Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK"

Átírás

1 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK I. TÍPUS évfolyam Officina Bona tantervcsalád minősített gyógypedagógiai program (Országos Közoktatási Intézet) Témavezető: dr. Janza Károlyné; alkotó: Vinczéné Bíró Etelka

2 Általános fejlesztési követelmények: 1 6. évfolyam 7 8. évfolyam évfolyam Ismerje fel a technika szükségességét Irányított szempontokkal figyelje meg a technikai környezetet Legyen képes gyakorlati tevékenységekhez egyszerű tervet készíteni. Legyen képes egyszerű tárgyak kivitelezéséhez szükséges anyagok és a megmunkáláshoz szükséges szerszámok kiválasztására. Legyen gyakorlott az adott szinten elvárható eszköz- és szerszámhasználatban. Tudja használni a technikai szótárakat. Ismerje a gyalogos közlekedés szabályait. Legyen igénye a személyes higiénia iránt. Szerezzen gyakorlottságot az egyszerűbb háztartási és kerti munkákban. Értse a technika jelentőségét és hasznát Irányított szempontok alapján keressen összefüggéseket a technikai környezetben Legyen képes mérlegelni egyszerű terv megvalósításának feltételeit. Értse a munkafolyamat algoritmusát, tudjon ahhoz alkalmazkodni. Rendelkezzen az alapvető munkaszokásokkal: Tudja használni a technikaiháztartási mindentudókat. Alakuljon ki a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartás. Mutasson következetes testápolási, tudatos higiénés magatartást. Legyen képes tervszerűen végezni háztartási munkát, és kerti munkát. Legyen tájékozott a háztartási bevételek, kiadások tervezésében. Értse a technika hasznát és veszélyeit is. Fogalmazzon meg szóban technikai problémákat, segítséggel keressen megoldásokat Legyen képes egyszerű megoldás felvázolására műszaki ábrázolással. Legyen képes működő modellek készítésére pontos, esztétikus kivitelezéssel. Legyen képes a szerszámok tervhez igazodó használatára. Tartsa be a helyes munkaritmust és az egészségügyi szabályokat. Igazodjon el műszaki zsebkönyvekben. Alkalmazza a gyakorlatban a gyalogos közlekedés, a tömegközlekedés, valamint a kerékpáros közlekedés szabályait. Ismerje a fontosabb betegápolási és gyermekgondozási teendőket. Ismerje fel a környezetvédelmi lehetőségeket a lakásban, iskolában és környékén. 3

3 A tantárgyi koncepció értelmezése Az OFFICINA BONA tantervcsalád Életvitel és gyakorlati ismeretek I. típusú tanterve teljes egészében követi a NAT felépítését, beleértve a pályaorientáció képzési feladatait is. Az általános követelmények tekintetében figyelembe veszi a tanulók képességeit, lehetőségeit. Abból indul ki, hogy a tanulók az alapfokú iskola elvégzése után általában a speciális szakiskolákban tanulnak tovább, vagy a munka világába érkeznek. Az adott iskolatípus feladata tehát, hogy mindkét lehetőségre felkészítse őket. A tartalom A tantervet három nagy egység: technika, háztartástan, pályaorientáció alkotja. Belső struktúrájában a technika tantárgy a legösszetettebb: modellezés, közlekedés, egészségtan, a kertgazdálkodás egységekből áll. A háztartástan keretén belül házimunkák, gazdálkodás, takarékosság, szolgáltatások, a család egészsége, élet a családban, táplálkozás, ruházkodás, lakás-, lakókörnyezet, munkaszervezés, háztartás és környezetvédelemmel kapcsolatos tartalmak szerepelnek. Végül a évfolyamon jelentős időkeret áll rendelkezésre a termelési gyakorlat végzésére. A tanterv egységei a helyi alkalmazás során külön is képezhetnek tantárgyat és a tananyag egységei évfolyamok között akár át is rendezhetők. Ennek kritériuma azonban az Irányelvben megjelölt követelmények teljesítése a pedagógiai szakaszhatárokon. A részletes követelményekben szereplő tanulói tevékenység ennek érvényesítésével került kidolgozásra. A tanulói tevékenység főként manuális gyakorlati munkából, produktumok előállításából, működő modellek készítéséből, konkrét háztartási és életvitellel kapcsolatos teendők sorozatából áll. Az értékelést, minősítést a témák után álló szempontok segítik. Általános elvként említhető az elkészített modellek, munkadarabok, vagy az elvégzett háztartási munka minőségének figyelembe vétele, az adott munka nehézségi foka, a benne megtestesülő készségek, képességek mobilizálása. Mindenkor javasolt a fejlesztő értékelés. A minősítő értékelés (osztályzás) az iskola pedagógiai programjában elfogadottak szerint történik. Az időkeretek Az életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgy óraszáma az egyes évfolyamokon és pedagógiai szakaszokban a tananyag összetettségének megfelelően növekszik. 4

4 A tantárgy óraterve és a tanterv áttekintő táblázata Évfolyam Heti óraszám ,5 3,5 5,5 5,5 TECHNIKA Modellezés Modellezés Anyagok és alakításuk Közlekedés Egészségtan Kertgazdálkodás HÁZTARTÁS Háztartás, gazdálkodás Lakás - lakókörnyezet 6 7 A család egészsége Élet a családban 10 Csecsemőgondozás 20 Betegápolás 15 TERMELÉSI GYAKORLAT PÁLYAORIENTÁCIÓ Összesen / év

5 Részletes követelmények 1. ÉVFOLYAM 72 ÓRA 1. téma: Modellezés 8 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tananyag 8 óra Az építődoboz elemei. Az elemek csoportosítása forma, szín és nagyság szerint. Néhány elemből álló modell összeállítása bemutatás után, minta segítségével. Körvonalrajz. TA, Tanulói tevékenység Játékos ismerkedés az építődoboz elemeivel. Az elemek megnevezése, megkülönböztetése szín, forma és nagyság alapján. Szétválogatás, csoportosítás. Néhány elemből modell építése minta után, tanári segítséggel. Spontán építés 5-10 elemből. Az épített modell körülrajzolása. Kötelező és javasolt fogalmak Építődoboz, építés, szín, forma, nagyság, modell, kocka, hasáb, henger, körvonal Elvárt teljesítmény Ismerje fel és nevezze meg az építődobozban lévő elemeket. Tudja azokat csoportosítani szín, forma és nagyság szerint. Legyen képes minta után is önállóan, néhány elemből modellt építeni és annak körvonalát megrajzolni. Készségek: felismerés, eszközhasználati képesség Képességek, attitűdök: megfigyelés, mintakövetés, felidézés, formafelismerés Pszichikus funkciók: figyelem, koncentráció, emlékezet, gondolkodás, képzelet, Gondolkodási műveletek: analízis, szintézis, összehasonlítás, megkülönböztetés, azonosítás Gondolkodási fajták: konkrét, cselekvéses, analógiás 6

6 Koordináció Belső: a technika anyagismeret témáival Külső: a matematika műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: építődoboz Ellenőrzés, értékelés, minősítés: az önállóan épített modellek értékelése 7

7 2. téma: Anyagok és alakításuk 38 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tanulói tevékenység Kötelező és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény Tananyag óra A homok, az agyag, a Gömb, henger, Ismerje a képlékeny Készségek: felismerés, ráismerés, elemi szintű Képlékeny anyagok megmunkálása: A képlékeny se. hengerítés, sod- Legyen képes sodorni, kerti talaj megfigyelé- gömbölyítés, anyagok tulajdonságait. kézügyesség, ideg-izom koordináció anyag tulajdonságai. A Agyag, gyurma, rás, lapítás, mélyítés, kivájás kivájni képlékeny anyatalás, érdeklődés, a kinesztéziás érzékelés ké- gömbölyíteni, lapítani, Képességek, attitűdök: megfigyelés, tapasz- képlékeny anyag alakítása. sógyurma előkészítése. A gömb és a hengerforma előfordulása a környesek alakítása, festése. kerti talaj, gyur- Gömbformájú termé- homok, agyag, got. pessége, szem-kéz koordinációs képesség, sorrendiség betartása, transzfer, kommunikációs, zetben. Csigavonalas tárgy készítése csigavonal. tárgyi elemző képesség, alkotó képesség, ma, sógyurma, A gömbforma kialakítása, gömbölyítése, mélyítése Munkavégzés utáni együttműködési képesség. kézzel, kivájása eszközzel. Hengerforma kialakídás. rendrakás, tisztálko- Pszichikus funkciók: figyelem emlékezet, tása. TA, gondolkodás, beszéd, érzelem, akarat, képzelet óra Tépés, nyírás, hajtogatás, közös képalakítás sima, gyűrés, haj- tulajdonságait. Tudja Papír, lap, sík, Ismerje a papír jellemző A papír megmunkálása. Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, A papír tulajdonságai. Tépés, nyírás. egyéni kompozíciók nyírás, gömbö- gömbölyíteni a papírt. a kapott elemekből, togatás, tépés, tépni, nyírni, sodorni, analízis, szintézis, azonosítás, analógia, asszociációk, általánosítás,következtetés,ítéletalkotás Az olló balesetmentes tépéses, ragasztásos lyítés, sodrás, ragasztás, négy- használni az ollót. Le- Gondolkodási fajták: cselekvéses, analógiás, Tudja baleset-mentesen használata. technikával. Hajtogatás tanári bemutatást követve, majd algotétele. nedvszívó. hajtogatási algoritmust A munkahely rendbezet, téglalap, gyen képes egyszerű fogalomalkotó, kreatív ritmus alapján. követni. TA, 8

8 óra A fa megmunkálása. Fából készült játékszerek, fához kötődő mesterségek. A fa tulajdonságai. A hurkapálca elemi megmunkálása. Darabolás tördeléssel, csiszolás, ragasztás. TA, óra A zsineg, a fonal megmunkálása. A fonal, a zsineg tulajdonságai. Csomókötés egy- és két szálon. A csokorkötés technikája. Az öltözködéshez, csomagoláshoz szükséges csomó- és csokorkötések. ÉN, TA óra Természetes anyagok megmunkálása. Természetes anyagok tárolása, megőrzése. ÉN, TA, EG Játék készítése egyénileg, utánzással, tanári bemutatás alapján. A műveletek sorrendjének megtanulása, felidézése. Segítés a társaknak. A munkahely kitakarítása. Fonal készítése sodrással. A tanult kötések gyakorlása saját és társ öltözékén, saját cipőfűző megkötése, cérna csomózása, virágszálak öszszekötése. A munkahely rendbetétele. Tanulmányi séta. Természetes anyagok (termések, falevelek, ágak, kavicsok, kövek) gyűjtése Termésfigurák készítése minta valamint saját elképzelés, könyvben látott ötlet alapján. Takarítás. Pálcika, pálca, fa, tördelés, csiszolás, rostos, szálkás, érdes, hajlítható, rugalmas, merev, csiszolópapír, csiszolókorong, Cérna, fonal, zsineg, spárga, szál, csomó, csokor, sodrás, szakítás, nyírás, csomózás. Falevél, ág, makk, kukoricacsutka, csuhé, kavics, kő, baba, képeslap, rost, zsineg, rafia, Ismerje a fa alapvető tulajdonságait. Legyen képes tördelni, csiszolni ragasztani a hurkapálcát A munka műveleti sorrendjének megjegyzése és elmondása. Ismerje a fonál legjellemzőbb tulajdonságait. Tudjon különbséget tenni a fonál és a cérna között. Ismerje a természetes anyagok néhány tulajdonságát. Tudja, hogy a természetes anyagok a lakáskultúra alapanyagai. Ugyan az, mint az előző témánál Ugyan az, mint az előző témánál Ugyan az, mint az előző témánál 9

9 óra Modellek építése. A modell fogalma, funkciója - játékmodellek. Modell és valóság. Ismerkedés az építőelemekkel. Dobozok, mint építőelemek. Egyszerű, néhány elemből álló modellek és látszati rajzaik. TA, Játék autómodellekkel, építőjátékokkal. Elemek csoportosítása, válogatása alakjuk szerint. Építés térben különböző méretű dobozokból. Egyszerű modellek összeszerelése bemutatás alapján. Körvonalrajz készítése a megépített modellről. Rendrakás. Elem, építőelem, modell, sarokelem, hosszú, rövid, széles, keskeny, látszati rajz, körvonalrajz. Legyen képes egyszerű, néhány elemből álló modell öszszeállítására utánzással és egyéni elképzelés alapján. Készségek: felismerés, ráismerés, Képességek, attitűdök: megfigyelő, kombinációs képesség, becslés, ellenőrző képesség, téri tájékozódó képesség, együttműködési képesség, transzfer Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, képzelet, cselekvés,érzelem, akarat, Gondolkodási műveletek: csoportosítás, analízis, szintézis, elvonatkoztatás, általánosítás, következtetés, ítéletalkotás, Gondolkodási fajták: analógiás, kreatív, cselekvéses 10

10 Koordináció Belső: A háztartástan és a közlekedés témákkal Külső: A művészetek műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: Pető Éva: Sógyurma, Kardos Mária: Agyagművesség. Berhidi Magdolna - Fényi Tibor - Kiss Anna: Máktündérek, csutkanépek, Bessenyei Antal: Praktikus ábrázolás az óvodában, H. Vass Ildikó: Papírvarázslat I., II. Video: ITV: A gyúrható anyag, A szálkától az erdőig, Papírvilág, Képlékeny anyagok, alátét, hurkapálca, csiszolópapír, kartonlap, ragasztó, olló, hajtogató-papír, fonalak, építődoboz, gyufás és egyéb dobozok. Ellenőrzés, értékelés, minősítés: dicsérettel, elismeréssel érdemes jutalmazni a munkában való részvételt és a legcsekélyebb mozgáskoordinációs és egyéb készségfejlődést, különösen a napi önkiszolgálási készségek terén, az alkalmazás szintjén is megjelenő munkafázisokat. 11

11 Résztémák Tananyag óra A gyalogos közlekedés legfontosabb szabályai. Körültekintés, irányok, veszélyhelyzet felmérése. Közlekedés az utcán, járdán. Átkelés a zebrán. Jelzőlámpás átkelés. Rendőri forgalomirányítás. Gyalogosokra vonatkozó jelzőtáblák. Közlekedés az útpadkán. Az úttest nem játszótér. TA, EG, 3. téma: Közlekedés 16 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység Kötelező és javasolt fogalmak Gyalogos közlekedés Előre, hátra, jobbra, csoportosan az iskola balra, egyenesen, kanyarodás, környékén. Útkereszteződésnél közlekedés, megállás. Átkelés jármű, közlekedési kijelölt helyen és zeb- rán önállóan. Átkelés jelzőlámpás eszköz, vezető, gyalogos, utas, tilos, várj, kereszteződé- szabad, útkeresztező- sen önállóan. Áthaladás dés, utca, járda, útpadka, utcasarok, átkelő- rendőri irányítás mellett, kísérettel. A legfontosabb hely, zebra jelzőlámpa, szabályok megtanulása. rendőr, karjelzés, Közlekedési helyzet megfigyelése. személyautó, teherautó, autóbusz, villamos, vonat, kerékpár, motorkerékpár, metró Elvárt teljesítmény Ismerje és tartsa be a zebrán és a jelzőlámpánál való átkelés szabályait. Ismerje a jelzőlámpa színeit és azok jelentését. Tudja, hogy a rendőri irányítás mikor jelez a számára szabad áthaladást. Ismerje a gyalogos közlekedés veszélyeit. Tudja, hogy az úttesten nem szabad játszani vagy az odakerülő, játék után (labda) menni. Készségek: felismerés, ráismerés Képességek, attitűdök: megfigyelés, téri tájékozódási képesség, döntésképesség, szociális képesség Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, analízis, szintézis, asszociációk, következtetés, ítéletalkotás Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzális 12

12 Koordináció Belső: A modellezés és az egészségtan témákkal Külső: A testnevelés műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: cselekvő szemléltetés, gyakorlati kivitelezés Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés, konkrét segítségadás 13

13 4. téma: Egészségtan 10 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tanulói tevékenység Kötelező és javasolt fogalmak Elvárt teljesítmény Tananyag óra A tanuló saját állapotának irányított megfigyelése, az ség, egészséges, datban megfogal- Egészség, beteg- Tudja néhány mon- Készségek: felismerés, ráismerés Egészség, betegség tapasztalati megkülönböztetése. Egészséges egészséges állapot értékelése. Annak megtanulása, hogy láz, közérzet, és beteg állapot gyelés, szociális képesség, együtt- beteg, fájdalom, mazni az egészséges Képességek, attitűdök: megfi- vagyok - ennek legfontosabb jelei: Jól érzem magam, jókedvű az egészség érték, amit folyamatosan óvni kell. A tisztálsakodás, testápo- Értse a fogváltás je- kommunikációs, transzfer evés, étvágy, mo- (közérzet) jellemzőit. működési képesség, vagyok, nem fáj semmi, szívesen eszem, jól alszom. kodás módjainak gyakorlása lás, fogváltás, tejfogak, állandó fo- fogápolás szüksé- emlékezet, gondolkodás, beszéd, lenségét, a fokozott Pszichikus funkciók: figyelem, Az egészség érték. Vigyázni otthoni és iskolai szituációban. A fogváltás folyamatának gak, réteges ölgességét. Tudja azt, viselkedés, cselekvés, érzelem, aka- kell rá. Hogyan tud vigyázni a tanuló az egészségére? Tisztaság, megfigyelése saját magán. tözködés, rendszeres táplálkozás, érték, amit védeni hogy az egészség rat, képzelet a test ápolása. Mosakodás, fürdés, rendszeres kézmosás. A landó elemeinek megfogalma- napirend, rend, kell. Ismerje a tisz- A napi életrend, napirend ál- Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, fogváltás, a fokozott fog- és zása. Az egészséges réteges öltözködés gyakorlása. szülők vetlen környezet, tudjon önállóan tisz- rendszeretet, köztálkodás fontosságát, analízis, szintézis, következtetés, szájápolás fontossága. Egészséges öltözködés. A helyes és bevonásával rendszeretetre személyes élettálkodni, fogat ápol- ítéletalkotás, rendszeres táplálkozás. Rendszeres életmód, napirend. Rendra- példaadás. énia. egészséges öltözkö- nevelés, cselekedtetés, játék, tér, személyi higini. Tudja azt, hogy az Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzálikás, a ruházat és a cipő tisztasága. egészség megőrzését dés és táplálkozás az EG, TA, segíti. 14

14 Koordináció Belső: Az Életvitel műveltségi terület más témáival Külső: A testnevelés műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: Egészségügyi felvilágosító szórólapok, Nagy egészségkönyv cselekvő szemléltetés és konkrét bemutatás Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés, konkrét segítségadás Fejlesztendő kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: a tantárgy sajátos nyelvének helyes használata, a hallott szöveg megértése Matematikai kompetencia: a matematikai ismeretek alkalmazása a tantárgy keretében; A hatékony, önálló tanulás: algoritmusok alkalmazása, kitartás, koncentráció; Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: törekvés az arányosságra, tisztaságra; 15

15 2. évfolyam 72 ÓRA 1. téma: Modellezés 8 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tananyag Ismerkedés építőelemekkel (kockák, dobozok). A megismert elemek megkeresése, felismerése valóságos térben. Az építési lehetőségek elképzelése és megnevezése. Az elemek térbeli elrendezésének megtervezése, szóbeli leírása. A tervezett modellek megépítése. Térrendezés zárt térben, szobában és szabadban (játszótéren, homokozó- 8 óra Építőelemek megnevezése. Az építőelemek - kockák, dobozok térbeli elrendezésének tervezése és kivitelezése. Térrendezés zárt térben (szobában), szabad téren (játszótéren, homokozóban). A térbeli elban).építőelemerendezéssel kapcsolatos fogalmak. TA, Tanulói tevékenység felhasználásával egyszerű konstrukciók építése. Konkrét helyzetekben és feladatmegoldás során a térbeli elrendezéssel kapcsolatos fogalmak megismerése. Kötelező és javasolt fogalmak Építőelem, kocka, doboz, terv, modell, tér, térbeli, zárt tér, szabad tér, kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb, magasabb, alacsonyabb, előtte, mögötte, alatta, felette, mellette, közötte. Elvárt teljesítmény Tudjon a legegyszerűbb építőelemekből egyszerű modellt építeni. Tudja szóban kifejezni, amit tervez és készít. Tudjon megoldani egyszerű térrendezési feladatokat zárt térben és szabadban. Ismerje és tudja megvalósítani a legfontosabb térbeli viszonyokat. Készségek: felismerés, eszközhasználati képesség Képességek, attitűdök: megfigyelés, mintakövetés, felidézés, formafelismerés Pszichikus funkciók: figyelem, koncentráció, emlékezet, gondolkodás, képzelet Gondolkodási műveletek: analízis, szintézis, összehasonlítás, megkülönböztetés azonosítás Gondolkodási fajták: konkrét, cselekvéses, analógiás 16

16 Koordináció Belső: a modellezés előző évi témájával Külső: a matematika műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: építőkészlet, építőelemek, gyufás és gyógyszeres dobozok, kartondobozok, szabad tér Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés 17

17 Résztémák Tananyag óra A természetben előforduló anyagok. Mesterségesen előállított és feldolgozott anyagok. Az anyagok csoportosítása előfordulásuk és alakíthatóságuk szerint. Képlékeny anyagok és alakításuk (agyag, gyurma).papírmunkák, hajtogatás, kivágás, ragasztás. Textil- és fonalmunkák. Varrás nagy öltésekkel. A tű befűzése. Egyenes vonalú vágás ollóval. Ragasztás. Fonal hurkolása és csomózása. Műanyag és alufólia vágása, hajtogatása. Fapálcika alakítása. Törés, csiszolás, faragás, hegyezés. TA, 2. téma: Anyagok és alakításuk 38 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység A természetben előforduló valamint a mesterséges és feldolgozott anyagok gyűjtése, megfigyelése és csoportosítása. Az anyagok alakításának lehetőségei és módja: gyúrás, hengerítés, lapítás, tépés, gyűrés, vágás, hajtogatás, fűzés, kötözés, öltés, faragás gyakorlása. Szerszámok és eszközök (olló, tű, kés, csiszolópapír, simító, (reszelő) használata. Kötelező és javasolt fogalmak Természetes anyag, mesterséges anyag, gyurma, agyag, sógyurma, fa,papír, műanyag, alumínium fólia, textil, fonal, gyúrás, lapítás, hengerítés, tépés, hajtogatás, kötözés, öltés, csomózás, hegyezés, csiszolás, tű, olló, kés, reszelő, csiszolópapír. teljesít- Elvárt mény Tudja csoportosítani az anyagokat előfordulási helyük szerint. Ismerje a képlékeny anyagok, a papír, a textil, a fonal, a fa, a műanyag és az alufólia alakításának leggyakoribb módját és eszközeit. Készségek: felismerés, ráismerés, elemi szintű kézügyesség ideg-izom koordináció Képességek, attitűdök: megfigyelés, tapasztalás, érdeklődés, a kinesztéziás érzékelés képessége, szem-kéz koordinációs képesség, sorrendiség betartása, transzfer, kommunikációs, tárgyi elemző képesség, alkotó képesség, együttműködési képesség Pszichikus funkciók: figyelem emlékezet, gondolkodás, beszéd, érzelem, akarat, képzelet, Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, analízis, szintézis, azonosítás, analógia, aszszociációk, általánosítás,következtetés, ítéletalkotás Gondolkodási fajták: cselekvéses, analógiás, fogalomalkotó, kreatív 18

18 Koordináció Belső: a technika más témáival Külső: Tankönyv, taneszköz: papír, fa, pálcika, csiszolópapír, olló, kés, tű, fonal, textil, természetes és feldolgozott anyagok Ellenőrzés, értékelés, minősítés: az egyes megmunkálási technikák minősítése, önmagához mért tanulói fejlődés szintje alapján. 19

19 Résztémák Tananyag óra A gyalogos közlekedés szabályai. Átkelés az úttesten kijelölt és nem kijelölt helyen, irányított és nem irányított forgalom esetén. Gyalogos közlekedés járda nélküli úton, az útpadkán a járműforgalommal szemben. A tömegközlekedési eszközök használata. Felszállás a megállóban. Viselkedés a tömegközlekedési járműveken. A kapaszkodás. Az ajtónak támaszkodás veszélye. Fel- és leszállás csak álló járműre. A különleges jelzésű járművek - mentő, tűzoltó, rendőrségi - elsőbbségi szabályai. TA, EG 3. téma: Közlekedés 16 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység A gyalogos közlekedés gyakorlása életszerű helyzetekben, a tanult szabályok alkalmazása, a megfelelő viselkedés. A tömegközlekedési eszközök használata csoportosan, kísérettel. Fel- és leszállás autóbuszra, villamosra, (vonatra). Biztonságos elhelyezkedés, kapaszkodás utazás közben. Az egyensúly megtartása támaszkodással, kapaszkodással, egyensúly áthelyezése fékezés esetén. A különleges jelzésű járművek jelzéseinek (fény, hang) megismerése, megfigyelése, fokozott óvatosság. Kötelező és javasolt fogalmak Tömegközlekedé s, autóbusz, villamos, vonat (HÉV), megálló, állomás, felszállás, leszállás, kapaszkodás, különleges jármű, fényjelzés, hangjelzés, sziréna, elsőbbség. Elvárt teljesítmény Ismerje és alkalmazza a gyalogos közlekedés szabályait. Tudja használni a tömegközlekedési járműveket. Tudja azt, hogy a különleges jelzést használó jármű fokozott veszélyt jelenthet. Biztosítson ezeknek elsőbbséget. Készségek: felismerés, ráismerés Képességek, attitűdök: megfigyelés, téri tájékozódási képesség, döntésképesség, szociális képesség Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, analízis, szintézis, asszociációk, következtetés, ítéletalkotás Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzális 20

20 Koordináció Belső: a modellezés és az egészségtan témákkal. Külső: a testnevelés műveltségi területtel. Tankönyv, taneszköz: cselekvő szemléltetés, gyakorlati kivitelezés. Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés, konkrét segítségadás. 21

21 Résztémák Tananyag óra Egészséges és beteg állapot megkülönböztetése. A betegségre utaló jelek felismerése és megfogalmazása: láz, fájdalom, rossz közérzet, fáradtság, elesettség, gyengeség. A betegség lehetséges okai, a fertőzések veszélye. A cseppfertőzés, a zsebkendő használata. A gyógynövények haszna. A helyes táplálkozás. A mozgás és a szabad levegőn tartózkodás szerepe az egészség megőrzésében. A környezet tisztaságának szerepe az egészség megőrzésében. Egyszerű háztartási munkák (rendrakás, söprés, portörlés) EG, TA, FF 4. téma: Egészségtan 10 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység Kötelező és javasolt fogalmak Tanári és szülői segítség mellett egészségi állapotának megfigyelése, jellemzőinek megfogalmazása, a betegségi tünetek felismerése (láz köhögés, fájdalomérzés, hasmenés).a cseppfertőzés elleni védekezés következetes gyakorlása, zsebkendőhasználat. Az egészséges, rendszeres és mértékletes táplálkozás betartása, kulturált étkezési szokás alkalmazása. Egészség, betegség, tünet, láz, fájdalom, szédülés, gyengeség, fáradtság, közérzet, elesettség, hasmenés, fertőzés, gyógynövény, cseppfertőzés. Elvárt teljesítmény Ismerje fel a betegségre utaló legfontosabb tüneteket. Ismerjen néhányat a betegségek lehetséges okai közül. Alkalmazza a tisztálkodás, fogmosás, toroköblítés szabályait. Ismerje a cseppfertőzés veszélyét, tudjon védekezni ellene. Legyen tisztában a helyes táplálkozás és a szabad levegőn tartózkodás egészséges hatásával. Készségek: felismerés, ráismerés Képességek, attitűdök: megfigyelés, szociális képesség, együttműködési képesség, kommunikációs, transzfer Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés, érzelem, akarat, képzelet Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, analízis, szintézis, következtetés, ítéletalkotás Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzális 22

22 Koordináció Belső: az Életvitel műveltségi terület más témáival Külső: a testnevelés műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: higiéniai kellékek, takarítóeszközök, cselekvő szemléltetés és konkrét bemutatás Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés, konkrét segítségadás Fejlesztendő kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: a tantárgy sajátos nyelvének helyes használata, a szövegértés fejlesztése, szókincsbővítés; Matematikai kompetencia: a matematikai ismeretek alkalmazása a tantárgy keretében, relációk ismerete; A hatékony, önálló tanulás: kitartó, fegyelmezett munka, figyelem, koncentráció fejlesztése; Szociális és állampolgári kompetencia: közösségi színtereken, nyilvános helyeken az alapvető viselkedési szabályok ismerete; 23

23 3. évfolyam 72 ÓRA 1. téma: Modellezés 10 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tananyag óra Egyszerű modellek létrehozása minta és rajz alapján. Egyszerű alaprajz, körvonal készítése. Síkbeli modell összeállítása. Térbeli építés, az építődoboz elemeinek és mintáinak felhasználásával. Térrendezés terepasztal segítségével. A térbeli formákkal és viszonyokkal kapcsolatos fogalmak. TA, Tanulói tevékenység Egyszerű modell megfigyelése. A részek, elemek megkülönböztetése. Körvonalrajz, felülnézeti rajz, elölnézeti rajz és oldalnézeti rajz készítése egyszerű modellről, segítséggel. A tárgy, a modell és a rajz egyeztetése. Térrendezés terepasztalon. A térbeli formákkal kapcsolatos fogalmak megtapasztalása konkrét tárgyak megfigyelése, építése alapján. Kötelező és javasolt fogalmak Modell, elem, rész, egész, alaprajz, körvonalrajz, felülnézet, elölnézet, oldalnézet, tér, sík, terepasztal, gömbölyű, kerek, hengeres, szögletes, lapos, hoszszúkás, közép, szél, elöl, hátul. Elvárt teljesítmény Legyen képes bemutatás után rajz (és felnőtt) segítségével egyszerű modell létrehozására. Ismerje a műszaki rajz elemi formáit: alaprajz, körvonal, nézetrajz. Legyen képes zárt térben - és szabadban - egyszerű térrendezési feladat megoldására. Tudja ezt modellezni terepasztalon. Ismerje a térbeli formákkal kapcsolatos fogalmakat. Készségek: felismerés, eszközhasználati képesség Képességek, attitűdök: megfigyelés mintakövetés, felidézés, formafelismerés Pszichikus funkciók: figyelem, koncentráció, emlékezet, gondolkodás, képzelet, Gondolkodási műveletek: analízis, szintézis, összehasonlítás, megkülönböztetés, azonosítás. Gondolkodási fajták: konkrét, cselekvéses, analógiás. 24

24 Koordináció Belső: a modellezés előző évi témájával Külső: a matematika műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: terepasztal, építőkészlet, építőelemek, gyufás és kartondobozok, szabad tér, rajzeszközök. Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés 25

25 Résztémák Tananyag 36 óra A természetes anyagok tulajdonságai és szerkezete. Fa, szalma, kukoricacsuhé, levelek, magok, termések felhasználása játék és díszek készítéséhez. Papírmunkák. csomagolás, hajtogatás, előrajzolás után vágás és ragasztás. Kartonlemez vágása, lyukasztása, festése. Fonalés textilmunkák, öltések kartonon és textilen. Gombvarrás. Szövőkeret használata, csomókötés. Famunkák. Puhafa faragása, rovásminta, csiszolás. Mérés, szegezés, szeghúzás. Fához papír ragasztása. TA, FF, EG, KT 2. téma: Anyagok és alakításuk 36 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység Elvárt teljesítmény A természetben előforduló anyagok megfigyelése, gyűjtése séta és kirándulás során. Játék (csuhébaba, Makk Marci, vagy díszítő kompozíció (száraz csokor) készítése. Papírhajtogatás, csomagolás, szegélyhajtogatás, kivágás, színezés, ragasztás. Papírhajó, repülő, sótartó készítése. Origami elemek. Cérnával, fonallal tű befűzés, öltés, csomózás, egyenes vonalú varrás, fércöltés. Gyöngyfűzés minta után. Cipőfűzés, a fűző megkötése. Puhafa lécre rovás minta faragása, csiszolás. Két léc összeszögelése. Papírzászló készítése ragasztással, hurkapálcikával. Kötelező és javasolt fogalmak Természetes anyag, fa, virág, levél, szalma, nád, mag, termés, dió, gesztenye, makk, díszítés, csomagolás, hajtogatás, előrajzolás, vágás, ragasztás, karton, fonal, textil, cérna, befűzés, gyöngy, gyöngyfűzés, puhafa, faragás, szeg, szegezés, szeghúzás, kalapács, harapófogó. Ismerje a természetben gyakran előforduló anyagokat, tudja azokat megnevezni és azokból egyszerű tárgyat, kompozíciót tervezni és kivitelezni. Tudjon papírhajtogatással egyszerű formákat létrehozni, dobozt becsomagolni. Tudja használni az ollót, cérnát tűbe fűzni. Tudja befűzni és megkötni a cipőjét. Egyszerű szegezésnél tudja balesetmentesen használni a kalapácsot és a fogót. Készségek: felismerés, ráismerés, elemi szintű kézügyességm eszközhasználati képesség, ideg-izom koordináció Képességek, attitűdök: megfigyelés, tapasztalás, érdeklődés, a kinesztéziás érzékelés képessége, szem-kéz koordinációs képesség, sorrendiség betartása, transzfer, kommunikációs, tárgyi elemző képesség, alkotó képesség, együttműködési képesség. Pszichikus funkciók: figyelem emlékezet, gondolkodás, beszéd, érzelem, akarat, képzelet Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, analízis, szintézis, azonosítás, analógia, asszociációk, általánosítás, következtetés, ítéletalkotás Gondolkodási fajták: cselekvéses, analógiás, fogalomalkotó, kreatív 26

26 Koordináció Belső: az anyagok és megmunkálásuk előző évi témájával. Külső: a művészetek műveltségi területtel. Tankönyv, taneszköz: természetes anyagok és papír, fa, fonal, textil, kalapács, fogó. Ellenőrzés, értékelés, minősítés: az elvárt teljesítés egyéni értékelése szóban, vagy helyi pontrendszer szerint. 27

27 Résztémák Tananyag óra A gyalogos közlekedés szabályainak részletes, pontos ismerete. A forgalom irányításának módjai. Jelzőtáblák, fényjelzés, rendőri irányítás, az úttestre festett forgalmi jelek. A kerékpáros közlekedés szabályai. Felszállás, elindulás, egyenes haladás, kanyarodás. Jelzési és körültekintési kötelezettség, lassítás, megállás, leszállás. A féktávolság. A kerékpáros közlekedésre vonatkozó táblák, jelzések. A kerékpárút. A kerékpár kötelező felszerelései: fék, lámpa, fényvisszaverő. TA, EG, FF 3. téma: Közlekedés 16 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység A gyalogos közlekedés szabályainak tudatos alkalmazása. A tömegközlekedési járművek helyes, szabályos használata. A kerékpáros közlekedés szabályainak tanulása és gyakorlása. A kerékpár kötelező felszerelési tárgyainak megismerése, meglétük és működésük ellenőrzése. Kötelező és javasolt fogalmak Jelzőtábla, elsőbbségadás, állj! Kerékpár, kerékpárút, záróvonal, kormány, fék, lámpa, fényviszszaverő, prizma, macskaszem, felszállás, leszállás, elindulás, lassítás, fékezés, megállás, kanyarodás, karjelzés. Elvárt teljesítmény Ismerje, és a gyakorlatban tudja helyesen alkalmazni a gyalogos közlekedés szabályait. Tudja önállóan és helyesen használni a tömegközlekedési járműveket. Ismerje a kerékpáros közlekedés szabályait és a kerékpár kötelező felszerelését. Készségek: felismerés, ráismerés Képességek, attitűdök: megfigyelés, téri tájékozódási képesség, döntésképesség, szociális képesség Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, analízis, szintézis, asszociációk, következtetés, ítéletalkotás, Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzális 28

28 Koordináció Belső: a modellezés és az egészségtan témákkal Külső: a testnevelés műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: kerékpár és kellékei, cselekvő szemléltetés, gyakorlati kivitelezés Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés, konkrét segítségadás. 29

29 Résztémák Tananyag óra Az egészséges táplálkozás, a helyes évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködés, a napirend szerinti élet, a tisztálkodás, a szabad levegőn tartózkodás és a testmozgás egészségmegőrző hatása. Teendők betegség vagy baleset esetén. Szülő, tanár tájékoztatása, orvos, mentő értesítése. A rendszeres orvosi ellenőrzés fontossága. A védőoltások jelentősége. Orvosi - szakorvosi, háziorvosi, iskolaorvosi - rendelés. Viselkedés, magatartás az orvosnál és a kórházban. A gyógyszerek használata csak az orvos, szülő vagy gyógyszerész útmutatása szerint. A gyógyszerek tárolása a háztartásban. Kisebb sérülések ellátásának eszközei. TA, EG, FF 4. téma: Egészségtan 10 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulóitevékenység Kötelező és ja- Elvárt teljesítmény Az egészséges táplálkozás és a helyes öltözködés szabályainak modellezése (tervezés, rajz, babák öltöztetése) és gyakorlati alkalmazása. Mozgás a szabad levegőn. A réteges öltözködés gyakorlása. Gyümölcs és zöldségételek (saláták) készítése és fogyasztása. Szituációs játék (betegség, baleset és ellátásának teendői).a védőoltások rendszerének megismerése, vázlatírás. Részvétel iskolaorvosi vagy más rendelésen. A tapasztalatok szóbeli összefoglalása. Házi feladat: a gyógyszerek otthoni tárolásának szakszerű megoldása. vasolt fogalmak Egészséges táplálkozás, időjárásnak megfele- Ismerje az egészséges táplálkozás és az öltözködés szempontjait. Törekedjen ezek alkalmazására. Legyen tudatában a szabad levegőn tartózkodás és a test- lő öltözködés, réteges öltözködés, betegségi tünet, orvosi rendelés, szakorvosi mozgás rendelés, iskolaorvos, háziorvos, fogorvos, védőoltás, gyógyszer, rendelő, kórház, gyógyszertár. egészségmegőrző szerepének. Ismerje és fogalja el a védőoltásokat. Ismerje a háziorvosát, a körzeti rendelőt és az iskolaorvost. Tudja és tartsa be a gyógyszerek alkalmazásával és tárolásával kapcsolatos előírásokat. Készségek: felismerés, ráismerés Képességek, attitűdök: megfigyelés, szociális képesség, együttműködési képesség, kommunikációs, transzfer Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés, érzelem, akarat, képzelet Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, analízis, szintézis, következtetés, ítéletalkotás Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzális 30

30 Koordináció Belső: az életvitel műveltségi terület más témáival Külső: a testnevelés műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: Elsősegély felszerelés, cselekvő szemléltetés és konkrét bemutatás Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés, konkrét segítségadás Fejlesztendő kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése, szókincsbővítés; Matematikai kompetencia: a matematikai ismeretek alkalmazása a tantárgy keretén belül, irányok biztos kezelése; Természettudományos kompetencia: ismerje fel a fizikai, kémiai törvényszerűségek hatását a gyakorlati munkában; Digitális kompetencia: a számítógép és a digitális tudásanyag felhasználása a tanítás folyamatában, A hatékony, önálló tanulás: az ok-okozati összefüggések, analógiák felismertetése, az idővel való gazdálkodás kialakítása; Szociális és állampolgári kompetencia: szolgáltatások igénybevétele során szükséges viselkedési szabályok ismerete; Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: kreativitás; 31

31 4. évfolyam 72 ÓRA 1. téma: Modellezés 10 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tanulói tevékenység Tananyag óra Látszati rajz értelmezése Modell építése látszati rajz és elemzése. Látszati rajz alapján. A rajz elemzése és értelmezése. készítése tanári segítségteinek Az építés művelegel. Építés látszati és néze- gyakorlása: illesztés, ti rajzok alapján. Építőelemekből, összerakás, rögzítés, alátámasztás, kockákból ház, merevítés. Ismerkedés házsor, utcarészlet, szo- az építőkészlettel. Elemi babelső készítése. Fémépí- szerszámhasználat: fogó, csavarhúzó, tő készletből autó, kerék- csavarkulcs. Becslés. pár, traktor, emelődaru, Mérések, méretek szerepe a repülőgép építése. Szerszámhasználat, modellkészítésben. Az építés finom- elemeinek és munkamenetének mozgások gyakorlása. megtervezése, algorit- mus. TA, FF Kötelező és javasolt fogalmak Látszati rajz, szerszám, csavarhúzó, csavarkulcs, csavar, csavaranya, alátét, mérés, becslés, illesztés, rögzítés, merevítés, alátámasztás. Elvárt teljesítmény Legyen képes az alaprajz, nézetrajz, látszati rajz és az ábrázolt tárgy egyeztetésére, megfeleltetésé-re. Tudjon látszati rajz alapján egyszerű modelleket megépíteni. Legyen képes az építés elemeinek, munkafázisainak megtervezésére. Tudja adekvát módon használni a csavarhúzót, csavarkulcsot és fogót. Készségek: felismerés, eszközhasználati képesség Képességek, attitűdök: megfigyelés, mintakövetés, felidézés, formafelismerés Pszichikus funkciók: figyelem, koncentráció, emlékezet, gondolkodás, képzelet Gondolkodási műveletek: analízis, szintézis, összehasonlítás, megkülönböztetés, azonosítás Gondolkodási fajták: konkrét, cselekvéses, analógiás. 32

32 Koordináció Belső: a modellezés előző évi témájával Külső: a matematika műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: fémépítő készlet, építőelemek, csavar, csavarkulcs, csavarhúzó Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés 33

33 Résztémák Tananyag 30 óra Természetes anyagok felhasználása, megmunkálása. Képlékeny anyagok formázása. Papírmunka. A papír fajtái, felhasználása, megmunkálása, hajtogatás, ragasztás, vágás, csomagolás. Textilmunkák: egyszerű szövés, fonás, varrás, textil vágása. Varrás: gomb és kabátakasztó felvarrása. A fa tulajdonságai és megmunkálása. A puhafa faragása, darabolása, csiszolása, szegezése. A famegmunkálás szerszámai. Rend- és tisztaság munka közben és után. A hulladék szelektív összegyűjtése. TA, FF, EG, KT 2. téma: Anyagok és alakításuk 30 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység A természetes anyagok tanulmányozása, felhasználási lehetőségeik megismerése. Képlékeny anyagok formázása: hengerítés, sodrás, gömbölyítés, lapítás, nyújtás. Papír hajtogatása, vágása, ragasztása. Egyszerű szövés, egyenes vonalú varrás. Gomb és kabátakasztó felvarrása. Puhafa faragása, szerszámhasználat gyakorlása. A helyes munkaszokások gyakorlása: rend, takarítás, a környezet óvása, balesetveszély megelőzése. Kötelező és javasolt fogalmak Formázás, hengerítés, sodrás, gömbölyítés, lapítás, nyújtás, textilszövés, faragás, szerszám, munkaszokás, rend, tisztaság, munkafegyelem, környezet, balesetveszély. Elvárt teljesítmény Legyen képes az anyagok felismerésére és megnevezésére Ismerje a képlékeny anyagok alakításának formáit. Ismerje a textilszövés alapjait. Tudjon egyenes vonalban fércöltéssel varrni. Tudja használni a famegmunkálás alapvető szerszámait. Ismerje és tartsa be a helyes munkaszokásokat, a balesetvédelmi szabályokat. Készségek: felismerés, ráismerés, elemi szintű kézügyesség, ideg-izom koordináció, Képességek, attitűdök: megfigyelés, tapasztalás, érdeklődés, a kinesztéziás érzékelés képessége, szem-kéz koordinációs képesség, sorrendiség betartása, transzferkommunikációs, tárgyi elemző képesség, alkotó képesség, együttműködési képesség Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, érzelem, akarat, képzelet Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, analízis, szintézis, azonosítás, analógia, aszszociációk, általánosítás, következtetés, ítéletalkotás, Gondolkodási fajták: cselekvéses, analógiás, fogalomalkotó, kreatív 34

34 Koordináció Belső: az életvitel Technika részműveltség terület előző évi témájával Külső: a művészetek műveltségterülettel Tankönyv, taneszköz: építő készlet, papír- textil- és famegmunkáló szerszámok Ellenőrzés, értékelés, minősítés: az elvárt követelmények egyéni elbírálása, szóbeli értékelés és a helyi értékelési rendszernek megfelelő pontozás 35

35 Résztémák Tananyag óra A gyalogos közlekedés lakott területen belül és kívül. Utazás tömegközlekedési eszközön. Kerékpáros közlekedés lakott területen belül és kívül. A kerékpáros közlekedés részletes szabályai. Jelzőtáblák és útburkolati jelek. Egyirányú utca, behajtani tilos, forgalom elől elzárt terület, terelőkorlát, fénysorompó sorompó. Tájékozódás és gyalogos közlekedés állomáson, pályaudvaron. TA, EG, FF 3. téma: Közlekedés 12 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység A gyalogos és kerékpáros közlekedés gyakorlása a tanult szabályok tudatos betartásával. A tömegközlekedési eszközök helyes használatának gyakorlása. Jegyváltás, jegykezelés, leszállási szándék jelzése. Vasúti kereszteződésen áthaladás szabályainak megismerése és gyakorlása. Kötelező és javasolt fogalmak Tanulmányi látogatás állomáson, pályaudvaron. Jegyváltás, jegykezelés, leszállásjelző, egyirányú utca, behajtani tilos, forgalom elől elzárt terület, terelőkorlát, sorompó, fénysorompó, állomás, pályaudvar, vágány, sín, aluljáró, peron. Elvárt teljesítmény Ismerje a biztonságos gyalogos közlekedés szabályait és az ezt segítő létesítményeket. Ismerje és alkalmazza a kerékpáros közlekedés szabályait. Ismerje a gyalogos és kerékpáros közlekedés során leggyakrabban előforduló veszélyhelyzeteket és azok elkerülésének módját. Tudjon tájékozódni és közlekedni állomáson, pályaudvaron. Készségek: felismerés, ráismerés Képességek, attitűdök: megfigyelés, téri tájékozódási képesség, döntésképesség, szociális képesség Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés, Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, analízis, szintézis, asszociációk, következtetés, ítéletalkotás Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzális 36

36 Koordináció Belső: a modellezés és az egészségtan témákkal Külső: a testnevelés műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: kerékpár, cselekvő szemléltetés, gyakorlati kivitelezés Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés, konkrét segítségadás 37

37 Résztémák Tanulói tevékenység Tananyag óra A saját test, az egyes szervek működése, funkciója. Az érzékszervek. Az érzékszervek védelme. Mozgásszerv, mozgásszervi betegségek, tartáshibák. Elfogadó magatartás az érzékszervi és mozgássérült egyének iránt. Az egészségre káros szerek és azok elutasítása (drog, nikotin, alkohol). A kisgyermekek, csecsemők és az idősek fokozott egészségvédelmének szükségessége. A nemi éréssel kapcsolatos aktuális felvilágosító tevékenység. EG, FF, ÉN 4. téma: Egészségtan 10 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Kötelező és javasolt Elvárt teljesítmény Tájékozódás saját testen, az egyes szervek funkciójának megismerése. Vázlatírás. Tájékozódás és az egyes létfontosságú szervek felismerése modell, képeskönyv, vázlat, grafika alapján. Rajzok készítése az egyes szervekről. A testi higiénia szabályainak gyakorlása. Egészségügyi felvilágosító szórólapok olvasása, megbeszélése. Részvétel orvosi rendelésen, kórházi látogatáson. A rendelés folyamatának megfigyelése, szóbeli leírása. A mozgásukban vagy érzékelésben nehezített társak segítése. Egy segítségre szoruló társ, idős ember vagy kisgyermek rendszeres segítése. Részvétel az egészségre ártalmas szerek káros hatásait szemléltető programokon. A nemi éréssel kapcsolatos változások észlelése, jelzése, tanácskérés. Egyéni tapintatos felvilágosítás tanár, orvos, szülő részéről. fogalmak Emberi test, szervek, szemüveg, hallókészülék, tolókocsi, mozgássérült, hallássérült, siket, nagyothalló, látássérült, vak, gyengén látó, drog, nikotin, alkohol, nemi érés. Ismerje saját testét, a testrészek, szervek működésének fő elemeit, funkcióit. Tudja megfogalmazni egészségi állapotának fő jellemzőit, a betegség tüneteit. Mutasson példát otthon és az iskolában a rend, a higiénia és ápoltság tekintetében. Ismerje az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének módját. A szükséges mértékben legyenek ismeretei a nemi éréssel kapcsolatos változásokról. Legyen toleráns betegekkel, ápolásra szorulókkal való kapcsolatában. Készségek: felismerés. ráismerés Képességek attitűdök: megfigyelés, szociális, együttműködési képesség, beleélési képesség, empátia, kommunikációs, transzfer Pszichikus funkciók: figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés, érzelem, akarat, képzelet Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, analízis, szintézis, következtetés, ítéletalkotás, Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzális 38

38 Koordináció Koordináció Belső: az Életvitel műveltségi terület más témáival Külső: a testnevelés műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: anatómiai atlaszok, könyvek, grafikák az emberi testről, a belső szervekről Ellenőrzés, értékelés, minősítés: szóbeli értékelés, konkrét segítségadás 39

39 Résztémák Tananyag ,5 óra A személyes élettér rendben tartása. Saját holmi tisztántartása, óvása. A háziállatok gondozása. Növények a lakásban, az osztályban. Takarítás. A takarítóeszközök és tárolásuk. Beszerzésük tervezése a családi jövedelemtől függően. Takarítógépek kölcsönzése. TA, EG, FF, GN, KT 5. téma: Háztartás, gazdálkodás 10 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Tanulói tevékenység Egyszerű mindennapos tevékenységek: rendrakás, söprés, portörlés, porszívózás. Takarítás az osztályban. Az osztályban lévő kisállatok ellátása, tisztántartása. Növényápolás az osztályban. Kötelező és javasolt fogalmak Takarítás, rendrakás, söprés, takarítóeszközök, takarítógépek, porszívó, szőnyegtisztító, többfunkciós gépek, kutya, macska, aranyhörcsög, madarak Elvárt teljesítmény Váljék szokásává a személyes tárgyak rendben tartása. Tudjon söpörni, porszívózni, port törölni. Legyen képes a házi kisállatok és szobanövények mindennapos gondozására. Készségek: ráismerés Képességek, attitűdök: megfigyelés, szociális képesség, együttműködési képesség, kommunikációs, transzfer, Pszichikus funkciók figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd, viselkedés, cselekvés, érzelem, akarat, képzelet Gondolkodási műveletek: megkülönböztetés, összehasonlítás, analízis, szintézis, következtetés, ítéletalkotás Gondolkodási fajták: analógiás, cselekvéses, fogalomalkotó, kauzális 40

40 Koordináció Belső: az Életvitel műveltségi terület más témáival Külső: a művészetek és az Ember és társadalom műveltségi területtel Tankönyv, taneszköz: Barty Phillips: Nagy háztartáskönyv Cserépfalvy Kiadó 400 p. Ellenőrzés, értékelés, minősítés: tanév végén a tanuló ruhatárának összeállítása és az öltések kivitelezése alapján a helyi pedagógiai program szerint. Fejlesztendő kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció: a szövegértés, szövegalkotás fejlesztése, szókincsbővítés, olvasóvá nevelés Matematikai kompetencia: a matematikai ismeretek alkalmazása a tantárgy keretén belül, Digitális kompetencia: a számítógép és a digitális tudásanyag felhasználása a tanítás folyamatában; A hatékony, önálló tanulás: az ok-okozati összefüggések, analógiák felismertetése, lényegkiemelés, az idővel való gazdálkodás kialakítása; Szociális és állampolgári kompetencia: a másság elfogadása, tolerancia, segítőkészség; Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: kreativitás, a tanult fogások alkalmazása a mindennapi tevékenységek során; 41

41 5. évfolyam 72 ÓRA 1. téma: Modellezés 10 óra Fejlesztési (terápiás) követelmények Résztémák Tananyag 10 óra Építés, szerelés, modellek összeállítása a fémépítő szekrény készletéből. A műszaki rajz alapelemei és azok jelentése (folytonos vonal, szaggatott vonal, pontvonal, méretmegadás, betűk, számok). Egyszerű tárgy műszaki rajzának olvasása, megfeleltetése a tárggyal. A műszaki rajz eszközei: vonalzók, körzők). Mérés, egyszerű szerkesztések (vázlatrajz, műhelyrajz). TA, FF, EG, KT Tanulói tevékenység Tervezés, építés, szerelés fémépítő készlet elemeiből minta alapján. Szerelési technikák: kötések, rögzítések, merevítés, áthidalás gyakorlása, szerszámok használata. Műszaki rajz elemeinek gyakorlása, rajzeszközök alkalmazása. Vázlatrajz, műhelyrajz megfigyelése, olvasása, elemzése. Egyszerű statikus és működő modell szerelése műszaki rajz alapján. Kötelező és javasolt fogalmak Vázlatrajz, műszaki rajz, műhelyrajz, jelkép, szimbólum, mérés, szerkesztés, vízszintes, függőleges, ferde, kör, a kör, mint vonalfajta, körvonal, körző. vonalzó, Elvárt teljesítmény Ismerje a műszaki rajz funkcióját a tárgyak ábrázolásában. Tudjon tárgyakat azonosítani műszaki rajz alapján. Legyen képes hosszúságmérésre. Szerkesztéssel legyen képes nagyítani és kicsinyíteni. Tudja rendeltetésszerűen használni a vonalzókat és a körzőt. Legyen képes megtervezni és megépíteni szerkezeteket fémépítőből. Készségek: felismerés, eszközhasználati képesség Képességek, attitűdök: megfigyelés mintakövetés, felidézés, formafelismerés Pszichikus funkciók: figyelem, koncentráció emlékezet, gondolkodás, képzelet Gondolkodási műveletek: analízis, szintézis, összehasonlítás, megkülönböztetés, azonosítás Gondolkodási fajták: konkrét, cselekvéses, analógiás. 42

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 1-4. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETŐ Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült Technika és életvitel tantárgy kerettantervének célja és feladata

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT HELYI TANTERV. 1. évfolyam. Témakörök. Család, otthon, háztartás. Család, otthon, háztartás Órakeret 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36 óra 1 óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Család, otthon, háztartás Tárgyi kultúra, technológiák,

Részletesebben

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és

leten, ismerkedés a kerékpáros közlekedés szabályaival. Az utazással kapcsolatos illemszabályok ismerete. Az egészséges táplálkozás, öltözködés és Éves órakeret: 55; 3. évfolyamon 37 + 18 Heti óraszám: 1,5; 3. évfolyamon 1 +0,5 Életvitel és gyakorlati ismeretek 1.- 4. évfolyam Témakörök: 1. osztály 2. osztály 3. osztály 4.osztály 1. Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK

Thököly Imre KétTanítási Nyelvű Általános Iskola Hajdúszoboszló Kölcsey utca 2-4. ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ALAPELVEK, CÉLOK Az Életvitel és gyakorlat műveltségterület a társas-társadalmi és a mesterséges (technikai) környezet tapasztalati megismerésére, valamint a mindennapi életvezetéshez

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. Célok, feladatok ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Célok, feladatok A természetes és mesterséges környezet anyagainak megismerése, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzése érzékszervi tapasztalással. Összefüggések felismerése az anyagok

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV. 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5 8. évfolyam A NAT Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi terület alapján Gárdonyi Géza Általános Iskola Érd Készült az APÁCZAI KERETTANTERVCSALÁD FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam

Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 1-8.. évfolyam Hallássérült (nagyothalló) TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-8.. évfolyam A helyi tanterv a központi kerettanterv alapján készült Iskolánk tanulói sajátos nevelési igényű tanulók. Célunk a természeti

Részletesebben

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok

TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára. Célok és feladatok EMMI kerettanterv 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet alapján TECHNIKA HELYITANTERV 1 6. évfolyam számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 6. évfolyamon,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon

Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon 2,013/14 Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-4.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes és mesterséges

Részletesebben

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon

Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon 2,013/14 Technika,életvitel és gyakorlat Helyi tanterv 1-8.évfolyamon Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2013/14 Cél és feladatrendszer az 1.-4. évfolyamon A természetes

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

Technika és gyakorlat

Technika és gyakorlat Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Technika és gyakorlat HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Garbócziné Gyallai Eszter Tinicsné Berta Brigitta MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 1. 2. 3.

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Szakképzési tematika

Szakképzési tematika Szakképzési tematika Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolájának Szakképző évfolyamaira (11-12. évfolyam) Szakterület: Kézműipar Tevékenység: Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Technika, életvitel

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZÖVÖTT TÁRGY-KÉSZÍTŐ KÖZPONTI SZAKMAI PROGRAMMODUL KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLAI TANULÓK SZAKMAI KÉPZÉSÉHEZ AJÁNLÁS 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5 6. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata

A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata A vizuális nevelés legfőbb célja és feladata Hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Így nemcsak a képző- és iparművészet

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola

Öko-technika. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok. A tantárgy feladatai az 5-8. évfolyamokon. Szűcs Sándor Általános Iskola Öko-technika Az öko-technika integrált tantárgy, mely a technika és életvitel tárgyat veszi alapul, meghagyva ennek teljes követelményrendszerét kiegészítve a környezeti nevelés egy- egy kapcsolódó részterületével.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék

A tanulói tevékenységre alapozott fizikaoktatás változatos tevékenységkínálatával lehetővé teszi, hogy a tanulók kipróbálhassák és megismerhessék FIZIKA A változat Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató

Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Pedagógiai program 7. sz. melléklet EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék 1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM... 3 1.1. Az iskola egészségnevelési szemlélete...

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 1 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 2 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az

Részletesebben

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY

TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY TECHNIKA ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 5 7. OSZTÁLY Célok és feladatok A tudás hétköznapi életben való alkalmazása, a gyakorlatban való jártasság megszerzése, az alkotó képesség fejlesztése. - segítse a gyermekeket

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK Évfolyam: 7. Cél: Tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket fokozódó önállósággal. Látókörét kibıvíteni, hogy tágabb környezetét

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Tánc és mozgásszínházi. tréning

Tánc és mozgásszínházi. tréning Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Tánc és mozgásszínházi tréning

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: FIZIKA Az általános iskolai fizikatanítás az 1 4. évfolyamon tanított környezetismeret, valamint az 5 6. évfolyamon tanított természetismeret tantárgyak szerves folytatása. A 7 8. évfolyamon a fizika tantárgy

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára

HELYI TANTERV A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola középsúlyos értelmi fogyatékos tanulói számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára

5.27 Technika, életvitel és gyakorlat az 5-7. évfolyam számára 5.27 A Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy kerettantervi anyaga és kötelező óraszámai az 5 7. évfolyamon meglehetősen feszített munkatempót feltételeznek. Több, a mindennapi életvitel szempontjából

Részletesebben

5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat. 5. évfolyam

5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat. 5. évfolyam 5. évf. Technika, életvitel és gyakorlat 5. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet

Széchenyi István Szakképző Iskola, Tapolca SZAKMAI PROGRAM. 4. kötet SZAKMAI PROGRAM 4. kötet A GYAKORLATI OKTATÁS ÉS A SZAKMAI ALAPOZÓ OKTATÁS SZAKISKOLAI PROGRAMJA 9 10. évfolyam Tapolca, 2006 Tartalom A. A program érvényessége 3. old. B. Óratervek 4. old. C. A gyakorlati

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály)

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) 6 Az ember átalakítja környezetét (2) TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL tanmenetjavaslat (5. osztály) A háborítatlan környezet A környezetét átalakító ember Hol élünk? Hogyan jellemezhetjük környezetünket? Miért avatkozott

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉZMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK: A kézműves műhelymunka tanításának célja: A kézműves tevékenységek megismertetésével

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 5-8. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5. évfolyamon az, hogy az 1 4. évfolyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013.

Természetismeret. 5-6. évfolyam. tantárgy 2013. Természetismeret tantárgy 5-6. évfolyam 2013. Bevezetés A természetismeret tantárgy Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által összeállított tanterve a természetismeret kerettantervével szerves egységet

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Érvényben van 2011-ig, ettől az időponttól az új tanterv bevezetése miatt felmenő rendszerben kivezetésre kerül. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az egyes

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam

Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. 7.-8. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 Helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. Módisítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V KÉMIA 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK

Részletesebben

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve

Az osztályfőnöki órák helyi tanterve Az osztályfőnöki órák helyi tanterve A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció

ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció Az alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok a sikeres munkavállaló számára nélkülözhetetlen szociális kompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok

KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több műveltségi

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam

EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. 7.-8. évfolyam

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN. 7.-8. évfolyam H E L Y I T A N T E R V BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 7.-8. évfolyam ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS KÖZNEVELÉSI TÍPUSÚ SPORTISKOLAI OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Összeállította: Kőnigné Ferencz Zsuzsanna Az Érdi Batthyány Sportiskolai

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka

TANMENET MATEMATIKA. 1. osztály 2009-2010. (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka TANMENET 1. osztály MATEMATIKA (modulos rendszerű) Készítette: Tóthné Szendrődy Réka 2009-2010 IDŐ TANANYAG FEJLESZTENDŐ Szept. 1-7 1. modul Tájékozódj unk, tanuljunk! Megismerési képességek alapozása:

Részletesebben

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG

IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARM Ű VÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 IPARMŰVÉSZETI ÁG IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 BŐRMŰVES TANSZAK IPARMŰVÉSZETI ÁG 3 A BŐRMŰVES MŰHELYMUNKA CÉLJA: A vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és kiegészítve

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára

VIZUÁLIS KULTÚRA. helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára VIZUÁLIS KULTÚRA helyi tanterv az 5 8. évfolyam számára A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez

Részletesebben

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Környezetismeret. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Környezetismeret tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy tananyagát több

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben