BÁBOLNA Tetra-H. Nevelési és tojástermelési TECHNOLÓGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁBOLNA Tetra-H. Nevelési és tojástermelési TECHNOLÓGIA"

Átírás

1 BÁBOLNA Tetra-H Ketts hasznosítású hibrid Nevelési és tojástermelési TECHNOLÓGIA Hegeds Zsolt Karácsonyi Gyuláné Bábolnai Naposcsibe Márkabolt Bábolnai Naposcsibe Márkabolt 6000 Kecskemét, Budai hegy Kecskemét, Kerkápoly u. 12. Tel: 76/ Fax: 76/ Tel: 76/ Mob: 20/ Mob: 20/ H&H Csibe Kecskemét Honlap: A kiadványt az eredeti Bábolnai nevelési technológia alapján Hegeds Krisztián készítette 2000-ben, javította 2004-ben. /Ver.1.4/

2 1 Bevezetés Bábolna a baromfihús- és tojástermelésben kiváló eredményeket ért el és termelési rendszereinek Biterjesztésével számos országban elsegítette a baromfitenyésztés és termékelállítás mennyiségi és minségi fejldését. Az elterjesztett rendszerek fontos alapelemét képezik a termelésben már jól ismert és bevált TETRA hús- és tojóhibridek. Számolni kell azonban azzal a tényezvel, hogy a nagyüzemi termelés mellett a baromfitartásban továbbra is jelents szerepet játszik a kistermelés, a háztáji baromfitartás. A háztáji termelés fogalomköre nemcsak a mezgazdasági dolgozók melléktevékenységét foglalja magában, hanem az iparban, egyéb ágazatokban dolgozók, községekben és kertvárosokban lakók, udvarral, kerttel, állattartási épülettel rendelkezk otthoni, kiegészít tevékenységét. A háztáji termelés epedeti, hagyományos colja a termékek önfogyasztásra történ elállítása. Újabb formájában, a termelt fölösleg értékesítésével a népgazdaság árutermelésének részét képezi. Ugyancsak jelents szerepe van a növekv szabadid hasznos kihasználásában és mellékjövedelem szerzésében. A háztáji termeléssel jól hasznosíthatók a kisebb, elavultnak látszó épületek, helyiségek, de hasznosíthatók a háztájon képzd hulladékok is. Fontos feladat a háztáji termelés modernizálása. Indokolt magasabb termelképesség tenyészanyag beállítása és ezáltal a kistermelésben lev jelents tartalékok jobban kihasználásra kerülhetnek. Ezt a célt szolgálta Bábolna részérl a TETRA-H, háztáji, ketts hasznosítású hibridek elállítása. 2. oldal

3 2 Tetra-H hibridek 2.1 Tetra-H hibridek értékmér tulajdonságai A Tetra-H, háztáji, ketts hasznosítású hibrid tartásánál az alábbi eredményeket érhetjük el: Eredmények Elhullás, nevelés alatt, 10 hetes korig 2-3% Elhullás, nevelés alatt, 20 hetes korig 3-4% Kakasok testtömege 8 hetes korban g Kakasok testtömege 10 hetes korban g Kakasok testtömege 12 hetes korban g Jércék testtömege 20 hetes korban g Tojástermelés kezdete 50%-os tojástermelés elérése Életkor csúcstermelés elérésekor Tojástermelés 12 termelés hónap alatt Tosástermelés a 12. termelési hónapban élethét élethét élethét db 50% körül Napi takarmányfogyasztás, termelés alatt g Átlagos tojástömeg 60-62g Kifejlett tyúk testtömege g A háztáji termelésben, a termelés eltér jellege, a különböz körülmények, férhelyek miatt egységes technológia kidolgozása nehézkes. Ezért szigorú technológia helyeit technológiai irányelveket közlünk, melyek megvalósítása esetén a Tetra-H hibridekben lev magas termel képesség érvényre jut. 2.2 Istálló és berendezései A Tetra-H hibrid kifejlesztésénél figyelembe vettük, hogy a tartáshoz alkalmazott épületek sokfélék, de a nagyüzemi tartási rendszertl többnyire alapveten eltérnek abban, hogy természetes megvilágításúak és kifutós rendszerek. Zárt, vagy félig zárt épület esetén megfelel a trágyaaknás tartás, amikor a tartózkodási felület mintegy 50%-át trágyaakna képezi. 3. oldal

4 Az etetberendezés megválasztásánál lényeges szempont, hogy a takarmány szóródása ne legyen lehetséges, könnyen tisztítható és ferttleníthet legyen. Ugyanez vonatkozik az itató berendezésekre is. Naposcsibék részére, fként az els hetekben kiegészít ftésrl kell gondoskodni. Zárt helyiségeknél pedig mindvégig biztosítani kell a megfelel szellzést, ló Levegt, de egyúttal a huzatmentes légáramlást is. A tojóidszakban fontos kiegészít berendezések a tojófészkek. Kedvezen alkalmazhatók a cm-es lábakon álló, kb. 30x25x40 cm-es fészkekre osztott egységek. Ajánlatos a fészekben a cm-es küszöb, az alom kikaparásának megakadályozása céljából. 4-5 tyúkra kell egy fészket számítani. 2.3 Elkészület új állomány fogadására Naposcsibét telepíteni csak kellen elkészített férhelyre ajánlatos. A helyiség mentes legyen kórokozóktól (baktériumok, penészgombák), mivel a fertzöttség megnöveli a naposkori elhullást. Elzetesen a férhelyen kitrágyázást, takarítást, lemosást kell végezni, majd ferttlenítés következik. Ezt követen végezhetjük a bealmozást nedvszívó anyaggal (szalma, vagy faforgács). 2.4 Telepítési srség A megfelel tömeggyarapodás, illetleg a késbbi tojástermelés érdekében, ha zárt, vagy félig zárt a tartás, az alábbi telepítési srség javasolt: 1-10 hét: 1 m2 nevelési felületre csibét telepíthetünk. 10 hetes kortól a kakasok kivágása esetén a megmaradó jércék részére nagyobb terület áll rendelkezésre és így megvalósul ugyanazon férhelyen 1 négyzetméterre a kb db-os srség. Tojóidszakban, kezdetben 1 négyzetméteren 7-8 tyúk, késbbiekben 5-7 tyúk tartása ajánlott (trágyaaknás férhelyen). 2.5 Etet- és itatótér A naposcsibék etetése elször a kivágott szállítókartonokból, vagy etettálcákból történik. Az itatás kúpos önitatóval, 100 csibére 1 tálcát és 1 kúpos itatót használunk. Késbb 100 állatra 4m etetvályút, vagy 2db köretett számítunk (átmér: 40 cm). Az ajánlott itatótér 1,5m vályú, vagy 1db köritató. A 20. héttl kezdden az igény megduplázódik, de a kakasok idközi kivágásával az eredeti állomány felére csökken, így lényegében módosításra nincs szükség. 2.6 Hmérséklet, istállóklíma Napos korban a csibék hmérsékleti igénye magas. A problémamentes fejldéshez feltétlenül 30 C fölötti hmérséklet szükséges az els napokban. A 4-5. héttl kezdden a hmérsékleti igény csökken. Zárt tartás esetében az ammónia képzdését szellztetéssel kell megszüntetni. Az ammónia kötésére alkalmas, ha a trágyaaknába idnként kevés szuperfoszfátot szórunk. 4. oldal

5 2.7 Takarmányozás A háztáji baromfitartásban takarmányozás vonatkozásában számos változat lehetséges. Amennyiben teljes táp etetést végeznénk, a következ módszer ajánlott: 1-4. hét csibetáp hét jércetáp 21. héttl tojótáp Gyakori, hogy háztáji baromfitartásban fele arányban tápot, fele arányban pedig gabonadarát, vagy mellékterméseket etetnek. Az ilyen jelleg takarékos takarmányozás Tetra-H esetében megvalósítható, de az alábbiakra ügyelni kell: - az els 3-4 héten lehetség szerint csak tápot etessünk és fokozatosan álljunk rá gyengébb keverékre. - tojóidszakban az ásványi anyagok, elssorban mész pótlásáról gondoskodni kell, részben szemcsézett mészkvel, részben a kereskedelemben kapható ásványi kiegészítkkel. 2.8 Tápanyag igény TETRA-H hibridek tápanyag igényére az alábbi számok irányadók: Tápanyag igény 1-4 hét 5-20 hét 21. héttl Csibetáp Jércetáp v. házi keverék Tojótáp v. házi keverék Nyersfehérje [%] Energia [MJ/kg] Kalcium [összes%] 1,0 1,0 3,2 Foszfor [összes%] 0,6 0,6 0,5 2.9 Takarmányozás gyakorlata A TETRA-H hibridek esetében, a ketts hasznosításnak megfelelen, egymástól eltér idszakokat különböztetünk meg A nevelés els idszakában mindenképpen a csibék megersödése a cél, ezért szükséges a jó minség csibetáp, illetleg annak korlátozás nélküli etetése. A 4-5. héttl történik az átállás jércetápra, vagy gyengébb minség házi keverékre. A kakasok tartásánál a jobb tömeggyarapodás a cél, így étvágy szerinti etetés történik. Amennyiben a jércék különvannak tartva, illetleg a kakasok kivágása után mindenképpen takarékosan, adagolt etetésben kell részesíteni. A túlzott takarmányfelvétel ugyanis kedveztlen hatású a tojástermelésre. 5. oldal

6 2.10 Kakasok tömeggyarapodása és takarmányfogyasztása A táblázatban vázolt takarmánykeverékek etetése mellett a növendék kakasok takarmányfogyasztása és tömeggyarapodása az alábbiak szerint alakul: Kakasok testtömeg gyarapodása Élethét Átlagos testtömeg [g] Heti takarmány fogyasztás [g] Halmozott tak. fogyasztás [g] A 9-10 héten az 1 kg tömeggyarapodásra felhasznált takarmány még 2,2-2,4 kg között van, ezt követen az arány romlik. Igaz, olcsóbb takarmányok felhasználásáról van szó, mégis nagyobb állományoknál hét után a hízlalás már kevésbé gazdaságos. 6. oldal

7 2.11 Jércék és tojótyúkok testtömeg fejldése, takarmányozása TETRA-H hibrid jércéknél 10. hétföl ajánlott az adagolt, takarékos takarmányozás, mely mellett az alábbi tömegfejldés várható: Jércék testtömeg gyarapodása Élethét Átlagos testtömeg [g] Heti takarmány fogyasztás [g] Halmozott tak. fogyasztás [g] Tojóidszak kezdetén az adagok fokozatosan növelhetk, egészen 130 g/nap tyúkonkénti adagra. Ennél magasabb takarmány adag semmiképpen sem indokolt, mivel az állatok elhízása a tojástermelés szempontjából káros. 7. oldal

8 2.12 Állategészségügyi program Az állatok tartásánál mindenkor szükséges az elvigyázatosság, a fertz betegségek behurcolásának megakadályozása. Általános érvény szabály tisztaság, küls környezeti ártalmak távoltartása. Ezen felül ajánlott az alábbi immunizálási program, melyet azonban a helyi állategészségügyi rendelkezésekkel ki kell egészíteni. Állategészségügyi program Életkor Kezelés I. preventív kezelési program 10. nap Pestis elleni immunizálás, La-Sota vírus (ivóvízben) 35. nap Pestis elleni immunizálás, La-Sota vírus (ivóvízben) A továbbtartásra szánt jérce, ill. tojóállománynál: 10. hét Bronchitis elleni immunizálás (ivóvízben) 14. hét Baromfihiml elleni immunizálás (egyedi oltás) 16. hét AE (fertz agy- és gerincvel gyulladás) elleni vakcinázás (ivóvízben) 20. hét Pestis elleni immunizálás, La-Sota vírus (ivóvízben) hét Esetleg újabb vakcina itatás pestis ellen II. vitamin kezelések 3. nap antibiotikumos AD3 vitamin itatás 21. nap AD3 vitamin itatás 10. hét AD3 vitamin itatás 19. hét Kezelés orsóférgesség ellen hét Polyvitamin itatás 8. oldal

9 2.13 Tojástermelés Tojástermelés Élethét Termelés [%] Tojás/1 tojó Élethét Termelés [%] Tojás/1 tojó , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 9. oldal

10 , , , , , ,50 Összesen: 248, oldal

11 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 2 Tetra-H hibridek Tetra-H hibridek értékmér tulajdonságai Istálló és berendezései Elkészület új állomány fogadására Telepítési srség Etet- és itatótér Hmérséklet, istállóklíma Takarmányozás Tápanyag igény Takarmányozás gyakorlata Kakasok tömeggyarapodása és takarmányfogyasztása Jércék és tojótyúkok testtömeg fejldése, takarmányozása Állategészségügyi program Tojástermelés oldal

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand

SZÜLŐPÁR. Tartástechnológia kézikönyv. An Aviagen Brand SZÜLŐPÁR Tartástechnológia kézikönyv An Aviagen Brand ROSS SZÜLŐPÁR TARTÁSTECHNOLÓGIA: Előszó Előszó A kézikönyv célja, hogy segítse az Aviagen Partnereit a szülőpár állományaik teljesítményének optimalizálásában.

Részletesebben

Az õshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és tartására alapozott falufejlesztési program

Az õshonos magyar baromfifajták tenyésztésére és tartására alapozott falufejlesztési program ELÉRHETÕSÉG: Cím: 2100 Gödöllõ, Isaszegi út 200. Hungary Tel.: +36-28-511-300 Fax.: +36-28-430-184 E-mail: katki@katki.hu Honlap: www.katki.hu www.genmegorzes.hu HU-BA FALUPROGRAM Az õshonos magyar baromfifajták

Részletesebben

Zöld energiát okosan

Zöld energiát okosan Zöld energiát okosan avagy, A biomassza energetikai célú hasznosításának környezeti fenntarthatósági feltételei Készítette: Kazai Zsolt 2008. június Tartalomjegyzék Elszó...3 A biomassza maga...4 A biomassza

Részletesebben

A RÉGI MAGYAR TYÚKFAJTÁK LEÍRÁSA, A TENYÉSZÁLLATOK ALTERNATÍV TARTÁSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI IRÁNYELVEI

A RÉGI MAGYAR TYÚKFAJTÁK LEÍRÁSA, A TENYÉSZÁLLATOK ALTERNATÍV TARTÁSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI IRÁNYELVEI A RÉGI MAGYAR TYÚKFAJTÁK LEÍRÁSA, A TENYÉSZÁLLATOK ALTERNATÍV TARTÁSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI IRÁNYELVEI Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete www.mge-hu.com GAK GALLUS PROJEKT 2008 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék

KAPOSVÁRI EGYETEM. Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés- és Kisállattenyésztési Tanszék Doktori iskola vezet je: Dr. HORN PÉTER az MTA rendes tagja Témavezet : Dr. SZENDR ZSOLT az MTA doktora A HÁZINYÚL VÁGÓÉRTÉKÉNEK

Részletesebben

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. Állattartás I. 1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. 2 ÁLLATTARTÁS I. DR. GYÖRKÖS ISTVÁN DR. FORGÓ ISTVÁN Dr. VÁGVÖLGYI

Részletesebben

EURÓPA. ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók. An Aviagen Brand

EURÓPA. ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók. An Aviagen Brand EURÓPA ROSS 308 SZÜLŐPÁR Teljesítmény mutatók An Aviagen Brand Bevezetés A füzet a Ross 308 szülőpár állományok teljesítmény mutatóit tartalmazza, és a Ross 308 Szülőpár tartástechnológia kézikönyvvel

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Kozák János ÁLLATTENYÉSZTÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja.

KAPOSVÁRI EGYETEM. ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék. A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER. MTA rendes tagja. KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Sertés és Kisállattenyésztési Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. HORN PÉTER MTA rendes tagja Témavezetı: DR. SZENDRİ ZSOLT MTA doktora A NÖVENDÉK HÁZINYULAK VISELKEDÉSE

Részletesebben

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése

Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Tiba Zoltán Gábor Az élelmiszersegélyek változó környezete és élelmezésbiztonsági hatásának mérése Világgazdaságtan Tanszék Témavezet: Dr. Surányi Sándor Bíráló bizottság névsora: Tiba Zoltán Gábor 2 BUDAPESTI

Részletesebben

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata

A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata A gazdasági tevékenység hordozói és szervezési formáik, a számvitel fogalma és feladata Aszámvitel társadalomtudomány, a közgazdaságtudományok egy szakágazata. Fogalmát nem magyarázhatjuk meg néhány gazdasági

Részletesebben

Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai

Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai dr. Mohácsi Gábor, Gyura László, Linde Gáz Magyarország Zrt. Hegesztéshez és termikus vágáshoz használt gázok és szolgáltatások fejldési irányai A hegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges gázok és az

Részletesebben

BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME. Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres. NYÍRBÁTOR 2013.

BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME. Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres. NYÍRBÁTOR 2013. BAROMFI TELEP EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY NEM JELENTŐS VÁLTOZÁS KÉRELME Bátortrade Kft. Nyírbátor - Nyíres NYÍRBÁTOR 2013. július 1 A NYÍRESI BAROMFINEVELŐ TELEP, KÉRELEM Kérelem készítője: Szilágyi

Részletesebben

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések

163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet. a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól. Általános rendelkezések 163/2009. (XI. 27.) FVM rendelet a Newcastle-betegség elleni védekezés szabályairól Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. -ának (2) bekezdése 17. és 20. pontjában

Részletesebben

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora

Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora ÁLLATTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezet : Dr. Kovács András egyetemi tanár, az MTA doktora Témavezet : Dr. Béri Béla egyetemi docens, a mez gazdaság-tudományok kandidátusa A HASZNOS

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

Állattenyésztés I. Aranykalászos gazda Szóbeli 1.o. 1. tétel. Jellemezze a gazdasági állatok szaporítását! Információtartalom vázlata:

Állattenyésztés I. Aranykalászos gazda Szóbeli 1.o. 1. tétel. Jellemezze a gazdasági állatok szaporítását! Információtartalom vázlata: Állattenyésztés I. Aranykalászos gazda Szóbeli 1.o. 1. tétel Jellemezze a gazdasági állatok szaporítását! Információtartalom vázlata: - Ivar- és tenyészérettség - Az ivarzás fogalma, elnevezései fajonként

Részletesebben

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM

HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM HÁTTÉRTANULMÁNY A ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER KLÍMABARÁT OTTHON ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALPROGRAM NORMATÍV TÁMOGATÁSI RENDSZERKÉNT VALÓ KIÍRÁSÁNAK LEHETSÉGÉRL, MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁRÓL Energia Klub 2010. július,

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE. 10. szám / 2014. / 2. negyedév

AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE. 10. szám / 2014. / 2. negyedév 10. szám / 2014. / 2. negyedév AZ AGROFEED KF T. SERTÉS HÍRLE VELE Az AGROFEED sertés szakmai műhely a magyar sertéságazat jövőjéért (2-3.) A lezsarolt koca szindróma (Shattered Sow Syndrome) és hatásai

Részletesebben

Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért?

Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért? Hol szökik az energia? Mit tehetünk a háztartási energiafelhasználás csökkentésért? Energiafogyasztás-energiatakarékosság... 2 Ftési rendszerek hatékony üzemletetése... 2 Kapcsolt épületek szétválasztása...

Részletesebben

Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei

Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei Az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió lovas turizmusának helyzete és kibontakozásának lehetıségei Regionális lovas turisztikai termékfejlesztési tervtanulmány és programjavaslat 2001. július 31.

Részletesebben

1. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 178/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 1. Borjú: a szarvasmarha (Bos taurus) hat hónapos koráig. 2. Az

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta * Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását

Részletesebben

Méhek megfelelő etetése a gyakorlatban. Tanácsok a sikeres méhész részére

Méhek megfelelő etetése a gyakorlatban. Tanácsok a sikeres méhész részére Méhek megfelelő etetése a gyakorlatban Tanácsok a sikeres méhész részére Teljes értékű eledel az Ön legszorgosabb munkatársainak Az ambrosia termékekkel az Ön méhei a lehető legnagyobb tisztaságú és legkönnyebben

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben