Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015."

Átírás

1 Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa: ágazatokban/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 21465/2015 CPV Kód: ; Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. A MÁV Zrt. hálózatának 128 különböző helyén Budapest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém, Vas és Zala megye területén. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: Ajánlati felhívás Egyes ágazatokban2004/17/ek irányelv I. szakasz: ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15784 Postai cím: Könyves Kálmán krt Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ Vasúti és vállalat-üzemeltetési Divízió Címzett: dr. Schüld Andrea Telefon:

2 Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani x A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Egyéb (töltse ki az A.melléklet III) pontját) I.2) Fő tevékenység Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások x Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz- szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb: (nevezze meg) I.3) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás 2

3 Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C2. mellékletben A teljesítés helye A MÁV Zrt. hálózatának 128 különböző helyén Budapest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém, Vas és Zala megye területén. NUTS-kód HU1, HU2, HU3 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (ha szükséges) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben) maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül Pénznem: vagy és között. Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert) II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés a Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén tárgyú beruházás tervezésére és kivitelezésére. 3

4 II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részekre vonatkozó információk (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: igen (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre x egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II.2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 128 helyszínen a következő tervezési és kivitelezési munkákat kell elvégezni: 72 vasúti átjáróban félsorompó hajtómű telepítése és az izzós sorompó optikák LED-esre cserélése, 50 vasúti átjáróban sorompó fényjelző LED optika beépítése, 6 vasúti átjáróban új fénysorompó berendezés telepítése, üzembehelyezéssel, a biztosítási mód határozatnak megfelelően, a szükséges közúti jelzőáthelyezéssel, útburkolati jelek és közúti jelzőtáblák átalakításával, pótlásával, az előírt esetekben közúti burkolatjavítással. A tervezési feladat része valamennyi helyszín esetében a megvalósításhoz szükséges előtervek (6 példányban) és kiviteli tervek elkészítése (4 példányban), melyeknek tartalmazniuk kell a közműkeresztezési terveket (közút, vasút, idegen közművek) és valamennyi szükséges üzemeltetői hozzájárulást. A nyertes ajánlattevő feladata a beruházáshoz kapcsolódóan a hirdető táblák, emlékeztető táblák kihelyezése a projekt helyszíneken a kivitelezési munkák megkezdése előtt és után. Ajánlatkérő 4 részajánlattételi lehetőséget biztosít a B mellékletekben foglaltak szerint. További részletes információt a dokumentáció tartalmaz. (ha ismert, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között. Pénznem: II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2. 3 ) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható nem 4

5 A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha van ilyen) vagy és között (ha ismert) Meghosszabbítható szerződések esetén a további hirdetmények tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 18 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés: (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Előleg-visszafizetési biztosíték: Vállalkozó az előleg igénylésével egyidejűleg, a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagjának javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot köteles a Támogató rendelkezésére bocsátani az előleg igénylésével egyidejűleg, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. Az előleg visszafizetési biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható, illetve a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 119. (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban, ajánlatában nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. Teljesítési biztosíték (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka): mértéke az ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 5%-a. A biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőt követő 30. napig, de legfeljebb a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáig kell érvényben maradnia. Vállalkozó választása szerint a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban az ajánlatban nyilatkoznia kell, egyéb igazolás, nyilatkozat a biztosítékokról a közbeszerzési eljárásban nem kérhető. Jólteljesítési biztosíték (a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték): mértéke az ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 5%-a. A jólteljesítési biztosítékot a szerződés teljesítésének időpontjában kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A szerződés teljesítésének időpontja egyben a jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának időpontja. A biztosítékot nyertes ajánlattevő mindaddig köteles folyamatosan fenntartani (meghosszabbítani) és az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, amíg a nyertes ajánlattevő maradéktalanul és szerződésszerűen eleget nem tesz a jólteljesítési biztosíték időtartama alatt felmerült jótállási kötelezettségeinek és /vagy amíg a jelen szerződés alapján jótállási kötelezettsége bármilyen 5

6 tekintetben egyébként fennáll. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint a Kbt (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható. A jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban az ajánlatban nyilatkoznia kell. A Kbt (8) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a Kbt (6) be-kezdésében foglalt egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állniuk. Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:186. (1) bekezdését. Késedelmi kötbér: a kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj, mértéke napi 0,3 %, maximum a teljes nettó vállalkozási díj 15%-a. Adott esetben vágányzár túllépés, feszültségmentesítés lemondása és az engedélyezett sebességkorlátozásoktól eltérően alkalmazott sebességkorlátozások esetén alkalmazott jogkövetkezmények: A jóváhagyott vágányzári tervben engedélyezett, de igénybe nem vett vágányzár illetve feszültség-mentesítés lemondása esetén a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alább meghatározott kötbért köteles megfizetni: - A vágányzár első napját megelőző több, mint 3 (három) nappal lemondott vágányzár esetén ,- Ft. - A vágányzár első napjához képest 3 (három) napon belül lemondott vágányzár esetén, vagy meg nem tartott vágányzár esetén ,- Ft. - Vágányzár túllépés esetén minden megkezdett óra után: ,- Ft./óra Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a munkavégzéshez engedélyezett sebességkorlátozásokat (munkavédelmi, technológia) nem szabályosan tűzi ki, vagy nem az előírt módon tartja érvényben (hosszabb ideig, nagyobb hosszon, vagy nagyobb mértékű csökkentést alkalmaz), ,- Ft./nap összegű kötbért köteles megfizetni. Hibás teljesítés esetén a hibásteljesítési kötbér alapja a nettó vállalkozási díj. A kijavításra fordított minden megkezdett nap után Vállalkozó a kötbéralap 0,3 %-ával megegyező mértékű kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. A hibásteljesítési kötbér maximális értéke legfelejebb a hibásteljesítési kötbéralap 10 %-a lehet. Meghiúsulási kötbér: A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 20 %-ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. Megrendelő jogosult a kötbérmaximum elérése esetén a Ptk-ban foglalt feltételek fennállása esetén a Szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Jótállás: - sorompó átalakításával illetve kiegészítésével kapcsolatos munkákra: 12 hónap; - új sorompók telepítésére: 24 hónap. A jótállási időszak az egyes telepítési helyszínek szerinti építési ütemben létesített valamennyi berendezésénél akkor kezdődik, amikor az adott építési ütem rész-műszaki átadás-átvétele sikeresen lezárult és a MÁV Zrt. részéről az átvett berendezések üzemszerűen használhatóak. Amennyiben jogszabály a fent rögzített jótállási időn túl hosszabb kötelező időt ír elő, vagy a gyártó hosszabb jótállási időt biztosít a beépített alkatrész vonatkozásában, ez esetben a vállalt jótállási időszakon túl a jogszabályban rögzített vagy a beépített alkatrész vonatkozásában a gyártó által biztosított időszak érvényes. 6

7 Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a jótállási/szavatossági jogait érvényesíti. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi rész tekintetében irányadóak. Ajánlatkérő nap alatt naptári napot ért. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció rögzíti. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 130. (1) és (4)-(6) bekezdésében a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ában előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint. Az 1398/2015. (VI. 12.) Korm. határozat egyedi hozzájárulást adott a projekt közbeszerzési eljárásának megindításához. 1369/2015. (VI. 3.) Korm. határozat rendelkezett a projekt szakaszolásáról és jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés elszámolható költségeinek IKOP-ból történő finanszírozásáról. A szerződés elfogadott végösszegére és a szerződéses árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a szerződés elfogadott végösszegének és a szerződéses árnak 85, %-a EU-s támogatásból, valamint 15, %-a hazai költségvetésből kerül finanszírozásra. Irányadó a Kbt a, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. -a. A finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Az ajánlatkérőként szerződő fél a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdés a) pontja alapján a szerződés elszámolható összegének 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevő (a szállító) részére a III pontban foglaltak szerinti előleg-visszafizetési biztosíték ellenében. Annak igénylése esetén az előleget a Támogató fizeti ki a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére. Az ajánlattevőként szerződő fél az előleg igénylését a szerződés megkötését követően, cégszerű nyilatkozat formájában jogosult az ajánlatkérőként szerződő fél, illetve a Támogató/Kifizetésre köteles szervezet részére benyújtani. A lehívott előleget a részszámlákban és végszámlában, azok összegeivel arányosan kell elszámolni. Vállalkozó a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13. -ában foglaltakkal összhangban 5 (öt) db számla [4 db részszámla (10%; 15%; 20%;25% készültségi fok) és 1 db végszámla (30% készültségi fok)] kibocsátására jogosult. A megjelölt készültségi fokok műszaki tartalmát a dokumentáció részét képező szerződéstervezet rögzíti. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 %-ponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. Az adózás rendjéről szóló (Art.) 36/A. -a jelen eljárás tekintetében irányadó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárásra, illetve az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés(ek)re az alábbi jogszabály is vonatkozik: 7

8 - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII törvény. - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény A finanszírozási és fizetési feltételek valamennyi rész tekintetében irányadóak. Megrendelő tartalékkeretet egyik rész esetében sem biztosít. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt (2)-(3) bekezdéseit. A fizetési feltételek részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a Kbt. 27. (2) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet, illetve jogi személy létrehozását (közös ajánlattevők és önálló nyertes ajánlattevők esetén sem). III.1.4) Egyéb különleges feltételek: (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet rész az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) bekezdés hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdés hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2-8.és ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Korm. rendelet 13. alapján a Közbeszerzési Hatóság által kiadott útmutatóban foglaltakra. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a Korm. rendelet 10. -a alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a Kbt. 57. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozását a Korm. rendelet 10. -a szerint köteles igazolni. A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatok, igazolások nem lehetnek korábbi keltezésűek, mint az eljárást megindító felhívás feladásának napja. 8

9 A Kbt. 56. (1) bekezdésének e)-g) és i) pontjában, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésének c) és f) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. (1) bekezdésének d) pontja alapján előírt az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplési követelménye (kamarai nyilvántartás) kapcsán a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése is alkalmazandó. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása során felhívja a figyelmet a napján megjelent A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014.évi 57.szám) illetőleg a június 01-én a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" (KÉ 2012.évi 61.szám) tárgyú útmutatójára. A kizáró okok valamennyi rész tekintetében irányadóak. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) b) pontja alapján saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójával - kiegészítő mellékletek nélkül - egyszerű másolatban az eljárást megindító felhívás feladását megelőzően lezárt három lezárt üzleti évre vonatkozóan (amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét); [Amennyiben letelepedésük szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő, erre vonatkozó egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is.] Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat ( honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti eset fennállása esetén ajánlattevő jelen pont szerinti alkalmasságát a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából vasúti jelző- és biztosítóberendezések létesítése és/vagy átalakítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával igazolhatja. A Kbt.55. (4) bekezdése alapján a P1) pont-ban írt az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattétel esetében a közös ajánlattevők bármelyik tagja megfelelhet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) és (5) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.55. (5)-(6) bekezdésére. Az alkalmasság minimumkövetelményei: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: P/1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (2) bekezdése szerinti eset fennállása esetén 9

10 alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vasúti jelző- és biztosítóberendezések létesítése és/vagy átalakítása)származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el mindösszesen a: a) az 1. rész tekintetében a 190 millió Ft-ot; b) a 2. rész tekintetében a 145 millió Ft-ot; c) a 3. rész tekintetében a 245 millió Ft-ot. d) a 4. rész tekintetében a 190 millió Ft-ot. Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő a legnagyobb értékre vonatkozó előírást teljesíteni. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 8 évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdése szerinti formában igazolva, (a szerződést kötő másik fél által adott igazolással) minimálisan a következő tartalommal: - a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely), - kontaktszemély neve és elérhetőségei (legalább telefonszám), - a szerződés tárgya, az elvégzett munka ismertetése olyan részletességgel, hogy az lehetővé tegye az alkalmassági követelményeknek való megfelelés elbírálását; - a teljesítés idejét (legalább év, hónap), helyét, - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M/2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, az alábbi dokumentumok becsatolásával: - a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), - a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint - a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Az ajánlatban név szerint meg kell adni, hogy mely szakembert mely rész tekintetében, és mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánják igénybe venni,annak feltüntetésével, hogy mely szervezettel állnak munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban, vagy hogy önállóan, kapacitást biztosító személyként kerülnek bevonásra. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. M/3. 10

11 A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (4) bekezdése alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását vagy a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (vasúti jelző- és biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, kiegészítése) ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolatát. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.55. (4)-(6) bekezdésére. Az alkalmasság minimumkövetelményei: Alkalmatlan az ajánlattevő ha: M/1. nem rendelkezik országos közforgalmú vasútvonalon legalább 8 db sorompó telepítésére és/vagy félsorompóval történt kiegészítés kivitelezésére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával. Két, vagy több részre történő ajánlattétel esetén legalább 15 db sorompó telepítésére és/vagy félsorompóval történt kiegészítés kivitelezésére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával kell rendelkeznie ajánlattevőnek. A kért referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. (A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdés). M/2.nem rendelkezik: Egy részre történő ajánlattétel esetén: a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, akinek villamosmérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettsége van és rendelkezik legalább 3 éves vasúti jelző- és biztosítóberendezések tervezése területén szerzett tervezési gyakorlattal, b) legalább 1 fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik vasúti biztosítóberendezési munkák műszaki vezetőjeként szerzett legalább 3 év gyakorlattal. Két, vagy több részre történő ajánlattétel esetén: a) legalább 2 fő olyan szakemberrel, akinek villamosmérnöki vagy közlekedésmérnöki vagy azzal egyenértékű végzettsége van és rendelkezik legalább 3 éves vasúti jelző- és biztosítóberendezések tervezése területén szerzett tervezési gyakorlattal b) legalább 2 fő műszaki vezetővel, akik rendelkeznek vasúti biztosítóberendezési munkák műszaki vezetőjeként szerzett legalább 3 év gyakorlattal. Az M/2 pontban megadott szakemberek között átfedés nem lehetséges. M/3. az ajánlattevő nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (vasúti jelző- és biztosítóberendezések létesítése, átalakítása, kiegészítése) ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 11

12 A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája x Nyílt Meghívásos Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) (igen válasz esetén, a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) (ha szükséges, a B. mellékletben adja meg a részekhez kapcsolódó bírálati szempontokra vonatkozó további információkat) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem (igen válasz esetén) Időszakos előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 12

13 /S -, dátum: (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -, dátum: (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei (a DBR kivételével) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/11 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/11 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb: IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás) -ig (nap/hónap/év) vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2015/12/11 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 (adott esetben) Hely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt , 350-es tárgyaló Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 62. szerint. VI. SZAKASZ: kiegészítő INFORMációk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP azonosítószámú pályázat és IKOP program VI.3) További információk: (adott esetben) 13

14 VI.3) További információk:(adott esetben) 1.) A dokumentáció előzetes telefonos egyeztetést követően ( es telefonszám) átvehető ajánlatkérő székhelyén,1087 Budapest, Könyves Kálmán körút III. em. 371-es szobában, a hirdetmény megjelenésének napján és az egész ajánlattételi időszakban, munkanapokon 9:00 órától 14:00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján: 8:00 órától óráig). 2.) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 50. (3) bek. alapján - a dokumentáció megküldését kéri, Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megküldi azt a kérelemben megadott címre. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem publikálható. Ajánlatkérő a Kbt. 42. (4) bekezdésének megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ajánlati dokumentációt a módosított ajánlati felhívás hirdetményének megjelenését követően haladéktalanul és térítésmentesen bocsátja a dokumentációt már átvevő ajánlattevők részére. 3.) Ajánlatkérő a Kbt ban foglaltak alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. 4.) Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven 1 papíralapú eredeti példányban és 3 a papír alapú eredeti példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban (CD-n vagy DVD-n) kell benyújtani. Az elektronikus másolati példányokat PDF formátumban kérjük benyújtani, a tételes költségvetéseket Excell formátumban is csatolni kell. A CD-n vagy DVD-n, tüntessék fel az ajánlattevő nevét, az eljárás tárgyát, valamint az ajánlat benyújtásának dátumát, továbbá csatoljanak nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a CD/DVD tartalma (mely jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) megegyezik a papír alapon benyújtottal. A külső csomagoláson jelen ajánlati felhívás I.1.) pontjában feltüntetett kapcsolattartó nevét, továbbá a Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén megjelölést kérjük feltüntetni. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a Az ajánlattételi határidő lejártáig ( :00 óra) nem bontható fel feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra. Amennyiben a papír alapú példány és az elektronikus példány között eltérés van, úgy az eredeti (papír alapú) példány az irányadók. 5.) A Kbt. 60. (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 6.) Az ajánlat formai követelményei a következők: a) az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni. b) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; c) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; d) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában 14

15 részt vevő szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. f) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. - az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz: (i) olyan okiratot (pld. alapító okirat, alapszabály), amelyből megállapítható az aláíró személy képviseletre valójogosultsága; valamint (ii) olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája ( az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum ). Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazda-sági szereplő a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény hatálya alá tartozik, vagy a évi V. törvény (Ptk.) 3:89. -a szerinti gazdasági társaság, úgy nem kell csatolni az aláíró személy képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) okiratot, mivel ez a Kbt. 36. (5) bekezdése alapján ingyenesen ellenőrizhető. Természetes személynek (ide értve az egyéni vállalkozót is) - értelemszerűen - saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti (i) szerinti okiratot. Az (ii) pont vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőesetében az aláíró személy vonatkozásában - figyelemmel a Ctv. 9. -ára - közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kell csatolni. Amennyiben az aláíró személy meghatalmazottat állít, akkor a meghatalmazott személy(ek)nek a képviseleti jogosultságra vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult által aláírt meghatalmazást is szükséges csatolni. 7.) Az ajánlatnak eredeti aláírt nyilatkozatban megtett felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 60. (6) bekezdés szerint. 8.) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. (3)], eredeti aláírt példányban. 10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. (5) bekezdésére vonatkozóan. 11.) A Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges): a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 15

16 amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. 12.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt ára figyelemmel kell eljárni. A közös ajánlattevők közötti megállapodást másolatban az ajánlathoz csatolni kell, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 13.) Ajánlattevőnek - közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőnek - és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak, az ajánlattevő részére kapacitást biztosítószervezet(ek)nek/személy(ek)nek azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) egyszerű másolati formában kell az ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban szereplő nyilatkozatokat aláírják. [Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az ajánlattevő részére kapacitást biztosító szervezet(ek)/személy(ek) cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell egyszerű másolati formában, melyen szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásmintájának is.] 14.) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 80. alapján jelentkezésének, valamint a Kbt szerinti indoklásának egy részét üzleti titoknak (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] minősíti, és ez által annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell jelentkezésében. Ezzel kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. (2) és (3) bekezdésében foglaltakat. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni. 15.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a III.2.2) pont P/1. valamint a III.2.3) M/1., M/2., M/3.alpontjai szerinti követelmények szigorúbbak. 16.) Az ajánlatok benyújtásának feltétele az ajánlattételi dokumentáció ajánlatkérőtől történő átvétele. (Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció átvétele). Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció átvételére jogosult. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség ajánlattevőt terheli. 17.) A teljesítés helyszínének megismerése céljából ajánlatkérő a Kbt. 45. (7) bekezdésére tekintettel helyszíni bejárást tart. Az alábbi munkanapokon az egyes részek szerinti alábbi teljesítési helyszínek kerülnek bejárásra: 1. nap: 2015.november 5. 8:30 Ászár megállóhely (AS493), Bodajk AS217; Székesfehérvár AS15, AS21; Polgárdi SR3, AS252; Seregélyes AS143; Sárosd SR2; Rétszilas AS 156; Zichyújfalu AS224, Pusztaszabolcs SR2, Adony AS50, AS100; Rácalmás AS160; Dunaújváros AS nap: 2015.november 9.8:00 Rákospalota-Kertváros mh. (AS16); Ipolyszög AS528; Balassagyarmat AS576; Őrhalom AS659; Galgaguta AS94;Acsa-Erdőkürt AS224; Aszód AS39; Zagyvaszántó AS809; Nagykáta SR1, AS528; Tápiószele SR2; Tápiógyörgye AS

17 3. nap: 2015.november 10. 8:30 Nagyút AS37 (3. főút Detk); Füzesabony AS8; Onga SR2; Boldva-Sajóecseg AS528; Szendrő-Edelény AS931; Jósvafő-Szalonna AS249; Olaszliszka-Tolcsva As187, AS199, AS210; 4. nap: 2015.november 11. 9:00 Nyíregyháza Debreceni út 263 (Nagykálló AS48); Fényeslitke AS442; Záhony AS625; Vásárosnamény AS686, AS559; Nyírmada AS486; Mátészalka-Vásárosnamény AS499, AS 386, AS341 Vaja AS401 ; Nyírbátor AS nap: 2015.november 12. 9:00 Tiszaújváros SR2; Tiszavasvári As12, AS537; Hajdúhadház SR1, Hajdúsámson AS102; Apafa AS2272; Balmazújváros SR1, Tiszafüred AS430, Poroszló SR2. 6. nap: november 13. 9:00 Pamuk AS 261; Pécsudvard AS64, M-Cserkút AS121 ; Kővágószőlős AS146, AS139; Bicsérd AS205; AS168; Bükkösd SR2; Sásd SR1; SR2, Dombóvár AS nap: 2015.november 16. 8:00 Kunszentmiklós-Tass SR2; Szabadszállás AS697; Hetényegyháza-Kecskemét-alsó AS24; Katonatelep AS249; Kiskunfélegyháza SR3, SR5; Jászszentlászló SR2, AS153; Kiskunhalas Harkakötöny elág SR437; Jánoshalma SR2; Bácsalmás-Mélykút AS335; Alsónyék AS926; Mórágy AS556; Kajdacs; AS nap: 2015.november 17. 9:00 Nyúl AS97; Pannonhalma AS135; Győrasszonyfa AS223; Bakonyszentlászló SR2, Pápa AS416, Vaszar AS386; Külsővat AS627; Ostffyasszonyfa SR2, Celldömölk AS721; Tüskevár AS1037, AS974; Devecser AS960; Ajka AS850; Szentgál SR1; Herend AS540; Hajmáskér AS411, 316; Pétfürdő AS nap: 2015.november :30 Hódmezővásárhely-Népkert AS330. Kunszentmárton AS31, Kunszentmárton AS59; Nagytőke-Szentes AS207; Szentes-Gádoros AS399, Orosháza AS1226, AS1221, AS1213; Kardoskút AS 434; Csorvás AS1154, AS1049; Békéscsaba AS940; Bicere AS781; Mezőhegyes-Battonya AS489; Mezőkovácsháza-Mezőhegyes AS4; Makó-Szőreg AS4603; 10. nap :2015.november 19. 9:00 Balatonalmádi AS490; Alsóörs SR1, AS530; Balatonszepezd AS892; Badacsonytomaj AS981, Lesencetomaj AS438, AS490; Sümeg SR2, AS269, Zalaszentjakab SR1, Darány AS427; Babocsa SR2 Amennyiben ajánlattevő részt kíván venni az adott rész helyszíni bejáráson, úgy azt a bejárást megelőző munkanap 10:00 órájáig jelezze a címre küldött levélben. Ajánlatkérő a helyszíni bejárás alkalmával konzultációs lehetőséget nem biztosít. 18.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beszerzés becsült értékét ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdése alapján határozta meg, illetve a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló fedezet mértéke a Kbt. 62. (4) kerül majd ismertetésre. Ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 76. (1) bekezdés c) pontjára. 19.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, és arról is, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nyertességük esetén a nyilvántartásba-vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt (4) bekezdése alapján, mely következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. 20.) A VI.3.19) pont valamennyi rész vonatkozásában irányadó. 21.) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2) b) pontjában megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal: Egy részre történő ajánlattétel esetén: b) legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti 17

18 FMV-Közl. vv) vagy azzal egyenértékű érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal és vasúti biztosítóberendezési munkák műszaki vezetőjeként szerzett legalább 3 év gyakorlattal. Két, vagy több részre történő ajánlattétel esetén: b) legalább 2 fő felelős műszaki vezetővel, akik rendelkeznek a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VV műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti FMV-Közl. vv.) vagy azzal egyenértékű érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal és vasúti biztosítóberendezési munkák műszaki vezetőjeként szerzett legalább 3 év gyakorlattal. 22.) Az ajánlatban bemutatott referencia munkák esetében - esetlegesen - a különböző devizák forintra, ill. euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciában rögzített teljesítés dátumának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alkalmazni. 23.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő székházában portaszolgálat működik, emiatt az épületbe történő belépés - a portai regisztrációra tekintettel - időigényes (előre láthatóan perc) lehet. Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különösen az ajánlatok benyújtásának határideje, illetve az egyéb eljárási határidők betartása szempontjából. Jelen tájékoztatás figyelmen kívül hagyásából eredő bármely késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. 24.) Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. (7) bekezdésében foglaltak alapján az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Ajánlatkérő az ajánlatban szereplő különböző devizák forintra történő átszámításánál a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazniaz ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Árbevétel tekintetében az érintett év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. 25.) Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban található meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt a 310/2011. (XII.23.) Korm. r. 26. (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 26.) A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján a jelen felhívásban, illetve ajánlattételi dokumentációban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő a magyar nyelvű fordítást tekinti irányadónak. Tekintettel arra, hogy az eljárás magyar nyelven folyik, ajánlattevőnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell a benyújtania. A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumokat legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell csatolni a Kbt. 36. (3) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő ajánlatához felelős fordítást csatol, úgy - hiteles fordítás kivételével - nyilatkoznia kell arról ajánlatában, hogy a nem magyar nyelven kiállított dokumentum tartalma teljes mértékben megegyezik a magyar fordítás tartalmával. 27.) Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól) 9. -a szerint a vállalkozásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás teljes körű (valamennyi a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) legyen, összege legalább a szerződés szerinti, nettó vállalkozási díj összege éves szinten, illetve a nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként. 18

19 28.) Tájékoztatjuk az ajánlattevőt, hogy a kivitelezés keretében csak olyan biztonsági felelősségű berendezést, vagy szerkezeti elemet lehet beépíteni, amely a 103/2003 (XII.27) GKM rendelet IV. mellékleteként kiadott Országos Vasúti Szabályzat (OVSZ) I. kötetnek megfelelően a hatálya alá tartozó vasúthálózatra hatósági engedéllyel rendelkezik, vagy az OVSZ hatálybalépését megelőzően a MÁV Zrt. hálózatán már alkalmazásra került. Az ajánlatban megajánlani ennek megfelelően csak a fenti feltételnek megfelelő, vagy azzal egyenértékű biztonsági felelősségű berendezést, vagy szerkezeti elemet lehet. Az egyenértékűséget a nyertes ajánlattevőnek szerződéskötésig kell igazolnia a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kijelölt tanúsító intézmény által kiállított legalább előzetes alkalmassági tanúsítvánnyal.. A kijelölt megfelelőség-értékelő szervezetek listája az NKH honlapján elérhető (nkh.gov.hu). Az ajánlattevőnek ajánlatban fel kell tüntetnie az alkalmazni tervezett biztonsági felelősségű berendezések, szerkezeti elemek típusait (sorompóvezérlő berendezés, jelfogók, tengelyszámlálók, LED optikák, félsorompók, időzítők), és az OVSZ követelményeinek való megfelelőséget igazoló hatósági határozat számát, vagy az OVSZ hatályba lépése előtti alkalmazás hivatkozását, vagy utaljon a legalább előzetes alkalmassági tanúsítvány szerződéskötésig történő megszerzésére. 29.) A Korm. rendelet 7. -a értelmében ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás,úgy nemleges nyilatkozat csatolandó. 30.) Az ajánlathoz csatolni kell a részenkénti árazott költségvetést. 31.) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. 32.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Az ajánlati felhívásban és az Ajánlati dokumentációkban nem szabályozottakra a közbeszerzésekről szóló CVIII. tv., valamint a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (különös tekintettel a 289/2011. (XII. 22.) Korm.rendelet, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet) és a Ptk. előírásai irányadóak. 33.) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.1. pontjában szereplő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontot valamennyi rész vonatkozásában irányadónak tekinti. 34.) A Kbt. 54. (1) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. 35.) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Felhívja a gazdasági szereplők figyelmét továbbá a Kbt. 40. (3) bekezdésben foglaltak alapján, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat Kbt. 76. (1) bekezdés d) pont, 124. (9) bekezdés). VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u

20 Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint. VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/22 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): 20

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Üzemanyag beszerzés 2016

Üzemanyag beszerzés 2016 Üzemanyag beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015.

Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Kenőzsírok, nyomkarimakenő anyag és inhibitált szigetelőolaj beszerzése a MÁV-START Zrt. részére-2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése

9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése 9 db univerzális jármű és szerelvényeinek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés

A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés A HungaroControl Zrt. Koszovó felett kijelölt légtérrel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítási szerződés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére

Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Használt autóbusz beszerzés lízing konstrukcióban a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása

Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre

Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Pótlólagos villamos energia beszerzés 2014. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3

Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.09.30. Iktatószám: 18401/2015 CPV Kód: 50220000-3 Nyílt közbeszerzési eljárás Volvo gyártmányú autóbuszok dízelmotorjainak felújítására, szükség szerinti javítására vállalkozási szerződés keretében (BKV Zrt. T-147/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Földgáz beszerzése/2015

Földgáz beszerzése/2015 Földgáz beszerzése/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7 K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás

FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése

Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Vasúti járművek bevonatrendszereihez szükséges fényező és fényezési segédanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás -

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások

Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Részvételi felhívás feladása - Bérelt vonali és Internet szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/107 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre.

A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. vagyonelemeire megkötendő all-risks vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás beszerzése a 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Hangszerek beszerzése

Hangszerek beszerzése Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.

Részletesebben

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt.

MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. MB Citaro 0530 típusú autóbuszok motorjainak felújítása, szükség szerinti javítása vállalkozási szerződés keretében BKV Zrt. (T-175/15) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása

120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása 120/22 kv-os 40 MVA-es transzformátor szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása

HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás

Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

"Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása

Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015 tárgyú eljárás ajánlati felhívása "Hegesztőgépek karbantartása, felülvizsgálata/2015" tárgyú eljárás ajánlati felhívása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Ország: Magyarország

Ország: Magyarország EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8 A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található

Részletesebben

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban

Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Pihentető medence és 1. sz. akna hűtőköri csővezetékek anyagvizsgálata - Részvételi felhívás - Egyes ágazatokban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre

Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása

Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Inverterek, menetregisztrálók és jeladók javítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Szállítási szerződés keretében a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0011 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása

K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására

Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái

Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.03. Iktatószám: 21847/2015 CPV Kód: 71356100-9;71631000-0;71300000-1;71500000-3 2015.12.17. 21. sz. főút 1+300-7+850 km, 23+300-27+820 km és a 29+190-32+920 km szelvények közötti szakaszok négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri és mérnöki feladatok ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 "A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése

K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Az I. számú Gazdasági Működtető Központ részére élelmiszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31.

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.07.31. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 azonosító számú A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban projekt. megvalósításához kapcsolódó oktatási

Részletesebben

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása.

Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Lámpatestek beszerzésére irányuló szállítási szerződés tárgyú eljárás ajánlati felhívása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/50 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432422-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 248-432422 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése.

A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósítása keretében sportcsarnok, kollégium és kiszolgáló létesítményei kivitelezése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 eljárást indító hirdetmény - Kelet-Nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése-rfid

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján.

Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Az Erk, Fő tér. 8. szám alatti ingatlanon iskolaépület és A típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:

1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye: Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi u. 21. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Adásvételi szerződés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet részére a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú projekthez kapcsolódó mobília szállítására és szerelésére Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások

Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Biatorbágy Város közigazgatási területén hulladékgyűjtés és kapcsolódó szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés

Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9 MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11. MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján

Részletesebben

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 kódszámú pályázatának keretében a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ részére 4 részajánlati körben ápolási eszközök leszállítása, üzembe helyezése

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-203. számú közbeszerzési eljárás Budapest, 2012. december 21. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás

Részletesebben