MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA"

Átírás

1 MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia alkalmazása:ikt A tanulók érdekes változatos feladatokon keresztül átismétlik az 5.osztály tananyagát. - figyelem, feladat értelmezés, memória, elemi számolási készség, logikus gondolkodás -Kritikai kompetencia -Szövegértés Egyéni munka Csoportmunka Más kooperatív - Fejben számolás labdadobálással - Grafikonok, diagramok elemzése különböző újságokból - Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény feladatai Geometriai testek Számkeresztrejtvények Valóságközeli feladatgyűjtemény feladatai

2 0622 Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört alakja. Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges érték. Természetes számok és tizedestört alakban adott számok ábrázolása számegyenesen, nagyság szerinti összehasonlításuk. Az ötödik osztályban tanultak ismétlése kiterjesztése nagyobb helyiértékekre Egyéni munka és Hatványozás 5-6 sdt.sulinet.hu ; , ; , Elemei számolási készség Számok írása, olvasása, ábrázolása 3-4 A pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése; a 0 kitevőjű hatvány. feladat értelmezése. A helyiértékek felírása 10 hatványainak a segítségével. B1.01 B1.08.; ; , Csoportmunka, egyéni munka Kombinatorika (ismétléses variáció). Műveletek hatványokkal Feladatok a kombinatorika, a sorozatok, függvények és a halmazok, logika témakörökből. Részhalmaz. - elemi számolási készség, probléma-megoldás, Csoportmunka és más kooperatív B1.09 B1.14.; ; - a tankönyvben található érdekes,

3 logikus gondolkodás, feladat értelmezése fejtörő feladatok Előző évek kompetencia mérésének a témához kapcsolódó feladatai Logikai készlet Valóságközeli feladat gyűjtemény feladatai k.hu játékpénzmodell Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, A számok írásának olvasásának gyakorlása. A helyiértékek rendszerének tudatosítása. Elemi készség számolási frontális osztálymunka A mértékegységek átváltásának előkészítése Mérés, mértékegységek, mértékváltás. Hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás. Az írásbeli műveletek gyakorlása. Egyszerű szöveges feladatok, arányossági következtetések. - logikus gondolkodás, becslés, Figyelem -Egyéni munka Páros munka -Mérőeszközök (mérőszalag, mérleg, űrmértékek, milliméter papír, négyzetméter modell, köbcentiméter modell)

4 Térkép Menetrend Valóságközeli feladatgyűjtemény feladatai Fizikai fogalmak: Út, idő, sebesség ; , Kerekítés, pontos érték, közelítő érték Kerekítés, közelítő érték. Az átlag kiszámítása Számok ábrázolása számegyenesen. intuitív fogalmának előkészítése. A szórás Mennyiségi következtetések, becslés Egyéni munka frontális munka Adatok gyűjtése statisztikai zsebkönyvből, folyóiratokból Kerekítés, pontos érték, közelítő érték 0641 Ismerkedés a számelmélettel Osztó, többszörös, osztópárok. Közös osztók, a legnagyobb közös osztó. Közös többszörösök, a logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek Feladatértelmezés, számolási képesség Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Folyóiratok Újságok Zsebkönyvek Valóságközeli feladatgyűjtemény ;

5 legkisebb közös többszörös. A korábbi években tanultak ismétlése. Szóbeli számolás. Halmazok közös része. Kombinatorika. A Gyakorlóból ajánlott feladatok egy részét később is megoldathatjuk Osztó, többszörös, osztópárok. Közös osztók, a legnagyobb közös osztó. Közös többszörösök, a legkisebb közös többszörös. A korábbi években tanultak ismétlése. Szóbeli számolás. Halmazok közös része. Kombinatorika. A Gyakorlóból ajánlott feladatok egy részét később is megoldathatjuk. logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Valóságközeli feladatgyűjtemény. TK Sokszínű feladatgyűjtemény.lap.hu Logikai képesség, képesség Csoportmunka osztálymunka ; Egyéni munka páros Sokszínű Oszthatósági szabályok: a 10-zel, 2-vel, 5-tel, 100-zal, 4-gyel, 20-szal, 25-tel, 50-nel való oszthatóság szabálya. Halmazok, logika. Maradékosztályok. Elforgatás. Bizonyítási igény felkeltése (a konkrét számokkal bemutatott bizonyítások gondolatmenete megegyezik az általános bizonyítás gondolatmenetével) Az oszthatósági szabályok gyakorlati alkalmazása. Kombinatorika, valószínűség.

6 20. Az egész számok értelmezése, összehasonlítása, 0621 ellentett, abszolútérték. logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek munka feladatgyűjtemény ; B1.24 B1.31.; lap.hu Számolási képesség, problémamegoldás munka, ; munka, ; ; , Egész számok összeadása, kivonása. Többtagú összegek az egész számok körében. Az összeg, különbség változásai. Egyenletek megoldása Ez az anyagrész az ötödik osztályban tanultak ismétlése, ennek ellenére elengedhetetlen például Számolási képesség, problémamegoldás az adósság-készpénz modellel történő szemléltetés. A számolási szabályokat a következő órákon, folyamatos ismétlés keretében gyakoroltathatjuk be Egész számok összeadása, kivonása. Többtagú összegek az egész számok körében. Az összeg, különbség változásai. Egyenletek megoldása. Ez az anyagrész az ötödik osztályban tanultak ismétlése, ennek ellenére elengedhetetlen például az adósság-készpénz modellel történő szemléltetés. A számolási szabályokat a következő órákon, folyamatos ismétlés keretében logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek Egyéni munka páros munka Tk Mgy Adósság- készpénz modell Gyengébbeknek kisautó, hőmérő modell gyakorolj.hu

7 gyakoroltathatjuk be. Egész szám szorzása egész számmal. (A szorzás értelmezése negatív szorzóval.) Egyenes arányosság. A szorzat tényezőinek felcserélhetősége. logikai képesség, Egész szám osztása egész számmal. A osztás értelmezése negatív osztóval. A 0 szerepe. Összetett számfeladatok az egész számok Számolási képesség körében Jobb csoportban: A tanult számolási eljárások rendszerezés kombinativitás alkalmazása a tizedestörtek körében. Egész számok szorzása. Egyenletek. Műveletek sorrendje, zárójelhasználat. Hatványozás Az egész számokkal eddig tanult műveletek 0624 vegyes gyakorlása különböző nehézségű feladatokkal Derékszögű koordináta-rendszer Az ötödik osztályban tanultak ismétlése. Gyakorlás, az logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek, elemi számolási készség Számolási képesség rendszerezés kombinativitás Egyéni munka páros munka munka egyéni munka ; B1.32 B1.37.; 2.21., , ; Egyéni munka páros munka ; , Tk , B1.32B1.37 Mgy , ; IKT-s

8 mentortól kapott feladatok 1. dolgozat előkészítése felmérés Természetes számok és tizedestörtek írása, olvasása, kerekítése. Mérés, mértékegységek. Osztó, többszörös, egyszerű oszthatósági szabályok. Műveletek egész számokkal, műveleti tulajdonságok, a műveletek sorrendje, zárójelek használata. A törtekről tanultak ismétlése Törtek értelmezése, egyszerűsítésük, összehasonlításuk. Vegyesszámok. Tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése. Közös osztó alkalmazása bővítésük, Törtek összeadása, kivonása (ismétlés) Törtek, illetve tizedestörtek összeadása, kivonása. Többtagú összegek a pozitív racionális számok körében. Szöveges feladatok. Közös többszörös. Zárójelek használata Törtek összeadása, kivonása (ismétlés) Törtek összeadása, kivonása. Gyakorlás. Elemei számolási képesség rendszerezés Elemei számolási képesség rendszerezés logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, Páros munka egyéni munka Páros munka egyéni munka frontális munka Egyéni munka páros munka ; , ; ; , , ; , , Tk , Mgy , , gyakorolj.hu

9 módszerek, elemi számolási készség Tört szorzása egész számmal, egész szám szorzása törttel, tört szorzása törttel. Törtrész kiszámítása. Vegyesszám szorzása vegyesszámmal. Szöveges feladatok. Kísérletek területmodellel, színesrúdkészlettel). Számolási képesség Műveleti tulajdonságok; a szorzat és a 0653 rendszerezés hányados változásai, összeg, különbség kombinativitás szorzása. Arányossági feladatok következtetés. Sorozatok, függvények. Egyenletek. Geometriai számítások, mértékegységek. Tört szorzása egész számmal, egész szám szorzása törttel, tört szorzása törttel. Törtrész kiszámítása. Vegyesszám szorzása vegyesszámmal. Szöveges feladatok. Kísérletek területmodellel, színesrúdkészlettel). Műveleti tulajdonságok; a szorzat és a 0653 hányados változásai, összeg, különbség szorzása. Arányossági feladatok következtetés. Sorozatok, függvények. Egyenletek. Geometriai számítások, mértékegységek Nemnegatív tizedestörtek szorzása. A szorzás algoritmusa. A törtrész kiszámítása. Szorzás 0,1del, 0,01-dal, 0,001-del. Szöveges feladatok. Elemi számolási készség, módszerek, ok-okozati szabályalkotás, számfogalom, műveletfogalom Elemi számolási képesség kombinativitás munka Csoportmunka egyéni munka ; ; , , ; ; , , nk.hu ; ;

10 Műveleti tulajdonságok; a szorzat változásai; szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Kombinatorika. Arányossági következtetések. Geometriai számítások, mértékegységek. 40 Szorzás tizedestört alakú számmal Nemnegatív tizedestörtek szorzása. A szorzás algoritmusa. A törtrész kiszámítása. Szorzás 0,10654 del, 0,01-dal, 0,001-del. Szöveges feladatok. Műveleti tulajdonságok; a szorzat változásai; szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Kombinatorika. Arányossági következtetések. Geometriai számítások, mértékegységek. Elemi számolási készség, módszerek, ok-okozati szabályalkotás, számfogalom, műveletfogalom ; ; A reciprok fogalma. Osztás törttel Pozitív számok reciproka. A tört osztása természetes számmal, természetes szám osztása törttel, tört osztása törttel (területmodell) Szorzás törttel, szorzás az osztás fordított művelete; műveleti tulajdonságok. Egyenlet megoldása a műveletek közti összefüggések alapján; sorozatok, függvények. Számolási képesség rendszerezés kombinativitás osztálymunka egyéni munka Elemi számolási készség, Geometriai számítások, mértékegységek , ; , ; , , , Fizikai fogalmak: sűrűség, sebesség A reciprok fogalma. Osztás törttel Pozitív számok reciproka. A tört osztása természetes számmal, természetes szám osztása , ; , ;

11 törttel, tört osztása törttel (területmodell) Osztás tizedestört alakú számmal Osztás algoritmusáról tanultak általánosítása. Kerekítés, pontosság. Osztás 0,1-del, 0,01-dal, 0,001-del; az összefüggés megfigyelése. A hányados változásai. Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, Az osztás ellenőrzése szorzással. Műveletek sorrendje. Sorozatok. Egyenletek. módszerek, ok-okozati szabályalkotás, Számolási képesség rendszerezés kombinativitás , , , nk.hu osztálymunka ; ; Geometriai számítások, mértékegységek. Osztás tizedestört alakú számmal Osztás algoritmusáról tanultak általánosítása. Kerekítés, pontosság. Osztás 0,1-del, 0,01-dal, 0,001-del; az összefüggés megfigyelése. Gyakorlás Ismerkedés a racionális számokkal A racionális számok fogalma. Műveletek a racionális számkörben. A tanult számolási eljárások kiterjesztése Elemi számolási készség, módszerek, ok-okozati szabályalkotás, számfogalom, műveletfogalom Elemi számolási készség, ; ; , B1.38 B1.56., 1.161; 3.06., 3.13., , ,

12 a negatív törtekre, tizdestörtekre. Gyakorlás, a hiányosságok pótlása. A számolási rutin differenciált fejlesztése. Szöveges feladatok. módszerek, ok-okozati szabályalkotás, számfogalom, , ; , , , ikt-s mentortól kapott feladatok 2. felmérés Törtek fogalma, bővítése, egyszerűsítése. A tizedestörtek fogalma Műveletek a törtek és a tizedestörtek körében. Műveleti Feladatlap tulajdonságok alkalmazása, műveletek sorrendje, zárójelek használata. Grafikonok, táblázatok Diagramok, grafikonok elemzése, készítése Aktuális statisztikai adatokat szemléltető diagrammok vizsgálata. Hőmérséklet mérése, belső energia. Idő-út grafikon Grafikonok, táblázatok Diagramok, grafikonok elemzése, készítése. Aktuális statisztikai adatokat szemléltető diagrammok vizsgálata. Hőmérséklet mérése, belső energia. Idő-út grafikon. Gondolokodási módszerek, ok-okozati összefüggés osztálymunka, páros munka elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek, önellenőrzés Csoportmunka, páros munka, kooperatív ; , 9.31.; Tanulói munkafüzet Újságból gyűjtött diagramok, grafikonok Valóságközeli feladatgyűjtemény Országos kompetencia mérés tesztgyűjtemény

13 meres.hu Két szám aránya Az arány jelentése, kifejezése tört- és tizedestört alakban. Mennyiségek aránya. A tört mint arány Kicsinyített, illetve nagyított képek (alaprajzok, térképek, nézeti rajzok) értelmezése. Osztás. Törtek tizedestört alakja Két szám aránya Az arány jelentése, kifejezése tört- és tizedestört alakban. Mennyiségek aránya. A tört mint arány. Kicsinyített, illetve nagyított képek (alaprajzok, térképek, nézeti rajzok) értelmezése. Osztás. Törtek tizedestört alakja. elemi számolási készség, módszerek osztálymunka ; , , ; , elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek Csoportmunka, páros munka Térképek Alaprajzok Valóságközeli, Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény Számolási képesség rendszerezés kombinativitás osztálymunka, egyéni munka ; ; , elemi TK, Mgy feladatai Valóságközeli Egyenes arányosság Az egyenes arányosság fogalma, tulajdonságai. Az egyenes arányosság grafikonja. Egyenesen arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása (elsősorban) következtetéssel. Műveletek racionális számokkal, törtrész kiszámítása. Út, idő, sebesség. Hőmérséklet mérése, belső energia. Tömeg, térfogat, sűrűség Egyenes arányossággal kapcsolatos feladatok a mindennapi életben.

14 számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek feladatgyűjtemény Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény gyakorolj.hu 1. Fordított arányosság A fordított arányosság fogalma, grafikonja és tulajdonságai. Fordítottan arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása (elsősorban) következtetéssel. Számolási képesség rendszerezés kombinativitás frontális osztálymunka ; ; Csoportmunka Páros munka TK, Mgy feladatai Sokszínű Valóságközeli feladatgyűjtemény Tanulói munkafüzet nk.hu , 3.37.; , , 9.30.; Műveletek racionális számokkal. Út, idő, sebesség. Területszámítás. Hőmérséklet mérése Fordított arányossággal kapcsolatos feladatok a mindennapi életben Százalékszámítás A százalékérték kiszámítása. Alap, százalékláb, százalékérték. Kördiagramok értelmezése. elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek, önellenőrzés Feladatértelmezés, számolási készség, módszerek frontális osztálymunka

15 Szorzás törttel, tizedestörttel. Törtrész kiszámítása. Adó, bruttó jövedelem; nettó jövedelem. Arányos következtetések. A százalékérték kiszámításának gyakorlása Törtrész kiszámítása. Adó, bruttó jövedelem; nettó jövedelem. Arányos következtetések elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek Százalékszámítás 62 Az alap kiszámítása következtetéssel és törttel való 0654 osztással. Osztás tizedestörttel. Szöveges feladatok, arányossági következtetések Az alap kiszámításának gyakorlása A százalékláb kiszámítása. Arány, tört, törtrész, századrész, százalék. Osztás. Arányossági következtetések. Kerekítés, pontosság. Törtek tizedestört alakja. Feladatértelmezés, számolási készség, módszerek elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek Feladatértelmezés, számolási készség, módszerek Csoportmunka Páros munka Egyéni munka, frontális osztálymunka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka, frontális osztálymunka TK, Mgy feladatai Sokszínű Diagramok ; TK, Mgy feladatai Sokszínű Valóságközeli feladatgyűjtemény Tanulói munkafüzet realika.educatio.hu ; , 9.29.

16 65 elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek, a tanult i összefüggések gyakorlati alkalmazása Csoportmunka Páros munka 0671 Az arányos osztás fogalma. Kördiagram szerkesztése. Gondolkodási módszerek, összefüggések felismerése 0611 Gondolkodási módszerek, kreativitás, logikus gondolkodás páros munka 0654 A százalékláb kiszámítása. Arány, tört, törtrész, századrész, százalék. Osztás. Arányossági következtetések. Kerekítés, pontosság. Törtek tizedestört alakja. A százalékszámítás alkalmazása életben (adó, kamat, leárazás ) a mindennapi 0654 Arányos osztás Tört, törtrész, törtrészek közti kapcsolatok. Valószínűségi kísérletek A biztos, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen események megkülönböztetése. A relatív ; , TK, Mgy feladatai Sokszínű Valóságközeli feladatgyűjtemény Országos kompetencia mérés tesztgyűjtemény ikt-s mentortól kapott feladatok B3.08 B3.10.; ; , , ikt-s mentortól kapott feladatok Tanulói munkafüzet

17 gyakoriság meghatározása. Törtrész. Törtek tizedestört alakja. Százalékszámítás. Valószínűségi kísérletek T1.71 A biztos, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen 0611 események megkülönböztetése. A relatív gyakoriság meghatározása. Törtrész. Törtek tizedestört alakja. Százalékszámítás T2.72 T3.73. T4.T Összefoglalás, folyamatos ismétlés és felzárkóztatás megszervezése 0655 Differenciált gyakorlás elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek, a tanult i összefüggések gyakorlati alkalmazása, logikus gondolkodás Csoportmunka Számolási készség, módszerek, osztálymunka, osztálymunka,, Tk feladatai, Tanulói munkafüzet osztálymunka, Számolási készség, okokozati a tanult i összefüggések alkalmazása, feladatértelmezés TK, Mgy feladatai Sokszínű ok.hu Tk feladatai, Tanulói munkafüzet 0655 Dolgozat 0661 Geometriai alapismeretek Az Eszközeink használata című olvasmány ; ;

18 megbeszélése. Alakzatok előállítása, megfigyelése, csoportosítása síkban és térben. Ponthalmazok távolsága. Egyszerű szerkesztések. A térelemek kölcsönös helyzete, megfigyelésük többféle testen. Állítások igazságának eldöntése. Alakzatok vizsgálata derékszögű koordináta-rendszerben. Adott tulajdonságú ponthalmazok. geometriai szemlélet, térlátás egyéni munka , Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása A kör. A kör húrja, érintője A körről tanultak rendszerezése. A körvonal és a körlemez mint adott tulajdonságú ponthalmaz; körcikk, körszelet. A húr és az érintő néhány tulajdonsága. Adott tulajdonságú ponthalmazok. Az alapszerkesztések gyakorlása, szerkesztési feladatok megoldása. Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása Szerkesztések Ismerkedés a szerkesztési feladatok megoldásával. Háromszög szerkesztése három oldalából. A szakasz felezőmerőlegese; szakaszfelezés, merőleges egyenesek szerkesztése. Téglalap megszerkesztése. Adott tulajdonságú ponthalmazok; ponthalmazok közös geometriai szemlélet, térlátás térlátás, okokozati geometriai szemlélet, Csoportmunka, egyéni munka ; ikt-s mentortól kapott feladatok Logikai készlet elemei Körző, vonalzó, szögmérő használata

19 része. Távolságmérés, Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása T6.79 T Szerkesztések gyakorlása 0662 Szögmérés A szögmérésről tanultak kiegészítése. A szög értelmezése többféleképpen. A szögek fajtái; mérése; mértékegységek: egyenesszög; fok. A szögmérő használata. Szögmásolás, szögfelezés. Szög törtrészének megszerkesztése szögfelezéssel, szögmásolással. térlátás, geometriai szemlélet Körző, vonalzó, szögmérő, Tk,Mgy feladatai Térlátás, geometriai szemlélet, becslés frontális osztálymunka Szögmérő, körző, vonalzó, Tanulói munkafüzet Problémamegoldás, geometriai szemlélet, térlátás, feladatértelmezés Csoportmunka, egyéni munka Körző, vonalzó, szögmérő, Tk feladatati osztálymunka, Vonalzó, Tanulói Munkafüzet: eszközök Halmazok, logika; törtek; időmérés; koordináta-rendszer. Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása. T Szögmérés gyakorlása T Ismerkedés a sokszögekkel A sokszög tulajdonságainak vizsgálata. Konvex, nem konvex sokszögek. Az oldalak, csúcsok, átlók. Sokszögek osztályozása adott, illetve a tanuló által felismert szempontok szerint. A sokszögbe húzható átlók számának vizsgálata. Síkbeli alakzatok egymáshoz való viszonya. Kapcsolat a kombinatorikával. Függvények. Halmazok közös része, egyesítése, részhalmaz. Állítások igazságának eldöntése. térlátás, okokozati geometriai szemlélet,

20 Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása. T A sokszögek tulajdonságainak vizsgálata, 0663 csoportosítása Háromszögek Elnevezések a háromszögekben. Belső szögeinek az összege. Háromszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. Háromszögek szerkesztése. Szabályos háromszög, illetve a 60 -os szög szerkesztése. 60 -os szög törtrészeinek szerkesztése. (Kiegészítő szögek.) térlátás, okokozati geometriai szemlélet, térlátás, okokozati geometriai szemlélet, Kapcsolat a mérőszám és a mértékegység között. Állítások igazságának eldöntése. A szögek fajtái. Szögfelezés, szögmásolás., egyéni munka Logikai készlet elemei, Tanulói munkafüzet: eszközök ; ; , , Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása. A háromszögek tulajdonságainak csoportosítása. vizsgálata, térlátás, okokozati geometriai szemlélet, Papírból kivágott háromszögek vizsgálata ; ; , ,

21 Négyszögek T Trapéz, rombusz. Négyszögek szempontok szerint. A T12.88 T13. T T paralelogramma, téglalap, csoportosítása különböző négyszögek tulajdonságainak csoportosítása. frontális osztálymunka, 02 sdt.sulinet.hu ; ; sdt.sulinet.hu Geometriai szemlélet Csoportmunka, egyéni munka Körző, vonalzó, szögmérő ; ; térlátás, okokozati geometriai szemlélet, Páros munka,, egyéni munka Tk feladatai, Tanulói munkafüzet Ua Tanuló mukafüzet, vizsgálata, Összefoglalás, a 3. dolgozat előkészítése, mértékegységek, geometriai ismeretek, számítások, szerkesztések 0665 Gyakorlás Geometriai szemlélet Alapszerkesztések gyakorlása Ua Differenciált gyakorlás Ua Körző, vonalzó, szögmérő , B2.01 B2.24., 2.63.; , ; Körző, vonalzó, szögmérő ,

22 94 T16. T T Differenciált gyakorlás ua 0681 Mértékváltás, geometriai számítások ua 0665 Dolgozat Ua T Tengelyes tükrözés T A síkra vonatkozó tükrözés. A test és képének Mit látunk a tükörben? összehasonlítása: nagyságuk, távolságuk a tükörsíktól, a jobb és a bal oldal felcserélődése Érdekes fejtörő feladatok A tengelyes tükrözés A síkbeli tengelyes tükrözés a térbeli síkra tükrözés megfelelője a tükörsíkra merőleges síkon. A tükörkép előállítása papírhajtogatással, áttetsző papírral, Problémamegoldás, tájékozódás, térlátás B2.01 B2.24., 2.63.; , ; sdt.sulinet.hu Körző, vonalzó, szögmérő , B2.01 B2.24., 2.63.; , ; Tanulói munkafüzet sdt.sulinet.hu Egyéni munka osztálymunka Tanulói munkafüzet TK feladatai Tanulói munkafüzet ok.hu térlátás, Áttetsző papír, milliméter papír, tükör, körző vonalzó

23 négyzetrácson. A tengelyes tükrözés mint a sík t tengely körüli 180 -os elforgatása. A tengelyes tükrözés tulajdonságai. módszerek, ok-okozati tájékozódás, geometriai szemlélet Adott tulajdonságú pontok keresése. Szakasz felezőmerőlegese, szögfelező. T T T23. T T Tengelyes tükrözés 0632 A tükörkép megszerkesztése Adott pont tükörképének megszerkesztése kétféleképpen. Egyenes, szakasz, szög; sokszög, kör tükörképének megszerkesztése. Mikor esik egybe egyegy alakzat a tükörképével? Geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Háromszög és téglalap szerkesztése. A kör. Tükrözés derékszögű koordináta-rendszerben. Körző, vonalzó Csoportmunka sdt.sulinet.hu kooperatív ; , Tanulói munkafüzet Pont tükörképének megszerkesztése. Egyenes, szakasz Problémamegoldás, geometriai szemlélet Csoportmunka, egyéni munka Tanulói munkafüzet, körző vonalzó Szerkesztések gyakorlása. Különböző tükörképek megszerkesztése. Háromszög és téglalap szerkesztése. térlátás, Körző vonalzó 0632 szög, sokszög tükörképének megszerkesztése térlátás, módszerek, ok-okozati tájékozódás,geometriai szemlélet térlátás, módszerek, ok-okozati tájékozódás,geometriai szemlélet

24 módszerek, ok-okozati tájékozódás, geometriai szemlélet Tengelyesen tükrös alakzatok Szimmetrikus alakzatok keresése a természetben, művészetben. A tükrösség vizsgálata. A tengelyes szimmetria megkülönböztetése egyéb szimmetriáktól. Egyszerű alakzatok tengelyes szimmetriája. Alakzatpárok közös szimmetriatengelye. Tengelyesen tükrös háromszögek A háromszögek közül a tengelyesen szimmetrikus háromszögek kiválasztása, tulajdonságaik vizsgálata. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek szerkesztése. A szerkesztési feladatok megoldásának áttekintése T26. T27. T Tengelyesen tükrös háromszögek kiválasztása Tengelyesen tükrös háromszögek tulajdonságai. Tengelyesen tükrös háromszögek szerkesztése. T Szabályos sokszögek vizsgálata Problémamegoldás, geometriai szemlélet, tájékozódás térlátás, módszerek, ok-okozati tájékozódás, geometriai szemlélet térlátás, módszerek, ok-okozati tájékozódás, geometriai szemlélet Problémamegoldás, módszerek, geometriai szemlélet osztálymunka, Tanulói munkafüzet: eszközök Előre kivágott sokszögek sdt.sulinet.hu,mgy feladatai Tanulói munkafüzet Tk, Mgy feladatai, Tanulói Munkafüzet sdt.sulinet.hu Tanulói munkafüzet

25 T T31. T32. T A szabályos sokszögek tulajdonságai, szerkesztése Problémamegoldás, módszerek, geometriai szemlélet 4.29.; 8.60., 8.66.; ; 4.29.; , 8.63., ; sdt.sulinet.hu Problémamegoldás, módszerek, geometriai szemlélet osztálymunka, egyéni munka, páros munka Tengelyesen tükrös négyszögekről tanultak összegzése A húrtrapéz értelmezése, tulajdonságai. A húrtrapéz vizsgálata. Geometriai szemlélet, problémamegoldás 0633 Összefoglalás, gyakorló és fejtörő feladatok. T Összefoglalás, gyakorló és fejtörő feladatok A tanév folyamán szerzett geometriai ismeretek rendszerezése Térlátás, módszerek, ok-okozati Térlátás, módszerek, ok-okozati Térlátás, módszerek, ok-okozati osztálymunka, egyéni munka, páros munka Tengelyesen tükrös négyszögek kiválasztása, 0633 tulajdonságai, szerkesztése T ; , Tanulói eszközök sdt.sulinet.hu Egyéni munka Tk, Mgy feladatai Egyéni munka Tk, Mgy feladatai osztálymunka, Tk, Mgy feladatai, Országos kompetenciamérés feladatai

26 ikt-s mentortól kapott feladatok T36. T37. T T T Tanulói munkafüzet, tanulói eszközök, Problémamegoldás, tájékozódás, geometriai szemlélet, egyéni munka, páros munka 0632 Hiányosságok pótlása problémamegoldás osztálymunka Számelmélet- ismétlés Egész számokkal való műveletvégzések ismétlése okokozati számolási készség osztálymunka,, egyéni munka Tanulói munkafüzet, mgy. Feladatai gyakorolj.hu T41. T42. T Törtekkel való műveletvégzés ismétlése Számolási készség fejlesztése Csoportmunka páros munka Tanulói munkafüzet tanulói eszközök T Százalékszámítással kapcsolatos feladatok ismétlése Problémamegoldás, számolási készség T Differenciált gyakorlás Dolgozat előkészítése ikt-s mentortól kapott feladatok 0632 Dolgozat megírása Arányossággal kapcsolatos feladatok ismétlése Problémamegoldás, számolási készség Országos kompetenciamérés feladatai Országos kompetenciamérés feladatai internetes

27 feladatsorok 139. T46. T47. T T49. T Év végi felmérés Egyenletek,egyenlőtlenségek Egyenletek,egyenlőtlenségek megoldása 0691 próbálgatással,műveletek közötti összefüggések alkalmazásával Problémamegoldás, számolási készség, ok-okozati összefüggés osztálymunka, páros munka Tanulói munkafüzet,tk. feladatai, 0692 Egyenletek,egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel Problémamegoldás, számolási készség, i rész osztálymunka, feladatai IKT-s mentortól kapott feladatok

28 Tanmenet készítése közben A tanmenet alkalmazása

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra A Műszaki Könyvkiadó javaslata alapján összeállította az MK-4198-8/ÚJ-K tankönyvhöz: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

GONDOLKODNI JÓ! Tanmenet MATEMATIKA. 6. osztály

GONDOLKODNI JÓ! Tanmenet MATEMATIKA. 6. osztály GONDOLKODNI JÓ! Tanmenet MATEMATIKA 6. osztály A műszaki kiadó javaslata alapján készítette: Horváth Zoltán Istvánné 2017/2018 1 6. osztály A tanmenet elkészítése a Műszaki tankönyvkiadó javaslata alapján

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V)

MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) MATEMATIKA Szakközépiskola 9. évfolyam (K,P,SZ,V) Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Tk: 2.1 Matematika az életünkben Célok, feladatok Fejtörő, logikai feladtok megoldása következtetéssel.

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM:

TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091 TÓSZEG, RÁKÓCZI ÚT 30. OM: 035955 VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MATEMATIKA 1-8. osztály A vizsga módja: írásbeli 1 1. évfolyam I. Gondolkodás A tanuló: - tudjon egyszerű tárgyakat,

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 7. osztály

Tanmenetjavaslat 7. osztály Tanmenetjavaslat 7. osztály 1. Gondolkozz és számolj! Ebben a,,félkész tanmenetjavaslatban hasonlóan az 5. és 6. osztályos tanmenetjavaslatokhoz csak áttekintést nyújtunk a felhasználható feladatokról.

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára

TANMENET ... Az iskola fejbélyegzője. a matematika tantárgy. tanításához a 9. a, b osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 9. a, b osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK MATEMATIKA TÉMAKÖRÖK 11. évfolyam 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges,

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGRA FELKÉSZÍTŐ KK/12. ÉVFOLYAM A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 65 pont Feladattípusok:

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Az osztályozóvizsgák követelményrendszere 9. évfolyam Kombinatorika, halmazok Összeszámlálási feladatok Halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Algebra és

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Matematika tantárgyból 2018-2019 A vizsga 60 perces írásbeli vizsga (feladatlap) a megadott témakörökből. A megjelölt százalék (50%) nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is,

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 9 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 5. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 12.E ÉS 13.A OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 31 HÉT/ ÖSSZ 124 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév Matematika szóbeli érettségi témakörök 2017/2018-as tanév 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, LOGIKA, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q

Racionális számok: Azok a számok, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként ( p q Szóbeli tételek matematikából 1. tétel 1/a Számhalmazok definíciója, jele (természetes számok, egész számok, racionális számok, valós számok) Természetes számok: A pozitív egész számok és a 0. Jele: N

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

Függvény fogalma, jelölések 15

Függvény fogalma, jelölések 15 DOLGO[Z]ZATOK 9.. 1. Függvény fogalma, jelölések 1 1. Az alábbi hozzárendelések közül melyek függvények? a) A magyarországi megyékhez hozzárendeljük a székhelyüket. b) Az egész számokhoz hozzárendeljük

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2005 2005 1. * Halmazok, halmazműveletek, nevezetes ponthalmazok 2. Számhalmazok, halmazok számossága 3. Hatványozás, hatványfüggvény 4. Gyökvonás, gyökfüggvény 5. A logaritmus. Az exponenciális és a logaritmus

Részletesebben

Matematika pótvizsga témakörök 9. V

Matematika pótvizsga témakörök 9. V Matematika pótvizsga témakörök 9. V 1. Halmazok, műveletek halmazokkal halmaz, halmaz eleme halmazok egyenlősége véges, végtelen halmaz halmazok jelölése, megadása természetes számok egész számok racionális

Részletesebben

Módszerek, eljárások, eszközök 1. Követelmények ismertetése Frontális munka Irányított beszélgetés

Módszerek, eljárások, eszközök 1. Követelmények ismertetése Frontális munka Irányított beszélgetés Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály

Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály Osztályozó és Javító vizsga témakörei matematikából 9. osztály 1. félév 1. Kombinatorika, halmazok Számoljuk össze! Összeszámlálási feladatok Matematikai logika Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma,

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK

TARTALOM. Előszó 9 HALMAZOK TARTALOM Előszó 9 HALMAZOK Halmazokkal kapcsolatos fogalmak, részhalmazok 10 Műveletek halmazokkal 11 Számhalmazok 12 Nevezetes ponthalmazok 13 Összeszámlálás, komplementer-szabály 14 Összeszámlálás, összeadási

Részletesebben

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 217 MATEMATIKA 5 8. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 218 CÉLOK, FELADATOK A matematikatanításunk célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/5 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN

2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 2. modul: MŰVELETEK RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 10.B OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 09. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/7 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK. A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 Kerettanterv 2012. MATEMATIKA TÉMAKÖRÖNKÉNTI ÓRASZÁMOK A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 1.Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 2. Számelmélet,

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY OSZTÁLYOZÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 9. OSZTÁLY ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET Halmazok Halmazműveletek Halmazok elemszáma Logikai szita Számegyenesek intervallumok Gráfok Betűk használata a matematikában Hatványozás. A

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

TANMENET 2015/16. Készítette: KOVÁCS ILONA, Felhasználja: Juhász Orsolya

TANMENET 2015/16. Készítette: KOVÁCS ILONA, Felhasználja: Juhász Orsolya Tantárgy: Matematika Osztály: 10. B Készítette: KOVÁCS ILONA, Felhasználja: Juhász Orsolya Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 108 Tankönyv: Hajdu Sándor Czeglédy István Hajdu

Részletesebben

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2012

MATEMATIKA EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI (TÉTELEK) 2012 2012 2. Számhalmazok (a valós számok halmaza és részhalmazai), oszthatósággal kapcsolatos problémák, számrendszerek. 4. Hatványozás, hatványfogalom kiterjesztése, azonosságok. Gyökvonás és azonosságai,

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA

Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA Az osztályozóvizsgák követelményrendszere MATEMATIKA 1. Számok, számhalmazok A 9. évfolyam során feldolgozásra kerülő témakörök: A nyelvi előkészítő és a két tanítási nyelvű osztályok tananyaga: A számfogalom

Részletesebben

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet

Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok. Algebra és számelmélet Az alapvetı tudnivalók jegyzéke matematikából 9. évf. Halmazok halmaz halmaz megadása, jelölésmód üres halmaz véges halmaz végtelen halmaz halmazok egyenlısége részhalmaz, valódi részhalmaz halmazok uniója

Részletesebben

TANMENET. a matematika tantárgy tanításához a 12. E osztályok számára

TANMENET. a matematika tantárgy tanításához a 12. E osztályok számára Az iskola fejbélyegzője TANMENET a matematika tantárgy tanításához a 12. E osztályok számára Készítette: Természettudományi Munkaközösség matematikát tanító tanárai Készült: a gimnáziumi tanterv alapján

Részletesebben

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai

A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján. A kerettanterv javasolt óraszámai Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A matematika tantárgy HÍD II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III. 29.) EMMI rendelet alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam

Részletesebben