Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1."

Átírás

1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló évi CXXIII. törvény 6. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1. b. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel az e rendeletben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetben folytatható. (2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hat háziorvosi körzetet hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete két házi gyermekorvosi körzetet hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (4) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete három fogorvosi körzetet hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (5) 2 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete négy védőnői körzetet hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (6) 3 Amennyiben alátöréssel új házszám keletkezik, és az körzetben nem található, úgy azt, a főszám szerinti körzethez tartozónak kell tekintetni. (7) 4 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzetet hoz létre, melynek területi leírását a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (8) 5 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet hoz létre, melynek területi leírását a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 1 Egységes szerkezetben a 28/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel, a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelettel, a 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelettel, a 26/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelettel. Hatályos január Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1. 3 Beépítette a 28/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos december Beépítette a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos február 1. 5 Beépítette a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos február 1.

2 2. (1) Ez a rendelet november 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 30/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. Basky András sk. polgármester dr. Balogh László sk. jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2015.október 26. dr. Balogh László sk. jegyző 2

3 1. melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 6 I. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Árpád utca; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 1-tol 29-ig; 1.3. Barakk telep (megszüntetés alatt lévő Gábor Áron utca); 1.4. Baross tér; 1.5. Batthyány utca; 1.6. Bem utca páratlan oldala a 29. házszámtól végig; 1.7. Bethlen Gábor utca; 1.8. Csalogány utca; 1.9. Diófa utca; Dózsa György út páratlan oldala 1-től - 43-ig; Dózsa György út páros oldala 2-től 64-ig; Elkerülő út; Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévő); Gábor Áron utca; Gyártelep; Hársfa utca; Irinyi utca; Jász utca; Kálvin utca; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 1-től 49/A-ig; Kossuth Lajos utca páros oldala 2-től 34/B-ig; Könyves Kálmán utca; Lehel utca; Malom köz; Móra Ferenc utca; Pázmány Péter utca; Rákóczi utca; Sipos Mihály utca Tarnai utca páratlan oldala; Szent Vendel utca; Zrínyi utca; Településszintű lakosok. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Mizse tanya 0-tól 200/A-ig folyamatos (páros és páratlan) 6 Módosította a 28/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, a 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos március 01. 3

4 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos III. sz. felnőtt háziorvosi körzet. 7 II. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Bánk bán utca; 1.2. Ceglédi út páratlan oldala; 1.3. Damjanich utca páros oldala 2-től 16-ig; 1.4. Dózsa György út páratlan oldala 129-től végig; 1.5. Dózsa telep utca páros oldala; 1.6. Eötvös Lóránd utca; 1.7. Gárdonyi Géza út; 1.8. Juhász Gyula út; 1.9. Katona József utca; Kisfaludy utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 110-től végig; Kölcsey Ferenc utca; Május 1 út; Mikszáth Kálmán út; Orgona utca 1-től 2-ig folyamatos (páros és páratlan); Rózsa utca; Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); Ságvári utca; Sport utca; Szent-Györgyi Albert utca; Táncsics Mihály utca; Telepi út páros oldala 0-tól 24-ig; Telepi út páratlan oldala 1-től 19-ig; Vásártér utca; Viola utca. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Mizse tanya 201-től 400-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Alsólajos tanya 0-33-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.3. Alsólajos tanya ig folyamatos (páros és páratlan); 2.4. Alsólajos tanya ig folyamatos (páros és páratlan) 7 Módosította a 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos március 01. 4

5 III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Bajcsy Zsilinszky utca páros oldala 2-től 54-ig; 1.2. Berénybenei út páratlan oldala; 1.3. Bodza köz; 1.4. Bodza utca; 1.5. Borostyán utca; 1.6. Deák Ferenc utca; 1.7. Dózsa György út páros oldala 66-tól 106/A-ig; 1.8. Dózsa György út páratlan oldala 45-től 103-ig; 1.9. Galagonya utca; Gesztenye utca; Hunyadi utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 36-tól 68-ig; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 51-től 95-ig; Kökény utca; Petrás köz; Tarnai utca páros oldala; Temető köz; Vasút utca; 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Bene tanya 155-től végig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Bene tanya hrsz-től végig, hrsz. folyamatos; 2.3. Berénybene tanya; 2.4. Közös tanya. 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos I. sz. felnőtt háziorvosi körzet. 5

6 8 IV. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Bajcsy Zsilinszky utca páros oldala 56-tól végig; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 31-től végig; 1.3. Bajza utca páratlan oldala végig; 1.4. Bajza utca páros oldala 20-tól végig; 1.5. Beneszél utca; 1.6. Boróka utca; 1.7. Damjanich utca páros oldala 18-tól 36-ig; 1.8. Damjanich utca páratlan oldala 29-től végig; 1.9. Dózsatelep utca páratlan oldala; Fecske utca; Fecske köz; Fülemüle utca; Kálmán Imre köz; Kálmán Imre utca; Kodály Zoltán köz; Kodály Zoltán utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 70-től 108-ig; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 97-től végig; Liszt Ferenc köz; Liszt Ferenc utca; Nyíri út; Orgona utca 3-tól végig, folyamatos (páros és páratlan); Pacsirta utca; Piroska Sándor utca; Szent Imre tér; Szent Imre utca; Széchenyi utca; Telepi út páratlan oldala 21-től végig; Telepi út páros oldala 26-tól végig; Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); Városház tér. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Alsóbene tanya; 2.2. Bene tanya /4589. hrsz-tól 154. házszámig folyamatos (páros és páratlan). 8 Módosította a 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos március 01. 6

7 V. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Alkotmány utca; 1.2. Arany János utca páros oldala; 1.3. Barackvirág utca; 1.4. Bem utca páros oldala; 1.5. Bem utca páratlan oldala 1-től 27-ig; 1.6. Béke utca; 1.7. Bibó István utca; 1.8. Ceglédi út páros oldala 2-től végig; 1.9. Dózsa György út páros oldala 108-tól végig; Erkel Ferenc utca; Görgey Artúr utca, Gróf Teleki Pál utca; Illyés Gyula utca; Jókai utca; József Attila utca; Kazinczy utca; Madách utca; Mathiász utca; Mizsei utca; Németh László utca; Petőfi utca; Radnóti Miklós utca páros oldala 2-től végig; Rozmaring utca; Szent István utca; Wesselényi utca; Ybl Miklós utca; 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Alsólajos tanya 34-től 235-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Alsólajos tanya 290-től 335-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.3. Alsólajos tanya 443-tól végig folyamatos (páros és páratlan) Klábertelep tanya; 2.5. Méntelek tanya. 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet. 7

8 9 VI. számú felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Ady Endre utca; 1.2. Arany János utca páratlan oldala; 1.3. Árok utca; 1.4. Attila utca; 1.5. Bajza utca páros oldala 2-től 18-ig; 1.6. Bartók Béla köz; 1.7. Bartók Béla út; 1.8. Bercsényi Miklós utca; 1.9. Berénybenei út páros oldala; Buckói út; Damjanich utca páratlan oldala 1-től 27/B-ig; Dankó Pista utca; Dózsa György út páratlan oldala 107-től 127/I-ig; Mátyás király utca; Prímás utca; Radnóti Miklós tér; Radnóti Miklós utca páratlan oldala; Szabadság tér; Szent Lajos utca; Szív utca; Tavasz utca; Vörösmarty utca. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Mizse tanya 401-től végig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Mizse tanya hrsz-tól végig folyamatos. 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos II. sz. felnőtt háziorvosi körzet. 9 Módosította a 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos március 01. 8

9 2. melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 10 I. számú házi gyermekorvosi körzet területi leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Ady Endre utca; 1.2. Arany János utca; 1.3. Árok utca; 1.4. Attila utca; 1.5. Árpád utca; 1.6. Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 40/A-tól 88/0004-ig; 1.7. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 9-től 47-ig; 1.8. Bánk bán utca; 1.9. Bartók Béla köz; Bartók Béla út; Bem utca; Beneszél utca; Bercsényi Miklós utca; Berénybenei út páros oldala; Bibó István utca; Bodza köz; Bodza utca; Boróka utca; Borostyán utca; Buckói út; Ceglédi út; Csalogány utca; Dankó Pista utca páratlan oldala 1-től 27/A-ig; Dankó Pista utca páros oldala 2-től 48-ig; Deák Ferenc utca; Dózsa György út páratlan oldala 93-tól 127/I-ig; Dózsa György út páros oldala 36-tól 102/A-ig; Elkerülő út; Eötvös Lóránd utca; Erkel Ferenc utca; Fecske utca; Fecske köz; Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévő Gábor Áron utca); Gábor Áron utca; Galagonya utca; Gesztenye utca; Gróf Teleki Pál utca; 10 Módosította a 28/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, a 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos március 01. 9

10 1.38. Jász utca; Kálmán Imre köz; Kálmán Imre utca; Katona József utca; Kisfaludy utca; Kodály Zoltán köz; Kodály Zoltán utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 56-tól 108-ig; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 83-tól 141-ig; Kökény utca; Kölcsey utca; Lehel utca; Liszt Ferenc köz; Liszt Ferenc utca; Május 1. út; Mathiász utca; Mátyás király utca; Mizsei utca; Móra Ferenc utca; Orgona utca páros oldala 16-tól végig; Orgona utca páratlan oldala 23-tól végig; Pacsirta utca; Petrás köz; Piroska Sándor utca; Prímás utca; Radnóti Miklós tér; Radnóti Miklós utca; Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); Ságvári utca; Sport utca; Szabadság tér; Széchenyi utca; Szent-Györgyi Albert utca; Szent Imre tér; Szent Imre utca; Szent István utca; Szent Lajos utca; Tavasz utca; Táncsics Mihály utca; Temető köz; Városház tér; Vasút utca; Vörösmarty utca Wesselényi utca, Ybl Miklós utca. 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Bene tanya /4589. hrsz-tól 99. házszámig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Bene tanya 115-től 443-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.3. Berénybene tanya 0-tól 441-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.4. Klábertelep tanya; 2.5. Méntelek tanya; 10

11 2.6. Mizse tanya. 3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos II. sz. házi gyermekorvosi körzet. II. számú házi gyermekorvosi körzet leírása 1. Lajosmizse Belterület: 1.1. Alkotmány utca; 1.2. Bajcsy-Zs. utca páros oldala 2-től 40-ig és 88/A-tól végig; 1.3. Bajcsy-Zs. utca páratlan oldala 1-től 7-ig és 49-től végig; 1.4. Bajza utca; 1.5. Barackvirág utca; 1.6. Barakk telep; 1.7. Baross tér; 1.8. Batthyány utca; 1.9. Berénybenei út páratlan oldala; Bethlen Gábor utca Béke utca; Damjanich utca; Dankó Pista utca páratlan oldala 29-től végig; Dankó Pista utca páros oldala 50-től végig; Diófa utca; Dózsa György út páratlan oldala 1-től 89-ig és 129-től végig; Dózsa György út páros oldala 2-től 34-ig és 106-tól végig; Dózsatelep utca; Fülemüle utca; Gárdonyi Géza út; Görgey Artúr utca; Gyártelep; Hársfa utca; Hunyadi utca; Illyés Gyula utca; Irinyi utca; Jókai utca; József Attila utca; Juhász Gyula út; Kálvin utca; Kazinczy utca; Kossuth Lajos utca páratlan oldala 1-től 81-ig és 141/E-től végig; Kossuth Lajos utca páros oldala 2-től 54-ig, és 110-től végig; Könyves Kálmán utca; Madách utca; Malom köz; Mikszáth Kálmán út; Németh László utca; Nyíri út; Orgona utca páratlan oldala 1-től 21-ig; 11

12 1.41. Orgona utca páros oldala 2-től 14-ig; Pázmány Péter utca; Petőfi utca; Rákóczi utca; Rozmaring utca; Rózsa utca; Sipos Mihály utca; Szent Vendel utca; Szív utca; Tarnai utca; Telepi út; Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); Vásártér utca; Viola utca; Zrínyi utca; Település szintű lakosok 2. Lajosmizse Külterület: 2.1. Alsóbene tanya; 2.2. Alsólajos tanya; 2.3. Bene tanya 100-tól 114/C-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.4. Bene tanya 444-től végig folyamatos (páros és páratlan); 2.5. Bene tanya től végig (hrsz. szám folyamatos) 2.6. Berénybene tanya 444-től végig folyamatos (páros és páratlan); 2.7. Közös tanya folyamatos (páros és páratlan). 3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beíratott gyermekei vonatkozásában ellátja a 26/1997. (IX.03.) NM rendeletben foglalt feladatokat. 4. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Felsőlajos I. sz. házi gyermekorvosi körzet. 12

13 3. melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 11 I. számú fogorvosi vegyes körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 23-tól végig, és páros oldal 68-tól végig; 1.2. Bajza utca; 1.3. Barakk telep (megszüntetés alatt lévő); 1.4. Berénybenei út; 1.5. Boróka utca; 1.6. Damjanich utca; 1.7. Dankó Pista utca; 1.8. Dózsa György út páratlan oldal 79-től végig; 1.9. Dózsa telep utca; Fecske utca; Fecske köz; Galagonya utca; Gárdonyi Géza út; Gyártelep; Juhász Gyula út; Kossuth Lajos utca páratlan oldal 113-tól végig, és páros oldal 84-től végig; Mikszáth Kálmán utca; Nyíri út; Orgona utca; Piroska Sándor utca; Prímás utca; Rózsa utca; Szent Imre tér; Szent Imre utca; Széchenyi utca; Szív utca; Telepi út páratlan oldal 41-ig, páros oldal 48-ig; Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); Vásártér utca; Viola utca; Vörösmarty utca. 2. Külterület: 2.1. Bene tanya (kivéve: /C-ig) 2.2. Közös tanya 1-35/B-ig folyamatos (páros és páratlan) 11 Módosította a 28/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése, a 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos március

14 II. számú fogorvosi vegyes körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Ady Endre utca; 1.2. Árok utca; 1.3. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 21-ig, és páros oldal 66-ig; 1.4. Baross tér; 1.5. Bartók Béla köz; 1.6. Bartók Béla út; 1.7. Batthyány utca; 1.8. Bem utca páratlan oldal 29-tól végig, és páros oldal 24-tól végig; 1.9. Beneszél utca; Bercsényi Miklós utca; Bethlen Gábor utca; Bodza köz; Bodza utca; Borostyán utca; Buckói út; Csalogány utca; Deák Ferenc utca; Diófa utca; Dózsa György út páros oldal 66-tól végig; Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig és 18-tól 40-ig; Felszabadulás utca (megszüntetés alatt lévő Gábor Áron utca); Fülemüle utca; Gábor Áron utca; Gesztenye utca; Hársfa utca Hunyadi utca; Irinyi utca; Kálmán Imre utca; Kálvin utca; Kodály Zoltán köz; Kodály Zoltán utca; Kossuth Lajos utca páratlan oldal 111-ig, és páros oldal 82-ig; Kökény utca; Könyves Kálmán utca; Lehel utca; Liszt Ferenc köz; Liszt Ferenc utca; Malom köz; Mátyás király utca; Móra Ferenc utca páratlan oldal 9-től végig, és páros oldal 12-től végig; 14

15 1.41. Pacsirta utca; Pázmány Péter utca; Petrás köz; Rákóczi utca; Szent Lajos utca; Tarnai utca; Tavasz utca; Telepi út páratlan oldal 43-tól végig, páros oldal 50-től végig; Temető köz; Szent Vendel utca; Zrínyi utca; Vasút utca. 2. Külterület: 2.1. Bene tanya /C-ig folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Méntelek tanya; 2.3. Mizse tanya; 2.4. Közös tanya ig folyamatos (páros és páratlan) 15

16 III. számú fogorvosi vegyes körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Arany János utca; 1.2. Alkotmány utca; 1.3. Árpád utca; 1.4. Attila utca; 1.5. Bánk bán utca; 1.6. Barackvirág utca; 1.7. Béke utca; 1.8. Bem utca páratlan oldal 27-ig, és páros oldal 22-ig; 1.9. Bibó István utca; Ceglédi út; Dózsa György út páratlan oldal 77-ig, és páros oldal 64-ig; Elkerülő út; Eötvös Lóránd utca; Erkel Ferenc utca páratlan oldal 11-ig és páros oldal 16-ig; Görgey Artúr utca; Gróf Teleki Pál utca; Illyés Gyula utca; Jász utca, Jókai utca; József Attila utca; Katona József utca; Kazinczy utca; Kálmán Imre köz; Kisfaludy utca; Kölcsey utca; Madách utca; Május 1. út; Mathiász utca; Mizsei utca; Móra Ferenc utca páratlan oldal 7-ig, és páros oldal 10-ig; Németh László utca; Petőfi utca; Radnóti Miklós utca; Radnóti Miklós tér, Rozmaring utca; Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő- Bánk bán utca); Ságvári utca; Sipos Mihály utca; Sport utca; Szabadság tér; Szent István utca; Szentgyörgyi Albert utca; Táncsics Mihály utca; Városház tér; Wesselényi utca; 16

17 1.46. Ybl Miklós utca; Településszintű lakosok. 2. Külterület 2.1. Alsóbene tanya; 2.2. Alsólajos tanya; 2.3. Berénybene tanya; 2.4. Klábertelep tanya, 2.5. Közös tanya 60- tól végig folyamatos (páros és páratlan) 17

18 4. melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez számú védőnői körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Árok utca; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 2-től 88-ig, páratlan oldala 1-től 47-ig; 1.3. Baross tér 1.4. Bartók Béla köz; 1.5. Bartók Béla út; 1.6. Berénybenei út páros oldala 1.7. Bodza köz; 1.8. Bodza utca; 1.9. Boróka utca; Borostyán utca; Buckói út; Dankó Pista utca páros oldala 2-től 30-ig és páratlan oldala 1-től 19/A-ig; Deák Ferenc utca; Dózsa György út páratlan oldala 93-tól 127-ig; Fecske utca; Fecske köz; Galagonya utca; Gesztenye utca; Kálmán Imre köz; Kálmán Imre utca; Kodály Zoltán köz; Kodály Zoltán utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 56- tól 110-ig, és páratlan oldala 83-tól 141- ig; Kökény utca; Liszt Ferenc köz; Liszt Ferenc utca; Pacsirta utca; Petrás köz; Piroska Sándor utca; Prímás utca; Szabadság tér 3-tól 12-ig folyamatos (páros és páratlan); Szent Imre tér; Szent Imre utca; Szent Lajos utca; Széchenyi utca; Temető köz; Vasút utca; Vörösmarty utca; Településszintű lakosok. 12 Módosította a 28/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése, a 3/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése, a 26/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos január

19 2. Külterület: 2.1. Bene tanya és Berénybene tanya 1-től 443-ig folyamatos (páros és páratlan); b. Klábertelep; c. Méntelek tanya. 3. Meserét Lajosmizsei napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai 3.1. Szent Lajos utcai Tagintézmény: Pillangó csoport 3.2. Szent Lajos utcai Tagintézmény: Cica csoport 3.3. Szent Lajos utcai Tagintézmény: Margaréta csoport 3.4. Központi Intézmény: Méhecske csoport 3.5. Központi Intézmény: Napraforgó csoport 19

20 1. Belterület: 2. számú védőnői körzet területi leírása 1.1. Alkotmány utca; 1.2. Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldala 79/A-tól végig, páros oldala 116-tól végig; 1.3. Barackvirág utca; 1.4. Béke utca; 1.5. Bajza utca; 1.6. Damjanich utca páros oldala 2-től 26-ig, páratlan oldala 1-től 27/B-ig; 1.7. Dózsa György út páros oldala 106-tól végig, páratlan oldala 129-től végig; 1.8. Dózsa telep utca; 1.9. Gárdonyi utca; Görgey Artúr utca; Illyés Gyula utca; Jókai utca páros oldala 2-tól 8-ig és páratlan oldala 1-től 9-ig; József Attila utca; Juhász Gyula utca; Kazinczy utca; Kossuth Lajos utca páros oldala 112-től végig, páratlan oldala 141/A-tól végig; Madách utca; Mikszáth Kálmán utca; Mizsei utca páros oldala 2-től 6-ig, páratlan oldala 1-től 5-ig; Németh László utca; Nyíri út; Orgona utca páros oldala 2-től 8-ig, páratlan oldala 1-től 11-ig; Petőfi utca; Rózsa utca; Rozmaring utca; Szív utca páros oldala 20-tól végig, páratlan oldala 33-tól végig; Telepi út; Vásártér utca; Viola utca. 2. Külterület: 2.1. Alsóbene tanya; 2.2. Alsólajos tanya. 3. Meserét Lajosmizsei napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai 3.1. Központi Intézmény: Mécses csoport 3.2. Központi Intézmény: Őzike csoport 3.3. Központi Intézmény Süni csoport 3.4. Központi Intézmény Gomba csoport 20

21 3. számú védőnői körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 88/A-tól 114/A-ig, páratlan oldala 49-től 79-ig; 1.2. Barakk telep (megszüntetés alatt lévő); 1.3. Batthyány utca; 1.4. Berénybenei út páratlan oldala; 1.5. Bethlen Gábor utca; 1.6. Csalogány utca; 1.7. Damjanich utca páros oldala 28-tól végig és páratlan oldala 29-től végig; 1.8. Dankó Pista utca páros oldala 50-től végig és páratlan oldala 29-től végig; 1.9. Diófa utca; Dózsa György út páros oldala 2-től 64-ig; és páratlan oldala 1-től 91-ig; Felszabadulás utca; (megszüntetés alatt lévő Gábor Áron utca); Gábor Áron utca; Hársfa utca; Gyártelep; Hunyadi utca; Irinyi utca; Jász utca; Kálvin utca; Kossuth Lajos utca páros 2-től 54-ig és páratlan oldala 1-81-ig; Könyves Kálmán utca; Lehel utca; Malom köz; Orgona utca páros oldala 10-től 14-ig és páratlan oldala 13-tól 21-ig; Pázmány Péter utca; Rákóczi utca; Sipos Mihály utca; Szent Vendel utca; Szív utca páros oldala 2-től 18-ig és páratlan oldala 1-től 31-ig; Tarnai utca; Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); Zrínyi utca. 2. Külterület: 2.1. Közös tanya teljes, folyamatos (páros és páratlan); 2.2. Bene és Berénybene 444-től folyamatos (páros és páratlan) Bene tanya től folyamatos (hrsz. szám folyamatos) 3. Meserét Lajosmizsei napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai 3.1. Rákóczi utcai Tagintézmény: Nyuszi csoport 3.2. Rákóczi utcai Tagintézmény: Micimackó csoport 3.3. Felsőlajosi Tagintézmény: Napocska csoport 3.4. Felsőlajosi Tagintézmény: Tulipán csoport 4. Felsőlajos A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi Felsőlajos Község teljes közigazgatási területe. 21

22 4. számú védőnői körzet területi leírása 1. Belterület: 1.1. Ady Endre utca; 1.2. Árpád utca; 1.3. Attila utca; 1.4. Arany János utca; 1.5. Bánk bán utca; 1.6. Bem utca; 1.7. Beneszél utca; 1.8. Bercsényi utca; 1.9. Bibó István utca; Ceglédi út; Dankó Pista utca páros oldala 32-től 48/A-ig, és páratlan oldala 21-től 27-ig; Dózsa György út páros oldala 66-tól 104-ig; Elkerülő út; Eötvös Lóránd utca; Erkel Ferenc utca; Fülemüle utca Gróf Teleki Pál utca; Jókai utca páros oldala 22-től végig, páratlan oldala 31-től végig; Katona József utca; Kisfaludy utca; Kölcsey Ferenc utca; Mathiász utca; Május 1. út; Mátyás király utca; Mizsei utca páros oldala 8-tól végig és páratlan oldala 7-től végig; Móra Ferenc utca Orgona utca páros oldala 16-tól végig és páratlan oldala 23-tól végig; Radnóti Miklós utca; Radnóti Miklós tér; Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő - Bánk bán utca); Ságvári utca; Sport utca; Szabadság tér 13-tól folyamatos (páros és páratlan) és 1-től 2-ig; Szentgyörgyi Albert utca; Szent István utca; Tavasz utca; Táncsics Mihály utca; Városház tér; Wesselényi utca; Ybl Miklós utca. 2. Külterület: 2.1. Mizse tanya 3. Meserét Lajosmizsei napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportjai 3.1. Központi Intézmény: Halacska csoport; 3.2. Központi Intézmény: Csibe csoport 3.3. Központi Intézmény: Napocska csoport 3.4. Központi Intézmény: Katica csoport 3.5. Központi Intézmény: Csiga-biga csoport Hatályon kívül helyezte a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. (1) bekezdés. Hatályos február 1. 22

23 5. 14 melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 1. számú háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzet területi leírása 1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási megállapodása alapján Lajosmizse Város közigazgatási területe, valamint a körzet részét képezi Felsőlajos Község közigazgatási területe. Iskola egészségügyi ellátási körzet leírása 1. Iskola-egészségügyi ellátás (orvosi): melléklet a 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez a) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola beíratott tanulói. 2.Iskola-egészségügyi ellátás (védőnői): a) Önálló Iskola-védőnői körzet a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola beíratott tanulóira. 3.Iskola-egészségügyi ellátás (fogorvosi): a)1.sz. körzet: aa) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai: 1.a; 2.a; 3.a; 3.e; 4.a; 4.e; 5.a; 6.a; 7.a; 8.a. ab) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai csoportjai: Napocska; Pillangó; Csibe; Nyuszi; Őzike b) 2.sz. körzet: ba) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai: 1.c; 2.c; 2.d; 3.c; 4.c; 5.c; 5.d; 6.c; 7.c; 7.d; 7.e; 8.c; Speciális Tagozat. bb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai csoportjai: Katica, Csiga-biga; Margaréta; Cica; Micimackó; c) 3.sz. körzet: ba) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola következő osztályai: 1.b; 1.d; 2.b; 3.b; 4.b; 4.d; 5.b; 6.b; 6.d; 7.b; 8.b; 8.d; 8.e. bb) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai csoportjai: Méhecske, Napraforgó; Süni; Halacska; Gomba; Mécses 14 Beépítette a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos február Beépítette a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése. Hatályos február 1. 23

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 22-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Átadás-átvételi jegyzıkönyv

Átadás-átvételi jegyzıkönyv Átadás-átvételi jegyzıkönyv 2. számú melléklet Készült: Jelenlévık:.. napján Lajosmizse Város Önkormányzat hivatalos helyiségében. Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Átadó) részérıl: Basky András

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2012.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2013.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati. rendelete. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Szécsény

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről (a módosításokkal

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (X...) önkormányzati rendelete. A háziorvosi és fogorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (X...) önkormányzati rendelete. A háziorvosi és fogorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (X....) önkormányzati rendelete A háziorvosi és fogorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (X..)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete z egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról (egységes szerkezetben az 1/2017. (I. 20.) és a 32/2017.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egységes szerkezetbe foglalt szöveg Hatályos: 2017. március 21-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

2. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A Rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (X. 4.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 11/2016 (X. 25.) rendelet módosításáról Jánossomorja

Részletesebben

Módosította: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (X.4.) önkormányzati rendelete. Hatályos október 5.

Módosította: Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (X.4.) önkormányzati rendelete. Hatályos október 5. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az alapellátás körzetei 2.

A rendelet hatálya. Az alapellátás körzetei 2. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN az 5/2017. (IV.28.), 15/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel. 1. A rendelet hatálya 1. 2.

EGYSÉGES SZERKEZETBEN az 5/2017. (IV.28.), 15/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel. 1. A rendelet hatálya 1. 2. 1 Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2017. (II.09.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN az 5/2017. (IV.28.), 15/2017.(X.27.)

Részletesebben

A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A Képviselő-testület 381/2016. (X. 20.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról /2016. (.) sz.

Részletesebben

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (V. 30.) Ör. számú rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Ebes községi Önkormányzat Képviselő- testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

5./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a szeptember 13-ai képviselő-testületi ülésre

5./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a szeptember 13-ai képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 5./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2017. szeptember 13-ai képviselő-testületi ülésre Tárgy: Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 11/2016.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: TGDBB Tolna Dátum: :15:19 Fõglein Ilona Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: TGDBB Tolna Dátum: :15:19 Fõglein Ilona Lapszám: 1 Fõglein Ilona Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 17-099-001-6, Cím: Hõsök tere 1. (Városháza), TEVK: 01 Ady Endre utca teljes közterület 107 Bajcsy-Zsilinszky utca 000002 000128 páros házszámok 116

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról E L Ő T E R J E S Z T É S az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-i ülésére Előterjesztő: Bárányné Márton Melinda

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI..) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelete Város egészségügyi alapellátásainak körzeteiről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 3/2017. (I.31) számú rendelete Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.. (1)

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő testületének. 4/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete

Segesd Község Önkormányzata Képviselő testületének. 4/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete Segesd Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő - testülete

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyrıl szóló 1997.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) Fax: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 24-én tartandó ülésére Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Előterjesztést készítette: Véleményezi Elfogadás módja: Fehér László, aljegyző

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület január 19-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. január 19-én tartandó ülésére Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 16/2016.(VI.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

A Képviselő-testület Ócsa város közigazgatási területén három háziorvosi, egy házi gyermekorvosi és kettő fogorvosi körzetet hoz létre.

A Képviselő-testület Ócsa város közigazgatási területén három háziorvosi, egy házi gyermekorvosi és kettő fogorvosi körzetet hoz létre. Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (IX. 01.) önkormányzati rendelete 1 a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének. az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról 1

DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének. az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról 1 DECS Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016.(XII.7.) önkormányzati r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról 1 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2016. (XI.23.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete az

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2016.(X.27.) önkormányzati RENDELETE EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIRŐL Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november hó 29. nap ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület az egészségügyi alapellátások körzeteinek

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Területi, személyi, tárgyi hatály

Területi, személyi, tárgyi hatály Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Egységes szerkezetben a 11/2016.(IV.21.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

E rendelet a április 1-jén lép hatályba. Nagykáta, március.

E rendelet a április 1-jén lép hatályba. Nagykáta, március. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2017. (III.) önkormányzati rendelete Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (VI.29.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3.

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

001. szavazókör Azonosító: , Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány

001. szavazókör Azonosító: , Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány 001. szavazókör Azonosító: 04-021-001-2, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Széchelyi u. 2. (Központi Iskola) Ady Endre utca 36 36 folyamatos házszámok Ady Endre utca 38 999998 folyamatos házszámok Árpád utca 1 45

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről az azt módosító 33/2004. (XI.5.) 21/2005. (IX.5.) és 12/2011. (VI.16.) rendeletekkel

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben