Web: Tel: / Cím: 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 17. MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Web: Tel: / Cím: 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 17. MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG"

Átírás

1 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG Web: Tel: / Cím: 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 17. cm Európai Regionális Fejlesztési Alap BEFEKTETÉS A JÖVŐBE MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG

2 Mi a NETFIT? HELP filozófia: az egészség (Health) mindenki számára (Everyone) élethosszig (Lifetime) elérhető és személyes (Personal) A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt az egészségközpontúságában (NETFIT ) egy olyan diagnosztikus értéke- pedagógiai alkalmazhatóságában lő rendszer, amely segítségével a tanulók online adatkezelő rendszerében. EGÉSZSÉG egészségközpontú fizikai fittségi állapota tehát az egészséggel kapcsolatos fittségi mányos igénnyel kifejlesztett tartalmait, állapotot átfogóan jellemző mérési, érté- módszereit, értékelő rendszerét a Magyar kelési és online visszajelentő rendszer. Diáksport Szövetség és a nemzetközileg A program egyedülálló jellemzői közé tar- elismert amerikai Cooper Intézet közös tozik, hogy egészségkritérium értékek se- kutató-fejlesztő tevékenysége segítségé- gítségével, objektív módon teszi lehetővé a vel alakította ki. személyre szabott egyéni értékelést a tanu- A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, lók egészségközpontú fittségi állapotáról. vagyis a NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethos - Az új rendszer mind kialakításában, mind szig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és a felhasználhatóságában eltér az eddig a az egészségtudatos életvezetés értékeit köznevelési rendszerben alkalmazott teszt- az iskoláskorú diákok, családjaik és a köz- rendszerektől. nevelés szereplői körében. Újszerűsége és egyedisége tetten érhető többek között: erős tudományos megalapozottságában a tanulók minősítésének módszerében a személyre szabott visszajelentő és értékelő lehetőségeiben HEALTH PERSONAL tékelésére létrehozott, megbízható, tudo- SZEMÉLYRE SZABOTT gével mérhető és értékelhető. A NETFIT HELP LIFELONG ÉLETHOSSZIG TARTÓAN MINDENKINEK A NETFIT a fizikai fittség mérésére és ér- EVERYONE országosan egységes módszertan segítsé-

3 A NETFIT egészségközpontú fittség tesztelemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét lehet mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő komponens: a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás) a vázizom funkcionális fittsége (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság) a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index) Mindegyik tesztfeladat esetében nemre és életkorra specifikus kritérium-orientált sztenderdek alapján történik az értékelés, amelyek az egészséggel kapcsolatos minimum fittségi értékek alapján kerültek megállapításra. Eszerint a tanulók teszteredményei egészségzónába, fejlesztés szükséges és fokozott fejlesztés szükséges zónákba sorolhatók. A NETFIT segítségével lehetőség nyílik a tanulók fittségi állapotának teljes körű értékelésére, a fejlesztendő területek feltérképezésére és célzott, személyre szabott fejlesztési javaslatok megfogalmazására. A Magyar Diáksport Szövetség január 5-én publikálta a NETFIT szoftvert és bocsátotta rendelkezésre ingyenesen minden testnevelés tanítási feladatot ellátó köznevelési intézmény számára. Az online adatkezelő rendszer biztosítja a pedagógusokon kívül a tanulók és szüleik tájékoztatását is az egyéni fittségi eredmények alapján történő értékelésről nyomtatható riport formájában. A szoftver segítségével megbízható és pontos módon tudjuk nyomon követni a tanulók fittségi állapotának alakulását évről-évre, valamint képet kaphatunk a tanulók állapotáról megyei, regionális és országos szinten is. Jelenleg több mint pedagógus használja a szoftvert és 5. évfolyamtól felfelé az összes tanuló fittségi eredményét rögzítik a rendszerben. Milyen tesztek alkotják a NETFIT -et? A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL BMI (Testtömeg-index) az egyén testmagasság és testtömeg értékeit felhasználva egy arányszámot képez. Kiszámítása során a kilogrammban megadott testtömeget osztjuk a méterben mért testmagasság négyzetével (BMI = testtömeg (kg) / testmagasság 2 (m 2 )). w w w. n e t f i t.eu TESTZSÍRSZÁZALÉK-MÉRÉS bioimpedancia-analizátor segítségével már 10 éves kortól validált eszköz!

4 AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) aerob kapacitás: A teszt során 20 méteres távolságokat kell folyamatosan, hangjelzéssel szabályozott időtartamokon belül lefutni. A hangjelzések közötti idő percenként csökken, vagyis a futás sebessége progresszíven emelkedik, mely fontos követelmény a megfelelő terheléshez, és az objektív megítéléshez. Ütemezett fekvőtámasz teszt felsőtest izomereje: Az ütemezett fekvőtámasz teszt során a fekvőtámasz-helyzetben 90 -os könyökszögig végzett karhajlítást karnyújtást kell végezni hangjelzésre folyamatosan. Kézi szorítóerő mérése kéz maximális szorító ereje elektronikus kézi dinamométer használatával mérjük, mindkét kéz erejét vizsgáljuk. Helyből távolugrás teszt alsó végtag robbanékony ereje az elugróvonal és utolsó nyom közti távolságot mérjük. VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Ütemezett hasizom teszt hasizomzat ereje és erő-állóképessége: A teszt végrehajtásának állandó sebességét folyamatos hangjelzés, a törzs elmozdulásának mértékét pedig az erre szolgáló, a talajon rögzített távolságjelző csík biztosítja. A tanuló feladata a teszt során teljes elfáradásig végezni a feladatot. HAJLÉKONYSÁGI PROFIL Törzsemelés teszt törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága: A tanuló törzsemelést végez oly módon, hogy a 30 cm-t ne haladja meg az áll és talaj közti távolság. Feje a gerinccel neutrális helyzetben van (a törzs meghosszabbításában). Hajlékonysági teszt térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem: A tanulónak törzsdöntést kell végeznie előre háromszor, majd negyedikre megtartani a pozíciót, míg leolvassák az eredményt a hajlékonysági mérődobozról. Mindkét oldalra el kell végezni a tesztet.

5 A NETFIT eredmények értékelése A NETFIT -ben a tanuló teljesítményét egy akik rendszeresen részt vesznek megfele- olyan abszolút kritériumértékhez viszo- lő napi fizikai aktivitásban, az eredmények nyítjuk, amely az egészséghez szükséges nagy valószínűséggel az Egészségzónába minimum fittségi értékeknek felel meg. kerülnek. Mindegyik zóna határértéke tesztenként A NETFIT célja, hogy pedagógiai és pszic- életkorra és nemre vonatkoztatva áll ren- hológiai értelemben is egyaránt támogató delkezésre, ezzel is minimalizálva a gye- környezetet biztosítsunk a felmérni kívánt rekek közti összehasonlíts lehetőségét tanulók számára. A tanulók mérési adatai és hangsúlyozva inkább az egészséghez személyesek, abból rangsort készíteni, szükséges egyénre szabott fittségi szint, vagy nyilvánosságra hozni azokat nem ja- és nem a kizárólag teljesítményen alapu- vasolt a tanulók közti versenyhelyzet elke- ló célok elérését. Azok a tanulók számára, rülésének érdekében. Ezáltal a kevésbé jó képességekkel rendelkező tanuló számára is biztosítani kívánjuk a sikerélményt. A megfelelő tesztkörnyezet megteremtésével a NETFIT ösztönzőleg hat az egészségesebb, fizikailag aktív életmód kialakításában adottságoktól függetlenül mindenki számára. FOKOZOTT FEJLESZTÉS SZÜKSÉGES ZÓNA a nem megfelelő szintű fittségi teszteredmény alapján a különböző egészségügyi betegségek kialakulásának kockázata magas a tanulónál, a fejlesztés fokozottan szükséges. FEJLESZTÉS SZÜKSÉGES ZÓNA a fittségi teszteredmény alapján a tanuló nem éri el az egészséghez szükséges minimum értéket, fejlesztés szükséges. EGÉSZSÉGZÓNA a teszteredmény alapján a tanuló teljesítménye az egészség szempontjából megfelelő.

6 Az egészségsztenderdek tudományos hátterét megalapozó nemzetközi publikációk a Cooper Intézet munkatársaitól: A Magyar Diáksport Szövetség tudományos munkatársai, akik a Cooper Intézet együttműködésével részt vettek a NETFIT kialakításában: Welk GJ, Going SB, Morrow JR Jr, Meredith Eisenmann JC, Laurson KR, Welk GJ. Aerobic Csányi Tamás, Ph.D Kaj Mónika, Karsai Isván, Marton Orsolya, MD. Development of new criterion-referenced fitness percentiles for U.S. adolescents. Am J Kaj Mónika, Ph.D.C. Ihász Ferenc, Kevin J Finn, Pedro De Saint- fitness standards in the FITNESSGRAM pro- Prev Med Oct;41(4 Suppl 2):S Karsai István, Ph.D Maurice Maduro, Csányi Tamás. A NHANES gram: rationale and conceptual overview. Am Marton Orsolya, Ph.D. C. futószalagos protokoll VO2max predikciós J Prev Med Oct;41(4 Suppl 2):S63-7 Welk GJ, Laurson KR, Eisenmann JC, Cure- Ihász Ferenc, Ph.D. módszerének validitási vizsgálata magyar ton KJ. Development of youth aerobic-capaci- iskoláskorú gyermekeken, Magyar Sporttuod- Zhu W, Mahar MT, Welk GJ, Going SB, Cureton ty standards using receiver operating charac- Kaj Mónika, Csányi Tamás, Karsai István, Mar- mányi Szemle, 18: p. 11. (2014) KJ. Approaches for development of criterion- teristic curves. Am J Prev Med Oct;41(4 ton Orsolya. Kézikönyv a Nemzeti Egységes Ta- referenced standards in health-related youth Suppl 2):S nulói Fittség i Teszt /NETFIT / alkalmazásához. Ihász Ferenc, Kaj Mónika, Csányi Tamás, fitness tests. Am J Prev Med Oct;41(4 Budapest, Magyar Diáksport Szövetség, Karsai István, Marton Orsolya, Vass Zoltán. Suppl 2):S Mahar MT, Guerieri AM, Hanna MS, Kemble Vérnyomásváltozások jellemzôi (11-19 éves) CD. Estimation of aerobic fitness f rom 2 0-m Csányi T, Welk G, De Saint-Maurice Maduro P, fiúk körében nyugalomban és a terhelés ma- Going SB, Lohman TG, Cussler EC, Williams multistage shuttle run test performance. Am Kaj M, Marton O, Ihasz F, Laurson K, Zhu W, ximumán, Magyar Sporttuodmányi Szemle, 18: DP, Morrison JA, Horn PS. Percent body fat J Prev Med Oct;41(4 Suppl 2):S Finn K, Karsai I. Health-related Fitness among p. 11. (2014) and chronic disease risk factors in U.S. children y Hungarian Students: Results of a na- and youth. Am J Prev Med Oct;41(4 Suppl Boiarskaia EA, Boscolo MS, Zhu W, Mahar tionally representative study with the Hungar- Karsai István, Kaj Mónika, Marton Orso- 2):S MT. Cross-validation of an equating ian National Student Fitness Test (NETFIT ) lya, Pedro De Saint-Maurice Maduro, Kevin method link-ing aerobic FITNESSGRAM In: 10th Annual Meeting and 5th Conference Finn, Ihász Ferenc, Csányi Tamás. 20 m-es Laurson KR, Eisenmann JC, Welk GJ. Body field tests. Am J Prev Med of HEPA Europe. Zurich, Svájc, ingafutás teszt alapján VO2max értéket fat percentile curves for U.S. children and ad- Oct;41(4 Suppl 2):S p. 45. becslô regressziós modellek kritérium ala- olescents. Am J Prev Med Oct;41(4 Suppl Welk GJ, De Saint-Maurice Maduro pú validitásvizsgálata éves magyar 2):S PF, Laurson KR, Brown DD. Field Tamás Csányi, Kelly R. Laurson, Mónika Kaj, populáción. Magyar Sporttuodmányi Szemle, evaluation of the new FITNESSGRAM István Karsai, Pedro Saint Maurice-Maduro 18: p. 9. (2014) Laurson KR, Eisenmann JC, Welk GJ. De- criterion-ref-erenced standards. Am J and Kevin J. Finn. Prevalence of metabolic velopment of youth percent body fat stand- Prev Med Oct;41(4 Suppl 2):S syndrome risk factors in Hungarian adoles- Marton Orsolya, Kaj Mónika, Karsai István, ards using receiver operating characteristic cents Data from the Hungarian National Ihász Ferenc, Kevin J Finn, Csányi Tamás. curves. Am J Prev Med Oct;41(4 Suppl Youth Fitness Study (HNYFS). The 8th Europe- A metabolikus szindróma tüneteinek meg- 2):S93-9. an Youth Heart Study Scientific Symposium, jelenési gyakorisága és az aerob kapacitás Oslo, Norvégia (2015) vizsgálata éves magyar tanulókon. Magyar Sporttuodmányi Szemle, 18: p. 9. (2014)

7 NETFIT online adatkezelési rendszere A NETFIT lehetővé teszi a diákok számá- lehetőséget az osztály- és egyénspecifikus ra, hogy a fittségi teszteredményeiket online fittségi program kidolgozására, ezen ke- környezetben, az összes mérési eredmény resztül pedig a diagnosztikus pedagógiai ér- figyelembevételével kezelni tudják. A szü- tékelő funkció valódi, testnevelést támogató lők számára biztosítja, hogy követni tudják eszközzé válik. Az eredmények digitalizált gyermekeik fizikai fittségi adatait, és tájéko- kezelése korszerű és folyamatos visszaje- A tanulói riport fejléce tartalmazza a tanuló adatait, testtömeg és testmagasság értékeit. A NETFIT fittségi zónái különböző színekkel vannak jelölve, a fekete sáv mutatja az aktuális eredményt NAGY KATALIN Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna zódni tudjanak fejlődésükről. A pedagógu- lentést ad a gyermekek számára, ezzel is sok számára pedig lehetővé válik a diákjaik segítve az egyéni és önálló mozgásprogra- és osztályaik együttes kezelése, fejlődési jellemzőik, állapotváltozásuk nyomon köve Évfolyam 12 Iskola Pedagógus Kossuth Lajos Általános Iskola Horváth Géza Mérési időpont Testmagasság ,2 cm ,2 cm Első Utolsó Osztály C Életkor 14,2 év Testtömeg 54,3 kg 59,3 kg TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Testtömegindex (BMI; kg/m2) mok tervezését, és a testnevelés oktatási 18,54 04,26 sovány Testzsírszázalék (TZS %) 10,2 hatékonyságának növekedését. 13,5 A testösszetétel értékeid (BMI és testzsírszázalék) egyaránt a fokozott fejlesztés szükséges zónába esnek. Ahhoz, hogy számos betegség (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, szívés érrend-szeri megbetegedések), kialakulásának veszélyét elkerüld, a testösszetétel értékeidet csökkenteni kell, különösen akkor, ha az állóképességed sincs az egészségzónában. Az egészséged hosszú távú megőrzése és a magas testösszetétel értékeid csökkentése érdekében mozogj minden nap legalább percet. Emellett kevesebb időt tölts a TV és a számítógép előtt! Fokozottan figyelj az egészséges táplálkozásra! Egyél naponta többször gyümölcsöt, zöldséget, kerüld az üres kalóriákat (pl. gyorséttermi ételek), a sok zsírt és sok szénhidrátot (pl. chipsek és édesség)! Cukros üdítők helyett sok vizet igyál! Figyelj oda, hogy étkezéseid során naponta mennyi kalóriát fogyasztasz! Ha kérdésed van fordulj a testnevelő tanárodhoz és az iskolavédőnőhöz! sovány tése. Az egyéni értékelőlapok és a statisz- További információért látogassa meg honla- tikai lekérdezés lehetőségei megteremtik a punkat: AEROB FITTSÉGI PROFIL Állóképességi ingafutás teszt (VO2 max; ml/kg/min) 40,6 (18 táv) 41,2 (19 táv) 15 m 20m Az aerob kapacitás értéked az állóképességed jellemzi, amely a fejlesztés szükséges zónába esik. A megfelelő szintű aerob kapacitás (a szervezet oxigénfelvevő képessége) elengedhetetlen számos betegség megelőzése, illetve az egészség fenntartása szempontjából. Törekedj arra, hogy rendszeres, mindennap legalább perces testmozgással fejleszd a fittségi állapotod. A kitartást igénylő, állóképességet fejlesztő tevékenységek (pl. gyaloglás, kocogás, futás, kerékpározás, úszás, sportjátékok, tánc) fontosak az egészséges fittségi állapot megszerzése szempontjából. Törekedj arra, hogy minél előbb az egészségzónába kerülhess! VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Ütemezett hasizom teszt (db) Törzsemelés teszt (cm) 18,6 11,2 A törzsemelés tesztben elért eredményed az egészséges fittségi zónába, de az ütemezett hasizom tesztben nyújtott teljesítményed a fejlesztés szükséges zónába esik. A hasizom megfelelő ereje és erőállóképessége elengedhetetlenül fontos a mozgásos tevékenységekhez - így a különböző sportokhoz, valamint a helyes testtartás kialakításához és fenntartásához. Legyen célod, hogy a rendszeresen végzett hasizomerősítő gyakorlatok eredményeként minél előbb az egészségzónába kerülhess! Nagyon figyelj a helyes kivitelezésre és kerüld az ártalmas gyakorlatokat! Ha kérdésed van fordulj a testnevelő tanárodhoz, vagy ha alkalmad adódik akkor a gyógytestnevelőhöz! Kézi szorítóerő mérése (kg) 18,0 18,9 Ütemezett fekvőtámasz teszt (db) Helyből távolugrás teszt (cm) Gratulálunk! Az ütemezett fekvőtámasz tesztben és a kézi szorítóerő mérésekor mutatott teljesítményeid egyaránt az egészséges fittségi zónába esnek. A felső test ereje és erőállóképessége megfelelő az optimális egészséghez. Végezz rendszeresen heti 2-3 alkalommal erőfejlsztő gyakorlatokat az optimális fittségi állapothoz szükséges erőszint megtartása és fejlesztése érdekében! Nagyon figyelj a gyakorlatok helyes kivitelezésére! Gratulálunk! A helyből távolugrás tesztben elért eredményed az egészséges fittségi zónába esik. A láb robbanékonyereje fontos szerepet játszik a legtöbb sportmozgás, illetve egyéb testmozgások megfelelő kivitelezésében, valamint a csontegészség megtartásában. Végezz rendszeresen lábizomerősítő, ugró- és szökdelő gyakorlatokat az optimális fittségi állapot megtartása, fejlesztése érdekében. Nagyon figyelj az erősítő gyakorlatok kiválasztására, a gyakorlatok helyes kivitelezésére, valamint az ízületi- és gerincvédelmi szempontokra! HAJLÉKONYSÁGI PROFIL Hajlékonysági teszt (cm) 13,5 18,5 Gratulálunk! A hajlékonysági tesztben elért eredményed az egészséges fittségi zónába esik. A vázizomzat lazasága, hajlékonysága fontos szerepet játszik a helyes testtartás kialakításában, fenntartásában és a gerincproblémák megelőzésében. A rendszeresen végzett nyújtó hatású gyakorlatok (pl.stertching, jóga) hozzájárulnak a sportmozgások hatékony végrehajtásához, az izomsérülések megelőzéséhez. Ahhoz, hogy fenn tudd tartani az egészséges fittségi állapotot, végezz hetente 3-5 alkalommal nyújtó hatású gyakorlatokat. Fokozottan figyelj az ártalmas gyakorlatok és a túlnyújtás elkerülésére! Lassú kontrollált ütemben végezd a gyakorlatokat! MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG, A NETFIT négy fittségi profilból épül fel, ami alá több fittségi teszt is tartozik, amely különböző fittségi komponenseket vizsgál: testösszetétel, aerob kapacitás, izomerő és hajlékonyság A tanuló látja a jelenlegi és legutóbbi mérési eredményét is, így nyomon követheti a fejlődését. A riport szöveges tájékoztatást nyújt a tanuló számára a fittségi állapotáról és ajánlásokat fogalmaz meg annak fejlesztése/javítása érdekében. Nyomtatható formátumú NETFIT tanulói riport

8 A Magyar Diáksport Szövetség a TÁMOP A test- OM azonosító: Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Évfolyam 12 Átlagéletkor 14,2 év Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola nevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rend- Pedagógus Horváth Géza Mérési időpont: Létszám: 29 fő / 12 fiú, 17 lány Tanév: 2013/2014 szerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése Osztály C KERESZTMETSZETI LEKÉRDEZÉS - OSZTÁLY ZÓNAÖSSZESÍTŐ min. max. átlag szórás Testtömegindex (BMI; kg/m2) a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében Általános információk a lekérdezett osztályról TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL című kiemelt projekt keretében az alábbi új módszertani ki- 2-2% 4 fő - 5% 1-1% adványok és segédanyagok minden intézmény számára ingyenes biztosításával támogatja a pedagógusok munkáját: sovány Testzsírszázalék (TZS %) 2-2% 4 fő - 5% 1-1% sovány AEROB FITTSÉGI PROFIL Állóképességi ingafutás teszt (VO2 max; ml/kg/min) 4 fő - 5% ához VÁZIZOMZAT FITTSÉGI PROFIL Kézi szorítóerő mérése (kg) azás kalm T ) al nyv ETFI szt (N szt cm KÉZI Kézi kö a Ne mz /NET eti Egys éges FIT / T alka lmaz anulói Fit ásáh tség i Te oz égi Te Törzsemelés teszt (cm) A riport tartalmazza az osztály által elért eredmények minimum, maximum, átlag és szórásértékeit. i Fitts nuló 6 es Ta 4 ység 2 ti Eg 1 mze V a Ne KÖNY EGÉS ZSÉG Ütemezett hasizom teszt (db) Nem zeti Fejle sztés www i Ügyn.ujsze öksé chen g yiterv.gov.h u MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG, MDSZ MDS Z - Te stnev elés Mód szer tani Könyv ek ha n an et Fi t yag éntes részvétel ösztönzés eak az önk omp lex isk ola i te stm oz gá sp ro lka Hajlékonysági teszt (cm) Az eredmények bemutatása fiú-lány bontásban történik, a sávok a zónák közti százalékos megoszlást mutatja és tása lakí kia ISBN a HAJLÉKONYSÁGI PROFIL ek rén sze nd i re és ér n ga A proj Szoc ekt az Euró iális pai Unió Alap társfinan tám szíro ogatásáv zásá val valóal, az Euró sul meg pai. hoz z á sá T an ET FI T ILM OK a lm lka A proje kt a MA a Coop GYAR DIÁ KSPO er Int ézet RT SZ közre ÖVET műkö SÉG sz désé ISBN vel va ervezésé lósul ben, 978meg. 96 Helyből távolugrás teszt (cm) A testnevelés új str 3-12atég iájá nak OPÁM és at fzi VD ka iá ad lla Ez po tú 1 A testnevelés ú j stra jm tégiá 3-12jána OPké sf TÁM zik ai áll ap ot új m MAgyAr DIáKSpOrT SzövETSég 2014 a CD önkéntes részvétel ösztönzése és az a ko ása mpl akít ex i kial sko lai tes tm oz gá sp r BpCs001 a Ez VEK KÖNY ZERT ANI ek rén sze nd i re és ér MÓDS LÉS NEVE - TEST a ÓF AT belül valósult meg. Min den s eretein zerz ekt k proj ői jo en g fe séb nn tar ezé tva erv sz. belül valósult meg. Mi ok nden eretein ekt k szer am proj zői gr en jog séb fen ezé nta erv rtv sz a. ok sához m a zá ra og lm Ütemezett fekvőtámasz teszt (db) Magyar Diáksport szövetség 2014 yvek ni KÖNYVEK TesTnevelés DSZerT ani kön és Mó Tnevel s TesTnevelé I mó ds ze rtan KÖNYVEK módszerta és A VELÉ SM ÓD ISBN TESIM _TAN NE megyei szinten: választott tanév szerint C_BO RITO _B1-B 4.indd ZMDS MD ISB N SZ kmdsz Testnevelés Módszertani Könyvek A projek az Európat az Európa i Szociá i Unió támog társfin lis Alap anszíro atásáv zásáva al, l valósu l meg. 1 TEST A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. regionális szinten: választott tanév szerint országos szinten: választott tanév szerint ISBN TA SZER intézményi szinten: választott tanév szerint, eddigi tanévek alapján kyné Lugos Lévai Péter Ilona A A kr tánc és eatív m alap ozgás ja i TeS NI KÖ NYVE K JÓGA évfolyam szinten: választott tanév szerint, eddigi tanévek alapján Pignitz MDSZ MDSZ - TeSTneveléS MóDSZerTani könyvek ALA PÚ MO S ZGÁ O PR osztályszinten: választott tanév szerint, eddigi tanévek alapján A tánc ELÉS NEV TEST GR AM AZ ISKO LAI egyéni szinten: tanulói riport, szülői riport, fejlődési diagram, zónaösszesítő krea tív mo PÚ LA alternatív játékok AA RAM JÓG ROG LAI a mindennapos SP SKO N testneveléshez, ZGÁ AZ I ÉSBE testmozgáshoz MO VEL TNE TES BEN összeállítani a felhasználóknak a rögzített eredmények alapján: Csányi Tamás, Kovács Katalin, Boronyai Zoltán pjai olta Sar ea ász ndr Juh zay A amás s it Szik sány C A NETFIT online adatkezelő rendszerből számos szinten és módon lehet riportot zgás ala alternatív játékok a mindennapos testneveléshez, testmozgáshoz Nyomtatható formátumú NETFIT osztályriport estn T eve lés Mó dsz e ni rta K ve ö ny MDSZ Testn evelé s Móds zerta ni Köny vek MAGYAR DIÁK /4/14 val, tásá oga tám. i Unió ópa Alap sul meg az Eur is való ekt i Szociálsával A proj ópa rozá az Eurfinanszí társ ALTERNATIV_DVD_117mm.indd 1 10/17/14 10:13 AM TANC_DVD_117mm.indd 1 3:23 PM 10/17/14 10:04 AM SPORT SZÖVETS ÉG

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola 202974 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 84 / 41 fiú, 43 lány Átlagéletkor: 14 Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :47:45 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 6 33% 50% 17% 18 6% 67% 22% 5%

Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :47:45 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 6 33% 50% 17% 18 6% 67% 22% 5% Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 35090 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 104 / 55 fiú, 49 lány Átlagéletkor: 13 Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Adatfeltöltöttségi állapot: 97,46032 % Nyomtatás dátuma: :37:18 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 19 89% 5% 6% 12 8% 58% 17% 17%

Adatfeltöltöttségi állapot: 97,46032 % Nyomtatás dátuma: :37:18 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 19 89% 5% 6% 12 8% 58% 17% 17% Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 201475 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 210 / 105 fiú, 105 lány Átlagéletkor: 13 Tanév: 2015/2016

Részletesebben

Miskolci Herman Ottó Gimnázium / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Miskolci Herman Ottó Gimnázium / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Miskolci Herman Ottó Gimnázium 29261 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 832 / 381 fiú, 451 lány Átlagéletkor: 15 Tanév: 2016/2017 Adatfeltöltöttségi állapot: 99,24

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 73 / 32 fiú, 41 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00 % Nyomtatás

Részletesebben

Bulgárföldi Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Bulgárföldi Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Bulgárföldi Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 99 / 58 fiú, 41 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00 % Nyomtatás dátuma: 2018.10.10

Részletesebben

Dávodi Forrás Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Dávodi Forrás Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Dávodi Forrás Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 64 / 35 fiú, 29 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,09 % Nyomtatás dátuma: 2018.10.08

Részletesebben

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Létszám: 130 / 82 fiú, 48 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,11966

Részletesebben

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 128 / 74 fiú, 54 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,95833

Részletesebben

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Létszám: 117 / 62 fiú, 55 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 99,24

Részletesebben

NETFIT mérés. Az iskola eredményei 2015/16. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL. Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) 10 évesek 0 0

NETFIT mérés. Az iskola eredményei 2015/16. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL. Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) 10 évesek 0 0 NETFIT mérés A NETFIT egészségközpontú, és egységes formában kínál komplex, tudományosan megalapozott megoldást a tanulói fittségi állapotmérésre. A pedagógiai eszköz alkalmazásának célja az egészséghez

Részletesebben

Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 47 / 26 fiú, 21 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00

Részletesebben

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 56 / 27 fiú, 29 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 97,82

Részletesebben

Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás dátuma: :00:11 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás dátuma: :00:11 FIÚK LÁNYOK Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás

Részletesebben

Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás dátuma: :59:53 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás dátuma: :59:53 FIÚK LÁNYOK Sziget szent márt oni Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás

Részletesebben

Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290 % Nyomtatás dátuma: :08:07 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290 % Nyomtatás dátuma: :08:07 FIÚK LÁNYOK Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290

Részletesebben

Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,08537 % Nyomtatás dátuma: :38:57 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,08537 % Nyomtatás dátuma: :38:57 FIÚK LÁNYOK Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Létszám: 324 / 194 fiú, 130 lány Tanév: 2014 /2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 113,30590 % Nyomtatás dátuma: :04:56 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 324 / 194 fiú, 130 lány Tanév: 2014 /2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 113,30590 % Nyomtatás dátuma: :04:56 FIÚK LÁNYOK Gödöllői Hajós Alfréd Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 324 / 194 fiú, 130 lány Tanév: 2014 /2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 113,30590 % Nyomtatás

Részletesebben

Mitől kritériumorientált a NETFIT tesztrendszer?

Mitől kritériumorientált a NETFIT tesztrendszer? NETFIT 2017-2018. Mi a NETFIT? A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT ) egy olyan diagnosztikus értékelő rendszer, amely segítségével a tanulók egészségközpontú fizikai fittségi állapota országosan

Részletesebben

Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :19:32 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :19:32 FIÚK LÁNYOK Budapest V. Kerület i Hild József Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000

Részletesebben

Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,11243 % Nyomtatás dátuma: :53:30 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,11243 % Nyomtatás dátuma: :53:30 FIÚK LÁNYOK Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 83,22785 % Nyomtatás dátuma: :38:37 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 83,22785 % Nyomtatás dátuma: :38:37 FIÚK LÁNYOK Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015

Részletesebben

Létszám: 175 / 95 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 96,15385 % Nyomtatás dátuma: :18:05 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 175 / 95 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 96,15385 % Nyomtatás dátuma: :18:05 FIÚK LÁNYOK Szent Erzsébet Kat olikus Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 175 / 95 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 96,15385 % Nyomtatás

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv Intézményi összefoglaló Jelenlegi 11. évfolyam : 10GA, 11GA gimis része, 11KA, 11KB MATEMATIKA Gimn. Szakgimn. Összehasonlítás

Részletesebben

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT)

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) ELŐZMÉNYEK A Nemzeti Együttműködés Programja szerint: felfutó rendszerben a közoktatásban be kell vezetni a mindennapos testnevelést és az évenkénti egységes

Részletesebben

A tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE

A tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE A 2016-17. tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE A Brassó Utcai Általános Iskolában 2017. tavaszán végeztük el a NETFIT felméréseket. A felmérés országos kiterjedésű,

Részletesebben

Fontos azt figyelembe venni, hogy az egy-két fős létszámok nem reprezentatívak. Nyilván ezt az iskolai szintű eredményeknél kell értelmezni.

Fontos azt figyelembe venni, hogy az egy-két fős létszámok nem reprezentatívak. Nyilván ezt az iskolai szintű eredményeknél kell értelmezni. A Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola NETFIT eredményeinek iskolai, városi és országos összehasonlító elemzése, értékelése a 20/20-ös tanévben Fontos azt figyelembe venni, hogy az egy-két fős létszámok

Részletesebben

A NETFIT adaptálása mozgáskorlátozott tanulókra

A NETFIT adaptálása mozgáskorlátozott tanulókra A NETFIT adaptálása mozgáskorlátozott tanulókra Tóthné Dr. Kälbli Katalin Magyar Diáksport Szövetség kalbli.katalin@mdsz.hu A mozgáskorlátozott tanulók aránya a NETFIT mérésben érintett SNI-tanulók között

Részletesebben

A Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola NETFIT mérésének értékelése 2015.

A Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola NETFIT mérésének értékelése 2015. A Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola NETFIT mérésének értékelése 2015. I. A NETFIT tesztjeinek leírásai 1. Testösszetétel és tápláltsági állapot a) Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) b) Testzsír százalék

Részletesebben

NETFIT 2017 JELENTŐSEN JAVULT A MAGYAR ISKOLÁSOK ÁLLÓKÉPESSÉGE, VISZONT EGYRE TÖBB GYERMEKET ÉRINT A TÚLSÚLY ÉS AZ ELHÍZÁS

NETFIT 2017 JELENTŐSEN JAVULT A MAGYAR ISKOLÁSOK ÁLLÓKÉPESSÉGE, VISZONT EGYRE TÖBB GYERMEKET ÉRINT A TÚLSÚLY ÉS AZ ELHÍZÁS NETFIT 2017 JELENTŐSEN JAVULT A MAGYAR ISKOLÁSOK ÁLLÓKÉPESSÉGE, VISZONT EGYRE TÖBB GYERMEKET ÉRINT A TÚLSÚLY ÉS AZ ELHÍZÁS Érezhető a megnövekedett testnevelésóra-szám a tanulók fittségi állapotában A

Részletesebben

A MAGYAR 10-18 ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2015)

A MAGYAR 10-18 ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2015) A MAGYAR 10-18 ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2015) Kutatási jelentés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT ) 2014/2015. tanévi országos eredményeiről MAGYAR DIÁKSPORT

Részletesebben

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT)

A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) A NEMZETI EGYSÉGES TANULÓI FITTSÉGI TESZT (NETFIT) MITŐL MÁS AZ ÚJ TESZTRENDSZER AZ EDDIGIEKTŐL? 1. Tudományos megalapozottság 2. Tanulók minősítésének kritériumorientált módszere 3. Személyre szabott

Részletesebben

Tóthné Dr. Kälbli Katalin. Inkluzív gyakorlat az iskolai testnevelésben fókuszban a fittségértékelés

Tóthné Dr. Kälbli Katalin. Inkluzív gyakorlat az iskolai testnevelésben fókuszban a fittségértékelés Tóthné Dr. Kälbli Katalin Inkluzív gyakorlat az iskolai testnevelésben fókuszban a fittségértékelés A minőségi testnevelés pedagógiai alapelvei (Csányi és Révész, 2015) A minőségi testnevelés: fejlettségközpontú,

Részletesebben

T.E.S.I. MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS ÉS EGYSÉGES FIZIKAI FITTSÉGMÉRÉS (NETFIT) A GYAKORLATBAN. AZ MDSZ akkreditált pedagógus továbbképzésének bemutatása

T.E.S.I. MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS ÉS EGYSÉGES FIZIKAI FITTSÉGMÉRÉS (NETFIT) A GYAKORLATBAN. AZ MDSZ akkreditált pedagógus továbbképzésének bemutatása T.E.S.I. MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS ÉS EGYSÉGES FIZIKAI FITTSÉGMÉRÉS (NETFIT) A GYAKORLATBAN AZ MDSZ akkreditált pedagógus továbbképzésének bemutatása Kihívások Nat 2012 Kerettantervek (újszerű tartalmak) Mindennapos

Részletesebben

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT ) 2014/2015. tanévi országos eredményei

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT ) 2014/2015. tanévi országos eredményei A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT ) 14/15. tanévi országos eredményei FORRÁS: Csányi Tamás, Kaj Mónika, Vass Zoltán, Boronyai Zoltán, Király Anita és Pedro F. Saint Maurice (16). A magyar

Részletesebben

A NETFIT egészségközpontú fittségi rendszerének bemutatása

A NETFIT egészségközpontú fittségi rendszerének bemutatása A NETFIT egészségközpontú fittségi rendszerének bemutatása Dr. Csányi Tamás Szakmai Főtanácsadó csanyi.tamas@mdsz.hu Tartalom A) Adatok a Netfit életéből B) A Netfit evolúciója C) Miért használunk fittségmérési

Részletesebben

Az országos átlaghoz viszonyítva: szignifikánsan nem különbözik eredményünk 6. és 8. évfolyamon sem.

Az országos átlaghoz viszonyítva: szignifikánsan nem különbözik eredményünk 6. és 8. évfolyamon sem. Mérések-értékelések tapasztalatai Az első évfolyamon az osztálytanítók elvégezték a DIFER mérést 2015. október 22-ig megtörtént a KIR rendszerben való lejelentése. A felmérés során az iskolában szerzett

Részletesebben

Adatfeltöltöttségi állapot: 23,51 % Nyomtatás dátuma: :26: é ve s e k 3 100% 1 100% 13 é ve ses e k 5 20% 60% 20% 2 50% 50%

Adatfeltöltöttségi állapot: 23,51 % Nyomtatás dátuma: :26: é ve s e k 3 100% 1 100% 13 é ve ses e k 5 20% 60% 20% 2 50% 50% Győri Eöt vös Józ sef Ált alános Iskola és Sz akköz épiskola 30 552 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 76 / 49 fiú, 27 lány y Átlagéletkor: 15 Tanév: 20 17/20

Részletesebben

EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT! A NETFIT FEJLESZTÉSI IRÁNYAINAK BEMUTATÁSA AZ ISKOLAI VÉDŐNŐI HÁLÓZATTAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A NETFIT MÉRÉSEKBEN

EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT! A NETFIT FEJLESZTÉSI IRÁNYAINAK BEMUTATÁSA AZ ISKOLAI VÉDŐNŐI HÁLÓZATTAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A NETFIT MÉRÉSEKBEN EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT! A NETFIT FEJLESZTÉSI IRÁNYAINAK BEMUTATÁSA AZ ISKOLAI VÉDŐNŐI HÁLÓZATTAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A NETFIT MÉRÉSEKBEN Együtt az egészségért! ISKOLA CSALÁD PEDAGÓGUSOK ISKOLAIGAZGATÓ

Részletesebben

A MAGYAR ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2016)

A MAGYAR ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2016) A MAGYAR 10 18 ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2016) Kutatási jelentés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT ) 2015/2016. tanévi országos eredményeiről Magyar Diáksport

Részletesebben

A NETFIT sajátos nevelési igényű gyermekekre történő adaptációjának és az ezzel összefüggő kutatási folyamat koncepciójának bemutatása

A NETFIT sajátos nevelési igényű gyermekekre történő adaptációjának és az ezzel összefüggő kutatási folyamat koncepciójának bemutatása A NETFIT sajátos nevelési igényű gyermekekre történő adaptációjának és az ezzel összefüggő kutatási folyamat koncepciójának bemutatása Tóthné Dr. Kälbli Katalin Magyar Diáksport Szövetség kalbli.katalin@mdsz.hu

Részletesebben

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul NETFIT adminisztrátori felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2015 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Nyitóoldal... 4 3 Belépés... 5 4 Intézményválasztás... 7 5 Kezdőoldal... 8

Részletesebben

A SOMOGYI TISZK BAROSS GÁBOR KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A SOMOGYI TISZK BAROSS GÁBOR KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SOMOGYI TISZK BAROSS GÁBOR KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (OM: 201178) H-8600 SIÓFOK, BAKONY U. 2. TEL/FAX: (84) 310-857 somogyitiszk@liveedu.baross-siofok.hu www.somogyitiszk.hu A SOMOGYI TISZK

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés és Idegen nyelvi méréssel kapcsolatos adatok szolgáltatása megtörtént november 17. dátummal.

Az Országos kompetenciamérés és Idegen nyelvi méréssel kapcsolatos adatok szolgáltatása megtörtént november 17. dátummal. Mérések-értékelések tapasztalatai Az első évfolyamon az tanítók elvégezték a DIFER mérést 2014. október 22-ig megtörtént a KIR rendszerben való lejelentése. A felmérés során az iskolában szerzett első

Részletesebben

A MAGYAR ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2018)

A MAGYAR ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2018) A MAGYAR 10 18 ÉVES TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGI ÁLLAPOTA (2018) Kutatási jelentés a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT ) 2017/2018. tanévi országos eredményeiről Magyar Diáksport

Részletesebben

Hogyan mentsd meg a szíved?

Hogyan mentsd meg a szíved? Hogyan mentsd meg a szíved? Mivel minden második haláleset oka szív- és érrendszeri betegségbõl adódik, a statisztikán sokat javíthatunk, ha tudjuk, hogyan is küzdjünk e probléma ellen. Pl. már minimális

Részletesebben

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

A NETFIT adaptálása hallássérült, látássérült és autizmus spektrum zavarral élő tanulókra. Megbízhatósági és érvényességi vizsgálatok eredményei

A NETFIT adaptálása hallássérült, látássérült és autizmus spektrum zavarral élő tanulókra. Megbízhatósági és érvényességi vizsgálatok eredményei Workshop, Budapest, ELTE-BGGYK, 2018. január 18. A NETFIT adaptálása hallássérült, látássérült és autizmus spektrum zavarral élő tanulókra Megbízhatósági és érvényességi vizsgálatok eredményei dr. Kaj

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A Kormány rendeletei

A Kormány rendeletei 2007/39. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2547 A Kormány rendeletei A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP)

HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) HONVÉD TESTALAKATI PROGRAM (HTP) MH EK VEI KJSZ Egészségfejlesztési Osztály Dr. Juhász Zsolt alezredes programvezető Pápa, 2015. november 12. Az előadás vázlata I. Jogszabályi háttér (10/2015. (VII. 30.)

Részletesebben

Magyar Diáksport Szövetség

Magyar Diáksport Szövetség EFOP 3.2.8. (2.4.) A NETFIT enyhén értelmi fogyatékos ra történő adaptációja Király Anita Magyar Diáksport Szövetség Célok Definíciók 1. 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet értelmében az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség

Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben. Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség Az iskola szerepe a szabadidő sportra nevelésben Boronyai Zoltán Magyar Diáksport Szövetség A sport hagyományos szerepe a köznevelésben SPORT ESZKÖZ Testnevelés - testkultúra CÉL Tehetséggondozás élsport

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

GYERMEKEK FIZIKAI FEJLŐDÉSE. Százalékos adatok és görbék. Fiúk Lányok Fiúk Lányok 1 72 76 81 69 74 79 8,8 10,5 12,6 8,1 9,7 11,6

GYERMEKEK FIZIKAI FEJLŐDÉSE. Százalékos adatok és görbék. Fiúk Lányok Fiúk Lányok 1 72 76 81 69 74 79 8,8 10,5 12,6 8,1 9,7 11,6 MAGASSÁG (cm) SÚLY (kg) Fiúk Lányok Fiúk Lányok min átlag max min átlag max min átlag max min átlag max 0 46 50 54 46 49 54 2,5 3,5 4,3 2,5 3,4 4,2 0,5 64 68 73 62 66 70 6,7 8,2 9,9 6,1 7,5 9,0 1 72 76

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban, megállás

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért

1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél. Testmozgással az egészségért 1. oldal TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0037 Életmódprogramok megvalósítása Abaúj-Hegyköz lakosainak egészségéért. Hírlevél Testmozgással az egészségért Rendszeres mozgás az egészséges szervezetért Kiadó: Gönc

Részletesebben

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Különbözõ csõtípusok névleges méretei, külsõ átmérõk és csõtömegek. Acél csö vek (forrcsövek) DIN 2448 szerint DN Méret Csõ kül sõ- Csõtömeg üresen Csõtömeg

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

A fizikai alkalmasság fenntartása a mindennapokban

A fizikai alkalmasság fenntartása a mindennapokban A fizikai alkalmasság fenntartása a mindennapokban Dr. Juhász Zsolt alezredes (kiemelt főtiszt, HTP programvezető) Budapest, 2016. február 23. Az előadás vázlata I. Jogszabályi háttér II. III. IV. A program

Részletesebben

OKM. Adatok: Kernstok, székhely

OKM. Adatok:   Kernstok, székhely OKM Adatok: https://www.kir.hu/okmfit/getjelentes.aspx?tip=t&id=031863&th=1 2017 matematika szövegértés országos városi kisvárosi átlag ált. isk. ált. isk. Kernstok, székhely 6. 1497 1476 1442 1477 8.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 8., péntek 151. szám I. kö tet Ára: 357, Ft TARTALOMJEGYZÉK 255/2006. (XII. 8.) Korm. r. A 2007 2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu

Részletesebben

NETFIT modul Szülői felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség

NETFIT modul Szülői felület Felhasználói útmutató. Magyar Diáksport Szövetség NETFIT modul Szülői felület Felhasználói útmutató Magyar Diáksport Szövetség 2015 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Nyitó képernyő... 4 3 Regisztráció... 5 4 Bejelentkezés:... 11 5 Események... 19 6 Értékelések...

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 610 Ft JANUÁR 31.

III. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 610 Ft JANUÁR 31. III. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. JANUÁR 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ fi

Részletesebben

Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program

Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 VIII. Népegészségügyi Konferencia Budapest, 2017. február 23. Folytatódik az élelmiszerek reformulációja- Uniós cukorcsökkentő program Prof.

Részletesebben

KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN. Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens

KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN. Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens KÉZILABDÁZÁS AZ ISKOLÁBAN Juhász István MKSZ szakmai igazgató európai mesteredző, főiskolai docens A program beindításának indoklása Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap. Minden arra járó nyomot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z ÉPÜLETFIZIKAI HATÁSOK Az é p ü l e t e t k ü lö n b ö z ő h a t á s o k é rik H ŐM ÉR S ÉKLETI H ATÁS OK S ZÉL H ATÁS H ŐS U

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉTKEZŐK ÉS CSALÁDJUK KÖRÉBEN VÉGZETT REPREZENTATÍV FELMÉRÉS EREDMÉNYEI Dr. Polereczki Zsolt Prof. Dr. Szakály Zoltán Jasák Helga Debreceni

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1-4. évfolyam: 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban,

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 1., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 1., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 1., vasárnap 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 176/2007. (VII. 1.) Korm. r. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi

Részletesebben

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA

P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA P ÁRAD IFFÚ ZIÓ ÉP Ü LETFIZIKA A DIFFÚZIÓ JELENSÉGE LEVEGŐBEN Cs in á lju n k e g y k ís é rle t e t P A = P AL +P= P BL + P = P B Leveg ő(p AL ) Leveg ő(p BL ) A B Fe k e t e g á z Fe h é r g á z A DIFFÚZIÓ

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú ni us 12., péntek 79. szám Ára: 1125, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XLIV. tör vény A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

122. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 5., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 5., csütörtök 122. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2006. (X. 5.) Korm. r. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL

Részletesebben

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

93. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 6., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 6., szerda 93. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXIX. tv. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról 4904 64/2005.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal

37. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, április 4., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 575, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. április 4., kedd 37. szám Ára: 575, Ft TARTALOMJEGYZÉK 77/2006. (IV. 4.) Korm. r. Az Út ra va ló Ösz tön díj prog ram ról szóló 152/2005. (VIII. 2.)

Részletesebben

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal

150. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 15., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1633, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 15., kedd 150. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: CXIX. tv. Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló tör vények mó do

Részletesebben

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében

Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Szilágyi Nóra, Dr. Keresztes Noémi: Asztaliteniszezők életmódjának jellemzői mozgásprogramban résztvevők körében Túlsúly népbetegség Felnőttkori fizikai aktivitás szerepe Sport fontossága Életmódváltozás

Részletesebben