Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8"

Átírás

1 Üzleti etikai kódex

2 áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról. További részletek és szabályok a működés egyes területein tevékenykedő Ericsson alkalmazottak számára A vállalatcsoport irányelvei, A vállalatcsoport utasításai és A vállalatcsoport szabályzatai című dokumentumokban, valamint a helyi utasításokban és szabályzatokban találhatók. Az Ericssoncsoport irányelvei, utasításai és szabályzatai megtalálhatók itt. (http://internal.ericsson.com/ book/7982/egms-ericsson-ericsson-group-management-system?unit=glob)

3 Tartalomjegyzék MEGBÍZHATÓ PARTNERNEK LENNI Irányelveink 5 Megfelelési felelősségünk 6 A szabályszegések bejelentése 7 FELELŐS ÜZLETVITEL A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Az emberi jogok tiszteletben tartása üzleti tevékenységünk során 9 Egészségvédelem és biztonság 10 A fenntartható fejlődés melletti elkötelezettség 10 Magatartási kódex 11 MINDEN TETT SZÁMÍT A törvények, szabályok és előírások betartása 12 Kommunikáció és pénzügyi információ 13 Az érdekütközések kezelése 14 A vállalat eszközeinek védelme és rendeltetésszerű használata 15 Az információvédelem 16 3

4 Az elnök-vezérigazgató levele Kedves Kollégák! A működésünk irányadó keretéül szolgáló Üzleti etikai kódex hozzájárul ahhoz, hogy a megbízható partner képét alakítsuk ki magunkról, felelős üzletvitelt folytassunk, és ne felejtsük el, hogy minden tett számít. Ezek az utasítások képezik a működésünk alapját, és segítenek bennünket abban, hogy ügyfeleink, partnereink, alkalmazottaink, részvényeseink és egyéb érdekeltek bizalmát megőrizzük és hitelességünket fenntartsuk. Fontos, hogy figyelmesen elolvassa az Üzleti etikai kódexet. Valamennyiünktől elvárom, hogy a Kódex alapelveinek megfelelően végezze munkáját. Ezeknek a normáknak a betartása mindannyiunk felelőssége. Jómagam elköteleztem magam az Ericsson vállalati felelősségvállalása és a felelős üzletvitel mellett. Számítok arra, hogy Ön is így tesz. Minden tett számít. Hans Vestberg elnök-vezérigazgató 2014 április 4

5 MEGBÍZHATÓ PARTNERNEK LENNI Irányelveink Üzletvitelünket mindig is a tisztesség, az átláthatóság és a felelősség jellemezte. A tisztességes viselkedés a működésünk során alapvető fontosságú ügyfeleink, partnereink, alkalmazottaink, részvényeseink és egyéb érdekeltek bizalmának megőrzése és hitelességünk fenntartása szempontjából. A bizalom és a hitelesség megköveteli az üzletvitel módjának átláthatóságát, valamint a titoktartást az üzletvitel során, az üzleti eszközök védelme és az egyének magánéletének védelme érdekében. A társadalom felelős tagjainak lenni Tiszteletben tartani az emberi jogokat üzleti tevékenységünk során Gondoskodni a biztonságról és egészségvédelemről Elősegíteni a fenntartható fejlődést Támogatni az ENSZ Globális Csomag (Global Compact) kezdeményezésének alapelveit a Magatartási kódexben foglaltaknak megfelelően Az üzleti tevékenység tisztaságának és átláthatóságának megteremtése rendkívül fontos mindannyiunk számára. Üzleti etikai kódexünk ígéret arra, hogy piaci jelenlétünk során szavahihetően és megbízhatóan tevékenykedünk és kommunikálunk. Elvárjuk, hogy a vállalat a jelen Kódexben lefektetett elvekkel összhangban működjön. Mindenki, az Igazgatótanács tagjaitól és az ügyvezetéstől kezdve minden egyes Ericsson alkalmazottig, felelős e normák betartásáért. Az Üzleti etikai kódex tükrözi vállalatunk elkötelezettségét a felelős üzletvitel mellett, beleértve a következőket: A Kódex egyúttal szabályokat tartalmaz az Ericsson számára az Ericsson személyzetének vezetése alatt, vagy az Ericsson telephelyén munkát végző valamennyi személy részére, legyen az Ericsson alkalmazott, alvállalkozó vagy magánvállalkozó, beleértve a következőket: A hatályos törvények, szabályok és előírások mindenkori betartása Teljes körű, tisztességes, pontos, időbeni és érthető tájékoztatás adása a pénzügyi jelentésekben és egyéb nyilvános közlésekben Az érdekütközések megfelelő kezelése A vállalati eszközök védelme és megfelelő használata A nem nyilvános információk védelme 5

6 Megfelelési felelősségünk Az Ericsson számára munkát végző valamennyi személynek meg kell ismerkednie a Kódexszel, támogatnia kell és munkája során figyelembe kell vennie a vállalat benne foglalt kötelezettségvállalásait, valamint be kell tartania a Kódex ránk vonatkozó szabályait és a hatályos törvényeket. Továbbá, az Ericsson-csoport irányelveinek, utasításainak és szabályzatainak, valamint a helyi utasításoknak és szabályzatoknak megfelelően kell eljárnunk; ezek be nem tartása fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után, beleértve a munkaviszony megszüntetését és/vagy a polgári peres, vagy büntetőjogi felelősségre vonást. Külön felelősséget helyezünk a vezetők vállára. Cselekedeteiken keresztül nekik kell megmutatniuk a megfelelés fontosságát. A példamutatás alapvető fontosságú, csakúgy mint az, hogy a vezetők a kérdésekkel hozzájuk forduló, vagy a jelen Kódex szabályainak esetleges megszegését bejelentő alkalmazottak rendelkezésére álljanak. A vezetőknek biztosítaniuk kell a jelen Kódex tiszteletben tartását és betartatását a hozzájuk tartozó szervezetben. A vezetők nem hunyhatnak szemet az etikátlan viselkedés felett. 6

7 A szabályszegések bejelentése Az Ericsson számára munkát végző személyek Az Ericsson személyzetének vezetése alatt, vagy az Ericsson telephelyén munkát végző személyeket arra ösztönözzük, hogy tegyenek jelentést a felettesüknek, ha olyan viselkedésről szereznek tudomást, amelyről jóhiszeműen feltételezik, hogy törvénysértő, vagy megszegi az Üzleti etikai kódex szabályait. Ha a vezető érintett az adott helyzetben, illetve nem képes megfelelő választ adni az aggodalmakra, vagy ezt elmulasztja, akkor az ő felettesének kell jelentést tenni, vagy a helyi szabályok szerint kell eljárni. Szállítók, vásárlók és egyéb személyek A szállítók, vásárlók vagy az Ericssonnal kapcsolatban lévő egyéb partnerek a helyi igazgatónak, vagy vezetőnek, vagy a helyben érvényes eljárási rend szerint jelenthetik be a jogszabályok, vagy az Üzleti Etikai Kódex vélelmezett megszegését. Szabályszegés-bejelentés az Ericssonnál Ha a fent ismertetett jelentéstételi csatornák nem elérhetők, vagy megfelelők, és ha a vélelmezett szabályszegés elkövetője a vállalatcsoport vezetése, vagy a helyi vezetés; és az korrupcióval, illetve kétes számviteli, vagy könyvvizsgálati ügyekkel függ össze, vagy egyéb módon súlyosan veszélyezteti az Ericsson létfontosságú érdekeit, vagy a személyes egészséget és biztonságot; akkor a szabályszegés az Ericsson névtelenséget biztosító szabályszegés-bejelentési eljárásának alkalmazásával jelenthető be. A bejelentések akkor kezelhetők ezen eljárás szerint, ha az az érintett személyekre vonatkozó helyi jogi szabályozással összhangban van. Az Ericsson szabályszegés-bejelentési eljárásáról az Ericsson intranetes hálózatán 1 és az Ericsson honlapján 2 található információ. A vezetőktől elvárjuk, hogy komolyan foglalkozzanak a bejelentett üggyel, és mindent tegyenek meg annak kielégítő rendezéséért ezekkel az etikai szabályokkal, értékeinkkel és eljárásainkkal összhangban, a helyi hatósági és törvényi szabályozást betartva. Az Ericsson nem fogad el semmilyen diszkriminációt, vagy megtorlást a vélelmezett szabálysértéseket jóhiszeműen jelentő személyekkel szemben

8 FELELŐS ÜZLETVITEL a vállalat kötelezettségvállalása Az Ericsson számára munkát végző valamennyi személy felelőssége, hogy professzionális módon kezelje a vállalati felelősségvállalás kérdéseit, beleértve az emberi jogokat, a biztonságot és egészségvédelmet, a környezetvédelmi szempontokat, és hogy a mindennapi munkája során figyelembe vegye a vállalat felelős üzletvitel melletti elkötelezettségét. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink Meggyőződésünk, hogy a kommunikáció alapvető emberi szükséglet, amely hozzájárul a gazdasági jóléthez, a szociális egyenlőséghez, és megoldásokat kínál a fenntartható fejlődés számos kihívására. Arra törekszünk, hogy technológiánk jobbító erő legyen a világban, minimalizálva minden negatív hatást. Szilárd meggyőződésünk, hogy az információs és kommunikációs technológia (ICT) nagyobb átláthatóságot biztosít, és számos alapvető emberi jogot kibővít, köztük az egészéghez, az oktatáshoz, a gyülekezési szabadsághoz és a véleménynyilvánításhoz való jogot. Fontos, hogy az Ericsson márkanév mindig is összefonódjon az emberi jogok, a tisztességes és biztonságos munkafeltételek, és az etikai és a környezeti szempontból megfelelő üzleti gyakorlat fogalmával. Fontosnak tartjuk a szociális és etikai szempontból felelős viselkedést, és arra törekszünk, hogy felelősségteljes polgárai legyünk azon közösségeknek, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Világszerte törődünk a termékeink és szolgáltatásaink létrehozásában és támogatásában részt vevőkkel, általánosabban véve az ICT-felhasználókkal. Az Ericsson elkötelezetten kiáll az ENSZ Globális Csomag (Global Compact) kezdeményezésének 10 alapelve mellett, amelyek az emberi jogokkal, a munkaügyi előírásokkal, a környezetgazdálkodással és a korrupció elleni fellépéssel foglalkoznak. Ezek az alapelvek képezik annak alapját, ahogy a felelős üzletvitel kérdéseit megközelítjük. 8

9 Az emberi jogok tiszteletben tartása üzleti tevékenységünk során Az Ericsson elismeri a nemzetközileg kinyilatkoztatott emberi jogokat, beleértve a Nemzetközi Emberi Jogi Kódexet és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló Nyilatkozatát, amelyek az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalások, a kényszermunka, a gyermekmunka és a megkülönböztetés tilalmának kérdéseivel foglalkoznak. Elköteleztük magunkat az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek végrehajtása mellett üzleti tevékenységünk során. Arra törekszünk, hogy az emberi jogok semmilyen megsértésének ne legyünk bűnrészesei. Minden összefüggésben keresnünk kell a nemzetközileg elfogadott emberi jogok elvei tiszteletben tartásának módját, abban az esetben is, ha ez egymásnak ellentmondó követelményekkel jár. Tisztában vagyunk azzokkal a sajátos kihívásokkal, amelyek a Hálózatba Kapcsolt Társadalomban az emberi jogok bizonyos elemeit, mint például a véleménynyilvánítás joga és a magánélet tiszteletben tartásához való jog, érinthetik, továbbá azokkal a hatásokkal, amelyek egyéb jogokat érinthetnek a technológiával való esetleges visszaélés folytán, és aktívan dolgozunk minden ilyen kockázat és kihívás minimalizálásán. A személyes adatok védelme és a biztonság az Ericsson termékeinek és szolgáltatásainak fontos összetevője. Termék előállítási és üzleti folyamatainkat úgy alakítjuk ki, hogy termékeink és szolgáltatásaink működése során biztosítva legyen a személyes adatok védelme és a véleménynyilvánítási szabadság. 9

10 Egészségvédelem és biztonság Az Ericsson elkötelezte magát a magas szintű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kultúra fenntartása mellett a tudatosság, megelőzés és gondosság támogatásával. Napi működésünk során együttműködünk ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és az egyéb érdekeltekkel a biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítása érdekében. Elkötelezettségünket bizonyítja dokumentált ellenőrzési rendszerünk és a szükséges intézkedések végrehajtása. Ezeknek az ellenőrzéseknek a megvalósításával felelős munkáltatóként törekszünk az Ericsson számára munkát végző valamennyi személy életének, egészségének védelmére, és védjük az Ericsson és ügyfeleink kereskedelmi érdekeit és márkanevét. A fenntartható fejlődés melletti elkötelezettség Az Ericsson elkötelezte magát a társadalom fenntartható fejlődése mellett, ami annyit tesz, hogy a fejlődés a jelenkor szükségleteit a jövő generációk szükségleteinek veszélyeztetése nélkül elégíti ki. A fenntarthatóság alatt hosszú távú társadalmi igazságosságot, gazdasági jólétet és egyre jobb környezeti teljesítményt értünk. Az Ericssonnak arra kell törekednie, hogy kiváló fenntartható teljesítményt nyújtó termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat fejlesszen, hozzon létre és kínáljon. Folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy enyhítsük működésünk negatív hatásait, és maximalizáljuk technológiánk pozitív hatásait a társadalom fenntartható fejlődésének lehetővé tétele érdekében. Javítanunk kell a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket és tudatosságot alkalmazottaink körében, és az érdekeltekkel együtt proaktív módon be kell kapcsolódnunk az emberekre, üzletre és társadalomra kedvező szociális, környezeti és gazdasági hatást gyakorló tevékenységekbe. Szállítóinkat is meg kell szólítanunk annak érdekében, hogy a szállítói láncban megfelelő fenntarthatósági szabványok érvényesüljenek. 10

11 Magatartási kódex Az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a tisztességes alkalmazási körülmények és biztonságos munkakörülmények támogatása, a környezeti kérdések felelős kezelése és magas fokú etikai normák fenntartása érdekében a Magatartási Kódexünk az ENSZ Globális Csomag (Global Compact) elvein alapul és ezt kell alkalmazni vállalatunk működése során, az Ericsson termékeinek gyártása, valamint termékeinek és szolgáltatásainak szállítása és a kapcsolódó támogatás biztosítása során az egész világon. A Magatartási kódex kimondja: Mindenki saját belátása szerint, szabadon, háborítatlanul és törvényes módon alapíthat munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, csatlakozhat ilyenhez vagy megtagadhatja a csatlakozást, és az alkalmazottaknak jogukban áll kollektív szerződést kötni. Az Ericsson elutasítja a gyermekmunkát. Senki sem különböztethető meg származása, bőrszíne, neme, szexuális beállítottsága, családi állapota, terhessége, szülői mivolta, vallása, politikai meggyőződése, nemzetisége, etnikai vagy szociális háttere, szociális helyzete, bennszülöttsége, fogyatékossága, kora, szakszervezeti tagsága és semmilyen egyéb, törvény által védett sajátossága miatt. Mindenkinek tisztában kell lennie alkalmazásának alapvető feltételeivel, és az azonos tapasztalatokkal és képzettséggel rendelkező, azonos teljesítményt nyújtó dolgozóknak ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kell kapniuk, mint amit a hasonló munkakörülmények között dolgozó más alkalmazottak kapnak. A dolgozók egészségének és a munkahely biztonságának mindig kulcsfontosságú kérdésnek kell lennie. Ez a munkakörülmények valamennyi szempontjára érvényes. Valamennyi Ericsson alkalmazott felelőssége tiszteletben tartani a Magatartási kódexet és elősegíteni annak érvényesülését, továbbá valamennyi Ericsson-egység és vállalat, illetve minden vezető felelőssége biztosítani, hogy az Ericsson alkalmazottakat a Magatartási kódexben foglaltaknak megfelelőn kezeljék. A szállítóknak és alvállalkozóiknak be kell tartaniuk a Magatartási Kódexben foglaltakat, és az ennek való megfelelést igazolniuk kell. 11

12 MINDEN TETT SZÁMÍT az Ericsson számára munkát végző valamennyi személyre vonatkozó szabályok, legyen az Ericsson alkalmazott, alvállalkozó, vagy magánvállalkozó A törvények, szabályok és előírások betartása Az Ericssonnak be kell tartania a tevékenységére vonatkozó összes törvényt és előírást. Az Ericsson üzleti tevékenységében való részvétel során különféle jogi kérdésekkel találkozhatunk. Bármely hatályos törvény vagy előírás megsértése mind az Ericsson, mind az érintett személyek számára egyaránt súlyos következményekkel jár. Épp ezért az Ön felelőssége, hogy ismerje meg és tartsa be a vonatkozó törvényeket és előírásokat, beleértve az alább felsoroltakat is. Nemzetközi üzleti tevékenység A nemzetközi üzleti életben való részvételünkre speciális törvények és előírások vonatkoznak. A nemzetközi üzleti ügyek minden résztvevőjének ismernie kell és be kell tartania valamennyi vonatkozó hazai és külföldi törvényt és előírást, például az export- és importrendelkezéseket, a bojkottellenes előírásokat, valamint az érvényben lévő kereskedelmi embargókat és szankciókat. alkalmazottaknak támogatniuk kell a vállalat erőfeszítéseit ezen a területen. Belső kereskedés Minden, az Ericsson számára munkát végző személynek maradéktalanul be kell tartania a belső kereskedésre és tőzsdei tippadásra vonatkozó szabályokat és előírásokat. Az alkalmazott számára nem engedélyezett, sem közvetlenül, sem közvetve, az Ericssont is beleértve bármely nyílt részvénytársaság részvényét vagy értékpapírját megvásárolni vagy eladni, ha az adott vállalatról belső információval rendelkezik, valamint nem fedhet fel belső információt sem az Ericssonon belül, sem azon kívül, beleértve családját, barátait, munkatársait és mindenki mást, akinek erre az információra nincs szüksége az Ericssonnál ellátott feladatai teljesítéséhez. A belső információ olyan nem nyilvános információ, amely valószínűsíthetően jelentős hatással bír az érintett részvények vagy értékpapírok kereskedési árára. Tisztességes verseny Az Ericsson elkötelezett a tisztességes verseny támogatása mellett. A tisztességes üzleti verseny az üzleti fejlődés és innováció alapja. Az összes Ericsson alkalmazottnak a nyitott piacon kell versenyeznie, a lehető leghatékonyabban és legkonstruktívabban, miközben következetesen be kell tartania az azokban az országokban érvényes trösztellenes törvényeket, ahol az Ericsson működik. A trösztellenes törvényekkel kapcsolatos ügyeket a vállalat jogi ügyekért felelős részlegével együttműködésben kell kezelni. Ez a részleg felelős a bíróság vagy más hatóság által kezdeményezett vagy más módon kezelt ilyen ügyek irányításáért és koordinálásáért. Személyes adatok védelme Az Ericsson elkötelezte magát a személyes adatok, úgymint az alkalmazottakra, partnerekre, külső munkaerőre, ügyfelekre és végfelhasználókra vonatkozó adatok védelme mellett. Az Ericssonnak be kell tartania a személyes adatok védelmével kapcsolatos törvényeket. Mindenkinek, aki személyes adatokhoz fér hozzá vagy részt vesz ezek feldolgozásában, meg kell ismerkednie a vonatkozó jogi és szerződéses követelményekkel, és be kell tartania azokat. Számvitel és pénzügyi jelentéstétel A pénzügyi adatok pontos és teljes körű jelentése érdekében az Ericssonnak szigorú számviteli elveknek és normáknak kell megfelelnie, valamint megfelelő belső ellenőrzéssel és folyamatokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a számvitel és a pénzügyi jelentéstétel megfeleljen az alkalmazható törvényeknek, szabályozásoknak és a tőzsdei előírásoknak. Az 12

13 Kommunikáció és pénzügyi információ Fontos, hogy az Ericsson alkalmazott tisztában legyen egysége működési és pénzügyi teljesítményével, hogy minél jobban hozzá tudjon járulni a tevékenység hatékonyságának javításához. Ennek a követelménynek egyensúlyban kell lennie az Ericsson pénzügyi adatainak felfedésére vonatkozó irányelvekkel és a jogi előírásokkal, amelyek például a belső kereskedésre vonatkozó szabályokban, a tőzsdei jegyzésre és jelentésre vonatkozó szabályokban, valamint az értékpapír-kereskedelem felügyeleti hatóságainak előírásaiban vannak rögzítve. Az Ericsson e követelmények betartására irányuló kötelezettsége meghatározza a tőzsdei árat esetlegesen befolyásoló hírek kezelésének módját az Ericsson alkalmazottak számára. Kizárólag a felhatalmazott hivatalos vállalati szóvivők kommentálhatják a pénzügyi teljesítményt és a kilátásokat külső felek számára, a szóvivői irányelvben adott felhatalmazás alapján és a vállalatcsoport kommunikációért felelős részlege által támogatott tevékenységek kapcsán. Mindenki, aki a pénzügyi jelentéstételben részt vesz, mindig köteles teljes, tisztességes, pontos, időbeni és érthető adatközlésre a jelentésekben és dokumentumokban, amelyeket az Ericsson kormányhivatalok és hatóságok részére őriz, vagy benyújt, illetve más nyilvános kommunikáció során közzétesz. A felhatalmazott szóvivők feladata a vállalat képviselete külső felek előtt, számos témakör felölelésével. Valamennyi alkalmazott terjesztheti az Ericsson hírét a vállalattal kapcsolatos nyilvános információk megosztásával, de a pénzügyi teljesítményről, a stratégiailag érzékeny ügyekről és az ügyfelekkel kapcsolatos, nem nyilvános információkról csak a felhatalmazott szóvivők beszélhetnek. Ha az alkalmazott egy ilyen ügyben bizonytalan, a vállalatcsoport kommunikációért felelős tisztségviselőjéhez fordulhat. 13

14 Az érdekütközések kezelése A vállalatcsoport legjobb érdekeit, nem pedig személyes megfontolásokat, vagy kapcsolatokat szolgáló döntéseket hozunk. Érdekütközés akkor lép fel, ha bármi zavarja, vagy befolyásolja az Ericsson legjobb érdekeit szolgáló, független döntésünk meghozatalát. El kell kerülnünk azokat a helyzeteket, amelyekben személyes érdekünk ütközésbe kerül, vagy akár látszólag ütközésbe kerül a vállalatcsoport érdekeivel. Az alábbi példákban szereplő helyzeteknél különös figyelemmel kell eljárni: Üzleti lehetőségek Az alkalmazott maga nem használhat ki a munkája során felismert üzleti lehetőséget, ha az ellentétes lehet az Ericsson érdekeivel. Más módon sem használhatja az Ericsson tulajdonát, adatait vagy saját pozícióját az Ericssonnál személyes előny szerzésére. Alkalmazás máshol Az alkalmazott az Ericssonon kívül nem vállalhat olyan alkalmazást javadalmazás ellenében vagy a nélkül, amely ront(hat)ja az Ericssonnál végzett munkateljesítményét, vagy érdekütközést idéz(het) elő. Ericsson alkalmazottak nem vehetnek részt külső üzleti tevékenységben, ha az időt és figyelmet von el az Ericssonnál végzett munkájuktól, vagy az Ericssonnál töltendő munkaidőben való munkavégzést igényel. Az Ericsson alkalmazottak az esetleges érdekütközés elkerülése érdekében nem fogadhatnak el alkalmazást más információs és kommunikációs technológiai szervezettől, vagy szállítótól, vállalkozótól, ügynöktől, ügyféltől, illetve az Ericsson versenytársától. Bizottsági tagság és más külső szervezet Ericsson alkalmazottak számára profitorientált vállalat, vagy kormányhivatal igazgatótanácsában vagy hasonló testületében való részvétel nem engedélyezett, ha az érdekütközést idéz elő. Az ilyen jellegű tevékenységekhez az alkalmazott vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges. Nonprofit, vagy társadalmi szervezet bizottságában való részvétel nem igényel előzetes jóváhagyást, kivéve, ha esetleges ütközést jelent az Ericsson érdekeivel. Politikai tevékenységek Az Ericsson nem ad hozzájárulást, pénzt vagy más juttatást, sem közvetlenül, sem közvetetten, politikai pártoknak, bizottságoknak vagy egyénileg politikusoknak 3. Az alkalmazott nem adhat semmiféle politikai hozzájárulást az Ericsson nevében, illetve vállalati pénzeszközök vagy források fel használásával. Ajándékok, juttatások és reprezentációs költségek Nem szabad felajánlani ajándékot, juttatást, javadalmazást vagy reprezentációt harmadik félnek, illetve nem szabad elfogadni ilyet harmadik féltől, ha az törvénysértést valósítana meg, illetve befolyásolná, vagy befolyásolni látszana az Ericsson, vagy harmadik fél számára végzendő munkateljesítményt, vagy feladatok ellátását érintő szakmai döntést. Megvesztegetés, kenőpénz stb. Senki sem igényelhet vagy fogadhat el, sem közvetlenül, sem közvetve, semmilyen megvesztegetést, kenőpénzt, vagy más törvénytelen, vagy tisztességtelen juttatást az Ericsson, vagy bármely más harmadik fél alkalmazottaitól, képviselőitől vagy üzleti partnereitől, illetve ilyet nem ajánlhat fel, vagy adhat ugyanezen személyeknek. Bármely ilyen ajánlatot, vagy tervezett megállapodást haladéktalanul jelenteni kell a vállalatcsoport jogi ügyekért felelős részlegének. Érdekütközés felfedése Az Ericsson megköveteli, hogy az alkamazott felfedje azokat a helyzeteket és tranzakciókat, amelyek ésszerűen feltételezve érdekütközést idéznek elő. Ha az alkalmazott azt gyanítja, hogy részesévé vált bármely olyan tranzakciónak, vagy más lépésnek, amely érdekütközést idéz elő, vagy amelyről mások ésszerűen azt feltételezhetik, hogy érdekütközést testesít meg, erről jelentést kell tennie a vezetőjének, vagy a vállalatcsoport jogi ügyekért felelős részlegének. A vezető és a vállalatcsoport jogi ügyekért felelős részlege együttműködik az alkalmazottal annak meghatározásában, hogy fennáll-e érdekütközés, és ha igen, akkor mi a kezelésének legjobb módja. Habár az érdekütközést kiváltó tranzakciók és lépések nincsenek automatikusan tiltva, egyes ilyen tranzakciók és lépések nemkívánatosak lehetnek. Bizonyos személyek, például a felsővezetés tagjai számára az ilyen tranzakciókhoz és lépésekhez szükséges lehet a Belső Ellenőrzési (Audit) Bizottság, az Igazgatótanács, vagy a részvénytulajdonosok jóváhagyása. 3 A jelen fejezetben szereplő semelyik rendelkezés nem tiltja egy olyan, külön elkülönített alap létrehozását és működtetését az Egyesült Államok törvényei (konkrétan: 2 U.S.C. 441b(b)(4)(B)) által megengedett módon, amely önkéntes adományokat gyűjt az Ericsson bizonyos jogosult alkalmazottaitól, és támogatást nyújt az Egyesült Államok választott politikai tisztségeire jelöltek számára. 14

15 A vállalat eszközeinek védelme és rendeltetésszerű használata Az Ericsson IT-erőforrásainak használata Az Ericsson IT-erőforrásai, beleértve a kommunikációs rendszereket és az internetkapcsolatot, az Ericsson üzletvitelének céljára, vagy a vezetőség, illetve a vállalatcsoport irányadó dokumentumai által megengedett egyéb célokra használandók. A vezetőség, vagy a vállalatcsoport irányadó dokumentumai feljogosíthatják az alkalmazottat az Ericsson IT-erőforrásaihoz való hozzáférésre olyan eszközök és adathordozók használatával, amelyeket nem az Ericsson bocsátott a rendelkezésére. Az Ericsson sokféle vagyoni eszközzel rendelkezik, közöttük tárgyi eszközökkel, védett információval és szellemi tulajdonnal. Az alkalmazott felelős az Ericsson rábízott tulajdonának védelméért, valamint általánosan az Ericsson vagyoni eszközei védelmének elősegítéséért. Ennek érdekében az alkalmazottnak ismernie kell és meg kell értenie az Ericsson biztonsági irányelveit. Az alkalmazottnak elővigyázatosnak kell lennie, és haladéktalanul jelentenie kell a vezetőjének, vagy az Ericsson biztonsági osztályának, az Ericsson tulajdonát érintő veszteséget, vagy az ilyen veszteség kockázatát, amint az a tudomására jutott. Az alábbiakban az információ, a kommunikációs rendszerek és a szellemi tulajdon belső és külső kezelésére vonatkozó utasítások olvashatók. Szellemi tulajdon A szellemi tulajdon számos vagyoni értéket foglalhat magában, például számítógépes programokat, műszaki dokumentációt és találmányokat. Bizonyos szellemi tulajdonok sajátos védelmet élveznek, vagy élvezhetnek, a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy stb. révén. A szellemi tulajdon az Ericsson legnagyobb értékű vagyoni eszköze, ezért különös gondossággal kezelendő. Az alkalmazottaknak be kell tartaniuk ennek az értékes vagyoni eszköznek a védelmére vonatkozó szabályokat, kétség esetén pedig utána kell nézniük a vonatkozó szabályoknak. A hatályos törvények által megengedett mértékben, az Ericsson IT-környezetének bármilyen eszközről vagy adathordozóról (függetlenül attól, hogy ezeket az Ericsson bocsátotta-e rendelkezésre) történő hozzáférése esetén ellenőrizhetők az adott eszköz vagy adathordozó telepített szoftverei, USB-tárolói, tűzfalai, rendszergazdájának adatai, további hálózati kapcsolatai, titkosítása, víruskereső és rosszindulatú szoftverei és összetevői stb. Az Ericsson üzletmenetének védelme és az Ericsson IT-erőforrásai nem elfogadható használatának kiderítése érdekében az alkalmazott megkérhető, hogy biztosítson hozzáférést valamennyi olyan eszközhöz és adathordozóhoz, amelyet az Ericsson IT-erőforrásaihoz való hozzáférésre, vagy az Ericsson információinak tárolására használ. Az Ericsson üzletmenetének védelme és az Ericsson IT-erőforrásai nem eflogadható használatának kiderítése érdekében az alkalmazott megkérhető, hogy biztosítson hozzáférést valamennyi olyan eszközhöz és adathordozóhoz, amelyet az Ericsson IT-erőforrásaihoz való hozzáférésre, vagy az Ericsson információinak tárolására használ. Ezt csak engedélyezett biztonsági funkció kérheti, a vonatkozó eljárásoknak megfelelően. Az Ericsson IT-erőforrásainak elfogadhatatlan használata magában foglalja olyan anyag és információ létrehozását, feldolgozását, elküldését, visszakeresését, elérését, megjelenítését, tárolását, kinyomtatását vagy más módon történő terjesztését, amely tisztességtelen, zavaró, fenyegető, törvénytelen, faji vagy szexuális utalást tartalmazó, obszcén, félelemkeltő, becsületsértő, vagy más módon összeegyeztethetetlen a szakmai környezettel. Az Ericsson alkalmazottak által az alkalmazás ideje alatt létrehozott szellemi tulajdon az Ericsson tulajdonát képezi, illetve az Ericssont illeti, a jog, illetve a munkaszerződés vagy más megállapodás alapján, kivéve ha nemzetközi egyezmény, hatályos törvény, vagy az alkalmazott és az Ericsson között kötött megállapodás másként rendelkezik. Amikor elhagyod az Ericssont Az alkalmazottnak vissza kell szolgáltatnia az Ericsson eszközeit, beleértve az Ericsson védett információit tartalmazó összes dokumentációt és adathordozót is. Az alkalmazott az Ericsson elhagyását követően is köteles betartani az Ericsson védett információinak felhasználására és felfedésére vonatkozó korlátozásokat. 15

16 Az információvédelem A bizalmas és védett információ megőrzése, beleértve ügyfeleink, a partnerek, és beszállítóink ilyen információit is Az Ericsson alkalmazottai hozzáférnek az Ericsson tulajdonában lévő információhoz, sőt időnként harmadik fél birtokában lévő információhoz is. Ilyen információ lehet pénzügyi adat, üzleti terv, műszaki információ, az alkalmazottakra és az ügyfelekre vonatkozó adat vagy más típusú információ. Az információ jogosulatlan elérése, felhasználása és felfedése kárt okozhat az Ericssonnak, vagy az érintett harmadik félnek, emiatt az alkalmazottak kizárólag megfelelő felhatalmazással bírva férhetnek hozzá, használhatják fel és fedhetik fel az ilyen információt. Az információ jogosulatlan hozzáférése, felhasználása és felfedése egyúttal a jogszabályok megsértésének minősülhet, ideértve a magánélet védelmére vonatkozó rendelkezéseket is. A felhatalmazást érintő kétség esetén az alkalmazottnak a vezetőjétől, vagy az Ericsson biztonsági osztályától kell utasítást kérnie. Az alábbiakban az Ericsson és ügyfelei, partnerei, beszállítói nem nyilvános információinak védelmét elősegítő szabályok olvashatók: 1. Az alkalmazott ne fedjen fel az Ericsson által nyilvánosságra nem hozott adatokat mások előtt, kivéve: (i) az Ericssonnál vagy az Ericsson számára dolgozó személyeket, akik munkájukhoz hozzáféréssel kell hogy rendelkezzenek az ilyen típusú információkhoz, és akiknek igazolt indokuk van az információ ismeretére; (ii) mindenki mást, akit az Ericsson felhatalmazott az ilyen információ fogadására; és (iii) azokat a személyeket, akiknek a számára az alkalmazottnak, munkaköri feladatainak megfelelően, át kell adnia az ilyen információt. 2. Az alkalmazott ne férjen hozzá, ne másoljon, ne reprodukáljon, és ne használjon fel nem nyilvános információt, se közvetlenül, se közvetetten, az Ericssonnál végzett munkától eltérő célra. Ha az alkalmazott elhagyja az Ericssont, a nem nyilvános információk hozzáférésére, vagy használatára vonatkozó minden felhatalmazása megszűnik, és a birtokában lévő minden információt vissza kell szolgáltatnia, vagy meg kell semmisítenie. 3. Ha az alkalmazott nem nyilvános információ bárminemű nem megfelelő felhasználásáról, vagy kezeléséről szerez tudomást, haladéktalanul értesítse vezetőjét, és mindenben működjön együtt az Ericssonnal az ilyen információ védelme érdekében. 4. Az alkalmazott nem tárolhat nem nyilvános információt magántulajdonú számítógépen, adathordozón vagy egyéb eszközön, hacsak az Ericsson nem engedélyezte ezt. Harmadik fél felhőszolgáltatása, vagy egyéb online hosztingszolgáltatás csak az Ericsson-csoport biztonsági osztályának jóváhagyásával használható nem nyilvános információk tárolására. 5. Az Ericssonnál, vagy az Ericsson számára dolgozó személyeknek biztosított hozzáférés és felhatalmazás csak a rendeltetésének megfelelő módon használható. Jelszavakat, PIN kódokat és hasonló információt soha nem szabad jogosulatlan személlyel megosztani, vagy ilyen személy rendelkezésére bocsátani. 16

17 Ericsson SE Stockholm, Sweden Telefon: A vállalatcsoport sz. irányelve Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. Megfelelőségi aggodalmak jelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. Megfelelőségi aggodalmak jelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex A vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvek és utasítások áttekintése.

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA

A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA A BORSODCHEM CSOPORT VISSZAÉLÉS ELLENI SZABÁLYZATA 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

AZ ESSILOR ALAPELVEI

AZ ESSILOR ALAPELVEI AZ ESSILOR ALAPELVEI Munkavégzésünk során mindannyian osztozunk az Essilor felelősségében és ügyelünk jó hírnevére. Ezért ismernünk kell, és tiszteletben kell tartanunk a mindenkire érvényes alapelveket.

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Visszaélés Elleni Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A BorsodChem Csoport az Etikai kódexben leírtaknak megfelelően elkötelezett a tisztességes és jogszerű működést biztosító

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat Atlas Copco Group Üzleti Magatartási Szabályzat Tartalom Atlas Copco Group 1 First in Mind First in Choice 2 Alapvető értékek 3 Kapcsolatrendszerünk 4 Társadalom és környezet 5 Alkalmazottak 6 Ügyfelek

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE

A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE A MAGYAR ACÉL- ÉS FÉMKERESKEDŐK EGYESÜLETE Etikai kódexe Budapest, 2000. szeptember 2 A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesületének Etikai kódexe 1. Általános rendelkezések 1.1. Bevezetés A Magyar Acél-

Részletesebben

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche

Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Működési Kódex. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Deutsche Telekom!" === Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: ADATVÉDELEM Felhasználói feltételek Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: tilos a biztositasonline24.hu

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

Nokia Siemens Networks magatartási kódex

Nokia Siemens Networks magatartási kódex Nokia Siemens Networks magatartási kódex A Nokia Siemens Networks kedves munkatársainak és érdekeltjeinek Mi, a Nokia Siemens Networks munkatársai, nem kevesebbre törekszünk, mint hogy ágazatunk vezetőivé

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A DFL SYSTEMS KFT. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1 Az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) célja Szerződéses és leendő partnereink tájékoztatása a DFL Systems Kft.

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

2003. évi CXXV. törvény

2003. évi CXXV. törvény 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve,

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT MTA Agrártudományi Kutatóközpont ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 0 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E

Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Zsámbék Város Képviselő-testületének 16/2013. (III.29.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Zsámbéki Polgármesteri Hivatalban történő végrehajtásáról

Részletesebben

Magatartási kódex. .1 Tennivalók

Magatartási kódex. .1 Tennivalók Magatartási kódex Magatartási kódex A jelen dokumentum tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az igazgatóknak, könyvvizsgálóknak, menedzsereknek, a Pirelli Csoport alkalmazottjainak, és általában

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkatársai az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Hatálybalépés napja: 2008.02.28. Hatályát vesztı szabályozás kelte: 2004.10.26. Jóváhagyta: Igazgatótanács CÉLKITŐZÉS KÓDEX Annak biztosítása, hogy a Mine Safety Appliances Company ("MSA") üzleti gyakorlata

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk

Ezen Magatartási szabályzat szerint kell eljárnunk Üzleti tevékenységünk minden területén a legmagasabb szintű etikai normák szerint dolgozunk Kivételes teljesítményünket etikus magatartással ötvözzük Márkanevünket tisztességre kell alapoznunk ahhoz, hogy

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV

ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV ALCOA INC. KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELV a HÁTTÉR: Az Alcoa Inc. ( Alcoa ) és vezetése elkötelezett amellett, hogy világszerte összes tevékenységét etikusan, a vonatkozó jogszabályok betartásával végezze.

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint)

A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról (EthicsPoint) A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonala (EthicsPoint) Bejelentések Általános tudnivalók Bejelentések - Biztonsági tudnivalók Titoktartás és adatvédelem A Generali Csoport megfelelőségi segélyvonaláról

Részletesebben

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex

ALDI SÜD Vállalatcsoport. Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex ALDI SÜD Vállalatcsoport Code of Conduct Magatartáskódex 2015. október 2 Tartalom 3 Előszó 4 5. Tisztességes verseny 18 CR-alapelvek, Magatartáskódex

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai A gyógyszertárak szerződéses viszonyai Dr. Sohajda Attila Magyar Gyógyszerészi Kamara SOTE GYTK rezidensképzés Budapest 2015. Szeptember 26. A szerződés fogalma, alapelvei A szerződés két vagy több természetes,

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben