Postacím: 5601 Pf Telefax: (66)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf Telefax: (66) Telefon: (66) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága október 16-án tartott soron kívüli, nyilvános üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal I. számú tárgyaló Jelen vannak: Kiss Tibor Szente Béla Benkóné Dudás Piroska Takács Péter Vámos József Németh Mihály Józsa Mihály Miklós Gábor a bizottság elnöke a bizottság elnök-helyettese a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja a bizottság külső tagja Meghívottként jelen volt: Köles István Túriné Kovács Márta Dr.Urbán-Zsilák Klára, alpolgármester OKSO osztályvezető OKSO jogász Kiss Tibor: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 8 tagja jelen van, a bizottság határozatképes. Szegedi Balázs bizottsági tag jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottság ülésén. Az ülést megnyitotta. Kiss Tibor: A kiküldött meghívó napirendjéhez képest van-e valakinek javaslata? Vámos József: Javaslok felvenni egy 3. napirendi pontot, Bejelentések címszó alatt. Lenne bejelentésem, és tudomásom szerint más tagnak is. Kiss Tibor: Szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító javaslatot.

2 - Megállapította, hogy a bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Nyilvános ülés: 1. Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Békés Megyei Önkormányzat között a HEFOP P /1.0. jelű térségi integrált szakképző központ tárgyú pályázat kapcsán korábban kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása, és a Koordinációs Testület fenntartói képviseletének kijelölése 3. Bejelentések Tárgy: Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kiss Tibor: Az anyagot CD-n kapták meg a bizottság tagjai. Kérdése, javaslata, kiegészíteni valója van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban? Benkóné Dudás Piroska: Mi indokolta az alapító okiratok módosítását? Túriné Kovács Márta: A TISZK-ek regisztrációja folyamatban van. A regisztrációhoz szükséges, hogy pontosítsuk a regisztráló nyomtatványon, illetve az alapító okiratba szereplő OKJ számokat. Az eltéréseket pedig ki kell fejteni az NFÜ kérésnek megfelelően. Ez indokolta a középfokú oktatási intézmények alapító okiratának módosítását. Az egyéb változtatásokról Dr. Urbán-Zsilák Klára kolléganőm tájékoztatja a bizottságot. Benkóné Dudás Piroska: A CD-n kapott anyagból számomra nem derül ki az indokolás. Takács Péter: A szakképzési hozzájárulás lehívása a lényege a módosításnak. Benkóné Dudás Piroska: Akkor a TISZK II. nem került regisztrálásra? Kiss Tibor: A TISZK I. sem. Benkóné Dudás Piroska: A TISZK I. esetén minimális okai lehetnek, hiszen az egy normálisan működő intézmény, nem egy virtuális. A TISZK II, egy nem létező intézmény, amire pénzt akar igényelni a város. Túriné Kovács Márta: A regisztrálás nem emiatt történik. Az ország valamennyi TISZK-je közül 3-at regisztráltak eddig, és az összes többi adatlapjának a kiegészítését kérték. Elegendő lett volna egy levélben a magyarázatot megadni, de mi úgy gondoltuk, hogy ha az alapító okiratokat egyébként is át kell tekinteni, akkor egyszerűbb a magyarázatot is úgy megadni, hogy pontos alapító okiratokat tudjunk mellékelni az intézmények esetében. Folyamatosan egyeztettünk az intézményekkel és reméljük, hogy a regisztrációnak egyik TISZK esetében sem lesz akadálya. Ezzel előbb-utóbb a szakképzési támogatás hozzáférési lehetőségéhez is hozzájutunk. Az ország valamennyi TISZK-je esetén sincsenek előrébb akár virtuális, akár ténylegesen működő hasonló gondokkal küzdenek. 2

3 Kiss Tibor: Benkóné Dudás Piroska képviselőasszony által elmondottakkal részben egyet értek. Szakmai részével igen, a jogi része működik, hiszen törvényes, amit csinálunk. A szakmai részével összefüggésben majd lehet lépéseket tenni. Javaslom elfogadni a határozati javaslatot. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. - Megállapította, hogy a bizottság 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 215/2008. (X. 16.) sz. KIOS bizottsági HATÁROZAT Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsága javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá az oktatási intézmények alapító okiratainak módosítását az alábbiak szerint: I. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirata (módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek megjelölésre): ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító okirat kelte: március 29. Az Alapító okirat sorszáma: 1/2007. Egységes szerkezetbe foglalva: X Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Békéscsaba, Gyulai út 32/1. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Telephelye: Békéscsaba, Puskin tér 1. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Békéscsaba, Gábor köz 1. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Békéscsaba, Kazinczy utca 7. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Békéscsaba, Gyulai út 32. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Békéscsaba, Lencsési út 138. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Békéscsaba, Baross u 1-3. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Békéscsaba, Ipari út 5. sz. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelep (üdülő) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: 3

