Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8"

Átírás

1 Üzleti etikai kódex

2 áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról. További részletek és szabályok a működés egyes területein tevékenykedő Ericsson alkalmazottak számára A vállalatcsoport irányelvei, A vállalatcsoport utasításai és A vállalatcsoport szabályzatai című dokumentumokban, valamint a helyi utasításokban és szabályzatokban találhatók. Az Ericssoncsoport irányelvei, utasításai és szabályzatai megtalálhatók itt. (http://internal.ericsson.com/ book/7982/egms-ericsson-ericsson-group-management-system?unit=glob)

3 Tartalomjegyzék MEGBÍZHATÓ PARTNERNEK LENNI Irányelveink 5 Megfelelési felelősségünk 6 A szabályszegések bejelentése 7 FELELŐS ÜZLETVITEL A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Az emberi jogok tiszteletben tartása üzleti tevékenységünk során 9 Egészségvédelem és biztonság 10 A fenntartható fejlődés melletti elkötelezettség 10 Magatartási kódex 11 MINDEN TETT SZÁMÍT A törvények, szabályok és előírások betartása 12 Kommunikáció és pénzügyi információ 13 Az érdekütközések kezelése 14 A vállalat eszközeinek védelme és rendeltetésszerű használata 15 Az információvédelem 16 3

4 Az elnök-vezérigazgató levele Kedves Kollégák! A működésünk irányadó keretéül szolgáló Üzleti etikai kódex hozzájárul ahhoz, hogy a megbízható partner képét alakítsuk ki magunkról, felelős üzletvitelt folytassunk, és ne felejtsük el, hogy minden tett számít. Ezek az utasítások képezik a működésünk alapját, és segítenek bennünket abban, hogy ügyfeleink, partnereink, alkalmazottaink, részvényeseink és egyéb érdekeltek bizalmát megőrizzük és hitelességünket fenntartsuk. Fontos, hogy figyelmesen elolvassa az Üzleti etikai kódexet. Valamennyiünktől elvárom, hogy a Kódex alapelveinek megfelelően végezze munkáját. Ezeknek a normáknak a betartása mindannyiunk felelőssége. Jómagam elköteleztem magam az Ericsson vállalati felelősségvállalása és a felelős üzletvitel mellett. Számítok arra, hogy Ön is így tesz. Minden tett számít. Hans Vestberg elnök-vezérigazgató 2014 április 4

5 MEGBÍZHATÓ PARTNERNEK LENNI Irányelveink Üzletvitelünket mindig is a tisztesség, az átláthatóság és a felelősség jellemezte. A tisztességes viselkedés a működésünk során alapvető fontosságú ügyfeleink, partnereink, alkalmazottaink, részvényeseink és egyéb érdekeltek bizalmának megőrzése és hitelességünk fenntartása szempontjából. A bizalom és a hitelesség megköveteli az üzletvitel módjának átláthatóságát, valamint a titoktartást az üzletvitel során, az üzleti eszközök védelme és az egyének magánéletének védelme érdekében. A társadalom felelős tagjainak lenni Tiszteletben tartani az emberi jogokat üzleti tevékenységünk során Gondoskodni a biztonságról és egészségvédelemről Elősegíteni a fenntartható fejlődést Támogatni az ENSZ Globális Csomag (Global Compact) kezdeményezésének alapelveit a Magatartási kódexben foglaltaknak megfelelően Az üzleti tevékenység tisztaságának és átláthatóságának megteremtése rendkívül fontos mindannyiunk számára. Üzleti etikai kódexünk ígéret arra, hogy piaci jelenlétünk során szavahihetően és megbízhatóan tevékenykedünk és kommunikálunk. Elvárjuk, hogy a vállalat a jelen Kódexben lefektetett elvekkel összhangban működjön. Mindenki, az Igazgatótanács tagjaitól és az ügyvezetéstől kezdve minden egyes Ericsson alkalmazottig, felelős e normák betartásáért. Az Üzleti etikai kódex tükrözi vállalatunk elkötelezettségét a felelős üzletvitel mellett, beleértve a következőket: A Kódex egyúttal szabályokat tartalmaz az Ericsson számára az Ericsson személyzetének vezetése alatt, vagy az Ericsson telephelyén munkát végző valamennyi személy részére, legyen az Ericsson alkalmazott, alvállalkozó vagy magánvállalkozó, beleértve a következőket: A hatályos törvények, szabályok és előírások mindenkori betartása Teljes körű, tisztességes, pontos, időbeni és érthető tájékoztatás adása a pénzügyi jelentésekben és egyéb nyilvános közlésekben Az érdekütközések megfelelő kezelése A vállalati eszközök védelme és megfelelő használata A nem nyilvános információk védelme 5

6 Megfelelési felelősségünk Az Ericsson számára munkát végző valamennyi személynek meg kell ismerkednie a Kódexszel, támogatnia kell és munkája során figyelembe kell vennie a vállalat benne foglalt kötelezettségvállalásait, valamint be kell tartania a Kódex ránk vonatkozó szabályait és a hatályos törvényeket. Továbbá, az Ericsson-csoport irányelveinek, utasításainak és szabályzatainak, valamint a helyi utasításoknak és szabályzatoknak megfelelően kell eljárnunk; ezek be nem tartása fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után, beleértve a munkaviszony megszüntetését és/vagy a polgári peres, vagy büntetőjogi felelősségre vonást. Külön felelősséget helyezünk a vezetők vállára. Cselekedeteiken keresztül nekik kell megmutatniuk a megfelelés fontosságát. A példamutatás alapvető fontosságú, csakúgy mint az, hogy a vezetők a kérdésekkel hozzájuk forduló, vagy a jelen Kódex szabályainak esetleges megszegését bejelentő alkalmazottak rendelkezésére álljanak. A vezetőknek biztosítaniuk kell a jelen Kódex tiszteletben tartását és betartatását a hozzájuk tartozó szervezetben. A vezetők nem hunyhatnak szemet az etikátlan viselkedés felett. 6

7 A szabályszegések bejelentése Az Ericsson számára munkát végző személyek Az Ericsson személyzetének vezetése alatt, vagy az Ericsson telephelyén munkát végző személyeket arra ösztönözzük, hogy tegyenek jelentést a felettesüknek, ha olyan viselkedésről szereznek tudomást, amelyről jóhiszeműen feltételezik, hogy törvénysértő, vagy megszegi az Üzleti etikai kódex szabályait. Ha a vezető érintett az adott helyzetben, illetve nem képes megfelelő választ adni az aggodalmakra, vagy ezt elmulasztja, akkor az ő felettesének kell jelentést tenni, vagy a helyi szabályok szerint kell eljárni. Szállítók, vásárlók és egyéb személyek A szállítók, vásárlók vagy az Ericssonnal kapcsolatban lévő egyéb partnerek a helyi igazgatónak, vagy vezetőnek, vagy a helyben érvényes eljárási rend szerint jelenthetik be a jogszabályok, vagy az Üzleti Etikai Kódex vélelmezett megszegését. Szabályszegés-bejelentés az Ericssonnál Ha a fent ismertetett jelentéstételi csatornák nem elérhetők, vagy megfelelők, és ha a vélelmezett szabályszegés elkövetője a vállalatcsoport vezetése, vagy a helyi vezetés; és az korrupcióval, illetve kétes számviteli, vagy könyvvizsgálati ügyekkel függ össze, vagy egyéb módon súlyosan veszélyezteti az Ericsson létfontosságú érdekeit, vagy a személyes egészséget és biztonságot; akkor a szabályszegés az Ericsson névtelenséget biztosító szabályszegés-bejelentési eljárásának alkalmazásával jelenthető be. A bejelentések akkor kezelhetők ezen eljárás szerint, ha az az érintett személyekre vonatkozó helyi jogi szabályozással összhangban van. Az Ericsson szabályszegés-bejelentési eljárásáról az Ericsson intranetes hálózatán 1 és az Ericsson honlapján 2 található információ. A vezetőktől elvárjuk, hogy komolyan foglalkozzanak a bejelentett üggyel, és mindent tegyenek meg annak kielégítő rendezéséért ezekkel az etikai szabályokkal, értékeinkkel és eljárásainkkal összhangban, a helyi hatósági és törvényi szabályozást betartva. Az Ericsson nem fogad el semmilyen diszkriminációt, vagy megtorlást a vélelmezett szabálysértéseket jóhiszeműen jelentő személyekkel szemben

8 FELELŐS ÜZLETVITEL a vállalat kötelezettségvállalása Az Ericsson számára munkát végző valamennyi személy felelőssége, hogy professzionális módon kezelje a vállalati felelősségvállalás kérdéseit, beleértve az emberi jogokat, a biztonságot és egészségvédelmet, a környezetvédelmi szempontokat, és hogy a mindennapi munkája során figyelembe vegye a vállalat felelős üzletvitel melletti elkötelezettségét. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink Meggyőződésünk, hogy a kommunikáció alapvető emberi szükséglet, amely hozzájárul a gazdasági jóléthez, a szociális egyenlőséghez, és megoldásokat kínál a fenntartható fejlődés számos kihívására. Arra törekszünk, hogy technológiánk jobbító erő legyen a világban, minimalizálva minden negatív hatást. Szilárd meggyőződésünk, hogy az információs és kommunikációs technológia (ICT) nagyobb átláthatóságot biztosít, és számos alapvető emberi jogot kibővít, köztük az egészéghez, az oktatáshoz, a gyülekezési szabadsághoz és a véleménynyilvánításhoz való jogot. Fontos, hogy az Ericsson márkanév mindig is összefonódjon az emberi jogok, a tisztességes és biztonságos munkafeltételek, és az etikai és a környezeti szempontból megfelelő üzleti gyakorlat fogalmával. Fontosnak tartjuk a szociális és etikai szempontból felelős viselkedést, és arra törekszünk, hogy felelősségteljes polgárai legyünk azon közösségeknek, ahol üzleti tevékenységet folytatunk. Világszerte törődünk a termékeink és szolgáltatásaink létrehozásában és támogatásában részt vevőkkel, általánosabban véve az ICT-felhasználókkal. Az Ericsson elkötelezetten kiáll az ENSZ Globális Csomag (Global Compact) kezdeményezésének 10 alapelve mellett, amelyek az emberi jogokkal, a munkaügyi előírásokkal, a környezetgazdálkodással és a korrupció elleni fellépéssel foglalkoznak. Ezek az alapelvek képezik annak alapját, ahogy a felelős üzletvitel kérdéseit megközelítjük. 8

