Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával"

Átírás

1 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki az Országos Szakképzési Tanácsnak a munkához nyújtott anyagi támogatásáért, valamint a kiadvány elkészítésében résztvevőknek, akik munkájukkal és tapasztalatukkal hozzájárultak a kiadvány sikeres megjelentetéséhez.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...3 A szintvizsga szervezése és dokumentumai...7 A szintvizsga lebonyolítása...13 Fodrász feladat...16 ÉRTÉKELÉS...22 Kozmetikus feladat...24 ÉRTÉKELÉS

3 Bevezetés A világméretű gazdasági versenytől nem zárkózhat el egyetlen sikerorientált és gazdaságilag eredményes nemzet sem, ha meg akarja őrizni versenyképességét, és fejleszteni kívánja azt a világpiaci elvárásokhoz igazítva. A rendszerváltást követő időszakban folyamatosan átalakult a magyar gazdaság. A szakképzés változása, fejlődése csak részben volt képes lépést tartani a gazdaság gyorsütemű fejlődésével és újabb kihívásaival. Napjainkra világossá vált, hogy a munkaerő-utánpótlás sem mennyiségileg, sem minőségileg nem igazodik a gazdasági elvárásokhoz. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a gazdasági életben betöltött szerepe alapján kiemelten foglalkozik a szakképzéssel, amelynek jelentősége a jövőben még tovább növekszik. Ezért több alapvető feltételnek kell megfelelnie az eredményesség érdekében. Ilyen a minőségi szakmai tudással, kreativitással rendelkező, önálló munkavégzésre képes szakmai utánpótlás biztosítása, mert csak az európai átlagot felkészültségben elérő, meghaladó munkaerővel van esélyünk a talpon maradáshoz. A gazdasági kamarák törvényi felhatalmazás alapján az Oktatási Minisztérium anyagi támogatásával óta végzik a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati oktatás ellenőrzését. Az évente ismétlődő látogatások azt bizonyították, hogy a tanulók képzését vállaló cégek/vállalkozások néhány kivételtől eltekintve megfelelnek a szakképzésről szóló jogszabályokban foglalt követelményeknek, rendelkeznek a szükséges tárgyi és személyes feltételekkel, a tanulók megkapják a törvényben szabályozott juttatásaikat. A gyakorlati képzőhelyek ellenőrzésének folyamatosan továbbfejlesztett rendszere arra adott választ, hogy a képzés milyen körülmények között 3

4 folyik. Nem tudott viszont arra válaszolni, hogy milyen a képzés minősége, a szakmai munka, és az adott képzőhelyen folyó oktató-nevelő munka mennyire eredményes, hatékony. Az ellenőrzések során azt tapasztaltuk, hogy főleg az 1-2 tanulót foglalkozató képzőhelyeken a gyakorlati oktatás a napi munkafeladatokhoz, és nem a tantervi követelményekhez igazodott. A tanulók szakmunkásvizsgára történő felkészítése általában az utolsó félévre korlátozódott. Általános volt a vélemény, hogy a manualitást (több gyakorlatot) igénylő szakképesítések esetén a két éves képzés kevés a szakmai alapok elsajátításához, az önálló munkavégzésre való alkalmasság kialakításához. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ezért szorgalmazta a képzési idő növelését, valamint a hagyományokkal rendelkező szintvizsgák bevezetését, általánossá tételét. A szintvizsgák bevezetését még a következő szempontok is indokolták: - Az oktatás területén előtérbe került a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, elterjesztése. - Az iskolarendszerű szakképzésben elengedhetetlen, hogy az elméleti oktatás mellett a képzés nagyobb részét kitevő gyakorlatorientált szakmák esetén gyakorlati oktatás eredményességéről is megbízható információink legyenek. - Nem elegendő a folyamat végén történő mérés, ami lényegében a szakmai záróvizsga. - Minden minőségbiztosítási rendszer elengedhetetlen része a gyártásközi ellenőrzés. - A gyakorlati oktatás esetében ezt a funkciót a tanulók szakmai vizsgája előtti időszakban lebonyolított szintvizsga fogja betölteni. 4

5 A szakképzésről szóló többször módosított évi LXXVI.. törvény 5. (1) bekezdése értelmében az országos gazdasági kamarák az országos gazdasági érdekképviseletekkel együttműködve 16 szakmában kidolgozták a szakmai és vizsgakövetelményeket. A 15. (4)-(5) bekezdése értelmében ezekben a szakképesítésekben a gazdasági kamarák szintvizsgákat szerveznek. A szintvizsgák kötelezővé tételét az tette szükségessé, hogy eddig kevés iskola kivételével csak a záró vizsgán derült ki, hogy milyen mértékben sajátították el a tanulók a legszükségesebb gyakorlati kompetenciákat. Ekkor már nem lehetett a hiányokat pótolni. A 2004/2005-ös tanévben kísérleti jelleggel a gazdasági kamarák több, mint 4000 tanuló részére szervezték meg 16 szakmában a szintvizsgákat. Szakképesítés neve Tanulók száma Asztalos 584 Ács-állványozó 156 Bőrdíszműves 23 Cipőfelsőrész-készítő 7 Cukrász 170 Épületburkoló 181 Férfiruha-készítő 33 Kárpitos 47 Fodrász 509 Kozmetikus 386 Kőműves 262 Nőiruha-készítő 173 Pincér 463 Szakács 475 Szobafestő, mázoló és tapétázó 341 Villanyszerelő 279 Összesen: 4089 A 16 szakma közül kettőben (kozmetikus, kárpitos) a képzési idő továbbra is két év, míg a többi szakmában 3 évre növekedett. A kísérleti tanévben 5

6 használt szintvizsga-feladatbank a három éves képzési időre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekre alapozva készült. Ez a tény a szintvizsgák során esetenként gondot okozott, mert a vizsgán résztvevő tanulók még a két éves tananyag szerint kapták a szakmai képzést. Előfordult, hogy a tanulók a szakmai elmélet és a gyakorlat során még nem jutottak el arra a szintre, amit a szintvizsga-feladatsor már tőlük megkövetelt volna. Komoly szakmai fejtörést okozott a szintvizsgabizottságoknak, hogy a tételsorokat a két éves szakmai és vizsgakövetelményekhez igazítsák. Egyes szakképesítésekben (pl: szobafestő) csak abban az esetben lehetett volna a feladatbankban szereplő tételt megoldani a technológiai sorrend és fegyelem betartásával, ha a szintvizsgát két naposra szervezik meg. A kamarák a szintvizsgák tapasztalatait összegyűjtötték, és felkérték a szintvizsgatételeket összeállító bizottságokat, hogy a beérkezett javaslatok és vélemények alapján ezen szintvizsgák feladatsorait dolgozzák át a két éves szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően. A bizottságok a feladatot elvégezték. Jelen kiadvány célja a szintvizsgák szervezéséhez módszertani, valamint az adott szakmacsoport szintvizsgatételeinek megoldási útmutatóinak közzététele. A kiadvánnyal a szintvizsgák szervezésében, lebonyolításában közreműködő vizsgaszervezőknek, vizsgabizottsági tagoknak, szakképző iskolai képviselőknek és a gyakorlati vizsgahelyszínt biztosító gazdálkodó szervezeteknek, szakképző iskoláknak kívánunk segítséget nyújtani az országosan egységes tartalmú és szemléletű szintvizsgák lebonyolításához. 6

7 A szintvizsga szervezése és dokumentumai Tanulók adatainak rögzítése Vizsgacsoportba sorolás Vizsgahelyszín és időpont-kijelölés, vizsgaelnök-választás, iskolai képviselő, jegyző adatainak rögzítése Vizsgadokumentumok előállítása Vizsgadokumentumok rögzítése Az ábrán a szintvizsgák előkészítésének folyamatábráját vázoltuk fel. A vizsgaszervezés és a szintvizsgák dokumentálása országosan egységes dokumentumrendszer szerint történik. 7

8 A szintvizsga szervezéshez kapcsolódó dokumentumok: 1. Szakképző iskola értesítése a szintvizsgáról 2. Jelentkezési lap a szintvizsgára 3. A szintvizsga-helyszínt biztosító felkérése a vizsga lebonyolítására 4. Elnöki megbízás 5. VB-tag megbízása 6. VB munkáját segítő megbízása 7. Jegyzői megbízás 8. Értékelőlap 9. Osztályozóív 10. Összesítő értékelőlap 11. Munkavédelmi oktatásról készült jegyzőkönyv 12. Tanulói adatlap 13. Jegyzőkönyv + jelentés 14. A szintvizsga teljesítéséről szóló igazolás 8

9 1. A tanévben esedékes szintvizsga követelményeiről, feladatairól a tanulók, a szakképző iskolák és a gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása. (Javasolt időpont: szeptember) o A szakképző iskolák értesítése a szintvizsga megszervezéséről 1.sz. dokumentum o A lehetséges szintvizsga-helyszínek előzetes számbavétele 2. Szakképesítésenként a szintvizsgára kötelezett tanulók létszámának meghatározása. (Javasolt időpont: szeptember) o A szakképző iskola által szolgáltatott létszámadatok a 2005/2006-os tanévben a végzős osztályok létszáma alapján szakmánként és iskolánként meg kell határozni a szintvizsgára kötelezett tanulók létszámát. 3. A létszámadatok ismeretében a tanulók jelentkeztetése a szintvizsgára. (Javasolt időpont: október) 2. sz. dokumentum o A szakképző iskoláktól beérkezett létszámadatok alapján a szintvizsga jegyzője szakmánkénti és iskolánkénti bontásban személyesen vagy postai úton eljuttatja a szakképző iskolákba a szintvizsgára történő jelentkezés tanulói adatlapját. (A szintvizsgát szervező kamara nevét, a szakképző iskola nevét, a szakma megnevezését és OKJ számát, az évfolyamot célszerű előre kitölteni.) o A szakképző iskolák az osztályfőnökökön keresztül juttatják el a tanulókhoz az adatlapokat. 4. Az adatlapok összeszedése, előzetes leellenőrzése az osztályfőnökök feladata. A szakképző iskolák október hónap végén a tanulói adatlapokat postai úton juttatják vissza a vizsgaszervező kamarának, vagy a vizsga jegyzője megy el érte személyesen. 9

10 5. A vizsgahelyszín kijelölése. (Javasolt időpont: november) 3. sz. dokumentum o A szintvizsgát az illetékes szakképző iskolákkal és a gyakorlati képzést végző, érintett gazdálkodó szervezetekkel egyeztetve ott kell megszervezni, ahol a csoportos vizsgáztatáshoz szükséges feltételek adottak. o A szintvizsga helyszínét biztosító gazdálkodó szervezet vagy szakképző iskola felkérése a vizsgahelyszín biztosítására, a vizsga lebonyolítására. 6. A beérkezett adatlapok rögzítése az ISZIIR rendszerben, a vizsgacsoportok kialakítása. (Javasolt időpont: november) o A vizsgaszervező képviselője alakítja ki a szakképző iskolával és a gyakorlati képzőhellyel együttműködve szakképesítésenként a vizsgacsoportokat. o Az ISZIIR rendszer lehetőséget biztosít a tanulói adatlapok rögzítése után a vizsgacsoportok kialakítására a vizsgahelyszínek kapacitásának megfelelően. 7. A tanulók értesítése a vizsga időpontjáról, helyéről és a szintvizsgával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekről. (Javasolt időpont:. november) o A tanulók értesítését a szakképző iskolán keresztül célszerű lebonyolítani, itt megint fontos szerep hárul az osztályfőnökökre. 8. A szintvizsgaelnök felkérése, megbízása. (Javasolt időpont: november) 4. sz. dokumentum o A szintvizsgaelnökök felkérésékor az összeférhetetlenség kérdését különös gonddal kell kezelni, hiszen gyakran előfordul, hogy a vizsgaelnök maga is folytat tanulóképzést. 10

11 saját tanulóját nem vizsgáztathatja, saját képzőhelyét nem javasolt vizsgahelyszínként figyelembe venni. o Az összeférhetetlenség kérdését már a tanulók vizsgacsoportba sorolása során is figyelembe kell venni. 9. A vizsgabizottság tagjainak felkérése, megbízása. (Javasolt időpont: november) 5-7. sz. dokumentum o A szintvizsga szervezője írásban kéri fel a vizsgabizottság tagjait a vizsgán való közreműködésre. vizsgabizottsági tag, a vizsgabizottság munkáját segítő tag, jegyző, a vizsgáztató hely képviselője (díjazás nélkül) 10. A vizsga iratainak elkészítése (Javasolt időpont: november) sz. dokumentum 11. A szintvizsga lebonyolításához szükséges dokumentumok szakmánkénti és vizsgacsoportonkénti előkészítése a vizsga jegyzője által. (értékelőlap, osztályozóív, összesítő értékelőlap, munkavédelmi oktatásról készült jegyzőkönyv) 12. A szintvizsga feladatainak kiválasztása (Javasolt időpont: november) o A szintvizsgán résztvevő tanulók csak az adott szakma feladatbankjában lévő tételeket ismerhetik meg. (Javasolt a tételsorok megismertetése a tanulókat a szintvizsgára felkészítő cégekkel/vállalkozásokkal már a szintvizsgára történő jelentkezés pillanatában, hogy legyen elegendő idejük a tanulóikat a vizsgára felkészíteni.) o A gyakorlati szintvizsga-feladatokat ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik a központi 11

12 feladatbankból a vizsgaszervező az elméleti képzést végző iskolával egyeztetve választja ki. (Célszerű a szintvizsga elnökét a kiválasztási folyamatba bevonni, bár a szintvizsgaszabályzat ezt kötelező érvénnyel nem írja elő.) o A szintvizsgán megoldandó feladatot titoktartási kötelezettség mellett csak a kiválasztásban közreműködő személyek ismerhetik. 13. A szintvizsga lebonyolítására kijelölt helyszín bejárása (Javasolt időpont: november) o A vizsgabizottság elnöke, a vizsgabizottsági tag, valamint a jegyző a szintvizsga helyszínét megvizsgálja, a szintvizsga helyszínét biztosító cég/vállalkozás vagy szakképző iskola képviselőjével ellenőrzik a vizsga szakmai feltételeinek, valamint a vizsgafeladat tárgyi előkészítésének (rajzok, szerszámok, művelettervek, stb.) meglétét, valamint a biztonságos munkakörülmények feltételeit. o A szintvizsga lebonyolításával kapcsolatos feltételeket, költségeket is legkésőbb ebben az eljárási szakaszban kell véglegesíteni. 12

13 A szintvizsga lebonyolítása 1. A szintvizsga megkezdése előtti értekezlet o A szintvizsga megkezdése előtti értekezleten a vizsgabizottság minősíti a vizsga előkészítését, a megoldandó feladatokat, megállapítja a vizsga időbeosztását, a vizsgázók és a vizsgatantárgyak sorrendjét, valamint a szintvizsga kihirdetésének időpontját. o A vizsga jegyzője az elhangzottakat a vizsga jegyzőkönyvében rögzíti. 2. A vizsgázók azonosítása, a vizsgán való jelenlét biztosítása o A Szintvizsga jegyzője a vizsga értékelőlapján (8. sz. dokumentum) feltüntetett jelölteket a személyi igazolványaik alapján azonosítja. o A szintvizsgán a tanuló jelenlétéről az elméleti oktatást végző intézmények kötelesek gondoskodni. o Nem vehet részt a szintvizsgán az a tanuló, akinek a szintvizsga időszakáig a gyakorlati képzési időről való igazolt és/vagy igazolatlan hiányzása az éves kötelező óraszám 20%-át meghaladja. 2. Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás (11. sz. dokumentum) o A szintvizsgán megjelent tanulókat a vizsga megkezdése előtt munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni, az oktatás tényéről szóló dokumentumot a vizsga megkezdése előtt kell a tanulókkal aláíratni. 13

14 3. A szintvizsga-feladatok kiosztása, a feladatok végrehajtása o A vizsgaelnök röviden megnyitja a szintvizsgát, felhívja a tanulók figyelmét a vizsgafeladat súlypontjaira. o A vizsgabizottság munkáját segítő pedagógus/oktató kiosztja a feladatokat, a tanulók a feladatleírás alapján önállóan kezdik el vizsgafeladat megoldását 4. Az elkészült vizsgafeladatok értékelése (8-10. sz. dokumentum) o A vizsgabizottság tagjai egymástól függetlenül végzik az értékelőlap kitöltését (8. sz. dokumentum) o A végső osztályzatot a szintvizsgaelnök vezetésével állapítják meg. o A jegyző az értékelőlap alapján elkészíti a szintvizsga dokumentumait. (8-10. sz. dokumentum) 5. Eredményhirdetés és értékelés o A szintvizsga elnöke a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében értékeli a tanulók teljesítményét, kitér a jellegzetes hibákra. o A tanulók személyiségi jogait figyelembe véve beszámol a vizsga eredményéről. 6. Záróértekezlet o A vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében értékeli a szintvizsgán tapasztaltakat, szükség szerint javaslatot fogalmaz meg a szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatban. o A vizsga jegyzője az elhangzottakat a vizsga jegyzőkönyvében rögzíti. 7. A szintvizsgán résztvevő tanuló részére igazolás kiállítása (11-14.sz. dokumentum) 14

15 o A jegyző a vizsgát követő 10 munkanapon belül előkészíti a szintvizsgán résztvevő tanulók adatlapjait (anyakönyvi lap helyett) 11. sz. dokumentum o A jegyző előkészíti az eredményes szintvizsgát tett tanulók részére az MKIK logójával ellátott igazolást, amely a sikeres szintvizsga teljesítését bizonyítja. (14. sz. dokumentum) o Az igazolásokat (szigorú számadási nyomtatvány) a jegyző a szakképző iskola közreműködésével juttatja el a tanulókhoz. o A tanulók aláírásukkal hitelesítve veszik át a szintvizsga sikeres teljesítéséről szóló igazolást. 8. Iratok, jegyzőkönyvek elkészítése, lezárása, irattárolás (8-14. sz. dokumentum) o A sz. és a 14. sz. dokumentumok a folyamat eddigi szakaszaiban elkészítésre kerültek. o A szintvizsga végső lezárásaként a vizsga jegyzője elkészíti a jegyzőkönyvet és a vizsga statisztikai összegzéséről szóló jelentést, (13. sz. dokumentum) amely a jegyzőkönyv szerves részét képezi. o A irattárolási szabályokra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szabályzata a gyakorlati szintvizsga általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló szabályzatban foglaltak az irányadók. 15

16 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Fodrász feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Fodrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 215 perc 100 pont

17 I. Hajfestés elkészítési idő: min. max. 16 pont Feladat: Utánfestés minimum 1 cm-es lenövéssel. A festendő haj legalább 70%-a ősz vagy minimum 2 árnyalattal kell az eredeti színnél világosabbra festeni a hajat. Fekete vagy sötétbarna haj festése tilos, ősz esetében is! Nem értékelhető a művelet, ha: a kívánt szín nem alakult ki legalább 80 %-ban foltos, tarka a haj, nem professzionális hajfestékekkel végzi a műveletet (csak iskolában tanított festékkel). - Precíz, gondos beterítés 1 pont - Festékkeverés pontossága, mérése 2 pont - A festék felhordása, választékok és lenövés mértékének ismeretében 8 pont - Emulgálás alkalmazási fontossága, elkészítése 5 pont Levonásra kerülnek pontok, ha - a haj és a fejbőr festékes marad -1 pont - védőkesztyűt nem használ -1 pont - nem a festett hajhoz javasolt terméket használ a hajmosás, utókezelés során -1 pont Minimum 8 pontot kell elérni a vizsga eredményes teljesítéséhez. 17

18 II. Dauercsavarás elkészítési idő: 30 min. max. 20 pont Feladat: A hagyományos forma kizárva! A csavarók iránya, vastagsága utaljon a frizura formájára! Dauervizet nem kell alkalmazni, de vizesen értékelendő! A haj tarkóban 5 cm-nél hosszabb nem lehet! Dauerpapír, dauertű használata megengedett, műanyag csavarók használata kötelező! Nem értékelhető a művelet, ha: a hagyományos csavarás irányát alakították ki, a felválasztások és arányok rosszak, pipás, gyűrt a csavarás, a dauerpapír és dauertűk alkalmazása helytelen, fa dauercsavarót használt. - a formaválasztásban arányos, egyenletes csavarás 8 pont - a felcsavart haj egyenletes feszessége a csavarókon 6 pont - a dauerpapír spiccpapír helyes használata 2 pont - folyamatos, határozott munkavégzés 4 pont Levonásra kerülnek pontok, ha - a csavarókról hajszálak lógnak le -1 pont - a rövid szálak kiállnak a tincsből -2 pont - a csavarók között hajszálak lógnak le -1 pont Minimum 10 pontot kell elérni a vizsga eredményes teljesítéséhez 18

19 III. Marcell vízhullám babafejen elkészítési idő: 25 min. max. 10 pont Feladat: Marcell vízhullám (babafejen vagy élő modellen) úgy, hogy a választék vagy választék nélkül kapcsolódó és folyamatos hullámsor kétujjnyi (4 cm) szélességűek, arányosak legyenek. Csipesz vagy csat alkalmazható a folyamat közben, de értékeléskor semmi nem lehet a hajban. Az értékelés vizesen történik. Nem értékelhető a művelet, ha: időre nincs kész az egész fejen a hullámsor legalább 80 %-ban, aránytalanok és nem kapcsolódnak a hullámsorok, a technológia nem alkalmazható a műveletnél (fésű és ujjtartások) - arányos hullámképzés 4 pont - hullámélek határozottsága 3 pont - a hullámsorok esztétikai elhelyezése 2 pont - folyamatos, határozott munkavégzés 1 pont Levonásra kerülnek pontok, ha - helytelen a hullámkezdés - 2 pont Minimum 4 pontot kell elérni az eredményes vizsga teljesítéséhez 19

20 IV. Vízhullám frizura, berakás, fésülés elkészítési idő: min. max. 14 pont Feladat: A vizsgakiírás szerint tiszta, mosott hajjal kell a vizsgán megjelenni, csak speciális esetekben elfogadható a vizsga előtti mosás! A hajban minimum 6, maximum 10 csavaró és minimum 9 gyűrű, csipesz elhelyezése kötelező, a fennmaradó rész formára fésülhető. A fésülésnél a hullámvonal kötelező (a feladat babafejen is megoldható). Nem értékelhető ha: a berakás feltételeinek nem tett eleget a fésüléskor a formai (hullám és vonalvezetés) elvárásokat nem teljesítette. - a berakás folyamatában a csavarók, gyűrűk és a fennmaradó haj tiszta, precíz elhelyezése, fésülése 2 pont - a hullámvonal harmonikus, esztétikus kapcsolódása a frizura összhatásában 8 pont - a fésülés tisztasága 4 pont Levonásra kerülnek pontok, ha - a modell egyéniségéhez karakteréhez nem harmonizál a frizura - 2 pont Minimum 7 pontot kell elérni az eredményes vizsga tejesítéséhez. 20

21 V. Modern női hajvágás I. elkészítési idő: 50 min. max. 40 pont Feladat: A hajvágáshoz csak ollót lehet használni! Bizonyítani kell a precíz, tudatos hajvágás elemeit, a formaérzéket és a kreativitást! Az előző vágáshoz képest más forma kialakítása kötelező! Vágás után a nyakban max. 5 cm lehet a haj hossza! Nem értékelhető a művelet, ha: más eszközt is használt, mint hajvágó olló, a fejterületen a felosztások nem áttekinthetőek, a geometriai és anatómiai ismeretek nem bizonyítottak, az ellenőrzések irányai és mértéke nem éri el a célját, nem történt meg a 4 cm levágása, a haj puhítva lett, a hajszárítás nem szolgálta a frizurakészítés célját, borotvát, nyesőt, ritkítót és tapperollót használ. - precíz a hajvágás formájához megfelelő felválasztások 12 pont - a geometriai és anatómiai pontok helyes meghatározása 8 pont - folyamatos, tudatos feladatvégzése 12 pont - a vezető tincs helyes leválasztása és a hosszának, irányának pontos meghatározása 8 pont Levonásra kerülnek pontok ha: A kiválasztott alaphajvágási követelményeknek 80 %-nál kisebb mértékben tett eleget -4 pont Minimum 22 pontot kell elérni a vizsga eredményes teljesítéséhez. 21

22 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Fodrász feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Fodrász A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 215 perc 100 pont

23 23

24 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Kozmetikus feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Kozmetikus A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 240 perc 100 pont

25 Kozmetikus szintvizsga tételsora elkészítési idő: 240 min. max. 100 pont A szintvizsga részei Idő Pont Az alap bőrtípusok felismerése és kezelése - saját vagy idegen modellen 45 min bőrdiagnosztikai lap kitöltése - vendégkártya készítése Szempilla és szemöldökfestés 30 min. 10 Szemöldökformázás 20 min. 5 Gyantázás karon vagy lábon 20 min. 5 Bajuszszőkítés 15 min. 5 Iskola masszázs arcon, dekoltázson az idegkilépési helyek figyelembevételével Borogatások felhelyezése helyspecifikusan hatóanyagainak megnevezésével - felpuhító borogatás vagy - nyugtató borogatás 30 min min. 5 Pakolások felhelyezése helyspecifikusan hatóanyagaik megnevezésével 20 min összehúzó pakolás vagy - tápláló pakolás Nappali vagy színházi smink elkészítése 40 min

26 A felsorolt műveletek a szintvizsga egyes részeinek sorrendjét is meghatározzák. Feladatok: 1./ Az alap bőrtípusok felismerése, kezelése saját vagy idegen modellen, vendégkártya készítése Elkészítési idő: 45 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Beterítő kendő, 2 db. kiskendő, lepedő, fejpánt vagy sapka, törülköző, kézi nagyító, vatta, tálka, toll, diagnosztikai lap, vendégkártya, kezelési terv Szükséges anyagok Bőrtípusnak megfelelő lemosó kozmetikum, bórvíz, vagy desztillált víz a vattatamponok benedvesítéséhez, szappan, körömkefe A vendég átöltöztetése, kényelembehelyezése, a modell bőrdiagnózisának elkészítése írásban a kiadott űrlap kitöltésével, a vendégkártya helyes alkalmazása. 30 pont Értékelési szempontok: A tanuló megjelenése, munkaasztalának kialakítása, Esztétikus a célnak megfelelő öltözet biztosítása, kényelmes 4 pont elhelyezés A modell bőrtípusának felismerése az objektív és szubjektív 22 pont tünetek alapján A kapcsolatteremtés és viselkedés kultúra 4 pont 26

27 2./ Szempilla- és szemöldökfestés Elkészítési idő: 30 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Kiskendő, ecsetek, üvegtálak, lemosó tál, üveg pálca, vagy fogvájó, fültisztító pálcák, szemcseppentő, alátét szempillafestéshez, szemöblítő pohár, vattatamponok,törölköző, bőrpróbát igazoló űrlap Szükséges anyagok Bórvazelin, szempilla zsírtalanító, szempilla és szemöldök festék, megfelelő koncentrációjú hidrogénperoxid oldat vagy megfelelő oxidáló szer, bórvíz, szemcsepp, kozmetikum a szemborogatáshoz A festés javallatainak, ellenjavallatainak ismerete, a bőrpróba kiértékelése, a bőr és a kezelendő felület szennyeződéseinek eltávolítása, a vendég optimális helyzetbe helyezése a szempilla és szemöldök festése az elővigyázatossági szabályok betartásával, a festék eltávolítása, utókezelés. 10 pont Értékelési szempontok A modell optimális helyzetbe helyezése, a bőrpróba kiértékelése 1 pont A bórvazelin, alátét pontos, esztétikus felhelyezése 2 pont Megfelelő koncentrációjú hidrogén-peroxid oldattal a megfelelő színű festék/ek/ kikeverése, esztétikus felvitele a szempillákra és a szemöldökre A hatóidő betartása A festék eltávolítása Utókezelés 3 pont 1 pont 2 pont 1 pont 27

28 3./ Szemöldökformázás Elkészítési idő: 20 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Szemöldökcsipesz, szemöldök kefe, tálka, vatta tampon Szükséges anyagok Fertőtlenítő, bőrpuhító,, bórvíz, utókezelő kozmetikum A bőr előkészítése, felpuhítása a kezelendő bőrfelületen, fájdalommentesen eltávolítani csipesszel a szemöldök szőrszálait, megfelelő utókezelés alkalmazása 5 pont Értékelési szempontok A bőrpuhító krém megnevezése, a puhító anyag megnevezésével, a fájdalommentesség biztosítása a bőr megfeszítésével A csipesz, nedves vatta szemöldök kefe szakszerű használata az arcformának megfelelő forma kialakítása Utókezelő és hatóanyagának megnevezése 2 pont 2 pont 1 pont 4./ Gyantázás karon vagy lábon Elkészítési idő: 20 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Szükséges anyagok Görgős gyanta patron, Fertőtlenítő, előkezelő és hámosító gyantamelegítő, vattatampon, utókezelő kozmetikum, spatula, lehúzócsíkok gyantalemosók (olaj vagy folyadék) A kezelendő felület fertőtlenítése, a megfelelő konzisztenciájú gyanta és csík felhelyezése a technológiának megfelelően, a gyanta szakszerű eltávolítása, a bőr megnyugtatása simítással, hámosító anyagokkal. 5 pont 28

29 Értékelési szempontok: A kezelendő felület fertőtlenítése, a fertőtlenítő hatóanyagának megnevezése A megfelelő hőfokú gyanta és csík szakszerű felhelyezése (irány, csíkvastagság) A gyanta eltávolítása a technológiának megfelelően a legkisebb fájdalom okozásával, a gyantázott felület simításával Hámosító utókezelő megnevezése, és bőrre helyezése 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 5./ Bajuszszőkítés Elkészítési idő: 15 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Pakolás tálka, spatula vagy fülpiszkáló, lemosó tál, vatta, kiskendő, törölköző Szükséges anyagok Megfelelő koncentrációjú hidrogénperoxid oldat, szőkítő por, bórvíz, nyugtató gyulladáscsökkentő kozmetikum A bajusz szőkítéséhez használt hidrogén-peroxid oldat koncentrációjának megnevezése, a szőkítő por legfontosabb alkotórészeinek felsorolása, a szőkítő pakolás összeállítása, a pakolás szakszerű felhelyezése, a hatóidő eltelte után a pakolás eltávolítása, a bőr utókezelése 5 pont 29

30 Értékelési szempontok: A szőkítő pakolás összetételének ismertetése, a megfelelő hidrogén-peroxid koncentráció megadásával a szőkítő pakolás összeállítása, konzisztenciája A szőkítő pakolás felvitele a bőrre a technológiának megfelelően. A hatóidő betartása, az esetleges kellemetlenségek megszüntetése A szőkítő pakolás szakszerű eltávolítása, utókezelése 1 pont 2 pont 2 pont 6./ Iskola masszázs arcon, nyakon, dekoltázson, az idegkilépési helyek figyelembevételével Elkészítési idő: 30 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Spatula, tálka, vatta Szükséges anyagok Letisztító kozmetikum, masszírozó kozmetikum, folyadék a bőr hidratációjának javítására A modell bőrtípusának megfelelő kozmetikum kiválasztása, az egyes masszázsfogások bemutatása az ujjak sorrendjének, a masszázs irányainak betartásával, a masszázs ritmusának betartása, erősségének változása, a masszázs kezdeti, középső és végső szakaszában, az idegkilépési helyek ismertetése és bemutatása 20 pont 30

31 Értékelési szempontok: A bőr letisztítása, a masszírozó kozmetikum kiválasztása, összetételének ismertetése, szakszerű felvitele a bőrre, mennyisége Az egyes kézi masszázsfogások végrehajtása, irányai, ujjak sorrendje, ritmusa, erőssége a masszázs egyes szakaszaiban Az idegkilépési helyek bemutatása az arcidegek megnevezésével A masszázs ellenjavallatainak ismertetése szóban 2 pont 12 pont 4 pont 2 pont 7./ Borogatás felpuhító vagy nyugtató - felhelyezése helyspecifikusan hatóanyagainak megnevezésével Elkészítési idő: 20 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Vatta, textíliák a borogatáshoz, fólia, tálka, nagyobb törülköző, vagy beterítő kendő, kiskendő Szükséges anyagok Felpuhító kozmetikum A feladatnak megfelelő kozmetikum kiválasztása, összetételének ismertetése írásban: A kozmetikum szakszerű felhelyezése a bőrfelületre, segédeszközök kiválasztásával, szakszerűen. 5 pont Értékelési szempontok: A feladatnak megfelelő kozmetikum és segédeszközök kiválasztása Az elkészített munka minősége, szakszerűsége 3 pont 2 pont 31

32 8./ Pakolás összehúzó vagy tápláló - felhelyezése helyspecifikusan hatóanyagaik megnevezésével Elkészítési idő: 20 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Spatula, esetleg tálka, lemosó tál, vatta, kiskendő Szükséges anyagok Összehúzó kozmetikum/ok/, szem környékére hidratáló, ránctalanító kozmetikum A bőrtípusnak megfelelő összehúzó kozmetikum megnevezése, fontosabb alkotórészeinek, felsorolása, hatásaik ismertetése írásban. Az összehúzó kozmetikum/ok/ felhelyezése szakszerűen, esztétikusan. A hatóidő eltelte után a pakolás szakszerű eltávolítása a bőrről. 10 pont Értékelési szempontok: Az összehúzó pakolás/ok/ megnevezése, fontosabb alapanyagaik felsorolása, hatásaik ismertetése írásban A pakolások szakszerű és esztétikus felhelyezése a bőrre A pakolás/ok/ szakszerű eltávolítása 3 pont 5 pont 2 pont 9./ Smink nappali vagy színházi - elkészítése Elkészítési idő: 40 min. Szükséges eszközök, segédeszközök Ecsetek, szivacsok, tálka, kiskendő, tükör Szükséges anyagok Alapozók, púder, korrektor, szemhéj festék, kontúr ceruza, szemspirál, arcpír, szájrúzs, Az arc kendőzése, alapozás, az arc alkati hibáinak és a bőrhibák javítása. A szemhéj kendőzése /szemkontúr kötelező, a szín és eszköz szabadon választható/. A száj kendőzése, ha szükséges szájkontúr is. 10 pont 32

33 Értékelési szempontok: Az alapozás minősége, az arc alkati hibáinak és a bőrhibák kendőzése A szemhéj és száj kendőzése a divatnak, egyéniségnek megfelelően,határozott vonalvezeté 5 pont 5 pont Bőrdiagnosztikai lap a bőrtípus meghatározásához (saját modellen) I. Objektív tünetek: adható maximális pontszám:10 A bőr Az arc Orcák A szem Nyak Dekoltázs tulajdonságai középvonala környéke A bőr színe: A bőr fénye Pórusainak állapota: A bőr felszínének tapintása, víztartalma A bőr rugalmassága, turgora, irha víztartalma Kapott pontszám: 33

34 II. Szubjektív tünetek: adható maximális pontszám: 8 A tisztálkodáshoz használt A bőr reakciói: kozmetikumok megnevezése: A bőrápoláshoz használt kozmetikumok megnevezése: A bőr reakciói: A bőr állapotának változása az időjárás viszontagságaira: Táplálkozási szokások: A bőr reakciói: -hűvös szeles időben: -napozáskor: Gyógyszerek és hatásaik: Életmód: Egyebek: Kapott pontszám: 34

35 III. Adható maximális pontszám: 4 A modell bőrtípusa: A kezelés alapelvei, anyagai (elektrokozmetika is!): /felsorolás/ Kapott pontszám: Kapott összes pontszám: 35

36 Űrlap pakolásokhoz A pakolás felhelyezése arcra, nyakra, dekoltázsra A pakolás helyspecifikus alkalmazásának célja: Kezelendő terület Pakolás megnevezése Pakolás hatóanyaga Hatóanyagok hatásai 36

37 Űrlap borogatásokhoz A borogatás felhelyezése arcra, nyakra, dekoltázsra A borogatás helyspecifikus alkalmazásának célja: Kezelendő terület Borogatás megnevezése Borogatás hatóanyaga Hatóanyagok hatásai 37

38 Bőrdiagnosztikai lap a bőrtípus meghatározásához (saját modellen) I. Objektív tünetek: adható maximális pontszám:10 A bőr Az arc Orcák A szem Nyak Dekoltázs tulajdonságai középvonala környéke A bőr tulajdonságai A bőr színe: A bőr fénye Pórusainak állapota, faggyútermelés A bőr felszínének tapintása, víztartalma, irha víztartalma Kapott pontszám: 38

39 II. Elemi elváltozások, rendellenességek adható maximális pontszám: 8 Elsődleges elemi A bőr reakciói: elváltozások: A bőr reakciói: Szaruképzési rendellenesség: A bőr reakciói: -hűvös szeles időben: -napozáskor: Pigment rendellenesség: Szőrnövési rendellenesség: Egyebek: Kapott pontszám: 39

40 III. Adható maximális pontszám: 4 A modell bőrtípusa: A kezelés alapelvei, anyagai (elektrokozmetika is!): /felsorolás/ Kapott pontszám: Kapott összes pontszám: 40

41 Űrlap pakolásokhoz A pakolás felhelyezése arcra, nyakra, dekoltázsra A pakolás helyspecifikus alkalmazásának célja: Kezelendő terület Pakolás megnevezése Pakolás hatóanyaga Hatóanyagok hatásai 41

42 Űrlap borogatásokhoz A borogatás felhelyezése arcra, nyakra, dekoltázsra A borogatás helyspecifikus alkalmazásának célja: Kezelendő terület Borogatás megnevezése Borogatás hatóanyaga Hatóanyagok hatásai 42

43 Kezelési lap Vendégkártya Vendég adatai: Név: Lakcím: Telefonszám: Életkor: Bőrtípusa testtájanként: Objektív tünetek: Elemi elváltozások: Rendellenességek: Szubjektív tünetek: Allergia: - pollen - - illóolaj - - színezőanyag - - élelmiszer - - egyéb - 43

44 Észlelések: - gyógyszer - - pacemaker - - láz - - vérnyomás - - tudott betegségek - egyéb (táplálkozás, életmód, hobbi, ) Tudott daganatos elváltozások: - Aláírás 44

45 Kezelési terv Saját modellre Letisztítás Művelet Készítmény neve, gyártó cég Készítmény hatóanyagai Masszírozás Felpuhítás Fertőtlenítés Tápláló pakolás Összehúzó pakolás Kiegészítő kezelések (elektrokozmetika) Házi ápolás, tanácsadás 45

46 Kezelési terv Idegen modellre Művelet Készítmény neve, gyártó cég Letisztítás Készítmény hatóanyagai Masszírozás Felpuhítás Fertőtlenítés Tápláló pakolás Összehúzó pakolás Kiegészítő kezelések (elektrokozmetika) Házi ápolás, tanácsadás 46

47 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT ÉRTÉKELÉSE Kozmetikus feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Kozmetikus A szintvizsga időtartama: Elérhető pontszám: 240 perc 100 pont

48 48

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Kozmetikus feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 51 7812 01 KOZMETIKUS A szintvizsga időtartama: Elérhető maximális

Részletesebben

Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával

Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köszönetét fejezi ki az Országos Szakképzési Tanácsnak a munkához

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 52 815 01 0000 00 00 KOZMETIKUS FEOR száma 5312 A verzió A szintvizsga idıtartama: 240

Részletesebben

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET

Szintvizsga elnöki vizsga 2016 SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET SZINTVIZSGA JOGSZABÁLY ÉS ELJÁRÁSREND ISMERET 1 Tartalom 1. A szintvizsga szerepe és jogszabályi háttere... 4 2. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Szak- és Felnőttképzési Önkormányzati Szabályzata (területei,

Részletesebben

52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 52 815 01 GYAKORLÓ FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA, a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Fodrász 3. Szakképesítések

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 38. sorszáma alatt kiadott fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 38. sorszáma alatt kiadott fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 38. sorszáma alatt kiadott fodrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

Miért az EFEB Üzleti Szakképző Iskola GYAKORLÓ KOZMETIKUS szakképzése a legjobb választás?

Miért az EFEB Üzleti Szakképző Iskola GYAKORLÓ KOZMETIKUS szakképzése a legjobb választás? Miért az EFEB Üzleti Szakképző Iskola GYAKORLÓ KOZMETIKUS szakképzése a legjobb választás? VÁRUNK TÉGED IS A 2016. SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ OSZTÁLYUNKBA! Leérettségiztél, de nem sikerült a felvételid? Nem

Részletesebben

V. ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓ GYAKORLATI TANULMÁNYI VERSENY 2013. MÁRCIUS 3. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁMK 8900 ZALAEGERSZEG, APÁCZAI TÉR 5.

V. ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓ GYAKORLATI TANULMÁNYI VERSENY 2013. MÁRCIUS 3. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁMK 8900 ZALAEGERSZEG, APÁCZAI TÉR 5. V. ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓ GYAKORLATI TANULMÁNYI VERSENY 2013. MÁRCIUS 3. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁMK 8900 ZALAEGERSZEG, APÁCZAI TÉR 5. SZERVEZŐ ÉS FŐVÉDNÖK ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gyakorló kozmetikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 52 815 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés-ráépülés száma, megnevezése: 55 815 02 Kozmetikus A) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen

Részletesebben

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény országos fodrászversenyt hirdet tanuló és felnőtt kategóriákban.

A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény országos fodrászversenyt hirdet tanuló és felnőtt kategóriákban. A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény országos fodrászversenyt hirdet tanuló és felnőtt kategóriákban. Időpont: 2011. október 30. vasárnap 9:00 órától Helyszín: Városi Sportcsarnok Orosháza

Részletesebben

KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kozmetikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. C feladat

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. C feladat MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján C feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 815 01 1000 00 00 Fodrász Szintvizsga

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész HELYI TANTERV I. Általános, bevezető rész I.1. ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA... 3 I.2. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI... 3 I.3. AZ ISKOLA BESZÁMOLTATÁSI

Részletesebben

III. ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ KOZMETIKUS TANULÓVERSENY 2011. ÁPRILIS 03. ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 8900 ZALAEGERSZEG, PETŐFI U. 24.

III. ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ KOZMETIKUS TANULÓVERSENY 2011. ÁPRILIS 03. ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 8900 ZALAEGERSZEG, PETŐFI U. 24. III. ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENY 2011. ÁPRILIS 03. ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 8900 ZALAEGERSZEG, PETŐFI U. 24. SZERVEZŐ ÉS FŐVÉDNÖK ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Fodrász szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 55 15 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Tanuló

Részletesebben

A 69. sorszámú Fodrász megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 69. sorszámú Fodrász megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 69. sorszámú Fodrász megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 815 01 1.2. Szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. D feladat

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. D feladat MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT D feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus Szintvizsga időtartama: Elérhető maximális

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. A feladat

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. A feladat MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT A feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus Szintvizsga időtartama: Elérhető maximális

Részletesebben

XXVIII. REGIONÁLIS FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENY és VII. HESZ JÁNOS EMLÉKVERSENY

XXVIII. REGIONÁLIS FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENY és VII. HESZ JÁNOS EMLÉKVERSENY XXVIII. REGIONÁLIS FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENY és VII. HESZ JÁNOS EMLÉKVERSENY 2015. december 6. (vasárnap) Helyszín: Pécsi SzC Simonyi Károly Szakközépiskolája és Szakiskolája 7632 Pécs, Malomvölgyi

Részletesebben

KOZMETIKUS TANULÓK FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA

KOZMETIKUS TANULÓK FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA B é k é s c s a b a i K ö z p o n t i S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Baross u. 1-3. Tanműhely: tel.: +36 (66)

Részletesebben

XXVII. REGIONÁLIS FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENY és VI. HESZ JÁNOS EMLÉKVERSENY

XXVII. REGIONÁLIS FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENY és VI. HESZ JÁNOS EMLÉKVERSENY XXVII. REGIONÁLIS FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENY és VI. HESZ JÁNOS EMLÉKVERSENY 2014. december 7. (vasárnap) Helyszín: Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs, Malomvölgyi út

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. B feladat

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. B feladat MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT B feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus Szintvizsga időtartama: Elérhető maximális

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ KOZMETIKUS TANULÓVERSENY 2010. FEBRUÁR 28. ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ KOZMETIKUS TANULÓVERSENY 2010. FEBRUÁR 28. ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ZALAEGERSZEGI FODRÁSZ ÉS KOZMETIKUS TANULÓVERSENY 2010. FEBRUÁR 28. ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 8900 ZALAEGERSZEG, PETİFI U. 24. SZERVEZİ ÉS A RENDEZVÉNY FİVÉDNÖKE ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. C feladat

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet alapján. C feladat MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT C feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus Szintvizsga időtartama: Elérhető maximális

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FODRÁSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 33 815 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Fodrász 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

2/42. 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus

2/42. 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

FODRÁSZ TANULÓK II. FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA

FODRÁSZ TANULÓK II. FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA FODRÁSZ TANULÓK II. FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA A 2011/12-ES TANÉVBEN Készítette: A BéKSZI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolájának Szolgáltatóipari Munkaközössége. A kiírást áttekintette,

Részletesebben

KOZMETIKUS. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

KOZMETIKUS. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete KOZMETIKUS I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 51 7812 01 2. Szakképesítés megnevezése: Kozmetikus II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata 2015. 1 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei A 28/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. számú melléklete 51. sorszáma alatt kiadott szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A SZAKKÉPESÍTÉS

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

Kozmetikus alapműveletek elmélete Szóbeli tételsor

Kozmetikus alapműveletek elmélete Szóbeli tételsor Kozmetikus alapműveletek elmélete Szóbeli tételsor 1. Egy vendég arckezelésre jön lányával a kozmetikába. Kezelés közben a munkahelyi problémákról beszélnek, és szóba kerül, hogy vendége főnöke minden

Részletesebben

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium

Árpád Szakképző Iskola és Kollégium Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 030216 KÉPZÉSI PROGRAM EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK szakmacsoport FODRÁSZ szakma OKJ SZÁMA:33 815 01 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Képzési program I. ADATLAP -

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

Farkas Péter. FAIPAR szakmacsoport. A szakképesítések megnevezése. Asztalos A szakképesítés azonosító száma: 33 5262 01

Farkas Péter. FAIPAR szakmacsoport. A szakképesítések megnevezése. Asztalos A szakképesítés azonosító száma: 33 5262 01 Farkas Péter FAIPAR szakmacsoport A szakképesítések megnevezése Asztalos A szakképesítés azonosító száma: 33 5262 01 Kárpitos A szakképesítés azonosító száma: 33 5262 06 1 Tárgyi feltételek A vizsga megszervezéséhez

Részletesebben

Tájékoztató a szintvizsgáról

Tájékoztató a szintvizsgáról Tájékoztató a szintvizsgáról A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 28. -a minden szakiskolai tanuló számára kötelezően előírja, hogy a 9. osztályban, február első tanítási napjától április

Részletesebben

2014.03.04. A Kamara területi szervezetei A területi gazdasági kamarák a megyékben / a megyei jogú városokban valamint a fővárosban működhetnek

2014.03.04. A Kamara területi szervezetei A területi gazdasági kamarák a megyékben / a megyei jogú városokban valamint a fővárosban működhetnek A kamara szerepvállalása a hazai szak-és felnőttképzési rendszerben Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK Az MKIK alapfeladata: köztestületként működő érdekképviselet Választott bíróság

Részletesebben

M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2012

M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2012 M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2012 Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus és Műköröm-díszítő, építő és Lábápoló Bajnokságra, valamint ennek keretében megrendezésre kerülő Kisgergelyné Tolcsvai Mária és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

MAGYAR BAJNOKSÁG 2015.

MAGYAR BAJNOKSÁG 2015. 1. Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület M.F.K.K.E. (Cím: 1064-Budapest, Vörösmarty utca 48. Tel/Fax: 061 3317-767, 0630/ 515 4991 E-mail: mfke@t-online.hu, www.ofke.hu, facebook: Magyar Fodrász

Részletesebben

Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája

Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája KOZMETIKUS TANULÓK FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA A 2011/12-ES TANÉVBEN 2/14. ÉVFOLYAM Készítette: A BéKSZI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolájának Szolgáltatóipari Munkaközössége. A kiírást

Részletesebben

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA TERVEZET AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2006 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK VERSENYSZABÁLYZATA

Részletesebben

LÁBÁPOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

LÁBÁPOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI LÁBÁPOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Lábápoló mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Lábápoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (2 éves, esti munkarend szerint) 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (2 éves, esti munkarend szerint) 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (2 éves, esti munkarend szerint) 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Szakképzés szakmai programja

Szakképzés szakmai programja Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6600 Szentes, Deák F. u. 52.-54. 06-63/444-188,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Felnőttképzési - és lebonyolítási szabályzat Hatályos: 2016. március 2-től SOPRON 2016 1 Tartalom NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 1 FELNŐTTKÉPZÉSI VIZSGA- ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2016. Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Időpont: 2016. március 6.

M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2016. Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Időpont: 2016. március 6. M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2016 Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus, Műköröm-díszítő és építő Bajnokság Kisgergelyné Tolcsvai Mária és Lapis Imre Emlékverseny Időpont: 2016. március 6. Helyszín:

Részletesebben

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI

1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI TARTALOMJEGYZÉK 1. A VERSENYSZERVEZÉS ALAPJAI... 3 2. A SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK CÉLJA... 3 3. A VERSENYEK MEGHIRDETÉSE, A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A JELENTKEZÉS MÓDJA... 4 3.1. A tanulmányi versenyek

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat aránya: % A vizsgafeladat időtartama: 75 perc A vizsgafeladat időtartama: 180 perc A vizsgafeladat

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. ( ) SZMM rendelete. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 1 A szociális és munkaügyi miniszter /2007. ( ) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.)

Részletesebben

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA MŰSZAKI SZAKTERÜLET ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT Összeállította: az építész-

Részletesebben

Fodrász gyakorlati vizsgaszabályzata

Fodrász gyakorlati vizsgaszabályzata Erzsébet Királyné Szolgáltató Szakközépiskola Fodrász gyakorlati vizsgaszabályzata A szabályzat anyagát összeállították: az iskola fodrász szakoktatói ( Fekete Adrienn, Kőszegi Helén, Szabóné Fülöp Erzsébet,

Részletesebben

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző

KSH közlemény. a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról. Statisztikai és gazdasági ügyintéző KSH közlemény a statisztikai szakképesítés központi programjának (tantervének) kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesítés

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2012 I. Általános irányelvek 1. mesterképzés szabályozásának jogi háttere képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Felnőtt férfi. 1. szám: Kreatív frizuraszárítás babafejen

Felnőtt férfi. 1. szám: Kreatív frizuraszárítás babafejen Magyar Fodrász Kozmetikus Közhasznú Egyesület M.F.K.K.E. (Cím: 1064-Budapest, Vörösmarty utca 48. Tel/Fax: 061 3317-767, 0630/ 515 4991 E-mail: mfke@t-online.hu, www.ofke.hu ) MAGYAR BAJNOKSÁG 2014 - Minden

Részletesebben

A gyakorlati feladatoknak összhangban kell lenniük a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott feladat meghatározással (a feladat címével).

A gyakorlati feladatoknak összhangban kell lenniük a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott feladat meghatározással (a feladat címével). Ajánlás a 133/2010.(IV.22.) Korm. rendelettel kiadott OKJ ban szereplő szakképesítések gyakorlati vizsgatevékenységeihez készített segédletek, mintafeladatok felhasználásához A moduláris és kompetencia

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGZDSÁGI MINISZTÉRIUM 6288- Kozmetikai alapműveletek 6288-/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 5 perc /07. (V. 2.) SZMM rendelet 23.. bekezdésében foglaltak alapján a

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

1.1 A szakmai gyakorlati vizsgák ütemezése

1.1 A szakmai gyakorlati vizsgák ütemezése 1.1 A szakmai gyakorlati vizsgák ütemezése A vizsgáról szóló részletes tájékoztatás található az iskola honlapján: www.sisy.hu 1.2 Szakközépiskolai 9-12. évfolyam, ágazati kerettanterv alapján 9. évfolyam

Részletesebben

Házi verseny 2015. április. 01.

Házi verseny 2015. április. 01. Fodrász - Kozmetikus Házi verseny 2015. április. 01. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium. 2400. Dunaújváros, Radnóti út. 6. ( Fornaterem ) Általános tudnivalók Időpont:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Képesné Kövessy Margit Salgótarján, 2016.04.14. 1.

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek:

A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: A középfokú felvételi eljárásban részt vevő tanulók az alábbi nappali tagozatos középfokú iskolákba jelentkezhetnek: a 9. évfolyamra beiskolázó gimnáziumokba, szakgimnáziumokba, szakközépiskolákba, vagy

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre:

VASÚTI PÁLYAMUNKÁS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 841 02 1000 00 00. Szakképesítések köre: VASÚTI PÁLYAMUNKÁS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

33 7812 01 Fodrász Szakmai kommunikáció

33 7812 01 Fodrász Szakmai kommunikáció 2 1. Magas (kb. 175 cm), hosszú nyakú, középkorú (kb. 40 év), kosztümöt viselő, nem harsány színvilágú, határozott, de nem hivalkodó egyéniségű a vendég. Egy árnyalattal világosabb hajszínt szeretne, arany

Részletesebben

55 213 01 0010 55 01 Idegen nyelvi kommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 01 Idegen nyelvi kommunikátor Kommunikátor z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2012

M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2012 M E G H Í V Ó KÉZMŰVES KUPA 2012 Nemzetközi Meghívásos Fodrász, Kozmetikus és Műköröm-díszítő, építő és Lábápoló Bajnokságra, valamint ennek keretében megrendezésre kerülő Kisgergelyné Tolcsvai Mária és

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium. tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium. tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásához AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium Szakmai vizsgák vizsgadokumentumai [a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. sz.

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben