikulál. Korábbn fordított tolmácsolásnk nevezték. Értelmi kdályozottság Az értelmi fogytékosság olyn kóros, funkcionális állpot, melyben z intellektuális teljesítmények jelentős mértékben z átlg ltt mrdnk (lq vgy kisebb). mi együtt jár z dptív képességek területei közül kettő vgy több sérülésével, és mely 18 éves kor előtt mnifesztálódik. Felnőtt korbn kilkuló értelmi Fogytékosság demenci vgy trum következtében kilkult gykárosodás, és ezeket így nevezzük. A súlyossági ktegóriák jelenleg hsználtos megnevezéseinek indoklás: A.tnulásbn kdályozottk, illetve.értelmileg kdályozottk elnevezések lpj z Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-s lpdefiníciói voltk, melyek háromféle kifejezést értelmeztek: 1. Sérülés, károsodás: z emberi test mentális vgy Fiziki felépítésének, illetve funkciójánk zvr szervezet biológii szféráját érinti. 2. A fogytékosság, zvr: hgyományosn elvárhtó emberi mgtrtásbn keletkezik korlátozottság vgy hiány, mely z egyén cselekvő képességében. pszichológii működésében jelentkezik. 3. Az kdályozottság, korlátozottság vgy rokkntság: károsodás vgy fogytékosság következtében kilkult hiányoktjelenti, melyek korlátozzák személyt kortól, nemtől. társdlmi helyzettől. kulturális tényezőktől függő szerepei betöltésében. Az kdályozottság z egyén környezetéhez vló lklmzkodásábn jelenik meg társdlmi szerep hetöltés szintjén. így szociális szférár vontkozik. 159

160 megközelítésnek főleg Az dptív viselkedés fig)elembe vétele egben nnk szociális-kognitív tnulás elmélet kidolgozói áltl képviselt. elismerése. mely szerint tnulás- és viselkedésproblémák szituáció-. és személyiségtuggők. A személyek viselkedése mindig Függ környezettől is. környezet nújtott Feltételek pedig ngybn hefolásolják gyermek működésének lehetőségeit. így dptív jártsságink kilkulását. Az értelmi fogytékossággl élő emberek életét személyes segítéssel lehet segíteni, többségében mind felügyeletben, mind kísérésben. mind körülötte lévő ügyek és szükséges dolgok megszervezésében, mivel ezekre értelmi állpotánk korlátozottság mitt önállón képtelen. A segítés formáj és mennyisége z értelmi fogytékossággl élő ember képességeitől mgg. Önállóságuk segíti vizuális kommunikációs eszközök hsznált. Autiznius Az utizmus viselkedés Jellemző tüneteivel leírhtó állpot. A központi idegrendw.er fejlődését és működését érintő károsodás következménye kommunikáció, szociális inlerkciók és ruglms viselkedésszervezés területein muttkozó fejlődési zvr. nielyhei gykrn társul vlmilyen szenzoros érzékelési lul- Vgy felülműködés (látás, hllás, tpintás, szglás, ízérzékelés). Ezek öss/essége z utizmus spektrum vr. mely összetettségéhől és súlosságáhól dódón. z dott személy személ iségélől. tpsztltitól. z esetleges társult problémáktól Függően rendkívül változtos viselkedéses tünetekhen nyilvánul meg. A Fejlődési zvr z intellektus bárniel szintjén előlördul. mi zt jelenti. hogy jelen lehet átlngos vgy átlg feletti intelligenci mellett éppúgy. mint értelmi légytékossággl együtt. Az utizmussl élö személyek gy másképpen dolgozz Fel külvilágból érkező htások. mint miénk. Ez z eltérő fejlődés z ok nnk. hogy érzékszerveik sokszor túlságosn kilinomultk vgy éppen ellenkezőleg: nem elég érzékenyek. hogy befogdják környezet ingereit. Ez z eltérő működés rádásul megnehezíti társs kpesoltikt is. Egy utist embernek problémát jelent megérteni közösség írott és írtln szbályit, nehezen olvsnk gesztusokból. i-riimikából és gykrn nemi értik hsonltokt, szófordultokt. Miben nyilvánul e. meg? Gykrn előfordul. hogy egy titizmussl élő ember 01) nnyir érzéken hngokr. hogy számár ng\városi közlekedés elvkelhetetlen. Előfordulht z is. hogy bőre fokozottn regál z érintésre. ezért neki egy ölelés vgy kár egy szimpl kézfogás is kellemetlen lehet. Ugynkkor vnnk olyn utizmussl élő személyek is. kik olyn ízeket is megéreznek. miket mi nem vgy olyn részletekre is felflgelnek. melyek fölött z átlgos szem elsiklik. I l beszélgetnek vlkivel, megeshet. hogy túl közel hjol másikhoz. vgy éppen nem néz másik ember szemébe. Egy titist emberre z is jellemző lehet, hogy leplezetlenül kimuttj érzelmeit vgy. hogy őszintén megmondj véleményét másokról. 160

161 - Npi Bevtkozás, és vizuális kommunikáció segítés eszközei Önkiszotgálás: gyógypedgógus áltl felmért értési és közlési szinteknek (szimbólumértés, expresszív ás receptív kommunikáció szintje) megfelelő vizuális segítségek (pi. folyrntábrák) vgy más. egyénre szbott támogtások lklmzás Időtrtás, időfoglom értése: időtrtást segítő eszközök (npirend, tirner, idősáv. homokór, stb.) lklmzás Társs kpcsoltok: mikrokörnyezeti közösségben (lkóközösség) z értések és megértetések segítése. szituációk. kontextusok megértésének segítése, félreérthető helyzetekben konfliktusok megelőzése. kilkult konfliktusok kezelése. Kihívást jelentő viselkedések esetén viselkedéses jegyzőkönyv vezetése. A társs megértést és dptív viselkedést támogtó utizmus-speciflkus módszerek egyénre szbott lklmzás (p1. viselkedési szbályok, szociális körök, én-könyv, személyes npló, szociális történetek) Kommunikáció: z egyéni felméréseknek megfelelően, mennyiben szükséges. ugmenttív-lterntív kommunikációs eszközök hsználtánk támogtás szervezés: npirend meglkotásábn ás követésében Felméréseknek megfelelő szintű segítségnyújtás - fér-idő szervezés: szükség esetén hívókártyák elhelyezésének ellenőrzése, z egyénre szbott npirendi és egyéb vizuális eszközök rendben trtás, pótlás Szbdidő: különféle, szbdidő önálló és társs eltöltését támogtó egyedi eszköz (p1. válsztótábl, strukturált szbdidős eszköz) biztosítás, tevékenység végzéséhez szükséges segítség nyújtás Szenzoros védelem biztosítás: z utist személy sját megküzdési strtégiáink támogtás (p1. vegye Fel lulvédőjét. h zvrják zjok). vgy környeze módosítás oly módon, hogy megelőzhetők legyenek túlérzékenységből fkdó nehézségek, illetve z esetleges ingerkereső viselkedésből ütkdó blesetek, mások életminőségét negtívn befolyásoló helyzetek Helyzetkép fogytékossággl élő emberekről Békés megyében Hzánkbn 20l6-bn Fő volt mgát fogytékkl élőnek trtó állmpolgár KSI-I mérése szerint fő rendelkezett 20l8-bn komplex orvosi szkvéleménnyel, közülük Fő kpott vlmilyen ellátást fő kpott rokkntsági ellátást, Fő rehhilitációs ellátást fő fogytékossági támogtást, fő emelt összegű csládi pótlékot kpott. A fogytékos személyek okttás, ellátás, fogllkozttás és számukr lp és szkellátások nyújtás terén Budpest és Közép- Mgyrország területe legellátottbb. A trtós hentlkásos és átmeneti elhelyezésére 291 otthon, gondozóház nyújtott lehetőséget z országbn, melyek egyhrmd Közép- Mgyrországon működik. Ez után 18%-kl Dél-lföldi. 16%-kl z Észk-lföldi, 161

162 vlmint 10%-kl z Észk-mgyrországi régió követte. többinél telephelyek részrány kevesebb. mmnt egytized. A férőhelyek és z ellátottk tekintetében szintén Közép-Mgyrország dominál. elsősorbn mitt, hogy itt működnek országosn egyedülálló speciális intézmények. nielek segítik fogtékossággl élők mnindennpjit. itt vll legngyobb esélye nemzetközi tpsztltok mgyrországi hsznosításánk is. Az lábbi táblázt muttj fogvtékossággl élők tipusát és korcsoport szerir KSFI 2016-os mikrocenzus. önhevlló felmérése lpján. ti e oszlását 3!. tábl Mgyrországon - Fogytékossággl élők korcsoport és fogytékosságtípus szerint (2016) [fő] 5 Kosopofl x Éitelmifogylékos Aulist Mentálisn sérült Ngyothllö I Siket I Sikehetk Beszé1hibás I Beszédfogylékos I Súlyos belszeru (oqy(ákos I I Egyéb Ismeretlen Fogytékosságg éök V Eo,,1s: KSIÍ ill A kerekes székes. i fogytékossági élő ember többsége Békés kényszerül mrdni, vgy gyerinekként speciális iskoláb küldik fővárosb. mivel nehézséget jelent számár közlekedés. kdálymentesíteu bejárt, vgy egy lift, rendszeres táoisági btiszjárt stb. hián következtében megnehezítik társdlomb vló heilleszkedésüket. pedig z okttás segítségével meg lehetne kdál)ozni fogvtékossággl élők kirekesztődését társdlomból. Hzánkbn és Békés megyében sokn z intézményen kívüli. más ellátási formát cl sem tudnk képzelni íogytékos emberek számár még mindig. Ugynkkor 2015-ben elindult egy teljes szemléletváltozás íogytékossággl élők gondozás. megközelítése terén. prdigm váltás folyik z egész országbn. Megkezdődött ngy hentlkásos intézmények kiváltás. fogytékkl élő felnőttek és gyermekek gondozásánk és okttásánk és cészségügvi ellátásánk közösségi lpú szolgálttásokr vló áthelyezése többségi társdlom tgjil zonos helyen, zonos módon történő megszervezése. Ez szemléletváltás 2017-ben elérte megénket is és Jelenleg Vésztőn. Eleken és Mg rhánhegyesen lévő ngy fogvtékos intézmények lkóink közösségbe integrálás folyik, heköltöztetésük megyében otthonábn Békéscshár. vgy hejrs z iskolb. Egy kdálymentes közlekedésű környező településekre 162

163 csládis házkb, részükre Új lpellátások nyílnk településen élőkkel zonos. A szemléletváltás úttörői, segítői megyében éve működő érintett szülők és szkemberek áltl létrehozott fogytékossággl élőket segítő civil szervezetek. Fogytékossággl élők fogllkozttásánk helyzete és nehézségei A fogytékossággl élők számár fogllkozttás ugynolyn fontos, mint z egészséges embereknek. A fogllkozttás biztosítj megélhetésüket. lehetőséget d boldogulásr, és értéket és trtlmt d mindennpjiknk. Sjnos nincsenek külön mérések és sttisztikák rr, hogy hány fogytékkl élő dolgozik m Mgyrországon. Igzán pontos dt nincs főre tehető Békés megyében megváltozott munkképességű. fogytékos vgy pszichiátri betegséggel élők szám. Megközelítően lkosság 4,5 %- él olyn fogytékossággl, hogy támogtásr vn szüksége Fő kpott 2018-bn rokkntásig vgy rehbilitációs etlátást fő fogytékossági támogtást és 1725 Fő mgsbb összegű csládi pótlékot kpott, kik jelentős része rokkntsági vgy rehhilitációs ellátást is kp. Ugynkkor vnnk, kik csk z utóbbi két támogtás vlmelyikét kpják, mert nem rendelkeznek szolgálti idővel, hogy ellátást kpjnk. Az Országos kimuttás szerint Fogytékossággl élők %- nem kp rokkntsági vgy rehbilitációs ellátást fogllkozttáshn töltött szolgálti évek hiány mitt. Ez Békés megyei szinten Fő közötti létszámot jelent évben Fő után vettek igénybe rehbilitációs kárty lpján dókedvezményt munkálttók Mgyrországon. Békés megyében 2018 évben munknélküliségi rát 4,7%. Fogllkozttottk szám l Fő ben z ktív korúk szám közöttiek szám Békés megyében fő volt, inktívk szám Fő. Fogllkozttott fő évben z ktív korú, év közöttiek szám Békés megyében 2 ló. 100 fő. Ebből fő inktív. eltrtott. Fogllkozttott Fő. A fogllkozttási rány 68,8%- os.24 Az inktív állománybn lévők számánk lkulását országosn és Békés megyében I. negyedév között következő 32. sz. tábl muttj: \ww.ksh.hu!mikrocenzus2o 16/kotet8fogytckoscszcgeszscgiokmittkorltozottnepessegjelle m/o 163

164 lnkt{v 32. táh Ter0ttiegyg neve munkerő áloniány 2OO-2Ol9. tje nv Békés megye Békés megyei változás évhez képest 1 99,3 97,4 93,3 91,9 83,9 83,8 79, ,8 % Országos , ,9 3083,1 2980,6 2909,3 2823,3 2757,3 ezer fő Országos változás 2010 évhez képest 1 99,4 97,3 95,6 91,2 88,2 85,3 83,2 80,8 78,9 % 120 Innktív állomány változás Békés megyében és országosn X éke megye Országos I I I 2019.I.i,v korius: KSII 164

165 A tábl jelzi. hogy 2010 ót közel 32 %-kl csökkent z inktív állománybn lévők szám. z országos átlg 21 %-os csökkenéshez képest. Békés megyében évről évre csökken csk ellátásból élők szám, Illetve z ellátást kérők szám. Ami rr Litl, hogy ngy létszámbn, z országos átlgnál többen kerültek, kerütnek inktív állpotból fogllkozttásb megyébe ben megye lkosság Fő évben Fő. A lkosság szám Fővel csökkent 2010 évröl 2018-r. Ennek ok elvándorlás és születési számnál ngyobb elhlálozási rány. Az ktív korúk szám megyében 8 év ltt fővel csökkent. A csökkenés részben elvándorlásból. részben nvugdíjkorhtárt ngyobb számbn elérők dják és részben z elhlálozás.az inktivk szám viszont igen jelentős mértékben Fővel csökkent. Részben szigorúbb komplex fclülvizsgá!tok eredményeként történt létszámcsökkenés megváltozott munkképességűek között. részben többen átkerültek sját jogú öregségi nyugdíjr. részben visszmentek dolgozni. A fogllkozttottk szám lkosság szám és gzdsági ktivitás csökkenése ellenére fővel nőt. A számok köze! Fő inktív ember fogllkozttásb kerülését inutuák ezen időszk ltt. Aminek egyik jelentős részét megváltozott munkképességűek teszik ki, többit pedig z álláskeresési támogtásról. GYES-röl. GYED-ről és GYOT-ról vissztérők. A folymtosn csökkenő ktív fogllkozttásból kikerülők helyét Fokoztosn átvették z ddig munknélküli inktív emberek. A folymtosn csökkenő ktív korúk lélekszámát csk z inktív ellátásbn lévőkkel lehet pótolni, z igényekre regáló, igényeknek megfjelő szkmképzéssel. A még jelenleg inktiv lkosság képzése ás fogllkozttásh vonás hiány szkmákbn megoldndó feldt. A munkálttóknk megváltozott munkképességüek fogllkozttásár vontkozó legngyobb nygi ösztönzést hosszú évek ót rehbilitációs hozzájárulási dó fizetése jelenti. l-l Ugynis egy 25 főnél ngyobb létszámml működő társság teljes munkerő állományánk leglább S százlékát nem tölti Fel megváltozott munkképességű munktárskkl, hiányzó létszám Után munkválllónként rehhilitációs hozzájárulást kell fizetnie. Ez z összeg évi I forintról idén évi I forintr emelkedett. mi 8 százlékos munkálttói tehernövekedést jelent. Az intézkedés htásár idén ngyobb cégek tovább növelhetik erőfeszítéseiket rr. hogy megváltozott munkképességűeket lklmzznk, helyett. hogy hoz.zájárulást fizetnék be. A Dunántúli régiókbn ás Közép-Mgyrországon zonbn már komoly korlátot jelent. hogy ebben körben is kifejezetten mgs. kár 60 százlék feletti megváltozott munkképességűek fogllkozttás rány. Már nem tlálnk itt sem szbd munkerőt. Az Európi Uniós átlg 50 % körüli Fogllkozttási szint megváltozott munkképességűek esetében. 165

166 Békés megyében 2018 év végére Közel fö megváltozott munkképességű ember került fogllkozttásh, mi megyei lérszámukho, viszonyít %-os fogllkozttási szint körülit jelent. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigzgtóság 2017 évi kuttás és prognózis. mit KSH-vl közösen készítettek z lábbikt muttj:..a kérdőívre dott válszok lpján megállpíthtó. hogy válszdó munkálttók 71 5%-, 716 munkálttó fogllkozwt megváltozott munkképességű munkválllót. A válszt dó munkálttók közül legngyobb ránybn z egyéni (nem pici) gzdsági tevékenységbe sorolt szervezetek (85.7%). legkisebb ránybn költségvetési szervek és költségetési rend szerint gzdálkodó szervek (58.2%) lklmznk megváltozott munkképességű személyeket. A megkérdezet fogllkozttók esetében fogllkozttott létszám növekedésével megváltozott nunkképességű személyek fogllkozttás iránti hjlndóság is növekszik. zonbn százlékos rán tekintetében ngy létszámot fogllkozttó munkálttók lklmznk lcsonybb rán bn megváltozott munkképességű személyeket. A válszt dó munkdók 45,5%- fizet rehhilitáeiós hozzáj árulást. Négy nemzetgzdsági ág emelkedik ki fogllkozttás rányibn és fögllkozttotti létszámbn, melyek következők: - Egyéb szolgálttás: - l-lumánegészségiigyi. szociális ellátás - Feldolgozóipr; - \dminisztrűv és szolgálttást támogtó tevékenység. t.eginkáhh kilencessel kezdődő. szkképzettséget nem igén lő. egyszerű tégllkozásokr jelentkezik z igén és zjlik jelenleg is fogllkozttás. vlmint képzési preferenciák tekintetében legtöbb munkálttó irányú képzést jelölt meg. A válszt dó munkálttók kérdőiv Felvételének időszkábn főt fogllkoztttk. közülük Fő volt megváhozou nunkképességü s,einél. mely közel 5.3%-os rányt jelent fogllkozttottk számához viszonyitv. 25 Békés megyében 72 munkálttó fogllkoztt megváltozott munkképességűeket. Ezek közül 41 főnek itt vn székhelye. 31 munkálttónk csk telephelye vn megyében. A munkálttók létszámáb védett fogllkozttást nyújtók is benne vnnk. Az országbn ennél több megváltozott munkképességűt fogllkozttó munkálttói szám csk Borsod Ahúj-iernplén megyében vn. ilen A megváltozott munkképességú emberek fogllkozttás megvlósulht nyílt munkerőpineon. bármilyen miinkálttónál. de megvlósulht védett Fogllkozttási keretek között. 25 i!e::(! e e2lcgespjf Ic ttc \tcgc 2 n1t: ré I :,, :,,20(t 166

167 - kkreditált Fogllkozttók Védett fogllkozttásnk két formáj Vn: fogllkozttóknál. Az kkreditált fogllkoi.ttás elsősorbn nyílt pici inunkálttóknál munkviszony keretében nyújtott fogytékkl élők speciális szükségleteit figyelembe vevő, rr kilkított mtinkkörökben történő fogllkozttás - intézményi ellátási keretek között fejlesztő Fogllkozttásbn. A fejlesztő fogllkozttás ngykorú. felnőtt fogytékkl élők fogllkozttásh (munkáb) ágzott fejlesztését jelenti z évi III. Szociális törvény lpján. A megyében z lábbi védett fogllkozttók tlálhtók: Akkreditált tnúsitvánnyl rendelkező fogll kontók: Békés megyében telephelvet működtető 33. tábl Békés megyében Akkreditált fogllkozttó neve telephelye Kézmű Közhsznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társság Vkok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete GALLICOOP Pulvkfeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársság Move Rehbilitáeiós Ipri és Szolgálttó Nonprofit Közhsznú Zártkörűen Működő Részvénytársság Prim-Soft Korlátolt Felelősségű Társság Dévvány Elek Körösldány Körösldány Mgyrbánhegyes Békéscsb Szrvs Szrvs Körösldány Profi-Médi Számítástechniki és Gyomendröd Kereskedelmi Korlátolt Fele lősségű Társság Körösldány 167

168 Ösvény Esélynövelő Alpítvány BIM-PEL Kereskedelmi ás Szolgálttó Korlátolt Felelősságű Társság Szent lázár Alpítvány RE! IABII. Rehhihtációs Fogllkozttó ás Szolgáltró Közhsznú Nonprolit Korlátolt Felelősségű lársság SZARVASI ERGO-MFD Egészségügyi Szolgálttó ás Kereskedelmi Korlátok Felelősségű Társság Pro-Teiu Rehbilitációs Közhsznú Nonprofit Korlátolt FelelősségúFársság \ lozgáskorlátoiottk Békés Megyei Egyesülete DIG-BLJILI) Környezetvédelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság Mozgáskorlátozottk Dél-Höldi Regionális Egyesülete Gyul Szegedi SZEFO Fonlf eldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársság Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete ÉRME Élet-Remény-Munk-Esély Közhsznú Alpítvány Strt Rehbtlitáeiós Fogllkozttó ás Füzesgyrmt Szeghlorn Bihrugr Békés Bucs Srkd Füzesgyrmt Vész(ó Mezőberény Trhos Körösldánv Gy o mend rőd Doboz Mezőgván Békéscsb Békés Békéscsb Békés Szrvs Orosház Gyul SzeghloLri Békéscsb Csorvás Gyul Srkd Gyul Orosliáz Mezőberóny Békés Gyul Gyul 168

169 sját Intézményei Közhsznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társság Szrvsi Mihók Művek Korlátolt Felelősségű Társság ART-KELIM Békésszentndrási Szőnyegszövő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társság Összefogás z Egyenlő Esélyekért Közhsznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társság DOMSZÖG Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság Hrsányi Gondozó Közhsznú Alpítvány LIKER MOTORS Korlátolt Felelősségű TársságO HSA HUMAN SERVICE AGENCY Munkerőpici Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság PETŐ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság Mgyr Református Szeretetszolgált Alpítvány Otthon Gondoz-Lk Szociális Közhsznú Egyesület GOLD MENÜ Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társság Semit Forte Szolgálttó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társság Forrás: Mécses Egyesület szerkesztés Szrvs Békésszentndrás Csorvás Pusztfóldvár Gyomendrőd Körösngyhrsány Dévvány Szrvs Szrvs Srkd Békéscsb Srkd Gyomendrőd Füzesgyrmt intézményi ellátási keretek között 2019 évben állmi befogdássl rendelkező fejlesztő fogllkozttást biztosító szervezetek Békés megyében Név székhely feldtcgység Békés Mnufktúr I lumán Békés Szolgálttó Nonprofit Korlátolt Felelősségú Társság Szent Lázár Alpítvány Békés ÉRME Alpítvány- Békés- 169

170 scz/l Rehb Integrált Szociális Békés I Intézménye I lrmónjház Csnádpác- Gvöngyfüzér Csnádpác Szociális Szolgálttó Orosház Önkormányzt Orosház I Egységes Szociális Központ Vésztői Sérült Gyerrnekekért Vésztő Egyesület Gyul Város Önkormányzt Gyuli Kistérség Egséges Gyul Szociális és G ermek jóléti Intézménye Békés Város Önkormányzt- Békés Városi Szociális Békés Szolgálttó Központ Körösfront Szociálk Szolgálttó és Kereskedelmi Mczóherény, Békés K fi Ösvény Esélynövelő Alpitvány- Integrált Szociális Füzesg\ ririt Intézménye Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete Mclöhcrén) »nirús: f cses L(ULAU/ef.ce,ke.cíes Ezen felüt z Szociális és (i ermekvédelmi Főigzgtóság bcntlkásos szociális ngy intézményei rendelkeznek fejlesztő lögllkozttási jogosultsággl lkóik reszére. Fogvtékossággl élők okttási, képzési lehetőségei megyében A képzés és okttás fogytékossággl élő gyermckck és fitlok fejlesztési és hhilitációs lehetősége bn hozott törvény szétválsztott közokttást. z intézményi rendszerben Folyó germek és Felnöttokttást és felnőtt okttási rendszerbe vló tnkötelezettséget ló éves korr vitte vissz. Az okttási rendszerbe előirt Fogvtékossággl élő gyermekek integrált okttáshoz vló jogát z egészséges germekekkel zonos iskolákbn és súlyosn fog)tékos gyermekek kjlesztő iskolákbn történő okttását. képzést, \i 170

171 A felnőtt képzést teljesen pici lpokr helyezte és minden állmi támogtást megszüntetett számukr. (2013. évi LXXVII Tv. Felnöttképzésről) A, iskolák megjelölhették, hogy milyen fogytékossággl élő gyermekek integrálását tudják fogdni. A pedgógii szkszolgáltok htározzák meg. hogy egy gyermek képességei lpján integrált okttásbn, vgy pedig csk számukr létrehozott fejlesztő iskolábn tnulhtnk. Tnulási képességeket vizsgáló pedgógii szkszolgált Békéscsbán tlálhtó. Békés megyében 2018 évben Fő SNl (Speciális Nevelési Igényű) gyermek volt közoktlásbn. Mo,.gásszervi fogtékossággi élő gyermekeket integrált okttás keretében legngyobb számbn Lencsési Álttános Iskol és Alpfokú Művészeti Iskol fogd Békéseshán. Békés megye 22 városából 15 településen tlálhtó Speciális okttást nyújtó Ibjlesztő iskol és óvod. A többi településről súlyosn fogvtékos. fejlesztő iskolábn járó gyermekeknek npont utzniuk kell. Több gyermek nem tudj igénybe venni állpot mitt tömegközlekedést, őket támogtó szolgált tudj elvinni npont z iskoláb. Amikor támogtó szolgált nem tudj válllni, kkor zokon npokon kimrdnk z okltásból. Utzó gyógypedgógusi hálóztot trt fenn békéscshi Lencsési Áltlános Iskol és Alpfokú Művészeti Iskol és Dr. Illyés Sándor Óvod. Áltlános Iskol, Szkiskol. Készségfejlesztő Iskol és Kollégium békési székhellyel. A kis településeken élők számár több utzó gvógypedgógus és fejlesztő szkemberre lenne szükség. Az utizmus spektrum zvrrl érintett gyermekek rendkívül heterogén szükségletei. mint kori fejlesztés. z integráció/inklúzió. mind gyógypedgógii ellátás tekintetében ngyon hiányosk. Az utizmus spektrum zvrrl érintett gyermekek szülei lig tudják gyermekeiket megfelelő fejlesztésre eljutttni. kevés gyermekeket fogdó integrált óvod. iskol.a pedgógusok többsége elutsítón áll gyermekhez, nem érti fogytékosságát. nem tudj kezelni. Mivel z iskolák többségében nem áll pedgógus mellett gyógypedgógii sszisztens. nincs fejlesztő szkember. kevés z utizmus spektrum zvrról többségi pedgógusok ismerete. Így szülők teljesen mgukr vnnk hgyv. és többségében elutsitást élnek meg. 171

172 34. tábl - Békés megyében tlálhtó gyógypedgógii inlézmények A feldt ellátási hely A A feldt A feldt ellátási A feldt megnevezése feldt ellátási hely hely települése ellátási hely ellátási irányítószám pontos címe hely megyéje Esély Pedgógii Békés 5700 Gyul Szent István Központ Ovod. út 34 Altlános Iskol. Szkiskol és Készségfejlesztő Iskol Pánczál Imre rginlérnén\e Te lephe lye Esély Pedgógii I3ékésH600 Békéscsb Vndháti út Központ Óvod. 3. Al L lános Iskol. Szkiskol és KészségIjlesztö Iskol FŐTÉRI ÁLIÁLÁNÜS t3ékés 5540 S,rvs Főtér 2. ISKOLA Kulön csoport utizmussl élők számár : Dr Ilivés Sándor Óvod. Békés 5667 Mg)rhánhcg\es Kossuth Áltlános Iskol. utc 81. Szk iskol. Késiségíejlesztő Iskol és Kollégium \ig\ rbúnheg\ esi Tgintézmén\ C Dr. lllyés Sándor Óvod. Békés 5630 Békés Szánthó Áltlános Iskol. Albert utc Szkiskol. 10. Készségfejlesztő Iskol és Kol légiuni Ványi Ambrus Áltlános Békés 5510 Dévvány Vörösmrty Iskol és Alpfokú Mihály utc Művészeti Iskol

173 Tildy Zoltán Álllános Békés 5520 Szeghlom Dózs Iskol és Alpfokú György utc Művészeti Iskol Dózs György utc szám ltti tclephelyc Mozgáskorlátozottk Békés 5600 Békéscsb Kölcsey Békés Megyei Egyesülete utc 27. Nprforgó Egységes Gyógypedgógii Módszertni Intézmény. Pedgógii Szksiolgált. Óvod és Fejlesztő Nevelés-okttást Végző Iskol Dr. Illyés Sándor Óvod, Békés 5667 Mgyrhánhegyes Árpád utc Áltlános Iskol, 1. Szkiskol, KészségFejlesztő Iskol és Kollégium Mgyrbán hegyes i Tgintézmény Mgyrbánhegyes. Árpád u. I. telephelye Wesley János Békés 5900 Orosház Pcsirt utc Gyógypedgógii (5vod. I. Áltlános Iskol, Fejlesztő Nevelés-okttást Végző Iskol, Készségfejlesztő Iskol. Szkiskol Esély Pedgógii Békés 5600 Békéscsb Ligeti Központ Óvod, Károly sor 2 Áltlános Iskol Szkiskol és Készségfejlesztő Iskol Iclephelye 173

174 Wesley János Békés 5900 Orosház Bjcsy Gyógypedgógii Óvod, Zsilinszk) Áltlános Iskol. utc 6 Fejlesztő Nevelés-okttást Végző lskoí,készségfej lesztő Iskol, Szkiskol Te lephe lye Esély Pedgógii Békés 5700 Gyul Szent István Központ Óvod. út 36 Áltlános Iskol, Szkiskol és Készségfejlesztő Iskol Pánczél Imre Tgintézménye Iüköry Ljos Áltlános Békés 5516 Körösldány Wenckheirn Iskol ás AlpFokú Bél utc Művészeti Iskol 6/4. Esél Pedgógii Békés 5700 Gyul Sicn( István Központ Óvod. űt 36 Áltlános Iskol. Szkiskol és Készségfejlesztő Iskol Pánciél Imre Tgintézménye Gyuli SZC Hrruckern Békés 5700 Gyul Szent István János Szkgirnnázium. utc 38 Szkközép is ko Iáj. Szkiskoláj ás Kollégiurn [Esély Pedgógii Békés 5600 Békéscsb Ligeti Központ Óvod. Károly sor 2 Áltlános Iskol Szkiskol ás Készségfejlesztő Iskol Tel epli ely e Jnkó János Áltlános Békés 5940 Fótkomlós Erzsébet Iskol ás Gimnázium utc 2. Iildy Zoltán Áltlános Békés 5520 Szeghlom lildv utc Iskol ás Alpfokú I 74

175 íejlesztő Fejlesztő Művészeti Iskol 1 Mezőhegyesi József Attil Békés 5820 Mezöhcgycs Béke prk 1. Áltlános Iskol. Kollégium és Alpfokú Művészeti Iskol Dr. Illyés Sándor Óvod. Békés 5667 Mgyrbánhegyes Kossuth Áltlános Iskol, utc 81 Szk Iskol. Készségfejlesztő Iskol és Kollégium Mgyrbánhegyesi Tgintézménye Wesley János Békés 5900 Orosház Bjcsy Gyógypcdgógii Óvod, Zsilinszky Áltlános Iskol. utc 6 Fejlesztő Nevelés-okttást Végző lskol.készségfejlesztő Iskol. Szkiskol Tclcphelye Dr. Illyés Sándor Óvod. Békés 5630 Békés Szánthó Áltlános Iskol. Alhen utc Szkiskol. 10. Készségfejlesztő Iskol és Kollégium Srkdi Áltlános Iskol Békés 5720 Srkd Kossuth utc 17. Rózshegyi Kálmán Békés 5502 Gyomendrőd Népliget Áltlános Iskol és utc 2. Kollégium For,áv: KM HikzIos Imézmétyur;s A megyében gyógpedgógii segítségnyújtást biztosító fejlesztő iskolák közül I egyházi fenntrtású. egy civil Fenntrtású. többi állmi intézmény. A következő térképen zok települések vnnk megjelölve Békés megye térképén. hol speciális képzést nyújtó közokttási intézmények iskolák tlálhtók I. térkép iskolák Békés megyében 175

176 L Bekes megye Fejlesztoiskolk Iá vn ni11* O O t_l n - ( 3 tt.bltölc O O 7 O D vzq L v T_tol lt,oto fl. O 1 O \. C»I1 rv. O s fl$ O s:,w tlq1t4 %q49 Qgl1 :3 5ll) u 4MO, O T ;o- Ál flttt( 4 / C 0, ol I C q 0] twll Q / cl *ttol l$% I d:fl r Eorivlv: Sját cerkes:tüs - Nelhühel II. Az ép mentális képességgel rendelkező gyermekek számár közokttásb vló integrált Formábn történő tnulás közlekedési nehézségekkel. de elérhető. A Felsőfokú okttásh vló bekerülést és nnk elvégzésében békéscsbi és gyuli Főiskolán mentorok. zz esélycgvenlőségi koordinátorok biztosítják képzésben vló segítésüket hátrányok leküzdésében. A vkok és gyengénlátók részére minden megyében biztosítv vn okttás. betnítás, rehbilitáció. Békés megyében Békéscsbán. Luther u. 13/ helyen Brille és informtik okttás és eszközhsznált okttás folyik és minden látássérült számár elérhető. A vkok és gengénlátók integrációj tifiopedgógllsok hiány mitt nehézkesen vlósul meg megyénkben Az intellektuális képességzvrrl küzdők. illetve hlmozottn Fogytékosok esetében fejlesztő iskoláb vló tnulásuk ltt áltlábn éveket csúsznk, lssbbn hldnk z átlgos gyerniekeknél és mire elérik tnkötelezettségi kor végét. ddigr nem jutnk cl szkmi képzésig, mi viszont lpfeltétele fogllkozttásb vló kerülésnek. Illmozottn fogytékosok okttásár fejlesztő iskol csk Békéscsbán érhető cl. j _ 176

177 A fejlesitő iskolák felszereitsége. eszköztár jóvl elmrd Közép-Mgyrországi Régióbn lévő iskolák eszköztárához és niódszereihez képest. A nem beszélő vgy utizmussl élő gyermekek Számár egyik iskolábn sem hsználják kommunikációt segítő AAK gépeket. Ennek okttás csk Szegeden érhető cl. Az izom és mozgásproblémávl született gyermekek közül iskoli keretek között nem biztosított tngentor. vízitorn. járógépek. stb. Siketek iskoláj nincs megyében. régióbn csk Szegeden tlálhtó. A kö,okttásból kikerülő fogytékossággl élők továbbképzési lehetőségei lezárulnk. További tnulásr. szkmképzésrc nincs lehetőség. A Felnőtt képzés keretében nincs képző intézmény megyében. melyik íogvtékosságukt Figyelembe véve, speciális szkmi képzést biztosítn részükre és olyn képzés sincs, mely f elkészítené őket változásokr, dptálná számukr vizuális kommunikációs eszközöket változásokhoz. Vlmint rr sincs lehetőség. hogy h tnult szkmájábn nem tud elhelyezkedni. kkor átképezze mgát másik szkmár. mert nincs számukr kidolgozott képzés és felnőtt képzési intézmény Békés megyében. A megváltozott munkképességű, Illetve fogvtékossággl élők felnőttképzése keretében hiányzó szkmképzés kdály fogllkozttásb kerülésüknek és ezért nem tudnk elhelyezkedni, nnk ellenére, hogy elérkezett megyénkbe is z Országos tendenci. szkember hiány, mi már Dunántúlon 2-3 éve trtó folymt. Fogytékossággl élők lkhtási, jövedelmi és szociális helyzete A fogytékos embereknek társdlombn vló élését szociális szolgálttások segítik. Szociális lpsiolgálttások biztosítják. hogy otthonábn élhessen, és ne kelljen henilkásos intézménybe költöznie. A pszichiátrii betegek is pszicho-szociális Íbgytékosság néven 20l8 évben bekerültek Fogytékossággl élők közé. Alpszolgálttás fogytékossággl élők nppli ellátás. szociális étkezletés. támogtó szolgált. házi segítségnyújtás. közösségi lpú szolgálttások. Az lpszolgálttások nyújtásábn mind z egyházi. mind civil és mind állmi és önkormányzti fenntrtású megjelenik. A nppli ellátás npközbeni problémák megoldásábn segít. ügyeinek intézésében és rehbilítációs lehetőségek elérésében segíti. Npközben felügyelet és fejlesztést biztosít z igénybe vevőnek.afogvtékosok nppli intézményei hároméves kortól idősebb személyek számár biztosítnk lehetőségei npközheni trtózkodásr. társs kpcsoltokr. z lpvető higiénii szükségletek kielégítésére, vlmint igény szerint megszervezik z ellátotlk npközheni étkeztetését is. A közlekedéshen támogtó szolgált segíti őket. kíséri, szállítj őket. vlmint segíti gyógyszerek. gyógyászti segédeszközök heszerzését, szkorvoshoz vló eljutásuk. de hétköznpi élet ügyeiben is onnn kpnk segítséget. 177

178 A házi segítségnyújtás z otthonápolásbn, sehkötözéshcn. gondozásbn nyújt segítséget. A szociális élkeztetés kedvezményes meleg kétfogásos étkezést biztosít. mit kiszállítnk z otthonábn igény szerint. Békés megyében szociális étkezésben 2018 évben fő került, házi segítségnyújtásb fő. Természetesen ezen két utóbbi szolgálttást z idős lkosok is igénybe vehetik, ezért ebbe z ő számuk is beletrtozik. Az otthonábn gondozott fogytékos vgy beteg hozzátrtozó ápolásár cslád tgji közül ápolási díjr mehet z közvetlen csládtg. ki gondozz egész np. A megyében 2018 évben 2436 fő volt ápolási díjon. Az önmguk ellátásár nem képes fogytékossággl élők illetve pszichiátrii betegek. hol már cslád nem tudj gondozást biztosítni. bentlkásos ellátásh kerülnek, szkellátásh, hol teljes körű gondozást kpnk. 5 éve bendkásos intézmények már nem hozhtók létre. csk z új szemléletnek megfelelő közösségi lpú támogtott lkhtást nyújtó otthonok. A támogtott lkhtásnál lkhtásbn élők részére ugynúgy. hogy település többi lkój. állmpolgár számár, z lpszolgálttásokon keresztül kp segítséget. A kiváltási progrm keretében már épülnek támogtott lkhtást nyújtó otthonok [leken, Vésztőn. Mezőkovácsházán. Medgyesegyházán. és Mgyrhán hegyesen. A mgyr jogszbályok értelmében fogytékossággl élők részére főnél ngyobb településeken z lpellátásokt biztosítni kell. Ezek: Békéscsb. Gyul, Orosház. Békés. Szrvs. Gyomendrőd. Mezőherény. Srkd. Ezen települések közül is z utolsó kettő már lehet, hogy fő ltt vn lkosság szám csökkenése mitt. 178

179 35. tábl Békés megyében elérhető szolgálttások 2018 évben Fogytékoso. npli ellátás Támogtó szolgált Fogytékosokszkeilábs Ipszichiáthi betegek szkellátás Békés Békés Békés Békéscsb Elek Békéscsb Békéscsb Békéscsb Csorvás Körösldány Békésszentndrás lelek Csorvis Dévvány Mezőkovácsház Dévviny Gyul Doboz Füzesgyrmt Keverrnes Elek Mezőberény Elek Gyul Gyomendröd Medgyesegyház Mgyrbánheyes Gyul Mezőberény Mezóberény Kevermes Mezőkovácsház Mezókovácsház Kétegyház Ngybánhegyes Okány Kondoros Gyomendród Vésztő lököshiz Gytil Mezőberény Srkd Mezőkovátsház Szrvs Ngybánhegyes Vésztő Okány Zsdány Orosház Örménykút Szrvs Vésztő Forrós:FSZK Nonprojif KET dtbázis Az lábbi térkép muttj be Békés megyében lévő lp és szkellátások fogytékossággl élők részére mely településeken érhetők cl, hogyn fedik le megyét. 179

180 1 I D L-C D 3 O Q, -Co O -O O E coj S O -CO -CO O SCO -Co 4) Q- Co CO 6) 6) E 4) S 0) -O 0 to O -F O 0- -O S 1- C) r I.; I F 1! 7 I I I 4 ji : I 4. O Q /7 O. Ii t O. 4) O. - -t O Q, Q, -m = 10 O. O E o = Q, CO 10 q) Q- C 1 S 4 t. 1: -t I H O

181 - Sjo,ci O T...._.d.. e.- 4..r - Bekes megye szkelltsok 2; T - s í - O 14Qp*Id -.4_- - o - - T-. / O Cbb (I O w I.4,T T ) o -I Q - 2 T -.4 Q T T..q,. T 1 TT..4 T ( -4 CTI*. %-TTk..r. T 4 O 4 O.. / ) O - / 4,.. r - I.- V Fogytékosok szkellátás Pszichiátri betegek szkellátás Forrás: Sját.ce;*esztes Velhiihel Pl. A fogytékossággl élők nppli ellátás Srkd településen hiányzik ellenére A pszichiátrii betegek nppli ellátás pedig Orosház. (]yomendrőd településen nincs létrehozv. A támogtó szolgált városbn rendelkezésre ált. jogszbály előírás Srkd. Szrvs. minden ngyobb 36. tábl - Egyes szociális ellátástípusokt igénybe veö kdályozottk szám nemek szerint, 2016 Ellátást ipus jelzörendsze csládsegité Megnezés házi átmeneti szociális res házi támogtó s, nppli segítségnyúj benllkásos étkeztetés segitségnyúj szolgálttás gyeírnekjólét ellátás tás ellátás tás szolgált Békés férfi Békésnő Békés megye együtt Forrás: KSU l8

182 A fogytékossággl élők részére bemuttott szociális lpellátások várostól vló távolság 25 km-es körzetében még elérhetők. Az ennél távolbb lkók, kistelepüléseken élők számár elérhetetlenek. A megye lkosság 48 % főnél kisebb településeken él. H 7 ngyobb város 25 km-es környezeében lévő kuvkt levess,ük. kkor fogytékossággl élők 40%- nem Jut speciális lpcllátáshoz. Ehhez dódik még ellátásr kötelezett zon városokbn élők. hol hiányoznk siolgálttások. Srkd Járásbn II település tlálhtó és városi rngú csk Srkd. Mczökovácsházi járáshn 18 település tlálhtó, közülük 4 város. de négy közül is csk két helyen vnnk szociális lpellátások. Ez két Járás z. hol üg\tékossággi élőket segítő lpellátások lig érhetők cl lkosság többsége számár. Az lpszolgálttásoknál intézmények nem vezetnek várólistát. ezért zt nem lehet kimuttni. hogy hány Ib szeretne bekerülni szociális lpellátásb és nem kp helet. mert nincs szbd féröhel. vg\ egyáltlán mg szolgálttás sem érhető cl. A fogvtékosságl élők jövedelmi és szociális ellátások, jutttások tekintetében Békés megyéről z lábbi dtink vnnk: 37. tábl Jutttáshn részesülő kdályozottk szám jutttás tipus. nemek szerint Békés megyében A jutttás típus 1 I kötségtérilé rrgsbb egyé t Megneezés rokkrtság rcbbiiáciá fogylékoss özgyógyeii gye rnek 1C m dseres I s. eiátás s e.álás I ág átás csti ées kráio pcsi dj I rdekok KetEzney.. támogtás gzctéiy.. járó otte< gyes segétyek tárrog:ás Férfi NŐ Megyei együtt JüI)tiN: ASJL 182

183 Jutttás típus Békés megyében.1.: rkkntsági ellátás D rehbilitációs ellátás fogytékossági támogtás közgyógyellátási igzolvány mgsbb összegű csládi pótlék gyermek 10 éves koráig járó gyes ápolási díj egyébb rendszeres jkdék egyszeri támogtás A ( ogytékossággl élők helyzetét segíti z Nemzeti Fogvtékosügvi és Szociálpolitiki Központ Közhsznú Nonprofit KFT ( Budpest Váci út 191) létrejötte. előtte FSZK Nonprofit KET-ként működött. A központ minden megyében rendelkezik megyei irodávl 2018 ót, melyek információs és koordináeiós pontként működnek. Békés megyében Békéscsbán tlálhtó. Szbdság tér 9 szám ltt. z ott működő Csládsegítő és GvermekÉóléti Központ épületében. A Nemzeti Fogvtékosságügyi- és Szociálpolitiki Központ Közhsznú Nonprofit Kfi kormány áltl kijelölt feldt fogytékos s,emélvek esélyegyenlőségének. társdlmi integrációjánk és komplex (re)hbilitáeiójánk elősegítése. komplex rehhilitációbn közreműködők tevékenységének összehngolás. Céljit mint ngy szkmi ludásbázissl rendelkező módszertni fejlesztéseket generáló. szkmi műhelyeket működtető és felnőttképző intézmény. továbbá mint pályázttó szervezet vlósítj meg. A központbn működik önálló Atltizmus Munkcsoport. melynek területi munkesoportji is vnnk 10 megyében. Ők jelentős szkmi segítséget tudnk dni z utizmtls spektrum zvrrl küzdők részére. 183

184 Fogytékossággl élők egészségügyi helyzete A fogytékkl élő emberek ugynzokt z egészségügyi ellátásokt veszik igénybe melyeket megyében többségi társdlom. Nincs külön számukr létrehozott egészségügyi ellátás. Vgy ellátó rendszer, H hiányoznk megyében egészségügyi szolgálttások, kkor. hogy társdlom többi tgj hiányolj, Úgy hiányolják ők is. A fogytékossággl élők egészségügyi szolgálttásokr vló igénye sokkl mgsbb átlgosn, mint z egészságeseká és sokszor sokkl töhbrétü ellátást kérnek, mint z átlg emberek. Az egészségügyi szolgálttásokbn számukr legngyobb gondot. z od vló eljutás. sokszor bejutás, z önmguk megértetése. vgy z orvos áltl elmondottk megértése. kezelések ás eljárások sorrend jének megértése képezi. A mozgásszervi fogytékosok többsége csk kdálymentesített rendelőkbe tud bemenni. Békés megyében körzeti Orvosi rendelők 80 %-bn kdálymentesek, de legtöbb rendelő rámpás f eljárój nem Felel meg z OÉTI szbványnk. E. mitt sját erejéből nem tudj kerekes szék kerekét felgörgetni iá, szinte mindig és mindenhol kísérő személy. segítő jelenléte szükséges. A látássárültek tájékozódását segítő dombornyomott vezető sávok, illetve tájékozódást segítő Brille-írássl kiírt táblák szinte sehol nem tlálhtók megyei kórházkon kívül. A siketek számár jeltolmács nincs z egészségügyben. Viszont SINOSZ minden megyében. Így Békés nieg éhen is nyújt jeltolmácsi szolgálttást, mi megrendelhető ás elkiséri tolmács beteget ás tolmácsolj z orvosnk beteg gondjit. A évi CXXV. tv. htározz meg. hogy mely szolgálttások. milyen helyze[ekhen lévő jeltolmácsolás. mit hllássérültek ingyen vehetnek igénybe. kgyáb esetekben FtJórdt kell fizetniük jelnyelvi tolmáesolásért és tolmács utzási költségét. A nem beszélő illetve utist személyek számár vizuális kommunikációs ismeretekkel ás eszköztárrl nem rendelkezik egy körzeti orvosi rendelő orvos sem és egyik szkorvosi rendelő Vgy kórház sem. Itt minden esetben kísérő személy. ki konzultálni tud z orvossl és közvetíteni beteg és z orvos között. A szkrendelőknél nem figyelnek rr. hogy sorszám húzás elérhető-e kerekes székből, vlmint látássérült íogyékosok nem tudják, mert nem látják sorszámot, hogy ők következnek. és hllás sérültek pedig nem hllják, mikor nevüket szólítják ás Így lemrdnk rendelésről. hiáb ülték végig. Alpvetően kimondhtó. hogy tbgytákossággl élők esetében, h egészségügyi ellátásr vn szükségük. kkor Békés megyében szinte minden esetben Fennáll z helyzet. hogy önállón nem tudják igénybe Venni z egészségügyi szolgálttásokt. segítő. kísérő szkember jelenléte szükséges. hogy ne dolg végezetlenül menjenek cl. Ezekhez szolgálttásokhoz vló hozzájutásuk során sokszor kell többlet kidássl liozzájárulniuk. Az lábbi táblázt muttj megyénkénti bontáshn ennek összegét. 184

185 Az 33. tábl - kdálvozottk hvi rendszeres és éves eseti többktkidásánk átlgos összege megye szerint (ezer) Megye Hvi többlet kidás Éves többlet kidás Budpest Brny Bács-Kiskun 16, Békés Borsod-Abúj-Zemp4én Csongrád 16,6 92,8 Fejér 14,8 69,6 Györ-Moson-Sopron 16,8 107,5 Hjdú-Bihr 13,9 82,5 Hetes 15,1 84,2 Komárom-Esztergom 14,9 72,8 Nógrád 15,9 SZO Pest 17,0 73,3 Somogy 17,7 71,9 Szbolcs-Sztmár-Bereg 17,0 76,1.Jász-Ngy kun-szolnok 14,5 77,0 Eon ós: A SIJ Toln 15,1 54,8 Vs 13,9 52,1 Ves2prém 16,8 88,4 Zl 15,1 679 Egyult A segítség kérések mitt felmerülő többlet kidások ás z éves egyszeri kidások összesen évi Ft többlet kidást jelentenek fogytékossággl élőknek átlgosn Békés megyében Az Országos átlg Ft Iév. A fogvtékossággl élők egészségügyi ellátását meghtározz. hogy nigánháztrtásbn él, vgy pedig beotlkásos intézményben Az előbbi esetben településen élőkkel zonos Formábn veszi igénybe z egészségügyi ellátásokt. Beotlkásos itnézrnényben élésnél beutlkásos (ntézlnénybe Jár he s,erződés és külön dízás lpján körzeti orvos és különböző sikorvosok. A Fogytékossággl élők II %- ól intézményekben. és 89 %-uk mgánháztrtásbn. egyedül vgy csládjuk körében. 185

186 mgán 34. tábl ás intézményi háztrtásbn élők szám Fogytékosság típus szerint 5. A mgánháztrtásbn és z intézeti háztrtásbn élők fogytékosság típus szerint (2011 ) (fő].. Intézeti Mgnhztrtsbn eb hztrtsbn eb Osszesen Mozgássérült Gyengénlátá Vk Értelmi lbgytékos Autist Mentábisn sérült Ngyothlbá Siket Siketk Beszédhibás Beszédfogytékos Súlyos be[szer fogytékos I Egyéb Ismeretlen Fogytékossággl élők Mozgássérült Gyengénbátó Vk Értelmi gytékos Autist Mentáhsn sérült Ngyothlló Siket Siketk Beszédhibás Beszédtogytékos Súlyos beszer fogytékos Egyéb Ismeretlen Fogytékossággl élők A Fogytékossággl élők egészségögyi ellátás meghtározz. hogy hogyn érzi mgát fogytékos ember, mennyire képes élni és igénybe venni szolgálttásokt, rehbilitációs lehetőségeket, eszközöket. Rendelkezésre állnk. elérhetők, vgy nem. Kiszolgálttottként 186

187 Fogytékossággl éli meg helyzeteket, vgy pedig úgy, hogy elérhető lehetőségeknek Iá z egésiségiigy áltl kínált szolgálttásokt. 35. tábl élők korcsoport és kdályozottság szeriné 8b. A fogytékossággl élők korcsoport, kdályozottság erént (2011 ) rio] x Összesen Onelltsbn 27, ,2 20,1 26,8 41,4 28,7 Mindennpi életben 32,2 44,8 45, ,5 55,3 Tnulás bn, munk4lllásbn , ,0 Csjádi elelben 4.0 6,9 9, ,8 6,8 Közlekedésbei, , ,5 Kommurikáciábn. informáószerzésben , ,3 15,6 15,5 Kozosségi életben ,4 12,5 13,0 10, ,0 Fogytékosság áltl kdályozott ,0 90,2 83,8 Nem kdályozz , ,4 Nem kknt lszolni. nincs sz 4.2 4,0 5,7 6,5 7,4 4,1 5,1 Fogytélossággl élők 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,( 187

188 Fogytékosság kdályozttás 10,4 5,8 y :0 15,5 6,8 Önellátásbn I Mindennp: eletben Tnulásbn. munkvál:lásbn Csládi életben Kozlekedésben Konirnunikcióbn, iníorniációszerzésben Kozosségi életben Fogytékosság áltl kdályozott Nem kdályozz Nem kívánt válszolni, nincs válsz A Fenti ábráhól látszik. hogy legngyobb gondjuk mindennpi élet ügyeinek intézésében, z önálló közlekedéshen és z önellátásbn vn. Nem dottk számukr Feltételek. hogy önállón is tudjnk megoldni dolgokt. A kerekesszékhől felállni nem tudó totntékkl élő ember segédeszközre emelésát ( MR gép. röntgen gép, ultrhng stb) minden esetben neki kell megszer%ezni. megfizetni zokt. kik kísérik ás segítik. mert z állmi szkorvosi rendelőkhen nincs lehetőség rr sehol megéhen. hogy időpont fogllássl z ö vizsgáltát segítő mütös, ápoló is többlet személykén biztosítv legyen szkrendelökben. Az értelmi sérültek és utisták esetében töhh vizsgált csk lttáshn végezhető cl. Ezeket z állmi egészségügy keretében csk több hónpos várkozás. Időpont fogllás után végzik cl Gyulán lévő kórházbn. 188

189 Ezek mitt sokszor csk később, mikor feltételeket hozzá tudták rendelni tudják igénybe venni z egészségügyi szolgálttásokt. Békés megyében mgánklinikák pár éve elérhetők. A fogytékossággl élőket kedvesen. segítve őket mindenben fogdják és igzodnk tejes mértékben korlátikhoz. Az egyik Békéscsbán z Oliv-Med Mgánklinik. másik Gyulán Snits Dignosztiki és Rehbilitációs Központ. Mind két helyen 48 órán belül lehet időpontot fogllni ás teljes térítés ellenében elvégzik dignosztiki vizsgáltokt. A Snitás Dignosztiki Központb kisebb ortopéd műtéteket is elvégeznek ás teljes körű mozgás rehbilitációs szolgálttást nyújtnk. Az Oliv-Med Mgánklinik dignosztiki vizsgáltok mellett urológii műtóteket. bőrgyógvászti mütéteket végeznek. vlmint nőgyógyászti, ortopédi vizsgáltokt ás pszichológii vizsiáltokt. kezeléseket. Gyulán vn még Coronell Orvosi Centrum ás Gsztroenterológi Központ. A két utóbbi sjnos nem kdálvmentesítctt, Így z emeleti rendelők kerekesszékkel nem közeluthetők meg. Itt is pár npon belül időpontot dnk és ngyon kedvesen és udvrisn ás ngy szkértelemmel lefolyttják vizsgáltokt. Értelmi sérült ás utist embereknél kérésre lttásbn végzik cl többlet díj megfizetése mellett. Sjnos mgánklinikák és mgánrendelők árit fogvtékossággl élők többsége nem tudj megfizetni. A kezeléseket sem. Ezért fogtékossággl élők csk igen kicsiny százlék tud élni ezzel lehetőséggel. Településenként készült intézkedési jvsltok összegzése Minden településnek Mgyrországon készíteni kell településen élőkre vontkozó helyi Esélvegyenlőségi Progrmot. A progrmnk kötelezően egyik fejezete településen élő fogytékossággl élőkről kell hogy sóljon. Be kell muttni számukt. körülménveiket. lehetőségeiket. részükre nyújtott szolgálttásokt és hiányokt. Jvsltokt. in(é,kedési terveket kell megfoglmzni. mit helyi vezetés problémként lát és megcélozz zok megvlósítását. Békés megyében 75 település áltl készitelt településenkénti Helyi Esélyegyenlőségi Progrmokhól kigyűjtésre kerühek jvsltok. mit z dott település vezetése foglmzott meg fogytékossággl élők ügyében. Ezt z lábbi tábláztbn muttjuk be. A táblázt bl oszlopábn helyezkednek cl megfoglmzott szükséges intézkedések, jobb oszlopábn, hogy hány településnél jelenik meg ez progrmbn. 36. Tábl- Intézkedések IIEP-ek lpján Települések Békés megyei települések progrmjibn szereplő Intézkedések szám Eiziki kdálymentesítés településen 53 Fogytékossággl élők fogllkozttásánk jvítás I 2 I 89

190 I [nfókomrnunikációs kdály mentesités közintézmenveknél Fogytékossági élők izolációjánk csökkentése 21 Fogytékossággl élők körülményei felmérése. megismerése. dtbázis 13 Fgészségügyi szolgálttásokhoz vló hozzájutás segítése 6 Szociális lpszolgálttások fejlesztése 3 Fogytékossággl élők sportolási lehetőségének fejlesztése 2 A fogytékossággl élők információkhoz vló jutttás segítése 22 Lkosság érzékenyitése.társdlini elfogdottság növelése 7 Fogtékosságl élők közlekedési lehetőségeinek megoldás. fejlesztése 3 Okttás fejlesztése 121 Békés megyei települések Helyi Esélyegyenlőségi Progrmjibn szereplő intézkedési területek települészámok szerint OKTATÁS FEJLESZTESE FOGYATÉKOSSÁGAI ÉLŐK KÖZLEKEDÉSt.. LAKOSSÁG ÉRZÉKENYÍTÉS[JÁRSADALML. A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NE0RMÁcIÓKH0Z VALÓ.. FOGVATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK SPORTOLÁSL.. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKIIOZ VALÓ.. FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK KÖRÜLMÉNYEI FELMÉRÉSE.. FOGYATÉKOSSÁGAL ÉLŐK IZOtÁCÓJÁNAK CSÖKKENTÉSE INFÓKOMMUNIKÁCIÓS ÁKADÁLYMENTESÍTÉS A... 3%$QGYATEKOSSAGGAL ELOKFOGLALKOZTATASANAt 7 FIZIKAIAKADALVMENTESITESATELEPULESEN O A tábláztból júl láthtó, hogy 53 településen legsürgetőbb intézkedés fiziki kdálvnientesítés, ebbe beletrtozik közintézmények és kulturális intézmények kdálymentesitése. A települések között Sjnos még városok is vnnk. A 21 város közül 5 több nem mondhtj cl mgáról. hog közintézményei. iskolái és kulturáhs intézményei teljes körüen kdálynientesítettek és kerekes székes mozgáskorlátozottk számár elérhetők. A kistelepüléseken pedig ci még mindig Csk terv szintjén mozog. Következő Intézkedésként fogytékkl élők informáciúkhoz vló jutttását foglmzták meg 22 településen Ami egy fontos felismerés. hogy z ott élők sok olyn lchctőégöl MCIII tudnk. mi életüket egíthetné. könn ebbé tenné. ines diwcá[is 190

191 - - - z - - írástudásuk ás eszközeik rá, nem tudják igénybe venni különböző pályázti támogtásokt, ás lehetőségeket. metyeket kormány biztosít számukr. Ez után áll szorosn fogytékossággl élők izolációjánk csökkentését célzó intézkedések. Ami rámutt rr, hogy települések mjd egyhrmdánk figyelme ráirányult végre rr. hogy fogytékossággl élők és csládjik mgukr vnnk hgyv, problémáik mitt kevés kpcsolódásuk társdlomhoz. nem tudnk részt venni település életében, progrmok ás szolgálttások nem érhetőek el számukr. Ezen változttni szeretnének. Az előző három intézkedés együttese 75 település vlmelyikében megjelenik. De z. hogy fogytékossággl élők sokkl többrétü problémáir. gondjikr mélyebben gondoljnk. csk településen jelenik meg progrmbn. A fogytékossággl élők életkörülményeinek vlós megismerése igény. vgy fogllkozttási lehetőségeit zok megteremtése. vlmint z infokommunikációs kdálvmentesités fontosság trtozik ide. A Helyi Esélyegyenlőségi Progrmok intézkedései közül z okttás fejlesztése fogvtékossággl élő gyermekek és felnőttek részére, tömegközlekedésen vló utzás lehetőségeinek megteremtése fogytékossággl élők részére. sportolási lehetőségek megteremtése fogytékossággl élők részére. egészségügyi lpszolgálttásokhoz vló hozzájutás segítése fogytékossággl élők részére. szociális lpszolgálttásokhoz vló hozzájutás. z lpszolgálttások bővítése fogvtékossággl élők részére. lkosság érzékenvítése. társdlmi befogdottságuk növelése Csk pár település progrmjábn kpott helyett. Miközben felmérés pontosn ezen területeken vló ngy hiányt muttj he. Összefogllás Összefogllv Békés megyében fogytékossággl élők helyzete okttás, fejlesztés és hbilitációs és rehbilitáció területén elmrd z Országos átlgtól. főleg Közép- Mgyrországtól. Új iskolák, fejlesztő és okttási központok nem jöttek létre részükre ás legkorszerűbb fejlesztési. rehbilitációs és okttási eszközök nem érhetők cl. Elmrdott eszközökkel, kevés órszámbn biztosítottk. Autizmussl sprektrum zvrrl élő gyermekek okttás, fejlesztése csk pár városbn érhető cl. Akinek fogytékos gyermeke születik Igen ngy ggodlomb kerül, és h komolyn veszi gyermeke fejlesztését, kkor áltlábn cl kel] költözni településéről rr településre, hol gyermeke megkphtj zt z okttást, fejlesztést. mire szüksége Vn. Ezt problémát nem érzékeli települések vezetése, z okttást fejlesztése döbbenetes. hogy csk egyetlen településnél szerepel. 191

192 Iskolrendszeren kívüli felnőttképzést nyújtó intézmény nincs fogytékossággl élők részére megyében. ezért felnőtt fejjel történő szkmképzés. átképzés lehetősége nem biztosított számukr. Ennek hiány sehol nem jelenik meg. A szociális szolgálttások jogszbályok áltl előírt lpszolgálttások 80 %-bn biztosítv vnnk Fönél ngyobb településeken megyében. Látsztr nincs gond. Ugynkkor kisebb településeken élők viszont minden Fjt lpszolgálttástól cl vnnk vágv és lkosság 40 %- kistelepüléseken él. l-l hiányzó 20 %-ot és kistelepüléseken élők számát összetesszük. kkor zt kell kimondni, hogy megye lkosságánk felében fogytékossággl élők számár szociális lpszolgálttások nppli otthonok, támogtó szolgált. közösségi ellátások ) nem biztosítottk és nem is érhetők cl számukr. A Helyi Esélyegyenlőségi Progrnioknál 3 településnél jelenik meg igény ként lpszolgálitások létrehozás, bővítése. Az lpszolgálttásokbn történő szkmi munk. módszerek és eszközök hsznált fogvtékossággl élő emberek és pszkhiátrii betegek fejleszéséhen. rehhilitációjáhn jóvl elmrd fővárosi és Pest megyében már sok éve minőségi szolgálttást biztosító módszertni munkától. Ok megyei módszertni központ hiány. mi még 2000-es évek elején biztosított szkm fejlődését. z Új módszerek megnítását. szolgálttás minőségének l olvmtos emelését. A COVII)-l$ Coronvirus megjelenése teljesen igzolt ezen egységes láást. InÚködést és szkmi hozzáállást biztosító módszertni irányítás hiányát. Minden intézménvvezető sját tudás és gondolkodás szerint értelmezte z Opertív Törzs utsításit. és számos helyen. települések ng rés/én leálltk z lpellátások. Pedig jogszbályok z otthonikbn történő fejlesztést és gondozást is jvsolták. mint lehetőséget leállás és gondozás llftiggesztése helyett. de erre nem voltk módszereik és elképzeléseik z érintetteknek. Módszertni egységes irányítás. szkmi jvsltok. példák hiányábn bele se mertek Fogni. és ig hozzájlik trtozó íogytékosságl élők állpot z elmúlt időszkbn jelentősen romlott. Fogllkozttási helvzct ngyon sokt jvult Békés megyében z utóbbi években. 10 évvel ezelőtt fogvtékossággl élők fogllkozttási szintje 12 % volt. mi jelenleg 45 % körül mozog. teljesen pontos dtot nem tudunk dni. Évről évre egyre több munkálttó lklmz fogy tékossággl élőket és ng\ számbn vnnk védett fogllkozttást biztosító munkálttók is. Inktív ktív korú lkosság fogllkozttásb lépése Országos átlg feletti. Ugnkkor még közel inktív megváltozott képességű ember vár munklehetőségre kistelepüléseken. 12 település terveiben szerepel fogytékkl élők részére munkhely teremtése. fogllkozttásuk segítése. A lkosság érzékenyítésénck szükségessége. z érzéketlenség fogytékossággl élők felé települések ngy részének Fel sem tűnik. Pedig z érzékenyítés. kiemelten települések vezetőinek. döntéshozóink. Fogytékossággl élők részére szolgálttást körzeti orvosok. bolti eldók. tömegközlekedésben do gozó buszvezetők. stb.), okttást gondolunk irt pedgógusokr. ddusokr, óvónőkre ) vgy kulturális progrmokt szervezók múvelodési házk dolgozói. sport klubok vezetöi ) részére ngyon egeto 192

193 íeldt. A lkosság érzékenyítése Fogytékossággl élők problémái. gondji iránt 75 településből 7 településnek, zz 10 %-nk jelenik meg progrmjábn. Egészségügyi szempontból nézve megyében fogytékossággl élők helyzetük mitt ngyon kiszolgálttottk, fogytékosságból dódó hátrányok kezelésére. kiküszöbölésére nincs semmi vgy ngyon kevés eszköz vn biztosítv részükre. Alpvető egészségügyi ellátásokhoz Is nehezen jutnk hozzá. Az egészséges emberek is több hónpos várkozás után jutnk dignoszuki vizsgáltokr. ez fogytékossággl élők esetében még nehezebb. hiszen nekik mind z odjutásuk. mguk megértetése és mgánk vizsgáltnk ieibyttásához Is segítőket kell szervezniük. Ami sok többletköhséggei és szervezéssel ár. és sokn hiányzó támogtó háttér és lcsony jövedelem mitt még rendelkezésre álló egészségügyi ellátásokt sem tudják igénybe venni. Mgs minőségi szintű egészségügyi gyógvmódok. egészségügyi rehbilitációs vgy korrekciós kezeléseket biztosító ellátások z állmi egészségügyi keretek között nincsenek. A mgánklinikák megjelenése een hiányzó szolgálttások közül többet pótolnk. de fogytékossággl élők jövedelme nem biztosítj zok megfizetését. A Helyi Esélyegenlőségi Progrmokbn 6 településnél jelenik meg. hogy z egészségügyi szolgálttásit oly módon fejlessze. hogy zok fogytékossággl élők részére is elérhetőek legyenek. 69 településen még csk említés sincs ezeknek problémánk meglétéről. Pedig fogtékossággl élőknek ez ngyon fontos. hiszen sokkl többször vn rá szükségük. mint z egészséges ejnhertársiknk. és mégis ők jutnk hozzá nehezebben. vgy egyáltlán nem. Az egészségügy helyzete. és zok igénybevételének prohkmáj most COVID-l9 Coronvírus megjelenése mitt ngyon kiéleződött. Mini z előzőekben bemuttásr került. fogytékossággl élők ellátásár nincs felkészülve z egészségügy. Nem tudják kísérő nélkül megérteni mit mondnk. nincsenek olyn szkembereik, nincsenek z ápolók és orvosok kiképezve rr. még csk pár fő sem intézményenként. kik értik jelheszédet. vgy ismerik vizuális kommunikációs eszközök hsználtát. Nincsenek segítők. kik fiziki emeléséhe mozgáskorlátozottknk bevonhtók, sem emelő eszközök nem állnk rendelkezésre. ezért egyszerűbb volt fogytékkl élőket ellátó intézmények lpszolgálttásit beszüntetni. bentlkásos ellátást nyújtó intézményekben pedig teljes zárltot elrendelni, pedig koruk mitt ők nem voltk veszélyeztetett zónábn. Viszont ez rendelkezés fogytékossággl élők mentális állpotát ngybn negtív irányb vitte és múgy is izolálódott állpotuk tovább növelte. Ezért szükséges. egészségügyben dolgozók képzése fogytékkl élők speciális szükségleteire, hogy ne kelljen ettől trtni és szükséges megteremteni zokt tárgyi és személyi feltételeket megye ngyobb egészségügyi intézményeiben, melyek biztosítják. hogy ők is teljes jogú állmpolgárként igénybe tudják venni zonos feltételekkel szolgálttásokt, mint nem fogytékossággl élő embertársik. 93

194 hzánkbn 2016-hn Fő volt mgát Fogytékkl élőnek trtó állmpolgár KSH mérése szerint Fő rendelkezett 20l8-bn komplex orvosi szkvéleménnyel. közülük Fő kpott vlmilyen ellátást fő kpott rokkntsági ellátást, fő rehbilitációs ellátást fő Fogytékossági támogtást fő emelt összegű csládi pótlékot kpott. A fogytékos személyek okttás, ellátás, Fogllkozttás és számukr lp és szkellátások nyújtás terén Budpest ás Közép- Mgyrország területe legellátottbb. 37. tábl - A fogytékossággl élők fogytékosság típus szerint, Békés megye A igytékosság típus Férfi Nő Össi Fo nepesseg százlékáh n Mozgássérült (hengénlátó. liglátó I Vk ,12 Ng)olhlló I W68 Siket Súlyos helszervi thgytékos I 179 I Mcntálisn sérült (pszichés sérült) 961 I Értelmi Fogytékos I Beszédhihás ! l3eszédfogytékos ,07 Autist Siketvk (látás-és hllássérült) Egyéb Ismeretlen Fogvtékossággl élők ,18 Forrás: KSJJ 194

195 A fogytékkl élők legfőbb problémáj szolgálttásokhoz vló hozzáférés biztosítás. melyet legngyobb mértékben középülelek kdályrnentesítésének hiány okoz: önkormányzti épületek és közintézménvek kdályrnentesítésének befejezése orvosj rendelő és könyvtár teljes körű kdálymentesítése tömegközlekedés. kőzépületek, kulturális. sport és szociális célú épületek csk részben kdá lvmentes ítettek elepülési intézmények. közterületek közösségi közlekedés eszközeinek kdálvmentesítése csk részben megvlósított fogytékkl élő és mozgáskorlátozott gyerekek részére nem áll rendelkezésre kdálymentes közösségi tér. játszótér Kulturális kdálymentesítés közterek. járdák, utk kdálymentesítése kdályrnentesítés és mozgáskorlátozott prkolók kilkítás fogytékkl élők rendezvényeken vló részvételének biztosítás informtiki kdálymentesítés okttási-nevelési intézmények teljes körű kdály mentesítése fogllkozttási esélynövclés- védett fogllkozttások számánk növelése okttás területén problém speciális képesítésú pedgógus kevés képzési lehetőség Szo1gáIsi hiányok zonosís Szociális ellátás, lkhtás és közüzemekhez vló hozzáférés Az állmpolgárok szociális biztonságát z állm és z önkormányztok pénzbeli és természetbeni, vlmint személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások rendszerének működtetésével biztosítj. A személyes gondoskodást biztosító szolgálttások egy része minden településen kötelezően nyújtndó ellátási form. más része meghtározott településngysághoz kötött. A szociális elláórendszer működtetésének lpelve különféle ellátási formákhoz megjelenő szükséglet lpján z egyenlő esélyú hozzáférés biztosítás. Pénzbeli ellátások: - lkhtáshoz kpcsolódó rendszeres kidások viseléséhez nyújtott települési támogtás ( továbbikbn: lkhtási támogtás); - gyógyszerkidások viseléséhez és gyógyászti scgédeszköz biztosításához nyújtott települési támogtás; - rendkívüli települési támogtás 195

196 Szociális íi részére Természetben nyújtott szociális ellátások: - rendkívüli települési támogtás. - szociális célú tűzif biztosításához kpcsolódó települési támogtás (- lkhtási kidásokhoz kpcsolódó hátrlékot felhlniozó személyek részére nyújtott települési támogtás ( továbbikbn: dósságcsökkentési támogtás); - köztemetés 33. ábr ellátások és szolgálttások rendszere S,ociáIiM ellátások és solgáitt:soit 1 7 / 71 [ PébeIi é, eljtéok I Pénzbeli llitisok 1 -s Tnés2etben*ésok Szociójis tspnolgálttéok-: L Szeme lyes ondokodsst nyűjto ieotilis szolgáittások Sociá1i.náeWsok -: Fojbsztö KogbJkofl Foi,6s: %:ocüks - ucuuiieb. hu S A Szoetv. lpján rászorultk pénzbeli ás! gy természetbeni ellátás. illetve személyes szociális szolgálttás formájábn kphtnk segitséget. A személyes szociális ellátások lpvetően ö ellátotti csoport - idősek. fogykkosok. szenvcdálybetcgek. pszichiátrii betegek. hjléktlnok - nyújtnk szolgálttásokt. A szociális szolgálttások lehetséges lnyink kedvezőtlen szociális körülmények között élő lkosok tekinthetők. A szociális szolgálttást igény-lők problémáink ok leginkább nygi természetű. de dódli z életkorhól, egészségi állpotból. csládi állpot vá[tozáshól vg L egyén ntcniális állpotából. Gykrn több elem vu eg»zerre jelen ás közlök ok okozti összeliggés is vn. 196

197 A Szoc tv. lpján z lábbi ellátási formákt különítjük cl és vizsgáltuk meg településeken vló megjelenésüket: Alpszolgálttások Flugondnoki és tnygondnoki szolgálttás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Csládsegítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogtó szolgálttás Utci szociális munk Nppli ellátás Tnygondnoki Szolgált célj szociális biztonság megteremtése, közlekedési és egyéb települési hátrányok csökkentése. A külterületi vgy egyéb belterületi, vlmint tnysi lkott helyek intézményhiányból eredő hátrányink enyhítése. z lpvető szükségletek kielégítését segítő szolgálttásokhoz, közszolgálttásokhoz. vlmint egyes lpszolgálttásokhoz vló hozzájutás biztosítás, továbbá z egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A tny és flugondnoki szolgált igényhevétele során szállítás és személyi segítés kérhető: Ingyenesen igénybe vehető szolgálttási: npi egyszeri meleg étel házhozszállítás házi segítségnyújtásbn vló közremüködés keretében házi gondozó lkásr történő szállítás, bevásárlás, illetve segítségnyújtás bevásárlásnál, egészségügyi inlézménybe szállítás, gyógyszer kiváltás. gyógyászti segédeszközhöz vló hozzájutás biztosítás, óvodás, iskolás gyermekek szállítás z óvodáb, iskoláb. egészségügyi intézménybe. közösségi progrmokr Étkeztetés keretében zoknk szociálisn rászorultknk leglább npi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, kik zt önmguk, illetve eltrtottjik részére trtósn vgy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítni jogszbálybn meghtározott okokból. Házi segítségnyújtást szolgálttást igénybe vevő személy sját lkókörnyezctébcn kell biztosítni z önálló életvitel fenntrtás érdekében szükséges ellátást. A gondozó feldti ellátás során segítséget nyújt hhoz, hogy szolgálttást igénybe vevő mentális, 197

198 mire fiziki. szociális szükséglete. sját környezetében, életkoránk. élethelyzetének és egészségi állpotánk megfelelően. meglevő képességeinek fenntrtásávl, felhsználásávl, fejlesztésével biztosított legyen. Jelzőrendszeres segítségnyújtás sját otthonukbn élő. egészségi állpotuk és szociális hebzetük mitt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő hsználtár képes időskorú, Vgy fogytékos személyek, illetve pszichiátrii betegek részére z önálló életvitel fenntrtás mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítás céljából nyújtott ellátás. Nppli ellátás z időskorúk, és rászorult személyek részére biztosít lehetőséget npközheni trtózkodásr, társs kpcsoltokr, személyi-környezeti higiéni hiztosításán kívül igénybe vehető nientálhigiénés segítségnyújtás egyre ngyobb z igény. A pszichés gondozás célj. hogy z idős embert hozzásegítse társs kpcsoltok kilkításához, megelőzve ezzel Wggőségi érzés és feleslegesség érzésének kilkulását. A npi életritmust biztosító tevékenységek jótékony htás tpsztlhtó z igénybe vevők pszichés. fiziki és mentális állpotán. o Idősek nppli ellátás. Az idősek részére igényelhető npközben ellátás. mely nyitv álló helyiség felkeresésével és helyben nyújtott szolgálttások igénybevételével társs és közösségi kpcsoltokt biztosít. o Demens személyek nppli ellátás. A demenci teljesítőképesség. z emlékezet. gondolkodás, z ítélőképesség. társs helyzetekhez vló lklmzkodás korábbn kilkuk képességeinek fokoztos romlás, időskori szellemi hnytlás. o Fogytékkl élők nppli ellátás. A fogytékos személyek nppli intézményében tizennyolcdik életévet betöltött önellátásr részben képes. felügyetetre szoruló fogytékos. utist személy részére biztosított z ellátás. Lehetőség nyílik klubokbn npközbeni trtózkodásr, étkezésre, társs kpcsoltok fejlesztésére, lpvető szükségletek kielégítésére. o Szenvedélybetegek nppli ellátás. Az intézmény célj szenvedélybetegek társdlmi, közösségi integrációj. illetve re-integrációj, ártlomesökkentés. prevenció. A szolgálttás olyn hosszú távú, egyéni szükségletekre lpozott gondozást kínál, mely ngymértékben épít z igénybe vevők ktív és felelős részvételére, vlmint természetes erőforrásokr, őket is okttv, támogtv. o Pszichiátrii betegek nppli ellátás o Hjléktln személyek nppli ellátás (melegedő): lehetőséget biztosítnk nppli melegedőt igénybe vevő hjléktln személyek részére közösségi együttlétre, pihenésre. személyi tisztálkodásr. személyes ruházt tisztításárpótlásár. étel melegítésére. tállásár. elfogysztásár. Az lpvető fiziki szükségletek kielégítésén túl lehetőség nyílik ügyintézés igénybevételére szociális segítő munktársk révén irtok pótlásához. segélyek és egyéb támogtási formák megkéréséhez. egyéb ügyek intézéséhez. 198

199 Támogtó szolgált feldt fogytékos személyek lkókörnyezetben történő ellátás, elsősorbn lkáson kívüli közszolgálttások elérésének segítése, vlmint életvitelük önállóságánk megőrzése mellett lkáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítás révén. A támogtó szolgált esetében is szállítás és személyi segítést szolgálttás is igénybe vehető. Békés megye településein z lábbi ellátási formák vehetőek igénybe: 199

200 Siociális 34. ábr ipellátások Nópkonyh Szociális konyh Tnygondnoki szolgálttás Egyéb Iőzőhely Flugondnoki szolgmttá3 Házi segitségnyiújtós Jelzőrendszeres házi segítségnyútú Szociális segítés Személyi gondozás Fogytékos személyek nppli ellátás -5 Hjléktln személyek nppli ellátás Q. S S II Nppli ellátás Cslád- ás gyerniekjméti szolsált Utci szociális m-unk Időskorúk nppli ellátás Demeus személyek npli ellátás Pzichiátrisi betegek nppli ellátás Szenvedélybetegek nppli ellátás Támogtó szolgálttás Személyszállítás Személyi segítés Pszicbiktrit betegek részére nyújtott kőzősségi lpellátás Közösségi ellátások Szenvedólybetegek részére nyújtott SICSOnykUSZÖbŰ ellátás Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi lpellátás 200

201 Békés iwnogtoweh. Forrás: Szoc Okos 38. tábl Alpszolgálttások hu megyében elérhető lpszolgálttások megye tetepüíéseire lebontv N.t, n.... C. t.t E Telepulesek = : %Iniáskmrás Bttonv x E Békés I 8 x x Békéscsb x \ x x 3 Békéssámson 67 I I X 30 Békésszentndrás x x II Bélmegver x Bihrugr O Bucs I 2 x Csbcsűd x 5 x Csbszbdi I I Csnádpác 6 I Csárdszállás x F o S x Csorvás X 27 X Dévvány I ló Doboz x O 226 x Dombegyház I 20 Dornbirtos 26 8% x 10 Ecsegflv x O X Elek x Füzesgyrmt

202 GÁdoros x 40 x Gerendás x 17 Geszt Gyomendrőd x I I x x Gyul x x 139 x x x Iluny x 2 x Krnut x 3 x Krdos x x O x Krdoskút x 26 2 I 8 Kszper O Kertészsziget x IS O O Kétegyhá, Kétsoprouy x X Kevermes III 271 I 16 Kisdonibeyhúz Kondoros X« x O x x Körösldány O x Körösngyhrsány (1 Köröstrcs x Körösújflu 45 O O x Kötegván Kunágot x x S x Lőkösház x x 12 x Igyrbánhegyes II Mngyrdombegyház 22 9 x 3 %iedgyesbodzás x 0 Iedgyesegyház x \iéhkerék \Iezőberény x I 32 x 202

203 Niezőgyán x I Niezőhegyes x x 12 x Mezőkovácsház x Niurony I X Ngybánhegyes O Ngykmrás x Ngyszénás x 45 x Okány Orosház x x Örménykút X O O x O x Pusztfőidvár x Pusztottlk ) Srkd x x Srkdkeresztúr O Szbdkiyós Szrvs x ! 9 96 X X Szeghlom x 8 Trbos I ielekgereiidás 76 8 I 13 X Tótkomlós x x Újkígyós IG Újszlont 3 9 O Végegyház 62 5! O Vészlő I 9 x Zsdány X 5 X F9rrás: sját szerkesztés Szkosított ellátási formák kkor vehetőek igénybe, h z életkoruk. egészségi állpotuk, vlmint szociális helyzetük mitt rászorult személyekről z lpszolgálttások keretében nem lehet gondoskodni. rászorultkt állpotuknk és helyzetüknek megfelelő szkosított ellátási Formábn kell gondozni. A szkosított ellátási formákt igénybe vevő 203

204 - Egyéb - Ápolást, - hjléktlnok gondozási személyek ellátásáról, z állpotok változásáról. vlmint részükre biztosított gondozási. terápiás, vlmint ápolási. illetve egyéb szolgálttások trtlmáról külön jogszbálybn meghtározott trtlomml tervet kell készíteni. A szkellátást biztosító intézményekben áltlános problémává nőtte ki mgát íérőhely hiány. mi hosszú várólisták kilkulásához vezet. gondozást nyújtó intézmények - Rehbilitációs intézmények - Lkóotthon - Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - Támogtott lkhtás speciális szociális intézmén) Ápolást. gondozást nyújtó intézmények hol z. önmguk ellátásár nem. vgy csk lölvmtos segítséggel Képes személyek npi leglább háromszori étkeztetéséről. szükség szerint ruházttl. illetve textíliávl vló ellátásáról, mentális gondozásáról. külön jogszbál hn meghtározott egészségüg) i ellátásáról, vlmint lkhtásáról ( továbbikbn: teljes körű elláu) z ápolást. gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni. kitéve. hogy ellátásuk más módon nem oldhtó meg. Az ápolást. gondozást nyújtó intézmények - idősek - psziehiátrii - szenvedél - fogtékos otthon betegek otthon. betegek otthon. személek otthon. otthon. I 39. tábl - S,kositott ellátások l3ékés megyében idősek otthon Békéscsb, Csárdszállás, Donihev húz, Elek, Gádoros, = Gyomendrőd, Gyul. Huny. 1. Kondoros, Körösldúnv, Kötegván, t%ledgvcsegvhúz, lezőberénv, Orosház, Srkd, Szrvs, Szeghlom, C Tótkomlós, Ujkigyós. % észtő, Zsdány pszichiátrii betegek Mgyrhánhegves otthon szenvedélybetegek niihon Szrvs 204

205 fogytékos személyek otthon hjléktlnok otthon időskorúk gondozóház fogytékos személyek gondozóliáz Mgyrbánhegyes Békéscsb Bé késs ze n tnd rás, Csárdszállás, Cyomendrőd. Iluny, Srkd. Szrvs, Békéscsb. Q pszichiátrii betegek otthon t szenvedéi betegek Békéscsb. Szrvs, átmeneti otthon N Q éjjeli menedékhely Gyul, Orosház 0 C Lfl Q NQ Q -c Q Q C Q hjléktln személyek Békés, Békéscsb, átmeneti sállás Gyul. Orosház Csládok átmeneti Zsdány. Békéscsb. otthon Orosház Biztos Gyerckházk Kezdet Buony. f3ihrugr. Geszt. Okánv. Szrvs, Zsdány Forrás: KSH A évekre vontkozó hosszú távú koncepció szerint z 50 t érőhelvnél ngyobb ápolást. gondozást nyújtó intézmények kiváltás jelenleg már csk ámogtolt lkhtás formájábn történhet. A támogtott lkhtás célj. hogy fogytékossággl élő személyek számár z egyéni igényekre és szükségletekre retlektáló, mgs minőségű, hozzáférhető közösségi lpú ellátást biztosítson. Mindez zt Jelenti. hogy elkülönül egymástól lkhtást szolgáló ingtln, vlmint nppli trtózkodásr. fogllkozttásr vontkozó helyszín. Ez utóbbi épület tehet település lpszotgálttását végző intézmény (p1. fogytékos személyek nppli intézménye) de lehet működtető áltl létrehozott, úgynevezett szolgálttó központ is. Békés megyében trt z EFOP kódjelű pályázt előkészítése, mely ápolást, gondozást nyújtó intézmények támogtott lkhtás formájábn történő kiváltását fogj biztosítni. 205

206 Szociálk I tmoguioiteb. 35. ábr szkellátások K.kotthou Időkotthnn I.áfltegekottlwn 1. i1 I. C *jeh menedkhly I Fogytékos személyek gondozóház I Hjlókt]n személyek átmeneti szállás Idkorúk gondozóbáz betegek átmeneti otthon Szenvedélybetegek átmeneti otthon Fogytékos személyek ápoló-gondot lkóottbon Fogytékos személyek rehbáhtíciós lkóotthon I I I es J I Pszicbiátrií betegek rehbihtáci lkáotthon Sr.en-redálybetegek rehbilitádós lottbon Fogytékos személyek itáci6z I Hjléktln személyek rehsbíhtádós inténnónye I Pzichiátmi beteget rel bihtádóe intézménye Szenvedólybetegek rebbibtécts inténcnys Támogtott lkhtás fogytéks személyek flmogtott lkbtás Támogtott lkhtá p.iiebiáb4 betegek résein Támogtott inkbtás nenvedélybstsgek résrére» nitus: S:ocOkos hit 206

207 Lkásállomány Lkhtás A népszámlálás dti szerint október l-jén Békés megye lkásállomány lkott és nem lkott lkások, vlmint lkásként hsznált üdülök együttesen volt. mi I 734-gyel több, mint z előző népszámlálás időpontjábn 200 l-ben 40. tábl - Év lkások szám Békés megyében Lkások szám Forrás: KSJÍ A lkásállomány gyrpodás megyében megfigyelhető évről évre, jellemző lkásállomány tuljdonviszonyir, hogy évi népszámlálás idején Dél-Almldön mgánszemélyek tuljdonábn lévő lkások rány csknem 97 százlék volt, mely meghldt z országos átlgot, és régiók közül második legngyobb. A régión belül Békés megyében volt legngyobb mgántuljdonú lkások hányd, míg legkisebb más intézmény, szervezet birtokábn lóvőké. A megyei rngsorbn Békés megye mgántuljdonú lkások részrány lpján negyedik, tuljdonosi jogon hsznált lkások rány lpján pedig htodik helyen állt. Az ingtlnok z építési nyg típus szerint leromló állpotúk. elsősorbn vályog flztú épületek és z lpok nélküli ingtlnok esetében elmondhtó felújitási igéin. 41. tábl dti megyében Építési év Tégl. kő Közép- Pnel Vályog, sár F, cgyéb Összesen ng blokk, I öntött beton 9j !

208 - gázzl 107 fitlok, Összesen A mgátituljdonú ingtlnok mellett z önkormányzt kezelésében álló ingtlnok egy része szintén felújításr szorul. Az önkormányzti ingtlnok krbntrtási munkáink elvégzését kdályozz. hogy közfogllkozlláshól zok szkemberek is kikerültek nyílt munkerő-picr. kik korábbn krhnlrtást végezték. A lkások nírstrlikturális ellátottság 2017-ben - kőzüzemi - közcstorn kábeliévé ivóvíz hálóztb bekötö Ii lkások rán: 98.4 % hálóztb bekötött lkások: 70.8 % fűtött lkások: 73.8% lkosr vetített villmos energi hsználók: 54.9% hálóztb hekpcsolt lkások (1000 lkásr): 252.7db Közszolgálttások mitti lkhtási problémák Az dósságkezelés fontos eleme z elóretizető mérőkészülékek elterjedése. Az elmúlt években jelentős ljlődések lpsztlhtók e téren. köszönhetően nnk. hogy szolgálttó társságok egy része felismerte készülék biztosított előnyöket mind trtozás felhlmozásánk elkerülése. mind már meglévő dósságállomány csökkentése terén. A lkossági fogysztók köréből védendó fogysztók védelemre jogosító. külön jogszbálybn meghtározolt tuljdonságuk lpján szociálisn rászoruló vg fogvtékkl élő fogysztóként részesülhetnek külön jogszbálybn meghtározott bánásmódbn és kedvezmény ben. A nehéz helyzetbe került és köztrtozást fellilinozó lkosok telep[íléswl helyi önkormányzttól lkásfenntrtási támogtást Vgy dósságkezelési szolgálttást vehet igénybe. A leginkább veszélyeztetett lkossátd csoportok nyugdb vonulók. munknélküliek részére célzott felvilágosító nygokt szükséges kidolgozni, melyek mellett. hogy bemuttják z eldósodás következményeit. csládi gzdálkodáshoz is tnácsokt dnk. A Felzárkózási Strtégi lpján z dósságkezelő szolgálttásokt 208

209 vidéki kistelepülésen élők számár Is elérhetővé kell tenni. Ezt célt szolgálták projekt keretében z. Adósságkezelési tnácsdás és..pénzügyi integrációfl témájú temtikus rendez vé nyeink. Szociálisn rászoruló ügyfél z fogysztó. ki: ápolási díjbn részesül. ktív korúk ellátásábn részesül. időskorúk járdékébn részesül. rendszeres germekvédelmi kedvezményben részesül. lkásfenntrtási támogtásbn vgy lklitáshoz kpcsolódó rendszeres kidások viseléséhez nyújtott települési támogtásbn részesül. otthonteremtési támogtásbn részesül. nevelöszülő. hivtásos nevelőszülő, ki sját háulrtásáhn neveli gondozásb helyezett átmeneti vgy trtós nevelésbe vett gyermeket. hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lkhtásánk biztosításáról szóló törvény lpján Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonbn áll. Az dósságesökkentési támogtás következő dósságtípusokr teijed ki: - önkormányzti - víz- lkhérhátrlék; és estornhsználtidij-trtozás: - ármdíjtrtozás: - gázdijtrtozás; - lkásszövetkezeti - társsházi díjhátrlék; közösköltsóg-háirlék. fütésdijhátrlék; - szemétszállításidíj-trtozás. Az eldósodás megelőzésére z önkormányztok lkhtási, lkásfenntrtási támogtást biziosítnk lkás fenntrtásávl kpcsoltos rendszeres kidások viseléséhez helyi rendelet szerint. Az dósságesökkentési támogtás folyósítás z önrész megfizetésével zonos ütemezésben vgy egy összegben történik, mennyiben jogosult z önrész megfizetését egy összegben válllj. 42. tábl - Adósságrendezési szolgálttási igénybe vevők szám 209

210 fő Év Adósságkezelést igénybevevők Lkásfenntrtási szám támogtásbn részesültek szám - fő I Lkhtási krízishelyzet kezelése Krízishelzet (p. elemi cspás) mitt lkhttlnná vált ingtln lkójánk lkásrendeletben foglltk szerint önkorniánzti tuljdonbn lévő lkásbn hi,tositják z elhelyezést. Ehhez szükség lenne több il en trtlék lkásokr. Egyéb eszéleztetett lkhtási helyzetek megoldásábn szociális és gyermekvédeln,i ellátórendszer bevonásávl vn lehetőség. Amennyiben gyermek is érintett. úgy Út gvcririckek átmeneti otthonábn vg szülővel egy [itt csládok átmeneti otthonhn történő elhelyezés jöhet szób. Eérlkk ás egyéb esetekben hjléktln ellátórendszer keretében biztosított lkhtás megoldás. Fogll koz t (ás A nyilvántrtott álláskeresők szám október hónpjánk zárónpján Békés megyében rő szerepelt nyilvántrtott álláskeresők regiszter dtbázisáhn. A letszám 2.7%-kl csökkent z előző hónphoz képest. és 06%-kl lett mgsbb z előző év zonos időszkánk értékénél. A nilvántrtott álláskeresők területi eloszlás tekintetében októberben békéseshi (I 8.4%) ás mezőkováesházi (16.7 %) járáshn trtották nyilván legtöbb álláskeresöt. A békési körzet e hónpbn niegyén belül hrmdik legtöbb (I 52%) álláskeresőt dt. A megyei létszám legkisebb hányd. - hogy korábbikbn is - szrvsi ás gyoniendrődi (50% és 53%) járáshn volt ny ilántrtott. Az előjő hónphoz képest ht körzetében csökkenés. három járáshn növekedés volt jellemző nyilvántrtott álláskeresők zárónpi létszámábn. Az előző év zonos időszkához képest Békés. Orosház ás Szeghlom körzetében létszámesökkenés muttkozik. Békésen -8.8%-kl. ()rosházán -3.7%-kl. Szeghlmon -4.3%-kl. csökkent z álláskeresők szám egy év ltt.az álláskeresők számábn emelkedés ht körzetben jelentkezett. ezek közül gyomendrődi (11.4%). srkdi (7.8%) ás szrvsi (5.4%) járáshn muttkozó változás mértéke volt legmgsbb. Békéscsb térségében 2.4%- kl emelkedett nyilvántrtott álláskeresők szám z egy évvel korábbihoz képest. 210

211 Álláshelyek A járási hivtlok Fogllkozttási osztályin 20(8. októberben 1640 db Új munkerőigényt rögzítettek. Az előző hónpból még rendelkezésre álló jánltokkl együtt Így összességében 4596 álláshelyre vontkozó kereslet jelent meg. Ezek közül 1931 pozíciór z dott hónpbn megtlálták munkválllókt, igy hónp végén 2665 álláshelyre vártk még jelentkezőket. A nemzetgzdsági ágk vontkozásábn feldolgozóipr, z építőipr, kereskedelem, gépjárműjvítás és z dminisztrtív tevékenység jelent meg ngyobb létszámigénnyel. A támogtás nélküli állásjánltok körében októberben 10 főt meghldó létszámbn kerestek z [ábbi fogllkozásokr munkválllókt: bolti ddó. húsfeldolgozó. szbó. vrró. egyéb termék-összeszerelő, kézi csomgoló. vlmint egyszerű ipri. építőipri és mezőgzdsági fogllkozások Nyilvántrtot blláskeresők járásonként negyedév 2000 I. Iii. (5 I I Oszlop2 Forrás: BAÍKRÍI Társdlomhi:iositá i és Fogll kozilúsi ().ciú/t Okltás és gyermekjólét A gyermekvédelmi törvény meghtározz zokt z lpvető szbályokt, melyek szerint z állm, helyi önkormányztok és gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghtározott ellátásokkl és intézkedésekkel segítséget nyújtnk gyermekek törvényben ihgllt jogink és érdekeinek érvényesítéséhez, szülői kötelességek teljesítéséhez. illetve gondoskodjnk gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, vlmint gyermekvédelmi gondoskodásból kikerütt fitl felnőttek társdlmi beilleszkedéséről. 211

212 36. ábr: A Gyermekvédelem rendszere Pénzbeli és természetbeni ellátások gyennekjóléti lpellátások A személyes gondoskodás keretébe trtozó gyerniekvédelmi szkellátások A gyermekvédeltul gondoskodás keretébe trtozó litőgi inlézkedések A bíróság áltl elrendelt jvitóintézeti nevelós Foná: Szoc Okos -- i,,,ogyzioii eb. hí; A gyermekek védelmét ellátó szervezeteknek és személyeknek gyermek mindenek felett álló érdekét Figyelembe véve, törvényben elismert jogit biztosítv kell eljárniuk, s együtt kell működniük csláddl. A csládból vló kiemelés legvégső megoldás lehet, ennek elkerülésére szükséges törekedni. A törvény meghtározz jelzórendszeri tgok körét. kik gyermek veszélyeztetettsége esetén jelezni kötetesek gyáinhtóság lué. zonbn kezdeményezéssel bármely állmpolgár élhet. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni ellátások. szemé[yes gondoskodást nyújtó gyerniekjóléti lpellátások. illetve gyermekvédelmi szkellátások. vlmint törvényben meghtározott htósági intézkedések biztosítják. 212

213 Gvermekjóléti 37. ábr tpellátások tn K.rd ei G.ri kli, (verrneliek eseivn-e]ó SZoIgITIsli Gyercókti zolgtt CnJid- ixver,rickjolqti z pont Cslád- n yernitkjoivti BIeódr Ajternliv npkn,b.ni Mui h4ilc6dp (r-rnie kt k nj,khilnn, clltnst. BMu..Iii ellti Munkhelyi b1ts6d L Nupkáebeni tyerlnv kfehgveltt ( std bélosöde Bcfotrlo sztilók HtI»t teszüik Atititneij gnntin,4t i%,ijío sznlglt;isok Cvqrul(Iek hiiicfl(ii igihon Kriiskozpont C nldok octi,onii Titkos rnencdtkl,oe felocs hr Emiús: SoeQko - Iu,izog!oiieb. hu A köznevelési feldtok ellátás nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben ( továbbikbn: Nkt.) foglltk szerint történik. A megyei jogú városok íenntrtói feldti z óvodi ágztot érinik. de kötelezettségük ezen kívül számos egyéb feldtr is kiterjed.a közneveks helyzetére htást gykorló tényezők egyik meghtározó ág szbályozási környezet. A köznevelési rendszer intézményei óvod. áltlános iskol. 213

214 gimnázium, szkgimnázium, szkközépiskol szkiskol, készségíejlesztő Iskol. lpfokú művészeti iskol. kiegészítő nemzetiségi nyelvokttó iskol. gyógypedgógil konduktív pedgógii nevelési-okttási intézmény, kollégium. pedgógii szkszolgálti intézmény. pedgógii-szkmi szolgálttást nyújtó intézmény. A gvermekjóléi lpellátás keretében biztosított gyermekek npközheni ellátásánk formái gyermekek életkoránk megfelelően: hölcsődei ellátás. (bölcsőde. bölcsőde). npközben i gyermek feliig) elel z lterntív npközhcni ellátás. nini bölcsőde. munkheli bök sőde és csládi A szclnél\es gondoskodás keretébe trtozó gyermekjóléti lpellátások: germekjóléti szolgálttás (cslád- ás gyermekjóléti szolgált ás cslád- és gyermekjóléti Központ) gyermekek átmeneti gondozás (csládok átmeneti otthon ás gyermekek átmeneti otthon) gyermekek npközheni ellátás. hölcsődei ellátás Bölcsőde A bölesődei ellátás megszervezése jogszhál\változás előtt csk 10ezer főnél ngyobb települések kötelezettsége volt, árui 2017-től minden olyn településen kötelező önkorinánwti Ildt ennek biztosítás. hol 40-nél több 3 éven luli él. vgy leglább 5 g ermck tekintetében erre igény jelentkezik. A kötelezettség teljesítésére. z előírásoknk megklelő lutételek megteremtésére jogszbály 2020 végéig d lehetőséget ÓU XXXI. lör\én\ 75. <5) hckezdés 214

215 - A kormány csládpolitiki intézkedéseinek és z uniós támogtásoknk köszönhetően márjelentősen több bölcsődei férőhely áll kisgyermekek rendelkezésére évhez viszonyítottn 2017-re Mgyrországon közel másfélszeresére (143%), re emelkedett férőhelyek szám. Békés megyében 1508 férőhely biztosított, mely 33%-os emelkedést jelent. A mini bölcsőde és munkhelyi bölcsőde kilkításánk lehetőségével megyében egyelőre egyetlen fenntrtó sem élt. Bölcsőde 2017-ben 26 településen összesen 1374 férőhelyen, csládi bölcsőde 6 településen. összesen 134 férőhelyen működött. Többnyire ngyobb településeken, működési területük egy település kivételével megegyezett. A férőhelyek kihsználtság összességében 97 százlékos, szemben z Országos 95%-kl. 38. ábr - Működő bölcsődei férőhelyek szám Békés megyében, 2010 ás / eiflt O _ o :Q S G, 9 O Forrás:(TeJR,) IKSH-TSTAR Biztos Kezdet Gyerekházk A hátrányos helyzetű, közöttük rom kisgyermekek kori képességgondozását biztosító, vlmint szülői kompetenciákt erősítő kezdeményezés Biztos Kezdet Gyerekház, mely hároméves kortól kötelező óvodázttássl együtt segíti nehéz sorsú csládokt. A prevenciós progrm szülő bevonásávl lehető legkorábbi életkorbn biztosít esélyt zoknk szegénységben élő, 5 év ltti gyermekeknek, kik cslád forrásink szűkössége, illetve hátrányos helyzetű térségben levő lkóhelyük, vgy más szocio kulturális okok mitt nem jutnk hozzá jó minőségű szolgálttáshoz. A kezdetekben pályázti rendszerben finnszírozott progrmot tól szbályozz gyermekvédelmi törvény, s 2019 jnuárjától már központi költségvetési törvény áltl biztosított támogtásból működtethető. Az ország több, mint 200 Gyerekház közül Békés megyében ht működik. A felzárkózást segítő prevenciós szolgálttás Bttonyán z elsők között indult 2009 októberében, mjd ezt követően 2010 jnuárjábn Szrvson és Zsdánybn nyitott meg kpuit. Őket követte 2013 tvszától Bihrugr, Geszt és Okány Gyerekház 215

216 Óvodi z Óvod Békés megyében 75 településből 6 településen Csbszbdi. Domhirtos. Krdos, Kisdombegyház. Mgyrdombegyház. Pusztottlk, Újszlont nem működik óvod. 42. tábl nevelés intézménytípusi Óvodi nevelés intézménytípusok Békés megyében lpítvány 4 állmi felsöokttási intézmény egyesület I egyházi jogi személy 3 közhsznú nonprofit korlátolt felelősségű társság I községi önkormányzt 42 megyei jogú városi önkormányzt 29 országos nemzetiségi önkormányzt önkormányztok Jogi személyiségű társulás 3 tnkerületi központ 2 városi önkormányzt 21 összesen 125 j?o,.j.s KSJJ jnuár I. npjától z állm gondoskodik óvodi nevelés. nemzetiséghez trtozók óvodi nevelése. többi gyermekkel. tnulóvl együtt nevelhető. oktthtó sjátos nevelési igényű gyermekek óvodi nevelése kivételével köznevelési lpfeldtok ellátásáról. A Kormány z Nkt.-bn meghtározott okttási központ feldtink ellátásár Klebelsberg Központot jelölte ki. A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet l. értelmében Kormány tnkerületi központokt jelölte ki z Nkt. 94. (4) bekezdés n) pontj szerinti, z állmi köznevelési közfeldt ellátásábn fenntrtóként részt vevő szervekként. A tnkerületi központ gzdsági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv. Békés megyében Gyuli lnkerületi Központ és Békéseshi Tnkerületi Központ ( továbbikbn: BTK) gykorolj köznevelési intézmények fenntrtói feldtit. A Békéseshi Tnkerületi Központ feldt-ellátási területe Békésesbi járás. Szrvsi járás és z ()rosházi járás illetékességi területén lévő állmi fenntrtású és működtetésű köznevelési intézményekre terjed ki. A köznevelési feldtok szinte teljes vertikum megtlálhtó [31K illetékességi körébe trtozó köznevelési intézmények áltl három járásbn ellátott lpfeldtokbn: óvodi nevetés; áltlános iskoli nevelés-okttás: kollégiumi ellátás; gimnáziumi nevelés-okttás: szkgimnáziumi nevelés-okttás: szkiskoli nevelés-okttás: készségí ejlesztő iskoli nevelés-okttás: felnőttokttás: lpfokú művészetokttás: pedgógii szkszolgálti feldt: többi gyermekkel. tnulóvl együtt nevelhető. oktthtó sjátos nevelési igényű gyermekek. 216

217 Iskoti tnulók óvodi nevelése és iskoli nevelése-okttás: zoknk sjátos nevelési igényű gyermekeknek. tnulóknk z óvodi. iskoli. kollégiumi ellátás. kik többi gyermekkel, tnulóvl nem fogllkoztthtók együtt. Az Nkt. 74. (4) bekezdése lpján z állmi feldtokt Klebelsberg Központ Békésesbi Tnkerületi központj, vlmint Békésesbi Szkképzési Centrum látj cl. A szkképző Intézmények z állmi átvételtöl kezdődően. Békésesbán Békésesbi Szkképzési Centrum teljes fenntrtói jogkörével működtek A tnkerületi központ áltl Fenntrtott köznevelési intézmény és szkképzési centrum Feldtink ellátását szolgáló. települési önkormányzti tuljdonú ingtln és ingó vgyonr vontkozón tnkerületi központot és szkképzési centrumot ingyenes vgyonkezelői jog illeti meg mindddig. míg köznevelési közibldt tnkerületi központ vgy szkképzési centrum részéről történő ellátás z dott ingtlnbn meg nem szűnik. Áltlános iskoli okttás Iskoli lemorzsolódás Mgyrország z Európ 2020 Strtégi keretében válllt, hogy 2020-ig 10 %-r csökkenti végzettség nélküli iskolelhgyók rányát. Jelen kiemelt projekt megvlósításávl elsősorbn közvetlenül köznevelési intézmények szintjén vn lehetőség bevtkozni végzettség nélküli iskolelhgyás csökkentéséhe, helyi szintű. z igényeknek megfelelő progrmok kidolgozásávl, végrehjtás segítésével. ellenőrzésével. Mgyrország Kormány 1603/ (Xl. 4.) Korm. htározttl Fogdt cl..a Végzettség nélküli iskolelhgyás elleni középtávú strtégiát. A végzettség nélküli iskolelhgyás elleni strtégi célrendszere rendszer-, z intézményi és z egyéni szintű tényezők számbvételén lpulv kívánj végzettség nélküli iskolelhgyást megkdályozni. 43. tábl lemorzsolódás Lemorzsotódássl Lemorzsolódássl veszélyeztetett veszélyeztetett tnulók rány tnulók rány 2018/ /2019 I. Félév félév áltlános iskol 14,79% 13,85% szkközépiskol I 9.40% 13,40% szkiskol 12,50% 5,47% gimnázium 2.19% 1,46% szkgimnázium 9.04% 6,26% 217

218 összes 11,584% 8,41% Forrás: KSH Tnod Progrm A tnod hátrányos helyzetű gyermekek számár nyújtott társdlmi felzárkózást segítő. személyiségfejlődés egészét szem előtt trtó, prevenciós szolgálttás, mely z iskoli sikeresség előmozdításávl. minőségi okttáshoz, neveléshez vló hozzáféréssel segíti elő szociokulitirális hátrányok kompenzálását. tnulmányok folyttását. társdlomb vló sikeres beilleszkedési. z életpály-tervezést ás szbdidő hsznos eltöltését.a progrm 2019 jnuátlától gyermekvédelmi törvényben is megjelenik. Tnod progrm működik Szrvsi járás településein (l3ékésszcntndrás. Csbesűd. Örménykút. Krdos. Kondoros. Szrvs). vlmint Srkdi járásbn, Okánybn. Középfokú-és felsőfokú okttás Békés negében 21 településen müködik gimnázium. 11 településen szkközépiskol. és 5 településen szkiskol ás készségfejlesztő iskol.,\ legmgsbb tnulói létszám szkgimnáziumokbn tlálhtó. közel 6500 Fő vesz részt ebben z okttási fhrmáhn. A gimná,iumi tnulók szám több. mint 5000 Fő. A szkközépiskolákhn 3300-n tnulnk. legkevesebb tnulói létszámml (300 (ö) szkiskoli és készségfejlesztői iskolák rendelkeznek. Felsőokttásbn 411 R vesz részt. közülük 306 fö felsőfokú lpképzések hllgtói. Szkképzés. lhnöttképzés A szkmi képiések helyi munkálttók igényeit figyelembe véve kerülnek meghtározásr. de eges esetekben. zért nem indul he szkmi képzés. mert nincs rá elég jelentkező. ilen például szociális terület (szociális ápoló. kisgyermek gondozó). Az önkormánztok visszjelzései lpján. munkerő-picon vló elhelyezkedés legngobb kdálozó ténezöje z lcsony iskoli végzettség és picképes szkmák megszerzésének hián. Az utóbbi időszkbn páláztok keretében több megyei településen szerveztek 7-8 osztályos képzést. mi lehetőséget biztosított munkkeresők további esélyeinek növelésére. munkerő-pici elhelyezkedésre Megyei Fogllkozttási Strtégi Befektetés-ösztönzési szeiripontból Fő kitörési pontként z lábbik kerültek megfoglmzásr megyét érintően: nyelvtudás fejlesztése kepzettség igzitá ITlunkpici igényekhez 218

219 lpkornpeteneiák fej lesztése ktivitási rát növelése kisebb településeken z át-vgy továbbképzésekre vló hjlndóság növelése gidság igényeinek képzésben vló megjelenítése Speciális iskolák Az ép mentális képességgel rendelkező gyermekek számár közokttásb vló integrált formábn történő tnulás közlekedési nehézségekkel. de elérhető. A felsőfokú okttásb vló bekerülést és nnk elvégzésében békésesbi és gyuli főiskolán mentorok biztosítják képzésben vló segítésük hátrányok leküzdésében. A vkok és gengénlátók részére minden megyében biztosítv vn okttás. betnitás, rehbilitáció. Békés megyében Békéseshán. [.uther u. 13/ helyen Brille és informtik okttás és eszközhsznált okttás folyik és minden látássérült számár elérhető. A mentális problémákkl küzdök. illetve hlmozottn fogytékosok esetében fejlesztő iskoláb vló tnulásuk ltt áltlábn éveket csúsznk. lssbbn hldnk z átlgos gyermekeknél és mire elérik tnkötelezettségi kor végét. ddigr nem jutnk cl szkmi képzésig. mi viszont lpfeltétele fogllkozttásh vló kerülésnek. Hlmozottn fogytékosok okttásár fejlesztő iskol csk Békéseshán érhető cl. A fejlesztő iskolák felszereltsége. eszköztár jóvl elmrd Közép-Mgyrországi Régióbn lévő iskolák eszköztárához és módszereihez képest. A nem beszélő vgy Litizmussl élő gyermekek számár egyik iskolábn sem hsználják konimunikációt segítő AAK gépeket. Ennek okttás csk Szegeden érhető cl. A, izom és mozgásproblémávl született gyermekek közül iskoli keretek között nem biztosított tngenor, vízitorn. járógépek. stb. Siketek iskoláj nincs megyében. régióbn csk Szegeden tlálhtó. A következő térképen zok települések vnnk megjelölve Békés megye térképén. hol speciális képzést nyújtó közokttási intézmények fejlesztő iskolák tlálhtók: Egészségügyi ellátás A Semmelweis Tervben foglltk szerint lkosság egészségi állpotánk jvítás, egészségének fejlesztése társdlmi prioritás. A jó egészség önmgábn is jelentős egyéni és társdlmi érték. ugynkkor egyéni és társdlmi erőforrás is. A lkosság jó egészsége fenntrthtó gzdsági növekedés zálog, ezért z egészségrnegőrzés, illetve fejlesztés egyéni és társdlmi felelősség is egyben. 219

220 Orvosi A Mgyrország helyi önkormányztiról szóló évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdésének 4. pontj szerint helyi közügyek. vlmint helyben biztosíthtó közfelndtok körében ellátndó helyi önkormányzti feldtok közé trtozik z egészségügyi lpellátás. z egészséges életmód segítését célzó szolgálttások. \t egészségügyi lpellátásról szóló évi CXXIII. törvény 5. (1) bekezdése lpján települési önkormányzt z euészségügvi lpellátás körében gondoskodik háziorvosi. házi gyermekorvosi ellátásról. bgorvosi lpellátásról. z lpellátáshoz kpcsolódó háziorvosi. házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. védónői cl látásról. és z iskol-egészségügyi ellátásról. A megye illetékességi területén szeptemberi dti szerint betöltetlen prxisok szám 17. melyeket trtós helyettesitéssel látnk cl, ez közel ellátottt érint. ; 44. tábl ellátás Békés megejárásihn Járás neve Háziorvosi szolgált típus Háziorvosi rendelő székhelye (település) Felnőtt Gyermek Vegyes Összes Békéscsbi Békési 10 4 II 25 7 Gyomendrődi 14 4 O 18 I Gyuli IG 5 II 26 [2 Mezőkováesházi 23 7 O 30 2 Orosházi 28 6 I 35 3 Srkdi II Szrvsi Szeghlmi Forrás: KSJ-J egésségügvi szolgáltulások A házi gyermekorvosi ellátás z egészségügyi lpellátások részeként g\eriuek születésétől 14. életévének. optimális esetben 18 éves koránk elérésig terjedő időszkr vontkozik. E hosszú időtrtm során számos gyógyító- megelőző ellátásr. szürővizsgáltr. egészségnevelési. egészségügyi felvilágosító feldtok trtoznk. melyek hozzájárulnk e korosztály egészségi állpotánk. életminőségének jvításához. A gvermekorvosi modell már induláskor sem biztosított z esél egyenlőséget. már zokbn hátrányos helyzetű térségekben leglcsonybb gyermekgógyászti ellátás rány. hol legngyobb szükség lenne á. Békés megye 75 településéből mindössze 26 településen működik összesen 62 házi g)ermekorvosi prxis. melyből 6 betöltetlen. 47 településen összesen 59 felnőttek és gyermekek részére szervezett un. vegyes prxisok érhetők cl. Az eg házi germekorvosr jutó 1193 főt számláló O-IX éves korú gyermekek számábn Békés niege jobbn áll. mint z országos átlg. hol 1280 gyermek jut eg házi 220

221 - Békéscsb gyermekorvosr. A hátrányos helyzetű társdlmi csoportok egészségfejlesztése. egészségvédelme, megelőzési progrmok, célzott tájékozttó kmpányok lpvetően trintosk mind munkválllást érintő képességek, készségek helyreállítás, fenntrtás szempontjából. mind gyermekek Iskoli teljesílményét tekintve, ás ngy jelentőséggel bírnk z áltlános jóllét, lelki egészség, z egészséges öntudt és identitás fejlődésének. kilkulásánk szempontjából is. Fogorvosi ellátás A megye 51 településén vn jelen vlmilyen formábn közfinnszíroz.oti fogorvosi ellátás. legngyobb számbn vegyes szenezeli egységben. Szkellátások A középfokú egészségügyi ellátás közé sorolndók fogásztok. járóbeteg szkrend e lések, szkmbulnciák. vlmint gondozóintézetek, otthonápolási szolgáltok áltl nyújtott ellátások. A járóbeteg-ellátási intézmények többnyire városokbn tlálhtók, megyén belül kórházzl Is ellátott településeken rendelőintézet zzl integráltn működik. A kisebb városokbn szkrendelések sok esetben z lpellátást nyújtó háziorvosokkl egy intézményben végzik gyógyító tevékenységüket. Jelenleg z lábbi településeken területi egészségügyi központ tlálhtó: Fekvőheteg ellátás A megye területén jelenleg három fekvőbeteg ellátó intézmény működik. Ezek közül kettő ás Ürosház - területi kórház. míg hrmdik. gyuli Pándy Kálmán Megyei Kórház megye kiemelt súlyponti kórház (2012 közepétöl állmi fenntrtáshn), mely z nyintézmény mellett két külső telephellyel Is rendelkezik (Mezőhegyesen és Szeghlmon), hol krónikus betegellátás Folyik. Békéscsb (Dr. Réthy Pál Kórház és Rendelőintézet) Gyul (Pándy Kálmán Megyei Kórház. békéseshi ás gyuli kórházt 2016 elején Békés Megyei Központi Kórház néven egyesítették) Mezőhegyes (Pándy Kálmán Megyei Kórház Mezőhegyesi Részlege) Mezőkováesház (szkrendelő, nppli kórház) 221

222 Orosház (kórház és szkrendelő) Srkd (járóbeteg-szkellátó központ) Szrvs (szkrendelő) Szeghlom (Pándy Kálmán Megei Kórház Fekvő-és Járóbeteg Egysége) [gészségüggyel kpcsoltos jelzések: szkorvosi ellátás hiztosításánk hiány egészségügyi szkellátásbn mgs z elöjeg)zési/várkozási idő z egészségvédelem. egészségtudtos életvitel hiány. megelőzésre vontkozó ismeretek hiány igény vn z egészségtnácsdásr és szűrő progrmok szervezésére gyermekek részére szenvedélybetegség megjelenése településen (psziclioktív nygok íogvszás) szkorvoshoz vló eljidás elősegítése - hewgszállítás z idősek egészségi állpotánk jvítás, időskori ktivitás megőrzése helyben nőgyógyászti szkrendelésre lenne szükség mmmográfián kívül más vizsgáltr is szükséges indítni btiszl h z úliköltség pályázti forrásból biztosítni gyermekorvosok számánk, gyermekorvos rendelési idejének bővítése z idősek szükségleteinek ás érdekeinek figyelembevételével egészségügyi ás szociális szolgálttások összehngolás. idősek ösztönzése Az eg\ ik legjelentősebb problém hurnánerőforrás megtrtási képesség hiány. hiszen évről évre egyre több szkorvos és ápoló hgyj cl megyét ás z ovszágot. mihez elmrdott egészségügí infrstruktúr. korszerűtlen berendezések ás nem megfelelő intézinén\i háttér mind hozzájárulnk. Gondot jelent z egészségügyi finnszirozás jelenlegi rendszere. nem elegendő fhrrás z eszközök. gógyszerek beszerzésére. és sokszor előfordul. hogy beteg mg viszi kötszert. gyógyszert. hogy cl tudják látni. Békés megyében kiemelt problém prxisok hetöltetlensége, háziorvosok között ng on sokn már nyugdíjkorhtár fölött végzik munkájukt. mert nincsen, ki átvegye prxis(. Ez nemcsk szkemberhiány mitt lkult íg hnem zért is. meri ehhez olyn mgs tőkére lenne szükség. mivel egy pálykezdő orvos nem rendelkezik, ás z állm sem n) újt kel!ó támogtást hozzá. 39 )

223 köztük Bevtkozások szükségessége A Felzárkózási Strtégi leszögezi, hogy társdlmi felzárkózási íolymt csk szegénységben élőkkel, felzárkózó közösségekkel romákkl folyttott párbeszéden és z ő ktív részvételükön lpulht. Nem egyszerüen konzultációról vn szó. hnem szegénységben élők, rom közösség ás tgjink.helyzebe hozásáról. Fontos rom közösség elköteleződésének elősegítése is. A folymt részeként kiemelt feldt rom civil társdlom szerepének erősítése. romák civil és politiki szerepválllásánk ösztönzése civil szervezetek kpcitásfejlesztése. és romák bevonás politiki közélet minden területére. képviseletük erősílése z intézményekben. válsztott testületekben. A felzárkózást segítő projektek rervezéséhe és végrehjtásáb minden esetben be kell vonni helyi lkosságot. z önszerveződéseket. civileket. egyházkt és szkmi szervezeteket. A jó gykorltok progrmszintű elterjesztése és tpsztltok eseréjének elősegítése megsokszorozhtj z egyes szereplők eredményességét. Ki kell lkitni jó gykorltok elterjesztésének mechnizmusát, melybe szükséges bevonni olyn szervezeteket. melyek eélesoportok elérésében segíteni tudnk. 223

224 . drogfogysztók Mélvszegénységben élők leszkdó Probleni. Szolglttsi hiny Megoldási jvslt, fejlesztési lehetoseg lcsony iskoli végzettséggel és felzárkózást elősegítő hzi elsődleges nlfbétizmussl kevés lcsony iskoli és Eh-s projektek megyét lehetőség vn szkmszerzésre és mi mitt z érintő együttműködései munkválllásr végzettség. emberek kiszorulnk erősíthetik pályáztok osztályos képzések felmérése, munkerő-picról eredményesebb indítás, picképes, irninkátttók megvlósítását igénye szerinti képzések munkálttók bevonásávl, szándéknyiltkozttl Közt ogllkozttás továhbfolyttás. 2. munklehetőségek hiány Egyéb helyi fogllkozttási lehetőségek felkuttás. hátrányos helyzetű térségekben. 3 településeken élők esetében nehéz közlekedés telepü lés részek gykorik ngy összegű szolgálttások (okttási, közszolgálti díjtrtozások egészségügyi) elsősorbn szociális, csk részlegesen érhetőek mélyszegénységben élőknél, cl szociális szolgálttók későn érzékelik problémát z önkormányztok lehetőségük szerint ngy igény vn szociális kedvezményesen helyben lkhtási problémák (nem bérlkásr, csk kevesen vásárolhssnk Vgy újíthssnk Fel lkhtási jutnk hozzá, ezzel szemben rendelkezésre álló ingtlnokt megfelelő körülmények) sok nem lkott ingtln (kedvezményes bnki hitelek, állmi településeken, melyeket ki támogtások ingtlnvásárlásr), lehetne hsználni bnkok és z önkormányztok közötti együttműködés erősítése szegregátumokbn jelen szemléletformáló kmpány szükséges lévő lkohol és zon személyek bevonásávl, kik már 6 mgs z lkohol és drogfogysztás ngymértékű felépültek hsonló helyzetből, jó szám ellerjedésére szükséges gykorltok népszerűsítése témábn. kidolgozni egy hosszútávú helyi szintű nonim klubok és strtégiát öntevékeny csoportok létrehozásánk 224

225 segítése. ezen területen tevékenységet ellátó civil és egyházi Problém Gyermekek_problémái Szolgálttási hiány Megoldási jvslt, fejlesztési lehetőség egyre több iegyelmeiési hol hlmozottn jelentkeznek iskoli problém. gyermekek nem folymtos és teljeskörű problémák. ott helyben kellene I. közötti gresszió. iskoli z iskoli pszichológii folymtosn lklmzni Iskoli pszichológus szkember szolgálttás psz ieho lógust hiány z lcsony lizetés mitt csládsegítő kiegészítő kevés szociális szolgálttások biztosítás csládsegítő szolgált megerősítése, szkember, meglévők hiányos, hátrányos kiszámíthtó krrier lehetőség 2. leterheltek, csk z lpszolgálttás szintjén biztosított szociális szolgálttás gyermeknevelési helyzetű településrészeken biztosítás, kiégés kezelése ngyobb igény lenne z szkemberek számár állndó jelenlétre szülők z lpszolgálttáson kívül nem problémák, szülők jutnk olyn plusz Biztos Kezdet Gyerekházk további 3. hiányos ismerete ás szolgálttásokhoz. me[yek működtetése. viselkedési szbályok szülői együttműködés komplex módon cslád kövctésének megerősítése mitt szintjén kezelnék problémákt kiskorú elszenvedők 4. sem ismerik fel kpcsolton belüli erőszk szemléletformáló tájékozttók. kpcsolton belüli felismerésére irányuló se2ítsé2kérés tárnotztás. krízis erőszkot, érzelmileg információk hozzáférésének helyzetet kezelő szolgálttások kötődnek. biztosítás hiányos elérhetőségeinek isinertebbé tétele hántlmzóho,, ezáltl befolyásolhtók 5 gykori z olyn tudtos csládtervezésre gyermekválllás felelőségének és gyermekválllás, hol irányuló szolgálttások következményeinek tudtositás. nem csládbn történik hiányosk szemléletformáló progrmok nevelés, hnem állmi 225

226 Szolgálttási - csládbrát gondozásh kerül gyermek 6. egyre több településen érzékelhető fitl korúk droghsznált kori droghsznált, nem felismerését szolgáló hezonositott nygok rendszer hiányos. drog hsznált, mely nincs hsználók kevésbé kábítószer tiltó listán. hevonhtók részükre prevenció nem mindenhol rendelkezésre álló kezdési érzékelhető, társdlom formák igénhevételére nincs felkészülve drogprohlémák kezelésére prevenciós progrmok szervezése kigyógyultk bevonásávl. kigyógyliltk számár terápiás fogllkozások elérhetővé tétele kisebb településeken. közterületen vló viselkedés helyi szintű jogi szbályozás Prohlém GYFS-ről.GYED-ről vissztérők problémái Nők hiány Megoldási jvslt, fejlesztési lehetőség Intézményes verinekelhel ezés lehetőségeinek vizsgált - bővítés már megvlósított projektek áltl kidolgozott régi pilot progrmokbn kidolgozott. Kisgcrmekes nők I gykorltok kismértékben dptálhtó jó gykorltok lklmzás. helyzetének jvítás hsznosulnk. hozzájutásuk népszerűsítése progrmok korlátozott Önszerveződő csoportok Aktorok felkuttás. szükséuletfelmérés hiány Nők átképzési lehetőségei Képzési lehetőségek feltérképczésc. igénybe munkerő-pic vétele igéncinck megfelelően z lcsony végzettségű csládbn kilkított hgyományokt lcsony rom nők rom szármzású nők figyelembe véve erősíteni szükséges nők munkválllási inunkválllási hjlndóság munkválllási hjlndóságál. tipikus hjlndóság kdályozz munkválllás fogllkozttási formák feltérképezése, lehetőségét népszerűsítése, szemléletformálás csládok életvezetési problémáink kezelése lpvető életvezetési és életvezetési problémák, - penztigyi ismeretek bővítése. szociális pénzügyi ismeretek pénzügyi ismeretek hiány tevékenységet ellátó civil szervezetek és hiányából dódó mitt gykori z rom nemzetiségi önkormányztok problémák eldósodottság 226

227 védett kori gyermekválllás kiskorúk kori együttélése gyerekek szemléletformálás szülők, és gvermekválliás nehezíti csládok bevonásávl későbbi életvitelüket Idősek Problém Szolgálttási hiány Megoldási jvslt, fejlesztési lehetőség Időseknek nyújtott progrmok szám kevés Egészségi állpot romlás. Szűrővizsgáltok könnyebb elérhetőségének szűrések nehezen vló szervezése. településre hozás, elérése, szkorvos hiány egészségmegőrzés, életmódváltás szervezése településen Az idősebb. de még ktív korú nyugdíjkorhtárhoz közelálló - korosztály Fogllkozttás - munkák munkerő-pici esélyei rosszk. információ hiány és lcsony szintű kpcsolti jogérvényesítés erőszkbn érintett nők és megyei szintű kmpány nőket és időseket hiányossági mitt nem idős személyek ért erőszkkl szemben, médi bevonás. eredményes nőket és jogérvényesítése. kevés nőkkel fogllkozó szervezetek megyei időseket ert információvl rendelkeznek érdekképviseletének erősítése bűncselekmények jogikkl kpcsoltbn zonosítás meglévő folymtos szemléletformáló és közbiztonságot erősítő knipánysorozt folyttás és civil kezdeményezés ű lcsony szintű lkosság lkosság biztonságérzete közbiztonság érzetet növelő progrmok egy részének elsősorbn z idősek körében indítás különösen szegregátumokbn; hol biztonságérzete lcsony nincs polgárőrség ott iriegyei szintű összehngo lás erősítése. té rfigye lő kmerrendszer lklmzás. jó gykorltok népszerűsítése 227

228 tudjk z egészségvédelem. egészségtudtos életvitel egészségtudtos életvilel erősítése célzott hiány. megelőzésre progrmok áltl, pályáztokhn tlálhtó vontkozó ismeretek hsonló célú progrmok segítése. kori hiány z egészséges gyermekkorbn z egészségtiidtos nevelés életmódhoz vló érvényesítése, felmérés készítése hozzálérés biztosítás. zok részére. kik nem n2\ z ienv z - meglizetni pici hnkorinán ztok reszerol lpon működő hentikásos igénvfelmérés készítése. állmi finnszírozás bentlkásos Idősek intézmények térítési díjit. lehetőségeinek vizsgált Otthonánk nem biztositott hentiksos működtetésere intezirie nv i cli ts Fogvtékkl élők Prohlém Szolgálttási hiány Megoldási jvslt, fej kszténi lehetőség önkormányzu épületek és közintézniények kdályirientesítésének pályázti forrás keresése befejezése települési intézmények. közterületek közösségi közlekedés eszközeinek Pályázti finnszírozás. önerő támogtásávl. kdál) mentesítése csk közmunkprogmhn jvítási lehetőségek rés,ben megvlósított fogll koztl á si esélynövelés- fhgllko,ttások számánk nöelése védett okttás területén problém speciális képesitésű pedgógus A már meglévő védett fogllkozttók jók gvkorlti. támogtások keés képzési lehetőség Gvóvpedó2us. konduktor és mentorok áltlános szkember hiány öztdij tmoglsi progruinjnk 228

229 lehetősége nem minden munkálttó munkvállláshoz vló tudj biztosítni egyenló hozzáférés kdálymentesített munkhelyek fogytékkl élők számár biztosítás fogytékkl kilkításánk ösztönzése, népszerűsítése megfelelő munkvégzéshez élők részére szükséges feltételeket 229

230 Felhsznált dtforrások, dokumentumok: V Központi Sitisztiki Hivtl dtbázisi (KSJI) V 2011 évi népszámlálás területi dti (KSLI) V Köznevelés Információs Rendszer (KIR) dti V Nemzeti Egészségbiztosítási Alpkezelő (N[{AK) dti V Szociális Ágzti Portál (S/Áll dtbázisi V Békés megyei egészségüg i strtégi V Békés megyei Fogllkozttási Pktum Területfeilesztési és Ierületrendezési Információs Rendszer (TEIR) / Interktív elemző, Területi Sttisztiki dtok rendszere. Népszámlálási dtok dti VNemzeti Fogllkozttási Szolgált dti V BSZC és GYSZC szkmi beszámolój VI lelvi Fsélvegvenlőségi Progrmok (IJEP) intézkedési tervei V Járási Esélteremtő Progrmok (JEP) intézkedési tervei VA közösségi eg üttműködést erösitő rendeiénysorozt résztvevői áltl kitöltött kérdőivek információi V Munkcsoportok megheszélései, worksliopok 230

Mgyr jognygok /2014. (XII. 3.) Korm. htározt közötti progr 2. oldl ) megyei önkormányztok z 1. mellékletben meghtározott indiktív fo

Mgyr jognygok /2014. (XII. 3.) Korm. htározt közötti progr 2. oldl ) megyei önkormányztok z 1. mellékletben meghtározott indiktív fo Mgyr jognygok - 1702/2014. (XII. 3.) Korm. htározt - 2014-2020 közötti progr 1. oldl 1702/2014. (XII. 3.) Korm. htározt 2014-2020 közötti progrmozási időszkbn Terület- és Településfejlesztési Opertív Progrm

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Békés Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési

Békés Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési Előterjesztés Békés Város Önkormányzt Képviselő-testületének 2017. november 30-i ülésére Sorszám: Tárgy: J Békés Város Önkormányzt 2018. évi belső ellenőrzési S tervének elfogdás Döntéshoztl módj: Véleményező

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

I.* j) költségvetési kiadásait Ft-ban állapítja meg.

I.* j) költségvetési kiadásait Ft-ban állapítja meg. Bögöt Község Önkormányzt Képviselő-testületének 2/2018. (11.13.) önkormányzti rendelete z önkormányzt 2018. évi költségvetéséről Bögöt Község Önkormányztánk Képviselő-testülete z Alptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

Statisztikai adatok. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit Sttisztiki dtok Szerkesztette Bálint Mónik Összeállított Busch Irén Cseres-Gergely Zsombor Fzeks Károly Köllő János Lktos Judit sttisztiki dtok A 2-től kidott Munkerőpici Tükörben publikált munkpici folymtokt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK AUGUSZTUS 31-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK AUGUSZTUS 31-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám: III-1778-3/2017. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan

EFOP Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan EFOP-1.6.3-17 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása Békés megyében 2018.01.01.-2020.12.31.

Részletesebben