Balatonlelle Város Képviselő-testületének január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak."

Átírás

1 1 Balatonlelle Város Képviselő-testületének január 30-i rendes üléséről, melyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Kenéz István polgármester Somogyvári László alpolgármester Ignácz János képviselő Lendvai Attila képviselő Miseta Zoltán képviselő Nagy László képviselő Országh Zoltán képviselő Szentesné Szekér Piroska képviselő Szücs Orsolya képviselő Dr. Kovács Tamás aljegyző Szabó Józsefné irodavezető Bősze István irodavezető Németh Norbert VÜSZ igazgató Novákné Boros Éva GESZ gazd.vez Babos István főépítész Reichertné Fűzfa Rita adócsoportvezető #$%& Csöröncsics Zoltán jkv.vezető Megjelent érdeklődők száma:!"!: Köszönti a testületi tagokat, meghívott vendégeket, valamint a megjelenteket. A testület nyilvános rendes ülését órakor megnyitja Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert jelen van. &'()* Javasolja, hogy 18.) napirendet vegyék fel A Balatonlellei Sportegyesület tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérelme pályázat benyújtásához című napirendet. Elfogadása esetén a napirend értelemszerű számozása megváltozik. Más javaslat nem lévén, a polgármester kéri a képviselőket, aki a napirend felvételével egyetért, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirend +!!") &'()* felvételét elfogadta. A -./ "*! ', polgármester kéri a képviselőket, aki a kiegészítéssel a napirendet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirend elfogadásáról határozott: A képviselő-testület 2014.január 30. ülésének napirendje. 1.) Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés)

2 2, ++( +( + 2.) Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 3.) A Képviselőtestület évre szóló munkatervének elfogadása., ++( +( + Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 4.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2012. (I.27.) rendelet hatályon kívül helyezése, ++( +( + Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 5.) Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló rendelet megalkotása., +( ++( + Előadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos előterjesztés) 6.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása., +( ++( + Előadó: Dr Kovács Tamás aljegyző (írásos előterjesztés) 7.) A temetők rendjéről és a temetkezési tevékenység végzéséről szóló 33/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. sz.módosításának elfogadása, + Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 8.) Balatonlelle, Szövetség u. 69. sz-ú ingatlan előtti közterület burkolásához, + tulajdonosi hozzájárulás megadása Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 9.) Takács Sándor belterületi határváltozás iránti kérelme, + Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 10.) Beszámoló a társadalmi szervek részére 2013.évben átadott pénzeszközök felhasználásáról. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés)

3 , ) Megállapodás megkötése DRV Zrt-vel pályázat által biztosított, támogatás ++( + átutalásáról. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 12.) Beszámoló a Lellei újság, valamint Balatonlelle Város hivatalos, ++( +( + honlapjának 2013.évi üzemeltetéséről. Előadó: Munkácsy Mihály Lelle Media Kft (írásos előterjesztés) 13.) Lelle Média Kft pótelőirányzat kérelme a Lellei újság üzemeltetéséhez. Előadó: Munkácsy Mihály Lelle Media Kft, + (írásos előterjesztés) 14.) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója, Helyzetelemzés" című, a BKÜ területfejlesztési koncepciójának, + helyzetelemző, -értékelő munkarész tervezetének véleményezése. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés), + 15.) Adósságrendezési eljárásban való részvétel. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés), + 16.) A Balatonlelle-Rádpusztán lévő élelmiszer kisbolt bérbeadása. Előadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos előterjesztés) 17.) Napfény strandon lévő üzlethelyiség bérbeadása. Előadó: Németh Norbert VÜSZ igazgató (írásos előterjesztés) 18.) A Balatonlellei Sportegyesület tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérelme pályázat benyújtásához. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 19.) Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 20.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Előadó: Országh Zoltán elnök (szóbeli előterjesztés)

4 4 21.) Tájékoztató Balatonlelle Város és intézményei által benyújtott pályázatokról, valamint az! önkormányzatot érintő pályázati lehetőségekről. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) 22.) Felvilágosítás kérések, tájékoztatók, egyéb ügyek 1.) Tájékoztató a évben átruházott hatáskörben kiutalt szociális támogatásokról. Előadó: Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés), + 2.) Tájékoztató az 1 millió forintot meghaladó adóhátralékok alakulásáról. Előadó: Dr Kovács Tamás aljegyző, Reichertné Fűzfa Rita adócsoportvezető (írásos előterjesztés)!$! -24+" 3.) Balatonlelle, Petőfi u 55/2 szám alatti költségalapú lakás bérlőjének kijelölése. Előadó: 3!!$4 2!!"! % $!!' $! Kenéz István polgármester (írásos előterjesztés) &' ()* '"&2A /./ "*! +!!") ', polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Beszámoló az előző rendes ülést követően lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2013.(X.25.), 276/2013.(X.25.), 277/2013.(X.25.), 284/2013.(XI.28.), 285/2013.(XI.28.), 286/2013.(XI.28.), 287/2013.(XI.28.),, 288/2013.(XI.28.), 290/2013.(XI.28.), 291/2013.(XI.28.), 293/2013.(XI.28.), 295/2013.(XI.28.), 296/2013.(XI.28.), 303/2013.(XI.28.), 315/2013.(XII.18.), 318/2013.(XII.18.), 320/2013.(XII.18.), 324/2013.(XII.18.),számú lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Kenéz István polgármester!' azonnal

5 /24,$ %%'!"!')!2 3!!$4!"! 5 &' ()* '"&2A./ "*! +!!") ', polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Tájékoztató a két ülés közötti polgármesteri tevékenységről. 24 Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester két ülés közötti tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. '/0-12! Kenéz 3!!$4!"! "! 2 István polgármester!' azonnal )! ' "' '%!"!A bizottsági ülésen felvetett technikai jellegű hibák javításra kerültek.! " ' )'!$' '% A bizottság a munkatervet elfogadásra javasolja a testületnek azzal, hogy a testületi ülések időpontját 16 óra helyett 14 ''' '% órába határozza meg. A bizottság a munkatervet változatlan formába javasolja elfogadni a testületnek.! " ' (1" (- A bizottság a munkatervet változatlan formába javasolja elfogadni a testületnek. '"&2A polgármester kéri a képviselőket, aki az ügyrendi bizottság javaslatát elfogadja, az igen gomb &' megnyomásával ()* jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a javaslatot nem fogadta el. A polgármester kéri a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

6 1./ "*! +!!") ', évi Képviselő-testületi Munkaterv elfogadása. 124 " Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2014.évre szóló munkatervét %! '%! elfogadja. A munkaterv ''! -./0-/232/ %!")'! a jegyzőkönyv 24! )) ')' mellékletét képezi. Kenéz István polgármester!' azonnal 3!!$4!"!!"!A szolgáltató január 1-től megváltozott. A bizottsági ülésen kértem, hogy vegyük ki a 39. a.) pontját és a 39. (3) bekezdésének a végét, onnét, hogy valamint a jegyző által kiadott. Ez nem kell ahhoz, hogy a szüneteltetés igényét be lehet jelenteni. A rendelet annyiban változott, hogy az idei évben a lakóingatlannál lehet szüneteltetést kérni a szemétszállításra azoknak, akik a DRV-nél igazolást kérnek arról, hogy a vízmérő óra állása 6 hónapra nem változott -6 hónap után ezt ismételni kell-, a lakást nem lakták. Az idei díj nem lehet magasabb a 2013 év díjánál. A 76 település közül Balatonlellén a legolcsóbb a szemétszállítás. A 60 l edénynél bruttó 182 Ft, a 110 l edénynél bruttó 235 Ft ürítésenként. A lakossági és a vállalkozók ürítési díja egyforma összegű. A szelektív hulladékgyűjtés ' "!!%!'$"()"' '!!$'"' változni fog. A szigetek megszűnnek és háztól szállított szelektív gyűjtés lesz. Februárban két zsákot fognak minden házhoz eljuttatni a szolgáltató műanyag, fém és papírgyűjtésre-. Ezt a nyári szezonon kívül havonta egy alkalommal fogják üríteni. A nyári szezonban havonta kétszer történi ugyan ezért az összegért az elszállítás. A plusz szemetes zsákot! "("!" $ ()") "'!!' $!" 2 mint az AVE Zöldfok esetében- ugyanazon a helyeken lehet megvásárolni 504 Ft összegért ez sem változott-. A szállítási napokban sem történik változás, mivel ha a nyári három szállítás helyett csak kettő lenne, az sem okozna árcsökkentést. A évben már egészen ' )! ' "' '% más feltételek )'!$' '% lesznek a szemétszállítással kapcsolatban. A zöldhulladék szállítás sem változik, minden második héten elszállításra kerül külön díj nélkül. A bizottság a napirendet elfogadásra javasolja. A bizottság a napirendet elfogadásra javasolja. Külön öröm, hogy hosszú idő után ez a közszolgáltatási díj nem! " ")!' ''' '% emelkedett Balatonlellén. A bizottság a napirendet elfogadásra javasolja.!"!öröm, hogy ezzel az új szolgáltató belépésével nem drágul a díj. Én örültem volna ha a heti két szállítás lehetett volna, csak nem tudom, hogy az árat ez befolyásolta volna. Ahol nem elég a kuka a plusz zsákot az új szolgáltató is 504 Ft-ért tudja adni, ez számomra elképesztő.

7 ")!'!"!Ha azokon a napokon ahol heti egy szállítás van és helyett kettőt! '! '!"!Amúgy is!"! A ) Az 'Mivel ' ez!"!a ' vállalkozók 'A lombtalanítás!"!a lombtalanítás 7 kérünk, akkor az biztosan többe kerül. Az elképzelhető, hogy amikor hetente három szállítás van -10 alkalom- azt visszavenni kettőre és elosztani az egynaposra. Ennek csak egy problémája lehet, hogy azokra a napokra nincs a gépkocsi állomány rendelkezésre. De erre rá tudok kérdezni. ' zavart okoz, hogy egyszer 1 alkalommal, majd 2 alkalommal és 3 alkalommal szállítanak. Egyszerűbb lenne ha egységesen két alkalom lenne szállítás. nyári háromszori szállítás Balatonlelle nagy területén azt hiszem, hogy kell. A heti egyszeri alkalom oldódni fog azzal, ha beindul a szelektív gyűjtés, ami házhoz megy. 'Alpolgármester úrral értek egyet, ha beindul a szelektív gyűjtés, akkor a heti két szállítás is elég nyáron. Az éjszakai szállítás lehetne rövidebb, mivel április 14-én elindul és augusztus 31-ig tart. éjszakai szállításon változtatni biztosan nem tudnak a kapacitás miatt. Ez úgy ki van számolva, hogy a 24 óra minden nap ki van töltve. Ha mi más időpontot kérünk az mással is ütközik és ezt nem tudják megoldani. tanuló év lesz a szállítónak is, ne bonyolódjunk bele változtatásokba. Én azt támogatom, hagyjuk ahogy eddig volt. a PELSO-KOM Kft honlapján megtalálják a nyomtatvány, amivel saját maguknak kell szerződést kötni. Ezt tegyék meg minél gyorsabban, mert a Zöldfok Rt-nek a szolgáltatásra nincs jogosítványa. Kivétel a sitt, amit csak a Zöldfok tud elszállítani. a helyi rendeletbe a későbbiekben épüljön bele a lomtalanítást megelőző testületi ülésig, tekintettel a lomtalanítás áldatlan állapotára tekintettel. ")!' ugyanúgy megtörténik ahogy szokott és a lakosság szempontjából ez továbbra is ingyenes, mert a város fizeti ezt a díjat.!"!nincs az állami tetemeknek gyűjtője, a megszokott helyen áldatlan állapotok uralkodtak el. Valakivel lehetne-e erre megoldást találni, mert ez a mi érdekünk.!"!ez a kötelező feladat kikerült július 1-től az önkormányzatoktól. Olyan komoly dolgokat kellett volna végrehajtani komoly pénzekért, mire meg lehetett volna felelni az elvárásoknak, hogy ezt nem tudjuk bevállalni. Korábban kötelező feladat volt - dögkút és Kistérség esetén konténerbe gyűjtöttük az állatokat -. A probléma, hogy ")!' ezt megszokták és most is odateszik a tetemeket, az állatok pedig szétszedik és szétterítik a területen. Az a lehetőség meg van, hogy Balatonlelle felveszi a kapcsolatot a megsemmisítővel, ami Böhönyén van és Cegléden van, de ez igen komoly pénzbe kerül. A további probléma, hogy ha egy ugyanilyen gyűjtőt próbálunk felállítani ezen a területen, akkor más településekről is idehozzák és az komoly pénzbe kerül. Esetleg a hét település társulásával lehet ilyet létrehozni, de ha nem partnerek, akkor egymagunknak nem tudom, hogy megéri-e. De utána járok, hogy milyen lehetőség van.!"!a körzeti állatorvossal vagy országgyűlési képviselővel kellene felvenni a kapcsolatot, mert ezt környezetvédelmi és humán toxikológiai szempontok szerint nem lehet hagyni.

8 &' ()* 8 '"&2A polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az általa elmondott módosító javaslattal, az & igen ' gomb ()* megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a módosító javaslatot elfogadta. +!!") A polgármester kéri a képviselőket, aki a módosított rendelet tervezetet elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. '%! -./ ! ' Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta: %!")'! ' ) $ Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. és 88. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 1. (1) Jelen rendelet célja a) Balatonlelle város lakossága egészségének védelme, természeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, b) A város környezete hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. (2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Balatonlelle város közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a) a környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének! ) és minőségének megfelelő kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását. (3) Balatonlelle Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben foglalt alapelveket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatáskörébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit. 2. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonlelle Város közigazgatási területére. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Ht. 2. (1) bekezdés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzőre.

9 9 (3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed a Ht. 42. (1) a), b), c), e) pontjában meghatározott tevékenységekre,!"! (4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma nem terjed ki: a) az inert hulladékra, b) a nagy darabos hulladékra a jelen rendeletben foglalt, évi egyszeri alkalommal végzett lomtalanítás kivételével c) a veszélyes hulladékra 3. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési tevékenységből származó hulladék; 2. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; 3. háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot; 4. háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló; 5. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles; 6. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása; 7. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás; 8. Hulladékgyűjtő edényzet: szabványos méretekkel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet 9. ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll; 10. közszolgáltatási terület: olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül az ingatlanhasználók részére az adott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ugyanaz a közszolgáltató végzi; 11. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; 12. lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja; 13. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása; 14. vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek; 15. veszélyes hulladék: a Hulladék Tv. 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék;

10 Zöldhulladék: kerti hulladék, amely olyan növényi maradvány, amely a város közigazgatási területén levő belterületi ingatlanok ( lakóház, építési telek, üdülő ) mezőgazdasági művelésével kapcsolatban keletkezik ( pl. fű, szőlő, venyige, gyümölcsfa nyesedék ) 17.Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem % oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton 18. Lakóingatlan: az ingatlan nyilvántartásban lakóházként, lakásként, lakóegységként nyilvántartott ingatlan 19. Üdülőingatlan: az ingatlan nyilvántartásban üdülőként, hétvégi házként, apartmanként, nyaralóként, üdülőegységként nyilvántartott ingatlan. 4. (1) A hulladékgazdálkodási '%! $" közszolgáltatási tevékenységet - a Délnyugat $ Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással kötött - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján a Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3.), továbbiakban Közszolgáltató végzi. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott Közszolgáltatónak tagjai, alvállalkozói nincsenek, a közszolgáltatást egyedül végzi. 5. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az a tény hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 6. A hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. Amennyiben a szállítás rendjében változás történik, erről az önkormányzat értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket. 7. A hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a Közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedénybe helyezi el. 8. (1) Az alkalmazható gyűjtőedények: a) 60 literes hulladékgyűjtő edényzet, b) 110 literes hulladékgyűjtő edényzet, c) a többlethulladék elszállítására rendszeresített Közszolgáltató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák. 9. Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan elé a 8. - ban megjelölt gyűjtőedényben a közterületre kihelyez. 10. Ha az 1. sz. mellékletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett az ingatlanhasználónak többlet háztartási hulladéka keletkezik azt a Közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsákban helyezheti el. 11. Ha az önkormányzat által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik ha az önkormányzat és a Közszolgáltató másban nem állapodik meg a szállítás rendje nem változik.

11 Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. 13. Ha a hulladékot, vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles - többletdíjazás igénye nélkül - helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja. 14. Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, sorszámmal ellátott hulladékkezelési matricát használni. A közszolgáltató csak a matricával megjelölt gyűjtőedényzetből köteles a kihelyezett hulladékot elszállítani. 15. Az ürítési díj összegének megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110 liter térfogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az ingatlanhasználó az eltérő térfogatú gyűjtőedényzet elszállítására vonatkozó igényét a Közszolgáltatóhoz negyedévet megelőző hónap 15. napjáig írásban be nem jelenti. 16. (1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényt több ingatlanhasználó közösen is használhatja a következő esetekben: a) társasházak által használt ingatlanokon, b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete működik, feltéve, ha valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott meg. (2) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban kell nyilatkoznia a Közszolgáltató felé arról, hogy milyen űrtartalmú gyűjtőedényt használnak, azt hol tárolják és hol adják át ürítésre. A közös gyűjtőedényt használó ingatlan közös képviselőjének írásban kell nyilatkoznia a díjfizetésre kötelezett személyéről (amennyiben a díjfizetés az érintett ingatlanok vonatkozásában egyösszegben történik), vagy a személyekről ( amennyiben a számlázást ingatlanonként kérik ). (3)Társasházi ingatlanok esetében a kötelezően fizetendő minimális díj lakó-illetve üdülőegységenként a 60 literes edény ürítési díja, e rendelet szerinti a lakóingatlanokra vonatkozó éves, illetve az üdülőingatlanokra vonatkozó használati szezonban meghatározott ürítési gyakorisággal számolva. 17. A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zárhatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladék bedöngölése vagy tömörítése tilos! Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő méretűre fel kell darabolni. 18. A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hulladék maximális súlya: - 60 literes gyűjtőedény esetén 15 kg, literes gyűjtőedény esetén 36 kg, literes gyűjtőedény esetén 330 kg. 19. (1) A nagy darabos hulladék (lom) gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal az e célból megkötött szerződés szerint - külön díj felszámítása mellett - gondoskodik. Lebonyolításáról és megszervezéséről a Városüzemeltetési Szervezet, a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik. (2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos hulladék

12 12 elszállítását végi. A lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra ( így pl. építési törmelékre, járműroncsra, rendszeres háztartási hulladékra, gumira, veszélyes hulladékra ) nem terjed ki. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás időpontjáról minden évben a közszolgáltató és a Városüzemeltetési Szervezet vezetője állapodik meg. A lakosság értesítése az önkormányzat feladata. (4) A hulladékot az ingatlantulajdonos legfeljebb a szállítást megelőző nap 18 órája után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre. (5) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen. % '% 20. A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakóingatlan használó által a gyűjtőedényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el. 21. Gyűjtőedényt közterületen tartósan tárolni kizárólag a képviselő- testület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterület-használati hozzájárulás alapján lehet. $'%' 22. (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával a) az ingatlanhasználó tulajdonát képező szabvány gyűjtőedényzetben (kukában) vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása, b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente egyszer történő begyűjtése és elszállítása, c) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi megrendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása, d) az ingatlanon keletkező a háztartási hulladéktól elkülönítetten gyűjtött - zöldhulladék a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott időpontban történő elszállítása. A zöldhulladék szállításakor a zsákban kihelyezett fű, levél, illetve kötegelve kihelyezett ág, nyesedék ( maximum 25 kg/zsák) kerül elszállításra. e) a gyűjtőedényzet megrongálódása esetén amennyiben az a nem megfelelő ürítés során történt- az edényzet saját költségén történő megjavítása, ha az nem lehetséges cserélése, f) a Közszolgáltató tulajdonában lévő, az ingatlanhasználó számára bérbe adott gyűjtőedényzet a rendeltetésszerű használat során elhasználódása esetén, saját költségén másik gyűjtőedényzetet biztosítása 23. A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének. 24. A Közszolgáltató köteles a Képviselő testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót készíteni. 25. A Közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására, orvoslására és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében székhelyén ( Lengyeltóti, Zrínyi u.1-3. ) ügyfélszolgálatot működtet. A Közszolgáltató honlapot üzemeltet ( ), ahol a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyez.

13 A Közszolgáltató az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizsgálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet érdemben 30 napon belül tájékoztatja 27. (1) A közszolgáltató joga, hogy: a) a vegyes hulladék gyűjtésére e rendelet 10. -ában foglaltak esetén - alkalmazható hulladék gyűjtő zsákért a hulladék elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen, b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat beszedje, c) a közszolgáltatási szerződést a jogszabályban, valamint a közszolgálati szerződésben meghatározott módon felmondja. 28. (1) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha a) nem ' a 8. -ban meghatározott gyűjtőedényben vagy 10. szerinti hulladék gyűjtő zsákban kerül kihelyezésre, $'%' '%') b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható c) a gyűjtőedényzet a közterületen olyan módon kerül elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni d) a zöldhulladék nem a 22. (1) d) bekezdésében meghatározott módon kerül kihelyezésre 29. (1) Az ingatlanhasználó köteles az e rendeletben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával a) az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező háztartási hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, valamint - eltérő rendelkezés hiányában - a közszolgáltatási díj megfizetésére. b) a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszeresen keletkező háztartási hulladék keletkezésének tényét, és keletkezésének idejét. c) a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik d) az ingatlanán keletkező hulladékot alacsony szinten tartására. e) gyűjtőedényzetet ürítés céljából szállítási napokon az 1. sz. mellékletben meghatározott szállítási napokon és időpontokban - a begyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejáratának a közelében a közterületen elhelyezni, és az elszállítás után az edényzetet az ingatlanra visszahelyezni. f) a hulladék gyűjtésével kapcsolatos biztonsági követelményeket betartani, a környezetet nem veszélyeztetni, szennyezni, károsítani, megakadályozni a hulladék kiszóródását, g) gondoskodni arról, hogy a vegyes hulladék gyűjtő edényzetbe csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, a hulladék szilárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és a berendezésben kárt ne okozzon. h) télen az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság elleni védelméről gondoskodni. i) az e rendeletben meghatározott háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítésről gondoskodni. (2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség beépítetlen ingatlana tekintetében. 30. (1) A háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az ingatlanhasználó köteles a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék

14 14 átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetve az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni. (2) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni. (3) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehető legkisebb legyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő. (4) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet. 31. (1) Az ingatlanhasználó joga, hogy: a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye b) jelezze a hulladékgyűjtő edényzet bérlési szándékát a Közszolgáltatónál, c) a vegyes hulladék '%'!!"'"' gyűjtő edényzet űrtartalmát alkalmilag meghaladó vegyes hulladékot az erre a célra rendszeresített egyedi jelöléssel ellátott hulladék gyűjtő zsákban a gyűjtő edényzettel együtt elszállításra a közterületre kihelyezze, d) e rendelet a alapján kérje a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését, e) panasszal éljen, javaslatot tegyen a közszolgáltató felé, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett. 32. (1) ' A hulladékgazdálkodási! $''%("'! $( közszolgáltatási szerződés megkötésekor figyelembe kell venni a Ht. 34. (5) bekezdésében, ") valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. -ban meghatározott tartalmi követelményeket. (2) A közszolgáltatási szerződés (1) bekezdés szerinti tartalmát az e rendeletben rögzítettek szerint kell meghatározni. 33. (1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználónak hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat ( továbbiakban díjat ) kell fizetnie. (2) A díj a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben egytényezős díjként kerül megállapításra. A díj megállapításakor a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján kell eljárni. 34. Az önkormányzat a díjból díjkedvezményt nem biztosít. 35. (1) Az ingatlanhasználó a díjat havonta, illetve negyedévente utólag köteles megfizetni a közszolgáltató által kiállított számla ellenében. A díj megfizetésének módját, határidejét a számla tartalmazza. (2) Az ingatlanhasználó a (1) bekezdésben meghatározott számla tartalma tekintetében a Közszolgáltatónál kifogást emelhet, mely az írásban benyújtott kifogást 30 napon belül

15 15 kivizsgálja és arra érdemben írásban válaszol, és jogos kifogás esetén a sérelmet 15 napon belül orvosolja. (3) A díjat a Közszolgáltatónál ismert ingatlanhasználó köteles megfizetni. Amennyiben az ingatlanhasználó adott ingatlan esetében változik, a Közszolgáltató a változás bejelentését követően a változás bejelentésének napjától állítja ki a számlát az új ingatlanhasználó részére. 36. Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. '%') 37. A díjhátralékok behajtására a Ht ban meghatározottak szerint kerül sor Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 39. (1) A lakóingatlanok használói ( továbbiakban kérelmező ) a Közszolgáltatónál kezdeményezhetik a közszolgáltatás szüneteltetését az alábbiak feltételek egyidejű fennállása estén: a) az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik személy b) a Közszolgáltató által a hulladékgyűjtő edényzet azonosítására szolgáló matrica Közszolgáltató részére leadásra kerül c) az ingatlan vonatkozásában hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék nem áll fenn (2) Lakóingatlan vonatkozásában a közszolgáltatás szüneteltetése max.6 hónap időtartamra igényelhető. (3) A szüneteltetés iránti kérelemben meg kell jelölni a szüneteltetés kezdetének és végének napját és a kérelemhez csatolni szükséges a kérelem benyújtásának napja előtt maximum 15 nappal korábbi a DRV Zrt közműszolgáltató által kiállított, az ingatlan vízmérő órájának mérőállását tartalmazó igazolást. (4) A szüneteltetés végnapja előtt 15 nappal kérelmező köteles a Közszolgáltató felé - a DRV Zrt közműszolgáltató által maximum 15 nappal korábban kiállított, az ingatlan vízmérő órájának mérőállását tartalmazó igazolás benyújtásával igazolni, hogy a szüneteltetés időszakában az ingatlanon nem történt vízfogyasztás. (5) Amennyiben a kérelmező a (4) bekezdésben foglaltak alapján, vagy más neki felróható okokból ( pl. nem nyújtja be az igazolást ) nem tudja igazolni, hogy az ingatlanon nem történt vízfogyasztás, a szüneteltetés teljes időtartamára a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt közszolgáltatási díjfizetési '! kötelezettség terheli. Ebben $ ) az esetben a Közszolgáltató jogosult egyösszegben a szüneteltetés teljes időtartamára vonatkozó díjat a lakóingatlan használójának kiszámlázni. (6) A szüneteltetés jogosultságának fennállását a Közszolgáltató és a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott képviselője a szüneteltetés bármely időszakában jogosult ellenőrizni. 40. (1) Az üdülőingatlanok használói a közszolgáltatást a használati szezonban, május október 31. napja közötti időszakban kötelesek igénybe venni. Ezen túli időszakban háztartási hulladékot csak az egyedi jelöléssel ellátott zsákban helyezhetnek ki, vagy a

16 16 Közszolgáltatónál '%%") - legkésőbb a használati szezonon túli időszakban tervezett rendszeres hulladékszállítás 3!"") megkezdése előtt 15 nappal - bejelentheti a közszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmét.! ("' "4! (2) Az üdülőtulajdonosok tekintetében a díjfizetési kötelezettség május 01- október 31. napja közötti időszakra áll fenn. (3) Az üdülőingatlan használói az éves díj 50%-át kötelesek megfizetni. (4) Az üdülőingatlan használói a közszolgáltatás szüneteltetésére nem jogosultak. 41. (1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgálati díj beszedése, illetve behajtása érdekében a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet. (2) A nyilvántartás adatköre a Ht. 38. (3) bekezdésben meghatározott adatkörre, valamint az igénybe vett hulladékgazdálkodási szolgáltatás tartalmára - így különösen a hulladékgyűjtő edényzet űrtartalmára, a szolgáltatás időbeli igénybevételére, - terjed ki. (3) Az ingatlanhasználónak a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Közszolgáltató felé, ha a (2) bekezdésben meghatározott adataiban változás történt. (4) A közszolgáltató köteles )) az adatkezelés során! az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az adatvédelmi szabályzatban meghatározott előírásokat megtartani. (5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó adatait a hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére való kötelezettség fennállásáig, illetve ha az megszűnt addig, amíg a közszolgálati díj megfizetésre nem kerül, hátralék esetében a hátralék fennállásáig kezelheti. 42. (1) E rendelet február 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételével a jegyző gondoskodik. -2"*"-./ "*%!")'! 2 (2) E rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 1/2012. (I.27.) rendelet 43. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja!' )!'! % Az egybefüggően beépített belterületen: - január 1-től - április 13-ig és október 1-től - december 31-ig heti 1 alkalommal, csütörtökön óra között; - április 14-től - április 30-ig heti 1 alkalommal, csütörtökön 17 óra és másnap 10 óra között;

17 17 - május 1-től június 22-ig és szeptember 1-től szeptember 30-ig heti 2 alkalommal, csütörtökön, szombaton 17 óra és másnap 10 óra között % )!' - június 23-tól augusztus 31-ig heti 3 alkalommal kedden, csütörtökön és szombaton 17 óra és másnap 10 óra között. Rádpusztán és Irmapusztán: - egész évben heti 1 alkalommal csütörtökön óra között /2"*"-./ "*%!")'! 2 április 02. november 26.! $ kéthetente szerda ( április 02., 16., 30., május 14., 28., június 11., 25., július 9., 23., augusztus 6., 20., szeptember 3., 17., október 1., 15., 29., november 12., 26.) '' ''-0/" " '(!" ''' 0" ( 84 járatnap vegyes kommunális hulladék szállítás és 18 járatnap zöldhulladék szállítás ) 24 ( 59 járatnap vegyes kommunális hulladék szállítás ( május 1. október 31. között ) "2 ))'') ' $" és 18 járatnap zöldhulladék szállítás ) "!!!! ( 52 járatnap 3!!$4 ' vegyes kommunális hulladék szállítás és 18 járatnap zöldhulladék szállítás ) "!! A bizottsági ülésen felmerült a szépkártya elfogadás lehetősége. Utána néztem, ennek a költsége Ft. Lehetne olyan megoldás, hogy a bank ezt ingyen biztosítja, de akkor minden hónapban Ft-ot meghaladó forgalomnak kellene átmenni rajt. Ez a mi esetünkben nem működik. A tranzakciók után 1,5 %+ÁFA összeget vonnak le. Viszont az ÁFA visszaigényelhető a strand esetében. Becslés szerint ha minden negyedik forintot számolunk, akkor Ft minuszt jelent. Kérdés, hogy új vendégeket tudunk ezáltal megszólítani akkor növekszik a haszon- vagy ugyan ugyanazokat, akik eddig jöttek és kézpénzzel fizettek. Ha ezt a terminált megvalósítjuk akkor lehetőség lesz a bankkártyás fizetésre is. Az ÁFA-t akkor is meg kell fizetni ha grátisz jegyet adunk.!"! A külön terminál meggondolandó, mivel a mostani pénztár fülkékből nem lehet elvenni, mert a beléptetésnél fennakadások voltak. Ezt jobban körbe kellene járni mielőtt döntenénk.

18 )! ' "' '% 18! " ' )'!$' '% ''' '% A bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek. A bizottság a rendelet ")!' tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek. A bizottság a rendelet tervezetet nem javasolja a testületnek elfogadásra.! '!!"! Jövő szerdán lesz rendkívüli ülés és lehet addig ezt még egyszer át kellene gondolni, addig elnapolni a mai döntést. '!"!Egyet tudok vele érteni, hogy napoljuk el. Az emelést el tudom fogadni, ami 50 Ft figyelembe véve, hogy más Balatonparti településen drágábbak a jegyárak. 'Egyetértek, ' ' napoljuk el a döntést. 'El tudom fogadni a levételét, de akkor lehet a februári rendes ülésen kellene megtárgyalni. A rendelet behozatalát a téli szauna és szolárium árak csökkentése indokolta. Ha ebben a kérdésben dönteni szeretnék, akkor az most indokolt. Az éves belépő árát viszont érdemes lenne a strand esetében csökkenteni, mivel több szálloda tulajdonos is jelzi, hogy szívesen venne éves jegyet a szálloda lakói számára. 'Egyetértek, hogy vegyük le a napirendről az előterjesztést, mert a fürdő közszolgáltatás a városnak több & mint ' 100 ()* M Ft-ot hoz évente. Ez megérdemli, hogy sokkal körültekintőbben járjunk el évente. Ebbe a rendeletbe beleemelünk más szolgáltatást is, azt nem feltétlen egy rendeletbe kellene szabályozni. Javaslom, hogy ezek legyenek kivéve ebből. '"&2A./ "*! +!!") ', polgármester kéri a képviselőket, aki egyetért az 5.) napirend levételével, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló rendelet napirendről levétele Balatonlelle Város Képviselő-testülete az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról szóló rendelet megalkotását levette a napirendről. Kenéz István polgármester!' értelem szerint

19 %!")'! " 24 '')' )! 2 % %!"./00#23 2/ 24 3!!$4!,"$) 19!2,"$)Az ' )'!$' '% eddigi megállapítható közgyógyellátás január 1-től a Képviselő-testület hatáskörébe kerül. Ezt! " )! ' "' '% A ''' '% A ' ()* A '"&2A '')' )! +!!") /./ %!")'! ' polgármester %!")'! " % %!"!./00#23 2/ 24 az jegyzői hatáskörbe tartozó méltányosságból követően a testületnek kellene ezt megállapítani. Ahhoz, hogy a kérelmezők minél gyorsabban kapják meg ezt az ellátást ezért javaslom, hogy átruházott hatáskörben a polgármester úrra testálja át a testület ez a hatáskört. A normatív és az alanyi jogon járó ellátást továbbra is a Járási Hivataltól kell megigényelni. bizottság a rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek azzal a kitétellel, hogy az polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a negyedévente tartandó szociális ellátásokat bemutató beszámolóban beszámolni szíveskedjék. tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek. elfogadásra javasolja a testületnek. bizottság a rendelet bizottság a rendelet tervezetet kéri a képviselőket, aki a rendelet módosítást elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. & Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendeletet alkotta: alábbi Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 6/2009. (IV.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 1. A rendelet 28. (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A méltányosságból előterjesztett közgyógyellátásra való jogosultság elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 2. A rendelet méltányosságbeli ápolási díj alcíme és a 15-19/A szakaszai hatályát vesztik: 3. (1) Ez a rendelet február 1. napjával lép hatályba és egyidejűleg a jelen rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről - annak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével a Jegyző gondoskodik.

20 %!")'! " /22" 24 "! $!"')! ("')'%'!./0-/ !"! 20 3!!$4 ' )'!$' '%!"!A szociális temetéseket egy évre eltolták, így a rendeletünkből! " )! ' "' '% ezt ki kell venni, ezzel együtt a szerződést is módosítani kell. A bizottság a rendelet módosítását ''' '% és a határozati javaslatot is elfogadásra javasolja. A bizottság javasolja a napirend elfogadását a testületnek. A bizottság javasolja a napirend elfogadását +!!") &' ()* a testületnek. '"&2A./ "*! ', polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Döntés a a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. számú módosításának elfogadása ügyében 1.) Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Somogy Megyei &24+( % 2 Temetkezési Szolgáltató Kft.-vel hatályban levő kegyeleti közszolgáltatási szerződés $ '$! " jelen határozat mellékletét képező 2. sz. módosítását elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.!' a 3!!$4!"! #2 *''%!! Kenéz István polgármester szerződés módosítás aláírására február 07. ' )'!$' '% &' ()* A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. '"&2A polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

21 +!!")./ "*! ', 21 Döntés a Balatonlelle, Szövetség u.69. ingatlan előtti közterület burkolásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Balatonlelle Város Képviselő-testülete a Balatonlelle, Szövetség u.69. sz. előtti 4060 hrsz-ú, az önkormányzat tulajdonát képező közterület burkolására jelen határozat mellékletét képező vázrajz alapján, a meglévő csatlakozó járdaszakaszok szintjét megtartva a tulajdonosi hozzájárulását megadja. #24,!!'!'!'!"!' A leburkolandó területen a csapadékvíz elvezetést meg kell oldani, és a burkolás részleges vagy teljes felbontását ( műszaki okok vagy önkormányzati érdekek miatt ) kérelmező kártalanítási igény nélkül köteles tűrni. Kenéz István polgármester ' 3!!$4 a határozat )'!$' '%!"! ügyfél részére történő megküldésére február 15. A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. ' ()* +!!") '"&2A ', polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati az & javaslatot &./ "*! elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatot hozta: Takács Sándor belterületi határváltozás iránti kérelme alábbi Balatonlelle Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Takács Sándor kérelmét elfogadja, hozzájárul a település belterületi határának megváltozásához és a mellékletként becsatolt változási vázrajz alapján, a 037/14 helyrajzi számú telket belterületbe vonja. A belterületbe vonás önkormányzatunk költségvetését Takács Sándor előzetes nyilatkozata szerint nem érintheti. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a földhivatal számára szükséges intézkedések megtételére.!' : Kenéz István polgármester folyamatos

22 ! -024+" 2! "'!!!/0-2 %% 3!!$4!"! 22 ' )'!$' '% &' ()* A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a testületnek. Megnéztem az elszámolásokat és az a javaslatom, hogy egy egységes szerkezetű adatlapot kellene készíteni, amely a legfontosabb adatokat tartalmazza, mivel eléggé különbözőek a leadott elszámolások. '"&2A #./ "*! +!!") ', polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Beszámoló a társadalmi szervek részére évben átadott pénzeszközök felhasználásáról. Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő testülete az Önkormányzat évi! /2013.(II.14.) számú költségvetési rendeletében a társadalmi szerveknek biztosított Ft előirányzat felhasználásáról szóló beszámolót tudomásul veszi. Kenéz 2 "%!!"! ) '" István polgármester!' azonnal ' 3!!$4 )'!$' '% A bizottság a határozati javaslatot +!!") &' ()* elfogadásra javasolja a testületnek. '"&2A -0./ "*! ', polgármester kéri a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze. Megállapítja, hogy a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: Megállapodás megkötés DRV Zrt-vel pályázat által biztosított támogatás átutalásáról. Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2013. (X.7. ) VM rendeletben foglaltak végrehajtásához felhatalmazza a polgármestert a Dunántúli

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonlelle Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, illetőleg

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hatályos:2016-02-01-tól Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Balatonberény Község Önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014./IV../ önkormányzati r e n d e l e t e (tervezet) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról

Bogyiszló Község Önkormányzatának. 13/2007. (XII.29.) számú. r e n d e l e t e. Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.29.) számú r e n d e l e t e Hulladék gazdálkodásról Bogyiszló 1 Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a továbbiakban: Önkormányzat - a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

M Á S O L A T 56/2013. (XI.

M Á S O L A T 56/2013. (XI. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 56/2013. (XI. 22.) rendelete a kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben!) Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL RÁBAKECÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete

Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2015. (V. 30.) rendelete Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (V. 30.) rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezősas községi Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Mád község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról Mád Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-31 -tól Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2014 (XII.30.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 37/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete

Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (III.20.)Ör.sz. rendelete a települési hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A kötelező helyi közszolgáltatás Drávaszabolcs község egész közigazgatási területére kiterjed. Önkormányzat képviselő testületének 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a hulladékról

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1 Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

I. Fejezet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014 (II.21.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosításokkal) Balatonfenyves

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdésében

Részletesebben

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Abony város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Abony Város Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/57-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2015.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról az azt módosító 7/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete

Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tüskevár

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / (...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési szilárd hulladék szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről Ivánc község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról

Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 23/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A közszolgáltatás tartalma 1. Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.30.) önkormányzati RENDELETE A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'... -

Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 '... - l Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtest,iletének 2/2015. (l. 21.) önkormányzati rendelete j. a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és 11 "'.... - ; :,. j + ±'Llt,J...,;L- JJ,.. közterület használat

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2010.(XII.22.), 20/2011.(XII.1.), 14/2012.(V.30.), 16/2012.(VI.22.), 17/2012.(IX.14.), 22/2012.(XI.30.), 23/2012.(XII.14.) és a 4/2013.(II.22.) önkormányzati

Részletesebben

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről

TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről TÁPIÓSZECSŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XII.20.) rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezések. 1. (1) E rendelet alkalmazásában: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Csabacsűd Nagyközség

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2

I. fejezet. Általános rendelkezések. Módosította a 25/2008.(V.27.) rendelet 1. -a. Hatályos 2008. május 1. napjától. 2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2001.(XII.17.)Ör. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 32/2002.(XII.12.),

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

(5) Alvállalkozók, valamint alvállalkozóknak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: MHK JogszabKly szolgkltatks 1. oldal, összesen: 9 oldal Kőszárhegy község képviselő testületének 10/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2005. (II. 28.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására

ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására 1 ELŐTERJESZTÉS a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló önkormányzati rendelet magalkotására 1. Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján,

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról

RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról RECSK NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkezelési közszolgáltatásokról Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 1/2009. (I. 30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 1 Nyergesújfalu Város

Részletesebben

(A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.)

(A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.)

Részletesebben

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I.

1.Cím. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről. I. 1 Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006/XII.18./ számu rendelettel módosított 4/2003. (II.5./ sz. önk. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 56/2001. (XII.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki.

A rendelet hatálya Rinyaújlak Község közigazgatási területére terjed ki. Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete Hatályos:2015-05-07 -tól Rinyaújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.7.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 (Egységes szerkezetben az 5/2014.(II.28.), a 12/2015. (VI.1.),

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2014. (XII. 15.) Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) RENDELETE (Egységes szerkezetben a 17/2015.(VI.23.) önk. rendelettel) a település tisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. január

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról 1 Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok Bucsuszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2003. (I.31.) sz. Önk. Rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 31/2013. (XII.17.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről és a közterületek tisztántartásáról Magyarpolány

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása

3. A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága, a lom hulladék elszállítása Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (.) önkormányzati rendelete Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nagycenk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 27. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e

BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2011. ( XII.15.) számú. r e n d e l e t e BUZSÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. ( XII.15.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Buzsák Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Almamellék Község Önkormányzatának 11/2002 (XII. 17.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról (egységes szerkezetben 13/2005 (XII.1.) számú rendelettel.) Almamellék községi Önkormányzat Képviselőtestület

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete

Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete Hegyesd község Önkormányzata képviselőtestülete 7/2004. (VII.1.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 2 Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014. Előkészítő: Kosler Zoltán/Mészáros Zoltán ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 22-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. december 18-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Somogyvári

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(II.05.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XI1.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Nyirád 2010 1 Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.08.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete köztisztaságról, valamint a szervezett köztisztasági szolgáltatás kötelező igénybevételéről a 4/2013.(II.14.) és a

Részletesebben

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete Csákánydoroszló község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014(III.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. június 30-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 13/2002.(XII.16.) Ökr. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 1 Sásd Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes

Részletesebben

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja:

V-h) 1,, szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi '\L.Q41G rendeletet alkotja: LJ l:i L-l'. VM.11..1:' 1 o -"rk.: 2012 JAN 16. 11g'-< b'l..1- Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (Xll.30.) önkormányzati rendelete \ a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK '1 l1l{1z.g'141 1--t:. Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008.(IX. 19.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabAly szolgaltatas 1. oldal, összesen: 6 oldal Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról

Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 26.) sz. rendelete az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról Felsőnyék Község Önkormányzati Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról 1. oldal, összesen: 5 oldal Gomba Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gomba Község

Részletesebben