Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági. állapot változása akut és krónikus pancreatitisben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági. állapot változása akut és krónikus pancreatitisben"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai tudományok program Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági állapot változása akut és krónikus pancreatitisben Dr. Lásztity Natália Doktori Értekezés (Ph.D.) Tézisei Doktori Iskola vezetoje: Dr. Kopper László egyetemi tanár Programvezeto: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Témavezeto: Dr. Antal Magda az orvostudományok kandidátusa Budapest 2005

2 2

3 1. BEVEZETÉS, KUTATÁSI ELOZMÉNYEK, CÉLKITUZÉSEK Az akut pancreatitist a hasnyálmirigybol kiinduló gyulladásos folyamatok, az emésztoenzimek fokozott felszabadulása és a nagyfokú katabolizmus jellemzik. Az esetek 15-20%-ában a beteg életét veszélyezteto nekrotizáló forma alakul ki, mely napjainkban az egyik legsúlyosabb hasi kórkép közé tartozik, mortalitása elérheti akár a 40%-ot is. A különbözo kísérletes pancreatitis modellek a hasnyálmirigy-gyulladás kialakulásában szerepet játszó patogenetikai tényezok vizsgálatát teszik lehetové. Az irodalomból jól ismert nem-invazív modell az L-arginin intraperitonealis injekciójával kiváltott nekrotizáló hasnyálmirigy-gyulladás. Kevés adat található a másik bázikus aminosav, a lizin pancreas destrukciót okozó hatásáról. E két modell összehasonlítása hasznos információkat nyújthat a pancreatitis kialakulásának mechanizmusáról. Akut pancreatitisben, a fokozott bélpermeabilitásnak és a bakteriális transzlokációnak központi szerepet tulajdonítanak a szeptikus szövodmények kialakulásában. Ezek megelozésében és kezelésében új fejezetet nyitott a jejunalis táplálás. Csökkentette a késoi, szeptikus szövodmények számát, a mortalitást és a kezelés idotartamát. Mind ez felvetette annak lehetoségét, hogy a bélatrophia és a következményes bakteriális transzlokáció kivédése mellett, csökkenti a szervezetben kialakuló gyulladásos választ. Munkacsoportunk, majd más magyarországi centrumok is, a jejunalis táplálás több mint 10 éves sikeres alkalmazásáról számolhat be. Retrospektív vizsgálatunkban súlyos nekrotizáló pancreatitisben az enterálisan táplált csoportban a szövodmények, a mutéti beavatkozások és a mortalitás csökkenését igazoltuk. A jejunalis táplálás terápiás hatása többek között adódhat a megtartott bélmotilitásból és szekréciós hatásokból, a kedvezo energetikai és nutritív tényezokbol. A katabolikus folyamatok kifejezett felgyorsulása következtében no az energiaigény, a fehérjék és zsírok lebontása így a megfelelo energia- és fehérjebevitel a kezelés fontos eleme. A reaktív szabadgyökök jelenlétét akut pancreatitisben számos experimentális és klinikai vizsgálat igazolta, de pontos patogenetikai szerepük nem ismert. Káros hatásukat döntoen a pancreatitis igen korai szakaszában feltételezték, de a szabadgyökök keletkezése jó korrelációt mutatott a betegség végso súlyosságával is. Szabadgyökök kóroki szerepe krónikus hásnyálmirigy-gyulladás különbözo formáiban sem tisztázott. Nagy betegszámot felölelo klinikai tanulmányok igazolták a betegekben különbözo antioxidánsok hiányát (glutation, A-, E- és C-vitamin, szelén), a lipidperoxidációs termékek felszaporodását a szérumban és az eltávolított pancreas szövetben. 3

4 Akut pancreatitis kezelésében a pontos kiváltó tényezo ismeretének hiányában törekvéseink a kezdeti, gyulladásos folyamat megfékezésére irányulnak. Tisztázásra szorul azonban, hogy mely pontokon és hogyan lehetne erosíteni a szervezet védekezo mechanizmusait. Az n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak a sejtmembránok foszfolipid rétegébe beépülve befolyásolják az eikozanoidok szintézisét, a membránok fluiditását és receptor funkcióját. Kulcsfontosságú folyamatokra (gyulladás, szöveti perfúzió, sejtmetabolizmus) gyakorolt hatásuk jól ismert. Akut pancreatitisben történo alkalmazásuk csökkentheti a korai fázisban kialakuló helyi és szisztémás gyulladás mértékét Célkituzések Vizsgálataink experimentális részében két bázikus aminosav nagy dózisával kiváltott akut pancreatitis modellen vizsgáltam: - milyen tényezok játszanak szerepet a pancreas destrukció kialakulásában a biokémiai, szövettani és elektronmikroszkópos elváltozások alapján Korai jejunalis táplálásban részesülo, akut pancreatitisben szenvedo betegek vizsgálatával arra kerestem a választ: - miképpen befolyásolja az enteralis táplálás a betegség lefolyását, a gyulladásos folyamatokat, citokinek és szabadgyökök felszabadulását, - milyen gyakorisággal kell számolni az oxidatív stressz kialakulásának lehetoségével, mutat-e összefüggést az antioxidáns aktivitás csökkenése a gyulladásos folyamatokat jellemzo egyéb mutatókkal, - hogyan változik a kórházi kezelés folyamán az enteralis táplálásban részesülo betegek tápláltsági állapota és fehérje statusa, a protein-energia malnutritio (PEM) miképpen befolyásolja a betegség lefolyását, a fellépo szövodményeket, - akut pancreatitisben alkalmazott enteralis tápszerek n 3 többszörösen telítetlen zsírsavakkal történo kiegészítése befolyásolja-e a betegség kezdeti szakaszában létrejövo gyulladásos folyamatokat, csökkentheto-e a súlyos lefolyású, nekrotikus pancreatitis formák gyakorisága Krónikus hasnyálmirigy-gyulladás miatt gondozottak esetén felmértük milyen a betegek antioxidáns statusa és tápláltsági állapota Vizsgálati eredményeink ismeretében javaslatot dolgoztunk ki akut és krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedo betegek optimális táplálásának és kezelésének megvalósításához. 4

5 1. EXPERIMENTÁLIS VIZSGÁLATOK Aminosavak hatásának vizsgálata nagy dózisú lizin és arginin okozta pancreas destrukció patkányban 2.1. Kísérleti állatok: A vizsgálatban g-os hím Wistar patkányoknak intraperitonealisan L-arginin (I. csoport) vagy L-lizin (II. csoport) 20%-os oldatát adtuk be, a kontroll állatok (III. csoport) csak fiziológiás sóoldatot kaptak hasonló módon Vizsgálati módszerek: Az állatok leölését követoen (12, 24 és 48 óra, 7 nap múlva) megmértük a szérum amiláz, alanin transzferáz, aszpartát aminotranszferáz, laktát dehidrogenáz szintjét, elvégeztük a hasnyálmirigy szövettani és elektronmikroszkópos vizsgálatát, meghatároztuk az összfehérje tartalmát, az amiláz, a lipáz és a tripszin aktivitását Eredmények összegzése: A vizsgált aminosavak direkt, nem-specifikus membránkárosító és sejtnekrózist okozó hatását igazoltuk nemcsak arginin, hanem lizin esetében is. Az elváltozások kialakulása gyorsabb és kiterjedtebb volt lizin adásakor, ebben a csoportban nagyobb volt a mortalitás is. A szövettani és elektronmikroszkópos elváltozások nagyfokú hasonlóságot mutattak, mindkét csoportra jellemzo volt a kifejezett szöveti oedema mellett az acinus sejtek vakuolizációja, autophag granulumok megjelenése és a zimogén szemcsék számának csökkenése. Mindkét modellben az acinus sejtek membránkárosodását, az endoplazmatikus retikulum kiszélesedését és a mitokondriumok szerkezeti eltéréseit észleltük, végül sejtnekrózisra jellemzo elváltozások alakultak ki. Arginin és lizin kiváltotta nem-invazív pancreatitis modell jól alkalmazható a pancreatitis kialakulásában szerepet játszó tényezok vizsgálatára. 5

6 3. KLINIKAI VIZSGÁLATOK Munkám elso részében heveny hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedo és korai enteralis táplálásban részesülo betegekben (n:15) tanulmányoztam a citokin felszabadulás ütemét és az antioxidáns status változását. Eredményeim tükrében további vizsgálataim során nyomon követtem akut pancreatitises betegek (n:50) antioxidáns statusát és a fehérje anyagcseréjét. Az antioxidánsok aktivitásának vizsgálatát, a fehérje ellátottság és a tápláltsági állapot felmérését elvégeztem krónikus pancreatitisben szenvedo betegekben (n:50) is. Végül az enteralisan táplált középsúlyos és súlyos pancreatitisben szenvedo betegek polimer tápszerét hosszúszénláncú n-3 zsírsavakkal egészítettem ki. Prospektív, randomizált vizsgálat során összehasonlítottam a kezelt (n:14) és nem kezelt csoport (n:14) betegeinek antioxidáns statusát, gyulladásos válaszát, a klinikai lefolyást és a szövodményeket. Beteganyag és módszerek Akut pancreatitis A vizsgálatokban résztvevo betegek a MÁV Kórház Gasztroenterológiai osztályának kezelése alatt álltak. Felvételkor a betegeket az Atlanta és a Marseille II. kritériumoknak megfeleloen középsúlyos és súlyos akut pancreatitis csoportjába soroltuk. A vizsgálatban résztvevo betegeknek kezelésük elso napján endoszkópos vizsgálat során 10 F átméroju naso-jejunalis tápszondát juttatunk Seldinger-vezeto segítségével a Treitz-szalag mögé, a II. jejunum kacsba. A jejunalis táplálást fokozatosan vezettük be, a napi energia bevitel a kezelés 3. napjától kcal volt. Krónikus pancreatitis Krónikus pancreatitisben szenvedo betegeknél ambuláns kontroll vizsgálat során történtek a vizsgálatok. A diagnózist korábbi részletes kivizsgálás, funkcionális tesztek (pl. Lundh és Lipiodol teszt), ERCP és képalkotó vizsgálatok segítségével állítottuk fel Citokinek és antioxidáns enzimek vizsgálata akut pancreatitisben jejunalis táplálás során Vizsgálatainkban 15 akut pancreatitisben (6 alkoholos, 3 biliáris, 3 ismeretlen eredetu) szenvedo beteg (átlagkor: 54,0 év, tartomány:34-83) vett részt. Három betegben alakult ki súlyos lefolyású, nekrotizáló pancreatitis, két betegnek volt súlyos cholangitissel kísért hasnyálmirigy-gyulladása. Felvételkor, a kezelés 2., 7. és 14. napján meghatároztuk a szérum 6

7 C-reaktív protein (CRP), tumornekrózis faktor alfa (TNF-a) és interleukin 6 (IL-6) szinteket, a teljes antioxidáns statust (TAS), valamint a vörösvértestekben a szuperoxid-dizmutáz (SOD) és a glutation-peroxidáz (GPOX) aktivitást. Antropometriai mérésekkel (testsúly, magasság, felkar körfogat, triceps borredo), szérum akut fázis fehérjék és a lymphocytaszám meghatározásával nyomon követtük a betegek tápláltsági állapotát Antioxidáns status és fehérje-energia malnutritio akut és krónikus pancreatitisben A vizsgálatok második részébe 50 akut pancreatitises (átlagkor: 54,3 év, tartomány: 27-85, 10 súlyos és 40 középsúlyos) és 50 krónikus pancreatitisben szenvedo beteget (átlagkor: 58,2 év, tartomány 19-72) választottunk be, 20 egészséges felnott (átlagkor: 57,4 év, tartomány: 28-67) alkotta a kontroll csoportot. Felvételkor, a kezelés 3, 7. és 14 napján meghatároztuk a vörösvértestekben a SOD aktivitást és a szérum TAS-t. Egyidejuleg vizsgáltuk a betegek tápláltsági állapotát, a malnutritio mértékét a tápláltságra jellemzo antropometriai és biokémiai markerek meghatározásával Enteralisan adott n 3 zsírsavak hatása akut pancreatitisben Prospektív, randomizált vizsgálatunkba 28 akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedo beteget vontunk be. Tizennégy véletlenszeruen kiválasztott betegnél (átlagkor: 54,6 év, tartomány: év) az enteralis táplálás bevezetésével egyidejuleg, a kezelés elso napjától többszörösen telítetlen hosszú szénláncú n-3 zsírsavak (1,66 g eikozapentaénsav, EPA és 1,19 g dokozahexaénsav, DHA) enteralis pótlását kezdtük. A betegek összesen napi 3,3 g n 3 zsírsavat kaptak halolaj formájában három egyenlo részre elosztva 7 napon át. Másik 14 akut pancreatitises beteg (átlagkor: 52,9, tartomány:27-78 év) alkotta az, ugyancsak enteralisan táplált kontroll csoportot. Felvételkor a kezelés 3., 7. és 14. napján vizsgáltuk a betegek vörösvértesteiben a SOD aktivitást, a szérumban a TAS-t, az A- és E-vitamin koncentrációt. A rutin klinikai vizsgálatok mellett a fenti idopontokban meghatároztuk a CRP és prealbumin szinteket. Vizsgáltuk a betegek összkoleszterin és triglicerid szintjét, szérum zsírsavösszetételét a kezelés 1. napján és az n 3 zsírsavak pótlását követoen a kezelés 7. napján. A vizsgálat végpontjaiként összehasonlítottuk a két csoport kórházi kezelésének, jejunalis táplálásának idotartamát és a szövodmények gyakoriságát. 7

8 Statisztikai módszerek A statisztikai elemzés SPSS programmal történt: minden vizsgálati csoportban elvégeztem a középérték számítást, a szérum zsírsavak esetében a mediánok és az elso és harmadik quartilis közötti tartomány (IQR) meghatározását. Az összehasonlítás ANOVA-val történt (multiple range test, Bonferroni szerint módosítva, szignifikáns érték p<0,05) valamint Mann-Whitney-U nem-parametrikus teszttel kis esetszám esetén. Wilcoxon Rank sum tesztet alkalmaztunk a zsírsav koncentrációk változásának összehasonlításához. Lineáris regresszió számítást szintén nem-parametrikus teszttel végeztem (Spearman). 4. EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS 4.1. Citokinek és antioxidáns enzimek enteralis táplálás hatására akut pancreatitisben Az IL-6 szintek már felvételkor emelkedettek voltak 14/15 betegben, az elso órában érték el csúcsértéküket, míg a TNF-a szintekben nem észleltünk emelkedést. A súlyos formákban az IL-6 szintek csökkenése a kezelés folyamán kisebb mértéku volt, mint a középsúlyos csoportban. Az IL-6 szintek kifejezetten emelkedettek voltak súlyos cholangitissel szövodött 2 esetben is, ahol maga a pancreatitis enyhébb formában zajlott. Eredményeim arra utalnak, hogy a súlyos kórformákban az enteralis táplálás ellenére jelentos a citokin aktiváció. Vizsgálati eredményeim alapján a SOD aktivitás kisebb volt a súlyos és cholangitissel szövodött esetekben a középsúlyos esetekhez viszonyítva. A kezelés 14. napján a SOD aktivitás szignifikáns emelkedést mutatott a felvételi értékekhez képest. A szérum TAS-a felvételkor a referencia tartomány alsó normál határán volt, a kezelés 7. és 14. napján szignifikánsan csökkent. A GPOX aktivitás mind a három vizsgált idopontban a megadott referencia tartományon belül volt, de szignifikáns csökkenést mutatott a kezelés 7. napján a felvételhez viszonyítva, utalva a lipidperoxidáció fokozódására. További vizsgálataimat az antioxidáns védelem vizsgálatára terjesztettem ki Antioxidáns status és fehérje-energia malnutritio akut és krónikus pancreatitisben Akut pancreatitisben a vizsgált antioxidáns rendszer aktivitásának csökkenése már felvételkor észlelheto volt, ami egyben felveti a betegség kialakulásakor fennálló hiányállapot lehetoségét is. Mind a SOD aktivitás, mind a szérum TAS szignifikánsan alacsonyabbak voltak a kezelés elso és második hetének végén a kontroll csoportban mért értékekkel összehasonlítva. Vizsgálataimban a SOD aktivitás csökkenése jó korrelációt mutatott a 8

9 betegség súlyosságával és az Apache II score-okkal. Akut pancreatitisben a kezelés kezdeti stádiumában igen fontos azoknak a betegeknek a kiszurése, akiknél kiterjedt, nekrózissal kísért pancreatitis formák alakulhatnak ki. A SOD nagymértéku csökkenése jól jelzi az aktuális gyulladás súlyosságát vagy a szervezet veszélyeztetettségét a legyengült antioxidáns védelem miatt. Az antioxidánsok csökkenését nemcsak a betegség korai fázisában, hanem a kezelés folyamán is észleltem, ami felveti a szabadgyökök kóroki szerepét a betegség késobbi szakaszában is. A szabadgyökök folyamatos felszabadulása és a szervezet antioxidáns statusának gyengülése a szövodmények kialakulásának kedvez. A csökkent aktivitású antioxidáns védelmi rendszer nem tud a kezelés ideje alatt regenerálódni. Ezért az antioxidánsokkal kiegészített korai enteralis táplálás a pancreatitis kezelésének része lehet, enyhítheti a szöveti elváltozások súlyosságát, hasonlóan az experimentális megfigyelésekhez. A betegeket átlagosan 18,2±9,13 napig kezeltük, jejunalis táplálást 14,3±7,87 napig igényeltek. Akut pancreatitissel kezelt betegeknél a tápláltsági állapot és anyagcsere helyzet folyamatos követésére a prealbumin és albumin meghatározások alkalmasnak bizonyultak. A prealbumin szintek kifejezett csökkenése felvételkor elore jelezte a pancreatitis és a katabolikus állapot súlyosságát, hasznos eszköz lehet a súlyos kórformák korai felismerésében is. A jejunalis táplálás alkalmazásával az általam vizsgált betegcsoportban sikerült kivédeni a nagyfokú súlyvesztést, a súlyos PEM kialakulását. Krónikus pancreatitisben a SOD aktivitás szignifikáns, de akut pancreatitishez képest enyhébb csökkenését észleltem. Alkohol abusus talaján kialakult krónikus pancreatitisben gyakoribb volt a PEM elofordulása, a súlyos lefolyású, szövodményes akut exacerbatiók kialakulása. Krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban a malnutritio szempontjából (Nutrition Risk Index) 12/50 beteg (24%) tartozott a enyhe/közepes vagy magas rizikójú csoportba Enteralisan adott n 3 zsírsavak hatása akut pancreatitisben Prospektív, randomizált vizsgálatunkban elsoként pótoltunk akut pancreatitisben hosszúszénláncú, többszörösen telítetlen n 3 zsírsavakat (EPA+DHA) enteralis úton. A kis esetszám ellenére, vizsgálati eredményeim arra utalnak, hogy akut pankreatitisben az n 3 zsírsavak korai adása csökkentheti a kezdeti stádiumban kialakuló gyulladás mértékét, ami a kezelés idotartamának, a szövodmények gyakoriságának csökkenéséhez vezet. Enteralis úton történo bevitel nem fokozta a pancreatitis tüneteit, a zsírsavanalízis alapján a felszívódás kielégíto volt. Megfelelo E-vitamin kiegészítéssel kivédheto volt e többszörösen telítetlen zsírsavak oxidációja is. Szignifikánsan magasabb szérum n 3 PUFA és csökkent n-6 PUFA szinteket észleltünk a szupplementációt követoen. Szignifikánsan nott az n-3/n-6 arány és ez 9

10 elonyösen befolyásolhatja a proinflammatorikus mediátorok prekurzorainak arányát. Az n 3 zsírsavakat kapó csoportban a jejunalis táplálás és a kórházi kezelés idotartamának szignifikáns csökkenése a gyulladásos folyamatok mérséklodését jelezte. Egy összetett gyulladáscsökkento, n 3 zsírsavakat és antioxidánsokat is tartalmazó immunmoduláló tápszer adása segíthetne a gyulladás gyors megfékezésében, a szövodmények kivédésében akut pancreatitis kezelése során Új megfigyelések és azok gyakorlati jelentosége - Akut pancreatitisben a szervezetet jelentos oxidatív stressz éri, a szabadgyökökkel szembeni védekezés gyengülése felvételkor és a kezelés folyamán is észlelheto. A csökkent antioxidáns védelem szövodmények kialakulására hajlamosít. A szupportív kezelés részeként javasoljuk az antioxidánsok (szelén, C- és E-vitamin) pótlását, lehetoleg enteralis úton. - Akut hasnyálmirigy-gyulladásban enteralis táplálással kivédheto volt a tartós PEM kialakulása és a betegek nagyfokú súlyvesztése. - A SOD aktivitás és a prealbumin szint meghatározása hasznos eszköznek bizonyult akut pancreatitis súlyosságának megítélésében. - Akut pancreatitisben az n 3 hosszú szénláncú PUFA-k enteralis pótlását követoen szignifikánsan nott az n-3/n-6 zsírsavak aránya, szignifikánsan csökkent a kórházi kezelés és a jejunalis táplálás ideje. Enteralis tápszer formájában történo alkalmazáshoz és a pontos dózis meghatározásához további vizsgálatok szükségesek. - Krónikus pancreatitisben a SOD csökkent aktivitása, a gyulladás és szabadgyök képzodés állandó hatására utal. - A krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedo betegek közül 12/50 (24%) tartozott a PEM szempontjából közepes és súlyos rizikójú csoportba. A PEM gyakoribb volt alkoholos eredetu pancreatitisben. Krónikus pancreatitisben a tápláltsági állapot rendszeres felmérése és a diétás étrend antioxidánsokkal történo kiegészítése jobb életminoséget biztosíthatna. 10

11 Saját közlemények az értekezés témájában 1. Lasztity N, Bíró L, Németh É, Pap Á, Antal M: Protein status in pancreatitis Transthyretin is a sensitive biomarker of malnutrition in acute and chronic pancreatitis. Clin Chem Lab Med 2002; 40(12): Lasztity N, Hamvas J, Biro L, Németh É, Marosvölgyi T, Decsi T, Pap, Antal M: Effect of enterally administered n-3 polyunsaturated fatty acids in acute pancreatitis - a prospective controlled trial. Clin Nutr 2005; 24: Lasztity N, Schwab R, Pinter A, Szabo Cs, Gelley A, Schafer E, Gyökeres T, Pap A, Antal M: Pancreatic damage caused by excess lysine and arginine in rats. Dig Dis Sci (elfogadva, közlés alatt) 4. Lasztity N, Hamvas J, Németh É, Gyökeres T, Biró L, JobbágyJ, Antal M, Pap Á: The antioxidants as an indicator of severity in acute and chronic pancreatitis. J. Gastroenterology (közlésre elküldve). 5. Lásztity N, Almássy Zs, Scheuring N, Sebestyén P, Czinner A: A prealbumin (transthyretin) mint a fehérje metabolizmus érzékeny mutatója klinikai és gyakorlati jelentoség. Metabolizmus 2003;1 (4): Idézheto eloadás kivonatok 6. Lasztity N, Schwab R, Gelley A, Antal M, Pap A: Comparation of two models of acute pantreatitis induced by excess lysine and arginine in rats.z. Gastroenterologie, 2001; 39: Hamvas J, Lasztity N, Schwab R, Németh E, Pap A: The effect of jejunal feeding on antioxidants and cytokines in acute panrceatitis Z. Gastroenterologie2001; 39: R Schwab, N Lasztity, M Tayeda, J Hamvas, I Filiczky, M. Antal, A Eberle, A Pap:A new in vitro model for real-time study of acinar cells during an acute pancreatitis like injury. Digestion 1999;60 (4): Lasztity N, Schwab R, Németh É, Antal M, Pap Á: Effect of early enteral nutrition on antioxidants profile and systemic inflammatory response in acute pancreatitis. Clinical Nutrition 2001; 20 (suppl): Lasztity N, Hamvas J, Varga M, Németh E, Antal M, A Pap: Effect of early jejeunal nutrition on antioxidant profile and clinical outcome in acute pancreatitis. Nutrition 2002; 18:

12 11. Lasztity N, Hamvas J, Németh É, Varga M, Pap Á, Antal M: Malnutrition and antioxidant status in acute and chronic pancreatitis. Clinical Nutrition 2002; 21(S1): Lasztity N, Hamvas J, Németh É, Buray M, Marosvölgyi T, Decsi T, Antal M, Pap Á: Effect of enterally administered omega-3 fatty acids on inflammation, antioxidants and outcome in acute pancreatitis. Clinical Nutrition 2003, 22(S1): S77-S78. Köszönetnyilvánítás Munkám elindítását és a sikeres befejezésig nyújtott mindennemu támogatást szívbol köszönöm témavezetomnek, Dr. Antal Magdának kandidátus, foosztályvezetonek. A téma kidolgozásában, a klinikai vizsgálatok megvalósításában nyújtott irányt adó és tanító támogatását Dr. Pap Ákos egyetemi tanár, osztályvezeto foorvosnak köszönöm. Fonököm Dr. Czinner Antal egyetemi tanár, osztályvezeto foorvos folyamatos biztatás mellett tette lehetové munkám befejezését a klinikus számára nehéz idoszakban. Az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet dolgozói, Dr. Bíró Lajos, Dr. Regöly-Mérei Andrea, Dr. Nagy Katalin, Jobbágyné Csíkszenti Judit, Szabó Csaba és az összes laboratóriumi asszisztens munkájukkal lehetové tették a vizsgálatok elvégzését, szakmai tanácsaikkal mindig önzetlenül segítettek. Külön köszönöm kollégáimnak Dr. Hamvas József és Dr. Gyökeres Tibor kandidátus, részlegvezeto foorvosoknak, Németh Éva laboratóriumi szakasszisztensnek és a MÁV Kórház Gasztroenterológiai osztályán minden dolgozónak a klinikai vizsgálatok során nyújtott segítséget. Közvetlen kollégáim sokszor helyettem dolgoztak. Köszönöm. Családomnak és barátaimnak mindent köszönök. 12

Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági állapot változása. akut és krónikus pancreatitisben

Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági állapot változása. akut és krónikus pancreatitisben Szabadgyökös reakciók, gyulladásos mediátorok, tápláltsági állapot változása akut és krónikus pancreatitisben Dr. Lásztity Natália témavezeto: Dr. Antal Magda az orvostudományok kandidátusa OKK-OÉTI, Táplálkozás-Egészségügyi

Részletesebben

Zárójelentés. A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben

Zárójelentés. A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben 1 Zárójelentés A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylı kórképekben címő, K060227 számú OTKA pályázatról A pályázati munkatervnek megfelelıen

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Főiskolai hallgatók tápanyag-beviteli értékeinek és tápláltsági állapotának vizsgálata Lichthammer Adrienn Semmelweis Egyetem Patológiai

Részletesebben

Tápláltsági állapot. A mesterséges enterális és parenterális táplálás szerepe a műtéti kockázat csökkentésében.

Tápláltsági állapot. A mesterséges enterális és parenterális táplálás szerepe a műtéti kockázat csökkentésében. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Tápláltsági állapot. A mesterséges enterális és parenterális táplálás szerepe a műtéti kockázat csökkentésében. Dr. Harsányi László

Részletesebben

Tudományos információk a klinikai táplálás tárgykörébõl

Tudományos információk a klinikai táplálás tárgykörébõl Tudományos információk a klinikai táplálás tárgykörébõl Fresenius Kabi INFO X./35. 2008. Tisztelt Kollégák! Az egészségügy turbulenciái, az egyre átláthatatlanabb szakirodalom, az idõhiány rákényszerít

Részletesebben

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005 Témavezető neve: Dr. Gaál Tibor Zárójelentés OTKA 37321 A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 22-25 A kutatásban vizsgáltuk az antioxidáns

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész

Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Onkológiai betegek táplálásterápiájának alapelvei Kórházi és közforgalmú gyógyszerészek feladatai I. rész Bodó Gabriella B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyógyszerészet, gyógyszerellátás

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban

A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban BEVEZETÉS ÉS A KUTATÁS CÉLJA A zsírszövet mellett az agyvelő lipidekben leggazdagabb szervünk. Pontosabban az agy igen gazdag hosszú szénláncú politelítetlen zsírsavakban (LCPUFA), mint az arachidonsav

Részletesebben

KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNYON NEVELT PONTYIVADÉKOK NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS TESTÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA

KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNYON NEVELT PONTYIVADÉKOK NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS TESTÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA Advanced Research Initiatives for Nutrition & Aquaculture KÜLÖNBÖZŐ TAKARMÁNYON NEVELT PONTYIVADÉKOK NÖVEKEDÉSÉNEK ÉS TESTÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA J. Sándor Zsuzsanna, Adorján Ágnes, Feledi Tibor, Percze

Részletesebben

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015 Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály Gondolatok a kritikus állapotú betegek táplálásáról (még mindig) több a kérdés, mint a válasz Kit kell

Részletesebben

A tabletta csaknem fehér színű, ovális és UCY 500 kódjelzéssel van ellátva.

A tabletta csaknem fehér színű, ovális és UCY 500 kódjelzéssel van ellátva. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE AMMONAPS 500 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 500 mg nátrium-fenil-butirát tablettánként. Minden AMMONAPS tabletta 62 mg nátriumot tartalmaz. A segédanyagok teljes

Részletesebben

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről

Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Hivatalos bírálat Dr. Antus Balázs: A légúti gyulladás és az oxidatív stressz vizsgálata tüdőbetegségekben című MTA doktori értekezéséről Jelölt a fenti címen MTA doktori értekezést nyújtott be a Magyar

Részletesebben

I. A csőgyomor képzés és a thoracalis epidurális anaesthesia hatása a gyomor mikrokeringésére, a bél motilitására

I. A csőgyomor képzés és a thoracalis epidurális anaesthesia hatása a gyomor mikrokeringésére, a bél motilitására Az elért eredmények ismertetése: I. A csőgyomor képzés és a thoracalis epidurális anaesthesia hatása a gyomor mikrokeringésére, a bél motilitására A gasztrointesztinális anasztomózisok elégtelen gyógyulásának,

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841)

A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően- zárójelentés (F-68841) SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve : Dr. Molnár Miklós Zsolt Téma címe: A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően Száma: F-68841 A kutatás időtartama:

Részletesebben

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Koszta György Témavezető: Prof. Dr. Fülesdi Béla, az MTA doktora Debreceni Egyetem Idegtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése Tézisek Az evészavarok tüneti elemzése címu doktori értekezéshez Az evés zavarainak alapvetoen két fo formája van, az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Az anorexia nervosa alaptünetei az elhízástól

Részletesebben

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Először is hálás köszönettel tartozom Bereczki Professzor Úrnak, amiért elvállalta a disszertációm bírálatát és azt védésre alkalmasnak tartotta. A formai

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának BETEGTÁJÉKOZTATÓ

4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának BETEGTÁJÉKOZTATÓ 4. sz. melléklete az OGYI-T-10363/01-03 sz. Forgalomba hozatali engedély módosításának Budapest, 2006. augusztus 25. Szám: 7814/41/2006 7813/41/2006 26 526/41/2005 Eloadó: dr. Mészáros Gabriella Módosította:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ZSÉDELY ESZTER MOSONMAGYARÓVÁR 2008 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR TAKARMÁNYOZÁSTANI

Részletesebben

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Ph.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ANTROPOMETRIAI PARAMÉTEREK DIAGNOSZTIKUS HATÉKONYSÁGA AZ ELHÍZÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A ZSIGERI ZSÍRFELHALMOZÓDÁS ÉS BIZONYOS KARDIOVASZKULÁRIS RIZIKÓTÉNYEZŐK TÜKRÉBEN Pintér Zoltán

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A szondatáplálásról. I. Alapvetõ megfontolások. 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2911

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. A szondatáplálásról. I. Alapvetõ megfontolások. 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2911 21. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2911 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A szondatáplálásról Készítette: az Ápolási Szakmai Kollégium I. Alapvetõ megfontolások A táplálkozás alapvetõ fiziológiai

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

Heitlerné Lehoczky Mária * A HALLGATÓK ÉLETMINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA STRESSZKEZELİ TRÉNINGGEL

Heitlerné Lehoczky Mária * A HALLGATÓK ÉLETMINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA STRESSZKEZELİ TRÉNINGGEL Heitlerné Lehoczky Mária * A HALLGATÓK ÉLETMINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA STRESSZKEZELİ TRÉNINGGEL BEVEZETİ Az üzleti életben elkerülhetetlen többek között a versengı attitőd, a státuszért folyó harc, az idınyomás,

Részletesebben

Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília

Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília Zöld élelmiszerek Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador, Kalifornia és Brazília A természet kvintesszenciái A kvintesszencia szó Arisztotelész természeti filozófiájából indul ki és a latin quinta essentia,

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő változtatások indoklása 10 Tudományos következtetések A Rocephin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet) tudományos

Részletesebben

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal

I. MELLÉKLET. 6/1. oldal I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, GYÓGYSZERFORMÁJA, HATÁSERŐSSÉGE, ÁLLATFAJOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA LISTÁJA A TAGÁLLAMOKBAN 6/1. oldal Tagállam

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

TIENS Kardi Junior. Gumicukor krillolajjal

TIENS Kardi Junior. Gumicukor krillolajjal TIENS Kardi Junior Gumicukor krillolajjal TIENS KARDI JUNIOR Ízletes, mackó alakú gumicukor krillolajjal Tiszta és természetes omega-3 zsírsavforrás, astaxanthinban gazdag Teljesen természetes, semmilyen

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN

TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN 1 Opponensi vélemény: TÓTH KÁLMÁN: SZEMLÉLETVÁLTOZÁS A CSÍPÖÍZÜLETI ARTRÓZIS MEGELŐZÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Című doktori értekezéséről Disszertáns dicséretesen korszerű problémakört választott értekezésének

Részletesebben

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika

Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika Lázas beteg az intenzív osztályon: a differenciáldiagnosztika problémái Székely Éva Lázas beteg az intenzív osztályon az infektológus megközelítésében 2011. október 8. A láz o Normál testhőmérséklet: szájban

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora PCT abszolút érték

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A STROKE HOSSZÚTÁVÚ KIMENETELÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK PROSPEKTÍV VIZSGÁLATA STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL HÁROM STROKE CENTRUMBAN Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr.

Részletesebben

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Dr. Kutasy Balázs Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Programvezető: Prof. Dr. Horváth Örs Péter Témavezető: Prof. Dr. Pintér András Prof. Dr. Prem Puri (Dublin,

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetője: Dr. Horn Péter MTA rendes tagja Témavezető: Dr. Hancz Csaba a mezőgazdasági

Részletesebben

Az eltérő élettani szereppel rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal (OTKA T037963) ZÁRÓJELENTÉS

Az eltérő élettani szereppel rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal (OTKA T037963) ZÁRÓJELENTÉS Az eltérő élettani szereppel rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal (OKA 037963) ZÁRÓJELENÉS A pályázatban megfogalmazott kutatási feladatok három csoportjában végzett vizsgálatok eredményei a

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben.

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei. Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben. Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Lipoprotein szubfrakciók vizsgálata lipidanyagcsere zavarral járó kórképekben Lőrincz Hajnalka Témavezető: Dr. Seres Ildikó DEBRECENI EGYETEM Egészségtudományok

Részletesebben

Klinikai táplálásterápia a gyakorlatban: A betegágy melletti gyógyszerészi gondozás lehetőségei

Klinikai táplálásterápia a gyakorlatban: A betegágy melletti gyógyszerészi gondozás lehetőségei Klinikai táplálásterápia a gyakorlatban: A betegágy melletti gyógyszerészi gondozás lehetőségei Nemzetközi ajánlások és evidenciák A Kórházi Gyógyszerészet Európai Állásfoglalása A multidiszciplináris

Részletesebben

Dr. Veres Gábor I. Sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem, Budapest. 2016. április 1.

Dr. Veres Gábor I. Sz. Gyermekklinika Semmelweis Egyetem, Budapest. 2016. április 1. A minőségi éhezés fogalma, a STRONG felmérés módszertana és alkalmazási lehetőségei az iskola-egészségügyben, vitamin és ásványi anyagpótlás serdülőkorban Dr. Veres Gábor I. Sz. Gyermekklinika Semmelweis

Részletesebben

Tóthné Fülep Beatrix. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30.

Tóthné Fülep Beatrix. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30. Tóthné Fülep Beatrix Korszerű lehetőségek a fizioterápiában III. Hévíz 2016.01.29.-30. A milliméteres terápia mechanizmusa az élet meghosszabbításának mechanizmusa Rodstat I.V. akadémikus A milliméteres-terápia

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben

A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben A farnezol és a vörös pálmaolaj szerepe az iszkémiás/reperfúziós károsodás elleni védelemben (PhD tézis rövid magyar nyelvű összefoglalója) Dr. Szűcs Gergő Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro

Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro Egy vörösbor komponens hatása az LPS-indukálta gyulladásos folyamatokra in vivo és in vitro PhD tézis Tucsek Zsuzsanna Ph. D. Programvezető: Prof. Dr. Sümegi Balázs, D. Sc. Témavezető: Dr. Veres Balázs,

Részletesebben

PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium

PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium PROPHARMATECH Egészségügyi Kutató-fejlesztő Laboratórium Az egészségügyi innovációs laboratóriumunk bőrápoló készítmények, és gyógyszer termékek kutatásával-fejlesztésével foglalkozik. Fő célunk, hogy

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

Gyulladásos bélbetegség és a táplálás

Gyulladásos bélbetegség és a táplálás Crohn Betegség (CB, MC) Gyulladásos bélbetegség és a táplálás Koltai Dóra a gyulladás a bélfal összes rétegét érinti leggyakrabban terminalis ileum,, vastagbél, de szájtól anusig bárhol jelentkezhetnek

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

medicus universalis 2006. szeptember október 151

medicus universalis 2006. szeptember október 151 szerk rovat IX. 9/26/06 21:07 Page 1 A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE. MIT SEGÍT A VÉRCUKOR ÖNELLENÔRZÉS? Martin S. - Diabetes 2005: 54 (Suppl. 1) Napjainkig a vércukorszint önellenôrzése általában

Részletesebben

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal.

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE CYSTAGON 150 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy kemény kapszula 150 mg ciszteamin-bitartarátot tartalmaz (merkaptamin-bitartarát formájában). A segédanyagok

Részletesebben

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban

A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban A Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban című támogatott kutatás fő célja az volt, hogy olyan regulációs mechanizmusoknak a virulenciára kifejtett

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK BIOMECHANIKAI JELLEMZÕI HORVÁTH MÓNIKA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Malnutríciós ördögi kör szepszisben Súlyos szövıdmények pl.pneumonia Csökkent táplálkozás és energiafelvétel Tovább csökkenı

Részletesebben

A presepsin (scd 14-ST) helye és szerepe a szepszis diagnosztikájában és prognózisában

A presepsin (scd 14-ST) helye és szerepe a szepszis diagnosztikájában és prognózisában A presepsin (scd 14-ST) helye és szerepe a szepszis diagnosztikájában és prognózisában Bekő Gabriella SE Laboratóriumi Medicina Intézet Központi Laboratórium 2011.december 1. Laboratóriumi diagnosztikai

Részletesebben

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

Illyés Attila; Havas Attila; Szabó Némedi Noémi; J. Geoffrey Chase; Benyó Balázs; Homlok József. Siófok, 2013. 05. 23.

Illyés Attila; Havas Attila; Szabó Némedi Noémi; J. Geoffrey Chase; Benyó Balázs; Homlok József. Siófok, 2013. 05. 23. A táplálási célértékek biztosítása és az optimális glükóz kontroll STAR protokollal stressz indukálta hyperglikaemiával társuló kritikus állapotú betegek esetében Illyés Attila; Havas Attila; Szabó Némedi

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A szénhidrátok lebomlása

A szénhidrátok lebomlása A disszimiláció Szerk.: Vizkievicz András A disszimiláció, vagy lebontás az autotróf, ill. a heterotróf élőlényekben lényegében azonos módon zajlik. A disszimilációs - katabolikus - folyamatok mindig valamilyen

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai A 2012/3. SZÁM TARTALMA JÁRVÁNYÜGY Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai előfordulásáról / 132 SZARVASMARHA Szelényi Z., Kovács L., Bajcsy Á. Cs., Tőzsér J., Szenci

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM, MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK GÖDÖLLŐ ZÁRÓJELENTÉS A T 046751 SZÁMÚ TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT KERETÉBEN 2004-2006. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Egyes

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

Újonnan kialakuló nyakfájdalom előrejelzése a fizikai megterhelés és pszichoszociális tényezők alapján

Újonnan kialakuló nyakfájdalom előrejelzése a fizikai megterhelés és pszichoszociális tényezők alapján MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 Újonnan kialakuló nyakfájdalom előrejelzése a fizikai megterhelés és pszichoszociális tényezők alapján Tárgyszavak: foglalkozási ártalom; nyakfájdalom;

Részletesebben

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre

Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Pathobiokémia Program Doktori (Ph.D.) értekezés Diabéteszes redox változások hatása a stresszfehérjékre dr. Nardai Gábor Témavezeto:

Részletesebben

AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK

AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK AZ EOSINOPHIL SEJTEK SZEREPE A GASTROINTESTINÁLIS KÓRKÉPEKBEN I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ÉS TERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK KISS ZOLTÁN, BÉRES NÓRA JUDIT DR., MÜLLER KATALIN ESZTER DR., CSEH ÁRON DR., MERKELY PETRA,

Részletesebben

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain 22 AMEGA TÜDŐGYÓGYÁSZAT Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain Dr. Brugós László, Dr. Papp Zsuzsa, Dr. Mikáczó Angéla Dr. Szűcs Ildikó, Dr. Szilasi Mária Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

Tárgyszavak: táplálkozás; egészség; funkcionális élelmiszer.

Tárgyszavak: táplálkozás; egészség; funkcionális élelmiszer. ÉLELMISZERIPARI BIOTECHNOLÓGIÁK Kritikus szemmel a funkcionális élelmiszerekről Tárgyszavak: táplálkozás; egészség; funkcionális élelmiszer. Az egészség és táplálkozás kapcsolatának tanulmányozása kb.

Részletesebben

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Köszönöm Dr. Szűcs Gabriella részletes, bírálatát, megjegyzéseit. A megfogalmazott kérdésekre az alábbiakban

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Étrend-kiegészítők. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Étrend-kiegészítők Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Étrend-kiegészítők Élelmiszerek, amelyek a hagyományos étrend kiegészítését szolgálják, és koncentrált formában tartalmaznak

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Sevelamer carbonate Zentiva 800 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy tabletta 800 mg szevelamer-karbonátot tartalmaz. A segédanyagok

Részletesebben

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont

Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Fehérjeglikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont Doktori tézisek Dr. Konta Laura Éva Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita Központi Orvosi Ügyelet 2014 évi szakmai munkájáról Készítette: Dr. Gadóczi István

BESZÁMOLÓ Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita Központi Orvosi Ügyelet 2014 évi szakmai munkájáról Készítette: Dr. Gadóczi István BESZÁMOLÓ Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita Központi Orvosi Ügyelet 2014 évi szakmai munkájáról Készítette: Dr. Gadóczi István Az Egyek-Tiszacsege-Újszentmargita közigazgatási területén működő Központi Orvosi

Részletesebben