9 Az emberi jogok tiszteletben tartása üzleti tevékenységünk során Az Ericsson elismeri a nemzetközileg kinyilatkoztatott emberi jogokat, beleértve a Nemzetközi Emberi Jogi Kódexet és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a munkahelyi alapvető elvekről és jogokról szóló Nyilatkozatát, amelyek az egyesülési szabadság és a kollektív tárgyalások, a kényszermunka, a gyermekmunka és a megkülönböztetés tilalmának kérdéseivel foglalkoznak. Elköteleztük magunkat az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvek végrehajtása mellett üzleti tevékenységünk során. Arra törekszünk, hogy az emberi jogok semmilyen megsértésének ne legyünk bűnrészesei. Minden összefüggésben keresnünk kell a nemzetközileg elfogadott emberi jogok elvei tiszteletben tartásának módját, abban az esetben is, ha ez egymásnak ellentmondó követelményekkel jár. Tisztában vagyunk azzokkal a sajátos kihívásokkal, amelyek a Hálózatba Kapcsolt Társadalomban az emberi jogok bizonyos elemeit, mint például a véleménynyilvánítás joga és a magánélet tiszteletben tartásához való jog, érinthetik, továbbá azokkal a hatásokkal, amelyek egyéb jogokat érinthetnek a technológiával való esetleges visszaélés folytán, és aktívan dolgozunk minden ilyen kockázat és kihívás minimalizálásán. A személyes adatok védelme és a biztonság az Ericsson termékeinek és szolgáltatásainak fontos összetevője. Termék előállítási és üzleti folyamatainkat úgy alakítjuk ki, hogy termékeink és szolgáltatásaink működése során biztosítva legyen a személyes adatok védelme és a véleménynyilvánítási szabadság. 9

10 Egészségvédelem és biztonság Az Ericsson elkötelezte magát a magas szintű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kultúra fenntartása mellett a tudatosság, megelőzés és gondosság támogatásával. Napi működésünk során együttműködünk ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és az egyéb érdekeltekkel a biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítása érdekében. Elkötelezettségünket bizonyítja dokumentált ellenőrzési rendszerünk és a szükséges intézkedések végrehajtása. Ezeknek az ellenőrzéseknek a megvalósításával felelős munkáltatóként törekszünk az Ericsson számára munkát végző valamennyi személy életének, egészségének védelmére, és védjük az Ericsson és ügyfeleink kereskedelmi érdekeit és márkanevét. A fenntartható fejlődés melletti elkötelezettség Az Ericsson elkötelezte magát a társadalom fenntartható fejlődése mellett, ami annyit tesz, hogy a fejlődés a jelenkor szükségleteit a jövő generációk szükségleteinek veszélyeztetése nélkül elégíti ki. A fenntarthatóság alatt hosszú távú társadalmi igazságosságot, gazdasági jólétet és egyre jobb környezeti teljesítményt értünk. Az Ericssonnak arra kell törekednie, hogy kiváló fenntartható teljesítményt nyújtó termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat fejlesszen, hozzon létre és kínáljon. Folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy enyhítsük működésünk negatív hatásait, és maximalizáljuk technológiánk pozitív hatásait a társadalom fenntartható fejlődésének lehetővé tétele érdekében. Javítanunk kell a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket és tudatosságot alkalmazottaink körében, és az érdekeltekkel együtt proaktív módon be kell kapcsolódnunk az emberekre, üzletre és társadalomra kedvező szociális, környezeti és gazdasági hatást gyakorló tevékenységekbe. Szállítóinkat is meg kell szólítanunk annak érdekében, hogy a szállítói láncban megfelelő fenntarthatósági szabványok érvényesüljenek. 10

11 Magatartási kódex Az emberi jogok tiszteletben tartása, valamint a tisztességes alkalmazási körülmények és biztonságos munkakörülmények támogatása, a környezeti kérdések felelős kezelése és magas fokú etikai normák fenntartása érdekében a Magatartási Kódexünk az ENSZ Globális Csomag (Global Compact) elvein alapul és ezt kell alkalmazni vállalatunk működése során, az Ericsson termékeinek gyártása, valamint termékeinek és szolgáltatásainak szállítása és a kapcsolódó támogatás biztosítása során az egész világon. A Magatartási kódex kimondja: Mindenki saját belátása szerint, szabadon, háborítatlanul és törvényes módon alapíthat munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, csatlakozhat ilyenhez vagy megtagadhatja a csatlakozást, és az alkalmazottaknak jogukban áll kollektív szerződést kötni. Az Ericsson elutasítja a gyermekmunkát. Senki sem különböztethető meg származása, bőrszíne, neme, szexuális beállítottsága, családi állapota, terhessége, szülői mivolta, vallása, politikai meggyőződése, nemzetisége, etnikai vagy szociális háttere, szociális helyzete, bennszülöttsége, fogyatékossága, kora, szakszervezeti tagsága és semmilyen egyéb, törvény által védett sajátossága miatt. Mindenkinek tisztában kell lennie alkalmazásának alapvető feltételeivel, és az azonos tapasztalatokkal és képzettséggel rendelkező, azonos teljesítményt nyújtó dolgozóknak ugyanazért a munkáért ugyanazt a fizetést kell kapniuk, mint amit a hasonló munkakörülmények között dolgozó más alkalmazottak kapnak. A dolgozók egészségének és a munkahely biztonságának mindig kulcsfontosságú kérdésnek kell lennie. Ez a munkakörülmények valamennyi szempontjára érvényes. Valamennyi Ericsson alkalmazott felelőssége tiszteletben tartani a Magatartási kódexet és elősegíteni annak érvényesülését, továbbá valamennyi Ericsson-egység és vállalat, illetve minden vezető felelőssége biztosítani, hogy az Ericsson alkalmazottakat a Magatartási kódexben foglaltaknak megfelelőn kezeljék. A szállítóknak és alvállalkozóiknak be kell tartaniuk a Magatartási Kódexben foglaltakat, és az ennek való megfelelést igazolniuk kell. 11

12 MINDEN TETT SZÁMÍT az Ericsson számára munkát végző valamennyi személyre vonatkozó szabályok, legyen az Ericsson alkalmazott, alvállalkozó, vagy magánvállalkozó A törvények, szabályok és előírások betartása Az Ericssonnak be kell tartania a tevékenységére vonatkozó összes törvényt és előírást. Az Ericsson üzleti tevékenységében való részvétel során különféle jogi kérdésekkel találkozhatunk. Bármely hatályos törvény vagy előírás megsértése mind az Ericsson, mind az érintett személyek számára egyaránt súlyos következményekkel jár. Épp ezért az Ön felelőssége, hogy ismerje meg és tartsa be a vonatkozó törvényeket és előírásokat, beleértve az alább felsoroltakat is. Nemzetközi üzleti tevékenység A nemzetközi üzleti életben való részvételünkre speciális törvények és előírások vonatkoznak. A nemzetközi üzleti ügyek minden résztvevőjének ismernie kell és be kell tartania valamennyi vonatkozó hazai és külföldi törvényt és előírást, például az export- és importrendelkezéseket, a bojkottellenes előírásokat, valamint az érvényben lévő kereskedelmi embargókat és szankciókat. alkalmazottaknak támogatniuk kell a vállalat erőfeszítéseit ezen a területen. Belső kereskedés Minden, az Ericsson számára munkát végző személynek maradéktalanul be kell tartania a belső kereskedésre és tőzsdei tippadásra vonatkozó szabályokat és előírásokat. Az alkalmazott számára nem engedélyezett, sem közvetlenül, sem közvetve, az Ericssont is beleértve bármely nyílt részvénytársaság részvényét vagy értékpapírját megvásárolni vagy eladni, ha az adott vállalatról belső információval rendelkezik, valamint nem fedhet fel belső információt sem az Ericssonon belül, sem azon kívül, beleértve családját, barátait, munkatársait és mindenki mást, akinek erre az információra nincs szüksége az Ericssonnál ellátott feladatai teljesítéséhez. A belső információ olyan nem nyilvános információ, amely valószínűsíthetően jelentős hatással bír az érintett részvények vagy értékpapírok kereskedési árára. Tisztességes verseny Az Ericsson elkötelezett a tisztességes verseny támogatása mellett. A tisztességes üzleti verseny az üzleti fejlődés és innováció alapja. Az összes Ericsson alkalmazottnak a nyitott piacon kell versenyeznie, a lehető leghatékonyabban és legkonstruktívabban, miközben következetesen be kell tartania az azokban az országokban érvényes trösztellenes törvényeket, ahol az Ericsson működik. A trösztellenes törvényekkel kapcsolatos ügyeket a vállalat jogi ügyekért felelős részlegével együttműködésben kell kezelni. Ez a részleg felelős a bíróság vagy más hatóság által kezdeményezett vagy más módon kezelt ilyen ügyek irányításáért és koordinálásáért. Személyes adatok védelme Az Ericsson elkötelezte magát a személyes adatok, úgymint az alkalmazottakra, partnerekre, külső munkaerőre, ügyfelekre és végfelhasználókra vonatkozó adatok védelme mellett. Az Ericssonnak be kell tartania a személyes adatok védelmével kapcsolatos törvényeket. Mindenkinek, aki személyes adatokhoz fér hozzá vagy részt vesz ezek feldolgozásában, meg kell ismerkednie a vonatkozó jogi és szerződéses követelményekkel, és be kell tartania azokat. Számvitel és pénzügyi jelentéstétel A pénzügyi adatok pontos és teljes körű jelentése érdekében az Ericssonnak szigorú számviteli elveknek és normáknak kell megfelelnie, valamint megfelelő belső ellenőrzéssel és folyamatokkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a számvitel és a pénzügyi jelentéstétel megfeleljen az alkalmazható törvényeknek, szabályozásoknak és a tőzsdei előírásoknak. Az 12

13 Kommunikáció és pénzügyi információ Fontos, hogy az Ericsson alkalmazott tisztában legyen egysége működési és pénzügyi teljesítményével, hogy minél jobban hozzá tudjon járulni a tevékenység hatékonyságának javításához. Ennek a követelménynek egyensúlyban kell lennie az Ericsson pénzügyi adatainak felfedésére vonatkozó irányelvekkel és a jogi előírásokkal, amelyek például a belső kereskedésre vonatkozó szabályokban, a tőzsdei jegyzésre és jelentésre vonatkozó szabályokban, valamint az értékpapír-kereskedelem felügyeleti hatóságainak előírásaiban vannak rögzítve. Az Ericsson e követelmények betartására irányuló kötelezettsége meghatározza a tőzsdei árat esetlegesen befolyásoló hírek kezelésének módját az Ericsson alkalmazottak számára. Kizárólag a felhatalmazott hivatalos vállalati szóvivők kommentálhatják a pénzügyi teljesítményt és a kilátásokat külső felek számára, a szóvivői irányelvben adott felhatalmazás alapján és a vállalatcsoport kommunikációért felelős részlege által támogatott tevékenységek kapcsán. Mindenki, aki a pénzügyi jelentéstételben részt vesz, mindig köteles teljes, tisztességes, pontos, időbeni és érthető adatközlésre a jelentésekben és dokumentumokban, amelyeket az Ericsson kormányhivatalok és hatóságok részére őriz, vagy benyújt, illetve más nyilvános kommunikáció során közzétesz. A felhatalmazott szóvivők feladata a vállalat képviselete külső felek előtt, számos témakör felölelésével. Valamennyi alkalmazott terjesztheti az Ericsson hírét a vállalattal kapcsolatos nyilvános információk megosztásával, de a pénzügyi teljesítményről, a stratégiailag érzékeny ügyekről és az ügyfelekkel kapcsolatos, nem nyilvános információkról csak a felhatalmazott szóvivők beszélhetnek. Ha az alkalmazott egy ilyen ügyben bizonytalan, a vállalatcsoport kommunikációért felelős tisztségviselőjéhez fordulhat. 13

14 Az érdekütközések kezelése A vállalatcsoport legjobb érdekeit, nem pedig személyes megfontolásokat, vagy kapcsolatokat szolgáló döntéseket hozunk. Érdekütközés akkor lép fel, ha bármi zavarja, vagy befolyásolja az Ericsson legjobb érdekeit szolgáló, független döntésünk meghozatalát. El kell kerülnünk azokat a helyzeteket, amelyekben személyes érdekünk ütközésbe kerül, vagy akár látszólag ütközésbe kerül a vállalatcsoport érdekeivel. Az alábbi példákban szereplő helyzeteknél különös figyelemmel kell eljárni: Üzleti lehetőségek Az alkalmazott maga nem használhat ki a munkája során felismert üzleti lehetőséget, ha az ellentétes lehet az Ericsson érdekeivel. Más módon sem használhatja az Ericsson tulajdonát, adatait vagy saját pozícióját az Ericssonnál személyes előny szerzésére. Alkalmazás máshol Az alkalmazott az Ericssonon kívül nem vállalhat olyan alkalmazást javadalmazás ellenében vagy a nélkül, amely ront(hat)ja az Ericssonnál végzett munkateljesítményét, vagy érdekütközést idéz(het) elő. Ericsson alkalmazottak nem vehetnek részt külső üzleti tevékenységben, ha az időt és figyelmet von el az Ericssonnál végzett munkájuktól, vagy az Ericssonnál töltendő munkaidőben való munkavégzést igényel. Az Ericsson alkalmazottak az esetleges érdekütközés elkerülése érdekében nem fogadhatnak el alkalmazást más információs és kommunikációs technológiai szervezettől, vagy szállítótól, vállalkozótól, ügynöktől, ügyféltől, illetve az Ericsson versenytársától. Bizottsági tagság és más külső szervezet Ericsson alkalmazottak számára profitorientált vállalat, vagy kormányhivatal igazgatótanácsában vagy hasonló testületében való részvétel nem engedélyezett, ha az érdekütközést idéz elő. Az ilyen jellegű tevékenységekhez az alkalmazott vezetőjének előzetes jóváhagyása szükséges. Nonprofit, vagy társadalmi szervezet bizottságában való részvétel nem igényel előzetes jóváhagyást, kivéve, ha esetleges ütközést jelent az Ericsson érdekeivel. Politikai tevékenységek Az Ericsson nem ad hozzájárulást, pénzt vagy más juttatást, sem közvetlenül, sem közvetetten, politikai pártoknak, bizottságoknak vagy egyénileg politikusoknak 3. Az alkalmazott nem adhat semmiféle politikai hozzájárulást az Ericsson nevében, illetve vállalati pénzeszközök vagy források fel használásával. Ajándékok, juttatások és reprezentációs költségek Nem szabad felajánlani ajándékot, juttatást, javadalmazást vagy reprezentációt harmadik félnek, illetve nem szabad elfogadni ilyet harmadik féltől, ha az törvénysértést valósítana meg, illetve befolyásolná, vagy befolyásolni látszana az Ericsson, vagy harmadik fél számára végzendő munkateljesítményt, vagy feladatok ellátását érintő szakmai döntést. Megvesztegetés, kenőpénz stb. Senki sem igényelhet vagy fogadhat el, sem közvetlenül, sem közvetve, semmilyen megvesztegetést, kenőpénzt, vagy más törvénytelen, vagy tisztességtelen juttatást az Ericsson, vagy bármely más harmadik fél alkalmazottaitól, képviselőitől vagy üzleti partnereitől, illetve ilyet nem ajánlhat fel, vagy adhat ugyanezen személyeknek. Bármely ilyen ajánlatot, vagy tervezett megállapodást haladéktalanul jelenteni kell a vállalatcsoport jogi ügyekért felelős részlegének. Érdekütközés felfedése Az Ericsson megköveteli, hogy az alkamazott felfedje azokat a helyzeteket és tranzakciókat, amelyek ésszerűen feltételezve érdekütközést idéznek elő. Ha az alkalmazott azt gyanítja, hogy részesévé vált bármely olyan tranzakciónak, vagy más lépésnek, amely érdekütközést idéz elő, vagy amelyről mások ésszerűen azt feltételezhetik, hogy érdekütközést testesít meg, erről jelentést kell tennie a vezetőjének, vagy a vállalatcsoport jogi ügyekért felelős részlegének. A vezető és a vállalatcsoport jogi ügyekért felelős részlege együttműködik az alkalmazottal annak meghatározásában, hogy fennáll-e érdekütközés, és ha igen, akkor mi a kezelésének legjobb módja. Habár az érdekütközést kiváltó tranzakciók és lépések nincsenek automatikusan tiltva, egyes ilyen tranzakciók és lépések nemkívánatosak lehetnek. Bizonyos személyek, például a felsővezetés tagjai számára az ilyen tranzakciókhoz és lépésekhez szükséges lehet a Belső Ellenőrzési (Audit) Bizottság, az Igazgatótanács, vagy a részvénytulajdonosok jóváhagyása. 3 A jelen fejezetben szereplő semelyik rendelkezés nem tiltja egy olyan, külön elkülönített alap létrehozását és működtetését az Egyesült Államok törvényei (konkrétan: 2 U.S.C. 441b(b)(4)(B)) által megengedett módon, amely önkéntes adományokat gyűjt az Ericsson bizonyos jogosult alkalmazottaitól, és támogatást nyújt az Egyesült Államok választott politikai tisztségeire jelöltek számára. 14

15 A vállalat eszközeinek védelme és rendeltetésszerű használata Az Ericsson IT-erőforrásainak használata Az Ericsson IT-erőforrásai, beleértve a kommunikációs rendszereket és az internetkapcsolatot, az Ericsson üzletvitelének céljára, vagy a vezetőség, illetve a vállalatcsoport irányadó dokumentumai által megengedett egyéb célokra használandók. A vezetőség, vagy a vállalatcsoport irányadó dokumentumai feljogosíthatják az alkalmazottat az Ericsson IT-erőforrásaihoz való hozzáférésre olyan eszközök és adathordozók használatával, amelyeket nem az Ericsson bocsátott a rendelkezésére. Az Ericsson sokféle vagyoni eszközzel rendelkezik, közöttük tárgyi eszközökkel, védett információval és szellemi tulajdonnal. Az alkalmazott felelős az Ericsson rábízott tulajdonának védelméért, valamint általánosan az Ericsson vagyoni eszközei védelmének elősegítéséért. Ennek érdekében az alkalmazottnak ismernie kell és meg kell értenie az Ericsson biztonsági irányelveit. Az alkalmazottnak elővigyázatosnak kell lennie, és haladéktalanul jelentenie kell a vezetőjének, vagy az Ericsson biztonsági osztályának, az Ericsson tulajdonát érintő veszteséget, vagy az ilyen veszteség kockázatát, amint az a tudomására jutott. Az alábbiakban az információ, a kommunikációs rendszerek és a szellemi tulajdon belső és külső kezelésére vonatkozó utasítások olvashatók. Szellemi tulajdon A szellemi tulajdon számos vagyoni értéket foglalhat magában, például számítógépes programokat, műszaki dokumentációt és találmányokat. Bizonyos szellemi tulajdonok sajátos védelmet élveznek, vagy élvezhetnek, a szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy stb. révén. A szellemi tulajdon az Ericsson legnagyobb értékű vagyoni eszköze, ezért különös gondossággal kezelendő. Az alkalmazottaknak be kell tartaniuk ennek az értékes vagyoni eszköznek a védelmére vonatkozó szabályokat, kétség esetén pedig utána kell nézniük a vonatkozó szabályoknak. A hatályos törvények által megengedett mértékben, az Ericsson IT-környezetének bármilyen eszközről vagy adathordozóról (függetlenül attól, hogy ezeket az Ericsson bocsátotta-e rendelkezésre) történő hozzáférése esetén ellenőrizhetők az adott eszköz vagy adathordozó telepített szoftverei, USB-tárolói, tűzfalai, rendszergazdájának adatai, további hálózati kapcsolatai, titkosítása, víruskereső és rosszindulatú szoftverei és összetevői stb. Az Ericsson üzletmenetének védelme és az Ericsson IT-erőforrásai nem elfogadható használatának kiderítése érdekében az alkalmazott megkérhető, hogy biztosítson hozzáférést valamennyi olyan eszközhöz és adathordozóhoz, amelyet az Ericsson IT-erőforrásaihoz való hozzáférésre, vagy az Ericsson információinak tárolására használ. Az Ericsson üzletmenetének védelme és az Ericsson IT-erőforrásai nem eflogadható használatának kiderítése érdekében az alkalmazott megkérhető, hogy biztosítson hozzáférést valamennyi olyan eszközhöz és adathordozóhoz, amelyet az Ericsson IT-erőforrásaihoz való hozzáférésre, vagy az Ericsson információinak tárolására használ. Ezt csak engedélyezett biztonsági funkció kérheti, a vonatkozó eljárásoknak megfelelően. Az Ericsson IT-erőforrásainak elfogadhatatlan használata magában foglalja olyan anyag és információ létrehozását, feldolgozását, elküldését, visszakeresését, elérését, megjelenítését, tárolását, kinyomtatását vagy más módon történő terjesztését, amely tisztességtelen, zavaró, fenyegető, törvénytelen, faji vagy szexuális utalást tartalmazó, obszcén, félelemkeltő, becsületsértő, vagy más módon összeegyeztethetetlen a szakmai környezettel. Az Ericsson alkalmazottak által az alkalmazás ideje alatt létrehozott szellemi tulajdon az Ericsson tulajdonát képezi, illetve az Ericssont illeti, a jog, illetve a munkaszerződés vagy más megállapodás alapján, kivéve ha nemzetközi egyezmény, hatályos törvény, vagy az alkalmazott és az Ericsson között kötött megállapodás másként rendelkezik. Amikor elhagyod az Ericssont Az alkalmazottnak vissza kell szolgáltatnia az Ericsson eszközeit, beleértve az Ericsson védett információit tartalmazó összes dokumentációt és adathordozót is. Az alkalmazott az Ericsson elhagyását követően is köteles betartani az Ericsson védett információinak felhasználására és felfedésére vonatkozó korlátozásokat. 15

16 Az információvédelem A bizalmas és védett információ megőrzése, beleértve ügyfeleink, a partnerek, és beszállítóink ilyen információit is Az Ericsson alkalmazottai hozzáférnek az Ericsson tulajdonában lévő információhoz, sőt időnként harmadik fél birtokában lévő információhoz is. Ilyen információ lehet pénzügyi adat, üzleti terv, műszaki információ, az alkalmazottakra és az ügyfelekre vonatkozó adat vagy más típusú információ. Az információ jogosulatlan elérése, felhasználása és felfedése kárt okozhat az Ericssonnak, vagy az érintett harmadik félnek, emiatt az alkalmazottak kizárólag megfelelő felhatalmazással bírva férhetnek hozzá, használhatják fel és fedhetik fel az ilyen információt. Az információ jogosulatlan hozzáférése, felhasználása és felfedése egyúttal a jogszabályok megsértésének minősülhet, ideértve a magánélet védelmére vonatkozó rendelkezéseket is. A felhatalmazást érintő kétség esetén az alkalmazottnak a vezetőjétől, vagy az Ericsson biztonsági osztályától kell utasítást kérnie. Az alábbiakban az Ericsson és ügyfelei, partnerei, beszállítói nem nyilvános információinak védelmét elősegítő szabályok olvashatók: 1. Az alkalmazott ne fedjen fel az Ericsson által nyilvánosságra nem hozott adatokat mások előtt, kivéve: (i) az Ericssonnál vagy az Ericsson számára dolgozó személyeket, akik munkájukhoz hozzáféréssel kell hogy rendelkezzenek az ilyen típusú információkhoz, és akiknek igazolt indokuk van az információ ismeretére; (ii) mindenki mást, akit az Ericsson felhatalmazott az ilyen információ fogadására; és (iii) azokat a személyeket, akiknek a számára az alkalmazottnak, munkaköri feladatainak megfelelően, át kell adnia az ilyen információt. 2. Az alkalmazott ne férjen hozzá, ne másoljon, ne reprodukáljon, és ne használjon fel nem nyilvános információt, se közvetlenül, se közvetetten, az Ericssonnál végzett munkától eltérő célra. Ha az alkalmazott elhagyja az Ericssont, a nem nyilvános információk hozzáférésére, vagy használatára vonatkozó minden felhatalmazása megszűnik, és a birtokában lévő minden információt vissza kell szolgáltatnia, vagy meg kell semmisítenie. 3. Ha az alkalmazott nem nyilvános információ bárminemű nem megfelelő felhasználásáról, vagy kezeléséről szerez tudomást, haladéktalanul értesítse vezetőjét, és mindenben működjön együtt az Ericssonnal az ilyen információ védelme érdekében. 4. Az alkalmazott nem tárolhat nem nyilvános információt magántulajdonú számítógépen, adathordozón vagy egyéb eszközön, hacsak az Ericsson nem engedélyezte ezt. Harmadik fél felhőszolgáltatása, vagy egyéb online hosztingszolgáltatás csak az Ericsson-csoport biztonsági osztályának jóváhagyásával használható nem nyilvános információk tárolására. 5. Az Ericssonnál, vagy az Ericsson számára dolgozó személyeknek biztosított hozzáférés és felhatalmazás csak a rendeltetésének megfelelő módon használható. Jelszavakat, PIN kódokat és hasonló információt soha nem szabad jogosulatlan személlyel megosztani, vagy ilyen személy rendelkezésére bocsátani. 16

17 Ericsson SE Stockholm, Sweden Telefon: A vállalatcsoport sz. irányelve Telefonaktiebolaget LM Ericsson

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Etikai Kódex Hatályos: 2014. december 18. napjától Tartalomjegyzék 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA... 2 2. AZ ETIKAI KÓDEX HATÁLYA... 2 3. ÁLTALÁNOS ETIKAI ALAPELVEK...

Részletesebben

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX

ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX ZOLLNER VISELKEDÉSI KÓDEX 1 Jövőkép Professzionális szolgáltatóként egyéni megoldásokat kínálunk a teljes értékteremtő folyamaton át. Gyorsabban, magasabb technikai színvonalon, rugalmasabban, valamint

Részletesebben

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I.

MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX. Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. MSD ÜZLETI PARTNERI MAGATARTÁSI KÓDEX Értékeink és alapelveink üzleti partnereink számára MSD üzleti partneri magatartási kódex [I. kiadás] Az MSD minden üzleti tevékenységében feltétlenül törekszik a

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat

Részletesebben

Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex

Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex Vevőkre, Szállítókra és Üzleti partnerekre vonatkozó Adatvédelmi Kódex Bevezetés A D.E MASTER BLENDERS 1753 a D.E MASTER BLENDERS 1753 Magatartás Kódexében rögzítettek szerint elkötelezte magát Vevői,

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

A Pirelli Csoport Etikai Kódexe

A Pirelli Csoport Etikai Kódexe A Pirelli Csoport Etikai Kódexe A Pirelli Csoport identitása történelmileg azon értékek egységén alapul, amelyet mi mindannyian hozunk létre és védünk meg. Ezek az értékek tették lehetővé az évek során

Részletesebben

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI

A PPG GLOBÁLIS KORRUPCIÓELLENES IRÁNYELVEI PPG-alkalmazottként Öntől is elvárjuk, hogy elolvassa és betartsa a PPG globális korrupcióellenes irányelveit. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az irányelvekkel vagy saját megfelelőségi kötelezettségeivel

Részletesebben

Eljárási Szabályzat által érintett területek és annak alkalmazása

Eljárási Szabályzat által érintett területek és annak alkalmazása Előzmények (1) Az információs és kommunikációs rendszerek egyre növekedő együttműködése, az ügyfelek, értékesítési partnerek, munkavállalók és részvényesek személyes adatainak védelme a Deutsche Telekom

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben