Z/L3a?hjf- r~^()7. J&tZ.Q^&M. tffthwttfry Jogi és Közbeszerzési referens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Z/L3a?hjf- r~^()7. J&tZ.Q^&M. tffthwttfry Jogi és Közbeszerzési referens"

Átírás

1 ügyhatszá,,,:./. r ^ M. / J ^ ( ^ KÖtelezettségvá lalást előkészítő osztály : ^3 ; Í2AAI l&fcfol.htt&i.l A.szerződés tárgya:..3'm^háh <)^M A kötelezettségvállalás a /..tzaj&évi/ költségvetés &{W Mk..///tf^/ szakfeladaton?$.. c 3..!. '. főkönyvi számon...f./úayjz&.&f.. analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, &.&.&$*&$$. j.ffy.te. Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve:.?*j.ítfu& ^/^Kv^í/fej KIO.^..^.ÍteBx...JéjL.i.. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: 4M.év 2ől..iv ML.* & m4rfí...fbrmt ^^.^/Cforint ^.^/^...forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, hs^.^al Kezdeményezésért felelős Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Fedezetigazolás Felhasználható összeg 20.évi előirányzat Felhasznált összeg Ft Ft ö<~ minőségügyi vezető Aláírás: Z/L3a?hjf- 3 Pénzügyi ellenjegyzés tffthwttfry Jogi és Közbeszerzési referens 20BÁPR2Z 2013 APR 2 3. Jogi szakvélemény M*.ftft^^.../fl^J*J>... Jegyzői láltamozás legyzoi iauamozas Kötelezettség váll aío ^~ Regisztráció: Gazdálkodási Osztály ^ W k & ÁÁ Z rs oh X4 - J&tZ.Q^&M r~^()7 V- Qrífáyfi' ((UÚTlcál M) 300.COO frf{ x IH\).*1 W>* 4/éf.oooffu /Hl/.fc*, l ÖtUfyedJiAt

2

3 Budapest Főváros XlV.kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Köt.váü. szám: Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Zuglói Közbiztonsági Non-prof Köt.váll. fajta: Szerz. kategória: Szerz. tárgya: Deviza kód: Vállalkozási szerződés 5 millió-tói HUF Bankszámla: Külső biz.szám: / /2013 Kincs.hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Kicm.elői Ügylet; Szolgáltatások kiadási előirányzat kötvá P A Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcs Szakfel.részl.: K - Építményüzemeltetés Szerv.egys.: Üzemeltetési Osztály Pénzforrás: Felügyleti támogatás (önkormányzattól) Keretgazdai EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: Karbantartás.kisjavítás Alszám: 1 Előír.év: 2013 ÁHT: KTK kód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: Nettó: ÁFA: Bruttó: N27 Ft I HUF Bizonylat sz. Külső biz.sz. Pénzügyi bizonylatok Dátum Nettó AFA Bruttó 2013 Nettó Áfa ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2013 Bruttó Kötváll.: Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: 0 Kötváll.-ból pü. nem telj.: GRlFFSOFTZft, FORRÁS-SGL, (}-UstafájI: KOTVALLKiM XfUl» Nyomtatta:0056-Pfe'rfenrőthNoémi» Nyomtatva: /12:01:03 1. oldal

4

5 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BEÉPÍTETT GYENGEÁRAMÚ BERENDEZÉS FELMÉRÉSÉRŐL, ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Keiület Zugló Önkormányzat Polgáimesteii Hivatala (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. képviseli: dr. Papp Csilla jegyző), mint Megrendelő másrészről a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. cégjegyzékszám: képviseli: Kardos Pál ügyvezető) mint Vállalkozó (továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott feltételekkel és időpontban. 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, AZ ELLENŐRZÉS MÓDJA ÉS RENDSZERE 1.1. A szerződés tárgya Jelen szerződés alapján Vállalkozó vállalja a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. szám alatti ingatlan és a Pétervárad utca szám alatti ingatlan földszinten kiépített CCTV és behatolás-jelző műszaki dokumentációjának elkészítését, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX.6.) BM. rendeletben foglaltak és a vonatkozó előírások figyelembe vételével a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. szám alatti ingatlanban és a Budapest, Pétervárad utca szám alatti ingatlan földszinti részén üzemelő AM1000 típusú beépített gyengeáramú tűzjelző berendezés, CCTV, behatolás-jelző, és beléptető berendezések időszakos felülvizsgálatát (ellenőrzését) és karbantartását az alábbi szerződésben foglalt feltételekkel Az ellenőrzés módja és rendszere A jelen szerződésben ütemezett karbantartási, felülvizsgálati munkálatok negyedéves cikiusúak. Mindez megfelel a Megrendelő által átadott dokumentációknak, terveknek, információknak, igényeknek és előírásoknak, továbbá a hazai előírások, törvények, rendeletek összességének. B) \\ J

6 1. 3. Vállalási terjedelem \in:i^li>i(:i; Tii/jrl/íí lui riuu/i's: imi'uiirvi'/ís 1 í 1111 Egység Mennyiség Tűzjelző központ AMI Optikai fiistérzékelö SS2251E 8 Címzett kézi jelzésadó, aljzattal, fedéllel KAC 3 _ Megni'Vi-/í-\ Tűzjelző sziréna, aljzattal Típus Egység Mennyiség 2 \n\;ii^lisl;i: CCTV lim-mlr/in: MfgIH'MVOs Digitális Videó Rögzítő monitorral Beltéri kamera Kültéri kamera Egység Mennyiség ; I ] 7 9 \n\:ii*ikf;i: Tiihatolás-jelző: Mrgiii'ii'/i-s Típus Egység Mennyiség i'.ji.iiul.' jj-ö központ DSC PC ZónabÖvítö DSCPC LCD Kezelő egység DSCLCD Beltéri mozgásérzékelő nyitásérzéke IÖ Beltéri hangjelző Kültéri hangjelző Anyaglista; Beléptető berendezés: Megnevezés Egység Mennyiség Ajtóvezérlö, szabotázsvédett fém dobozban, tápegységgel, akkumulátorral. 2 ajtó kétirányú beléptetését biztosítja. Proximity kártyaolvasó inc 400 soros átalakító Beléptető szoftver-t- hardver kulcs (szerver program) Beléptető szoftver (kliens program) Beléptető rendszer PC+ monitor Szerver PC

7 Lépcsőházi kétszárnyú ajtókhoz elektromos reteszzár, távoli és helyi vésznyitási lehetőséggel, (hátsó lépcsőházi kijárat). Elektromos ellenoldal, feszültségre tart. Zöld színű ajtónyitó vészgomb, helyreállító kulccsal, felirattal.. Beléptető forgó villa, automatamüködés, vészfnnkció. Vendégkártya elnyelő automata+ szünetmentes tápegység. Korlátrendszer, fényes króm felülettel Automata tolóajtó, vezérlő automatikával Telepítési munkadíj Rendszer üzembe helyezés, oktatás Hálózatépítés, vezetékezés, vezeték Klf. Anyagok I í I 1 A javítási, karbantartási munkák során a víz és elektromos áram, valamint a szociális helyiségek használatát a Megrendelő díjmentesen biztosítja. A Vállalkozó munkavégzése nappali munkarenen (8:30-17:00) munkaidőben történik, kivétel a rendkívüli javítási, szerviz feladatok, melyeket a terület munkarendjéhez igazodva, lehetőleg 16:00 után végezhet. A munkavégzés folyamatos, a munkaterületet és az organizációs területet a teljes idő alatt Megrendelő köteles biztosítani Vállalkozó részére. A rendszer működéséhez szükséges építészeti átalakítás, erős- és egyéb gyengeáramú rendszerek javítása, kialakítása nem része a Vállalkozó felelősségi körének, azonban szükség esetén azokról köteles írásban javaslatot tenni a Megrendelő felé. 2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE 2.1. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés mindhárom fél által történő aláírása napjától számított 30 napon belül elkészíti a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. szám alatti ingatlanban és a Pétervárad utca szám alatti ingatlan földszintjén már kiépített CCTV, és behatolás-jelző műszaki dokumentációját A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell - a behatolás-jelző berendezések típusának megnevezését, darabszámát és - a CCTV berendezések és a behatolás-jelző berendezések elhelyezkedésének szöveges leírását és rajzos ábrázolását (műszaki rajz) Vállalkozó a műszaki dokumentációt a vállalt határidőn belül írásban, 2 példányban köteles átadni az Üzemeltetési Osztály Gondnokságvezetője részére. *r ín **

8 3. MEGRENDELŐ ÁLTAL VÉGZENDŐ FELADATOK TŰZJELZŐ TEKINTETÉBEN 3.1, Napi ellenőrzések A Megrendelő által felügyelt tűzjelző berendezés központja (távkijelző, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével megbízott személy a berendezés működésének vizsgálata kapcsán naponta köteles ellenőrizni, hogy a) a berendezés nyugalmi helyzetben van e, b) amennyiben a rendszer nincs nyugalmi helyzetben, akkor a kijelzett hibát az üzemeltetési naplóba bejegyezték-e, és amennyiben a hiba szakképzett beavatkozást igényel (nem a hálózat időleges kimaradásáról van szó), értesítették-e a Vállalkozót, c) az előző nap bejegyzett hibára történt-e megfelelő (javító)intézkedés, d) a tűzjelző központ valamennyi állapotjelzőjének működését, és e) amennyiben az állandó felügyelet távfelügyeleten keresztül valósul meg, a c) pontban meghatározottak helyett elégséges meggyőződni, a központtal való kapcsolatról és rendszerállapotról. Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen: a belső hangjelző, a központ fényjelző és információkijelzői megfelelően működnek-e. Az ellenőrzés a gyártó általjavasolt módon történik Havonta történő ellenőrzések A Megrendefő által felügyelt tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy havonta ellenőrzi a) az napi ellenőrzéssel kapcsolatban megfogalmazottakat, továbbá b) az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e, c) a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson Háromhavonta történő ellenőrzések A Megrendelő által felügyelt tűzjelző berendezés megfelelő működésének, a személyi, környezeti és műszaki feltételek ellenőrzésével megbízott személy háromhavonta ellenőrzi a) a havonta történő ellenőrzésekben leírtakat, b) hogy történtek-e az épület használatában, technológiájában, kialakításában olyan változások, amelyek befolyásolják a tűzjelző berendezés működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi jelzésadók hozzáférhetőségét, a hangjelzők hallhatóságát, c) hogy a jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak-e, a grafikus megjelenítő eszköz üzemképes-e. 4. VÁLLALKOZÓ ÁLTAL VÉGZENDŐ FELADATOK TŰZJELZŐ TEKINTETÉBEN A vállalkozó által végzett felülvizsgálatok (karbantartások) lehetnek rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok (karbantartások). A rendszeres felülvizsgálatok (karbantartások) célja a tűzjelző rendszer megfelelő működőképességének normál körülmények között történő (negyedéves, féléves, éves) ellenőrzése, a működőképesség biztosítása. 4 e\(f> $

9 Rendkívüli felülvizsgálatot (karbantartást) valamely rendkívüli esemény bekövetkezését követően kei] elvégezni. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a felülvizsgálati, karbantartási munka eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős Negyedéves ellenőrzés: Negyedéves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltető legalább hathavonta biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy - ellenőrizze a tűzjelző berendezés (távkezelő, távkijelző egység) üzemeltetésének személyi feltételeit, (oktatott felügyelet) meglétét, - ellenőrizze az üzemeltetési napló bejegyzéseit és tegye meg a szükséges beavatkozásokat a berendezés helyes működésének érdekében, - értékelje az üzembentartó által végzett ellenőrzés tapasztalatait, amennyiben szükséges tegyen javaslatot a berendezés helyes működésének helyreállítására, - végezzen el minden további ellenőrzést és vizsgálatot, amit a telepítő, forgalmazó vagy a gyártó előírt. vezetékcsatlakozások szúrópróba szerű ellenőrzése, szükség szerint után húzása tartócsa varok szúrópróba szerű ellenőrzése, szükség szerint után húzása központi egység vizsgálata, tisztítása érzékelök vizsgálata, tisztítása kézi jelzésadók vizsgálata, tisztítása - működtessen minden zónában legalább egy érzékelőt vagy kézi jelzésadót, és ellenőrizze, hogy a tűzjelző központ helyesen észleli és jelzi ki az eseményeket, megszólaltatja-e a riasztás jelző eszközöket (hang- fényjelzők), és működteti-e a vezérlési funkciókat, a sérülés életveszély, vagy károsodás (oltóanyag kiáramlása) elkerülésének érdekében megfelelő eljárásokat kell alkalmazni, - ellenőrizze le az elsődleges és másodlagos tápforrások működését, - ellenőrizze a tűzjelző központ (távkezelő, távkijelző egység) hibajelzési funkcióinak működését, - tűz- és hibaátjelző berendezés esetén ellenőrizze a kapcsolatot a fogadó állomások (összevont ügyelet, tűzoltóság, távfelügyeleti állomás) felé, és 4.2. Éves ellenőrzés: Éves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, az üzemeltetőnek legalább évente kell biztosítania, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy - elvégezze az (1) bekezdésben foglalt feladatokat, - ellenőrizze le az összes érzékelő helyes működését a gyártó ajánlásainak megfelelően - szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az összes vezeték szerelvény és berendezés biztonságosan vane rögzítve, sértetlen és megfelelően védett-e, - szemrevételezés során, és az üzemeltető adatszolgáltatása figyelembevételével pontosítsa, hogy történt-e bármilyen a tűzjelző berendezés megfelelő működését (különösen az automatikus érzékelők, kézi jelzésadók, hangjelzők, fényjelzők elhelyezésének megfelelősségét) befolyásoló változás, az épület, vagy a helyiségek rendeltetésében, használatában, a technológiában, az épületszerkezetekben, épületgépészeti elemekben. * t J

10 A felülvizsgálatok és karbantartások között, rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatok vannak. A rendszeres felülvizsgálatok célja a tűzjelző rendszer megfelelő működőképességének normál körülmények között történő ellenőrzése. Rendkívüli felülvizsgálatot kell végrehajtani - tüzeset után, - téves riasztás esetén, - a rendszer meghibásodása esetén, - a rendszer változtatása esetén, - hosszú üzemszünet után, vagy - új karbantartóval kötött szerződés után Rendkívüli ellenőrzés: A rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás során az üzembentartó biztosítja, hogy a felülvizsgálatra és karbantartásra vonatkozó képesítéssel rendelkező személy, az (4) (10) bekezdésben meghatározottakat elvégezze. Tüzeset után - - függetlenül attól, hogy azt a tűzjelző berendezés jelezte-e - szemrevételezéssel teljes körűen, meg kell vizsgálni a tűz helyszínén és annak környezetében, hogy történt-e a berendezés működését befolyásoló károsodás vagy meghibásodás, - meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés a tüzet észlelte-e, továbbá megfelelő formában és részletességgel megjelenítette-e, - meg kell vizsgálni, hogy a tűzjelző berendezés szükséges működtetéseket (vezérlés, hangjelzés, riasztás továbbítást) elvégezte-e, és - amennyiben az ellenőrzés során a berendezés károsodása, meghibásodása, vagy beavatkozást igénylő elváltozása tapasztalható a szükséges javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell végezni. Téves riasztás esetén - meg kell vizsgálni, hogy milyen objektív és szubjektív körülmények vezettek a téves riasztáshoz, - amennyiben megállapítható a téves riasztást okozó körülményjavaslatot kell tenni a felszámolására, - a téves riasztást okozó körülmény kialakulásának megakadályozása érdekében a szükséges átalakítást, javítást, cserét-a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett-el keli végezni. A berendezés meghibásodása esetén - meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények, okok vezettek a meghibásodáshoz, - meg kell vizsgálni, hogy milyen következményekkel járt a meghibásodás a tűzjelző berendezés működésére vonatkozóan, és - a hiba elhárításához szükséges átalakítást, javítást, cserét - a jogszabályban foglalt feltételek megtartása mellett - el kell végezni. A tűzjelző berendezés változása esetén a megváltozott részekre, és területre vonatkoztatva az éves rendszeres felülvizsgálatot kell elvégezni. Hosszú üzemszünet után az éves rendszeres felülvizsgálatot keli elvégezni. Hosszú üzemszünet a 30 napnál hosszabb teljes körű leállás. Új karbantartóval kötött szerződés után - ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét, és - el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot. Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek (a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az ellenőrzéssel megbízott, a felüívizsgálatot, karbantartást végző személy), amennyiben azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé. a*

11 4.4. Továbbképzés, oktatás, új belépők oktatása: Megrendelő által kijelölt személyek részére évente 1 alkalommal a karbantartási ütem alkalmával, a rendszer üzemvitelével, kezelésével, azonnali hibaelhárításával kapcsolatos oktatást, illetve képzést, továbbképzést tarthat a Vállalkozó, mely elméleti és gyakorlati részből áll. Itt nyílhat lehetőség új kezelőszemélyzet oktatására, a régi személyzet ismereteinek felfrissítésére, a felmerülő kérdések megválaszolására Az elvégzett munka dokumentálása Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat az üzemeltetési naplóba rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek (a tűzjelző központ felügyeletét ellátó, az ellenőrzéssel megbízott, a felülvizsgálatot, karbantartást végző személy), amennyiben azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé. 5. VÁLLALKOZÓ ÁLTAL VÉGZENDŐ FELADATOK BIZTONSÁGI RENDSZEREK TEKINTETÉBEN 5.1. Behatolás-jelző berendezés időszakos felülvizsgálata: Negyedéves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, a vállalkozó felülvizsgálja a berendezés mechanikai állapotát: vezetékcsatlakozások szúrópróba szerű ellenőrzése, szükség szerint után húzása tartócsavarok szúrópróba szerű ellenőrzése, szükség szerint után húzása központi egység vizsgálata, tisztítása (külső belső portalanítás) érzékelők vizsgálata, tisztítása kezelő berendezések vizsgálata, tisztítása átjelző és kommunikátor egységek vizsgálata, tisztítása hang, és hang-fényjelzők vizsgálata, tisztítása szünetmentes, és normál tápellátást biztosító tápforrások ellenőrzése javaslattétel az energiatakarékosabb, hatékonyabb használatra a berendezés működését: a berendezés eseménynaplójának archiválása, kiértékelése, a berendezés logikai egységeihez rendelt működés szúrópróba szerű ellenőrzése, a felhasználók felülvizsgálata, új felhasználók létrehozása, régiek törlése javaslattétel az üzembiztosabb használatra 5.2. CCTV berendezés időszakos felülvizsgálata: Negyedéves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, a vállalkozó felülvizsgálja a berendezés mechanikai állapotát: vezetékcsatlakozások szúrópróba szerű ellenőrzése, szükség szerint után húzása tartócsavarok szúrópróba szerű ellenőrzése, szükség szerint után húzása központi egység vizsgálata, tisztítása (külső belső portalanítás) kültéri és beltéri eszközök vizsgálata, tisztítása szükség esetén a kameraképek beállítása képmegjelenítő berendezések vizsgálata, tisztítása szünetmentes, és normál tápellátást biztosító tápforrások ellenőrzése javaslattétel az energiatakarékosabb, hatékonyabb használatra 7

12 a berendezés működését: a berendezés eseménynaplójának archiválása, kiértékelése, installált háttértár vizsgálata, 5.3. Beléptető berendezés időszakos felülvizsgálata: Negyedéves rendszeres felülvizsgálat és karbantartás során, a vállalkozó felülvizsgálja a berendezés mechanikai állapotát: vezetékcsatlakozások szúrópróba szerű ellenőrzése, szükség szerint után húzása tartócsavarok szúrópróba szerű ellenőrzése, szükség szerint után húzása központi felügyeleti számítógép vizsgálata, tisztítása (külső belső portalanítás) beléptető-vezérlő terminálok vizsgálata, tisztítása (külső belső portalanítás) kártyaolvasók, elektromos zárak, nyitó-záró szerkezetek vizsgálata, tisztítása forgó villák vizsgálata, tisztítása, kenő anyagok pótlása szünetmentes, és normál tápellátást biztosító tápforrások ellenőrzése javaslattétel az energiatakarékosabb, hatékonyabb használatra a berendezés működését: a berendezés eseménynaplójának archiválása, kiértékelése, a berendezés logikai egységeihez rendelt működés szúrópróba szerű ellenőrzése, a felhasználók felülvizsgálata, új felhasználók létrehozása, régiek törlése javaslattétel az üzembiztosabb használatra 5.4 Az elvégzett munka dokumentálása Dokumentálás keretében az ellenőrzés, a felülvizsgálat során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A berendezés működésével, működőképességével kapcsolatban tett észrevételeket, javaslatokat az érintettek, amennyiben azok további intézkedést igényelnek, írásban jelezik az intézkedésre jogosult felé. 6. VÁLLALKOZÓI DÍJ 6.1. Jelen szerződés 2. pontjában rögzített műszaki dokumentáció elvégzéséért Ft + Áfa azaz háromszázezer forint + Áfa egyszeri vállalkozói díj illeti meg. Megrendelő II. a vállalkozói díjat a műszaki dokumentáció átvételét követően kiállított teljesítés igazolás alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti meg Vállalkozó részére Jelen szerződés 4. és 5. pontjában foglalt karbantartási feladatok elvégzéséit Vállalkozót a 6.3. pontban részletezettek szerinti ellenőrzési, karbantartási díj, és az eseti javítások elvégzéséért a és pontokban rögzített kiszállási díj és munkadíj illeti meg. A felsorolt díjak tartalmazzák a pontban részletezett időszakos ellenőrzések és azok dokumentálásának elvégzését, a kiszállásoknak, szerelési segédanyagoknak, árát és munkadíját, az ellenőrzés időpontjára egyeztetett kezelői, felügyeletet ellátói oktatás díját. Nem tartalmazza a díj az esetlegesen felmerült hiányosságok kijavításának munka- és anyagdíját, a szervizelés során szükséges anyagok, és szűrőcserék, eszközök, anyagárát, a megrendelő által tartott tartalék eszközök pótlását. A megrendelő a karbantartás során díjmentesen biztosítja a munkavégzéshez szükséges elektromos energiát, vizet, szociális helyiségek használatát. 8 * h I

13 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt díjak mértéke a szerződéskötés évére vonatkozik. A díjakat a felek minden év december 15. napjáig közös megegyezéssel módosíthatják Karbantartási és ellenőrzési díjak a tűzjelző berendezések tekintetében Vállalkozó a folyamatos ellenőrzést és karbantartást az MszEn 12845/2004 A2, és a 28/201 Í(IX.6.)BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint 2 fő szakemberrel végzi, A folyamatos ellenőrzés és karbantartás díja a kiszállási díjat tartalmazza. A folyamatos ellenőrzés és karbantartás során felmerülő javítás munkadíját a karbantartási, felülvizsgálati díj nem tartalmazza, azt Megrendelő a karbantartási, ellenőrzési díjon felül, az eseti javítás munkadíjával egyező mértékben (6.4. í. pont) fizeti meg: 4500 Ft + Áfa / óra/ fő mértékben. Negyedéves / éves karbantartási és ellenőrzési díj negyedéves karbantartási, felülvizsgálati díj Összesen: Ft +ÁFA/negyedév azaz egymillió-háromszáznyolcvauhétezer forint +ÁFA / negyedév Összesen egy évre az ellenőrzési és karbantartási Ft +ÁFA/év azaz ötmillió-ötszáznegyvennyolcezer forint +ÁFA / év Negyedéves / éves karbantartási és ellenőrzési díj részletezve Behatolás-jelző berendezés karbantartási díja: Negyedéves karbantartási díj azaz Iiatszáz-hetveukettőezer forint+afa / negyedév Összesen egy évre az ellenőrzési és karbantartási azaz kétmillió-hatszáziiyolcvaniiyolcezer forint+afa /év ,-+ÁFA/negyedév AFA/év Tűzjelző berendezés karbantartási díja: negyedéves karbantartási díj azaz tizenkilencezer forint+afa / negyedév Összesen egy évre az ellenőrzési és karbantartási azaz hetven hatezer forint+áfa / év ,-+ÁFA/negyedév AFA/év CCTV berendezés karbantartási díja: negyedéves karbantartási díj azaz háromszáznegy ven nyolcezer forint+afa / negyedév Összesen egy évre az ellenőrzési és karbantartási azaz egyinillió-íiároinszázkilencveiikettőezer forint+afa / év ,-+ÁFA/negycdév AFA/év Beléptető berendezés karbantartási díja:

14 negyedéves karbantartási díj azaz száztizenhatezei* forint+áfa / alkalom Összesen egy évre az ellenőrzési és karbantartási azaz egymillió-liáromszázkilcncvenkcttőezer forint+áfa / év ,-+AFA/ncgyedév ÁFA/év 6.4. Eseti javítások díja Normál kiszállási díj -24 órán belül -: 5500 Ft + Áfa / alkalom 4500 Ft + Áfa / óra / fő munkadíj Sürgősségi kiszállási díj - 4 órán belül -: Ft + Áfa/alkalom 8500 Ft + Áfa / óra / fő munkadíj A karbantartások és hibaelhárítások során szükségessé váló javítások anyagszükségletét, alkatrész igényét Ft + ÁFA értéldiatárig az átalánydíj magában foglalja Vállalkozó a karbantartások és a hibaelhárítások során szükségessé váló alkatrészcseréket pontban meghatározott Összeghatár felett a Megrendelő kapcsolattartójával történt előzetes egyeztetés nélkül Ft + ÁFA összesített értékhatárig hajthat végre Vállalkozó a karbantartási és hibaelhárítások során szükségessé váló pontban meghatározott Összeghatárnál nagyobb költségű alkatrész- illetve berendezéscserét csak Megrendelők írásbeli megrendelését követően hajthat végre. Amennyiben Vállalkozó, illetve megbízottja a karbantartás illetve hibaelhárítás során e megrendelést nem kapja meg, újbóli kiszállását és munkadíját, valamint a felmerült anyagköltségeket Vállalkozó jogosult az pontban foglaltaknak megfelelően Megrendelő felé külön számlán érvényesíti Vállalkozó a helyszínen nem javítható eszközök, berendezések javítási időtartamára - amennyiben annak javítását és nem új beszerzését kéri Megrendelő kérésére csereberendezést biztosíthat az aktuális beszerzési ár 1%-os napi díjáért A csereberendezés kiszállításának, üzembe helyezésének, bontásának, visszaállításának, valamint a helyszínen nem javítható eszköz bontásának, szállításának, szervizelésének, visszaépítésének költségeit jelen szerződésben meghatározott karbantartási, felülvizsgálati, ellenőrzési díj nem tartalmazza, azt Vállalkozó Megrendelő felé az 5.2. pont alapján külön számlán érvényesíti Vállalkozó írásban értesíti Megrendelőt, ha a meghibásodott készülék gazdaságosan vagy a megfelelő megbízhatóság garantálása mellett már nem javítható. Megrendelő, ezt követően legkésőbb 15 napon belül írásban nyilatkozik, hogy Vállalkozó a jelzettek ellenére is folytassa-e a készülék javítását vagy rendelkezik annak cseréjéről. <* b í

15 Felek kijelentik, hogy külön megállapodás nélkül nem tartozik e szerződésben foglalt tevékenységek közé a karbantartás, felülvizsgálat, hibaelhárítás fogalma alá nem sorolható munkafolyamatok, mint például: átalakítás, bővítés, áthelyezés, természetes meghibásodás elhárítása, korrózió vagy elemi csapásból, illetve üzemeltető hibájából vagy szakszerűtlen üzemeltetésből adódó hiba elhárítása. Ilyen esetben Vállalkozó jogosult Megrendelő felé számlázni az igazolt anyagköltségen felül az pontban meghatározott Normál kiszállási és munkaóradíjakat. A berendezésekkel kapcsolatos oktatások, az aktuális karbantartási ciklus alkalmával a karbantartás részét képezik, tehát díjtalanok. Karbantartási alkalmon kívüli oktatás díja a fenti elszámolás hatálya alá esik Az eseti javítások, alkatrészcsere és a csereberendezés napi díjának éves keretösszege Ft + Áfa azaz ötszázezer forint + Áfa. 7. FIEZETÉSI FELTÉTELEK 7.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által nyújtott elvégzett szolgáltatások elszámolására, a Vállalkozó számlát jogosult benyújtani. A számlázás alapja, a Megrendelő képviselője által ellenjegyzett Hivatalos Munkalap, melyet a Vállalkozónak az általa kiállított számlához mellékelnie kell. 7.2.VáIlalkozó jogosult olyan munkalapot csatolni a számla mellékleteként, amelyen a munka elvégzésének igazolása nem történt meg, amennyiben a Vállalkozó közvetlen kárelhárítást végzett és a munkalap igazolására jogosult személy a körülmények folytán nem tartózkodott (tartózkodhatott) a helyszínen. Ez hétvégi illetve munkaidőn kívüli (esti, éjszakai) munkálatokra vonatkozik. Az ilyen munkalapokról Vállalkozó haladéktalanul köteles tájékoztatni Megrendelőt (a kapcsolattartók résznél megadott címeken), aki a munka elvégzését utólagosan igazolja Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező feladat elvégzését kompenzáló financiális fedezet rendelkezésére áll Vállalkozó a munkalappal igazoltan elvégzett feladatokról számla kiállítására jogosult. Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a vállalkozói díjat a Vállalkozó számláján szereplő számlaszámra átutalással megfizetni. 7.5.A Megrendelő által késedelmesen fizetett számlák után Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a számla keltétől számított 30. naptól kezdődően, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 8. VÁLLALÁSI HATÁRIDŐ 8.1. Az ellenőrzési és karbantartási feladatok elvégzése Megrendelő és Vállalkozó által közösen meghatározott előre egyeztetett időpontban történik. 8.2.Az eseti javítások tekintetében az írásban beérkezett bejelentést követően a Megrendelő bejelentésének tartalma alapján legfeljebb 24 órán belül a Vállalkozó megkezdi a javítást. Amennyiben a fenti időtartamban Vállalkozó a karbantartási munkálatokat nem kezdi meg, megrendelő jogosult Vállalkozó költségére másik Vállalkozót igénybe venni.

16 8.3. Rendelkezésre állás üzemzavar esetén A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó folyamatosan, rendelkezésre állási idővel biztosítja üzemzavar típusú meghibásodás esetére a javítási munkálatok elvégzéséhez szükséges tárgyi, valamint emberi erőforrásokat Normál hibabejelentés (maximum 24 órán belüli elhárítás megkezdés): nem számít üzemzavarnak- csak meghibásodásnak - az olyan esemény, amikor csak egy, vagy korlátozott számú érzékelő vagy rendszerelem működésképtelen, de a környezetükben található hasonló érzékelők vagy rendszerelemek müködésképesek, és ezek révén jelzés vagy működés az adott területen megvalósulhat. Ugyancsak nem számít üzemzavarnak az a hibaesemény, amikor nem a rendszer alapfunkcióival, vagyis a jelzések és vezérlések generálhatóságával, hanem kiegészítő funkcióval (pl. nyomtatás, grafika, másodjelzés, stb.), vagy mechanikai, esztétikai, szennyezettségi, stb. eseménnyel függ össze. A Megrendelő értesítésének, üzemzavar bejelentésének kézhez vételétől, számított legfeljebb 24 (huszonnég)') órán belül a Vállalkozó képviselője megjelenik a hiba keletkezésének helyén és megkezdi az üzemzavar, elhárítását és köteles azt a lehető legrövidebb időn belül befejezni Speciális hibabejelentés (maximum 4 órán belül elhárítás megkezdés): súlyos, üzemzavar típusú meghibásodásnak minősülnek azok a - karbantartott rendszerre vonatkozó események, amikor súlyos rendszerhiba következik be, vagyis a rendszer működésképtelensége kiterjedtnek minősül. A hibabejelentéseket a Vállalkozó részéről eljáró a 10. pontban szereplő személyek bármelyike felé kell megtenni. 9. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 9.1. A jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik, mely szerződés az aláírást követően lép hatályba, egyidejűleg a felek között korábban létrejött azonos tartalmú szerződés hatályát veszti A szerződés módosítására a Felek csak együttesen, írásban jogosultak, a másik fél felé intézett írásos jognyilatkozattal. A módosítás(ok) egyeztetése során a Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést módosítják, vagy új szerződést kötnek. Amennyiben a Felek a jelen szerződés módosítását kezdeményezik, úgy a módosításban szerepeltetni kell az érvényben levő szerződés szövegét, valamint az új, megállapodott szöveget is (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását) Amennyiben a Felek új szerződést kötnek, úgy abban az esetben a jelen szerződés, valamint a jelen szerződés aláírásával a korábban e tárgyban kötött szerződés hatályát veszti Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. A szerződés megszüntetése kezdeményezésének a módja a másik fél felé történő írásos jognyilatkozat megtétele Jelen szerződést a felek indokolás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy bármely Fél részéről kezdeményezett felmondás esetében a felmondási idő 30 (harminc) nap.

17 9.6. Amennyiben a Felek megegyeznek a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, a szerződés a Felek által meghatározott napon szűnik meg A Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a Vállalkozó a) hibásan teljesített, és ezt a hibát a Megrendelő írásbeli hibajavításra vonatkozó felhívása ellenére nem javítja ki, a hibás alkatrészeket nem cseréli le, vagy nem végzi el azt újból 5 (öt) napon belül; és/vagy, b) a Vállalkozó megszegi a jelen szerződésben foglaltakat és a Megrendelőtől kapott, a szerződésszegés részleteit tartalmazó, az orvoslásra - amennyiben a szerződésszegés egyáltalán orvosolható - írásban felszólító értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül nem orvosolja a szerződésszegést A Vállalkozó jogosult a jelen szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel írásban felmondani, amennyiben a Megrendelővel szemben jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el, vagy a Megrendelő az adósságai átütemezését kérte, vagy egyébként olyan helyzetbe kerül, hogy pénzügyi kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, csődeljárás indul ellene, vagy elhatározta végelszámolás általi megszűnését A jelen szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. Ennek érdekében a Vállalkozó köteles az elvégzett és igazolt, de még ki nem számlázott tevékenységéről legkésőbb a jelen szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) napon belül számlát kibocsátani, amelyet a Megrendelő a kézhez vételtől számított 30 (harminc) napon belül köteles teljesíteni. A jelen szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles haladéktalanul átadni a Megrendelő részére minden, a megbízás teljesítéséhez a Megrendelő által átadott, vagy a munkavégzés során keletkezett iratot, dokumentumot, információt, adatot, stb. 10. KAPCSOLATTARTÁS A Felek megállapodnak, hogy a Felek közötti kapcsolattartás telefonon és/vagy ben történik. A hibabejelentések telefonon történnek. Í0.2. Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentéseket Megrendelő képviselője minden esetben telefonon továbbítja a Vállalkozó által megadott ügyeleti telefonszámra. Amennyiben ez sikertelen, akkor a megadott vezetői telefonszámok valamelyikén ad le értesítést. Minden értesítésnek tartalmaznia kell azt a minősítést, hogy normál hibabejelentésről, vagy speciális hibabejelentésről (üzemzavarról) van-e az adott esetben szó. (24, vagy 4 órás megjelenési és elhárításmegkezdési kötelezettség). Amennyiben minősítés a megrendelő hibájából nem szerepel az értesítésen, Vállalkozó 24 órán belül köteles megjelenni. A felek közti kapcsolattartás az alábbi csatornákon történik: A Vállalkozó elérhetőségei: - munkaidőben, munkaidő után, hétvégeken és ünnepnapokon: Vagyonvédelmi Igazgató Mobil: -ben: Kardos Pál ügyvezető J

18 Mobil: A Megrendelő elérhetőségei - munkaidőben: Juhász Istváu gondnok ságvezető tel.: mobil: ; Aranyossy Zsolt védelmi ügyintéző tel.: mobil: - munkaidő után, hétvégeken és ünnepnapokon: Juhász István gondnokságvezető mobil: 0 Aranyossy Zsolt védelmi ügyintéző mobil: 11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Kelt Budapest, 20: 3.0r.'. hónap *r:tv napján -<-/ Zuglói Közbiztonsági Non-Profit KFT (3) Í14ÍJ Budapest, Laky Adolf u. 36. Kardos «f : ^ oi t 8 5 Dr. Papp Csilla jegyző U, Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Megrendelő 14

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása t- *» 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83375/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

Részletesebben

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4

m m n i^nagyjöndu 2014 SIff 0,1 y^ KftHMIHfay 20U SZEPT 0 3. áojh 0,9, 03 20USZEPT OJ, 2014üeiO4 Ügyiratszám: MI/76694/2S/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés A kötelezettségvállalás a.../wfö/... évi költségvetés 77...$7...ív...

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gázkészülékeinek szerződéses karbantartása"

A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gázkészülékeinek szerződéses karbantartása c^a.sh.oi '0 vio 2.sz. melléklet Ügyi Jgyiratszám:././^aS.3Z'2bíZ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

>A I9PÍ> i_. ^SwA.B.m;. 2o<3o3*o. M :.l O^Ot, 03- o<p W*) Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. mi m,

>A I9PÍ> i_. ^SwA.B.m;. 2o<3o3*o. M :.l O^Ot, 03- o<p W*) Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. mi m, PO 005/06 ügyiratszám:./;;.^.^/:^ /, ( Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : ÍL^^/...y^.A-Xf. A szerződés tárgya:...qh.^^.f^m&..ju> Á/x.k#& k^úuá'fl^.^.^'9^- A kötelezettség vállalás a 2.Q.a... évi

Részletesebben

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet / 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83400/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Társaskör támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9

fim i^;* Jo/Z.oJ. /(,. m m% 14 c n ^ M. Ű^M^ C^v#v/ ^ ^ 2012 JAN 16. ;* OLH.. * '/.!'*^> ím JANI o 201? M 1 9 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala személyfelvonó berendezéseinek szerződéses

Részletesebben

BS FIRE SYSTEM KFT. 7637 Pécs Marx u. 81/1. Tel: +36-20-3913317 Web: www.bsfire.hu E-mail: bsfirekft@gmail.com

BS FIRE SYSTEM KFT. 7637 Pécs Marx u. 81/1. Tel: +36-20-3913317 Web: www.bsfire.hu E-mail: bsfirekft@gmail.com Web: E-mail: bsfirekft@gmail.com Beépített automatikus tűzjelző berendezések üzemeltetési előírások A tűzjelző központ kezelése az Üzemeltető feladata. A kezelést csak az arra kioktatott személy végezheti!

Részletesebben

i^/m.j. ck) \'L o ji &$.Qc.i:Ú 5to 2012 AUG 0 2. 2012 AU6 02. 2012 AUG 02. 2012 AUG 06. Kapja: Aláírás: dr. Papír Csilla

i^/m.j. ck) \'L o ji &$.Qc.i:Ú 5to 2012 AUG 0 2. 2012 AU6 02. 2012 AUG 02. 2012 AUG 06. Kapja: Aláírás: dr. Papír Csilla PO 005/06 Ügyiratszám:...ŐZ..L$.$..k3$-1$- > fl^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :..J^$tt.Q...K{zLhÍAtJl.. A szerződés tárgya: Ü^tf&&...^Zv.Q&$i. A kötelezettségvállalás a oqxxw. évi költségvetés

Részletesebben

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése" című, ÁROP-3A.2-2013-2013-0043 kódszámú

Részletesebben

'oiw\ % >P WWJQ MBJM2E. öf.ná^'timác Jogi szakvélemény. 2013 JüN 14 208" JON 19. 2013 JűN 2 0. 2.sz.melléklet

'oiw\ % >P WWJQ MBJM2E. öf.ná^'timác Jogi szakvélemény. 2013 JüN 14 208 JON 19. 2013 JűN 2 0. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83442/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TEVAN Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

^osm. lc3a(m f3. p)l-z>.lc. T&'^x&rS:. P^vw? ^Á.% t >Q\' /K 2013 MÁJ 0 7 2013 MÁJ 06. 2013 MÁJ 11. 2.sz.melléklet

^osm. lc3a(m f3. p)l-z>.lc. T&'^x&rS:. P^vw? ^Á.% t >Q\' /K 2013 MÁJ 0 7 2013 MÁJ 06. 2013 MÁJ 11. 2.sz.melléklet Ügyi ^^Jd.^/M/S Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : 2.sz.melléklet A szerződés tárgya:.. &? ^ ^ J ^ A kötelezettségvállalás a ~í?.(.?... évi költségvetés..^m>.9r^4 - szakfeladaton.v?>?^.'.sí főkönyvi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest Zuglói- Páduai Szent Antal KJiaritas Alapítvány támogatása

A szerződés tárgya: Budapest Zuglói- Páduai Szent Antal KJiaritas Alapítvány támogatása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83448/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest Zuglói- Páduai Szent Antal KJiaritas Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

. )&o(r/ft. ^I^CsiM. 2013 JüN 11 2015JÖM8. 2013 JÖN 2'8. 2013 JŰ AA V. 2.sz.melléklet

. )&o(r/ft. ^I^CsiM. 2013 JüN 11 2015JÖM8. 2013 JÖN 2'8. 2013 JŰ AA V. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 183332/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Regina Pacis Közösség támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' "">' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'.

..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' >' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'. V ow ^ / O r ;)/>!'), OÍ, l f Ügyiratszám: 4-51951/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: A Játszótéri eszközök üzemeltetése Zugló közterületein

Részletesebben

0L (t ki^^icöld' ^^té otpjll

0L (t ki^^icöld' ^^té otpjll PO 005/06 /2014 Ügyiratszám: A~ ^5 O Z> Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: ART AMONDÓ Kft.vel kötött szerződés meghosszabítása Akötelezettsésvállalása.Úfl.J.

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, sérfjfélelős. Felhasználható összeg. iojí. 05.oh. 2^/15.

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, sérfjfélelős. Felhasználható összeg. iojí. 05.oh. 2^/15. PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716M2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.O11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

g(o3o^zj^ aorw^o^ 0Cc ^O^-O^oá Miit ö/3. 09- )0. ^LwL^/pfU <0- 2013 JöL í 5. 2013 ML \ 6. 2.sz.melléklet

g(o3o^zj^ aorw^o^ 0Cc ^O^-O^oá Miit ö/3. 09- )0. ^LwL^/pfU <0- 2013 JöL í 5. 2013 ML \ 6. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83449/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Talmud -Tóra Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013.

Részletesebben

A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész.

A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész. low'o^.u- o»ti Ügyiratszám: 8-/15420/H-/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: Főépítészi Iroda A szerződés tárgya: FSZKT, ZKVSZ-ZKSZT felülvizsgálata közlekedési munkarész. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

á ibm^ mi JAN 1 o Vfc.; AJkftM.!Xv.V?íí.& xonoi. J(> mi JAN 19

á ibm^ mi JAN 1 o Vfc.; AJkftM.!Xv.V?íí.& xonoi. J(> mi JAN 19 >. -i i!) '>{'l. ól-'!. "] 9 n t / Q Ügyiratszám: Á..J.QA $.lz3 A 2 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Részletesebben

QcAvo* 1 \%< /őrt. oc. ÍJ. JOII JÚN t 7. 2013 JÚN 11. 2013 JÚN Oi KÉRIWIHALY..., Jegyzői láttlko^^^^^v^' 2.sz.melléklet

QcAvo* 1 \%< /őrt. oc. ÍJ. JOII JÚN t 7. 2013 JÚN 11. 2013 JÚN Oi KÉRIWIHALY..., Jegyzői láttlko^^^^^v^' 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 83403/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zúgó-Patak Egyesület támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Xo^.oSU. E7*-k. Z 10^02^3/^1. /olu-oi'- 74 05JO?- 20U MÁJ 21 .KÉBI.MIH4LY. 2014 JÚN 12,

Xo^.oSU. E7*-k. Z 10^02^3/^1. /olu-oi'- 74 05JO?- 20U MÁJ 21 .KÉBI.MIH4LY. 2014 JÚN 12, Ügyiratszám: 1-7679/..fo../2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Varsó utca vége - térrendezés A kötelezettségvállalás a 2014. évi költségvetés 0660201Ö/1009

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám:MUSZ/4866-4/214, MUSZ/4419-4/214, MUSZ/4421-4/214, 3.sz. melléklet MUSZ/481-5/214, MUSZ/4619-4/214, MUSZ/4223-4/214, MUSZ/5298-4/214, MUSZ/4134-4/214, MUSZ/3935-5/214, MUSZ/471-4/214, MUSZ/4424-4/214,

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ügyiratszám: \[\k& J of$oa^ IKK33/2013/3 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Bóbita Óvoda, 1147 Budapest,

Részletesebben

h( ( <- Po- ft Km MI O M : 'T^::::i^U^Í'^E<&fa> 2011 JífPI 20u mn 17 20UÖKTÖ6, 2014 3ZEPT '17. W^J^JCQ W,W PO 005/06

h( ( <- Po- ft Km MI O M : 'T^::::i^U^Í'^E<&fa> 2011 JífPI 20u mn 17 20UÖKTÖ6, 2014 3ZEPT '17. W^J^JCQ W,W PO 005/06 PO 005/06 O M Ügyiratszám:.W}./!.T.'}Q.'!...*?... T) \ s f * U ( r I Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...d y a^q^^>^.^...^^^!^s., V. ' A szerződés tárgya:...^a9.4&.. t^^.^c^...fe^fek^-. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren

A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren árn:,/'//^ l/j hü Ügyiratszám Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Karácsonyfájának beszerzése, felállítása, lebontása a Bosnyák téren A kötelezettségvállalás

Részletesebben

3 *k Aleik M-03./* Wv f *r. oiy. 05. H. UH WtK 14 a 7u( 2014 MÁRC 14. 2014 MÁRC 1 í. 2014 Miit 14, 2.sz.melléklet

3 *k Aleik M-03./* Wv f *r. oiy. 05. H. UH WtK 14 a 7u( 2014 MÁRC 14. 2014 MÁRC 1 í. 2014 Miit 14, 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-23255/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest- Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia támogatása, OfhoWto](o/ A A (/i

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

JoiL Q"-1-i'i ~\i, 2. Budapest,..(l^it..OL...1.9, Keztó^y^tó felelős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg IM 5 7OA^^(P.

JoiL Q-1-i'i ~\i, 2. Budapest,..(l^it..OL...1.9, Keztó^y^tó felelős. Átvételi időpont: Felhasználható összeg IM 5 7OA^^(P. JoiL Q"--i'i ~\i, 2 "\ 2.sz.melléklet ímri(-2q3.í? 3.í?./'?CMZ. Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése)

A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) 0 f Ügyiratszám: 1-46279/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Tervezési szerződés (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) A kötelezettségvállalás

Részletesebben

jr^ -p Anlfagy.Tünde... \sh~btoc-lp Jegyzfitíífilffleífeábor KÉRI MIHÁLY fflcjoftci 2013 JÜN 1 a 2013 JÜN 19. 2013 JÖN 20. 2.sz.

jr^ -p Anlfagy.Tünde... \sh~btoc-lp Jegyzfitíífilffleífeábor KÉRI MIHÁLY fflcjoftci 2013 JÜN 1 a 2013 JÜN 19. 2013 JÖN 20. 2.sz. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83414/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Bohócszínház Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Budapest, minőségügyi vezető A nem megfelelő rész kihúzandó Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg SZEPT. loj'i ^ « .

Budapest, minőségügyi vezető A nem megfelelő rész kihúzandó Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Felhasználható összeg SZEPT. loj'i ^ « . Ügyiratszám: Nv\\\fi ~ V^^H Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Compact Disco koncert Zugló Születésnapján A kötelezettségvállalás a,d$í.j... évi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal klímaberendezéscinek szerződéses karbantartása"

A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal klímaberendezéscinek szerződéses karbantartása lo a. oh 0} v c.'so 2.sz.melléklet 0^lr^mJ^Mí/?O(Z Ugy Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY ^ A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

L^rJÜj^ JüH 2 4 2014 JŰL 16, 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61806/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

L^rJÜj^ JüH 2 4 2014 JŰL 16, 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61806/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61806/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Életünk a Gyermekünk Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása...tr...t..:

Részletesebben

ij\..dkotíta ái. s^jht k 2.sz.mellékle( Kötelezettségvállalást előkészí/ö osztály ; A szerződés tárgya:

ij\..dkotíta ái. s^jht k 2.sz.mellékle( Kötelezettségvállalást előkészí/ö osztály ; A szerződés tárgya: 2.sz.mellékle( Kötelezettségvállalást előkészí/ö osztály ; {/ t á^±{^±l J^Jj» M Ré f.á±x A szerződés tárgya: A kötelezettségvállalás n..*?.#."... évi költségvetés.qáms\q4.9;,1}oo^. szakfeladaton...&5qí?.q3...,

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

{XcL$ft. AOJs. oo 5. 05.. M m 1. Zi>(V Ö^./i 2013 SZEPT 0 6. 2013 m 09. Kapja: AfvétefnHőpönt; 2013 S/EPT 17 PO 005/06

{XcL$ft. AOJs. oo 5. 05.. M m 1. Zi>(V Ö^./i 2013 SZEPT 0 6. 2013 m 09. Kapja: AfvétefnHőpönt; 2013 S/EPT 17 PO 005/06 a~ PO 005/06 Ügyiratszám: 1-103669/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Városüzemeltetési Divizió A szerződés tárgya: "Budapest XIV. kerület M3 autópálya bevezető szakaszán a Sárköz utca J"

Részletesebben

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f

&/t. % / 043. OC -ÁÁ. ÍOl2>. Ul- }A< -J^^fe^ W<7f PO 005/06 Ügyiratszám: \ \, j, t r, Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :.!fc ^.^^k...^f?.v!íffi. A szerződés tárgya:.2te^v...com&...fcfelltí^. 9

Részletesebben

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9.

A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex szolgáltatás nyújtása. Átvételi időpont: Jo/,0-?>,oT. t^u, *v<?9. Ügyiratszám:..^.^íSjífh/^í^ Ügyintéző:..VrrÍTrfe^.. +&(& -' & - " * Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. A szerződés tárgya: Zugló Városkártya rendszer továbbfejlesztéséhez komplex

Részletesebben

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. XJkafi** nuxizs-ef'jl/jícij, Ügyiratszám: MUSZ/2507-1/2014 SZERZ_MUSZ/59-.1/2014 3. sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs 70/6810-806 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-83365/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

-f- Wl-ot.Jll. > l l Ö l. <<*) Q» LL S 2012 HOT 18. polgármester 2012 OKT1 1. / lo t \\.ola ( \,

-f- Wl-ot.Jll. > l l Ö l. <<*) Q» LL S 2012 HOT 18. polgármester 2012 OKT1 1. / lo t \\.ola ( \, ft PO 5/6 Ügyiratszám: 14-118624/212 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Humánigazgatási Osztály Szociális és Gyermekvédelmi Csoport A szerződés tárgya: Uzsoki modell elnevezésű program támogatásáról

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS Ingatlan értékesítésében való közreműködésre amely létrejött egyrészről az.. (székhely:. adószám:.. cégjegyzékszám: Cg. képviseli:..), mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó -,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), a másik részről a B + N Referencia

Részletesebben

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-62138/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Regina Pacis Közösség támogatása JÍ kötelezettségvállalás a. fíf/ - évi költségvetés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

hk. öa o^ zottjörio. ím MI JÓM JÖL07. 20U JöL ü a ? H< 2. sz. melléklet

hk. öa o^ zottjörio. ím MI JÓM JÖL07. 20U JöL ü a ? H< 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 18-63225/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: POSTÁS SE (Asztalitenisz szakosztály) támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Lakcím: A kapcsolattartó neve: napközbeni telefonszáma: ; fax: ; e-mail: A telepítés pontos címe: Számlázási címe: Postacíme:

Lakcím: A kapcsolattartó neve: napközbeni telefonszáma: ; fax: ; e-mail: A telepítés pontos címe: Számlázási címe: Postacíme: ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS A BORSODWEB BWDSL SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE........sz. szerződés amely az alább megjelölt időpontban jött létre a BorsodWeb Internet Szolgáltató Kft. (3526 Miskolc, Szentpéteri

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó )

MEGÁLLAPODÁS. a *** (székhely: ***.; nyilvántartó bíróság neve: ***; nyilvántartási száma: ***; képviseletében eljár: ***; továbbiakban: Pályázó ) MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről: másrészről a MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG (székhelye: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 76..; nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási száma:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről

*1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről *1073468546* Vonalkód: 1073468546 Iktatószám: 2139/48/4/2008 1. számú példány MVH szerz. szám: BSZ/3-2008 BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KapuHáz Ingatlanforgalmazó, Kezelő és Szolgáltató

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! 15 fi I C A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat indítvány előterjesztésére. SZMSZ-e

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

^L^:J. Jdl 0.7. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61822/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

^L^:J. Jdl 0.7. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61822/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61822/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a...i.ü11:

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat

Secret Control GPS Kft. Mobil parkolási szolgáltatási szabályzat MOBIL PARKOLÁSI SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.) Korm. rendeletben meghatározott

Részletesebben

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF A MAGYAR KERTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák Magyar Kertépítő és Fenntartó

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉS FELÜGYELETI SZERZŐDÉS MÉK 01 2009 FORMA

ÉPÍTÉSZ TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉS FELÜGYELETI SZERZŐDÉS MÉK 01 2009 FORMA ÉPÍTÉSZ TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉS FELÜGYELETI SZERZŐDÉS MÉK 01 2009 FORMA amely létrejött alulírott szerződő felek között ÉPÍTTETŐ Székhelye: Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: Elérhetősége:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró BFVK Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042695;

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

Kiadási feűezetei nem Igényel.* 20.évi előirányzat..ft

Kiadási feűezetei nem Igényel.* 20.évi előirányzat..ft PO 005/06 Ügyiratszám: 6-22740/4/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: Lakásbérleti szerződés Bp. XIV. ker. Limanova tér 5.1. em. 4. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík. Budapest, f&}jl.qh> <?.- osztályvezető. Átvételi időpont: ZWÁPR21

Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík. Budapest, f&}jl.qh> <?.- osztályvezető. Átvételi időpont: ZWÁPR21 i.\rym> ^ ] Ol\ ÍSI^ /-SÍ - -...«f=t.t! (Í íiao ur PO-005/03 Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály: flb^^\!^fc^l.&f*mmík *QS. A szerződés tárgya:..& p p r ck...!^^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS KÖZVILÁGÍTÁSI KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: Vilonya Község Önkormányzata székhely: 8194 Vilonya, Kossuth L.u 18. képviseli: Fésüs Sándor Polgármester adószáma: : 15431480-1-19

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Szilvásváradtól 5 km-re lévő Dédestapolcsány -Nagyvisnyó közötti országút mentén a Bánvölgyében található Dédestapolcsányi Erdei Tábor bérbeadása

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z T I N G S Z O L G Á L T A T Á S ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2010. SZEPTEMBER 15.

1/39 S Z E R V E R H O S Z T I N G S Z O L G Á L T A T Á S ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2010. SZEPTEMBER 15. S Z E R V E R H O S Z T I N G S Z O L G Á L T A T Á S ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYBA LÉPÉS: 2010. SZEPTEMBER 15. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2010. AUGUSZTUS 14. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.) b.) c.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1. Bevezető rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérleti Szerződés Személygépjárművekre 1.1 A gépjárművek tárgyában kötött i Keretszerződés (a továbbiakban Keretszerződés) és az annak alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS)

BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Szerződés azonosító V-2010/11384/001-T Ajánlat azonosítószáma: V-2010/11384/001-T BÉRLETI SZERZŐDÉS (EGYEDI MEGÁLLAPODÁS) Jelen kétoldalú és hatalanyú jogviszony hatálybaléptető feltételeinek teljesülésével

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. TERC-PRESS Nyomdai és Kereskedelmi Ágazat tevékenységére vonatkozóan TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: székhely: 1149

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési

Részletesebben