Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban."

Átírás

1 Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 22490/2015 CPV Kód: ; ; ; ; Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye valamint az ellenőrzések helyszínei a feladatleírás szerint. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05103 Postai cím: Nádor u. 31. Város: Budapest Postai irányítószám: 1051 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Zrt. Operatív Hitelkockázat Kezelési Igazgatóság Telefon: Fax:

2 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem x Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 2

3 II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: MV Zrt.-től átvett as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben vállalkozási szerződés keretében. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja x Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma 6 A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye valamint az ellenőrzések helyszínei a feladatleírás szerint. NUTS-kód HU II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 3

4 vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Az MV Zrt. által kezelt, a as programozási időszak Jeremie programjának teljes portfólió átvilágítása két részben vállalkozási szerződés keretében. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Nyertes ajánlattevő feladata az MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. által kezelt, a as programozási időszakra vonatkozó Jeremie programjának teljes portfolió átvilágítása. A teljes szerződött állomány tételből állt, mely 240,2 mrd forint szerződött állományt tett ki. A közbeszerzési eljárás I. része két fázisból áll. A vizsgálat I. részének első fázisa magába foglalja a 778 darab hitel- és bankgarancia ügylet uniós és hazai jogi megfelelőségi szempontú (a közvetítőknél és a kedvezményezetteknél) és kockázati szempontú vizsgálatát, továbbá a 80 darab közvetítő (hitel- és bankgarancia ügyletek közvetítői) kockázati és prudenciális szempontú vizsgálatát (az eltérő szempont rendszereket a dokumentáció tartalmazza). Tartalmaz továbbá egy statisztikai vizsgálatot, amely a teljes hitel-, bankgarancia- és kezességállományra vonatkozik. A közbeszerzés I. részének második fázisában az első fázis eredménye alapján egy adott közvetítő akár az általa kezelt ügyletek hiányosságai miatt, akár a prudenciális vizsgálat eredménye alapján, az MFB Zrt. döntése alapján mélyebb vizsgálaton is át fog esni. A mélyebb vizsgálatok darabszáma jelenleg nem határozható meg pontosan, azonban ebben a vizsgálati fázisban érintett tételszám legfeljebb 50 darab közvetítőt érinthet. A közbeszerzés II. része magában foglalja 24 db alapkezelő kockázati és prudenciális szempontú vizsgálatát, valamint 120 db kockázati tőke ügylet kockázati és uniós és hazai jogi megfelelőségi szempontú vizsgálatát. Utóbbiak esetében a mintába bekerül az összes 250 millió Ft értékhatár feletti ügylet, illetve a mellékletben található módszertani leírás alapján további ügyletek is kiválasztásra kerülnek. 4

5 A közbeszerzés mindkettő részére vonatkoznak az alábbiak: Vizsgálat módja: tételes és/vagy statisztikai alapú. A vizsgálat egyaránt kiterjed az uniós és a hazai jogi megfelelőségi szempontokra, de a szintén mellékelt vizsgálati szempontrendszernek megfelelően az átvilágításnak kockázati szempontokat tartalmazó elemei is vannak. Mindkét rész tekintetében a részletes feladatleírást a Kiegészítő Iratok tartalmazzák. A feladatleírás a tárgyalások során módosulhat, a végleges feladatleírás, illetve annak mellékletét képező, a teljesítéshez szükséges egyéb dokumentumok, így különösen a vizsgálati szempontrendszer, az alapsokaság és mintába kerülés szabályai, valamint a részletes közvetítői lista az ajánlattételi dokumentáció részét, illetve a szerződés mellékletét fogják képezni. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. A részletes rendelkezéseket az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza, illetve a tárgyalások során kerülnek véglegesítésre. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Általános finanszírozási feltételek, melyek mindkét rész vonatkozásában irányadóak: A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult számla benyújtására. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre 5

6 felhatalmazott képviselője igazolja. Az elvégzett munkáról a Vállalkozónak tételes kimutatást kell készítenie. Megrendelő a szerződés ellenértékét az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Kbt (1) és (5)-(6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -a szerint. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Az uniós finanszírozás tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak, a finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. Egyedi, részekre vonatkozó finanszírozási feltételek: Az első rész esetében két részszámla, míg a második részben egy számla nyújtható be a (rész)teljesítés leigazolását követően. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nem követelmény és Ajánlatkérő nem teszi lehetővé sem az önálló ajánlattevők által, sem a közös ajánlattevők által a Kbt. 27. (2) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös részvételi jelentkezés, illetve ajánlattétel esetén a közös részvételre jelentkezők, ajánlattevők (a továbbiakban egységesen: közös ajánlattevők) kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők/részvételre jelentkezők személyében a részvételi/ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. A közös ajánlatot ajánlatérő csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz egyszerű másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, aki az 56. (2) bekezdés hatálya alatt áll. Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-9., valamint 11., illetve a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó Útmutatója (A közbeszerzésekről szóló 6

7 2011. évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában; KÉ évi 57. szám; május 16.) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ennek megfelelően nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha a részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani, figyelemmel a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (IV. 27.) összkollégiumi állásfoglalásában foglaltakra. A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. ] szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 75. (1) bekezdés b) pont). Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a kizáró okok fenn nem állása kapcsán olyan tartalmú nyilatkozatokat csatoljanak, melyek keltezése jelen eljárást megindító felhívás feladása napjánál nem korábbiak. A kizáró okokra vonatkozó szabályok mindkét rész vonatkozásában irányadóak. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján a részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó lezárt három teljes üzleti év tekintetében a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleget és eredmény-kimutatást tartalmazó részét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, így a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása a részvételi jelentkezésben nem szükséges. Ha a részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. P2: Részvételre jelentkező a 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. (4) bekezdésére tekintettel részvételi jelentkezésében csatolja a 14. (1) bekezdés c) pontja szerinti, a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (pénzügyi és számviteli szolgáltatás), valamint a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről 7

8 szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P3: A 310/2011. (XII.23.) kormányrendelet 14. (1) bekezdés d) pontja szerint részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a szakmai felelősségbiztosítása fennállásáról szóló igazolást. Részvételre jelentkező P1 és P2 vonatkozásában - adott esetben - alkalmazhatja a fent hivatkozott kormányrendelet 14. (3) bekezdését. Ha részvételre jelentkező a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásához más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, akkor a Kbt. 55. (5) (6) bekezdései alapján kell eljárnia. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1 és P3), elegendő, ha közülük egy felel meg. A P2 pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben a részvételre jelentkező a fenti alkalmassági követelmények igazolása során más szervezet kapacitására kíván támaszkodni, a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot köteles részvételi jelentkezéséhez csatolni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) P1: Mindkét rész vonatkozásában alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó lezárt három teljes üzleti évben egynél több alkalommal negatív volt a mérleg szerinti eredménye. Ha a részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó lezárt három teljes üzleti év mérlegadataival, illetve eredménykimutatásaival az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után jött létre, illetve kezdte meg tevékenységét, akkor részvételre jelentkező alkalmasnak minősül, amennyiben tevékenysége megkezdése óta eltelt időszakban a közbeszerzés tárgyából (pénzügyi és számviteli szolgáltatás) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen eléri a nettó 60 millió forintot. P2: Mindkét rész vonatkozásában alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (pénzügyi és számviteli szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 60 millió HUF-ot, valamint a teljes árbevétele a három üzleti év összességében a nettó 185 millió forintot. P3: Mindkét rész vonatkozásában alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik minimum 620 millió forint összegű biztosítási eseményre vonatkozó, illetve legalább 930 millió forint összegű teljes éves szakmai felelősségbiztosítással. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1: Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 15. (3) bekezdésének a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb, az M1 pontban meghatározott tárgyú szolgáltatások ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, vagy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdés a) pont fennállása esetén referencia igazolást szükséges csatolnia. A referenciamunkák ismertetése során meg kell jelölni a szolgáltatás tárgyát, a teljesítés kezdő és befejező dátumát, a szerződést kötő másik fél nevét, címét, és azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a megrendelő részéről információt adó személy nevét és telefonszámát. Az ismertetést oly módon kell megadni, hogy abból az alkalmassági 8

9 minimumkövetelményeknek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen. M2: a 15. (3) bekezdésének d) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, és képzettségét tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatásához részvételre jelentkezőnek csatolnia kell az egyes szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzokat, mely tartalmazza a szakmai tapasztalat időtartamát, ismertetését. Csatolni szükséges a felsőfokú végzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát valamint az előírt képesítést igazoló okiratokat. Ezen okiratok becsatolása akkor szükséges, ha azok nem érhetőek el a Kbt. 36. (5) bekezdése szerinti elektronikus nyilvántartásban. Az okiratok egyszerű másolat formájában is benyújthatóak. Ha részvételre jelentkező a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolásához más szervezet (személy) kapacitására támaszkodik, akkor a Kbt. 55. (5)bekezdése valamint (6) bekezdés a)-b)pontjai alapján kell eljárnia. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan a részvételre jelentkező mindkét rész vonatkozásában: M1.1: Ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban legalább 1 db olyan referenciával, mely olyan pénzügyi intézmény (Hpt. szerinti) M&A (merge and acquisition, feasibility, valuation) ügyletében vagy könyvvizsgálatában vagy átalakulási vagyonmérleg auditjában való részvételt tartalmazott, amely pénzügyi intézménynek a portfóliójában legalább 50 milliárd forint összegű, közvetlenül nyújtott vállalati (corporate jellegű) nem lakossági, nem önkormányzati és nem pénzügyi szolgáltatókon keresztül nyújtott hitelállomány volt. M1.2: - Ha a részvételi felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik legalább egy Európai Unió által finanszírozott projektekhez kapcsolódó pénzügyi szempontú elemzésében és/vagy ellenőrzésében és/vagy értékelésében és/vagy minőségbiztosítási szolgáltatás teljesítésében szerzett referenciával vagy, - Ha a részvételi felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik legalább egy európai uniós operatív program keretében folyósított támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésben szerzett referenciával. M2: Ha nem rendelkezik legalább a következő, felsőfokú végzettséggel és pénzügyi tanácsadói tapasztalattal rendelkező szakemberekkel, akik közül legalább 3 fő 2 éves pénzügyi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik legalább 2 fő 2 éves nemzetközi pénzügyi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik legalább 2 fő 5 éves vezető pénzügyi tanácsadói tapasztalattal rendelkezik legalább 1 fő CIA (Certified Internal Auditor) vagy CFA (Chartered Financial Analyst) vagy CISA (Certified Information Systems Auditor) képesítéssel rendelkezik legalább 1 fő ESSEC minősítésű okleveles ingatlangazdálkodó vagy igazságügyi szakértő (ingatlan-értékbecslés, ingatlanforgalmi szakterületen) vagy MRICS minősítéssel rendelkezik legalább 1 fő szakvizsgázott jogász. Az M2-ben felsorolt alkalmassági követelményeknél egy szakember több szakmai feltételt is teljesíthet. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 9

10 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 10

11 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/01 (nap/hónap/év) Időpont: 13:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/01 (nap/hónap/év) Időpont: 13:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 11

12 A Kbt. 62. (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései szerint. VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Részben GOP, illetve ROP forrás. VI.3) További információk (adott esetben) VI.3.1 Jelen eljárás két szakaszos, tárgyalásos eljárás, melynek jogalapját a Kbt. 89. (2) d) pontja képezi. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéses feltételekről, a feladatleírásról és az ellenszolgáltatás mértékéről kíván tárgyalni az ajánlattevőkkel az eljárás második szakaszában. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. Ajánlattevőt képviselő személynek a személyazonosságát és képviseleti jogosultságát a tárgyalás megkezdésekor igazolnia szükséges. Abban az esetben, ha ajánlattevő a tárgyaláson meghatalmazott útján képviselteti magát, úgy a meghatalmazott köteles a tárgyalásra magával hozni a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazását. Ajánlatkérő egy fordulóban, de szükség szerint több körben kíván tárgyalni valamennyi ajánlattevővel. Amennyiben ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy további tárgyalási körök megtartása szükséges, úgy ennek tényéről ajánlattevőket az első tárgyaláson fogja értesíteni a következő tárgyalási kör időpontjának, helyszínének a megjelölésével. Egy tárgyalási kör nem jelenti azt, hogy az adott tárgyalás egy napon belül lezárásra is kerül. Amennyiben egy tárgyalási kört több napon kell megtartani, erről a tárgyaláson ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő - amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új dokumentáció rendelkezésre bocsátásával - az ajánlattevő(ke)t felhívja végleges ajánlat írásban történő beadására az eljárást megindító felhívásban meghatározott formai előírásoknak megfelelően. Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető, ez esetben a tárgyalási jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlat lesz a végső, értékelésre kerülő ajánlat. Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a tárgyalás lezárását követően ajánlattevőnek alá kell írniuk. Az első tárgyalás megtartására a beérkezett írásbeli ajánlatok felbontását követő 3. munkanapon 10:00 órakor, ajánlatkérő székhelyén fog sor kerülni. A további tárgyalások időpontjáról és helyszínéről ajánlatkérő előzetesen fogja tájékoztatni valamennyi ajánlattevőt, ugyancsak előzetesen tájékoztatni fogja az ajánlattevőket az utolsónak tekinthető tárgyalás időpontjáról és a végső ajánlat beadásának határidejéről. VI.3.2. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés elősegítése érdekében kiegészítő iratokat készít, mely átvehető az A. melléklet szerinti kapcsolattartási ponton, munkanapokon hétfőtől csütörtökig

13 16.00 óráig, pénteken óráig, a részvételi határidő lejártának napján pedig óra között. Ajánlatkérő előírja, hogy a részvétel feltétele az, hogy a kiegészítő iratokat legalább egy részvételi jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő iratok megküldése is kérhető (Kbt. 50. (3) bek.). Ebben az esetben Ajánlatkérő a kiegészítő iratokat - Részvételre jelentkező kérésének megfelelően - en vagy postai úton bocsátja a Részvételre jelentkező/a jelentkezésben megnevezett alvállalkozó rendelkezésére a megküldésre irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül. A részvételi iratok igénylésére vonatkozó megkeresésnek tartalmaznia kell az igénylő nevét, székhelyét, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát, faxszámát, címét. A kérelmet a címre, illetve a fax számra kell küldeni. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elektronikus úton történő megküldésből fakadó esetlegesen felmerülő technikai jellegű problémákkal kapcsolatban. A dokumentáció nem átruházható. VI.3.3. Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, mely mindkét rész tekintetében az ajánlati ár. VI.3.4. A III.2.3) P2) és P3), valamint az M1) és M2) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. VI.3.5. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan. VI.3.6 A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 40. (1) a-b) pontjai, a 58. (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat valamint a Kbt. 60. (6) bekezdése szerinti felolvasólapot a Kbt. 60. (5) bekezdése szerinti információkkal. VI.3.7. A részvételi jelentkezésben a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. VI.3.8. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldését követő 11. napon, a Kbt (8) bekezdés b) pontja szerinti esetben az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldését követő napon. Amennyiben a szerződéskötés tervezett napja nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon kerül sor a szerződés megkötésére. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésétől számítva a közbeszerzés első részének első fázisában esedékes vizsgálatot 90 napon belül, a közbeszerzés első részének második fázisában esedékes vizsgálatot pedig 60 napon belül teljesítenie kell. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésétől számítva a közbeszerzés második részében szereplő vizsgálatot 75 napon belül teljesítenie kell. VI.3.9. Az ajánlatkérő a Kbt ában foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. A Kbt. 67. (5) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra. VI Ajánlatkérő a Kbt. 45. szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Részvételre jelentkezők kérdéseiket kizárólag írásban, az eljárást megindító felhívásban megjelölt kapcsolattartási pont irányába tehetik fel a részvételi határidő lejárta előtt. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal adja meg. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét a késedelmeses feltett kérdések kapcsán a Kbt. 45. (3) bekezdésében foglaltakra. VI A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. A részvételi jelentkezést és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyességéért részvételre jelentkezőt terheli a felelősség. 13

14 VI Amennyiben a kiegészítő iratok nyilatkozatmintákat tartalmaznak valamely nyilatkozatra vonatkozóan, a nyilatkozatot a minta - vagy annak tartalmával megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva a részvételi jelentkezés részeként benyújtani. VI A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében a részvételi jelentkezésben benyújtandó a részvételi jelentkezés vagy annak részét képező bármely nyilatkozatot - a részvételre jelentkező, alvállalkozó, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezet [Kbt. 55. (5) bekezdés] részéről - aláíró cégjegyzésre jogosult cégképviselők aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája, továbbá a részvételi jelentkezés meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő meghatalmazás. VI A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében csatolni kell a részvételre jelentkező, alvállalkozó, továbbá a részvételre jelentkező részére erőforrást nyújtó szervezet [Kbt. 55. (5) bekezdés] cégkivonatát egyszerű másolati formában. Amennyiben részvételre jelentkező/alvállalkozó/erőforrást, kapacitást nyújtó szervezet cégkivonata elérhető a weboldalon, úgy nem szükséges csatolni a cégkivonat papír alapú változatát. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a cégbírósághoz benyújtott és érkeztetett változásbejegyzési kérelemről szóló cégbíróság által kiállított igazolás, egyszerű másolatban. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell a részvételi jelentkezéshez csatolni. VI A részvételi jelentkezést a Kbt ának (1) bekezdése szerint kell elkészíteni és a dokumentációban előírtak szerint egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. A részvételi jelentkezés papír alapú és elektronikus másolati példánya közötti esetleges eltérés estén az ajánlatkérő a papír alapú példány tartalmát tekinti irányadónak. VI A részvételi jelentkezésekhez benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti részvételi jelentkezésben az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség a részvételre jelentkezőt terheli. VI Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás keretében alkalmazza és kiköti a Kbt. 40. (3) és (4) bekezdésében foglaltakat. VI Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a részvételi jelentkezésnek tartalmazni kell a valamennyi közös részvételre jelentkező által aláírt együttműködési megállapodást. A Kbt a értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételi jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös részvételre jelentkezőként, illetve ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Az együttműködési megállapodás tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő megnevezését és meghatalmazását. VI Amennyiben részvételre jelentkező, a részvételre jelentkezők bármelyike és az alkalmasság igazolásba részt vevő gazdasági szereplő(k) a részvételi jelentkezésben - átalakulásra hivatkozással - jogelődjük bármely adatát fel kívánják használni, úgy a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, valamint a cégbírósági végzés(eke)t. VI Árfolyamok: Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat alpontjában szereplő alkalmassági követelmény esetében a különböző devizák forintra történő átszámításánál a részvételre 14

15 jelentkezőnek az adott tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Egyéb esetekben a részvételi jelentkezés során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a részvételre jelentkezőnek a Részvételi Felhívás feladásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. A részvételi jelentkezésben szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a részvételre jelentkező saját központi bankja által a Részvételi Felhívás megjelenésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. VI Irányadó idő: A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). VI A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a kiegészítő iratokban találhatók. VI.3.22.A részvételi jelentkezés benyújtásának címe és módja: A részvételi jelentkezést postai úton vagy személyesen, az Ajánlatkérő székhelyére kell benyújtani. a) A postai úton benyújtott részvételi jelentkezés címzése: 1051 Budapest, Nádor u. 31. b) Postai benyújtás esetén az Ajánlatkérő a határidőben történő benyújtás, és ennél fogva az érvényesség vonatkozásában a részvételi jelentkezés kézhezvételének (kézbesítés) időpontját, nem pedig a feladási napot tekinti relevánsnak. c) A részvételi jelentkezések személyes átvétele az Ajánlatkérő 1051 Budapest, Nádor u. 31. szám alatti székhelyén, az I. emelet 148. szobában, munkanapokon és óra között történik. A részvételi határidő napján a részvételi jelentkezések a részvételi határidő lejártáig (13:00 óráig) nyújthatók be. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét arra, hogy az érkezéshez, illetve a részvételi jelentkezés határidőben történő benyújtásához vegyék figyelembe, hogy a bank épületébe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe. A részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/01 (nap/hónap/év) Időpont: 13:00 Hely: 1051 Budapest, Nádor u. 31., Kupola tárgyaló. A bontási eljárásra a Kbt ában szereplő rendelkezések az irányadóak. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): 15

16 A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt alapján. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/30 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Nádor u. 31. I. emelet 148. szoba Város: Budapest Postai irányítószám: 1051 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kozma Gergely Telefon: Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Nádor u. 31. I. emelet 148. szoba 16

17 Város: Budapest Postai irányítószám: 1051 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Kozma Gergely Telefon: Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: Hitel- és bankgaranacia ügyletek, valamint közvetítőik vizsgálata 1) Rövid meghatározás: Nyertes ajánlattevő feladata az MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. által kezelt, a as programozási időszakra vonatkozó Jeremie programjának teljes portfolió átvilágítása. A teljes szerződött állomány tételből állt, mely 240,2 mrd forint szerződött állományt tett ki. A közbeszerzési eljárás I. része két fázisból áll. A vizsgálat I. részének első fázisa magába foglalja a 778 darab hitel- és bankgarancia ügylet uniós és hazai jogi megfelelőségi szempontú (a közvetítőknél és a kedvezményezetteknél) és kockázati szempontú vizsgálatát, továbbá a 80 darab 17

18 közvetítő (hitel- és bankgarancia ügyletek közvetítői) kockázati és prudenciális szempontú vizsgálatát (az eltérő szempont rendszereket a dokumentáció tartalmazza). Tartalmaz továbbá egy statisztikai vizsgálatot, amely a teljes hitel-, bankgarancia- és kezességállományra vonatkozik. A közbeszerzés I. részének második fázisában az első fázis eredménye alapján egy adott közvetítő akár az általa kezelt ügyletek hiányosságai miatt, akár a prudenciális vizsgálat eredménye alapján, az MFB Zrt. döntése alapján mélyebb vizsgálaton is át fog esni. A mélyebb vizsgálatok darabszáma jelenleg nem határozható meg pontosan, azonban ebben a vizsgálati fázisban érintett tételszám legfeljebb 50 darab közvetítőt érinthet. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség: 778 darab hitel és bankgarancia ügylet, 80 darab közvetítő tételes, valamint a hitel- és bankgarancia/kezességállomány statisztikai vizsgálata. (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: 150 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 2 Elnevezés: Kockázati tőke ügyletek, valamint alapkezelők vizsgálata 1) Rövid meghatározás: Nyertes ajánlattevő feladata az MV - Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. által kezelt, a as programozási időszakra vonatkozó Jeremie programjának teljes portfolió átvilágítása. A teljes szerződött állomány tételből állt, mely 240,2 mrd forint szerződött állományt tett ki. A közbeszerzés II. része magában foglalja 24 db alapkezelő kockázati és prudenciális szempontú vizsgálatát, valamint 120 db kockázati tőke ügylet kockázati és uniós és hazai jogi megfelelőségi szempontú vizsgálatát. Utóbbiak esetében a mintába bekerül az összes 250 millió Ft értékhatár 18

19 feletti ügylet, illetve a mellékletben található módszertani leírás alapján további ügyletek is kiválasztásra kerülnek. 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: ) Mennyiség: 120 darab kockázati tőkeügylet, valamint 24 darab alapkezelő tételes vizsgálata (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: 75 (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: Az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 19

20 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 20

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Hús és húskészítmények beszerzése

Hús és húskészítmények beszerzése Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése

K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás)

Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013.

Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás

Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban

Részvételi felhívás az LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015) tárgyú eljárásban Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez

1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez 1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Élelmiszer alapanyag beszerzés

Élelmiszer alapanyag beszerzés Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116

Részletesebben

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére

ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a

Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Részvételi felhívás - Gépjárművek biztosítása tartós bérlet keretében és hozzá tartozó flottaüzemeltetési feladatok ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.

ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ

Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Állami Számvevőszék Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ I.D.: 5062690 Kiíró szervezet: Állami Számvevőszék CPV kódok: 98000000-3 Beadási határidő: 13.02.15 A dokumentumok

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése

Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.

Ajánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09. ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...

http://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f... 1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében

Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Ajánlati felhívás - Adásvételi szerződés alapján gépbeszerzés a TIOP 2.2.6/12/1B-2013-0038 számú pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben