C 107 Hivatalos Lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C 107 Hivatalos Lapja"

Átírás

1 Az Európai Unió C 107 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények március 21. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Európai Bizottság 2019/C 107/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8773 LetterOne Holdings/BASF/Wintershall DEA) ( 1 ) /C 107/02 A Bizottság közleménye Útmutató a B. mellékletben szereplő fajok esetében az élő állatok jogszerű beszerzésének igazolásáról és a szükséges igazoló dokumentumokról... 2 IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Európai Bizottság 2019/C 107/03 Euroátváltási árfolyamok... 8 HU ( 1 ) EGT-vonatkozású szöveg.

2 V Hirdetmények BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK EFTA-bíróság 2019/C 107/04 A Bíróság ítélete (2018. november 16.) az E-8/17. számú Henrik Kristoffersen kontra A Norvég Síszövetség (Norges Skiforbund), és a Norvég Olimpiai és Paralimpiai Bizottság és Sportszövetség (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) ügyben (Szolgáltatásnyújtás szabadsága Az EGT-megállapodás 36. cikke 2006/123/EK irányelv Hivatásos sportolók Sportszövetségek Marketing jogok Korlátozás Arányosság Megfelelőség Szükségesség) /C 107/05 A Norges Høyesterett november 19-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz a Fosen-Linjen AS és a Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kontra AtB AS ügyben (E-7/18. sz. ügy) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK Európai Bizottság 2019/C 107/06 Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9064 Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding) ( 1 ) ( 1 ) EGT-vonatkozású szöveg.

3 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.8773 LetterOne Holdings/BASF/Wintershall DEA) (EGT-vonatkozású szöveg) (2019/C 107/01) február 28-án a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében ( mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság, ügyszám, dátum és ágazati tagolás szerint kereshetők legyenek, elektronikus formában az EUR-Lex honlapon ( a 32019M8773 hivatkozási szám alatt. Az EUR-Lex biztosít online hozzáférést az európai uniós jogszabályokhoz. ( 1 ) HL L 24., , 1. o.

4 C 107/2 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Útmutató a B. mellékletben szereplő fajok esetében az élő állatok jogszerű beszerzésének igazolásáról és a szükséges igazoló dokumentumokról (2019/C 107/02) A Bizottság útmutatójának célja, hogy támogassa az uniós tagállamok illetékes hatóságait a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó uniós rendeletek ( 1 ) végrehajtásában olyan helyzetekben, amikor a 338/97/EK rendelet B. mellékletében felsorolt állatfajok élő példányainak jogszerű beszerzését vagy EU-ba való behozatalát igazoló dokumentumokkal kell bizonyítani, és így a tagállamok a jogszerű beszerzés bizonyítékaként elfogadott dokumentumok tekintetében egyenértékű standardokat alkalmazzanak. 1. Háttér-információk Főszabály szerint a 338/97/EK rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) A. mellékletében felsorolt állatfajok példányai nem használhatók fel kereskedelmi célra. A kereskedelmi célok magukban foglalják a következőket: a példányok megvétele, vételi ajánlat tétele, kereskedelmi célú beszerzése, kereskedelmi célú árubemutatása, kereskedelmi nyereséget célzó felhasználása és eladása, kereskedelmi áru jellegű tartása, eladási ajánlata vagy eladásra történő szállítása (a 8. cikk (1) bekezdése). Az A. mellékletben felsorolt fajok példányaira vonatkozó tilalmakat kell alkalmazni a B. mellékletben felsorolt fajok azon példányaira is, amelyek tekintetében az érintett tagállam illetékes hatósága számára nem bizonyítható kielégítően, hogy az ilyen példányok beszerzése (és adott esetben az EU-ba való behozatala) a CITES egyezménnyel, a rendeletekkel és vonatkozó nemzeti természetvédelmi jogszabályokkal összhangban történt (a 8. cikk (5) bekezdése). Az A. mellékletben felsorolt fajok példányainak kereskedelmi célú felhasználásához általában az szükséges, hogy a felelős igazgatási hatóság bizonyítvány kiállítása révén eltérést engedélyezzen. E bizonyítvány formáját és tartalmát a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó uniós rendeletek egyértelműen meghatározzák. Ezzel szemben a B. mellékletben felsorolt fajok példányai esetében nincs szükség bizonyítványra, ha ezeket a példányokat kereskedelmi célokra használják. Az alaprendelet nem határozza meg a 8. cikke (5) bekezdése szerinti jogszerű behozatal vagy jogszerű beszerzés bizonyítékának formáját és tartalmát. Ennek következtében előfordulhat, hogy az uniós tagállamok illetékes hatóságai eltérő módon értelmezik az ilyen bizonyíték tartalmát. Írásos bizonyítékra lehet szükség annak bizonyítására, hogy az A., B. vagy C. mellékletben felsorolt fajok adott példányát az egyik tagállamban szerezték be, és azt egy másik tagállamból kell exportálni, a származási tagállam jogszabályaival összhangban ( 2 ). Hasonlóképpen az újrakivitel esetében is írásos bizonyítékokra lehet szükség annak bizonyítása érdekében, hogy az A., B. vagy C. mellékletben felsorolt fajok példányainak behozatalára a következőknek megfelelően került sor: az alaprendelet (1997. március 3-i hatálybalépését követően); a 3626/82/EGK tanácsi rendelet ( 3 ) (1984. január 1. és az említett rendelet alapján kiadott behozatali engedély érvényességének utolsó napja között); 1984 előtt a CITES-egyezménynek megfelelően; vagy mielőtt a fentiek bármelyike alkalmazandóvá vált volna az adott fajokra vagy a beszerzés helye szerinti uniós tagállamban (az alaprendelet 5. cikkének (3) bekezdése és 5. cikkének (4) bekezdése; lásd a Referencia-útmutató ( 4 ) szakaszát). ( 1 ) A Tanács 338/97/EK rendelete (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (HL L 61., , 1. o.) (a továbbiakban: alaprendelet) és annak végrehajtási rendeletei, különösen: A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., , 1. o.) (a továbbiakban: végrehajtási rendelet), valamint a Bizottság 792/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. augusztus 23.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 242., , 13. o.) (a továbbiakban: engedélyekre vonatkozó rendelet). ( 2 ) A 338/97/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének az 5. cikk (4) bekezdésében is hivatkozott b) pontja: a vadon befogott példányok esetében az ilyen írásos bizonyítékokhoz mellékelni kell olyan bizonyítványokat, melyek tanúsítják, hogy a példányt a természetes élőhelyén [azaz: a származási tagállam területén] hatályos jogszabályokkal összhangban szerezték be. ( 3 ) HL L 384., , 1. o. ( 4 ) Európai Bizottság/TRAFFIC, Reference Guide European Union Wildlife Trade Regulations (Referencia-útmutató A vadon élő állatés növényfajok kereskedelmét szabályozó uniós rendeletek), legfrissebb kiadása: referenceguide_en.pdf

5 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/3 E célból a végrehajtási rendelet 47. cikke szerinti bizonylatokat kell kibocsátani. A Referencia-útmutató további információkat is tartalmaz. Ugyanakkor nincs további információ azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az igazoló dokumentumokról nem rendelkeznek a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó uniós rendeletek, különösen a B. mellékletben felsorolt fajok uniós kereskedelme esetében (az alaprendelet 8. cikkének (5) bekezdése). Ezért iránymutatásra van szükség annak biztosításához, hogy az uniós tagállamok következetes megközelítést és a jogszerű beszerzés dokumentumai tekintetében egyenértékű normákat alkalmazzanak, ideértve azt is, hogy mit fogadnak el a jogszerű beszerzés bizonyítékául. Úgy biztosítható a következetesség az összes uniós tagállamban, ha iránymutatás készül az alaprendelet 5. cikke (2) bekezdése b) pontjának, 5. cikke (3) bekezdésének, 5. cikke (4) bekezdésének és 8. cikke (5) bekezdésének értelmezésére vonatkozóan. Az Európai Unió tagállamait felkérjük arra, hogy eseti alapon és az általuk kezelendő helyzetekkel arányos módon alkalmazzák az alábbiakban foglalt információkat. 2. A dokumentum státusza Az útmutatót a Bizottság szolgálatai készítették és a tervezetet jóváhagyták az alaprendelet 18. cikke értelmében létrehozott, a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság, és így az uniós tagállamok illetékes hatóságai. Ennek az útmutatónak a célja, hogy segítséget nyújtson a nemzeti hatóságoknak az alaprendelet alkalmazásában. Nem bír kötelező jogi erővel; egyedüli célja az, hogy tájékoztatást nyújtson az alaprendelet és a végrehajtási rendelet egyes vonatkozásairól, valamint a legjobb gyakorlatnak tekintett intézkedésekről. Nem helyettesíti, egészíti ki vagy módosítja az uniós jog e dokumentum 1. szakaszában említett vonatkozó rendelkezéseit, amelyek továbbra is az alkalmazandó jogalapot jelentik. A dokumentum nem értelmezhető elszigetelten; a jogszabályokkal együtt alkalmazandó, és nem szolgálhat önálló hivatkozási alapként. Az uniós jog hitelt érdemlő értelmezése az Európai Unió Bírósága kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Bizottság közzé fogja tenni az útmutató online változatát, amelyet az uniós tagállamok is közzétehetnek. A vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság kellő időben felül fogja vizsgálni. 3. Az alaprendelet 5. cikke (2) bekezdésének b) pontja, 5. cikkének (3) bekezdése, 5. cikkének (4) bekezdése és 8. cikkének (5) bekezdése Az útmutató a B. mellékletben felsorolt állatok élő példányaira összpontosít. Különbséget tesz az importált és az Unióban fogságban tenyésztett állatok között ( 5 ). A B. mellékletben felsorolt fajok némelyikét általában fogságban tenyésztik az EU-ban, ahol a nemzeti jogszabályok vagy az érintett illetékes nemzeti hatóságok megállapították, hogy alacsony a jogellenesen beszerzett példányokkal való kereskedelem kockázata ( 6 ). Az ilyen fajokra vonatkozó végrehajtási ellenőrzésekhez alacsonyabb prioritás rendelhető. Az alábbi útmutatás a nagyobb kockázatot jelentő fajokra vonatkozik. Az EU arra ösztönzi a tagállamokat, hogy osszák meg a Bizottsággal és a többi uniós tagállammal az általuk az okból alacsonyabb kockázatúnak tartott fajokra vonatkozó információkat, mivel azokkal elsősorban mint uniós fogságban tenyésztett példányokkal kereskednek. Az uniós tagállamokat felkérjük arra, hogy az alábbi információkat arányosan és eseti alapon alkalmazzák. a) Importált példányok ( 7 ) A B. mellékletben felsorolt fajok behozatala esetében szükséges és elégséges az uniós tagállamok közötti információcsere és az érintett uniós tagállamok közötti konzultációs eljárás. Egyes esetekben, különösen olyan jelöléssel ellátott példányok esetében, amelyeknek egyértelműen meg lehet feleltetni egy dokumentumot, nincs szükség külön konzultációs eljárásra. ( 5 ) Néhány ritka esetben szükség lehet az EU-ban vadon befogott/gyűjtött példányok jogszerű eredetének bizonyítására is. Általánosságban elmondható, hogy kereskedelmi tevékenységek csak nagyon sajátos körülmények között végezhetők velük kapcsolatban. Általánosan elvárható tekintetükben a vadon való befogásukra/gyűjtésükre vonatkozó (az általában az uniós irányelveket végrehajtó nemzeti jogszabályokon alapuló) hivatalos engedély (befogási engedély). A példányok ilyen engedélyhez való visszakövetésének lehetségesnek kell lennie. Ez az útmutató nem foglalkozik ennél részletesebben a kérdéssel. ( 6 ) E tekintetben néhány uniós tagállam összeállította a B. mellékletbe tartozó alacsony kockázatú állatfajok jegyzékét. ( 7 ) Amennyiben a példány behozatalára az előtt került sor, hogy a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó uniós rendeletek alkalmazandóvá váltak volna a tekintetében, erről tájékoztatást és igazolást kell adni. Az egyezmény előtti példányok esetében meg kell adni a megszerzés időpontját (amelyet a végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdése határoz meg).

6 C 107/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A következő lista úgy tekintendő, mint a minimálisan nyújtandó dokumentáció vagy információk listája. Az engedélyen szereplő importőr tekintetében: a behozatali engedély eredeti (sárga, 2. számú) példánya a behozatal vámhatóság általi jóváhagyással. Az engedély hatálya alá tartozó egyes példányok vagy összes példány eladóinak nyilatkozatot kell tenniük vagy más dokumentumot kell biztosítaniuk, legalább a következő információkkal: Ha az összes állatot egy tételben adják el, akkor a felhasznált importengedély birtokosának szóló eredeti példányt át lehet adni a vevőnek, lehetőleg olyan számlával vagy átvételi elismervénnyel, amely igazolja az importőr részéről történő átadást. Ha a tétel megoszlik (vagy a behozatali engedély eredeti példánya nem kerül átadásra), a következő információkat kell megadni, amennyiben lehetséges: faj (tudományos megnevezés); a behozatali engedélyek teljes száma, a kibocsátásuk időpontja, a kibocsátó hatóságok; származás: eredetkód, származási ország (és adott esetben az újrakiviteli ország); az állatokra való lehető legrészletesebb hivatkozás (pl. 6-10/100 példány, jelölés, nem, születési idő/kikelés vagy becsült életkor, adott esetben egyéb jellemzők) az utolsó eladó eredeti aláírása (és pecsétje), az ügylet időpontja, név és cím. A javasolt ellenőrző lista ezen útmutató mellékletében is szerepel. Az említett információkat tartalmazhatja egy külön, kizárólag az ügylet céljából készült dokumentum. Az információkat fel lehet tüntetni más okmányokban (vagy másolatokban), így például átvételi elismervényben, számlán, az értékesített példányokat azonosító iktatókönyvben/készletjegyzékben vagy nyilvántartásba vételi okmányban. Ha az ilyen dokumentumok nem tartalmazzák az összes információt, azokat ennek megfelelően ki kell egészíteni. b) Az EU-ban történő fogságban szaporításból származó példányok Az eladó által a vevő rendelkezésére bocsátott dokumentumoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: faj (tudományos megnevezés); a példányok darabszáma; adott esetben a jelölés; a tenyésztő neve és címe (a nyomonkövethetőség miatt); a szülői állományra vonatkozó információk, valamint a szóban forgó példányok C vagy F eredetével kapcsolatos további tájékoztatás (figyelembe véve a végrehajtási rendelet 54. cikkét) az igazgatási hatóság által megerősített dokumentumok esetében; azon nemesítői nyilatkozatok esetében, amelyeket az irányító hatóság nem erősített meg, nem kell a C vagy F eredetet meghatározni, hanem a lehető legtöbb információt meg kell adni az ismert szülői példányokról; a születés/kikelés időpontja vagy a becsült életkor amennyiben rendelkezésre áll; nem (ha rendelkezésre áll); egyéb jellemzők adott esetben; az utolsó eladó eredeti aláírása, az ügylet időpontja. A javasolt ellenőrző listát ezen útmutató melléklete tartalmazza. Az ellenőrző listában említett információkat tartalmazhatja egy külön, kizárólag az ügylet céljából készült dokumentum. Az információkat fel lehet tüntetni más okmányokban (vagy másolatokban), így például átvételi elismervényben, számlán, az értékesített példányokat azonosító iktatókönyvben/készletjegyzékben/tenyésztői nyilvántartásban, vagy nyilvántartásba vételi okmányban. Ha ezen okmányok nem tartalmazzák az összes információt, azokat ennek megfelelően ki kell egészíteni. Ha más okmányok is rendelkezésre állnak, pl. TRACES-rendszer-dokumentumok (mint a TRACES INTRA -bizonyítványok), azok felhasználhatók kiegészítő dokumentumként.

7 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/5 A tagállamok illetékes hatóságai által nemzeti jogszabályaik alapján kiadott okmányok egyes tagállamokban felhasználhatók. Lehetőség szerint ezek az okmányok a fent említett valamennyi információt tartalmazzák, vagy azokat ennek megfelelően ki kell egészíteni különösen ha azokat nem az adott ügyletre adták ki az utolsó eladó nevével és címével, aláírásával (és pecsétjével), az ügylet dátumával stb. A végrehajtás ellenőrzését szolgálhatja, ha az ilyen okmányok kiállítására, illetve a tenyésztői nyilatkozatok megerősítésére például a nyilvántartásba vételhez és a könyveléshez kapcsolódó kiegészítő szabályrendszer alapján kerül sor.

8 C 107/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja MELLÉKLET A 338/97/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alapján a B. mellékletben felsorolt fajokból származó élő állatok jogszerű beszerzése tekintetében az új tulajdonos számára nyújtandó információk Faj (tudományos megnevezés): A példányok leírása: A példányok típusa (pl. élő) A példányok darabszáma Neme (ha rendelkezésre áll) A születés/kikelés időpontja vagy a becsült életkor (ha rendelkezésre áll) Jelölés (ha van) azonosító szám és típus Egyéb jellemzők Származás: Eredetkód (a túloldalon szereplő kódok közül). Fogságban tenyésztett állatok esetében: a példányok szülői állományára vonatkozó információ Származási ország vagy (re-)exportáló ország, (ha releváns) Megszerzés típusa: behozatal okmány típusa (behozatali engedély és esetleges más okmány ebben az esetben kérjük, pontosítsa az okmány típusát [például kiviteli engedély] és indokolja a mentességet), teljes szám és a kiállítás dátuma, a kibocsátó hatóság ( 1 ) fogságban szaporítás a tenyésztő neve és címe, nyilvántartási száma ha releváns, vagy egyéb olyan információ, amely lehetővé teszi a tenyésztő megerősítését más (pl. vadonban befogás/gyűjtés ( 2 )) kérjük, adja meg és igazolja a jogszerű származást ( 1 ) Kérjük, jelezze, és indokolja, amennyiben a példány behozatalára az előtt került sor, hogy a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmére vonatkozó rendeletek alkalmazandóvá váltak volna a tekintetében. Az egyezmény előtti példányok esetében meg kell adni a megszerzés időpontját (lásd a végrehajtási rendelet 1. cikkének (1) bekezdését). ( 2 ) A behozott példányok esetében a fenti rovatot kell használni.

9 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/7 A fogságban szaporított példányok felmenőire vonatkozó információk (ideértve minden rendelkezésre álló információt a következőkre vonatkozóan: jelölés, születési idő/kikelés dátuma, birtokos ha rendelkezésre áll stb.): Apa Apa Anya Anya Apa Anya Az eladóra vonatkozó információk (minden egyes ügylet tekintetében): Az eladó adatai (*) Az eladó aláírása (és pecsétje) Az ügylet dátuma (**) Az új tulajdonos adatai (**) (*) vagy annak a személynek az adatai, aki a példányokat más módon használja kereskedelmi célra/a példányokat az EU-n belül szállítja (**) hagyja kitöltetlenül, amennyiben a nyilatkozat a példányok eredeti tulajdonos általi kereskedelmi felhasználására/unión belüli szállítására vonatkozik, vagy amennyiben az adat ismeretlen (az előző oldalon szerepel a jogszerű beszerzés igazolása) A rekeszekre vonatkozó információk (például a következőkre vonatkozó dokumentumok vagy dokumentummásolatok: származás, genetikai vizsgálatok, vadonból befogott példány, az egyezmény előtti származásról szóló szakértői vélemények, behozatali okmányok, vásárlási/adományozási dokumentumok stb.) Eredetkódok: W Vadon befogott/gyűjtött példányok R C F I O Ellenőrzött környezetben felnevelt, a vadonból tojásként vagy fiatal korban begyűjtött állatpéldányok, amelyek ott csak igen kis valószínűséggel érték volna meg a felnőtt kort A 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetével összhangban, fogságban tenyésztett állatok példányai, valamint ezek részei és származékai Olyan fogságban született példányok, amelyek esetében a 865/2006/EK rendelet XIII. fejezetében foglalt kritériumok nem teljesülnek, valamint ezen állatok részei és származékai. Lefoglalt példányok Egyezmény előtti U Ismeretlen eredet (indokolni kell) ( 3 ) X Tengerről való behozatal ( 3 ) Amennyiben az állat eredete ismeretlen, és nem lehet más eredetkóddal kiegészíteni, az ilyen állat nem használható kereskedelmi célokra. A jogszerű birtoklás igazolása szintén lehetetlennek tűnik.

10 C 107/8 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Euroátváltási árfolyamok ( 1 ) március 20. (2019/C 107/03) 1 euro = Pénznem Átváltási árfolyam USD USA dollár 1,1354 JPY Japán yen 126,63 DKK Dán korona 7,4624 GBP Angol font 0,86280 SEK Svéd korona 10,4310 CHF Svájci frank 1,1338 ISK Izlandi korona 132,90 NOK Norvég korona 9,6915 BGN Bulgár leva 1,9558 CZK Cseh korona 25,646 HUF Magyar forint 313,29 PLN Lengyel zloty 4,2834 RON Román lej 4,7615 TRY Török líra 6,2152 AUD Ausztrál dollár 1,5999 Pénznem Átváltási árfolyam CAD Kanadai dollár 1,5125 HKD Hongkongi dollár 8,9128 NZD Új-zélandi dollár 1,6567 SGD Szingapúri dollár 1,5335 KRW Dél-Koreai won 1 281,96 ZAR Dél-Afrikai rand 16,3783 CNY Kínai renminbi 7,6014 HRK Horvát kuna 7,4178 IDR Indonéz rúpia ,94 MYR Maláj ringgit 4,6109 PHP Fülöp-szigeteki peso 60,042 RUB Orosz rubel 73,0040 THB Thaiföldi baht 36,032 BRL Brazil real 4,3012 MXN Mexikói peso 21,5168 INR Indiai rúpia 78,1360 ( 1 ) Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.

11 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/9 V (Hirdetmények) BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK EFTA-BÍRÓSÁG A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (2018. november 16.) az E-8/17. számú Henrik Kristoffersen kontra A Norvég Síszövetség (Norges Skiforbund), és a Norvég Olimpiai és Paralimpiai Bizottság és Sportszövetség (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) ügyben (Szolgáltatásnyújtás szabadsága Az EGT-megállapodás 36. cikke 2006/123/EK irányelv Hivatásos sportolók Sportszövetségek Marketing jogok Korlátozás Arányosság Megfelelőség Szükségesség) (2019/C 107/04) Az E-8/17. sz., Henrik Kristoffersen kontra a Norvég Síszövetség (Norges Skiforbund) és a Norvég Olimpiai és Paralimpiai Bizottság és Sportszövetség (Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité) ügyben az oslói kerületi bíróság (Oslo tingrett) által előterjesztett, az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 34. cikke alapján, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 36. cikke és a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmezésével kapcsolatos KÉRELEM tárgyában a Páll Hreinsson elnökből és előadó bíróból, Per Christiansen és Martin Ospelt (ad hoc) bírákból álló Bíróság november 16-án ítéletet hozott, melynek rendelkező része a következőképpen szól: 1. Az annak értékelésére vonatkozó jogi kritérium, hogy a nemzeti sportszövetségeknek az előzetes ellenőrzésre és az egyéni szponzorszerződésekkel kapcsolatos hozzájárulásra vonatkozó rendszere az EGT-megállapodás 36. cikke szerinti korlátozásnak minősül-e, attól függ, hogy a rendszer kevésbé vonzóvá teszi-e a sportolói szabadság gyakorlását a marketingszolgáltatás nyújtása tekintetében. 2. Amennyiben az egyéni szponzorszerződésekre vonatkozó előzetes ellenőrzés és hozzájárulás rendszere korlátozásnak minősül, akkor ugyanez vonatkozik a szóban forgó rendszer keretében egy konkrét egyéni szponzorszerződés megkötésének elutasítására. 3. Az egyéni szponzorszerződésekre vonatkozó előzetes ellenőrzési és hozzájárulási rendszer és az e rendszer szerinti konkrét elutasítás jogszerűnek minősül, feltéve, hogy a rendszer és az elutasítás olyan jogos célt szolgál, amelyet a közérdeken alapuló kényszerítő indok indokol, ezek alkalmasak e cél elérésére, és nem haladják meg a cél eléréséhez szükséges mértéket. Ebben az értékelésben a rendszer és a konkrét elutasítás önmagában nem vizsgálható, hanem azokat a sportolók vagy sportoló egyéni marketing tevékenységben való részvételére vonatkozó általános lehetőségeinek fényében kell vizsgálni. 4. A nemzeti sportszövetség előzetes ellenőrzési rendszere és az egyéni szponzorszerződések jóváhagyása során hozott konkrét határozatnak a szövetség és az érintett sportoló érdekei közötti tisztességes egyensúlyon kell alapulnia. A határozatot meg kell indokolni, és arról észszerű határidőn belül tájékoztatni kell a sportolót. Ezenkívül a szövetségtől független testület általi felülvizsgálati eljárás lehetőségét kell biztosítani. Ezen eljárási garanciák mellett a sportszövetség mérlegelési jogkört gyakorolhat az egyéni szponzorszerződések iránti kérelmek elbírálása során. Az e követelményeknek való megfelelés elmulasztásának következményeit az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve alapján a nemzeti bíróságnak kell meghatároznia.

12 C 107/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja A Norges Høyesterett november 19-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA- Bírósághoz a Fosen-Linjen AS és a Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kontra AtB AS ügyben (E-7/18. sz. ügy) (2019/C 107/05) A Norges Høyesterett (Norvégia Legfelsőbb Bírósága) november 19-i, a Bíróság Hivatalához november 19-én beérkezett kérelmében tanácsadói vélemény iránti kérelmet nyújtott be az EFTA-Bírósághoz a Fosen-Linjen AS és Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kontra AtB AS ügyben, az alábbi kérdést illetően: A jogorvoslati irányelv 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja előírja-e, hogy a közbeszerzési szabályok bárminemű megsértése önmagában is elegendő ahhoz, hogy a pozitív szerződéses kamattal kapcsolatos felelősséget megalapozza?

13 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/11 A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9064 Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding) (EGT-vonatkozású szöveg) (2019/C 107/06) március 15-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról. E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti: Telia Company AB (Svédország), Bonnier Broadcasting Holding AB (Svédország). A Telia Company AB az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében teljes irányítást szerez a Bonnier Broadcasting Holding AB felett. Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor. 2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: a Telia Company AB esetében: mobil és vezetékes telekommunikációs szolgáltatások, széles sávú és televíziós szolgáltatások nyújtása, valamint nagykereskedelmi hálózati hozzáférés (jelátviteli szolgáltatások) biztosítása, a Bonnier Broadcasting Holding AB esetében: televíziós szolgáltatások nyújtása, továbbá hírtartalmak és egyéb sajtótartalmak előállítása. 3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. 4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni: M.9064 Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding Az észrevételeket faxon, ben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők: Fax Postai cím: European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) HL L 24., , 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

14

15

16 ISSN (elektronikus kiadás) ISSN X (nyomtatott kiadás) HU

C 321 Hivatalos Lapja

C 321 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 321 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. szeptember 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 144 Hivatalos Lapja

C 144 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 144 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. április 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 128 Hivatalos Lapja

C 128 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 128 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. április 11. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 353 Hivatalos Lapja

C 353 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 353 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 2. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 310 Hivatalos Lapja

C 310 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 310 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. szeptember 3. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 15 Hivatalos Lapja

C 15 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 15 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. január 14. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS

Részletesebben

C 297 Hivatalos Lapja

C 297 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 297 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. augusztus 23. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 410 Hivatalos Lapja

C 410 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 410 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. november 13. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 117 Hivatalos Lapja

C 117 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 117 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. április 3. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 329 Hivatalos Lapja

C 329 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 329 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. szeptember 18. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 385 Hivatalos Lapja

C 385 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 385 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 25. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 447 Hivatalos Lapja

C 447 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 447 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. december 12. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 224 Hivatalos Lapja

C 224 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 224 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. július 4. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 41 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 18. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

C 372 Hivatalos Lapja

C 372 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 372 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 15. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 75 Hivatalos Lapja

C 75 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 75 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. február 28. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS

Részletesebben

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEVIZANEM AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X AUD CAD CHF CNY CZK DKK EUR GBP HKD HRK HUF JPY NOK PLN RON RUB SEK TRY USD 2015. január 1. csütörtök X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2015. január 2. péntek X X X X X X 2015. január 3. szombat 2015.

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 243 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. október 10. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

C 6 Hivatalos Lapja. 2019/C 6/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.9217 Engie/EDPR/Repsol/Windplus) ( 1 )... 1

C 6 Hivatalos Lapja. 2019/C 6/01 Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.9217 Engie/EDPR/Repsol/Windplus) ( 1 )... 1 Az Európai Unió C 6 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. január 9. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL

Részletesebben

C 11 Hivatalos Lapja

C 11 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 11 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. január 11. Tartalom I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények AJÁNLÁSOK Európai Központi Bank

Részletesebben

C 384 Hivatalos Lapja

C 384 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 384 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 24. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

L 202 Hivatalos Lapja

L 202 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 202 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 62. évfolyam 2019. július 31. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Bizottság (EU) 2019/1285 végrehajtási rendelete (2019.

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 79 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. április 2. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

C 174 Hivatalos Lapja

C 174 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 174 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. május 21. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS

Részletesebben

C 342 Hivatalos Lapja

C 342 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 342 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. szeptember 25. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 107 Hivatalos Lapja

C 107 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 107 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. március 22. Tartalom I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények AJÁNLÁSOK Európai Központi Bank

Részletesebben

C 181 Hivatalos Lapja

C 181 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 181 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. május 27. Tartalom IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 425 Hivatalos Lapja

C 425 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 425 Hivatalos Lapja 57. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2014. november 27. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) L 313/30 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2197 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 27.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően egymással nagymértékben korreláló pénznemek tekintetében

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 209 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. szeptember 4. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

C 376 Hivatalos Lapja

C 376 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 376 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 18. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2019/9 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2019.01.14. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2019. január 1-jétől

Részletesebben

C 349 Hivatalos Lapja

C 349 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 349 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. október 15. 62. évfolyam Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 342. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Állásfoglalások, ajánlások és vélemények. Tájékoztatások

C 342. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Állásfoglalások, ajánlások és vélemények. Tájékoztatások Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1977-0979 C 342 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 56. évfolyam 2013. november 22. Közleményszám Tartalom Oldal I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

Részletesebben

C 62 Hivatalos Lapja

C 62 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 62 Hivatalos Lapja 59. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2016. február 18. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS

Részletesebben

C 344 Hivatalos Lapja

C 344 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 344 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. szeptember 26. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében

Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében Iránymutatások Hatóságok közötti együttműködés a 909/2014/EU rendelet 17. és 23. cikke értelmében 28/03/2018 ESMA70-151-435 HU Tartalomjegyzék 1 Hatály... 2 2 Cél... 4 3 Megfelelési és adatszolgáltatási

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 2005.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 279/47 A BIZOTTSÁG 1739/2005/EK RENDELETE (2005. október 21.) cirkuszi állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról

Részletesebben

C 388 Hivatalos Lapja

C 388 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 388 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. október 26. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK rendelet

Részletesebben

C 64 Hivatalos Lapja

C 64 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 64 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. február 20. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D049061/02 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 2. (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. február 1. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.13. C(2018) 4438 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.4. C(2018) 1866 final ANNEES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vasúti

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. március 21. (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. március 17. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság

Részletesebben

Iránymutatások. a jelzáloghitelekről szóló irányelv alapján a hitelközvetítőkre vonatkozó uniós szintű engedélyről szóló értesítésről EBA/GL/2015/19

Iránymutatások. a jelzáloghitelekről szóló irányelv alapján a hitelközvetítőkre vonatkozó uniós szintű engedélyről szóló értesítésről EBA/GL/2015/19 EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Iránymutatások a jelzáloghitelekről szóló irányelv alapján a hitelközvetítőkre vonatkozó uniós szintű engedélyről szóló értesítésről 1 1. Megfelelés és beszámolási kötelezettségek

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

L 31 Hivatalos Lapja

L 31 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 31 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. február 3. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Tanács (EU) 2018/164 végrehajtási rendelete (2018.

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 78 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. április 1. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.18. COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Schengeni Információs Rendszer területén elfogadott schengeni vívmányoknak a Horvát Köztársaságban

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.13. C(2018) 4439 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.7.13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciamutató

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

L 109. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Jogszabályok. Nem jogalkotási aktusok. 60. évfolyam április 26. Magyar nyelvű kiadás.

L 109. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Jogszabályok. Nem jogalkotási aktusok. 60. évfolyam április 26. Magyar nyelvű kiadás. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 109 Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 60. évfolyam 2017. április 26. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok RENDELETEK A Bizottság (EU) 2017/716 végrehajtási rendelete (2017.

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

C 276 Hivatalos Lapja

C 276 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 276 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. augusztus 16. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

C 213. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Állásfoglalások, ajánlások és vélemények. Közlemények

C 213. Hivatalos Lapja. Az Európai Unió. Tájékoztatások és közlemények. Állásfoglalások, ajánlások és vélemények. Közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 213 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 52. évfolyam 2009. szeptember 8. Közleményszám Tartalom Oldal I Állásfoglalások, ajánlások és vélemények

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) [YYYY/[XX*]] IRÁNYMUTATÁSA. (2016. [hónap nap])

ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) [YYYY/[XX*]] IRÁNYMUTATÁSA. (2016. [hónap nap]) HU ECB-PUBLIC AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) [YYYY/[XX*]] IRÁNYMUTATÁSA (2016. [hónap nap]) az uniós jogszabályokban biztosított választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök illetékes nemzeti hatóságok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. február 15. (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE

Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE Javaslat A BIZOTTSÁG /.../EK RENDELETE [ ] a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek

Részletesebben

I. MELLÉKLET. ELNEVEZÉS PDO/PGI-XX-XXXX A kérelem benyújtásának időpontja: XXXX-XX-XX

I. MELLÉKLET. ELNEVEZÉS PDO/PGI-XX-XXXX A kérelem benyújtásának időpontja: XXXX-XX-XX HU I. MELLÉKLET EGYSÉGES DOKUMENTUM ELNEVEZÉS PDO/PGI-XX-XXXX A kérelem benyújtásának időpontja: XXXX-XX-XX 1. BEJEGYZENDŐ ELNEVEZÉS(EK): 2. AZ A HARMADIK ORSZÁG, AMELYHEZ A KÖRÜLHATÁROLT TERÜLET TARTOZIK:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.18. C(2018) 2473 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.5.18.) az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem közúti

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt:

A következők szerint tájékoztatni kívánom a GDPR alapvető rendelkezéseiről, melyek ismerete minden területi kamara számára is különösen indokolt: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Részletesebben

Főbb ügytípusok, és a kérelemhez szükséges benyújtandó dokumentumok

Főbb ügytípusok, és a kérelemhez szükséges benyújtandó dokumentumok A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a solymászmadarakkal

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 180 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. július 6. Közleményszám Tartalom Oldal IV Tájékoztatások AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2016.6.17. L 160/23 A BIZOTTSÁG (EU) 2016/959 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. május 17.) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásra

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 25. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 25. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 25. (OR. en) 14857/16 EF 363 ECOFIN 1119 DELACT 247 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma:

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.16. COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Bangladesből származó rizs behozataláról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT PÉNZVÁLTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat 2019. május 1. napján hatályát veszti. Az üzletszabályzatban foglalt információkat 2019. május 1. napjától a Tájékoztató a Fizetési megbízások benyújtásának

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

Iránymutatások. a második pénzforgalmi irányelv állítólagos megsértésével kapcsolatos panasztételi eljárásokról EBA/GL/2017/13 05/12/2017

Iránymutatások. a második pénzforgalmi irányelv állítólagos megsértésével kapcsolatos panasztételi eljárásokról EBA/GL/2017/13 05/12/2017 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Iránymutatások a második pénzforgalmi irányelv állítólagos megsértésével kapcsolatos panasztételi eljárásokról 1. Megfelelés és beszámolási kötelezettségek Az iránymutatások jogállása

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum HIBAJEGYZÉK. az alábbi jelentéshez: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab A8-0395/2017

Plenárisülés-dokumentum HIBAJEGYZÉK. az alábbi jelentéshez: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab A8-0395/2017 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.1.2018 A8-0395/2017/err01 HIBAJEGYZÉK az alábbi jelentéshez: a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.3.8. C(2018) 1389 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.3.8.) a Malajziából származó kerékpáralkatrészeknek a Kambodzsában gyártott kerékpárokhoz kumuláció

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.14. COM(2017) 643 final 2017/0297 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazíliában a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés

Részletesebben

az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról

az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Iránymutatás az értékpapírosítási ügyletek burkolt támogatásáról 1 1. Megfelelés és beszámolási kötelezettségek Az iránymutatások jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE Ref. Ares(2018)2964154-06/06/2018 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.31. COM(2018) 371 final 2018/0219 (APP) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási

Részletesebben

Nyugati pu csatlakozó vonalszakasz Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentum készítése 4. mód

Nyugati pu csatlakozó vonalszakasz Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentum készítése 4. mód Nyugati pu csatlakozó vonalszakasz Kohéziós Alap támogatás elnyeréséhez szükséges dokumentum készítése 4. mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. november 8. (REV1 az érdekelt felek részére 2018. február 8-án kiadott közlemény helyett) KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Budapest, Mészáros u.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Budapest, Mészáros u. Fokozottan védett állatfajok esetén a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. (2) bekezdése alapján engedélyköteles tevékenység engedélyezése. Hatáskörrel rendelkező szerv Pest Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.7.13. C(2018) 4434 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.7.13.) az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos követelmények

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG

EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2018. február 27. KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG KILÉPÉSE AZ EU-BÓL ÉS AZ ÉLŐ ÁLLATOK MOZGÁSÁVAL

Részletesebben

BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT BERCZIK SÁRI NÉNI MOZDULATMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapítványunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, személyes

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet

39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet - Az építési célra szolgáló anyagok. 1 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések mûszaki

Részletesebben

(HL L 384., , 75. o.)

(HL L 384., , 75. o.) 2006R2023 HU 17.04.2008 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 2023/2006/EK RENDELETE (2006. december 22.)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Orvosi szolgáltatások nyújtása 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Orvosi szolgáltatások nyújtása 2018/S Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:263053-2018:text:hu:html Magyarország-Budapest: Orvosi szolgáltatások nyújtása 2018/S 116-263053 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

C 454 Hivatalos Lapja

C 454 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 454 Hivatalos Lapja 61. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2018. december 17. Tartalom II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL

Részletesebben

C 215 Hivatalos Lapja

C 215 Hivatalos Lapja Az Európai Unió C 215 Hivatalos Lapja 62. évfolyam Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 2019. június 26. Tartalom IV Tájékoztatások AZ ÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ENO-PACK KFT. 1. oldal Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.5.28. C(2018) 3120 final A BIZOTTSÁG (EU).../... VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018.5.28.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU európai

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatások és közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 29 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. február 5. Közleményszám Tartalom Oldal II Közlemények AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL,

Részletesebben