Az Ön kézikönyve ASUS V9480

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve ASUS V9480 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4191539"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Az ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS, IGAZGATÓI, TISZTVISELI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMIESETRE SEM SZAVATOLNAK SEMMILYEN KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE A PROFITCSÖKKENÉST, ÜZLETI LEHETSÉG ELVESZTÉSÉT, A HASZNÁLAT VAGY ADATOK ELVESZÍTÉSÉT, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT ÉS HASONLÓKAT), MÉGHA AZ ASUS FIGYELMÉT FEL IS HÍVTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETSÉGÉRE, AMELYEK AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN VAGY TERMÉKBEN LÉV BÁRMILYEN HIBÁBÓL VAGY TÉVEDÉSBL EREDNEK. AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN FOGLALT ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK CSAK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGÜEK, ÉS BÁRMIKOR ELZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZHATNAK. SEMMIKÉPPEN EM ÉRTELMEZHETEK AZ ASUS RÉSZÉRL TÖRTÉN ELKÖTELEZETTSÉGKÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL FELELSSÉGET VAGY SZAVATOSSÁGOT BÁRMILYEN TÉVEDÉSÉRT VAGY PONTATLANSÁGÉRT, AMI EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN MEGJELENHET, BELEÉRTVE AZ EBBEN LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVEREKET. Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye. Az NVIDIA az NVIDIA Corporation bejegyzett védjegye. ALi az ALi Corporation bejegyzett védjegye. A VIA a VIA Technologies, Inc bejegyzett védjegye. Minden más cég- és terméknév a mindenkori tulajdonos védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet. ii Tartalom Megjegyzések iv Biztonsági tudnivalók v Errl az útmutatóról. vi Az ebben az útmutatóban használt jelzések..... vi Hol lehet több információt találni.... vi Támogató programokat tartalmazó CD..

3 ... 1 VGA illesztprogramok Illesztprogram telepítése A Windows grafikus illesztprogram frissítése A grafikus illesztprogram eltávolítása Segédprogramok telepítése A telepített segédprogramok eltávolítása Illesztprogram telepítése Webkamerához A gamepad-illesztprogramok telepítése A webkamera-illesztprogram eltávolítása A Gamepad-illesztprogramok eltávolítása.. 25 Segédprogramok Kiegészítk eszközmeghajtói ASUS elérhetségek...

4 Egyéb információk A támogató CD böngészése. 27 Az olvass el fájl megtekintése Függelék: Alapvet hibaelhárítás... A-1 iii Megjegyzések A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC) nyilatkozata Ez az eszköz megfelel az FCC elírásai 15. részének. A mködtetés a következ két feltétellel történhet: Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és Ennek az eszköznek ki kell állnia minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánatos mködést okozó interferenciát. Ezt az eszközt megvizsgálták, és a B osztályú digitális eszközökre érvényes határértékek között maradt, az FCC elírásai 15. részének megfelelen. Ezeket a határértékek úgy határozták meg, hogy megfelel védelmet biztosítsanak lakókörnyezetben a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelen szerelik fel és használják, a rádiótávközlést zavarhatja. Mindazonáltal nincsen biztosíték arra, hogy egy adott felállásban nem léphet fel interferencia. Ha ez a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió-vételben, amit a készülék kibekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi eljárások segítségével próbálja meg megszüntetni a zavart: A vevantennát fordítsa el vagy helyezze át. Növelje a távolságot a berendezés és a vevkészülék között. Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lév csatlakozóaljzathoz, mint amelyhez a vevkészülék van csatlakoztatva. Forduljon segítségért a kereskedhöz vagy egy tapasztalt rádió/tv technikushoz. A Grafikus kártyához a monitort árnyékolt kábellel kell csatlakoztatni az FCC elírásainak betartása érdekében. A készüléken végzett változtatások vagy módosítások, amelyeket az elírások betartásáért felels fél nem hagyott kifejezetten jóvá, a felhasználónak a berendezés mködtetéséhez való jogosultságát veszélyeztetik. A Kanadai Távközlési Hatóság nyilatkozata Ez a digitális készülék nem lépi túl a digitális készülékek rádiófrekvenciás zajára érvényes B osztályú határértékeket, amelyeket a Kanadai Távközlési Hatóság Rádióinterferenciás Elírásai tartalmaznak. Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. iv Biztonsági tudnivalók Elektromos biztonság Ha a rendszerhez eszközöket kapcsolunk vagy veszünk el belle, ügyeljünk arra, hogy az eszközök hálózati kábeleit a jelkábelek csatlakoztatása eltt kihúzzuk.

5 Ha lehetséges, a meglév rendszer összes hálózati kábelét húzzuk ki, mieltt egy eszközt csatlakoztatnánk hozzá. Ügyeljünk arra, hogy a tápegység a meglév hálózati feszültségre legyen beállítva. Ha nem biztos a hálózati feszültség értékében, lépjen kapcsolatba a helyi áramszolgáltatóval. Ha a tápegység meghibásodott, ne próbálja meg megjavítani. Lépjen kapcsolatba képzett szerviztechnikussal vagy a kereskedvel. Mködtetési biztonság Mieltt eszközöket installálna az alaplapra, gondosan olvassa el a csomagolásban lév kezelési utasításokat. Mieltt használná a terméket, ellenrizze, hogy az összes kábel helyesen van csatlakoztatva és a hálózati kábel nem sérült. Ha bármilyen sérülést észlel, azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedvel. A rövidzárlat elkerülése érdekében a kapcsokat, csavarokat és egyéb fémtárgyakat tartsa távol a konnektoroktól, kártya- és kábelcsatlakozóktól és áramköröktl. Kerülje el a nagymérték port, nedvességet és hmérsékletet. Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol víz érheti. Helyezze a terméket stabil alapra. Ha mszaki problémák lépnének fel a terméknél, lépjen kapcsolatba képzett szerviztechnikussal vagy a kereskedvel. A Macrovision Corporation termékérl Ez a termék olyan szerzi jogvédelmi technológiát tartalmaz, amely bizonyos, a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonában álló Egyesült államokbeli szabadalmak és más szellemi tulajdont véd jogok hatálya alá esnek. Ennek a szerzi jogvédelmi technológiának a használatát a Macrovision Corporation-nek kell engedélyeznie, és kizárólag házi vagy más korlátozott megtekintéslyezték az automatikus lejátszást az Ön számítógépén, keresse meg a S E T U P. E X E fájlt a támogató CD-n. Kattintson kétszer a SETUP.EXE fájlra a támogató CD-n a telepítprogram futtatásához. Szoftvertelepítési útmutató 1 2. VGA illesztprogramok A VGA illesztprogram olyan szoftver, amely lehetvé teszi, hogy az adott eszköz együttmködjön az operációs rendszerrel. A grafikus kártya illesztprogram programját telepítheti, frissítheti, illetve eltávolíthatja az ebben a fejezetben ajánlott módszerek bármelyikével. Amenyiben régi grafikus kártyát vált le új ASUS grafikus kártyával, ne felejtse el eltávolítani a régi illesztprogramot a rendszerbl. A részleteket lásd a "2.3. Grafikus illesztprogramok eltávolítása" cím fejezetben. A grafikus kártya beszerelését követen kövesse az ebben a fejezetben ajánlott módszerek bármelyikét a VGA illesztprogram telepítéséhez. 2.1 Illesztprogram telepítése VGA illesztprogram telepítése: 1. módszer: Általános telepítés Az Általános telepítés a legelterjedtebb lehetségek telepítését végzi el. Ha megjeleés Az Egyedi telepítés lehetvé teszi, hogy a telepítéshez kiválassza a kívánt elemeket. a SmartDoctor. a tétel kizárólag akkor jelenik meg, ha az Ön grafikus kártyája támogatja a Video-In Video-Out (VIVO) funkciót. Szoftvertelepítési útmutató 7 A monitor jobb alsó sarkában egy sáv mutatja az illesztprogram telepítésének haladását. A következ képerny az NVIDIA, illetve ASUS továbbfejlesztett illesztprogramok telepítési folyamatát mutatja. Az NVIDIA illesztprogram telepítési folyamata kizárólag akkor jelenik meg, ha az egyedi telepítési képernyn kiválasztotta az NVIDIA illesztprogram tételt. Az ASUS Enhanced Display illesztprogram telepítési folyamata kizárólag akkor jelenik meg, ha az egyedi telepítési képernyn kiválasztotta az ASUS illesztprogramok tételt. 8. A következ képerny a Microsoft DirectXTM telepítjét tartalmazza. Válassza ki az I accept the agreement (Elfogadom a megállapodás feltételeit) tételt, majd kattintson a Next (Tovább) gombra. A DirectXTM telepítési folyamata kizárólag akkor jelenik meg, ha az egyedi telepítési képernyn kiválasztotta a DirectX tételt. 9. Kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra a folytatáshoz, a B a c k ( V i s s z a ) gombra, hogy az elz képernyre lépjen, vagy a C a n c e l ( M é g s e m ) gombra, hogy megszakítsa a telepítést. 8 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya A Microsoft DirectXTM telepít telepíti a szükséges elemeket. 10. A Microsoft DirectXTM telepít értesíti, hogy a változtatások érvényesítéséhez újra kell indítania a számítógépet. Kattintson a Finish (Befejezés) gombra. Az ASUS VGA telepítprogram újraindítja a számítógépet, miután megtörtént az összes elem telepítése a számítógépre. 11. A következ képerny a Windows Display Model (WDM) illesztprogramok telepítjét mutatja. Kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra. A WDM grafikus illesztprogram telepítési folyamata kizárólag akkor jelenik meg, ha az egyedi telepítési képernyn kiválasztotta a WDM tételt.

6 12. A WDM illesztprogram telepítése végén a telepít felkéri Önt, hogy indítsa újra a számítógépet. Válassza a No, I want to restart my computer later (Nem, késbb indítom újra a számítógépet) tételt, majd kattintson a Finish (Befejezés) gombra. Szoftvertelepítési útmutató Az ASUS VGARTD illesztprogram telepítési képernyn válassza ki a Y e s, install its VGARTD driver (Igen, telepíteni kívánom a VGARTD illesztprogramot) tételt, majd kattintson az O K gombra. 14. Kövesse az ezt követen megjelen képerny utasításait az Ön alaplapja lapkakészletének megfelel VGARTD illesztprogram telepítéséhez. Az ASUS AGP VGARTD illesztprogram telepítési folyamata kizárólag akkor jelenik meg, ha az egyedi telepítési képernyn kiválasztotta a VGART tételt. A telepítés végs feladatai megjelennek a végrehajtás elrehaladását mutató sávon. 15. A telepítés végén válassza a Yes, I want to restart my computer now (Igen, most újraindítom a s z á m í t ó g é p e t ) tételt, majd kattintson a F i n i s h ( B e f e j e z é s ) gombra. 10 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya 2.2 A Windows grafikus illesztprogram frissítése Az Ön ASUS grafikus kártyájához való legújabb grafikus illesztprogram beszerezhet az ASUS weblapjáról ( Látogassa meg az ASUS weblapját, ahonnan letöltheti a legújabb illesztprogramokat. A Windows grafikus illesztprogram frissítése: Indítsa el a számítógépet. Kattintson az S t a r t gombra. Válassza ki a S e t t i n g s k), ( B e á l l í t á s o k majd a C o n t r o l P a n e l ( V e z é r l p u l t ) tételt. Kattintson kétszer a S y s t e m ( R e n d s z e r ) ikonra a Vezérlpultban. Válassza ki a H a r d w a r e ( H a r d v e r ) fület. Kattintson a D e v i c e M a n a g e r ( E s z k ö z k e z e l ) gomba, majd kétszer a D i s p l a y a d a p t e r s ( V i d e o k á r t y á k ) tételre. Válassza ki az aktuális grafikus kártyát, majd kattintson a Properties (Tulajdonságok) tételre A Tulajdonságok párbeszédpanelben válassza ki a Driver (Illesztprogram) fület, majd kattintson az U p d a t e Driver (Illesztprogram f r i s s í t é s e ) gombra. Szoftvertelepítési útmutató Válassza ki az I n s t a l l f r o m a list or specific location (Advanced) (Telepítés listáról vagy adott helyrl (Haladó felhasználóknak)) lehetséget, majd kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra. 8. Válassza ki a D o n ' t s e a r c h. I will choose the driver to install (Ne keressen. Én választom ki a telepítend illesztprogramot) lehetséget, majd kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra. 9. Kattintson a H a v e D i s k... (Van lemezem...) a következ képernyn, majd kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra. 10. Ha a telepít az illesztprogram helyének megadására kéri Önt, kattintson a B r o w s e ( B ö n g é s z é s ) gombra, hogy megkeresse a merevlemezen, hálózaton, hajlékonylemezen vagy CD- ROM meghajtón lév illesztprogram-fájlt. 11. Kövesse a képernyn megjelen utasításokat. 12. grafikus illesztprogramok eltávolítása: 1. a képernyn megjelen utasításokat. a Y e s ( I g e n ) gombra GameFaceLive! Az ASUS GameFace Live! 2. 2D/3D Graphics & Video Accelerator fmenüben kattintson a Utilities (Segédprogramok) tételre ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya 4. Kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra az Install Shield varázsló üdvözlképernyjén. 5. Válassza ki a C u s t o m ( E g y e d i ) tételt, majd kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra. 6. Kattintson a telepítend segédprogram melletti jelölnégyzetre, majd a N e x t ( T o v á b b ) gombra. 7. A telepít megjeleníti a kiválasztott segédprogramok célkönyvtárát. segédprogramok eltávolítása: 1. az O K gombra, hogy eltávolítsa a telepített segédprogramokat ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya 5. Kattintson az eltávolítandó segédprogram melletti jelölnégyzetre, majd a N e x t ( T o v á b b ) gombra. 6. Kattintson a F i n i s h ( B e f e j e z é s ) gombra a számítógép újraindításához és a módosítások alkalmazásához. Szoftvertelepítési útmutató Kiegészítk eszközmeghajtói További kiegészítket, mint például webkamerát vagy gamepadet is telepíthet, amellyel bvítheti számítógépe multimédiás szolgáltatásait. Az alábbi kiegészítk bármelyikéhez telepítheti, illetve eltávolíthatja az illesztprogramokat: Illesztprogram telepítése Webkamerához A webkamera-illesztprogramok telepítése: 3. A 2D/3D Graphics & Video Accelerator fmenüben kattintson az A c c e s s o r i e s D r i v e r s (Kiegészítk e s z k ö z m e g h a j t ó i ) tételre. A telepít megjeleníti a támogatott kiegészítket. Kattintson a W e b c a m D r i v e r (Webkamerai l l e s z t p r o g r a m ) tételre az Accessories Drivers (Kiegészítk e s z k ö z m e g h a j t ó i ) almenüben. A telepít elkészíti a fájlokat a telepítéshez.

7 4. 20 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya 5. Kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra a következ képernyn. A telepít mutatja a telepítés elrehaladását. Kattintson a C a n c e l ( M é g s e m ) gombra, ha nem kívánja folytatni a telepítést. 6. A telepítés végén kattintson a F i n i s h ( B e f e j e z é s ) gombra. A webkamera használatra készen áll. Szoftvertelepítési útmutató A gamepad-illesztprogramok telepítése A gamepad-illesztprogramok telepítése: A 2D/3D Graphics & Video Accelerator fmenüben kattintson az A c c e s s o r i e s Drivers (Kiegészítk e s z k ö z m e g h a j t ó i ) tételre. A telepít megjeleníti a támogatott kiegészítket. Kattintson a Game Pad Driver (Gamepad-illesztprogram) tételre az Accessories Drivers (Kiegészítk eszközmeghajtói) almenüben Kattintson a N e x t ( T o v á b b ) gombra a következ képernyn. 22 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya A telepít elkészíti a fájlokat a telepítéshez. 6. A telepítés végén kattintson a F i n i s h ( B e f e j e z é s ) gombra. A gamepad használatra készen áll. Szoftvertelepítési útmutató A webkamera-illesztprogram eltávolítása A webkamera-illesztprogramok eltávolítása: A 2D/3D Graphics & Video Accelerator fmenüben kattintson az A c c e s s o r i e s Drivers (Kiegészítk e s z k ö z m e g h a j t ó i ) tételre. A telepít megjeleníti a támogatott kiegészítket. Kattintson a W e b c a m D r i v e r (Webkamerai l l e s z t p r o g r a m ) tételre az Accessories Drivers (Kiegészítk eszközmeghajtói) almenüben az O K gombra, hogy eltávolítsa a webkameraillesztprogramokat. 24 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya 4. 4 A Gamepad-illesztprogramok eltávolítása A gamepad-illesztprogramok eltávolítása: A 2D/3D Graphics & Video Accelerator fmenüben kattintson az A c c e s s o r i e s D r i v e r s (Kiegészítk e s z k ö z m e g h a j t ó i ) tételre. A telepít megjeleníti a támogatott kiegészítket. Kattintson a G a m e P a d D r i v e r (Gamepad-illesztprogram) tételre az Accessories Drivers (Kiegészítk eszközmeghajtói) almenüben A telepít megersít üzenetet jelenít meg. Kattintson a N o gombra, hogy eltávolítsa a gamepad-illesztprogramokat. Az eltávolítás végén kattintson a F i n i s h ( B e f e j e z é s ) gombra. 6. Szoftvertelepítési útmutató ASUS elérhetségek Az ASUS elérhetségi információk megjelenítése: 3. A 2D/3D Graphics & Video Accelerator fmenüben kattintson az A S U S C o n t a c t Info (ASUS elérhetségi i n f o r m á c i ó k ) tételre. A telepít megjelenít egy szövegdobozt, amely tartalmazza a nemzetközi ASUS kirendeltségek elérhetségi adatait. 4. A g ö r g e t s á v mozgatásával megtekintheti a szöveg egészét. 26 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya Egyéb információk A támogató CD böngészése A támogató CD böngészése: A 2D/3D Graphics & Video Accelerator fmenüben kattintson a B r o w s e C D ( C D b ö n g é s z é s e ) tételre. A telepít a következ ablakot jeleníti meg. Szoftvertelepítési útmutató Az olvass el fájl megtekintése Az olvass el fájl megtekintése: A 2D/3D Graphics & Video Accelerator fmenüben kattintson a R e a d M e ( O l v a s s e l ) tételre. A telepít a következ ablakot jeleníti meg. 28 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya Függelék: Alapvet hibaelhárítás Amennyiben a grafikus kártya telepítését követen az alábbi jelenségek valamelyike elfordulna, próbálja meg végrehajtani a lehetséges megoldások egyikét, mieltt felhívná a mszaki támogatást. Probléma Ok Megoldás Ok Megoldás Ok Megoldás Nincs kép a kártya telepítését követen. Lehet, hogy a kártya nincs megfelelen beszerelve. Ellenrizze, hogy a kártya nem illeszkedik-e ferdén a foglalatba. Lehet, hogy a monitor nincs megfelelen csatlakoztatva. meg arról, hogy a kiegészít tápkábelek megfelelen csatlakoznak a tápegységhez. Elégtelen tápellátás. Gyzdjön meg arról, hogy az Ön által használt tápegység képes a minimálisan elírt tápfeszültséggel ellátni a rendszert. Helytelen hardverbeállítások az alaplapon. (pl. rendszer vezérlpult csatlakozások) Gyzdjön meg arról, hogy a rendszer vezérlpult kábelei megfelelen csatlakoznak. (pl. üzemkapcsoló, újraindítás) Gyzdjön meg arról, hogy a CPU, CPU-ventilátor és/vagy DIMM memóriakártyák mködképes állapotban vannak, és megfelel irányban csatlakoznak. Ok Megoldás Ok Megoldás Ok Megoldás Szoftvertelepítési útmutató A-1 Probléma Ok Megoldás Ok Megoldás Hibás színegyensúly Lehet, hogy a kártya nincs megfelelen beszerelve. módosítsa a Megjelenítés tulajdonságai tételt.) Lehet, hogy nem támogatott grafikus illesztprogramot telepítettek a rendszerbe. Ütközés fordulhat el a különböz gyártóktól származó grafikus kártyák illesztprogram programjai között.

8 Powered by TCPDF ( Távolítsa el a nem használt grafikus kártyák eszközmeghajtóit a rendszerbl. Telepítse a grafikus kártya csomagjában mellékelt illesztprogramot. A grafikus kártya kiegészít áramforrását nem csatlakoztatták. Gyzdjön meg arról, hogy a kiegészít tápkábelek megfelelen csatlakoznak a tápegységhez. Amennyiben az Ön monitorja BNC csatlakozókkal rendelkezik, lehet, hogy legalább egy csatlakozási beállítás hibás. Gyzdjön meg arról, hogy valamennyi BNC csatlakozó megfelelen csatlakozik aljzatához. Lehet, hogy a szoftvermonitor beállítása hibás. Az Ön igényei szerint konfigurálja a monitorszoftver beállítását. Ok Megoldás Ok Megoldás Ok Megoldás Ok Megoldás A-2 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya Probléma Ok Megoldás A monitorkép szétesett. Az Ön monitorja nem támogatja a kívánt megjelenítési beállításokat. Gyzdjön meg arról, hogy az Ön monitorja támogatja a kívánt megjelenítési beállításokat. Olvassa el az Ön monitorjához mellékelt mszaki dokumentációt. Az Ön grafikus kártyája nem támogatja a kívánt rendszerbeállításokat. Gyzdjön meg arról, hogy az Ön grafikus kártyája támogatja a kívánt megjelenítési beállításokat. Olvassa el a grafikus kártya csomagjához mellékelt specifikációs táblázatot. Néhány illesztprogram-fájl sérült lehet. Távolítsa el az aktuális grafikus illesztprogramfájlokat és telepítse újra a grafikus illesztprogramokat a támogató CD-rl. Elégtelen hleadás a házon belül. Gyzdjön meg arról, hogy a számítógépház ventilátora, a CPU-htborda, illetve -ventilátor és/ vagy a grafikus kártya grafikus magjának ventilátora mködképes állapotban van. Ok Megoldás Ok Megoldás Ok Megoldás Az esetleg elforduló egyéb problémák az Ön rendszerének más alkatrészeivel, illetve kiegészítivel lehetnek kapcsolatosak (pl. alaplap, tápegység, LCD/CRT). Szoftvertelepítési útmutató A-3 A-4 ASUS NVIDIA sorozatú grafikus kártya.

Az Ön kézikönyve ASUS AX700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4178420

Az Ön kézikönyve ASUS AX700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4178420 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ATI sorozatú grafikus kártya Illesztő- és segédprogramok. Telepítési útmutató

ATI sorozatú grafikus kártya Illesztő- és segédprogramok. Telepítési útmutató ATI sorozatú grafikus kártya Illesztő- és segédprogramok Telepítési útmutató Hun1729 Első kiadás 2005 júliusa Copyright 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS

Részletesebben

Grafikus kártya. Szoftverhasználati útmutató

Grafikus kártya. Szoftverhasználati útmutató Grafikus kártya Szoftverhasználati útmutató Hun1729 Első kiadás 2005 Copyright 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) kifejezett írásos engedélye nélkül ennek

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK E260DN. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK E260DN a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/865894

Az Ön kézikönyve HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/865894 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP D325 MICROTOWER DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV7-3112SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4157661

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV7-3112SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4157661 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/861499 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC7100 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH PRO2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462210

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH PRO2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3462210 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP AR-M160/M205 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289463

Az Ön kézikönyve SHARP AR-M160/M205 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1289463 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY DCR-TRV265E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1092384

Az Ön kézikönyve SONY DCR-TRV265E http://hu.yourpdfguides.com/dref/1092384 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC X700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2727677

Az Ön kézikönyve PANASONIC X700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2727677 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084

Az Ön kézikönyve GENIUS D610 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2861084 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép

Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép Útmutató a hardver használatához HP Compaq dx2200 üzleti célú mikrotornyos számítógép A kiadvány cikkszáma: 413758-211 2006. január Jelen útmutató a számítógép bővítésével kapcsolatos alapvető tudnivalókat

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X2670 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2387163

Az Ön kézikönyve LEXMARK X2670 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2387163 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X2670. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X2670 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép

Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép b Gyors üzembe helyezés és első lépések útmutató Evo D500 ultravékony asztali számítógép személyi számítógép A kiadvány cikkszáma: 250893-211 2001. november Ez a könyv a Compaq Evo D500 ultravékony asztali

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH DIAMOND2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022581

Az Ön kézikönyve HTC TOUCH DIAMOND2 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022581 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 278G4DHSD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5042640

Az Ön kézikönyve PHILIPS 278G4DHSD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5042640 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA BH-601. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA BH-601 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907466

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907466 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MODEM OPTIONS for Nokia 7650. Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1

MODEM OPTIONS for Nokia 7650. Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Minden jog fenntartva 9354497 Issue 1 Tartalom 1. BEVEZETÉS...3 2. A MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 TELEPÍTÉSE...3 3. A TELEFON KIVÁLASZTÁSA

Részletesebben

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 6125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3682890

Az Ön kézikönyve XEROX PHASER 6125 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3682890 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ IPAQ http://hu.yourpdfguides.com/dref/869024

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ IPAQ http://hu.yourpdfguides.com/dref/869024 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AIRIS T930. Megtalálja a választ minden kérdésre az AIRIS T930 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS 224E5QHAB http://hu.yourpdfguides.com/dref/5394866

Az Ön kézikönyve PHILIPS 224E5QHAB http://hu.yourpdfguides.com/dref/5394866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560

Az Ön kézikönyve CLATRONIC DVD 608 HC http://hu.yourpdfguides.com/dref/2416560 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907467

Az Ön kézikönyve HP PHOTOSMART D5300 http://hu.yourpdfguides.com/dref/907467 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

USB Dual DVB-T. Vevıkészülék Kezelési Útmutató. Ver. 2.0

USB Dual DVB-T. Vevıkészülék Kezelési Útmutató. Ver. 2.0 USB Dual DVB-T Vevıkészülék Kezelési Útmutató Ver. 2.0 1. Fejezet Áttekintés 1.1 Bemutató Fontos figyelmeztetés: A televízió adások vétele a mindenkori vételi viszonyok illetve DVB-T lefedettség függvénye.

Részletesebben

Disk Station DS1010+ Gyors telepítési útmutató

Disk Station DS1010+ Gyors telepítési útmutató Disk Station DS1010+ Gyors telepítési útmutató DS1010+11182009 Tartalomjegyzék TOC 3 Fejezet 1: Kezdés előtt 3 A csomag tartalma 4 Biztonsági utasítások 5 Fejezet 2: Hardvertelepítés 5 A merevlemez telepítéséhez

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206

Az Ön kézikönyve SENCOR SPV-8351T http://hu.yourpdfguides.com/dref/2275206 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Szoftverfrissítések Felhasználói útmutató Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. A termékkel kapcsolatos

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 9000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/903777

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 9000 http://hu.yourpdfguides.com/dref/903777 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG L110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611519

Az Ön kézikönyve SAMSUNG L110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611519 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HP WEBKAMERA FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, Windows és Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei. Az AMD

Részletesebben

Magyar. Look 1320 Wtulajdonságai. Look 1320 telepítése. 1. Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a Look

Magyar. Look 1320 Wtulajdonságai. Look 1320 telepítése. 1. Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a Look Look 1320 Wtulajdonságai 1 2 3 Pillanatfelvétel gomb Nyomja meg a Pillanatfelvétel gombot a képek készítéséhez. LED kijelző Mikor a Look 1320 csatlakoztatva van, a LED kijelző bekapcsol. Objektív Állítsa

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell

Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Gyors üzembe helyezés és Els lépések HP Compaq üzleti asztali számítógépek d220-as és d230-as modell Dokumentum cikkszáma: 326325-212 2003. június A jelen útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a számítógép

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS HTS3563 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301608

Az Ön kézikönyve PHILIPS HTS3563 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4301608 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC RR-US360 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3992558

Az Ön kézikönyve PANASONIC RR-US360 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3992558 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X1100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3962936

Az Ön kézikönyve LEXMARK X1100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3962936 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató

Gyors Telepítési Útmutató Gyors Telepítési Útmutató Hálózati Adattárolóhoz Ver.2.3.0126 Tartalomjegyzék Közlemények... 3 Biztonsági Óvintézkedések... 4 1. Csomag Tartalma... 5 2. Opcionális Tartozékok... 6 3. Hardvertelepítési

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya PU013 Sweex 1 portos párhuzamos és 2 portos soros PCI kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU013 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe.

Részletesebben

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya

Magyar változat. A termék bemutatása. A hardver telepítése. PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya PU011 Sweex 1 portos párhuzamos PCI expressz kártya A termék bemutatása Szélsőséges hőmérséklettől óvja a PU011 kártyát. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze fűtőszerkezetek közelébe. A

Részletesebben

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1

BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 9220723/1 BH-108 Nokia Bluetoothfülhallgató 1 2 3 4 5 6 7 8 9220723/1 9 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-108 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Útmutató a hardver használatához - dx2250 minitorony

Útmutató a hardver használatához - dx2250 minitorony Útmutató a hardver használatához - dx2250 minitorony HP Compaq üzleti célú számítógép Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információ értesítés nélkül változhat. A Microsoft

Részletesebben

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2

BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 9213528/2 BH-104 Nokia Bluetoothfülhallgató 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213528/2 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-104 jelzésû termék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvetõ követelményeinek

Részletesebben

SyncMaster 740NW / 940 NW

SyncMaster 740NW / 940 NW Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 740NW / 940 NW SyncMaster 740NW Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 1100A http://hu.yourpdfguides.com/dref/2846532

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 1100A http://hu.yourpdfguides.com/dref/2846532 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése

12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése 12.2.2 Laborgyakorlat: A Windows XP haladó telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! Ebben a laborgyakorlatban automatizálva fogjuk telepíteni a Windows XP Professional

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-6052EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4153956

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-6052EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4153956 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-6052EA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-6052EA a felhasználói

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP R-N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3285840

Az Ön kézikönyve SHARP R-N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3285840 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A PC Suite telepítési útmutatója

A PC Suite telepítési útmutatója A PC Suite telepítési útmutatója Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS SA9345 http://hu.yourpdfguides.com/dref/990180

Az Ön kézikönyve PHILIPS SA9345 http://hu.yourpdfguides.com/dref/990180 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK PLATINUM PRO900 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2387155

Az Ön kézikönyve LEXMARK PLATINUM PRO900 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2387155 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK PLATINUM PRO900. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK PLATINUM PRO900 a felhasználói

Részletesebben

EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter

EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter EM4586 Kétsávos vezeték nélküli USB adapter 2 MAGYAR Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Telepítés és kapcsolódás az EM4586 adapterhez

Részletesebben

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Útmutató 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista védjegyek vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Részletesebben

OKI B430 telepítési útmutató

OKI B430 telepítési útmutató OKI B430 telepítési útmutató Fontos! Amíg a telepítő nem kéri, ne kapcsolja be a nyomtatót! USB port esetén! Helyezze be a telepítő CD-t, melyet a nyomtató mellé kapott, ekkor elindul a nyomtató telepítője.

Részletesebben

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni. A következő figyelmeztetés kizárólag

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS SPC2050NC http://hu.yourpdfguides.com/dref/990462

Az Ön kézikönyve PHILIPS SPC2050NC http://hu.yourpdfguides.com/dref/990462 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo. Felhasználói útmutató Magyar

Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo. Felhasználói útmutató Magyar Külső Merevlemez esata és USB 2.0 Combo Felhasználói útmutató Magyar Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Vezérlők, csatlakozók és jelzőfények 3 Elülső panel 3 Hátsó panel 3 Néhány szó a merevlemezről 4 A meghajtó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/862660

Az Ön kézikönyve HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC http://hu.yourpdfguides.com/dref/862660 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER PC. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP COMPAQ DC5800 MICROTOWER

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP LASERJET M3035 MFP http://hu.yourpdfguides.com/dref/913584

Az Ön kézikönyve HP LASERJET M3035 MFP http://hu.yourpdfguides.com/dref/913584 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP LASERJET M3035 MFP. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP LASERJET M3035 MFP a felhasználói

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SDR-H250EP http://hu.yourpdfguides.com/dref/761847

Az Ön kézikönyve PANASONIC SDR-H250EP http://hu.yourpdfguides.com/dref/761847 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS EPILEPSZIAVESZÉLYRÔL

FIGYELMEZTETÉS EPILEPSZIAVESZÉLYRÔL Tartalom Rendszerkövetelmények.................3 A játék telepítése........................4 A játék indítása.........................5 A játék eltávolítása......................5 A játék alapjai..........................6

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720

Az Ön kézikönyve HP SCANJET 7490C SCANNER http://hu.yourpdfguides.com/dref/922720 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP SCANJET 7490C SCANNER. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC LF-D321 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634766

Az Ön kézikönyve PANASONIC LF-D321 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634766 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-NB10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174739

Az Ön kézikönyve SHARP MX-NB10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4174739 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve GENIUS P533 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3067238

Az Ön kézikönyve GENIUS P533 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3067238 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás WB350F/WB351F/WB352F. Kattintson egy témakörre. Gyakori kérdések Gyors áttekintés Tartalom

Használati utasítás WB350F/WB351F/WB352F. Kattintson egy témakörre. Gyakori kérdések Gyors áttekintés Tartalom Használati utasítás WB350F/WB351F/WB352F Kattintson egy témakörre A használati utasítás a fényképezőgép használatára vonatkozó részletes utasításokat tartalmaz. Olvassa el figyelmesen. Gyakori kérdések

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X4975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265466

Az Ön kézikönyve LEXMARK X4975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265466 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X4975. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X4975 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató

HP hordozható számítógép. Telepítési útmutató HP hordozható számítógép Telepítési útmutató Figyelmeztetés A kézikönyv és a benne közölt példák tájékoztató jellegűek, és előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Hewlett-Packard Company a jelen

Részletesebben

L193p lapos monitor Felhasználói kézikönyv

L193p lapos monitor Felhasználói kézikönyv L193p lapos monitor Felhasználói kézikönyv Termékszámok 4431-HB2 Első kiadás (2007. szeptember) Copyright Lenovo 2007. Minden jog fenntartva. LENOVO products, data, computer software, and services have

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Előfeltételek Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489

Az Ön kézikönyve SAMSUNG T240HD http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376489 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ

HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ HOLDPEAK 856A SZÉLSEBESSÉG MÉRŐ Köszönjük, hogy cégük szélsebesség mérő készülékét választotta. A kézikönyv a szélsebesség mérő készülék használatára vonatkozó utasításokat, és biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-565A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3461566

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-565A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3461566 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X3550. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X3550 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS ACT211/00C http://hu.yourpdfguides.com/dref/990181

Az Ön kézikönyve PHILIPS ACT211/00C http://hu.yourpdfguides.com/dref/990181 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 1100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/900681

Az Ön kézikönyve HP LASERJET 1100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/900681 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 6680 http://hu.yourpdfguides.com/dref/822925

Az Ön kézikönyve NOKIA 6680 http://hu.yourpdfguides.com/dref/822925 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 6680. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 6680 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az üzembe helyezéstől. a nyomtatásig. Z45 Color Jetprinter. Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig. 2002. január. www.lexmark.com

Az üzembe helyezéstől. a nyomtatásig. Z45 Color Jetprinter. Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig. 2002. január. www.lexmark.com Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig Z45 Color Jetprinter Az üzembe helyezéstől a nyomtatásig 2002. január www.lexmark.com Biztonsági információk A készülékhez csak a mellékelt tápegységet használja vagy

Részletesebben

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató

A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató A mutatóeszközök és a billentyűzet Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban. Az itt szereplő

Részletesebben