4 5. A fenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Az intézmény felügyeleti szerve: 7. Jogállása: 8. Gazdálkodási jogköre: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy, a Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakképző Iskola, a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium, a Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, valamint a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódja. Önálló költségvetési szerv 9. Illetékességi és működési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. szerint a működési (felvételi) körzete. Kötelező felvételt biztosító iskola békéscsabai lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 8. osztályt végzett tanulók számára. 10. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény Tagja a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv 2. (2) b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált Szakképző Központnak. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint működő fogadó intézményként a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, mint küldő intézmények tanulóit. Szakképzési évfolyamára - az átvételre vonatkozó rendelkezések szerint - kötelező felvételt biztosít a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium tanulói számára a küldő iskolában folytatott tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával. 4

5 Székhelyen ellátott feladatok: Felnőttoktatási tagozat Nappali munkarend szerint évfolyam Esti munkarend szerint évfolyam maximális létszám: 550 fő Központi Képzőhely működtetése (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódjaként) maximális létszám: 410 fő 11. A közös igazgatású közoktatási intézmény tagintézményei: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér 1. maximális létszám: 1300 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve évfolyam szakképző évfolyam Felnőttoktatás Szakképző 13., illetve évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gábor köz 1. maximális létszám: 220 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Kazinczy u. 7. maximális létszám: 150 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: 5

6 szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Kollégiumi Tagintézménye Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér 1. maximális létszám: 155 fő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gyulai út 32. maximális létszám: 950 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve évfolyam szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Lencsési út 138. maximális létszám: 190 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Baross u maximális létszám: 510 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: 6

7 szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon szakképzés évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Ipari út 5. maximális létszám: 140 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: 12. Felvehető maximális létszám: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon szakképzés évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam szakközépiskola, szakiskola: 3460 fő felnőttoktatás: 550 fő kollégium: 155 fő 13. Alaptevékenység TEÁOR száma: Szakmai középfokú oktatás 14. Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi. I. tv. alapján Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakmacsoportokban: vendéglátásidegenforgalom szakmacsoport, gépészet szakmacsoport, informatika szakmacsoport, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, faipar szakmacsoport, könnyűipar szakmacsoport, építészet szakmacsoport, közlekedés szakmacsoport, egyéb szolgáltatások szakmacsoport, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport, ügyvitel szakmacsoport) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás (beleértve a szakiskolai felzárkóztató oktatást) 7

8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakiskolai nevelése, oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás Szakiskolai felnőttoktatás Gimnáziumi felnőttoktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás a felsorolt szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Cserépkályha- és kandallóépítő Épületburkoló Épületszigetelő Kőfaragó Kőműves Szobafestő-mázoló és tapétázó Tetőfedő Szárazépítő Gipszmintakészítő Vasbeton- és műkőkészítő Cipőkészítő Gépíró és szövegszerkesztő Ács-állványozó Fényező-mázoló Asztalos Faesztergályos Kárpitos Faműves Bőrdíszműves Cipőfelsőrész-készítő Ortopédiai cipész Szíjgyártó-nyerges Fodrász Műbútorasztalos Kozmetikus Fényképész és fotótermék kereskedő Bőrműves Cipőipari technikus Kárpitosipari technikus Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető Bádogos és épületbádogos Gázvezeték- és készülékszerelő Szerkezetlakatos Vízvezeték- és központifűtés-szerelő Hőkezelő Géplakatos 5 8

9 Hegesztő Fémforgácsoló Ipari- és kereskedelmi hűtőgép-szerelő Szellőző- és klímaberendezés-szerelő Kerékpárszerelő Számítógép-kezelő (-használó) Villanyszerelő Villamosgép- és készülékszerelő Távközlésihálózat-építő Kötő- és varrógépműszerész Mechanikai műszerész Karosszérialakatos Csatornamű-kezelő Vízműkezelő Elektronikai műszerész Háztartás-elektronikai műszerész Informatikai műszerész Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész Rádió- és hangtechnikai műszerész Számítástechnikai műszerész Televízió- és videotechnikai műszerész Szerszámkészítő Kötöttpályás jármű-villamossági szerelő Kötöttpályásmotor- és erőátviteliberendezés-szerelő Díszműkovács Számítástechnikai szoftver-üzemeltető Autóelektronikai műszerész Elektrotechnikai technikus Ipari elektronikai technikus ABC eladó Cukrász Élelmiszer és vegyi áru-kereskedő Gyorsétkeztetési eladó Idegenforgalmi technikus Kereskedelmi technikus Pincér Ruházati kereskedő Szakács Vas- és műszaki kereskedő Vendéglátó technikus Vendéglátó eladó 18 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Épületgépészeti csőhálózatés berendezés-szerelő Épületgépészeti csőhálózatés berendezés-szerelő Energiahasznosító berendezés szerelője Gázfogyasztóberende zés- és csőhálózatszerelő Szakmacsoport száma 5 5 9

10 Épületgépészeti csőhálózat Központifűtés- és 5 és berendezés-szerelő csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat Vízvezeték- és 5 és berendezés-szerelő vízkészülék-szerelő Gépi forgácsoló Géplakatos Szerkezetlakatos Hegesztő Hűtő- és klímaberendezésszerelő, karbantartó Szerszámkészítő Kéményvizsgáló Elektromos gép- és készülékszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kötő- és varrógép műszerész Elektronikai műszerész Villanyszerelő Automatikai műszerész Elektronikai technikus Erősáramú elektrotechnikus Számítógép-szerelő, karbantartó Informatikai rendszergazda Informatikai 7 hálózattelepítő és - üzemeltető Informatikai rendszergazda Informatikai 7 műszerész Informatikai rendszergazda IT biztonság 7 technikus Informatikai rendszergazda IT kereskedő 7 Informatikai rendszergazda Számítógéprendszerkarbantartó 7 Informatikai rendszergazda Szórakoztatótechnika 7 i műszerész Informatikai rendszergazda Webmester 7 Épület- és építménybádogos Kályhás Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves Tetőfedő Ács, állványozó Burkoló Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Festő, mázoló és tapétázó Bőrdíszműves Épületasztalos

11 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés a felsorolt szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Villamosmérnök-asszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Vendéglátó szakmenedzser 18 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Bútorasztalos Kárpitos Karosszérialakatos Járműfényező Vasúti járműszerelő Vasúti villamos 13 jármű szerelője Vasúti járműszerelő Dízelmotoros vasúti 13 jármű szerelője Autóelektronikai műszerész Irodai asszisztens Bolti eladó Bútor- és lakástextileladó 17 Bolti eladó Élelmiszer- és 17 vegyiáru-eladó Bolti eladó Műszakicikk eladó 17 Bolti eladó Porcelán- és 17 edényáru-eladó Bolti eladó Ruházati eladó 17 Bolti eladó Zöldség-gyümölcs 17 eladó Kereskedelmi ügyintéző Kereskedő Marketing- és reklámügyintéző Műszakicikk-kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Fényképész és fotótermékkereskedő Eseményrögzítő 17 Fényképész és fotótermékkereskedő Filmlaboráns 17 Cukrász Pincér Szakács Vendéglős Fodrász Kozmetikus Szakmacsoport száma Mérnökasszisztens Villamosmérnök- 6 11

12 asszisztens Kereskedelmi menedzser Kereskedelmi szakmenedzser Vendéglátó- és idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó- és idegenforgalmi szakmenedzser Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó szakmenedzser A szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola tanulóit az alábbi szakmákban: Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás, a felsorolt szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Autószerelő Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási technikus Közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépész 13 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Szakmacsoport száma 13 Közlekedés üzemvitelellátó Szállítmányozási ügyintéző Autószerelő Autószerelő Autótechnikus Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés a felsorolt szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 17 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Kereskedelmi menedzserasszisztens Logisztikai műszaki menedzserasszisztens Szakmacsoport száma 17 A szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium tanulóit az alábbi szakmákban: 12

13 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás, a felsorolt szakokban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Informatikus (oktatás) Multimédia-fejlesztő 7 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Szakmacsoport száma Épületgépész technikus Gépgyártástechnológiai technikus Informatikai rendszergazda Informatikai rendszergazda Informatikai hálózattelepítő és - üzemeltető Webmester Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása), a fent felsorolt szakokban Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás, a felsorolt szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Karosszérialakatos Kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó Autóelektronikai műszerész Elektrotechnikai technikus Ipari elektronikai technikus Gépésztechnikus 5 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma elágazás, ráépülés csoport Kéményvizsgáló Épületgépész technikus Erősáramú elektrotechnikus Elektronikai technikus Karosszérialakatos Autóelektronikai

14 műszerész Autószerelő Autószerelő Autótechnikus 13 Vízműkezelő Csatornamű-kezelő Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés a felsorolt szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Villamosmérnök-asszisztens 6 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Mérnökasszisztens Villamosmérnökasszisztens Szakma csoport Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára (Fogyatékosság típusai: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/ integrált kollégiumi ellátása) Iskolai intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Kollégiumi intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Munkahelyi vendéglátás Diáksport Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Iskolai könyvtári feladatok ellátása Érettségi vizsga szervezése Szakmai vizsga szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Tanulók külső gyakorlati helyen történő foglalkoztatása Lakhatási feltételek biztosítása Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó) foglalkozások tartása kollégiumban Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör stb.) Kollégiumi férőhelyek szorgalmi időszakon kívüli hasznosítása Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Oktatási célok és egyéb feladatok Kiegészítő tevékenység: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 14

15 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás a hatósági nyilvántartási értesítés szerint Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás 15. Vállalkozási tevékenység: nincs 16. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 17. Intézmény vezetőjére vonatkozó szabályok Az intézmény főigazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 18. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: - a békéscsabai 4070 hrsz.-ú 2223 m 2 Békéscsaba, Baross u. l-3. sz., - a békéscsabai 6144/6 hrsz.-ú, 1876 m 2 Békéscsaba, Ipari u sz., - a békéscsabai 6144/9 hrsz.-ú, 4711 m 2 Békéscsaba, Ipari u sz., - a békéscsabai 692 hrsz.-ú, Békéscsaba, Puskin tér 1., Gyulai út 32., Gyulai út 32/1. sz. alatti ingatlanok, - a békéscsabai 1700/6 hrsz.-ú, 9 ha 6247 m 2 ingatlanból Békéscsaba, Lencsési u sz. 306 m 2 épület, - a békéscsabai 3262/1. hrsz.-ú, Békéscsaba, Gábor köz 1. sz. alatti ingatlan osztott használata, - a békéscsabai hrsz.-ú, Békéscsaba, Kazinczy u. 7. sz. alatti ingatlan osztott használata, - a gyomaendrődi 1300/17 hrsz.-ú 617 m 2 Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelepi ingatlan. Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve- amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 19/2007. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 158 /2007. (III. 29.) határozatával elfogadva, módosítva a 457/2007. (XI. 20.), a 49/2008. (I. 24.), a 276/2008. (IV. 24.), a 394/2008. (VI. 19.), a 449/2008. (VII. 10.), valamint a./2008. (X. 16.) közgy. határozattal. Békéscsaba, október

16 Vantara Gyula sk. Dr. Benedek Mária sk. polgármester jegyző II. A Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirata (módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek megjelölésre): ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító okirat kelte: XII. 18. Az Alapító okirat sorszáma: 33/1992. Egységes szerkezetbe foglalva: X Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Telephelye: Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Békéscsaba, Gábor köz 1. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Bükkszentkereszt, Völgy utca (üdülő) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: 5. A fenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Az intézmény felügyeleti szerve: 7. Jogállása: 8. Gazdálkodási jogköre: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy 16

17 Önálló költségvetési szerv 9. Illetékességi és működési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. szerint a működési (felvételi) körzete. 10. Típusa: Szakképzési évfolyam nélkül működő szakközépiskola. Tagja a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium valamint a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált Szakképző Központnak. Tanulóit a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint fogadó intézményként működő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben a tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával a szakképzési évfolyam követelményeire. szakközépiskola: általános műveltséget megalapozó: évfolyam tagozata: nincs 11. Felvehető maximális tanulólétszám: 420 fő 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Szakmai középfokú oktatás 13. Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi I. tv alapján Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakmacsoportokban: közlekedés szakmacsoport, kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Iskolai intézményi közétkeztetés (feltételeinek biztosítása) Diáksport 17

18 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Iskolai könyvtári feladatok ellátása Alapműveltségi, érettségi vizsga szervezése Nevelési-oktatási módszertani feladatok végzése Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Kiegészítő tevékenység: Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Üdültetés 14. Vállalkozási tevékenysége: nincs 15. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 16. Intézmény vezetőjének megbízására vonatkozó szabályok: Az intézmény igazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 17. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: a békéscsabai 3065 hrsz.-ú 8345 m 2 Békéscsaba, Gábor köz l. sz. alatti ingatlan osztott használata, valamint a bükkszentkereszti 1305/8 hrsz.-ú 2569 m 2 Bükkszentkereszt, Völgy u.-i osztatlan közös tulajdonú ingatlanból 575 m 2 épület és környezete alatti ingatlan. Az intézmény használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felett az intézmény vezetője nem rendelkezhet, kivéve - amennyiben az alapfeladat ellátását nem sérti - az 1 év alatti bérbeadást. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 19/2007. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 478/1992. (XII. 18.) határozatával elfogadva, módosítva a 95/1994. (II. 24.), a 228/1995. (VI. l.), a 82/1998. (III. 19.), a 289/2002. (VI. 6.), a 129/2003. (II. 27.), a 240/2004. (IV. 29.), a 381/2005. (VII. 14.), a 461/2007. (IX. 20.), az 51/2008. (I. 24.), a 277/2008. (IV. 24.), a 395/2008. (VI. 19.), valamint a /2008. (X. 16.) közgy. határozattal. Békéscsaba, október

19 Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Benedek Mária jegyző III. A Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapító okirata (módosítások vastag, dőlt betűvel kerültek megjelölésre): ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapító okirat kelte: XII. 18. Az Alapító okirat sorszáma: 31/1992. Egységes szerkezetbe foglalva X Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium Békéscsaba, Kazinczy utca 7. (elméleti és gyakorlati képzőhely) Telephelye: Békéscsaba, Trefort utca 2. (kollégium) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: 5. A fenntartó neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér Az intézmény felügyeleti szerve: 7. Jogállása: 8. Gazdálkodási jogköre: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. Önálló jogi személy, a Középfokú Iskolai Diákotthon (Békéscsaba, Trefort utca 2.) általános jogutódja. 19

20 Önálló költségvetési szerv 9. Illetékességi és működési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. szerint a működési (felvételi) körzete. 10. Típusa: Többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Szakképzési évfolyam nélkül működő szakközépiskola. Tagja a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. 2. (2) b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált Szakképző Központnak. Tanulóit a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint fogadó intézményként működő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben a tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával a szakképzési évfolyam követelményeire. Intézményegységei: 1. szakközépiskola: általános műveltséget megalapozó: 9-12., illetve évfolyamok tagozata: nincs 2. kollégium: 150 fiú férőhely 11. Felvehető maximális tanulólétszám: szakközépiskola: 460 fő kollégium: 150 fő 12. Alaptevékenység TEÁOR száma: Szakmai középfokú oktatás 13. Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi I. tv alapján Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás (szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakmacsoportokban: gépészet szakmacsoport, informatikai szakmacsoport) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, oktatása (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos 20

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Melléklet a 41/2008. (VI.18.) számú Többcélú Társ. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 102703 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. A rész

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2011/2012. tanévre Az adatok lezárva 2010. december 3-án. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Az adatok lezárva 2011. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2009 november Iránytû 3. MIKES KELEMEN FELNÕTT ÉS IFJÚSÁGI Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2800 Tatabánya I., Béke utca 8. E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu Igazgató: Farkas Lászlóné Igazgatóhelyettesek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Kerékgyártó László: A szakiskola 9. és 10. évfolyamának fejlődéstörténete az eredeti változat részletesebb

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 10., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI

TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI TISZK-rendszer a korszerű szakképzésért FPPTI 1912 1848 Első Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1896 Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus 1928 Harmadik Magyar Egyetemes Tanügyi Kongresszus1948

Részletesebben

Középiskolai Hívogató

Középiskolai Hívogató Középiskolai Hívogató TÉGED VÁR BÉKÉSCSABA, A DIÁKOK VÁROSA! A Csabai Mérleg oktatási különszáma. Felelôs kiadó: Békéscsaba Vagyonkezelô Zrt. INGYENES VÁROSI LAP Kedves diákok, tisztelt szüleik! A városháza

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről

Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: 02-4788/2006 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Mell.: A szakközépiskolák beszámolói (4 db)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben