IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG"

Átírás

1 IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG

2 IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉZMŰVES TANSZAK

3 IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK: A kézműves műhelymunka tanításának célja: A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra ezen területének átörökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. A természetes anyagok felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a környezet harmonikus életvitel, a környezet alakítás képességének megalapozása, az értékmentés és megőrzés igényének létrehozása. A kézműves műhelymunka feladata: a manuális és konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység mélyítése, a hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása, a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás-tudat mélyítése, a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségeinek feltárása a mindennapi életben és a modern viszonyok között, a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának felfedezése a tárgyelemzéseket és a tárgyalkotó tevékenységeken keresztül, a természethez, környezethez való kötődés mélyítése élmény-, ismeret- és tapasztalatszerzés által, azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a nyújtása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú alkotó munka elvégzését, az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségeinek felfedezése a kézműves tevékenységen keresztül, a felhasznált anyagok megfigyelése, elemzése, az alakításukhoz szükséges eszközök megismerése, jártasság kialakítása balesetmentes használatukban, a kézügyesség, a technikai érzék, és tervező-teremtő fantázia fejlesztése, az értékteremtéses és megőrzésen keresztül munkára nevelés. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: ismerje meg a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét,

4 IPARMŰVÉSZETI ÁG 4 alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés, tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez. Rendelkezzen ismeretekkel: a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségükről, a tárgyalkotás szerepéről, területeiről, szempontjairól. Legyen jártas: a kézművesség eszközeinek segítségével elképzelései, ötletei megvalósításában, egyszerű technológiájú tárgyak készítésében, a felhasznált anyagok megfigyelésében, a kézművesfolyamatok alkalmazásában (tervezés, anyag- és technika választás, kivitelezés, díszítés), a gazdaságos munkavégzésben, a munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megfelelő balesetmentes használatában, a tárgyak elemzésében. Legyen képes: a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, az önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű termékek létrehozására. Fedezze fel: a tárgyakban rejlő esztétikumot, a hagyományos kézművesség szerepét a modern körülmények között és saját életében. TANTÁRGY MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ (KÉZMŰVES) ALAPFOK 1. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra

5 IPARMŰVÉSZETI ÁG 5 TANANYAG Feladatcsoport: 1.Gyöngymunkák A gyöngyfűzés eszközeinek megismerése A gyöngy fajtáinak felismerése Gyöngyszövés eszközeinek megismerése. Gyakorlat Egyszerű gyöngyfűzési technikákkal ékszer készítése. Egyszerű gyöngyszövés készítése. 2. Szövés fonás alapjai A szövés fonás felhasználási területei. Fonások készítése Szövés kereten 3. Az agyagmunka alapjai Az agyag megfigyelése, tulajdonságai Agyagplasztika készítése Egyszerű agyagedény készítése Díszítési technikák kipróbálása 4. A család ünnepei A család ünnepei

6 IPARMŰVÉSZETI ÁG 6 Tárgykészítés az ünnephez kapcsolódóan KÖVETELMÉNY: Alakuljon ki a tanulóban a kézműves tevékenység iránti érdeklődés. Próbálja ki a bemutatott kézműves technikákat. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanulók munkáját évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet szóban és írásban egyaránt. A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. Helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik a saját és társaik munkáját, s ezt követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. A tanuló teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5-ig osztályzatok valamelyikével értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 2. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. Gyöngymunkák Gyöngyfűzés, gyöngyszövés kellékei Bonyolultabb fűzéstechnikák megismerése

7 IPARMŰVÉSZETI ÁG 7 Gyöngyszövés készítése 2. A varrás alapjai A varrás és hímzés anyagai Egyszerű szegő és díszítő varrások készítése 3. Textilmunkák Textilfestés mintázás nyomhagyással, ecsettel 4. Ajándéktárgyak Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott anyaggal és technikákkal Egész éven át végigvonuló feladatok: a felhasznált anyagok megfigyelése a tárgyakban rejlő esztétikum felismertetése az eszközök helyes használata KÖVETELMÉNY: Próbálja ki a bemutatott kézműves technikákat. A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a természethez fűződő hagyományokról, a tárgyakban a tartalom és forma kapcsolatáról.

8 IPARMŰVÉSZETI ÁG 8 ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanulók munkáját évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet szóban és írásban egyaránt. A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. Helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik a saját és társaik munkáját, s ezt követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. A tanuló teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5-ig osztályzatok valamelyikével értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. TANTÁRGY I. MŰHELYGYAKORLAT (KÉZMŰVES) ALAPFOK 3. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoport: 1. A környezet anyagai A környezet anyagainak megfigyelése: természetes (ásványi, növényi, állati eredetű) és mesterséges anyagok Tanulmányi séta a természeti környezetben, különféle anyagok gyűjtése Játékeszközök és -figurák: állat- és emberalakok készítése (pl. bogáncsbaba)

9 IPARMŰVÉSZETI ÁG 9 Kő, homok és hó felhasználása a játéktevékenységben 2. Az ember tárgykészítő tevékenysége Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével, a tárgykészítés szerepével, területeivel Tárgyak szerepének vizsgálata a környezetben Egyszerűbb papírhajtogatások 3. Textilmunkák A tárgyak csoportjai - pl.: alapanyag szerint Egyszerű fonástechnikák - fonalsodrás, 3, 4 szálas technikák Textilfestés - mintázás nyomhagyással (pl.: krumplidúc), fröcsköléssel, ecsettel Rongybabakészítés - a mintázott textil alkalmazásával 4. A család ünnepei Ünnepek és hétköznapok A család ünnepei Egyszerűbb gyöngyfűzési technikák 1 és 2 szállal Tárgykészítés az ünnepekhez kapcsolódóan választott anyaggal és technikával (pl.: karácsonyfadíszek) Különféle báb- és babakészítési lehetőségek Egész éven át végigvonuló feladatok: A természeti és mesterséges környezet megfigyelése, esztétikumának befogadása

10 IPARMŰVÉSZETI ÁG 10 KÖVETELMÉNY: Alakuljon ki a tanulóban a kézműves tevékenységek iránti érdeklődés. Próbálja ki a bemutatott kézműves technikákat, szerezzen jártasságot legalább egy technika alkalmazásában. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanulók munkáját évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet szóban és írásban egyaránt. A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. Helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik a saját és társaik munkáját, s ezt követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. A tanuló teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5-ig osztályzatok valamelyikével értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

11 IPARMŰVÉSZETI ÁG ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. A természeti környezet A természeti környezet megfigyelése A természethez (anyagaihoz, jelenségeihez...) fűződő népköltészeti alkotások, hiedelmek Növényi részek gyűjtése Játékkészítés a természet témaköréhez kötötten a gyűjtött anyagokból 2. Az agyagmunka alapjai Tartalom és forma kapcsolata a tárgyakon Az agyag megfigyelése és tulajdonságai A fazekasság munkafolyamatai: előkészítés, formázás, díszítés, égetés Agyagelőkészítés. Agyagplasztika Edénykészítés formába rakással Díszítés nyomhagyással 3. A szövés - fonás alapjai A szövés - fonás felhasználási területei A szövés - fonás anyagai, megfigyelésük A körmönfonás technikái Többszálas fonástechnikák: lapos és gömbölyű fonások

12 IPARMŰVÉSZETI ÁG 12 A szövés alapjai - szövés képkereten 4. Papírmunkák A papír felhasználása, tulajdonságainak megfigyelése Papírhajtogatások Mozgatható végtagú figurák készítése (más anyagok kombinálásával is) Sárkánykészítés 5. Ajándéktárgyak Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott anyagokkal és technikákkal (pl.: ünnepi asztal, mézeskalács) Egész éven át végigvonuló feladatok: a felhasznált anyagok megfigyelése tárgyak elemzése adott szempontok szerint a tárgyakban rejlő esztétikum felismertetése az eszközök helyes használata KÖVETELMÉNY: A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a természethez fűződő hagyományokról, a tárgyakban a tartalom és a forma kapcsolatáról. Szerezzen jártasságot a szövés - fonás alapvető technikáiban, az agyag egyszerű formázási lehetőségeiben. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanulók munkáját évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

13 IPARMŰVÉSZETI ÁG 13 A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet szóban és írásban egyaránt. A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. Helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik a saját és társaik munkáját, s ezt követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. A tanuló teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5-ig osztályzatok valamelyikével értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 5. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. A népmesék világa A népmesék világa, a mesék szereplői Népmesei jelenetek ábrázolása Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, növényi részek, textil 2. A varrás alapjai A varrás szerepe A varrás és a hímzés anyagai, megfigyelésük, tulajdonságaik

14 IPARMŰVÉSZETI ÁG 14 Egyszerű szegő és díszítő varrások Egyszerű lapos-, kereszt- és láncöltések alkalmazása Mintaterítő készítése 3. Népszokások A téli és tavaszi népszokások lényege, fontosabb ünnepek Jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítés (pl.: betlehemépítés, farsangi maszkok) A madzagszövés technikája 4. Az emberélet fordulóinak tárgyai Az emberélet fordulóinak fontosabb eseményei Báb- és rongybabakészítés az emberélet fordulóinak megjelenítésével (pl.: lakodalmi vendégsereg) Gyöngyfűzés. Bonyolultabb 1 és 2 szálas technikák, gyöngyszalagok 5. Népi hangszerek Hangszerek fajtái, szerepük a népéletben, népszokásokban (pl.: zajkeltés - gonoszűzés) Hangadó játékok és hangszerek készítése (pl.: agyagsíp, dob, köcsögduda) Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, bőr, növényi részek... Egész éven át végigvonuló feladatok: a tárgyak csoportjai: ünnepi és hétköznapi használat; használati és ajándéktárgyak, a felhasznált anyagok megfigyelése,

15 IPARMŰVÉSZETI ÁG 15 tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz kapcsolódóan, a tárgyakban rejlő esztétikum befogadása, ötletgazdag, fantáziadús tárgyak létrehozása, az alkalmazott eszközök balesetmentes használata KÖVETELMÉNY: A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a népi kultúra tárgyalt területeiről: a népmesék világáról, a fontosabb téli és tavaszi népszokásokról, az emberélet fordulóinak nagyobb ünnepeiről. Legyen jártas az egyszerűbb varrási technikák alkalmazásában, a madzagszövésben, a gyöngyfűzésben és a bábkészítésben. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanulók munkáját évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet szóban és írásban egyaránt. A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. Helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik a saját és társaik munkáját, s ezt követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. A tanuló teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5-ig osztályzatok valamelyikével értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 6. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok:

16 IPARMŰVÉSZETI ÁG Szálasanyagok A szalma, szizál és a rafia felhasználási lehetőségei Az anyagok megfigyelése, tulajdonságai A szalma előkészítése Szalmafonattal készített tárgyak (pl.: aratókoszorú, állatfigurák) Szizál- és rafiafonatok összevarrásával készített tárgyak Egyéb szalma-, szizál- és rafiadíszek, figurák 2. Népi gyermekjátékok A gyermekjátékok szerepe felkészítés a felnőtt korra. Játék munkaeszközök készítése. Felhasználásra javasolt anyagok: kukoricaszár, csutka, csuhé, agyag. 3. Nemezelés Állati eredetű alapanyagok. A gyapjú megfigyelése, tulajdonságai, alkalmazási módja. A nemezelés technikája. Mintázási lehetőségek. Kisebb nemeztárgyak készítése. 4. A bőrmunka alapjai Állati eredetű alapanyagok. A bőr megfigyelése, tulajdonságai.

17 IPARMŰVÉSZETI ÁG 17 A bőrös munka eszközei. Kisebb bőrtárgyak alkotása: lyukasztás, egyszerű fűzések, fonások alkalmazása. 5. Népi építészet A népi építkezés anyagai, technikái. A parasztház alaprajza, berendezése. Gyakorlat. Makett készítés település, porta, házbelső. Felhasználásra javasolt anyagok: agyag, kukoricaszár, csuhé, szalma. Egész éven át végigvonuló feladatok: A funkció forma díszítés harmóniája a tárgyakon. A felhasznált anyagok megfigyelése. Tárgyelemzések adott szempontok szerint. A tárgyakban rejlő esztétikum felfedezése. Saját ötleteik, elképzeléseik megjelenítése. Az alkalmazott eszközök balesetmentes használata. KÖVETELMÉNY: A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a felhasznált anyagok tulajdonságairól, alkalmazási lehetőségeiről, a népi gyermekjátékok szerepéről, a népi építkezés néhány jellemző vonásáról. Legyen jártas a tanult kézműves tevékenységek alapvető munkafolyamatainak alkalmazásában. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanulók munkáját évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is.

18 IPARMŰVÉSZETI ÁG 18 A tanult elméleti anyag számonkérése történhet szóban és írásban egyaránt. A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. Helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik a saját és társaik munkáját, s ezt követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. A tanuló teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5-ig osztályzatok valamelyikével értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. TOVÁBBKÉPZŐ 7. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok: 1. Famunkák A fa felhasználási területei. A fának, mint alapanyagnak megfigyelése. Egyszerű fafaragási technikák kipróbálása (karcolás, ékrovás). A munkafolyamatokhoz szükséges eszközök és használatuk. 2. Vesszőmunkák A vesszőből készült tárgyak köre, szerepük a mindennapi életben. A vessző előkészítése.

19 IPARMŰVÉSZETI ÁG 19 A kosárfonás alapjai. Kisebb tárgyak, játékok vesszőből. 3. Háncs- és gyékénymunkák A háncs- és gyékényfonás alkalmazási területei. Előkészületek a fonáshoz. Kisebb használati tárgyak készítése rámán és összevarrással. Egyszerű mintázási lehetőségek kipróbálása. Egyéb háncs- és gyékényfigurák készítése. 4. Népi kerámia Kerámiák a lakáskultúrában. Kerámiával közvetített jelentéstartalom. Tárgykészítés felrakással és lapok összeillesztésével. Különféle díszítési módok rátétes, mélyített és áttört díszítés. 5. Bőrmunkák A bőr felhasználási területei. A bőr fontosabb munkatulajdonságai. Kisebb használati tárgyak készítése bőrből. Díszítési lehetőségek megismerése szironyozás, domborítás, rátétvarrás. Egész éven át végigvonuló feladatok: A tervezés szempontjai, folyamata.

20 IPARMŰVÉSZETI ÁG 20 A felhasznált anyagok megfigyelése. A tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom megfigyelése, a népművészet motívumrendszere. Tárgyelemzések adott szempontok szerint a témakörökhöz kapcsolódva. Tárgyak esztétikumának megfigyelése. Használati eszközök balesetmentes használata. KÖVETELMÉNY: A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a fa, a vessző, a háncs gyékény, a kerámia és a bőr alkalmazási területeiről, az anyagok fontosabb munkatulajdonságairól, a tárgyak jelző értékéről. Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy technika alkalmazásában. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanulók munkáját évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet szóban és írásban egyaránt. A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. Helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik a saját és társaik munkáját, s ezt követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. A tanuló teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5-ig osztályzatok valamelyikével értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 8. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: 2 óra TANANYAG Feladatcsoportok:

21 IPARMŰVÉSZETI ÁG A szövés A szövőkeret felépítése. A szőttesek mintakincse, kompozíciós megoldásai. A szőttesek szerepe a lakáskultúrában. Felvetés a szövőkeretre. A szövés munkafolyamata, egyszerű mintázási technikák. Mintakendő készítése. 2. A hímzés Hímzések a népviseletben és a lakástextileken. A régi és az új hímzések összehasonlítása. Saját tájegységhez kötődő szabad rajzú hímzés. Egy szálvonásos technika kipróbálása. 3. Batikolás A textilfestés anyagai, munkafolyamata. Viaszolt és csomózott batikolási technikák. 4. Ékszerkészítés A népi ékszerek fajtái, az ékszerekkel közvetített jelentéstartalom. Öltözet kiegészítők, ékszerek kiegészítése.

22 IPARMŰVÉSZETI ÁG 22 Felhasználásra javasolt anyagok: bőr, gyöngy, növényi anyagok. Gyöngyszövés. 5. Népviselet A népviselet elemei, a viselettel közvetített jelentéstartalom. Viseleti babák tervezése, készítése a tanult technikák alkalmazásával. 6. A népművészet továbbélése A népművészet továbbélési lehetőségei a modern körülmények között. A lakáskultúrához köthető, mai igényeknek megfelelő tárgykészítés választott technikával. 7. Rendszerezés A hagyományos kézművességről tanultak áttekintése, rendszerezése (anyagok, technikák, tárgyak). Önálló tárgykészítés a tervezéstől a kivitelezésig választott technikával. Egész éven végigvonuló feladatok: Önálló alkotómunka (tervezés, munkafázisok megállapítása, kivitelezés). A tanult technikák komplex alkalmazása. Irányított megfigyelések, gyűjtőmunkák. A tárgyak esztétikumának megítélése. Balesetmentes eszközhasználat.

23 IPARMŰVÉSZETI ÁG 23 KÖVETELMÉNY: A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi szőttes és a hímzés jellemzőiről, az ékszerek és a viselet jelentéstartalmáról, a népművészet továbbélési lehetőségeiről. Legyen jártas a tanult kézműves területekhez kapcsolódóan egy-egy technika alkalmazásában. Legyen képes az önálló alkotómunkára, esztétikus, igényes tárgyalkotásra. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanulók munkáját évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A tanulói teljesítmény osztályzattal történő értékelése kiterjed az elméleti felkészültség és a gyakorlati tevékenység minősítésére is. A tanult elméleti anyag számonkérése történhet szóban és írásban egyaránt. A tárgy természetéből adódóan előtérbe kell helyezni a gyakorlati tevékenység értékelését. Helyes kritika és önkritika kialakulását segíti, ha a tanulók értékelik a saját és társaik munkáját, s ezt követően a szaktanár az elhangzottakat kiegészítve, megerősítve, vagy cáfolva állapítja meg az osztályzatot. A tanuló teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizonyítványban 1-5-ig osztályzatok valamelyikével értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. TANTÁRGY II. NÉPMŰVÉSZET A PROGRAM CÉLJA, FELADATA: A népművészet tantárgy tanításának célja: a népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a múlt öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása, a hagyomány értékeinek bemutatásával az egyén és a közösség kapcsolatának, a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányú befolyásolása.

24 IPARMŰVÉSZETI ÁG 24 A tantárgy tanításának feladata: a tárgy iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, a másként gondolkodás elfogadása, a népi kultúra komplex rendszerének, az élet minden területét átfogó összhangjának példaként állítása a tanulók elé, a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a régi és a mai szemlélet egymás mellé állításával, az ember és a természet, az ember és a társadalom kapcsolatának elemzése, az egyén helyének, szerepének tudatosítása, hagyományos kultúra és értékrendszer bemutatásával a közösségi érzés mélyítése, a humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése, az általános néprajzi ismeretek átadása mellett saját környezetük hagyományainak vizsgálata, tanulmányozása, ezáltal a hovatartozás-tudat, a szülőföldhöz való kötődés erősítése, élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (pl.: gyűjtés személyektől, szakirodalomból, múzeum- ill. tájház látogatások), értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai élmény- és ítélőképesség mélyítése. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: A tanuló az alapfok végén ismerje: a néprajz fogalmát, területeit, egyén és a közösség viszonyát, a hagyomány fogalmát, a tárgyi és szellemi kultúra kapcsolatát, népművészet mibenlétét, ágait, a népi tárgyalkotás területeit, a népművészet táji, történeti tagolódásának alapjait, a díszítőművészet eszközrendszerét, az alapvető néprajzi szakirodalmat. A tanuló legyen képes: a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére adott szempontok szerint, az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népéletben meghatározni, megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára,

25 IPARMŰVÉSZETI ÁG 25 az empátiára, a sajátunktól eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. A tantárgyat a kézműves műhelygyakorlattal párhuzamosan, annak óraszámában tanítjuk alapfok És továbbképző évfolyamain, azzal a céllal, hogy a műhelygyakorlaton szerzett gyakorlati ismereteket a népművészet tárgykörébe tudják elhelyezni a tanulók. ALAPFOK 5. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: A kézműves műhelygyakorlat óraszámában. TANANYAG Feladatcsoportok: 1. Általános tudnivalók A néprajz fogalma. A néprajz kutatásának tárgya. Múlt és jelen egymásra épülése. Egyén, közösség, nép, nemzet meghatározása. A nép kultúra és a nemzeti kultúra körvonalazása. A hagyomány, a hagyományozódás kérdéskörének vizsgálata. Az egyén és a közösség viszonya, a hagyományokba való belenevelődés folyamata. A közösség rétegződése: a család, a nagycsalád, korcsoport, etnikum. A közösség működése, munkamegosztása, a közösségi értékrend. Hovatartozás-tudat, identitástudat felkeltése a tanulókban. 2. Népköltészet, néphit Valóság és fantázia, racionális és irracionális együttélése. A globális világ megjelenése. Az ember és a természet viszonya. A természet erői, jelenségei a népköltészetben. Az egyén és a társadalom viszonyának megnyilvánulásai a népköltészeti alkotásokban.

26 IPARMŰVÉSZETI ÁG 26 A vágyak világa a mese. A népmesék szereplői, az általuk képviselt erkölcsi tartalmak. Mesei cselekmények. A mese világképe. Fantáziaélmények és megszemélyesítések. Népmondák valóságra épülés, magyarázatkeresés. Eredetmondák, természeti jelenségek magyarázatai. Népi bölcsességek, élettapasztalatok a közmondások. Játékos kedv találós kérdések, mondókák világszemlélete. Természet, társadalom, emberi sorsok a népdalokban. A természet feletti erők és befolyások az ember életére. A mágia és a mágikus tevékenységek, helyük a mindennapi életbe. 3. Népszokások Hétköznapok és ünnepek. A szokások helye, szerepe a népéletben. Jeles napok. A természet jelenségeinek, változásainak, periodicitásának megfigyelése. Ősi természetünnepek a természet éledése, termékenysége, napfordulók, átmeneti időszakok. Az ünnepek egyházi és bibliai háttere: Jézus életének eseményei, valamint a szentek legendái a jeles napokban. Karácsonyi ünnepkör. Húsvéti ünnepkör. Pünkösdi ünnepkör. A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus jelenetek, hiedelmek, mágikus tevékenységek. Az ünnepek szokástárgyai. Az ember életének fordulói.

27 IPARMŰVÉSZETI ÁG 27 Életút a közösségen át. Csoportba tartozás feladatok, lehetőségek. Közösségváltás elbocsátás, befogadás. Születés, gyermekkor, ifjúkor, házasság, halál. Élmény- és tapasztalatszerzés a környezetből az ünnepek megfigyelése. KÖVETELMÉNY: A tanulókban alakuljon ki a téma iránti nyitottság. Rendelkezzen ismeretekkel a népköltészeti alkotásokról, a népi hitvilágról, világképről. Ismerje a karácsonyi, húsvéti, pünkösdi ünnepkör alapjait, fontosabb jeles napjait, az emberélet fordulóinak néhány szokását. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanuló teljesítményét osztályzattal értékeljük: témazáró dolgozatok, írásbeli feleletek, kiselőadások, beszámolók, tanórán kívüli írásos feladatok: előre kiadott témák feldolgozása, könyvtári gyűjtések, néprajzi gyűjtések, tárgyelemzése készítése, a tanórán kívüli írásos feladatok órán való bemutatása. A tanulók tudását félévkor az ellenőrzőbe, év végén a bizonyítványba osztályzattal értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. 6. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: A kézműves műhelygyakorlat óraszámában. TANANYAG Feladatcsoportok: 1. Népi gazdálkodás Alapvető szükségletek kielégítése zsákmányolás, gazdálkodás. Felesleg nélküli termelés, a minden hasznosításának elve.

28 IPARMŰVÉSZETI ÁG 28 A természeti környezet hatása a gazdálkodásra. A társadalmi viszonyok, a technikai, technológiai fejlődés befolyásoló szerepe. A hagyományos és a mai gazdálkodás. Önellátás - árutermelés. A munka szerepe a társadalomban, a paraszti közösségben, a közösségi értékrend kialakulásában. A közösség munkamegosztása a férfi és női munkák. Gyermekjátékok a felnőttkori szerepekhez kapcsolódóan (mozgásos és eszközös játékok, a játékkészítés). Természetközeli, természetharmonikus életmód, népi természetismeret. Földművelés: gabona élet. A földművelés fontosabb területei, munkafolyamatai. Állattartás: az állattartás fajtái, munkafolyamatai. A pásztorkodás. A termelt javak feldolgozása. A gazdálkodáshoz, munkaalkalmakhoz kapcsolódód népköltészeti alkotások, népszokások (pl. aratóbál), jeles napok (pl. Szent György nap), hiedelmek, mágikus tevékenységek (pl. termés-, termékenységvarázslások, időjárásjóslások). 8. Népi építészet Az ember kiszolgáltatottsága a természeti viszonyoknak, időjárásnak, az építkezés kialakulása enyhelykeresés. Lakótér, munkatér, tárolási funkció. Az építkezés történeti alakulása. A társadalmi különbségek megnyilvánulása az építkezésben. Lakóházak és közösségi épületek (pl. templom). A falu és a város kialakulása, elkülönülése. A természetföldrajzi tényezők hatása az építkezésre.

29 IPARMŰVÉSZETI ÁG 29 Népi építkezés. A települések fajtái. A népi építészet jellemzői: az építkezés anyagai, technikái. Lakóházak, gazdasági épületek. Az építkezés, mint közösségi munkaalkalom. A paraszti lakóház alaprajza jellegzetes háromosztatú házak. A parasztház berendezése, bútorai, a kialakított belső terek funkciói. A berendezés jelfunkciója. A lakóhely és az életmód harmóniája. A népi építészethez (építkezés folyamatához, berendezéshez, épülethez) fűződő népköltészeti alkotások, népszokások, hiedelmek. 3. A hagyományos tárgyalkotás Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgykészítés szerepe, területei. Természetes anyagok felhasználása. A tárgykészítés szempontjai: a funkció elsődlegessége, a funkció forma díszítés harmóniája. A tárgyak jelző értéke (utalások a tulajdonos személyére, alkalomra ). Használati tárgyak, ajándéktárgyak. Tárgykészítéshez, tárgyakhoz fűződő hagyományok. KÖVETELMÉNY: A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a hagyományos gazdálkodás formáiról, a népi építészet jellemzőiről, a hagyományos tárgyalkotás szempontjairól, területeiről. Ismerjen a gazdálkodáshoz, építészethez, tárgykészítéshez fűződő hagyományokat. Legyen jártas az összefüggések keresésében, a saját környezetének tananyaggal kapcsolatos megfigyelésében. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanuló teljesítményét osztályzattal értékeljük: témazáró dolgozatok, írásbeli feleletek,

30 IPARMŰVÉSZETI ÁG 30 kiselőadások, beszámolók, tanórán kívüli írásos feladatok: előre kiadott témák feldolgozása, könyvtári gyűjtések, néprajzi gyűjtések, tárgyelemzése készítése, a tanórán kívüli írásos feladatok órán való bemutatása. A tanulók tudását félévkor az ellenőrzőbe, év végén a bizonyítványba osztályzattal értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. TOVÁBBKÉPZŐ 7. ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: A kézműves műhelygyakorlat óraszámában. TANANYAG Feladatcsoportok: 1. A népművészet A népművészet fogalma. Kollektív művészet, a hagyományos értékrend hatása. A tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói. Önellátás, házi ipar, kézművesség. Funkció forma díszítés, anyag méret technika összefüggései. Használati funkció, díszfunkció, reprezentáció. Tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom. A népművészet motívumrendszere geometrikus és természetes motívumok. Stilizált és naturális ábrázolás. A motívumok jelfunkciója, hozzájuk kapcsolódó szokás- és hiedelemelemek. Mintaelrendezés, kompozíció. Színhasználat. A népművészet korszakai a régi, új és legújabb stílus alapvető jellemzői. A hagyományos tárgyak esztétikuma.

31 IPARMŰVÉSZETI ÁG Famunkák A famunkák kialakulása, története, elterjedése. A fa felhasználási területei. A fa megmunkálási és díszítési technikái. A parasztfaragás szerszámkészítés, eszközkészítés, ajándéktárgyak. A parasztfaragás sajátos tárgyai, motívumkincse. A bútorkészítés. A bútorok kialakulása, fejlődése, fajtái. Készítési és díszítési eljárások, jellemző motívumrendszer és színhasználat. A fához, a famunkákhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, szokások, hiedelmek. A fából készült tárgyak esztétikuma. A fa a jelen tárgykultúrájában. 3. Népi kerámia A fazekasság kialakulása, története. A kerámiakészítés munkafolyamata, formázási és díszítési technikák, a kerámia motívumkincse. Az anyagminőség meghatározott szerepe fazekasok, korsósok, tálasok. Edényformák. A kerámia funkciói, helyük a lakásban, a mindennapi életben. Női és férfi tulajdonban lévő kerámiák. A fazekas termékek, mint a hagyomány tárgyai hozzájuk fűződő népköltészeti alkotások, szokások, hiedelmek. Fő kerámiakészítő központok. Kerámia a mai lakáskultúrában. A fazekas termékek esztétikuma. 4. Egyéb kézműves tevékenységek Vessző-, sás-, gyékény- és háncsmunkák. A készített tárgyak köre, szerepük a mindennapi életben.

32 IPARMŰVÉSZETI ÁG 32 Bőrmunkák. A bőr felhasználási területei (pl. ruházat, hangszerek, tárolók). Bőrműves mesterségek. Szűcsmunkák. Mézesbábosság. A mézesbábok szerepe. (pl. ajándék, offerek). Mintaformák. Tojásfestés. A tojás, mint szimbólum. Hozzá kapcsolódó hiedelmek, felhasználása a szokásokban (pl. húsvéti tojás, építőáldozat). Díszítési módok. KÖVETELMÉNY: A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népművészet mibenlétéről, motívumrendszeréről, korszakairól, a famunkák és a népi kerámia jellemzőiről, alkalmazási területeiről. Ismerjen tárgyalkotási körökhöz kapcsolódó hagyományokat. Legyen jártas a tárgyelemzésben, a népi kultúra és a saját tárgyi környezetének megfigyelésében. ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanuló teljesítményét osztályzattal értékeljük: témazáró dolgozatok, írásbeli feleletek, kiselőadások, beszámolók, tanórán kívüli írásos feladatok: előre kiadott témák feldolgozása, könyvtári gyűjtések, néprajzi gyűjtések, tárgyelemzése készítése, a tanórán kívüli írásos feladatok órán való bemutatása. A tanulók tudását félévkor az ellenőrzőbe, év végén a bizonyítványba osztályzattal értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal.

33 IPARMŰVÉSZETI ÁG ÉVFOLYAM HETI ÓRASZÁM: A kézműves műhelygyakorlat óraszámában. TANANYAG Feladatcsoportok: 1. Népi textíliák A szövés fonás kialakulása, története. A szövés fonás anyagai, eszközei, munkafolyamatuk. A szövés mintakincse technikához igazodó stilizálás. A szőttesek felhasználási területei (viselet, lakástextilek). A fonó szerepe a népéletben, gazdag népköltészete, szokásrendszere. A népi hímzések. A hímzés anyagai, fontosabb öltéstípusai, színvilága, motívumkincse, mintaszerkesztések, kompozíciók. A hímzések alkalmazási területei. A kékfestés. A kékfestés munkafolyamata, motívumkincse. Felhasználása a viseletben, a lakástextíliákban. Lakástextíliák a népi és a mai lakáskultúrában. A textíliák esztétikuma. 2. Népviselet A népviselet fogalma, megoszlása (pl. nem, kor, alkalom szerint). A női és a férfi viselet elemei. A viselet, mint jelrendszer. A viseletet ért hatások (pl. szabadságharc), divatjelenségek. Öltözködési kultúra napjainkban. A viselet és a személyiség kapcsolata. Esztétikum a viseletben.

34 IPARMŰVÉSZETI ÁG Tájegységek népművészete A népi kultúra táji tagolódása. Az egyes tájegységek természetföldrajzi adottságai, az ott élő emberek életmódja. A táj jellegzetes népművészete tárgykultúrája, motívumrendszere. A táj szellemi kultúrájának érdekességei. A közösségbetartozás kifejeződése. Dunántúl. Alföld. Felföld. Erdély fontosabb tájegységei. A saját környezet, a saját tájegység népművészetének kiemelt vizsgálata. Irányított gyűjtőmunkák. 4. A népművészet továbbélése A népi iparművészet kialakulása a városi igények figyelembevételével. A természetes anyagokból készült termékek előtérbe helyezése. Hagyományos és hagyományt követő tárgyak a környezetben, a lakáskultúrában. Átfogalmazva beépítés új igényekhez való igazodás. Öncélú és funkcióval rendelkező tárgyak a tárgyi környezetben. Érték, stílus és a használó ember összhangja. 5. Összegzés, a népművészetről tanultak áttekintése KÖVETELMÉNY: A tanuló rendelkezzen ismeretekkel a népi textíliák és a népviselet jellemzőiről, a magyar nyelvterület fontosabb tájegységeiről, valamint szerezzen alapvető ismereteket saját tájegysége népművészetéről. Legyen jártas a tárgyelemzésben és az irányított gyűjtőmunkák végzésében, váljon árnyaltabbá esztétikai ítélőképessége. Rendszerezze a népi kultúráról szerzett ismereteit, fedezze fel a múlt örökségének jelentőségét saját életében.

35 IPARMŰVÉSZETI ÁG 35 ÉRTÉKELÉSI MÓD: A tanuló teljesítményét osztályzattal értékeljük: témazáró dolgozatok, írásbeli feleletek, kiselőadások, beszámolók, tanórán kívüli írásos feladatok: előre kiadott témák feldolgozása, könyvtári gyűjtések, néprajzi gyűjtések, tárgyelemzése készítése, a tanórán kívüli írásos feladatok órán való bemutatása. A tanulók tudását félévkor az ellenőrzőbe, év végén a bizonyítványba osztályzattal értékeljük. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELE: Minősítés alapján bizonyítvánnyal. TÁRGYI FELTÉTELEK: Szemléltetéshez szükséges technikai eszközök: diavetítő, képmagnó, TV, sötétítő berendezés, lemezjátszó, magnetofon. Tanulói segédletek készítéséhez: sokszorosító berendezés. A kézművességhez kapcsolódó kézi könyvtár. A műhely berendezése: tanulói munkaasztalok, székek, falitábla, szekrény, vízcsap, mosdó. Az intézményben legyen: égetőkemence, tűzhely,

36 IPARMŰVÉSZETI ÁG 36 varrógép, vasaló. Eszközök, szerszámok: kézikorong, szövőállvány, szövőkeret, sima képkeret, madzagszövő tábla, vágólap, ollók, kések, snitzer, körzők, vonalzók, tűk, árak, lyukasztók, kalapács, fogó, élezőkő, ecsetek, festésre alkalmas edények, műanyag kád, varrópad, vagy fapofák, rámák, keretek, műanyag tálak. TANKÖNYVEK, TANULÓI TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI Az alapfokú művészetoktatás során olyan nyomtatott taneszközöket használunk a tananyag felhasználásához, melyet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja című anyagban ajánlott irodalomként felsorolt. Tanulóktól csak a feltétlen szükséges taneszközök megvásárlását kérjük. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a művészeti szakmai munkaközösség határozza meg az iskola helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában) az iskola tájékoztatja. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége. A taneszközök kiválasztásánál a művészeti munkaközösség a következő szempontokat veszi figyelembe: a taneszköz tartalmában a pedagógiai programban a nevelőtestület által deklarált értéket hordozza, a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, előnyt élveznek a több éven keresztül használható taneszközök,

37 IPARMŰVÉSZETI ÁG 37 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetjük be, a taneszközök ára a szülők által megfizethető legyen, az árakat az iskolaszékkel véleményeztetjük, külsejében esztétikus legyen. Az iskola a kapott pénzügyi támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a nehéz szociális helyzetű tanulók ingyenesen használhatják.

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 1 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES TANSZAK KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 2 KÖRNYEZET ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A környezet és kézműves

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KERÁMIA TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 A PROGRAM CÉLJA, FELADATA: A kerámia műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan: tegyen szert a

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 BŐRMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 A BŐRMŰVES MŰHELYMUNKA CÉLJA: A vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és kiegészítve

Részletesebben

Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve

Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve 2013. Alapfokú művészetoktatás helyi tanterve Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Hódmezővásárhely Alapfokú művészeti iskola helyi tanterve Tartalom 1 ALAPELVEK, CÉLOK 2 A KÉPZÉS RENDSZERE 3

Részletesebben

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 2 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Érvényben van 2011-ig, ettől az időponttól az új tanterv bevezetése miatt felmenő rendszerben kivezetésre kerül. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az egyes

Részletesebben

HELYI TANTERV. A választott kerettanterv megnevezése: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.05 HON- ÉS NÉPISMERET

HELYI TANTERV. A választott kerettanterv megnevezése: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.05 HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV A választott kerettanterv megnevezése: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.05 HON- ÉS NÉPISMERET A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább

Részletesebben

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és Éves órakeret: 55; 3. évfolyamon 37 + 18 Heti óraszám: 1,5; 3. évfolyamon 1 +0,5 Életvitel és gyakorlati ismeretek 1.- 4. évfolyam Témakörök: 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4.osztály 1. Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam

HON- ÉS NÉPISMERET. 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET 5. évfolyam A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Hon- és népismeret. 5. évfolyam. tantárgy 2013.

Hon- és népismeret. 5. évfolyam. tantárgy 2013. Hon- és népismeret tantárgy 5. évfolyam 2013. A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt.

Részletesebben

HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV

HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV HON- ÉS NÉPISMERET KERETTANTERV A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu KÉPZÉSI SZAKASZ

Részletesebben

Évi óraszám:36. HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam

Évi óraszám:36. HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam HON- ÉS NÉPISMERET HELYI TANTERV 5. évfolyam Évi óraszám:36 A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (6. osztály) Az ember átalakítja környezetét (2) Ismerjék a fejlôdés és fogyasztás alapfogalmait Tudjanak tájékozódni a jelen és jövô környezeti problémáiban Diák

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) 6 Az ember átalakítja környezetét (2) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) A háborítatlan környezet A környezetét átalakító ember Hol élünk? Hogyan jellemezhetjük környezetünket? Miért avatkozott

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola Öko-technika Az öko-technika integrált tantárgy, mely a technika és életvitel tárgyat veszi alapul, meghagyva ennek teljes követelményrendszerét kiegészítve a környezeti nevelés egy- egy kapcsolódó részterületével.

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK I. Óraszámok: Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 5. 2 74 6. 2 74 II. Célok és feladatok Az 5 6. évfolyamon történő társadalomismeret-oktatás céljai sokrétűek.

Részletesebben

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra

TANTERV. Mûvészetek. Vizuális kultúra TANTERV Mûvészetek Vizuális kultúra "Eszterházy" Vizuális kultúra 1-10 Kidolgozandó Bõvíthetõ Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az OKI96EGRMÛV1-10 változat alatt szereplõ

Részletesebben

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet alapján TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 6. évfolyamon,

Részletesebben

HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV

HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV HELYI TANTERV 1 HELYI TANTERV HELYI TANTERV 2 1. TANTERVI ÓRASZÁMOK ÓRATERV Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Magyar nyelv és 8 8 8 7 4 4 3 3,5 irodalom Történelem és 1,5 1,5 2 2,5 állampolgári ismeretek

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul.

SZERB NÉPISMERET. 1 Ey nyitott oktatási módszer, amely a tanulók önellenőrzésén alapul. SZERB NÉPISMERET A hazai szerb nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető előrehaladott asszimilációs folyamat

Részletesebben

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja II.2.5.2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG " A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, ha nem lesz belőle műalkotás " / Illyés Gyula / ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 1. Előzmények, eddigi eredmények - Iskolánk

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÖVÖTT TÁRGY-KÉSZÍTŐ KÖZPONTI SZAKMAI PROGRAMMODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

Bábkészítés Alapfok 1-6. évfolyam

Bábkészítés Alapfok 1-6. évfolyam Bábkészítés Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok A bábkészítés tantárgy legfőbb célja, hogy a tárgyalkotás során fejlessze a tanulók képzelőerejét, fantáziáját, továbbá tegye lehetővé, hogy a tanulók

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás

Alapfokú Művészeti Iskola. Néptánc Tanszak. Ajánlás Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc Tanszak Ajánlás A helyi tanterv kidolgozását meghatározta 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi LXIV.törvény a közoktatásról 48, valamint az intézmény

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.)

Részletesebben

Tematika A B C D E F G 1. A.1. (elméleti szakasz)

Tematika A B C D E F G 1. A.1. (elméleti szakasz) Tematika A B C D E F G 1. A.1. (elméleti szakasz) Népi építészet szakkör Létszám: 14 fő Életkora: 10-14 év Szociokulturális jellemzői: Átlagos körülmények között élő tanulók alkotják a csoport legnagyobb

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 5. évfolyam A fokozott realitásigény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette : Halmi Zoltán Igazgató Jóváhagyta: Nagy István Fenntartó Örökségünkért Népművészetéért Alapítvány 3973 Cigánd, Iskola utca 24. Érvényes:

Részletesebben

Technika és gyakorlat

Technika és gyakorlat Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Technika és gyakorlat HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Garbócziné Gyallai Eszter Tinicsné Berta Brigitta MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 1. 2. 3.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM FAZEKAS SZAKKÉPESÍTÉS/ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLTANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az alapprogramot készítette:

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET MOZAIK. 5-6. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Makádi Mariann

TERMÉSZETISMERET MOZAIK. 5-6. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Makádi Mariann MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam C változat Készítette: Makádi Mariann A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK TAGOZATOK - FAKULTÁCIÓK 2012/13 12. évfolyam Fibonacci / Hoppá / ZOÉ Kedves Diákok! A tagozatos és fakultációs órák célja, hogy felkészítsen az emelt szintű, vagy a középszintű

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-8.. évfolyam A helyi tanterv a központi kerettanterv alapján készült Iskolánk tanulói sajátos nevelési igényű tanulók. Célunk a természeti

Részletesebben

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük)

Cigány népismeret. (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén. (A példákat dőlt betűvel szedtük) Cigány népismeret (Minden oktatási forma számára) Részletes követelmények a 4. évfolyam végén (A példákat dőlt betűvel szedtük) Tananyag Fejlesztési követelmények Minimális teljesítmény Ajánlott műveltségi

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

TÉTELSOR ELŐTTI ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓK

TÉTELSOR ELŐTTI ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓK A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról

Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról Hatályos - 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet - A szakmai követelmények kiadásáról A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete 65. sorszáma alatt kiadott keramikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK I. TÍPUS 1 10. évfolyam

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

Kincskereső varázslat a Hegedüsben. A Hegedüs Géza Általános Iskola napközis szakmai munkaközössége által elkészített program bemutatása

Kincskereső varázslat a Hegedüsben. A Hegedüs Géza Általános Iskola napközis szakmai munkaközössége által elkészített program bemutatása Kincskereső varázslat a Hegedüsben A Hegedüs Géza Általános Iskola napközis szakmai munkaközössége által elkészített program bemutatása Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola. Alsó tagozatunkon 11

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama

VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama VIZUÁLIS KULTÚRA Általános iskola 5 8. évfolyama A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam

Célnyelvi civilizáció tantárgy. (német nyelv) 5.-8. évfolyam I. Bevezetés Célnyelvi civilizáció tantárgy (német nyelv) 5.-8. évfolyam Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÉRSÉGI HELYI TERMÉK VÉDJEGYHASZNÁLATRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TÉRSÉGI HELYI TERMÉK VÉDJEGYHASZNÁLATRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TÉRSÉGI HELYI TERMÉK VÉDJEGYHASZNÁLATRÓL 1. Mi az indoka? - A BORSOD-TORNA-GÖMÖR TÉRSÉG ÉS A HELYI TERMÉKEK A Borsod-Torna-Gömör LEADER Egyesület az ország egyik leghátrányosabb helyzetű

Részletesebben

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM

CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM CIVILIZÁCIÓ 5-8. ÉVFOLYAM 1 Civilizáció 5-8. évfolyam I. Célja, feladata: Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között oktatható célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja,

Részletesebben

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára 5.27 A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 7. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel szempontjából

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szakmai program a 11.-12. szakképző évfolyamok számára 2013. /A 2010.-ben elfogadott

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben