ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Az Alapító okirat kelte: III. 29. Az Alapító okirat sorszáma: 1/2007. Egységes szerkezetbe foglalva: II Intézmény neve: 2. Székhelye (pontos címe): Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Békéscsaba, Gyulai út 32/1. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Telephelye: Békéscsaba, Puskin tér 1. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Gábor köz 1. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Kazinczy utca 7. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Gyulai út 32. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Lencsési út 138. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Baross u 1-3. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Békéscsaba, Ipari út 5. sz. (elméleti és gyakorlati oktatás) Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelep (üdülő) 3. Törzsszáma: Szakágazati besorolás száma: Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér 7. A fenntartó, irányító szerv és felügyeleti szerv neve, címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szervbesorolása tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 6. Jogállása: Önálló jogi személy, a Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Szakképző Iskola (Békéscsaba, Baross 1-3.), a Trefort Ágoston Villamosés Fémipari Szakképző Iskola és Kollégium (Békéscsaba, Puskin tér 1.), a

2 Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Békéscsaba, Gyulai út 32.), valamint a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye (Békéscsaba, Gyulai út 32/1.) általános jogutódja. 7. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. szerint, munkajogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. tv. szerint és a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. tv. hatálya alá tartozó prémiumévek programban részt vevők foglalkoztatására irányuló jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. tv. hatálya alá tartozó ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony. 8. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 9. Illetékességi és működési köre: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv (5) bek. szerint a működési (felvételi) körzete: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Dél-alföldi Régió. Kötelező felvételt biztosító iskola békéscsabai lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 8. osztályt végzett tanulók számára. 10. Típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény Tagja a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel együtt a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv 2. (2) b) pontja alapján létrehozott Békéscsabai I. Számú Térségi Integrált Szakképző Központnak. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 67. (5) bekezdés szerint működő fogadó intézményként a szakképzési évfolyamán készíti fel egészben a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola valamint a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium, mint küldő intézmények tanulóit. Szakképzési évfolyamára - az átvételre vonatkozó rendelkezések szerint - kötelező felvételt biztosít a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola, valamint a Gépészeti és Számítástechnikai 2

3 Szakközépiskola és Kollégium tanulói számára a küldő iskolában folytatott tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával. Székhelyen ellátott feladatok: Felnőttoktatási tagozat Nappali munkarend szerint évfolyam Esti munkarend szerint évfolyam maximális létszám: 550 fő Központi Képzőhely működtetése (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódjaként) maximális létszám: 410 fő 11. A közös igazgatású közoktatási intézmény tagintézményei: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér 1. maximális létszám: 1300 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve évfolyam szakképző évfolyam Felnőttoktatás Szakképző 13., illetve évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gábor köz 1. maximális létszám: 220 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Kazinczy u. 7. 3

4 maximális létszám: 150 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium József Attila Kollégiumi Tagintézménye Feladatellátási helye: Békéscsaba, Puskin tér 1. maximális létszám: 155 fő Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Gyulai út 32. maximális létszám: 950 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola általános műveltséget megalapozó oktatás 9-12., illetve évfolyam szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Lencsési út 138. maximális létszám: 190 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola szakképzés évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam 4

5 11.4. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája Feladatellátási helye: Békéscsaba, Baross u maximális létszám: 510 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam szakközépiskola szakképző évfolyam Feladatellátási helye: Békéscsaba, Ipari út 5. maximális létszám: 140 fő Feladatellátási helyen ellátott feladatok: 12. Felvehető maximális létszám: szakiskola általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyam szakképzés évfolyam felzárkóztató oktatás évfolyam előrehozott szakképzés évfolyam. szakközépiskola, szakiskola: 3460 fő felnőttoktatás: 550 fő kollégium: 155 fő 13. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. szerinti szakközépiskolai, szakiskolai oktatás, kollégiumi feladatellátás 14. Alaptevékenység TEÁOR száma: Szakmai középfokú oktatás Tevékenységek évi szakfeladatrend szerinti besorolása: Alaptevékenység: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv., a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv., valamint a sportról szóló évi. I. tv. alapján. 5

6 A) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) (szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó képzések az alábbi szakmacsoportokban: vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport, gépészet szakmacsoport, informatika szakmacsoport, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, faipar szakmacsoport, könnyűipar szakmacsoport, építészet szakmacsoport, közlekedés szakmacsoport, egyéb szolgáltatások szakmacsoport, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport, ügyvitel szakmacsoport) Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, egyéni foglalkozás szervezése Érettségi vizsga szervezése Oktatási, nevelési módszertani feladatok végzése Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése (szakkör, érdeklődési kör stb.) Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakközépiskolai nevelése, oktatása) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakmai vizsga szervezése Tanulók külső gyakorlati helyen történő foglalkoztatása Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység: képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakiskolai nevelése, oktatása) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása az alábbi szakmákban: 6

7 OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Cserépkályha- és kandallóépítő Épületburkoló Épületszigetelő Kőfaragó Kőműves Szobafestő-mázoló és tapétázó Tetőfedő Szárazépítő Gipszmintakészítő Vasbeton- és műkőkészítő Cipőkészítő Gépíró és szövegszerkesztő Ács-állványozó Fényező-mázoló Asztalos Faesztergályos Kárpitos Faműves Bőrdíszműves Cipőfelsőrész-készítő Ortopédiai cipész Szíjgyártó-nyerges Fodrász Műbútorasztalos Kozmetikus Fényképész és fotótermék kereskedő Bőrműves Cipőipari technikus Kárpitosipari technikus hálózattelepítő és üzemeltető Bádogos és épületbádogos Gázvezeték- és készülékszerelő Szerkezetlakatos Vízvezeték- és központifűtés-szerelő Hőkezelő Géplakatos Hegesztő Fémforgácsoló Ipari- és kereskedelmi hűtőgép-szerelő Szellőző- és klímaberendezés-szerelő Kerékpárszerelő Számítógép-kezelő (-használó) Villanyszerelő Villamosgép- és készülékszerelő Távközlésihálózat-építő Kötő- és varrógépműszerész Mechanikai műszerész Karosszérialakatos Csatornamű-kezelő Vízműkezelő 14 7

8 Elektronikai műszerész Háztartás-elektronikai műszerész műszerész Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész Rádió- és hangtechnikai műszerész Számítástechnikai műszerész Televízió- és videotechnikai műszerész Szerszámkészítő Kötöttpályás jármű-villamossági szerelő Kötöttpályásmotor- és erőátviteliberendezés-szerelő Díszműkovács Számítástechnikai szoftver-üzemeltető Autóelektronikai műszerész Elektrotechnikai technikus Ipari elektronikai technikus ABC eladó Cukrász Élelmiszer és vegyi áru-kereskedő Gyorsétkeztetési eladó Idegenforgalmi technikus Kereskedelmi technikus Pincér Ruházati kereskedő Szakács Vas- és műszaki kereskedő Vendéglátó technikus Vendéglátó eladó 18 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés 8 Szakma -csoport száma 5 Épületgépészeti csőhálózatés berendezés-szerelő Energiahasznosító berendezés szerelője Épületgépészeti csőhálózat Gázfogyasztóberen- 5 és berendezés-szerelő dezés- és csőhálózatszerelő Épületgépészeti csőhálózat Központifűtés- és 5 és berendezés-szerelő csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat Vízvezeték- és 5 és berendezés-szerelő vízkészülék-szerelő Gépi forgácsoló Géplakatos Szerkezetlakatos Hegesztő Hűtő- és klímaberendezésszerelő, karbantartó Szerszámkészítő Kéményvizsgáló Elektromos gép- és készülékszerelő

9 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kötő- és varrógép műszerész Elektronikai műszerész Villanyszerelő Automatikai műszerész Elektronikai technikus Erősáramú elektrotechnikus Számítógép-szerelő, karbantartó hálózattelepítő és - üzemeltető műszerész IT biztonság 7 technikus IT kereskedő Számítógéprendszer 7 -karbantartó Szórakoztatótechnik 7 ai műszerész Webmester 7 Épület- és építménybádogos Kályhás Kőfaragó, műköves és épületszobrász Kőműves Tetőfedő Ács, állványozó Burkoló Belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő Festő, mázoló és tapétázó Bőrdíszműves Épületasztalos Bútorasztalos Kárpitos Karosszérialakatos Járműfényező Vasúti járműszerelő Vasúti villamos 13 jármű szerelője Vasúti járműszerelő Dízelmotoros vasúti 13 jármű szerelője Autóelektronikai

10 műszerész Irodai asszisztens Bolti eladó Bútor- és 17 lakástextil-eladó Bolti eladó Élelmiszer- és 17 vegyiáru-eladó Bolti eladó Műszakicikk eladó 17 Bolti eladó Porcelán- és 17 edényáru-eladó Bolti eladó Ruházati eladó 17 Bolti eladó Zöldség-gyümölcs 17 eladó Kereskedelmi ügyintéző Kereskedő Marketing- és reklámügyintéző Műszakicikk-kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Fényképész és fotótermékkereskedő Eseményrögzítő 17 Fényképész és fotótermékkereskedő Filmlaboráns 17 Cukrász Pincér Szakács Vendéglős Fodrász Kozmetikus Szabó Férfiszabó 10 Szabó Női szabó 10 Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Protokoll és Protokollügyintéző 18 utazásügyintéző Protokoll és Utazásügyintéző 18 utazásügyintéző Fényképész és fotótermékkereskedő Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés (nappali rendszerű és felnőttoktatás a felsorolt szakmákban): OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Villamosmérnök-asszisztens Idegenforgalmi szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser 17 10

11 Vendéglátó szakmenedzser 18 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Mérnökasszisztens Villamosmérnökasszisztens Kereskedelmi menedzser Kereskedelmi szakmenedzser Vendéglátó- és Idegenforgalmi idegenforgalmi szakmenedzser szakmenedzser Vendéglátó- és idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó szakmenedzser Szakma -csoport száma Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon A , , szakfeladatoknál a Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatása, a felsorolt szakokban Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás A , szakfeladatoknál felnőttoktatás a felsorolt szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Karosszérialakatos Kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó Autóelektronikai műszerész Elektrotechnikai technikus Ipari elektronikai technikus Gépésztechnikus 5 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, Szakma elágazás, ráépülés csoport Kéményvizsgáló Épületgépész technikus Erősáramú elektrotechnikus Elektronikai technikus

12 Karosszérialakatos Autóelektronikai műszerész Autószerelő Autószerelő Autótechnikus 13 Vízműkezelő Csatornamű-kezelő Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Felkészítő (felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális ismereteket adó) foglalkozások tartása kollégiumban Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése (Fogyatékosság típusai: mozgás-, érzékszervi- /hallássérült/ és beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, valamint organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek /általános tanulási zavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos figyelemzavar, hiperaktivitás, súlyos magatartási zavar, mutizmus/, autista gyermekek integrált kollégiumi nevelése) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés (feltételeinek biztosítása) Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások B) A közoktatási intézmény a szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola tanulóit az alábbi szakmákban: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása az alábbi szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Autószerelő Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási technikus Közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépész 13 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Szakma -csoport 12

13 száma Közlekedés üzemvitelellátó Szállítmányozási 13 ügyintéző Autószerelő Autószerelő Autótechnikus Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés (a felsorolt szakmákban): OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Logisztikai műszaki menedzserasszisztens 17 Szakképesítés OKJ szám Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Kereskedelmi menedzserasszisztens Logisztikai műszaki menedzserassziszten s Szakma - csoport száma 17 C) A közoktatási intézmény a szakképzési évfolyamán egészben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium tanulóit az alábbi szakmákban: Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon A és a szakfeladatokhoz tartozó OKJ-s képzések felsorolása az alábbi szakmákban: OKJ szám Szakma megnevezése Szakmacsoport sz Informatikus (oktatás) Multimédia-fejlesztő 7 Szakképesítés OKJ szám 13 Rész szakképesítés, elágazás, ráépülés Szakma -csoport száma Épületgépész technikus Gépgyártástechnológiai technikus hálózattelepítő és - üzemeltető 7

14 Webmester Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon D) Kiegészítő tevékenység: Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üdülői szálláshely-szolgáltatás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Szakmai továbbképzések Kötelező felkészítő képzések M.n.s. egyéb felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódaként végzendő feladat) - utazó gyógypedagógiai hálózat működése feltételeinek biztosítása, - pályaválasztás Pedagógiai szakmai szolgáltatások (a Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központ Központi Intézménye általános jogutódaként végzendő feladat) - tanácsadó szolgáltatás tanulók, érdeklődők számára: karrier-tanácsadás, pályaorientáció, munkaerőpiacon való eredményes részvétel - leszakadással fenyegettek, hátrányos helyzetűek szakképzésbe történő beléptetése, elhelyezkedésük, beilleszkedésük elősegítése - családpedagógiai szolgáltatás - pedagógus továbbképzés, - továbbképzés a külső gyakorlóhelyeken dolgozó oktatók számára - tanácsadó szolgáltatás pedagógusok számára Fémfeldolgozási termék gyártása Bútorgyártás Lakó- és nem lakó épület építése Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Éttermi, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés 15. Vállalkozási tevékenység: nincs 14

15 16. Alaptevékenység érdekeltségi rendszere: Maradvány-érdekeltségű költségvetési szerv 17. Intézmény vezetőjére vonatkozó szabályok Az intézmény főigazgatóját a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 18. Feladat ellátására szolgáló vagyon: Az önkormányzat által ingyenes használatba adott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból: - a békéscsabai 4070 hrsz-ú 2223 m 2 Békéscsaba, Baross u. l-3. sz., - a békéscsabai 6144/6 hrsz-ú, 1876 m 2 Békéscsaba, Ipari u sz., - a békéscsabai 6144/9 hrsz-ú, 4711 m 2 Békéscsaba, Ipari u sz., - a békéscsabai 692 hrsz-ú, Békéscsaba, Puskin tér 1., Gyulai út 32., Gyulai út 32/1. sz. alatti ingatlanok, - a békéscsabai 1700/6 hrsz-ú, 5 ha 9725 m 2 ingatlanból Békéscsaba, Lencsési u sz. 306 m 2 épület, - a békéscsabai 3262/1. hrsz-ú, Békéscsaba, Gábor köz 1. sz. alatti ingatlan osztott használata, - a békéscsabai hrsz.-ú, Békéscsaba, Kazinczy u. 7. sz. alatti ingatlan osztott használata, - a gyomaendrődi 1300/17 hrsz-ú 617 m 2 Gyomaendrőd, Kis Lajos üdülőtelepi ingatlan. Az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlását a 19/2007. (V. 2.) önkormányzati rendelet szabályozza. A közgyűlés 158/2007. (III. 29.) határozatával elfogadva, módosítva a 457/2007. (XI. 20.), a 49/2008. (I. 24.), a 276/2008. (IV. 24.), a 394/2008. (VI. 19.), a 449/2008. (VII. 10.), az 528/2008. (X. 16.), a 113/2009. (II. 19.), a 269/2009. (V. 14.), az 546/2009. (IX. 24.), valamint a 94/2010. (II. 18.) közgy. határozattal. Békéscsaba, február 18. Vantara Gyula sk. polgármester Dr. Szvercsák Szilvia sk. jegyző A kiadmány hiteléül: Békéscsaba, február Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 15

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje lk!. sz.: V. 28712010. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szenl István fér 7. Ügyintéző: Nagy Árpód Mell.: Hiv. sz: dr. Urbán-Zsilák. Postacím: 560l Pf. 112. Telefon: (66) 523-803 NYILVANOS

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 678/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Dobó István Gimnázium Alapító Okiratának módosítását 2012. december 1-jei hatállyal, egyben felhatalmazza

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat. Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2011. augusztus 8. Szerkesztette: Vattay József intézményvezető 1 1.

Részletesebben

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői Iktatószám:41-22108-3/2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) VI-180/3026/2012. sz. határozat melléklete 17. sz. melléklet Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Melléklet a 41/2008. (VI.18.) számú Többcélú Társ. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának módosítása. 2. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása

23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ASBÓTH SÁNDOR TÉRSÉGI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Keszthely, 2009. május 15. Szemes Péter igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Nevelési program...5 I/1. Az intézmény adatai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben