2013. évi statisztikai adatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. évi statisztikai adatai"

Átírás

1 A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213

2 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALOMTÁR ABBREVIATIONS, DEFINITIONS. 8 VILLAMOSMŰVEKET ÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK és székhelyük COMPANIES OPERATING ELECTRIC PLANTS. 1 A JEGYZETT TŐKE TULAJDONOSI MEGOSZLÁSA 213. DECEMBER 31-ÉN OWNERSHIP ACCORDING TO THE ISSUED CAPITAL 31 DECEMBER ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES ÖSSZEVONT ENERGIAHORDOZÓ-MÉRLEG ÉV CONSOLIDATED ENERGY SOURCE BALANCE A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK FELHASZNÁLÁSA A 213. ÉVBEN CONSUMPTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN Végső energiahordozó felhasználáson belül a megújuló energiahordozók felhasználásának a részaránya RATIO OF RENEWABLES WITHIN FINAL ENERGY SOURCES CONSUMPTION. 14 A HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSRE FELHASZNÁLT ENERGIA RÉSZARÁNYA AZ ORSZÁGOS ENERGIA- FELHASZNÁLÁSBÓL RATIO OF ENERGY USED FOR HEAT AND ELECTRICITY PRODUCTION TO THE NATIONAL ENERGY CONSUMPTION. 15 AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELhASZNÁLÁSÁNAK RÉSZARÁNYA RATIO OF ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS. 15 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A NETTÓ VILLAMOS ENERGIA- FOGYASZTÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-IGÉNYESSÉG VÁLTOZÁSA GDP, GROSS ELECTRICITY CONSUMPTION AND ELECTRIC ENERGY INTENSITY. 16 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A BELFÖLDI ENERGIA - FELHASZNÁLÁS ÉS A NETTÓ VILLAMOSENERGIA- FOGYASZTÁS ALAKULÁSA GDP, DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION AND NET ELECTRICITY CONSUMPTION. 17 A MAGYAR VILLAMOSENERGIARENDSZER (VER) 213. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM, A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 213 Kiadja és terjeszti Publisher and distributor: MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority társkiadó co-publisher H-181 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7. Felelős kiadó Responsible publisher: Dr. Dorkota Lajos, elnök President MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. MAVIR HUNGARIAN INDEPENDENT TRANSMISSION OPERATOR COMPANY LTD. társkiadó co-publisher H-131 BUDAPEST, ANIKÓ U. 4. Felelős kiadó Responsible publisher: Sótonyi Gábor, vezérigazgató CEO Szerkesztőbizottság Editorial Committee: Fábián Attila, MAVIR ZRt. Hackl Mónika, MAVIR ZRt. Kozma Imre, MEKH Milasin Árpád, MEKH Nagy Gergely, MEKH Romhányi Zoltán, MAVIR ZRt. Sebestyén István, MEKH Szántó Zoltán, MAVIR ZRt. Tihanyi Zoltán, MAVIR ZRt. Toroczkai Zsolt, MAVIR ZRt. Tóth Tamás, MEKH Szakmai lektor Advisor to the publisher: Dr. Stróbl Alajos A MAVIR ZRt. honlapján ( a villamosenergiarendszer időszerű adatai folyamatosan hozzáférhetők. The actual data of Hungarian Electricity System is continuously available on the website of MAVIR ZRt. ( A kiadvány anyaga újrahasznosított papír. Printed on recycled paper. ÉVES STATISZTIKA ANNUAL STATISTICS. 19 TELJESÍTMÉNY- ÉS ENERGIAADATOK A LEGNAGYOBB TERHELÉSI NAPOKON CAPACITY AND ENERGY DATA ON DAYS OF HIGHEST DEMAND. 19 A VER ÉVES TARTAMDIAGRAMJA, 213 ANNUAL DURATION CURVE OF THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, A VER ADATAI AZ ÉVES CSÚCSTERHELÉS IDŐ PONTJÁBAN (213. DECEMBER 4. 16:45) DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM AT THE TIME OF ANNUAL PEAK LOAD (4 DECEMBER 213, 4:45 PM). 2 NYÁRI CSÚCS, 213 SUMMER PEAK LOAD, TÉLI CSÚCS, 213 WINTER PEAK LOAD TÉLI ÉS NYÁRI CSÚCSOK ALAKULÁSA WINTER AND SUMMER PEAK LOAD A VER TELJESÍTŐKÉPESSÉG ADATAI CAPACITY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM. 22 A VER ÁTLAGOS HAVI BRUTTÓ ADATAI, 213 MONTHLY AVERAGE DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, INTERNATIONAL A VER HAVI ÁTLAGOS BRUTTÓ ADATAI 213-BAN MONTHLY AVERAGE GROSS DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM IN HAZAI MARADÓ TELJESÍTMÉNY ADATAI, 213 EXPECTED AND ACTUAL DATA OF DOMESTIC REMAINING CAPACITY COMPARED TO THE REQUIRED AMOUNT, IMPORTSZALDÓVAL EGYÜTT SZÁMOLT MARADÓ TELJESÍTMÉNY ADATAI, 213 EXPECTED AND ACTUAL DATA OF REMAINING CAPACITY (WITH IMPORT) COMPARED TO THE REQUIRED AMOUNT, Várható, illetve tény terhelés és rendelkezésre álló teljesítmény, 213 EXPECTED AND ACTUAL LOAD AND AVAILABLE CAPACITY, A SZÜKSÉGES ÉS A TÉNYLEGES CSÚCSIDEI IMPORT- EXPORT SZALDÓ, 213 NEEDED AND ACTUAL PEAK LOAD IMPORT-EXPORT BALANCE, TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES TARTALÉK, ILL. KIESŐ TELJESÍTMÉNY AZ ELŐÍRT TARTALÉKHOZ KÉPEST, 213 PLANNED AND ACTUAL RESERVES AND CAPACITY LOSS COMPARED TO THE REQUIRED RESERVES, A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI RELATIONS OF THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK EURÓPÁBAN POWER SYSTEMS IN EUROPE. 28 AZ ENTSO-E SZINKRONTERÜLETEIN ALAPULÓ REGIONÁLIS CSOPORTOK REGIONAL GROUPS BASED ON SYNCHRONOUS REGIONS OF ENTSO-E. 29 AZ ENTSO-E SZÁMOKBAN A TAGORSZÁGOK RENDSZERIRÁNYÍTÓINAK ADATAI ENTSO-E IN FIGURES ELECTRICITY SYSTEM DATA OF MEMBER TSOS COUNTRIES

3 Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS 4 HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE 6 VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE éves elszámolt és tényleges villamosenrgiaforgalom (GWh) SETTLED AND ACTUAL ELECTRICITY EXCHANGE (GWH), VILLAMOSENERGIA-KÜLKERESKEDELMI ADATOK, 213 ELECTRICITY EXPORT/IMPORT, KÜLKERESKEDELMI FORGALOM, 213 EXPORTS/IMPORTS, A MÉRLEGKÖRÖK SZÁMA NUMBER OF BALANCE GROUPS VILLAMOS ENERGIA HATÁRKERESZTEZÉSI FIZIKAI FORGALMÁNAK ALAKULÁSA CROSS-BORDER PHYSICAL ELECTRICITY EXCHANGE ERŐMŰVEK POWER PLANTS RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ NAGY- ÉS KISERŐMŰVEK LARGE AND SMALL POWER PLANTS PROVIDING ANCILLARY SERVICES. 4 VER ERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE CAPACITY OF POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM. 4 ERŐMŰVEK BRUTTÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, 213 GROSS CAPACITY OF POWER PLANTS, MEGOSZLÁS A KIS ÉS NAGYERŐMŰVEK KÖZÖTT, 213 SHARE BETWEEN SMALL AND LARGE POWER PLANTS, ERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE 213. december 31-én Generation Capacity of power plants on 31 december A HAZAI VER engedélyköteles ERŐMŰVEK ADATAI 213. DECEMBER 31-ÉN DATA OF POWER PLANTS SUBJECT TO LICENCE IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, 31 DECEMBER A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS (BRUTTÓ TERMELÉS) ALAKULÁSA ELECTRICITY (GROSS) GENERATION. 44 A MAGYAR VER SZABÁLYOZHATÓSÁGA CONTROLLABILITY OF HUNGARIAN POWER SYSTEM A NAGYERŐMŰVEK helyzetképe SITUATION OF LARGE POWER PLANTS. 46 Erőművi akkreditációk ACCREDITATION OF POWER PLANTS. 46 A VER FEL és LE irányú szekunder forgó tartalékai a negyedórás tény Mérések alapján UPWARD AND DOWNWARD SECONDARY ROTATING RESERVES OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM BASED ON ACTUAL MEASURES OF 15 MINUTES. 47 A VER beépített és rendelkezésre álló TELJESÍTŐKÉPESSÉGEI az adott hónap utolsó napján Installed and available capacities in the Hungarian Electricity System on the last day of a month. 47 AZ ÉVES FIZIKAI FORGALOM ALAKULÁSA 213-BAN ANNUAL PHYSICAL EXCHANGE, villamos energia határon keresztüli forgalmának alakulása ban CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE, (TWH). 36 KERESKEDELMI FORGALOM, 213 TRADE, A PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN FELAJÁNLOTT ÉS KIHASZNÁLT NAPI KAPACITÁS, 213 OFFERED AND USED DAILY CROSS-BORDER TRANSMISSION CAPACITY IN MARKET COUPLING, IMPORT SZALDÓ részarány alakulása IMPORT RATIO MAGYAR ÉS SZLOVÁK PIACI ÁRAK ARÁNYA, 213 HUNGARIAN AND SLOVAK MARKET PRICES, Háztartási méretű kiserőművek áttekintő adatai SUMMARY DATA OF SMALL-SCALE POWER PLANTS. 47 AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSA ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS. 48 TERMELT VILLAMOS ENERGIA AZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA FELHASZNÁLT ENERGIAHORDOZÓK SZERINT Energy sources used for electricity generation. 48 TERMELT (BRUTTÓ) VILLAMOS ENERGIA AZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA FELHASZNÁLT ENERGIAHORDOZÓK SZERINT ENERGY SOURCES USED FOR (GROSS) ELECTRICITY GENERATION. 49 SZÉLERŐMŰVEK ADATAI 213. december 31-én DATA OF WIND POWER PLANTS, 31 December. 5 Szélerőművek BT+NBP változása a Magyar VER-ben IC+NTO OF WIND POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM. 5 A SZÉLERŐMŰVEK TERMELÉSÉNEK VÁLTOZÉKONYSÁGA AZ AKTUÁLIS SZELES BT SZÁZALÉKOS ARÁNYÁBAN, 213 CHANGE OF GENERATION OF WIND POWER PLANTS IN THE RATIO OF ACTUAL IC, SZÉLERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA LOAD FACTOR OF WIND POWER PLANTS, BT-T MEGHALADÓ ERŐMŰVEK TARTAM- DIAGRAMJA DURATION CURVE OF POWER PLANTS (OVER 3 IC), BT ALATTI NAGYERŐMŰVEK TARTAM- DIAGRAMJA DURATION CURVE OF POWER PLANTS (UNDER 3 IC) NAGYERŐMŰVEK LÉGSZENNYEZÉSI ADATAI POLLUTION DATA OF LARGE POWER PLANTS. 53 A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN ELŐFORDULÓ ÜZEM- ZAVAROK MEGOSZLÁSA ÉS A FOGYASZTÓKNÁL KIESETT VILLAMOS ENERGIA EZRELÉKE, 213 CATEGORIZATION OF OUTAGES IN THE POWER INDUSTRY AND ELECTRICITY NOT SUPPLIED TO CONSUMERS (%), A MAVIR ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÁTVITELI HÁLÓZATI ALÁLLOMÁSOK ÉS AZOK FESZÜLTSÉGSZINTJEI TRANSMISSION NETWORK SUBSTATIONS OWNED BY MAVIR AND THEIR VOLTAGE LEVELS. 56 A MAGYAR ÁTVITELI HÁLÓZAT 213. DECEMBER 31-ÉN THE HUNGARIAN TRANSMISSION NETWORK ON 31 DECEMBER ÁTVITELI HÁLÓZAT NYOMVONALHOSSZA ROUTE LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE A VILLAMOS ENERGIA ÖSSZES FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA TOTAL CONSUMPTION OF ELECTRICITY. 6 A NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA NET ELECTRICITY CONSUMPTION. 6 NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS GAZDASÁGI ÁGANKÉNT NET ELECTRICITY CONSUMPTION IN DIFFERENT INDUSTRIAL SECTORS. 61 HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA ORSZÁGOS BRUTTÓ ÉS NETTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS, IMPORT-EXPORT SZALDÓ ÉS AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁS NATIONAL GROSS AND NET ELECTRICITY PRODUCTION, IMPORT-EXPORT BALANCE AND TOTAL CONSUMPTION. 64 A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA CAPACITY DATA OF THE POWER SYSTEM. 66 A BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ALAKULÁSA GROSS ELECTRICITY GENERATION. 67 NEMZETKÖZI ADATOK INTERNATIONAL DATA ERŐMŰVEK 212. ÉVI BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGE AZ EU TAGORSZÁGOKBAN INSTALLED CAPACITY OF POWER PLANTS IN EU MEMBER STATES IN A 212. ÉVI VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG SZERKEZETE AZ EU TAGORSZÁGOKBAN STRUCTURE OF ELECTRICITY BALANCE OF EU MEMBER STATES IN A 212. ÉVI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS SZERKEZETE AZ EU TAGORSZÁGOKBAN STRUCTURE OF ELECTRICITY PRODUCTION OF EU MEMBER STATES IN ÁTVITELI HÁLÓZAT VEZETÉKHOSSZ LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK. 57 ELOSZTÓHÁLÓZAT NYOMVONALHOSSZA ROUTE LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK ÉVI ELOSZTÓI NYOMVONALHOSSZ ROUTE LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK IN MAGYARORSZÁG VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSE ÉS -FELHASZNÁLÁSA, 213 HUNGARY S ELECTRICITY GENERATION AND CONSUMPTION, A VILLAMOS HÁLÓZATOK NYOMVONALHOSSZÁNAK ALAKULÁSA RIGHT OF WAY LENGTH OF NETWORKS. 68 AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSA ENERGY SOURCE CONSUMPTION OF POWER PLANTS. 69 A VILLAMOSENERGIA-IPARI TÁRSASÁGOK ÉVES ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA AVERAGE ANNUAL STATISTICAL NUMBER OF EMPLOYEES OF POWER COMPANIES. 69 AZ IPARI FOGYASZTÓK VILLAMOSENERGIA-ÁTLAGÁRAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN (ADÓKKAL) AVERAGE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRIAL CONSUMERS IN EU MEMBER STATES (WITH TAXES). 74 LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK VILLAMOSENERGIA-ÁTLAGÁRAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN (ADÓKKAL) AVERAGE ELECTRICITY PRICES FOR HOUSEHOLD CONSUMERS IN EU MEMBER STATES (WITH TAXES). 75 EGY FŐRE JUTÓ GDP ÉS CO 2-KIBOCSÁTÁS ALAKULÁSA AZ EU-BAN GDP AND CO 2 EMISSION PER CAPITA IN EU

4 BEVEZETÉS INTRODUCTION Tisztelt Olvasó! A magyar villamosenergia-rendszer (VER) adatait és a nemzetközi rendszerirányítói statisztikai adatokat tartalmazó közös kiadvány immár ötödik alkalommal jelenik meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) ZRt. együttműködése keretében. Az utóbbi évek adatai egyértelműen megerősítik, hogy Magyarország energiafelhasználása és -igénye folyamatosan csökkent: az elmúlt tíz évben 12%-kal, 199-hez viszonyítva pedig több mint 2%-kal. Mindemellett a megújuló energiahordozók főként a biomassza, biogáz és az exponenciálisan bővülő háztartási méretű kiserőműveknek köszönhetően felhasználása egyre nagyobb teret nyer. Az ellátásbiztonság szempontjából fontos kiemelni, hogy a 213. év túlnyomó részében a hazai villamosenergia-rendszerben az európai villamosenergia-rendszerirányítók önkéntes szövetsége, az ENTSO-E által elvártnál nagyobb belföldi tartalék állt rendelkezésre. Mindezek azt bizonyítják, hogy az energetika területén Magyarország komoly erőfeszítéseket tett és tesz a fenntarthatóság elősegítéséért, valamint az ellátásbiztonság szavatolásáért. Fentieken túl a kiadvány bemutatja a rendszerszintű szolgáltatásban résztvevő nagy- és kiserőművek fontosabb adatait, teljesítőképességét és légszennyezési adatait, illetve a villamosenergia-termelés változásait és a rendszer teljesítőképességét egészen a múlt század közepéig visszamenőleg. Az európai villamosenergia-rendszerek jellemzői, valamint az EU-tagországok erőműveinek beépített teljesítőképessége mellett a villamosenergia-iparban előforduló üzemzavarok megoszlása is tanulmányozható. A szakemberek mellett a téma iránt érdeklődők számára is érdekes lehet a villamosenergia-fogyasztás gazdasági ágankénti bontása, illetve a hálózat térképes ábrázolása nyomvonal- és vezetékhossz adatokkal. Újdonságként a háztartási méretű kiserőművek áttekintő adatai is megtalálhatók a kiadványban. A hazai villamosenergia-piac fejlődése érdekében fontos, hogy a VER-ről pontos és megbízható statisztikai adatok álljanak rendelkezésre, melyek széles körben hozzáférhetőek. Ennek érdekében az adatok egyéb statisztikákkal együtt a Hivatal és a MAVIR ZRt. honlapján is elérhetők. Bízom benne, hogy az előző évekhez hasonlóan a Hivatal és a MAVIR ZRt. hasznos információt és kutatási alapot nyújt e kiadvánnyal a villamosenergia-szektorban tevékenykedő szakembereknek, szervezeteknek és érdeklődőknek. Dear Reader, The common publication of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Office and MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company, encompassing the domestic and international statistical data of the Hungarian Electricity System, is issued for the fifth time. The data of recent years clearly confirm that energy consumption and demand of Hungary has been decreasing steadily, i.e. by 12 % over the past ten years, and by more than 2% compared to the data of 199. Furthermore, the use of renewable energy sources has increased mainly due to the biomass, biogas and exponentially growing small scale power plants. As regards security of supply, it is important to highlight that there were higher amounts of reserves available during most of the year 213 than it is required by ENTSO-E, the voluntary association of European transmission system operators. These facts prove that Hungary has made and is making serious efforts to facilitate sustainability in the field of energetics. Furthermore, this publication represents major data regarding large and small scale ancillary service provider power plants, their capacity, their air pollution data as well as the changes in electricity generation and system capacity with historical data as far back as the middle of last century. In addition to the characteristics of European electricity systems and installed capacities of power plants in EU member countries, disturbances occurring in the electricity sector can be studied as well. Electricity consumption broken down by economic sectors and a map of the grid representing route and line length information may be significant not only for experts, but for anybody who is interested in energy issues. As a novelty, thumbnail data of smallscale power plants can also be found in the publication. In order to develop the Hungarian electricity market it is essential to have exact, reliable and widely available statistical data about the Hungarian Electricity System. In the light of this aim these data will, along with other statistics, be available on the websites of the Hungarian Energy Office and of MAVIR as well. I am confident that, as in previous years, the Office and MAVIR can provide experts, organisations and stakeholders working in the electricity sector with useful information and a basis for research via this publication. Budapest, September 214 Budapest, 214. szeptember Dr. Dorkota Lajos elnök Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Dr. Dorkota Lajos President Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority 6 7

