Segítség, szakdolgozatot írok! A gyűjtött anyag rendszerezése, hivatkozások készítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segítség, szakdolgozatot írok! A gyűjtött anyag rendszerezése, hivatkozások készítése"

Átírás

1 Segítség, szakdolgozatot írok! A gyűjtött anyag rendszerezése, hivatkozások készítése

2 Miért? mert etikai kérdés hogy ne sértsük a szerzői jogot hogy elkerüljük a plágiumot hogy pontosan készítsük el a szakirodalmi kitekintést hogy saját gondolatainkat bizonyítsuk, alátámasszuk hogy amire utalunk, az visszakereshető legyen

3 Akkor idézzük mások munkáját, ha: alátámasztja állításunkat vitatkozunk vele olyan fontos adat, megállapítás van benne, amely nélkülözhetetlen a téma kifejtéséhez szellemesen és eredetien fogalmaz meg egy gondolatot értelmezésre szorul és értelmezése fontos a téma továbbfejlesztése szempontjából

4 Ne idézzünk közismert megállapításokat, szokásos módon megfogalmazva szövegbe nem illő, a témától távol eső eszmefuttatásokat bizonytalan eredetű, nem hiteles szöveget hibásnak látszó szöveget

5 A hivatkozás típusai Szó szerinti idézés (oldalszám is) pl.: (Kornai [1982] 56. old.) Parafrázis (oldalszám nem szükséges, szövegben név és kiadási év) pl.: (Kornai [1982]) Közvetett / Kereszthivatkozás: más műben idézett dokumentum (szövegben meg kell adni, ki kit idéz)

6 Példa szó szerinti idézésre A szövegben öt-hat sornál rövidebb hivatkozásokat (citátumot) célszerű használni, hogy ne törjük meg a szöveg, illetve okfejtés folyamatosságát. E rövid idézetek csupán azt szolgálják, hogy a cikk végén levő irodalomjegyzék, illetve hivatkozások segítségével az olvasó kikereshesse a bővebb, teljesebb szöveget az eredeti műből (referencia). (Szabó [2001] 215. old.). öt-hat sornál rövidebb hivatkozásokat (citátumot) célszerű használni [ ] E rövid idézetek csupán azt szolgálják, hogy az cikk végén levő irodalomjegyzék, illetve hivatkozások segítségével az olvasó kikereshesse a bővebb, teljesebb szöveget az eredeti műből (referencia). (Szabó [2001] 215. old.). Kornai professzor egy a Corvinus Egyetemen tartott előadásában kifejtette, hogy kevés a valószínűsége annak, hogy a magyar gazdaság (Kornai [2004])

7 Példa parafrázisra Az alábbi, EREDETI szövegrészlet Hadas Miklós: Stílus és karakter. Futballhabituológiai traktátus című írásából származik, amely a Replika júniusi számában jelent meg, a 128. oldalon: "Mint tudjuk a század első két évtizedében a magyar futball belső társadalmi kontextusa mindenekelőtt az MTK-FTC derbi (illetve annak szimbolikája) révén ismerhető meg. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban a válogatott játékosok többsége is főleg e két csapatból kerül ki. Az 1888-ban túlnyomórészt belvárosi zsidó polgárok által alapított Magyar Testgyakorlók Köre és az 1899-ben ferencvárosi sváb kispolgárok és szakmunkások által létrehozott Ferencvárosi Torna Club közötti több évtizedes küzdelem egyfajta asszimilációs versenyfutásként értelmezhető. Az általam vizsgált csoportok társadalomtörténetét tekintve, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy asszimilációs törekvéseiknek a labdarúgás világában különös hangsúlyt adtak. A zsidó polgárok illetve a ferencvárosi sváb kispolgárok által alapított és támogatott két klub, az MTK illetve az FTC küzdelme már a század elején komoly szimbolikus jelentőséggel bírt e két csoport közötti vetélkedésben (Hadas [1999]). Hadas Miklós [1999]: Stílus és karakter : Futballhabituológiai traktátus. In: Replika, 36 (június), p

8 Példa Közvetett/kereszthivatkozásra R. L. Fantz egy másik kísérletben úgy találta, hogy a babák képesek megkülönböztetni bizonyos vizuális ingereket egymástól, és azok között preferenciákat állítanak fel. A bonyolult mintákat kedvelik a simákkal szemben, a görbe vonalakat a simákkal szemben és különösképp érdeklik őket az arcok, vagy arra hasonlító formák (Fantz, R.L., 1961 idézi Atkinson, R.L., 1994). Fantz, R.L. (1961): The origin of Form perception. Science, 204, p Idézi: Atkinson R.L. et al. (1994): Pszichológia. Budapest, Osiris-Századvég Kiadó. p

9 Példa statisztikai adat, grafikon kereszthivatkozására forrás: Latvijas Statistika idézi: Marino, Marino, E. [2010]: The Social Impacts of the Economic Slowdown: The Latvian experience (2012. február 15.)

10 Hol hivatkozunk? Szöveg közben: pl. (Kornai [1982]) Listában Hivatkozásjegyzék: azon művek jegyzéke, amelyek az írás főszövegében is szerepelnek (általában a szöveg végén) Lábjegyzet: a kifejtett gondolatmenetet megtörő információk, kisebb jelentőségű megjegyzések (általában oldal alján) Felhasznált irodalom (irodalomjegyzék): minden mű, amit a megíráshoz a szerző elolvasott, felhasznált, de nem hivatkozott rá Bibliográfia: rendszerezett irodalomjegyzék, amelyben a szerző felsorolja a mű szempontjából releváns irodalmat

11 Szöveg közben: Példák Ugyanígy vélekedik Dunay Pál is, aki ehhez hozzáteszi: A külpolitika gyakorlata ugyanis egy integrációs szervezetekhez ezer szállal kötődő ország esetében olyan szorosan kapcsolódik a politikai élet minden más területéhez, ami nem teszi lehetővé, hogy kiszakítsuk belőle. (Dunay [2004] p. 51.) Sőt és ez a dolgozat szempontjából jóval fontosabb más államok külpolitikája és az általuk létrehozott nemzetközi szervezetek tevékenysége is gyakran irányul arra, hogy az országok belső folyamatait befolyásolja. Szöveg végén: Dunay Pál [2004]: Az átmenet magyar külpolitikája. In: Mozgó Világ, 2. sz. p Szöveg közben: Másrészt fontos és vizsgálandó szempont az is, hogy a két kormányzati periódus (Antall- es Horn-kormány) Európa-politikájában a szólamokon túl nem mindig a folytonosság² dominált Ugyanígy vélekedik Dunay Pál is, aki ehhez hozzáteszi: A külpolitika gyakorlata ugyanis egy integrációs szervezetekhez ezer szállal kötődő ország esetében olyan szorosan kapcsolódik a politikai élet minden más területéhez, ami nem teszi lehetővé, hogy kiszakítsuk belőle. ³ Sőt és ez a dolgozat szempontjából jóval fontosabb más államok külpolitikája és az általuk létrehozott nemzetközi szervezetek tevékenysége is gyakran irányul arra, hogy az országok belső folyamatait befolyásolja. Oldal alján: ² A hasonlóság nem egyenlő a folytonossággal. ³ Dunay Pál [2004]: Az átmenet magyar külpolitikája. In: Mozgó Világ, 2. sz o.

12 Hogyan? Nemzetközi szabványok pl.: APA (American Psychological Association), Harvard British Standard Magyar szabvány: MSZ ISO 690 (1991-től) Leggyakoribb külföldi hivatkozási stílusok: Harvard stílus, dokumentumtípusonként:

13 Eltérő követelmények: folyóiratok, tanszékek, doktori iskolák pl.: Közgazdasági Szemle Corvinus Nemzetközi Tanulmányok Intézet Corvinus Társadalomtudományi Doktori Iskolák Gazdálkodástudományi Kar szakdolgozat követelményei Szakdolgozattal_szembeni_kovetelmenyek.pdf

14 A hivatkozások adatai Általánosan elfogadott minta, alapadatok: szerző(k) kiadási év cím-alcím kiadás (hányadik kiadás, ill. milyen jellegű kiadás) kötet kiadási hely kiadó vagy folyóirat, periodika (számozás) oldalszám, terjedelem ISBN vagy ISSN szám

15 Példák dokumentumtípusonként Könyvek Eco, U. [1992]: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat Könyvkiadó, Budapest. Stilwell, F.J.B., Changing Track : A New Political Economic Direction for Australia, Annandale, NSW, Pluto Press, 2000, 24 p. Gazda Márta (2007): A sikeres üzleti döntések közgazdaságtani és pszichológiai alapjai. Szakdolgozat, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar. Folyóiratcikkek Tóth István János Semjén András [1999]: A magyar vállalkozások adózási magatartása és pénzügyi fegyelme. In: Külgazdaság, 1. sz o. Qian, Y. - Xu, C. [1998]: Innovation and bureaucracy under soft and hard budget constraints. Review of Economic Studies, Wernerfelt, B. (1984): The Resource Based View of the Firm. Strategic Management Journal, Vol. 5. No. 2, pp

16 Cikkek elektronikus folyóiratokban Szükséges adatok: szerző, cím, folyóirat címe, keltezési/számozási adatok, <URL>, hivatkozás dátuma Berlinger Edina: A nyugdíjrendszer és a diákhitelrendszer összekapcsolása. Közgazdasági Szemle, Szeptember (2005. szeptember 16.) Scully-Hill, A. : Consent, frozen embryos, procreative choice and the ideal family. The Cambridge Law Journal, Vol. 63, pp <http://www.journals.cambridge.org.>, 2004 (accessed 31 August 2004).

17 Folyóiratcikkek internetes adatbázisokból Szükséges adatok: szerző, cím, folyóirat címe, keltezési/számozási adatok, hivatkozás dátuma, adatbázis neve (URL nem kötelező) ha van, akkor DOI (digital object identifier), ha nincs, akkor URL (nem kötelező) Attila Chikan, Tunde Tatrai: Developments in global inventory investment, International Journal of Production Economics, Volumes 81-82, 11 January 2003, Pages 13-26, ISSN , DOI: /S (02) Henriques, J. B., & Davidson, R. J. (1991): Left frontal hypoactivation in depression. Journal of Abnormal Psychology, 100, Retrieved November 16, 2012 from PsychINFO database

18 Honlapok Szükséges adatok: a honlap szerzője (testület), a honlap címe, az elérés dátuma, a honlap elérésének címe <URL> University of Sussex, The Global Site: Critical Gateway to World Politics Society and Culture, Retrieved 17 January 2013, from<http://www.theglobalsite.ac.uk/>.

19 web dokumentum Szükséges adatok: dokumentum szerzője, dokumentum címe, a honlap címe, publikáció helye, publikáció dátuma, elérés dátuma, a honlap elérésének címe <URL> Kavan, J., 'Role of the United Nations in Maintaining International Peace and Security', Speech of the President at the Global Agenda Forum, Austrian Parliament, Vienna, 7 April On page of General Assembly President. Retrieved 6 May 2003 from Weicher, M. Chu, W. W. Lin, W. Ch. Le, V. Yu, D. (1995): Business Process Reengineering. Analysis and Recommendations. Letöltés dátuma: február 23.

20 Plágium A többször módosított évi LXXVI. törvény a szerzői jogról c. jogszabály szerint: "34. (1) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. Az Szjt.-vel összefüggő Btk. szankció: "385. (1) Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

21 Segítség Bibliográfiakezelők: Ötletek, lehetőségek, amiket ajánlunk: Zotero Word for Windows/Hivatkozások használata Adatbázisok Cite, Save as File funkcióival, pl. Ebsco Harvard Reference Generator for citing References Stílusminták segítségével, manuálisan pl. Harvard stílusban

22 Ajánlott irodalom Blaskó Ágnes, Hamp Gábor [2007]: Írás 1.0 : Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Bp., Typotex Gyurgyák János [2005]: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. 2. átd. kiad. Bp., Osiris Havasréti József [2006]: Tudományos írásmű. Pécs, Bölcsész Konzorcium Majoros Pál [2006]: A kutatásmódszertan alapjai : Tanácsok, tippek, trükkök - nem csak szakdolgozat-íróknak. Bp., Perfekt Szabó Katalin [2002]: Kommunikáció felsőfokon. Bp., Kossuth Kiadó Wimmer Ágnes [2009]: Hogyan írjunk...? : 101 tanács (szak)dolgozatíróknak. Bp., Alinea

23 Köszönöm a figyelmet!

Szakirodalmi hivatkozások és kezelésük online környezetben

Szakirodalmi hivatkozások és kezelésük online környezetben Szakirodalmi hivatkozások és kezelésük online környezetben Előadó: Szabó G. Tibor könyvtári szakinformátor Témakörök: 1. Az idézés 2. A hivatkozás fogalma, célja, lényege 3. A hivatkozás típusai (szövegközti,

Részletesebben

Elektronikus szakdolgozatok (tájékoztató a szakdolgozati konzultáció keretében)

Elektronikus szakdolgozatok (tájékoztató a szakdolgozati konzultáció keretében) Elektronikus szakdolgozatok (tájékoztató a szakdolgozati konzultáció keretében) Előadó: Szabó G. Tibor könyvtári szakinformátor Témakörök: 1. E-szakdolgozatok benyújtása 2. E-szakdolgozatok kutatása 3.

Részletesebben

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI

AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI AZ IRODALOMJEGYZÉK, A SZÖVEGKÖZI HIVATKOZÁS, AZ ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A hivatkozás minden tudományos igényű dolgozat elengedhetetlen része! Mikor idézzünk mások munkájából? alátámasztja

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

a TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS VÁLLALATI ON-LINE KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK KRITIKAI ELEMZÉSE

a TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS VÁLLALATI ON-LINE KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK KRITIKAI ELEMZÉSE PaTAKI György SZÁNTÓ Richárd a TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁS VÁLLALATI ON-LINE KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK KRITIKAI ELEMZÉSE A vállalatok társadalmi felelősségvállalásával (CSR) kapcsolatos alapelvek, kezdeményezések

Részletesebben

Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében

Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi kar Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék Innovációs képzés az állattenyésztésben az élelmiszerbiztonság és minőség növelése érdekében Kutatásmódszertan

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu

Web E-mail www.dieip.hu dieip@dieip.hu VIII. ÉVFOLYAM VOL. VIII 2014/3. SZÁM NO. 3/2014 FŐSZERKESZTŐ EDITOR-IN-CHIEF PACZOLAY PÉTER TÁRSSZERKESZTŐK EDITORIAL STAFF FEJES ZSUZSANNA KOVÁCS ENDRE MIKLÓS LENGYEL NÓRA TÓTH J. ZOLTÁN Levelezési cím

Részletesebben

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek

Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 186-200. o. Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai: kihívások és lehetőségek Kovács Kármen 1 Tanulmányomban

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 014. október. 9. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 014. október. 9.) I. Kötet Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

Az orvosi szakirodalom adattárai (4) Az orvostudomány határán

Az orvosi szakirodalom adattárai (4) Az orvostudomány határán KITEKINTÉS A VILÁGBA Az orvosi szakirodalom adattárai (4) Az orvostudomány határán CSAJBÓK EDIT Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, Budapest BEVEZETÉS A cikksorozat következô része az orvostudomány határterületeire

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. Bevezető 3 1.1. Szerkesztői előszó (Antalovits Miklós, Dienes Erzsébet, Kovács Zoltán, Perczel Tamás) 4 1.2. A munka és szervezetpszichológia az ezredfordulón: vázlatos nemzetközi

Részletesebben

DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI *

DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. TÁTRAI TÜNDE ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS NEMZETKÖZI KÉRDÉSEI * Tanulmányunk olyan, az elektronikus

Részletesebben

TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK A felsõoktatás minõsége és a gazdaság elvárásai Polónyi István A felsõoktatás minõségügye és az új felsõoktatási törvényi szabályozás néhány összefüggése

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN

NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN NÕK ÉS FÉRFIAK A HÍREKBEN ARÁNYTALANSÁGOK ÉS BEIDEGZÕDÉSEK Példák a magyarországi hírmédiából 2014 FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT ARÁNYTALANSÁGOK ÉS BEIDEGZÕDÉSEK Példák a magyarországi hírmédiából A kiadvány

Részletesebben

Kormányzat és rejtett gazdaság bevezető gondolatok

Kormányzat és rejtett gazdaság bevezető gondolatok Kormányzat és rejtett gazdaság bevezető gondolatok A rejtett gazdaság kialakulásának és fennmaradásának hátterében bizonyos értelemben minden esetben valamilyen kormányzati (szabályozási) kudarc áll. 1

Részletesebben

Mezei Péter. Dr. Hepp Nóra

Mezei Péter. Dr. Hepp Nóra TARTALOM Mezei Péter Dr. Hepp Nóra A szerzői jog jövője (is) a tét gondolatok a Google Books könyvdigitalizálási projektről 5 A formatervezésiminta-oltalom szerzői jogi megközelítése 48 Dr. Vida Sándor

Részletesebben

Biedermann Zsuzsánna: Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak régióban Ajánlások a megelőzésre

Biedermann Zsuzsánna: Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak régióban Ajánlások a megelőzésre Biedermann Zsuzsánna: Genocídium és destabilizáció az afrikai Nagy Tavak régióban Ajánlások a megelőzésre Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Kardosné Dr. Kaponyi Erzsébet egyetemi tanár A Bíráló

Részletesebben

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban

SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Termelés Magyarországon európai összehasonlításban Demeter Krisztina Vállalatirányítási rendszerek szerepe és jelentősége a kkv szektor vállalkozásainak

Részletesebben

Az adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana 1

Az adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana 1 Az adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana 77 Balogh Zsolt György Böröcz István Kiss Attila Polyák Gábor Szôke Gergely László XV. évf. 4. szám Az adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana 1 Az európai adatvédelmi

Részletesebben

Az Internet természete

Az Internet természete Az Internet természete MAARTEN Ropolyi László DOORMAN Az A Internet romantikus természete rend Internetfilozófiai értekezés Budapest, 2006 A könyv az Országos Rádió és Televízió Testület és a Műsorszolgáltatási

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Csuka Gyöngyi A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei Doktori (PhD) értekezés-tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Török Ádám

Részletesebben

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben