V~ZETÉSITANÁCSOK VEZETÉSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V~ZETÉSITANÁCSOK VEZETÉSI"

Átírás

1 V~ZETÉSTANÁCSOK VEZETÉS TANÁCSOK Bejáratás AKatalizáto~""""""""""""" sfogyaszta'.. csökk rszáqúti k" entése Vezel" ozlekedés vezet~s o hegyoldalon Haszn' es csús ws,... utakon a at terepen :::::::::::::::::::::::::::::::::~. 60G409

2 VEZETÉS TANÁCSOK Bejáratás Katalizátor FGYELMEZTETÉS A VGYÁZAT Mindig használja a biztonsági övet. Bár a jármű első üléseit a légzsákok biztonságosabbá teszik, mindig biztosítani kell a vezető és az összes utas megfelelő rögzítését a biztonsági övek használatával. A biztonsági övek megfelelő használatának leírása a "Biztonsági övek" című szakaszban található. Soha ne vezessen alkohol vagy kábítószer hatása alatt. Az alkohol, a kábítószerek, valamint bizonyos gyógyszerek hátrányosan befolyásolják vezetési képességeit, így jelentősen megnövelik mind az On, mind a mások által elszenvedett sé rülések veszélyét. Ne vezessen akkor se, ha fáradt, beteg, izgatott vagy feszült idegállapotban van. 4-1 A motor későbbi teljesítménye és megbízhatósága nagymértékben függ az életciklusának korai szakaszában történő használata során tanúsított gondosságtói és önmérséklettől. Különösen fontos, hogy az első 960 km (600 mi) megtétele során betartsa az alábbi előírásokat: ndítás után ne járassa a motort magas fordulatszámon. Fokozatosan melegítse. Ne járassa a motort huzamosabb ídeig ugyanazon a fordulatszámon. A fordulatszám gyakori változtatásával elősegíthető a mozgó alkatrészek összekopása. Álló helyzetbőllassan, ne teljes gázzal induljon. Kerülje az erős fékezést, különösen az első 320 km (200 mi) megtétele során. Magas fokozatba kapcsolt sebességváltóval ne haladjon lassan. Mérsékelt motorfordulatszámmal közlekedjen. Az első 960 km (600 mi) megtétele előtt ne vontasson utánfutót. A katalizátor feladata a jármű kipufogó9~ zaiban található káros szennyező anyagti mennyiségének a lehető legkisebbre csök kentése. Mivel az ólom hatástalanítja akatalízátorrendszer károsanyaq-klbocsáía csökkentő elemeit, az azzal felszereltjár művekben kizárólag ólommentes benzin használata engedélyezett. Szokásos üzemeltetés, ílletve ólomrnei tes benzin használata mellett a katalizát~ élettartama a járműévei azonos. A katalf zátor nem igényel különleges karbana tást. Ennek ellenére nagyon fontos, hogya motor beállítása mindig megfelelő legye~ A rosszul beállított motorban előfordu~ gyújtáshiba a katalizátor túlmelegedésil okozhatja. Ez a katalizátor, valamint ajár

3 VEZETÉS TANÁCSOK mű más részeinek dását okozhatja. maradandó hőkároso- A fogyasztás FGYELMEZTETÉS 80G106 nű kipufogó9ányező anya~?k ~kisebbre csok3stalanítja a kayag_kibocsát.~st al felszerelt Ja.rlmentes benzin letve ólom men\lett a katalizát~r zonos. A kataüleges karbantaron fontos, hogya negfelelő legyen; orban előfordulo ~ túlmelegedé.~ét Dr, valamint a jar- A katalizátor, illetve a jármű más részei károsodásának valószínűségét a következő utasítások betartásával csökkentheti: Tartsa fenn a motor megfelelő, üzemkész állapotát. A motor működési hibáit - különösen azokat, amelyek gyújtáshibával vagy érezhető teljesítménycsökkenésseijárnak együtt - azonnal javíttassa ki. Ne kapcsolja ki a motort, illetve ne szakítsa meg a gyújtást addig, amig a sebességváltó fokozatban, illetve a jármű mozgásban van. Ne próbálja a járművet megtolással, vagy lejtőn történő legurulással elindítani. A motort még a diagnosztikai vizsgálatok során is kizárólag valamennyi gyújtógyertya bekötött állapotamellett járassa. Nejárassa a motort hosszasan alapjáraton, ha az nem egyenletes, ilietve egyéb rendellenességet észlel. Kerülje az üzemanyagtartály szinte teljes kiürülését. csökkentése Az alábbi tanácsok segítenek az üzemanyag-fogyasztás csökkentésében. Kerülje a tartós alapjáratot Ha egy percnél hosszabb ideig kell várakoznia, állítsa le a motort és indítsa újra később. Hideg motor indítása után rnűködtesse azt alapjáraton addig, amíg a hűtőfolyadék hőmérőjének rnutatója el nem éri a "C" helyzetet (amennyiben a motor járatása nem tilos). Ekkor a motor már elég meleg az elinduláshoz. Kerülje a hirtelen gyorsítást A VGYÁZAT Mind a parkolás, mind a közlekedés során vegye figyelembe, hogya katalizátor és a kipufogórendszer elemei erősen felhevülhetnek. Mint bármely más járművel, ezzel a járművel se parkoljon vagy közlekedjen olyan helyen, ahol a kipufogórendszer áthevült elemei hez tűzveszélyes anyagok (például száraz fű, falevelek stb.) érhetnek. Fékezés utáni elinduláskor a hirtelen gyorsítás túlzott üzemanyag-fogyasztást eredményez és a motor élettartamát is lerövidíti. Ezért gyorsítson kíméletesen. Kerülje a felesleges leállásokat Kerülje a felesleges lassításokat és megállásokat. Amikor csak lehetséges, próbáljon lassú, állandó haladási sebességet tartani. A lassítás és az azt követő ismételt gyorsítás növelik a fogyasztást. Tartson állandó haladási sebességet Amennyiben a forgalom és az útviszonyok engedik, igyekezzen állandó sebességet tartani. 4-2

4 VEZETÉS TANÁCSOK Tartsa tisztán a levegőszűrőt PÉLDA 60A183S Ha a levegőszűrő elszennyeződőtt, a szívási ellenállás megnő. Ez csökkenti a motor teljesítményét és növeli az üzemanyagfogyasztást. Ne szállítson felesleges terheket Minél nagyobb a jármű terhelése, annál többet fogyaszt. A szükségtelen csomagokat vegye ki. A gumiabroncsok nyomását tartsa az előírt szinten A puha gumiabroncsok megnövekedett gördülési ellenállása többletfogyasztást okoz. A gumiabroncsok nyomását feltétlenül tartsa a vezetőoldali ajtón, illetve az ajtóoszlopon elhelyezett címkén feltüntetett értékeken. Országúti közlekedés Vezetés hegyoldalon Nagy sebességű országúti közlekedés során soha ne feledkezzen meg a következőkről: A fékút a jármű sebességévei arányosan növekszik. A fékezést mindig a megállási ponttói a megnövekedett fékútnak megfelelő távolságra kezdje meg. Esős napokon a vízenfutás néven ismert jelenség léphet fel. A vízenfutás azt jelenti, hogy a jármű gumiabroncsai és az út felülete nem érintkeznek egymással közvetlenül a közöttük képződő vékony vízréteg miatt. A vízenfutás során a jármű kormányzása, illetve fékezése igen nehézkes lehet, sőt, a jármű akár irányíthatatlanná is válhat. Nedves útviszonyok között haladjon alacsony sebességgel. A nagy sebességgel haladó jármű ki van téve az oldalszél hatásainak. Ezért haladjon csökkentett sebességgel, és készüljön fel az alagutak, illetve keskeny völgyek végén tapasztalható, az Ön mellett elhaladó nagy járművek stb. által okozott hirtelen lökésekre. Kézi sebességváltó tl,.:.:..tf: 3'.-.iJ:5 tj..: Hf,...:3.]1a.,5,-: '2,, '4 R ' R 54P Automata sebességváltó Meredek, ill haladva a hosszú időn ugyanis a amitől vesz ból. Ezen ó elmulasztás elvesztéséh. 54PO0401 Tess [ej o ~ Lejtőn lefel a gyújtásk be, illetve torindító k "LOCK" (O 00.-~ -M D + 61MM A meredek lelassulhat, nyulhat a gy történik, va tegye is ra a szoká ködést. A já sa érdekébe Lejtőn lefel zatba váltva hatásának é anyag-kib szer, illetv váltó (ha va

5 VEZETÉS TANÁCSOK A meredek emelkedőkön haladó jármű lelassulhat, illetve elégtelennek bizonyulhat a motor forgatónyomatéka. Ha így történik, alacsonyabb fokozatba váltva tegye ismét lehetővé a motor számára a szokásos fordulatszámon való működést. A jármű lendületének megtartása érdekében váltson gyorsan. Lejtőn lefelé eggyel alacsonyabb fokozatba váltva tegye lehetővé a motorfék hatásának érvényesülését. ~ ~ 54P FGYELMEZTETÉS ;J 61MM ' ': :..,:' A. VGYÁZAT Meredek, illetve hosszú lejtőn lefelé haladva a fékpedált ne használja túl hosszú időn át vagy túl gyakran. Ettől ugyanis a fékek túlmelegedhetnek, amitől veszíthetnek hatékonyságukból. Ezen óvintézkedés megtételének elmulasztása a jármű feletti uralom elvesztéséhez vezethet. 54P művek. Ne próbálja meg négy üzemmódban működő négykerékhajtású járművét mély hóban, sárban vagy homokban használni. A négy üzemmódban működő négykerékhajtású modellek nem sport-/haszonjárművek és nem terepen történö használatra tervezték azokat. Vezetés csúszós utakon Lejtőn lefelé haladva soha ne fordítsa a gyújtáskapcsolót "LOCK" helyzetbe, illetve ne állítsa a gyújtást a motorindító kapcsoló megnyomásával "LOCK" (OFF) üzemmódba. A károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer, illetve az automata sebességváltó (ha van ilyen) károsodhat. 60G089S Nedves úton lassabban hajtson, mint száraz úton tenné, mivel fékezéskor a gumiabronesok megcsúszhatnak ilyenkor. Jeges, havas vagy sáros úton csökkentse sebességét és kerülje a hirtelen gyorsítást, illetve fékezést, valamint a heves kormánymozdulatokat. Négy üzemmódban működő négykerékhajtású (4WD) modellek esetén A négy üzemmódban működő négykerékhajtású járművek kialakítása csúszós utakon a kétkerékhajtású modellekénél jobb tapadási tulajdonságokat biztosít. Az Ön négy üzemmódban működő négykerékhajtás ú járműve azonban nem bír akkora vonóerővel mély hóban, sárban vagy homokban, mint a többcélú négykerékhajtású jár- Hólánc A gumiabroncsokat kizárólag olyankor lássa el hóláncokkal, amikor erre a megfelelö tapadás érdekében szükség van, illetve a törvények ezt írják elő. Győződjön meg arról, hogya használt lánc mérete megfelel-e az Ön járműve abroncsainak. Arról is győződjön meg, hogy van-e elég távolság a kerékdobok és a kerekekre szerelt láncok között. A hóláncokat az első gumiabroncsokra szerelje fel szorosan, a gyártó utasításai nak megfelelően. Amennyiben szükséges, az első kilométer (1/2 mi) megtétele után szorítsa meg ismét a láncokat. A hóláncok használata során vezessen lassan. FGYELMEZTETÉS Amennyiben a hóláncok karosszériához való verődését hallja, álljon meg és húzza meg a láncokat. A kerekek dísztárcsáit - amennyiben a járművön találhatók ilyenek azok rongálódásának elkerülése érdekében vegye le a láncok felszerelése előtt. 4-4

6 VEZETÉS TANÁCSOK Elakadt jármű Amennyiben elakad a jármű hóban, sárban vagy homokban, tegye a következőket: 1) Váltson előre-hátra egy előremeneti fokozat (kézi sebességváltónál az első fokozat) és a hátramenet között. Ez hintázó mozgást eredményez, ami elegendő lendületet adhat a jármű kiszabadításához. A kerekek kipörgésének minimalizálása érdekében bánjon óvatosan a gázpedállal. Sebességváltáskor vegye le a lábát a gázpedálról. Ne pörgesse túl a motort. A túl nagy kerékfordulatszám még mélyebbre ássa a gumiabroncsokat, tovább nehezítve a jármű elindítását. MEGJEGYZÉS: Ha jármüve fel van szerelve ESPfY rendszerrel, előfqrdulhat, hogy ki kell kapcsolnia az ESP'" rendszert a kerekek megforgatásához. 2) Ha a jánművet néhány percnyi hintáztatás után sem tudja kiszabadítani, azt javasoljuk, lépjen kapcsolatba SUZUK-márkakereskedővel vagy egy autómentő szolgálattal. Ha nem tudja autómentő szolgálat segítségét kémi, a jármű vészhelyzetben az elején és hátulján elhelyezett vonószemnél fogva, vontatókötél vagy vontatólánc használatával ideiglenesen vontatható. Lásd az EGYÉB KEZELÖSZERVEK ÉS BERENDEZÉSEK círnü fejezet "Vonószemek" című szakaszát. 4-5 A. VGYÁZAT Hintáztatás közben tilos a jármű közelében tartózkodni, emellett a kerekeknek sem szabad a sebességmérőn leolvasható 40 km/h (25 mph) sebességnél gyorsabban forogniuk. Az ennél gyorsabban forgó kerekek személyi sérülést, illetve a jármű károsodását okozhatják. / FGYELMEZTETÉS Ne hintáztassa néhány percnél hosszabb ideig a járművet. A huzamosabb hintáztatás a motor túlmelegedéséhez vagy az erőátvitel károsodásához vezethet. Az e szakaszban leirt vezetési tanácsok követésén túlmenően az alábbi óvjntézkedéseket is tegye meg: Ugyeljen arra, hogy a gumiabron csok mindig jó állapotban legye nek, illetve azok nyomása is megfe leljen az előirt értékeknek. Az ezzel kapcsolatos részletek az ELLEN ŐRZÉS ÉS KARBANTARTÁS címú fejezet "Gumiabroncsok" cimű ré szében olvashatók. (Folytatás)

7 VEZETÉS TANÁCSOK A. VGYÁZAT (Folytatás) o Kizárólag a SUZUK által jóváhagyott gumiabroncsokat használjon. Soha ne használjon más-más típusú és méretű abroncsokat az első, illetve a hátsó kerekeken. A gumiabroncsokra vonatkozó előírások a vezetőoldali ajtóoszlopon található "Abroncsnyomás" címkéről olvashatók le. o Soha ne alkalmazzon túlméretes gumiabroncsokat vagy különleges lengéscsillapítókat és rugókat a jármű megemeléséhez. Ezzel megváltoznak a kezelési tulajdonságok. Emellett az előírtnál nagyobb gumiabroncsok a sárvédőknek, illetve az ütközőknek dörzsölődve a jármű károsodását okozhatják, sőt, maguk az abroncsok is hibásan működhetnek. o Vízen történő áthajtás után lassú menetben ellenőrizze, hogy a fékek megőrizték-e hatékonyságukat. Ha a fékek a szokásosnál kevésbé hatékonyak, lassú menetben többször fékezve szárítsa azokat mindaddig, amíg eredeti állapotukat újra el nem érik. Használat terepen Ne hajtson magas fűvel borított mezőre Ha magas fűvel benőtt mezőre hajt, a jármű fűbe ragadása váratlan balesetet vagy a jármű károsodását okozhatja. 4-6