5 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALOMTÁR A HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE RÖVID NÉV TELJES NÉV RÖVID NÉV TELJES NÉV ÁH Állandó jellegű teljesítőképesség hiányok és többletek eredője MH Hazai maradó teljesítmény BT Bruttó beépített villamos teljesítőképesség Rtá Rendelkezésre álló állandó teljesítőképesség (Rtá=BT-ÁH) E Egyéb hiány RTv Rendelkezésre álló változó teljesítőképesség (Rtv= Rtá+TBP-HH-IH) EMM Elvárt maradó teljesítmény mennyisége RIRT Rendszerirányítói tartalék EXIM Import-export szaldó TBP Tényleges bejáratási próba HH Hőszolgáltatás miatti változó hiány TIT Ténylegesen igénybe vehető teljesítőképesség (TIT=IT-KK-E) IH Időjárás miatti változó teljesítmény hiány TMK Tervszerű megelőző karbantartás miatti teljesítőképesség-csökkenés IT Igénybe vehető teljesítőképesség (IT=RTv-TMK) TFK Terven felüli karbantartás KK Kényszerkiesés VER Villamosenergia-rendszer NBP Névleges bejáratási próba VET Villamosenergia-törvény M Maradó teljesítmény VH Változó hiány (IH+HH) A FONTOSABB FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA ABBREVIATIONS, DEFINITIONS ABBREVIATIONS ABBREVIATED NAME FULL NAME ABBREVIATED NAME FULL NAME AC Available capacity (AC=ACv-PPM) PPM Capacity decrease due to planned preventive maintenance ACc Available capacity /constant/ (ACc=NTO+IC-CL) RMC Remaining capacity ACv Available capacity /variable/(acv=acc+ato Var- StLoss- WLoss) RC Reliable capacity (RC=AC-FO-Loss) ATO Actual trial operation RDC Remaining domestic capacity CL Resultant of constant capacity losses and surpluses RRC Required remaining capacity EXIM Import-export balance TSOres TSO reserve FO Forced outage UPM Unplanned maintenance HES Hungarian Electricity System VarLoss Variable losses (WLoss+VarStLoss) IC Gross installed electric capacity VarStLoss Variable losses due to steam supply Loss Other losses VET Electricity Act NTO Nominal trial operation WLoss Capacity losses due to weather DEFINITIONS AKKREDITÁCIÓ: Termelőegységek vagy felhasználói berendezések rendszerszintű szolgáltatásra történő, műszaki minősítési eljárása. ÁTVITELI HÁLÓZAT: Az átviteli rendszerirányítói felügyelet alá tartozó nagyfeszültségű hálózat és hálózati elemek összesége. BRUTTÓ CSÚCSTERHELÉS: A vizsgálati időszak azon negyedórájának tényleges mért átlagteljesítménye, amelyben a bruttó rendszerterhelés értéke maximális volt. BRUTTÓ HAZAI (TERMELT) ENERGIA: A hazai erőműpark által termelt, erőművi gépkapcsokon mért villamos energia. BRUTTÓ HAZAI VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁ- LÁS: Teljes hazai villamosenergia-felhasználás, beleértve az erőművi önfogyasztások és hálózati veszteségek mennyiségét és az import-export szaldót. BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS: Az országos összes villamosenergia-felhasználásnak a hazai erőművek önfogyasztásával csökkentett mennyisége. BRUTTÓ RENDSZERTERHELÉS: A hazai erőműpark által termelt erőművi gépkapcsokon mért villamos teljesítmény és az import-export szaldó teljesítmény előjelhelyes összege. ENERGIA-IGÉNYESSÉG: A pénzegység értékű termék előállításához szükséges energia mennyisége. ENERGIA-HATÉKONYSÁG: Adott energiaegységgel termelhető pénzérték. ELOSZTÓHÁLÓZAT: Elosztói kezelésben lévő 12 kv-os, valamint kis- és középfeszültségű hálózatok. GARANTÁLT IMPORT: Éves szerződéssel garantált mennyiségű zsinór import villamos energia, amely 29. óta megszűnt. GCC: A GCC együttműködő villamosenergia-rendszerek közötti szabályozási együttműködés (Grid Control Cooperation), mely az átviteli rendszerirányítók közötti nemzetközi kisegítés egy sajátos formája. A GCC együttműködésben való részvétel célja, hogy az abban részes szabályozási területek egyidejű, ellentétes irányú szabályozási tartalék igényei közötti központi optimalizáció, nettósítás révén a résztvevő szabályozási területek átviteli rendszerirányítói számára lehetőséget nyújtson a tartalékok igénybevételének összehangolására, csökkentésére. HÁLÓZATI VESZTESÉG: Az energiaátvivő és elosztó rendszerbe betáplált és a fogyasztóknak átadott villamos energia különbsége. IMPORT-EXPORT SZALDÓ: Az a határmetszékeken importált és az exportált villamos teljesítmény előjelhelyes különbsége. KIHASZNÁLÁSI ÓRASZÁM: A fogyasztás/termelés egyenletességét jelző szám, amely megadja az adott időszakban termelt villamos energia előállításához szükséges óraszámot, feltételezve, hogy a fogyasztás/termelés az adott időszakra vonatkozó csúcsterhelés/csúcstermelés állandó értékén történik. KISERŐMŰ: Az 5 -nál kisebb beépített teljesítőképességű erőmű. MARADÓ TELJESÍTMÉNY: A maradó teljesítmény a ténylegesen rendelkezésre álló teljesítmény (VER TIT), csökkentve a csúcsterheléssel, valamint a fel irányú rendszerirányítói tartalékkal (primer, szekunder, tercier tartalék). NAGYERŐMŰ: Az 5 és azt meghaladó beépített teljesítőképességű erőmű. NETTÓ HAZAI ENERGIA (HÁLÓZATRA KIADOTT): A bruttó hazai termelt energia erőművi önfogyasztásokkal, átviteli, elosztói, határkeresztezői hálózati veszteségekkel és transzformátor veszteségekkel csökkentett értéke. NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS: Teljes hazai villamosenergia-fogyasztás az erőművi önfogyasztások, transzformátor veszteségek, az átviteli, elosztói és határkeresztezői hálózati veszteségek mennyisége nélkül. NETTÓ RENDSZERTERHELÉS: A hazai erőműpark hálózatra kiadott teljesítménye és az import-export szaldó teljesítmény előjelhelyes összege. NEM SZABÁLYZOTT ERŐMŰVEK: Azok a nagy- és kiserőművek, szabályozási csoportok, amelyek rendelkeznek sikeres akkreditációval, de nem vesznek részt a rendszerszintű szolgáltatások szekunder, tercier, üzemzavari piacán, vagy nem rendelkeznek sikeres akkreditációval sem. PIACÖSSZEKAPCSOLÁS (MARKET COUPLING): Egységes kereskedelmi platform bevezetése (jelenleg a cseh, szlovák és a magyar piacok között), melynek célja a cseh, szlovák és magyar villamosenergia-piacok különböző területeinek mélyebb integrációja. RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ERŐMŰVEK: Azok a nagy- és kiserőművek, szabályozási csoportok, amelyek részt vesznek a rendszerszintű szolgáltatások piacán és/vagy közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakoznak. RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK: A rendszerirányító számára a felhasználók (termelők, fogyasztók) által felajánlott szolgáltatások a mindenkor megfelelő mennyiségű és minőségű szabályozási tartalékok biztosítása érdekében. (primer, szekunder, tercier tartalékok, black-start és feszültségmeddő szolgáltatások, átviteli hálózati veszteség kiegyenlítésének beszerzése) SZABÁLYOZHATÓ ERŐMŰVEK: Rendszerszintű szabályozásba bevonható erőművek. SZABÁLYZOTT ERŐMŰVEK: Azok a nagy- és kiserőművek, szabályozási csoportok, amelyek részt vesznek a rendszerszintű szolgáltatások szekunder, tercier és üzemzavari piacán. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐK TELJES KÖRŰ ENGEDÉLLYEL: A kereskedelmi tevékenységük a felhasználók közvetlen ellátására is kiterjed. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐK KORLÁTOZOTT ENGEDÉLLYEL: Nagykereskedelmi jellegű tevékenységre igen, míg a felhasználók közvetlen ellátására nem jogosít fel VIRTUÁLIS ERŐMŰ/SZABÁLYZÓ KÖZPONT: Gazdálkodó szervezet, amely az elosztó- vagy átviteli hálózatra csatlakozó,,5 vagy azt meghaladó teljesítőképességű, önként társult kiserőműveket, felhasználókat, tározós rendszereket képviselheti a rendszerirányító felé annak érdekében, hogy együttesen részt vehessenek a rendszerszintű szolgáltatások piacán. ACCREDITION: Technical qualification procedure of generating units or users equipment for the provision of ancillary services. ANCILLARY SERVICES: Services offered by users (generators, consumers) to the TSO in order to ensure control reserves in proper quantity and quality at all times (primary, secondary and tertiary reserves, black start, voltage and reactive power services, purchases to compensate the losses in transmission network). CONTROLLABLE POWER PLANTS: Power plants that may be included into system control. DISTRIBUTION NETWORK: 12 kv and low and medium voltage networks in the management of electricity suppliers. ELECTRICITY TRADERS WITH FULL LICENCE: Their commercial activities also cover the direct supply of users. ELECTRICITY TRADERS WITH LIMITED LICENCE: They are eligible for wholesale activities, but not for the direct supply of users. ENERGY EFFICIENCY: Monetary value that can be generated by a given energy unit. ENERGY INTENSITY: Amount of energy needed for making a product worth of one currency unit. GCC: A Grid Control Cooperation between cooperating electricity systems that is a particular form of international emergency assistance between TSOs. The goal of participating in Grid Control Cooperation is to provide a possibility for the TSOs taking part to coordinate and reduce the deployment of reserves by way of a centralised optimization of simultaneous, opposite direction control area reserve requirements, thus, by way of imbalance netting. GROSS DOMESTIC (GENERATED) ENERGY: Electric energy generated by domestic power plants and measured at generator terminals. GROSS DOMESTIC TOTAL ELECTRICITY CONSUMP- TION: Total domestic electricity consumption including the amount of self-consumption of power plants and network losses. GROSS DOMESTIC ELECTRICITY CONSUMPTION: Sum of domestic gross electricity consumption decreased with the self-consumption of domestic power plants. GROSS PEAK LOAD: The average power actually measured in 15 minutes of the investigated period when the gross peak load was maximal GUARANTEED IMPORT: Import of baseload electricity guaranteed by annual contracts. It was terminated in 29. IMPORT-EXPORT BALANCE: Difference (+/-) of electric power imported and exported through crossborder lines. LOAD FACTOR: Number indicating the evenness of consumption and generation. It provides the number of hours needed for electricity generation in the given period providing that the consumption/generation and the peak load/peak generation in the given period takes place at a constant value. LARGE POWER PLANT: Power plant with an installed capacity of 5 or higher. MARKET COUPLING: Introduction of an integrated commercial platform (at present among the Czech, Slovak and Hungarian markets) whose aim is the deeper integration of different areas of Czech, Slovak and Hungarian electricity markets. NET DOMESTIC ENERGY (INJECTED TO NETWORK): Gross domestic energy generation decreased with self-consumption of power plants, transmission, distribution and interconnection losses and transformer losses. NET ELECTRICITY CONSUMPTION: Gross domestic electricity consumption without the self-consumption of power plants, transmission, distribution and interconnection losses and transformer losses. NET SYSTEM LOAD: Sum (+/-) of power of domestic power plants injected in the networks and the import-export balance. NETWORK LOSS: Difference between the electricity injected into the transmission system and delivered to the users. NOT REGULATED POWER PLANTS: Large and small power plants, regulating groups that are not present on the secondary, tertiary and emergency market of ancillary services or do not have successful accreditation. POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM: Large and small power plants and regulating groups that are present on the market of ancillary services and/or directly connected to the transmission network. REGULATED POWER PLANTS: Large and small power plants, regulating groups that are not present on the secondary, tertiary and emergency market of ancillary services. REMAINING CAPACITY: The remaining capacity equals to the reliable capacity (HPS RC) decreased with the peak load and the TSO upward reserves (primary, secondary and tertiary reserves). SMALL POWER PLANT: Power plant under 5 installed capacity. SYSTEM LOAD (GROSS): Sum (+/-) of electric energy generated by domestic power plants and measured at generator terminals. TRANSMISSION NETWORK: Complex of high voltage network and network elements under the supervision of Transmission System Operator. VIRTUAL POWER PLANT/REGULATING CENTRE: Economic undertaking that can represent the voluntarily associated small power plants of.5 or higher capacity and connected to the distribution or transmission network, the users and storage systems towards the Transmission System Operator in order to jointly take part in the market of ancillary services. 8 9

6 VILLAMOSMŰVEKET ÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK és székhelyük COMPANIES OPERATING ELECTRIC PLANTS A JEGYZETT TŐKE* TULAJDONOSI MEGOSZLÁSA 213. DECEMBER 31-ÉN (%) OWNERSHIP ACCORDING TO THE ISSUED CAPITAL* (%), 31 DECEMBER 213 VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ELECTRICITY GENERATION 5 ÉS ANNÁL NAGYOBB TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ ERŐMŰVET ÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK COMPANIES OPERATING POWER PLANTS WITH A CAPACITY OF 5 OR ABOVE AES BORSODI ENERGETIKAI KFT. F.A. 374 Kazincbarcika, Ipari u. 7. ALPIQ CSEPEL KFT. 185 Budapest, Kálvin tér 12. BAKONYI ERŐMŰ ZRT. 841 Ajka, Gyártelep, Pf.: 134. BUDAPESTI ERŐMŰ ZRT Budapest, Budafoki út 52. DEBRECENI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ KFT. 43 Debrecen, Mikepércsi út 1. DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. 244 Százhalombatta, Erőmű u. 2. E.ON ERŐMŰVEK KFT. 151 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. ISD POWER KFT. 24 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. MÁTRAI ERŐMŰ ZRT Visonta, Erőmű u. 11. MVM BVMT BAKONYI VILLAMOS MŰVEK TERMELŐ ZRT. 84 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/1. MVM GTER GÁZTURBINÁS ERŐMŰ ZRT. 24 Budaörs, Kinizsi u. 26. MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. 731 Paks, Pf.: 71. hrsz. 883/15. TISZA ERŐMŰ KFT. 154 Budapest, Széchenyi rakpart 3. VÉRTESI ERŐMŰ ZRT Oroszlány külterület, hrsz. 718/7. 5 -NÁL KISEBB TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (KIS)ERŐMŰVET ÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK COMPANIES OPERATING (SMALL) POWER PLANTS UNDER 5 CAPACITY,5 és 5 közötti teljesítőképességű, működési engedéllyel rendelkező társaságok: LICENSED COMPANIES WITH A CAPACITY BETWEEN.5-5 :,5 és 5 közötti teljesítőképességű, működési engedéllyel rendelkező és a 213. évben aktív (villamosenergia-termelést végző) társaságok: LICENSED COMPANIES WITH A CAPACITY BETWEEN.5-5 AND BEING ACTIVE IN 213 (PRODUCING ELECTRICITY): 242 TÁRSASÁG, 344 erőműegység 242 companies, 344 units 167 TÁRSASÁG, 244 erőműegység 167 companies, 244 units ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÁS TRANSMISSION SYSTEM OPERATION MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. 131 Budapest, Anikó utca 4. VILLAMOSENERGIA-ELOSZTÁS ELECTRICITY DISTRIBUTION EDF Démász Hálózati Elosztó Kft Szeged, Kossuth Lajos sugárút E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT Pécs, Búza tér 8/A. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. 927 Győr, Kandó Kálmán u E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. 424 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41. ELMŰ HÁLÓZATI KFT Budapest, Váci út ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT Miskolc, Dózsa György út 13. MAGÁNVEZETÉK ÜZEMELTETŐK OPERATORS OF PRIVATE LINES ÁTI-SZIGET IPARI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KFT. GANZ SZOLGÁLTATÓ ZRT Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 189 Budapest, Vajda Péter u sz. ép. TISZA JOULE SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT Martfű, Gesztenye sor 1. TÁRSASÁGOK COMPANIES ÁLLAM STATE TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNY- ZATI TULAJDON OWNERSHIP OF SETTLEMENT MUNICIPALITIES MAGYARORSZÁGON BEJEGYZETT, MAGYAR TÖBBSÉGI TULAJDONBAN LÉVŐ BEFEKTETŐK ÖSSZESEN TOTAL INVESTORS REGISTERED IN HUNGARY AND ARE IN HUNGARIAN OWNERSHIP IN MAJORITY EBBŐL MVM ZRT. OF WHICH MVM ZRT. MAGYARORSZÁGON BEJEGYZETT, KÜLFÖLDI TÖBBSÉGI TULAJDONBAN LÉVŐ BEFEKTETŐK ÖSSZESEN TOTAL INVESTORS REGISTERED IN HUNGARY AND ARE IN FOREIGN OWNERSHIP IN MAJORITY KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK ÖSSZESEN TOTAL FOREIGN INVESTORS EGYÉB (5%-NÁL KISEBB RÉSZESEDÉSŰ) BEFEKTETŐK OTHER INVESTORS (LESS THAN 5% SHARE) ÖSSZESEN TOTAL MAVIR ZRT.,1, 99,99 99,99,,, 1, AES BORSODI ENERGETIKAI KFT. F.A. **,,,,, 99,99,1 1, Alpiq Csepel Kft.,,,,, 1,, 1, Bakonyi Erőmű Zrt.,11, 99,89,,,, 1, Budapesti Erőmű Zrt., 3,92,46, 95,62,, 1, Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.,,,, 1,,, 1, Dunamenti Erőmű Zrt.,, 25,18, 24,51 5,31, 1, E.ON Erőművek Kft.,,,,, 1,, 1, ISD Power Kft.,,,, 1,,, 1, Mátrai Erőmű Zrt.,, 27,37 26,15, 72,63, 1, MVM BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt.,, 1, 1,,,, 1, MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt.,, 1, 1,,,, 1, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,, 1, 99,99,,, 1, Tisza Erőmű Kft.,, 1,,,,, 1, Vértesi Erőmű Zrt.,,4 99,96 98,53,,, 1, 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművet üzemeltető társaságok összesen COMPANIES,,6 69,3 59,1 9,59 21,32, 1, OPERATING POWER PLANTS WITH A CAPACITY OF 5 OR ABOVE, TOTAL 2-5 közötti teljesítőképességű erőművet üzemeltető társaságok összesen COMPANIES OPERATING 5,8 21,19 26,11 12,69 45,1 2,62, 1, POWER PLANTS BETWEEN 2 AND 5, TOTAL E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.,,,, 1,,, 1, E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.,,,, 1,,, 1, E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.,,,, 1,,, 1, EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.,,,, 1,,, 1, ELMŰ Hálózati Kft.,,,, 1,,, 1, ÉMÁSZ Hálózati Kft.,,,, 1,,, 1, Elosztók összesen DISTRIBUTORS TOTAL,,,, 1,,, 1, Mindösszesen TOTAL,,2 33,51 3,9 6,91 5,56, 1, * Az átviteli rendszerirányító, a 2 és annál nagyobb teljesítőképességű erőműveket üzemeltetők, a villamosenergia-elosztók, a villamosenergia-kereskedők és az egyetemes szolgáltatói engedélyesek adatai. Data from the Transmission System Operator, operators of power plants of 2 and higher capacity and licensees of electricity distribution, electricity traders and licensees of providers of universal service. ** 211. december 31-i adatok Data as of 31 December

7 ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES 1 ÖSSZEVONT ENERGIAHORDOZÓ-MÉRLEG ÉV CONSOLIDATED ENERGY SOURCE BALANCE MEGNEVEZÉS ITEM 212. ÉV TÉNY 212 (ACTUAL) PJ PJ 213. ÉV ELŐZETES 213 (PRELIMINARY) PJ PJ I. TERMELÉS (alap energiahordozók) GENERATION (basic energy sources) I.1 Szén Coal I.2 Kőolaj és kőolajtermékek bányszati PB-vel és gazolinnal együtt Mineral oil and mineral oil products (with mining LPG and gasoline) I.3 Földgáz Natural gas I.4 Atomenergia Nuclear I.5 Vízenergia Hydro 1 1 I.6 Szélenergia Wind 3 3 I.7 Egyéb megújuló energiák és hulladék bioüzemanyag, geotermikus enegia, napenergia, biogáz, kommunális hulladék, ipari hulladék, becsült biomassza (tűzifa) energetikai célra Other renewables and waste bio fuel, geothermal energy, solar energy, biogas, communal waste, industrial waste, estimated biomass (firewood) for energy purposes II. BEHOZATAL IMPORT I.1 Szén és széntermékek Coal and coal products II.2 Kőolaj és kőolajtermékek Mineral oil and mineral oil products II.3 Földgáz Natural gas II.4 Villamos energia (import-export szaldó) Electricity (import-export balance) II.5 Egyéb megújuló energiák és hulladék tűzifa, kommunális hulladék Other renewables and waste firewood, communal waste ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES III. FORRÁS ÖSSZESEN (I.+II.) TOTAL ENERGY SOURCES (I+II) IV. Kivitel villamosenergia-export nélkül EXPORT electricity without export V. Készletváltozás adott évben a zárókészlet - nyitókészlet különbsége CHANGE IN STOCKS (difference between opening and closing stocks) VI. Primer felhasználás összesen (II.-IV.-V.) TOTAL PRIMARY CONSUMPTION (II-IV-V)

8 ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK 1 NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK FELHASZNÁLÁSA A 213. ÉVBEN* CONSUMPTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN 213* MEGNEVEZÉS ITEM Vízenergia Hydro power Szélenergia Wind power Geotermikus energia Geothermal Napenergia Solar Biomassza (tűzifa, tűzifának nem minősülő biomassza, állati eredetű biomassza - becsült adat) Biomass (firewood, biomass not qualified as firewood, animal biomass estimated data) MEGÚJULÓ ENERGIA hordozók ÖSSZESEN TOTAL RENEWABLE ENERGY SOURCES (PJ) ebből: tűzifa of which: firewood 24,1 Kommunális hulladék (megújuló része) Communal wastes (renewables) Biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz Biogas, landfill gas, sewage gas Bioüzemanyagok Bio fuels 6,9 ÖSSZESEN TOTAL Primer belföldi energiafelhasználás (PJ) Primary domestic energy consumption (PJ) Összes primer megújuló energiafelhasználás (PJ) Total primary consumption of renewables (PJ) A megújuló és kommunális hulladék részaránya az összes energiafelhasználásból (%) Ratio of renewables and communal wastes to total energy consumption (%) * Előzetes adatok Preliminary data Végső energiahordozó felhasználáson belül a megújuló energiahordozók felhasználásának a részaránya*: RATIO OF RENEWABLES WITHIN FINAL ENERGY SOURCES CONSUMPTION*: Villamos energia felhasználásban In electricity consumption,8 2,6 4,5,3 62,5 2, 3,1 82,8 959, ** 2,22% 4,42% 3,45% 4,19% 5,32% 6,96% 7,14% 6,39% 6,21% 6,68% * AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 29. április 23-i 29/28/EK IRÁNYELVE szerinti végső energiahordozó felhasználás részarány a villamosenergia-fogyasztásban. Ratio of final energy sources in electricity consumption according to DIRECTIVE 29/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 29 ** Előzetes adat. Preliminary data 82,8 8,6 A HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSRE FELHASZNÁLT ENERGIA RÉSZARÁNYA AZ ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSBÓL RATIO OF ENERGY USED FOR HEAT AND ELECTRICITY PRODUCTION TO THE NATIONAL ENERGY CONSUMPTION ÉV YEAR BELFÖLDI ENERGIAFELHASZNÁLÁS DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION (PJ) AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ- FELHASZNÁLÁSA ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS (PJ) AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ- FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZARÁNYA RATIO OF ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 212* ,17 213** ,72 * Az adatok pontosításra kerültek az előző évi kiadványhoz képest. 212 data were updated in the present statistics ** Előzetes adatok. Preliminary data ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES 1 (%) 14 15

9 ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK 1 NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES Az erőművek energiahordozó-felhasználásának részaránya (%) (belföldi energiafelhasználás = 1) AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZARÁNYA (%) (BELFÖLDI ENERGIA-FELHASZNÁLÁS = 1) RATIO OF ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS (%) (DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION = 1) 4% 38% 36% 34% 32% 3% 28% 26% 24% 22% 2% * 213** * Az adatok pontosításra kerültek az előző évi kiadványhoz képest. 212 data were updated in the present statistics ** Előzetes adatok. Preliminary data A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-IGÉNYESSÉG VÁLTOZÁSA (%) GDP, NET ELECTRICITY CONSUMPTION AND ELECTRIC ENERGY INTENSITY (%) 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % A bruttó hazai termék, a bruttó villamosenergia-fogyasztás és a villamosenergia-igényesség változása (%)* GDP, gross electricity consumption and electricity energy intensity (%)* Bruttó hazai termék (2. évi áron) (2 = 1) GDP at price in 2 (2=1) Bruttó villamosenergia-fogyasztás (2 = 1) Gross electricity consumption (2=1) A villamos-energia-igényesség (2. évi áron) (2 = 1) Electric energy intensity at price in 2 (2=1) * Az előző évi kiadványhoz képest pontosításra kerültek a 212. évi adatok 212 data were updated in the present statistics 16 A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A BELFÖLDI ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS A NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA GDP, DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION AND NET ELECTRICITY CONSUMPTION GDP 2. ÉVI ÁRAKON* GDP AT PRICE IN 2* BELFÖLDI ENERGIAFELHASZNÁLÁS** DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION** ORSZÁGOS NETTÓ VILLAMOSENERGIA- FOGYASZTÁS NATIONAL NET ELECTRICITY CONSUMPTION (2 = 1) (PJ) (2 = 1) (GWh) (2 = 1) 197 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 2 1, , , 21 13, , , , , , 23 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 213*** 122, , ,43 * A KSH GDP árindexe alapján. Forrás: Based on KSH GDP price index. Source: ** Az előző évi kiadványhoz képest pontosításra került a 212. évi adat 212 data were updated in the present statistics *** Előzetes adatok. Preliminary data ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES 1 17

10 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, ÉVES STATISZTIKA ANNUAL STATISTICS 2 DÁTUM DATE Legmagasabb bruttó csúcsterhelés Maximum gross peak system load Legalacsonyabb bruttó csúcsterhelés Minimum gross peak system load Legalacsonyabb bruttó teljesítmény Minimum gross system load Legmagasabb bruttó hazai erőművi teljesítmény Maximum gross domestic generation Legalacsonyabb bruttó hazai erőművi teljesítmény Minimum gross domestic generation Legalacsonyabb hajnali EXIM szaldó Minimum EXIM balance at dawn Legmagasabb hajnali EXIM szaldó Maximum EXIM balance at dawn Legalacsonyabb csúcs EXIM szaldó Minimum peak EXIM balance Legmagasabb csúcs EXIM szaldó Maximum peak EXIM balance C DÁTUM DATE Legmagasabb napi középhőmérséklet Maximum daily average temperature 3, Legalacsonyabb napi középhőmérséklet Minimum daily average temperature -4, Éves középhőmérséklet Annual average temperature 11,9 213 TELJESÍTMÉNY- ÉS ENERGIAADATOK A LEGNAGYOBB TERHELÉSI NAPOKON CAPACITY AND ENERGY DATA ON DAYS OF HIGHEST DEMAND Legnagyobb napi bruttó rendszerterhelés () Maximum daily gross load () Napi energiaigény (GWh) Daily energy demand (GWh) 26,7 6, ,8 124,3 131,3 13,4 128,5 13,7 Kihasználási óraszám (h) Load factor (h) 2,6 2,2 2,3 22,2 21,6 22, 21,8 2,9 2, Legnagyobb napi bruttó rendszerterhelés () Maximum daily gross load () Napi energiaigény (GWh) Daily energy demand (GWh) 133,4 135,5 137,6 137,5 136,8 135,2 133,9 132,8 13,2 Kihasználási óraszám (h) Load factor (h) 2,7 21,1 2,8 21,5 21,4 2,6 2,6 2,5 2,7 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, december 31-én a VER erőművek bruttó beépített teljesítőképessége 9113,1 volt. Az év közbeni tartós leállásban lévő erőművi egységek selejtezése következtében 98,7 -al csökkent a 212. december 31-i értékhez (193,8 ) képest. (A 213. év folyamán nagyerőműves termelőegység nem csatlakozott a VER-hez.) A téli és egyben az éves csúcsterhelés 213. december 4-én (6 37 ) volt, mely 2,41%-kal kisebb a bázisnál (6 463 ), míg a nyári csúcsterhelés 213. június 2-án (6 193 ) következett be, mely 1,51%-kal kisebb a bázisnál (6 288 ). A csúcsidei import teljesítménye 498 és szélsőértékek között változott. The gross Installed Capacity (IC) of domestic power plants was on 31 December 213. Compared to the value of 31 December 212 ( ), it decreased by 98.7 due to the decommissioning of units being in constant non-operational status. (There were no further large power generating units connected to the Hungarian Electricity System in 213.) The winter, and also the annual, peak load was 6 37 on 13 December 213 that is 2.41 % lower than the base value (6 463 ), while the summer peak load occurred on 2 June 213 (6 193 ) and it was 1.51% less than the base value (6 288 ). Peak load import power flows were altering between the extreme values of 498 and

11 2 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, 213 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, A VER ÉVES TARTAM DIAGRAMJA, 213 ANNUAL DURATION CURVE OF THE HUNGARIANELECTRICITY SYSTEM, 213 NYÁRI CSÚCS, 213 SUMMER PEAK LOAD, Bruttó rendszerterhelés Gross system load Szabályozott erőművek Regulated power plants Nem szabályozott erőművek Not regulated power plants Atom* Nuclear* Import-export szaldó Import-export balance Napi bruttó terhelési görbe nyári munkanapokon (nyári csúcs: 213. június 2. 13:, 6193 ) / Daily gross system load on summer workdays (Summer peak load: 2 June, :, 6193 ) Import-export szaldó Import-export balance Bruttó tény rendszerterhelés Gross actual system load Bruttó tény erőműves termelés Gross actual generation óra hour A VER ADATAI AZ ÉVES CSÚCSTERHELÉS IDŐPONTJÁBAN () (213. DECEMBER 4. 16:45) DATA OF THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM AT THE TIME OF ANNUAL PEAK LOAD () (4 DECEMBER 213, 4:45 PM) :15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 1:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 2:15 21:15 22:15 23:15 negyedóra quarter-hour Atom Nuclear Nem szabályozható erőművek Not regulated power plants Szabályozható Atom erőművek Regulated Nuclear power plants Import-export Nem szabályozható szaldó erőművek Import-export Not regulated power balanceplants Szabályozható erőművek Regulated power plants Import-export szaldó Import-export balance * : Szűk szűk tartományban szabályozható * : Regulated regulated in small intervals range UKRAJNA UKRAINE TÉLI CSÚCS, 213 WINTER PEAK LOAD 213 :15 1:15 2:15 3:15 4:15 5:15 6:15 7:15 8:15 9:15 1:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 2:15 21:15 22:15 23:15 negyedóra quarter-hour * Szűk tartományban szabályozható * Regulated in small range 163 AUSZTRIA AUSTRIA SZLOVÁKIA SLOVAKIA Bruttó rendszerterhelés Gross system load Szabályozott erőművek Regulated power plants Nem szabályozott erőművek Not regulated power plants Atom* Nuclear* Import-export szaldó Import-export balance Rendszerterhelés System load Termelés Generation HORVÁTORSZÁG CROATIA Import-export szaldó Import-export balance SZERBIA SERBIA 178 ROMÁNIA ROMANIA 229 Magyarázat: A befelé mutató nyilak az import irányt, a kifelé mutató nyilak az export irányt reprezentálják (). Az ábra bruttó negyedórás átlag adatokat tartalmaz. Note: The incoming arrows represent the import, the outgoing arrows represent the export (). The diagram contains gross 15 minute average data. Napi bruttó terhelési görbe téli munkanapokon (téli csúcs: 213. december 4. 16:45, 637 ) / Daily gross system load on winter workdays (Winter peak load: 4 7 Atom December, :45, 637 )) :15 :15 1:15 1:15 2:15 2:15 3:15 3:15 4:15 4:15 5:15 5:15 6:15 6:15 7:15 7:15 8:15 8:15 9:15 9:15 1:15 1:15 11:15 11:15 12:15 12:15 13:15 13:15 14:15 14:15 15:15 15:15 16:15 16:15 17:15 17:15 18:15 18:15 19:15 19:15 2:15 21:15 22:15 23:15 negyedóra quarter-hour 2:15 21:15 22:15 23:15 negyedóra quarter-hour Nuclear Nem szabályozható erőművek Not regulated power plants Szabályozható Atom erőművek Regulated Nuclear power plants Import-export Nem szabályozható szaldó erőművek Import-export Not regulated power balanceplants Szabályozható erőművek Regulated power plants Import-export szaldó Import-export balance * Szűk tartományban szabályozható * Regulated in small range * Szűk tartományban szabályozható * Regulated in small range 2 21

12 2 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, 213 TÉLI ÉS NYÁRI CSÚCSOK ALAKULÁSA WINTER AND SUMMER PEAK LOAD A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, A VER HAVI ÁTLAGOS BRUTTÓ ADATAI 213-BAN () MONTHLY AVERAGE GROSS DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM IN 213 () MEGNEVEZÉS ITEM dec. DEC jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC 6 BT+ NBP* IC+NTO* 1 142, , , , , , , , , , , , , 5 5 NBP* NTO* 48,6 44,4 44,4 44,7 45,1 45,8 39,2 11,2 12,2 14, 15,3 15,7 15, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; BT* IC* Import-export szaldó* Import/export balance* 1 93,9 9 78,5 9 78,5 9 79, 9 79,3 9 79,8 9 87,1 9 11, , 9 112, ,5 9 19, , , , , ,6 2 37, , ,7 2 33,2 2 69,2 1 69, , , ,6 Téli csúcs Winter peak load Nyári csúcs Summer peak load BT + Import IC + import ,4 1 37, ,3 1 67, , , , , ,2 1 83, , , ,8 A VER TELJESÍTŐKÉPESSÉG ADATAI CAPACITY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM A VER ÁTLAGOS HAVI BRUTTÓ ADATAI, 213 MONTHLY AVERAGE DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, 213 RTá + Import ACc+import RTv + Import ACv+import IT + Import AC+import 9 438,4 8 92, , , , , , , ,4 9 35, , , , , , ,4 8 63, , , , , , , ,5 9 39, ,5 8 74, , , ,7 8 14, , , ,8 8 18, ,3 8 25, 8 487, ,4 12 Magyarázat (az ábra bruttó adatokat tartalmaz): Note (diagram contains gross data) TIT + Import RC+import 8 562, , ,9 8 48, , , 7 967,5 8 15, , , , , , jan. JAN febr. FEB márc. MAR APR ápr. máj. MAY 7 8 jún. JUN júl. JUL AUG aug. szept. SEP OCT okt. NOV nov. DEC dec. 1 = 2 = Beépített teljesítőképesség próbaüzemmel+import (BT+NBP+Import) Installed capacity with trial operation+import (IC+NTO+Import) Rendelkezésre álló teljesítőképesség + import (Rtá+Import) Available capacity+import (ACc+Import) 1-2 = Állandó jellegű hiány (ÁH) Constant losses (CL) 3 = Rendelkezésre álló teljesítőképesség (változó+import) Available capacity (variable+import) (ACv+Import) 2-3 = Változó jellegű hiány Variable Losses 4 = 3-4 = Igénybe vehető teljesítőképesség+import (IT+Import) Available capacity+import (AC+Import) Tervszerű megelőző karbantartás (TMK) Planned preventive maintenance (PPM) 4-5 = Kényszerkiesés (KK) Forced outages (FO) 5 = Ténylegesen igénybe vehető teljesítőképesség+import (TIT+Import) Reliable capacity+import (RC+Import) 6 = Fogyasztói csúcsterhelések átlaga Average consumer peak load 7 = 8 = 6-8 = Csúcsterhelések havi maximumának burkológörbéje Load curve of monthly maximum peak loads Csúcsterhelés átlaga hazai erőművekből Average domestic peak load Importszaldó csúcsideji átlaga Average import balance in peak load period Csúcsterhelések átlaga* Average peak load* Havi maximális csúcsterhelés Monthly maximum peak load Frekvencia a csúcsterhelés idején Frequency at the time of peak load Hazai erőművek csúcsterhelése** Peak load of domestic power plants** 5 77, ,8 5 84, 5 599, ,2 5 59, , , 5 25, ,7 5 59, , , , 6 246, 6 96, 6 1, 5 811, 5 56, 6 193, 6 57, 6 68, 5 73, 5 86, 6 246, 6 37, 49,96 Hz 49,98 Hz 49,99 Hz 5,1 Hz 49,98 Hz 5,1 Hz 5,2 Hz 5,1 Hz 5, Hz 49,97 Hz 49,98 Hz 49,98 Hz 49,98 Hz 5 374, 4 738, 5 251, 4 8, 4 43, 3 416, 3 995, 3 746, 3 616, 4 38, 3 633, 3 765, 3 686, * havi átlagértékek monthly average values ** a hazai erőművek csúcsterhelése, 15 perces átlagértékek alapján Peak load of domestic power plants, 15 minute average value 22 23

13 2 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, 213 HAZAI maradó teljesítmény várható és tény adatai az előírthoz képest, 213 EXPECTED AND ACTUAL DATA OF DOMESTIC REMAINING CAPACITY COMPARED TO THE REQUIRED AMOUNT, Maradó teljesítmény átlag Average remaining capacity Elvárt maradó teljesítmény Required remaining capacity Maradó teljesítmény minimuma Minimum remaining capacity Maradó teljesítmény ténylegesen Actual remaining capacity Maradó teljesítmény maximuma Maximum remaining capacity Importtal együtt számolt maradó teljesítmény várható és tény adatai az előírthoz képest, 213 EXPECTED AND ACTUAL DATA OF REMAINING CAPACITY (WITH IMPORT) COMPARED TO THE REQUIRED AMOUNT, A villamosenergia-rendszer üzembiztonságának mérésére az ENTSO-E az ún. maradó teljesítményt használja. A fenti ábrák a csúcsidei hazai és importszaldóval együtt kialakult tény maradó teljesítményt mutatják be napi bontásaban. Az ENTSO-E által előírt tartalék (tartalékelőírás) mértékét fel irányban bruttó ra állítottuk be (bruttó +841 [nettó +85 ], rendszerirányítói tartalék +5 maradó). Elvárt mértéke országonként változó, jellemzően a beépített teljesítőképesség 5 és 1%-a között mozog. Magyarország esetében, a legnagyobb hazai blokkok teljesítménye alapján, bruttó 5 -ot veszünk figyelembe. Eredetileg a maradó teljesítmény számításánál csak a hazai termelőkapacitásokat veszik figyelembe. Magyarország esetében így az év jelentős részében nemcsak elmaradás mutatkozik az elvárttól (EMM), hanem egyenesen negatív maradó teljesítmény (MH) adódik. A nyári időszakban, különösen magas terhelés idején, a hiány jellemzően 5 körüli, míg a legszűkebb hetekben, egyidejű erőmű-karbantartások idején, 9 -ra is felszökhet. A szükséges mértékű import-export szaldóval (IMPORT- EXPORT TIT) korrigált maradó teljesítény (M) már definíció szerint kielégítő nagyságú lehet. A naponta ténylegesen igénybe vehető teljesítmények (VER TIT tény), illetve tartalékok (Tartalék TIT tény) a tervezettől a váratlan kiesések (KK+E tény), a piaci szereplők import-export tevékenysége (IMPORT-EXPORT TIT tény), valamint a tényleges terhelés (Napi csúcs tény) függvényében térnek el. A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, ENTSO-E uses the so-called remaining capacity to evaluate operational security of the electricity system. The diagrams above show actual remaining capacities with the domestic and import peak load balance in a daily breakdown. We set the value of reserves required by ENTSO-E (Reserve Requirement) for upward/downward direction to 1341 (gross [net + 85 ] TSO reserves +5 remaining capacity). Its required amount differs by countries, it falls typically between the range of 5 1% of installed capacity. In case of Hungary, we take into account (gross) 5 based on the capacity of the largest domestic power units. Originally only domestic generating capacities are taken into account when calculating remaining capacities. Thus, in case of Hungary, there is not only a shortfall to be seen in required remaining capacities throughout most of the year, we can definitely observe a negative remaining capacity as well. In the summer period, especially when the demand is high, a shortage of typically cca. 5 can be experienced, while it may go up to 9 in the scarcest weeks when power plants are under simultaneous maintenance. However, remaining capacities corrected with the import-export balance (Reliable IMPORT- EXPORT Capacity) are sufficient according to the definition. Daily reliable capacities (Hungarian Electricity System Actual Reliable Capacity) and reserves (Actual Reliable Capacity Reserves) may deviate from the planned amounts depending on the forced outages (Actual Forced Outages + Other Losses), the import-export activities of market participants (Actual Reliable IMPORT-EXPORT Capacity) and the actual load (Actual Daily Peak Load). Várható, illetve tény terhelés és rendelkezésre álló teljesítmény, 213 EXPECTED AND ACTUAL LOAD AND AVAILABLE CAPACITY, Importtal számolt maradó teljesítmény minimuma Minimum remaining capacity calculated with import Importtal számolt maradó teljesítmény maximuma Maximum remaining capacity calculated with import Elvárt maradó teljesítmény Required remaining capacity Importtal számolt maradó teljesítmény átlaga Average remaining capacity calculated with import Importtal számolt maradó teljesítmény ténylegesen Actual remaining capacity calculated with import Napi átl. csúcs Daily average peak load Max. csúcs Maximum peak load Min. csúcs Minimum peak load VER TIT Hungarian Electricity System Reliable Capacity Napi csúcs tény Actual daily peak load VER TIT tény Hungarian Electricity System Actual Reliable Capacity 24 25

14 2 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI, 213 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, 213 A SZÜKSÉGES ÉS A TÉNYLEGES CSÚCSIDEI IMPORT-EXPORT SZALDÓ, 213 NEEDED AND ACTUAL PEAK LOAD IMPORT-EXPORT BALANCE, IMPORT-EXPORT TIT IMPORT-EXPORT Reliable Capacity IMPORT-EXPORT TIT IMPORT-EXPORT Reliable Capacity IMPORT-EXPORT TIT tény IMPORT-EXPORT Actual Reliable Capacity IMPORT-EXPORT TIT tény IMPORT-EXPORT Actual Reliable Capacity 3 TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES TARTALÉK, ILL. KIESŐ TELJESÍTMÉNY AZ ELŐÍRT TARTALÉKHOZ KÉPEST, 213 PLANNED AND ACTUAL RESERVES AND CAPACITY LOSS COMPARED TO THE REQUIRED RESERVES, Tartalék TIT Reliable Capacity Tartalék Reserve TIT Reliable Capacity Reserve Min. tartalék TIT Minimum Reliable Min. Capacity tartalék Reserve TIT Minimum Reliable Capacity Reserve Max. tartalék TIT Maximum Reliable Max. Capacity tartalék Reserve TIT Maximum Reliable Capacity Reserve Tartalékelőírás Required reserves Tartalékelőírás Required reserves KK+E tény Actual Forced Outages KK+E +Other tény Losses Actual Forced Outages +Other Losses Tartalék TIT tény Actual Reliable Tartalék Capacity TIT Reserve tény Actual Reliable Capacity Reserve A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 26 27

15 3 A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK EURÓPÁBAN POWER SYSTEMS IN EUROPE A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM AZ ENTSO-E SZINKRONTERÜLETEIN ALAPULÓ REGIONÁLIS CSOPORTOK REGIONAL GROUPS BASED ON SYNCHRONOUS REGIONS OF ENTSO-E 3 Az európai uniós 3. energiacsomag elfogadását megelőzve 28 végén megalakult az Európai Villamosenergia-rendszerirányítók Önkéntes Szövetsége, az ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). A szervezet fokozatosan készült fel a 29. július 1-jén elkezdett tényleges működésre. Az addigi ETSO szervezet és a szinkronterületi szövetségek (UCTE, NORDEL, UKTSOA, ATSOI, BALTSO) 29 közepéig fokozatosan átadták feladataikat az újnak, és 29. július 1-jével megszűntek. Prior to the acceptance of European Union s third energy package, the voluntary association of European Transmission System Operators, ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) was set up at the end of 28. The organisation gradually prepared for its actual operation starting on 1 July 29. The former associations of different synchronous areas (UCTE, NORDEL, UKTSOA, ATSOI, BALTSO) and ETSO organisation gradually handed their tasks over to the new one and were terminated on 1 July 29. Kontinentális Európa Continental Europe Észak-Európa Northern Europe Balti országok (szinkron üzemel az UPS/IPS rendszerrel) Baltic countries (synchronously interconnected with the UPS/IPS system) Nagy-Britannia Great Britain Ír-sziget Ireland Különálló szigetek Isolated systems UPS/IPS szinkronrendszer UPS/IPS system Kontinentális Európa rendszerével szinkron üzemelő villamosenergia-rendszer Power system synchronously interconnected with the power system of Continental Europe 211. március 3-án hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács 714/29/EK Rendelete, amely az addigi önkéntes ENTSO-E együttműködést az EU-tagállamok TSO-i számára kötelező szintre emelte. The Regulation 714/29/EC of the European Parliament and Council came into effect on 3 March 211 and made the formerly voluntary ENTSO-E cooperation mandatory for the TSOs in EU member states. Az ENTSO-E koordinálja a TSO-k műszaki, gazdasági, regulációs vonatkozású együttműködését a villamosenergiarendszerek üzembiztonságának fenntartása és az egységes európai belső villamosenergia-piac kiszolgálása érdekében. Tagja 41 TSO 34 európai országból (az EU tagjai Málta kivételével, valamint Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Izland, Macedónia, Montenegró, Norvégia, Svájc és Szerbia). ENTSO-E coordinates the technical, economic and regulatory cooperation of TSOs in order to maintain the operation security of power systems and to serve the integrated European internal electricity market. It has 41 members from 34 European countries (EU members except Malta, as well as Bosnia- Herzegovina, Croatia, Iceland, FYROM, Montenegro, Norway, Switzerland and Serbia). IS FIN Az ábra jelzi az azonos frekvenciával, szinkron üzemben párhuzamosan járó rendszeregyesüléseket, amelyek keretében a műszaki együttműködés koordinációja történik. Legnagyobb közülük a Kontinentális Európa Regionális Csoport (RG CE, amely korábban az UCTE volt), amelynek tagja 28 TSO 24 európai országból. Az albán, a nyugat-ukrán, az észak-afrikai (marokkói-algériai-tunéziai) és a török rendszerek nem tagjai az RG CE-nek, de azzal szinkron üzemelnek. Nagy Britannia és az Ír-sziget rendszere, illetve a skandináv rendszer egyenáramú, tenger alatti kábelekkel kapcsolódnak az RG CE átviteli hálózatához. Az EU-tag balti országok a volt szovjet tagállamok villamosenergia-rendszereivel (UPS/IPS) szinkron üzemelnek, de keresik az RG CE-vel a szinkron együttműködés lehetőségét. The map indicates the interconnected systems operating under the same frequency in synchronous operation, in the frame thereof the co-ordination of technical co-operation is realised. The greatest one is the Continental Europe Regional Group (RG CE, the earlier UCTE) with 28 members from 24 European countries. The Albanian, West Ukrainian, North African Moroccan-Algerian-Tunisian and the Turkish systems are not members of RG CE, but they are synchronously operating with it. The Interconnected Power Systems of Great Britain and Ireland, and the Scandinavian Power System are connected through DC undersea cables to RG CE s transmission network. The power systems of EU member Baltic states are operating synchronously with the power systems of ex-soviet member states (UPS/IPS), but they are seeking the opportunity of a synchronous co-operation with RG CE. P E IRL GB F NL B L CH DK D I N S RUS PL CZ SK A H SLO HR BiH SRB MNE MK AL GR EE LV LT BY UA MD RO BG TR RUS MA DZ TN CY RL SYR LY ET IL HKJ 28 29

16 3 A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 3 AZ ENTSO-E SZÁMOKBAN A TAGORSZÁGOK RENDSZERIRÁNYÍTÓINAK ADATAI* ENTSO-E IN FIGURES ELECTRICITY SYSTEM DATA OF MEMBER TSOS COUNTRIES* (folytatás) (continued) ország CountrY lt lu 3 lv ME MK 2 ni 6 nl no 2 Pl 7 PT Ro Rs se 2 si sk EnTso-E 8 ország CountrY nettó termelés 1 Net generation 1 at 2 Ba BE Bg 2 CH 2,3 Cy Cz de 4 dk EE Es Fi FR gb 5 gr HR HU ie 2 is it ATOMERŐMŰ (TWh) nuclear &thermal (twh) FOSSZILIS HŐERŐMŰ (TWh) Fossil fuels (twh) VÍZERŐMŰ (TWh) Hydraulic generation (twh) Egyéb megújuló energiatermelés (TWh) other renewable generation (twh) ebből szél of which wind ebből nap of which solar EBBŐL BIOMMASSZA of which biomass nem ismert forrásokból származó termelés (TWh) non-identifiable generation (twh) összes termelés (twh) total generation (twh) fogyasztás 1 CoNSumPtIoN 1 fogyasztás (twh) Consumption (twh) Eltérés a 211. évi értékhez képest (%) variation (compared with 211) (%) nettó TELJESÍ TŐ KÉPESSÉG 213. december 31-én 2 Net generating CaPaCIty as of 31 DeCember ATOMERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE () ngc nuclear (mw) FOSSZILIS HŐERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE () ngc fossil fuels (mw) TELJESÍTŐKÉPESSÉG vízerőművi () ngc ** hydro power (mw) TELJESÍTŐKÉPESSÉG megújuló ENERGIAforrás () ngc renewable energy sources (mw) ebből szél of which wind ebből nap of which solar *** EBBŐL BIOMMASSZA of which biomass TELJESÍTŐKÉPESSÉG egyéb forrás () ngc other sources (mw) TELJESÍTŐKÉPESSÉG összes (mw) NgC total (mw) nettó termelés 1 Net generation 1 ATOMERŐMŰ (TWh) nuclear &thermal (twh) FOSSZILIS HŐERŐMŰ (TWh) Fossil fuels (twh) VÍZERŐMŰ (TWh) Hydraulic generation (twh) Egyéb megújuló ENERGIATERMELÉS (TWh) other renewable generation (twh) ebből szél of which wind ebből nap of which solar EBBŐL BIOMMASSZA of which biomass nem ismert források BÓL származó termelés (TWh) non-identifiable generation (twh) összes termelés (twh) total generation (twh) fogyasztás 1 CoNSumPtIoN 1 fogyasztás (twh) 213 Consumption (twh) Eltérés a 212. évi értékhez képest (%) variation (compared with 212) (%) n.a nettó TELJESÍ TŐ KÉPESSÉG 213. december 31-én 2 Net generating CaPaCIty as of 31 DeCember ATOMERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE () ngc nuclear (mw) FOSSZILIS HŐERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE () ngc fossil fuels (mw) TELJESÍTŐKÉPES SÉG vízerőművi () ngc hydro power (mw) TELJESÍTŐKÉPESSÉG megújuló ENERGIAFORRÁS () ngc renewable energy sources (mw) ebből szél of which wind ebből nap of which solar EBBŐL BIOMMASSZA of which biomass TELJESÍTŐKÉPES SÉG egyéb forrás () ngc other sources (mw) TELJESÍTŐ KÉPES SÉG összes (mw) NgC total (mw) Representativity of the values n.a. 1 * Az ENTSO-E-től kapott adatok alapján. (Az eltérő adatgyűjtések miatt, előfordulhat eltérés a MAVIR által publikált adatokhoz képest.) Data from ENTSO-E 1 Minden érték az adott ország értékei 1%-ának felel meg. All values are calculated to represent 1% of the national values. 2 Nettó teljesítőképesség adatok 212. december 31-én. NGC values as of 31 December Az ENTSO-E adatbázis alapján végzett számítások különböznek a Swiss Federal Office of Energy hivatalos adataitól. Calculation based on the ENTSO-E database differs from the official values from the Swiss Federal Office of Energy. 4 Előzetes értékek. Values are provisional. 5 A GB országkóddal ellátott adatok Anglia, Skócia és Wales összesített havi statisztikai adatait jelentik. All data with the country code GB represents monthly statistical data as sum of England, Scotland and Wales. 6 Minden NI országkóddal ellátott adat Észak-Írország havi statisztikai adatait jelentik. All data with the country code NI represents the monthly statistical data of GB Northern Ireland. 7 A biomasszából termelt energia tartalmazza az együtt tüzeléses egységek termelését is. Net generation for biomass includes energy from biomass co-fired in conventional thermal unit. 8 Az ENTSO-E tag TSO-k összesített adatai. Calculated sum of the ENTSO-E member TSOs countries. ** NBP-vel együtt számolt kerekített értéke = 56. Calculated with NTO = 56 *** NBP-vel együtt számolt kerekített értéke = 4. Calculated with NTO = 4 ORSZÁGKÓDOK COUNTRY CODES AT Ausztria Austria BA Bosznia Bosnia BE Belgium Belgium BG Bulgária Bulgaria CH Svájc Switzerland CY Ciprus Cyprus CZ Csehország Czech Republic DE Németország Germany DK Dánia Denmark EE Észtország Estonia ES Spanyolország Spain FI Finnország Finland FR Franciaország France GB Nagy-Britannia Great Britain GR Görögország Greece HR Horvátország Croatia HU Magyarország Hungary IE Írország Ireland IS Izland Iceland IT Olaszország Italy LT Litvánia Lithuania LU Luxemburg Luxembourg LV Lettország Latvia ME Montenegró Montenegro MK Macedónia Macedonia NI Észak-Írország Northern Ireland NL Hollandia Neatherlands NO Norvégia Norway PL Lengyelország Poland PT Portugália Portugal RO Románia Romania RS Oroszország Russia SE Svédország Sweden SI Szlovénia Slovenia SK Szlovákia Slovakia 3 31

17 HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE 4 HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA (GWh)* CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE (GWh)* 4 ORSZÁG COUNTRY IMPORT EXPORT SZALDÓ BALANCE AT BA BE BG CH CY 2 CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE ORSZÁG COUNTRY IMPORT EXPORT SZALDÓ BALANCE IS2 IT LT LU LV ME MK NI NL NO PL PT RO RS SE SI SK ENTSO-E * Az ENTSO-E-től kapott adatok alapján. Data from ENTSO-E IS ENTSO-E tagok ENTSO-E members Nem ENTSO-E tagok Not ENTSO-E members NO SE FI HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE PT IE ES NI EE RU LV DK LT 2226 RU GB BY 542 NL PL 4388 BE DE LU CZ UA-W SK FR CH 255 AT HU 278 UA MD HR RO 973 SI BA RS IT BG ME MK AL TR GR MA DZ TN CY 32 33

18 HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA 4 CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE 213. éves elszámolt és tényleges villamosenrgia-forgalom (GWh) SETTLED AND ACTUAL ELECTRICITY EXCHANGE (GWH), 213 HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE HAVI VILLAMOSENERGIA-KÜLKERESKEDELMI ADATOK, 213 (GWH) MONTHLY ELECTRICITY EXPORT/IMPORT, 213 (GWH) 4 AUSZTRIA AUSTRIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 3 113,7 GWh 1 375,3 GWh Export 2 14,1 GWh 1 9,8 GWh Szaldó Balance 1 9,6 GWh 365,5 GWh Átlagos import Average import Átlagos export Average export 395,8 157,4 438,6 83,7 SZLOVÁKIA SLOVAKIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 7 218,9 GWh 8 286,8 GWh Export 849,4 GWh 8,5 GWh Szaldó Balance 6 395,5 GWh 8 278,3 GWh Átlagos import Average import Átlagos export Average export 1 153,4 948,6 1 78,1 1, 5,618 GWh Terven kívüli szállítás unplanned delivery 8,331 GWh UKRAJNA UKRAINE MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 4 371,2 GWh 4 82, GWh Export, GWh 21,4 GWh Szaldó Balance 4 371,2 GWh 4 798,7 GWh Átlagos import Average import Átlagos export Average export 1 326,6 551,7, 2,4 IMPORT menetrend IMPORT SCHEDULE EXPORT menetrend EXPORT SCHEDULE IMPORT TÉNY IMPORT ACTUAL EXPORT TÉNY EXPORT ACTUAL Január January 1 841, , ,8 578, Február February 1 764, , ,4 58,2 Március March 1 899,5 1 51,6 1 28, 361,1 Április April 2 166,6 1 23, ,6 122,9 Május May 2 56,3 952, ,4 19,7 Június June 1 799,4 829, ,1 269,5 Július July 2 4,1 957, ,1 44,1 Augusztus August 1 948,9 811, , 278,2 Szeptember September 2 28, ,9 1 43,8 524,5 Október October 2 321,1 1 12, ,9 483,9 November November 2 31, , ,6 385,8 December December 2 331, , ,6 731,8 Év összesen Year total 24 57, , , , GWH KÜLKERESKEDELMI FORGALOM, 213 EXPORTS/IMPORTS, GWH GWh 25 2 Import menetrend Import schedule GWHt menetrend schedule tény actual Import tény Actual import Export menetrend Export schedule Export tény Ectual export -15 HORVÁTORSZÁG CROATIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 3 219, GWh 417, GWh Export 5 218,1 GWh 2 98,4 GWh Szaldó Balance ,1 GWh ,4 GWh Átlagos import Average import 522,5 23,9 SZERBIA SERBIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 4 344,9 GWh 945,2 GWh Export 3 385,4 GWh 278,2 GWh Szaldó Balance 959,5 GWh 667, GWh Átlagos import Average import 57,4 18,2 ROMÁNIA ROMANIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 2 256,2 GWh 754,7 GWh Export 1 58,5 GWh 523,9 GWh Szaldó Balance 1 197,7 GWh 23,8 GWh Átlagos import Average import 344, 86, jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL A MÉRLEGKÖRÖK SZÁMA NUMBER OF BALANCE GROUPS aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC 17 Átlagos export Average export 527,6 111, Átlagos export Average export 611,8 31,8 Átlagos export Average export 256,1 6, A mérlegkörök száma (db) Number of balance groups 8 79 TELJES IMPORT MENETREND TOTAL IMPORT, PLAN 24 57,685 GWh TELJES EXPORT MENETREND TOTAL EXPORT, PLAN 12 63,582 GWh IMPORT-EXPORT MENETREND IMPORT-EXPORT, PLAN 11 94,14 GWh 4 TELJES IMPORT TÉNY TOTAL IMPORT, ACTUAL ,344 GWh TELJES EXPORT TÉNY TOTAL EXPORT, ACTUAL 4 757,743 GWh 2 IMPORT-EXPORT TÉNY IMPORT-EXPORT, ACTUAL ,74 GWh

19 HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA 4 CROSS-BORDER EXPORT/IMPORTS VILLAMOS ENERGIA HATÁRKERESZTEZÉSI FIZIKAI FORGALMÁNAK ALAKULÁSA CROSS-BORDER PHYSICAL ELECTRICITY EXCHANGE AZ ÉVES FIZIKAI FORGALOM ALAKULÁSA 213-BAN (GWh) ANNUAL PHYSICAL EXCHANGE, 213 (GWh) HATÁRMETSZÉK COUNTRY IMPORT IMPORT EXPORT EXPORT SZALDÓ BALANCE Ukrajna Ukraine 4 836,16 21, ,8 Szlovákia Slovakia 8 298,2 8, ,7 Románia Romania 757,9 524,6 233,3 Szerbia Serbia 95,4 278,2 672,2 Horvátország Croatia 415, , ,2 Ausztria Austria 1377,5 1 13,6 363,9 Összesen Total , , , IMPORT HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER EXPORTS/IMPORTS A piac-összekapcsolásban felajánlott és kihasznált napi határkereszetző átviteli KAPACITÁS, 213 OFFERED AND USED DAILY CROSS-BORDER TRANSMISSION CAPACITY IN MARKET COUPLING, A villamos energia határon keresztüli forgalmának alakulása ban (TWh) CROSS-BORDER ELECTRICITY EXCHANGE, (TWH) TWh Import Import jan. JAN EXPORT febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC ,97 7,97 9, 16,64 11,88 4,76 Export Export Szaldó Balance HU HU SK menetrend SK schedule SK SK HU menetrend HU schedule HU SK ATC SK HU ATC IMPORT SZALDÓ ENERGIA részarány alakulása IMPORT RATIO Év 4% KERESKEDELMI FORGALOM, 213 (GWh) TRADE, 213 (GWh) MEGNEVEZÉS ITEM Export (-) Export (-) Import (+) Import (+) Szaldó Balance VILLAMOSENER- GIA-KERESKEDŐK - TELJES KÖRŰ ENGEDÉLLYEL ELECTRICITY TRAD- ERS - WITH FULL LICENCE VILLAMOSENER- GIA-KERESKEDŐK - KORLÁTOZOTT ENGEDÉLLYEL ELECTRICITY TRAD- ERS - WITH LIMITED LICENCE FELHASZNÁLÓK USERS TERVEN KÍVÜLI SZÁLLÍTÁS UNPLANNED DELIVERY RENDSZERIRÁNYÍTÓ TSO* PIACÖSSZE- KAPCSOLÁS SORÁN HATÁRON KERESZ- TÜL SZÁLLÍTÁS CROSS-BORDER DELIVERY DURING MARKET COUPLING ÖSSZESEN TOTAL ÖSSZESEN 213/212 TOTAL 213/ ,38 1 3,25, 8,33 825,95 54, ,9 78,78% 2 443, ,58, 5, ,86 31, ,5 12,8% 668, ,33, -2,71 752,91-23, ,6 149,11% GCC % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1% 9% 8% 7% 6% 8,38% 5% 4% jan. JAN 3% 16,75% Ellehetetlenült piac-összekapcsolás (3.11.) Decoupling (11th March) 18,8% 6,2% 18,23% febr. FEB 28,15% 15,21% 23,7% márc. MAR 28,74% 33,87% ápr. APR 24,13% 33,6% máj. MAY 2,85% 28,81% jún. JUN 27,25% 3,28% júl. JUL 24,27% 33,27% aug. AUG 24,87% 26,21% szept. SEP 17,35% 33,8% okt. OCT 17,32% 32,75% nov. NOV 14,41% 29,2% dec. DEC *Tartalmazza az ENTSO-E nem szándékolt eltéréseket. It includes the non-planned deviation values in ENTSO-E. 2% Import részarány 212 Import ratio 212 Import részarány 213 Import ratio 213 Éves átlag 212 Annual average 212 Éves átlag 213 Annual average 213 1% jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC % HU > SK HU = SK HU < SK

20 HU HU SK menetrend SK schedule SK SK HU menetrend HU schedule HU SK ATC SK HU ATC HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA 4 CROSS-BORDER EXPORT/IMPORTS MAGYAR ÉS SZLOVÁK PIACI ÁRAK ARÁNYA, 213 HUNGARIAN AND SLOVAK MARKET PRICES, 213 Ellehetetlenült piac-összekapcsolás (3.11.) Decoupling (11th March) 5 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC HU > SK HU = SK HU < SK Magyarázat: Az ábra a magyar és a szlovák másnapi szervezett villamosenergia-piacon kialakult árak alapján készült. A piac-összekapcsolás indulása óta ( i szállítási nap) tapasztalható tendencia 213-ban is folytatódott: az órák nagy többségében a két ár kiegyenlítődött. Note: The diagram is based on the day-ahead electricity prices of Hungarian and Slovak organized electricity markets. The tendency started from the launch of the market coupling (12/9/212 delivery day) has been continued also in 213: in the majority of hours the prices have become equal. ERŐMŰVEK POWER PLANTS 38 39

21 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS ERŐMŰVEK POWER PLANTS 5 RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ NAGY- ÉS KISERŐMŰVEK LARGE AND SMALL POWER PLANTS PROVIDING ANCILLARY SERVICES MEGOSZLÁS A KIS- ÉS NAGYERŐMŰVEK KÖZÖTT, 213 SHARE BETWEEN SMALL AND LARGE POWER PLANTS, 213 Bőny Sopronkövesd- Nagylózs Bakony GT. Ajka Észak-Buda Gönyű Kelenföld Oroszlány Tatabánya Dunamenti F, G1, G2, G3 Litér Pécs Dunaújváros Gázmotorok Paks Mátra Lőrinci Újpest Kispest Csepel Borsod Tisza Miskolc Tiszapalkonya Sajószöged NYKCE DKCE Atom Nuclear Szén/Lignit Coal/Lignite Szénhidrogén Hydrocarbon Biomassza Biomass Szél Wind BT IC Rtá ACc RTv ACv RTv/BT ARÁNY ACv/IC RATIO RTv/BT HIÁNY (1%-RTv/BT ARÁNY) ACv/IC LOSS (1%-ACv/IC RATIO) % % % % % NAGYERŐMŰVEK LARGE POWER PLANTS 7 596,6 83,4% 6 131,2 81,5% ,87% 8,7% 19,3% KISERŐMŰVEK SMALL POWER PLANTS 1 516,5 16,6% 1 389,9 18,5% 759,52 11,13% 91,7% 8,3% ÖSSZESEN TOTAL 9 113,1 1,% 7 521,1 1,% 6 823,52 1,% 82,5% 17,5% Erőművek teljesítőképessége 213. december 31-én Generation Capacity of power plants on 31 december KISERŐMŰVEK [Small PPs] BT [IC] = 1 516,5 RTá [ACc] = 1 389,9 NAGYERŐMŰVEK [Large PPs] BT [IC] = 7 596,6 RTá [ACc] = 6 131,2 ÖSSZES HAZAI ERŐMŰ [Total domestic PPs] BT [IC] = 9 113,1 RTá [ACc] = 7 521,1 VER ERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE CAPACITY OF POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 8 6 ERŐMŰVEK BRUTTÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, 213 GROSS CAPACITY OF POWER PLANTS, 213 VER ERŐMŰVEK BT* IC OF POWER PLANTS* VER ERŐMŰVEK RTá* ACc OF POWER PLANTS* VER ERŐMŰVEK BRUT- TÓ CSÚCSTERHELÉSE* GROSS PEAK LOAD OF POWER PLANTS* GARANTÁLT IMPORT GUARANTEED IMPORT BT+IMPORT IC+IMPORT RTá+IMPORT ACc+IMPORT BRUTTÓ CSÚCSTER- HELÉS (ÉVES) GROSS PEAK LOAD (ANNUAL) VÁLTOZÁS CHANGE ( ) , ,8 1 93, ,1-98, , , , ,1-785, , ,8 8 36, ,1-785, , , * december havi átlagérték monthly average value in December 4 2 BT RTá/BT= 91,7% [ACc/IC] = 91,7% ÁH: Állandó hiány CL: Constant loss RTá Szekunder szabályozásba bevonható rendendelkezésre álló teljesítőképesség Available capacity that can be involved in secondary control (S. ACc) BT RTá/BT= 8,7% [ACc/IC] = 8,7% RTá BT Teljes rendelkezésre álló teljesítőképesség RTá [] ACC: Total Available Capacity Tercier szabályozásba bevonható rendelkezésre álló teljesítőképesség (T. RTá) Available capacity that can be involved in tertiary control (T. ACc) RTá/BT= 82,5% [ACc/IC] = 82,5% RTá 4 41

22 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS A hazai VER engedélyköteles erőművek adatai 213. december 31-én DATA OF POWER PLANTS SUBJECT TO LICENCE IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM, 31 DECEMBER 213 ENERGIAFORRÁS ENERGY SOURCE TÍPUS TYPE NBP [] NTO [] BT [] IC [] GÉPEGYSÉGEK VILLAMOS TELJE- SÍTMÉNYE [] CAPACITY OF UNITS [] ÁH [] CONLOSS [] RTá [] ACc [] GÉP [DB] No. OF UNITS szekunder SZABÁLYOZ- HATÓ ERŐMŰ REGULATED POWER PLANT SZABÁLYOZ- HATÓSÁGI TARTOMÁNY MÉRTÉKE [] CONTROL RANGE [] RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ NAGY- ÉS KISERŐMŰVEK LARGE AND SMALL POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM CSATLAKOZÁSI FESZÜLTSÉG- SZINT [kv] CONNECTION VOLTAGE LEVEL [kv] PAKS P * nukleáris nuclear gőzt steam turbine 2, 8x25, 2, 8 igen - yes 1 4 TISZA II. S gőzt steam turbine 9, 4x225 9,, 4 igen - yes 22+4 DUNAMENTI F. S gőzt steam turbine 215, 1x215, 215, 5 igen - yes DUNAMENTI GT PS Kombgt combined gt 446, , 446, 5 igen - yes DUNAMENTI GT3 PS Kombgt combined gt 47,7 275, ,5, 47,7 2 igen - yes MÁTRA I. T lignit - lignit gőzt steam turbine 2, 2x1 3, 17, 2 nem - no lignit+biomassza lignit+biomassza gőzt steam turbine 684, 22+2x232, 684, 3 igen - yes MÁTRA II. PS gt gas turbine 66, 2x33, 66, 2 nem - no GÖNYŰ PS Kombgt combined gt 433, 433, 433, 1 igen - yes gt gas turbine 292, 2x146 1, 282, 2 igen - yes CSEPEL S gőzt steam turbine 118, 118 4,9 113,1 1 igen - yes gt gas turbine 127,9 136, 127,9 1 igen - yes KELENFÖLD S gőzt steam turbine 49,9 49,9, 49,9 1 igen - yes KISPESTI GT. S Kombgt combined gt 113,3 114, 113,3 1 igen - yes ÚJPESTI GT S Kombgt combined gt 15, , 15,3 2 igen - yes DKCE S Kombgt combined gt 95, 95 95,, 1 igen - yes 12 LŐRINCI GT. T ** gt gas turbine 17, 17, 17, 1 nem - no LITÉRI GT. T ** gt gas turbine 12, 12, 12, 1 nem - no SAJÓSZÖGEDI GT. T ** gt gas turbine 12, 12, 12, 1 nem - no OROSZLÁNY PS szén+biomassza +biomass gőzt steam turbine 24, 4x6, 24, 4 igen - yes PÉCS T gőzt steam turbine 7, 7 35, 35, 3 nem - no AJKA T szén+biomassza +biomass gőzt steam turbine 11,6 11,6 53,6 48, 1 nem - no 12 BAKONY GT 1.2. S ** gt gas turbine 116, 2x58, 116, 2 igen - yes BORSOD T biomassza biomass gőzt steam turbine 136,9 3x ,2+9,7 136,9, 7 nem - no 12 TISZAPALKONYA T szén coal gőzt steam turbine 2, 3x55+13,1+15+6,9 2,, 6 nem - no 12 PANNONGREEN T Mgőzt biomassza biomass ren. steam turb. 49,9 49,9, 49,9 1 nem - no 2 12 BŐNY SZÉLERŐMŰPARK 1 Mszélt szél wind ren. wind turb. 25, 1+12x2, 25, 13 nem - no 12 BAKONY BIO T biomassza Mgőzt biomass ren. steam turb. 3, 3, 3, 1 nem - no ÉSZAK-BUDAI S gt gas turbine 5, 2x1 + 3, 5, 3 igen - yes 1 12 NYKCE T Kombgt combined gt 47,1 47,1 47,1, 1 nem - no 12 SOPRONKÖVESD- NAGY- Mszélt LÓZS SZÉLERŐMŰPARK T szél wind ren. wind turb. 23, 2+7x3, 23, 8 nem - no DALKIA Szekunder szabályozási központ csoport S gázm gas engine 52,4 control centre 29,9 22,5 2 igen - yes 47, DALKIA Tercier szabályozási központ csoport T gázm gas engine 34,1 control centre,8 33,3 12 nem - no 4, GREENERGY S EONSUM S ALPIQ S PLOOP S VPP S MISKOLC T TATABÁNYA T gázm gas engine 6,1 gázm gas engine 65, gázm gas engine 53,9 gt gas turbine 59,4 gázm gas engine 14,6 Kombgt combined gt gázm +gőzt gas engine+steam turb. Rendszerszintű koordinációban résztvevő nagy- és kiserőművek összesen Large and small power plants in the Hungarian Electricity System, total szabályozási központ control centre 3, 57,1 21 igen - yes 5, szabályozási központ control centre, 65, 11 igen - yes 47,4, szabályozási központ control centre, 53,9 1 igen - yes 5,1, szabályozási központ control centre, 59,4 14 igen - yes 13,1, szabályozási központ control centre,9 139,7 27 igen - yes 113, ,1 1x39,6, 1x19,5, 59,1 1 nem - no ,7 1x18, 1x31,7, 49,7 2 nem - no 44 12, 8 326, , ,7 212, ,7 - (folytatás) (continued) ENERGIAFORRÁS ENERGY SOURCE TÍPUS TYPE NBP [] NTO [] BT [] IC [] GÉPEGYSÉGEK VILLAMOS TELJE- SÍTMÉNYE [] CAPACITY OF UNITS [] ÁH [] CONLOSS [] RTá [] ACc [] GÉP [DB] No. OF UNITS SZABÁLYOZ- HATÓ ERŐMŰ REGULATED POWER PLANT SZABÁLYOZ- HATÓSÁGI TARTOMÁNY MÉRTÉKE [] CONTROL RANGE [] CSATLAKOZÁSI FESZÜLTSÉG- SZINT [kv] CONNECTION VOLTAGE LEVEL [kv] RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN NEM RÉSZTVEVŐ NAGYERŐMŰVEK LARGE POWER PLANTS OUT OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM ISD POWER gőzt steam turbine Rendszerszintű koordinációban nem résztvevő nagyerőművek összesen Large power plants out of the Hungarian Electricity System, total 69,, 69, nem - no - 69, -, 69, RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN NEM RÉSZTVEVŐ KISERŐMŰVEK*** SMALL POWER PLANTS OUT OF THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM*** Hagyományos Conventional Megújuló Renewables - gm gas engine,2 116,7-13,9 12,8 nem - no - gőzt steam turbine, 69,4-26,3 43,1 nem - no - gt gas turbine, 99,6 -, 99,6 nem - no - - nap solar szél wind víz hydro Mgm ren. gas eng. Mgőzt ren.steam turb. Mnapt ren.solar turb. Mszélt ren.wind turb. Mvízt ren.hydro turb. Rendszerszintű koordinációban nem résztvevő kiserőművek összesen Small power plants out of the Hungarian Electricity System, total 3,6 46,4 -, 46,4 nem - no 7,5 47,4-4, 43,4 nem - no 2,7 1,7 -, 1,7 nem - no, 281,3 -, 281,3 nem - no 2, 54,8 -,6 54,2 nem - no 16,1 717,2 44,8 672, Nagyerőművek összesen Large power plants, total, 7 596, , ,2 - Ebből szekunder szabályozható of which: secondary regulated power plants Ebből tercier szabályozható of which: tertiary regulated power plants, 4 343,1-1 9, ,2 -, 3 184,5-455, , Kiserőművek összesen Small power plants, total 16, ,5-126, ,9 - Ebből szekunder szabályozható of which: secondary regulated power plants Ebből tercier szabályozható of which: tertiary regulated power plants Szekunder szabályozható nagy- és kiserőművek összesen Secondary regulated large and small power plants, total, 481,4-33,9 447,5 -, 317,9-47,9 27, ERŐMŰVEK POWER PLANTS, 4 824,5-1 43,8 3 78,7 - VER összesen Hungarian Electricity System, total 16, , , 7 521, ,7 - * A Paksi Atomerőmű kismértékben szabályozható. Korlátozás nélkül 25 az a mérték, amivel bármikor leszabályozható egy blokk (azaz 2 db gépegység). Paks Nuclear Power Plant can be regulated to a certain extent. Without limitation, 25 is the amount by which a unit (i.e. two generator sets) may be balanced downwards at any time. ** A gyorsindítású gázturbinák esetén a szabályozhatósági tartomány a teljes Rtá-val megyegyezik, mivel igénybevételük esetén álló tercier gépegység indítására kerül sor és a teljes tartalék 15 percen belül igénybe vehető. In case of rapid start-up gas turbines the control range equals to the full ACC since inactive tertiary generating unit will be started-up in case of their deployment and total reserves can be deployed within 15 minutes. P Primer szabályozásba bevont termelő Generator involved in primary control S Szekunder szabályozásba bevont termelő Generator involved in secondary control T Tercier szabályozásba bevont termelő Generator involved in tertiary control *** Nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőműveket. It does not include the small-scale power plants

23 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS ERŐMŰVEK POWER PLANTS 5 A villamosenergia-termelés (bruttó termelés) alakulása** ELECTRICITY (GROSS) GENERATION** 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek Power plants with a capacity of 5 or above A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS (BRUTTÓ TERMELÉS) ALAKULÁSA (TWh) ELECTRICITY (GROSS) GENERATION (TWh) TWh ,77 A MAGYAR VER SZABÁLYOZHATÓSÁGA CONTROLLABILITY OF HUNGARIAN POWER SYSTEM ,52 29,55 25,79 212* 213** Év * Az adatok pontosításra kerültek az előző évi kiadványhoz képest. The data were updated. ** Előzetes adatok. Preliminary data 212* 213*** 213 (212=1) GWh % GWh % % ,9% ,8% 87,28% Kiserőművek Small power plants ,91% ,92% 94,77% Összesen Total % % 88,32% * Az adatok pontosításra kerültek az előző évi kiadványhoz képest. Data were updated in the present statistics ** Nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek termelését. It does not include the generation of small-scale power plants. *** Előzetes adatok. Preliminary data A hazai villamosenergia-termelés 213-ban 11,68 %-kal volt kevesebb, mint 212-ben. Az 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek termelés-csökkenése 12,72 %-os, a kiserőműveké 5,23 %-os volt. The domestic electricity generation was by 11.65% less in 213 than in 212. The generation decrease of the power plants with a capacity of 5 or above was 12.72% and it was 5.3% in case of small power plants. 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek Power plants with a capacity of 5 or above Kiserőművek Small power plants A hazai termelők beépített bruttó teljesítőképessége 213. december 31-én 9113,1 volt. Az állandó hiányok figyelembevételével a rendelkezésre álló teljesítmény értéke 7521,1. BT szerint 4824,5, az állandó hiányok figyelembevételével 378,7 olyan szabályozható kis- és nagyerőművi kapacitás található a rendszerben, amely 213-ban a primer, szekunder, tercier és üzemzavari piacokon szerepelt. Rendszerszintű Szolgáltatások A 213-as évben bevezetett heti versenyeztetési eljárással a cél a napi zsinórnál rövidebb időszakra vonatkozó termék bevezetése volt, mivel az a lekötendő mennyiség pontosabb tervezhetőségét teszi lehetővé, illetve a napon belül szabad kapacitással rendelkező erőművek számára is versenylehetőséget biztosít. Szabályozhatóság A rendszerirányító a rendszerszintű szabályozási tartalékokat 213-ban is a kölcsönös kötelezettségen alapuló Market Maker szerződések megkötésével biztosította. 213-ban a szekunder szabályozási piacon a Market Maker szerződések nem teljesítéséből adódóan a hiányos órák aránya fel irányban 15,75%, míg le irányban 4,6% volt. (Ezen értékek a bázishoz képest fel irányban 4,89%-os, le irányban 31,2%-os romlást mutatnak.) A hiányos órákat tekintve a nem teljesítések mértéke fel irányban 1 59 közötti, átlagosan 1,8, míg le irányban 1 4 közötti, átlagosan 28,2 volt. Az opciós ajánlatokból történő pótlást követően a szekunder piacon az átlagos hiány 8,1 volt fel irányban és 1,6 le irányban a hiányos órák átlagát tekintve. A növekvő import részarány következtében kialakult teljesítményviszonyok ellenére a magyar villamosenergia-rendszer szabályozása és az ellátásbiztonság az opciós szerződések keretében felajánlott mennyiségek által a legszűkebb időszakokban is megfelelő szinten biztosítható, illetve kezelhető volt. The gross installed generation capacity of domestic power plants was on 31 December 213. Taking into account constant losses, available capacity was As installed capacity, there is a controllable capacity of (or considering constant losses) being available via small-scale and large power plants, that was present on the primary, secondary, tertiary and emergency markets in 213. Ancillary Services The goal of the weekly tendering procedure, launched in 213, was the introduction of a product relating to a period shorter than the daily baseload product, making it possible to plan the amounts to be contracted in a more accurate manner and ensuring opportunities of competition for power plants having free intra-day capacities. Controllability The Transmission System Operator provided for system balancing reserves by Market Maker contracts based on mutual obligations in 213 as well. Due to the non-fulfilment of Market Marker contracts, the ratio of deficient hours was % in upward direction and 4.6 % in downward direction. (These values show a deterioration of 4.89 % in upward direction and 31.2% in downward direction compared to base values). As regards deficient hours, the nonfulfilled amount was between 1-59 (in average 1.8 ) in upward direction and between 1-4 (in average 28.2 ) in downward direction. Following the compensation arising from optional bids, general deficiency was 8.1 in upward direction and 1.6 in downward direction on the secondary market considering the average of deficient hours. Despite capacity conditions developed due the growing ratio of import, balancing control of the Hungarian Electricity System and security of supply could be properly ensured and managed even in the scarcest periods by the amounts offered in the frame of optional contracts. 6% 5% 4% 3% 2% 1% ,9 % 28,7 % 32,1 % 25,1 % % jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC Éves átlag Annual average MÉRÉS alapján az időszak ennyi %-ában üzemeltek szabályozható tartományban a szabályozható erőművek. Based on MEASUREMENT: percentage (%) of the period when the regulated power plants were operating in the controllable range. Éves átlag Annual average MENETREND alapján az időszak ennyi %-ában üzemeltek szabályozható tartományban a szabályozható erőművek. Based on SCHEDULE: percentage (%) of the period when the regulated power plants were operating in the controllable range

24 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS ERŐMŰVEK POWER PLANTS 5 A nagyerőművek helyzetképe SITUATION OF LARGE POWER PLANTS A 213. év folyamán új nagyerőműves termelőegység nem csatlakozott a VER-hez. Az AES Tisza II. Erőmű (9 ) a 213-as Rendszerszintű Szolgáltatások Beszerzése tenderen való részvétele céljából benyújtott kérelmére 212. év végén a MEKH 171/212 sz. határozata alapján a működési engedélyét 213. január 1-jétől ismételten megkapta, majd 213-ban az erőmű kezdeményezte termelői engedélyének szüneteltetését, amit a MEKH az 1815/213 sz. határozatával jóváhagyott. A határozat értelmében a szüneteltetési engedély hatálya 213. július 1-jétől 216. június 3-ig terjed. A Dunamenti Erőmű F blokkok X., XI. és XII. gépegységei (645 ) működési engedélyének lejárta miatt (212. december 31.) a fenti gépegységek 213. január 1-jétől a VER beépített teljesítőképességéből kivezetésre kerültek. Az F blokkok XIII. gépegysége (215 ) működési engedélyének meghosszabbítása megtörtént, majd 213-ban az erőmű kezdeményezte ezen egység termelői engedélyének szüneteltetését, melyről a Rendszerirányítóval megállapodást írt alá. Ennek értelmében a blokk 214. január 1-jétől állandó hiányos üzemállapotba került. Az E.ON Hungária csoport a kedvezőtlen piaci feltételekre hivatkozva a Debreceni Kombinált Ciklusú Erőműre (95 ) vonatkozóan kezdeményezte a termelői engedélyének szüneteltetését, amelyet a MEKH az 1814/213-as számú határozatával jóváhagyott. Az engedély hatálya 213. július 1-jétől 216. június 3-ig terjed. Továbbá, az E.ON üzemszünetet kezdeményezett a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű (49 ) vonatkozásában. A Rendszerirányítóval kötött megállapodása értelmében az erőmű 213. július 1-jétől állandó hiányos a teljes beépített teljesítményével. A szüneteltetés az erőmű szándéka szerint 216. június 3-ig terjed. A Gönyű (433 ) és Dunamenti G3 (47,7 ) erőművek 213-ban a karbantartási időszakoktól függően ugyan rendelkezésre álltak, azonban ezen időszak mindössze 1 és 18%- ában üzemeltek, ami 7,9 és 13,4%-os éves szintű kihasználtságot jelentett, mely a jövőben a piaci körülmények alakulásától függően a tartós üzemszünet lehetőségét vetíti előre. A Vértesi Erőmű termelői engedélye 22. december 31-én jár le, azonban a hosszú távú kapacitástervezés során megadott adatszolgáltatás alapján tervezetten csak 215. december 31- ig áll rendelkezésre. A teljesítőképesség időtartama a városfűtés fenntarthatósága érdekében még átmenetileg meghosszabbításra kerülhet év folyamán a Budapesti Erőmű kapcsoltan hő- és villamosenergia-termelést biztosító egységei is fontolóra vették a 215 év végétől történő leállást. Jelenlegi információink szerint ezen erőművek termelése a közeljövőben bizonytalanná válhat. 46 There were no further large power generating units connected to the Hungarian Electricity System in 213. Upon the request of AES Tisza II. Power Plant (9 ), submitted in order to be able to participate in the tender for the Procurement of Ancillary Services in 213, the company regained its operation licence as from 1 January 213 pursuant to the Resolution No. 171/212 of the Hungarian Energy and Public Utility Authority. However, the power plant initiated the suspension of its generation licence that was approved by the Hungarian Energy and Public Utility Authority in its Resolution No. 1812/213. In pursuance to the Resolution, the permission of suspension is valid from 1 July 213 up to 3 June 216. Due to the expiry of the Operational Licence of generating units X, XI and XII (645 ) in blocks F of Dunamenti Power Plant (31 December 212), the generating units above have become derecognised in the installed capacity of the Hungarian Electricity System as from 1 January 213. The Operational Licence of generating unit XIII (215 ) in blocks F was extended, later the Power Plant initiated the suspension of the Generation Licence of this unit with regards to which they signed an agreement with the Transmission System Operator. Accordingly, the generating unit will be in constant non-operational status as from 1 January 214. Referring to unfavourable market conditions, E.ON Hungaria group initiated the suspension of the Generation Licence of Debrecen Combined Cycle Power Plant that was approved by Hungarian Energy and Public Utility Authority in its Resolution No. 1814/213. The Licence is valid from 1 July 213 until 3 June 216. Furthermore, EON initiated the suspension of operation of Nyíregyháza Combined Cycle Power Plant (49 ). Pursuant to the agreement signed with the Transmission System Operator, the Power Plant is in constant non-operational status with its total installed capacity. The Power Plants intends to suspend its operation until 3 June 216. Depending on the maintenance periods, Gönyű and Dunamenti G3 Power Plants were available in 213, however, they were operating only in 1 and, respectively, 18 % of this period, which means a load factor of 7.4% and 13% on an annual basis. This anticipates, depending on future market conditions, the possibility of a constant non-operational state of these power plants. The generation licence of Vértes Power Plant will expire on 31 December 22, however, it is planned to be available only until 31 December 215 based on the data provided via long term capacity planning. In order to sustain urban area heating, the duration of its availability may be temporarily extended. In year 213 the Combined Heat and Power (CHP) generating units of the Budapest Power Plant also considered their shutdown from the end of 215. According to our current information, the generation of these power plants might become uncertain in the near future. Erőművi akkreditációk ACCREDITATION OF POWER PLANTS 213-ban a PLOOP szabályozási központ hajtott végre sikeres akkreditációt, illetve több akkreditált szabályozási központ összetételében, valamint a szabályozási képesség minőségét meghatározó paraméterekben (szabályozási határértékek és gradiens) történtek változások. A változások eredményeként a szabályozási központok által igénybe vehető szabályozási kapacitás mennyisége növekedett. FEL MAX. forgótartalék UPWARD Maximum rotating reserves LE MIN. forgótartalék DOWNWARD Minimum rotating reserves PLOOP Control Centre had a successful accreditation procedure in 213. There were changes in the composition of several accredited control centres and in the parameters defining the quality of control capability (control threshold value and gradient)). As a result of these modifications, the amount of control capacity deployable by control centres has been increased. A VER FEL és LE irányú szekunder forgó tartalékai a negyedórás tény Mérések alapján UPWARD AND DOWNWARD SECONDARY ROTATING RESERVES OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM BASED ON ACTUAL MEASURES OF 15 MINUTES ,5 826,8 861,6 71,2 739,9 781,1 744, ,6 677,7 633,2 76,3 84, ,7 12,2 1,1 11,2 17,,4 1,2 3,9 13,2 22,5 9,4 13,2-1 -,1-2,9-2,1 -,8-2,7 -,3-9,6-1,7-14,7-9,1-1,4-6, ,8-498, ,9-596,1-735, -693,5-634,9-696,7-714, ,6-98, , FEL MIN. forgótartalék UPWARD Minimum rotating reserves FEL forgótartalék átlag UPWARD average rotating reserve LE MAX. forgótartalék DOWNWARD Maximum rotating reserves LE forgótartalék átlag DOWNWARD average rotating reserves A VER beépített és rendelkezésre álló TELJESÍTŐKÉPESSÉGEI az adott hónap utolsó napján Installed and available capacities in the Hungarian Electricity System on the last day of a month VER Beépített Teljesítmény (BT) Installed capacity (IC) Szekunder gépek üzemi minimuma Operation minimum of secondary units VER Rendelkezésre álló állandó teljesítmény (Rtá) Available capacity (constant) ACc Szekunder Rendelkezésre álló állandó teljesítmény (Sz.Rtá) Secondary available capacity (constant) SACc 47

25 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS Háztartási méretű kiserőművek áttekintő adatai SUMMARY DATA OF SMALL-SCALE POWER PLANTS Év ** Beépített teljesítmény () Installed capacity,51,58 1,26 3,17 14,15 32,1 Becsült bruttó termelés (h)* Estimated gross generation* *MEKH becslés Estimation of Hungarian Energy and Public Regulatory Authority **Előzetes adatok. Preliminary data AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSA ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS Termelt villamos energia az előállítására felhasznált energiahordozók szerint* Energy sources used for electricity generation ***** 213 (212=1) TJ % TJ % % Szén COAL ,7% ,92% 98,8% Kőolajszármazékok PETROLEUM PRODUCTS 1 969,56% 728,23% 36,97% Földgáz NATURAL GAS ,4% ,94% 62,82% Hasadóanyag**** NUCLEAR**** ,43% ,43% 97,32% MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK RENEWABLES ,26% ,36% 13,68% EBBŐL: OF WHICH: BIOMASSZA BIOMASS ,91% ,61% 12,85% EBBŐL KISERŐMŰ of which: small power ,98% ,69% 111,61% plants NAGYERŐMŰ of which: large power plants ,93% ,92% 89,37% biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz BIOGAS, LANDFILL GAS, SEWAGE GAS 2 626,75% ,1% 12,86% szél**** WIND**** 2 776,8% 2 583,82% 93,4% víz**** HYDRO**** 767,22% 767,24% 99,99% nap**** SOLAR**** 1,% 6,% 476,46% biológiailag lebomló hulladék BIODEGRADABLE WASTE 2,57% 2 85,66% 14,27% Hulladék** WASTE** 2 368,68% ,26% 167,61% Egyéb energiaforrás*** OTHER ENERGY SOURCE*** ,61% 2 72,86% 48,27% Összesen TOTAL ,% ,% 9,3% * Az előző évi kiadványhoz képest pontosításra kerültek a 212. évi adatok. Háztartási méretű kiserőművek és egyes saját felhasználásra termelő kiserőművek energiahordozó felhasználását nem tartalmazza a táblázat. 212 data were updated in the present statistics. The table does not include the generation of smallscale power plants. ** Halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza a biológiailag lebomló hulladékot. It does not include the biodegradable waste in order to avoid aggregation. *** Mesterséges gázok, kohógáz, kamragáz, stb. Syngas, BFG and coke-oven gas, etc. **** A nukleáris tüzelőanyag elszámolása a nemzetközi statisztikában használt 1 kwh = MJ átszámítással történt. A víz- és szélerőművek energiahordozó-felhasználása a nemzetközi statisztikában használt 1 kwh termelt villamos energia = 3.6 MJ hőegyenértékkel került figyelembe véve. The settlement of nuclear fuel was performed by the conversion of 1 kwh = MJ as used in international statistics. The energy source consumption of hydro and wind power plants was considered at a heat equivalent of 1 kwh generated electricity = 3.6 MJ as used in international statistics. ***** Előzetes adatok. Preliminary data Az erőművek energiahordozó felhasználása 213-ban TJ volt, 9,97%-kal kevesebb, mint az előző évben. A felhasznált energiahordozók 53,43%-át a nukleáris fűtőanyag tette ki 213- ban, a földgáz 14,94%-kal, a szén 2,92%-kal részesedett az erőművek energiahordozó felhasználásából. Az erőművekben felhasznált megújuló és hulladék energiahordozók az összes erőművi energiahordozó felhasználásának 9,62%-át adják. 48 The energy source consumption of power plants was TJ in 213, 9.97% less than in % of consumed energy sources was nuclear fuel, 14.94% was natural gas and 2.92% was coal in 213. The waste and renewable energy sources used in power plants gave 9.62% of total energy source consumption of power plants. TERMELT (BRUTTÓ) VILLAMOS ENERGIA AZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA FELHASZNÁLT ENERGIAHORDOZÓK SZERINT* ENERGY SOURCES USED FOR (GROSS) ELECTRICITY GENERATION* **** 213 (212=1) h % h % % Szén TOTAL COAL ,43% ,65% 98,94% Kőolajszármazékok PETROLEUM PRODUCTS ,5% 62 56,21% 36,37% Földgáz NATURAL GAS ,26% ,44% 62,1% Hasadóanyag NUCLEAR ,1% ,69% 97,32% MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK RENEWABLES ,86% ,22% 13,63% EBBŐL: OF WHICH: BIOMASSZA BIOMASS ,93% ,83% 18,47% EBBŐL KISERŐMŰ of which: small ,2% ,76% 12,46% power plants NAGYERŐMŰ of which: large ,91% ,7% 95,75% power plants biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz Biogas, landfill gas, sewage gas ,72% ,87% 17,5% SZÉL WIND ,25% ,37% 93,4% VÍZ HYDRO ,62% ,7% 99,99% NAP SOLAR 331,% 1 576,1% 476,46% biológiailag lebomló hulladék BIODEGRADABLE WASTE ,34% ,45% 115,86% Hulladék** WASTE** 11 85,32% 99 88,33% 9,66% Egyéb energiaforrás*** OTHER ENERGY SOURCE*** ,62% ,46% 66,1% ÖSSZESEN TOTAL ,% ,% 88,32% * Az előző évi kiadványhoz képest pontosításra kerültek a 212. évi adatok. Háztartási méretű kiserőművek és egyes saját felhasználásra termelő kiserőművek villamosenergia-termelését nem tartalmazza a táblázat. 212 data were updated in the present statistics. The table does not include the generation of small-scale power plants. ** Halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza a biológiailag lebomló hulladékot. It does not include the biodegradable waste in order to avoid aggregation. *** Mesterséges gázok, kohógáz, kamragáz, stb. Syngas, BFG and coke-oven gas, etc. **** Előzetes adatok. Preliminary data TERMELT VILLAMOS ENERGIA AZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA FELHASZNÁLT ENERGIAHORDOZÓK SZERINT (TWh) DIFFERENT ENERGY SOURCES USED FOR ELECTRICITY GENERATION (TWh) Szén Coal,21 2,81 15,79 9,2,17 6,33 Kőolajszármazékok Petroleum Products * Előzetes adatok. Preliminary data * Földgáz Natural gas Hasadóanyag Nuclear,14 2,9 15,37 5,59,6 6,26 Hulladék és megújuló energiahordozók Wastes and renewables ERŐMŰVEK POWER PLANTS Egyéb energiaforrás Other Energy Source 49 5

26 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS SZÉLERŐMŰVEK ADATAI 213. december 31-én DATA OF WIND POWER PLANTS, 31 December NAPI TERMELT ENERGIA MAX. MAXIMUM DAILY GENERATED ENERGY 6 86, , ,9 h NAPI TERMELT ENERGIA MIN. MINIMUM DAILY GENERATED ENERGY 5,6 39,2,628 h ELŐÁLLÍTOTT ÉVES VILLAMOS ENERGIA ANNUAL ELECTRICITY GENERATION 615,12 75,17 693,28 GWh P MAX. NETTÓ (15 PERCES ÁTLAG ALAPJÁN) P MAX. NET (BASED ON 15 MINUTE AVERAGE) 319,4 312,5 317,9 P MIN. NETTÓ (15 PERCES ÁTLAG ALAPJÁN) P MIN. NET (BASED ON 15 MINUTE AVERAGE) KIHASZNÁLTSÁG (ÉVES ÁTLAG) LOAD FACTOR (ANNUAL AVERAGE) 21, ,1 % LEGKISEBB SZÉLERŐMŰVI GÉPEGYSÉG BT SMALLEST WIND POWER UNIT (IC),225,225,225 LEGNAGYOBB SZÉLERŐMŰVI GÉPEGYSÉG BT LARGEST WIND POWER UNIT (IC) LEGNAGYOBB SZÉLERŐMŰ PARK BT LARGEST WIND FARM (IC) SZÉLERŐMŰVEK BT MAXIMÁLIS ÉRTÉKE MAXIMUM IC VALUE OF WIND POWER PLANTS 329, , ,275 VER BT (december 31-én) IC OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM (on 31 December) 1 18,8 1 93, ,1 SZÉLERŐMŰVEK BT/ VER BT IC OF WIND POWER PLANTS/IC OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 3,26 3,26 3,61 % A SZÉLERŐMŰVEK TERMELÉSÉNEK VÁLTOZÉKONYSÁGA AZ AKTUÁLIS SZELES BT SZÁZALÉKOS ARÁNYÁBAN, 213 CHANGE OF GENERATION OF WIND POWER PLANTS IN THE RATIO OF AC- TUAL IC, 213 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % ERŐMŰVEK POWER PLANTS jan. 1. JAN jan. 8. JAN jan. 16. JAN jan. 23. JAN jan. 31. JAN febr. 7. FEB febr. 15. FEB febr. 22. FEB márc. 2. MAR márc. 9. MAR márc. 17. MAR márc. 24. MAR ápr. 2. APR ápr. 9. APR ápr. 17. APR ápr. 24. APR máj. 2. MAY máj. 9. MAY máj. 17. MAY máj. 24. MAY jún. 1. JUN jún. 8. JUN jún. 16. JUN jún. 23. JUN júl. 1. JUL júl. 8. JUL júl. 16. JUL júl. 23. JUL júl. 31. JUL aug. 7. AUG aug. 15. AUG aug. 22. AUG aug. 3. AUG szept. 6. SEP szept. 14. SEP szept. 21. SEP szept. 29. SEP okt. 6. OKT okt. 14. OKT okt. 21. OKT okt. 29. OKT nov. 5. NOV nov. 13. NOV nov. 2. NOV nov. 28. NOV dec. 5. DEC dec. 13. DEC dec. 2. DEC dec. 28. DEC 5 A szélerőművi beépített kapacitás mértéke a tavalyi évben nem változott. A magyar villamosenergia-rendszer teljes beépített kapacitása jelenleg 9113,1, melyből 329,275 (a teljes rendszer 3,61%-a) a szélerőművek névleges bejáratási próbán üzemelő és a beépített kapacitásának összege. Ezek közül a legkisebb szélerőmű beépített teljesítménye 225 kw, míg a legnagyobb szélparké 48. (A hazánkban leginkább elterjedt gépenkénti beépített kapacitás 2.) Az elmúlt évben a szélből, mint primer energiából előállított villamosenergia 693,28 GWh volt, mely a MEKH előzetesen gyűjtött adatai alapján a ,7 GWh összes villamos energia felhasználásának 1,64%-a. The installed capacity of wind power plants did not change last year. The total installed capacity of Hungarian Electricity System is of which (3.26% of total electricity system) is the sum of NTO and IC of wind power plants. The installed capacity of smallest power plant is 225 kw, while it is 48 in the case of largest wind farm. (In Hungary the installed capacity is most commonly 2 per unit.) In 212, the electricity generation from wind, as primary energy was GWh that is 1.64% of total electricity consumption ( GWh) on the basis of data previously collected by MAVIR. Tény mérés negyedórás átlag a BT+NBP %-ában Quarter hourly average of actual measures in % of IC+NTO Tény mérés átlag a BT+NBP %-ában Average of actual measures in % of IC+NTO SZÉLERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA LOAD FACTOR OF WIND POWER PLANTS, % Tény mérés heti átlag az BT+NBP %-ában Weekly average of actual measures in % of IC+NTO Szélerőművek BT+NBP változása a Magyar VER-ben IC+NTO OF WIND POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 45% 4% % 33 4,% ,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY 24,1 % jún. JUN júl. JUL 26, % aug. AUG szept. SEP 21,3 % okt. OCT nov. NOV dec. DEC ,% BT+NBP növekedés () IC+NTO increase () VER BT-hez viszonyított szeles BT+NBP (%) IC+NTO of wind power plants compared to the IC of Hungarian Electricity System (%) 211-ben az átlag kihasználtság Average load factor in ben az átlag kihasználtság Average load factor in ban az átlag kihasználtság Average load factor in

27 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS ERŐMŰVEK POWER PLANTS 5 3 BT-T MEGHALADÓ ERŐMŰVEK kihasználtsága () DURATION CURVE OF POWER PLANTS (OVER 3 IC), () NAGYERŐMŰVEK LÉGSZENNYEZÉSI ADATAI POLLUTION DATA OF LARGE POWER PLANTS 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 9% 16% 83% 9% 76% 88% 76% 19% 22,3% 52% 29% 25% 34% 45% 12% 1,8% %,3%,% % 7% 26% ezer tonna thousand t millió tonna million t Paksi Atomerőmű Paks Nuclear Power Plant Dunamenti Erőmű F Dunamenti Power Plant F Gönyű Erőmű Gönyű Power Plant Mátra Erőmű Mátra Power Plant Tisza II. Erőmű Tisza II. Power Plant Dunamenti GT1+GT2 Dunamenti GT1+GT2 Csepel Erőmű Csepel Power Plant Dunamenti GT3 Dunamenti GT BT ALATTI NAGYERŐMŰVEK kihasználtsága () DURATION CURVE OF POWER PLANTS (UNDER 3 IC) () SO 2 ezer t SO 2 thousand t NOx ezer t NO X thousand t por ezer t dust thousand t CO2 millió t CO 2 million t 6% ezer tonna thousand t 18 millió tonna million t 18 5% 4% 44% 49% 37% 42% 47% 4% 34% 39% 44% % 2% 1% % 19% 1%,3% 1,1%,4% 2% 12% 7% 24% 16%,3%,4%,4% 25% 1% 12% 3% 17%,2%,2%,2% 11% 1% 12% Újpesti Erőmű Újpest Power Plant Oroszlányi Erőmű Oroszlány Power Plant Sajószögedi Gázturbina Sajószöged gas turbine Bakonyi Erőmű Ajka Power Plant SO 2 ezer t SO 2 thousand t NOx ezer t NO X thousand t por ezer t dust thousand t CO2 millió t CO 2 million t Kispesti Erőmű Kispest Power Plant Litéri Gázturbina Litér gas turbine Debreceni Erőmű (DKCE) Debrecen Power Plant (DKCE) Pécs Hőerőmű* Pécs Power Plant* Kelenföldi Erőmű Kelenföld Power Plant Lőrinci Gázturbina Lőrinc gas turbine Bakonyi Gázturbinák Bakony gas turbines * 212. februárjától tartalmazza a Pannongreen Kft. és a Pannon-Hő Energetikai Termelő Kft., mint kiserőművi összevont engedélyesek adatait is, melyek tulajdonosa 212. december 31-től a Dalkia Energia Zrt. From February 212, it contains the data of Pannongreen Kft. and Pannon-Hő Energia Termelő Kft. Dalkia Energia Zrt. has been the new owner of Pannongreen Kft. and Pannon-Hő Energia Termelő Kft. since 31 December

28 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN ELŐFORDULÓ ÜZEMZAVAROK MEGOSZLÁSA ÉS A FOGYASZTÓKNÁL KIESETT VILLAMOS ENERGIA EZRELÉKE, 213 CATEGORIZATION OF OUTAGES IN THE POWER INDUSTRY AND ELECTRICITY NOT SUPPLIED TO CONSUMERS (%), 213 ERŐMŰVEK OKOZTA FOGYASZTÁS- KIESÉS OUTAGE CAUSED BY POWER PLANTS eset, db No. of events kiesés Outage h NAGYFESZÜLT- SÉGŰ ÁTVITELI HÁLÓZAT HIGH VOLTAGE TRANSMISSION NETWORK eset, db* No. of events kiesés Outage h ENERGIA- RENDSZER POWER SYSTEM eset, db No. of events kiesés h Outage KÖZÉPFESZÜLT- SÉGŰ ELOSZTÓ HÁLÓZAT MEDIUM VOLTAGE DISTRIBUTION NETWORK eset, db No. of events kiesés h Outage ÖSSZES ÜZEMZAVAR TOTAL OUTAGES eset, db No. of events kiesés Outage h FELHASZNÁLT, ÉRTÉKESÍTETT VILLAMOS ENERGIA TOTAL ELECTRICITY CONSUMPTION OR SALES GWh KIESÉS AZ ÉRTÉKESÍTETT VILLAMOS ENERGIA -ÉBEN OUTAGE IN OF ELECTRICITY SALES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,, , , ,13 A nagyfeszültségű átviteli hálózaton történt üzemzavarok darabszáma csak azokat az eseteket tartalmazza, ahol fogyasztói kiesés is történt. The number of events occurred on the high voltage transmission network include only the events where no electricity was supplied to the consumers. VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS 54 55

29 6 VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS A MAVIR ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÁTVITELI HÁLÓZATI ALÁLLOMÁSOK ÉS AZOK FESZÜLTSÉGSZINTJEI TRANSMISSION NETWORK SUBSTATIONS OWNED BY MAVIR AND THEIR VOLTAGE LEVELS ALÁLLOMÁS SUBSTATION 1. ALBERTFALVA 22/12 2. ALBERTIRSA 75/4 3. BÉKÉSCSABA 4/12 4. BICSKE DÉL 4/12 FESZÜLTSÉGSZINT [kv] VOLTAGE LEVEL [kv] 5. DEBRECEN 22/12/35/2/1 6. DETK 22/12 7. DUNAMENTI 22/12 8. DUNAÚJVÁROS 22/12 9. FELSŐZSOLCA 4/12/35/2 1. GÖD 4/22/ GÖNYŰ GYŐR 4/22/ HÉVÍZ 4/ Józsa 4/ KISVÁRDA 22/12 ALÁLLOMÁS SUBSTATION 16. LITÉR 4/ MARTONVÁSÁR 4/ ÓCSA 22/ OROSZLÁNY 22/12 2. PAKS 4/ PÉCS 4/ SAJÓIVÁNKA 4/12 FESZÜLTSÉGSZINT [kv] VOLTAGE LEVEL [kv] 23. SAJÓSZÖGED 4/22/ SÁNDORFALVA 4/ SZEGED 22/12/35/2 26. SZOLNOK 4/22/12/2 27. SZOMBATHELY 4/ TISZALÖK 22/ TOPONÁR 4/12 3. ZUGLÓ 22/12 A MAGYAR ÁTVITELI HÁLÓZAT 213. DECEMBER 31-ÉN THE HUNGARIAN TRANSMISSION NETWORK ON 31 DECEMBER 213 SLO A Cirkovce Zurndorf (Zurány) Wien (Bécs) Neusiedl (Nezsider) Žerjavinec HR Szombathely Hévíz Gabčíkovo (Bős) Toponár Detk Győr Gönyű Göd Albertfalva Bicske Dél Oroszlány Zugló Ócsa Martonvásár Albertirsa Litér Dunamenti Dunaújváros Pécs Ernestinovo Levice (Léva) Paks SK Rimavská Sobota (Rimaszombat) Sándorfalva Szeged Subotica (Szabadka) SRB Felsőzsolca Sajószöged Szolnok Sajóivánka Békéscsaba Tiszalök Arad Józsa Kisvárda Arad Debrecen RO Oradea (Nagyvárad) Nadab UA Mukachevo (Munkács) Zahidno- Ukrainska Alállomás Substation Erőmű Power station 75 kv-os vezeték 75 kv line 4 kv-os vezeték 4 kv line 4 kv-os két rendszerű vezeték 4 kv double circuit line 22 kv-os vezeték 22 kv line 22 kv-os két rendszerű vezeték 22 kv double circuit line 4/22 kv-os vezeték 4/22 kv line Tervezett vezeték Planned line az átviteli hálózat hossza (km) transmission network length (km) Nyomvonal Route Rendszer Circuit 75 kv kv kv kv ÁTVITELI HÁLÓZAT NYOMVONALHOSSZA ROUTE LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, TOTAL NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES, TOTAL ÁTVITELI HÁLÓZAT VEZETÉKHOSSZA LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, TOTAL NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES, TOTAL 212 km 213 km 213 (212=1%) % EBBŐL: 75 kv SZABADVEZETÉK OF WHICH: 75 kv OVERHEAD LINE kv SZABADVEZETÉK 4 kv OVERHEAD LINES kv SZABADVEZETÉK 22 kv OVERHEAD LINES kV SZABADVEZETÉK 12 kv OVERHEAD LINES NAGYFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE CABLES, TOTAL EBBŐL: 12 kv KÁBELVEZETÉK OF WHICH: 12 kv CABLES km 213 km 213 (212=1%) % EBBŐL: 75 kv SZABADVEZETÉK OF WHICH: 75 kv OVERHEAD LINES kv SZABADVEZETÉK 4 kv OVERHEAD LINES kv SZABADVEZETÉK 22 kv OVERHEAD LINES kv SZABADVEZETÉK 12 kv OVERHEAD LINES NAGYFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE CABLES, TOTAL VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS EBBŐL: 12 kv KÁBELVEZETÉK OF WHICH: 12 kv CABLES összesen total

30 6 VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS ELOSZTÓHÁLÓZAT NYOMVONALHOSSZA ROUTE LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, TOTAL KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABAD- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN MIDDLE VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, TOTAL KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK ÖSSZESEN MIDDLE VOLTAGE OVERHEAD LINES, TOTAL KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN MIDDLE VOLTAGE CABLES, TOTAL KISFESZÜLTSÉGŰ SZABAD- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN LOW VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, TOTAL KISFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK LOW VOLTAGE OVERHEAD LINES KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVEZETÉK LOW VOLTAGE CABLES SZABAD- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN OVERHEAD LINES AND CABLES, TOTAL EBBŐL: SZABADVEZETÉK ÖSSZESEN OF WHICH: OVERHEAD LINES, TOTAL EBBŐL: KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN OF WHICH: CABLES, TOTAL 212 km 213 km 213 (212=1%) % Az elosztóhálózat nyomvonalhossza 213-ban alig változott,,5%-kal csökkent a 212. évi nyomvonalhosszhoz képest. Ezen belül a kábelvezetékek nyomvonal hossza viszont,44%-os növekedést mutat az előző évi kábelvezeték-hosszhoz képest. The right of way length of distribution network slightly changed in 213, it decreased by.5% compared to the length in 212. Therewithin the right of way length of cables has increased by.44% compared to the length of overhead lines in ÉVI ELOSZTÓI NYOMVONALHOSSZ (km) ROUTE LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK IN 213 (km) 6 34 Nagyfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen High voltage overhead lines and cables total Középfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen Middle voltage overhead lines and cables total Kisfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen Low voltage overhead lines and cables total VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE 58 59

31 7 VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE A VILLAMOS ENERGIA ÖSSZES FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA TOTAL CONSUMPTION OF ELECTRICITY VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE 7 NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS GAZDASÁGI ÁGANKÉNT (GWh) NET ELECTRICITY CONSUMPTION IN DIFFERENT INDUSTRIAL SECTORS (GWh) Bruttó termelés* Gross generation Import-export szaldó Import-export balance Összes felhasználás Total consumption ** 213 (212=1) GWh % GWh % % ,17% ,85% 88, ,83% ,15% 149, ,% ,% 99,77 NEMZETGAZDASÁGI ÁG Industrial sector KÓD CODE A MEGNEVEZÉSE ITEM Mezőgazdaság, vad-, erdőés halgazdálkodás Agriculture, wildlife management, forestry, fishery ** B Bányászat Mining A villamos energia összes felhasználása (bruttó termelés és import-export szaldó) 213-ban 42,2 TWh volt, az előző évhez képest,21%-kal kevesebb. Az összes felhasználásból a hazai erőművek termelése (3,3 TWh) 71,85%-kal, az import-export szaldó (11,9 TWh) 28,15%-kal részesedett. Az import-export szaldó mennyisége 49,1%-kal növekedett, a hazai termelés 11,65%-kal volt kevesebb az előző évi mennyiségnél. Total electricity consumption (gross production and importexport balance) was 42.2 TWh in 213, by.21% less than in 212. From the total consumption, the production of domestic power plants was 71.85% (3.3 TWh), while the import-export balance was 28.15% (11.9 TWh). The volume of import-export balance increased by 49.1%. The domestic production was by 11.65% less than in 212. C D + E F Feldolgozóipar Manufacturing industry Villamosenergia-, gáz-, hőés vízellátás* Electricity, gas, heat and water supply* Építőipar Construction industry *Nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek termelését. It does not include the generation of small-scale power plants. ** Előzetes adatok. Preliminary data G Kereskedelem, javítás Commerce, reparation A NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA NET ELECTRICITY CONSUMPTION I Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Accommodation, catering *** 213 (212=1%) H Szállítás, raktározás, posta, távközlés Transportation, storing, post, telecommunication GWh % GWh % % Nettó villamosenergia-fogyasztás összesen , , 1,24 Net electricity consumption, total Ebből: egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználók Of which: Consumers supplied by , ,63 96,74 universal service providers Piaci felhasználók* Users* , ,87 14,37 Egyéb felhasználók** Other users** , ,5 8,53 J... U Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Miscellaneous community, personal services Háztartások Households Egyéb fogyasztás Miscellaneous consumption Nettó fogyasztás összesen Total net consumption * Szabadpiaci villamosenergia-kereskedőktől (azaz nem egyetemes szolgáltatás keretében) vásárló lakossági és nem lakossági fogyasztók. Household and non household consumers purchasing electricity from free market electricity sellers (i.e. not from universal service providers) ** Erőművek közvetlen értékesítése felhasználóknak, energetikai társaságok fogyasztása, nem kooperáló erőműveket üzemeltető társaságok fogyasztása saját termelésből. A végfelhasználók villamosenergia-felhasználása (nettó fogyasztás) 213-ban igen alacsony mértékben, de nőtt. A fogyasztók a villamosenergia-vásárlásaik 62,87%-át a villamosenergia-piacon, 31,63%-át mint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók szerezték be. Direct sales of power plants to users, consumption of energy companies, consumption of autoproducers from own generation. The electricity consumption of end users (net consumption) has slightly increased in 213. The consumers purchased the electricity in 62.87% on the electricity market and they purchased it in 32.6% as consumers being eligible for universal service. *** Előzetes adatok. Preliminary data Ebből: áramszolgáltatók értékesítése (23-tól 27-ig közüzemi fogyasztás, 28-ban egyetemes szolgáltatás) Of which: sales of electricity suppliers (public utility consumption between 23-27, universal service provision in 28) * 29-től vízellátás nélkül without water supply from 29 ** Előzetes adatok. Preliminary data 6 61

32 7 VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE MAGYARORSZÁG VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSE ÉS -FELHASZNÁLÁSA, 213 (GWh)* HUNGARY S ELECTRICITY GENERATION AND CONSUMPTION, 213 (GWh)* A TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS STATISZTIKAI FOLYAMATÁBRÁJA 213-BAN STATISTICAL FLOW CHART OF PRODUCTION AND CONSUMPTION, 213 Országos felhasználás: National consumption: Import-export szaldó Import-export balance Villamosenergia-rendszer (VER) felhasználás: Hungarian Electricity System consumption: Erőművek bruttó termelése felhasznált energiahordozók szerint**: Gross generation of power plants according to the energy sources consumed**: Atom Nuclear Szén Coal 6 26 Kőolajszármazékok Oil 63 Földgáz Natural gas Erőművek önfogyasztása Self consumption of power plants: Víz Hydro 213 Szél Wind 718 Egyéb megújuló+hulladék*** Other renewables+waste*** Erőművek nettó termelése: Net production of power plants: D Hálózati veszteség Network losses Bruttó fogyasztás: Gross consumption: Nettó fogyasztás: Net consumption: B Bányászat, kőfejtés Mining 81 Háztartások Households 1 58 I P+Q+R+S Kereskedelem, javítás G Commerce, repair Mezőgazd., erdőgazd., halászat A Agriculture, forestry, fishery 722 Szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás Accommodation, service, catering 474 Egyéb közösségi-, személyi szolgáltatás Miscellaneous community services Egyéb fogyasztás E+J+..O+U Miscellaneous 4 97 D F H Feldolgozóipar C Manufacturing industry Villenergia.-, gáz-, gőzellátás, légkond. Electricity, gas, steam supply, air conditioning Építőipar Construction industry 33 Szállítás, posta, távközlés Transportation, post, telecommunications 1 85 HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA * Előzetes adatok. **Nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek termelését. Does not include the generation of small-scale power plants *** Egyéb energiahordozók: biomassza, kommunális és ipari hulladék, kohó- és kamragáz, biogáz, napenergia

33 HOSSZÚ IDŐSOROK 8 RETROSPECT DATA ORSZÁGOS BRUTTÓ ÉS NETTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS, IMPORT- EXPORT SZALDÓ ÉS AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁS (GWh)* NATIONAL GROSS AND NET ELECTRICITY PRODUCTION, IMPORT-EXPORT BALANCE AND TOTAL CONSUMPTION (GWh)* ÉV YEAR 1 BRUTTÓ TERMELÉS* GROSS GENERA- TION* 2 ERŐMŰVI ÖN- FOGYASZTÁS SELF CON- SUMPTION OF POWER PLANTS 3 NETTÓ TERMELÉS (1-2) NET GENERA- TION (1-2) 4 IMPORT IMPORT 5 EXPORT EXPORT 6 IMPORT- EXPORT SZALDÓ (4-5) IMPORT- EXPORT BALANCE (4-5) 7 ÖSSZES FEL- HASZNÁLÁS (1+6) TOTAL CONSUMPTION (1+6) 8 BRUTTÓ FOGYASZTÁS (7-2) GROSS CONSUMPTION (7-2) 9 HÁLÓZATI VESZTE- SÉG NETWORK LOSSES 1 NETTÓ FOGYASZTÁS (8-9) NET CONSUMPTION (8-9) (folytatás) (continued) ÉV YEAR 1 BRUTTÓ TERMELÉS GROSS GENERA- TION 2 ERŐMŰVI ÖN- FOGYASZTÁS SELF CON- SUMPTION OF POWER PLANTS 3 NETTÓ TERMELÉS (1-2) NET GENERA- TION (1-2) 4 IMPORT IMPORT 5 EXPORT EXPORT 6 IMPORT- EXPORT SZALDÓ (4-5) IMPORT- EXPORT BALANCE (4-5) 7 ÖSSZES FEL- HASZNÁLÁS (1+6) TOTAL CONSUMPTION (1+6) 8 BRUTTÓ FOGYASZTÁS (7-2) GROSS CONSUMPTION (7-2) 9 HÁLÓZATI VESZTE- SÉG NETWORK LOSSES 1 NETTÓ FOGYASZTÁS (8-9) NET CONSUMPTION (8-9) ** *Nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek termelését. It does not include the generation of small-scale power plants. ** Előzetes adatok. Preliminary data HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA

34 HOSSZÚ IDŐSOROK 8 RETROSPECT DATA HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA 8 A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA () CAPACITY DATA OF THE ELECTRICITY SYSTEM () ÉV YEAR 1 BEÉPÍTETT TELJESÍTŐ- KÉPESSÉG (BT)* INSTALLED CAPACITY (IC)* 2 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLANDÓ TELJESÍTŐ- KÉPESSÉG (RTA)* AVAILABLE CAPACITY, CONSTANT (ACC)* TELJESÍTŐKÉPESSÉGEK CAPACITIES 3 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VÁLTOZÓ TELJESÍTŐ- KÉPESSÉG (RTV)* AVAILABLE CAPACITY, VARIABLE (ACV)* 4 IMPORT TELJESÍTMÉNY SZALDÓ* IMPORT CAPACITY BALANCE* 5=3+4 A VER-BEN ÖSSZESEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉG TOTAL CAPACITY IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 6 ÉVI MAX. CSÚCS- TERHELÉS ANNUAL MAX. PEAK LOAD A BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ALAKULÁSA (GWh)*** GROSS ELECTRICITY GENERATION (GWh)*** ÉV YEAR 1 NAGYERŐMŰVEK* LARGE POWER PLANTS* 2 KISERŐMŰVEK** SMALL POWER PLANTS** 3=1+2 BRUTTÓ TERMELÉS ÖSSZESEN**** GROSS GENERATION, TOTAL **** * 22-ig MVM (közcélú) erőművek, 23-tól 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek Until 22 MVM (public utility) power plants, from 23 power plants with a capacity of 5 or above ** 22-ig üzemi erőművek, 23-tól 5 -nál kisebb teljesítőképességű, a VER-rel együtműködő kiserőművek Until 22 industrial power plants, from 23 small power plants under 5 capacity, cooperating with the Hungarian Electricity System *** Nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek termelését. It does not include the generation of small-scale power plants **** Előzetes adatok. Preliminary data *December hónap átlaga *Average in December 66 67

35 HOSSZÚ IDŐSOROK 8 RETROSPECT DATA HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA 8 A VILLAMOS HÁLÓZATOK NYOMVONALHOSSZÁNAK ALAKULÁSA (km) ROUTE LENGTH OF NETWORKS (km) ÉV YEAR KÖZÉP- ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT MIDDLE AND HIGH VOLTAGE NETWORK 1-12 kv TOTAL 1-1 kv 12 kv ÖSSZE- SEN 22 kv 4 kv 75 kv ÖSSZE- SEN TOTAL KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÖSSZE- SEN (1 kv ALATT) LOW VOLTAGE NET- WORK TOTAL (UNDER 1 kv) ÖSSZE- SEN TOTAL AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSA (TJ) ENERGY SOURCE CONSUMPTION OF POWER PLANTS (TJ) ÉV YEAR SZÉN COAL KŐOLAJSZÁRMA- ZÉKOK Petroleum Products FÖLDGÁZ NATURAL GAS HASADÓANYAG* NUCLEAR* HULLADÉK ÉS MEGÚJULÓ ENER- GIAHORDOZÓK WASTES AND RENEWABLES ÖSSZESEN* TOTAL* ** * Az atomerőművi termelés 33%-os hatásfokkal számolva, 1 kwh = 1,9 MJ. Generation of nuclear power plants was calculated with 33 % efficiency, 1 kwh = 1,9 MJ.* ** Előzetes adatok. Preliminary data A VILLAMOSENERGIA-IPARI TÁRSASÁGOK ÉVES ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA* (FŐ) AVERAGE ANNUAL STATISTICAL NUMBER OF EMPLOYEES OF POWER COMPANIES* (NUMBER) ÉV YEAR ÖSSZESEN TOTAL ÉV YEAR ÖSSZESEN TOTAL ÉV YEAR ÖSSZESEN TOTAL * 27-től a közüzemi szolgáltatást és az elosztást végzők adatai között nem szerepelnek a kiszervezett, nem engedélyes társaságokban végzett tevékenységeket (ügyfélszolgálat, hálózati szolgáltatás, stb.) ellátók adatai. From 27, the data of employees performing public utility services and distribution activities do not include the data of employees of outsourced, non-licensed companies (customer service, network service). ÉV YEAR ÖSSZESEN TOTAL ebből: 5 és azt meghaladó teljesítőképességű erőműveket üzemeltetők of which: operators of power plants with a capacity of 5 or above Átviteli rendszerirányító Transmission system operator 576 Elosztók Distributors 2 23 Egyetemes szolgáltatók Universal service providers

36 NEMZETKÖZI ADATOK INTERNATIONAL DATA 9 9 ERŐMŰVEK 212. ÉVI BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGE EURÓPA EGYES ORSZÁGAIBAN () INSTALLED CAPACITY OF POWER PLANTS IN EUROPEAN COUNTRIES IN 212 () ÖSSZES BEÉPÍTETT TELJESÍTŐ- KÉPESSÉG TOTAL INSTALLED CAPACITY EBBŐL: VÍZ- ERŐMŰVEK OF WHICH: HYDRO POWER PLANTS NUKLEÁRIS ERŐMŰVEK NUCLEAR POWER PLANTS HŐERŐ- MŰVEK THERMAL POWER PLANTS SZÉLERŐ- MŰVEK WIND POWER PLANTS NAPERŐ- MŰVEK SOLAR POWER PLANTS GEOTERMI- KUS ERŐ- MŰVEK GEOTHER- MAL POWER PLANTS NEMZETKÖZI ADATOK INTERNATIONAL DATA AUSZTRIA AUSTRIA BELGIUM BELGIUM BULGÁRIA BULGARIA CIPRUS CYPRUS CSEH KÖZTÁRSASÁG CZECH REPUBLIC DÁNIA DENMARK EGYESÜLT KIRÁLYSÁG UNITED KINGDOM ÉSZTORSZÁG ESTONIA FINNORSZÁG FINLAND FRANCIAORSZÁG FRANCE GÖRÖGORSZÁG GREECE HOLLANDIA NETHERLANDS ÍRORSZÁG IRELAND LENGYELORSZÁG POLAND LETTORSZÁG LATVIA LITVÁNIA LITHUANIA LUXEMBURG LUXEMBOURG MAGYARORSZÁG* HUNGARY* MÁLTA MALTA NÉMETORSZÁG GERMANY OLASZORSZÁG ITALY PORTUGÁLIA PORTUGAL ROMÁNIA ROMANIA SPANYOLORSZÁG SPAIN SVÉDORSZÁG SWEDEN SZLOVÁKIA SLOVAKIA SZLOVÉNIA SLOVENIA Forrás: EUROSTAT és MEKH Source: EUROSTAT and HEA * Év végi adatok, melyek tartalmazzák a háztartási méretű termelőket is, viszont statisztikai okokból nem tartalmazzák az adott évben nem termelő erőműveket. Year end data, which are include the generation of small-scale power plants and doesn t include non running power plants in the actual year. 7 71

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION.........................

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához 1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához A KORLÁTOZOTT VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYES ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A RÉSZÉRE Adatszolgáltatás címe MEH adatszolgáltatási

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Hol tart jelenleg a magyar energetika az ipari nagyfogyasztók szemszögéből Dr. Nagy Zoltán Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

különös tekintettel a kapcsolt termelésre Dr. Stróbl Alajos A villamosenergiatermelés változásai különös tekintettel a kapcsolt termelésre XVIII. MKET Konferencia Balatonalmádi, 2015. március 27. A főbb változások 2013 és 2014 között (előzetes,

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

25 ábra 14:40-től 15:05-ig 25 ábra 14:4-től 15:5-ig 38 631 39 588 4 414 41 85 41 18 41 97 41 422 43 65 43 866 43 928 42 566 42 626 42 294 42 184 42 737 43 75 Az összes évi villamosenergia-felhasználásunk 45 GWh 44 43 42 41 átlagos:

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER ADATAI DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER ADATAI DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER ADATAI DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 212 TARTALOM CONTENTS 1 VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK EURÓPÁBAN POWER SYSTEMS IN EUROPE 2 SZABÁLYOZÁSI BLOKKOK A KONTINENTÁLIS EURÓPA

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT SKODA Melinda Hallgató Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Részletesebben

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Körmendi Krisztina Protan ZRt. kormendi@dcs.vein.hu Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár solymosi.jozsef@zmne.hu A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság A HASZNOS H IGÉNYEN ALAPULÓ KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS BELS ENERGIAPIACON VALÓ TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A 92/42/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2004/8/EK IRÁNYELV SZERINTI

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2007. február

Fogyasztói árak, 2007. február Közzététel: 2007. március 13. Sorszám: 47. Következik: 2007. március 14. Ipar Fogyasztói árak, 2007. február 2007. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,2% volt, 2006. februárhoz viszonyítva

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

MVM Trade portfoliója 2009-ben

MVM Trade portfoliója 2009-ben MVM Trade portfoliója 2009-ben Dr. Barócsi Zoltán MVM Trade ZRt. igazgató Nagykereskedelmi Piaci Fórum 2009. február 2. MVM Trade szerződéseinek tartalma 1995-2008 A beszerzési oldali szerződésekkel (HTM)

Részletesebben

Miből lesz a megfizethető energia?

Miből lesz a megfizethető energia? Miből lesz a megfizethető energia? Budapest 212. szeptember 5. Dr. Gerse Károly MVM Zrt. 1 A 29/72/EK irányelv a közszolgáltatásról 3. cikk (3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden háztartási fogyasztó,

Részletesebben

R36. A rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg fogalma

R36. A rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg fogalma R36. A rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg fogalma Az erőművi beépített teljesítményekből kiinduló VER szinten készített összeállítás (éves, havi, heti, napi, órás, pillanatnyi bontásban), amely a

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Új hazai termelők rendszerbe illesztésének követelményei

Új hazai termelők rendszerbe illesztésének követelményei Új hazai termelők rendszerbe illesztésének követelményei Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MEE Vándorgyűlés 2014.09.11. Tartalom Új kapacitás szükségessége Ellátásbiztonság Fenntarthatóság

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2013. január A támogatott munkaerıigények domináltak januárban Az év elsı hónapjában több mint három ezer

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

IEF szakmai fórum az ipar versenypozíciója 2011 végén Budapest, 2011 december 07

IEF szakmai fórum az ipar versenypozíciója 2011 végén Budapest, 2011 december 07 IEF szakmai fórum az ipar versenypozíciója 2011 végén Budapest, 2011 december 07 Az ipari energia-intenzív fogyasztok piaci helyzete Magyarországon és Közép-Európában Dr. Nagy Zoltán Linde Group Villamosáram

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban

Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban Kaderják Péter Kutatóközpont vezető CPSL/REKK közös projekt eredményeinek bemutatása 2012. május 11. Projekt célja Négy ország példáján keresztül

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról Dr. Stróbl Alajos A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról XVII. MKET Konferencia Siófok, 2014. március 18. A bruttó villamosenergia-felhasználás fejlődése TWh Az erőműveink tavaly

Részletesebben

Jövőnk és a nukleáris energia

Jövőnk és a nukleáris energia Jövőnk és a nukleáris energia MEE 54. Vándorgyűlés Tihany, 2007. augusztus 22. Cserháti András műszaki főtanácsadó 1/31 2007.08.22. Tartalom A múlt, Paks története, biztonságnövelés Sérült üzemanyag tokozása,

Részletesebben

A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014

A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014 2014 A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014 IMPRESSZUM IMPRINT A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország Energiatermelése és felhasználása Dr. Pátzay György 1 Magyarország energiagazdálkodása Magyarország energiagazdálkodását az utóbbi évtizedekben az jellemezte, hogy a hazai

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data A turizmus forgalma a határátkelőkön / Passanger traffic data of frontier relations 1. tábla / Table 1. Külföldi látogató (ezer fő) / arrivals azonos időszakához képest (%)/Change over the same period

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez Dr. Ősz János, Csallóközi Zoltán, Dr. Emhő László, ifj. Jászay Tamás, Dr. Korényi Zoltán Láng Sándor, Sigmond György, Sebestyénné Szép Tekla, Dr. Tóth Péter, Dr. Unk Jánosné MET hozzászólás 2012/27/EU

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén Service for the Future Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: 13,33 kw Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén Kőfalusi Viktor ASA Magyarország, László Tamás AEE Magyar

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, december és év)

Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, december és év) Közzététel: 2014. január 15. Következik: 2014. január 16. Építőipar Sorszám: 10. Decemberben 0,4% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. december és 2013. év) Decemberben a fogyasztói árak 0,4%-kal voltak

Részletesebben

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről HUSK 1001/1.1.2/0049 Pályázat : Megújuló Energia Tárolási Klaszter Renewable Energy Storage Clusters (RES.Clu) Az okok I. -népességnövekedés

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőművek az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózatán Pénzes László ELMŰ Hálózati Kft. Tervezési osztály 1 Előadás témája: ELMŰ-ÉMÁSZ egyszerűsített eljárás kontra háztartási méretű kiserőmű (hmke) Kiserőművek

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok Magyar Energia Hivatal

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Jelentés a textilipari energiahatékonyság

Jelentés a textilipari energiahatékonyság Jelentés a textilipari energiahatékonyság jogi vonatkozásairól Áttekintés a textilipart érintő energiahatékonysági jogszabályokról Magyarországon. Témaveztők: ATOK, CENTEXBEL, IVGT, TMTE, ENEA, CITEVE,

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában Vinkovits András, MAVIR Zrt. 2007. augusztus 22. 1 Tartalom Rendszer szabályozhatósága Nehézségek Megoldási lehetőségek Rendszerszintű szolgáltatások

Részletesebben

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL TEACHING ABOUT ENERGY TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL It is not necessary to change. Survival is not mandatory! dt Peter Nincs szükség változásra. A túlélés nem kötelező! W. Edward Deming (American statistician)

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Mezőgazdasági termelői árak, december

Mezőgazdasági termelői árak, december Közzététel: 2009. február 12. Sorszám: 22. Következik: 2009. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Mezőgazdasági termelői árak, 2008. december Az agrár termelőiár-szintje 2008. decemberben 22,6%-kal mérséklődött

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Ipari termelői árak, 2007. augusztus

Ipari termelői árak, 2007. augusztus Közzététel: 2007. szeptember 28. Következik: 2007. október 2. Külkereskedelmi forgalom, 2007. július (részletes) Sorszám:166. Ipari termelői árak, 2007. augusztus Az ipar belföldi értékesítési árai 2007.

Részletesebben

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes Magyar Biogáz Egyesület közgyűlése 2017. május 4. 1 EU Klímacsomag:

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek)

A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek) A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek) Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Napi Gazdaság konferencia Budapest, 2013. május 9. 2 Érintett kérdések Gázpiac: diverzifikáció és középtávú

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben