Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 2. oldal (2)1 Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkozt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 2. oldal (2)1 Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkozt"

Átírás

1 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 1. oldal 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi keret hatékonyabb felfelhasználása érdekében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. 1 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata (a továbbiakban: előirányzat) e rendelet szabályai szerint használható fel (1) Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatók részére közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, továbbá vállalkozás részére a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott foglalkoztatásra. (2) Az előirányzat terhére nyújtható támogatások: a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása; c) országos közfoglalkoztatási program támogatása; d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás; e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (1)5 Támogatás nyújtható a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy c)6 a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének végleges elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy d)7 annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 62. (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. 1 Módosította: 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet Megállapította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 14.. Hatályos: IX. 1-től. 3 Megállapította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 15.. Hatályos: IX. 1-től. 4 Megállapította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 15.. Hatályos: IX. 1-től. 5 Megállapította: 136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: VI. 30-tól. 6 Beiktatta: 204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 30.. Módosította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Beiktatta: 204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 30.. Hatályos: VIII. 1-től.

2 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 2. oldal (2)1 Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér ideértve a közfoglalkoztatottat az állásidőre megillető bért és a munkavezetőt megillető bért is, a teljesítménybér (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható. Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. (3) Támogatás állapítható meg továbbá a (4) bekezdésben foglalt közvetlen költségekhez, melynek mértéke legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5 százaléka. (4)2 A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség, a munkásszállítás költsége, a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: járási hivatal) történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el. (5) Több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is felhasználható. (6) A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe. (7)3 A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb 4 hónap lehet. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (1)6 Támogatás nyújtható a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy b)7 a járási hivatal által kiközvetített álláskereső c)-d)8 határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. (2)9 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy, 1 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. (1). Hatályos: XII. 1-től. 2 Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 81., 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 167. (2) a). 3 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. (2). Hatályos: XII. 1-től. 4 Megállapította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 16.. Hatályos: IX. 1-től. 5 Megállapította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 16.. Hatályos: IX. 1-től. 6 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. (1). Hatályos: XII. 1-től. 7 Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 167. (2) b). 8 Hatályon kívül helyezte: 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.. Hatálytalan: XII. 30-tól. 9 Megállapította: 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: XII. 30-tól.

3 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 3. oldal b)1 a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének végleges elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy c) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 62. (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el, d)2 azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. (3)3 A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a 3. (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát. (3a)4 A (3) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható a polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató - ide nem értve a közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát - részére a járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 1,5 százalékát. (4)5 A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetén a 3. (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell azzal, hogy több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított szervezési és anyagköltség is felhasználható összevontan. (5)6 A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb 12 hónap lehet. (6)7 A közfoglalkoztatónak a támogatási időszak befejeződését megelőző hatvanadik és huszonkettedik nap között benyújtott kérelmére a támogatási időszak egy alkalommal - a közfoglalkoztatotti létszám emelése nélkül - további legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. 1 Módosította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Beiktatta: 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: VI. 8-tól. 3 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. (1). Hatályos: XII. 1-től. Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 167. (2) c), 356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet Beiktatta: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. (2). Hatályos: XII. 1-től. Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 167. (2) c), 356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. (3). Hatályos: XII. 1-től. 6 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. (3). Hatályos: XII. 1-től. 7 Beiktatta: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. (3). Hatályos: XII. 1-től.

4 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 4. oldal Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás1 4/A. 2 (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, ha a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. (2)3 (3) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó - a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény igénybevételével csökkentett - szociális hozzájárulási adó mértékének százalékáig terjedhet. A támogatási időszak a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, de legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet. Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás4 5. (1)5 A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha a)6 a járási hivatal által kiközvetített, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás további feltétele, hogy a munkaadó a) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, b) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor, továbbá c) vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra. (3)7 A támogatás mértéke a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó munkáltató által megfizetett összegének 70%-áig terjedhet. (4) A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható. 1 Beiktatta: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 17.. Hatályos: IX. 1-től. 2 Megállapította: 382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: I. 1-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 11.. Hatálytalan: XII. 1-től. 4 Megállapította: 136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. (1). Hatályos: VI. 30-tól. 5 Megállapította: 136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. (2). Hatályos: VI. 30-tól. 6 Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 167. (2) b). 7 Megállapította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 18. (2). Módosította: 136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 8. d).

5 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 5. oldal (5)1 A vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatása kizárólag a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. fejezetében, valamint a III. fejezet 32. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I-II. fejezete 2. cikkének 4., illetve 99. pontjában, valamint a 6. és 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatást a munkaadó a támogatott tevékenységnek megfelelően az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet), vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet), illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúraágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: halászati de minimis rendelet) szabályainak alkalmazásával veheti igénybe. (6)2 A vállalkozás részére a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás kizárólag az általános csoportmentességi rendelet I-II. fejezetében, valamint a III. fejezete 33. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I. fejezet 2. cikkének 3. pontjában, valamint a 6. és 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatást a munkaadó a támogatott tevékenységnek megfelelően az általános de minimis rendelet, a mezőgazdasági de minimis rendelet, és a halászati de minimis rendelet szabályainak alkalmazásával veheti igénybe. Speciális közfoglalkoztatási program támogatása3 5/A. 4 (1) Támogatás nyújtható a járási hivatal által kiközvetített mentális, szociális, egészségügyi problémákkal küzdő álláskereső határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. (2) A támogatás közfoglalkoztatási pontnak minősülő közfoglalkoztató részére nyújtható. (3) Közfoglalkoztatási pont lehet: a) települési önkormányzat, b) önkormányzati nonprofit gazdasági társaság. (4) Támogatás nyújtható: a) a speciális közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig, 1 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: XII. 1-től. 2 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: XII. 1-től. 3 Beiktatta: 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: VI. 8-tól. 4 Beiktatta: 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: VI. 8-tól.

6 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 6. oldal b) az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal) történő előzetes egyeztetés szerinti 3. (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát, c) a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges beruházási költségekhez - ideértve a speciális munkahely kialakításához kapcsolódó költségeket százalék mértékig, d) a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez - különösen a munkairányítók bérköltsége, terembérlet, a közfoglalkoztatottak napi egyszeri meleg étkeztetése, a munkaerő-piaci, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó utazási költség százalék mértékig, e) a speciális közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a speciális közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát. (5) Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a (4) bekezdés a) pontja szerinti támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. (6) A speciális közfoglalkoztatási program időtartama alatt a közfoglalkoztatási pont a közfoglalkoztatott részére az állami foglalkoztatási szerv, vagy az állami foglalkoztatási szerv nevében az általa nyilvántartásba vett munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezet által nyújtott a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 4. a)-e) pontjában, valamint a 9/A. -ában meghatározott munkaerő-piaci szolgáltatások, a szociális szolgáltatások nyújtására jogosult szervezet által nyújtott a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény 64. -ában, 65/A. -ában és 65/F. -ában meghatározott szociális szolgáltatások, valamint az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 13. -ában meghatározott szakellátás keretében pszichiátriai és szakpszichológusi, valamint addiktológiai ellátások igénybevételét biztosítja. (7) A támogatási időszak a speciális közfoglalkoztatási program tekintetében 5 hónap. (8)1 Az (1) bekezdés szerinti speciális közfoglalkoztatási program támogatása kérelemre nyújtható, a program támogatásáról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt. A támogatási eljárásra a 7. (2), (3), (6), (7), (9) és (10) bekezdését kell alkalmazni. Országos közfoglalkoztatási program támogatása 1 Megállapította: 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 4.. Hatályos: VII. 30-tól.

7 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 7. oldal 6. 1 (1)2 Támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, a) az álláskereső, vagy b) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, vagy c)-d)3 határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. (1a)4 Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, a) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy, b)5 a menekültügyi őrizetben lévő személy kivételével kérelmének végleges elbírálásáig annak, aki menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet nyújtott be, vagy c) annak a harmadik országbeli állampolgárnak, akinek az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény 62. (1) bekezdés a), c), d), f) pont alapján kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el, d)6 azon álláskereső személynek, akinek legalább negyven százalékos mértékű egészségkárosodását a rehabilitációs szakértői szerv megállapította, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására. (2) Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha a) a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja, b)7 c) a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban - ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást - nem részesül. 1 Megállapította: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 19.. Hatályos: IX. 1-től. 2 Megállapította: 204/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 32.. Hatályos: VIII. 1-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.. Hatálytalan: XII. 30-tól. 4 Megállapította: 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: XII. 30-tól. 5 Módosította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Beiktatta: 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: VI. 8-tól. 7 Hatályon kívül helyezte: 382/2013. (XI. 4.) Korm. rendelet 8.. Hatálytalan: XI. 5-től.

8 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 8. oldal (3)1 A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően támogatás nyújtható a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a 3. (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, valamint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát. (3a)2 Legalább száz fő közfoglalkoztatása esetén a (3) bekezdésben foglaltakon túl támogatás nyújtható a kormányhivatallal történő előzetes egyeztetés szerint az országos közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 3 százalékát. (4)3 A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb 12 hónap lehet. (5)4 Az országos közfoglalkoztatási program támogatására a 4. (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. (6)5 Az országos közfoglalkoztatási program támogatási időszaka a 4. (6) bekezdésének szabályai szerint meghosszabbítható. Eljárási szabályok 6/A. 6 (1) A ban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók. (2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatalhoz, több járási hivatal illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató, az 5. esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani. (3) A támogatásról a járási hivatal mérlegelési jogkörében dönt, és egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. (4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit, b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit, c) a járási hivatal és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait, d) a munkaadó által felajánlott vagy vállalt, foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás időtartamát, e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit és f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét. 1 Megállapította: 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4.. Módosította: 356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet Beiktatta: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. (2). Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 167. (2) e), 356/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. (3). Hatályos: XII. 1-től. 4 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. (3). Hatályos: XII. 1-től. 5 Beiktatta: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. (3). Hatályos: XII. 1-től. 6 Beiktatta: 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: XII. 30-tól.

9 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 9. oldal (5) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak. (6) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig (1) A 6. és 7/B. -ban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók. (2) A közfoglalkoztatási támogatást igénylő a közfoglalkoztatási programról előzetes tervezetet készít (a továbbiakban: tervezet), amelyet a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósághoz kell benyújtani, amely azt a támogatásra vonatkozó javaslatával együtt 21 napon belül továbbítja a közfoglalkoztatásért felelős miniszter részére. (3) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az előirányzatnak közfoglalkoztatási program támogatására történő felhasználhatóságáról és a támogatás mértékéről a benyújtott tervezet alapján mérlegelési jogkörében dönt. (4) A 6. -ban meghatározott támogatásról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél eléréséért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter véleményének figyelembevételével dönt. (5) A (4) bekezdés szerint érintett miniszterek a véleményükről a megkeresés megérkezését követő nyolc napon belül tájékoztatják a közfoglalkoztatásért felelős minisztert. Tájékoztatás hiányában a közfoglalkoztatásért felelős miniszter a 6. -ban meghatározott támogatásról önállóan dönt. (6) A mérlegelésnél figyelembe kell venni a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit, b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit, c) a hatóság és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait, d) a munkaadó által felajánlott vagy vállalt, foglalkoztatás vagy továbbfoglalkoztatás időtartamát, e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit és f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét. (7) A támogatásra irányuló kérelmet a (3) bekezdés szerinti miniszteri döntést (a továbbiakban: miniszteri döntés) követő 8 napon belül lehet benyújtani. A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye szerint illetékes, a (8)-(9) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező kormányhivatalhoz vagy járási hivatalhoz (a továbbiakban együtt: hatóság), több hatóság illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató székhelye szerint illetékes hatósághoz kell benyújtani. (8) A 6. -ban meghatározott támogatás, valamint a 6. -ban meghatározott támogatási formára indított 7/B. szerinti közfoglalkoztatási program esetén a miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a kormányhivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A kormányhivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást nem állapíthat meg. 1 Megállapította: 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.. Hatályos: XII. 30-tól.

10 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 10. oldal (9) A ban meghatározott egyes támogatási formákra indított 7/B. szerinti közfoglalkoztatási program esetén a miniszteri döntést és a kérelem benyújtását követően a járási hivatal egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A járási hivatal a miniszteri döntésben meghatározott támogatási összegnél magasabb támogatást nem állapíthat meg. (10) A hatósági szerződésben meg kell határozni a támogatott határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony leghosszabb időtartamát, amely nem lehet hosszabb, mint a támogatási időszak. (11) A támogatási időszak meghosszabbítása esetén a közfoglalkoztatási jogviszony is meghosszabbítható a közfoglalkoztatási program végéig. 7/A. 1 (1)2 A foglalkoztatási, valamint a társadalmi felzárkózás szempontjából felmerült, az egyes településeken túlmutató társadalmi feszültségek kezelése érdekében, a közfoglalkoztatás lehetőségének széleskörű biztosítására a Kormány egyes településeket indokolt esetben kiemelt településekké,egyes kistérségeket kiemelt kistérségekké nyilváníthat. (2)3 (3) A Kormány által kiemelt településsé nyilvánított települések tekintetében a közfoglalkoztatás körében támogatható célokat a közfoglalkoztatásért, a társadalmi felzárkózás támogatható céljait a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter határozza meg. (4)4 A támogatást kérő közfoglalkoztatási programját a közfoglalkoztatás helye szerint illetékes kormányhivatal vizsgálja meg abból a szempontból, hogy az megfelel-e a (3) bekezdés szerinti céloknak. (5)5 A program megfelelősége esetén a kormányhivatal mérlegelési jogkörében dönt a támogatásról, és köt a támogatásra hatósági szerződést. (6)6 A program támogatása során a közvetlen költségek 6. (3) bekezdésében meghatározott mértéke a program megvalósítása során legfeljebb további 10 százalékkal növelhető. 7/B. 7 (1) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a ban és a 6. -ban meghatározott egyes támogatási formákra közfoglalkoztatási mintaprogramokat indíthat. (2)8 A közfoglalkoztatási mintaprogramoknak a 7. (8)-(9) bekezdés szerint a hatósági szerződés megkötésére hatáskörrel rendelkező hatósággal történő előzetes egyeztetés szerinti beruházási és dologi költségei a) legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében legfeljebb 100 százalékban, b) 15 főnél több, de legfeljebb 45 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 15 fő közfoglalkoztatottig az a) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 90 százalékban, c) 45 főnél több, de legfeljebb 135 fő közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 45 fő közfoglalkoztatottig a b) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 80 százalékban, 1 Beiktatta: 101/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4.. Hatályos: VII. 2-től. 2 Megállapította: 85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 1. (2). Hatályos: IV. 1-től. 3 Hatályon kívül helyezte: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 27. (3). Hatálytalan: IX. 1-től. 4 Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 167. (2) g). 5 Megállapította: 85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 1. (3). Módosította: 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 167. (2) g). 6 Beiktatta: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 21.. Hatályos: IX. 1-től. 7 Beiktatta: 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 22.. Hatályos: VIII. 25-től. 8 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. (1). Módosította: 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 6..

11 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 11. oldal d) 135 főnél több közfoglalkoztatottal megvalósuló közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében 135 fő közfoglalkoztatottig a c) pontban meghatározott mértékig, azon túl legfeljebb 70 százalékban támogathatóak. (2a)1 A (2) bekezdés alkalmazásában közfoglalkoztatotti létszám a közfoglalkoztatási támogatásról szóló hatósági szerződésben szereplő támogatott közfoglalkoztatotti létszám vagy átlaglétszám, a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás mértékétől függetlenül. (3)2 A közfoglalkoztatási mintaprogram lezárását követően a mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási program (a továbbiakban: ráépülő közfoglalkoztatási program) indítható. (4)3 A ráépülő közfoglalkoztatási program beruházási és dologi költségei a (2) bekezdés szerinti mértékben támogatható. (5)4 A támogatás mértékéről a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönt. (6)5 A (2) és (4) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közfoglalkoztató hatósági szerződésben vállalja, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a ráépülő közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből a) a közfoglalkoztatási programjainak a működését segíti elő, vagy b) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény 4/A. -a szerint létrehozott szociális szövetkezet működését segíti elő, vagy c) az általa foglalkoztatott személyek meghatározott hányadának a támogatás lejártát követő munkaviszony keretében történő továbbfoglalkoztatását biztosítja. (7)6 A közfoglalkoztatási mintaprogram olyan program, amelyben elsősorban értékteremtő, hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő tevékenységet folytatnak és amelyre vonatkozóan korábban az adott település - a közfoglalkoztató személyétől függetlenül - nem részesült támogatásban. (8)7 A ráépülő közfoglalkoztatási program olyan közfoglalkoztatási program, amely a közfoglalkoztatási mintaprogram lezárását követően azonos településen és azonos tevékenységi körrel valósul meg. 7/C. 8 (1) A közfoglalkoztató kérelmére a 3. -ban, a 4. -ban és a 6. -ban meghatározott támogatási formák esetében - ideértve a 7/A. (1) bekezdése és a 7/B. (1) bekezdése alapján indított közfoglalkoztatási programokra megállapított támogatásokat is - előleg folyósítható. (2)9 Az (1) bekezdés alapján folyósítható előleg mértéke: a) a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás esetében a megítélt támogatás legfeljebb 2 hónapra jutó összege, 1 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. (2). Hatályos: XII. 1-től. 2 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. (2). Hatályos: XII. 1-től. 3 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. (2). Hatályos: XII. 1-től. 4 Beiktatta: 85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet 1. (5). Hatályos: IV. 1-től. 5 Megállapította: 472/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.. Hatályos: XII. 30-tól. 6 Beiktatta: 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 5.. Hatályos: VI. 8-tól. 7 Beiktatta: 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 5.. Hatályos: VI. 8-tól. 8 Megállapította: 136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 6.. Hatályos: VI. 30-tól. 9 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 7.. Hatályos: XII. 1-től.

12 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 12. oldal b) a foglalkoztatásból eredő közvetlen-, szervezési- és anyagköltségekhez, valamint közfoglalkoztatási mintaprogramok és ráépülő közfoglalkoztatási programok esetében a 7/B. (2) és (4) bekezdésében meghatározott beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz megítélt támogatás legfeljebb 70 százaléka. 7/D. 1 Ha a támogatással érintett közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére - határozott idejű munkaviszony létesítése miatt - fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, a közfoglalkoztató erre az időtartamra a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíthet. Ha a közfoglalkoztató erre az időtartamra újabb közfoglalkoztatási jogviszonyt nem létesít, a támogatás folyósítását szüneteltetni kell. A közfoglalkoztató részére a közfoglalkoztatási jogviszony szünetelését követően, amennyiben a közfoglalkoztatottat ismételten foglalkoztatni kívánja és a hatósági szerződést megkötő hatóság felé a továbbfoglalkoztatást igazolja, a támogatást tovább kell folyósítani. A hatóság az igazolást tájékoztatás céljából megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének. 7/E. 2 (1) A hatóság közfoglalkoztatási támogatás nyújtásával kapcsolatos határozata szóban nem közölhető. (2) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti eljárásban a belügyminiszter jár el. Záró rendelkezések 8. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 3. (2) és (7) bekezdését, 4. (1)-(2), illetve (5)-(6) bekezdését, 6. (1)-(1a), valamint (4)-(6) bekezdését, 7. (2), és (4a)-(4c) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor már folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 9/A E rendelet 5. -a a) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., , 1. o.), b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , 1. o.), c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., , 9. o.), 1 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 8.. Hatályos: XII. 1-től. 2 Megállapította: 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet Hatályos: I. 1-től. A hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 3 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 9.. Hatályos: XII. 1-től. 4 Hatályon kívül helyezte: 136/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 9.. Hatálytalan: VI. 30-tól. 5 Megállapította: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 10.. Hatályos: XII. 1-től.

13 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 13. oldal d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190., , 45. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz Hatályon kívül helyezte: 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet 11.. Hatálytalan: XII. 1-től.

14 Magyar joganyagok - 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet - a közfoglalkoztatáshoz nyú 14. oldal TARTALOMJEGYZÉK 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 1 a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 2 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 4 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 4 Speciális közfoglalkoztatási program támogatása 5 Országos közfoglalkoztatási program támogatása 6 Eljárási szabályok 8 Záró rendelkezések 12

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 20/2017/02.02. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 49. e) pontja alapján minősített többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 8-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatásról Iktatószám: 375-15/2012.

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében?

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell. Ki lehet közfoglalkoztató és milyen tevékenységek végezhetők közfoglalkoztatás keretében? Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön

Részletesebben

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita

Közfoglalkoztatás. Ujhelyi Zita Közfoglalkoztatás Ujhelyi Zita Nemzeti Közfoglalkoztatási Program Közhasznú munkavégzés támogatása Közcélú foglalkoztatás Hagyományos közmunkaprogramok Egységes közfoglalkoztatás Cél: minél több munkára

Részletesebben

Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról?

Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról? Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról? A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka és a közhasznú munkavégzés, melyeket az egységes közfoglalkoztatás

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s 2013 Hosszabb időtartamú Közfoglalkoztatásban való részvétel tárgyában Hajdúhadházi Városi Önkormányzat

Részletesebben

Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról

Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról Mit kell tudni a közfoglalkoztatásról A közfoglalkoztatás átalakítása következtében 2011. január 1-jétől megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka és a közhasznú munkavégzés, melyeket az egységes közfoglalkoztatás

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatal. Közfoglalkoztatás. Palkóné dr Dömsödi Tímea osztályvezető

Budapest Főváros Kormányhivatal. Közfoglalkoztatás. Palkóné dr Dömsödi Tímea osztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatal Közfoglalkoztatás Palkóné dr Dömsödi Tímea osztályvezető Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási és Ellátási Osztály Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2015. január 15. A Belügyminisztérium 2014.

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. ./2012. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. ./2012. (.) NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter./2012. (.) NGM rendelete a nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggő módosításáról

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre. Előterjesztő: Polgármester. Ózd, január 12.

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre. Előterjesztő: Polgármester. Ózd, január 12. J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Startprogram Iroda Ózd, 2017. január 12. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminisztérium 2016.

Részletesebben

Az ügyintézés határideje: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény szerint.

Az ügyintézés határideje: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló évi CL. törvény szerint. 2. Álláskeresési támogatások 2.1. Álláskeresési járadék Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: Kérelem Igazolás

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások

Foglalkoztatási támogatások Foglalkoztatási támogatások Projektek Az Európai Unió támogatásával és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közreműködésével megvalósuló programok: 1. Ifjúsági Garanciarendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 18346-1/2009 1 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyújtható támogatásokról szóló kormányrendeletekről Budapest, 2009.

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZET, FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK

MUNKAERŐPIACI HELYZET, FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK MUNKAERŐPIACI HELYZET, FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Kovács Gábor osztályvezető Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 1. Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulást a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

(Tervezet) Iktatószám: BM/ /2016. Jóváhagyom: A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA

(Tervezet) Iktatószám: BM/ /2016. Jóváhagyom: A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA Iktatószám: BM/ 16675-1 /2016. Jóváhagyom: ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV (Tervezet) A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA ÁLTAL A 2017. ÉVRE MEGHATÁROZOTT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSEKRŐL

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Hatósági szerződés. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei

Hatósági szerződés. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei Iktatószám:JN-02M/01/24794-1/2014 Ügyintéző: Verseginé Gerőcs Zsuzsanna telefon:57/506-656 Gépi azonosító:61602/26/00447 Tárgy: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS. I. Támogatás formája, mértéke, a támogatás folyósításának időtartama, támogatás nyújtásának, folyósításának egyéb feltételei Iktatószám: JN-02M/01/22025-1/2014 Ügyintéző: Boros Katalin telefon: 57/506-660 Gépi azonosító: 61602/30/00078 Tárgy: kistérségi startmunka mintaprogram támogatása hatósági szerződés HATÓSÁGI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy,

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az az aktív korú személy akinek esetében a munkanélküli-járadék álláskeresési járadék álláskeresési segély vállalkozói

Részletesebben

Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság

Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság Pályázhat: Önkormányzat Foglalkoztathat: Önkormányzat által fenntartott intézmény, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaság Foglalkoztatás: Bérpótló juttatásra

Részletesebben

Sorszám Osztály Ágazati jogszabály(ok)

Sorszám Osztály Ágazati jogszabály(ok) Szervezeti egység neve: Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály Sorszám Osztály Ágazati jogszabály(ok) 1) Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály 2) Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztály 3) Munkaerőpiaci

Részletesebben

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest

Tájékoztató a TÁMOP Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest Tájékoztató a TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban programról - Budapest A projekt. Időtartam: 2011.05.01 2013.04.30 (2 év) Teljes

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL A VERSENYSZFÉRÁBA MUNKAERŐ-PIACI PROGRAM BEMUTATÁSA

KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL A VERSENYSZFÉRÁBA MUNKAERŐ-PIACI PROGRAM BEMUTATÁSA KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL A VERSENYSZFÉRÁBA MUNKAERŐ-PIACI PROGRAM BEMUTATÁSA Előadó: Fenyves Péter főosztályvezető Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály E-mail cím: fenyvesp@lab.hu Telefonszám:

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA 2018. ÉVI PROGRAMOK ÉS TÁMOGATÁSRA FORDÍTHATÓ PÉNZÜGYI KERETÜK GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program 3 740 243 285.- Ft (2 853 fő bevonása a cél) GINOP

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell 1. sz. melléklet Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-,

Részletesebben

1 Amennyiben elveszett vagy megsemmisült a bizonyítvány, kizárólag olyan képzés

1 Amennyiben elveszett vagy megsemmisült a bizonyítvány, kizárólag olyan képzés TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával megvalósuló GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése című kiemelt projektről MUNKAVISZONYBAN ÁLLÓK ÉS MUNKAADÓIK

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

Budapest, 2015. június

Budapest, 2015. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5141. számú törvényjavaslat a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Iktatószám: 01/102276/2012. Beszámoló a közfoglalkoztatásról. 1 db Határozati javaslat

Iktatószám: 01/102276/2012. Beszámoló a közfoglalkoztatásról. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Ménesi Imre önkormányzati képviselő Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Iktatószám: 01/102276/2012. Tárgy: Beszámoló a közfoglalkoztatásról Melléklet: 1 db Határozati javaslat

Részletesebben

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7.

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7. A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, 2016. SZEPTEMBER 7. A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEREPE A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN DR.

Részletesebben

A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) január 1-től

A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) január 1-től A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) 2011. január 1-től 1 Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) változások Foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó változások:

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok

A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok A közfoglalkoztatás jogszabályi hátterének bemutatása, közfoglalkoztatási programok Lőrincz Leó közigazgatási főtanácsadó Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság Pécs, 2016. január 18. Általános

Részletesebben

Ifjúsági Garancia GINOP

Ifjúsági Garancia GINOP BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA 6440 Jánoshalma, Kölcsey u. 12. email: szep.peter@bacs.gov.hu A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi és a Dél-dunántúli

Részletesebben

Budapest, október.

Budapest, október. Iktatószám: BM/ 20923-01/2017. Jóváhagyom: Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA ÁLTAL A 2018. ÉVRE

Részletesebben

I. A vizsgálat eredménye a közfoglalkoztatás szempontjából - a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program részletszabályai

I. A vizsgálat eredménye a közfoglalkoztatás szempontjából - a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program részletszabályai i >/'\Í»t kei '' i' ' i«i(^ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alp olgármester e ^[(OJlO-i/i Tárgy: Javaslat a 2356/2010. (XI. 18.) sz. önkormányzati határozat módosítására, és pályázat

Részletesebben

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai

A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai A foglalkoztatási rehabilitáció jelentősége Magyarországon: a rendszer sajátosságai Dr. Sullerné Polgár Márta szakvizsgázott szociálpolitikus, pedagógus A Fény Felé Alapítvány elnöke A munkaerő-piaci helyzet

Részletesebben

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa

- Az állást kínáló - A munkát kereső - A járási hivatal munkaközvetítői feladatokkal megbízott munkatársa Ügytípus megnevezése: Munkaközvetítés Ügytípus rövid leírása: Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Polgárdi Város Képviselő Testületének 3/2009.( II. 18.)Önk.sz. rendelete

Polgárdi Város Képviselő Testületének 3/2009.( II. 18.)Önk.sz. rendelete Polgárdi Város Képviselő Testületének 3/2009.( II. 18.)Önk.sz. rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2004.((X.01.)Önk.sz. rendelet módosításáról Polgárdi Város Képviselő

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÉS MUNKAADÓK ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOK FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei Aktív eszközcsoport, ami a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére. 1.

2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S. Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére. 1. 2. számú E L Ő T E R J E S Z T É S Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. március 27-ei ülésére Tárgy: 2014. évi Közfoglalkoztatási Terv készítése Előterjesztő: Figler János polgármester

Részletesebben

Az előadás során érintett témák

Az előadás során érintett témák Termőföld, Munkahelyteremtés, Földművelésügyi Minisztérium Az előadás során érintett témák Szociális földprogram Közmunkaprogram Kormányzati célok FM érintettsége 1 Szociális Földprogram - általános bevezető

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV Iktatószám: BM/18233-1/2018. Jóváhagyom: Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV A BELÜGYMINISZTÉRIUM, MINT A KÖZFOGLALKOZTATÁSI FELADATOK SZAKMAI IRÁNYÍTÓJA ÁLTAL A 2019. ÉVRE MEGHATÁROZOTT

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 2018.05.23. ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete

Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP /1/KMR A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nagykátai Járás munkaerő-piaci helyzete A Nagykátai járás népességre vonatkozó statisztikái Pest Megye lakosainak száma (2013): 1 237 141 fő. A Nagykátai

Részletesebben

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak,

A biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól Az Országgyűlés a 2011. december 20-ai ülésnapján elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A földprogram működtetéséről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a gazdálkodást segítő támogatásról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitikai eszközök, közfoglalkoztatás 2017/18. I. félév. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus

Foglalkoztatáspolitikai eszközök, közfoglalkoztatás 2017/18. I. félév. Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus Foglalkoztatáspolitikai eszközök, közfoglalkoztatás 2017/18. I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatáspolitikai eszközök I. Aktív eszközök A foglalkoztatáspolitika

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Aktív korúak ellátása ügymenet leírás

Aktív korúak ellátása ügymenet leírás Aktív korúak ellátása ügymenet leírás Aktív korúak ellátása -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése Járási Hivatal

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Az előterjesztés száma: 32/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

GINOP Út a munkaerőpiacra. GINOP Ifjúsági Garancia program

GINOP Út a munkaerőpiacra. GINOP Ifjúsági Garancia program GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra GINOP-5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia program GINOP-5.3.10-17-2017-00001 Létszámleépítések megelőzése és kezelése program TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00001

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról

Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2014.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a szociális tűzifa támogatás szabályozásáról Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

VEKOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA KIEMELT PROJEKT FŐVÁROSI RÉSZPROJEKT

VEKOP ÚT A MUNKAERŐPIACRA KIEMELT PROJEKT FŐVÁROSI RÉSZPROJEKT VEKOP 8.1.1-15 ÚT A MUNKAERŐPIACRA KIEMELT PROJEKT FŐVÁROSI RÉSZPROJEKT EURÓPAI MUNKÁLTATÓI NAPOK Mai rendezvényünk az Európai Munkáltatói Napok elnevezésű rendezvénysorozat része. Az Európai Foglalkoztatási

Részletesebben

Magyar joganyagok évi CVI. törvény - a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoz 2. oldal a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jog

Magyar joganyagok évi CVI. törvény - a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoz 2. oldal a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jog Magyar joganyagok - 2011. évi CVI. törvény - a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoz 1. oldal 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) p á l y á z a t o t h i r d e t n e k

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) p á l y á z a t o t h i r d e t n e k P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására A megyei (fővárosi) kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban:

Részletesebben