A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2012. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 2012"

Átírás

1 A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM

2 IMPRESSZUM IMPRINT TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION RÖVIDÍTÉSEK, FOGALOMTÁR ABBREVIATIONS, DEFINITIONS VILLAMOS MŰVEKET ÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK COMPANIES OPERATING ELECTRIC PLANTS A JEGYZETT TŐKE TULAJDONOSI MEGOSZLÁSA,. DECEMBER 3-ÉN OWNERSHIP ACCORDING TO THE ISSUED CAPITAL, 3 DECEMBER ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES A MAGYAR VILLAMOSENERGIARENDSZER (VER). ÉVI STATISZTIKAI ADATAI STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM, Kiadja és terjeszti Publisher and distributor: MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority társkiadó co-publisher H-8 BUDAPEST, II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR 7. Felelős kiadó Responsible publisher: Dr. Dorkota Lajos, elnök President MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- SZABÁLYOZÁSI HIVATAL MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. MAVIR HUNGARIAN INDEPENDENT TRANSMISSION OPERATOR COMPANY LTD. társkiadó co-publisher H-3 BUDAPEST, ANIKÓ U.. Felelős kiadó Responsible publisher: Bertalan Zsolt, vezérigazgató CEO A kiadvány anyaga újrahasznosított papír. Printed on recycled paper. Szerkesztőbizottság Editorial Committee: Hackl Mónika, MAVIR ZRt. Romhányi Zoltán, MAVIR ZRt. Sebestyén István, MEKH Szántó Zoltán, MAVIR ZRt. Tihanyi Zoltán, MAVIR ZRt. Toroczkai Zsolt, MAVIR ZRt. Tóth Tamás, MEKH Szakmai lektorok Advisors to the publisher: Kerényi A. Ödön Dr. Stróbl Alajos Fotók Photos: Csordás Gábor, ERBE, OVIT, MAVIR archívum archives, IBERDROLA RENOVABLES Magyarország Kft., MVM Paksi Atomerőmű ZRt., Mátrai Erőmű ZRt. Készült a Junior Grafikai Stúdió gondozásában Design by Junior Grafikai Stúdió A MAVIR ZRt. honlapján (www.mavir.hu) a villamosenergiarendszer időszerű adatai folyamatosan hozzáférhetők. The actual data of Hungarian Power System is continuously available on the website of MAVIR ZRt. (www.mavir.hu). ÖSSZEVONT ENERGIAHORDOZÓ-MÉRLEG -. ÉV CONSOLIDATED ENERGY SOURCE BALANCE A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK FELHASZNÁLÁSA A. ÉVBEN CONSUMPTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN A HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSRE FELHASZNÁLT ENERGIA RÉSZARÁNYA AZ ORSZÁGOS ENERGIA- FELHASZNÁLÁSBÓL RATIO OF ENERGY USED FOR HEAT AND ELECTRICITY PRODUCTION TO THE NATIONAL ENERGY CONSUMPTION A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM A VER ÉVES TARTAMDIAGRAMJA, ANNUAL DURATION CURVE OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM, ÉVES STATISZTIKA ANNUAL STATISTICS TELJESÍTMÉNY- ÉS ENERGIAADATOK A LEGNAGYOBB TERHELÉSI NAPOKON CAPACITY AND ENERGY DATA ON DAYS OF HIGHEST DEMAND A VER ADATAI AZ ÉVES CSÚCSTERHELÉS IDŐ PONTJÁBAN (. DECEMBER 3. 6:5) ACTUAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM AT THE TIME OF ANNUAL PEAK LOAD (3 DECEMBER, :5 PM) NYÁRI CSÚCS, SUMMER PEAK LOAD, TÉLI CSÚCS, WINTER PEAK LOAD TÉLI ÉS NYÁRI CSÚCSOK ALAKULÁSA - WINTER AND SUMMER PEAK LOAD A VER TELJESÍTŐKÉPESSÉG ADATAI CAPACITY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZARÁNYA RATIO OF ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A NETTÓ VILLAMOS ENERGIA- FOGYASZTÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-IGÉNYESSÉG VÁLTOZÁSA GDP, GROSS ELECTRICITY CONSUMPTION AND ELECTRIC ENERGY INTENSITY A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A BELFÖLDI ENERGIA - FELHASZNÁLÁS ÉS A NETTÓ VILLAMOSENERGIA- FOGYASZTÁS ALAKULÁSA GDP, DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION AND NET ELECTRICITY CONSUMPTION A VER ÁTLAGOS HAVI BRUTTÓ ADATAI, MONTHLY AVERAGE DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM,... A VER HAVI ÁTLAGOS BRUTTÓ ADATAI -BEN MONTHLY AVERAGE GROSS DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM IN HAZAI MARADÓ TELJESÍTMÉNY ADATAI, DATA OF DOMESTIC REMAINING CAPACITY, IMPORTSZALDÓVAL EGYÜTT SZÁMOLT MARADÓ TELJESÍTMÉNY ADATAI, DATA OF REMAINING CAPACITY CALCULATED WITH IMPORT, A TERHELÉSEK ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TELJESÍTŐ- KÉPESSÉGEK, LOAD AND AVAILABLE CAPACITY, A SZÜKSÉGES ÉS A TÉNYLEGES CSÚCSIDEI IMPORT- EXPORT SZALDÓ, THE NEEDED AND ACTUAL PEAK LOAD IMPORT-EXPORT BALANCE, TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES TARTALÉK, ILL. KIESŐ TELJESÍTMÉNY AZ ELŐÍRT TARTALÉKHOZ KÉPEST, THE PLANNED AND ACTUAL RESERVES AND CAPACITY LOSS COMPARED TO THE REQUIRED RESERVES, A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK EURÓPÁBAN POWER SYSTEMS IN EUROPE AZ ENTSO-E SZINKRONTERÜLETEIN ALAPULÓ REGIONÁLIS CSOPORTOK REGIONAL GROUPS BASED ON SYNCHRONOUS REGIONS OF ENTSO-E AZ ENTSO-E SZÁMOKBAN A TAGORSZÁGOK RENDSZERIRÁNYÍTÓINAK ADATAI ENTSO-E IN FIGURES ELECTRICITY SYSTEM DATA OF MEMBER TSOS COUNTRIES

3 TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK TABLE OF CONTENTS HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER EXPORTS-IMPORTS 6 VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA PHYSICAL ENERGY FLOWS ÉVI ELSZÁMOLT KERESKEDELMI ÉS TÉNYLEGES (MÉRT) FIZIKAI VILLAMOSENERGIA-FORGALOM SETTLED AND ACTUAL (MEASURED) ELECTRICITY EXCHANGES, VILLAMOSENERGIA-KÜLKEREDKEDELMI ADATOK, ELECTRICITY EXPORT/IMPORT, KÜLKERESKEDELMI FORGALOM, EXPORTS/IMPORTS, A MÉRLEGKÖRÖK SZÁMA 3- NUMBER OF BALANCE GROUPS VILLAMOS ENERGIA HATÁRKERESZTEZÉSI FIZIKAI FORGALMÁNAK ALAKULÁSA ELECTRICITY CROSS-BORDER EXPORT/IMPORT ERŐMŰVEK POWER PLANTS RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ERŐMŰVEK, POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM, VER ERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, CAPACITY OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, ERŐMŰVEK BRUTTÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, GROSS CAPACITY OF POWER PLANTS, MEGOSZLÁS A KIS ÉS NAGYERŐMŰVEK KÖZÖTT, SHARE BETWEEN SMALL AND LARGE POWER PLANTS, ERŐMŰVEK BRUTTÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, GROSS CAPACITY OF POWER PLANTS, A HAZAI VER ERŐMŰVEK ADATAI. DECEMBER 3-ÉN DATA OF POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM ON 3 DECEMBER A BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ALAKULÁSA ELECTRICITY (GROSS) GENERATION AZ ÉVES FIZIKAI FORGALOM ALAKULÁSA -BEN ANNUAL PHYSICAL EXPORT/IMPORT, AZ ÉVES FIZIKAI FORGALOM ALAKULÁSA ANNUAL PHYSICAL EXPORT/IMPORT, KERESKEDELMI FORGALOM, TRADE, A PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN FELAJÁNLOTT ÉS KIHASZNÁLT NAPI KAPACITÁS ( ) OFFERED AND USED DAILY CAPACITY DURING MARKET COUPLING ( SEPTEMBER 3 DECEMBER ) MAGYAR ÉS SZLOVÁK ÁRAK ARÁNYA, HUNGARIAN AND SLOVAK PRICES, TERMELT (BRUTTÓ) VILLAMOS ENERGIA AZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA FELHASZNÁLT ENERGIAHORDOZÓK SZERINT DIFFERENT ENERGY SOURCES USED FOR (GROSS) ELECTRICITY GENERATION TERMELT VILLAMOS ENERGIA AZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA FELHASZNÁLT ENERGIAHORDOZÓK SZERINT DIFFERENT ENERGY SOURCES USED FOR ELECTRICITY GENERATION SZÉLTERMELÉSI ADATOK, DATA OF WIND GENERATION, SZÉLERŐMŰVEK BT+NBP VÁLTOZÁSA A MAGYAR VER-BEN IC+NTO OF WIND POWER PLANTS IN HUNGARIAN POWER SYSTEM A SZÉLERŐMŰVEK TERMELÉSÉNEK VÁLTOZÉKONYSÁGA AZ AKTUÁLIS SZELES BT+NBP SZÁZALÉKOS ARÁNYÁBAN, CHANGE OF GENERATION OF WIND POWER PLANTS IN THE RATIO OF ACTUAL IC+NTO, SZÉLRŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA, - LOAD FACTOR OF WIND POWER PLANTS, MAVIR ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÁTVITELI HÁLÓZATI ALÁLLOMÁSOK ÉS AZOK FESZÜLTSÉGSZINTJEI TRANSMISSION NETWORK SUBSTATIONS OWNED BY MAVIR AND THEIR VOLTAGE LEVELS A MAGYAR ÁTVITELI HÁLÓZAT DECEMBER 3-ÉN THE HUNGARIAN TRANSMISSION NETWORK ON 3 DECEMBER ÁTVITELI HÁLÓZAT NYOMVONALHOSSZA RIGHT OF WAY LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE A VILLAMOSENERGIA ÖSSZES FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA CONSUMPTION OF ELECTRICITY A NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA NET ELECTRICITY CONSUMPTION NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS GAZDASÁGI ÁGANKÉNT NET ELECTRICITY CONSUMPTION IN DIFFERENT INDUSTRIAL SECTORS HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA ORSZÁGOS BRUTTÓ ÉS NETTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS, IMPORT-EXPORT SZALDÓ ÉS AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁS NATIONAL GROSS AND NET ELECTRICITY PRODUCTION, IMPORT-EXPORT BALANCE AND CONSUMPTION A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA CAPACITY DATA OF THE POWER SYSTEM A BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ALAKULÁSA GROSS ELECTRICITY GENERATION NEMZETKÖZI ADATOK INTERNATIONAL DATA ÁTVITELI HÁLÓZAT VEZETÉKHOSSZ LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK ELOSZTÓHÁLÓZAT NYOMVONALHOSSZA RIGHT OF WAY LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK ÉVI ELOSZTÓI NYOMVONALHOSSZ RIGHT OF WAY LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK IN MAGYARORSZÁG VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSE ÉS -FELHASZNÁLÁSA, HUNGARY S ELECTRICITY GENERATION AND CONSUMPTION, A TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS STATISZTIKAI FOLYAMATÁBRÁJA -BEN STATISTICAL FLOW CHART OF PRODUCTION AND CONSUMPTION, A VILLAMOS HÁLÓZATOK NYOMVONALHOSSZÁNAK ALAKULÁSA RIGHT OF WAY LENGTH OF NETWORKS AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSA ENERGY SOURCE CONSUMPTION OF POWER PLANTS A VILLAMOSENERGIA-IPARI TÁRSASÁGOK ÉVES ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA AVERAGE ANNUAL STATISTICAL NUMBER OF EMPLOYEES OF POWER COMPANIES A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS (BRUTTÓ TERMELÉS) ALAKULÁSA ELECTRICITY (GROSS) GENERATION A SZABÁLYOZOTT ÉS A NEM SZABÁLYOZOTT ERŐ MŰVEK KAPACITÁSÁNAK MEGOSZLÁSA,. DECEMBER 3-ÉN CAPACITY OF REGULATED AND NON-REGULATED POWER PLANTS, A MAGYAR VER SZABÁLYOZHATÓSÁGA - CONTROLLABILITY OF HUNGARIAN POWER SYSTEM BT-T MEGHALADÓ ERŐMŰVEK TARTAM- DIAGRAMJA, DURATION CURVE OF POWER PLANTS (OVER 3 IC), AND BT ALATTI NAGYERŐMŰVEK TARTAM- DIAGRAMJA, DURATION CURVE OF POWER PLANTS (UNDER 3 IC) AND NAGYERŐMŰVEK LÉGSZENNYEZÉSI ADATAI POLLUTION DATA OF POWER PLANTS EGY FŐRE JUTÓ GDP ÉS CO -KIBOCSÁTÁS ALAKULÁSA AZ EU-BAN GDP AND CO EMISSION PER CAPITA IN EU ERŐMŰVEK. ÉVI BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGE AZ EU TAGORSZÁGOKBAN INSTALLED CAPACITY OF POWER PLANTS IN EU MEMBER STATES IN A. ÉVI VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG SZERKEZETE AZ EU TAGORSZÁGOKBAN STRUCTURE OF ELECTRICITY BALANCE OF EU MEMBER STATES IN AZ IPARI FOGYASZTÓK VILLAMOSENERGIA-ÁTLAGÁRAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN (ADÓKKAL) AVERAGE ELECTRICITY PRICES FOR INDUSTRIAL CONSUMERS IN EU MEMBER STATES (WITH TAXES) LAKOSSÁGI FOGYASZTÓK VILLAMOSENERGIA-ÁTLAGÁRAI AZ EU TAGORSZÁGOKBAN (ADÓKKAL) AVERAGE ELECTRICITY PRICES FOR HOUSEHOLD CONSUMERS IN EU MEMBER STATES (WITH TAXES) AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSA ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN ELŐFORDULÓ ÜZEM- ZAVAROK MEGOSZLÁSA ÉS A FOGYASZTÓKNÁL KIESETT VILLAMOS ENERGIA EZRELÉKE, CATEGORIZATION OF OUTAGES IN THE POWER INDUSTRY AND ELECTRICITY NOT SUPPLIED TO CONSUMERS ( ), A. ÉVI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS SZERKEZETE AZ EU TAGORSZÁGOKBAN STRUCTURE OF ELECTRICITY PRODUCTION OF EU MEMBER STATES IN

4 BEVEZETÉS INTRODUCTION Tisztelt Olvasó! Negyedik alkalommal jelenik meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MAVIR ZRt.) együttműködése keretében összeállított, a magyar villamosenergia-rendszer (VER) adatait és a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő rendszerirányítói statisztikai adatokat tartalmazó közös kiadvány. A kiadvány az elmúlt évekhez hasonlóan részletesen ismerteti a magyar villamosenergia-rendszer felhasználását, termelését és hálózatát bemutató műszaki, forgalmi, gazdasági, illetve a kapcsolódó nemzetközi adatokat. Mivel a villamosenergia-piacot a regionális kereslet-kínálati viszonyok alakítják, ezért a hazai erőművek kihasználtságát erőteljesen befolyásolják a tüzelőanyag-költségek és a régióban kialakuló, de országonként eltérő nagykereskedelmi villamosenergia-árak. Az alapvetően olajár-indexált, magas gázárak fennállásával, a villamosenergia-fogyasztás viszszaesésével, a CO -kvótaárak összeomlásával és a megújuló alapú áramtermelés növekedésével a gáztüzelésű erőművek régiónkban is erőteljesen visszaszorultak a piacról. Ennek következtében a hazai erőművek kihasználási óraszáma alacsony volt. A kieső hazai termelést a villamosenergia-kereskedők importból pótolták. Emiatt az import-export szaldó mennyisége -ben elérte az összes hazai villamosenergia-felhasználás 8,8%-át. Az ellátásbiztonság szempontjából megnyugtató volt, hogy a. év túlnyomó részében az ENTSO-E által előírtnál (35 ) nagyobb tartalék állt rendelkezésre. Az ellátásbiztonsági szempontból érzékeny téli felkészülést a Hivatal az éves tervezett karbantartások, fejlesztések végrehajtása, a téli hónapokra tervezett erőművi termeléshez szükséges, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-készletek, villamosenergia-mérleg, tartalékkapacitások, valamint a határkeresztező kapacitások rendelkezésre állásának figyelembe vételével értékelte. A magyar villamosenergia-piac szempontjából a. év legjelentősebb eseménye a cseh, a szlovák és a magyar villamosenergia-piacok. szeptember -i összekapcsolása volt, melynek eredményeképpen az érintett szervezett villamosenergia-piacok között fokozódott az ár-konvergencia. Ennek hatására a HUPX-en a korábban tapasztalt áringadozás mérséklődött, továbbá a másnapi villamos energia nagykereskedelmi ár is jelentős mértékben csökkent, amely a hazai felhasználók szempontjából is kedvező fejlemény. A hazai villamosenergia-piac megismerése, fejlődése érdekében fontos, hogy a VER-ről pontos és megbízható statisztikai adatok álljanak rendelkezésre, melyek széles körben hozzáférhetőek. Ennek érdekében a nyomtatott változat mellett az adatok a Hivatal és a MAVIR ZRt. honlapján is elérhetőek egyéb statisztikákkal együtt. Reméljük, hogy kiadványunkkal a Hivatal tájékoztatási kötelezettségén túl hasznos információt és kutatási alapot tud nyújtani a villamosenergiaszektorban tevékenykedő szakembereknek, illetve szakmai szervezeteknek. Budapest, 3. augusztus Dear Readers, The common publication of Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Office (hereinafter: Office) and MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator Company (hereinafter: MAVIR) is issued for the fourth time containing the domestic and international statistical data of Hungarian Power System. As in previous years, the publication gives detailed information on the consumption and generation of Hungarian Power System as well as the technical, import/export, economic and relevant international data. Since the regional supply and demand factors affect the electricity market, the utilisation of domestic power plants is strongly influenced by the fuel costs and the regional wholesale electricity prices changing country by country. The gas-fired power plants have lost significant market share also in our region due to the high and basically oil price-indexed gas prices, the drop in electricity consumption, the collapse of CO allowance price system and the increase of electricity generation from renewables. Consequently, the load factor of domestic power plants was low. The traders compensated the loss of domestic generation from import. Thus the amount of import-export balance reached 8.8% of total domestic electricity consumption in. As regards the security of supply, there were higher reserves (35 ) available almost all year round than required by ENTSO-E. The Office evaluated the preparation for winter that is complex issue from security of supply point of view by considering the annual planned maintenances, execution of developments, the availability of fuel supplies needed for the planned electricity generation in winter months and required by law as well as the electricity balance, reserve capacities and cross-border capacities. The most important event in was the coupling of Czech, Slovak and Hungarian electricity markets on September which resulted in increased price convergence among the relevant organised electricity markets. As a result, the earlier experienced price fluctuation on HUPX has mitigated and the day-ahead wholesale electricity price has significantly decreased that is a positive development for the domestic consumers, too. In order to know and develop the Hungarian electricity market, it is essential to have exact, reliable and widely available statistical data on the Hungarian Power System. In the light of this aim, in addition to the printed version, the data will, along with other statistics, also be available on the website of the Office and MAVIR. In addition to its data supply obligation, in the present publication the Office wishes to provide useful information as well as research grounds for the experts and organisations in the electricity sector August 3, Budapest Dr. DORKOTA Lajos President Dr. Dorkota Lajos elnök 6 7

5 RÖVIDÍTÉSEK, FOGALOMTÁR ABBREVIATIONS, DEFINITIONS A HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK JELENTÉSE ABBREVIATIONS RÖVID NÉV TELJES NÉV RÖVID NÉV TELJES NÉV ÁH Állandó jellegű teljesítőképesség-hiányok és többletek eredője BT Bruttó beépített villamos teljesítőképesség RTv Rtá Rendelkezésre álló állandó teljesítőképesség (Rtá=BT-ÁH) Rendelkezésre álló változó teljesítőképesség (Rtv= Rtá+TBP-HH-IH) E Egyéb hiány RIRT Rendszerirányítói tartalék EMM Elvárt maradó teljesítmény TBP Tényleges bejáratási próba HH Hőszolgáltatás miatti változó hiány TIT Ténylegesen igénybevehető teljesítőképesség (TIT=IT-KK-E) IH Időjárás miatti változó hiány TMK Tervszerű megelőző karbantartás miatti teljesítőképesség-csökkenés IT Igénybevehető teljesítőképesség (IT=RTv-TMK) TFK Terven felüli karbantartás KK Kényszerkiesés VER Villamosenergia-rendszer NBP Névleges bejáratási próba VET Villamosenergia-törvény M Maradó teljesítmény VH Változó hiány (IH+HH) MH Hazai maradó teljesítmény ABBREVIATED NAME FULL NAME ABBREVIATED NAME FULL NAME AC Available capacity (AC=ACv-PPM) RMC Remaining capacity ACc Available capacity /constant/ (ACc=NTO+IC-CL) RC Reliable capacity (RC=AC-FO-Loss) ACv Available capacity /variable/(acv=acc+ato Var- StLoss- WLoss) RDC Remaining domestic capacity ATO Actual trial operation RRC Required remaining capacity CL Resultant of constant capacity losses and surpluses TSOres TSO reserve FO Forced outage UPM Unplanned maintenance HPS Hungarian Power System VarLoss Variable losses (WLoss+VarStLoss) IC Gross installed electric capacity VarStLoss Variable losses due to steam supply Loss Other losses VET Electricity Act NTO Nominal trial operation WLoss Capacity losses due to weather PPM Capacity decrease due to planned preventive maintenance A FONTOSABB FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA DEFINITIONS AKKREDITÁCIÓ: Termelőegységek vagy felhasználói berendezések rendszerszintű szolgáltatásra történő, műszaki minősítési eljárása. ÁTVITELI HÁLÓZAT: Az átviteli rendszerirányítói felügyelet alá tartozó nagyfeszültségű hálózat és hálózati elemek összesége. BRUTTÓ CSÚCSTERHELÉS: A vizsgálati időszak azon negyedórájának tényleges mért átlagteljesítménye, amelyben a bruttó rendszerterhelés értéke maximális volt. BRUTTÓ HAZAI (TERMELT) ENERGIA: A hazai erőműpark által termelt, erőművi gépkapcsokon mért villamos energia. BRUTTÓ HAZAI VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS: Teljes hazai villamosenergia-felhasználás, bele értve az erőművi önfogyasztások és hálózati veszte ségek menniyégét és az import-export szaldót. BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS: Az országos összes villamosenergia-felhasználásnak a hazai erőművek önfogyasztásával csökkentett mennyisége. BRUTTÓ RENDSZERTERHELÉS: A hazai erőműpark által termelt, erőművi gépkapcsokon mért villamos teljesítmény és az import-export szaldó teljesítmény előjelhelyes összege. ENERGIA-IGÉNYESSÉG: A pénzegység értékű termék előállításához szükséges energia mennyisége. ENERGIA-HATÉKONYSÁG: Adott energiaegységgel termelhető pénzérték. ELOSZTÓHÁLÓZAT: Elosztói kezelésben lévő kv-os, valamint kis- és középfeszültségű hálózatok. GARANTÁLT IMPORT: Éves szerződéssel garantált mennyiségű zsinór import villamos energia, amely 9. óta megszűnt. HÁLÓZATI VESZTESÉG: Az energiaátvivő rendszerbe betáplált és a fogyasztóknak átadott villamos energia különbsége. IMPORT-EXPORT SZALDÓ: A határmetszékeken importált és az exportált villamos teljesítmény előjelhelyes különbsége. KIHASZNÁLÁSI ÓRASZÁM: A fogyasztás/termelés egyenletességét jelző szám, amely megadja az adott időszakban termelt villamos energia előállításához szükséges óraszámot, feltételezve, hogy a fogyasztás/termelés az adott időszakra vonatkozó csúcsterhelés/csúcstermelés állandó értékén történik. KISERŐMŰ: Az 5 -nál kisebb beépített teljesítőképességű erőmű. MARADÓ TELJESÍTMÉNY: A maradó teljesítmény a ténylegesen rendelkezésre álló teljesítmény (VER TIT), csökkentve a csúcsterheléssel, valamint a felirányú rendszerirányítói tartalékkal (primer, szekunder, tercier tartalék). NAGY ERŐMŰ: Az 5 és azt meghaladó beépített teljesítőképességű erőmű. NETTÓ HAZAI ENERGIA (HÁLÓZATRA KIADOTT): A bruttó hazai termelt energia erőművi önfogyasztásokkal, átviteli, elosztói, határkeresztezői hálózati veszteségekkel és transzformátor veszteségekkel csökkentett értéke. NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS: Teljes hazai villamosenergia-fogyasztás az erőművi önfogyasztások, transzformátor veszteségek, az átviteli, elósztói és határkeresztezői hálózati veszteségek mennyisége nélkül. NETTÓ RENDSZERTERHELÉS: A hazai erőműpark hálózatra kiadott teljesítménye és az import-export szaldó teljesítmény előjelhelyes összege. NEM SZABÁLYZOTT ERŐMŰVEK: Azok a nagy- és kiserőművek, szabályozási csoportok, amelyek rendelkeznek sikeres akkreditációval, de nem vesznek részt a rendszerszintű szolgáltatások szekunder, tercier, üzemzavari piacán, vagy nem rendelkeznek sikeres akkreditációval sem. PIACÖSSZEKAPCSOLÁS (MARKET COUPLING): Egységes kereskedelmi platform bevezetése (jelenleg a cseh, szlovák és a magyar piacok között), melynek célja a cseh, szlovák és magyar villamosenergia-piacok különböző területeinek mélyebb integrációja. RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ERŐMŰVEK: Azok a nagy- és kiserőművek, szabályozási csoportok, amelyek részt vesznek a rendszerszintű szolgáltatások piacán és/vagy közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakoznak. RENDSZERSZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK: A rendszerirányító számára a felhasználók (termelők, fogyasztók) által felajánlott szolgáltatások a mindenkor megfelelő mennyiségű és minőségű szabályozási tartalékok biztosítása érdekében. (primer, szekunder, tercier tartalékok, black-start és feszültségmeddő szolgáltatások, átviteli hálózati veszteség kiegyenlítésének beszerzése) SZABÁLYOZHATÓ ERŐMŰVEK: Rendszerszintű szabályozásba bevonható erőművek. SZABÁLYZOTT ERŐMŰVEK: Azok a nagy- és kiserőművek, szabályozási csoportok, amelyek részt vesznek a rendszerszintű szolgáltatások szekunder, tercier és üzemzavari piacán. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐK TELJES KÖRŰ ENGEDÉLLYEL: A kereskedelmi tevékenyége felhasználók közvetlen ellátására is kiterjed. VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐK KORLÁTOZOTT ENGEDÉLLYEL: Nagykereskedelmi jellegű tevékenységre igen, míg a felhasználók közvetlen ellátására nem jogosít fel. VIRTUÁLIS ERŐMŰ/SZABÁLYZÓ KÖZPONT: Gazdálkodó szervezet, amely az elosztó- vagy átviteli hálózatra csatlakozó,,5 vagy azt meghaladó teljesítőképességű, önként társult kiserőműveket, felhasználókat, tározós rendszereket képviselheti a rendszerirányító felé annak érdekében, hogy együttesen részt vehessenek a rendszerszintű szolgáltatások piacán. ACCREDITION: Technical qualification procedure of generating units or users equipment for the provision of ancillary services. ANCILLARY SERVICES: Services offered by users (generators, consumers) to the TSO in order to ensure control reserves in proper quantity and quality at all times (primary, secondary and tertiary reserves, black start, voltage and reactive power services, purchases to compensate the losses in transmission network). CONTROLLABLE POWER PLANTS: Power plants that may be included into system control. DISTRIBUTION NETWORK: kv and low and medium voltage networks in the management of electricity suppliers. ELECTRICITY TRADERS WITH FULL LICENCE: Their commercial activities also cover the direct supply of users. ELECTRICITY TRADERS WITH LIMITED LICENCE: They are eligible for wholesale activities, but not for the direct supply of users. GROSS DOMESTIC (GENERATED) ENERGY: Electric energy generated by domestic power plants and measured at generator terminals. GROSS DOMESTIC ELECTRICITY CONSUMPTION: Total domestic electricity consumption including the amount of self-consumption of power plants and network losses. GROSS DOMESTIC ELECTRICITY CONSUMPTION: Sum of domestic gross electricity consumption decreased with the self-consumption of domestic power plants. GROSS PEAK LOAD: The average power actually measured in 5 minutes of the investigated period when the gross peak load was maximal GUARANTEED IMPORT: Import of baseload electricity guaranteed by annual contracts. It was terminated in 9. IMPORT-EXPORT BALANCE: Difference (+/-) of electric power imported and exported through cross-border lines. LOAD FACTOR: Number indicating the evenness of consumption and generation. It provides the number of hours needed for electricity generation in the given period providing that the consumption/ generation and the peak load/peak generation in the given period takes place at a constant value. LARGE POWER PLANT: Power plant with an installed capacity of 5 or higher. MARKET COUPLING: Introduction of an integrated commercial platform (at present among the Czech, Slovak and Hungarian markets) whose aim is the deeper integration of different areas of Czech, Slovak and Hungarian electricity markets. NET DOMESTIC ENERGY (INJECTED TO NETWORK): Gross domestic energy generation decreased with self-consumption of power plants, transmission, distribution and interconnection losses and transformer losses. NET ELECTRICITY CONSUMPTION: Gross domestic electricity consumption without the self-consumption of power plants, transmission, distribution and interconnection losses and transformer losses. NET SYSTEM LOAD: Sum (+/-) of power of domestic power plants injected in the networks and the import-export balance. NETWORK LOSS: Difference between the electricity injected into the transmission system and delivered to the users. NOT REGULATED POWER PLANTS: Large and small power plants, regulating groups that are not present on the secondary, tertiary and emergency market of ancillary services or do not have successful accreditation. POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM: Large and small power plants and regulating groups that are present on the market of ancillary services and/or directly connected to the transmission network. REGULATED POWER PLANTS: Large and small power plants, regulating groups that are not present on the secondary, tertiary and emergency market of ancillary services. REMAINING CAPACITY: The remaining capacity equals to the reliable capacity (HPS RC) decreased with the peak load and the TSO upward reserves (primary, secondary and tertiary reserves). SMALL POWER PLANT: Power plant under 5 installed capacity. SYSTEM LOAD (GROSS): Sum (+/-) of electric energy generated by domestic power plants and measured at generator terminals. TRANSMISSION NETWORK: Complex of high voltage network and network elements under the supervision of Transmission System Operator. VIRTUAL POWER PLANT/REGULATING CENTRE: Economic undertaking that can represent the voluntarily associated small power plants of.5 or higher capacity and connected to the distribution or transmission network, the users and storage systems towards the Transmission System Operator in order to jointly take part in the market of ancillary services. 8 9

6 VILLAMOSMŰVEKET ÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK COMPANIES OPERATING ELECTRIC PLANTS A JEGYZETT TŐKE* TULAJDONOSI MEGOSZLÁSA,. DECEMBER 3-ÉN (%) OWNERSHIP ACCORDING TO THE ISSUED CAPITAL* (%), 3 DECEMBER VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ELECTRICITY GENERATION 5 ÉS ANNÁL NAGYOBB TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ ERŐMŰVET ÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK COMPANIES OPERATING POWER PLANTS OF 5 OR HIGHER CAPACITY AES BORSODI ENERGETIKAI KFT. F.A. 37 Kazincbarcika, Ipari u. 7. ALPIQ CSEPEL KFT. 85 Budapest, Kálvin tér. BAKONYI ERŐMŰ ZRT. 8 Ajka, Gyártelep, Pf.: 3. BUDAPESTI ERŐMŰ ZRT. 7 Budapest, Budafoki út 5. DEBRECENI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ KFT. Debrecen, Mikepércsi út. DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. Százhalombatta, Erőmű u.. E.ON ERŐMŰVEK KFT. 5 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. ISD POWER KFT. Dunaújváros, Vasmű tér -3. MÁTRAI ERŐMŰ ZRT. 37 Visonta, Erőmű u.. MVM BVMT BAKONYI VILLAMOS MŰVEK TERMELŐ ZRT. 8 Ajka, Gyártelep hrsz 96/. MVM GTER GÁZTURBINÁS ERŐMŰ ZRT. Budaörs, Kinizsi u. 6. MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. 73 Paks, Pf.: 7. PANNON HŐERŐMŰ ZRT. 763 Pécs, Edison u.. TISZA ERŐMŰ KFT. 358 Tiszaújváros, Verebély L. u.. VÉRTESI ERŐMŰ ZRT. 8 Oroszlány külterület 5 -NÁL KISEBB TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (KIS)ERŐMŰVET ÜZEMELTETŐ TÁRSASÁGOK COMPANIES OPERATING (SMALL) POWER PLANTS UNDER 5 CAPACITY Különböző ágazatba sorolt 8 társaság, összesen 38 erőműegysége Total: 38 power plant units of 8 companies classified into different industry sectors ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÁS TRANSMISSION SYSTEM OPERATION MAVIR MAGYAR VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ ZRT. VILLAMOSENERGIA-ELOSZTÁS ELECTRICITY DISTRIBUTION 3 Budapest, Anikó utca. EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT. 67 Szeged, Klauzál tér. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. 766 Pécs, Búza tér 8/A. E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. 97 Győr, Kandó Kálmán u. -3. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT. Debrecen, Kossuth u.. ELMŰ HÁLÓZATI KFT. 3 Budapest, Váci út 7-7. ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. 355 Miskolc, Dózsa György út 3. MAGÁNVEZETÉK ÜZEMELTETŐK OPERATORS OF PRIVATE LINES ÁTI-SZIGET IPARI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KFT. GANZ SZOLGÁLTATÓ ZRT. 33 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park 89 Budapest,Vajda Péter u.. 8.sz.ép. TISZA JOULE SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. 535 Martfű, Gesztenye sor. TÁRSASÁGOK COMPANIES ÁLLAM STATE TELEPÜLÉSI MAGYARORSZÁGON ÖNKORMÁNYZATI BEJEGYZETT, TULAJDON MAGYAR TÖBBSÉGI OWNERSHIP OF TULAJDONBAN LÉVŐ SETTLEMENT BEFEKTETŐK ÖSSZESEN MUNICIPALITIES INVESTORS REGISTERED IN HUNGARY AND ARE IN HUNGARIAN OWNERSHIP IN MAJORITY EBBŐL MVM ZRT. OF WHICH MVM ZRT. MAGYARORSZÁGON BEJEGYZETT, KÜLFÖLDI TÖBBSÉGI TULAJDONBAN LÉVŐ BEFEKTETŐK ÖSSZESEN INVESTORS REGISTERED IN HUNGARY AND ARE IN FOREIGN OWNERSHIP IN MAJORITY KÜLFÖLDI BEFEKTETŐK ÖSSZESEN FOREIGN INVESTORS EGYÉB (5%-NÁL KISEBB RÉSZESEDÉSŰ) BEFEKTETŐK OTHER INVESTORS (LESS THAN 5% SHARE) ÖSSZESEN MAVIR ZRT.,, 99,99 99,99,,,, AES BORSODI ENERGETI- KAI KFT. F.A. **,,,,, 99,99,, ALPIQ CSEPEL KFT.,,,,,,,, BAKONYI ERŐMŰ ZRT.,, 99,89,,,,, BUDAPESTI ERŐMŰ ZRT., 3,9,6, 95,6,,, DEBRECENI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ KFT.,,,,,,,, DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT.,, 5,8,,5 5,3,, E.ON ERŐMŰVEK KFT.,,,,,,,, ISD POWER KFT.,,,,,,,, MÁTRAI ERŐMŰ ZRT.,, 7,37 6,5 7,63,,, MVM BVMT BAKONYI VIL- LAMOS MŰVEK TERMELŐ,,,,,,,, ZRT. MVM GTER GÁZTURBINÁS ERŐMŰ ZRT.,,,,,,,, MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.,,, 99,99,,,, PANNON HŐERŐMŰ ZRT.,, 99,95,,,5,, TISZA ERŐMŰ KFT.,,,,,,,, VÉRTESI ERŐMŰ ZRT.,, 99,88 98,53,,,8, 5 ÉS ANNÁL NA- GYOBB TELJESÍTŐKÉPES- SÉGŰ ERŐMŰVET ÜZEMEL- TETŐ TÁRSASÁGOK,,6 69, 58,83 9,98,83,, COMPANIES OPERATING POWER PLANTS OF 5 OR HIGHER CAPACITY E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.,,,,,,,, E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT.,,,,,,,, E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAM- HÁLÓZATI ZRT.,,,,,,,, EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KFT.,,,,,,,, ELMŰ HÁLÓZATI KFT.,,,,,,,, ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT.,,,,,,,, ELOSZTÓK ÖSSZESEN DISTRIBUTORS MINDÖSSZESEN,,,,,,,,,, 3,59 9,98 6,6,75,, * Az átviteli rendszerirányító, az 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőműveket üzemeltetők, a villamosenergia-elosztók, a villamosenergia-kereskedők és az egyetemes szolgáltatói engedélyesek adatai. Data from the Transmission System Operator, operators of power plants of 5 and higher capacity and licensees of electricity distribution and licensees of providers of universal service **. december 3-i adatok Data as of 3 December

7 ORSZÁGOS ENERGIA-FELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK ORSZÁGOS ENERGIA-FELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES (folytatás) (continued) I.8 Atomerőművi villamos energia Electricity from nuclear power , ,3 I.9 Tűzifa Firewood 3,5 3,6 I. Egyéb megújuló és hulladék Other renewables and wastes 8,3 9,3 ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES II. BEHOZATAL IMPORT 7,7 683, II. Szén Coal 877 5, ,5 II. Brikett Briquette, 8, II.3 Koksz Coke 9,3 7, II. Kőolaj Mineral oil , 5 9 7,8 II.5 Kőolajtermékek Mineral oil products 39, 76 9, II.6 Földgáz Natural gas 8 76, , II.7 Villamos energia (import-export szaldó) Electricity (import-export , ,7 balance) II.8 Tűzifa Firewood,7,6 II.9 Hulladék Wastes,8, ÖSSZEVONT ENERGIAHORDOZÓ-MÉRLEG* -.ÉV CONSOLIDATED ENERGY SOURCE BALANCE* - MEGNEVEZÉS ITEM. ÉV TÉNY (ACTUAL) NATURÁLIÁBAN** PHYSICAL INDICATOR** PJ PJ. ÉV ELŐZETES (PRELIMINARY) NATURÁLIÁBAN PHYSICAL INDICATOR PJ PJ III. FORRÁS ÖSSZESEN (I.+II.) ENERGY SOURCES (I+II) 5,3, IV. Kivitel Export 5,3 58,9 V. Készletváltozás Change in stocks -5,3-3,3 VI. BELFÖLDI FELHASZNÁLÁS (III.-IV.-V.) DOMESTIC CONSUMPTION (III-IV-V) 53,3 997,6 * primer villamosenergia-forrásokat EU-konform metódus szerint számolva (az atomerőművi termelés 33%-os hatásfokkal), a vízerőművi-, szélerőművi villamosenergia-termelés és az import %-os hatásfokkal számolva). the primary electricity sources were calculated according to an EU-conform method (nuclear power plant generation was calculated with 33% efficiency), electricity generation from hydro/wind power and import were calculated with % efficiency. ** kt; Földgáz Mm 3 +5 o C-on; villamos energia GWh-ban kt; Natural gas Mm 3 +5 o C; electricity in GWh I. TERMELÉS GENERATION 6,5 38,8 I. Szén Coal , , I./a Mélybányászat + peremi külf. Underground mining + open pit mine 75 8,7 85 9, I./b Mátraaljai lignit Lignite from Mátraalja 8 8 6, , I. Kőolaj Mineral oil 658 7,5 65 7, I.3 Gazolin Gasoline 56 6,6 6 6,8 I. Földgáz (nettó száraz) Natural gas (net dry) 63 83,6 3 7, I.5 Bányászati PB Mining LPG 7 6, 6 5,9 I.6 Vízerőművi villamos energia Electricity from hydro power,8 3,8 I.7 Szélerőművi villamos energia Electricity from wind power 66,3 769,8 3

8 ORSZÁGOS ENERGIA-FELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK ORSZÁGOS ENERGIA-FELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK FELHASZNÁLÁSA A. ÉVBEN* CONSUMPTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN * MEGNEVEZÉS ITEM MEGÚJULÓ ENERGIA HORDOZÓK ÖSSZESEN RENEWABLE ENERGY SOURCES (PJ) Vízerőművi villamos energia Electricity from hydro power,8 Szélerőművi villamosenergia Electricity from wind power,8 Geotermikus energia Geothermal, Tüzifa Firewood 3,6 Egyéb szilárd hulladék Other solid wastes,8 Napenergia (napkollektor + fotovillamos),3 Solar (collector + photovoltaic) Biogáz Biogas 3, Bio üzemanyagok Bio fuels 5,8 ÖSSZESEN 9,7 Belföldi energiafelhasználás (PJ) National energy consumption (PJ) Összes megújuló energia (PJ) Total renewables (PJ) A megújuló és kommunális hulladék részaránya az összes energiafelhasználásból (%) Ratio of renewables and communal wastes to total energy consumption (%) * Előzetes adatok; primer felhasználás * Preliminary data; primary consumption 997,6 85,6 9, A HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSRE FELHASZNÁLT ENERGIA RÉSZARÁNYA AZ ORSZÁGOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSBÓL RATIO OF ENERGY USED FOR HEAT AND ELECTRICITY PRODUCTION TO THE NATIONAL ENERGY CONSUMPTION ÉV YEAR BELFÖLDI ENERGIAFELHASZNÁLÁS DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION (PJ) AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ- FELHASZNÁLÁSA ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS (PJ) AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ- FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZARÁNYA RATIO OF ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSÁNAK RÉSZARÁNYA (%) (BELFÖLDI ENERGIA- FELHASZNÁLÁS = ) RATIO OF ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS (%) (DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION = )

9 ORSZÁGOS ENERGIA-FELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK ORSZÁGOS ENERGIA-FELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ÉS A VILLAMOSENERGIA-IGÉNYESSÉG VÁLTOZÁSA (%) GDP, NET ELECTRICITY CONSUMPTION AND ELECTRIC ENERGY INTENSITY (%) A BRUTTÓ HAZAI TERMÉK, A BELFÖLDI ENERGIAFELHASZNÁLÁS ÉS A NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA GDP, DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION AND NET ELECTRICITY CONSUMPTION GDP. ÉVI ÁRAKON GDP AT PRICE IN BELFÖLDI ENERGIAFELHASZNÁLÁS DOMESTIC ENERGY CONSUMPTION ORSZÁGOS NETTÓ VILLAMOSENERGIA FOGYASZTÁS NATIONAL NET ELECTRICITY CONSUMPTION Bruttó hazai termék (. évi áron) (=) GDP at price in (=) Nettó villamosenergia-fogyasztás (=) Net electricity consumption (=) A villamosenergia-igényesség (. évi áron) (=) Electric energy intensity at price in (=) ( = ) (PJ) ( = ) (GWh) ( = ) 97 5, , ,8 97 5, , , , , , ,5 5 97, , , , , , 79, , ,5 5 6, , ,99 79, , ,33 6 9, 5 6 8, ,75 6 9, , ,75 6 9, , ,8 5 8, , ,6 66 9, , , 6 8, ,3 98 9,6 5 8, , 985 9,33 6 9, , ,5 58 9,8 3, ,9 99 3, , ,9 7, , ,9 57 9, ,9 99 9,76,9 33 5, ,5 6, , , 59, , ,5 76, , ,9 68, 8 7 9, ,5 85, , ,3 5, , ,3 87 3, , ,6 83, , ,5 78, ,73, 55, 3 5, 3, , ,35 7, 67, , 3,67 9 3, , 5, , 3 73,66 5,5 53 9, , 6 5, 5 9, ,55 7 6,83 5 6, ,3 8 7, 6 6, ,8 9 9,95 56, ,7,6 87 3, ,59 3, , ,7, , ,6 7

10 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, ÉVES STATISZTIKA ANNUAL STATISTICS DÁTUM DATE Legmagasabb bruttó csúcsterhelés Maximum gross peak system load Legalacsonyabb bruttó csúcsterhelés Minimum gross peak system load Legalacsonyabb bruttó terhelés Minimum gross system load Legmagasabb bruttó hazai erőművi termelés Maximum gross domestic generation Legalacsonyabb bruttó hazai erőművi termelés Minimum gross domestic generation Legalacsonyabb hajnali import-export szaldó Minimum import-export balance at dawn Legmagasabb hajnali import-export szaldó Maximum import-export balance at dawn Legalacsonyabb csúcs import-export szaldó Minimum peak import-export balance Legmagasabb csúcs import-export szaldó Maximum peak import-export balance.. A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, C DÁTUM DATE Legmagasabb napi középhőmérséklet Maximum daily average temperature 3,.7. Legalacsonyabb napi középhőmérséklet Minimum daily average temperature -,7..6 Éves középhőmérséklet Annual average temperature, TELJESÍTMÉNY- ÉS ENERGIAADATOK A LEGNAGYOBB TERHELÉSI NAPOKON CAPACITY AND ENERGY DATA ON DAYS OF HIGHEST DEMAND A VER ÉVES TARTAMDIAGRAMJA, ANNUAL DURATION CURVE OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM, Legnagyobb napi bruttó rendszerterhelés () Maximum daily gross load () Napi energiaigény (GWh) Daily energy demand (GWh) 6,7 6, 5,8,3 3,3 3, 8,5 3,7 Kihasználási óraszám (h) Load factor (h),6,,3,,6,,8,9, Legnagyobb napi bruttó rendszerterhelés () Maximum daily gross load () Napi energiaigény (GWh) Daily energy demand (GWh) 33, 35,5 37,6 37,5 36,8 35, 33,95 3,8 Kihasználási óraszám (h) Load factor (h),7,,8,5,,6,6,5 3 - Import-export szaldó Import-export balance 6 35 Hitelesített bruttó tény rendszerterhelés Gross actual system load Magyarázat: Mindhárom görbén a. év összes negyedórájának átlagteljesítménye, érték szerint csökkenő sorrendben van ábrázolva. negyedóra quarter hour Bruttó erőműves termelés Gross actual generation. december 3-én a VER erőművek bruttó beépített teljesítőképessége (BT) 93,8 volt. Az év közbeni új egységek üzembe helyezése, illetve a tartós leállásban lévő erőművi egységek selejtezése következtében 5 -tal csökkent a. december 3-i értékhez ( 8,8 ) képest. (A. év folyamán nagy erőműves termelőegység nem csatlakozott a VER-hez.) A téli és egyben az éves csúcsterhelés. december 3-án (6 63 ) volt, mely,%-kal kisebb a bázisnál (6 9 ), míg a nyári csúcsterhelés. július 5-én (6 88 ) következett be, mely,%-kal nagyobb a bázisnál (6 ). A csúcsidei import teljesítménye 67 és szélsőértékek között változott. The gross installed capacity (IC) of domestic power plants was 93.8 on 3 December. Compared to the value of 3 December ( 8.8 ) it decreased by 5 due to the commissioning of new units during the year and decomissioning of units which were in constant shutdown. (In, no large power plant unit was connected to the Hungarian Power System). The winter (and annual) peak load was 6 63 on 3 December that is by.% lower than the base (6 9 ), while the summer peak load was on 5 July (6 88 ) and it was by.% higher than the base (6 ). The capacity of peak load import was changing between the extreme values of 67 and. 8 9

11 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, A VER ADATAI AZ ÉVES CSÚCSTERHELÉS IDŐPONTJÁBAN () (. DECEMBER 3. 6:5) ACTUAL DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM AT THE TIME OF ANNUAL PEAK LOAD () (3 DECEMBER, :5 PM) NYÁRI CSÚCS, SUMMER PEAK LOAD, UKRAJNA UKRAINE Bruttó rendszerterhelés Gross system load Szabályozott erőművek Regulated power plants Nem szabályozott erőművek Not regulated power plants Atomerőmű Nuclear Import szaldó Import balance AUSZTRIA AUSTRIA SZLOVÁKIA SLOVAKIA 33 NAPI BRUTTÓ TERHELÉSI GÖRBE NYÁRI MUNKANAPOKON (nyári csúcs:. július 5. :5, 688 ) DAILY GROSS SYSTEM LOAD ON SUMMER WORKDAYS (Summer peak load: 5 July, :5, 688 ) Atom Nuclear Nem szabályozható erőművek Not regulated power plants ROMÁNIA ROMANIA Szabályozható erőművek Atom Regulated power plants Nuclear Import-Export Nem Import-Export szabályozható erőművek Not regulated power plants HORVÁTORSZÁG CROATIA SZERBIA SERBIA 6 3 :5 :5 :5 3:5 :5 5:5 6:5 7:5 8:5 9:5 :5 :5 :5 3:5 :5 5:5 6:5 7:5 8:5 9:5 :5 :5 :5 3:5 negyedóra quarter-hour Szabályozható erőművek Regulated power plants Import-Export * Szűk Import-Export tartományban szabályozható * Regulated in small range Rendszerterhelés System load Termelés Generation TÉLI CSÚCS, WINTER PEAK LOAD :5 :5 :5 3:5 :5 5:5 6:5 7:5 8:5 9:5 :5 :5 :5 3:5 :5 5:5 6:5 7:5 8:5 9:5 :5 :5 :5 3:5 negyedóra quarter-hour * Szűk tartományban szabályozható * Regulated in small range Import-export szaldó Import-export balance 89 Magyarázat: A befelé mutató nyilak az import irányt, a kifelé mutató nyilak az export irányt reprezentálják (). Az ábra bruttó negyedórás átlag adatokat tartalmaz. Note: The incoming arrows represent the import, the outgoing arrows represent the export (). The diagram contains 5 minute average data. Bruttó rendszerterhelés Gross system load Szabályozott erőművek Regulated power plants Nem szabályozott erőművek Not regulated power plants Atomerőmű Nuclear Import szaldó Import balance Atom Nuclear 89 6 NAPI BRUTTÓ TERHELÉSI GÖRBE TÉLI MUNKANAPOKON (téli csúcs:. december 3. 6:5, 663 ) DAILY GROSS SYSTEM LOAD ON WINTER WORKDAYS (Winter peak load: 3 December, 6:5, 663) Nem szabályozható erőművek Not regulated power plants Szabályozható erőművek Regulated Atom power plants Nuclear Import-Export Import-Export Nem szabályozható erőművek Not regulated power plants 3 :5 :5 :5 3:5 :5 5:5 6:5 7:5 8:5 9:5 :5 :5 :5 3:5 :5 5:5 6:5 7:5 8:5 9:5 :5 :5 :5 3:5 negyedóra quarter-hour Szabályozható erőművek Regulated power plants Import-Export * Szűk Import-Export tartományban szabályozható * Regulated in small range :5 :5 :5 3:5 :5 5:5 6:5 7:5 8:5 9:5 :5 :5 :5 3:5 :5 5:5 6:5 7:5 8:5 9:5 :5 :5 :5 3:5 negyedóra quarter-hour * Szűk tartományban szabályozható * Regulated in small range

12 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, TÉLI ÉS NYÁRI CSÚCSOK ALAKULÁSA - WINTER AND SUMMER PEAK LOAD - A VER HAVI ÁTLAGOS BRUTTÓ ADATAI -BEN () MONTHLY AVERAGE GROSS DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM IN () A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, ;. 56 ; ;. 58 ; 6. 6 ;. 553 ; 6. A VER TELJESÍTŐKÉPESSÉG ADATAI CAPACITY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM 6357 ; ; ;. 583 ; ;.3 63 ; Téli csúcs Winter peak load Nyári csúcs Summer peak load A VER ÁTLAGOS HAVI BRUTTÓ ADATAI. MONTHLY AVERAGE DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, 66 ;.9 = = Beépített teljesítőképesség próbaüzemmel+import (BT+NBP+Import) Installed capacity with trial operation+import (IC+NTO+Import) Rendelkezésre álló teljesítőképesség + import (Rtá+Import) Available capacity+import (ACc+Import) - = Állandó jellegű hiány (ÁH) Constant losses (CL) 3 = Rendelkezésre álló teljesítőképesség (változó+import) Available capacity (variable+import) (ACv+Import) - 3 = Változó jellegű hiány Variable Losses = 63 ; ;.9 65 ; ; ; ;. 63 ; 7.5 Magyarázat (az ábra bruttó adatokat tartalmaz): (diagram contains gross data) 69 ;. 6 ; 7. Igénybe vehető teljesítőképesség+import (IT+Import) Available capacity+import (AC+Import) 663 ; ; 7.5 BT+ NBP IC+NTO NBP NTO BT IC MEGNEVEZÉS ITEM Import-export szaldó Import/export balance BT + Import IC + import RTá + Import ACc+import RTv + Import ACv+import IT + Import AC+import TIT + Import RC+import Csúcsterhelések átlaga Average peak load Havi maximális csúcsterhelés Monthly maximum peak load Frekvencia a csúcsterhelés idején Frequency at the time of peak load 5 Hz-re átszámítva Converted to 5 Hz Hazai erőművek csúcsterhelése Peak load of domestic power plants dec. DEC jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV 85,5 9,8 97,9 97,9 95,7 8,8 5, 9,6,3,,,6,5 76,9 75,3 8, 8, 8, 8, 8, 5,5 9, 8,6 8,6 8,6 8,6 8,5 7, 7, 7, 5,3, 6, 99, 95, 93,5 9,8 9, 93,9 dec. DEC 67,6 655, 9, 99, 77,8 58,5 76,3 73,9 99,7 63, 33, 69, 3,5 78, 77,9 56,5 6,5 863, 63,9 6,5 83, 595, 73,5,8 363, 5, 9 8, 9 833, ,8 78,, , ,3 3,5 9 88, 9 936, , , 9 38, 9 77,9 9 3, 9 8, , 9 7, ,9 8 75,8 8 85,6 8 67, ,9 8 75,5 8 8, ,7 9 6,7 8 9, 8 85, 9,3 8 85, 8,3 8 66,8 8, 7 78,5 7 9, 8 375, 8 785,6 8 7, , 8 8, 8 9, 8 539, 7 993, 7 7, 7 8,9 7 95, 7 585, 7 78, 8 35, 8 5,6 8 56,7 5 8, 5 9, 6 58, 5 5, 5 5, 5 7, 5 393, 5 63, 5 35, , 5 53, 5 776,9 5 77,9 6, 6 6, 6 38, 5 9, 5 566, 5 5, 6, 6 88, 5 985, 5 73, 5 973, 6, 6 63, 9,97 Hz 9,97 Hz 9,98 Hz 9,97 Hz 5, Hz 9,99 Hz 5, Hz 5, Hz 9,98 Hz 9,99 Hz 5, Hz 9,97 Hz 9,96 Hz 6 7, 6 8, 6 386, 5 93, 5 566, 5 6, 6, 6 89, 5 986, 5 73, 5 976, 6 7, 6 67, 5 578, 5 576, 5 98, 5 3, 3 863, 3 65, 6, 7, 9, 3 939,, 88, 5 37, = Tervszerű megelőző karbantartás (TMK) Planned preventive maintenance (PPM) = Kényszerkiesés (KK) Forced outages (FO) 5 = Ténylegesen igénybe vehető teljesítőképesség+import (TIT+Import) Reliable capacity+import (RC+Import) 6 = Fogyasztói csúcsterhelések átlaga Average consumer peak load 3 jan. JAN 8 febr. márc. ápr. FEB MAR APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. szept. okt. AUG SEP OCT nov. NOV dec. DEC 7 = 8 = 6-8 = Csúcsterhelések havi maximumának burkológörbéje Load curve of monthly maximum peak loads Csúcsterhelés átlaga hazai erőművekből Average domestic peak load Importszaldó csúcsideji átlaga Average import balance in peak load period 3

13 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, HAZAI MARADÓ TELJESÍTMÉNY ADATAI, DATA OF DOMESTIC REMAINING CAPACITY, MH átl. RDC average MH min. RDC min MH max. RDC max EMM Shortfall MH tény RDC actual IMPORTSZALDÓVAL EGYÜTT SZÁMOLT MARADÓ TELJESÍTMÉNY ADATAI, DATA OF REMAINING CAPACITY CALCULATED WITH IMPORT, A villamosenergia-rendszer üzembiztonságának mérésére az ENTSO-E az ún. maradó teljesítményt használja. A fenti ábrák a csúcsidei hazai és importszaldóval együtt kialakult tény maradó teljesítményt mutatják be napi bontásaban. Az ENTSO-E által előírt tartalék (tartalékelőírás) mértékét fel-irányban bruttó 337 -ra állítottuk be (bruttó +837 [nettó +8 ] rendszerirányítói tartalék +5 maradó). Elvárt mértéke országonként változó, jellemzően a beépített teljesítőképesség 5 és %-a között mozog. Magyarország esetében, a legnagyobb hazai blokkok teljesítménye alapján, bruttó 5 -ot veszünk figyelembe, ami a januári BT 5%-ának felel meg. Eredetileg a maradó teljesítmény számításánál csak a hazai termelő kapacitásokat veszik figyelembe. Magyarország esetében így az év jelentős részében nemcsak elmaradás mutatkozik az elvárttól (EMM), hanem egyenesen negatív maradó teljesítmény (MH) adódik. A nyári időszakban, különösen magas terhelés idején, a hiány jellemzően 5 körüli, míg a legszűkebb hetekben, egyidejű erőmű-karbantartások idején, 8 -ra is felszökhet. A szükséges mértékű import-export szaldóval (IM- PORT-EXPORT TIT) korrigált maradó teljesítény (M) már definíció szerint kielégítő nagyságú, még a legnagyobb várható fogyasztói igény mellett is. A naponta ténylegesen igénybe vehető teljesítmények (VER TIT tény), illetve tartalékok (Tartalék TIT tény) a tervezettől a váratlan kiesések (KK+E tény), a piaci szereplők import-export tevékenysége (IMPORT-EX- PORT TIT tény), valamint a tényleges terhelés (Napi csúcs tény) függvényében térnek el. A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, ENTSO-E uses the term remaining capacity to evaluate the operational security of the power system. The diagrams above show, on a daily basis, the actual remaining capacity with the generating capacity of domestic power plants and import in peak load period. We set the reserve required by ENTSO-E (Reserve Requirement) for upward/downward direction to (gross) 337, which is (gross) 837 (=net +8 ) TSO reserve +5 remaining capacity. Its required amount is changing by countries, it is typically between the range of 5 % of installed capacity. In the case of Hungary, we consider (gross) 5 based on the capacity of largest domestic power units that equals 5% of installed capacity in January. Originally, only domestic generating capacities are involved when calculating remaining capacity. In the case of Hungary, there is not only a shortfall in remaining capacity throughout most of the year, but we can even observe a negative remaining capacity (DomRemCap). In the summer period, especially when the demand is high, the shortfall is about 5, while it may go up to 8 in the scarcest weeks when the power plants are simultaneously maintained. The remaining capacity corrected with the importexport balance (IMPORT-EXPORT Reliable Capacity) is sufficient, even in the period of highest expected demand. Daily reliable capacity (Hungarian Power System Actual Reliable Capacity) and reserves (Actual Reliable Capacity Reserves) may deviate from the planned amounts depending on the forced outages (Actual Forced Outages+Other Losses), the import-export activities of market participants (IMPORT-EXPORT Actual Reliable Capacity ) and the actual load (Actual Daily Peak Load). A TERHELÉSEK ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉGEK, LOAD AND AVAILABLE CAPACITY, M ált. RC average M min. RC min M max. RC max EMM Shortfall M tény RC actual Napi átl. csúcs Daily average peak load Max. csúcs Maximum peak load Min. csúcs Minimum peak load VER TIT Hungarian Power System Reliable Capacity Napi csúcs tény Actual daily peak load VER TIT tény Hungarian Power System Actual Reliable Capacity 5

14 A VER ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI. SUMMARY DATA OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, A SZÜKSÉGES ÉS A TÉNYLEGES CSÚCSIDEI IMPORT-EXPORT SZALDÓ, THE NEEDED AND ACTUAL PEAK LOAD IMPORT-EXPORT BALANCE, IMPORT-EXPORT TIT IMPORT-EXPORT TIT IMPORT-EXPORT Reliable Capacity IMPORT-EXPORT Reliable Capacity IMPORT-EXPORT TIT tény IMPORT-EXPORT TIT tény IMPORT-EXPORT Actual Reliable Capacity IMPORT-EXPORT Actual Reliable Capacity A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES TARTALÉK, ILL. KIESŐ TELJESÍTMÉNY AZ ELŐÍRT TARTALÉKHOZ KÉPEST, THE PLANNED AND ACTUAL RESERVES AND CAPACITY LOSS COMPARED TO THE REQUIRED RESERVES, VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK EURÓPÁBAN Tartalék TIT Tartalék TIT Reliable Capacity Reliable Capacity Reserve Reserve Min. tartalék TIT Min. tartalék TIT Minimum Reliable Minimum Reliable Capacity Reserve Capacity Reserve Max. tartalék TIT Max. tartalék TIT Maximum Reliable Maximum Reliable Capacity Reserve Capacity Reserve Tartalékelőírás Tartalékelőírás Required reserves Required reserves KK+E tény KK+E tény Actual Forced Outages Actual Forced Outages +Other Losses +Other Losses Tartalék TIT tény Tartalék TIT tény Actual Reliable Actual Reliable Capacity Reserve Capacity Reserve Az európai uniós 3. energiacsomag elfogadását megelőzve 8 végén megalakult az európai villamosenergia-rendszerirányítók önkéntes szövetsége, az ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). A szervezet fokozatosan készült fel a 9. július -jén elkezdett tényleges működésre, az addigi ETSO szervezet és a szinkronterületi szövetségek (UCTE, NORDEL, UKTSOA, ATSOI, BALTSO) 9 közepéig fokozatosan átadták feladataikat az újnak, és 9. július -jével megszűntek.. március 3-án hatályba lépett az Európai Parlament és a Tanács 7/9/EK Rendelete, amely az addigi önkéntes ENTSO-E együttműködést az EU-tagállamok TSO-i számára kötelező szintre emelte. Az ENTSO-E koordinálja a TSO-k műszaki, gazdasági, regulációs vonatkozású együttműködését a villamosenergiarendszerek üzembiztonságának fenntartása és az egységes európai belső villamosenergia-piac kiszolgálása érdekében. Tagja TSO 3 európai országból (az EU tagjai Málta kivételével, valamint Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Izland, Macedónia, Montenegró, Norvégia, Svájc és Szerbia). Az ábra jelzi az azonos frekvenciával, szinkron üzemben párhuzamosan járó rendszeregyesüléseket, amelyek keretében a műszaki együttműködés koordinációja történik. Legnagyobb közülük a Kontinentális Európa Regionális Csoport (RG CE, amely korábban az UCTE volt), amelynek tagja 8 TSO európai országból. Az albán, a nyugat-ukrán és az észak-afrikai (marokkói-algériai-tunéziai) rendszerek nem tagjai az RG CE-nek, de azzal szinkron üzemelnek. Nagy Britannia és az Ír-sziget rendszere, illetve a skandináv rendszer egyenáramú, tenger alatti kábelekkel kapcsolódnak az RG CE átviteli hálózatához. Az EU-tag balti országok a volt szovjet tagállamok villamosenergia-rendszereivel (UPS/IPS) szinkron üzemelnek, de keresik az RG CE-vel a szinkron együttműködés lehetőségét. Törökország szeptemberében kezdte meg szinkron próbaüzemét az RG CE-vel. 6 7

15 3 A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF HUNGARIAN POWER SYSTEM POWER SYSTEMS IN EUROPE Prior to the acceptance of European Union s third energy package, the voluntary association of European Transmission System Operators, ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) was set up at the end of 8. The organisation gradually prepared for its actual operation starting on July 9. The former associations of different synchronous areas (UCTE, NORDEL, UKTSOA, ATSOI, BALTSO) and ETSO organisation gradually handed their tasks over to the new one and were terminated on July 9. The Regulation 7/9/EC of the European Parliament and Council came into effect on 3 March and made the formerly voluntary ENTSO-E cooperation mandatory for the TSOs in EU member states. ENTSO-E coordinates the technical, economic and regulatory cooperation of TSOs in order to maintain the operation security of power systems and to serve the integrated European internal electricity market. It has members from 3 European countries (EU members except Malta, as well as Bosnia- Herzegovina, Croatia, Iceland, FYROM, Montenegro, Norway, Switzerland and Serbia). The map indicates the interconnected systems operating under the same frequency in synchronous operation, in the frame thereof the co-ordination of technical co-operation is realised. The greatest one is the Continental Europe Regional Group (RG CE, the earlier UCTE) with 8 members from European countries. The Albanian, West Ukrainian and North African Moroccan-Algerian-Tunisian systems are not members of RG CE, but they are synchronously operating with it. The Interconnected Power Systems of Great Britain and Ireland, and the Scandinavian Power System are connected through DC undersea cables to RG CE s transmission network. The power systems of EU member Baltic states are operating synchronously with the power systems of ex-soviet member states (UPS/IPS), but they are seeking the opportunity of a synchronous co-operation with RG CE. Turkey started its one-year trial synchronous operation with RG CE in September. A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF HUNGARIAN POWER SYSTEM AZ ENTSO-E SZÁMOKBAN A TAGORSZÁGOK RENDSZERIRÁNYÍTÓINAK ADATAI* ENTSO-E IN FIGURES ELECTRICITY SYSTEM DATA OF MEMBER TSOS COUNTRIES* ország CountrY nettó termelés Net generation at 3 Ba BE Bg CH 3, Cy Cz de 3 dk 3 EE Es Fi FR gb 5 gr HR HU ie is it ATOMERŐMŰ (TWh) nuclear &thermal (twh) FOSSZILIS HŐERŐMŰ (TWh) Fossil fuels (twh) VÍZERŐMŰ (TWh) Hydraulic generation (twh) Egyéb megújuló energia termelés (TWh) other renewable generation (twh) ebből szél of which wind ebből nap of which solar EBBŐL BIOMMASSZA of which biomass n.a. nem ismert forrásokból származó termelés (TWh) non-identifiable generation (twh) összes termelés (twh) total generation (twh) AZ ENTSO-E SZINKRONTERÜLETEIN ALAPULÓ REGIONÁLIS CSOPORTOK REGIONAL GROUPS BASED ON SYNCHRONOUS REGIONS OF ENTSO-E Kontinentális Európa Continental Europe Észak-Európa Northern Europe Balti országok (szinkron üzemel az UPS/IPS rendszerrel) Baltic countries (synchronously interconnected with UPS/IPS system) Nagy-Britannia Great Britain Ír-sziget Ireland Különálló szigetek Isolated systems UPS/IPS szinkronrendszer UPS/IPS system Kontinentális Európa rendszerével szinkron üzemelő villamosenergia-rendszer Power system synchronously interconnected with the power system of Continental Europe P MA E IRL IS DZ GB F NL B L CH TN I DK D LY N A CZ S SLO HR BiH PL SK H RUS SRB MNE MK AL GR FIN LT EE LV RO BG BY UA MD ET TR RUS CY RL SYR IL HKJ fogyasztás CoNSumPtIoN fogyasztás (twh) Consumption (twh) Eltérés a. évi értékhez képest (%) variation (compared with ) (%) EnTso-E átviteli HÁLÓ - zati veszteség a fogyasztás arányában (%) ENTSO-E TRANSMISSION NETWORK LOSSES IN PROPORTION TO CONSUMPTION (%) nettó TELJESÍ TŐ KÉPESSÉG. december 3-én Net generating CaPaCIty as of 3 DeCember ATOMERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE () ngc nuclear (mw) FOSSZILIS HŐERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE () ngc fossil fuels (mw) TELJESÍTŐKÉPESSÉG vízerőművi () ngc hydro power (mw) TELJESÍTŐKÉPESSÉG megújuló ENERGIAforrás () ngc renewable energy sources (mw) ebből szél of which wind ebből nap of which solar n.a n.a EBBŐL BIOMMASSZA of which biomass n.a. n.a. 3 n.a. n.a. n.a. n.a TELJESÍTŐKÉPESSÉG egyéb forrás () ngc 3 63 n.a other sources (mw) TELJESÍTŐKÉPESSÉG összes (mw) NgC total (mw)

16 3 A VER NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI INTERNATIONAL RELATIONS OF HUNGARIAN POWER SYSTEM (folytatás) (continued) ország CountrY lt lu 3 lv ME 6 MK ni 7 nl no Pl 8 PT Ro Rs se si sk EnTsoE 9 nettó termelés Net generation ATOMERŐMŰ (TWh) nuclear &thermal (twh) FOSSZILIS HŐERŐMŰ (TWh) Fossil fuels (twh) VÍZERŐMŰ (TWh) Hydraulic generation (twh) Egyéb megújuló energia termelés (TWh) other renewable generation (twh) ebből szél of which wind ebből nap of which solar n.a EBBŐL BIOMMASSZA of which biomass n.a nem ismert források BÓL származó termelés (TWh) non-identifiable generation (twh) összes termelés (twh) total generation (twh) fogyasztás CoNSumPtIoN fogyasztás (twh) Consumption (twh) Eltérés a. évi értékhez képest (%) variation (compared with ) (%) n.a EnTso-E átviteli HÁLÓ ZATI veszteség a fogyasztás arányában (%) entso-e TRANSMISSION network losses IN PROPORTION TO consumption (%),6 nettó TELJESÍ TŐ KÉPESSÉG. december 3-én Net generating CaPaCIty as of 3 DeCember ATOMERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE () ngc nuclear (mw) FOSSZILIS HŐERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE () ngc fossil fuels (mw) TELJESÍTŐKÉPES SÉG vízerőművi () ngc hydro power (mw) TELJESÍTŐKÉPESSÉG megújuló ENERGIAFORRÁS () ngc renewable energy sources (mw) n.a ebből szél of which wind n.a ebből nap of which solar 8 7 n.a EBBŐL BIOMMASSZA of which biomass 5 n.a n.a TELJESÍTŐKÉPES SÉG egyéb forrás () ngc other sources (mw) n.a. 5 7 TELJESÍTŐ KÉPES SÉG összes (mw) NgC total (mw) * Az ENTSO-E-től kapott adatok alapján. Data from ENTSO-E Minden érték az adott ország értékei %-ának felel meg. All values are calculated to represent % of the national values. Minden érték azonos az adott ország értékeivel és ugyanolyan megbízható adatokkal szolgál. All values are identical with the national values and their representativity. 3 Nettó teljesítőképesség adatok. december 3-én. 3 NGC values as of 3 December. Az ENTSO-E adatbázis alapján végzett számítások különböznek a Swiss Federal Office of Energy hivatalos adataitól. Calculation based on the ENTSO-E database differs from the official values from the Swiss Federal Office of Energy. 5 A GB országkóddal ellátott adatok Anglia, Skócia és Wales összesített havi statisztikai adatait jelentik. 5 All data with the country code GB represents monthly statistical data as sum of England, Scotland and Wales. 6. évi nettó termelési és fogyasztási adatok. 6 Net generation and consumption data as of the year. 7 Minden NI országkóddal ellátott adat Észak-Írország havi statisztikai adatait jelentik. 7 All data with the country code NI represents the monthly statistical data of GB Northern Ireland. 8 Üzemviteli adatok. A biomassza alkategória magában foglalja a kapcsolt hagyományos hő- és villamosenergia-termelésben felhasznált biomassza forrást is. 8 Operational data. Subcategory biomass includes energy from biomass co-firing in conventional thermal unit. 9 Az ENTSO-E tag TSO-k összesített adatai. 9 Calculated sum of the ENTSO-E member TSOs countries. ORSZÁGKÓDOK COUNTRY CODES AT Ausztria Austria BA Bosznia Bosnia BE Belgium Belgium BG Bulgária Bulgaria CH Svájc Switzerland CY Ciprus Cyprus CZ Csehország Czech Republic DE Németország Germany DK Dánia Denmark EE Észtország Estonia ES Spanyolország Spain FI Finnország Finland FR Franciaország France GB Nagy-Britannia Great Britain GR Görögország Greece HR Horvátország Croatia HU Magyarország Hungary IE Írország Ireland IS Izland Iceland IT Olaszország Italy LT Litvánia Lithuania LU Luxemburg Luxembourg LV Lettország Latvia ME Montenegró Montenegro MK Macedónia Macedonia NI Észak-Írország Northern Ireland NL Hollandia Neatherlands NO Norvégia Norway PL Lengyelország Poland PT Portugália Portugal RO Románia Romania RS Oroszország Russia SE Svédország Sweden SI Szlovénia Slovenia SK Szlovákia Slovakia HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER EXPORTS/IMPORTS HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA* PHYSICAL ENERGY FLOWS* ORSZÁG COUNTRY IMPORT (GWh) EXPORT (GWh) SZALDÓ BALANCE AT BA BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT 5 39 LT LU LV ME n.a. MK NI NL NO 8-76 PL PT RO RS SE SI SK PT ES IS ENTSO-E tagok ENTSO-E members Nem ENTSO-E tagok Not ENTSO-E members NI IE 6 37 MA DZ TN * Az ENTSO-E-től kapott adatok alapján. Data from ENTSO-E 6 GB FR NO SE EE RU LV 8 69 DK LT RU BY NL PL 3697 BE DE UA LU CZ 995 UA-W SK MD 387 CH 7 AT HU RO 3853 HR SI BA 3 56 RS IT 9 9 BG ME 33 n.a. n.a. 7 MK 73 AL FI 89 GR TR CY 3 3

17 HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER EXPORT/IMPORTS HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER EXPORTS/IMPORTS. ÉVI ELSZÁMOLT KERESKEDELMI ÉS TÉNYLEGES (MÉRT) FIZIKAI VILLAMOSENERGIA-FORGALOM (GWH) SETTLED AND ACTUAL (MEASURED) ELECTRICITY EXCHANGES (GWH), VILLAMOSENERGIA-KÜLKEREDKEDELMI ADATOK, (GWH) ELECTRICITY EXPORT/IMPORT, (GWH) AUSZTRIA AUSTRIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 5 67,9 GWh 7,7 GWh Export 65,8 GWh 33,8 GWh Szaldó Balance, GWh 9,9 GWh Átlagos import Average import 6,7 76, Átlagos Export Average export 85, 38, SZLOVÁKIA SLOVAKIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 8 98 GWh 3,8 GWh Export 56,3 GWh,7 GWh Szaldó Balance 8 6,5 GWh 9, GWh Átlagos import Average import, 6,7 Átlagos Export Average export 67,, Terven kívüli szállítás unplanned delivery 3 96 GWh UKRAJNA UKRAINE MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 3 85,3 GWh 3,6 GWh Export, GWh 9,6 GWh Szaldó Balance 3 85,3 GWh 3 9, GWh Átlagos import Average import 36,7 56,9 Átlagos Export Average export,, GWH GWH IMPORT MENETREND IMPORT SCHEDULE EXPORT MENETREND EXPORT SCHEDULE IMPORT TÉNY IMPORT ACTUAL EXPORT TÉNY EXPORT ACTUAL Január January 965,3 63,5 7, 3,9 Február February 83,6 587,8 6, 395, Március March 96,, 73, 99,8 Április April 75,6 5,5 6, 5, Május May 97, 6,9 39, 5, Június June 875, 6,9 83, 568,7 Július July 8,7 3,8 573,6 65,7 Augusztus August 8,9 38, 558, 7,6 Szeptember September 38,3,5 9, 57,9 Október October,6 39, 69, 655,3 November November 93,8 37,9 93, 576, December December 96, 3, 98, 667,3 Év összesen Year total,5 6 75, 6 968,6 9,8 KÜLKERESKEDELMI FORGALOM, EXPORTS/IMPORTS, GWHt menetrend schedule tény actual GWh 5,, 5,, 5,, 5, Import menetrend Import schedule Import tény Actual import Export menetrend Export schedule Export tény Ectual export, HORVÁTORSZÁG CROATIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 369, GWh 3,5 GWh Export 7 98,8 GWh 6 96, GWh Szaldó Balance -5 63, GWh -6 9,5 GWh Átlagos import Average import 7,5, Átlagos Export Average export 98,8 38,9 SZERBIA SERBIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 33, GWh 77,9 GWh Export 85, GWh 95, GWh Szaldó Balance - 35, GWh - 7,5 GWh Átlagos import Average import 53,9 8,9 Átlagos Export Average export 5,6 7,5 ROMÁNIA ROMANIA MENETREND SCHEDULE TÉNY ACTUAL Import 8, GWh 5, GWh Export 7, GWh 965, GWh Szaldó Balance -39, GWh -75,3 GWh Átlagos import Average import 6,5,5 Átlagos Export Average export 63, 9,9 5,, jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN A MÉRLEGKÖRÖK SZÁMA 3- NUMBER OF BALANCE GROUPS 3- júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC TELJES IMPORT TERV IMPORT, PLAN,53 GWh 9 95 A mérlegkörök száma (db) Number of balance groups TELJES EXPORT TERV EXPORT, PLAN 6 75, GWh 8 79 IMPORT-EXPORT TERV IMPORT-EXPORT, PLAN 7 969,3 GWh TELJES IMPORT TÉNY IMPORT, ACTUAL 6 968,6 GWh TELJES EXPORT TÉNY EXPORT, ACTUAL 9,85 GWh 3 3 IMPORT-EXPORT TÉNY IMPORT-EXPORT, ACTUAL 7 965,836 GWh

18 HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA HATÁRKERESZTEZÉSEK FORGALMA CROSS-BORDER EXPORT/IMPORTS CROSS-BORDER EXPORT/IMPORTS VILLAMOS ENERGIA HATÁRKERESZTEZÉSI FIZIKAI FORGALMÁNAK ALAKULÁSA ELECTRICITY CROSS-BORDER EXPORT/IMPORT AZ ÉVES FIZIKAI FORGALOM ALAKULÁSA -BEN (GWh) ANNUAL PHYSICAL EXPORT/IMPORT, (GWh) A 5 PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN FELAJÁNLOTT ÉS KIHASZNÁLT NAPI KAPACITÁS ( ) OFFERED AND USED DAILY CAPACITY DURING MARKET COUPLING ( SEPTEMBER 3 DECEMBER ) -5 HATÁRMETSZÉK COUNTRY IMPORT (GWH) IMPORT (GWH) EXPORT (GWH) EXPORT (GWH) SZALDÓ BALANCE - 5 Ukrajna Ukraine 3,6 9,6 3 9, Szlovákia Slovakia 3,8,7 9, Románia Romania 5, 965, -75,3-5 Szerbia Serbia 77,9 95, - 7,5 Horvátország Croatia 3,5 6 95,9-6 9,5 Ausztria Austria 7,7 33,8 9,9 Összesen Total 6 968,6 9, , HU HU Szeptember September SK menetrend SK schedule SK SK Október October HU menetrend HU schedule November November HU SK ATC SK HU ATC December December AZ ÉVES FIZIKAI FORGALOM ALAKULÁSA -BEN (GWh) ANNUAL PHYSICAL EXPORT/IMPORT, (GWh) TWh ,66 6,6 8, 6,97 7,97 9, Import Import Export Export Szaldó Balance % 9% 8% HU HU Szeptember September SK menetrend SK schedule SK SK Október October HU menetrend HU schedule MAGYAR ÉS SZLOVÁK ÁRAK ARÁNYA, HUNGARIAN AND SLOVAK PRICES, November November HU SK ATC SK HU ATC December December KERESKEDELMI FORGALOM, (GWh) TRADE, (GWh) MEGNEVEZÉS ITEM Export (-) Export (-) Import (+) Import (+) Szaldó Balance VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐK - TELJES KÖRŰ ENGEDÉLLYEL ELECTRICITY TRAD- ERS - WITH FULL LICENCE VILLAMOSENERGIA KERESKEDŐK - KORLÁTOZOTT ENGEDÉLLYEL ELECTRICITY TRAD- ERS - WITH LIMITED LICENCE FELHASZNÁLÓK USERS TERVEN KÍVÜLI SZÁLLÍTÁS UNPLANNED DELIVERY RENDSZERIRÁNYÍTÓ* TSO* PIACÖSSZE- KAPCSOLÁS SORÁN HATÁRON KERESZTÜL SZÁLLÍTÁS CROSS-BORDER DELIVERY DURING MARKET COUPLING ÖSSZESEN ÖSSZESEN / / 86,7 57,, 3,3 3,7 6 78,7 5,7% 9,3 89,3, 3,9,5,% 733,6 6 7,3, -3,3-36, ,8 83,% * Tartalmazza az ENTSO-E nem szándékolt eltéréseket. It includes the non-planned deviation values in ENTSO-E. % % 6% 5% % % 9% 3% 8% % 7% % 6% % 5% % 3% jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY HU > SK HU = SK HU < SK Piac-összekapcsolás Market Coupling Magyarázat: Az ábra a magyar és a szlovák tőzsdén kialakult másnapi villamos-energia árak alapján készült, annak szemléltetésére, hogy az órák hány százalékában voltak egyenlőek, illetve egyik vagy másik drágább. Amint az jól látszik, a piac-összekapcsolás elindulásával (.9.) jelentősen megnőtt azon órák száma, % ahol a két ár megegyezik. Note: The diagram is based on the day-ahead electricity prices of Hungarian and Slovak exchange market to demonstrate the percentage of % hours when the prices were the same, cheaper or more expensive. It can clearly be seen that the number of hours has significantly increased since the launch of market coupling ( September ) where the prices of two exchange markets are the same. % jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. szept. okt. nov. dec. JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP SEP OCT NOV DEC HU > SK HU = SK HU < SK jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP szept. SEP Piac-összekapcsolás Market Coupling okt. OCT nov. NOV dec. DEC

19 ERŐMŰVEK POWER PLANTS 5 VER ERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, CAPACITY OF HUNGARIAN POWER SYSTEM, ERŐMŰVEK BRUTTÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, GROSS CAPACITY OF POWER PLANTS, 5ERŐMŰVEK POWER PLANTS VER ERŐMŰVEK BT* IC OF POWER PLANTS* VER ERŐMŰVEK RTá* ACc OF POWER PLANTS* VER ERŐMŰVEK BRUTTÓ CSÚCSTERHELÉSE* GROSS PEAK LOAD OF POWER PLANTS* GARANTÁLT IMPORT GUARANTEED IMPORT BT+IMPORT IC+IMPORT RTá+IMPORT ACc+IMPORT BRUTTÓ CSÚCSTERHELÉS (ÉVES) GROSS PEAK LOAD (ANNUAL) * december havi átlag érték * monthly average value in December VÁLTOZÁS CHANGE (-) , ,8 93,9 -, ,5 8, ,9-833, , ,8 8 36,9-8, ,5 8, MEGOSZLÁS A KIS ÉS NAGYERŐMŰVEK KÖZÖTT, SHARE BETWEEN SMALL AND LARGE POWER PLANTS, RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ERŐMŰVEK, POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM, Bőny Sopronkövesd- Nagylózs Bakony GT. Bakonyi Erőmű Észak-Buda Gönyű Kelenföld Oroszlány Tatabánya Dunamenti F, G, G, G3 Litér Pannon Hőerőmű Dunaújváros Gázmotorok Paks Újpest Kispest Csepel Mátra Lőrinci Borsod Tisza MIFÜ Tiszapalkonya Sajószöged DKCE NYKCE Atom Nuclear Szén/Lignit Coal/Lignite Szénhidrogén Hydrocarbon Biomassza Biomass Szél Wind BT IC Rtá ACc RTv ACv RTv/BT ARÁNY ACv/IC RATIO RTv/BT HIÁNY (%-RTv/BT ARÁNY) ACv/IC LOSS (%-ACv/IC RATIO) % % % % % NAGY ERŐMŰVEK LARGE POWER PLANTS 8 58,6 85,% 6 87, 8,7% ,7% 83,87% 6,3% KISERŐMŰVEK SMALL POWER PLANTS 5,,98% 35,7 7,8% 98,6,8% 79,6%,7% ÖSSZESEN 93,8,% 8 36,9,% 8 395,6,% 83,8% 6,8% ERŐMŰVEK BRUTTÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉGE, GROSS CAPACITY OF POWER PLANTS, 8 6 ÖSSZES HAZAI ERŐMŰ OF DOMESTIC PPs BT [IC] = 93,8 RTá [ACC] = 8 36,9 RTá/BT=8,3% ACC/IC=8,3% NAGYERŐMŰVEK LARGE PPs BT [IC] = 8 58,6 RTá [ACC] = 6 87, RTá/BT=8,7% ACC/IC=8,7% KISERŐMŰVEK SMALL PPs BT [IC] = 5, RTá [ACC] = 35,7 RTá/BT=9,9% ACC/IC=9,9% ÁH: Állandó hiány PD: Permanent decrease RTá: Rendelkezésre álló teljesítmény állandó értéke ACC: Constantly Available Capacity BT: Beépített teljesítmény IC: Installed capacity 36 37

20 5 ERŐMŰVEK ERŐMŰVEK POWER PLANTS POWER PLANTS 5 (folytatás) (continued) A HAZAI VER ERŐMŰVEK ADATAI. DECEMBER 3-ÉN DATA OF POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM ON 3 DECEMBER ENERGIA FORRÁS ENERGY SOURCE TÍPUS TYPE NBP [] NTO [] BT [] IC [] GÉPEGYSÉGEK VILLAMOS TELJE- SÍTMÉNYE [] CAPACITY OF UNITS [] ÁH [] CONLOSS [] RTá [] ACc [] GÉP [DB] No. OF UNITS SZABÁLYOZ- HATÓ ERŐMŰ? REGULATED POWER PLANT SZABÁLYOZ- HATÓSÁGI TARTOMÁNY MÉRTÉKE [] CONTROL RANGE [] RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ NAGY ÉS KIS ERŐMŰVEK BIG AND SMALL POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM CSATLAKOZÁSI FESZÜLTSÉG SZINT [kv] CONNECTION VOLTAGE LEVEL [kv] PAKS nukleáris nuclear gőzt steam turbine, 8x5,, 8 igen - yes TISZA II. gőzt steam turbine 9, x5 9,, igen - yes + DUNAMENTI F. gőzt steam turbine 75, 5x5 5, 86, 5 igen - yes 66 Kombgt DUNAMENTI GT combined gt 6, , 6, 5 igen - yes 38 + DUNAMENTI GT 3 Kombgt combined gt 7,7 75, + 3,5, 7,7 igen - yes 9 MÁTRA lignit+biomassza lignit+biomassza gőzt steam turbine 88, x++x3 3, 85, 5 igen - yes + gt gas turbine 66, x33, 66, igen - yes Kombgt GÖNYŰ combined gt 33, 33, 33, igen - yes 88 ALPIQ CSEPEL gt gas turbine 9, x6, 8, igen - yes 3 gőzt steam turbine 8, 8,9 3, igen - yes gt gas turbine 7,9 36, 7,9 igen - yes 35 KELENFÖLD gőzt steam turbine 9,9 9,9, 9,9 igen - yes gt gas turbine, x5,, igen - yes 9 Kombgt KISPESTI GT. combined gt 3,3, 3,3 igen - yes 75 Kombgt ÚJPESTI GT combined gt 5,3 7+36, 5,3 igen - yes 75 Kombgt DKCE combined gt 95, 95, 95, igen - yes 5 LŐRINCI GT. gt gas turbine 7, 7, 7, igen - yes LITÉRI GT. gt gas turbine,,, igen - yes 7 SAJÓSZÖGEDI GT. gt gas turbine,,, igen - yes 7 szén+biomassza OROSZLÁNY +biomass gőzt steam turbine, x6,, igen - yes 66 biomassza biomass PANNON gőzt steam turbine 35 95, 37, , 35, 3 nem - no 6 Mgőzt PANNONGREEN biomassza biomass ren. steam turb. 9,9 9,9, 9,9 nem - no szén+biomassza BAKONY +biomass gőzt steam turbine,6,6 53,6 8, nem - no BAKONY GT.. gt gas turbine 6, x58, 6, igen - yes 6 BÁNHIDA szén coal gőzt steam turbine,,, nem - no - BORSOD biomassza biomass gőzt steam turbine 36,9 3x3+++,+9,7 36,9, 7 nem - no TISZAPALKONYA szén coal gőzt steam turbine, 3x55+3,+5+6,9,, 6 nem - no DUNAÚJVÁROS GM gm gas engine 36,6 5x,6, 36,6 nem - no BŐNY Mszélt szél wind ren. wind turb. 5, +x, 5, 3 nem - no biomassza Mgőzt BAKONY BIO biomass ren. steam turb. 3, 3, 3, igen - yes 9 ÉSZAK-BUDAI ERŐMŰ 3 gt gas turbine 5, x+3, 5, 3 igen - yes NYKCE 3 Kombgt combined gt 7, 7,, 7, igen - yes SOPRONKÖVESD- NAGY- Mszélt LÓZS SZÉLERŐMŰPARK 3 szél wind ren. wind turb. 3, +7x3, 3, 8 igen - yes 3 DALKIA CSOPORT GREENERGY EONSUM GYŐRHŐ 3 VPP MIFŰ MISKOLC KCE 3 TATABÁNYA 3 gázm gas engine 9, gázm gas engine 38, gázm gas engine 66,9 szabályozási központ control centre szabályozási központ control centre szabályozási központ control centre 33,5 58, 3 igen - yes 3,+++35+, 38, igen - yes 3,+++35+, 66,9 igen - yes 66,9, gt gas turbine 8, 3x6, 8, 3 igen - yes 5 + gázm gas engine,5 Kombgt combined gt gázm +gőzt gas engine+steam turb. Rendszerszintű koordinációban résztvevő nagy és kis erőművek összesen Large and small power plants in the Hungarian Power System, total szabályozási központ control centre,,5 37 igen - yes 3, ,6 x39,6, 39,6 igen - yes 5 9,7 x8,x3,7, 9,7 igen - yes 35, 9 9, - 73,9 7 65,5 98, ,5 - A BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ALAKULÁSA ELECTRICITY (GROSS) GENERATION * (=) GWh % GWh % % 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek Power plants of , , 95,98 or higher capacity Kiserőművek Small power plants 5 9,8 73 3,8 93,7 Összesen Total 35 85, 3 95, 95,66 * Az adatok pontosításra kerültek az előző évi kiadványhoz képest. * The data were updated ENERGIAFORRÁS ENERGY SOURCE TÍPUS TYPE NBP [] NTO [] BT [] IC [] GÉPEGYSÉGEK VILLAMOS TELJE- SÍTMÉNYE [] CAPACITY OF UNITS [] ÁH [] CONLOSS [] RTá [] ACc [] GÉP [DB] No. OF UNITS SZABÁLYOZ- HATÓ ERŐMŰ? REGULATED POWER PLANT RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN NEM RÉSZTVEVŐ NAGYERŐMŰVEK LARGE POWER PLANTS OUT OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM SZABÁLYOZ- HATÓSÁGI TARTOMÁNY MÉRTÉKE [] CONTROL RANGE [] CSATLAKOZÁSI FESZÜLTSÉG SZINT [kv] CONNECTION VOLTAGE LEVEL [kv] ISD POWER gőzt steam turbine 69,, 69, nem - no Rendszerszintű koordinációban nem résztvevő nagy erőművek összesen Big power plants out of the Hungarian Power System, total - 69, -, 69, RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN NEM RÉSZTVEVŐ KISERŐMŰVEK SMALL POWER PLANTS OUT OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM Hagyományos Conventional Megújuló Renewables Rendszerszintű koordinációban nem résztvevő kiserőművek összesen Small power plants out of the Hungarian Power System, total - gm gas engine, 7, -, 5, nem - no - gőzt steam turbine, 7,8-6,3,5 nem - no - gt gas turbine, 99,6 -, 99,6 nem - no - Mgm ren. gas eng. 5,9 3,9 -, 3,9 nem - no - Mgőzt ren.steam turb. 7,5 7, -, 3, nem - no - Mgt ren.gas turb.,, -,, nem - no nap solar Mnapt ren.solar turb.,, -,, nem - no szél wind Mszélt ren.wind turb., 8,3 -, 8,3 nem - no víz hydro Mvízt ren.hydro turb., 53,9 -,6 53,3 nem - no 3,6 85, - 3, 77, Nagyerőművek összesen Large power plants, total 35, 8 58,6-7, 6 87, - Ebből szabályozható of which: regulated , - 59,9 6 79, - Kiserőművek összesen Small power plants, total 3,6 5, - 76,5 35,7 - Ebből szabályozható of which: regulated - 585,3-33,5 55,8 - Szabályozható nagy- és kiserőművek összesen Regulated big and small power plants, total - 8 6, - 93, 7 7, - VER összesen Hungarian Power System, total 8,6 93,8-786,9 8 36,9 3 86,5 - A Paksi Atomerőmű kismértékben szabályozható. Korlátozás nélkül 5 az a mérték, amivel bármikor leszabályozható egy blokk (azaz db gépegység). Paks Nuclear Power Plant can be controlled in narrow range. Without limitation, 5 is the amount, by which a unit (i.e. two generator sets) may be reduced at any time. Átviteli hálózatra csatlakozó kiserőmű Small power plant connected to the transmission network 3 Rendszerszintű szolgáltatásokban résztvevő kiserőmű 3 Small power plant providing ancillary services Kiserőműves szabályzó központ Small power plant control centre Megjegyzés: Azok az ún. nem szabályzott erőművek (melyek a szekunder vagy tercier/perces piacon nem vesznek részt ) indokolt esetben eltéríthetők piaci menetrendjeiktől. A Rendszerirányító által adott utasításokat rendszerirányítói menetrend módosítás formájában kell követniük. Ez a tartomány az alapvetően erőmű technikai minimuma és maximuma között található, mely megadja az erőmű szabályozhatóságának elvi mértékét, azonban a Rendszerirányító indokolt esetben le is állíthatja a VER-ben üzemelő bármelyik erőművet/erőműveket. Note: The non-regulated power plants, which are not present on the secondary or tertiary/minute market, may be deviated from their market schedule under justified circumstances. They have to follow the instructions given by the Transmission System Operator by modifying their schedules. This range is basically between the technical minimum and maximum of the power plant that gives the theoretical degree of controllability of the power plant. However, the Transmission System Operator may unload any power plant operating in the Hungarian Power System under justified circumstances.

21 5 ERŐMŰVEK ERŐMŰVEK POWER PLANTS POWER PLANTS 5 A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS (BRUTTÓ TERMELÉS) ALAKULÁSA (TWh) ELECTRICITY (GROSS) GENERATION (TWh) ,5,73 3,8 9,56 A hazai villamosenergia-termelés -ben,3%-kal volt kevesebb, mint -ben. Az 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek termeléscsökkenése,%-os, a kiserőműveké ennél nagyobb, 6,3%-os volt. 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek Power plants of 5 or higher capacity Kiserőművek Small power plants The domestic electricity generation was by.3% less in than in. The generation of power plants of 5 or higher decreased by.%, in the case of small power plants the decrease was higher, 6.3%. A SZABÁLYOZOTT ÉS A NEM SZABÁLYOZOTT ERŐMŰVEK KAPACITÁSÁNAK MEGOSZLÁSA,. DECEMBER 3-ÉN CAPACITY OF REGULATED AND NON-REGULATED POWER PLANTS, A hazai termelői beépített bruttó kapacitás..3-én 93,8 volt. Az állandó hiányok figyelembevételével a rendelkezésre álló teljesítmény értéke 836,9. BT szerint 8 6,, az állandó hiányok figyelembevételével 7 7, olyan szabályozható kis és nagy erőművi kapacitás található a rendszerben, amely -ben a primer, szekunder, tercier és üzemzavari piacokon szerepelt. A. évben a rendszer szabályozhatóságát alapvetően pozitív irányba befolyásolhatták volna a rendszerszintű koordinációba bevont újabb nagyerőművek és kis erőművi szabályzó központok, de a nagymértékben növekvő import részarány következtében a szabályozható erőművek zöme kiszorult a termelésből, vagy a nem szabályozható tartományban üzemeltek. A -es évhez hasonlóan tovább nőtt a szabályozási központok által képviselt tartalékkapacitás mértéke, kiserőművek ajánlották fel szabad kapacitásaikat a tercier piacon és újabb szabályozó központok jöttek létre. A kiegyenlítő szabályozást támogató tartalékfajták (primer, szekunder, részben a tercier) azonban csak az üzemelő hazai berendezésekben tarthatóak fenn a megfelelő rendszer-válaszidő garantálásával. A forrásoldali összetétel változásának tartósan kedvezőtlen tendenciája veszélyezteti a rendszerirányítást. The gross installed capacity of domestic power plants was,93.8 on 3 December. By considering the constant losses, the amount of available capacity was 8,36.9. According to the installed capacity, there is 8,6. (or 7,7 including the constant losses) (small and large power plants) controllable capacity in the system that was present on the primary, secondary, tertiary and emergency markets in. The involvement of additional large power plants and small power plant control centres in system coordination could positively have influenced the controllability of system, but the majority of controllable power plants were forced out from the generation due to the more and more growing ratio of import or they were operating in the non-controllable range. Like in, the amount of reserve capacity provided by control centres was further growing, small power plants offered their free capacity on the tertiary market and new control centres were established. The different reserves types (primary, secondary and partly tertiary) supporting the balancing control can be maintained only in working domestic units by guaranteeing the proper system response time. The long-standing unfavourable tendency in the change of generation mix jeopardizes the transmission system operation. SZUM BT IC SZUM Rtá ACc EBBŐL SZABÁLYZOTT KIS- ÉS NAGY- ERŐMŰVEK OF WHICH: REGULATED SMALL AND LARGE POWER PLANTS EBBŐL NEM SZABÁLYZOTT KIS- ÉS NAGY- ERŐMŰVEK OF WHICH: NON-REGULAT- ED SMALL AND LARGE POWER PLANTS () () () (%) () (%) BT* IC* 93,8 8 36,9 8 6, 83,86% 69, 6,% Rtá** ACc** 93,8 8 36, ,3% 8,8 7,97% * A szabályzott kapacitás mértéke a VER BT-hez viszonyítva. * Amount of regulated capacity compared to the IC of Hungarian Power System ** A szabályzott kapacitás mértéke az RTá figyelembevételével a VER BT-hez viszonyítva. (Rtá=NBP+BT-ÁH) ** Amount of regulated capacity including ACc compared to the IC of Hungarian Power System (ACc=NTO+IC+CL) A MAGYAR VER SZABÁLYOZHATÓSÁGA - CONTROLLABILITY OF HUNGARIAN POWER SYSTEM - 9% 8% 7% 6% 5% % 3% % % % jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY jún. JUN júl. JUL aug. AUG szept. SEP okt. OCT nov. NOV dec. DEC AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSA ENERGY SOURCES CONSUMPTION OF POWER PLANTS (=) TJ % TJ % % HASADÓANYAG* Nuclear* 7 9, ,,69 FÖLDGÁZ Natural gas 6 6, ,3 8,5 LIGNIT Lignite 58 5, , 9,78 BARNASZÉN Brown coal 5,9 9, 35,3 FEKETESZÉN Hard coal 67,5 8, 5,7 KŐOLAJSZÁRMAZÉKOK Mineral oil products 3,3 9,6 5,9 BIOMASSZA Biomass 5 5,3 6 69,6 8, EBBŐL KISERŐMŰ of which: small power plants 7 96, 9 53,5 6, NAGYERŐMŰ of which: large power plants 5 3, 7 356, 6,7 HULLADÉK Wastes 3 79, 3 93, 3,75 BIOGÁZ Biogas 6,,6 5,5 EGYÉB (KOHÓ- KAMRAGÁZ, KISÉRŐ GÁZ, TAIL GÁZ, NAP) Miscellaneous (BFG, coke-oven gas, associated 9 573,5 9 37,5 9, gas, tail gas, solar) SZÉL Wind 5,6 776,8 3,7 VÍZ Hydro 799, 767, 95,99 ÖSSZESEN Total 38 56, , 95,33 * Az atomerőművi termelés 33%-os hatásfokkal számolva. Nuclear power plant generation was calculated with 33% efficiency. RTá ha üzemel is (A szabályozott kapacitás mértéke az RTá és az üzemben lévő gépegységek figyelembevételével a VER BT-hez viszonyítva) ACc of regulated power plant, if operating (Amount of controlled capacity by considering ACc and operating units, compared to the IC of Hungarian Power System) BT szerint (A szabályzott kapacitás mértéke a VER BT-hez viszonyítva) According to the installed capacity (Amount of controlled capacity compared to the IC of Hungarian Power System) RTá elvi (A szabályzott kapacitás mértéke az RTá figyelembevételével a VER BT-hez viszonyítva) ACc of regulated power plants (Amount of controlled capacity by considering ACc and operating units, compared to the IC of Hungarian Power System) Éves átlag RTá ha üzemel is (A szabályozott kapacitás mértéke az RTá és az üzemben lévő gépegységek figyelembevételével a VER BT-hez viszonyítva) Annual average ACc, if operating (Amount of controlled capacity by considering ACc and operating units, compated tot the IC of Hungarian Power System) Éves átlag BT szerint (A szabályzott kapacitás mértéke a VER BT-hez viszonyítva) Annual average ACc according to the IC (Amount of controlled capacity compred to the IC of Hungarian Power System) Éves átlag RTá elvi (A szabályzott kapacitás mértéke a VER BT-hez viszonyítva) Annual average ACc of regulated power plants (Amount of controlled capacity by considering ACc, compared to the IC of Hungarian Power System) Az erőművek energiahordozó felhasználása 365 PJ volt,,6%-kal kevesebb, mint az előző évben. A felhasznált energiahordozók 7,%-át a nukleáris fűtőanyag tette ki -ben, a földgáz 3,3%-kal, a szén 9,%-kal részesedett az erőművek energiahordozó felhasználásából. Az erőművekben felhasznált megújuló és hulladék energiahordozók az összes erőművi energiahordozó felhasználásának 9,7%-át adják. The energy source consumption of power plants was 365 PJ,.6% less than in previous year. 7.% of consumed energy sources was nuclear fuel, 3.3% was natural gas and 9.% was coal in. The wastes and renewable energy sources used in power plants gave 9.7% of total energy source consumption of power plants.

22 5 ERŐMŰVEK ERŐMŰVEK POWER PLANTS POWER PLANTS 5 TERMELT (BRUTTÓ) VILLAMOS ENERGIA AZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA FELHASZNÁLT ENERGIAHORDOZÓK SZERINT DIFFERENT ENERGY SOURCES USED FOR (GROSS) ELECTRICITY GENERATION (=) GWh % GWh % % SZÉN ÖSSZESEN COAL , ,8 97,36 FOLYÉKONY TÜZELŐANYAG LIQUID FUEL 3, 7,58 8,88 FÖLDGÁZ NATURAL GAS 779 9, ,6 85,3 HASADÓANYAG NUCLEAR , ,9,69 HULLADÉK ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK WASTES AND RENEWABLES 86 7, ,7,5 EBBŐL: SZÉL OF WHICH: WIND 66,7 77,9 3,6 VÍZ HYDRO,6 3,6 95,95 BIOMASSZA BIOMASS 5,3 37 3,7 85,87 ÖSSZESEN 35 98, 3 8, 95,6 TERMELT VILLAMOS ENERGIA AZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA FELHASZNÁLT ENERGIAHORDOZÓK SZERINT (TWh) DIFFERENT ENERGY SOURCES USED FOR ELECTRICITY GENERATION (TWh) Szén összesen Total coal,86 5,69 Folyékony tüzelőanyag Liquid fuels Földgáz Natural gas Hasadóanyag Nuclear,78 5,79,78 8,8,, 6,5 6,83 Hulladék és megújuló energiahordozók Wastes and renewables SZÉLTERMELÉSI ADATOK, DATA OF WIND GENERATION, NAPI TERMELT ENERGIA MAX. MAXIMUM DAILY GENERATED ENERGY 6 699,5 h NAPI TERMELT ENERGIA MIN. MINIMUM DAILY GENERATED ENERGY 5,96 h ELŐÁLLÍTOTT ÉVES VILLAMOS ENERGIA ANNUAL ELECTRICITY GENERATION 77 GWh P MAX NETTÓ (5 PERCES ÁTLAG ALAPJÁN) P MAX. NET (BASED ON 5 MINUTE AVERAGE) 3,8 P MIN NETTÓ (5 PERCES ÁTLAG ALAPJÁN) P MIN. NET (BASED ON 5 MINUTE AVERAGE) KIHASZNÁLTSÁG (ÉVES ÁTLAG) LOAD FACTOR (ANNUAL AVERAGE) 6 % LEGKISEBB SZÉLERŐMŰVI GÉPEGYSÉG BT SMALLEST WIND POWER UNIT (IC),5 LEGNAGYOBB SZÉLERŐMŰVI GÉPEGYSÉG BT LARGEST WIND POWER UNIT (IC) 3 LEGNAGYOBB SZÉLERŐMŰ PARK BT LARGEST WIND FARM (IC) 8 SZÉLERŐMŰVEK BT+NBP MAXIMÁLIS ÉRTÉKE MAXIMUM IC+NTO VALUE OF WIND POWER PLANTS 39,75 VER BT (december 3-én) IC OF HUNGARIAN POWER SYSTEM (on 3 December) 93,8 SZÉLERŐMŰVEK BT+NBP / VER BT IC+NTO OF WIND POWER PLANTS/IC OF HUNGARIAN POWER SYSTEM 3,6 % A szélerőművi beépített kapacitás mértéke a tavalyi évben nem változott. A magyar villamosenergia-rendszer teljes beépített kapacitása jelenleg 93,8, melyből 39,75 (a teljes rendszer 3,6%-a) a szélerőművek névleges bejáratási próbán üzemelő és a beépített kapacitásának összege. Ezek közül a legkisebb szélerőmű beépített teljesítménye 5 kw, míg a legnagyobb szélparké 8. (A hazánkban leginkább elterjedt gépenkénti beépített kapacitás.) Az elmúlt évben a szélből, mint primer energiából előállított villamos energia 75 GWh volt, a 375 GWh összes villamosenergia felhasználásának,77%-a. SZÉLERŐMŰVEK BT+NBP VÁLTOZÁSA A MAGYAR VER-BEN IC+NTO OF WIND POWER PLANTS IN HUNGARIAN POWER SYSTEM The installed capacity of wind power plants did not change last year. The total installed capacity of Hungarian Power System is 93.8 of which (3.6% of total power system) is the sum of NTO and IC of wind power plants. The installed capacity of smallest power plant is 5 kw, while it is 8 in the case of largest wind farm. (In Hungary the average installed capacity is per unit.) In, the electricity generation from wind, as primary energy was 75 GWh that is.77% of total electricity consumption ( 375 GWh). %,% ,% 3,5% 3,%,5%,%,5%,%,5% NBP, BT () Increase of NTO and IC () VER BT-hez viszonyított szeles BT+NBP (%) Wind IC+NTO compared to IC of Hungarian Power System (%) 3

23 5 ERŐMŰVEK ERŐMŰVEK POWER PLANTS POWER PLANTS 5 A SZÉLERŐMŰVEK TERMELÉSÉNEK VÁLTOZÉKONYSÁGA AZ AKTUÁLIS SZELES BT+NBP SZÁZALÉKOS ARÁ- % NYÁBAN, CHANGE OF GENERATION OF WIND POWER PLANTS IN THE RATIO OF ACTUAL IC+NTO, 9% % 8% 9% 7% 8% 6% 7% 5% 6% % 5% 3% % % 3% % % % % % 5% 5% % 5% 35% % 3% 35% 5% 3% % 5% 5% % % 5% 5% % % 5% % jan.. JAN jan. 8. JAN jan. 6. JAN jan. 3. JAN jan. 3. JAN feb. 7. FEB feb. 5. FEB feb.. FEB már.. MAR már. 9. MAR már. 7. MAR már.. MAR ápr.. APR ápr. 8. APR ápr. 6. APR ápr. 3. APR máj.. MAY máj. 8. MAY máj. 6. MAY máj. 3. MAY máj. 3. MAY jún. 7. JUN jún. 5. JUN jún.. JUN jún. 3. JUN júl. 7. JUL júl. 5. JUL júl.. JUL júl. 3. JUL aug. 6. AUG aug.. AUG aug.. AUG aug. 9. AUG sze. 5. SEP sze. 3. SEP sze.. SEP sze. 8. SEP okt. 5. OKT okt. 3. OKT okt.. OKT okt. 8. OKT nov.. NOV nov.. NOV nov. 9. NOV nov. 7. NOV dec.. DEC dec.. DEC dec. 9. DEC dec. 7. DEC jan.. JAN jan. 8. JAN jan. 6. JAN jan. 3. JAN jan. 3. JAN feb. 7. FEB feb. 5. FEB feb.. FEB már.. MAR már. 9. MAR már. 7. MAR már.. MAR ápr.. APR ápr. 8. APR ápr. 6. APR ápr. 3. APR máj.. MAY máj. 8. MAY máj. 6. MAY Tény mérés átlag negyedórás a BT+NBP átlag %-ában a BT+NBP %-ában Quarter Average hourly of actual average measures of actual in % measures of IC+NTO in % of IC+NTO Tény mérés átlag a BT+NBP %-ában Average of actual measures in % of IC+NTO jan. febr. márc. JAN FEB MAR máj. 3. MAY Tény mérés negyedórás átlag a BT+NBP %-ában Quarter hourly average of actual measures in % of IC+NTO SZÉLRŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA, - LOAD FACTOR OF WIND POWER PLANTS, - 5% jan. JAN febr. FEB márc. MAR ápr. APR máj. MAY máj. 3. MAY jún. 7. JUN jún. 5. JUN jún.. JUN jún. 3. JUN júl. 7. JUL júl. 5. JUL júl.. JUL júl. 3. JUL aug. 6. AUG aug.. AUG aug.. AUG aug. 9. AUG sze. 5. SEP sze. 3. SEP sze.. SEP sze. 8. SEP okt. 5. OKT okt. 3. OKT okt.. OKT okt. 8. OKT 6, % 6, % jún. JUN ápr. -ben máj. az átlag kihasználtság jún. júl. APRAverage MAY load factor in JUN JUL -ben az átlag kihasználtság Average load factor in Tény mérés heti átlag az BT+NBP %-ában Weekly average of actual measures in % of IC+NTO Tény mérés heti átlag az BT+NBP %-ában Weekly average of actual measures in % of IC+NTO júl. JUL,3 %,3 % aug. AUG szept. SEP okt. OCT aug. -ben szept. az átlag kihasználtság okt. nov. AUGAverage SEP load factor OCT in NOV -ben az átlag kihasználtság Average load factor in nov.. NOV nov.. NOV nov. 9. NOV nov. 7. NOV dec.. DEC dec.. DEC dec. 9. DEC dec. 7. DEC nov. NOV dec. DEC dec. DEC 3 BT-T MEGHALADÓ ERŐMŰVEK TARTAMDIAGRAMJA, () DURATION CURVE OF POWER PLANTS (OVER 3 IC), AND () Negyedórák darabszáma Number of 5 minutes Negyedórák darabszáma Number of 5 minutes Negyedórák darabszáma Number of 5 minutes Negyedórák darabszáma Number of 5 minutes 3 BT ALATTI NAGYERŐMŰVEK TARTAMDIAGRAMJA, () DURATION CURVE OF POWER PLANTS (UNDER 3 IC) AND () Negyedórák darabszáma Number of 5 minutes Negyedórák darabszáma Number of 5 minutes Negyedórák darabszáma Number of 5 minutes Negyedórák darabszáma Number of 5 minutes Paksi Atomerőmű Paksi Nuclear Atomerőmű Power Plant Paks Nuclear Power Plant Tiszai Erőmű Tiszai Power ErőműPlant Tisza Power Plant Mátra Erőmű Mátra Power ErőműPlant Mátra Power Plant Dunamenti Erőmű F Dunamenti Power Erőmű Plant F F Dunamenti Power Plant F Dunamenti GT+GT Dunamenti GT+GT Dunamenti GT+GT Dunamenti GT3 Dunamenti GT3 Dunamenti GT3 Gönyű Erőmű Gönyű Power ErőműPlant Gönyű Power Plant Újpesti Erőmű Újpesti Power ErőműPlant Újpest Power Plant Kispesti Erőmű Kispesti Power ErőműPlant Kispest Power Plant Kelenföldi Erőmű Kelenföldi Power ErőműPlant Kelenföld Power Plant Oroszlányi Erőmű Oroszlányi Power ErőműPlant Oroszlány Power Plant Litéri Gázturbina Litéri gas Gázturbina turbine Litér gas turbine Lőrinci Gázturbina Lőrinci gas Gázturbina turbine Lőrinc gas turbine Sajószögedi Gázturbina Sajószögedi gas Gázturbina turbine Sajószöged gas turbine Debreceni Erőmű (DKCE) Debreceni Power Erőmű Plant (DKCE) (DKCE) Debrecen Power Plant (DKCE) Borsodi Erőmű Borsodi Power ErőműPlant Borsod Power Plant Bakonyi Gázturbinák Bakonyi gas Gázturbinák turbines Bakony gas turbines Bakonyi Erőmű Bakonyi Ajka Power Erőmű Plant Ajka Power Plant Pannon Hőerőmű Pécs Pannon Power Hőerőmű Plant Pécs Power Plant Megjegyzés: A görbéket alkotó értékek a VER legfontosabb nagyerőműveinek 5 perces átlag bruttó termelési teljesítmény adatai, csökkenő sorrendbe rendezve. Note: The decreasing sequences of curves represent the 5 minute average gross power values of major large power plants. 5

24 5 ERŐMŰVEK POWER PLANTS ORSZÁGOS ENERGIA-FELHASZNÁLÁSI ADATOK, MUTATÓK NATIONAL ENERGY CONSUMPTION DATA AND INDICES NAGYERŐMŰVEK LÉGSZENNYEZÉSI ADATAI POLLUTION DATA OF POWER PLANTS ezer tonna thousand t 8 millió tonna million t 6 Megjegyzés: Az 999 és 6 között megfigyelhető SO kibocsátás csökkenése egyrészt az erőművek energiahordozó felhasználása szerkezetében bekövetkezett változásokból, valamint a kéntelenítő berendezések üzembe helyezésből ered Az elmúlt években az erőművekben felhasznált barnaszén negyedére és a folyékony tüzelőanyagok mennyisége közel nyolcadára esett. A CO kibocsátás csökkenéséhez a földgáz tüzelésű erőművek térnyerése is hozzájárult. Magyarország első füstgáz-kénleválasztó berendezését -ben helyezték üzembe a Mátrai Erőműben, az Oroszlányi Erőműben pedig -ben kezdte meg működését a kéntelenítő berendezés. Note: The decrease of SO emission observed between 999 and 6 is due to the changes in the structure of energy sources and the comissioning of desulfurization units. In recent years, the use of brown coal in power plants decreased by 75%, while the volume of liquid fuels fell by 87.5%. The expansion of natural gas-fired power plants has also contributed to the decrease of CO emission. SO ezer t SO thousand t NOX ezer t NOX thousand t por ezer t dust thousand t CO millió t CO million t Hungary s first flue gas desulfurization unit was put into operation in in Mátra Power Plant and the desulfurization unit began its operation in in Oroszlány Power Plant. A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN ELŐFORDULÓ ÜZEMZAVAROK MEGOSZLÁSA ÉS A FOGYASZTÓKNÁL KIESETT VILLAMOS ENERGIA EZRELÉKE, CATEGORIZATION OF OUTAGES IN THE POWER INDUSTRY AND ELECTRICITY NOT SUPPLIED TO CONSUMERS ( ), 6VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS ERŐMŰVEK OKOZTA FOGYASZTÁS- KIESÉS OUTAGE CAUSED BY POWER PLANTS eset, db No. of events kiesés Outage h NAGYFESZÜLT- SÉGŰ ÁTVITELI HÁLÓZAT HIGH VOLTAGE TRANSMISSION NETWORK eset, db No. of events kiesés Outage h ENERGIA- RENDSZER POWER SYSTEM eset, db No. of events kiesés h Outage KÖZÉP-FESZÜLT- SÉGŰ ELOSZTÓ- HÁLÓZAT MEDIUM VOLTAGE DISTRIBUTION NETWORK eset, db No. of events kiesés h Outage ÖSSZES ÜZEMZAVAR OUTAGES eset, db No. of events kiesés Outage h FELHASZNÁLT, ÉRTÉKESÍTETT VILLAMOS ENERGIA ELECTRICITY CONSUMPTION OR SALES GWh KIESÉS AZ ÉRTÉKESÍTETT VILLAMOS ENERGIA -ÉBEN OUTAGE IN OF ELECTRICITY SALES MAVIR ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÁTVITELI HÁLÓZATI ALÁLLOMÁSOK ÉS AZOK FESZÜLTSÉGSZINTJEI TRANSMISSION NETWORK SUBSTATIONS OWNED BY MAVIR AND THEIR VOLTAGE LEVELS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 379, ,8 ALÁLLOMÁS SUBSTATION. ALBERTFALVA /. ALBERTIRSA 75/ 3. BÉKÉSCSABA /. BICSKE DÉL / FESZÜLTSÉGSZINT [kv] VOLTAGE LEVEL [kv] 5. DEBRECEN //35// 6. DETK / 7. DUNAMENTI / 8. DUNAÚJVÁROS / 9. FELSŐZSOLCA //35/. GÖD //. GÖNYŰ. GYŐR // 3. HÉVÍZ /. KISVÁRDA / ALÁLLOMÁS SUBSTATION 5. LITÉR / 6. MARTONVÁSÁR / 7. ÓCSA / 8. OROSZLÁNY / 9. PÉCS /. SAJÓIVÁNKA / FESZÜLTSÉGSZINT [kv] VOLTAGE LEVEL [kv]. SAJÓSZÖGED //. SÁNDORFALVA / 3. SZEGED //35/. SZOLNOK /// 5. SZOMBATHELY / 6. TISZALÖK / 7. TOPONÁR / 8. ZUGLÓ / 6 7

25 6 VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATOK ELECTRICITY NETWORKS 6 A MAGYAR ÁTVITELI HÁLÓZAT DECEMBER 3-ÉN THE HUNGARIAN TRANSMISSION NETWORK ON 3 DECEMBER ELOSZTÓHÁLÓZAT NYOMVONALHOSSZA RIGHT OF WAY LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK AUSZTRIA AUSTRIA SZLOVÉNIA SLOVENIA Cirkovce Zurndorf (Zurány) Wien (Bécs) Gabčíkovo (Bős) Wien (Bécs) Neusiedl (Nezsider) Žerjavinec Szombathely Hévíz HORVÁTORSZÁG CROATIA Toponár Detk Győr Gönyű Göd Albertfalva Bicske Dél Oroszlány Zugló Ócsa Martonvásár Albertirsa Litér Dunamenti Dunaújváros Pécs Ernestinovo SZLOVÁKIA SLOVAKIA Levice (Léva) ÁTVITELI HÁLÓZAT NYOMVONALHOSSZA RIGHT OF WAY LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK Paks ÁTVITELI HÁLÓZAT VEZETÉKHOSSZ LENGTH OF TRANSMISSION NETWORK Rimavská Sobota (Rimaszombat) Sándorfalva Subotica (Szabadka) Felsőzsolca Sajószöged km 75 kv-os vezeték 75 kv line kv-os vezeték kv line kv-on üzemelő kv-os vezeték kv line operating on kv kv-os kétrendszerű vezeték kv double circuit line / kv-os kétrendszerű vezeték / kv double circuit line kv-os vezeték kv line kv-os kétrendszerű vezeték kv double circuit line Tervezett vezeték Planned line km (=%) % NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, ,3 NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES, ,7 EBBŐL: 75 kv SZABADVEZETÉK OF WHICH: 75 kv OVERHEAD LINES 68 68, kv SZABADVEZETÉK kv OVERHEAD LINES ,99 kv SZABADVEZETÉK kv OVERHEAD LINES ,98 kv SZABADVEZETÉK kv OVERHEAD LINES, NAGYFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE CABLES, 7 7, EBBŐL: kv KÁBELVEZETÉK OF WHICH: kv CABLES 7 7, Szolnok Szeged SZERBIA SERBIA Sajóivánka Békéscsaba Tiszalök Arad Kisvárda Arad Debrecen Oradea (Nagyvárad) Nadab UKRAJNA UKRAINE Mukachevo (Munkács) Zahidno- Ukrainska ROMÁNIA ROMANIA Alállomás Substation Erőmű Power station Rendszerhossz System length 68 km 5 km 65 km 8 km 7 km 8 km 589 km NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABAD- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN MIDDLE VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK ÖSSZESEN MIDDLE VOLTAGE OVERHEAD LINES, KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN MIDDLE VOLTAGE CABLES, KISFESZÜLTSÉGŰ SZABAD- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN LOW VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, KISFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK LOW VOLTAGE OVERHEAD LINES KISFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVEZETÉK LOW VOLTAGE CABLES SZABAD- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN OVERHEAD LINES AND CABLES, EBBŐL: SZABADVEZETÉK ÖSSZESEN OF WHICH: OVERHEAD LINES, EBBŐL: KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN OF WHICH: CABLES, km km (=%) % , , , , , , , ,5 7 73, ,7 Az elosztóhálózat nyomvonalhossza -ben alig változott,,5%-kal nőtt. Ezen belül a kábelvezetékek nyomvonalhossza valamivel nagyobb arányban,,7%-kal nőtt a szabadvezetékekhez képest. The right of way length of distribution network slightly changed in, it increased by.5%. Therewithin the right of way length of cables has increased by.7% compared to the overhead lines.. ÉVI ELOSZTÓI NYOMVONALHOSSZ RIGHT OF WAY LENGTH OF DISTRIBUTION NETWORK IN Nagyfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen High voltage overhead lines and cables total Középfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen Middle voltage overhead lines and cables total Kisfeszültségű szabad- és kábelvezeték összesen Low voltage overhead lines and cables total km km (=%) % NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK- ÉS KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES AND CABLES, 73 85,68 NAGYFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE OVERHEAD LINES, ,9 EBBŐL: 75 kv SZABADVEZETÉK OF WHICH: 75 kv OVERHEAD LINE 68 68, kv SZABADVEZETÉK kv OVERHEAD LINES ,63 kv SZABADVEZETÉK kv OVERHEAD LINES ,77 kv SZABADVEZETÉK kv OVERHEAD LINES 98 98, NAGYFESZÜLTSÉGŰ KÁBELVEZETÉK ÖSSZESEN HIGH VOLTAGE CABLES, 7 7, EBBŐL: kv KÁBELVEZETÉK OF WHICH: kv CABLES 7 7, 8 9

26 VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE 7 A NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA NET ELECTRICITY CONSUMPTION (=%) GWh % GWh % % Nettó villamosenergia-fogyasztás összesen , ,7 99,7 Net electricity consumption, total Ebből: egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználók Of which: Consumers supplied by , ,6 9, universal service providers Felhasználók Users 836 6,6 89 6,,6 Egyéb felhasználók* Other users* 63, ,3 56,5 7VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE * Erőművek közvetlen értékesítése felhasználóknak, energetikai társaságok fogyasztása, nem kooperáló erőműveket üzemeltető társaságok fogyasztása saját termelésből. A végfelhasználók villamosenergia-felhasználása (nettó fogyasztás) szinte elhanyagolható mértékben, de csökkent. A fogyasztók a villamosenergia-vásárlásaik 6,%-át a villamosenergia-piacon, 3,6%-át mint egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók szerzik be. Direct sales of power plants to users, consumption of energy companies, consumption of autoproducers from own generation. The electricity consumption of end users (net consumption) has slightly decreased. In 6.% the consumers purchase the electricity on the electricity market and they purchase it in 3.6% as consumers eligible for universal service. NETTÓ VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS GAZDASÁGI ÁGANKÉNT (GWh) NET ELECTRICITY CONSUMPTION IN DIFFERENT INDUSTRIAL SECTORS (GWh) A VILLAMOSENERGIA ÖSSZES FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA CONSUMPTION OF ELECTRICITY Bruttó termelés Gross generation Import-export szaldó Import-export balance Összes felhasználás Total consumption A villamos energia összes felhasználása (bruttó termelés és import-export szaldó) -ben, TWh volt, az előző évhez képest,6%-kal kevesebb. Az összes felhasználásból a hazai erőművek termelése (3, TWh) 8,%-kal, az import-export szaldó 8,8%-kal részesedett. Az import-export szaldó mennyisége 9,9%-kal növekedett, a hazai termelés,%-kal volt kevesebb az előző évi mennyiségnél. (=) GWh % GWh % % , 3 9 8, 95, , ,8 9,93 66, 375, 99, Total electricity consumption (gross production and importexport balance) was. TWh in, by.6% less than in previous year. From the total consumption, the production of domestic power plants was 8.% (3. TWh), while the importexport balance was 8.8%. The volume of import-export balance increased by 9.9%. The domestic production was by,% less than in previous year. NEMZETGAZDASÁGI ÁG Industrial sector KÓDJA CODE MEGNEVEZÉSE ITEM A Mezőgazdaság, vad-, erdőés halgazdálkodás Agriculture, wildlife management, forestry, fishery B Bányászat Mining C Feldolgozóipar Manufacturing industry D + E Villamosenergia-, gáz-, hőés vízellátás* Electricity, gas, heat and water supply* F Építőipar Construction industry G Kereskedelem, javítás Commerce, reparation I Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Accommodation, catering H Szállítás, raktározás, posta, távközlés Transportation, storing, post, telecommunication J... U Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Miscellaneous community, personal services Háztartások Households Egyéb fogyasztás Miscellaneous consumption Nettó fogyasztás összesen Total net consumption Ebből: áramszolgáltatók értékesítése (3-tól 7-ig közüzemi fogyasztás, 8-ban egyetemes szolgáltatás) Of which: sales of electricity suppliers (public utility consumption between 3-7, universal service provision in 8) * 9-től vízellátás nélkül without water supply from 9 5 5

27 7 VILLAMOSENERGIA-MÉRLEG ELECTRICITY BALANCE MAGYARORSZÁG VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSE ÉS -FELHASZNÁLÁSA, (GWh) HUNGARY S ELECTRICITY GENERATION AND CONSUMPTION, (GWh) A TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS STATISZTIKAI FOLYAMATÁBRÁJA -BEN STATISTICAL FLOW CHART OF PRODUCTION AND CONSUMPTION, Import-export szaldó Import-export balance Országos felhasználás: National consumption: 375 Villamosenergia-rendszer (VER) felhasználás: Hungarian Power System (HPS) consumption: 6 Erőművek bruttó termelése felhasznált energiahordozók szerint: Gross generation of power plants according to the energy source s consumed: Szén Coal 6 33 Olaj Oil 7 Földgáz Natural gas 9 96 Erőművek önfogyasztása Self consumption of power plants: 6 Erőművek nettó termelése: Net production of power plants: Atom Nuclear Víz Hydro 3 Szél Wind 77 Egyéb megújuló+hulladék* Other renewables+waste* 9 8HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA Bruttó fogyasztás: Gross consumption: D Hálózati veszteség Network losses 3 68 Nettó fogyasztás: Net consumption: ORSZÁGOS BRUTTÓ ÉS NETTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS, IMPORT-EXPORT SZALDÓ ÉS AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÁS (GWh) NATIONAL GROSS AND NET ELECTRICITY PRODUCTION, IMPORT-EXPORT BALANCE AND CONSUMPTION (GWh) Háztartások Households I P+Q+R+S E+J+..O+U A 6 Kereskedelem javítás G Commerce, repair Mezőgazd., Erdőgazd., Halászat Agriculture, forestry, fishery Szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás Accommodation, service, catering Egyéb közösségi-, személyi szolgáltatás Miscellaneous community services Egyéb fogyasztás Miscellaneous *Egyéb energiahordozók: biomassza, kommunális és ipari hulladék, kohó és kamragáz, biogáz, napenergia *Other energy sources: biomass, communal and industrial waste, biogas, solar energy 3 86 D F H B C Bányászat, kőfejtés Mining Feldolgozóipar Manufacturing industry Villenergia.-, gáz-, gőzellátás, légkond. Electricity, gas, steam supply, air conditioning Építőipar Construction industry Szállítás, posta, távközlés Transportation, post, telecommunications ÉV YEAR BRUTTÓ TERMELÉS GROSS GENERATION ERŐMŰVI ÖN- FOGYASZTÁS SELF CON- SUMPTION OF POWER PLANTS 3 NETTÓ TERMELÉS (-) NET GENERA- TION (-) IMPORT IMPORT 5 EXPORT EXPORT 6 IMPORT- EXPORT SZALDÓ (-5) IMPORT- EXPORT BALANCE (-5) 7 ÖSSZES FEL- HASZNÁLÁS (+6) CONSUMPTION (+6) 8 BRUTTÓ FOGYASZTÁS (7-) GROSS CONSUMPTION (7-) 9 HÁLÓZATI VESZTESÉG NETWORK LOSSES NETTÓ FOGYASZTÁS (8-9) NET CONSUMPTION (8-9)

28 8 HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA (folytatás) (continued) ÉV YEAR BRUTTÓ TERMELÉS GROSS GENERATION ERŐMŰVI ÖN- FOGYASZTÁS SELF CON- SUMPTION OF POWER PLANTS 3 NETTÓ TERMELÉS (-) NET GENERA- TION (-) IMPORT IMPORT 5 EXPORT EXPORT 6 IMPORT- EXPORT SZALDÓ (-5) IMPORT- EXPORT BALANCE (-5) 7 ÖSSZES FEL- HASZNÁLÁS (+6) CONSUMPTION (+6) 8 BRUTTÓ FOGYASZTÁS (7-) GROSS CONSUMPTION (7-) 9 HÁLÓZATI VESZTESÉG NETWORK LOSSES NETTÓ FOGYASZTÁS (8-9) NET CONSUMPTION (8-9) A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ALAKULÁSA () CAPACITY DATA OF THE POWER SYSTEM () ÉV YEAR BEÉPÍTETT TELJESÍTŐ- KÉPESSÉG (BT)* INSTALLED CAPACITY (IC)* TELJESÍTŐKÉPESSÉGEK CAPACITY DATA OF POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLANDÓ TELJESÍTŐ- KÉPESSÉG (RTA)* AVAILABLE CAPACITY, CONSTANT (ACC)* 3 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VÁLTOZÓ TELJESÍTŐ- KÉPESSÉG (RTV)* AVAILABLE CAPACITY, VARIABLE (ACV)* IMPORT TELJESÍTMÉNY SZALDÓ* IMPORT CAPACITY BALANCE* 5=3+ A VER-BEN ÖSSZESEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉG CAPACITY IN THE HUNGARIAN POWER SYSTEM HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA 6 ÉVI MAX CSÚCS- TERHELÉS ANNUAL MAX. PEAK LOAD *December hónap átlaga *Average in December 5 55

29 8 HOSSZÚ IDŐSOROK HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA RETROSPECT DATA 8 A BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ALAKULÁSA (GWh) GROSS ELECTRICITY GENERATION (GWh) A VILLAMOS HÁLÓZATOK NYOMVONALHOSSZÁNAK ALAKULÁSA (km) RIGHT OF WAY LENGTH OF NETWORKS (km) ÉV YEAR NAGYERŐMŰVEK* LARGE POWER PLANTS* KISERŐMŰVEK** SMALL POWER PLANTS** 3=+ A VER TERMELÉSE GENERATION OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM NEM KOOPERÁLÓ ÜZEMI ERŐMŰVEK TERMELÉSE*** GENERATION OF AUTOPRODUC- ERS OUT OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM*** 5=3+ BRUTTÓ TERMELÉS ÖSSZESEN GROSS GENERATION, **** * -ig MVM (közcélú) erőművek, 3-tól 5 és annál nagyobb teljesítőképességű erőművek Until MVM (public utility) power plants, from 3 power plants of 5 or higher capacity ** -ig üzemi erőművek, 3-tól 5 -nál kisebb teljesítőképességű, a VER-rel együtműködő kiserőművek Until industrial power plants, from 3 small power plants under 5 capacity, cooperating with the Hungarian Power System *** Nem kooperáló üzemi erőművek: azok a kiserőművek, amelyek az általuk termelt villamos energiából a kiadott villamos energiát a tárgyévben a felhasználóhoz az országos VER (átviteli és/vagy elosztó hálózat) igénybe vétele nélkül juttatják el. Autoproducers: Small power plants that deliver the electricity from their generation to the users in the given year without using the Hungarian Power System (tranmission or/and distribution network). **** Az adatok pontosultak az előző évi kiadványhoz képest. Data were updated. ÉV YEAR KÖZÉP- ÉS NAGYFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT MIDDLE AND HIGH VOLTAGE NETWORK - kv - kv kv ÖSSZE- SEN kv kv 75 kv ÖSSZE- SEN KISFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZAT ÖSSZE- SEN ( kv ALATT) LOW VOLTAGE NET- WORK (UNDER kv) ÖSSZE- SEN

30 8 HOSSZÚ IDŐSOROK RETROSPECT DATA AZ ERŐMŰVEK ENERGIAHORDOZÓ-FELHASZNÁLÁSA (TJ) ENERGY SOURCE CONSUMPTION OF POWER PLANTS (TJ) ÉV YEAR LIGNIT LIGNITE BARNA- SZÉN BROWN COAL FEKETE- SZÉN HARD COAL SZÉN ÖSSZESEN COAL FOLYÉKONY TÜZELŐ- ANYAG LIQUID FUEL FÖLDGÁZ NATURAL GAS HASADÓ- ANYAG* NUCLEAR* HULLADÉK ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA-HOR- DOZÓK WASTES AND RENEWABLES ÖSSZE- SEN* * * A hasadóanyag a nemzetközi gyakorlatban használt hatásfokkal számolandó. * Nuclear was calculated with the efficiency used in international practice. A VILLAMOSENERGIA-IPARI TÁRSASÁGOK ÉVES ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA (FŐ) AVERAGE ANNUAL STATISTICAL NUMBER OF EMPLOYEES OF POWER COMPANIES (NUMBER) EGY FŐRE JUTÓ GDP ÉS CO -KIBOCSÁTÁS ALAKULÁSA AZ EU-BAN GDP AND CO EMISSION PER CAPITA IN EU 3 5 9NEMZETKÖZI ADATOK INTERNATIONAL DATA t CO ÉV YEAR ÖSSZESEN ÉV YEAR ÖSSZESEN ÉV YEAR ÖSSZESEN ÉV YEAR ÖSSZESEN 66 9 ebből: 5 és azt meghaladó teljesítőképességű erőműveket üzemeltetők of which: operators of power plants of or higher capacity Átviteli rendszerirányító Transmission system operator 575 Elosztók Distributors 9 Egyetemes szolgáltatók Universal service providers Egy főre jutó GDP ( ) GDP per capita ( ) Egy főre jutó CO-kibocsátás (t CO ) CO emission per capita (t CO ) 5 3 Forrás: Enerdata Source: Enerdata 58 59

2013. évi statisztikai adatai

2013. évi statisztikai adatai A magyar villamosenergia-rendszer (VER) 213. évi statisztikai adatai Statistical data of the hungarian power system 213 IMPRESSZUM IMPRINT Tartalomjegyzék TABLE OF CONTENTS BEVEZETÉS INTRODUCTION. 6 RÖVIDÍTÉSEK,

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához 1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához A KORLÁTOZOTT VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI ENGEDÉLYES ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE A RÉSZÉRE Adatszolgáltatás címe MEH adatszolgáltatási

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

különös tekintettel a kapcsolt termelésre Dr. Stróbl Alajos A villamosenergiatermelés változásai különös tekintettel a kapcsolt termelésre XVIII. MKET Konferencia Balatonalmádi, 2015. március 27. A főbb változások 2013 és 2014 között (előzetes,

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Hol tart jelenleg a magyar energetika az ipari nagyfogyasztók szemszögéből Dr. Nagy Zoltán Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

25 ábra 14:40-től 15:05-ig 25 ábra 14:4-től 15:5-ig 38 631 39 588 4 414 41 85 41 18 41 97 41 422 43 65 43 866 43 928 42 566 42 626 42 294 42 184 42 737 43 75 Az összes évi villamosenergia-felhasználásunk 45 GWh 44 43 42 41 átlagos:

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban

Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban Megújuló áramtermelési lehetőségek és korlátok régiónkban Kaderják Péter Kutatóközpont vezető CPSL/REKK közös projekt eredményeinek bemutatása 2012. május 11. Projekt célja Négy ország példáján keresztül

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT SKODA Melinda Hallgató Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER ADATAI DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER ADATAI DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER ADATAI DATA OF THE HUNGARIAN POWER SYSTEM 212 TARTALOM CONTENTS 1 VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK EURÓPÁBAN POWER SYSTEMS IN EUROPE 2 SZABÁLYOZÁSI BLOKKOK A KONTINENTÁLIS EURÓPA

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság

ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság ENERGIA KÖZPONT Kht. Információs Igazgatóság A HASZNOS H IGÉNYEN ALAPULÓ KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS BELS ENERGIAPIACON VALÓ TÁMOGATÁSÁRÓL ÉS A 92/42/EGK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2004/8/EK IRÁNYELV SZERINTI

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Miből lesz a megfizethető energia?

Miből lesz a megfizethető energia? Miből lesz a megfizethető energia? Budapest 212. szeptember 5. Dr. Gerse Károly MVM Zrt. 1 A 29/72/EK irányelv a közszolgáltatásról 3. cikk (3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden háztartási fogyasztó,

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

MVM Trade portfoliója 2009-ben

MVM Trade portfoliója 2009-ben MVM Trade portfoliója 2009-ben Dr. Barócsi Zoltán MVM Trade ZRt. igazgató Nagykereskedelmi Piaci Fórum 2009. február 2. MVM Trade szerződéseinek tartalma 1995-2008 A beszerzési oldali szerződésekkel (HTM)

Részletesebben

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Dr. Kiss Csaba MKET, elnökhelyettes COGEN Europe, igazgatóság tagja Alstom Power, ügyvezető igazgató TARTALOM 2014 COGEN Europe Cogeneration Snapshot

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország Energiatermelése és felhasználása Dr. Pátzay György 1 Magyarország energiagazdálkodása Magyarország energiagazdálkodását az utóbbi évtizedekben az jellemezte, hogy a hazai

Részletesebben

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában Vinkovits András, MAVIR Zrt. 2007. augusztus 22. 1 Tartalom Rendszer szabályozhatósága Nehézségek Megoldási lehetőségek Rendszerszintű szolgáltatások

Részletesebben

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17. Megújuló energetikai helyzetkép különös tekintettel a hazai napenergia-statisztikákra Varga Katalin zöld energia szakértő VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest,

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

Jövőnk és a nukleáris energia

Jövőnk és a nukleáris energia Jövőnk és a nukleáris energia MEE 54. Vándorgyűlés Tihany, 2007. augusztus 22. Cserháti András műszaki főtanácsadó 1/31 2007.08.22. Tartalom A múlt, Paks története, biztonságnövelés Sérült üzemanyag tokozása,

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

R36. A rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg fogalma

R36. A rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg fogalma R36. A rendszerszintű teljesítőképesség-mérleg fogalma Az erőművi beépített teljesítményekből kiinduló VER szinten készített összeállítás (éves, havi, heti, napi, órás, pillanatnyi bontásban), amely a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

Új hazai termelők rendszerbe illesztésének követelményei

Új hazai termelők rendszerbe illesztésének követelményei Új hazai termelők rendszerbe illesztésének követelményei Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MEE Vándorgyűlés 2014.09.11. Tartalom Új kapacitás szükségessége Ellátásbiztonság Fenntarthatóság

Részletesebben

A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek)

A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek) A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek) Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Napi Gazdaság konferencia Budapest, 2013. május 9. 2 Érintett kérdések Gázpiac: diverzifikáció és középtávú

Részletesebben

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez Dr. Ősz János, Csallóközi Zoltán, Dr. Emhő László, ifj. Jászay Tamás, Dr. Korényi Zoltán Láng Sándor, Sigmond György, Sebestyénné Szép Tekla, Dr. Tóth Péter, Dr. Unk Jánosné MET hozzászólás 2012/27/EU

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data

Magyar Turizmus Zrt. - Kutatási Csoport / Hungarian National Tourist Office - Department for Market Research Statisztikai táblák / Statistical data A turizmus forgalma a határátkelőkön / Passanger traffic data of frontier relations 1. tábla / Table 1. Külföldi látogató (ezer fő) / arrivals azonos időszakához képest (%)/Change over the same period

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról Dr. Stróbl Alajos A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról XVII. MKET Konferencia Siófok, 2014. március 18. A bruttó villamosenergia-felhasználás fejlődése TWh Az erőműveink tavaly

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2007. február

Fogyasztói árak, 2007. február Közzététel: 2007. március 13. Sorszám: 47. Következik: 2007. március 14. Ipar Fogyasztói árak, 2007. február 2007. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,2% volt, 2006. februárhoz viszonyítva

Részletesebben

IEF szakmai fórum az ipar versenypozíciója 2011 végén Budapest, 2011 december 07

IEF szakmai fórum az ipar versenypozíciója 2011 végén Budapest, 2011 december 07 IEF szakmai fórum az ipar versenypozíciója 2011 végén Budapest, 2011 december 07 Az ipari energia-intenzív fogyasztok piaci helyzete Magyarországon és Közép-Európában Dr. Nagy Zoltán Linde Group Villamosáram

Részletesebben

A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014

A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014 2014 A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL DATA OF THE HUNGARIAN NATURAL GAS SYSTEM 2014 IMPRESSZUM IMPRINT A Magyar Földgázrendszer 2014. évi statisztikai adatai STATISTICAL

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

ZERJAVINEC MAGYAR VILLAMOS MÛVEK

ZERJAVINEC MAGYAR VILLAMOS MÛVEK ZERJAVINEC MAGYAR VILLAMOS MÛVEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA- RENDSZER 25. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI Kiadja és terjeszti a Magyar Villamos Mûvek Zrt. 111 Budapest Vám utca 57. Felelôs kiadó Dr. Kocsis István

Részletesebben

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Körmendi Krisztina Protan ZRt. kormendi@dcs.vein.hu Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár solymosi.jozsef@zmne.hu A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június ÖSSZEFOGLALÓ a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól (28-215) 216. június 1. Bevezető A villamos energiáról szóló 27. évi LXXXVI. törvény alapján a,5 MW alatti beépített

Részletesebben

A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása. Vezérigazgató, HUPX Zrt.

A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása. Vezérigazgató, HUPX Zrt. A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása Előadó: MEDVECZKI Zoltán Vezérigazgató, HUPX Zrt. Piaci környezet HUPX Másnapi (Day-Ahead) Piac Adatok, statisztikák A fejlődés irányai Piaci környezet

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok Magyar Energia Hivatal

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2012. július A foglalkoztatók az illetékes kirendeltségeken 2012. július hónap folyamán összesen 37,9 ezer

Részletesebben

Mitől lehet alacsonyabb az áram ára MAVIR szerepe

Mitől lehet alacsonyabb az áram ára MAVIR szerepe Mitől lehet alacsonyabb az áram ára MAVIR szerepe Világgazdaság konferencia Danubius Hotel Gellért 2013.05.09. Tihanyi Zoltán rendszerirányítási és nemzetközi kapcsolatok vezérigazgató-helyettes MAVIR

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén

Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén Service for the Future Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez: 13,33 kw Tartályos PB gáz felhasználás teljes kiváltása az ASA Gyáli telephelyén Kőfalusi Viktor ASA Magyarország, László Tamás AEE Magyar

Részletesebben

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása

Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Az energiaszektor jövedelmezőségének alakulása Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály totht@eh.gov.hu Magyar Energia Hivatal VIII. Energia Műhely: Pénzügyi körkép az energetikáról Magyar Energetikai

Részletesebben

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. 4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. Közvetlen energiatermelés (egy termék, egy technológia) hő fűtőmű erőmű Kapcsolt energiatermelés (két termék, egy technológia) fűtőerőmű Kombinált ciklusú

Részletesebben

Industrial producer prices, January 2015

Industrial producer prices, January 2015 Release date: 27 February 2015 Next release: 27 February 2015. Unemployment, November 2014 January 2015 Number 32 Industrial prices, January 2015 Industrial prices decreased by 1.0% In January 2015, industrial

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

Az EU szennyezésijog-piaca

Az EU szennyezésijog-piaca Az EU szennyezésijog-piaca direktíva: 2002 dec. a kiotói átlagosan 8%-os csökkentés megvalósítására szolgál a CO 2 -kibocsájtási csökkentés kötelezettségének 46%-ára vonatkozik a legalább 1%-ot kibocsájtókra

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

MESZ 2015 XXII. Országos Konferencia. A magyar villamosáram-piac helyzete a 2015 idején. Dr. Nagy Zoltán IEF Elnök Linde Group

MESZ 2015 XXII. Országos Konferencia. A magyar villamosáram-piac helyzete a 2015 idején. Dr. Nagy Zoltán IEF Elnök Linde Group MESZ 2015 XXII. Országos Konferencia Székesfehérvár, 2015. április 22-24 A magyar villamosáram-piac helyzete a 2015 idején Dr. Nagy Zoltán IEF Elnök Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

Ipari termelői árak, 2007. augusztus

Ipari termelői árak, 2007. augusztus Közzététel: 2007. szeptember 28. Következik: 2007. október 2. Külkereskedelmi forgalom, 2007. július (részletes) Sorszám:166. Ipari termelői árak, 2007. augusztus Az ipar belföldi értékesítési árai 2007.

Részletesebben

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA SZABÁLYOZÁS KRITIKÁJA Kaderják Péter Budapesti Corvinus Egyetem 2009 április 2. 2 MI INDOKOLHATJA A MEGÚJULÓ SZABÁLYOZÁST? Szennyezés elkerülés Legjobb megoldás: szennyező adóztatása

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről HUSK 1001/1.1.2/0049 Pályázat : Megújuló Energia Tárolási Klaszter Renewable Energy Storage Clusters (RES.Clu) Az okok I. -népességnövekedés

Részletesebben