HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök"

Átírás

1 HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére tárgyú hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére tárgyában a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a mellékelt ajánlattételi felhívással hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, melyre az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre: 1. Mesterpék Kereskedelmi- és Szolgáltató Kkt Makó, Deák Ferenc u Mi-Ki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 6900 Makó, Maroslelei út 088/4 hrsz. 3. MLT Bt Makó, Erdélyi püspök u. 2. Határidő: Felelős: azonnal jegyző Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály M a k ó, október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

2 Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító, mosdó, mosogató, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér október.

3 Tisztelt Ajánlattevő, kérjük, hogy az ajánlata legelső oldala az alábbi tartalmú Felolvasólap legyen: Felolvasólap Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító, mosdó, mosogató, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére 1. Az ajánlattevő azonosító adatai: a) az ajánlattevő cégneve:.. b) az ajánlattevő székhelye: c) tel, fax, e mail: d) Cégjegyzésre jogosult képviselője neve: e) Cg. szám:.., adószám:. f) Bankszámlaszám: 2. Bírálati szempont adatai: Vállalási ár (a teljes mennyiségre): nettó összeg:..., Ft 3.1. Közös ajánlattevő (adott esetben): cégnév, székhely: Más szervezet, amelynek kapacitásaira az alkalmassági igazolása során támaszkodik (adott esetben): cégnév, székhely:. 4. Az ajánlat.. számozott oldalt tartalmaz Dátum:. cégszerű aláírás: 2

4 Tisztelt Ajánlattevő! Makó Város Önkormányzata a közbeszerzésekről évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján ajánlattételre hívja fel az alábbi körben és feltételekkel (jelen dokumentáció egységes formában tartalmazza a Kbt. 38. és 96. (1) bekezdés szerinti ajánlattételi felhívást és a Kbt a szerinti dokumentációt, melyet Ajánlatkérő ezúton, térítésmentesen bocsát Ajánlattevők rendelkezésére): I. Ajánlatkérő 1.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér A jelen eljárásban használandó ajánlatkérői adatok: Makó Város Önkormányzati Képviselő testülete, Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ajánlatkérő a beszerzést más, az alább felsorolt ajánlatkérők nevében folytatja le: Makó Város Önkormányzati Képviselő testület Polgármesteri Hivatala (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Makói Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet (6900 Makó, Kálvin tér 6.) Belvárosi Óvoda (6900 Makó, Kálvin tér 6.) Újvárosi Óvoda (6900 Makó, Erdélyi Püspök u. 8.) Egyesített Népjóléti Intézmény (6900 Makó, Béke u. 9.) József Attila Városi Könyvtár (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.) Makói Kommunális Non profit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5. 7) Makó Városi Kulturális Közművelődési Non profit Kft. (6900 Makó, Posta u. 4.) Makói Városi Televízió Non profit Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 6), 1.3. Az eljárással kapcsolatban további információ, illetve kiegészítő tájékoztatás kérhető (Kbt. 45. ): műszaki kérdésekben: Csertus Imréné Tel: , Fax: közbeszerzési és jogi kérdésben: dr. Ortutay Miklós, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Tel.: , Fax: e mail: 3

5 II. Az eljárás tárgya 2.1. A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés 2.2. A szerződés tárgya, meghatározása, a teljesítés főbb feltételei illetve mennyisége: Szállítási keretszerződés, melynek tárgya a közbeszerzési műszaki leírás szerinti tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító, mosdó, mosogató, és egyéb felszerelések szállítása Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére. Mennyiségek, a közbeszerzési műszaki leírás szerint, + max. 50 %. Azon termékek esetén, ahol a rendelt mennyiség a potenciális kiszerelések nem teszik lehetővé a +50 % os mennyiség leszállítását, ott az ahhoz legközelebb eső leszállítható mennyiség megrendelésére jogosult Ajánlatkérő. Figyelem! A felolvasólapon ill. a csatolandó pénzügyi műszaki ajánlatban az 50 % al nem növelt (alap) mennyiségekre kell az árakat feltüntetni! A teljesítés helye: Makó, Makó Város Önkormányzatának alábbi intézményei: Makó Város Önkormányzati Képviselő testület Polgármesteri Hivatala (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Makói Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet (6900 Makó, Kálvin tér 6.) Belvárosi Óvoda (6900 Makó, Kálvin tér 6.) Újvárosi Óvoda (6900 Makó, Erdélyi Püspök u. 8.) Egyesített Népjóléti Intézmény (6900 Makó, Béke u. 9.) József Attila Városi Könyvtár (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.) Makói Kommunális Non profit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér 5. 7) Makó Városi Kulturális Közművelődési Non profit Kft. (6900 Makó, Posta u. 4.) Makói Városi Televízió Non profit Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 6), Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) A szerződés időtartama, teljesítési határidő: január december Az ellenszolgáltatás megfizetésének módja: A beszerzés ellenértékét az ajánlatkérő, az igazolt teljesítést követően számla alapján, a teljesítést (és a számla és mellékletei hiánytalan kézhezvételét) követően átutalással egyenlíti ki, a Kbt ában foglaltak szerint 30 napon belül Szerződést biztosító mellékkötelezettség: Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás a szerződéstervezetben részletezett feltételek szerint. 4

6 III. Pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai alkalmassági feltételek Az alább bekért igazolások egyszerű fénymásolatban is benyújthatók! Az alkalmasság igazolása a Kbt. 55. ában és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 10/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) előírtakra tekintettel történt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet tekintettel a Korm. r. 20. (4) bekezdésében foglaltakra hogy az alkalmassági követelményeket a Korm. r. 18. (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg! 3.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság: P/1. Csatoljon a Korm. r. 14. (1) bekezdés a) pontjára tekintettel az eljárást megindító hirdetmény megküldésének napjánál nem régebbi nyilatkozatot egyszerű másolatban valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi számlájáról, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját, 2. volt e 15 napot meghaladó sorban álló tétel a számláján az az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző 1 évben. A cégkivonatban szereplő összes pénzintézet összes fennálló számlájáról igazolást kell benyújtani, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak! Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzintézet nyilatkozata szerint volt 15 napnál hosszabb ideig sorban álló tétel a számláján az eljárást megindító hirdetmény megküldésének napját megelőző 1 évben. P/2. Csatolja a Korm. r. 14. (1) bekezdés b) pontjára tekintettel az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek nélkül), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét, ennek hiányában erre vonatkozó nyilatkozatát. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. A Korm. r. 14. (2) bekezdése szerint, ha beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmatlan, ha az utolsó három lezárt üzleti év közül két évben mérleg szerinti eredménye negatív. A Korm. r. 14. (2) bekezdése szerint a (2) bekezdés alkalmazása esetén az elvárt árbevétel mértéke az 1. rész esetén nettó , Ft Műszaki és szakmai alkalmasság: M/1. Mutassa be a Korm. r. 15. (1) bekezdés d) pontjára tekintettel a beszerzendő árukat a konkrét típusok megnevezését tartalmazó műszaki leírással. Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha a beszerzendő áruk a leírás alapján nem felelnek meg a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak, azaz nem az előírt paramétereknek megfelelő anyagok kerülnek megajánlásra. 5

7 3.3. A Kbt. 55. (4) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak (P/1. és P/2.) a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 55. (5) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 55. (6) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltakon túl akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag szállítót. IV. Az ajánlatok bírálati rendje 4.1. Bírálat szempontja: A Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek Ajánlati ár (nettó Ft): Az ajánlati árnak átalánydíjként tartalmazni kell minden, közbeszerzés tárgyának határidőre és megfelelő minőségben való megvalósításához szükséges költséget, így különösen a termékek vételárát, a szállítási költséget. 6

8 V. Eljárási szabályok, határidők, határnapok 5.1. Az eljárás típusa, jogcíme: A jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. Harmadik rész 122. (7) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás Ajánlattételi (benyújtási) határidő és hely: november 15., de. 10,00 óra 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, Közbeszerzési, Koordinációs és Jogi Csoport, szárnyépület, II. emelet 207. iroda) 5.3. A tárgyalás időpontja és helye: november 22., du. 16,30 óra 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó). Ajánlatkérő a tárgyaláson kizárólag az ajánlati árról kíván tárgyalni A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: A tárgyalást Ajánlatkérő Ajánlattevőkkel egy fordulóban, ajánlattevőnként és részenként külön külön kívánja lefolytatni. A tárgyalás során Ajánlattevő csak a benyújtott ajánlatánál Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot adhat. A tárgyalás befejezésének időpontját követően végső ajánlat nem nyújtandó be Az ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő a Kbt. 77. (2) bekezdésére tekintettel írásbeli összegezést készít és küld meg ajánlattevők számára Szerződéskötés tervezett időpontja: A Kbt (6) alapján az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított tizedik napot követő első munkanap de óra (helye azonos az ajánlatok felbontásának helyével) Az ajánlatok felbontásának helye, résztvevő személyek: Az ajánlatkérő a személyesen benyújtott vagy az előírt határidőig postán beérkezett ajánlatokat az 5.2. pont szerinti időpontban bontja fel, a 6900 Makó, Széchenyi tér 22. (Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kistanácskozó) alatti címen, amelyen az ajánlattevő és ajánlatkérő képviselői vehetnek részt, illetve egyéb meghívottak Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Kizárt Alternatív ajánlat lehetősége: Kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő valamennyi ajánlatát Hiánypótlás lehetősége: Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiányok pótlása melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. A hiánypótlás során a 26. nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető. Mindaddig, 7

9 amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. A hiánypótlás nem járhat: a) a 2. (1) (4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (szakmai ajánlat) módosításával! A hiánypótlás menete: Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (első) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelőzően köteles az ajánlatkérő megállapítani az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. A tárgyalások befejezését követően az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az első ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követően már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli Felvilágosítás kérés: Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 67. a alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalma tisztázásának lehetőségét Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A tárgyalás befejezésének időpontját követő 30 nap azzal, hogy az a Kbt (5) bekezdésében foglaltak szerint a nyertes ajánlattevő és ha ilyen megnevezésre került a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő vonatkozásában további harminc nappal meghosszabbodik Az ajánlat nyelve: Magyar, minden beadott iratnak legalább az egyszerű magyar fordítását csatolni kell Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt (5) bekezdés és 45. a alapján nyújtja. A kiegészítő tájékoztatás kérés ésszerű határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap Közös ajánlattétel: A Kbt. 95. (2) bekezdése értelmében: Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. A Kbt. 25. (2) bekezdése szerint közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, továbbá a Kbt. 25. (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 8

10 VI. Nyilatkozatok, becsatolandó dokumentumok, egyéb információk 6.1. Kizáró okokhoz csatolandó igazolások, nyilatkozatok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód a Kbt (1) bekezdésére tekintettel ajánlattevő nyilatkozata (1. sz. melléklet), ill. a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a Korm. r. 2. ib) és 4. fc) pontja szerinti nyilatkozat (2. sz. melléklet). (A hivatkozott minták helyett elfogadható egyéb formátumú nyilatkozat is, ha az a kizáró okok tekintetében a hatályos Kbt. szerinti tartalmat rögzíti) 6.2. További, az érvényes ajánlattételhez kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok: a) Az ajánlattevő, amennyiben módosítás van folyamatban, úgy a Cégbíróság érkeztetett bélyegzőjével ellátott módosítási kérelmet (lehet másolat is) köteles ajánlatához csatolni. b) Az ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányát / aláírás mintáját (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat szükséges. c) Az ajánlattevő nyilatkozzon, hogy teljesíti az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeit az általa megajánlott ellenszolgáltatásért, valamint a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősül e. (3. sz. melléklet) d) Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján jelölje meg (3. sz. melléklet): a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. e) Ajánlattevőnek ajánlatához részletes pénzügyi műszaki ajánlatot kell benyújtania. A pénzügyi műszaki ajánlat a közbeszerzési műszaki leírás szerinti formátumban és részletezettséggel dolgozandó ki (4. sz. melléklet). VII. Kötelező alaki kellékek 7.1. Az ajánlatok példányszáma: 1 eredeti és 2 másolati példány, amelyet kérünk az ajánlat első oldalán feltüntetni (eltérő adatok esetén az eredeti példány tartalma az irányadó). 7.2.Formai követelmények: Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (csak az adatot tartalmazó oldalakat vagy minden oldalt folyamatosan), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható. 9

11 7.3. Az ajánlat aláírása: A felolvasólapot az ajánlattevő, az egyes nyilatkozatokat a nyilatkozatot tevő szervezet képviseletében eljáró személy saját kezűleg, cégszerűen köteles aláírni. Minden számozott oldal szignálása nem kötelező. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni Az ajánlat lezárása: Az eredeti és a másolati példányokat egy nagy közös borítékban / dobozban lezárva kell benyújtani. A verseny tisztaságát sértő mértékben sérült csomagolást az ajánlatkérő visszautasítja A borítékokon fel kell tűntetni: Ajánlattevő neve: Ajánlatkérő neve: Eljárás megnevezése: Ajánlat, kizárólag közbeszerzési eljárás során bontható fel! megjelölés 7.6. Az ajánlat benyújtása: Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A személyesen benyújtott ajánlat átvételét az ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. Minden olyan ajánlatot, amely az ajánlattételi határidőt követően érkezett, az ajánlatkérő jegyzőkönyv felvétele mellett, felbontatlanul 5 évig megőriz Tartalmi sorrend, iratjegyzék: Figyelem! Az ajánlatok felbontását, ismertetését, s az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani. Az alábbi tartalmi sorrend / iratjegyzék egyúttal segítséget is nyújt az ajánlattevőknek, hogy ellenőrizzék ajánlatuk valamennyi megkövetelt igazolást, nyilatkozatot tartalmazza e. 1. Felolvasólap 2. Tartalomjegyzék 3. Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) 4. Aláírási címpéldány 5. Nyilatkozat a kizáró okokról (1 2. számú melléklet) Az ajánlattevő pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolása: 6. Pénzintézeti igazolások (P/1.) 7. Mérlegek (P/2.) (szükség szerint) Az ajánlattevő műszaki és szakmai alkalmassága igazolása: 8. Pénzügyi műszaki ajánlat (M/1., 4. sz. melléklet) 9.Egyéb 10

12 VIII. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött egyrészről Makó Város Önkormányzata (6900 Makó, Széchenyi tér 22. / képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester / adószám: ), mint ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet (a továbbiakban: Beszerző), Makó Város Önkormányzati Képviselő testület Polgármesteri Hivatala (6900 Makó, Széchenyi tér 22. / képviseli: Dr. Buzás Péter polgármester / adószám: ) Makói Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet (6900 Makó, Kálvin tér 6./ képviseli: Dr. Nagyné Zombori Margit igazgató / adószám: ) Belvárosi Óvoda (6900 Makó, Kálvin tér 6. / képviseli: Bába Andrásné intézményvezető/ adószám: ) Újvárosi Óvoda (6900 Makó, Erdélyi Püspök u. 8. / képviseli: Hepp Attiláné óvodavezető/ adószám: ) Egyesített Népjóléti Intézmény (6900 Makó, Béke u. 9. / képviseli: Szűcs Antalné intézményvezető/ adószám: ) József Attila Városi Könyvtár (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2. / képviseli: Mátó Erzsébet igazgató/ adószám: ) Makói Kommunális Nonprofit Kft. (6900 Makó, Návay Lajos tér / képviseli: Nagy Nándor ügyvezető/ adószám: ) Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft. (6900 Makó, Posta u. 4. / képviseli: Bálint Márta ügyvezető / adószám: ) Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. (6900 Makó, Széchenyi tér 6. / képviseli: Rácz Csaba ügyvezető/ adószám: ), másrészről mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) Székhely (lakóhely):.. Adószám:... 11

13 Cégjegyzékszám (egyéni vállalkozói igazolványszám):.. Számlavezető pénzintézet: Fizetési számla szám: Képviseli:.. Telefon:. Fax: E mail:.. mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között alulírott helyen és napon az alábbiak szerint Előzmény Beszerző közbeszerzési eljárást folytatott le a Makó város intézményi beszerzéseinek és közbeszerzéseinek helyben központosításáról szóló 45/2009. (XII.17.) Makó ör. szerint Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító, mosdó, mosogató, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére tárgyában, melynek nyerteseként a szállító került megnevezésre. A keretszerződés alapját képező dokumentumok: - Ajánlattételi felhívás - Közbeszerzési dokumentáció - Szállító ajánlata - A közbeszerzési eljárásban keletkezett egyéb iratok 1. A keretszerződés tárgya, mennyisége: 1.a) A szállító köteles jelen szerződés alapját képező dokumentumokban részletesen meghatározott, továbbá a jogszabályoknak, egyéb előírásoknak megfelelő, a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben tisztítószerek, egyéb vegyi áruk, takarító, mosdó, mosogató, és egyéb felszerelések (a továbbiakban együtt: termék illetve termékek) szállítására, míg megrendelő azok átvételére és vételár fizetésére köteles. A termékek pontos leírását, mennyiségét, egységárát a jelen szerződés 2. sz. melléklete, a közbeszerzési eljárásban a szállító által benyújtott, beárazott árulista (a továbbiakban: árulista) tartalmazza. Az árulistában lévő mennyiség minimum mennyiség (a továbbiakban minimum mennyiség) azzal, hogy beszerző kiköti az árulistában meghatározott mennyiségtől való egyoldalú eltérés jogát, az eltérés mértéke: + 50%. 1.b) A beszerzés tárgyát képező termékeket az egyes Megrendelők igény szerint rendelik meg a jelen keretszerződés 1. sz. mellékletét képező Megrendelőlap on faxlevél útján. A megrendeléseket a szállító alábbi faxszámára kell továbbítani:. Megrendelők az adott naptári hónapban 1 vagy több megrendelést adhatnak le. A megrendelt termékeket szállító a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül köteles leszállítani a 4. pontban meghatározott teljesítési helyekre. 1.c) Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján az egyes megrendelők által leadott megrendelések útján létrejövő egyedi szállítási jogviszony az adott megrendelő és a szállító között áll fenn. A megrendelői oldalon együttesség vagy egyetemlegesség kizárólag abban az 12

14 2. Vételár: esetben áll fenn, amennyiben együttességre vagy egyetemlegességre a jelen szerződés kifejezetten hivatkozik. 2.a) A Megrendelők által a keretszerződés tárgyának ellenértékeként a Szállítónak fizetendő árat az árulistában meghatározott egységárak és megrendelés alapján teljesített mennyiségek szorzata jelenítik meg. 2.b) Felek rögzítik, hogy Szállító a fenti áron felül semmilyen többletköltséget nem érvényesíthet. 3. Fizetési mód: 3.a) Szállító minden (naptári) hónapban megrendelőnként 1 1 számlát bocsáthat ki. Az elszámolás oly módon történik, hogy szállító minden tárgyhónapot követő hónapban megküldi a megrendelő(k) részére a tárgyhónapban leszállított termékek ellenértékéről kiállított számlát. Az egyes megrendelők a leszállított termékekért az ellenértéket a Kbt ában előírtak szerint, szállítónak a jelen szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől (5/h pont) számított legkésőbb 30 naptári napon belül, banki átutalással fizetik meg, magyar forintban. Előlegfizetés nincs. Alkalmazásra kerülnek az Art. 36/A. ban foglaltak is. 3.b) Felek egyezően rögzítik, hogy a keretszerződés alapján szállítandó termékek egységárai a keretszerződés lejártának napjáig, azaz a jelen szerződés aláírásától számított 1 évig rögzítettek, azok semmilyen jogcímen nem változtathatók meg. 3.c) Minden egyes termék tulajdonjoga az adott termék vételárának kiegyenlítésével egyidejűleg száll át a Megrendelőre. 3.d) Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. 301/A. a szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 4. Teljesítési hely: Makó Város közigazgatási területén Megrendelők székhelyei és telephelyei, a konkrét teljesítési hely megnevezése a megrendeléskor történik az 1. sz. melléklet (megrendelőlap) megfelelő kitöltésével. (eltérés esetén a szállítást megelőző 3 munkanappal Szállító részére konkretizált hely) 5. Szállítási feltételek és átvétel: 5.a) A termékek teljesítési helyig történő szállításáért, csomagolásáért a Szállító külön díjazást nem igényelhet. 5.b) A Szállító köteles a termékek teljesítési helyre történő eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot választani és kellő gondossággal eljárni a fuvarozó kiválasztásában. 5.c) Az Átvétel időpontjáig Szállító viseli a kárveszélyt. 5.d) Szállító haladéktalanul írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését és a várható szállítási időpontot. 5.e) Megrendelők a szállító által megjelölt szállítási időpontban biztosítják a Szállító nevesített képviselői számára a teljesítés helyére történő belépést, továbbá elvégzik a termékek mennyiségi átvételét, melynek megtörténtét a szállítólevél aláírásával igazolják. 13

15 5.f) Megrendelők a szállítást követő 3 munkanapon belül megvizsgálják a termékeket. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a keretszerződésben foglalt feltételeknek, úgy Megrendelők írásbeli jelzése alapján a Szállító köteles azokat térítésmentesen kicserélni. Ez nem mentesíti Szállítót a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól. 5.g) Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról ha jogszabály másként nem rendelkezik legkésőbb a szállító teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (megrendelésenként) 5.h) A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a termékeket Szállító a teljesítési helyre (4. pont) leszállítja, a szállítóeszközről lepakolja, a termékek megfelelnek az árulistában és a 6.a) pontban foglalt követelményeknek, valamint a szállítólevél aláírásra, a számla pedig megküldésre került. 5.i) Megrendelők a teljesítést követő 5 munkanapon belül kötelesek erről Beszerzőt tájékoztatni. 6. Szavatosság, jótállás: 6.a) Szállító szavatolja, hogy a leszállításra kerülő termék új, per, teher, és igénymentes, azok tulajdonjoga szabadon átruházható és azok alkalmasak rendeltetésszerű használatra, azaz mentesek mindenfajta anyagbeli, kivitelezési vagy olyan hibáktól, melyek a Szállító cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. 6.b) Szállító a leszállított termékekre a gyártó által meghatározott felhasználhatósági időpontig jótállást vállal. 7. Szerződésszegés, kötbér: 7.a) Késedelmi kötbér: a Szállító köteles késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbért fizetni. A kötbér alapja az adott megrendelőlapon lévő valamennyi termék nettó összvételára, mértéke napi 1 %. 7.b) Amennyiben a szerződés a szállítóra visszavezethető okból meghiúsul (ideértve azon eseteket is, amikor a szállító szerződésszegése folytán a megrendelők jogszabályban vagy a jelen szerződésben meghatározott elállási jogukat gyakorolják), a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vételár (a mennyiségi eltérésre eső vételár nélkül), mértéke 20%. A meghiúsulási kötbéren felüli kár a szállítóval szemben érvényesíthető. A meghiúsulási kötbért szállító a megrendelők mint együttes jogosultak javára, a beszerző által megadott bankszámlára köteles megfizetni. 7.c) Hibás teljesítési kötbér: Szállító a minőséghibás termék szállítása esetén a 7.a) pontban meghatározott mértékű kötbért fizeti arra az időre, amely a kifogástalan minőségben történő leszállításig eltelt. 8. Vis major: A Felek mentesülnek a jelen keretszerződés alapján őket terhelő felelősség alól, ha felelősségre vonás alapját megalapozó tényező olyan elháríthatatlan eseményre vezethető vissza, mint különösen háború, földrengés, tűzvész, sztrájk, természeti katasztrófa. 14

16 9. Szerződés hatálya: A jelen szerződés január 1 december 31 éig terjedő időtartamra szól, ebből kifolyólag megrendelők legutolsó megrendelésüket legkésőbb a lejárattól visszafelé számított 9. munkanapon adhatják le. 10. Egyéb feltételek: 10.a) Jelen keretszerződéssel kapcsolatban felmerülő bármilyen értesítést, levelezést a Felek egymásnak írásban kötelesek megadni az alábbi címekre: Szállító részéről Név:. Cím:. Tel.:.. Fax.:.. E mail:.. Beszerző részéről Név:. Cím:.) Tel.:.. Fax.:.. E mail:.. 10.b) A jelen keretszerződés csak az számú mellékletekkel együtt érvényes. 10.c) Felek rögzítik, hogy megrendelőket elállási jog illeti meg póthatáridő tűzése vagy érdekmúlás bizonyítása nélkül amennyiben szállító a vállalt szállítási határidőt legalább 20 nappal túllépte; vagy szállító hibás teljesítése esetén a kicserélési kötelezettségének 20 napon belül nem tett eleget. Felek rögzítik, hogy megrendelők elállási jogukat együttesen, azonos okiratba foglaltan jogosultak gyakorolni. 11. Bíróság, alkalmazott jog: E keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. szabályai az irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy jelen keretszerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban peren kívüli egyezség útján kísérlik meg rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy jogvitájuk rendezésére, valamint ezen keretszerződés értelmezésére perértéktől függően Makói Városi Bíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 12. Átláthatósági megállapodások: 12.a) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 15

17 12.b) Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti, mely esetekben Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani: a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25% ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25% ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. Jelen keretszerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet a Felek közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják. Mellékletek: 1. sz. melléklet (megrendelőlap) 2. sz. melléklet (árulista) Makó, Makó Város Önkormányzata, mint Beszerző képviseletében:.., mint Szállító képviseletében: Dr. Buzás Péter polgármester Makó Város Önkormányzati Képviselő testület Polgármesteri Hivatala, mint Megrendelő képviseletében: Makói Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet, mint Megrendelő képviseletében: Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Nagyné Zombori Margit igazgató Belvárosi Óvoda, mint Megrendelő képviseletében: Újvárosi Óvoda, mint Megrendelő képviseletében: Bába Andrásné intézményvezető Hepp Attiláné óvodavezető 16

18 Egyesített Népjóléti Intézmény, mint Megrendelő képviseletében: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft., mint Megrendelő képviseletében: Szűcs Antalné intézményvezető József Attila Városi Könyvtár, mint Megrendelő képviseletében: Rácz Csaba ügyvezető Makói Kommunális Nonprofit Kft., mint Megrendelő képviseletében: Mátó Erzsébet igazgató Nagy Nándor ügyvezető Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft. mint Megrendelő képviseletében: Bálint Márta ügyvezető 17

19 Szállítási szerződés 1. számú melléklete Megrendelőlap Szállító adatai Név:... Cím:... Telefon:... Telefax:... Adószám:... Bankszámlaszám:... E mail:... Megrendelő adatai: Intézmény/társaság neve:... Kapcsolattartó neve:... Tel.:... Cím:... Fax:... E mail:... Számlázási cím:... Szállítás címe, pontos helye:... Adószám:... Bankszámlaszám:... A termékeket átvevő neve:... telefonszáma:... e mail címe:... 18

20 Tételes megrendelés Sorszám az árulistában Termék neve Kiszerelés Mennyiség Nettó egységár Mennyiség és egységár szorzata (nettó) Mennyiség és egységár szorzata (bruttó) Makó, év. hónap nap Megrendelő 19

21 IX. Közbeszerzési műszaki leírás A közbeszerzési műszaki leírást a 4. sz. melléklet 1 5. oszlopa tartalmazza. A műszaki specifikációban név szerint megnevezett gyártmányra, eredetű, típusra dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt kerül alkalmazásra, az azzal egyenértékű, annál jobb termékek az ajánlatban szerepeltethetőek. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek megfelelően igazolnia kell ajánlatában. Vegyi termékek esetén a javasolt termékkel egyenértékűnek tekinthető az a termék, amely a termék megnevezése oszlopban megadott jellemző paramétereiben megegyező a javasolt termékkel, ill. a vonatkozó aktuális szabályzók szerint kiállított biztonsági adatlapja szerint az összetételében a fő komponensek/hatóanyagok mennyisége azonos határokon belül van a javasolt termékével és veszélyességi besorolása nem tartozik veszélyesebb kategóriába, mint a javasolt terméké. Ahol nincs megadva javasolt termék, ott a jellemző paraméterek a mérvadóak. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek oly módon kell igazolnia, hogy okirato(ka)t kell csatolnia (pl. a terméken vagy annak csomagolásán lévő címke vagy felirat vagy ábra fotója vagy gyártó által kiadott áruleírás vagy gyártó által kiadott használati útmutató stb.), amelyekből egyértelműen kiderül, hogy a megajánlott termék rendelkezik azon kémiai vagy egyéb tulajdonságokkal, amelyeket ajánlatkérő az egyenértékűség definíciójaként előírt. (Mivel az egyenértékűséget igazolni kell, ajánlattevő puszta nyilatkozata vagy ajánlattevő leírása nem elegendő.) Az egyenértékűséggel kapcsolatos okiratra rá kell vezetni, hogy az melyik sorszámú termékkel kapcsolatos. 20

22 1 sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okokról I. Tisztítószer beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárás céljára Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:.. az alábbi nyilatkozatot tesszük Kijelentjük, hogy nem állnak fenn velünk, alvállalkozóink és az alkalmasság igazolásában gazdasági szereplőinkkel szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok: Kbt. 56. (1) bekezdés Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) 6 az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15 ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10% ot meghaladó részét nem 21

23 teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett, és ezt két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozat megállapította; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU, EGT vagy OECD tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Kijelentjük, hogy nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok: Kbt. 56. (2) bekezdés Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25% os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25% os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. Kelt: cégszerű aláírás 22

24 2 sz. melléklet Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okokról II. Tisztítószer beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárás céljára Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:.. az alábbi nyilatkozatot tesszük: Kijelentjük, hogy tekintettel a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 56. (1) bekezdés kc) pontjára és 122. (1) bekezdésére, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 10/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet2. ib) és 4. fc) alpontjára, hogy 1 1. társaságunk nem tőzsdén jegyzett, 2. a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) pontja olyan társaságnak minősülünk, melyet a) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, b) vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 3. a) amennyiben nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása az alábbi: Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakcíme b) vagy a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. Kelt: cégszerű aláírás 1 A nem kívánt szöveg törlendő! 23

25 3. sz. melléklet Ajánlati nyilatkozat Tisztítószer beszerzése tárgyban indított közbeszerzési eljárás céljára Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és az árubeszerzést a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint teljesítjük, az alábbi ellenértékért: Ajánlati ár nettó: Ft 2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 4. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 24. ában részletezett körülmények. 5. A Kbt. 40. (1) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy a közbeszerzésnek az alábbi a részének (részeinek) teljesítéséhez az alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, megjelölve az igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: Közbeszerzés részének megnevezése Alvállalkozó megjelölése % os arány megjelölése 6. Nyilatkozunk a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak/nem tartozik a törvény hatálya alá 2 minősül. 3 2 A nem kívánt szöveg törlendő! 3 A évi XXXIV. törvény szerint: 3. (1) KKV nak minősül az a vállalkozás, amelynek 24

26 Kelt: cégszerű aláírás a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (3) A KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. (4) 7 Nem minősül KKV nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján külön külön vagy együttesen meghaladja a 25% ot 25

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. Makó, 2011. november 11. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy a Makói Termál- és Gyógyfürdő fejlesztéséhez kötődő, műszaki

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Ajánlattételi felhívás és dokumentáció tárgyalásos közbeszerzési eljárásban Makó Város fürdőfejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 27-4/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció. Kisbusz beszerzése. Valkói Községi Sportkör Egyesület Kisbusz beszerzése Valkói Községi Sportkör Egyesület 2014. május 13. 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ajánlattételi felhívás 4 1. Ajánlatkérő adatai 4 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Ercsi Város Önkormányzata köztemetőinek az üzemeltetési, illetve fenntartási feladatainak ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2003. ÉVI CXXIX. A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 251. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN INDÍTOTT ELJÁRÁSHOZ 1.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés

Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Ajánlati felhívás- Földgáz-kereskedelmi szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) Telefonos ügyintéző és adminisztratív ügyintéző munkavállalók munkaerő-kölcsönzési szerződés keretében történő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás A 2011. évi CVIII. tv a közbeszerzésekről (Kbt.) 122. (7) bekezdése szerint a. Az Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, faxszáma: Az ajánlatkérő hivatalos neve: Nitrokémia Környezetvédelmi

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése

K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése K1405 Mérőszeköz hitelesítés, akkreditált kalibrálás szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/132 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván indítani. 1.) Az ajánlatkérő

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével

Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közétkeztetés ellátása Dombóvár Városában vállalkozási szerződés keretén belül infrastrukturális beruházások elvégzésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATI FELHÍVÁS DOKUMENTÁCIÓ Vép önkormányzati intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0019 Vép, 2013. december 1 TARTALOMEGYZÉK AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS...3

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Közbeszerzési pályázat kiírása Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola engedélyezési tervezési feladatainak elkészítésére Tisztelt

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben