MEGHÍVÓ február 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ 2015. február 12."

Átírás

1 MEGHÍVÓ február 12.

2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 12-én (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 2. Tájékoztató a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott szakmai véleményről A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos jogszabályi változás Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Majerikné Bánó Katalin humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens dr. Molnár Gyöngyi 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Előkészítésért felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Ratkovszky Judit pályázati referens

3 2 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat évekre szóló gazdasági programja Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Horváth Ernő, Elnöki Kabinet titkár Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Fabacsovics Zoltán megyei főépítész 8. Nemzetközi együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Halász Veronika elnöki kabineti referens 9. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka, irodavezető Farkas Barbara, költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos 10. Tájékoztató a megyei önkormányzat évi területfejlesztési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 11. Tájékoztató a megyei önkormányzat évi területrendezési tevékenységéről Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 12. Beszámoló a decentralizált pályázatok utóellenőrzéséről és zárásáról Előadó: Molnár Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója Előkészítésért felelős: Ratkovszky Judit pályázati referens 13. Beszámoló a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tevékenységéről Előadó: Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna, idegenforgalmi referens, bizottsági titkár 14. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 15. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2014. december január 31.) Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens V e s z p r é m, február 9. Polgárdy Imre

4 Szám: 02/20-16/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága új tagjának megválasztása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont személy, szervezet: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

5 2 Tisztelt Közgyűlés! I. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés bizottságai a közgyűlés szervei. A Mötv. 57. (1) bekezdése szerint a közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait, és megválasztja az SZMSZ-ben meghatározott bizottságait. Az SZMSZ 29. (1) bekezdése szerint a közgyűlés állandó bizottságai tagjainak száma legfeljebb 8 fő. A közgyűlés december 18-ai ülésén bejelentettem, hogy Gőgös Zoltán október 27. napjával lemondott a Magyar Szocialista Párt jelölő szervezet által állított megyei listán szerzett képviselői mandátumáról, s helyére a jelölő szervezet Dániel Mária Magdolnát jelentette be jelöltként. Az újonnan mandátumot szerzett képviselő asszony a közgyűlés ülésén letette az esküt, így részt vehet a közgyűlés munkájában. Figyelemmel azonban arra, hogy közgyűlési bizottsági tagsággal még nem rendelkezik, a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek indítványt bizottsági taggá történő megválasztására: Mivel a választás érinti az SZMSZ-nek az állandó bizottságok tagjainak felsorolását tartalmazó 7. függelékét, szükséges ennek hatályosítása, mely a megyei jegyző feladata. Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjen:./2015. (II. 12.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dániel Mária Magdolna megyei önkormányzati képviselőt a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjává választja, így a Bizottságnak a 63/2014. (X. 31.) MÖK határozattal megállapított személyi összetételét az alábbiak szerint módosítja: Elnök: Tagjai: Dobó Zoltán Császár László Dániel Mária Magdolna Deák Istvánné Galambos Szilvia Kovács Beatrix Zsuzsanna Tábori Ferenc Vörösmarty Éva 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a határozat 1. pontja szerinti személyi változást a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. függelékén vezesse át.

6 3 Határidő: Felelős: 1.pont tekintetében: azonnal 2. és 3. pont tekintetében: február és 2. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 3. pont tekintetében: Dr. Imre László megyei jegyző II. A Mötv. 53. (1) bekezdése alapján a megyei közgyűlés rendeletben határozza meg a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. Az SZMSZ-t az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A jelenleg hatályos SZMSZ szövege a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján ( megtalálható. Az SZMSZ, valamint mellékletei, továbbá a rendelet részét nem képező függeléke módosítására tett javaslataimat, az alábbiak indokolják: 1. Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) többek között a polgármesterek jogviszonyával kapcsolatosan rendezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) a polgármesterek jogviszonyával kapcsolatosan nem szabályozott kérdéseket. Az Mötv ának végrehajtásával a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) kiegészült egy új VII/A. fejezettel, amely a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, azaz a jogviszonyukkal kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza. A Kttv. 225/L. (1) bekezdése határozza meg, hogy a polgármesteri, jelen esetben a megyei közgyűlési elnöki jogviszony esetén mely Kttv. rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az elnökre vonatkozó Mötv.-s és Kttv-s speciális szabályok tükrében, azokkal összhangban szükséges bizonyos a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni. A Kttv. 225/A. (1) bekezdése alapján a főállású elnök foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és az elnök között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. Az elnök tekintetében a közgyűlés gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/J. (1) bekezdése szerint a közgyűlés az elnök foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. A Kttv. 225/J. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli az elnök személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A Kttv december 12-én hatályba lépett módosításaira, valamint arra figyelemmel, hogy a közgyűlés elnökeként a megyei önkormányzatot, illetve a közgyűlést képviselve, saját jogviszonyommal kapcsolatos okiratokat nem írhatom alá, indokoltnak tartom az SZMSZ 31. -ának módosítását, és ebben annak rögzítését, hogy a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait. 2. Jelenleg az SZMSZ 2. mellékletében, az önként vállalt megyei önkormányzati feladatok között került feltüntetése a megyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és

7 4 adományozása, valamint az együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. Figyelemmel a Mötv.-nek a megyei önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai megfogalmazására, és e feladatok finanszírozási lehetőségére, szakmai véleményt kértem a Nemzetgazdasági Miniszter Úrtól arra vonatkozóan, hogy a költségvetési törvény által előirányzott általános működési támogatás lehetőséget ad-e az önkormányzat eredményesen működtetett nemzetközi kapcsolatainak, és a rendeleti szinten megalkotott kitüntetések adományozásának finanszírozására? A Miniszter Úr válaszában megerősítette, hogy az általános működési feladatokhoz biztosított központi költségvetési hozzájárulás kiadásai között elismerhető a kitüntetések adományozására, valamint a nemzetközi kapcsolatok ápolására fordított kifizetés is. Fentiek alapján javasolom az SZMSZ 2. mellékletéből a megyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és adományozása, valamint az együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetbe feladatok törlését és azoknak az SZMSZ-nek, a kötelezően ellátandó megyei önkormányzati feladatokról szóló 2. függelék XI. pontjában, az Egyéb feladatok között történő feltüntetését. 3. A Mötv ában foglalt rendelkezések tartalmazzák a képviselő-testület működésének, döntéshozatalának azon alapkérdéseit, amely önkormányzati feladatok címzettje a közgyűlés, így meghatározó szerepének biztosítása érdekében rögzíti a törvény azokat az önkormányzati ügyeket, amelyekben kizárólag a közgyűlés dönthet, azaz nem ruházhat át december 31-i hatállyal a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 29. -a rendelkezése alapján a Mötv a kiegészült egy új 16. ponttal, mely szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam vagy más helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházására, ilyen vagyon ingyenes átvételére vonatkozó döntés. Tekintettel a Módtv a szerinti kiegészítésre, e közgyűlésen javaslatot tettem a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete vonatkozó szakaszainak módosítására is. A fent hivatkozott új törvényi szabályozással ellentétben, az SZMSZ-ben a megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatáskörét tartalmazó 3. melléklete tartalmazza, hogy az elnök a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult az önkormányzat javára szóló öröklés, ajándékozás elfogadására, annak átvételére, vagy visszautasítására, ezért indokolt az új szabályozásra tekintettel e kitétel törlése. 4. Fentieken túl indokolt a közgyűlés elnökének, valamint bizottságainak feladat- és hatáskörét tartalmazó 3. és 4. melléklet módosítása az alábbiak miatt: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény egyes módosításaira figyelemmel a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság vonatkozásában már törlésre került a költségvetési koncepció tervezetének egészéről történő vélemény-nyilvánításra vonatkozó rendelkezés, mivel e jogszabályi rendelkezés megszűnt. E rendelkezés törlése az elnök, az Ügyrendi Bizottság és a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság vonatkozásában nem történt még meg, így az elnök esetében az egyéb

8 5 feladat- és hatáskörök, a bizottságok esetében a közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatos részből javasolom ezek törlését. Ugyancsak a 3. melléklet egyéb feladat- és hatáskörök részből történő törlést igényel a megyei önkormányzat gazdálkodása első félévi helyzetéről és a háromnegyedévi helyzetéről szóló elnöki tájékoztatás, mivel az ezekre vonatkozó szabályozás megszűnt, csak az éves tájékoztatás maradt. Ugyanakkor további elnöki feladat itt a zárszámadás rendelet-tervezetének a közgyűlés elé terjesztése, így ezzel a 3. mellékletet ki kell egészíteni. Mivel az SZMSZ függelékeinek hatályosítása a megyei jegyző feladata, kérem e vonatkozásban az alábbi határozat meghozatalát:./2015. (II. 12.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri Dr. Imre László megyei jegyzőt, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. függelék XI. pontjába vezesse fel a megyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és adományozása, valamint az együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetekbe feladatokat. Felelős: Dr. Imre László megyei jegyző Határidő: február 23. Mindezek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását. Veszprém, február 4. Polgárdy Imre

9 6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2015. (...) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 31. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg az SZMSZ jelenleg hatályos 31. (1) bekezdés b) pontja c) pontra módosul: 31. (1) A jegyző: b) kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait, 2. Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. Az SZMSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. Az SZMSZ 4. mellékletében az Ügyrendi Bizottságra, valamint a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságra vonatkozó szövegrész e rendelet 3. melléklete szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző

10 7 I n d o k o l á s Általános indokolás A rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítására a megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó új jogszabályi rendelkezések hatályba lépése, továbbá az önként vállalt feladatok felülvizsgálata, valamint az államháztartást érintő különböző jogszabályi változások átvezetése alapján került sor. Részletes indokolás 1. -hoz Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) többek között a polgármesterek jogviszonyával kapcsolatosan rendezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) a polgármesterek jogviszonyával kapcsolatosan nem szabályozott kérdéseket. Az Mötv ának végrehajtásával a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) kiegészült egy új VII/A. fejezettel, amely a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, azaz a jogviszonyukkal kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza. A Kttv. 225/A. (1) bekezdése alapján a főállású elnök foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és az elnök között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. Az elnök tekintetében a közgyűlés gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/J. (1) bekezdése szerint a közgyűlés az elnök foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. A Kttv. 225/J. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli az elnök személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A Kttv december 12-én hatályba lépett módosításaira, valamint arra figyelemmel, hogy a közgyűlés elnökeként a megyei önkormányzatot, illetve a közgyűlést képviselve, saját jogviszonyával kapcsolatos okiratokat nem írhatja alá, indokolt az SZMSZ 31. -ának módosítása, és ebben annak rögzítése, hogy a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait. 2. -hoz Jelenleg az SZMSZ 2. mellékletében, az önként vállalt megyei önkormányzati feladatok között került feltüntetése a megyei kitüntetések és elismerő címek alapítása és adományozása, valamint az együttműködés külföldi önkormányzatokkal, belépés nemzetközi önkormányzati szervezetekbe. Figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) a megyei önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak megfogalmazására, és e feladatok finanszírozási lehetőségére, valamint arra, hogy a költségvetési törvény által előirányzott általános működési támogatás lehetőséget ad az önkormányzat eredményesen működtetett nemzetközi kapcsolatainak, és a rendeleti szinten

11 8 megalkotott kitüntetések adományozásának finanszírozására, e feladatok a kötelező feladatok között kerülnek feltüntetésre az SZMSZ 2. függelékében. 3. -hoz A Mötv ában foglalt rendelkezések tartalmazzák a képviselő-testület működésének, döntéshozatalának azon alapkérdéseit, amely önkormányzati feladatok címzettje a közgyűlés december 31-i hatállyal a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 29. -a rendelkezése alapján a Mötv a kiegészült egy új 16. ponttal, mely szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam vagy más helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházására, ilyen vagyon ingyenes átvételére vonatkozó döntés. Fentiekre figyelemmel az SZMSZ-ben a megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatáskörét tartalmazó 3. mellékletéből törölni szükséges, hogy az elnök a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult az önkormányzat javára szóló öröklés, ajándékozás elfogadására, annak átvételére, vagy visszautasítására. Ugyancsak a 3. mellékletből történő törlést igényel a megyei önkormányzat gazdálkodása első félévi helyzetéről és a háromnegyedévi helyzetéről szóló elnöki tájékoztatás, mivel az ezekre vonatkozó szabályozás megszűnt, csak az éves tájékoztatás maradt. Ugyanakkor további elnöki feladat a zárszámadás rendelet-tervezetének a közgyűlés elé terjesztése, így ezzel a 3. mellékletet ki kell egészíteni. 4. -hoz Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény egyes módosításaira figyelemmel szükségessé vált az SZMSZ-nek a közgyűlés bizottságainak feladat- és hatáskörét tartalmazó 4. melléklete tekintetében az Ügyrendi Bizottság, valamint a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság vonatkozásában a költségvetési koncepció véleményezésére vonatkozó szövegrész törlése. 5. -hoz E szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

12 9 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet ugyanúgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szervezetével, működésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza, mint a korábbi rendelet, így e körben nincs változás. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az adminisztratív feladatok ellátására a SZMSZ-ben meghatározottak szerint kerül sor a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által. Az adminisztratív terhek nem növekednek a rendelet-módosítás által. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. A jogbiztonság okán célszerű volt a rendelet módosítása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel. A pénzügyi feltételt az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

13 10 1. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez A feladat- és hatáskör megnevezése Önként vállalt megyei önkormányzati feladatok A feladatot és hatáskört megállapító jogszabály A feladat- és hatáskör gyakorlója Átruházás Jelképek megalkotása. 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet Megyei Közgyűlés nem átruházható Társulás más helyi önkormányzatokkal, csatlakozás területi és országos érdekképviseleti szervekhez évi CLXXXIX. tv pont, 87. Megyei Közgyűlés nem átruházható Tagság a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsban az erre vonatkozó döntés alapján. A Tanács munkaszervezeti feladatait a Hivatal látja el évi XXI. tv. 15. (1) bek., (8) bek. b) pont Megyei Közgyűlés megyei közgyűlés elnöke Tagság a Balatoni Szövetségben 2/1995. (V. 9.) sz. Somogy Veszprém - Zala Megye Közgyűlései együttes határozata évi CLXXXIX. tv pont, 87. Megyei Közgyűlés nem átruházható Tagság az Osztrák-Magyar Corvinus Körben Megyei Közgyűlés nem átruházható A Tiszta és virágos Veszprém megyéért verseny működtetése. Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Döntés fogszabályozási tevékenység ellátásáról Megyei Közgyűlés Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Részvétel a Föld Napja mozgalomban Megyei Közgyűlés megyei közgyűlés elnöke A Veszprém Megyei Értéktár működtetése évi XXX.tv. 4. (2) bek. Veszprém Megyei Értéktár Bizottság nem átruházható

14 11 2. melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök Döntés az általános és céltartalékok felhasználásáról, valamint a jóváhagyott költségvetési előirányzatok közötti esetleges átcsoportosításokról. A költségvetési rendeletben meghatározott módon és értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a közgyűlést. A kincstár területileg illetékes szervének tájékoztatása az elfogadott költségvetésről. A költségvetési beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás szabályozása és felülvizsgálata. A piaci zavarok megelőzése céljából a megye ellátási helyzetének figyelemmel kísérése, a szükséges intézkedések haladéktalan kezdeményezése. Együttműködés a megye gazdasági szereplőivel. A rendőrfőkapitány felkérése az éves beszámolója megtartására. A bűnmegelőzési és a közbiztonsági bizottság és a rendőri szerv vagy a közgyűlés elnöke között véleményeltérés esetén kérheti a felettes rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását. Részvétel a területi információs rendszer kialakításában és működtetésében, információk nyújtása a területi tervek készítéséhez. Részvétel a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítás előkészítésében. A települési önkormányzatok természetvédelmi tevékenységének elősegítése. Gondoskodás a megye területére vagy térségére vonatkozó rendezési terv elkészítéséről. A megyei önkormányzat elősegíti a megyei területfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek, valamint a településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközök összhangjának megteremtését, ennek érdekében véleményezi és figyelemmel kíséri azokat. Együttműködés a megyei jogú város önkormányzatával és az érintett települések önkormányzataival a területrendezési tervek városkörnyéki összehangolása érdekében. A hosszú távú előrejelzések alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatainak területi összehangolása, az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, valamint az idegenforgalmi feladatok összhangjának biztosítása a megyei gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal. A megszűnt regionális és megyei területfejlesztési tanács feladatainak ellátása. A területfejlesztésért felelős miniszter és az érintett megyei önkormányzatok, a főváros esetében a fővárosi önkormányzat gondoskodnak arról, hogy a regionális fejlesztési

15 12 ügynökségek vagy a régióban működő más szervezetek alkalmasak legyenek a regionális innovációs funkciók fejlesztésének és az e körbe tartozó tevékenységek koordinálására, beleértve a szolgáltatást nyújtó szervezetek hálózatszerű együttműködésének elősegítését is. Az Országos Területfejlesztési Tanács munkájában szavazati joggal rendelkező tagként részt vesznek a megyei közgyűlések elnökei. Koordinálja a megye települési önkormányzatai felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységét. A települési önkormányzatok felkérése alapján elősegíti a helyi önkormányzatok területfejlesztési társulásainak szerveződését. Megküldi az elfogadott területrendezési terv kihirdetésétől számított 15 napon belül a terv elfogadásáról szóló rendeletet a rajzi munkarészek vektoros állományaival együtt a dokumentációk gyűjtésére jogszabályban kijelölt szervnek. A megyei önkormányzat feladatainak ellátásában együttműködik a települési önkormányzatokkal, a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel. A megyei önkormányzat a megye területén összehangolja a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: Vizsgálja és értékeli a megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait, a vizsgálatok során felhasznált információkat és a vizsgálatok eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja. Szakmai kapacitásával segíti a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés-előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét. Közreműködik a megyében kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását, külön döntés alapján közreműködik azok végrehajtásában. Előzetesen véleményezi és koordinálja az illetékes területi államigazgatási szervek megyét érintő fejlesztéseit és pályázatait. Közreműködik a területfejlesztési programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében. A tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. Az egy régió területén működő megyei közgyűlések elnökei - regionális területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A törvény alapján kötelezően létrehozott Balaton Fejlesztési Tanács tagjai a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei. A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően a 48/A. (2) bekezdésének figyelembevételével felül kell vizsgálni.

16 13 A megyei közgyűlés gondoskodik a megyei környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek a biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását. A megyei közgyűlés a végrehajtásról legalább kétévente tájékoztatja a 40. (6) bekezdésben meghatározott közreműködő szervet. Részvétel a Föld Napja mozgalomban. A piaci zavarok megelőzése céljából azok figyelemmel kísérése, intézkedések kezdeményezése. Létesítendő kikötő működtetéséhez szükséges és megfelelő parti terület kijelölése, az igénybevétel feltételeinek tervezhető módon, hosszú távra történő meghatározása, a megyei önkormányzat bevonásával történik. A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót az érintett megyei önkormányzatoknak javaslatai figyelembevételével véleményezi. A területi monitoring rendszerrel kapcsolatos feladatok tekintetében, a megyei területi folyamatok alakulásának, a megyei területfejlesztési koncepció és program megvalósulása és hasznosulása, valamint a megyei területrendezési terv érvényesülésének elősegítése érdekében a) elemzi és értékeli a megyei szintű területi monitoring rendszer működését, b) elemzi és véleményezi a megyei éves elemző értékelési jelentést, c) elemzi és véleményezi a megyei területi folyamatok alakulását bemutató több éves jelentést, d) évente tájékoztatást ad a területfejlesztés stratégiai tervezéséért, valamint a területfejlesztésért felelős miniszter, valamint a területileg érintett kiemelt térségi fejlesztési tanács részére a megyei területi monitoring rendszer működéséről és a megyei értékelési jelentésekről a tárgyévet követő március 31-ig, e) elvégzi a megyei területrendezési terv érvényesítésének értékelését és erről évente tájékoztatást ad a területrendezésért felelős miniszter részére a tárgyévet követő március 31-ig. A közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett jogosult: a) a közgyűlés hatáskörébe tartozó vagyonhasznosítási jogügyletek előkészítésére, b) Ft forgalmi értékhatár alatt a megyei önkormányzat vagyonrendelete szerinti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozatok megtételére, c) a behajthatatlan követelések törlésére 1 millió forint értékhatárig, d) az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának, és üzleti vagyonának értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos versenytárgyalás eredményességéről dönteni, a szerződést megkötni, e) az önkormányzati tulajdoni hányaddal működő többszemélyes gazdasági társaságok legfőbb szervének ülésein az Önkormányzatot, mint tulajdonost képviselni, f) az önkormányzat vagyonkezelésbe adott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési jog gyakorlására, g) az SZMSZ-ben meghatározott lakossági fórum összehívására, azon a közgyűlés képviseletére. Az önkormányzat tényleges vagy várományosi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötése, követelés elismerése 1 millió forint értékig. Felelős a közbeszerzési eljárások szabályszerű és határidőre történő lefolytatásáért.

17 Gondoskodik a közbeszerzési szabályzat elkészíttetéséről és közgyűlés elé terjesztéséről. 14 Az önkormányzati közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során: a) jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, a terv módosítására, a tervből való törlésre vonatkozó javaslatokat, a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére gondoskodik a közbeszerzési terv megküldéséről, b) jóváhagyja az előzetes összesített tájékoztatót és az éves statisztikai összegezést, valamint gondoskodik azok megküldéséről a Közbeszerzési Hatóság részére, c) elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását, d) kijelöli a közbeszerzési munkacsoport tagjait és megbízza a bírálóbizottság tagjait, e) dönt a hivatalos közbeszerzési tanácsadást, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző személyekről, szervezetekről, f) aláírja a közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges megbízási szerződéseket, g) jóváhagyja a közbeszerzési eljárás felhívását, dokumentációját, h) dönt a felhívás módosításáról, az ajánlattételi határidő kiegészítő tájékoztatás megadása miatti módosításáról A bírálóbizottság javaslata, véleménye alapján: i) jóváhagyja a felhívásban, dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban adott kiegészítő, értelmező tájékoztatást, j) jóváhagyja a hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás, tájékoztatás kérés dokumentumait, k) az eljárásokban dönt az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők kizárásáról, alkalmatlanságáról, l) meghosszabbítja a részvételi, illetve az ajánlattételi határidőt, m) tárgyalásos eljárások esetében jogosult tárgyalni az ajánlattevőkkel, n) meghozza a közbeszerzési eljárási szakaszokat, illetve eljárásokat lezáró döntéseket, o) aláírja az írásbeli összegezést, p) jóváhagyja a jogorvoslati eljárás során készített előterjesztéseket, dokumentumokat, q) aláírja a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződést, annak módosítását. A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság véleménye alapján hozza meg. Legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig tájékoztatást ad a közgyűlés részére a megyei önkormányzat éves közbeszerzéseiről, mely tartalmazza a közbeszerzési eljárásokban részt vett külső lebonyolítók tevékenységéről szóló értékelést is. Elrendeli a közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését. Egyéb feladat- és hatáskörök: Az SZMSZ 30. (3) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása. A gazdasági programtervezet, a költségvetési rendelet, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének a közgyűlés elé terjesztése. Gondoskodás a megyei önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról. A közgyűlés tájékoztatása a megyei önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. Az önkormányzat egyes vagyontárgyaira vonatkozó biztosítási szerződések megkötése a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértése mellett.

18 15 A megyei önkormányzat nevében kötelezettségvállalás utalványozás, követelés előírása, a kiadások teljesítésének, a bevételek beszedésének, elszámolásának elrendelése. A nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó szerződések közzététele. A megyei önkormányzat költségvetési tartaléka felhasználásáról, a hiány (többlet) alakulásáról, valamint a költségvetés teljesüléséről tájékoztatja a közgyűlést. A közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy azok a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését, amennyiben a megyei önkormányzati hivatal tartozásállománya eléri az önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket, és időtartamot. A közgyűlés döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost. Felelős a pénzügyi információs rendszer keretében szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért. A hivatal irányítása. Egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a megyei önkormányzat alelnöke tekintetében. Megyei jegyző, aljegyző kinevezése. Munkáltatói jogok gyakorlása a megyei jegyző tekintetében. Kapcsolattartás a megye országgyűlési képviselőivel, valamint a megyében működő közigazgatási és egyéb szervezetekkel. Kapcsolattartás a helyi önkormányzatokkal, részükre szakmai segítségnyújtás. Feljelentéstétel hatóság, vagy hivatalos személy megsértése miatt, ha a sértett a megyei közgyűlés, annak bizottsága, vagy ezen testület tagja. Az idegenforgalmi és sportfeladatok belföldi és külföldi rendjének meghatározása, döntés a költségvetési rendeletben e célra szolgáló források felhasználásáról. Eskü kivétele a választási bizottság tagjaitól. A megyét reprezentáló ismeretterjesztő és művészeti kiadványok kiadásának szervezése. Közigazgatási- és jogi szakkönyvtár működtetése, időszaki lapok és kiadványok szerkesztésével, lektorálásával, nyomdai előkészítésével kapcsolatos kiadói tevékenység. A törvényen alapuló, önkormányzatot megillető tulajdonjog bejegyzésének kérelmezése. Bejelenti a közgyűlésnek a népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést és előterjeszti a népi kezdeményezéseket. Döntés a Pro Comitatu megyei díj odaítéléséről a közgyűlés illetékes bizottsága egyetértése mellett. 3.melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

19 16 A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az Ügyrendi Bizottságra, valamint a Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságra vonatkozó szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: Általános feladatköre: Ügyrendi Bizottság Előkészíti és véleményezi a megyei önkormányzat közgyűlése és bizottságai ügyrendi jellegű, valamint a közgyűlés igazgatási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint megszervezi és ellenőrzi az ilyen témában hozott döntések végrehajtását. Figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának és mellékleteinek hatályosulását. Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt a közgyűlés által átruházott kérdésekben, és ezekről a közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. Ügyrendjét (működési szabályait) a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban maga határozza meg. Kapcsolatot tart a megyében működő nemzetiségek szervezeteivel, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel. Részükre igény szerint szakmai segítséget nyújt, illetve információcserét biztosít. Támogatja és elősegíti a nemzetiségek nyelvének, kultúrájának, történelmi hagyományainak ápolását, az anyaországgal való kapcsolattartását. A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés elsősorban éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Előterjeszti a feladatkörét érintő önkormányzati rendelettervezeteket. Előterjesztést tesz a közgyűlés elnöke, alelnöke illetményének (tiszteletdíjának), jutalmának meghatározására. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság feladatkörét érintő részét. Véleményezi a megyei önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelettervezetet, biztosítja a törvényekkel való összhangját, javaslatot tesz évközi módosítására. Véleményt nyilvánít a közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések eldöntése előtt. Minősíti a megyei jegyző mellett a közgyűlési előterjesztéseknek a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának való megfelelését és tárgyalásra való alkalmasságukat.

20 Kivizsgálja az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést. 17 Nyilvántartja és ellenőrzi az önkormányzati képviselő és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatát. Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat. A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a közgyűlési, valamint a bizottsági döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben: A települési önkormányzatok érdekében érdekvédelmi feladatok ellátása. Javaslatot tesz a közgyűlésnek a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés, Tiszteletbeli Polgára cím adományozására. Megállapítja a közgyűlés elnökének és alelnökének tartós akadályoztatásának tényét. Elfogadja a hivatal szervezeti és működési rendjét (Ügyrend).

21 18 Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Általános feladatköre: Működésével elősegíti a megyei önkormányzat területfejlesztési, területrendezési, környezetvédelmi, természetvédelmi, idegenforgalmi, sport és ifjúsági feladatainak ellátását, koordinálja egyes térségi feladatok feltárását és megvalósítását, előkészíti és véleményezi az ezekkel kapcsolatos közgyűlési döntéseket, valamint az ilyen témában hozott döntések végrehajtását megszervezi és ellenőrzi. Javaslatot tesz a megyei önkormányzat vagyongazdálkodási ügyeivel kapcsolatos közgyűlési döntésekre, ezeket előkészíti, valamint az ilyen témájú meghozott döntések végrehajtását megszervezi és ellenőrzi. Gyakorolja a közgyűlés által a bizottságra átruházott hatásköröket, ellátja a közgyűlés által átruházott feladatokat, dönt e körben, és ezekről közgyűlés legközelebbi ülésén számot ad a testületnek. Ügyrendjét, működési szabályait a jogszabályi keretek között, valamint a megyei önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezéseivel összhangban maga határozza meg. A közgyűlési döntés előkészítéssel kapcsolatban: A közgyűlés elsősorban éves munkatervében határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, továbbá, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a közgyűlésnek. Előterjesztéssel élhet a közgyűlés felé, a közgyűlés munkaterve, illetve saját elhatározása alapján. Előterjeszti a szakterületét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket. Véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseknek a bizottság szakterületét érintő részét. Véleményezi a megyei önkormányzat éves költségvetési tervének szakterületét érintő részét, javaslatot tesz évközi módosítására. A közgyűlés döntése előtt véleményezi a megyei önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott: - korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba apportálására vonatkozó döntési javaslatot, Ft feletti üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó döntési javaslatot. E hatásköreit a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsággal együtt gyakorolja. Előzetesen megtárgyalja a megyei önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó javaslatokat. Javaslatára a közgyűlés albizottságot választhat.

22 19 Véleményezi a területszervezési eljárással összefüggő közgyűlési előterjesztést. A közgyűlési döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével kapcsolatban: A feladatkörében szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzati hivatal szakmai munkáját és ellenőrzi a közgyűlési döntések végrehajtásának megszervezését. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a közgyűlés elnökének intézkedését kezdeményezheti. A megyei önkormányzat közgyűlése által átruházott hatáskörökben: Az illetékes állami főépítész megkeresésére véleményezi a területrendezési hatósági eljárásban foglaltakat. Előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását. Állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. Javaslatot tesz települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására. Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításra. A megye területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamos-energiakorlátozás sorrendjének véleményezése. A területfejlesztési koncepció alapján a megye területére vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmány készíttetése. A megyei térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint jogszabályban meghatározott körben döntés a földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról. Dönt a közgyűlés által a bizottság hatáskörébe utalt pénzeszközök, megyei támogatási alapok elosztásáról, azok felhasználását ellenőrzi. Működteti a Tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyt. Véleményt nyilvánít a közbeszerzési eljárás keretében árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén a nettó 25 millió Ft-ot, építési beruházás esetén a nettó 150 millió Ft-ot meghaladó értékű közbeszerzéseknél a közgyűlés elnökének a közbeszerzési eljárást lezáró döntése előtt.

23 Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-ei ülésére Tárgy: 1. Tájékoztató a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott szakmai véleményről 2. A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos jogszabályi változás Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető dr. Molnár Gyöngyi, jogtanácsos Majerikné Bánó Katalin, humánpolitikai referens, megyei jegyzői titkár Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

24 2 Tisztelt Közgyűlés! 1. Tájékoztatató a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott szakmai véleményről A október 31. napján megtartott közgyűlésünkön tájékoztattam Önöket arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium felé állásfoglalás céljából kérdést intéztünk, figyelemmel arra, hogy az akkor hatályban lévő jogi szabályok a közgyűlés elnöke költségtérítése, a társadalmi megbízatású alelnöke díjazása, és egyéb juttatása tekintetében, továbbá a képviselők tiszteletdíjának illetve költségtérítésének finanszírozására vonatkozóan nem adtak egyértelmű meghatározást. Kérdéseinkre a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért Felelős Helyettes Államtitkárától Dr. Berczik Ábeltől érkezett válasz, melyről jelen előterjesztésben tájékoztatom Önöket: I. Kérdés: a megyei önkormányzatok esetén a képviselők tiszteletdíjának, juttatásának, költségtérítésének finanszírozása megvalósítható-e a költségvetési törvény melléklete szerint meghatározott, a megyei önkormányzatok működésének támogatására szolgáló előirányzat terhére abban az esetben, ha a feladattal kapcsolatban felmerült költségek nem veszélyeztetik az önkormányzat kötelező feladatellátását, figyelemmel arra, hogy a megyék sajátos helyzetükből adódóan, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szerinti saját bevételi lehetőséggel nem rendelkeznek. Válasz: A költségvetési törvény 2. melléklet I. 3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása jogcím előirányzata a kötelező feladatok ellátást szolgálja, ehhez kapcsolódóan a képviselők tiszteletdíjának, költségtérítésének finanszírozása is történhet e forrás terhére. Ugyanakkor, ezen juttatások megállapításánál figyelembe kell venni Mötv. 35. (2) bekezdésének azon rendelkezéseit is, amely szerint..az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátást. II. Kérdés: A megyei önkormányzat kapcsolatrendszeréből adódóan, kötelező feladatai ellátása során a megyei lakosokkal, települési önkormányzatokkal, intézményekkel, vállalkozásokkal történő kapcsolattartás nem szűkíthető le kizárólag a jogszabály szerinti kötelező feladatok ellátásának szintjére. Ennek érdekében a megyei közgyűlés továbbra is fenn kívánja tartani többek között a rendeleti szinten már megalkotott kitüntetések adományozásának lehetőségét, továbbá a hosszú évek során kialakított és eredményesen működtetett nemzetközi kapcsolatait. Saját bevételi forrás hiányában azonban az elvárt igények forrásának megteremtése nem megvalósítható. A fent vázoltak alapján kértük Miniszter Urat, hogy a Mötv. szerint megfogalmazott önként vállalt feladatok finanszírozására vonatkozó rendelkezés a megyei önkormányzatok esetében lehetőséget adjon a költségvetési törvény által előirányzott általános működési támogatás forrásának terhére a kötelező feladatellátás finanszírozásának biztosítása mellett. Válasz: A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a megyei önkormányzatoknak az általános működési feladatiak ellátásához. E feladatok kiadásai között elismerhető a kitüntetések adományozására, a nemzetközi kapcsolatok ápolására fordított kifizetés is. A költségvetési törvény 4. mellékletében a IV. 2. Megyei önkormányzati tartalék jogcímről a megyei önkormányzatok a rendkívüli működési kiadásaikhoz igényelhetnek pályázati úton támogatást. III. Kérdés: a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíja és költségtérítése megállapítása kapcsán: Az Mötv. 80. (2) bekezdése a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja alapján, annak 70-90%-a

25 3 szerinti összegben határozza meg, azonban esetünkben a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának megállapítására a szabályozás nem ad egyértelmű rendelkezést. A Mötv. 80. (1) bekezdése nevesíti a közgyűlés alelnökét, de nem tesz különbséget a jogviszony tekintetében. Kiindulási alapként a tiszteletdíj mértékét a megállapításra kerülő főállású közgyűlés elnöke illetményének 50%-át tekintettük a Mötv. 71. (5) bekezdés figyelembe vételével. Válasz: a megyei közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításra vonatkozó jogértelmezés helytálló, valóban az idézett jogszabályi rendelkezések alapján, a leírtaknak megfelelően kell a tiszteletdíjat megállapítani. IV. Kérdés: Az általános választásokat követően megválasztásra került főállású közgyűlés elnöke, valamint megválasztásra kerülő társadalmi megbízatású alelnök tekintetében problémaként merült fel a költségtérítés, valamint a továbbiakban adható egyéb juttatások kérdése. A jogszabály nem rendelkezett egyértelműen arról, hogy a költségtérítés, mely költségeket foglalhatja magába, azaz csak a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti összevont adóalap megállapításához elszámolható költségek vehetők számításba, vagy a megállapításra kerülő költségtérítés mértékén túl közgyűlési döntés alapján további juttatások is, mint esetünkben szabályzat szerinti összeghatárig történő telefonhasználat, vagy személyi használatra nyújtott személygépkocsi igénybe vételének engedélyezése is lehetővé tehető, amennyiben az önkormányzat likviditási helyzete a kötelező feladatok ellátása mellett megengedi. Tudomásunkra jutott, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény módosítása ismételten az Országgyűlés elé kerül megvitatásra. A T/1767. számú törvényjavaslat az egyes jogállási törvények módosításáról azonban a fentiekben vázolt kérdésköröket nem érinti. Kérem Miniszter Úr közbenjárását, hogy a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjának megállapítására, valamint a költségtérítés tartalmára vonatkozó felvetéseinket a törvényjavaslat módosítása során képviselje. Válasz: A Mötv október 12-én, a évi általános önkormányzati választások napján hatályba lépett rendelkezései a polgármesterek, alpolgármesterek, megyei közgyűlési elnökök, alelnökök illetménye, tiszteletdíja és költségtérítése tekintetében új szabályokat állapítottak meg. Az új szabályozás értelmében a polgármesterek, közgyűlési elnökök, alelnökök a Mötv. 71. (1) bekezdésének, valamint 80. (3) bekezdésének megfelelően az illetményen felül, havonta az illetmény 15 százalékának megfelelő összegű költségtérítést kapnak. A törvény nem határozza meg, hogy a költségtérítés milyen költségek fedezésére szolgál, és azzal hogyan kell az érintetteknek elszámolniuk, következésképpen az új szabályozás egy általános jellegű költségtérítést, költségátalányt állapít meg. A megyei közgyűlési elnöki, alelnöki tisztségének ellátása a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 24. (1) bekezdésének e) pontja alapján nem önálló tevékenységnek minősül. Vagyis a tisztség ellátásával összefüggésben kapott összes térítés, beleértve a költségtérítést is, a törvény főszabálya szerint nem önálló tevékenységből származó bevételként az összevonandó jövedelem részét képezi. A polgármesterek, közgyűlési elnökök, alelnökök költséghányadával kapcsolatban azonban a törvény speciális rendelkezést tartalmaz (Szja tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek fejezet 25. pont), amely szerint költségként elszámolható..a polgármester költségátalánya esetén az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében felmerült a magánszemély nevére kiállított bizonylattal igazolt kiadás valamint az adott tisztséggel összefüggő feladat ellátása érdekében használt tárgyi eszközök átalány-értékcsökkenése. Következésképpen a költségtérítés címén kapott összeggel szemben az érintettek elszámolhatják a nevükre szóló számlával vagy más bizonylattal igazolt, a tisztség ellátásával összefüggésben felmerült kiadásaikat. Az egyes tevékenységekkel így a polgármesteri, megyei közgyűlési elnöki tisztség ellátásával összefüggő költségek tételesen nem sorolhatók fel, az egyes kiadások elszámolásának jogszerűségét mindig a konkrét helyzet függvényében kell megítélni,

26 4 és értelemszerűen az Szja tv. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. Így pl. a saját személygépkocsi hivatali célú használatánál a 3. számú melléklet IV. fejezetében foglalt szabályok szerint kell eljárni. A polgármester, közgyűlési elnök, alelnök nevére kiállított bizonylat hiányában, illetve olyan kiadások esetén, amelyek nem a tisztség ellátásával összefüggésben merültek fel, a költségtérítéssel szemben nem számolható el költség, így ennek összege a nem önálló tevékenység bevételeként adóköteles. Természetesen amennyiben az érintett a felvett költségtérítés összegénél kevesebb számlával igazolt költséget tud elszámolni, lehetősége van a különbözetet az önkormányzat számára visszafizetni. Ebben az esetben személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tájékoztató a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott szakmai véleményről szóló tájékoztatásom megtárgyalását és tudomásulvételét.

27 5 2. A megyei közgyűlés elnökének foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos jogszabályi változások Az egyes jogállási törvények módosításáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) többek között a polgármesterek jogviszonyával kapcsolatosan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) nem szabályozott kérdéseket rendezte. A módosítás célja volt, hogy a jogalkalmazási gyakorlat során felmerült problémákat megszüntesse. A Mötv ának végrehajtásával a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) kiegészült egy új VII/A. fejezettel, amely a polgármester esetünkben: megyei közgyűlés elnöke-, alpolgármester esetünkben: megyei közgyűlés alelnöke- foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, azaz a jogviszonyukkal kapcsolatos részletszabályokat tartalmazza. Ezzel összefüggésben került sor Kttv.-vel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi V. törvény módosítására is. A Kttv. 225/L. (1) bekezdése határozza meg, hogy a polgármesteri jogviszony esetén mely Kttv. rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, mely azt jelenti, hogy a polgármesterre vonatkozó Mötv.-s és Kttv-s speciális szabályok tükrében, azokkal összhangban szükséges bizonyos a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni. A Kttv. 225/A. (1) és (2) bekezdésének a) pontja alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 225/J. (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester foglalkoztatási jogviszonyával, fegyelmi és kártérítési felelősségének megállapításával kapcsolatos hatáskörét nem ruházhatja át. A Kttv. 225/J. (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. A jogszabályi változásokra tekintettel szükséges a megyei közgyűlés elnökének választással létrejött sajátos közszolgálati jogviszonyáról szóló munkáltatói irat (Kinevezés) jogszabályoknak megfelelő kiadása. Az előterjesztés határozati javaslatának mellékleteként előkészített kinevezésben a Mötv. 71. (3) bekezdése, és a Kttv a alapján, figyelemmel a Kttv (1) bekezdésére, az elnöki illetményt is 100 forintra kerekítve kell megállapítani, mely szabály maga után vonta a havi költségtérítés összegének két forinttal történő változását is. A Kttv. rendelkezést tartalmaz az elnök szabadságának megállapítására, lehetősét nyújt számára, hogy megválasztását követően legalább egy év foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje után közigazgatási alapvizsgát tehet, továbbá meghatározza, hogy a foglalkoztatási jogviszonyból származó igényének érvényesítése érdekében mely bírósághoz fordulhat. A Kttv. módosításaira, valamint arra figyelemmel, hogy a közgyűlés elnökeként a megyei önkormányzatot, illetve a közgyűlést képviselve, saját jogviszonyommal kapcsolatos okiratokat nem írhatom alá, indokoltnak tartottam az SZMSZ 31. -ának módosítását, hogy a megyei jegyző kiadmányozza a közgyűlés elnöke tekintetében a közgyűlés által a munkáltatói jogok gyakorlása során meghozott döntések alapján kiadott munkáltatói intézkedések dokumentumait. Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény pontjára, mely a személyes adat fogalmát határozza meg, valamint a Kttv. 225/K. (7) bekezdésére, mely kimondja, hogy a polgármester -megyei közgyűlés elnöke-

28 6 illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, a határozati javaslat mellékleteként előkészített kinevezés tartalma e jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével történt, így a további személyi adatok kiegészítését a Kttv. szerint a megyei jegyző végzi el. A Kttv december 12-én hatályba lépett módosításaira figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozatot meghozni szíveskedjen:../2015. (II. 12.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke illetményének és költségtérítésének megállapítása tárgyban meghozott 58/2014. (X.31.) MÖK határozatát a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) december 12-én hatályba lépett rendelkezéseire figyelemmel december 12. napjától az alábbiak szerint módosítja: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi illetménye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. (3) bekezdése, és a Kttv a alapján, figyelemmel a Kttv (1) bekezdésben foglaltakra: Ft. 2. A Közgyűlés megállapítja, hogy Polgárdy Imre Lajos főállású megyei közgyűlési elnök havi költségtérítése az Mötv. 71. (6) bekezdése alapján az illetményének 15 %-a azaz: Ft. 3. A Közgyűlés, mint a megyei közgyűlés főállású elnökének munkáltatója a határozat mellékletét képező Kinevezési okiratban foglaltak szerint határozza meg az elnök jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntéseket. 4. A Közgyűlés felkéri a Megyei Jegyzőt, hogy a Kinevezési okirat tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző

29 7../2015. (II. 12.) MÖK határozat melléklete Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Iktatószám: Kormányzati funkció szerinti alaptevékenység megjelölése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége FEOR szám: 1122 KINEVEZÉS VÁLASZTÁSSAL LÉTREJÖVŐ SAJÁTOS KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYBA A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE FŐÁLLÁSÚ ELNÖKE RÉSZÉRE Név: Polgárdy Imre Lajos Anyja neve: Születési helye, ideje: Adóazonosító: TAJ száma: Lakcíme: 8500 Pápa, Képző u. 4. Lakossági folyószámlaszáma: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 27. (2) bekezdésében foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 55/2014. (X. 22.) MÖK határozatával Polgárdy Imre Lajos pápai lakost, a megyei közgyűlés tagját október 22. napjával a közgyűlés megbízatásának időtartamára a megyei közgyűlés főállású elnökének megválasztotta. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. (1) és (2) bekezdésének a) pontja alapján a megyei közgyűlés főállású elnöke foglalkoztatási jogviszonya választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony, mely jogviszony tekintetében a munkáltatói jogokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése gyakorolja. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2015.(II.12.) MÖK határozata alapján december 12. napjától kezdődőn került megállapításra. Kulcsszám: havi illetménye: Ft-ban havi költségtérítése: Ft-ban A Kttv. 225/C. (1)-(3) bekezdése alapján évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

30 8 A Kttv. 225/L. (3) bekezdés alapján megválasztását követően legalább egy év foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje után közigazgatási alapvizsgát tehet. A Kttv. 225/K. (2)-(3) bekezdése alapján a foglalkoztatási jogviszonyból szármázó igényének érvényesítése érdekében - a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül, egyéb esetekben az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül - közvetlenül a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordulhat. Veszprém, február 12. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkáltatói jogkör gyakorlója A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján jelen kinevezési okirat kiadmányozója: Dr. Imre László megyei jegyző

31 9 A megyei közgyűlés elnöke évi szabadsága, és szabadságának ütemezése A Kttv. 225/C. -a értelmében a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. Fenti rendelkezéseknek megfelelően a megyei közgyűlés elnöke éves szabadsága 39 munkanap. A Megyei Jegyző által vezetett nyilvántartás alapján előző évben (2014) ki nem vett szabadságom 7 munkanap. A éves szabadságomat az alábbiak szerint kívánom ütemezni: Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban január - - február - - március - - április 1,2,3,7 4 munkanap május 22,26,27,28,29 5 munkanap június 22,23,24,25,26 5 munkanap július 13,14,15,16,17,20,21,22,23 9 munkanap augusztus 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18,19,24,25,26,27,28 19 munkanap szeptember - - október - - november - - december 18,21,22,23 4 munkanap Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a évi szabadságom ütemezését fentiekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat szerint szíveskedjen jóváhagyni:../2015. (II. 12.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés főállású elnöke a Kttv. 225/C. (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján évben 46 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint: Alapszabadság: 25 munkanap/év nap Pótszabadság: 14 munkanap/év nap évben fel nem használt szabadság: nap

32 10 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megállapított 46 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni kívánt napok száma adott hónapban január - - február - - március - - április 1,2,3,7 4 munkanap május 22,26,27,28,29 5 munkanap június 22,23,24,25,26 5 munkanap július 13,14,15,16,17,20,21,22,23 9 munkanap augusztus 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18,19,24,25,26,27,28 19 munkanap szeptember - - október - - november - - december 18,21,22,23 4 munkanap 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Megyei Jegyzőt, hogy a Megyei Közgyűlés Elnöke részére jelen határozat 1. pontja szerint a évre vonatkozó Szabadság Értesítőt adja ki, és a Kttv. 225/C. (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos 1-2 pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 3. pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző Veszprém, február 3. Polgárdy Imre

33 Szám: 02/20-13/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

34 I. A megyei önkormányzati tartalék évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 31/2014. (VII.10.) MÖK határozat módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat július 10-i ülésén megtárgyalta a megyei önkormányzati tartalék évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést. A döntés alapján a megyei önkormányzat visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatásra nyújtotta be pályázatát. A visszatérítendő pályázati igény, mely az önkormányzat folyamatban lévő pályázatának finanszírozását segítette volna, forrás hiányában elutasításra került, azonban a 31/2014. (VII.10.) MÖK határozat szerint benyújtott kérelem csökkentett összeggel, kedvező elbírálásban részesült. A megyei önkormányzat ezer Ft támogatást nyert, melyet a folyósítást követő december 23. három hónapon belül kell felhasználni. Annak érdekében, hogy a csökkentett támogatás a megfogalmazott célok szerint a lehető legoptimálisabban kerüljön felhasználásra, a határozat mellékletében megfogalmazott igények felülvizsgálata indokolttá vált. A támogatási összeg felosztásakor követendő elv a szükségszerűség, valamint a évi kötelező feladatok megvalósíthatósága volt. Ennek megfelelően a 31/2014. (VII.10.) MÖK határozat 1. melléklete az alábbiak szerint módosul: a) A megyei önkormányzat konszolidációját követően a vagyoni elemek között megmaradt személygépkocsik jelentős kihasználtsága miatt indokolttá vált cseréjük. Az egy darab gépkocsi cseréje ezer Ft. b) A Megyeháza Társasházközösség májusi ülésén a 8/2014. (05.05.) TK határozatával döntött az épületben klíma-rendszer kialakításáról. A döntés alapján az önkormányzatnak a Társasház felújítási alapjába ezer Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. c) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény január 1-től hatályos módosulásával a megyei önkormányzat tulajdonosává vált a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Az átvétel módjáról történt előzetes egyeztetések alapján kihelyezett iroda kialakítása szükséges, mely a hivatal irattári helyiségének áthelyezésével valósítható meg. Az önkormányzati választásokat követően megalakult új megyei közgyűlés elnöke, alelnöke irodáiban az átalakítási munkákat követően új irodai bútorok beszerzése szükséges. Az elnöki, alelnöki irodák, valamint a kihelyezett iroda kialakításával, a szükséges berendezési eszközök beszerzésével összefüggésben ezer Ft többletigény merül fel. d) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 66. -a a megyei önkormányzat közgyűlése részére előírja, az idegenforgalom területi értékeinek összehangolását az országos érdekekkel, továbbá, hogy gondoskodjon az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról. Az Önkormányzat a területfejlesztési feladatkörében szervezett konzultációkon, fórumokon, továbbá turisztikai programokon külföldi és belföldi partnerei felé igyekszik megjelenésével egységes arculatot kialakítani. Az idegenforgalmi értékeket az önkormányzat a korábbi években készített kiadványokkal, szóró anyagokkal mutatta be. Az eltelt időszak változásai szükségessé teszik a turisztikai jellegű kiadványok aktualizálását, frissítését, valamint a területfejlesztési koncepció minél szélesebb körben történő bemutatására szolgáló kiadvány elkészítését, ezáltal a megye 2

35 értékeinek, tervezett feladatainak, szerepvállalásainak bemutatását a megye gazdasági, civil és lakossági szereplői számára (4 265 ezer Ft). Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.../2015. (II. 12.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalék évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 31/2014. (VII.10.) MÖK határozat (a továbbiakban határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét ezer Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján. 2. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 3. A határozat egyebekben nem módosul. Határidő: azonnal Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 1. melléklet a./2015. (II.12.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX: törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti megyei önkormányzati tartalékból nyújtott ezer Ft vissza nem térítendő támogatás célonkénti felosztása: a) A megyei önkormányzat konszolidációját követően a vagyoni elemek között megmaradt személygépkocsik jelentős kihasználtsága miatt indokolttá vált cseréjük. Az egy darab gépkocsi cseréje ezer Ft. b) A Megyeháza Társasházközösség májusi ülésén a 8/2014. (05.05.) TK határozatával döntött az épületben klíma-rendszer kialakításáról. A döntés alapján az önkormányzatnak a Társasház felújítási alapjába ezer Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. c) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény január 1-től hatályos módosulásával a megyei önkormányzat tulajdonosává vált a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Az átvétel módjáról történt előzetes egyeztetések alapján kihelyezett iroda kialakítása szükséges, mely a hivatal irattári helyiségének áthelyezésével valósítható meg. Az önkormányzati választásokat követően megalakult új megyei közgyűlés elnöke, alelnöke irodáiban az átalakítási munkákat követően új irodai bútorok beszerzése szükséges. Az elnöki, alelnöki irodák, valamint a kihelyezett iroda kialakításával, a szükséges berendezési eszközök beszerzésével összefüggésben ezer Ft többletigény merül fel. 3

36 d) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 66. -a a megyei önkormányzat közgyűlése részére előírja, az idegenforgalom területi értékeinek összehangolását az országos érdekekkel, továbbá, hogy gondoskodjon az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról és propagálásáról. Az Önkormányzat a területfejlesztési feladatkörében szervezett konzultációkon, fórumokon, továbbá turisztikai programokon külföldi és belföldi partnerei felé igyekszik megjelenésével egységes arculatot kialakítani. Az idegenforgalmi értékeket az önkormányzat a korábbi években készített kiadványokkal, szóró anyagokkal mutatta be. Az eltelt időszak változásai szükségessé teszik a turisztikai jellegű kiadványok aktualizálását, frissítését, valamint a területfejlesztési koncepció minél szélesebb körben történő bemutatására szolgáló kiadvány elkészítését, ezáltal a megye értékeinek, tervezett feladatainak, szerepvállalásainak bemutatását a megye gazdasági, civil és lakossági szereplői számára (4 265 ezer Ft). II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelettel állapította meg évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, február 5. Polgárdy Imre 4

37 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, ezer Ft működési, és ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (5) A rendelet 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (6) A rendelet 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (7) A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát ezer Ft-ban határozza meg. (8) A rendelet 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. (9) A rendelet 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (10) A rendelet 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 5

38 I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások, és bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1. A 495/2013.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként a december hónap utáni kifizetésekkel összefüggésben, a januárban folyósított előleg figyelembe vétele mellett 4 ezer Ft illeti az Önkormányzatot. A támogatás a Hivatal költségvetését (4. melléklet) emeli (személyi juttatások: 3 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 ezer Ft). I.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat által a évi megyei önkormányzati tartalék terhére igényelt vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázati igény kedvező elbírálásban részesült. Az önkormányzat ezer Ft helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzat az előterjesztés I. pontja szerint elfogadásra kerülő feladatokra biztosít fedezetet ( az Önkormányzat költségvetésében: dologi kiadások ezer Ft (3. melléklet), beruházások: ezer Ft (5. melléklet), a Hivatal költségvetésében: dologi kiadások ezer Ft (4. melléklet III.8.)). I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. Az önkormányzatok bankszámlájára december végén érkezett a január 5-ig esedékes nettó finanszírozás keretében megillető támogatás (9 544 ezer Ft) összege. A bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatot, kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatot emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, zárolások II.1. Az önkormányzat által évben megvalósított ÁROP /A kódszámú pályázat lebonyolítása a Hivatal munkatársai közreműködésével történt. A közreműködő dolgozók munkabére a pályázatban megjelölt arány szerint elszámolhatóvá vált, mely bevétel az általános tartalékot emeli. Az elszámolás során az alábbi könyvelési korrekciókat szükséges végrehajtani (3. melléklet II.10.): Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális ezer Ft 6

39 hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Általános tartalék -541 ezer Ft -60 ezer Ft ezer Ft II.2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés megelőző ülésén elfogadott költségvetés módosítása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. 3. melléklet Egyéb tárgyi eszközök értékesítése +2 ezer Ft 3. melléklet Központi irányítószervi támogatás működési célra +304 ezer Ft 3. melléklet I.5. Dologi kiadások -125 ezer Ft 3. melléklet I.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -50 ezer Ft 3. melléklet I.6. Dologi kiadások -50 ezer Ft 3. melléklet II.3. Dologi kiadások ezer Ft 3. melléklet II.6. Dologi kiadások +300 ezer Ft 3. melléklet II.7. Dologi kiadások +16 ezer Ft 3. melléklet II.38. Dologi kiadások +76 ezer Ft 6. melléklet Általános tartalék -321 ezer Ft 6. melléklet Céltartalék -423 ezer Ft 3. melléklet II.20. Személyi juttatások -300 ezer Ft 3. melléklet II.20. Dologi kiadások +149 ezer Ft 3. melléklet II.20. Beruházások -574 ezer Ft 6. melléklet Általános tartalék +574 ezer Ft 5. melléklet I.5. Beruházások -574 ezer Ft 4. melléklet Központi irányítószervi támogatás működési célra +305 ezer Ft 4. melléklet Kiszámlázott általános forgalmi adó +38 ezer Ft 4. melléklet Általános forgalmi adó visszatérítése -25 ezer Ft 4. melléklet Egyéb pénzügyi műveletek bevételei +4 ezer Ft 4. melléklet I.1. Személyi juttatások ezer Ft 4. melléklet I.3. Személyi juttatások +500 ezer Ft 4. melléklet I.4. Személyi juttatások -400 ezer Ft 4. melléklet I.5. Személyi juttatások +12 ezer Ft 4. melléklet I.8. Személyi juttatások +150 ezer Ft 4. melléklet I.9. Személyi juttatások +300 ezer Ft 4. melléklet I.10. Személyi juttatások +200 ezer Ft 4. melléklet III.1. Dologi kiadások +300 ezer Ft 4. melléklet III.2. Dologi kiadások -450 ezer Ft 4. melléklet III.4. Dologi kiadások -450 ezer Ft 4. melléklet III.6. Dologi kiadások ezer Ft 7

40 4. melléklet III.7. Dologi kiadások +100 ezer Ft 4. melléklet III.8. Dologi kiadások ezer Ft 4. melléklet III.9. Dologi kiadások +50 ezer Ft 2. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 8

41 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 9

42 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10

43 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) 1. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok ezer Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 4. Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műbeletek bevételei Egyéb működési bevételek Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek (12) Bevételek mindösszesen (8+13) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat ( ) Változás évi módosított előirányzat évi kötelező feladatok adatok ezer Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

44 2. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Személyi juttatások Működési célú központosított előirányzatok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő Nemzetközi kötelezettségek - 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb pénzügyi műveletek bevétele Felújítások Egyéb működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 5 Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Költségvetési kiadások összesen (1+2) Működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről Finanszírozási kiadások (4+5) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célr Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célr Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek (12) Bevételek mindösszesen (8+13) Kiadások mindösszesen (3+5) Létszám: 1fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0fő

45 2. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Személyi juttatások Működési célú központosított előirányzatok - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása - Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő Nemzetközi kötelezettségek - 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 4. Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek - 2. Beruházások Egyéb pénzügyi műveletek bevétele Felújítások Egyéb működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 5 Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 3 Költségvetési kiadások összesen (1+2) Működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra - 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 7.1 kívülről - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célr Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célr Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek (12) Bevételek mindösszesen (8+13) Kiadások mindösszesen (3+5) Létszám: 27 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0fő

46 2. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Változás Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Önkormányzatok működési támogatásai Működési kiadások összesen ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Személyi juttatások Működési célú központosított előirányzatok Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő Nemzetközi kötelezettségek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrő Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési bevételek Tartalékok Áru- és készletértékesítés ellenértéke Általános tartalék Közvetített szolgáltatások ellenértéke Céltartalékok Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési célú garancia- és kezességvállásból származó kifizetés Álatlános forgalmi adó visszatérítése Felhalmozási kiadások összesen ( ) Kamatbevételek Beruházások Egyéb pénzügyi műveletek bevétele Felújítások Egyéb működési bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Költségvetési kiadások összesen (1+2) Működési célú átvett pénzeszközök Belföldi finanszírozás kiadásai Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása működési célra Működési célú garancia- és kezességvállásból származó megtérülések Központi, irányítószervi támogatás folyósítása felhalmozási célra Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Állaháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Finanszírozási kiadások (4+5) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+..+7) Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célr Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célr Központi, irányító szervi támogatás Központi, irányító szervi támogatás működési célra Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek (12) Bevételek mindösszesen (8+13) Kiadások mindösszesen (3+5) Létszám: 28 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 0fő

47 3. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) adó belülre kifizetés kívülre államháztartáson államháztartáson A B C D E F G H I J K L J M N O P Q R I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, szabadságmegváltása és munkaadókat terhelő járulékok Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok Eseti megbízások, külső szakértők Képviselők egyéb juttatásai Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területrendezési terv megalapozása K 2. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával Tagdíjak: - - K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Ö d. Balatoni Szövetség K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K évi cégautóadó Ö 8. "Az egészségre építve!" című TÁMOP / pályázat K 9. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása K 10. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP /A kódszámú pályázat megvalósítása a. Pályázatban nem elszámolható költségek K 11. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés (kisértékű) K decemberi ünnepi közgyűlés reprezentációs kiadásai K évről áthúzódó eseti megbízási díjak K 14. Megyei önkormányzaok működési kiadásainak támogatása visszafizetési kötelezettség K évi beszámoló elszámolásához tartozó kamatfizetési kötelezettség K évi átfutó kiadások fedezete - - K 17. Személygépkocsi forgalomba helyezése, rendszámtábla megvásárlása, biztosításkötés, fenntartási kiadások Ö 18. Pro Comitatu díj adományozása - - Ö 19. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Ö 20. Kitüntetések adományozása Ö 21. Föld Napja Ö 22. Autómentes nap Ö 23. Megyei Értéktár évi programjai K 24. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére vásárolt személygépkocsi regisztrációs díja K 25. Kórház utcai parkoló állagmegóvása, karbantartása Ö 26. Play Live Alapítvány: Gyermek- és ifjúsági tábor megvalósításának támogatására kiírt pályázat nevezési díj Ö 27. Együttműködés a Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvánnyal ifjúsági csere céljából K 28. EMÖ Kft. Biztosítékadási kötelezettség - - K 29. TOP és kapcsolódó területi tervezési feladatok (1 fő területi koordinátor megbízási) K 30. Előzetes megvalósítási tanulmány elkészítésének költségei K 31. Vidékfejlesztési feladatok K 32. Időközi választások kiadásainak megtérítése Ö 33. Fogszabályozási szakellátási feladatok ellátására pályázati felhívás Ö 34. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprém Megyei Egyesület Idősek Világnapja rendezvény támogatása K 35. Veszprém megyei területfejlesztési program közzététele K 36. A Veszprém Megyei Önkormányzat által meghatározott, az önkormányzat működéséről, feladatairól, a megyei területfejlesztési koncepcióról szóló információk megjelentetése Ö 37. Felelősség a Közösségért és a Környezetért Díj tárgyjutalom készítésének költsége K 38. Üzemeltetési anyag beszerzése K 39. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (0-dik havi támogatás megelőlegezése) K évi megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére kiadványok készítése III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása Változás évi módosított előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Egyéb működési célú kiadások Működési célú Egyéb működési garancia- és célú kezességvállásbó támogatások l származó államháztartáson Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb Belföldi felhalmozási felhalmozási finanszírozás célú célú kiadásai támogatások támogatások K = Kötelező feladat összesen: ezer Ft Ö = Önként vállalt feladat összesen: ezer Ft

48 4. melléklet a../2015. (II...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Munkaadókat Egyéb működési célú kiadások Sorszám Megnevezés évi Módosított évi terhelő Egyéb működési Egyéb működési Személyi Dologi eredeti előirányzat Változás módosított járulékok és célú támogatások célú támogatások Beruházások juttatások kiadások előirányzat ( ) előirányzat szociális államháztartáson államháztartáson Felújítások hozzájárulási belülre kívülre adó A B C D E F G H I J K L J M Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások Törvény szerinti illetmények, munkabérek Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások (cafeteria) Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések (banki költségtérítés: 1000Ft/hó) Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások Normatív jutalom Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa Egyéb dologi kiadások Közvetített szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzuat ( ) adatok ezer Ft-ban évi Változás módosított előirányzat A B C D E F 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1.1 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás terhére gépjármű beszerzés 1.3 Informatikai eszközbeszerzés Irodai berendezések beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzés Kitüntetések adományozása évi megyei önkormányzati tartalék terhére gépkocsi beszerzés évi megyei önkormányzati tartalék terhére egyéb gép berendezés és felszerelés beszerzése BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

50 K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 6. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat ( ) Változás évi módosított előirányzat A B C D E F 1. Általános tartalék Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete b Tárgyi eszköz beruházás kerete Tartalék összesen

51 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Módosított Módosított Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése előirányzat előirányzat A B C D E F 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Államháztartáson belüli megelőlegezések Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási bevételek Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.1 Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

52 8. melléklet a.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 5. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

53 9. melléklet a /2015. (II...) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8.. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek ezer Ft-ot jelentenek. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat működési kiadásainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A foglalkoztatottak bérkompenzációja címen folyósított támogatás a központosított előirányzatok, valamint a működési célú támogatások között jelenik meg. A működési célú támogatások előirányzat tartalmazza továbbá a évi megyei önkormányzati tartalékból nyújtott ezer Ft támogatás összegét is. A működési bevételek között szerepel az államháztartáson belülről átvett európai uniós pályázatokból nyújtott támogatás összege, a közfoglalkoztatással összefüggésben a Munkaügyi Központtól kapott támogatás, valamint az országgyűlési, valamint az európai parlamenti képviselő választás koordinálásával kapcsolatban nyújtott támogatás összege. A finanszírozási bevételek ezer Ft működési célú, és ezer Ft felhalmozási célú költségvetési maradványt tartalmaznak. A Hivatal kiadásainak finanszírozására ezer Ft irányító szervi támogatás áll rendelkezésre. Az önkormányzat évi költségvetésében működési célú bevételek ezer Ft összegben finanszíroznak felhalmozási kiadásokat. A bevételek és kiadások főösszege: ezer Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A működési célú támogatások a pályázati ütemezésekkel, illetve egyéb célok esetén a folyósítással összhangban szerepelnek a likviditási tervben. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése szintén a kapott támogatás ütemezéséhez igazodnak. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

54 Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

55 Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Az államháztartásról szóló é vi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 29/A -a előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsa meg s aját be vételeinek, valamint j ogszabály szerinti adós ságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Magyarország gazdasági s tabilitásáról s zóló é vi C XCIV. t örvény 3. ( 1) be kezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügylet fogalmát. A jogszabály adósságot keletkeztető ügyletnek tekinti a hitel, kölcsön felvételét, átvállalását annak aktuális tőketartozásával együtt, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír f orgalomba hoz atalát, váltó ki bocsátását, pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötését, a vi sszavásárlási köt elezettség kikötésével me gkötött a dásvételi s zerződés eladói félként történő megkötését, valamint a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetést, részletfizetést, és a még ki nem fizetett ellenértéket, továbbá hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett f edezeti betéteket, és azok összegét. A f entiekben f elsorolt ü gyletekre von atkozóan közgyűlési döntést, i lletve a z önkor mányzat feladatellátásához kapcsolódóan ilyen irányú működési, illetve fejlesztési igényt a évi költségvetési r endelet ne m tartalmaz. Az önkor mányzat a é vi köl tségvetésében ezer Ft saját bevétellel számol, mely egy személygépkocsi értékesítés tervezett bevétele. Ezen saját bevétel lehet az önkormányzat esetén az adósságot keletkeztető ügylet alapja, azonban sem a bevétel nagysága, sem az önkormányzat pénzügyi lehetőségei nem adnak alapot arra, hogy a Közgyűlés adósságot keletkezető ügylet vállalásáról döntsön. Figyelembe vé ve, hogy a megyei önkor mányzatok a fizetési s zámláikat a M agyar Államkincstárnál köt elesek vezetni, ezért a j ogszabály er ejénél f ogva a f entiekben felsorolt adósságot keletkezető ügyletek egy részében az önkormányzat nem képes kötelezettséget vállalni. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes s zabályairól s zóló 353/ 2011.(XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban készített alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen: 2

56 .../2015. (II.12.) MÖK határozat 1./ A V eszprém Megyei Ö nkormányzat saját be vételeinek részletezése az a dósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához: Sorszám előirányzat évi Bevételi jogcímek A B 1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 0 Ft 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 0 Ft 3. Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 Ft 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel Ft 5. Bírság-, pótlék-, díjbevétel 0 Ft 6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0 Ft SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ft 2./ A V eszprém M egyei Önkormányzat K özgyűlése a években adósságot keletkeztető ügyletre, önkor mányzati g aranciára, önkor mányzati ke zességre irányuló kötelezettséget nem vállal. Határidő: december 31. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése, mely előírta az önkormányzatok s zámára a köl tségvetési konc epció ké szítését szeptember 30. nappal hatályát ve sztette. A t ervezési m unka i rányvonalait, a legfőbb elveket a megyei jegyző koordinálta a vona tkozó á gazati é s á llamháztartási j ogszabályokkal ös szhangban. Az Országgyűlés a évi C. t örvénnyel elfogadta M agyarország é vi köz ponti költségvetését. Az önkormányzat évi gazdálkodási ke reteit m eghatározó költségvetési rendeletet az Áht. 24. (4) bekezdése által meghatározott tartalmi és szerkezeti előírásoknak megfelelően kell elkészíteni, és a 24. (3) bekezdésben meghatározott határidőig a közgyűlés elé kell benyújtani. A fenti szabályozásoknak megfelelően, a jelen ülésen elfogadásra kerülő é vekre s zóló megújított gazdasági pr ogramban, fejlesztési t ervben meghatározottak alapján összeállításra, és benyújtásra került a költségvetési rendelet tervezet. 1./ A költségvetés bevételei A költségvetés ös szes bevétele ezer Ft-ban került megtervezésre, melyből a költségvetési bevételek ezer Ft-ot képviselnek. 3

57 Önkormányzatok működési támogatásai A megyei önkormányzatok forrásszabályozása a évi szinten történik. A Magyarország központi költségvetéséről szóló é vi C. törvény 2. melléklete ha tározza m eg m egyei önkormányzatonként, k onkrét t ámogatási ös szeg s zerint a z önkor mányzatok feladatainak támogatását. A t ámogatás eltérően a korábbi évek szabályozásától a megyei önkormányzat feladataihoz köz vetlenül ka pcsolódó ki adások f edezetéül s zolgál, m ely ne m ki zárólag a működésre, hanem a fejlesztések megvalósításának fedezetéül is felhasználható. Ez a támogatási összeg a Veszprém Megyei Önkormányzat esetében ezer Ft. A központi költségvetés terhére év közben az önkormányzat a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja f inanszírozására ka p további központi t ámogatást, mely a f olyósítást követően, a költségvetés rendeletének módosításával kerül számszerűsítésre. Működési célú támogatások államháztartáson belülről A Földművelésügyi Minisztériuma decemberében írt ki pályázatot a megyei Értéktárak arculatának kialakítására, melyen az önkormányzat ezer Ft támogatást nyert. A jelen költségvetés t ervezésekor ki zárólag ez en feladat j elenik meg önké nt vá llalt f eladatként a megkötött támogatási szerződés figyelembe vételével. Működési bevételek A működési bevételek között megtervezett e zer F t, m int továbbszámlázott be vétel jelenik meg, mely m egállapodás alapján kiszámlázott kö züzemi s zolgáltatások díját tartalmazza. Ezen bevételi forrással, mint felhasználható saját bevétellel nem lehet kalkulálni, mert kizárólag a felmerült kiadással szemben történik a továbbszámlázás. Felhalmozási bevételek A megyei önkormányzat sikeresen nyújtotta be pályázatát a évi megyei önkormányzati tartalékra vonatkozóan. Az így nyert támogatásból lehetőség nyílik egy darab személygépkocsi beszerzésére, illetve egy meglévő gépjármű értékesítésére. Finanszírozási bevételek Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdése előírja a költségvetési hiány belső finanszírozására, valamint a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások bemutatását. A f inanszírozási be vételek köz ött j elenik m eg az önkor mányzat, m int i rányító s zerv költségvetésében a H ivatal részére biztosított irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás összege. A költségvetési támogatás a költségvetés főösszegét ezer F t-tal növ eli. A t ámogatás ös szege az Ö nkormányzat köl tségvetésében ki adásként, a Hivatal költségvetésében bevételként jelenik meg a finanszírozási műveletek között. Az előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevételeként jelenik meg a költségvetésben a é vi m egyei önkor mányzati t artalékból ka pott e zer Ft támogatás ös szege. A t ámogatás f elhasználására m árcius 23 -ig van lehetőség, í gy 4

58 indokolt köl tségvetési maradványként a z e redeti köl tségvetésben m egjeleníteni. A m egyei tartalékból kapott támogatás elszámolására vonatkozó szabály alapján, annak felhasználására a f olyósítást követő három hónap áll rendelkezésre. Ennek megfelelően a tartalék benyújtására vona tkozó támogatási ig ényben me gjelölt, már ki fizetett köt elezettségek elszámolására nincs lehetőség. Figyelemmel arra, hogy az igényelt támogatás csökkentett összegben ke rült e lfogadásra, a m egvalósítandó f eladatok ke retszámainak pont os meghatározására a 31/2014. ( VII.10.) M ÖK határozatban m egfogalmazott f eladatokkal összhangban jelen közgyűlés alkalmával kerül sor. Az önkormányzat a korábban meghozott kiadásokat csökkentő gazdaságossági intézkedések eredményeként rendezett pénzügyi e gyensúllyal r endelkezik. A s zigorú gazdálkodási előírások követésének, a pályázati bevételekből származó megtakarításoknak, a Munkáltatói Lakásalap m unkavállalói t örlesztések bevétele m egtakarításának következtében az önkormányzat jelentős költségvetési maradvánnyal gazdálkodhat. A é vi köl tségvetési keretszámok kialakítása kizárólag a folyamatos működéshez, illetve a már meglévő kötelezettségvállalásokhoz igazodóan történt. Az önkor mányzat é vi kötelező, illetve önként vállalt feladatainak meghatározására a zárszámadási r endelettervezet el fogadásakor ke rülhet s or teljes körűen, figyelemmel a rra, hogy a z önkor mányzat köl tségvetési hi ánnyal n em t ervezhet, így egyes f eladatok forrás hiányában nem jelennek meg, illetve csak csökkentett összegben kerülhetnek elfogadásra. 2./ A költségvetés kiadásai A költségvetés összes kiadása 2015-ben ezer Ft. A személyi ju ttatások meghatározása a H ivatal, illetve a Közgyűlés struktúrájának kialakítása függvényében történt. Az á llamháztartásról s zóló é vi CXCV. t örvény m ódosításával a k öltségvetési szervekre von atkozóan vá ltoztak a l étszámgazdálkodásra von atkozó r endelkezések, így a t ovábbiakban a kö ltségvetési rendeletnek nem r észe az en gedélyezett l étszám bemutatása. Az előző években kialakított szervezeti struktúra r endjében a rendelettervezet az Önkormányzat tekintetében 1 fő, a Hivatal vonatkozásában 24 fő álláshely megtartásával számol. A Hivatal személyi juttatásai a hatályos jogszabályi előírások betartásával készült. A Hivatal foglalkoztatottai e setén az ille tményalap mértéke a köl tségvetési törvény s zerint m eghatározott ös szeg, F t. A nyelvpótlék a lapja tekintetében a Veszprém M egyei Önkormányzat közszolgálati önkormányzati illetményalapját Ft - kell alkalmazni. A költségvetési törvény szerint a foglalkoztatottak éves cafetéria kerete bruttó 200 ezer Ft, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Természetbeni jut tatásként 100 ezer F t mun karuha jut tatás, valamint a költségvetési tör vényben me ghatározott mé rtékig (1 000 Ft/hó/fő) pénzügyi szolgáltatások térítése történik a munkavállalók részére. 5

59 A Hivatal foglalkoztatottai részére az adható juttatás összege 50 ezer Ft, amely a s portról s zóló t örvény h atálya alá t artozó s portrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint kulturális szolgáltatás igénybe vételére muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet á ltal n yújtott kul turális s zolgáltatás ig énybevételére - szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj térítésére fordítható. A munkaadókat terhelő járulékok és s zociális h ozzájárulási ad ó előirányzat mértéke a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan került megállapításra. A dologi k iadások előirányzata elsősorban a Hivatal működésének biztosítására, továbbá az önkormányzat kötelező feladatellátására irányul. Az Önkormányzat k iadásai (3. melléklet) közöt t kerültek megtervezésre a Közgyűléssel, az önkormányzati jogalkotással kapcsolatos kiadások, valamint kizárólag az önkormányzat nevében végrehajtandó feladatok kiadásai, melyek döntően jogszabályi kötelezettségekből adódnak. A m ellékletben be mutatott f eladatokon t úl a z Önkormányzat a be vételi f orrások szűkös rendelkezésre állása miatt egyes feladatokat csak a költségvetési maradvány jóváhagyását követően tud megvalósítani. Az al ábbi f eladatok élveznek pr ioritást a maradvány felosztásakor, amennyiben pá lyázati, illetve eg yéb forrás azok megvalósítására nem áll rendelkezésre: adatok ezer Ft-ban Eseti megbízások, külső szakértők Veszprém megyei területrendezési terv felülvizsgálata Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása Megyei területfejlesztési dokumentumok módosítása Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Osztrák-Magyar Corvinus Kör tagdíj 28 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Balatoni Szövetség tagdíj 50 Tiszta Virágos Veszprém Megyéért Kitüntetések adományozása Föld Napja 500 Összesen A te rületfejlesztéssel ka pcsolatos köt elező feladatellátás jogi szabályozása, annak értelmezése, illetve az ahhoz rendelhető központi forrás elosztás az előterjesztés készítésekor mé g ne m i smert, így a me gyei ön kormányzat részére me ghatározott, évben kötelezően ellátandó feladatok pénzügyi forrásának biztosítására a költségvetési m aradvány m eghatározásakor k erül s or. Az or szágos t erületrendezési tervről szóló, január 1-től hatályos évi XXVI. törvény 31/A (1) bekezdése szerint a megyei területrendezési terveket december 31-ig összhangba 6

60 kell hoz ni a t örvény r endelkezéseivel. A feladat megvalósításához előreláthatólag központi támogatás kerül biztosításra. Az önkor mányzat a kor ábbi é vekhez ha sonlóan t ovábbra i s r észt kí ván venni a m ár előző években meghatározott és elindított önként vállalt feladataiban, melyhez állami támogatás nem rendelhető, sajátságos vagyoni helyzetéből adódóan egyéb saját bevételből nem finanszírozható, azonban a megye népszerűsítésében, versenyképességének j avításában, koor dinációs t evékenységében m indenképpen jelentős szereppel bír. Az államháztartást szabályozó jogszabályok szerinti irányelv alapján az önként vállalt feladat forrása kizárólag saját bevétel lehet. Az önkormányzat egyedüli saját bevételének forrása a Munkáltatói Lakásalap munkavállalói törlesztések bevétele. Az Ö nkormányzat be vételei köz ött ke ll s zerepeltetni a köl tségvetési törvény 2. melléklete s zerinti t ámogatás ös szegét ez er F t -, mely tá mogatás bi ztosít fedezetet a Hivatal kiadásaira ezer Ft - vonatkozóan is. Az Önkormányzati Hivatal (4. melléklet) kiadásai kizárólag az igazgatási feladatok ellátásához, az üzemeltetéshez szükséges kiadásokhoz igazodnak. A f elhalmozási k iadásokat feladatonként a z 5. melléklet mut atja be. Az önkor mányzat törekszik a konszolidációt követően megörökölt elavult tá rgyi e szköz á llomány folyamatos cseréjére, melyet az önkormányzat pályázati forrásokból, valamint az általános működési támogatás t erhére kí ván megvalósítani. A t ervezett be ruházásokkal az ö nkormányzat el eget kíván tenni Mötv-ben megjelölt vagyonkezelői feladatok kötelezettségének. Az általános t artalék évi előirányzata ezer Ft, amely f edezetet n yújthat év közben jelentkező váratlan események költségeire, t öbbletigényekre, valamint az el maradt bevételek pótlására, ugyanakkor nem lehet forrása közösségi feladatok támogatásának. Annak érdekében, hogy az önkormányzat a szűkös költségvetési lehetőségeit javítsa, továbbra is indokolt figyelemmel kí sérnie a pályázati lehetőségeket mind a működés, mind pedig a fejlesztés területén. Az önként vállalt feladatok forrása kizárólag saját bevételből származhat. A f elhalmozási cél ú bevételek és ki adások egyenlegeként működési bevételi többl ettel számolunk, amelyet a 7. me lléklet mut at be. A működési bevétel, mely döntően az állami támogatásból áll, bevonásra kerül a felhalmozási célok megvalósítására. A évi bevételi lehetőségek továbbra i s szigorú gazdálkodásra ké nyszerítik a z önkormányzatot. A szigorú gazdálkodás mellett törekedni kell arra, hogy a nettó finanszírozás ütemezésében nyújtott támogatás biztosítson fedezetet a felmerülő általános kiadásokra. A 8. melléklet vázolja az önkormányzat likviditási tervét. Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket, illetve önkormányzaton kívüli Európai Uniós pr ojekthez történő hozzájárulásokat a é vi köl tségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz, azonban figyelemmel kell kísérni az év közben kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket a működés javítása érdekében, illetve a fejlesztések tekintetében. 7

61 Az Á ht. a köl tségvetési rendelet előkészítésével kapcsolatban meghatározza azokat a kimutatásokat, melyeket a r endeletnek tartalmaznia ke ll. A 1 0. melléklet ta rtalmazza a z adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségvállalásokra vonatkozóan a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait. A 11. melléklet mutatja be az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban. Az önkor mányzat sajátos feladatköréből kiindulva a költségvetésében közvetett támogatások nyújtásával nem számol. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 1. táblázata tartalmazza. A m egyei jegyző a költségvetési keretszámokat, valamint az azokat m egalapozó e lveket ismertette az MKKSZ Veszprém megyei csoportjának képviselőjével. Az Á vr. 27. ( 2) be kezdésének e leget t éve, e lőzetes véleményezésre a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság részére megküldésre került a r endelet-tervezet. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a r endelet-tervezetet a 2/ (II.3.) ha tározatával t árgyalásra alkalmasnak tartotta és m egalkotta í rásos vé leményét. Az előterjesztés mellékleteként csatoljuk a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményét a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéről. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztésben leírtak alapján javasolom a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását. Veszprém, február 5. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke 8

62 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.../2015. (...) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) b ekezdésében meghatározott e redeti j ogalkotó ha táskörében, az A laptörvény 32. c ikk ( 1) be kezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A r endelet ha tálya a Veszprém Megyei Ö nkormányzatra, és a V eszprém M egyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. 2. A évi költségvetés bevételei és kiadásai 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: ezer Ft-ban, c ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: ezer Ft-ban, f ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. szerint megállapított működési bevételek é s működési kiadások, f elhalmozási be vételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. (2) A 2. szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében ezer Ft-ban határozza meg. (4) A V eszprém M egyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok s zerinti bont ását a 4. melléklet részletezésében ezer F t-ban határozza meg. (5) A V eszprém Megyei Ö nkormányzat Közgyűlése a felhalmozási ki adási előirányzatokat feladatonként a z 5. melléklet s zerint ezer Ft-ban határozza meg. 9

63 (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet s zerint az általános tartalék előirányzatát ezer Ft-ban határozza meg. (7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi. (8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét. (9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását. (10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel ne m rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be. (11) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat t öbbéves ki hatással j áró dönt éseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet tartalmazza. (12) A V eszprém M egyei Ö nkormányzat é vi költségvetése nem r endelkezik európai uni ós f orrásból f inanszírozott t ámogatással m egvalósuló pr ogrammal, projekttel, továbbá ilyen projekthez történő hozzájárulást nem nyújt. 3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása 4. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szervek részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hog y a V eszprém M egyei Ö nkormányzat köl tségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat összeghatár nélkül engedélyezzen átcsoportosítani. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az általános tartalék terhére pótelőirányzat címen előirányzatátcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzati között alkalmanként ezer Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb ezer Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. 10

64 (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hog y a (1)-(4) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztassa. (6) A köl tségvetési egyensúly m egtartása ér dekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását. (7) A Veszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez ka pcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható é s kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény s zerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a s zemélyi j uttatások évközi m egtakarítása és a s zemélyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (8) Amennyiben a Veszprém M egyei Ö nkormányzat, illetve költségvetési s zerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert t artozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%- át, va gy a 150 m illió f orintot, a kkor a Veszprém M egyei Ö nkormányzat önkormányzati biztost bíz meg. (9) A f elhalmozási c élú hiány finanszírozása ér dekében a V eszprém Megyei Önkormányzat évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges. (10) A köl tségvetési hi ány kialakulásának m egakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján. (12) A f inanszírozási be vételekkel és ki adásokkal ka pcsolatos ha tásköröket a közgyűlés gyakorolja. (13) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős. (14) Az önkor mányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. 5. (1) Az önkor mányzat be vételeinek é s ki adásainak m ódosításáról, a ki adási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése dönt a 4. ( 1)-(4) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett. (2) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. 11

65 (3) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az átcsoportosítás az engedélyezett előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás mia tt szükséges. A laptevékenysége kö rében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben a V eszprém M egyei Önkormányzat év köz ben a köl tségvetési rendelet ké szítésekor n em i smert t öbbletbevételhez j ut, vagy b evételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja. (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje s zerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31 -ei ha tállyal módos ítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a Veszprém M egyei Önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlése elé ke ll terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A Veszprém M egyei Ö nkormányzat, és a Veszprém M egyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani. 6. (1) A V eszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a V eszprém Megyei Ö nkormányzat, és a V eszprém Megyei Önkormányzati Hivatal amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást elegendő három évenként végrehajtani. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hog y a V eszprém M egyei Ö nkormányzatra, és a V eszprém M egyei Önkormányzati H ivatalra az ( 1) be kezdésben megfogalmazott f eltételek esetén az engedélyt megadja. 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke a költségvetésből jogszabályi keretek között támogatási szerződés megkötésével benyújtott tá mogatási i gény alapján költségvetési tá mogatást nyújthat. 8. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke a köl tségvetésben teljesült s aját be vétel t erhére az önké nt vá llalt feladatok megvalósítására államháztartási körön kívül támogatást nyújthat. 9. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási kör ön kí vüli pé nzeszközt ve het á t. A be vétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet. 12

66 10. A Veszprém M egyei Ö nkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a megyei jegyző felelős. 11. (1) A V eszprém Megyei Ö nkormányzati H ivatal ké szpénzt ve het fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint. (2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető: a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklámés propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, b) az eg ységes r ovatrend K 61. Immateriális j avak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, c) az e gységes r ovatrend K 33. S zolgáltatási ki adások é s K 123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások, d) az a lkalmazottak be lföldi é s kül földi ki küldetéséhez ka pcsolódó na pidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai, f) az a)-c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és g) az a)-f) pont s zerinti ki adásokra az al kalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel. 12. (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos be szedésére, valamint a z önkor mányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében. (2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a be szedett be vételeket és a t eljesített ki adásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. (3) Az ( 1) be kezdésben rögzített f elhatalmazás az új köl tségvetési r endelet elfogadásáig érvényes. 4. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép ha tályba, de a rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. 13

67 (2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló é vi V. törvény 38. ( 1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni. (3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló é vi C. törvény a szerint meghatározott összeg szerint, Ft-ban kerül meghatározásra. Dr. Imre László megyei jegyző Polgárdy Imre megyei közgyűlés elnöke 14

68 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésről szóló rendelet indokolása 1. -hoz A Veszprém Megyei Önkormányzat évi k öltségvetésének hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki hoz A V eszprém M egyei Önkormányzat évi köl tségvetési be vételeit, és ki adásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerint az 1. m elléklet mutatja be. Költségvetési s zervenként a 2. melléklet r észletezi mérlegszerűen a bevételeket és kiadásokat. A köl tségvetési ki adásokra a megyei önkormányzatok f eladatainak támogatása, továbbá a Földművelésügyi Minisztérium á ltal nyújtandó t ámogatás, t ovábbá a t ovábbszámlázott be vétel bi ztosít f orrást. Finanszírozási bevételként j elenik meg a évi megyei ön kormányzati t artalékra be nyújtott pá lyázati támogatás. Felhalmozási bevételt az önkormányzat a gépkocsi értékesítéssel összefüggésben 3 ezer Ft összeggel tervez. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásait feladatonként a 3. és 4. mellékletek részletezik. Az Önkormányzat (3 melléklet) költségvetésében a Közgyűlés kiadásai mellett a z önkormányzat jogszabályi kötelezettségből származó feladatai jelennek meg. A Hivatal költségvetésén (4. melléklet) belül kizárólag a működéssel, az igazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások szerepelnek. Az 5. melléklet részletezésében az Önkormányzat beruházási előirányzataként ezer Ft került elkülönítésre, melynek fedezetét az önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatása biztosítja. Az Önkormányzat ta rtalék előirányzatát az 6. melléklet mutatja be. Céltartalékot a költségvetés nem tartalmaz. Az általános tartalék ezer Ft előirányzata az év közben előre nem látható feladatok, rendkívüli helyzetek kezelése érdekében került tervezésre. Az Áht évet érintő módosításával az engedélyezett létszám f ogalma me gszűnt, a költségvetési rendelet-tervezet azonban 25 fő létszám személyi kiadásaival kalkulál A 7. melléklet közgazdasági tagolásban mutatja be a költségvetés mérlegét. A működési célú bevételi többlet finanszírozza a költségvetés felhalmozási kiadásait ezer Ft összegben. Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint kerül bemutatásra. A 7. és 8. melléklet tartalmának szöveges indokolása a 9. mellékletben kerül bemutatásra. A Veszprém M egyei Önkormányzat Közgyűlése a 10. m elléklet alapján közötti időszakban adósságot keletkeztető ügyletre irányuló kötelezettséget és kezességet nem vállal. A 11. melléklet mutatja be az önkormányzat közgyűlésének többéves ki hatással j áró döntéseinek előirányzat szükségletet és az azt következő években. 15

69 hoz A költségvetés végrehajtásával, finanszírozásával összefüggő szabályok az Áht., az Ávr., valamint a z á llamháztartás számviteléről szóló 4/2013. ( 1.11.) K ormányrendelet al apján történtek. A ok a közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés elnökének hatásköreit, és a napi g azdálkodás vi telével ka pcsolatos jog ait é s köt elezettségeit á llapítják meg. A 6. a leltározás szabályozására vonatkozó rendelkezést tartalmazza. A okban a támogatások, átadott pénzeszközök átutalásáról, elszámolásának módjáról és határidejéről rendelkezik a tervezet. A 10. -ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakítása, megfelelő működtetése és függetlenségének biztosítása a megyei jegyző feladata. Figyelemmel a rra, ho gy az államháztartásban és ne mzetgazdasági s zinten egyaránt a készpénzes fizetési módok csökkentésével és készpénzkímélő fizetési eszközök elterjedésével jelentős megtakarítás érhető el, ezért az Áht. alapelvi, á ltalános r endelkezésként ki mondja, hogy az ál lamháztartás al rendszereinek pé nzeszközei t erhére vé gzett ki fizetésekkor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére cs ak jogszabályi f elhatalmazás al apján kerülhet s or, így ennek az előírásnak megfelelően rendelkezik a 11. a készpénzzel való fizetések lehetséges eseteiről hoz Az á tmeneti g azdálkodás s zabályozását i ndokoltnak t artottuk, m ivel a z önkor mányzati gazdálkodás f olyamatosságát bi ztosítani ke ll. Felhatalmazást ad ez az előírás a közgyűlés elnökének az önkormányzat működtetésének biztosítására, ugyanakkor garanciát is tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az átmeneti időszakban a kötelezően ellátandó feladatok a kiadások rangsorában nem szenvednek sérelmet. A j ogszabály ha tályosulásával bi ztosított a V eszprém M egyei Önkormányzat é vi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet folyamatossága. 16

70 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A V eszprém M egyei Önkormányzat é vi köl tségvetésének m egállapításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak vá rható hatásai a Jat. 17. ( 2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A T ervezet a V eszprém M egyei Ö nkormányzat, valamint a V eszprém M egyei Önkormányzati H ivatal évi köl tségvetésének tervezett be vételeit, kiadásait, kötelező és önként vállalt feladatait mutatja be. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai Az államháztartást szabályozó jogszabályok a rendelet elfogadását követően további adminisztrációs terheket keletkeztetnek. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: Az á llamháztartásról s zóló é vi C XCV. t örvény ai írják elő az Önkormányzat s zámára a köl tségvetési r endelet m egalkotásának, határidejének kötelmét. A j ogbiztonság oká n célszerű a rendelet el fogadása. Ennek elmaradása jogszabályellenes t artalom f ennmaradását er edményezné, mely köv etkeztében az Önkormányzat elesik a r észére me gállapított köl tségvetési t ámogatástól a nnak elfogadásáig, mely súlyosan veszélyeztetné likviditási helyzetét. 3. A j ogszabály alkalmazásához szükséges s zemélyi, szervezeti, tárgyi és pé nzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása es etén az új r endelet al kalmazása a j elenlegi s zabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel. 17

71 TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés 1. táblázat A V eszprém M egyei Ö nkormányzat évi köl tségvetési be vételeinek és kiadásainak alakulása II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A V eszprém M egyei Ö nkormányzat és a V eszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém M egyei Ö nkormányzati Hivatal é vi ki adásainak f eladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A V eszprém M egyei Önkormányzat évi köl tségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása 11. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete és az azt követő években A Veszprém Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának véleménye a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 18

72 1. táblázat A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek adatok ezer Ft ban Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény évi várható teljesítés évi terv A B C D E 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrő Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3 Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek

73 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi tény évi várható teljesítés adatok ezer Ft-ban évi terv A B C D E 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (4) Kiadások mindösszesen (3+5) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások

74 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 1. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban évi terv évi kötelező feladatok adatok ezer Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E 1. Működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.3 Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése évi terv évi kötelező feladatok adatok ezer Ft-ban évi önként vállalt feladatok A B C D E 1. Működési kiadások összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Beruházások Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (4) Kiadások mindösszesen (3+5)

75 2. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.3 Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek 1.3 Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Működési célú átvett pénzeszközök Beruházások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.2 Felújítások 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.3 Felhalmozási bevételek Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás kiadásai Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5. Finanszírozási kiadások (4) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás - 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Kiadások mindösszesen (3+5)

76 2. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1.3 Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek 1.3 Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Működési célú átvett pénzeszközök Beruházások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.2 Felújítások 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2.3 Felhalmozási bevételek - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Belföldi finanszírozás kiadásai Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5. Finanszírozási kiadások (4) államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele 5. Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Kiadások mindösszesen (3+5)

77 2. melléklet a.../2015. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat Kiemelt előirányzat száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve Eredeti előirányzat A B C D E F Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen ( ) Működési kiadások összesen ( ) Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Dologi kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Nemzetközi kötelezettségek Működési bevételek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Készletértékesítés ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közvetített szolgáltatások ellenértéke Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kiszámlázott általános forgalmi adó Tartalékok Álatlános forgalmi adó visszatérítése Általános tartalék Kamatbevételek Céltartalékok Egyéb működési bevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen ( ) Működési célú átvett pénzeszközök Beruházások Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felújítások - 2. Felhalmozási bevételek összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási bevételek Költségvetési kiadások összesen (1+2) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Belföldi finanszírozás kiadásai Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 5. Finanszírozási kiadások (4) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7) Kiadások mindösszesen (3+5)

78 3. melléklet a.../2015. (.....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés évi terv Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési Egyéb működési Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre adó belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O P Q I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával Tagdíjak: - K a. Balaton Fejlesztési Tanács K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása Ö 9. Megyei Értéktár évi programjai K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a ezer Ft támogatási összegből ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb Belföldi felhalmozási célú felhalmozási célú finanszírozás támogatások támogatások kiadásai államháztartáson államháztartáson Kötelező feladatok összesen (K): ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): ezer Ft

79 4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Munkaadókat Egyéb működési célú kiadások Sorszám Megnevezés évi terv terhelő Egyéb működési Egyéb működési Személyi Dologi járulékok és célú támogatások célú támogatások Beruházások juttatások kiadások szociális államháztartáson államháztartáson Felújítások hozzájárulási belülre kívülre adó A B C D E F G H I J K L M Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): ezer Ft

80 5. melléklet a.../2015. (....) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének felhalmozási kiadásai adatok ezer Ft-ban Megnevezés évi terv A B C 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása Személygépkocsi beszerzés Bútor beszerzés BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

81 6. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat évi tartalék előirányzatról Megnevezés adatok ezer Ft-ban évi terv A B C 1. Általános tartalék Tartalék összesen 1 817

82 A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 7. melléklet a.../2015. (.....) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 1.4 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési bevételek Költségvetési működési kiadások Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási kiadások Működési célú bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1 Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési felhalmozási bevételek Költségvetési felhalmozási kiadások Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek - 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozások összesen: Bevételek összesen: Kiadások összesen:

83 8. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 7. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 9. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet

84 9. melléklet a /2015. (..) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8.. mellékletekhez I. A évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a működési költségvetési maradványként bemutatott, december 23-án folyósított megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás összege jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatásában a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatása jelenik meg, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás. Az önkormányzat évi költségvetésében ezer Ft felhalmozási célú bevétel jelenik meg, mint gépkocsi értékesítés bevétele. A felhalmozási célú bevétel mellet a működési bevételi forrás bevonása is szükségessé vált a fejlesztési célok megvalósítása érdekében. A bevételek és kiadások főösszege: ezer Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását tartalmazza. A felhalmozási kiadások teljesítése szintén a kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

85 Sorszám 10. melléklet a /2015. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása Megnevezés év Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség év év év A B C D E F 1 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék-, díjbevétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek (1+ +6) Saját bevételek (7) 50 %-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( ) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (9+17) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a./2015. (II.12.) MÖK határozata alapján a években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

86 11. melléklet a /2015. (. ) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete és az azt követő években Sorszám Megnevezés Éves hatása a további években év év év év év I. Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások 1 Az egészségre építve! című TÁMOP / pályázat 5 éves fenntartása Összesen: folyamatos II. Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások Mindösszesen: folyamatos

87

88 Szám: 02/20-14/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-ei ülésére Tárgy: A V eszprém M egyei Ö nkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei dí jainak a dományozásáról s zóló 5/ ( II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

89 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel módosította a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megyei díjainak adományozásáról szóló 5/ ( II. 20.) önkormányzati rendeletet, kiegészítve azt egy új, a Felelősség a közösségért és környezetért díj megalapítására vonatkozó címmel és rendelkezésekkel. A kiegészítés nem t artalmazta a Felelősség a közösségért és környezetért díj me gjelenési formájára vonatkozó meghatározást, ezért a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával történt előzetes egyeztetést követően az e rre vonatkozó r endelkezést a 9/ ( VIII. 14. ) önkormányzati rendelet iktatta be az alaprendeletbe. A rendelet hatályos egységes szerkezetű szövege a honlapon megtalálható. Figyelemmel arra, hogy a Kamara részéről felmerült a dí j tá rgyjutalmán a logójuk feltüntetésének i génye, a köz ös a dományozásra t ekintettel i ndokoltnak tartom a zon a m egyei önkormányzat címerének a f eltüntetését i s, mely s zándék a K amarával és a tá rgyjutalom készítőjével, az Ajka Kristály Üvegipari Kft-vel előzetesen egyeztetésre került. Mindezek alapján szükségessé vált a rendelet módosítása, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Veszprém, február 2. Polgárdy Imre

90 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az A laptörvény 32. cikk ( 2) be kezdésében meghatározott er edeti j ogalkotói ha táskörében, a M agyarország cí merének és z ászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló é vi CCII. t örvény 24. (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém M egyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló 5/2013. (II. 20.) önkor mányzati r endelet ( a továbbiakban: R endelet) 4. -a (10) bekezdés b) pont ja helyébe a következő rendelkezés lép: b) értékes tárgyjutalom, melynek megjelenési formája az Ajka Kristály Üvegipari Kft. által egyedi tervezésben gyártott, éveken át azonos megjelenést biztosító művészi alkotás. A tá rgyjutalom ta lapzata s zögletes s zíntelen ólom, rajta a Felelősség a Közösségért és a K örnyezetért Díj homokfújt felirat látható az átadás évszámával. A talapzat felső felületének bal sarkában a Kamara homokfújt logója, jobb sarkában Veszprém megye homokfújt címere látható. A lábazat: fúvott, hámozott, színtelen ólomkristály, a l ábazaton hidegen ragasztva 3 különálló, zöld (reseda) színrétegű levélszirom (homokfújt), melyben homokfújt 8,5 cm átmérőjű sötétzöld földgömb áll. A tárgyjutalom szemléltető rajzát e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. A Rendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 3. Ez rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Polgárdy Imre megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző

91 4 I n d o k o l á s Általános indokolás A V eszprém M egyei Ö nkormányzat m egyei dí jainak a dományozásáról szóló 5/ ( II.20.) önkormányzati r endelet ( a t ovábbiakban: A laprendelet) szabályozza a megyei közgyűlés által alapított díjak adományozásának rendjét. Az előterjesztés javasolja a Felelősség a Közösségért és a Környezetért díj megjelenési formáját szabályozó rendelet módosítását, a díj megjelenési formájának kiegészítésére tekintettel. Részletes indokolás 1. -hoz E s zakaszban az Alaprendeletben szereplő Felelősség a Közösségért és a Környezetért dí j megjelenési f ormája ki egészítésre ke rül, í gy az e rre vona tkozó m ódosított r endelkezést tartalmazza. 2. -hoz Az 1. -ban megjelölt módos ításra te kintettel s zükséges a r endelet 1. mellékletének a kiegészítése. 3. -hoz A hatályba lépésről szóló rendelkezést tartalmazza.

92 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak adományozásáról szóló önkormányzati rendelete módosításának előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a j ogszabály f eltételezett hatásaihoz i gazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kor mányrendelet es etén a K ormányt, önkormányzati r endelet es etén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úg y, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak a dományozásának m ódosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetében (a továbbiakban: T ervezet) f oglaltak várható ha tásai a J at. 17. (2) be kezdésében f oglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A T ervezet ug yanúgy a dí j oda ítélésével ka pcsolatos s zabályokat t artalmazza, mint korábban, í gy e kör ben ni ncs vá ltozás. A díjazással j áró köl tségek a z önkor mányzat költségvetésében tervezésre kerülnek. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet kapcsán az adminisztratív feladatokban növekedés nem várható. 2. A j ogszabály m egalkotása s zükségességének, a j ogalkotás el maradása vá rható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás kiegészítése történik egy má r me galapított dí jjal já ró tárgyjutalom megjelenési formájának módosítása révén, m ely m ódosításnak r endeleti s zinten i s m eg ke ll j elennie. Ennek e lmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A T ervezet el fogadása esetén a rendelet al kalmazása a j elenlegi s zabályozáshoz ké pest többlet személyi, szervezeti, tárgyi feltételt nem igényel. A dí j adományozásával j áró költséget a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében kell megtervezni.

93

94

95 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Szám: 02/20-4/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülésére Tárgy: Előadó: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete módosítása Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Ratkovszky Judit pályázati referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

96 2 Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. -ában foglalt rendelkezések tartalmazzák a képviselő-testület működésének, döntéshozatalának azon alapkérdéseit, amely önkormányzati feladatok címzettje a közgyűlés, így meghatározó szerepének biztosítása érdekében rögzíti a törvény azokat az önkormányzati ügyeket, amelyekben kizárólag a közgyűlés dönthet, azaz nem ruházhat át december 31-i hatállyal a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 29. -a rendelkezése alapján a Mötv a kiegészült egy új 16. ponttal, mely szerint a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam vagy más helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházására, ilyen vagyon ingyenes átvételére vonatkozó döntés. Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel a Módtv a szerinti kiegészítésre, szükségessé vált a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdésének kiegészítése és (3) bekezdésének módosítása, ami a Mötv pontja, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. (1) bekezdése alapján, a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A módosítással egyidejűleg indokoltnak tartom az 5. (2) bekezdésének szövegéből a költségvetési koncepció részeként szavak törlését, és helyette a költségvetési rendelet előterjesztésében kifejezés használatát, mivel az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló évi XXXIX. törvény 64. (1) bekezdése szeptember 30-ával hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdésében rögzített költségvetési koncepció készítésének és közgyűlés elé terjesztésének kötelezettségét. Továbbá az egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 260/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 11. -a október 16-án hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [Az Áht. 24. (1) bekezdéséhez] alcímét is. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. Veszprém, január 23. Polgárdy Imre

97 3 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2015. (..) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló 19/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet) 5. (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Közgyűlés a költségvetési rendelet előterjesztésében állást foglal a vagyongazdálkodási terv költségvetési évre vonatkozó megvalósításáról. 2. A vagyonrendelet 6. (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: (A Közgyűlés kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:) e) az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam vagy más önkormányzat javára történő ingyenes átruházásával, ilyen vagyon ingyenes átvételével kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása. 3. A vagyonrendelet 6. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik forint forgalmi értékhatár alatt az önkormányzat tulajdonában lévő 3. (4) bekezdésében meghatározott üzleti vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző

98 4 I n d o k o l á s Általános indokolás Az önkormányzat vagyonára vonatkozó rendelet módosítására az alábbi okokból volt szükség: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. -ának december 31-én hatályba lépett módosítása értelmében a közgyűlés hatásköréből nem ruházható át a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának az állam vagy más helyi önkormányzat javára történő ingyenes átruházására, ilyen vagyon ingyenes átvételére vonatkozó döntés. Az Áht.-ben és annak végrehajtási rendeletében rögzített költségvetési koncepció készítési és közgyűlés elé terjesztési kötelezettség törlésre került. Ezekkel összefüggésben indokolt a vagyonrendelet módosítása. Részletes indokolás 1. -hoz E szakasz a költségvetés készítésével összefüggésben lévő jogszabályi szövegrész pontosítását tartalmazza. 2. -hoz E szakasz meghatározza azokat a vagyonnal kapcsolatos önkormányzati ügyeket, amelyekben kizárólag a közgyűlés dönthet, amelyeket nem ruházhat át. 3. -hoz E szakasz meghatározza azokat a vagyonnal kapcsolatos önkormányzati ügyeket, amelyekben a közgyűlés elnöke dönthet. A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 4. -hoz

99 5 A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodása szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása tervezetének előzetes hatásvizsgálata A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet ugyanúgy a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonával kapcsolatos szabályokat tartalmazza, mint a korábbi rendelet, így e körben nincs változás. Az önkormányzat kiadásai az új tervezet elfogadásával nem növekednek. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozás felülvizsgálata, módosítása vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. A jogbiztonság okán célszerű a rendelet módosítása. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

100 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/20-8/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat évekre szóló gazdasági programja Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésébe bevont szervezet, személy: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Elnöki Kabinet Horváth Ernő, Elnöki Kabinet titkár Gazdasági Iroda Szász Jutka Emese, irodavezető Önkormányzati Iroda Diószeginé Tímár Hajnalka, irodavezető Főépítészi, Területfejlesztés, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valamennyi Bizottsága

101 Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) a szerint az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit, gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. A törvény értelmében a gazdasági program, fejlesztési terv a közgyűlés megbízatása időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A program tehát átfogó, az önkormányzat testülete és hivatala választási ciklusra szóló gazdasági és szakmai stratégiai tervdokumentuma, amely megalapozza a munkavégzés kereteit, meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat feladatainak biztosítását és színvonalának javítását szolgálják. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (II.14.) MÖK határozattal megújított 62/2011. (IV.28.) számú határozattal elfogadott évre szóló gazdasági programja lejárt. A Mötv (5) bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el az új gazdasági programot. A Gazdasági Program összeállításánál, a feladatok meghatározásánál azt a szemléletet követtük, hogy figyelemmel az országos tervekben foglaltakra, a megye érdekeit tartsuk szem előtt, kiemelt figyelmet fordítsunk a megye településeinek elképzeléseire, és velük egyeztetve tudjuk majd megvalósítani a jövőbeni fejlesztéseket. Törekedtünk arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat területi önkormányzati szerepkörét erősíthessük, amelynek érdekében céljainkat és feladatainkat az alábbi szempontok figyelembe vételével határoztuk meg: a megye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújítását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika megvalósítása, ezáltal a megye társadalmi, gazdasági súlyának növelése, a területi egyenlőtlenségek csökkentése, az elmaradott térségek felzárkóztatása, különös tekintettel falvainkra, a megye ipari és mezőgazdasági jellegű térségeiben a gazdaság szerkezeti megújítása, a kutatás-fejlesztés, és az innováció elősegítése, a települési önkormányzatokkal, a megye vállalkozásaival és a civil szférával való együttműködés erősítése, a területi koordináció hatékonyságának növelése, a korábban kialakult konstruktív együttműködés folytatása és bővítése. Célunk volt a megyei tervezési munka során kialakított koordinációs szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése. A megyei sajátosságok marketingjének előtérbe helyezésével, kiemelt hangsúlyt kívántunk helyezni az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokra, különös tekintettel az ágazat térségünkben betöltött szerepére, valamint a nemzetközi kapcsolatok ápolására, továbbfejlesztésére. Az idegenforgalom, a nemzetközi kapcsolatok, a sport feladatok ellátása a konszolidációt követően háttérbe szorultak, ezért figyelemmel a költségvetési lehetőségekre, szeretnénk önkormányzatunk életében ismét aktívvá tenni ezen feladatok ellátását. 2

102 Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a Veszprém Megyei Önkormányzat évekre szóló gazdasági programjának tervezetét vitassa meg és döntsön annak elfogadásáról. Fentiekre tekintettel javasolom az alábbi határozat elfogadását:.../2015. (II. 12.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat évekre szóló gazdasági programját a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 2. A gazdasági program végrehajtásának feltételeit az éves költségvetési rendeletekben kell kialakítani, biztosítani. Határidő: folyamatos, illetve: szeptember 30. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 3. A gazdasági program végrehajtásáról a Megyei Közgyűlést tájékoztatni kell. Határidő: szeptember 30. Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, február 2. Polgárdy Imre 3

103 ../2015. (II.12.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Elfogadta: a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése:.../2015. (II. 12.) MÖK határozatával 4

104 1. Bevezetés A gazdasági program szerkezetileg négy fejezetből áll. Első fejezet tartalmazza a program bevezető részét, mely az előzményt, a jogszabályi alapokat, és a megyei önkormányzat alapvető feladatait mutatja be, ezt követi az általános célkitűzések meghatározásáról szóló fejezet. A következő részben a megyei önkormányzat által ágazatonként kiemelten fontos ellátandó feladatok kerülnek kibontásra, majd a negyedik fejezetben az ágazati feladatok végrehajtásának eszközeivel, a vagyongazdálkodási feladatokkal, a gazdálkodás feltételeivel, finanszírozás lehetőségével, humánerőforrás gazdálkodással, pályázati lehetőségek fontosságával, az együttműködés kérdéskörével, az önkormányzat kapcsolati tőkéjének erősítésével foglalkozunk. Végül a program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek és a zárszó kerül meghatározásra. Előzmény és jogszabályi alapok A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2013. (II.14.) MÖK határozattal megújított 62/2011. (IV.28.) számú határozattal elfogadott évre szóló gazdasági programja lejárt. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. (5) bekezdése értelmében a közgyűlés az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el az új gazdasági programot. A gazdasági program a megyei közgyűlés megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. A gazdasági program elkészítésének célja, hogy a megyei önkormányzat egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett feladatellátásában fejlődjön is. A program a megyei önkormányzat részére meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével a megyei önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A megyei önkormányzat alapvető feladatai A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 27. (1) bekezdése szerint A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztési és területrendezési feladatokat a évi CXLVIII. törvénnyel módosított évi XXI. törvény tételesen rögzíti. Eszerint a megyei önkormányzat a területfejlesztés középszintje, amelynek feladata a szükséges tervezési feladatok ellátása és a hazai decentralizált források kezelése. A megyei önkormányzat jogutódja a regionális fejlesztési tanácsnak és a megyei területfejlesztési tanácsnak. A törvényi változás nyomán a területfejlesztés vált a megyei önkormányzat egyik legfontosabb feladatává, és az önkormányzat a területfejlesztés meghatározó területi szintjévé fejlődött. A korábbi szabályozásokkal szemben a megyei szintű területfejlesztési tervezés erősebb központi területfejlesztési tervezési szakmai koordinációval, támogatással és ellenőrzéssel 2

105 folyik. A feladatok felölelik a területfejlesztési döntéseket megalapozó vizsgálatokat, a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozását, valamint számos lényeges kérdésben a megyei önkormányzat véleményezési jogot kap. A megyei önkormányzat a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról dönt majd, ugyanakkor beszámolási kötelezettség is terheli. A gazdasági program irányvonalát a as költségvetési időszak Európai Uniós forrás felhasználása fogja meghatározni. A területi kohézió érvényesítése, a területi különbségek csökkentése a 7 éves időszak kiemelt, uniós szinten meghatározott célja, melyhez a területi tervezés stratégiai megalapozást adhat. A következő időszak forráselosztási mechanizmusától függetlenül fontos, hogy a területi felzárkózást szolgáló beavatkozások időben feltárásra kerüljenek. Az Európai Unió új költségvetési ciklusa során fontos szerepet kapnak a területi fejlődést, az európai szintű területi kiegyenlítést szolgáló Strukturális Alapok, valamint a Kohéziós Alap és a Vidékfejlesztési és Halászati Alap. A jelzett források tagállami szintű programdokumentumát, a Partnerségi Szerződést a nemzeti szinten készülő stratégiai fejlesztési dokumentumok és az azokkal párhuzamosan készülő megyei területfejlesztési koncepciók alapozták meg. A as költségvetési ciklusban alkalmazott gyakorlattól nagymértékben eltérő szemléletben és alapjaiban megváltoztatott intézményi keretek között fog történni a as ciklusban az EU-s források felhasználása Magyarországon. A tervezési, programozási időszak nagy kihívása, hogy az ágazati és a területi szemlélet között egészséges egyensúlyt találjon. A feladatrendszer átalakítása maga után vonta az önkormányzat gazdasági alapjainak megváltoztatását. A megyei önkormányzatnak el kell látnia a hatályos jogszabályok által előírt feladatokat, a évekre vonatkozó gazdasági programját ennek megfelelően kell megalkotnia. A dokumentumnak tartalmaznia kell mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat - összhangban a megyei fejlesztési elképzelésekkel és az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel -, amelyek a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok figyelembevételével az önkormányzat által ellátandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A program tehát az önkormányzat átfogó, a közgyűlés és hivatala választási ciklusra szóló gazdasági és szakmai stratégiai tervdokumentuma, amely megalapozza a munkavégzés kereteit. A program kialakításánál figyelembevételre kerültek továbbá: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója Veszprém Megye Területfejlesztési Programja Veszprém Megye Területrendezési Terve Veszprém megye Környezetvédelmi Programja A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása című tanulmány (EMORT 2014) 3

106 A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 66. -a, mely kimondja, hogy a megyei önkormányzat közgyűlése a) összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról; b) véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról; c) összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény ának a)-b) pontja, mely rendelkezik arról, hogy a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen: a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése A sportról szóló évi I. törvény 55. -a, melynek értelmében a (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. (2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. (3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében: a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását, d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. 4

107 (5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. d) pontjában foglaltakra is - a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. (6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. 2. Célkitűzések Veszprém megye területfejlesztési koncepciója szerint a megye jövőképe: vonzó, élhető és versenyképes térség A jövőkép elérését szolgáló átfogó célok 2020-ig: a.) A gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet fokozó gazdaságfejlesztés b.) A lakosság életminőségének javítása, jól léte biztosítása, a társadalom fejlesztése c.) A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése 2.2. Az átfogó célok megvalósulását szolgáló stratégiai célok 2020-ig: a.) Gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a foglalkoztatás bővítésével b.) A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal c.) Vidékies térségek értékalapú megújítása, a vidék élhetőségének és életképességének fokozása e térségek leszakadásának megállítása, és újbóli fejlődési pályára állítása d.) Egészséges társadalom megteremtése e.) Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása f.) Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása g.) Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése, fenntartható használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme h.) Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképessége javítását szolgáló fenntartható térszerkezet kialakítása i.) A városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése 5

108 j.) A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat által ellátandó feladatok meghatározása A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény januári módosulásával meghatározta a megyei önkormányzatok 2012-től életbe lépő területfejlesztési és területrendezési feladatait. A területrendezési feladatok 2012 előtt is jelentkeztek, a területfejlesztési feladatok új feladatként jelentek meg. A területfejlesztési feladatok különbözőek a és a közötti időszakban. A közötti évek a tervezés, a területi tervezés évei voltak, a közötti évek jellemzően a megvalósítás időszaka lesz. A megyei önkormányzatok számára jogszabályokban meghatározott feladat az alábbi területi tervezési dokumentumok előkészítése és elfogadása: - megyei területfejlesztési koncepció - megyei területfejlesztési program - megyei területrendezési terv A megyei önkormányzat területi tervezési feladatainak végrehajtását (területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program, területrendezési terv) pályázati eljárással központi forrás támogatta és vélhetően a jövőben is támogatni fogja Területfejlesztési feladatok Alapvető változás a területfejlesztésben, hogy az intézményrendszer korábbi három szintje (országos, regionális, kistérségi) helyett két szint (országos, megyei) jött létre. A megyei önkormányzatoknak a területi középszint területfejlesztési feladatainak minél hatékonyabb ellátására kell alkalmassá válnia. A megyei területfejlesztési dokumentumok elkészültek és elfogadásra kerültek (a megyei területfejlesztési koncepció 2013 decemberében, a megyei területfejlesztési program 2014 szeptemberében) így ezek megvalósulásának elősegítése lesz a következő időszak fő területfejlesztési feladata. A as fejlesztési ciklusra egyszerűbbé vált uniós pályázati rendszerben a megyei önkormányzat jelentős szerepet kap a közötti fejlesztések integrációjának és a térségi programoknak a szintjei és beavatkozási egységei között. A megyei önkormányzat, mint területi szereplő feladata az integrált területi program összeállítása, módosításának kezdeményezése. A közszférában a pályáztatás helyett kiválasztási rendszerben kerül sor a forráskihelyezésre, melyhez a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatára lesz szükség. A területi kiválasztási eljárásrendben a megyei önkormányzat részt vesz a döntés-előkészítő bizottság, illetve a monitoring bizottság munkájában is. Ehhez fontos a szükséges kapacitások megerősítése és megtartása, melynek egyik eleme a regionális közreműködő szervezeteknek az illetékes megyei önkormányzatok tulajdonosi felügyelete alá történő kerülése. Az 6

109 intézményrendszeri átalakítás nyomán letisztult felelősségi rendben, igazságos, átlátható módon történik a as uniós ciklus fejlesztési programjainak végrehajtása. Területfejlesztési tanácsok feladatköre A megyei önkormányzat januártól a megyei területfejlesztési tanács és a regionális területfejlesztési tanács jogutódjává vált. A megyei területfejlesztési tanács az években kötött TEKI, CÉDE és TFC támogatási szerződésének állományát is átadta, mely pályázatok döntéshozói, monitoring tevékenysége és ellenőrzése a megyei önkormányzat feladatává vált. A korábbi regionális fejlesztési tanács támogatási szerződéseinek döntési jogkörében a megyei önkormányzat jár el, melyhez az előkészítést és a végrehajtást a KDRFÜ végzi. A Balaton Fejlesztési Tanács a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségében területfejlesztési és területrendezési feladatokat ellátó - a Törvény által meghatározott (kötelező) -, térségi fejlesztési tanács, melynek a megyei önkormányzat is tagja. A Balaton Fejlesztési Tanács önálló munkaszervezetet működtet. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács egy kiemelt területfejlesztési feladat ellátására létrejött (önként vállalt) térségi fejlesztési tanács, melynek további működtetésében a megyei önkormányzat szerepet vállal. A 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Területfejlesztési konzultációs fórumok Az évi XXI. törvény a területrendezéssel és területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásához területfejlesztési konzultációs fórumokat hozott létre. A megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzatának részvételével működik a megyei területfejlesztési konzultációs fórum, melynek munkaszervezeti feladatait a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs Fórumot működteti, melynek munkaszervezeti feladatait 2015-ben és 2018-ban a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal látja el, külön megállapodás szerint. Partnerség elve a területfejlesztésben A megyei önkormányzatnak tovább kell építenie kapcsolatrendszerét a területfejlesztés szervezeteivel, a területfejlesztésben érdekelt települési önkormányzatokkal, gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában erősíteni kell azokat az együttműködési formákat (eszközöket) is, melyek a területfejlesztési célok szolgálatán túl a megyei önkormányzat területfejlesztési szerepét, megyei összetartó erejét erősítik (fórumok, sajtó-nyilvános rendezvények, konferenciák). Fontos partnerünk a Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeményezésére létrejött Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégium, a területfejlesztésben érintett, érdekelt 7

110 szereplők részvételével. A szakmai kollégium célja a tagok összehangolt együttműködése Veszprém megye területi fejlődése érdekében. A szakmai kollégium a jelenleg érvényes együttműködési megállapodás alapján decemberig működik, a felek egyetértése esetén célszerű lesz ezt az együttműködést 2020-ig meghosszabbítani, és feltárni az együttműködés további területeit Területrendezési feladatok A területrendezési feladatokat a területrendezésről és területfejlesztésről szóló törvény tartalmazza, melyek közül kiemelendő: - A megyei önkormányzat a megye területére vagy térségére területrendezési tervet készít és fogad el. - Gondoskodik a településrendezési terveknek a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról. - Véleményezi az illetékességi területét érintő országos, valamint kiemelt térségekre vonatkozó területrendezési terveket. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatát az Országgyűlés 2013 decemberében fogadta el, mellyel a megyei területrendezési terveket összhangba kell hozni, melyre a törvény december 31-i határidőt állapított meg. Költségvetési fedezet biztosítását követően a szükséges tervezési munkálatokat haladéktalanul meg kell indítanunk. A területrendezési és területfejlesztési törvényben meghatározott megyei területrendezési feladatok alkalmassá teszik a megyei önkormányzatokat a területi középszint szerinti területrendezési szerepkör betöltésére Vidékfejlesztési feladatok Egyetértve a Magyar Vidék Alkotmányában (Nemzeti Vidékstratégia ) foglaltakkal, miszerint történelmünk során, nehéz helyzetekben mindig vidéki gyökerekből táplálkozva, a falusi közösségek erejére támaszkodva tudott a magyar társadalom megújulni, önkormányzatunk is törekszik vidékfejlesztési feladatai kapcsán elősegíteni a vidék felemelkedését. Hiszen a vidék nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem társadalmi, kulturális és természeti értékek összessége. Vidéki tájaink az emberi méltóság, életminőség biztosításához szükséges feltételek megteremtésének, a természet és a társadalom harmonikus együttélésének sajátos, történetileg kialakult színterei. E térségek egyrészt az ott élők számára biztosítják az életfeltételeket, másrészt mással nem helyettesíthető ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek az egész társadalom számára biztonságos élelmiszerellátást, jó környezetminőségi alapfeltételeket, természeti erőforrásokat és értékeket, regenerációs és rekreációs lehetőséget kínálnak. A természeti erőforrások és értékek megőrzése, az azokkal való felelős, fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, az épített és a természeti környezet védelme, a természeti értékek megőrzése a XXI. században egyre inkább felértékelődő, egymással szorosan összefüggő, nemzetbiztonsági jelentőségű stratégiai feladat. A jó minőségű, biztonságos élelmiszerellátás, a tájfenntartás, az ivóvízbázisok, a talajok védelme, az élővilág sokfélesége és a jó környezeti állapot megőrzése, a vidéki élet, a helyi közösségek és a kultúra, valamint a helyi közszolgáltatások feltételeinek megteremtése egész Európában a legfontosabb kormányzati célok között szerepel. 8

111 A területfejlesztés és a vidékfejlesztés rendszere, habár természeténél fogva szoros együttműködésben kellene működjön, azonban tervezésben, forrásaiban és intézményrendszerében jelenleg még elkülönül. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a megyei önkormányzatok vidékfejlesztési feladatokat is ellátnak. Ugyanakkor semmilyen más jogszabály nem ad vidékfejlesztési feladatot a megyei önkormányzatok számára. A vidékfejlesztés kiépült intézményrendszerében (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal országos, régiós és megyei, HACS térségi) a megyei önkormányzatoknak nincs szerepe. A feladat fontosságát hangsúlyozva kezdeményezni kell továbbra is a megyei önkormányzat szerepvállalásának egyértelmű meghatározását a jogalkotó irányában. Azonban addig is törekedni kell a kistelepülések problémáinak feltárására, azok megoldásának elősegítésére, konferenciák, képzések, szakmai fórumok, szakmai napok szervezésével az önkormányzat költségvetési helyzetének figyelembevételével. Célkitűzés során előtérbe kell helyezni tájaink természeti értékeinek, erőforrásaink megőrzését, a sokszínű és életképes agrártermelés fejlődésének elősegítését, a vidéki gazdaság létalapjainak biztosítását, a vidéki foglalkoztatás növelését, a vidéki közösségek megerősítését, és életminőségének javítását. Az aktív szerepvállalás szakmai megalapozására a Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása című tanulmányt (EMORT Kft. 2014). A szakértői anyag megállapításait figyelembe véve az alábbi beavatkozási lehetőségek tárulnak fel, melyek vidékfejlesztési feladat megye specifikus kibontását készíti elő: - Mobil szakképzési rendszer kialakítása Veszprém megyében a megyei önkormányzat beavatkozási lehetőségei környezeti adottságok vonatkozásában leginkább a mezőgazdasági tevékenységet illetően lehetnek. A térségben ahogy az ország szinte teljes területén a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma igen magas. Ebből a szempontból a megyei önkormányzatnak abban van lehetősége, hogy híd szerepet képviseljen a szakképzett munkaerő iránti igény és a szakképzetlen munkanélküli réteg között. Ehhez vállalkozói interjúkkal fel kell mérni a potenciális szükségletet és mentor szerepben helyi kulcsvállalkozói tőkével olyan road show jellegű képzési rendszert kiépíteni, amely településekről településre járva, ingyenes szolgáltatásként szólítja meg a munkanélkülieket, és szakképzési lehetőségek mellett a térségi vállalkozóknál szakmai gyakorlatot és munkát biztosít. - Szociális bérmunka szövetkezetek kialakítása A megfelelő képzési rendszerhez alternatívaként kapcsolódhat egy olyan térségi bérmunka szövetkezet, amely vagy települési önkormányzatok finanszírozásával és/vagy vállalkozói tőke bevonással olyan munkaerő kölcsönző szolgáltatással jelenik meg a térségben, ahová a vállalkozói igények felmérését követő szakmai képzéseken átesett segéd- vagy szakmunkás munkaerőt a helyi vállalkozókhoz ellenszolgáltatás fejében kiközvetítik. - Rövid értékesítési láncok kialakítása Ma már közismertek azok a törekvések, amelyek a helyben történő termelés és fogyasztás összhangját kívánják megteremteni, azaz km-es körzetben kell a megtermelt árunak piacot találni, a végső felhasználóhoz eljuttatni. A megyei önkormányzatnak elsősorban a 9

112 foglalkoztatottak nagy részét adó, kisebb méretű, ennélfogva a rövid ellátási láncok kialakításában kulcsszereplő mikro-vállalkozásokat kell megtalálnia. - Halászat helyett horgászturizmus A Balatoni horgászat népszerűsítése érdekében a megyei önkormányzatnak térségfejlesztési szempontból érdemes felvennie a kapcsolatot a helyi és országos horgászegyesületekkel, turisztikai irodákkal a közös gondolkodás és helyi turisztikai akciók kialakítása végett. - Magas hozzáadott értékű termékek létrehozás Magas hozzáadott értékű termékek létrehozásában, a magyar borászat élenjár. Ez Veszprém megyére is érvényes. Bár a borászat igen speciális és nagy területet képvisel, amely talán a megyei önkormányzat beavatkozási lehetőségein túlmutat, azonban a térségi kulcsvállalkozók közé mindenképpen érdemes helyi borászokat is bevonni és lehetséges témaként megvizsgálni, hogy a magyar bornak a tömegtermelés felé, avagy kisebb mennyiségben előállítandó, magas hozzáadott értéket képviselő valódi márkás borok felé kell elmozdulnia Koordinációs feladatok Ugyan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján nem határozhatók meg a megyei önkormányzatok koordinációs feladatai, más jogszabályok koordinációs feladatokat határoznak meg a megyei önkormányzatok számára, elsősorban a területfejlesztés, a területrendezés, a környezetvédelem, az idegenforgalom, a sport területén. E területfejlesztés és területrendezést már érintettük, a további ágazati feladatokat az alábbi alfejezetek ismertetik. Koordinációs feladataink hatékony ellátása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapját szeretnénk megújítani, új tartalmakkal megtölteni, hogy partnereink számára segítő, a lehető legtöbb információt nyújtó segítő, koordináló adattér legyen, a funkció és a tartalom esztétikai összehangolásával Környezetvédelmi feladatok A környezet védelméről szóló törvény a megyei önkormányzatok részére környezetvédelmi feladatokat határoz meg. A megyei önkormányzat a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében: - a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít, melyet a megyei közgyűlés hagy jóvá, - előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását, - állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban. A megyei önkormányzat 2011-ben fogadta el környezetvédelmi programját, melynek teljesüléséről évente beszámol. A környezetvédelmi program megújítása 2016-ban szükséges. 10

113 3.6. Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok A Veszprém Megyei Önkormányzat az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat mindig kiemelt helyzetének megfelelően kezelte, figyelemmel az ágazat térségünkben betöltött szerepére. A Veszprém Megyei Önkormányzat SZMSZ-e rendelkezik az idegenforgalommal kapcsolatos feladatok ellátásának módjáról: - Összehangolja - a kiemelt üdülőkörzetek kivételével - az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról. - Véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról. - Összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. A korábbi években kiadott általános és tematikus kiadványok, illetve a következő ciklusban megjelenő prospektusok segítségével is népszerűsíteni kívánjuk megyénk turisztikai értékeit. Ennek egyik formája a belföldi szakmai kiállításokon, rendezvényeken személyesen, valamint kiadvánnyal történő részvétel. Külföldi kiállításon, eseményen a testvérmegyei kapcsolatok keretében, a kölcsönösség elve alapján van módunk jelen lenni, így a jövőben is indokolt részt venni egymás turisztikai szakkiállításain, rendezvényein. Vonzerőink bemutatásának, propagálásának célzott területe a külföldi fiatalok bevonása. A megyei önkormányzat folyamatosan, minden év áprilisában megszervezi és lebonyolítja a Veszprém Megyei Utazás Kiállítást, ahol önálló standon, térítésmentes megjelenés biztosítható megyénk értékei számára. Az országosan elismert rendezvény Észak-Dunántúl legnépszerűbb szakmai eseménye, melyet a jövőben is meg kívánunk rendezni. A hivatal idegenforgalmi referense ellátja a megyei Tourinform irodai szerepkörből adódó teendőket, tájékoztatja az érdeklődőket, a partnereket, adatszolgáltatást végez a Magyar Turizmus Zrt. felé és együttműködik a tizenhárom tagból álló megyei Tourinform hálózattal. A megye irodáinak közreműködésével évente összeállítja a megyei rendezvénynaptárt és a Veszprém megyei turisztikai információkat tartalmazó kézikönyvet, amelyeket elektronikus formában teszünk közzé. Az idegenforgalom ágazat tevékenységének jelentős részét saját bevételekből fedezi, így megyénk értékeinek feltárása, bemutatása, propagálása feladat ellátása költséghatékonyan biztosítható Az idegenforgalmi-, területfejlesztési-, és sporttevékenységek támogatása belföldön és külföldön A megyei önkormányzat nemzetközi és uniós pályázatok révén kívánja elősegíteni külföldi partnereivel fennálló kapcsolatainak fenntartását, bővítését. E kapcsolatok révén lehetőség nyílik az egymás régiójára jellemző idegenforgalmi nevezetességek, értékek propagálására, illetve az adott megyére jellemző sporttevékenységek lehetőségeinek bemutatására. 11

114 A Veszprém Megyei Önkormányzat testvérmegyéivel együttműködve a területfejlesztés, a turizmus és a sport területén közös koncepciót kíván megvalósítani, melyben 2-3 megye működne együtt egy adott projektben. Egy-egy ilyen projekt keretében sor kerülhetne közösen megszervezett konferenciákra, találkozókra, ahol mindenki bemutatót tarthatna a megvalósítás során megszerzett tapasztalatairól. A január 19-én meghosszabbításra került hármas együttműködés - Veszprém-, Kovászna- és Maine-et-Loire megyék között keretében szeretnénk az ifjúsági-, sport- és területfejlesztés területén továbbra is együttműködni, valamint lehetőség szerint közösen részt venni nemzetközi- és uniós pályázatokban. Lengyel partnerünkkel, Tarnow várossal is tervezzük kapcsolatunk elmélyítését, mely lehetőségeinek feltárása még előttünk áll. A Wunsiedeli Fichtelgebirge körzettel három évtizede tartó kapcsolatunk a legaktívabbnak mondható, partner megyéink között. Minden évben megrendezésre kerül a szokásos ifjúsági csere német és magyar diákok részvételével, mely hagyományt a jövőben is folytatni kívánjuk. Ugyanez vonatkozik a szakembercsere lebonyolítására is, mely szintén hosszú évek óta kerül megrendezésre éves rendszerességgel, felváltva a két megye között. Újabb programok is kilátásba kerültek, úgy mint nemzetközi ifjúsági tábor Wunsiedelben, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat meghívást kapott a Kutak Napja című rendezvényre is. Alsó-Ausztria tartománnyal való együttműködésünknek köszönhetően minden évben Veszprém megyei fiatalok vehetnek részt egy hetes nemzetközi ifjúsági találkozón. Terveink között szerepel a hivatalnokcsere hagyományának ápolása, melynek keretében tavaszán a Veszprém Megyei Önkormányzat fogadja az Alsó-Ausztriai Tartományi Parlament delegációját. A Veszprém Megyei Önkormányzat sporttal kapcsolatos programjának célja - mely a sporttörvényben megfogalmazottakkal egybeesik - a megye sportéletének sikeres működése. A megyei önkormányzat számára fontos az egészséges életmód, ezért költségvetési forrásainkhoz mérten - támogatja a megyei sport rendezvényeket, egyesületeket, továbbá Veszprém megye és a megyei önkormányzat testvérmegyéinek diákjai számára is közös sportesemények lehetőségét kívánja biztosítani. A megyei önkormányzat által támogatott sportrendezvények és sportszervezetek: Veszprém Megyei Sporttanács, Köztársaság Kupa, MKB Veszprém KC támogatása Értéktárral kapcsolatos feladatok A hungarikumokról szóló évi XXX. törvény adta lehetőséggel élve a Veszprém Megyei Önkormányzat 29/2013. (VI. 27.) MÖK határozatában döntött a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megyei Értéktár Bizottsága létrehozásáról. A bizottság döntéseinek előkészítését szakmai szervezetekből alakult állandó véleményezői kör segítette. Jelen önkormányzati ciklusban is megalakításra került és működni fog a Veszprém Megyei Érték Bizottság, mely az értéktárral kapcsolatos feladatokat látja el a jövőben is, hiszen a megyei értékek sokszínű módon jellemzik Veszprém megye arculatát; megismertetésük, népszerűsítésük, fenntartásuk a megyei identitástudat eszközéül is szolgálhat. Jelentős szerepük van az új nemzedékek hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításában, megerősítésében. 12

115 2015-ben a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottságának támogatásával sor kerül a Veszprém Megyei Értéktár arculatának kialakítására, honlapfejlesztésre, az értéktárat bemutató, népszerűsítő rendezvényekre, a megye értékeiről szóló kiadványok elkészítésére. Az értéktárral kapcsolatos feladatokat a jövőben is hasonló módon tervezzük, pályázati támogatások, egyéb források bevonásával, felkutatásával. Miután az Értéktárral kapcsolatos feladataink önként vállalt feladatok, így finanszírozásuk csak saját bevétel terhére lehetséges, ezért kiemelten szükséges új partnerek támogatásának megszerzése, együttműködési területek felkutatása, bővítése, önfinanszírozó rendezvények megszervezése Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok Részben törvényből eredő feladatunk a területi (megyei) nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése és a testületi működés feltételeinek a biztosítása. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény értelmében a megyei önkormányzat megállapodás alapján - melyet minden évben felülvizsgál - biztosítja a két (német, roma) megyei nemzetiségi önkormányzat működésének feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásról. A nemzetiségekkel történő együttműködésnek megvan a már kialakult rendszere. Célunk, hogy pályázati lehetőségeken keresztül segítséget tudjunk nyújtani a nemzetiségi szerveződések hagyományőrző, kulturális tevékenységéhez, a megyében elő nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzéséhez, valamint egyéni és közösségi jogaik biztosítása érdekében a jövőben is figyelemmel kísérjük és támogassuk a területi nemzetiségi önkormányzatok működését. 4. Az ágazati feladatok végrehajtásának eszközei 4.1. Vagyongazdálkodási feladatok A konszolidációs törvény alapján a megyei önkormányzatok vagyoni elemei, vagyoni értékű jogai január 1-jétől az állam tulajdonába kerültek, kivételt képezve az átadás-átvételi megállapodásban megjelölt, a megyei önkormányzat feladatellátásához, és a hivatal működéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyoni kör. A megváltozott vagyoni kör jelentősen behatárolja az önkormányzat részére képezhető működési bevételek körét. Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelye rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része, amely törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Ezen vagyoni körbe tartozik az önkormányzat Megyeháza épületének tulajdoni hányad alapján megillető vagyonrésze, valamint a Kórház utcai parkoló. 13

116 A megyei önkormányzat törzsvagyonát a kötelező feladatok színvonalas ellátása érdekében, jó gazda módjára költségtakarékosan, értékének megőrzésével, állagának védelmével szükséges működtetni, és biztosítani kell a karbantartáshoz, felújításhoz elengedhetetlen forrásokat. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk a földszinti Képviselői Iroda átalakítását a területfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó konferenciák, fórumok megtartása, valamint a bizottsági ülések kulturált, egy funkcióban történő lebonyolítása miatt. Tervezzük a Kórház utcai parkoló további állagmegóvását, karbantartását, városképileg méltó kialakítását, illeszkedve a Megyei Kórház fejlesztéseihez és a megvalósult Hangvilla beruházással felértékelődő belvárosi környezethez. A törvény erejénél fogva a megyei önkormányzat résztulajdonosává vált a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnek. Az ügynökség munkatársai részére kihelyezett iroda kialakítását tervezzük a hivatal földszinti irattári helyiségének áthelyezésével. A nonprofit gazdasági társasági formában működő Kft.-ben szerzett társasági részesedés korlátozottan forgalomképes vagyonelemnek minősül. Az üzleti vagyon része a Veszprém, Szeglethy utcában lévő két iroda és a hozzájuk tartozó parkolóhelyek, melyek megállapodás alapján hasznosításra kerültek. Rövidtávon az irodák értékesítését nem tervezzük. A Veszprém Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik továbbá az önkormányzat főkönyvi nyilvántartásában szereplő tárgyi eszközök. Az e vagyoni körbe tartozó vagyonelemek közül feleslegessé váló vagyontárgyak hasznosításából, értékesítéséből származó bevételek egészítik ki a megyei önkormányzat saját forrásait. A Mötv (6) bekezdése előírja az önkormányzatok számára, hogy legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben kell gondoskodni a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásról. Ennek megfelelően a pénzügyi lehetőségek függvényében, de legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig szükséges a mindenkori költségvetési rendeletben tartalékot képezni A megyei önkormányzat gazdálkodási feltételeinek alakulása, és feladatainak finanszírozása A évekre vonatkozó gazdasági program végrehajtásának egyik alapfeltétele a kiszámítható, stabil pénzügyi háttér. Az önkormányzatok gazdálkodása elválaszthatatlan az államháztartástól, annak egyik alrendszerét jelenti. Az államigazgatás megreformálása során az ágazati jogszabályok változásai az önkormányzatok pénzügyi szabályozását befolyásolják. A Veszprém Megyei Önkormányzat gazdálkodási feltételeit alapvetően meghatározza a jelenlegi finanszírozási helyzete, a feladatellátás struktúrája. A megyei önkormányzatok tekintetében elmondható, hogy évtől az éves központi költségvetésről szóló törvények által megállapított költségvetési támogatás nem változott, ezért a gazdálkodás kialakítása a működőképesség biztosítása a költségvetési egyensúly mellett történt. A kiszámíthatónak mondható állami támogatás mellett ugyanakkor az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy a saját bevételeket fejlesztésekre fordítsa és ne a működési kiadások finanszírozásával élje fel. 14

117 A gazdasági stratégia kiemelt céljai közé tartozik az önkormányzat gazdálkodásának hosszú távú fenntarthatóvá tétele. Biztosítani kell egy működőképes önkormányzati feladat ellátási rendszert. A gazdálkodási feltételek kialakításakor figyelembe kell venni a makrogazdasági folyamatokat, a hosszabb távú államháztartási prioritásokat, a gazdasági környezet várható változásait és annak az önkormányzati gazdasági helyzetre gyakorolt hatását. Ennek érdekében szükség van arra, hogy az önkormányzat felvázolja, hogy a rendelkezésre álló feladat- és forrásstruktúrával melyek azok a jövőbeni célok, amelyeket elérhet. A helyi önkormányzatokról szóló új törvény alkalmazkodik ahhoz a feladatátrendeződéshez, mely során a korábbi önkormányzati feladatok jelentős részét az állam közvetlenül biztosítja. A feladatok átrendeződése a finanszírozási rendszer átalakítását vonta maga után. Feladatfinanszírozás került bevezetésre, melynek célja, hogy az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásához szükséges működési forrás rendelkezésre álljon, működési hiány ne léphessen fel. Feladatfinanszírozás során az állam által meghatározott működési kiadási szükséglet, valamint az önkormányzat működési bevételi lehetőségeinek figyelembe vételével kerül meghatározásra az egyes önkormányzatok költségvetési támogatása. A támogatás biztosításának fő szempont körei: - takarékos gazdálkodás, - jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétel, - tényleges saját bevétel. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon az önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható. A megyei önkormányzat fizetési számláját 2012-től a Magyar Államkincstár köteles vezetni. Ez a gazdálkodás szempontjából azt jelenti, hogy a megyei önkormányzat részére finanszírozási célú pénzügyi műveletek nem állnak rendelkezésre, hitelfelvételre nem jogosult, a fizetési számlákon rendelkezésre álló pénzeszközök után kamatbevétel nem érvényesíthető. A költségvetési egyensúly megtartása, a likviditási gondok megoldása a költségvetési törvény szerint megigényelhető finanszírozási forrásokból történhet, illetve a nettó finanszírozás átütemezésének engedélyeztetésével valósulhat meg. A évtől hatályba lépő Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást kizárólag a Kormány engedélyével tehet. A kötelezettségvállalás mértéke éves szinten nem haladhatja meg az önkormányzat saját bevételeinek 50%-át. Figyelemmel, hogy a Magyar Államkincstár nem pénzintézet, és mint kizárólagos számlavezető az adósságot keletkezető ügyletek egy részében az önkormányzat nem jogosult kötelezettség vállalásra. Önként vállalt feladatokat az önkormányzat kizárólag saját bevételei terhére láthat el. A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A szűk gazdasági mozgástérből adódóan fontos a saját bevételi források felkutatása, a külső források bevonása és a különböző költségelemek már megkezdett racionalizálása. 15

118 A gazdálkodásban továbbra is biztosítani kell az alábbi államháztartási és számviteli alapelveket: - pénzügyi egyensúly megtartása, - működőképesség biztosítása, - kötelező feladatok ellátása, - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti kötelező juttatások biztosítása, - a közpénzek hatékony és ellenőrizhető felhasználása, - a tervezés és beszámolás teljes körűsége és nyilvánossága. Kiemelt feladat, hogy a pénzügyi gazdálkodási tevékenység naprakész legyen, így az megfelelő információt tud nyújtani a döntéshozók számára. A gazdálkodás során fokozott figyelemmel kell készülnie a költségvetési-rendelet szerinti előirányzat-felhasználási ütemtervnek és likviditási tervnek. A költségvetést érintő döntések meghozatala előtt készüljön felmérés legkedvezőbb döntés érdekében -, amely az adott döntéskihatást anyagi és hatékonysági szempontból is elemzi. A évekre szóló gazdasági program elsődleges célja a likviditási problémák kezelése, mert a feladat ellátás csak ebben az esetben biztosítható. Szigorú gazdálkodás mellett, a pályázati lehetőségek feltárásával, azok kihasználásával kell biztosítani az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzését. Törekedni kell a saját bevételi lehetőségek felkutatására, a bevételi források növelésére. Az egyensúly megteremtése érdekében a feladatokat rangsorolni és racionalizálni szükséges. A megyei önkormányzatnál a belső ellenőr a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és az éves munkaterv alapján végzi az ellenőrzéseket. Az önkormányzat célkitűzései határozzák meg a kapcsolódó belső ellenőrzési célokat. A feladatrendszerhez kell igazítani az ellenőrzési feladatokat is. Az ellenőrzésnek elemezni, vizsgálni kell a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A feladatok ellátásánál a gazdaságos és költségtakarékos prioritásoknak kell érvényesülnie, ezért elsődlegesen a pénzügyi, a gazdaságossági és teljesítményellenőrzésekre van szükség. A belső ellenőrzés feladata elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, az ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása súlyponti feladatot képez Humánerőforrás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 17 tagból áll, melyet a tagjai sorából választott megyei közgyűlés elnöke és társadalmi megbízatású alelnöke képvisel. A közgyűlés megyei önkormányzati feladatok rendszeréhez igazítottan alakította ki bizottsági struktúráját, így négy szakbizottságot működtet: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság (7 fő) Ügyrendi Bizottság (6 fő) Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság (7 fő), valamint Veszprém Megyei Értéktár Bizottság (6 fő). 16

119 A Hivatal engedélyezett létszáma a 45/2014. (IX.25.) MÖK határozat értelmében mindösszesen 24 fő. A személyi állomány összetétele: 1 fő hivatalvezető 3 fő irodavezető, 1 fő Elnöki Kabineti titkár, 12 fő ügyintéző köztisztviselő, 5 fő ügykezelő. Jelenleg 2 üres álláshely van a Hivatalban. A vezetők és az ügyintézők közül mindenki felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Az ügykezelő kollégák középfokú végzettségűek. Idegennyelvtudással kapcsolatosan elmondható, hogy 11 fő rendelkezik valamilyen típusú nyelvvizsgával. Várhatóan a megyei önkormányzat új feladatként a hatáskörébe utalt uniós és hazai fejlesztési források elosztására, részben felhasználására kap közjogi felhatalmazást. A következő időszak kiemelt feladata lesz megteremteni az újabb feladatok szakszerű, hatékony végrehajtásának személyi, szervezeti, és működési feltételeit. Az önkormányzat életében a jövőben várható új feladatokra figyelemmel elsődleges cél az önkormányzat és a hivatal stratégiai alkalmazkodó képességét, a szervezeti rugalmasságot, és a folyamatos tanulást magas szinten támogató munkavégzési rendszer működtetése, a választott közgyűlési képviselők és a közszolgálati tisztviselők elkötelezettségére alapozva, biztosítva a folyamatos továbbképzés lehetőségét. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai aktív és kezdeményező szerepvállalása meghatározó jelentőségű a politikai egyeztetési folyamatok, a partnerség és a kapcsolattartás területeken. A hivatal tekintetében a megfelelő számú és a feladatellátáshoz igazodó képzettségű és gyakorlatú, innovatív és rugalmas, az új helyzetekhez alkalmazkodni képes munkaerőből álló végrehajtó szervezet működtetése kiemelt fontosságú. Nélkülözhetetlen a köztisztviselők ismereteinek állandó megújítása, az élethosszig tartó tanulás folyamatának támogatása, ahhoz, hogy képesek legyenek az önkormányzati ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok maradéktalan, színvonalas ellátására. Önkormányzatunknak területi önkormányzatként feladata, hogy hatáskörében eljárva minden intézkedésével a megye érdekeit szolgálja, kifejezve és érvényre juttatva a közakaratot, és elengedhetetlen, hogy az újabb kihívásoknak való megfelelés érdekében a gazdasági, társadalmi folyamatok fejlődésének aktív motorja, katalizátora legyen. A megyei önkormányzat közgyűlése a kitüntető díjak (Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára, Veszprém Megye Érdemrendje, Pro Comitatu díj, Felelősség a Közösségért és a Környezetért díj) rendszerének megtartásával továbbra is törekszik elismerni a magas szintű szakmai tevékenységet a megyében Pályázatok A feladatrendszer átalakítása miatt alapvetően megváltozott a megyei önkormányzat gazdasági alapja. A vagyoni helyzet változása jelentősen meghatározza a megyei önkormányzat működési bevételének lehetséges körét. Racionális gazdálkodással és a pályázatok teljes körű feltárásával kell biztosítani a megyei önkormányzat működőképességét. Az egyensúly megteremtése érdekében a feladatokat rangsorolni és racionalizálni szükséges. 17

120 Miután a Veszprém Megyei Önkormányzat állandó saját bevétellel nem rendelkezik, kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek figyelésére és kihasználására a működés minden területén. Az elkövetkezendő években kiemelt szerep jut a pályázati tevékenységnek, hiszen a szigorú gazdálkodási és költségvetési keretek között a pályázatokon történő részvétel biztosíthatja azon források megszerzését, amelyek segítségével az önkormányzat a meghatározott céljait eredményesen valósíthatja meg Együttműködés A megyei önkormányzat kapcsolatainak erősítése több területen lehetséges, illetve szükséges egy jövőbeni erőteljes fejlesztési centrumként működő területi önkormányzati feladatvállaláshoz. A meglévő kapcsolatok elmélyítése mellett újak kialakítását kell megcélozni, amelyek a megyéhez tartozás és a megyetudat erősítéséhez, illetve az önkormányzat tevékenységének társadalmi elismeréséhez kapcsolódnak. Ezen belül kiemelendő a területfejlesztés, idegenforgalom, sport, koordinácó területén különösen: - a Területfejlesztési Szakmai Kollégium és a Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumok adta lehetőségek aktív hasznosítása, - a megyék közötti együttműködés erősítése, - a megye településeivel, a megyei jogú város önkormányzatával, a kormányhivatallal, és a járásokkal való kapcsolat erősítése, bővítése, - a megyében működő állami szervekkel, gazdasági kamarákkal, szakmai és érdekképviseleti szervekkel való együttműködés gyakorlatiassá tétele, - a megyei és országos médiával kialakított együttműködés erősítése, - a megyei önkormányzat honlapjának tartalmi fejlesztése, korszerűsítése, - a megyei önkormányzat által szervezett hivatalos ünnepségek és események, illetve készíttetett kiadványok tematikus egységesítése, különös tekintettel a megyei identitás és összetartozás tudatosítására. A célkitűzések, feladatok megvalósítása az állami szervekkel, a megyében működő települések és a szomszédos megyék önkormányzataival, a megye gazdasági életének meghatározó szereplőivel, a megyében működő tudásbázisokkal, szakmai és civil szervezetekkel, az európai uniós és egyéb belföldi és külföldi partnerekkel való, a kölcsönös érdekeken alapuló, együttes, átgondolt, jól koordinált együttműködést igényel. A gazdasági program megvalósulásához a megyei önkormányzat részéről alapvető feltétel, hogy rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati törvény szerint kötelező feladatai, valamint a testület által esetlegesen önként vállalt feladatok ellátását, továbbá, hogy a feladatellátás módját, szerkezetét hozzá tudja rendelni a források változásához. A kitűzött célok eléréséhez szükséges a megyei közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés hivatalának tudatos, aktív és kezdeményező szerepvállalása. A közigazgatás átalakulása és az új önkormányzati törvény következtében lezajlott változások megkövetelik a rugalmasságot és az aktív alkalmazkodást. 18

121 Az egyértelműen látható, hogy a megyei önkormányzat alapvető feladatai a koordináció, az integráció, az orientáció és az erőteljesebb érdekképviseleti tevékenység eszközeivel végezhetők. Az eddigieknél jobban előtérbe kell helyezni a partnerség és a kapcsolattartás új elemeit. A partnerség kapcsán törekedni kell a helyzetfeltárás, koncepciókészítés és programozás ütemezett feladatainak meghatározására, végrehajtás során elengedhetetlen a politikai és a szakmai együttműködés. 5. A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek a.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai, valamint az önkormányzati hivatal aktív és kezdeményező szerepvállalása nagymértékben szolgálja a kitűzött célok megvalósítását, melynek során előtérbe helyezendők a partnerség és a kapcsolattartás elvei. b.) A program végrehajtása során prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok ellátására, az önként vállalt feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi források lehetőségéhez kell igazítani. c.) Alapvető követelmény a pénzügyi-gazdasági fegyelem fenntartása mind a tervezés, mind a végrehajtás során. d.) A program megvalósítását a pályázati lehetőségek teljes körű feltárásával, lehetséges igénybevételével kell elősegíteni, továbbá előnyben kell részesíteni az önerő nélküli pályázatok kihasználását. Zárszó A Veszprém Megyei Önkormányzat a jövőben is Magyarország, és szűkebb hazánk, Veszprém megye polgárainak érdekit szolgálja a jelen Gazdasági Programban meghatározott célkitűzések, feladatok végrehajtása során, demokratikus módon, széles nyilvánosságot teremtve a közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásának. 19

122

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre

A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre 3. melléklet az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez 12345 A megyei közgyűlés elnökének feladat- és hatásköre A közgyűlés által átruházott feladat- és hatáskörök A megyei önkormányzat vidékfejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/137-24/2016. Sürgős minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/20-16/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/21-15/2014. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-7/2012. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-12/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/305-5/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 16-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/71-2/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 57/2013.(XII. 19.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. január.. (csütörtök) 1. A Veszprém megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 19-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/663/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Egyes bizottsági neveket tartalmazó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/101-9/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 160. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2017. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/65-8/2012. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 228. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2017. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 24.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXV. (LIII.) évfolyam 1. szám 2015. február 17. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/21-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 287. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításával kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésétől szóló rendelet

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 13-án (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 13-án (csütörtök) órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 13-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 4. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Polgármestere, Alpolgármestere tiszteletdíja, költségtérítése Az előterjesztést

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

5. melléklet a./2011. (..) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

5. melléklet a./2011. (..) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 5. melléklet a./2011. (..) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE Ügyrendi Bizottság Általános feladatköre: Előkészíti és véleményezi a megyei önkormányzat közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági elnökök és tagok, valamint a gazdasági tanácsnok

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 22-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete november 22-i ülésére EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/12/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 22-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/278 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Közbiztonsági

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2014.(...) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(...) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2012. április 26-án (csütörtök) 8 30 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2012. április 26-án (csütörtök) 8 30 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. április 26-án (csütörtök) 8 30 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/25/2015. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖN KORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLT SÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016.

Részletesebben

Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

Javaslat. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának

Részletesebben

A Megyei Közgyűlés szervezeti felépítése. a közgyűlés elnöke. Hivatal

A Megyei Közgyűlés szervezeti felépítése. a közgyűlés elnöke. Hivatal 1. melléklet a 15/2010. (XI.18.) önkormányzati rendelethez A Megyei Közgyűlés szervezeti felépítése a közgyűlés elnöke főfoglalkozású alelnök társadalmi megbízatású alelnök Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző. Előzetes hatásvizsgálati lap Rendelettervezet

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző. Előzetes hatásvizsgálati lap Rendelettervezet A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 7/2011. (IV.21.)

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

A Közgyűlés elnökének és bizottságainak saját és átruházott hatásköre. I. A Közgyűlés elnökének saját hatáskörei

A Közgyűlés elnökének és bizottságainak saját és átruházott hatásköre. I. A Közgyűlés elnökének saját hatáskörei 2. melléklet a 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelethez A Közgyűlés elnökének és bizottságainak saját és átruházott hatásköre I. A Közgyűlés elnökének saját hatáskörei Dönt a megyei Integrált Területi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 228. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos döntések meghozatalára E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

~~~L) Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző. p l\ ~t\. Faragóné Széles Andrea \ JJ NY REGYHÁZA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE

~~~L) Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző. p l\ ~t\. Faragóné Széles Andrea \ JJ NY REGYHÁZA NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE ~~~~~~~~~~ NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/363-2/2018 Ügyintéző: dr. Berényi Judit ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 9-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 9-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 9-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 35-5/2016. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a TOP Döntés-előkészítő Bizottságokba történő delegálással és a képviselendő állásponttal

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A kiadások készpénzben történő teljesítéseinek szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 17-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 17-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/196/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/545-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 17-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/545-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 17-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/545-2/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. június 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A 0400/7 helyrajzi számú ingatlanból

Részletesebben

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/175/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság a február 12-i ülésén a napirendi tervezetet tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság a február 12-i ülésén a napirendi tervezetet tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőtársait, a hivatal és a sajtó munkatársait, valamennyi megjelent vendéget. Az ülés megkezdése előtt kérte a képviselőket, hogy egy perces néma felállással

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i nyilvános ülésére 4. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Nyirád Szőc Ügyszám:

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. június 27-én (csütörtök) 14 30 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. június 27-én (csütörtök) 14 30 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 27-én (csütörtök) 14 30 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. A Veszprém

Részletesebben

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselők tiszteletdíjárról szóló./2016.(iii..) önkormányzati rendelet megalkotására javaslat

Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselők tiszteletdíjárról szóló./2016.(iii..) önkormányzati rendelet megalkotására javaslat Napirend: 2 Ügyiratszám:../2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25 -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Meghívottak: Előterjesztést látta: Zalahaláp Község Önkormányzata

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/305/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 28-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/305/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 28-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/305/2018. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Az önkormányzat vagyonáról és

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 06 -i soron következő nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 06 -i soron következő nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 06 -i soron következő nyílt ülésére Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (LIV.) évfolyam 5. szám 2016. június 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 11/2016. ( VI. 3 0.) önkormányzati

Részletesebben

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A bizottságok részletes feladatkörét az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. 3. A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. és a polgármester illetményével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. és a polgármester illetményével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A polgármester 2017. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 14-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 14-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 10. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 24. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 28/2014. (X.24.) sz. ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIII. (LI.) évfolyam 3. szám 2013. július 3. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2013. (VI. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2013. évi költségvetés

Részletesebben

1/g. SZMSZ módosítása november 17. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének november 17-ei ülésére. 1/g.

1/g. SZMSZ módosítása november 17. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének november 17-ei ülésére. 1/g. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. november 17-ei ülésére 1/g. napirend Tárgya: Előadó: Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.(III.17.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: A) Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Előterjesztés A napirend címe, tárgy: Az előterjesztő megnevezése: Jászkisér Városi

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben