COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez"

Átírás

1 COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika. Tankönyv 1. kötet, 00478/II Színes matematika. Tankönyv 2. kötet, 00478/M Színes matematika. Képességfejlesztő munkafüzet 00478/F Színes matematika. Tudáspróba

2 Heti 4 óra 4. osztály Óra Tananyag Kompetencia Eszközök Szervezési feladatok. Ismerkedés a tankönyvcsaláddal. Számlálások, becslések. Számok rendezése növekvő, csökkenő sorrendbe, helyi érték táblázatba. Kombinatorikai játékok. Számok helye a számegyenesen, rendezésük halmazokba. Kerekítések tízesekre, százasokra. Háromjegyű számok képzése adott feltételekkel. Számok rendezése táblázatba. Alaki, helyi, valódi érték fogalmának felelevenítése. Számok összegalakja. Egyszerű szöveges feladatok megoldása. Síkidomok, testek vizsgálata. Ellenőrzés és önellenőrzés képességének Ellenőrzés és önellenőrzés képességének Kombinatorikai képességek Ellenőrzés és önellenőrzés képességének Kombinatorikai képességek Kommunikáció Matematikatankönyv (Tk.) 1., 2. kötete, munkafüzet (Mf.) Tk.: 3. o. Mf.: 3. o. Képek, rajzok. Tk.: 4. o. Mf.: 4. o. Számkártyák. Tk.: 5. o. Mf.: 4. o. Síkidomok, testek. 5. Számok leolvasása diagramról, kerekítésük tízesre, százasra. Szóbeli összeadás, kivonás gyakorlása. Egyenlőtlenségek megoldásainak ábrázolása számegyenesen. Tk.: 6. o. Mf.: 5. o. Diagramok. 6. Írásbeli összeadás, kivonás gyakorlása szám- és szöveges feladatokkal (tízes átlépés nélkül és tízes átlépéssel). Műveletek ellenőrzése. Nyitott mondatok megoldása tervszerű próbálgatással. Tk.: 7., 8. o. Mf.: 6., 8. o. 7. Műveleti eredmények rendezése halmazokba. Írásbeli összeadásra, kivonásra vezető szöveges feladatok megoldása. A műveletekben szereplő számok nevei. Tervezés. Tk.: 9. o. Mf.: 7. o. Színes fonalak, olló. 2

3 8. Római számok. Írásbeli összeadásra, kivonásra vezető szöveges feladatok megoldása. Hiányos összeadások, kivonások. Tervezés. Tk.: 10. o. 9. Összetett szöveges feladatok. Szóbeli szorzás gyakorlása a kétjegyű tényező felbontásával. Rokon szorzók együttes vizsgálata, összefüggések felismerése. Műveleti sorrend. Tervezés. Következtetőképesség Tk.: 11., 12. o. Mf.: 9. o Számok oszthatósága. Halmazok. Szóbeli osztás gyakorlása egyjegyű, kétjegyű osztóval. Összetett számfeladatok. Műveleti sorrend. Szorzótényezők változtatása feltételekkel. Írásbeli szorzás gyakorlása számés szöveges feladatokkal. Kerületmérések, -számítások. Űrtartalom és hosszúság mérése. Becslések. Mértékegységekről tanultak felelevenítése. Mértékváltások. Területmérések nem szabványos mértékegységekkel. Tömegmérések. Becslések. A mértékegységekről tanultak felelevenítése. Mértékváltások. Tömeggel kapcsolatos szöveges feladatok megoldása. Törtekről tanultak felelevenítése. Időmérés. Becslések. Mértékegységekről tanultak felelevenítése. Szöveges feladatok megoldása. Mérési eredményeket tartalmazó összetett szöveges feladatok megoldása. Kombinatorikai feladatok. Következtetőképesség Halmazszemlélet Ellenőrzés, önellenőrzés képességének Becslés képességének Kommunikáció Becslés képességének Kommunikáció Becslés képességének Kommunikáció Becslés képességének Kommunikáció Kombinatív képességek Tk.: 13., 14. o. Tk.: 15., 16. o. Mf.: 10., 11. o. Mérőedények, folyadékok, vonalzó, mérőszalag. Tk.: 16., 17. o. Kétkarú mérleg, súlyok, digitális mérleg, zöldségek, gyümölcsök. Tk.: 17. o. Órák. Korongok, pénzérmék, színes pálcikák, számkártyák. 3

4 Év eleji felmérés: 1. Tudáspróba Tudáspróbák: 1 2. o. vagy egyénileg öszszeállított mérőlap. Az egyénileg összeállított felmérőket célszerű tanulónként külön tasakban (dossziéban) összegyűjteni. A felmérés értékelése. A hibák Számok tízezerig. Megszámlálás, leszámlálás 50-esével, 100-asával, 1000-esével. Számok helye a számegyenesen. Számok írása, olvasása. Számok valóságtartalma a tízezres számkörben. Négyjegyű számok írása, olvasása, helyesírásuk, elhelyezésük helyi érték táblázatba. Statisztikai adatok gyűjtése a tízezres számkörben. Táblázat hiányzó adatainak kitöltése. Számlálások 100-asával, 200-asával, 500-asával, stb. Alaki, helyi, valódi érték. Négyjegyű számok képzése, bontások helyiérték-egységek szerint. Elsajátítás képességének Megfigyelőképesség Megfigyelőképesség Adatok gyűjtése. Megfigyelőképesség Kombinatorikus gondolkodás Tk.: 18. o. Mf.: 12., 13. o. Játék pénzek. Tk.: 19., 20. o. Mf.: 14., 15. o. Statisztikai zsebkönyv. Tk.: 20. o. Számkártyák. 20. Számsor folytatása felismert szabály szerint. Számok összeg- és különbségalakjai. Helyük a számegyenesen. Számok alaki, helyi, valódi értéke. Megfigyelőképesség Függvényszerű gondolkodás Tk.: 21., 22. o. 21. Alaki, helyi, valódi érték. Melyik több? Számok összehasonlítása, nagyságviszonyaik. Bontások ezresek, százasok, tízesek, egyesek összegére. Megfigyelőképesség Tk.: 23., 24. o. 22. Számok nagyságviszonyai. Relációjelek: kisebb, nagyobb, egyenlő, kisebb vagy egyenlő, nagyobb vagy egyenlő. Teljes négyjegyű számok képzése. Páros, páratlan számok. Kommunikáció Kombinatív képességek Tk.: 24., 25. o. Mf.: 14. o. 4

5 23. Számok növekvő, csökkenő sorrendje. Egyenlőségek, egyenlőtlenségek. Négyjegyű számok egyes, tízes, százas, ezres számszomszédjai. 24. Teljes négyjegyű számok képzése adott feltételekkel. A képzett számok számszomszédjai. Kerekítések tízesre, százasra, ezresre. Kombinatorikus gondolkodás Ellenőrzés, önellenőrzés képességének Tk.: 26., 27., 28. o. Mf.: 15. o. 25. Számszomszédok, kerekítések. Szabályjátékok. Soralkotások. Kerek és teljes négyjegyű számok rendezése halmazábrába. Kombinatorikus gondolkodás Ellenőrzés, önellenőrzés képességének Halmazszemlélet Tk.: 26., 27., 28. o. 26. Római számok ig. Arab számok átírása római számokkal, római számok átírása arab számokkal. Játékos feladatok. Elsajátítás képességének Kommunikáció Tk.: 29. o. Mf.: 16. o. 27. Szóbeli összeadás, kivonás kerek négyjegyű számokkal. Szöveges feladatok megoldása. Megoldások tervezése. Önellenőrzés. Kommunikáció Tk.: 30., 31. o. Mf.: 16., 17., 18. o. 28. Gyakorlás: pótlás re. Négyjegyű számok összeg- és különbségalakjai. Szöveges feladatok leolvasása rajzról. Szövegalkotás. Megoldások tervezése. Eredmények ellenőrzése. Tk.: 32., 33. o. 29. Gyakorlás: szóbeli összeadás, kivonás szám- és szöveges feladatokkal. Célszerű eljárások a műveletek végzésében. Megoldások tervezése. Eredmények ellenőrzése. Tk.: 34., 35. o. Mf.: 19. o. 30. Pénzhasználat. Játékos vásárlások. Szöveges feladatok, a feltételek változtatása. Számképzések. Matematika és a valóság összefüggése. Megoldások tervezése. Kombinatív képességek Tk.: 36., 37. o. Mf.: 20. o. Játék pénzek, áruk, számkártyák. 31. Felmérés: 2. tudáspróba Tudáspróbák: 3-4. o. 32. A tudáspróba értékelése. A hibák 33. Írásbeli összeadás a tízezres számkörben az ezres számkörben tanultak analógiájára. Becslések. Ellenőrzések. Kombinatorikai feladatok. Kombinatív képességek Tk.: 38., 39. o. Mf.: 21. o. 5

6 34. Írásbeli összeadás a tízezres számkörben szám- és szöveges feladatokkal. Becslések. Kerekítések. Tervezés, önellenőrzés. Tk.: 40., 41. o. 35. Az összeg változása. Az összeg becslése a tagok tízesre, százasra, ezresre kerekítésével. Szöveges feladatok, a feltételek változtatása. Hiányos összeadások. Függvényszerű gondolkodás Tk.: 42., 43. o. Mf.: 22. o. 36. Írásbeli összeadás gyakorlása szám- és szöveges feladatokkal. Célszerű eljárások a műveletvégzésben. A tagok csoportosítása. Szabályjátékok. Tervezés, önellenőrzés. Függvényszemlélet Tk.: 43., 44. o. Mf.: 23. o. 37. Írásbeli kivonás a tízezres számkörben az ezres számkörben tanultak analógiájára. Becslések. Ellenőrzések összeadással, kivonással. Ellenőrzés, önellenőrzés képességének Tk.: 45., 46. o. Mf.: 24. o Írásbeli kivonás a tízezres számkörben szám- és szöveges feladatokkal. Képzett számok összege, különbsége. A különbség változása. A különbség becslése a tagok tízesre, százasra, ezresre kerekítésével. Szöveges feladatok, a feltételek változtatása. Írásbeli kivonás gyakorlása számés szöveges feladatokkal. Célszerű eljárások a műveletvégzésben. Az eredmények rendezése halmazábrákba. Tervezés, a megoldás helyességének ellenőrzése. Kombinatív képességek Tervezés, a megoldás helyességének ellenőrzése. Tervezés, a megoldás helyességének ellenőrzése. Halmazszemlélet Tk.: 46., 47. o. Mf.: 25. o. Tk.: 48., 49. o. Mf.: 26. o. Tk.: 50., 51. o. Mf.: 26. o. 41. Nyitott mondatok a tízezres számkörben. Nyitott mondatok megoldásainak ábrázolása számegyenesen, halmazábrában. Tervezés, önellenőrzés képességének Halmazszemlélet Kommunikáció fejlesztése: a megoldás helyességének igazolása. Tk.: 52., 53. o. Mf.: 27., 28. o. 42. Felmérés: 3. tudáspróba Tudáspróbák: 5-6. o. 43. A tudáspróba értékelése. A hibák 6

7 Szorzás és tulajdonságai a tízezres számkörben. Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Ellenőrzések. Szöveges feladatok megoldása. Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Két nyíl helyett egy. Szöveges feladatok. Műveletek sorrendje. Zárójel. Összetett szöveges feladatok megoldása. Írásbeli szorzás egyjegyű szorzóval a tízezres számkörben, az ezres számkörben tanultak analógiájára. Becslések. Megfigyelőképesség Tervezés, önellenőrzés képességének Tervezés, önellenőrzés képességének Tervezés, önellenőrzés képességének Megfigyelőképesség Becslés, kerekítés, számolási eljárások. Szaknyelv használata Tk.: 54., 55. o. Mf.: 29. o. Tk.: 56. o. Mf.: 30. o. Tk.: 57., 58. o. Mf.: 31. o. Tk.: 59. o. Mf.: 32. o. Tk.: 60., 61. o. Mf.: 33. o. 49. Írásbeli szorzás gyakorlása számés szöveges feladatokkal. Hiányos írásbeli szorzások. Szorzatok összehasonlítása. Nyitott mondatok. Becslés, kerekítés, számolási elárások. Következtetőképesség Tervezés, önellenőrzés képességének Tk.: 62. o. Mf.: 34. o. 50. Írásbeli szorzás gyakorlása mérésekhez kapcsolva. Szöveges feladatok megoldása. Következtetőképesség Tervezés, önellenőrzés képességének Tk.: 63. o. Mf.: 37. o. 51. Írásbeli szorzás kerek tízesekkel. Szám- és szöveges feladatok megoldása. Elsajátítás képességének Következtetőképesség Mf.: 38. o. 52. Írásbeli szorzás többjegyű szorzóval. Elsajátítás képességének Következtetőképesség Becslés, kerekítés, számolási eljárások. Tk.: 64., 65. o. Mf.: 35. o. 53. Írásbeli szorzás többjegyű szorzóval. A szorzat változásai. Tk.: 66., 67. o. Mf.: 36. o. 7

8 54. Írásbeli szorzás gyakorlása többjegyű szorzóval, szám- és szöveges feladatok megoldásával. Szabályjátékok. Nyitott mondatok. Igaz, hamis állítások. Következtetőképesség Függvényszerű gondolkodás Ítélőképesség Tk.: 68., 69. o. 55. Felmérés: 4. tudáspróba. Tudáspróbák: 7-8. o A tudáspróba értékelése. A hibák Az idő mérése. Időpontok. Időpontok leolvasása számlapos és digitális órákról. Időtartam. Az idő mérése. Időpontok. Időtartam. Menetrend. Mértékváltások. Az idő mérése. Naptár. Mértékváltások, szöveges feladatok az időméréssel kapcsolatban. Kombinatorika. Ismétlés nélküli és ismétléses permutációk által képzett számok és műveletvégzések. Kombinatorika. Ismétléses és ismétlés nélküli kombinációk képzése, lejegyzése. Kombinatorika. Ismétlés nélküli és ismétléses variációk képzése és lejegyzése. Becslési képesség Kommunikáció Becslési képesség Kommunikáció Becslési képesség Kommunikáció Kombinatív képességek Kombinatív képességek Kombinatív képességek Tk.: 70. o. Mf.: 39. o. Órák. Tk.: 71., 72. o. Mf.: 39. o. Menetrendek (autóbusz, vonat), órák. Tk.: 72., 73. o. Órák, naptárak. Tk.: 74. o. Mf.: 40. o. Számkártyák, színes korongok. Tk.: 75. o. Színes golyók, applikációs képek. Színes korongok, pálcikák, golyók. 63. Adatok gyűjtés, ábrázolásuk grafikonon. Adatok leolvasása grafikonról. Összefüggések felismerése. Következtetőképesség Tk.: 76., 77. o. Színes golyók. 64. Negatív számok: adósság, készpénz. Anyagi helyzet. Változó mennyiségek közti kapcsolatok. Kommunikáció Tk.: 78. o. Mf.: 42. o. Játék pénzek. 65. Negatív számok. Hőmérséklet. Táblázat hiányzó adatainak megállapítása. Nyitott mondatok. Szabályjátékok. Változó mennyiségek közti kapcsolatok. Kommunikáció Függvényszerű gondolkodás Tk.: 79. o. Hőmérők. 8

9 Pozitív, negatív számok ábrázolása számegyenesen. Számszomszédok. Számok rendezése halmazábrába. Gyakorlás: Szóbeli és írásbeli műveletek megoldása szám- és szöveges feladatokkal. Adatok grafikus ábrázolása. Félévi felmérés A felmérés értékelése. A hibák Gyakorlás: Hiányos írásbeli műveletek. A tízezres számkörben. Nyitott mondatok, szöveges feladatok kapcsolata. Változó mennyiségek közti kapcsolatok. Kommunikáció Halmazszemlélet Tervezés, önellenőrzés. Következtetőképesség Tervezés, önellenőrzés. Következtetőképesség Tk.: 80., 81., 82. o. Mf.: 43., 44. o. Tk.: 83., 84., 85. o. Mf.: 45., 46., 47. o. Egyénileg összeállított mérőlap. Tk.: 86., 87., 88. o. 71. Osztás és tulajdonságai. Az osztásban szereplő számok elnevezése. Elsajátítás képességének 2. kötet Tk.: 3. o. 72. Osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, kerek tízesekkel, százasokkal, ezresekkel. Szám- és szöveges feladatok megoldása. Tervezés, önellenőrzés. Következtetőképesség Tk.: 4., 5. o. 73. Írásbeli osztás egyjegyű osztóval. A műveletvégzés algoritmikus lépései. Becslés, ellenőrzés. Elsajátítás képességének Megfigyelőképesség Becslési képesség Tk.: 6., 7. o. Mf.: 49. o. 74. Írásbeli osztás gyakorlása egyjegyű osztóval. Becslés, ellenőrzés. Becslési képesség Tk.: 8., 9. o Írásbeli osztás gyakorlása egyjegyű osztóval. A hányados változásai. A hányados nem változik, megfigyelése. A hányadosban nulla is szerepel. Szöveges feladatok megoldása az írásbeli osztás gyakorlására egyjegyű osztóval. Részekre osztás és bennfoglalás kapcsolata. Osztásra vezető nyitott mondatok megoldása. Megfigyelőképesség Becslési képesség Tervezés, ellenőrzés. Következtetőképesség Tk.: 10. o. Tk.: 10., 11. o. 9

10 77. Osztó, többszörös. Igaz, hamis állítások. Számok halmazokba rendezése (alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő halmaz). Elsajátítás képességének Halmazszemlélet Tk.: 12., 13. o. Mf.: 48. o. 78. Írásbeli osztás kerek tízesekkel. Elsajátítás képességének Becslési képesség Írásbeli osztás teljes kétjegyű osztóval. Írásbeli osztás gyakorlása teljes kétjegyű osztóval, szám- és szöveges feladatokkal. A hányadosban nulla is szerepel. Műveletek sorrendje. A megismert műveletek együttes gyakorlása a tízezres számkörben. Nyitott mondatok lejegyzése, megoldása. Írásbeli osztás gyakorlása szöveges feladatokkal. Törtek. Következtetés egészről törtrészre színes rudakkal, rajzzal. Törtszámok lejegyzése számláló, nevező fogalma. Elsajátítás képességének Becslési képesség Tervezés, ellenőrzés. Tk.: 14. o. Tk.: 15. o. Ítélőképesség Tk.: 16., 17. o. Következtetőképesség Elsajátítás képességének Tk.: 18., 19. o. Mf.: 50. o. Színes rudak, rajzok. 83. Felmérés: 5. tudáspróba Tudáspróbák: o. 84. A tudáspróba értékelése. A hibák 85. Törtrészek összehasonlítása tapasztalati úton. Szöveges feladatok megoldása a részekre osztás gyakorlására. Következtetőképesség Tk.: 20. o. Mf.: 51. o. Színes rudak, rajzok. 86. Törtek. Következtetés törtrészről egészre színes rudakkal, rajzzal. Szöveges feladatok megoldása teljes négyjegyű számok törtrészeinek számítása. Következtetőképesség Tk.: 21. o. Mf.: 54. o. Színes rudak, rajzok. 87. Törtszámok összehasonlítása, rendezésük halmazábrába. Halmazszemlélet Tk.: 22., 23. o. Mf.: 52., 53. o. 10

11 88. Törtrészek kiegészítése egészre. Törtszámok helye a számegyenesen. Szöveges feladatok megoldása teljes négyjegyű számok törtrészeinek számítása. Következtetőképesség Tk.: 24., 25. o. 89. Mennyiségek törtrészei. Szöveges feladatok megoldása. Következtetőképesség Tk.: 26. o. Mf.: 55. o. 90. Mérések: űrtartalom mérése. Mértékváltások a tízezres számkörben. Az űrtartalom közötti reláció megfigyelése. Becslési képesség Mérések a gyakorlatban. Megfigyelőképesség Következtetőképesség Tk.: 27., 28. o. Mf.: 56. o. Mérőedények, folyadékok. 91. Mérések: űrtartalom mérése. Mennyiségek törtrészei. Szöveges feladatok űrméréssel kapcsolatban. Becslési képesség Mérések a gyakorlatban. Megfigyelőképesség Következtetőképesség Tk.: 29., 30. o. Mérőedények, folyadékok. 92. Mérések: tömegmérés. Mértékváltások a tízezres számkörben. Tömegmennyiségek közötti kapcsolatok. Becslési képesség Mérések a gyakorlatban. Tk.: 31., 32. o. Mf.: 57. o. Mérlegek (kétkarú, digitális), súlyok, gyümölcsök, zöldségek. 93. Mérések: tömegmérés. Mennyiségek törtrészei szöveges feladatok tömegméréssel kapcsolatban. Becslési képesség Tk.: 33., 34. o. Mf.: 58. o. Mérlegek, súlyok, zöldségek, gyümölcsök, könyvek stb. 94. Mérések: hosszúságmérés. Mértékváltások a tízezres számkörben. Becslési képesség Következtetőképesség Tk.: 35., 36. o. Mf.: 59. o. Mérőszalag, vonalzó, méterrúd Mérések: hosszúságmérés. Mennyiségek törtrészei. Szöveges feladatok megoldása hosszúságméréssel kapcsolatban. Felmérés: 6. tudáspróba A tudáspróba értékelése. A hibák Becslési képesség Tk.: 37., 38., 39. o. Mf.: 60. o. Mérőszalag, vonalzó, méterrúd. Tudáspróbák: o. 11

12 98. Geometria. Testek csoportosítása (síklapok, görbe felületek vizsgálata). Lapok, csúcsok, élek. Térszemlélet Kommunikáció Tk.: 40. o. Mf.: 61. o. Testek Testek neve, építésük alaprajz szerint. Kocka, négyzetes hasáb, téglatest építése, vizsgálatuk. Testek csoportosítása alulnézet, felülnézet, oldalnézet fogalmak. Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz fogalmak. A szög fogalmának tudatosítása. Derékszög, derékszögnél kisebb, nagyobb szög. Térszemlélet Kommunikáció Térszemlélet Kommunikáció Elsajátítás képességének Megfigyelőképesség Térszemlélet Elsajátítás képességének Megfigyelőképesség Térszemlélet Megfigyelőképesség Tk.: 41. o. Mf.: 62. o. Építőkockák, színes rudak, Babylonjáték. Tk.: 42. o. Különféle használati tárgyak, dobozok, testek. Tk.: 43. o. Testek, nézetrajzok. Tk.: 44., 45. o. Mf.: 63., 64. o. Vonalzó, képek. Tk.: 46. o Párhuzamos, merőleges, metsző egyenesek. Szögek létrehozása, vizsgálatuk szempontok szerint. Megfigyelőképesség Kommunikáció Tk.: 46., 47. o. Szívószálak, rajzok Téglalap és négyzet vizsgálata, tulajdonságaik. Oldal, csúcs, átló fogalmak. A kör. A körző használatának megismertetése. Tükrözés. Tükörtengely keresése síklapokon. Tengelyesen tükrös alakzatok. Tükörképek készítése nyírással, rajzolással, tintafolttal. Eltolás. A tükrözés és eltolás kapcsolata. Megfigyelőképesség Kommunikáció Elsajátítás képességének Kommunikáció Tk.: 48. o. Mf.: 65. o. Síkidomok. Tk.: 49., 50. o. Körző. Megfigyelőképesség Tk.: 51. o. Síktükör, síklapok, olló, képek, rajzok, tinta, festék. Megfigyelőképesség Kommunikáció Tk.: 52. o. Mf.: 66. o. Síktükör, rajzok. 12

13 109. Elforgatás. A tükrözés és elforgatás kapcsolata. Megfigyelőképesség Kommunikáció Tk.: 53. o. Mf.: 66. o Hasonlóság, egybevágóság fogalmának felelevenítése játékos feladatokon keresztül. Testek, síklapok vizsgálata, rendezésük. Térszemlélet Halmazszemlélet Tk.: 54., 55., 56. o. Mf.: 67., 68. o. Testek, színes rudak, gyufásdobozok, síklapok Gyakorlás: műveletek közti kapcsolatok. Műveleti sorrend. Nyitott mondatok lejegyzése, megoldása. Törtek. Becslés, ellenőrzés. Függvényszemlélet Tk.: 57., 58., 59. o Felmérés: 7. tudáspróba Tudáspróbák: A tudáspróba értékelése. A hibák o Síkidomok kerülete. Becslési képesség Kommunikáció Tk.: 60., 61. o. Mf.: 69. o. Síklapok, vonalzó, mérőszalag Összetett szöveges feladatok a téglalap és négyzet kerületének kiszámításához. Szövegalkotás. Becslési képesség Kommunikáció Tk.: 62. o. Mf.: 70. o Szöveges feladatok megoldása a kerületszámítások gyakorlására. Hiányos adatok, felesleges adatok a szövegben. Síkidomok területének mérése nem szabványos egységekkel. A mérőszám és az egység kapcsolata. Becslési képesség Kommunikáció Becslési képesség Kommunikáció Tk.: 63. o. Tk.: 64., 65. o. Mf.: 71., 72. o. Síklapok Területmérés szabványos mértékegységekkel. A mm 2, cm 2, dm 2, m 2 megismertetése. Elsajátítás képességének megismertetése. Megfigyelőképesség Tk.: 66., 67. o. Mf.: 73. o. Síklapok, mm 2 -, cm 2 -, dm 2 -, m 2 -es hálók Téglalap és négyzet területének mérése, számítása. Tk.: 68. o. Mf.: 74. o Szöveges feladatok a téglalap és négyzet területszámításának gyakorlására. Tervezés, ellenőrzés. Kommunikáció 13

14 121. Összetett szöveges feladatok a területszámítások gyakorlására. Szövegalkotások a tanulók által gyűjtött adatokkal. Tervezés, ellenőrzés. Kommunikáció 122. Számok ig. Megszámlálás, leszámlálás 500- asával, 1000-esével, 5000-esével, esével. Számok írása, olvasása, helyük a számegyenesen. Elsajátítás képességének Megfigyelőképesség Tk.: 69., 70. o. Mf.: 75., 76. o. Játék pénzek Számok valóságtartalma a százezres számkörben. Ötjegyű számok írása, olvasása, nagyságvizonyaik, helyesírásuk, elhelyezésük helyi érték táblázatba. Statisztikai adatok gyűjtése a százezres számkörben. Megfigyelőképesség Adatok gyűjtése. Tk.: 70. o. Mf.: 77., 78. o Írásbeli műveletek a százezres számkörben. Szöveges feladatoknyitott mondatok kapcsolata Megoldások tervezése. Eredmények ellenőrzése Felmérés: 8. tudáspróba Tudáspróbák: A tudáspróba értékelése. A hibák o Év végi ismétlés. Számok és tulajdonságaik a tízezres (százezres) számkörben. Helyük a számegyenesen, táblázatban. Alaki, helyi, valódi érték. Számok nagyságviszonyai. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 71., 72. o Ismétlés. Számok és tulajdonságaik. Számok bontása helyi érték egységek szerint. Számok közelítő helye a számegyenesen. Szabályjátékok. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 72., 73. o Ismétlés. Számok és tulajdonságaik. Számok bontása ezresek, százasok, tízesek, egyesek összegére. Alaki, helyi, valódi érték. Ismétlés. Számok mint statisztikai adatok. Számszomszédok, kerekítések. Számok sokféle neve. Számok rendezése halmazokba. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Kommunikáció Önellenőrzés képességének 14

15 131. Ismétlés. Szóbeli műveletek a tízezres (százezres) számkörben szám- és szöveges feladatokkal az összeadás és kivonás gyakorlására. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 73., 74. o Ismétlés. Hiányos szóbeli műveletek. Nyitott mondatok: egyenlőségek, egyenlőtlenségek. Szabályjátékok. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 75. o Ismétlés. Írásbeli műveletek a tízezres (százezres) számkörben szám- és szöveges feladatokkal az összeadás és kivonás gyakorlására. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 75., 76. o Ismétlés. Írásbeli műveletek a tízezres (százezres) számkörben. Összetett szöveges feladatok megoldása. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 76. o Ismétlés. Összetett szám- és szöveges feladatok megoldása a szorzás és osztás gyakorlására. Műveleti sorrend. Ismétlés. Írásbeli szorzás és osztás gyakorlása szám- és szöveges feladatokkal, mennyiségek átváltásával. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 77. o. Tk.: 77., 78. o Ismétlés. Mértékváltások gyakorlása szöveges feladatok megoldásával. Mennyiségek nagyságviszonyai. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 79., 80. o Ismétlés. Számok sokféle neve: negatív számok (adósság-készpénz, hőmérséklet). Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 81. o Ismétlés. Számok sokféle neve: törtek. Kommunikáció Önellenőrzés képességének 140. Ismétlés. Törtek mennyiségekkel. Szöveges feladatok megoldása törtekkel. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Mf.: 79. o Ismétlés. Síkidomok tulajdonságai. Rendezésük halmazokba. Kerület- és területszámítások. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 82. o. 15

16 142. Ismétlés. Síkidomok származtatása. Téglalap és négyzet kerülete, területe. Szöveges feladatok megoldása. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Mf.: 79. o Ismétlés. Összetett szöveges feladatok. Sorozatok. Logikai feladatok. Ismétlés. Hiányos műveletek mennyiségekkel is. Logikai feladatok. Ismétlés. Kombinatorikai feladatok. Logikai feladatok. Ismétlés. Szöveges feladatok mennyiségekkel. Kerület. Terület. Ismétlés. Szöveges feladatok mennyiségekkel. Kerület. Terület. Kommunikáció Önellenőrzés képességének Kommunikáció Önellenőrzés képességének Kommunikáció Önellenőrzés képességének Kommunikáció Önellenőrzés képességének Kommunikáció Önellenőrzés képességének Tk.: 83. o. Tk.: 84., 85. o. Tk.: 86. o. Tk.: 86., 87. o. Tk.: 87. o. Év végi felmérés Egyénileg összeállított mérőlap. 16

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény az 5. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba rendezése, az összes lehetséges sorrend felsorolása.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Matematika. 1. évfolyam. I. félév

Matematika. 1. évfolyam. I. félév Matematika 1. évfolyam - Biztos számfogalom a 10-es számkörben - Egyjegyű szám fogalmának ismerete - Páros, páratlan fogalma - Sorszám helyes használata szóban - Növekvő, csökkenő számsorozatok felismerése

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga Matematika 5. osztály Osztályozó vizsga A TERMÉSZETES SZÁMOK A tízes számrendszer A természetes számok írása, olvasása 1 000 000-ig. Helyi-értékes írásmód a tízes számrendszerben, a helyiérték-táblázat

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén

A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén A tanuló legyen képes: A fejlesztés várt eredményei a 1. évfolyam végén - Halmazalkotásra, összehasonlításra az elemek száma szerint; - Állítások igazságtartalmának eldöntésére, állítások megfogalmazására;

Részletesebben

Matematika. 1. osztály. 2. osztály

Matematika. 1. osztály. 2. osztály Matematika 1. osztály - képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt alkotni; - képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat megfogalmazni; - halmazok elemeit összehasonlítja,

Részletesebben

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 6. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének,

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika

4. évfolyam. 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 4. évfolyam Ismeretek 1.1 Halmazok Számok, geometriai alakzatok összehasonlítása 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika A nagyságbeli viszonyszavak a tanult geometriai alakzatok

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények matematikából a 2. évfolyam végén Vizsgakövetelmények matematikából az 1. évfolyam végén - - Ismert halmaz elemeinek adott szempont szerinti összehasonlítására, szétválogatására. Az elemek közös tulajdonságainak felismerésére, megnevezésére.

Részletesebben

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga

Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga Matematika 6. osztály Osztályozó vizsga 1. Számok és műveletek 1. A tízes számrendszer Számok írása, olvasása, ábrázolása Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört

Részletesebben

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből

Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Pótvizsga: beadandó feladatok 45 perces írásbeli szóbeli a megadott témakörökből Pótvizsga anyaga 5. osztály (Iskola honlapján is megtalálható!) Természetes számok: 0123 (TK 4-49.oldal) - tízes számrendszer helyi értékei alaki érték valódi érték - becslés kerekítés - alapműveletek:

Részletesebben

5. osztály. Matematika

5. osztály. Matematika 5. osztály A természetes számok értelmezése 100 000-ig. A tízes számrendszer helyértékes írásmódja. A A természetes számok írásbeli összeadása, kivonása. A műveleti eredmények becslése. Ellenőrzés 3. A

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A tájékozódó felmérő feladatsorok értékelése A tájékozódó felmérések segítségével a tanulók

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika felső tagozat

Matematika felső tagozat Matematika felső tagozat 5. évfolyam Témakör 1. Gondolkodási módszerek 2. Számtan, algebra 3. Összefüggések, függvények, sorozatok 4. Geometria, mérés I. félév Követelmény A gondolkodási módszerek követelményei

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

MATEMATIKA. 1. osztály

MATEMATIKA. 1. osztály MATEMATIKA 1. osztály Gondolkodás tudjon egyszerű tárgyakat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására (20-as számkörben) használja

Részletesebben

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft.

Csehné Hossó Aranka. Matematika. pontozófüzet 1 8. osztályig. az eltérő tantervű tanulók számára összeállított. Felmérő feladatokhoz. Novitas Kft. Csehné Hossó Aranka Matematika pontozófüzet 1 8. osztályig az eltérő tantervű tanulók számára összeállított Felmérő feladatokhoz Novitas Kft. Debrecen, 2005 Összeállította: Csehné Hossó Aranka EAN 599

Részletesebben

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe)

MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) MATEMATIKA 2.évfolyam: évi 144, heti 4 óra (enyhe) 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika 15óra Kulcs ismerete A vizuális, auditív és taktilis percepció fejlesztése. Összehasonlítás,

Részletesebben

3 4. évfolyam. 3. évfolyam

3 4. évfolyam. 3. évfolyam 3 4. évfolyam A két év kiemelt célja a tanulási képességek intenzív fejlesztése. Feladata a tantárgy iránti érdeklődés folyamatos fenntartása, azért, hogy a tanulók szívesen és aktívan tevékenykedjenek

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 7. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. Halmazok ábrázolása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata.

Részletesebben

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag

Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok fejlesztési terület Ismeretanyag Számolás 0-tól 20-ig 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Szokásrend, füzetvezetés

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló:

1. osztály. Gondolkodási módszerek alapozása A tanuló: Gondolkodási módszerek alapozása 1. osztály tudjon számokat, elemeket sorba rendezni, összehasonlítani, szétválogatni legyen képes a halmazok számosságának megállapítására, használja helyesen a több, kevesebb,

Részletesebben

Matematika 5. évfolyam

Matematika 5. évfolyam Matematika 5. évfolyam Heti 4 óra, Évi 144 óra Célok és feladatok - a biztos számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése - a számkör bővítése a nagy számokkal, törtekkel és az egész számokkal

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra

Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Matematika 4. évfolyam Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 144 óra Helyi tantervi óraszám a

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45

Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:... Mate gyűjtemény EDITURA PARALELA 45 Vezetéknév:... Utónév:... Osztály:... Iskola:...... Mate 2000+ gyűjtemény Jelen kiadvány az érvényben lévő Tanterv alapján készült, melyet a Nemzeti Oktatási Minisztérium 5003/2.12.2014-es határozatszámmal

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika

Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika Osztályozóvizsga-tematika 8. évfolyam Matematika 1. félév 1. Gondolkozz és számolj! A természetes szám fogalma, műveleti tulajdonságok Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 4.C

MATEMATIKA TANMENET 4.C SZÁMOLÁS 0-TÓL 1000-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel Számok 0-tól 1000-ig. Számok írása, olvasása, alkotása 2. Számok 0-tól 1000-ig. Számok helye a számegyenesen Beszélgetés a képről. Számok

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez Illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 Új generációs taneszközök, alsó tagozat, 4. modul MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Tananyagbeosztás: Éves óraszám: 148 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra

MATEMATIKA 3-4. évfolyam. Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám évfolyamonként: 144 óra Tematikai egység/fejlesztési cél 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok MATEMATIKA 3-4. évfolyam Fejlesztési feladatok és óraszámok Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg

91 100% kiválóan megfelelt 76 90% jól megfelelt 55 75% közepesen megfelelt 35 54% gyengén megfelelt 0 34% nem felelt meg Kedves Kollégák! A Negyedik matematikakönyvem tankönyvekhez készítettük el a matematika felmé rőfüzetünket. Az első a tanév eleji tájékozódó felmérés, amelynek célja az előző tanév során megszerzett ismeretek

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Matematika tanmenet/3. osztály

Matematika tanmenet/3. osztály 2013/2014. tanév Matematika tanmenet/3. osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 4

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna TANÍTÓI KÉZIKÖNYV A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga. Matematika tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Matematika tantárgyból 2018-2019 A vizsga 60 perces írásbeli vizsga (feladatlap) a megadott témakörökből. A megjelölt százalék (50%) nem teljesítése esetén szóbeli vizsga is,

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA

A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA A SZÁMFOGALOM KIALAKÍTÁSA TERMÉSZETES SZÁMOK ÉRTELMEZÉSE 1-5. OSZTÁLY Számok értelmezése 0-tól 10-ig: Véges halmazok számosságaként Mérőszámként Sorszámként Jelzőszámként A számok fogalmának kiterjesztése

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 9. évfolyam I. Halmazok 1. Alapfogalmak, jelölések 2. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 3. Nevezetes számhalmazok (N,

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra A Műszaki Könyvkiadó javaslata alapján összeállította az MK-4198-8/ÚJ-K tankönyvhöz: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség

Részletesebben

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam

KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam KERETTANTERV - MATEMATIKA 1 2. évfolyam 1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok Előzetes tudás: Tárgyak, személyek, dolgok csoportosítása. Irányok (lent, fent, jobbra,

Részletesebben

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából

Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Követelmény a 8. évfolyamon félévkor matematikából Gondolkodási és megismerési módszerek Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, halmazműveletek ismerete, eszköz jellegű

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

Matematika 3 4. évfolyam

Matematika 3 4. évfolyam Matematika 3 4. évfolyam Célok és feladatok Az induktív gondolkodás fejlesztése (tudatos tapasztalatszerzés, kísérletezés, a tapasztalatok rendezése, megállapítások, egyszerű következtetések, kiterjesztés,

Részletesebben

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak.

ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. ÍRÁSBELI BELSŐ VIZSGA MATEMATIKA 8. évfolyam reál tagozat Az írásbeli vizsga gyakorlati és elméleti feladatai a következő témakörökből származnak. Időtartam: 60 perc 1. Halmazműveletek konkrét halmazokkal.

Részletesebben

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003

MATEMATIKA MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 MATEMATIKA 1-4. évfolyam Készítette: Árvainé Libor Ildikó Juhász Nándor Szabados Anikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette:

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Matematika tantárgy 5. osztály T A N M E N E T Készült a NAT 2012, Matematika Keret Tanterv és a Helyi Tanterv alapján. Az ötödik

Részletesebben

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam

MATEMATIKA. 1-4. évfolyam MATEMATIKA 1-4. évfolyam TARTALOM BEVEZETÉS... 3... 3 Az értékelés elvei és eszközei... 3 1. OSZTÁLY... 4 I. Gondolkodási módszerek alapozása... 4... 4 Követelmények... 5 II. Számtan, algebra... 5... 5

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam

MATEMATIKA. 1 4. évfolyam MATEMATIKA 1 4. évfolyam Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek fejlesztése, melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 5. Tanmenetjavaslat az 5. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák AZ EGÉSZ SZÁMOK 1. Az év bevezetése, ismétlés, játékos bevezető Az éves munkával kapcsolatos ismeretek, elvárások közlése.

Részletesebben

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével.

Óravázlat. Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel. A természetes szám fogalmának mélyítése a számtulajdonságok megfigyelésével. Óravázlat Tantárgy: Matematika Osztály: BONI Széchenyi István Általános Iskola 1. e Tanít: Dr. Szudi Lászlóné Tananyag: Műveletvégzés a 20-as számkörben tízes átlépéssel Kiemelt kompetenciák: Matematika

Részletesebben

Matematika 5. osztály

Matematika 5. osztály OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI MATEMATIKA TANTÁRGYBÓL Matematika 5. osztály Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. Két véges halmaz közös részének, két véges halmaz

Részletesebben

Készítette: Szabó Ildikó

Készítette: Szabó Ildikó KECSKEMÉTI CORVIN MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MATEMATIKA tanmenet a HARMADIK MATEMATIKAKÖNYVEM használatához az OFI tanmenetjavaslata alapján Éves óraszám: 144 óra Heti óraszám:

Részletesebben

Tanterv a MATEMATIKA kompetenciaalapú oktatásához a III. és IV. osztály számára ALAPKOMPETENCIÁK

Tanterv a MATEMATIKA kompetenciaalapú oktatásához a III. és IV. osztály számára ALAPKOMPETENCIÁK Tanterv a MATEMATIKA kompetenciaalapú oktatásához a III. és IV. osztály számára ALAPKOMPETENCIÁK 1. A közvetlen környezet összefüggéseinek / törvényszerűségeinek felismerése 2. Matematikai műveletek végzése

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika

SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA. matematika SPECIÁLIS HELYI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLA matematika 9. évfolyam 1. Számtan, algebra 15 óra 2. Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, valószínűség, statisztika 27 óra 3. Függvények, sorozatok,

Részletesebben

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1 4. ÉVFOLYAM ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. HETI ÓRASZÁM 5 4 4 4 ÉVFOLYAM ÓRASZÁMA 185 148 148 148 Célok és feladatok A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszában azon képességek

Részletesebben

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK

1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK MATEMATIKA TÉMAKÖRÖK 11. évfolyam 1. GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK, HALMAZOK, KOMBINATORIKA, GRÁFOK 1.1. HALMAZOK 1.1.1. Halmazok megadásának módjai 1.1.2. Halmazok egyenlősége, részhalmaz, üres halmaz, véges,

Részletesebben