TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANÉV I. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANÉV I. FÉLÉV"

Átírás

1 TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANÉV I. FÉLÉV Dr. Tömöri Mihály főiskolai adjunktus NYE Turizmus és Földrajztudományi Intézet

2 FDB1508 Általános- és ágazati gazdaságföldrajz II. FDO1210 Általános gazdaságföldrajz II. (ágazati gazdaságföldrajz) 1. hét: Bevezetés, a gazdaságföldrajz elméleti alapjai, alapfogalmak 2. hét: A mezőgazdasági termelést meghatározó természeti és társadalmi-gazdasági tényezők 3. hét: A mezőgazdasági termelés övezetessége (zonalitása) 4. hét: A mezőgazdasági termelés területi típusai 5. hét: Az ipar földrajza, felosztása 6. hét: Az ipari termelést meghatározó természeti és társadalmi-gazdasági tényezők 7. hét: 1. ZH 8. hét: Az energiagazdálkodás, a világ energiaszerkezete 9. hét: Az egyes energiahordozók előfordulása, kitermelése, felhasználása, szerepe 10. hét: A kitermelőipar és a kohászat ágazatai 11. hét: A nehézipar ágazatai 12. hét: A könnyűipar ágazatai 13. hét: A közlekedés földrajza 14. hét: 2. ZH - A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: gyakorlati jegy - Nappali tagozaton (zárójelben a részeredmények súlya a gyakorlati jegyben) o elméleti részből írt zárthelyi dolgozatok (2 db) legalább elégséges szintű teljesítése (70%) o alapfogalmakból írt zárthelyi dolgozatok (3 db) legalább elégséges szintű teljesítése (15%) o topográfiai névanyagból írt zárthelyi dolgozatok (3 db) legalább elégséges szintű teljesítése (15%) Zárthelyi dolgozatok tervezett időpontjai: elméleti ZH-k: 7. hét, 14. hét ZH-k alapfogalmakból: 3. hét, 5. hét, 7. hét ZH-k topográfiából: 10. hét, 12. hét, 14. hét A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal kísérelhető meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. - Süli-Zakar István: A világ mezőgazdasága. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. pp Vidéki Imre szerk. (2008) Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 2

3 - Abonyiné Palotás Jolán: Az általános iparföldrajz alapjai. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. pp Erdősi Ferenc: Közlekedésföldrajz. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Perczel György: Nyersanyagok, energiahordozók. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Haggett, P. (2006): Geográfia: globális szintézis. Typotex, Budapest. 3

4 BFD1121L Általános- és ágazati gazdaságföldrajz II. FDO1210L Általános gazdaságföldrajz II. (ágazati gazdaságföldrajz) 1. konzultáció 1. Bevezetés, a gazdaságföldrajz elméleti alapjai, alapfogalmak 2. A mezőgazdasági termelést meghatározó természeti és társadalmi-gazdasági tényezők 3. A mezőgazdasági termelés övezetessége (zonalitása) 4. A mezőgazdasági termelés területi típusai 5. Az ipar földrajza, felosztása 6. Az ipari termelést meghatározó természeti és társadalmi-gazdasági tényezők 2. konzultáció 7. Az energiagazdálkodás, a világ energiaszerkezete 8. Az egyes energiahordozók előfordulása, kitermelése, felhasználása, szerepe 9. A kitermelőipar és a kohászat ágazatai 10. A nehézipar ágazatai 11. A könnyűipar ágazatai 12. A közlekedés földrajza - A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: gyakorlati jegy - Zárthelyi dolgozat (Két alkalom: időpontok a vizsgaidőszak kezdete előtti héten kerülnek kijelölésre) A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal kísérelhető meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. - Süli-Zakar István: A világ mezőgazdasága. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. pp Vidéki Imre szerk. (2008) Fejezetek ipar- és közlekedésföldrajzból. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. - Abonyiné Palotás Jolán: Az általános iparföldrajz alapjai. In: Tóth József szerk. (2002) Általános társadalomföldrajz I. Dialóg-Campus, Budapest-Pécs. pp Erdősi Ferenc: Közlekedésföldrajz. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Perczel György: Nyersanyagok, energiahordozók. In: Tóth J. szerk. (2010) Világföldrajz. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp Haggett, P. (2006): Geográfia: globális szintézis. Typotex, Budapest. 4

5 MFD1106L Geopolitika és globalizáció 1. konzultáció: A globalizáció hétköznapi definíciói Nemzetköziesedés Liberalizáció Homogenizálódás Amerikanizálódás A globalizáció tudományos definíciói A zsugorodó Föld metaforája Globalizáció pro és kontra 2. konzultáció: Nemzetközi szervezetek (IMF, WB, WTO) A globális gazdaság Globalizáció kritikus mozgalmak A globalizáció mítoszai A globalizáció és a demokrácia A globalizáció és az állam, valamint a TNV-k - Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: kollokvium - vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli - vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele. - vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli A vizsga anyaga: - a féléves tematika szerint - alapfogalmak: lásd Cséfalvay Z. (2004) tankönyvek végén A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga). Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. - Cséfalvay Z. (2004): Globalizáció 1.0. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. - Cséfalvay Z. (2004): Globalizáció 2.0. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. - Mészáros R. et. al. (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest. - Bernek, Á. (2002) A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 5

6 BFD2142L Magyarország közigazgatási földrajza 1. konzultáció A közigazgatás fogalma, feladatai A közigazgatási földrajz, térfelosztások A magyar államtér változásainak történeti folyamata A magyar közigazgatás területi változásai (Az államalapítástól 1526-ig) A magyar közigazgatás területi változásai ( ) A magyar közigazgatás területi változásai ( ) A magyar közigazgatás területi változásai ( ) 2. konzultáció A magyar közigazgatás területi változásai ( ) A magyar közigazgatás területi változásai (1990 után) A magyar közigazgatás területi felépítése napjainkban A magyar államszervezet jelenlegi felépítése (Köztársasági elnök) A magyar államszervezet jelenlegi felépítése (Országgyűlés) A magyar államszervezet jelenlegi felépítése (Kormány) A magyar államszervezet jelenlegi felépítése (Igazságszolgáltatás) - A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: gyakorlati jegy - Zárthelyi dolgozat (Két alkalom: időpontok a vizsgaidőszak kezdete előtti héten kerülnek kijelölésre) A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal kísérelhető meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. - Hajdú Z. (2001): Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest Pécs p. - Temesi I. Linder V. (2017): Közigazgatási szakvizsga. Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest. (elektronikus jegyzet) - Hajas B. et al. (2017): Általános közigazgatási ismeretek I. modul: A központi állami szervek rendszere. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. (elektronikus jegyzet) 6

7 FDB2520 Önkormányzati igazgatás 1. hét: A közigazgatás fogalma, felépítése, elvei 2. hét: A magyar önkormányzati rendszer fejlődése 3. hét: A magyar önkormányzati rendszer jogi alapjai (Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény) 4. hét: A helyi önkormányzatok típusai. 5. hét: A helyi önkormányzatok és szerveik által ellátott feladatok rendszere. 6. hét: A helyi önkormányzatok szervei és működésük 7. hét: 1. zárthelyi dolgozat 8. hét: okt. 23. nemzeti ünnep 9. hét: A helyi önkormányzati képviselő és a képviselőtestület. A döntéshozatal folyamata. 10. hét: A helyi önkormányzat tisztségviselői, a hivatal, a közös hivatal, társulások. 11. hét: Az önkormányzatok és az állam kapcsolata 12. hét: A kormányhivatalok, az önkormányzatok törvényességi felügyelete 13. hét: Az önkormányzatok gazdálkodásának alapjai 14. hét: 2. zárthelyi dolgozat - A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: gyakorlati jegy - 2 db zárthelyi dolgozat (1. ZH: okt. 16., 2. ZH: dec. 4.) A félévközi ellenőrzések követelményei: - témakörök a féléves tematika szerint A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozatok érdemjegyeinek számtani átlaga határozza meg. (Sikeres érdemjegyhez mindkét ZH legalább elégséges szinten való teljesítése szükséges.) A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal kísérelhető meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. - KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA. Önkormányzati igazgatás. Negyedik, hatályosított kiadás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. (elektronikus jegyzet) - Bekényi József szerk. (2014): Nagy önkormányzati kézikönyv. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest. ISBN Balázs I. et al. (1999): Önkormányzati kézikönyv. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN

8 FDB2520L Önkormányzati igazgatás 1. konzultáció: A közigazgatás fogalma, felépítése, elvei A magyar önkormányzati rendszer fejlődése A magyar önkormányzati rendszer jogi alapjai (Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény) A helyi önkormányzatok típusai. A helyi önkormányzatok és szerveik által ellátott feladatok rendszere. A helyi önkormányzatok szervei és működésük 2. konzultáció: A helyi önkormányzati képviselő és a képviselőtestület. A döntéshozatal folyamata. A helyi önkormányzat tisztségviselői, a hivatal, a közös hivatal, társulások. Az önkormányzatok és az állam kapcsolata A kormányhivatalok, az önkormányzatok törvényességi felügyelete Az önkormányzatok gazdálkodásának alapjai - A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke részidős képzésben a tantárgy konzultációs óraszámának egyharmada. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8. 1.). Félévi követelmény: gyakorlati jegy - zárthelyi dolgozat (vizsgaidőszak folyamán) A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal kísérelhető meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. - KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA. Önkormányzati igazgatás. Negyedik, hatályosított kiadás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. (elektronikus jegyzet) - Bekényi József szerk. (2014): Nagy önkormányzati kézikönyv. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, Budapest. ISBN Balázs I. et al. (1999): Önkormányzati kézikönyv. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest. ISBN

9 MFD1103L Regionális és globális környezeti változások 1. konzultáció: Bevezetés, alapfogalmak A környezeti rendszerek tulajdonságai és a rendszermodellek A globális földi rendszer fejlődése, egységes működésének bizonyítékai A környezetvédelem és kapcsolódó fogalmai Környezetvédelmi alapelvek, nemzetközi egyezmények A népességrobbanás globális és regionális következményei Az urbanizáció és környezeti vonatkozásai 2. konzultáció: Az energiagazdálkodás kihívásai A turizmus környezeti hatásai Atmoszférikus változások (klímaváltozás, ózonlyuk) A vízburok jelentősége az élővilág és a társadalom számára A természeti és kultúrtájak, gazdálkodás a tájak természeti potenciáljával A globális társadalom és a környezet - Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: kollokvium - vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli - vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele. - vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli A vizsga anyaga: - a féléves tematika szerint A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga). Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. Kerényi A. (1995): Általános környezetvédelem. Globális gondok, lehetséges megoldások. Mozaik Oktatási Kiadó, Szeged, 383 p. Kerényi Attila szerk. (2011) Környezetmérnöki Tudástár 7. kötet: Környezettan. Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, Veszprém. 375 p. Rakonczai J. (2008): Globális környezeti kihívásaink. Universitas Szeged Kiadó, Szeged, 203 p. 9

10 Rédey Ákos szerk. (2011) Környezetmérnöki Tudástár 8. kötet: Földünk állapota. Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet, Veszprém. 413 p. FDB2501 Régiótörténet 1. hét: Földrajzi térkategóriák, térfelosztási lehetőségek 2. hét: A régió fogalma, típusai 3. hét: A régióképződés: regionalizáció (közigazgatási térfelosztások) és regionalizmus 4. hét: A magyarországi regionalizmus történeti fejlődése hét: A magyarországi regionalizmus történeti fejlődése hét: Regionalizmus Európában, az EU regionális politikája. 7. hét: Az Észak-alföldi régió múltja, fejlődési pályája. 8. hét: Az Észak-alföldi régió természeti földrajza. 9. hét: Az Észak-alföldi régió népességföldrajza, munkaerőpiaci sajátosságai. 10. hét: Az Észak-alföldi régió településföldrajza. 11. hét: Az Észak-alföldi régió térszerkezete. 12. hét: Az Észak-alföldi régió gazdaságföldrajza. (mezőgazdaság, ipar) 13. hét: Az Észak-alföldi régió gazdaságföldrajza. (szolgáltatások, turizmus) 14. hét: Az Észak-alföldi régió fejlesztési lehetőségei és irányai. - Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: kollokvium - vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli - vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele. - vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli Írásbeli és szóbeli vizsga anyaga: - a féléves tematika szerint A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga). Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. - Rechnitzer János Smahó Melinda (2006): Regionális politika. (Elektronikus tankönyv) - Hoffman István (2017): Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös kiadó, Budapest. 137 p. (Elektronikus jegyzet) - Baranyi B. szerk. (2008) A Kárpát-Medence régiói 8. Észak-Alföld. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 515 p. - Frisnyák S. (1995) Magyarország történeti földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. - Beluszky P. (2001) A Nagyalföld történeti földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. - Süli-Zakar I. szerk. (2003) A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Pécs- Budapest, 470 p. 10

11 - Süli-Zakar I. szerk. (2010) A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 512 p. FDB2501L Régiótörténet 1. konzultáció: Földrajzi térkategóriák, térfelosztási lehetőségek A régió fogalma, típusai A régióképződés: regionalizáció (közigazgatási térfelosztások) és regionalizmus A magyarországi regionalizmus történeti fejlődése. 1. A magyarországi regionalizmus történeti fejlődése. 2. Regionalizmus Európában, az EU regionális politikája. Az Észak-alföldi régió múltja, fejlődési pályája. 2. konzultáció: Az Észak-alföldi régió természeti földrajza. Az Észak-alföldi régió népességföldrajza, munkaerőpiaci sajátosságai. Az Észak-alföldi régió településföldrajza. Az Észak-alföldi régió térszerkezete. Az Észak-alföldi régió gazdaságföldrajza. (mezőgazdaság, ipar) Az Észak-alföldi régió gazdaságföldrajza. (szolgáltatások, turizmus) Az Észak-alföldi régió fejlesztési lehetőségei és irányai. - Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: kollokvium - vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli - vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele. - vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli Írásbeli és szóbeli vizsga anyaga: - a féléves tematika szerint A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga). Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. - Rechnitzer János Smahó Melinda (2006): Regionális politika. (Elektronikus tankönyv) - Hoffman István (2017): Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös kiadó, Budapest. 137 p. (Elektronikus jegyzet) - Baranyi B. szerk. (2008) A Kárpát-Medence régiói 8. Észak-Alföld. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 515 p. 11

12 - Frisnyák S. (1995) Magyarország történeti földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. - Beluszky P. (2001) A Nagyalföld történeti földrajza. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs. - Süli-Zakar I. szerk. (2003) A terület- és településfejlesztés alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Pécs- Budapest, 470 p. - Süli-Zakar I. szerk. (2010) A terület- és településfejlesztés alapjai II. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest, 512 p. 12

13 BAI0100 Szakmai informatikai rendszerek 1. hét: A számítógépes Front Office rendszerekkel kapcsolatos ismeretek, fogalmak, kezelési ismeretek áttekintése 2. hét: A rendszer indításának, leállításának megismerése A Fidelio 8 rendszer felépítése, a kezelés előírásai, azonosító és jelszó jelentősége, a jelszó és azonosító által kínált biztonsági lehetőségek 3. hét: A Fidelio 8 főmenü pontjainak áttekintése, az elvégezhető feladatok részletes áttekintése, a menüpontok megnyitása 4. hét: Billentyűk használata, gyors- és funkciós billentyűk felosztása, az egyes billentyűk kiválasztása, megnyitása és alkalmazása 5. hét: Vendég érkezése előtti feladatok, törzskarton létrehozása, rendelésfelvétel, a rendelések nyilvántartásba vétele 6. hét: Vendég érkezése előtti feladatok, rendelések módosítása, karbantartása,törlése, újraaktiválása, a szükséges feladatok kiválasztása és alkalmazása 7. hét: Vendég érkeztetése, szobakijelölés, kulcskészítés, információadás az érkező vendég részére, az érkezés törlése 8. hét: munkaszüneti nap (okt. 22.) 9. hét: Vendég tartózkodás alatti kiszolgálása, üzenetfelvétel, cég és egyéni vendég összekötése, terhelési utasítás beállítása, ezek menüpontjainak kiválasztása, alkalmazása 10. hét: számlázási feladatok, a vendég számlájára történő manuális és gépi terhelések felvitele, ellenőrzése, terhelések módosítása, törlése, előszámlázás 11. hét: Az éjszakai zárás folyamata, elemei 12. hét: Vendég utaztatása, számla ellenőrzése, fizettetés módjai, kijelentkeztetés, az azt követ elszámolási feladatok, adatarchiválás 13. hét: Számonkérés: egy feladatsor önálló megoldása a szoftver alkalmazásával 14. hét: Érdemjegyek javítása - A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: gyakorlati jegy - Egy feladatsor önálló megoldása a szoftver alkalmazásával (13. hét) A félévközi ellenőrzések követelményei: - témakörök a féléves tematika szerint A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal kísérelhető meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. - Bártfai Endre (2005): Szálláshelyfejlesztés (Micros-Fidelio 7.13) Budapest, BGF. - Bártfai Endre Varga Julianna (2000): A szállodák földszinti és emeleti működésének alapismeretei. Front Office, Housekeeping - Fidelio V8 kézikönyv 13

14 FDB2513 Terület- és településmarketing 1. hét: A terület- és településmarketing jelentkezésének háttere 2. hét: A terület- és településmarketing kialakulásának okai 3. hét: A versenyképesség és a terület- és településmarketing 4. hét: A hagyományos marketing és a terület- és településmarketing viszonya 5. hét: A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok I. A helyzetelemzés 6. hét: A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok II. SWOT analízis 7. hét: A termékfejlesztés I. Az infrastrukturális háttér megteremtése 8. hét: A termékfejlesztés II. A rendezvények típusai 9. hét: A termékfejlesztés III. A rendezvények hatásainak vizsgálata 10. hét: A termékfejlesztés IV. Az építészet alkalmazása a terület- és településmarketingben 11. hét: A termékfejlesztés V. Az intézményi háttér megteremtése 12. hét: Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége I. Az üzenet tartalmának meghatározása (általános sajátosságok) 13. hét: Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége II. Az üzenet tartalmának meghatározása (a célcsoportokra vonatkozó speciális jellemzők) 14. hét: Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége III. Az üzenet továbbításának módszerei - Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: kollokvium - vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli - vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele. - vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli Írásbeli és szóbeli vizsga anyaga: - a féléves tematika szerint A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga). Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. - Kozma Gábor (2007): Terület- és településmarketing. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, p Piskóti István et al. (2002): Régió- és településmarketing. KJK-Kerszöv, Budapest, p G.J. Ashworth H. Voogd (1997): A város értékesítése, KJK, Budapest, p

15 FDB2513L Terület- és településmarketing 1. konzultáció: A terület- és településmarketing jelentkezésének háttere A terület- és településmarketing kialakulásának okai A versenyképesség és a terület- és településmarketing A hagyományos marketing és a terület- és településmarketing viszonya A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok I. A helyzetelemzés A fejlesztést megalapozó elméleti vizsgálatok II. SWOT analízis A termékfejlesztés I. Az infrastrukturális háttér megteremtése 2. konzultáció: A termékfejlesztés II. A rendezvények típusai A termékfejlesztés III. A rendezvények hatásainak vizsgálata A termékfejlesztés IV. Az építészet alkalmazása a terület- és településmarketingben A termékfejlesztés V. Az intézményi háttér megteremtése Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége I. Az üzenet tartalmának meghatározása (általános sajátosságok) Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége II. Az üzenet tartalmának meghatározása (a célcsoportokra vonatkozó speciális jellemzők) Az önkormányzatok kommunikációs tevékenysége III. Az üzenet továbbításának módszerei - Az előadások a képzés szerves részét képezik, így az Intézmény a hallgatóktól elvárja a részvételt az előadásokon (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: kollokvium - vizsga típusa: Írásbeli és szóbeli - vizsgára bocsátás feltétele: A vizsgára bocsátásnak nincs előfeltétele. - vizsgák ütemezése: vizsgaidőszak folyamán A kollokvium típusa: írásbeli és szóbeli Írásbeli és szóbeli vizsga anyaga: - a féléves tematika szerint A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb három alkalommal kísérelhető meg (vizsga, javító vizsga, ismétlő javítóvizsga). Sikertelen vizsgajegy legfeljebb két alkalommal javítható. Sikeres érdemjegy javítása egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb egy tárgyból lehetséges. Az így megszerzett jegy végleges, azt be kell jegyezni a Neptun rendszerbe. További sikeres érdemjegy javítására nincs lehetőség. - Kozma Gábor (2007): Terület- és településmarketing. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, p Piskóti István et al. (2002): Régió- és településmarketing. KJK-Kerszöv, Budapest, p G.J. Ashworth H. Voogd (1997): A város értékesítése, KJK, Budapest, p

16 FDM1820L Területfejlesztés és regionális politika 1. konzultáció: Bevezetés, alapfogalmak A területi politika meghatározó tényezői és az alkotó részpolitikák A területi politika szereplői és szintjei Területi részpolitikák (regionális politika, településpolitika, vidékpolitika) A területi politika eszközei, a területi tervezés Az Európai Unió területi politikájának kialakulása és fejlődése 2. konzultáció: Az Európai Unió területi politikájának jelenlegi helyzete Az Európai Unió egyes tagállamainak területbeosztása és területfejlesztési igazgatásuk alapvető jellemzői A magyar területi politika kialakulása és fejlődése a rendszerváltásig A magyar területi politika alakulása a rendszerváltás után A területfejlesztés alapvető szabályrendszere (1996. évi XXI. törvény alapján) A magyar területi politika jövőképe (Nemzeti Fejlesztés 2030 c. koncepció alapján) - A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: gyakorlati jegy - Zárthelyi dolgozat (Két alkalom: időpontok a vizsgaidőszak kezdete előtti héten kerülnek kijelölésre) A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal kísérelhető meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. - Hoffman István (2015): Bevezetés a területfejlesztési jogba. ELTE Eötvös kiadó, Budapest. 137 p. - Rechnitzer János Smahó Melinda (2011): Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. 451 p. - Rechnitzer János Smahó Melinda (2006): Regionális politika. (Elektronikus tankönyv) - Süli-Zakar I. (2003, 2010): A terület- és településfejlesztés alapjai. I., II. Dialóg Campus, Budapest-Pécs. 16

17 MFD1108L Urbanizáció és településfejlesztés 1. konzultáció: A város értelmezései Urbanizáció: Városodás, városiasodás Településhierarchia, városhálózatok Városi társadalom, gazdaság, térszerkezet Várostípusok (hagyományos felosztás) Napjaink új várostípusai (megavárosok, nagyvárosi régiók, globális városok) A modern városnövekedés szakaszai 2. konzultáció: A fejlődő (legelmaradottabb) országok urbanizációja Afrika A felemelkedő (felzárkózó) országok urbanizációja Latin-Amerika A felemelkedő (felzárkózó) országok urbanizációja Ázsia A fejlett országok urbanizációja Európa (történeti fejlődés) A fejlett országok urbanizációja Európa (napjainkban) és Magyarország A fejlett országok urbanizációja Észak-Amerika Az urbanizáció jövője, kihívásai - A gyakorlati foglalkozásokon a részvétel kötelező. A félévi hiányzás megengedhető mértéke a tantárgy heti kontakt óraszámának háromszorosa. Ennek túllépése esetén a félév nem értékelhető (TVSz 8. 1.) Félévi követelmény: gyakorlati jegy - Zárthelyi dolgozat (Két alkalom: időpontok a vizsgaidőszak kezdete előtti héten kerülnek kijelölésre) A tárgyból érdemjegy megszerzése egy vizsgaidőszakon belül legfeljebb két alkalommal kísérelhető meg. Elégtelen gyakorlati jegy javítása a Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint lehetséges. - Enyedi Gy. (2012): Városi világ. Akadémiai Kiadó, Budapest. - Meggyesi T. (2006): Településfejlesztés. Egyetemi jegyzet. BMGE, Budapest. - Kovács Z. (2002): Népesség- és településföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, pp Cséfalvay Z. (1994): A modern társadalomföldrajz kézikönyve. IKVA Könyvkiadó Kft. Budapest. - Enyedi Gy. (1988): A városnövekedés szakaszai. Akadémiai Kiadó, Budapest. - Haggett, P. (2006): Az urbanizálódó világ. In: Geográfia (Haggett, P. szerk.) Typotex Kiadó, Budapest. pp Rechnitzer János (2007): Település és fejlesztés. A közszolgáltatások hatékonyságának növelése a településfejlesztésben. - Rechnitzer János Smahó Melinda (2011): Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest. 451 p. 17

FDB1505 Politikai földrajz és szociogeográfia I. Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer

FDB1505 Politikai földrajz és szociogeográfia I. Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer FDB1505 Politikai földrajz és szociogeográfia I. 1. hét: Bevezetés a politikai földrajzba (alapfogalmak) 2. hét: A nemzetközi és a hazai politikai földrajz tudománytörténete 3. hét: Az állam értelmezései,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények

Tantárgyi követelmények Tantárgyi követelmények a 2017/2018-as tanév II. félévére Dr. Tömöri Mihály főiskolai adjunktus BFD1219L A világgazdaság történeti földrajza 1. konzultáció A történeti földrajz fogalma, tárgya, célja,

Részletesebben

FDB1504(L), FDB1508(L) Általános és ágazati földrajz II. című tantárgy követelményei a os tanév I. félévében

FDB1504(L), FDB1508(L) Általános és ágazati földrajz II. című tantárgy követelményei a os tanév I. félévében FDB1504(L), FDB1508(L) Általános és ágazati földrajz II. Nappali tagozaton a gyakorlati jegy megszerzésének előfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása. (A TVSZ értelmében háromnál több igazolatlan

Részletesebben

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824

A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A globális világgazdaság fejlődése és működési zavarai TVB1326(L) és A világgazdaság fejlődése és működési zavarai FDM1824 A szorgalmi időszak utolsó hetében, december 19-én írásbeli elővizsga tehető.

Részletesebben

FDB1504, FDB1508 Általános és ágazati földrajz II. című tantárgy követelményei a es tanév I. félévében

FDB1504, FDB1508 Általános és ágazati földrajz II. című tantárgy követelményei a es tanév I. félévében FDB1504, FDB1508 Általános és ágazati földrajz II. A tárgy gyakorlati jeggyel zárul, amely a szorgalmi időszak utolsó napjáig bejegyzésre kerül a NEPTUN rendszerbe. Nappali tagozaton a gyakorlati jegy

Részletesebben

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II.

FDB1402(L) Történeti földrajz. FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza. című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. FDB1402(L) Történeti földrajz FDO1441 A világgazdaság történeti földrajza című tantárgyak követelményei a 2014-15-ös tanév II. félévében írásbeli vizsga, három különböző alkalommal (A, B, C vizsga), melyek

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKÁK ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANÉV II. FÉLÉV

TANTÁRGYI TEMATIKÁK ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANÉV II. FÉLÉV TANTÁRGYI TEMATIKÁK ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER 2018-2019. TANÉV II. FÉLÉV Dr. Tömöri Mihály főiskolai adjunktus NYE Turizmus és Földrajztudományi Intézet FDO1104 Éghajlattan I. 1. hét: Az éghajlattan

Részletesebben

Éghajlattan II. (FDO1105)

Éghajlattan II. (FDO1105) Éghajlattan II. (FDO1105) 1. hét: Általános meteorológiai ismeretek I. 2. hét: Általános meteorológiai ismeretek II. 3. hét: Az éghajlatot meghatározó tényezők 4. hét: A Föld éghajlatának múltja, éghajlat-ingadozások

Részletesebben

T E M A T I K A. Óvó- és Tanítóképző Intézet

T E M A T I K A. Óvó- és Tanítóképző Intézet Óvó- és Tanítóképző Intézet T E M A T I K A a tanító szakos hallgatók számára TERMÉSZETTUDOMÁNY A HÉTKÖZNAPOKBAN (CB3313) oktatáshoz 2018/2019. tanév I. félév Heti óraszám: 0 óra előadás 1 óra szeminárium

Részletesebben

Dr. Lenkey Gábor Tantárgyi követelmények 2017/18 tanév II. félév

Dr. Lenkey Gábor Tantárgyi követelmények 2017/18 tanév II. félév Tantárgyi követelmények Kisvállalkozási ismeretek (e.) nappali: FDB2425 / levelező: FDB2517L Területi tervezés II. (gy.) nappali: FDB2518 / levelező: FDB2515L A határmenti együttműködés elmélete (e.) nappali:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2017/ félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2017/ félév. Informatika II. Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0 + 1 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős

Részletesebben

Foglalkoztatási terv MAD1108L Pályatervezés Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra. Meghirdetés féléve 1 Kredit 5 Heti kontakt óraszám

Foglalkoztatási terv MAD1108L Pályatervezés Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra. Meghirdetés féléve 1 Kredit 5 Heti kontakt óraszám Foglalkoztatási terv MAD1108L Pályatervezés Oktató: Barabásné Dr. Kárpáti Dóra Tantárgy kódja MAD1108L Meghirdetés féléve 1 Kredit 5 Heti kontakt óraszám 0+3 (előadás+gyakorlat) Félévi követelmény gyak

Részletesebben

Csillagászati földrajz/csillagászati földrajz I. (Elmélet)

Csillagászati földrajz/csillagászati földrajz I. (Elmélet) Kurzus kódja és kreditszáma: Csillagászati földrajz/csillagászati földrajz I. (Elmélet) FDB1305 FDB1305L FDO1103 (2 kredit) (2 kredit) (4 kredit) A tantárgy teljesítésének feltétele: szóbeli kollokvium

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER. Szemináriumi témák TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER Beszédművelés Tantárgy kódja BTA1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + 0+2 gyak.) gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód)

Részletesebben

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER

TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS FÉLÉVI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy neve Természetismeret ttp. Tantárgy kódja BTA1224 Meghirdetés féléve II.évf. 2.félév Kreditpont: 4 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+2 Félévi

Részletesebben

A terület és településfejlesztés alapjai (e.) nappali: FDB2508 / levelező: FDB2508L. Projektmenedzsment I. (e.) nappali: FDB2515 / levelező: FDB2515L

A terület és településfejlesztés alapjai (e.) nappali: FDB2508 / levelező: FDB2508L. Projektmenedzsment I. (e.) nappali: FDB2515 / levelező: FDB2515L Tantárgyi követelmények A terület és településfejlesztés alapjai (e.) nappali: FDB2508 / levelező: FDB2508L Projektmenedzsment I. (e.) nappali: FDB2515 / levelező: FDB2515L Területi tervezés I. (e.) nappali:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Bevezetés a cigányság irodalmába II. (Műköltészet)

KÖVETELMÉNYEK. Bevezetés a cigányság irodalmába II. (Műköltészet) Bevezetés a cigányság irodalmába II. (Műköltészet) TAB2115 Meghirdetés féléve 7. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 A foglalkozásokon való részvétel: Az előadások a képzés szerves részét

Részletesebben

Nyíregyháza, február 1.

Nyíregyháza, február 1. Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézet T A N T Á R G Y I T E M A T I K A É S F É L É V I K Ö V E T E L M É N Y R E N D S Z E R 2018/2019. tanév 2. félév Készítette: főiskolai docens tantárgyfelelős

Részletesebben

Foglalkoztatási terv MAD1117L Menedzsment a felnőttképzésben Oktató: Kósáné dr. Bilanics Ágnes

Foglalkoztatási terv MAD1117L Menedzsment a felnőttképzésben Oktató: Kósáné dr. Bilanics Ágnes Foglalkoztatási terv MAD1117L Menedzsment a felnőttképzésben Tantárgy kódja MAD1117L Menedzsment a felnőttképzésben Meghirdetés féléve 4 Kredit 2 Heti kontakt óraszám 1+2 (előadás+gyakorlat) Félévi követelmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2018/ FÉLÉV. 1. hét Szervezési feladatok. Tematika, követelmények.

KÖVETELMÉNYEK 2018/ FÉLÉV. 1. hét Szervezési feladatok. Tematika, követelmények. KÖVETELMÉNYEK 2018/19. 1. FÉLÉV A tantárgy kódja: BOV1114 A tantárgy neve: Matematikai nevelés és módszertana II. Kredit: 3 Kontakt óraszám: 2 óra/hét Féléves tematika: 1. hét Szervezési feladatok. Tematika,

Részletesebben

Geoinformatika II. (FDB1405)

Geoinformatika II. (FDB1405) Geoinformatika II. (FDB1405) 1. hét: Geoinformatikai adatbázisok 2. hét: ArcCatalog használata 3. hét: ArcMap alapjai 4. hét: Adatbázis hozzáadása ArcMap szoftverhez 5. hét: I. gyakorlati számonkérés 6.

Részletesebben

GP1022L A megváltozott képességű tanulók tanítási, módszertani sajátosságai

GP1022L A megváltozott képességű tanulók tanítási, módszertani sajátosságai LEVELEZŐ TAGOZAT kollokvium esetén GP1022L A megváltozott képességű tanulók tanítási, módszertani sajátosságai 1 A fogyatékossággal élő tanulók kompetencia alapú fejlesztése. 2 A tanulásban akadályozott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Levelezős konzultációs rend

Levelezős konzultációs rend Levelezős konzultációs rend Földrajz Szak BSc I. Évfolyam szeptember 16. p. 7-14 FDB1407L Általános természeti földrajz I. Dr. Dobány Zoltán D. 5. ea. szeptember 16. p. 14-19 FDB1307L Fejezetek az ált.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Tantárgy kódja TAB 1312 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Tantárgy kódja TAB 1312 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Tantárgy neve Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Tantárgy kódja TAB 1312 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 mértéke

Részletesebben

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/ félév

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/ félév Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/19. 1. félév Tantárgy: Csoportos gyakorlat I., BCG 1104L Oktató: Szána Zsuzsanna Féléves óraszám: 9 Kredit: 5 Féléves tematika 1. konzultáció: A gyermekjóléti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

(FDB1501 /L) NÉPESSÉG ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ I.:

(FDB1501 /L) NÉPESSÉG ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ I.: (FDB1501 /L) NÉPESSÉG ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ I.: Tantárgy leírás: A társadalomföldrajz ismeretanyagát, s az egész Földön érvényes folyamatait, azok törvényszerűségeit tekinti át: demográfiai folyamatok és

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2.

NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2. NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2. OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FÖLDRAJZTANÁR (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Kisebbségek szociálpszichológiája Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Kisebbségek szociálpszichológiája Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Kisebbségek szociálpszichológiája SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB 1501 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kollokviummal

Részletesebben

Tantárgy neve: A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK SZOCIÁLANDRAGÓGIÁJA MAD 1115 L

Tantárgy neve: A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK SZOCIÁLANDRAGÓGIÁJA MAD 1115 L Tantárgy neve: A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK SZOCIÁLANDRAGÓGIÁJA MAD 1115 L http://ttajekoztato2018.nye.hu/mintatanterveks/kepzesiszint_szakok/58 1. konzultáció: A hátrányos helyzet fogalmi értelmezései és típusai.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/ félév

Tantárgyi tematika és félévi követelményrendszer/2018/ félév Tantárgy: Esélyegyenlőségi ismeretek Oktató: Bodnárné Dr. Kis Katalin Féléves óraszám:5 Kredit:2kr 1. konzultáció: Az esélyegyenlőség fogalma és európai dimenziói Az esélyegyenlőség társadalmi, közpolitikai

Részletesebben

3. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy a részjegyek alapján születik. Beszámításra kerül a félévi szorgalom, aktivitás.

3. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy a részjegyek alapján születik. Beszámításra kerül a félévi szorgalom, aktivitás. KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Az anyanyelvi és irodalmi nevelés módszertana I. BOV1206 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) BOV 1100; BOV 1101

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Dr. Lenkey Gábor Tantárgyi követelmények 2018/19 tanév I. félév

Dr. Lenkey Gábor Tantárgyi követelmények 2018/19 tanév I. félév Tantárgyi követelmények Projektmenedzsment I. (e.) nappali: FDB2515 / levelező: FDB2515L Területi tervezés I. (e.) nappali: FDB2517 / levelező: FDB2517L A terület- és településfejlesztés alapjai (e.) levelező:

Részletesebben

Az európai integráció gazdaságtana

Az európai integráció gazdaságtana Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Az európai integráció gazdaságtana The Economics of

Részletesebben

FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK 2010/2011. tanév II. félév INFORMATIKA SZAK

FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK 2010/2011. tanév II. félév INFORMATIKA SZAK FÉLÉVI KÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA SZAK Tantárgy Tagozat Heti óraszám Követelmény Ea. Lab. Gy. VILLAMOSSÁGTAN. Nappali 3 0 1 aláírás+vizsga Az aláírás megszerzésének feltételei: - A hiányzás nem haladhatja

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiség és fejlődése II. CG 1036L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) CG 1035 Dr Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia II. BTA1113 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+1 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310 Az előadáson és a szemináriumokon a részvétel

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

TÁJFÖLDRAJZ-TÁJÖKOLÓGIA

TÁJFÖLDRAJZ-TÁJÖKOLÓGIA TÁJFÖLDRAJZ-TÁJÖKOLÓGIA OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FÖLDRAJZTANÁ (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc, 2018 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EU ISMERETEK FO MFKGT600331

EU ISMERETEK FO MFKGT600331 EU ISMERETEK FO MFKGT600331 Földrajz alapszak TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Miskolc, 2018/19 I. félév A tantárgy adatlapja Tantárgy

Részletesebben

(FDB1501 /L) ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ I.: Tantárgy leírás:

(FDB1501 /L) ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ I.: Tantárgy leírás: (FDB1501 /L) ÁLTALÁNOS TÁRSADALOMFÖLDRAJZ I.: A társadalomföldrajz ismeretanyagát, s az egész Földön érvényes folyamatait, azok törvényszerűségeit tekinti át: demográfiai folyamatok és jelenségek a Földön,

Részletesebben

Dr. Lenkey Gábor Tantárgyi követelmények 2018/19 tanév II. félév. Projektmenedzsment II. (gy.) Területi tervezés II. (gy.)

Dr. Lenkey Gábor Tantárgyi követelmények 2018/19 tanév II. félév. Projektmenedzsment II. (gy.) Területi tervezés II. (gy.) Tantárgyi követelmények Nappali és levelezős képzések: Projektmenedzsment II. (gy.) nappali: FDB2516 / levelező: FDB2516L Területi tervezés II. (gy.) nappali: FDB2518 / levelező: FDB2518L Kisvállalkozási

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

Tárgyi tematika és félévi követelményrendszer

Tárgyi tematika és félévi követelményrendszer Tárgyi tematika és félévi követelményrendszer BCG1102 Szakmai identitás fejlesztése I. (Önismeret) Óraszám: 3 1. hét: foglalkozás kereteinek megbeszélése, bevezető foglalkozás 2.-13. hét: Tömbösített foglalkozások,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2.

NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2. NÉPESSÉG- ÉS TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ 2. FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc, 2018 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák 1 GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK...2 2 ÜGYVITELI ISMERETEK...3 3 ÜGYVITEL GYAKORLAT...4 4 ÁLTALÁNOS STATISZTIKA ÉS STATISZTIKA GYAKORLAT...5 5 PÉNZÜGYI ISMERETEK...6 6 ADÓZÁS...7

Részletesebben

GEOINFORMATIKA II. Földtudományi mérnöki MSc, Geoinformatikus-mérnöki specializáció. 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

GEOINFORMATIKA II. Földtudományi mérnöki MSc, Geoinformatikus-mérnöki specializáció. 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ GEOINFORMATIKA II. Földtudományi mérnöki MSc, Geoinformatikus-mérnöki specializáció 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Geofizikai és Térinformatikai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Korunk irodalma II. Tantárgy kódja TAB 2312 Meghirdetés féléve 8. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Korunk irodalma II. Tantárgy kódja TAB 2312 Meghirdetés féléve 8. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Korunk irodalma II. TAB 2312 Meghirdetés féléve 8. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+2 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1308 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK A MESTERSZAKOK SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁJÁHOZ NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

TÉMAKÖRÖK A MESTERSZAKOK SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁJÁHOZ NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK irodalom segítségével felkészül. Saját belátása szerint, további irodalmak felhasználása révén bıvítheti ismereteit a témakörbıl. A szóbeli felvételi alkalmával

Részletesebben

Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek

Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek Tanmenet és tantárgyi követelmények a Közigazgatási jogérvényesítési és jogvédelmi ismeretek tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak 2014. NAPPALI és LEVELEZŐ

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

MAGYARORSZÁG (KÁRPÁT-MEDENCE) FÖLDRAJZA 1

MAGYARORSZÁG (KÁRPÁT-MEDENCE) FÖLDRAJZA 1 MAGYARORSZÁG (KÁRPÁT-MEDENCE) FÖLDRAJZA 1 FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc, 2018

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Alternatív programú intézmények Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. Alternatív programú intézmények Tantárgy kódja Alternatív programú intézmények CGB2011 Meghirdetés féléve 4.,5. Kreditpont 2. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 Dr. Vincze Tamás, főiskolai adjunktus A foglalkozásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában TKO1108 Tanítás-tanulás 2. A pedagógiai folyamat tervezése, értékelése előadás 1. A tanári hivatásra készülünk: a pedagógiai tervezés, mint meghatározó tanári kompetencia 2. Alapfogalmak: tervezés, tanterv,

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TEMATIKA ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR SZAKIGAZGATÁSI ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZET. (tárgykód: KKS7B17)

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TEMATIKA ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR SZAKIGAZGATÁSI ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZET. (tárgykód: KKS7B17) ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI KAR SZAKIGAZGATÁSI ÉS SZAKPOLITIKAI INTÉZET HELYI ÖNKORMÁNYZATOK (tárgykód: KKS7B17) TEMATIKA 2017/2018. tanév II. félév ELŐADÁSOK IDŐPONTJA ÉS TÉMAKÖRE 1. előadás Időpontja:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Tanulmányi tájékoztató Programozó informatikus szakirányú továbbképzési szak Kecskemét 2017-től 1 A tantárgyleírásokat a NJE GAMF Műszaki és Informatikai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

VÁROSFÖLDRAJZ GYAKORLAT

VÁROSFÖLDRAJZ GYAKORLAT VÁROSFÖLDRAJZ GYAKORLAT FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc, 2018 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

MINŐSÉGÜGY. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

MINŐSÉGÜGY. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MINŐSÉGÜGY ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (nappali munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET Miskolc, 2017/18.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

ÖKOLÓGIA FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

ÖKOLÓGIA FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ ÖKOLÓGIA FÖLDRAJZ ALAPSZAK (NAPPALI MUNKAREND) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET Miskolc, 2019 TARTALOMJEGYZÉK 1. Tantárgyleírás

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS 1 ALAPADATOK 1.1 Tantárgy neve KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK 1.2 Azonosító (tantárgykód) BMEEOUVAI42 1.3 A tantárgy jellege kontaktórás tanegység 1.4 Óraszámok típus óraszám

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2014/15. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2014/15. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia Tantárgy kódja TKM 1012 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 201/2014. tanév 1. félévében Oktatott tantárgyak: kredit SMKNZ201AN Takarmánynövény termesztés 2+ óra 5 BSc Állattenyésztő Mérnöki Szak II. SMKNZ202XN Növénytermesztéstani

Részletesebben

A FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEKRE VONATKOZIK

A FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEKRE VONATKOZIK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK A felvételiző a megadott témakörök közül egyet választ. Ebből a témakörből a kiadott kötelező irodalom segítségével felkészül. Saját belátása szerint, további

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Információs nap 2018. szeptember 5. Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin, oktatási dékánhelyettes Zaránd Szilvia, oktatási referens Hova is kerültem? Dékán Dékánhelyettesek

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. című tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai című tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Pénzügy és számvitel; Emberi erőforrás; Gazdálkodási és menedzsment szakon Nappali

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

tantárgy megnevezése: Jogi és közigazgatási ismeretek tantárgyfelelős:

tantárgy megnevezése: Jogi és közigazgatási ismeretek tantárgyfelelős: kód: MFJOG31X02 óraszám: nyelve: köv: k kredit: tantárgy megnevezése: Jogi és közigazgatási ismeretek tantárgyfelelős: kurzusok oktatói: tantárgy típusa: GH/É tanszék: MVT előkövetelmény(ek) kódja: - 2/0

Részletesebben

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6683 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT KOMPLEX ELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL szak hallgatói részére 2014/2015.tanév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben