Árvaellátás Baleseti hozzátartozói nyugellátások Öregségi nyugellátás Özvegyi járadék Özvegyi nyugellátás...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás..."

Átírás

1 Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás Özvegyi járadék Özvegyi nyugellátás Rokkantsági járadék Szülői nyugdíj Korhatár előtti ellátás Balett művészeti életjáradék Baleseti járadék Adategyeztetési eljárás Hatósági bizonyítvány kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyra vonatkozó adatokról. (Tny. 96/E. ) Hatósági bizonyítvány kiállítása kormánytisztviselő részére arról, hogy az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati időt megszerezte (Kttv. 60. (6) bekezdés) Nyugdíjbiztosítási ügykörbe tartozó, tájékoztatást, igényérvényesítést segítő ügyfélszolgálat működtetése Nyugdíjnövelés iránti kérelmek Megállapodás megkötése szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából Megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése Egyszeri segély engedélyezése Kivételes nyugdíjemelés engedélyezése Kivételes nyugellátás megállapítása

2 Fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása Nyugdíjügyekhez kapcsolódó és az adategyeztetési eljárás során végzett ellenőrzések Átfogó-cél- és záróellenőrzés Közérdekű bejelentések vizsgálata, környezettanulmányok lefolytatása A biztosítási idők és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles nyilvántartásának kezelése Hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás, törlés) Foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői adatbázis kezelése Iratbetekintés gyakorlása Felszámolók, végelszámolók számára igazolás kiadása a Csődtv. 53. (2), a Ctv alapján Megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása Hatósági bizonyítvány kiadása Megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése Méltányossági, fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése Külföldi biztosítási jogviszony alapján a természetbeni ellátásokra vonatkozó jogosultságok bejegyzése, törlése biztosított és eltartott családtag esetén Bejelentett személyek jogviszony- és jogosultsági adataira vonatkozó jelentések feldolgozása Megállapodás megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére TAJ-ra való jogosultság elbírálása, a TAJ Hatósági Igazolvány, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló okmányok kiadása Jogviszonyrendezés, okirati bizonyítás Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása TAJ kártya pótlása

3 Kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátásának ellenőrzése Baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi jellegének elismerése, valamint a baleseti táppénz ellátás iránti kérelmek Társadalombiztosítási kifizetőhelyek által első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések alapján másodfokú eljárás Közösségi koordinációs rendeletek, nemzetközi egyezmények alapján megállapítható betegségi és anyasági ellátások Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások (táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) iránti kérelmek Társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli ellátások megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése Táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, utazási költségtérítés Méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély Nagycsaládos földgáz árkedvezmény Fogyatékossági támogatás Anyasági támogatás Családi pótlék Gyermekgondozási segély

4 Ügytípus megnevezése: Árvaellátás Ügytípus rövid leírása: Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is -, akinek szülője öregségi nyugdíjasként (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában részesült) halt meg, illetve az elhalálozás szerinti életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. Jogosultak köre: Gyermek, nevelt gyermek. Szükséges iratok: Az árvaellátást az erre a célra rendszeresített ONYF /B. jelű (K11 számú űrlap), nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET /8. jelű (K23 számú űrlap) nyomtatványon kell igényelni. Csatolandó iratok: - halotti anyakönyvi kivonat, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - szükség esetén iskolalátogatási bizonyítvány, illetve - a beteg gyermek egészségi állapotát igazoló 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás. - aktív korú jogszerző esetén, az előbbi iratokon túl a jogszerző szolgálati idejére vonatkozó okmányok is mellékelendők. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az árvaellátás iránti kérelmet az ONYF Nyugdíjfolyósító 4

5 Igazgatóságánál kell benyújtani. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Online idő pontfoglalás a honlapon. Központi telefonszám: Nyíregyháza, április 30. 5

6 Ügytípus megnevezése: Baleseti hozzátartozói nyugellátások Ügytípus rövid leírása: Baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor illeti meg az elhunyt hozzátartozóit, ha a sérült üzemi baleset vagy foglalkozási betegség következtében hunyt el. A baleseti hozzátartozói nyugellátások: a baleseti ideiglenes özvegyi nyugdíj, a baleseti özvegyi nyugdíj, a baleseti árvaellátás és a baleseti szülői nyugdíj. A baleseti hozzátartozói nyugellátások jogosultsági feltételrendszere abban különbözik a hozzátartozói nyugellátásoktól, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerző (elhunyt) szolgálati idejére tekintet nélkül megilleti. Egyebekben, a jogosultsági feltételek megegyeznek, az özvegyi nyugdíjra, az árvaellátásra és a szülői nyugdíjra vonatkozó rendelkezésekben rögzített feltételekkel. Jogosultak köre: Özvegy, árva, szülő. Szükséges iratok: A baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF , nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET /6. vagy a KET /6 jelű nyomtatványon, vagy a K08 (ha a jogszerző nem volt nyugdíjas), illetőleg a K13 vagy K14 (ha a jogszerző nyugdíjas volt) jelű űrlapon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell - a házassági anyakönyvi kivonatot, - a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, - a halotti anyakönyvi kivonatot, - az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt, - az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat, - a baleset üzemiségét elismerő határozatot. A baleseti szülői nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített ONYF /A. jelű (K12 számú űrlapon), nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetében a KET jelű formanyomtatványon kell igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, a szülőre vonatkozó házassági, vagy születési anyakönyvi kivonat. 6

7 A baleseti árvaellátást az erre a célra rendszeresített ONYF /B jelű (K11 számú űrlap), nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET /8 jelű (K23 számú űrlap) nyomtatványon kell igényelni. Csatolandó iratok: - halotti anyakönyvi kivonat, - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - szükség esetén iskolalátogatási bizonyítvány, illetve - a beteg gyermek egészségi állapotát igazoló 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás, - a baleset üzemiségét elismerő határozatot. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az ellátás iránti kérelmet az ONYF Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig 7

8 Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április 30. 8

9 Ügytípus megnevezése: Nők kedvezményes nyugdíja Ügytípus rövid leírása: Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Jogosultak köre: A fenti feltételekkel rendelkező nő. Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel vagy ezekkel egy tekintet alá eső, január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő. Öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső szolgálati időt szerzett, a harminc évet. Szükséges iratok: Az öregségi nyugdíj iránti kérelem az ONYF /B jelű nyomtatványon, vagy a K02 számú űrlapon terjeszthető elő. A nyugdíjigény benyújtásakor csatolandók a jogosultsági idők igazolására alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, munkaviszony igazolások stb.) Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 9

10 Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

11 Ügytípus megnevezése: Öregségi nyugellátás Ügytípus rövid leírása: Az öregségi teljes - vagy résznyugdíj olyan sajátjogú nyugellátás, amely az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően, meghatározott szolgálati idő megszerzése estén jár. E két jogosultsági feltételnek együttesen kell teljesülnie. További feltétele, hogy igénylő azon a napon, amely naptól kezdődően részére az ellátás megállapításra kerül, a Tbj. 5. (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem állhat. Jogosultak köre: Aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább húsz év, öregségi résznyugdíj esetén legalább tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik. Szükséges iratok: - Igénybejelentés az ONYF /B jelű nyomtatványon, vagy a K02 számú űrlapon. - Az igénybejelentéssel egyidejűleg csatolandó okmányok: A szolgálati idő igazolására alkalmas okiratok: munkakönyv, Tb. Igazolvány, munkaszerződés, jogviszony megszüntető igazolás, munkanélküli ellátás megállapításáról és megszüntetéséről szóló igazolás, ápolási díj, GYES, GYET igénybevételéről szóló igazolás, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkás bizonyítvány és oklevél, nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok esetén leckekönyv, katonakönyv. A személyi adatokat igazoló okiratok: születési anyakönyvi kivonat ( férfiak esetében ), házassági anyakönyvi kivonat ( nők esetében illetve amennyiben előtt gyermeke született a gyermekek születési anyakönyvi kivonata ), személyes megjelenés alkalmával, személyi igazolvány, vagy más igazolásra alkalmas egyéb okirat, illetve lakcímkártya. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. 11

12 Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd-Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. 12

13 Ügytípus megnevezése: Özvegyi járadék Ügytípus rövid leírása: Az özvegyi járadék az özvegyi nyugdíjhoz tartozó ellátási forma. A magánnyugdíj rendszerből a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett elhunyt jogszerző után az özvegyi nyugdíj jogosultsági feltételeinek megfelelő személy özvegyi járadékra jogosult, ha annak összege magasabb, mint az özvegyi nyugdíj összege. Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható. Jogosultak köre: A házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs. Szükséges iratok: Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF , nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET /6. vagy a KET /6. jelű nyomtatványon, vagy a K08 (ha a jogszerző nem volt nyugdíjas), illetőleg a K13 vagy K14 (ha a jogszerző nyugdíjas volt) jelű űrlapon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell - a házassági anyakönyvi kivonatot, - a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, - a halotti anyakönyvi kivonatot, - az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt, - az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat. A fentieken túl - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az eljárás egyszerűsítése érdekében az elhalt szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.) is csatolni lehet. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? 13

14 Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról. A társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd-Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

15 Ügytípus megnevezése: Özvegyi nyugellátás Ügytípus rövid leírása: Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) öregségi nyugdíjasként (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában részesült) halt meg, illetve az elhalálozás szerinti életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően az jogosult özvegyi nyugdíjra, aki a jogszerző halálakor - betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy - megváltozott munkaképességű, vagy - házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik. Jogosultak köre: A házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. Szükséges iratok: Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF , nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetén a KET /6. vagy a KET /6. jelű nyomtatványon, vagy a K08 (ha a jogszerző nem volt nyugdíjas), illetőleg a K13 vagy K14 (ha a jogszerző nyugdíjas volt) jelű űrlapon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell - a házassági anyakönyvi kivonatot, - a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, - a halotti anyakönyvi kivonatot, - az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt, - az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat. A fentieken túl - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az eljárás egyszerűsítése érdekében az elhalt szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.) is csatolni lehet. 15

16 Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmet az ONYF Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

17 Ügytípus megnevezése: Rokkantsági járadék Ügytípus rövid leírása: Rokkantsági járadékra az jogosult, aki 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, vagy 80%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást a részére nem állapítottak meg. Igénylő munkaképtelenségét vagy egészségkárosodásának mértékét az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja. A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen. Jogosultak köre: A 18. életévét betöltött fentieknek megfelelő személy. Szükséges iratok: Az igény az erre a célra rendszeresített ONYF /D. (K26) számú formanyomtatvány, valamint az ONYF (N16) számú NYILATKOZAT kitöltésével érvényesíthető. Az igénybejelentéskor a kérelmezőnek csatolnia kell: az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt ( Beutalót"), az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője által, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 17

18 Ügyintézési idő: 40 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

19 Ügytípus megnevezése: Szülői nyugdíj Ügytípus rövid leírása: Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke öregségi nyugdíjasként (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában részesült) halt meg, illetve az elhalálozás szerinti életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. Jogosultak köre: - Szülői nyugdíjra - a fenti feltétel fennállása esetén - a szülő, nagyszülő jogosult, ha - a szülő, nagyszülő a gyermekének, unokájának halálakor megváltozott munkaképességű volt, vagy a 65. életévét betöltötte, és - a szülőt, nagyszülőt a gyermeke, unokája a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta. Szükséges iratok: A szülői nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített ONYF /A. jelű (K12 számú űrlapon), nyugdíjasként elhunyt jogszerző esetében (K30 számú űrlapon) a KET jelű formanyomtatványon kell igényelni. A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, a szülőre vonatkozó házassági, vagy születési anyakönyvi kivonat. Nem nyugdíjas jogszerző esetén a szolgálati időre vonatkozó igazolások is csatolandók. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmet az ONYF Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani. 19

20 Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

21 Ügytípus megnevezése: Korhatár előtti ellátás Ügytípus rövid leírása: A korhatár előtti ellátást igényelhet az, aki a évi CLXVII. törvény szerint meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel. Korhatár előtti öregségi nyugdíj (előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, ún. művésznyugdíj, a polgármestereknek, az Európai Parlamenti és országgyűlési képviselőknek külön szabályok alapján megállapított öregségi nyugdíj) december 31.-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg. Jogosultak köre: Korhatár előtti ellátásra jogosult 1. az, aki december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és szolgálati időt megszerezte, 2. az évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, 3. az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb december 31-éig a Tny január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, 4. az, aki december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, 5. az, aki december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, 6. az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez szükséges egyoldalú jognyilatkozatot január 1-jét megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást január 1-jét megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő nap évben van, és a jogosult a biztosítással járó jogviszony megszűnését követő napon a december 31-én hatályos szabályok szerint 21

22 előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra vagy az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balett művészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül. Szükséges iratok: Az ellátás megállapítása iránti igényt az ONYF jelű nyomtatványon, vagy a K03 számú űrlapon lehet előterjeszteni. Az igény benyújtásakor csatolandók a szolgálati idők igazolására alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, egyetemi, főiskolai leckekönyv (nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén), munkaviszony igazolások stb. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) számú kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 22

23 Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

24 Ügytípus megnevezése: Balett művészeti életjáradék Ügytípus rövid leírása: A balett művészek részére megállapítható öregség nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátás a jogszabály által előírt feltételek megléte esetén. Jogosultak köre: Balett művészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki - a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább huszonöt éven át - ide nem értve a képzés idejét - magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott, - legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett, - az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, - azon a napon, amelytől kezdődően a balett művészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és - azon a napon, amelytől kezdődően a balett művészeti életjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban - az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével - nem részesül. Szükséges iratok: Az ellátás iránti kérelem az ONYF jelű nyomtatványon, vagy a K03 számú űrlapon terjeszthető elő. Az igény benyújtásakor - az eljárás egyszerűsítése érdekében - csatolandók a szolgálati idők igazolására alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, egyetemi, főiskolai leckekönyv (nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén), munkaviszony igazolások stb. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. 24

25 Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) számú kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. : Nyíregyháza, április

26 Ügytípus megnevezése: Átmeneti bányászjáradék Ügytípus rövid leírása: A bányászok részére megállapítható öregség nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátás a jogszabály által előírt feltételek megléte esetén. Jogosultak köre: Átmeneti bányászjáradékra jogosult az a személy, aki - Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben - legalább huszonöt év, a Tny. szerint figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, vagy - legalább a Tny. szerint szolgálati időként figyelembe vehető - műszakot töltött el azzal, hogy a mecseki ércbányászatban elért műszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki szénbányászatban elért műszakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a műszakszám meghatározása során figyelembe venni, - az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, - azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és - azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban - az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével - nem részesül. Szükséges iratok: Az ellátás iránti kérelem az ONYF jelű nyomtatványon, vagy a K03 számú űrlapon terjeszthető elő. Az igény benyújtásakor - az eljárás egyszerűsítése érdekében - csatolandók a szolgálati idők igazolására alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, egyetemi, főiskolai leckekönyv (nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén), munkaviszony igazolások stb. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. 26

27 Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. Ügyintézési idő: 22 munkanap. Kapcsolódó jogszabályok: A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) számú kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

28 Ügytípus megnevezése: Baleseti járadék Ügytípus rövid leírása: Üzemi baleset (foglalkozási betegség) esetén keletkező egészségkárosodás esetén megállapítható ellátás. Jogosultak köre: Az, akinek üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében 13 százalékot meghaladó mértékű egészségkárosodása keletkezett, de megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg. A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset bekövetkezése napjától számított három éven belül, illetőleg a foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül lehet a kérelem benyújtásával érvényesíteni. Szükséges iratok: A baleseti járadékot az e célra rendszeresített ONYF jelű vagy K05 számú formanyomtatványon kell igényelni. Az igénybejelentéshez csatolni kell a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv üzemi baleset (foglalkozási betegség) tényről hozott döntését. Nyomtatványok elérhetősége: honlap Nyomtatványtár. Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem el? Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatala Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. Ügyintézési idő: 40 munkanap. 28

29 Kapcsolódó jogszabályok: évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a 217/1997. (XII. 1.) számú kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

30 Ügytípus megnevezése: Adategyeztetési eljárás Ügytípus rövid leírása: január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) módosítása következtében megszűnt a szolgálati idő elismerési kérelem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nyugellátásra jogosító szolgálati ideje, vagy egyéb kedvezményt biztosító (nők kedvezményes nyugdíjára, korkedvezményre, átmeneti bányászjáradékra, balett művészeti életjáradékra jogosító) ideje megállapítására nincs lehetőség. Az egyeztetési eljárás célja, hogy a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő, Önre vonatkozó, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyairól és kereseteiről, jövedelmeiről tájékoztatást kapjon, illetve a közölt adatok jóváhagyása esetén megtörténjen azok teljes körű nyilvántartásba vétele, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése. Az eljárás célja továbbá, hogy kérésére az esetlegesen hiányos, téves adatok javítására, törlésére, beszerzésére is sor kerüljön. Az egyeztetési eljárások ütemezése Az egyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hivatalból, illetve elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelemre folytatják le. - Az első ütemben az egyeztetésre a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az és között született biztosítottakkal, volt biztosítottakkal történő adategyeztetési eljárások indulnak. E korcsoport számára az adatok tisztázása a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv vezetője, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója által jóváhagyott ütemezés szerint történik. - A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek az évben vagy azt követően született (volt) biztosítottak esetében az egyeztetési eljárást január 1-jétől ötéves korcsoportonként indítják meg. Egy ötéves korcsoport kiértesítésére tehát két év áll rendelkezésre. - Egyeztetési eljárás kérelemre is indítható, amelyet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező biztosítottak a vagy a internetes honlapon az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével nyújthatnak be. Az egyeztetési eljárás menete Az egyeztetési eljárás során a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól kimutatást készítenek, amely tartalmazza a nyugdíjazáskor figyelembe vehető valamennyi jogviszonyát, megszerzett szolgálati idejét, az december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a nyugdíjjárulék-köteles kereseteit, illetve a levont nyugdíjjárulék összegét, továbbá az egyéb szolgálati, jogosultsági időnek minősülő időtartamokat. A kimutatást az előzetes tájékoztatás során kérheti papíron, vagy elektronikusan. A kimutatás kézhezvételét december 31-ig megindult ügyekben 90 napon belül, a január 1-30

31 jét követően megindult ügyekben 60 napon belül az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tehet a nyugdíjbiztosítási szerv felé, a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok megküldésével. Ekkor nyílik lehetőség egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakok elismerését kezdeményezni, például a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamát megállapíttatni. A csatolt adatok, dokumentumok alapján, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytat le, amelynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresheti a volt foglalkoztatót, az adóhatóságot, egyéb szervet. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a tényállás tisztázását követően határozattal dönt az elismerhető szolgálati idejéről és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényekről, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra. A határozat ellen az általános szabályok szerint biztosított a jogorvoslat lehetősége. Amennyiben az adatok a valóságnak megfelelnek, abban módosításra nincs szükség, a kimutatásban foglaltakkal egyetért, lehetősége van a közölt adatok jóváhagyására. Amennyiben az előírt határidőn belül a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály felé észrevételt nem tesz, vagy az adatok módosítását, kiegészítését nem kezdeményezi, az illetékes főosztály ezt az információt jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz. Jogosultak köre: A biztosított (volt biztosított) legfeljebb naptári évenként egyszer kérheti az adategyeztetési eljárás lefolytatását. Szükséges iratok: A kérelemre induló ügyek esetében az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező biztosítottak a vagy a internetes honlapon az erre a célra rendszeresített nyomtatvány letöltésével nyújthatnak be. Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben Ön személyes megjelenés során szeretne ügyfélkaput nyitni, akkor a legközelebbi kormányablakban vagy járási hivatalban erre azonnal lehetősége van. Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy az ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő keretprogram a Java-alapú nyomtatványokhoz) nyomtatványokat ügyfélkapun történő belépés nélkül is letöltheti az ONYF honlapjáról, ügyfélkapus hozzáférés kizárólag a kitöltött ÁNYK nyomtatvány feltöltéséhez szükséges. Nyomtatványok elérhetősége: vagy honlap Eljárási költségek: Az eljárás illeték- és költségmentes. Ügyintézési idő: 31

32 Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 60 nap, amelyet az igazgatási szerv vezetője indokolt esetben az ügyfél egyidejű értesítése mellett egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthat. Kapcsolódó jogszabályok: évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

33 Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyra vonatkozó adatokról. (Tny. 96/E. ) Ügytípus rövid leírása: Hatósági bizonyítvány nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által történő kiadása december 31-ig kizárólag a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 83. -a alapján volt lehetséges, tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) külön nem rendelkezett hatósági bizonyítvány kiállításának lehetőségéről január 1-jétől a Tny. is lehetővé teszi, hogy a biztosított, volt biztosított személy meghatározott adatai köréről hatósági bizonyítvány kiállítását kérje. Fontos kitétel azonban, hogy ha az ügyfél a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését kéri, vagy december 31-ét követően született és vele még adategyeztetési eljárást nem folytattak le, a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást kell lefolytatni. Az egyeztetési eljárás jogerős határozattal történő lezárását követően van mód hatósági bizonyítvány kiállítására. Jogosultak köre: január 1-jétől a biztosított, volt biztosított hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti - a megszerzett szolgálati idejéről, - a 18. (2b)-(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idejéről (azaz a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához elismerhető jogosultsági időről), illetve - a 96/B. (3) bekezdése szerinti más adatairól (azaz: biztosításban töltött időszakokról; egyéb szolgálati időkről; foglalkoztatók adatairól; évet követő időszakban a nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem, a foglalkoztató által levont és befizetett nyugdíjjárulék adatokról; és egyéb, járulékfizetéssel nem fedezett szolgálati időnek minősülő időszakokról). Szükséges iratok: A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem előterjesztésére a Tny. nem írja elő kötelezően az elektronikus ügyintézést, így az ügyfeleknek lehetőségük van azt más módon (pl. levélben, vagy ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenés alkalmával), formai kötöttség nélkül is kérni. Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyfél a honlapon a Nyomtatványok/További nyomtatványok menüből elérhető nyomtatvány felhasználásával is előterjesztheti kérelmét. 33

34 Eljárási költségek: Figyelemmel a Tny ában foglaltakra, a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illeték- és költségmentes. Hol intézzem? A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályán személyesen. Ügyintézési idő: A hatósági bizonyítványt 10 napon belül kell kiadni. Kapcsolódó jogszabályok: - A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet, - Az évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény. Ügyintéző neve, elérhetősége: Kovácsné Takács Erika Telefon: 42/ Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-16 óráig Kedd - Csütörtök: 8-13 óráig Péntek: 8-11 óráig Központi telefonszám: Online idő pontfoglalás a honlapon. Nyíregyháza, április

35 Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány kiállítása kormánytisztviselő részére arról, hogy az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati időt megszerezte (Kttv. 60. (6) bekezdés) Ügytípus rövid leírása: Hatósági bizonyítvány nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által történő kiadása december 31-ig kizárólag a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 83. -a alapján volt lehetséges, tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) külön nem rendelkezett hatósági bizonyítvány kiállításának lehetőségéről január 1-i hatállyal a Kttv. 60. (6) bekezdése értelmében a kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően az (1) bekezdés j) pontja szerinti feltétel ellenőrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja. A kormánytisztviselő a szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónappal megelőzően benyújtja a munkáltatónak. Jogosultak köre: A Kttv. 60. (6) bekezdése értelmében a kormánytisztviselő, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. Szükséges iratok: A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem előterjesztésére a Tny. nem írja elő kötelezően az elektronikus ügyintézést, így az ügyfeleknek lehetőségük van azt más módon (pl. levélben, vagy ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenés alkalmával), formai kötöttség nélkül is kérni. Nyomtatványok elérhetősége: Az ügyfél a honlapon a Nyomtatványok/További nyomtatványok menüből elérhető nyomtatvány felhasználásával is előterjesztheti kérelmét. 35

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét!

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! egyszeri települési támogatás a család kiadásainak csökkentésére lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat

T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1140/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT törvényjavaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról Ellenjegyezte

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei:

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. Telefon: 82/501-501 7530 Kadarkút, (kirendeltség) Telefon:

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szijártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem Ügytípus megnevezése: Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem Illetékes ügyintéző: Takácsné Szalavári Paula Tel.: 85/329-147 - 1 mellék Fax: 85/329-308

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL K É R E L E M EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGHOZ A kedvezményt kérő neve: Születési neve: Állampolgársága: Adószáma: TAJ

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1 Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2007. évi LXXXIV. törvény és az 1408/71/EGK rendelet alapján 1 Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye Egészségkárosodáson alapuló ellátás (rehabilitációs

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Iktató bélyegző Iktató bélyegző, Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Neve:....

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Körjegyzőség Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth út 101. Telefonszám: 94/524-014 Faxszám: 94/424-022 Anyakönyvvezető: Pesti Istvánné Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-tól 12.00 óráig

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kötelezően kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 4 Általános rendelkezések... 4 A Szabályzat hatálya... 4 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt)

NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) NAGYKÖRÜ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK (9/2015. (VIII. 17.) önkormányzati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt) 2/2015.(II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai 1. Neve Születési neve Anyja születési neve Születési helye: Lakcíme Irányítószám: Település: Utca,

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1031 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján tartott nyílt testületi ülésére Tárgy: Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól (egységes

Részletesebben

K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához... Anyja neve: Szül. hely, év,hó, nap:

K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához... Anyja neve: Szül. hely, év,hó, nap: 4. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez K É R E L E M Beiskolázási segély megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) beiskolázási

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztsítás és társadalmbiztsítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi dcens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Fő témakörök 1. Társadalmbiztsítási nyugellátás

Részletesebben

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet. az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről Jogszabálykereső A jogszabály mai napon (2013.I.11.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

ÁTMENETI (SZOCIÁLIS) SEGÉLY IRÁNTI K É R E L E M

ÁTMENETI (SZOCIÁLIS) SEGÉLY IRÁNTI K É R E L E M Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

LAKÁSCSERE SZERZŐDÉS ÉS KÉRELEM ANNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

LAKÁSCSERE SZERZŐDÉS ÉS KÉRELEM ANNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 3. számú melléklete B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához 1. melléklet a 19/2013(XI.29.) önkormányzati rendelethez Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda cím: 8840 Csurgó, Csokonai utca 1. tel.: 06 82/471-388 KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

/2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet /2015. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmez személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm)

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm) Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 2. melléklet 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ

Részletesebben

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:

K É R E L E M. rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: A kérelmező adatai: K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Életvitelszerűen címen

Részletesebben

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete CSATASZÖG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete 5/2015. (III.25.);11/2015. (VIII.14.) módosító rendelettel egységes szerkezetbe foglalva a pénzben és természetben

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 1 a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva -

- egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról - egységes szerkezetbe foglalva - Sátoraljaújhely

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

Álláskeresési támogatásokra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételei migráns munkavállalók esetében

Álláskeresési támogatásokra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételei migráns munkavállalók esetében Ügytípus megnevezése: Álláskeresési támogatásokra való jogosultság megállapításának és folyósításának feltételei migráns munkavállalók esetében Ügytípus rövid leírása: A munkájukat elvesztett személyek

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település 10. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez Iktatás helye: KÉRELEM Települési Adósságcsökkentési Támogatás megállapításához I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere

Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere Bejelentett lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új lakóhely címét. Jogosultak köre Jogosult lakcímigazolványra

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

MAGYAR HONVÉDSÉG SZOCIÁLPOLITIKAI KÖZALAPÍTVÁNY SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Telefonszámaink: HM: 02-222-095 1055 Budapest, Balaton u. 7-11. Városi: 06-(1)-474-1594 Levelezési cím: 1885 Bp., Pf.: 25. Fax számaink: adószám: 19637482-1-41

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,... * Állampolgársága és megszerzésének időpontja:

TAJ szám: - - Kelt:,... * Állampolgársága és megszerzésének időpontja: ONYF 3515504 B Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi CLXVII. törvény valamint szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi típusú nyugdíj, vagy korhatár előtti

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai

2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai 2012 évközi változások II. Az adózás rendje (Art) módosításai Az Art. 2012. évi módosításait 2012. februárjában juttattuk el tagjainkhoz két részletben, mintegy 40 oldal terjedelemben. Az összeállítást

Részletesebben

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól Kengyel Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075)

A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) www.allianz.hu Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás kiegészítő fedezete A közlekedési baleseti eredetű halál esetére szóló kiegészítő baleset-biztosítási fedezet (1075) Különös Szerződési Feltételek és

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Intézményi felvétel ügyintézés: 1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. 1. emelet 103. Telefon: 372 46141 Kérelem és adatlap az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben